KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR : A) SUMBER TANIH B) SUMBER HUTAN C) SUMBER AIR

.SUMBER TANIH ´ Tujuan penerokaan : ´ Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan semakin bertambah.

ditanam Dataran Kedah padi ‡Tanah laterit .KESAN POSITIF PENEROKAAN SUMBER TANIH Kesan Kegiatan Pertanian Huraian Contoh ‡Tanah aluvium . Tebus Guna Tanah .ditanam getah dan kelapa sawit ‡Tanah gambut ² ditanam nanas ‡Kawasan paya ditebus Gunung Lang ² guna dijadikan sawah Perak ‡Lombong dijadikan kawasan petempatan dan pusat rekreasi ‡Pinggir laut ditambak dijadikan pusat rekreasi.

Kesan Huraian Contoh Bahan Mentah ‡Pembuatan tembikar atau pasu diperbuat daripada tanah lempung ‡Pasir dapat menghasilkan kaca Kuala Kangsar Lukis peta minda berkaitan kesan positif penerokaan sumber tanih .

KESAN NEGATIF PENEROKAAN SUMBER TANIH ‡Kesan ‡Kesuburan tanih hilang ‡Huraian ‡Kemiskinan tanih ‡Penanaman berterusan tanpa kawalan menyebabkan kandungan tanih dan minaral dalam tanah berkurangan ‡Penggunaan racun serangga berlebihan ‡Pembukaan ladang ‡Pertanian pindah ‡Penanaman di cerun bukit ‡Contoh ‡Hakisan tanah .

Kesan Huraian Contoh ‡Harga meningkat ‡Permintaan yang tinggi terhadap sektor hartanah Lukis peta minda berkaitan kesan positif penerokaan sumber tanih .

Sumber tanah diteroka untuk : a) b) c) 2.SOALAN 1. Kawasan bertanih _________ di kaki bukit dan tanah tinggi yang bersaliran baik diterokai untuk penanaman ________ . Kawasan yang bertanih __________ banyak terdapat dilembah sungai. delta dan dataran lanar diusahakan untuk penanaman _______ . 3.

manakala tanih _______ untuk membuat pasu dan tembikar. Sumber tanih diteroka untuk mendapatkan ______________ seperti bijih timah. 5. . ___________ digunakan untuk membuat kaca. Penggunaan __________ dan ____________ yang digunakan dalam aktiviti pertanian menyebabkan tanih tercemar. 6. 7. bijih besi dan arang batu. Permintaan terhadap tanah menyebabkan harga tanah ______________ 8. Pembukaan ladang yang giat menyebabkan tanah tidak subur atau __________________ kerana kandungan _________ dan mineral yang berkurang.4.