7 tingkatan surga dan 7 tingkatan Neraka

Tingkatan syurga seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Tarmizi sebanyak seratus tingkatan. Namun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tujuh tingkatan iaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Makwa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal. Dan Penghuni Neraka seperti yang diterangkan dalam surah Al Baqarah 24 maksudnya: ³Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan bagi mereka yang kafir´. Tingkatan Neraka antara lain; neraka Jahannam, Luza, Hathamah, Sair, Saqru, Jahim dan Hawiyah. ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³

7 Tingkatan neraka
´Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah.´ (QS. Âli Imran [3]:162). 1. Neraka jahanam, Jahannam Adalah tingkat yang atas sekali. yaitu tempat mukminin,mukminat,muslimin dan muslimat yang melakukan dosa kecil maupun besar ³«.Demi Neraka jahanam di datangkan untuk semua orang walaupun hanya lewat / mampir dalam 1 hari´ Firman Allah SWT: Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. (Q.S. An-Nisa : 169) 2. Neraka ladhoh, Luza Tingkat kedua yaitu tempat orang yang mendustakan agama Firman Allah SWT : Sebab itu Kami beri kabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Tiada yang masuk kedalamnya selain orang yang

An-Nisa : 10) 5. Neraka Khutamah.orang yang tidak melaksanakan solat dihukumi sebagai hewan yang tidak ada harganya/ tidak ada manfaatnya ³ Didalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa.S. (Q. yaitu yaitu tempat orang yang hanya lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kebutuhan/kepentingan untuk ibadahnya.Tahukah engkau apakah Hathamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. dan kulitnya tebal seperti Jabal uhud. pekak. Neraka sair .S. Kami mendustakan hari kiamat. menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran. Harta yang membuat orang durhaka.. Saqru yaitu tempat orang yang tidak melaksanakan salat tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah. (Q. sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Neraka Sahkhor. Apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? Karena kami tidak sholat. kami tidak memberi makan orang miskin. Firman Allah SWT : .celaka.S. Sair Tingkat ke-empat yaitu yaitu tempat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya dan Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim.S. Yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling dari pada-Nya. Al-Humazah : 4-9) 4. Firman Allah SWT : Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. kami percaya pada yang bukan-bukan. Didalam neraka ini mereka buta. Sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Al-Lail : 14-16) 3. Al-Mudatsir : 40-46) 6. Hathamah Inilah neraka tingkat ketiga. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair. Jahim . Api yang ditutupkan kepada mereka. (Q. (Q. dalam kitab safina : ³«. Neraka jahim .

Inilah neraka yang berada dibawah sekali. (Q. yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam. (Q. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas tujuh puluh ribu dusunnya. apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya. artinya. maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan tiap-tiap pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu bukit. Firman Allah SWT : Dan barang siapa yang ringan timbangannya.S. Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh ³terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke ³teleng´ sekitar dada jatuhnya 1000 tahun´.neraka yang paling keras. Hawiyah. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Tuhan.´ (QS. sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Bersabda Nabi SAW : Adapun Neraka itu gelap gulita. Alas atau kerak-kerak neraka.Tingkat ke-enam yaitu ditempatkan orang kafir. Neraka Hawiyah.S. seperti Firaun.´ (QS. 3:163) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. 8:4) . Al-Maidah : 86) 7. meminum khamar. Disinilah tempat orang-orang yang berdoa berat. Tiap-tiap rumah itu tujuh puluh ribu ular dan kalajen ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ Tingkatan Surga Surga memiliki tingkatan-tingkatan. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dan tiap-tiap dusun itu tujuh puluh ribu rumahnya dan api yang menyala-nyala. tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. Umpamanya berzina. Firman Allah SWT : Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. mereka itilah penghuni neraka Jahim. tiap-tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu cabangnya. orang yang mendustakan agama. ´(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. dan membunuh tanpa hak. yaitu orangorang Islam yang berdosa.

dan aku berharap orang itu adalah aku. Barangsiapa yang meminta untukku al-Wasilah maka dia berhak mendapatkan syafa¶atku. Al-Furqan:15) 4. (Kepada mereka dikatakan). sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang.´ (QS. Darus Salam Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Kemudian mintalah untukku Al-Wasilah. artinya.orang yang bertaqwa?´ Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. 36:57-58) 2. kecelakaan. dan dia merupakan negri Allah subhanahu wata¶ala. dan segala hal yang tidak disukai. Jannatul Khuld Karena penduduknya kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam (tempat) lain. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.´ (QS.´ (QS. dan kebahagiaan. (sambil mengucapkan). kemewahan.´ (HR. ´Katakanlah. Jannatu µadn Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. ³Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. dan anak cucunya.´ (QS. karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. ³Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. dan inilah nama yang umun digunakan untuk menyebut tempat ini dan segala yang terdapat di dalamnya berupa kenikmatan. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. Darul Muqamah . kelezatan. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nama-nama lain dari Surga di antaranya yaitu: 1. Muslim). diambil dari nama Allah ³as-Salam´. ³Apakah (azab) yang demikian itu yang baik. 6:127) Surga adalah Darussalam (negri keselamatan) dari segala musibah. 7 Tingkatan Surga Surga biasanya disebut dengan Jannah. ³Apabila kalian mendengar muadzin (sedang adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku. Allah subhanahu wata¶ala pun mengucapkan salam atas mereka. ³Salamun µalaikum bima shabartum´. 13:23-24) 3.Tingkatan surga tertinggi adalah surga Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wasallam yaitu ³Al Wasilah´ sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim dari Amr bin al-Ash radhiyallahu µanhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu µalaihi wasallam bersabda. artinya. Allah subhanahu wata¶ala berfirman. atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang. (Yaitu) surga µAdn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang sholeh dari bapak-bapaknya. ³Salam´. artinya. istri-istrinya.

Al Muqamul Amin ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ . al-Ma¶wa artinya adalah tempat menetap sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala dalam surat an-Najm di atas.´ Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. ³Dan mereka berkata:´Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami.Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Jannatul Ma¶wa. di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu´. artinya. Jannatun Na¶im 7.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin 6. (QS. 35:34-35) 5.