P. 1
koleksi soalan KISSB

koleksi soalan KISSB

|Views: 160|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Azizi Abdul Razak on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN BARU. 1.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 2. Jelaskan fungsi-fungsi institusi-institusi berikut: a. Kementerian b. Jabatan Persekutuan c. Perbadanan Awam 3. Bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4. Huraikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi di bawah Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. 5. En.Khairi seorang Pengetua Sekolah di Ipoh, Perak telah menghadiri satu mesyuarat di kementerian Pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Dalam tempoh tersebut mereka menginap di hotel. Semasa perjalanan balik, kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.00 untuk membaiki keretanya itu. a. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh En.Khairi semasa menjalankan tugas tersebut. b. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c. Jelaskan samaada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.00 tersebeut dari kerajaan. 6. Nyatakan lima (5) ancaman-ancaman kepada keselamatan negara. 7. Nyatakan mengapa perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. 8. Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) , Kerajaan British telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948.

1

00 sebulan. untuk Dasar 12. Beri huraian.00 a. nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesabuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan. 15.Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Pembangunan Nasional.00. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500. Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90. amanah b.000. adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam 'keterhutangan kewangan yang serius'?.Encik Raju adalah seorang Pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1. 9. Sempena Hari Kualiti tersebut. 10. bertanggungjawab c.000.00 sebulan).Mukim dan Kampung.Campurtangan Penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada akhir abat ke 19 telah membawa beberapa perubahan dalam 2 . keadaan b. 11.428. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. Struktur pentadbiran Kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri.00 (secara ansurat sebanyak RM280.00 melalui skim pinjaman kerajaan.00 sebulan (selama 25 tahun).Huraikan pengertian dua daripada nilai-nilai berikut: a.000.Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960. Jumlah potongan hutangnya setiap bulan ialah sebanyak RM800. Bagaimanakah sesaorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan 'keterhutangan kewangan yang serius'? 13. bersih 14.Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari Syarikat Kerjasama sebanyak RM3. Daerah. Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20.Huraikan sebab-sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan dan jelaskan lima (5) amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut.

3 .Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. dan luaran yang mempengaruhi 17. 23. 18.Huraikan faktor-faktor dalaman pembentukan dasar luar Malaysia.Di bawah Arahan Perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 21. 16. 22. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut. 24. c.Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu.Dasar pengswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. 20.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter.a.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. 19. Jelaskan mana-mana lima(5) Majlis atau jawatankuasa tersebut. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat.mengikut peruntukan 21(1) dalam 'Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. "Sesaorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik". Nyatakan dan huraikan panjar-panjar tersebut.sistem politik dan ekonomi di negeri-negeri tersebut. Huraikan kesemua bentuk pengswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Huraikan perubahanperubahan tersebut.

objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. 32.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 26. Perak telah menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur dan menginap di hotel selama tiga hari. 4 .Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. menjelaskan babawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. 30. seorang Ketua jabatan di Ipoh.Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-Badan Berkanun. 29. kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh Encik Ibrahim semasa menjalankan tugas tersebut. 28.Nyatakan usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan secara berterusan di peringkat jabatan dan organisasi untuk meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon. 31.Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia. jelaskan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. Nyatakan tujuan.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 4(2)f. Berdasarkan peruntukan ini. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. a. Semasa perjalanan balik. 27.Sebagai seorang Pegawai Pengawal. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini.00 untuk membaiki keretanya itu.Encik Ibrahim.25.

Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c.Jelaskan kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan serta berikan tiga contoh bagi setiap kategori. b. 33.00 tersebut dari kerajaan. Berdasarkan kepada peruntukan ini. 34.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan tatatertib) 1993 4(2)f.Jelaskan objektif pembentukan satu kebudayaan Kebangsaan serta strategi pencapaiannya.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. 36. 39. menjelaskan bahawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. 35. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut.Sesaorang pegawai awam perlu mengamal dan menghayati nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. Jelaskan lima (5) daripada nilai-nilai murni tersebut. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. 37.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. a.b. 40. jelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sesaorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. 38. Jelaskan sama ada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 5 .

"Tonggak 12" telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai.mesyuarat yang perlu dilaksanakan oleh Urusetia Mesyuarat. Nyatakan tiga (3) syarat yang membolehkan sesaorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin.Sebagai seorang Pegawai Pengawal.Huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Jelaskan keadaan yang menyebabkan sesaorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad.000.Puan Rozi seorang Penolong Pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin meminjam wang berjumlah RM50. Nyatakan lapan (8) daripada amalan-amalan positif serta tujuh (7) daripada amalan-amalan negatif yang berkaitan dengan tonggak "Kemuliaan Kesederhanaan " itu. 46. 45.41.a. b. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam. a. b.Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah berlaku. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut. "Kemuliaan Kesederhanaan" adalah salah satu daripada tonggak tersebut. 47. 43. 44. 42. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 6 .Jelaskan tindakan-tindakan pra. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat.

Huraikan maksud "Pembelian Rincit" dan nyatakan apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh Jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini. Wbi/2001/25/05 7 .48.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->