LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN BARU. 1.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 2. Jelaskan fungsi-fungsi institusi-institusi berikut: a. Kementerian b. Jabatan Persekutuan c. Perbadanan Awam 3. Bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4. Huraikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi di bawah Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam. 5. En.Khairi seorang Pengetua Sekolah di Ipoh, Perak telah menghadiri satu mesyuarat di kementerian Pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Dalam tempoh tersebut mereka menginap di hotel. Semasa perjalanan balik, kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.00 untuk membaiki keretanya itu. a. Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh En.Khairi semasa menjalankan tugas tersebut. b. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. c. Jelaskan samaada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.00 tersebeut dari kerajaan. 6. Nyatakan lima (5) ancaman-ancaman kepada keselamatan negara. 7. Nyatakan mengapa perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. 8. Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) , Kerajaan British telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948.

1

Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20. Beri huraian. adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam 'keterhutangan kewangan yang serius'?.00 (secara ansurat sebanyak RM280. bertanggungjawab c. Jumlah potongan hutangnya setiap bulan ialah sebanyak RM800.Campurtangan Penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada akhir abat ke 19 telah membawa beberapa perubahan dalam 2 . Bagaimanakah sesaorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan 'keterhutangan kewangan yang serius'? 13.00 sebulan. Daerah.Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960.00 a.00 melalui skim pinjaman kerajaan. nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesabuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan.Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Pembangunan Nasional.000.00.428. Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. amanah b.00 sebulan). bersih 14.000. untuk Dasar 12. Sempena Hari Kualiti tersebut.00 sebulan (selama 25 tahun).000. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500. Struktur pentadbiran Kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri.Huraikan sebab-sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan dan jelaskan lima (5) amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut. Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari Syarikat Kerjasama sebanyak RM3.Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. 10. keadaan b. 11.Encik Raju adalah seorang Pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1.Huraikan pengertian dua daripada nilai-nilai berikut: a.Mukim dan Kampung. 9. 15.

16. 18.Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Huraikan perubahanperubahan tersebut. dan luaran yang mempengaruhi 17. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut.Dasar pengswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunter. 24. 19. Jelaskan mana-mana lima(5) Majlis atau jawatankuasa tersebut.Di bawah Arahan Perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. Huraikan kesemua bentuk pengswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. 3 . 23.sistem politik dan ekonomi di negeri-negeri tersebut. 21. c. Nyatakan dan huraikan panjar-panjar tersebut. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 20. 22.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan.Huraikan faktor-faktor dalaman pembentukan dasar luar Malaysia. "Sesaorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik".mengikut peruntukan 21(1) dalam 'Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.a.

00 untuk membaiki keretanya itu. kereta beliau telah mengalami kerosakan dan beliau terpaksa membelanjakan sebanyak RM120.Sebagai seorang Pegawai Pengawal. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. menjelaskan babawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. seorang Ketua jabatan di Ipoh.25. Semasa perjalanan balik.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh Kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional. 28. 29. objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. jelaskan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini.Nyatakan usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan secara berterusan di peringkat jabatan dan organisasi untuk meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. Berdasarkan peruntukan ini. 26.Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia. a. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat. 32. Nyatakan tujuan. Perak telah menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur dan menginap di hotel selama tiga hari.Encik Ibrahim. 30. 27.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 4(2)f. 31.Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-Badan Berkanun. 4 . Nyatakan jenis-jenis elaun yang boleh dituntut oleh Encik Ibrahim semasa menjalankan tugas tersebut.

40.Ketekunan Membawa Kejayaan merupakan salah satu tonggak daripada dua belas tonggak yang patut dihayati dan diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam. c.Sesaorang pegawai awam perlu mengamal dan menghayati nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Jelaskan sama ada beliau boleh menuntut perbelanjaan membaiki keretanya sebanyak RM120.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan tatatertib) 1993 4(2)f. 37.Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini di bawah Dasar Pembangunan Nasional.Jelaskan kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan serta berikan tiga contoh bagi setiap kategori.b. 35.00 tersebut dari kerajaan.Jelaskan objektif pembentukan satu kebudayaan Kebangsaan serta strategi pencapaiannya. Berdasarkan kepada peruntukan ini. 33.Layanan urusan melalui telefon yang berkualiti boleh terhasil apabila beberapa amalan penting dilaksanakan. Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan beliau menuntut elaun harian serta kadarnya. jelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sesaorang pegawai Kerajaan yang dianggap melanggar tatakelakuan ini. 39. 34. b. menjelaskan bahawa sesaorang pegawai kerajaan tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 38. 5 . a. Huraikan pengertiannya serta nyatakan lima (5) amalan positif yang memperlihatkan nilai-nilai ini. Jelaskan lima (5) daripada nilai-nilai murni tersebut. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Terangkan apakah amalan-amalan penting tersebut. 36.

Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut. b.41. Bincangkan tiga (3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat.Sebagai seorang Pegawai Pengawal.Huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.a. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam. a. 44.000.Puan Rozi seorang Penolong Pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin meminjam wang berjumlah RM50. huraikan langkah-langkah yang perlu diambil apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam berlaku disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga akhir laporan dibuat.Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah berlaku. Jelaskan keadaan yang menyebabkan sesaorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. Nyatakan lapan (8) daripada amalan-amalan positif serta tujuh (7) daripada amalan-amalan negatif yang berkaitan dengan tonggak "Kemuliaan Kesederhanaan " itu. b. Huraikan tiga (3) tanggungjawab / fungsi utama agensi-agensi pusat. 42. "Kemuliaan Kesederhanaan" adalah salah satu daripada tonggak tersebut. 46. 47.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad. 45.mesyuarat yang perlu dilaksanakan oleh Urusetia Mesyuarat."Tonggak 12" telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai. 43. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah.Jelaskan tindakan-tindakan pra. Nyatakan tiga (3) syarat yang membolehkan sesaorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin. 6 .

Wbi/2001/25/05 7 .48.Huraikan maksud "Pembelian Rincit" dan nyatakan apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh Jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful