KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. inovatif. . estetika dan kretivitinya. .PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. berjiwa kreatif.Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. .

peka.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok. berketrampilan dan profesional. inovatif. Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh .  membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif. berpersonaliti yang seimbang..

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

 menggunakan pelbagai kemahiran. daya kreativiti.Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan. .  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan. media. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Perlaksanaan di sekolah 4.Kekaburan matlamat dan objektif 5.1.Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6. Mata pelajaran yang rileks .Masa interaksi guru bertambah 7.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3.Penyerapan tiga dalam satu 2.

Perlaksanaan di sekolah . Penyerapan dalam satu .Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3.1. Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah .Sebagai subjek yang diintegrasikan. guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. . seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan. 2.Pelajaran seni visual.

Mata pelajaran yang rileks . Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa. Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. 6.Tiada peperiksaan . Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7. 5.4.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. seni muzik.‡ Fox and Diffily (2000) . seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak. sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif. . Seni kreatif. drama.

‡ Gibson (1996) .Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia.sesuatu yang mempengaruhi kita. .Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta. Ini bermakna perasaan boleh ada makna.

Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman.‡ John Dewey . emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. . sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. menajamkan ekspresi. meningkatkan kreativiti. idea dan manifestasi pemikiran. dan meningkatkan nilai estetik.1. pernyataan emosi. .

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi .2. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). . Menulis. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. IQ dikaitkan dengan kejayaan. diri dan psikologi.Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. mengira dan menyelesaikan masalah.

-Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama.Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku.(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid . suka menolong. boleh diharap dan berempati . .

.Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid . syair dan cerita .Menguasai kemahiran mengajar EQ . pantun.Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .Ada unsur kecindan .(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid .Menggunakan unsur puisi seperti sajak.

3. Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak. . imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan.Melalui aktiviti seni. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. . Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. bunyi bentuk tekstur dan irama. . Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru.-Menurut Russel (1968).

TAMA T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful