KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

estetika dan kretivitinya.Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. berjiwa kreatif. inovatif. . . . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi.

.  membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok. peka. berketrampilan dan profesional. berpersonaliti yang seimbang. Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh . inovatif.

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

media. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.  menggunakan pelbagai kemahiran. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. . daya kreativiti. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan.  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja.Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Mata pelajaran yang rileks .Kekaburan matlamat dan objektif 5.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3.Penyerapan tiga dalam satu 2.1.Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6.Masa interaksi guru bertambah 7.Perlaksanaan di sekolah 4.

Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3.Pelajaran seni visual.Sebagai subjek yang diintegrasikan.1. Penyerapan dalam satu . Perlaksanaan di sekolah . guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. . 2. seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan. Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah .

Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar.4. Mata pelajaran yang rileks .Tiada peperiksaan . Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7. 5. 6. Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

Seni kreatif. seni muzik. seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak. drama.‡ Fox and Diffily (2000) . sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif.Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. .

Ini bermakna perasaan boleh ada makna.Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. . Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta.sesuatu yang mempengaruhi kita.‡ Gibson (1996) .Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia.

Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. .‡ John Dewey . sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

dan meningkatkan nilai estetik. ‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. pernyataan emosi.1. Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. . menajamkan ekspresi. meningkatkan kreativiti. idea dan manifestasi pemikiran.

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

mengira dan menyelesaikan masalah. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Menulis. IQ dikaitkan dengan kejayaan.Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. . Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). diri dan psikologi. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi .2.

-Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama. . boleh diharap dan berempati .(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid .Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku. suka menolong.

pantun.Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid .Ada unsur kecindan . .Menguasai kemahiran mengajar EQ .Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid .Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi. syair dan cerita .Menggunakan unsur puisi seperti sajak.

3. Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. .

Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. . daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. bunyi bentuk tekstur dan irama.-Menurut Russel (1968). matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. .Melalui aktiviti seni.

TAMA T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful