Kebaikan dan keburukan format umum RPH Pushpaavalli Gajenthiran Selvarani

Kebaikan
• • • • Mengikut suatu langkah yang sistematik Pengagihan masih yang teratur Dapat mencapaian objektif pengajaran Set induksi menarik minat murid untuk menumpukan perhatian kepada topik yang diajar • • • •

Keburukan
• • Berpusatkan guru -murid pasif Kebanyakkan sumber disediakan oleh guru -tiada pembelajaran inkuiri • Terlalu “rigid” -terlalu mengikut rancangan (langkah demi langkah) • Kadangkala guru terpaksa mengajar dengan cepat bagi memastikan peruntukan masa dipenuhi

Menjadi panduan asas kepada guru Murid dapat dikawal dengan baik Dilaksanakan berdasarkan pengetahuan sedia ada murid Dapat menyediakan bahan bantu mengajar secara awal
Dapat memaksimakan sumber: GURU RUANG PELAJAR MASA BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.