LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN BARU. 1.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 2. Jelaskan fungsi-fungsi institusi-institusi berikut: a. Kementerian b. Jabatan Persekutuan c. Perbadanan Awam 3. Bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4. Huraikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi di bawah Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. 5. En.Khairi seorang Pengetua Sekolah di Ipoh, Perak telah menghadiri satu mesyuarat di kementerian Pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Dalam tempoh tersebut mereka menginap di hotel. Semasa perjalanan balik, kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.00 untuk membaiki keretanya itu. a. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh En.Khairi semasa menjalankan tugas tersebut. b. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c. Jelaskan samaada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.00 tersebeut dari kerajaan. 6. Nyatakan lima (5) ancaman-ancaman kepada keselamatan negara. 7. Nyatakan mengapa perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. 8. Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) , Kerajaan British telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948.

1

000.000.428.00 melalui skim pinjaman kerajaan. 10.00 sebulan. Sempena Hari Kualiti tersebut. Beri huraian. Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20. amanah b.Encik Raju adalah seorang Pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1.00 (secara ansurat sebanyak RM280.00. adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam 'keterhutangan kewangan yang serius'?.Campurtangan Penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada akhir abat ke 19 telah membawa beberapa perubahan dalam 2 .Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. Daerah. untuk Dasar 12. keadaan b.000. nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesabuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan.00 sebulan (selama 25 tahun). Bagaimanakah sesaorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan 'keterhutangan kewangan yang serius'? 13.Mukim dan Kampung. Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari Syarikat Kerjasama sebanyak RM3.Huraikan sebab-sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan dan jelaskan lima (5) amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut.Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Pembangunan Nasional. Jumlah potongan hutangnya setiap bulan ialah sebanyak RM800.00 a.Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. 11. 15.Huraikan pengertian dua daripada nilai-nilai berikut: a.00 sebulan). Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90. Struktur pentadbiran Kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500. 9. bertanggungjawab c. bersih 14.

dan luaran yang mempengaruhi 17.Di bawah Arahan Perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Jelaskan mana-mana lima(5) Majlis atau jawatankuasa tersebut. 21. c. 16.Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. Huraikan kesemua bentuk pengswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Nyatakan dan huraikan panjar-panjar tersebut. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut.Huraikan faktor-faktor dalaman pembentukan dasar luar Malaysia.a. Huraikan perubahanperubahan tersebut. 22. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat.mengikut peruntukan 21(1) dalam 'Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan.Dasar pengswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. 20. 18. 19.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter.sistem politik dan ekonomi di negeri-negeri tersebut. 3 . 23. 24. "Sesaorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik".

menjelaskan babawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120. Berdasarkan peruntukan ini.Sebagai seorang Pegawai Pengawal. 26. jelaskan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. a. 30.Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia.25.Nyatakan usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan secara berterusan di peringkat jabatan dan organisasi untuk meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon. 28. Nyatakan tujuan. 29. Perak telah menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur dan menginap di hotel selama tiga hari.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 31. 27.Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-Badan Berkanun.Encik Ibrahim. 4 . huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh Encik Ibrahim semasa menjalankan tugas tersebut.00 untuk membaiki keretanya itu.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 4(2)f. Semasa perjalanan balik. seorang Ketua jabatan di Ipoh. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. 32.

40. 38.Jelaskan objektif pembentukan satu kebudayaan Kebangsaan serta strategi pencapaiannya.00 tersebut dari kerajaan. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut. 34. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. menjelaskan bahawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. 35. a. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. Jelaskan lima (5) daripada nilai-nilai murni tersebut. b.Sesaorang pegawai awam perlu mengamal dan menghayati nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. 5 . jelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sesaorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. Jelaskan sama ada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. 33.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. 36.Jelaskan kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan serta berikan tiga contoh bagi setiap kategori.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. Berdasarkan kepada peruntukan ini. 39. c. 37.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan tatatertib) 1993 4(2)f.b.

Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat.Huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.mesyuarat yang perlu dilaksanakan oleh Urusetia Mesyuarat. a. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam.Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah berlaku. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah.a. 44.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad."Tonggak 12" telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. b.Puan Rozi seorang Penolong Pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin meminjam wang berjumlah RM50. 47.Jelaskan tindakan-tindakan pra.Sebagai seorang Pegawai Pengawal.41. 45. 46. "Kemuliaan Kesederhanaan" adalah salah satu daripada tonggak tersebut. Jelaskan keadaan yang menyebabkan sesaorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. Nyatakan lapan (8) daripada amalan-amalan positif serta tujuh (7) daripada amalan-amalan negatif yang berkaitan dengan tonggak "Kemuliaan Kesederhanaan " itu. 43. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut. 6 . Nyatakan tiga (3) syarat yang membolehkan sesaorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. 42.000. b.

48.Huraikan maksud "Pembelian Rincit" dan nyatakan apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh Jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini. Wbi/2001/25/05 7 .