KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

DISEDIAKAN OLEH :

FATIHA BT AHMAD ZAINUL PARHI
UNTUK PERHATIAN :

PN. RASHIHAH BT MUHAMMAD

PENGEN ALAN KONSEP

estetika dan kretivitinya.PENGENALAN KONSEP -Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.Penggabungan 3 jenis seni yang terdiri dari seni visual. inovatif. . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. . berjiwa kreatif. .

. berketrampilan dan profesional. berpersonaliti yang seimbang.Seni dalam pendidikan akan : menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok.  membantu anda memahami diri sendiri  membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah  memotivasikan anda sebagai guru yang kreatif. peka. Membantu perkembangan insan yang seimbang dan menyeluruh . inovatif.

MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN .

Estetika yang tinggi Celik budaya MATLAMAT SDP Imaginatif Inovatif Kritis Kreatif .

OBJEKTIF SENI DALAM PENDIDIKA N .

 menggunakan pelbagai kemahiran. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. daya kreativiti. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan  meningkatkan pengetahuan. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.Seni dalam pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk : menghargai keindahan ciptaan Tuhan  memupuk budaya pengamatan. . media.  menjadikan seni dalam pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Perlaksanaan di sekolah 4.Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah 3. Mata pelajaran yang rileks .1.Pertindihan subjek seni yang sedia ada 6.Kekaburan matlamat dan objektif 5.Masa interaksi guru bertambah 7.Penyerapan tiga dalam satu 2.

2. seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan.1.Pelajaran seni visual. Perlaksanaan di sekolah . guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. . Penyerapan dalam satu . Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah .Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3.Sebagai subjek yang diintegrasikan.

Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa. 6. 5.Tiada peperiksaan . Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar.4. Mata pelajaran yang rileks . Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7.

PENDAPAT TOKOHTOKOH .

sosioemosi-psikomotor dan perkembangan kognitif. drama. Seni kreatif. .Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang. seni muzik. seni pergerakan dan seni visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanakkanak.‡ Fox and Diffily (2000) .

Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. Ini bermakna perasaan boleh ada makna.sesuatu yang mempengaruhi kita. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia.Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam.‡ Gibson (1996) . .

.Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak kearah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia.‡ John Dewey . sekolah seharusnya memberi kanakkanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

KEPENTIN GAN SENI DALAM PENDIDIKA N .

Peranan ekspresi ‡ SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. idea dan manifestasi pemikiran. pernyataan emosi. dan meningkatkan nilai estetik. .1. meningkatkan kreativiti. ‡ Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan. menajamkan ekspresi.

Emosi Ruang Penglibatan diri Muzik Imaginasi BENTUK EKSPRESI Kinestetik .

eranan Ekspresi dalam S Menggambarkan perasaan Menghasilkan idea Menghasilkan pngucapan lisan Menghasilkan ekspresi bukan lisan Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi .

namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ).2. IQ dikaitkan dengan kejayaan. diri dan psikologi.Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. mengira dan menyelesaikan masalah. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi . Menulis. .

suka menolong. -Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama. . boleh diharap dan berempati .(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid .Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku.

Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan .Menggunakan unsur puisi seperti sajak. .Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi. pantun.Ada unsur kecindan .Menguasai kemahiran mengajar EQ .Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid .(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid . syair dan cerita .

imaginasi dan kreativiti  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Peranan Imaginasi -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan :  Perasaan dalaman kanak-kanak.3. .

Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru. matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. bunyi bentuk tekstur dan irama.-Menurut Russel (1968). .Melalui aktiviti seni. daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. kesedaran dan arif terhadap pergerakan. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. .

TAMA T .