P. 1
koleksi soalan KISSB

koleksi soalan KISSB

|Views: 160|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Azizi Abdul Razak on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN BARU. 1.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 2. Jelaskan fungsi-fungsi institusi-institusi berikut: a. Kementerian b. Jabatan Persekutuan c. Perbadanan Awam 3. Bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4. Huraikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi di bawah Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. 5. En.Khairi seorang Pengetua Sekolah di Ipoh, Perak telah menghadiri satu mesyuarat di kementerian Pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Dalam tempoh tersebut mereka menginap di hotel. Semasa perjalanan balik, kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.00 untuk membaiki keretanya itu. a. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh En.Khairi semasa menjalankan tugas tersebut. b. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c. Jelaskan samaada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.00 tersebeut dari kerajaan. 6. Nyatakan lima (5) ancaman-ancaman kepada keselamatan negara. 7. Nyatakan mengapa perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. 8. Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) , Kerajaan British telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948.

1

Sempena Hari Kualiti tersebut.00 (secara ansurat sebanyak RM280. bertanggungjawab c.00 sebulan).00 a. Bagaimanakah sesaorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan 'keterhutangan kewangan yang serius'? 13. 10.Encik Raju adalah seorang Pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1.428. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. 11. Jumlah potongan hutangnya setiap bulan ialah sebanyak RM800. Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari Syarikat Kerjasama sebanyak RM3.Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun.00.Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Pembangunan Nasional. Beri huraian. keadaan b.000. Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20. bersih 14. Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90.Mukim dan Kampung.Campurtangan Penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada akhir abat ke 19 telah membawa beberapa perubahan dalam 2 .00 melalui skim pinjaman kerajaan.00 sebulan. nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesabuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan. amanah b.Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960. Daerah. 9.Huraikan pengertian dua daripada nilai-nilai berikut: a. adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam 'keterhutangan kewangan yang serius'?. untuk Dasar 12.000.Huraikan sebab-sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan dan jelaskan lima (5) amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut. 15.00 sebulan (selama 25 tahun). Struktur pentadbiran Kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri.000.

Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. 3 . Huraikan perubahanperubahan tersebut. 24.a. Nyatakan dan huraikan panjar-panjar tersebut. 21. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 20.mengikut peruntukan 21(1) dalam 'Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 23. c. 18. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut.Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu. "Sesaorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik". 22.Di bawah Arahan Perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. Jelaskan mana-mana lima(5) Majlis atau jawatankuasa tersebut. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. 19. dan luaran yang mempengaruhi 17. 16.Dasar pengswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk.Huraikan faktor-faktor dalaman pembentukan dasar luar Malaysia. Huraikan kesemua bentuk pengswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961.sistem politik dan ekonomi di negeri-negeri tersebut.

Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-Badan Berkanun.00 untuk membaiki keretanya itu. 26. Berdasarkan peruntukan ini. a. Nyatakan tujuan.Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia. jelaskan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120. 29.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. 4 . 27. 32. seorang Ketua jabatan di Ipoh.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam.25.Encik Ibrahim. 30. Semasa perjalanan balik. objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. 31. 28.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 4(2)f. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh Encik Ibrahim semasa menjalankan tugas tersebut. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Perak telah menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur dan menginap di hotel selama tiga hari.Nyatakan usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan secara berterusan di peringkat jabatan dan organisasi untuk meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon. menjelaskan babawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah.Sebagai seorang Pegawai Pengawal.

00 tersebut dari kerajaan. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. menjelaskan bahawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. c. 38. 34. 36.Jelaskan objektif pembentukan satu kebudayaan Kebangsaan serta strategi pencapaiannya.b. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. jelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sesaorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. 40.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan tatatertib) 1993 4(2)f. Berdasarkan kepada peruntukan ini. 37. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. b.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut. Jelaskan lima (5) daripada nilai-nilai murni tersebut.Sesaorang pegawai awam perlu mengamal dan menghayati nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. 33. Jelaskan sama ada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. 39. 5 . a.Jelaskan kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan serta berikan tiga contoh bagi setiap kategori.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 35.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional.

000. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. b.41.Huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah berlaku. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut.Jelaskan tindakan-tindakan pra. 46. 47. Nyatakan lapan (8) daripada amalan-amalan positif serta tujuh (7) daripada amalan-amalan negatif yang berkaitan dengan tonggak "Kemuliaan Kesederhanaan " itu. a. 42.Sebagai seorang Pegawai Pengawal. 45. Nyatakan tiga (3) syarat yang membolehkan sesaorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah.mesyuarat yang perlu dilaksanakan oleh Urusetia Mesyuarat. 43.Puan Rozi seorang Penolong Pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin meminjam wang berjumlah RM50. 44."Tonggak 12" telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai. b.a. "Kemuliaan Kesederhanaan" adalah salah satu daripada tonggak tersebut. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad. 6 . huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Jelaskan keadaan yang menyebabkan sesaorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin.

Huraikan maksud "Pembelian Rincit" dan nyatakan apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh Jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini.48. Wbi/2001/25/05 7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->