KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

berjiwa kreatif. . .Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. inovatif. estetika dan kretivitinya. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. . inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual.

Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh . berpersonaliti yang seimbang. inovatif.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok.. peka. berketrampilan dan profesional.  membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif.

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan.  menggunakan pelbagai kemahiran. daya kreativiti.  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan. . inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. media. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Perlaksanaan di sekolah 4.Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3.Masa interaksi guru bertambah 7. Mata pelajaran yang rileks .Penyerapan tiga dalam satu 2.Kekaburan matlamat dan objektif 5.1.

1.Sebagai subjek yang diintegrasikan. seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan. . Penyerapan dalam satu . 2.Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3. Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah . guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja.Pelajaran seni visual. Perlaksanaan di sekolah .

4. Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa. Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7. Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. Mata pelajaran yang rileks . 6.Tiada peperiksaan . 5.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak.‡ Fox and Diffily (2000) . seni muzik. . sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif.Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. Seni kreatif. drama.

Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia.‡ Gibson (1996) . Ini bermakna perasaan boleh ada makna. . Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta.sesuatu yang mempengaruhi kita.Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing.

‡ John Dewey . .Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. meningkatkan kreativiti. menajamkan ekspresi.1. dan meningkatkan nilai estetik. Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. pernyataan emosi. . idea dan manifestasi pemikiran.

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ).2. mengira dan menyelesaikan masalah. Menulis. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. diri dan psikologi. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi . . IQ dikaitkan dengan kejayaan.

(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid . boleh diharap dan berempati . suka menolong. -Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama.Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku. .

Menggunakan unsur puisi seperti sajak.Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid .Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.Menguasai kemahiran mengajar EQ . syair dan cerita . . pantun.Ada unsur kecindan .(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid .Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .

Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak. .3. imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

kesedaran dan arif terhadap pergerakan. matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. bunyi bentuk tekstur dan irama. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. . .-Menurut Russel (1968). daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru.Melalui aktiviti seni.

TAMA T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful