7 tingkatan surga dan 7 tingkatan Neraka

Tingkatan syurga seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Tarmizi sebanyak seratus tingkatan. Namun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tujuh tingkatan iaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Makwa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal. Dan Penghuni Neraka seperti yang diterangkan dalam surah Al Baqarah 24 maksudnya: ³Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan bagi mereka yang kafir´. Tingkatan Neraka antara lain; neraka Jahannam, Luza, Hathamah, Sair, Saqru, Jahim dan Hawiyah. ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³

7 Tingkatan neraka
´Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah.´ (QS. Âli Imran [3]:162). 1. Neraka jahanam, Jahannam Adalah tingkat yang atas sekali. yaitu tempat mukminin,mukminat,muslimin dan muslimat yang melakukan dosa kecil maupun besar ³«.Demi Neraka jahanam di datangkan untuk semua orang walaupun hanya lewat / mampir dalam 1 hari´ Firman Allah SWT: Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. (Q.S. An-Nisa : 169) 2. Neraka ladhoh, Luza Tingkat kedua yaitu tempat orang yang mendustakan agama Firman Allah SWT : Sebab itu Kami beri kabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Tiada yang masuk kedalamnya selain orang yang

Al-Humazah : 4-9) 4. Al-Lail : 14-16) 3. kami percaya pada yang bukan-bukan. kami tidak memberi makan orang miskin.orang yang tidak melaksanakan solat dihukumi sebagai hewan yang tidak ada harganya/ tidak ada manfaatnya ³ Didalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Saqru yaitu tempat orang yang tidak melaksanakan salat tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah. Hathamah Inilah neraka tingkat ketiga. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair. Firman Allah SWT : . (Q.S. sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya.S. Harta yang membuat orang durhaka. Sair Tingkat ke-empat yaitu yaitu tempat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya dan Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. yaitu yaitu tempat orang yang hanya lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kebutuhan/kepentingan untuk ibadahnya. Neraka Khutamah. (Q. Neraka sair . menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran.Tahukah engkau apakah Hathamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. pekak. Al-Mudatsir : 40-46) 6.celaka.S. Jahim . Api yang ditutupkan kepada mereka.. dalam kitab safina : ³«. dan kulitnya tebal seperti Jabal uhud. Neraka Sahkhor. An-Nisa : 10) 5. (Q. Apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? Karena kami tidak sholat. Neraka jahim . Firman Allah SWT : Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. (Q.S. Didalam neraka ini mereka buta. Sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Kami mendustakan hari kiamat. Yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling dari pada-Nya.

apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya. orang yang mendustakan agama. dan membunuh tanpa hak. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan tiap-tiap pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu bukit. seperti Firaun. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi. Umpamanya berzina. 8:4) . Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh ³terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke ³teleng´ sekitar dada jatuhnya 1000 tahun´. (Q. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. Al-Maidah : 86) 7. 3:163) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Neraka Hawiyah. Alas atau kerak-kerak neraka. Disinilah tempat orang-orang yang berdoa berat. Inilah neraka yang berada dibawah sekali.S. tiap-tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu cabangnya. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas tujuh puluh ribu dusunnya. meminum khamar. mereka itilah penghuni neraka Jahim. tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. Firman Allah SWT : Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. ´(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.neraka yang paling keras.´ (QS. Dan tiap-tiap dusun itu tujuh puluh ribu rumahnya dan api yang menyala-nyala. Firman Allah SWT : Dan barang siapa yang ringan timbangannya. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Hawiyah. artinya. Bersabda Nabi SAW : Adapun Neraka itu gelap gulita. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Tuhan.Tingkat ke-enam yaitu ditempatkan orang kafir. yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam.´ (QS. yaitu orangorang Islam yang berdosa. tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. (Q.S. Tiap-tiap rumah itu tujuh puluh ribu ular dan kalajen ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ Tingkatan Surga Surga memiliki tingkatan-tingkatan.

sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang. artinya. artinya. ³Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. dan inilah nama yang umun digunakan untuk menyebut tempat ini dan segala yang terdapat di dalamnya berupa kenikmatan. Darus Salam Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. Jannatul Khuld Karena penduduknya kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam (tempat) lain.´ (QS. Kemudian mintalah untukku Al-Wasilah. kemewahan.´ (QS. (Yaitu) surga µAdn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang sholeh dari bapak-bapaknya. karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.orang yang bertaqwa?´ Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. ³Salam´. 6:127) Surga adalah Darussalam (negri keselamatan) dari segala musibah. dan anak cucunya. ³Salamun µalaikum bima shabartum´. Allah subhanahu wata¶ala berfirman.´ (HR.Tingkatan surga tertinggi adalah surga Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wasallam yaitu ³Al Wasilah´ sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim dari Amr bin al-Ash radhiyallahu µanhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu µalaihi wasallam bersabda. dan kebahagiaan.´ (QS. istri-istrinya. kecelakaan. atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang. ³Apabila kalian mendengar muadzin (sedang adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku. Jannatu µadn Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala.´ (QS. 36:57-58) 2. ´Katakanlah. (Kepada mereka dikatakan). kelezatan. ³Apakah (azab) yang demikian itu yang baik. Allah subhanahu wata¶ala pun mengucapkan salam atas mereka. Muslim). 7 Tingkatan Surga Surga biasanya disebut dengan Jannah. Nama-nama lain dari Surga di antaranya yaitu: 1. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Darul Muqamah . (sambil mengucapkan). dan dia merupakan negri Allah subhanahu wata¶ala. artinya. ³Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. dan aku berharap orang itu adalah aku. Al-Furqan:15) 4. diambil dari nama Allah ³as-Salam´. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Barangsiapa yang meminta untukku al-Wasilah maka dia berhak mendapatkan syafa¶atku. 13:23-24) 3. dan segala hal yang tidak disukai.

Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin 6. al-Ma¶wa artinya adalah tempat menetap sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala dalam surat an-Najm di atas. 35:34-35) 5. ³Dan mereka berkata:´Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu´. artinya. Jannatun Na¶im 7. Al Muqamul Amin ´ Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar ³ .Sebagaimana firman Allah subhanahu wata¶ala. (QS.´ Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jannatul Ma¶wa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful