LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN BARU. 1.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 2. Jelaskan fungsi-fungsi institusi-institusi berikut: a. Kementerian b. Jabatan Persekutuan c. Perbadanan Awam 3. Bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4. Huraikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi di bawah Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. 5. En.Khairi seorang Pengetua Sekolah di Ipoh, Perak telah menghadiri satu mesyuarat di kementerian Pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Dalam tempoh tersebut mereka menginap di hotel. Semasa perjalanan balik, kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.00 untuk membaiki keretanya itu. a. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh En.Khairi semasa menjalankan tugas tersebut. b. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c. Jelaskan samaada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.00 tersebeut dari kerajaan. 6. Nyatakan lima (5) ancaman-ancaman kepada keselamatan negara. 7. Nyatakan mengapa perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. 8. Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) , Kerajaan British telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948.

1

Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari Syarikat Kerjasama sebanyak RM3.000. amanah b.Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Pembangunan Nasional. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. untuk Dasar 12. Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500.Encik Raju adalah seorang Pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1. Struktur pentadbiran Kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri.Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun.Mukim dan Kampung.00 melalui skim pinjaman kerajaan.000.Campurtangan Penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada akhir abat ke 19 telah membawa beberapa perubahan dalam 2 .00 sebulan.Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960. Sempena Hari Kualiti tersebut.00 (secara ansurat sebanyak RM280. 10. Bagaimanakah sesaorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan 'keterhutangan kewangan yang serius'? 13.000. 9.428. nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesabuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan. bersih 14. adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam 'keterhutangan kewangan yang serius'?.00. Beri huraian. keadaan b. 15. bertanggungjawab c.00 sebulan (selama 25 tahun). Daerah. Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90.Huraikan sebab-sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan dan jelaskan lima (5) amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut.00 a. Jumlah potongan hutangnya setiap bulan ialah sebanyak RM800.00 sebulan). 11.Huraikan pengertian dua daripada nilai-nilai berikut: a.

23.Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu. 19. Huraikan kesemua bentuk pengswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. 20. 24.Huraikan faktor-faktor dalaman pembentukan dasar luar Malaysia. dan luaran yang mempengaruhi 17. Huraikan perubahanperubahan tersebut.a.Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat.sistem politik dan ekonomi di negeri-negeri tersebut. 21. Jelaskan mana-mana lima(5) Majlis atau jawatankuasa tersebut. "Sesaorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik".Di bawah Arahan Perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. c. 22. Nyatakan dan huraikan panjar-panjar tersebut. 3 .Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. 18. 16.mengikut peruntukan 21(1) dalam 'Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Dasar pengswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat.

Perak telah menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur dan menginap di hotel selama tiga hari. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. 27. 32. 30. seorang Ketua jabatan di Ipoh. objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Semasa perjalanan balik. Nyatakan tujuan.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 28. 4 . menjelaskan babawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 4(2)f.Encik Ibrahim.Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia.Nyatakan usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan secara berterusan di peringkat jabatan dan organisasi untuk meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon.00 untuk membaiki keretanya itu.Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-Badan Berkanun. 31. kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120. Berdasarkan peruntukan ini.Sebagai seorang Pegawai Pengawal. 29. a.25.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. jelaskan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh Encik Ibrahim semasa menjalankan tugas tersebut. 26.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan tatatertib) 1993 4(2)f.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut. a. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. 35.00 tersebut dari kerajaan. c. 40. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat.Sesaorang pegawai awam perlu mengamal dan menghayati nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. 37. jelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sesaorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini.Jelaskan objektif pembentukan satu kebudayaan Kebangsaan serta strategi pencapaiannya. 5 . Berdasarkan kepada peruntukan ini. 38. Jelaskan sama ada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120. 36.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam.b.Jelaskan kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan serta berikan tiga contoh bagi setiap kategori.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. Jelaskan lima (5) daripada nilai-nilai murni tersebut. b. 33. 34. 39. menjelaskan bahawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah.

44. 45. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut."Tonggak 12" telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai. b. 47. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam.000. 46.Jelaskan tindakan-tindakan pra.Huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Nyatakan lapan (8) daripada amalan-amalan positif serta tujuh (7) daripada amalan-amalan negatif yang berkaitan dengan tonggak "Kemuliaan Kesederhanaan " itu. a.mesyuarat yang perlu dilaksanakan oleh Urusetia Mesyuarat. Nyatakan tiga (3) syarat yang membolehkan sesaorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. 6 .Sebagai seorang Pegawai Pengawal.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. 43. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat.a. "Kemuliaan Kesederhanaan" adalah salah satu daripada tonggak tersebut. Jelaskan keadaan yang menyebabkan sesaorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin.41.Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah berlaku.Puan Rozi seorang Penolong Pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin meminjam wang berjumlah RM50. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah. 42. b.

Wbi/2001/25/05 7 .Huraikan maksud "Pembelian Rincit" dan nyatakan apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh Jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini.48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful