KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

.PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. .Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. inovatif. . inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. berjiwa kreatif. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. estetika dan kretivitinya.Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual.

 membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif. berketrampilan dan profesional. peka. Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh . inovatif.. berpersonaliti yang seimbang.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok.

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

daya kreativiti. media. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran. . persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan.  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.  menggunakan pelbagai kemahiran. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual.Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Masa interaksi guru bertambah 7.Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3.Kekaburan matlamat dan objektif 5.Perlaksanaan di sekolah 4.1.Penyerapan tiga dalam satu 2. Mata pelajaran yang rileks .

Pelajaran seni visual.Sebagai subjek yang diintegrasikan. .Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3. Perlaksanaan di sekolah . Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah .1. 2. guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan. Penyerapan dalam satu .

5.4. Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa.Tiada peperiksaan . 6. Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7. Mata pelajaran yang rileks . Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

seni muzik. drama. Seni kreatif. seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak.Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. .‡ Fox and Diffily (2000) . sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif.

Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta.Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing.‡ Gibson (1996) . Ini bermakna perasaan boleh ada makna.sesuatu yang mempengaruhi kita.Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. .

Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. .Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman.‡ John Dewey . emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

1. pernyataan emosi. Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. idea dan manifestasi pemikiran. meningkatkan kreativiti. ‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. . dan meningkatkan nilai estetik. menajamkan ekspresi.

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi.2. mengira dan menyelesaikan masalah. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi .Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. diri dan psikologi. . Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). IQ dikaitkan dengan kejayaan. Menulis.

Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan. boleh diharap dan berempati . -Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama. . suka menolong.(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid .Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku.

Menggunakan unsur puisi seperti sajak. .Ada unsur kecindan .(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid . syair dan cerita .Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid . pantun.Menguasai kemahiran mengajar EQ .Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .

. Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.3.

-Menurut Russel (1968). Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. bunyi bentuk tekstur dan irama. .Melalui aktiviti seni. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. .

TAMA T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful