KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. inovatif.Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. berjiwa kreatif. . . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. . estetika dan kretivitinya.

 membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif.. peka. berpersonaliti yang seimbang. Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh . berketrampilan dan profesional.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok. inovatif.

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. daya kreativiti.  menggunakan pelbagai kemahiran. .Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan. media. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Masa interaksi guru bertambah 7.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3.Penyerapan tiga dalam satu 2.Perlaksanaan di sekolah 4. Mata pelajaran yang rileks .Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6.1.Kekaburan matlamat dan objektif 5.

2. Perlaksanaan di sekolah .1. Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah .Sebagai subjek yang diintegrasikan. Penyerapan dalam satu . guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. . seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan.Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3.Pelajaran seni visual.

6. Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7.Tiada peperiksaan . Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar.4. 5. Mata pelajaran yang rileks . Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak. .‡ Fox and Diffily (2000) . sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif. drama. Seni kreatif.Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. seni muzik.

Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta.sesuatu yang mempengaruhi kita. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia.Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. .‡ Gibson (1996) . Ini bermakna perasaan boleh ada makna.

‡ John Dewey .Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. . sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

. ‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. menajamkan ekspresi. idea dan manifestasi pemikiran. meningkatkan kreativiti. Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. pernyataan emosi. dan meningkatkan nilai estetik.1.

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). IQ dikaitkan dengan kejayaan. Menulis. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi . . mengira dan menyelesaikan masalah. diri dan psikologi.2. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup.Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca.

. suka menolong.Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku.Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid . -Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama. boleh diharap dan berempati .

(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid . syair dan cerita .Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid . pantun.Menggunakan unsur puisi seperti sajak.Ada unsur kecindan .Menguasai kemahiran mengajar EQ . .

3. imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. . Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak.

. . Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru. bunyi bentuk tekstur dan irama. matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati.-Menurut Russel (1968). kesedaran dan arif terhadap pergerakan. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka.Melalui aktiviti seni. daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan.

TAMA T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful