7 tingkatan surga dan 7 tingkatan Neraka

Tingkatan syurga seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Tarmizi sebanyak seratus tingkatan. Namun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tujuh tingkatan iaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Makwa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal. Dan Penghuni Neraka seperti yang diterangkan dalam surah Al Baqarah 24 maksudnya: ³Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan bagi mereka yang kafir´. Tingkatan Neraka antara lain; neraka Jahannam, Luza, Hathamah, Sair, Saqru, Jahim dan Hawiyah. ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³

7 Tingkatan neraka
´Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah.´ (QS. Âli Imran [3]:162). 1. Neraka jahanam, Jahannam Adalah tingkat yang atas sekali. yaitu tempat mukminin,mukminat,muslimin dan muslimat yang melakukan dosa kecil maupun besar ³«.Demi Neraka jahanam di datangkan untuk semua orang walaupun hanya lewat / mampir dalam 1 hari´ Firman Allah SWT: Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. (Q.S. An-Nisa : 169) 2. Neraka ladhoh, Luza Tingkat kedua yaitu tempat orang yang mendustakan agama Firman Allah SWT : Sebab itu Kami beri kabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Tiada yang masuk kedalamnya selain orang yang

S.S. Kami mendustakan hari kiamat.orang yang tidak melaksanakan solat dihukumi sebagai hewan yang tidak ada harganya/ tidak ada manfaatnya ³ Didalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair.S.S. Al-Lail : 14-16) 3. Yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling dari pada-Nya. Neraka jahim . Apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? Karena kami tidak sholat. Neraka Sahkhor. Hathamah Inilah neraka tingkat ketiga. (Q. dan kulitnya tebal seperti Jabal uhud. kami percaya pada yang bukan-bukan. Jahim . sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Neraka sair . pekak. An-Nisa : 10) 5. Al-Mudatsir : 40-46) 6. yaitu yaitu tempat orang yang hanya lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kebutuhan/kepentingan untuk ibadahnya. menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran. Firman Allah SWT : . Sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Saqru yaitu tempat orang yang tidak melaksanakan salat tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah.celaka. Neraka Khutamah. (Q. dalam kitab safina : ³«.Tahukah engkau apakah Hathamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. Harta yang membuat orang durhaka. Didalam neraka ini mereka buta. Al-Humazah : 4-9) 4. Api yang ditutupkan kepada mereka. kami tidak memberi makan orang miskin.. Firman Allah SWT : Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. (Q. (Q. Sair Tingkat ke-empat yaitu yaitu tempat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya dan Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim.

mereka itilah penghuni neraka Jahim. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas tujuh puluh ribu dusunnya. (Q. Inilah neraka yang berada dibawah sekali. yaitu orangorang Islam yang berdosa. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan tiap-tiap pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu bukit. meminum khamar.´ (QS. Hawiyah. Neraka Hawiyah. dan membunuh tanpa hak. yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam. tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. (Q.S. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Tuhan. ´(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Disinilah tempat orang-orang yang berdoa berat. Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh ³terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke ³teleng´ sekitar dada jatuhnya 1000 tahun´. tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Umpamanya berzina. Bersabda Nabi SAW : Adapun Neraka itu gelap gulita. Al-Maidah : 86) 7. apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya. orang yang mendustakan agama. dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.neraka yang paling keras. Firman Allah SWT : Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Firman Allah SWT : Dan barang siapa yang ringan timbangannya. maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. seperti Firaun.Tingkat ke-enam yaitu ditempatkan orang kafir. Alas atau kerak-kerak neraka. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. Dan tiap-tiap dusun itu tujuh puluh ribu rumahnya dan api yang menyala-nyala. artinya.S. tiap-tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu cabangnya. 8:4) . 3:163) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi. Tiap-tiap rumah itu tujuh puluh ribu ular dan kalajen ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ Tingkatan Surga Surga memiliki tingkatan-tingkatan.´ (QS.

Allah subhanahu wata¶ala berfirman. dan segala hal yang tidak disukai. (sambil mengucapkan). dan dia merupakan negri Allah subhanahu wata¶ala. Darus Salam Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala.´ (QS. kemewahan. istri-istrinya. Darul Muqamah .´ (QS. Allah subhanahu wata¶ala pun mengucapkan salam atas mereka. Muslim). 7 Tingkatan Surga Surga biasanya disebut dengan Jannah. dan inilah nama yang umun digunakan untuk menyebut tempat ini dan segala yang terdapat di dalamnya berupa kenikmatan. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. dan anak cucunya. kelezatan. ´Katakanlah.´ (QS.´ (QS. dan aku berharap orang itu adalah aku. Kemudian mintalah untukku Al-Wasilah. 13:23-24) 3. diambil dari nama Allah ³as-Salam´. artinya. karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. artinya. artinya. 36:57-58) 2.orang yang bertaqwa?´ Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. ³Salam´.´ (HR. ³Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. Nama-nama lain dari Surga di antaranya yaitu: 1. (Kepada mereka dikatakan). ³Apabila kalian mendengar muadzin (sedang adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku. dan kebahagiaan. ³Salamun µalaikum bima shabartum´. kecelakaan. ³Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. 6:127) Surga adalah Darussalam (negri keselamatan) dari segala musibah. (Yaitu) surga µAdn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang sholeh dari bapak-bapaknya. Jannatul Khuld Karena penduduknya kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam (tempat) lain. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. ³Apakah (azab) yang demikian itu yang baik. Al-Furqan:15) 4. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Barangsiapa yang meminta untukku al-Wasilah maka dia berhak mendapatkan syafa¶atku. Jannatu µadn Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang.Tingkatan surga tertinggi adalah surga Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wasallam yaitu ³Al Wasilah´ sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim dari Amr bin al-Ash radhiyallahu µanhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu µalaihi wasallam bersabda. atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang.

Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. al-Ma¶wa artinya adalah tempat menetap sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala dalam surat an-Najm di atas. 35:34-35) 5. Jannatun Na¶im 7. artinya. ³Dan mereka berkata:´Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu´.´ Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. Jannatul Ma¶wa. Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin 6. Al Muqamul Amin ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ .Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful