Belajar bahasa arab tidak bisa di pisahkan dari ilmu nahwu sebab tampa ilmu nahwu..

atau grammar arab maka bahasa itu akan amburadul gak beres « # .. . .. #

Di bawah ini aku ingin menerangkan sebagian qowai¶d ilmu nahwu Pertama :kalimat:ada 3,Isim,fiil,harf , ,

(1)Isim definisinya adalah.. suatu kalimat yang menumjukan dirinya sendiri tampa di iringi waktu contoh zaidun..menuduh kan kepada yang bernama zaid tida terikan waktu /kapanpun itu dia zaid (2)Fiil definisinya adalah suatu kalimat yang menunjukan diri sendiri dan diiringi waktu contoh sudah mengerjakan..waktu lampau.. sedang mengerjakan..waktu sekarang..atau akan mengerjakan..waktu akan datang atau mustaqbal (3) Harf definisinya adalah sesuatu yang menujukan pada kalimat lain nya bisa ikut isim contoh filmasjidi..fi«itu haraf«menuduhkan/nempel di kalimat isim ya itu al masjidi juga bisa ikut fiil contoh artinya laki2 tidak menolong«kata..lam..itu harf..kata yansur itu fiil mudore.. (BAB ISIM )

Dalam bab ini akan menjelaskan apa yang berkaitan dengan isim definisi isim telah di ketahui di atas tadi sekarang apa tanda2 nya isim itu ? isim bisa di ketahui dengan (1) / kasrah..contoh filmasjidi..di masjid..nah kalou ada yang kasrah itu pasti kalimat isim(2) tanwinLbaris dobel..contoh.. bizaedin..kepada zaed ..nah kalau ada tanwin itu pasti kalimat isim(3) ..alif lam.. contoh.. ..al madrasatu..sekolah..kalo kalimat ada alif lam nya itu kalimat isim(4) huruf jar..ya itu huruf yang suka merubah baris yang di ikutinya menjadi kasrah..contoh.. filbaeti..fi+albaeti..asal nya albaetu..terus ada fi jadi filbaeti..di rumah ..contoh lagi.. ala sayaroti..ala+sayaroti«asal nya assayarotu ..di tambah ala jadi ala sayaroti..di atas mobil.harkat akhir di ubah menjadi kasrah ..kalo ada huruf jar itu kalimah pasti kalimat isim..sedangkan huruf jar itu adalah .. min..dari.. ilaa..ke/arah/tujuan.. a¶n..dari/jauh dari.. alaa..di atas/kepada.. fi..di dalam/di atas/di.. rubba..terkadang/banyak/agak banyak.(5). huruf untuk ber sumpah..jumlah nya ada tiga ba contoh billahi..demi allah.. wawu contoh wallahi demi allah.. ta..contoh tallahi demi allah..nah kalau kalimat di masukin semua huruf yang diatas ini itu pasti kalimat isim..clear enough ?« , , , , , , (BAB FIIL )

Definisi fiil sudah di ketahui di atas sekarang apa tanda2 fiil ? fiil bisa diketahui dengan(!) .. ..qod..telah..contoh qod qoma..telah berdiri..qod+qoma asal nya qoma..berdiri ditambah qod kalau kalimat ada qod didepanya itu kalimat fiil..(2) ..sin.akan waktu dekat.contoh saadzhabu..akan pergi ..ini namanya sin tanfis..kalau ada kalimat semacam ini pasti kaliamat fiil(3) saufa..akan waktu jauh..contoh saufa adzhabu..akan pergi waktunya nanti masih jauh..(4) ta tanis/perempuan..dan ta itu sukun/mati tak ber harkat..contoh , atat,jaat..datang seorang wanita..kalau ada kalimat seperti ini ada ta tanis sakinah itu pasti kalimat fiil.. >>clear enough ?

kami melihat jaed banyak ini sedang nasab.contoh muslimattin.definisinya.ini jamak taksir ..asal nya roaetu jaedan..jamak muanas salim definisi nya... .dan bukan isim lima . .contoh ilaa huruf jar«.asal nya muslim.. marortu bi zaedina.isim mufrad .juga jenis isim 3. . yang di jamak kanpakai alif dan ta kedua2 nya tambahan.di tambah alif dan ta di akhiran nya 4.jamak mudzakar salim .contoh isim mufrad zaedun.. .perempuan muslim banyak..satu huruf contoh. roaetu jaedina.. ..atau tiga huruf.harf aga mudah di ketahui dengan mengetahui hurufnya sedikit.. ..jaa jaeeduna.....contoh .definisinya yang ketika rofa di tambah wawu dan nun dan ya dan nun ketika nasab dan kasrah. .... 2.isim itu nama & mufrad tunggal/satu..ini ) .. .artinya sudut banyak«asal mufrad nya ruknun.jamak taksir.asal nya jaa jaedun. arkanun. ba huruf jar.sebenar nya kalau itu isim belum ada syarat adalah. .. . .ini rofa.kami datang jaed banyak..dia adalah kalimah yang bukan tasniyyah(menujukan dua)dan bukan majmuk(menujukan banyak)dan bukan cabang dari yang dua itu ( + ( kita kila... .definisi nya yang ber ubah dari bentuk mufrad nya contoh..... (BAB PEMBAGIAN ISIM Kalimat isim banyak jenis nya di antaranya 1....huruf adawat sarat....atau dua huruf contoh lao.isimlima itu adalah..(BAB HARF ) Definisi harf sudah di atas di sini tinggal mengeahui tanda2 harf.dan ber ubah menjadi arkanun..

ini rofa asal nya jaa zaedun. 7..kalau perempuan satu ..saya melewat ke zaed dua.perempuan banyak huruf nya tak ada huruf ellat/mati. .satu perempuan muslim«jamak mudzakar slim.saya melihat zaed dua ini nasab..satu orang zaed.jamak taksir... .huruf sebelum akhir . ..besar jangan tasgir perkecili harus idofat.asal nya roaetu zaedan. .definisi nya ..isim lima ..alias isim mufrad..ya itu harus mufrad/tunggal harus mukabar ..ini kasrah.isim mu¶tal .kami melewat kepada zaed banyak..huruf qof sebelum akhir kasrah..rojulun«jamak mu¶anas salim..rizalun. yang menunjukan dua dan di tambah alif dan nun pada waktu rofa dan iyya dan nun pada nasab dan kasrah.ya¶ni barisnya fathah (2) mu¶tal manqus..zaedun ..(1) mu¶tal maqsur.asal nya bizaedin 5.contoh Mustafa.. ...datang zaed dua... .isim mu¶tal nama yang akhiran hurufnya huruf ellat/mati«alif dalam form iyya . marortu definisinya......clear enough ? catatan«isim mufrad:nama satu.yang lima tadi itu di atas ..alias isim mufrad.. murtaqi...contoh... muslimatu.isim tasniyyah.yang sebelum hufuf akhiran nya fathah «contoh Mustafa.nama bayak dari yang banyak.adalah isim yang akhiran nya alif dalam bentuk iyya....alias isim mufrad 6.. dan ini punya sarat.kasrah.tidak ada definisi .nama lakilaki banyak« zaeduna«zaed banyak«isim tasniyyah«nama menuduhkan dua« zaed dua«isim lima«tadi sudah jelas di atas«.asal nya marortu bi zaedin.... murtaqi«isim mu¶tal di bagi dua...di hubungkan dengan kalimat lain.banyak laki laki «kalau cuma satu . muslimaatin.yang huruf sebelum akhiran nya kasrah.tpi jangan ke iyya mutakalim...contoh jaa zaedani .. ro aetu zaedaeni... marortu bi zaedaeni. ...

rofa¶...wajib mabni fathah. .bisa zaedan bisa zaedin..fathah.jadi bisa zaedan. ....sukun..hunna.... huwa.contoh.. .zaedun.fiil amar wajib mabni sukun/mati contoh unsur....kasrah.(BAB AL I¶RAB DAN MABNI ) i¶rab definisi nya i¶rab itu berubah nya akhiran kalimat karena beda beda yang masuk pada kalimat itu pada pengucapan nya atau beda pada perkiraan nya.fiil madi..antuma.banyak laki« banyak perempuan..4..seperti huruf jarr yang telah di ceritakan di atas.berapa harf istifham..clear enough ?« .... .hum...mufrad muanas .rofa¶....kata kata. .ana. . .huma..« . dan isim tidak bisa sukun...isim.pergantian ini namanya i¶rab«dan i¶rab /baris. .yang empat kita terapkan ke poko kalimat. nasoro.sukun. . ..rofa¶. .itu wajib.hiyya. yang tak bisa ber ubah..ini isim domir.ini satu lakilaki.sekarang kita cerita mabni mabni itu....3. .. . .contoh.fiil.conto.dan fiil tidak bisa kasrah..bisa fathah .rofa¶.dan nanti fiil akan di ceritakan di bab al af¶al .. . .ya itu fathah....ya itu fathah. bihi. . .zaedin«sedangkan fiil bisa menerima 3 dari i¶rab itu... yansuru.itu ...clear enough ?. kam. biha .. .antum. .2..kata bisa zaedun. hum.. ««CATATAN.kasrah..1.. .ada juga isim yang mabni.kasrah.anta.antunna.dan sukun.pegtanyaan«YANG HARUS mabni adalah kalimat harf.mabni... ada empat...contoh. .. unsur.nahnu«F IIL... .satu perempuan. ....3 dari i¶rab itu.isim bisa menerima..dan isim domir itu wajib mabni tak ber ubah.Contoh nasoro.atau.dommah+rofa¶=sama//fathah+nasab=sama///kasrah+hofadz=sama//j azem+sukun=sama«jelas kan ? clear enough ? .dan.jadi kalau sudah fathah ya fathah selamanya.

kasrah 3.alif 4. NASAB) untuk nasab ada empat tanda ya itu..4.a.. .untuk rafa¶....fiil mudhore yang masih utuh.wawu 4. RAFA)....conto.dommah dommah bisa jadi alamat rafa untuk .1.nah kata zaedani wlaupun di baca ni tapi ini rafa tanda nya alif sebab kalimat nya isin tasniyyah (3) wawu wawu bisa jadi tanda pada rafa pada kalimat .nun bisa jadi tanda dalam rafa pada jama mudzakar salim «contoh . .tanda.. ja.... .a«isim mufrad contoh nah kata zaedun ini rafa tandanya dommah sebab isim mufrad.at muslimaatun.fathah bisa jadi tanda pada nasab di tiga tempat ....belum ada .nah kata muslimatun rafa ..alif .ada empat.(BAB MENGETAHUI TANDA I´RAB I¶RAB ADA 4 (RAFA) (NASAB) (KHOFADZ) (JAZEM) ) 1(I¶RAB.dommah 2..isim mufrad contoh roaetu zaedan nah kata zaedan nasab tanda nya pake fathah sebab kalimat nya isim .tanda nya pake dommah sebab jamak muanas salim«..nah kata yansuru rafa¶ tanda nya dommah sebab fiil mudhore mulus«clear ? (2) alif.kata zaeduna ini rafa tanda nya wawu sebab kalimatnya jamak mudzakar salim«clear enough ? 2(I¶RAB..jamak muanas salim contoh ja. .kita sekarang bahas yang nomor (1)...jamak taksir contoh ja.paa empat kalimat«.contoh . .. . nun .3.fathah 2..isim lima .amil nawasib atau amil jawazim ..1..tanda nya rafa wawu sebab kalimat nya isim lima (4) nun .2..disini kita bahas yang pertama (1)fathah.a zaeduuna.alif bisa jadi tanda rafa pada isim tasniyyah contoh zaedani.a rijalun nah kata rijalun rafa¶ alamat rafa nya pakai dommah sebab jamak taksir«..ja.a abuka nah kata abuka ini rafa .nun .. yansuru.

..b.isim mufrad contoh marortu bizaedin nah kata bizaedin adalah khofadz tandanya pakai kasrah sebab kalimatnya isim mufrad.kasrah bisa jadi tanda di nasab pada kalimat jamak muanas salim contoh roaetu muslimaatin.fathah.nah kata abaaka adalah nasab tandanya alif sebab kalimatnya isim lima 4... contoh anyansuro.. .c.mufrad.adalah nasab tanda nya iyya sebab kalimah nya isim tasniyyah«b..alif jadi tanda dalam nasab pada isim lima contoh. roaetu abaaka. ...contoh marortu bi rijalin..3.... roaetu rijalan nah rijalan ini adalah nasab dan tandanya fathah sebab kalimatnya isim jamak taksir«fiil mudhore yang kemasukan amil nawasib. .jama mudzakar salim contoh roaetu zaediina nah kata zaediina adalah nasab tandanya iyya sebab kalimat nya jamak mudzakr salim 3(I¶RAB HOFADZ)untuk tanda khofaz ada tiga ya itu 1..jamak taksir .anas salim 3.kasrak..nah kata muslimatin adalah khofadz tanda nya pakai kasrah sebab kalimat nya jamak muanas salim ...jamak taksir.nah kata rijalin dalah khofadz tandanya kasrah sebab kalimat nya jamak taksir«..nah anyansura nasab tanda nya fathah sebab kalimatnya fiil mudhore yang sudah di masukin amil nawasib 2.a.jamak muanas salim contoh marortu bi muslimaatin..iyya.nun nun bisa jadi tanda pada nasab di dua kaliamah«a«isim tasniyyah contoh roaetu zaedaeni kata zaedaeni.2. contoh..alif .kita bahas kasrah bisa jadi alamat pada khofadz pada .nah kata muslimaatin adalah nasab tandanya pkai kasrah sebab kalimat nya jamak mu.b...

. (1) iyya..contoh marortu bi ahmada.yang alasan itu satu kembali ke bentuk nya /form...kata bizaediina adalah khofadz tandanya iyya sebab kalimatnya jamak mudzakar salim.. ... berdiri.alasan dua..fiil itu tidak bisa sempurna artinya kecuali kalau ada fa¶il.kalimat asal itu adalah masdar.semua isim yang menyerupai fiil dalam punya .alasan dua.perlu aku jelaskan. «yang kedua .kata zaedaeni adalah khofadz tandanya iyya karena kalimat nya isim tasniyyah«b«isim lima contoh marortu biabika akat biabika adalah khofadz tanda nya iyya sebab kalimat nya isim lima«c«jamak mudzakar salim ..disini aku perlu terangkan isim goermunsorif.... ........atau isim punya alasan satu tapi menempatia alasan dua«rincian nanti di bawah.kata bi ahmada adalah khofadz tandanya pakai fathah sebab kalimatnya isim goermunsorif.....clear enough ?...yang cabang dua2nya satu kembli ke bentuk nya yang satu kembali ke ma¶na nya..kata ) . ...conto..cukup jelas?.bagai mana fiil punya alasan dua ?fiil itu menurut ulama basroh irak bukan kalimat asal.yang ke dua kembali ke ma¶na nya . contoh marortu bi zaedaeni...tasniyyah...istiqoq) ( ) ( ) .contoh marortu bizaediina.atau punya alasan satu tapi mendiami alasan dua.2...a.jadi fiil perlu alasan asal mustaq ini satu(1)alasan yang kembali ke bentuk /form.iyya bisa jadi tanda pada khofadz pada tiga kalimat. (BAB ISIM GOER MUNSORIF Definisinya «yaitu semua isim yang menyerupai fiil dalam mempunyai elat.fiil dulu.fathah ....definisinya. fathah bisa jadi tanda pada khofadz pada isim goer munsorif .

. aswada.. ..conto marortu biahmada. ..marortu biahmada alamiyyah+bahasa ajam=ibrohima biibrohima + + .waqoftu biarfata. .sekarang isim goermunsorif seperti itu prosesnya cuma alasan nya gak sama dia punya alasan dua satu kembali ke bentuk lafadz dua kembali ke ma¶na .alamiyah +wazan fiil. 2..... wasfiyyah +wazan fiil=aswada. clear enough ?«dalam isim goermunsorif terbagi 3...maka isim semacam ini waktu kasrah nya pake fathah.(1 alamiyah 2) ( wasfiyyah ) (adal ) 1...dan sebagai nya + + «marortu bi .. « ( ) « ...tidak sempurna kecuali ada zaedun jadi ..2.warna.makkata .no way.....berdiri zaed itu«subject harus ada object. . «.clear enough ?. .sifat.lagi pula karena mirip fiil dan fiil tak bisa nerima kasrah..gak boleh di baca ahmadan.fatimata.qoma .gak bisa biahmadi walaufun ada huruf jar no way« ...oleh sebab mirip piil maka dia tidak bisa nerima tasrif/tanwin karena fiil juga gak bisa terima tanwin. ... yang kembali ke ma¶na..... dahabtu ila makkata.. .. .dari wasfiyyah.arfata.namanya iftiqor>>ini alasan kedua.jadi fiil itu perlu fail untuk menyempurnakan kalimat.ahmada = . + marortu = + alamiyyah+ta tanis...Dari alamiyah.... .

1. >>yafalani.adal/pindah bentuk. « ...... .conto ... «marortu binawasiro. . maqsur dua mamdud. 2.seperti pakai alif atau wawu«yang suka pakai ini adalah.sukun di sini di bagi yang suka pake harkat iyalah kalimat .anyafalaa.dibagi dua 1..kasroh. . ..isim mufrad jamak taksir jamak muanas salim fiil mudhore ada juga yang suka pakai huruf.disini ada segat muntahaljumu.a murtaqi. . «clear enough ? jelas ? .clear enough ? (FASAL ) yang suka di pasang i´rab ada dua.. ..jama mudzakar salim.3...isimtasniyyah.fathah. .harkat 2 Huruf ... ..harkat itu adalah dommah.....tafalani..clear ? (BAB I¶RAB ISIM MU¶TAL ) isim mutal adalah yang di ceritakan diatas . ..isim manqus i¶rab nya waktu rafa dan kasrah.. .pindah dari nussor banyak ke nawasiro banyak sekali.nasab dan kasroh. . .dsb.contoh .contoh nawasiro. >>ja.jaa alfata .bereslah kita bahas isim sekarng pindah bahas fiil ..seperti fiil lima wktu nasob....isimlima dansebagian dari fiil lima«fiil lima itu adalah.marortu bilmurtaqi.di kirakirakan dan waktu nasab di jelaskan contoh «...yafaluna tafaluana.roaetulmurtaqiyya.banyak sekali yang menolong.tafalina« ada juga yang tandanya pakai buang huruf akhir.roaetu alfata <marortu bilfata.. ..isim maqsur i¶rabnya semuanya di perkirakan pada dommah ..

.ini sekarang « sayadribu...sedang memukul..yaftahu.kecuali kalau kemasuka amil nawasib dan amil jawazim ... ./dommah.contoh yang ke masukan amil jawazim...nasoro.(BABUL AL AF¶AL ) Disini kami akan menceritakan Fiil.idzhab (3) fiil mudhore definisinya ..fataha.tadinya rofa jadi nasab. ....(1) .alima..akan memukul.doroba (2)fiil amar .nah ini di waktu akan datang.iftah.sedang membuka..terus di masukan LAM jadi Lamyansur...contoh.akan memuka..jumlah nya lumayan bayak «diantaranya.telah memukul/ waktu nya udah selesai«atau yadribu ..contoh unsur.sedang memukul.kata sudah kan ber arti udah beres«nah fiil madi seperti ini harkatnya/mabni fatah selamanya.. anyansuro..harkatnya fiil seperti ini selamanya rofa..sudh menolong.idrib... «suatu kalimat kerja yang menujukan kerjaan selesai/lewat.sayaftahu. suatu kalimat yang menunjukan perintah dan permintaan. suatu kalimat yang menujukan kejadian bisa sekarang bisa di masadepan contoh yadribu..(fathah) nasoro.asal rofa jadi sukun«.masih ingat kan definisi fiil pada awal tulisan di atas....yaitu suatu kalimat yang menunjukan dirinya sendiri dengan diiringi waktau(time) seperti doroba .waktunya masih berjalan sekarang«nah fiil ini di bagi tiga« (1) fiil madi definisinya..yang namanya amil nawasib itu sebuah group dari harf yang suka masuk fiil mudhore dan merubah harkat nya menjadi nasab.contoh yang kemasukanamil nawasib. ...clear enough ? jelas ? Sesdah itu ini terusan cerita fiil mudore apa amil nawasib itu ? dan apa amil jawazim itu ?«baiklah . nah harkatnya kalimat fiil seperti ini jazen/sukun«unsur.. Lamyansur«asalnya yansuru.asal nya yansuru terus masuk AN jadi anyansuro.kamu harus menolong...definisinya...

makana liyansuro...diantara amil jawazim adalah .huruf Lam yang didahului kata makana.. anyansuro Lanyansuro.semuanya ber asal dari yansuru..atau didahului Lamyakun.Lam amar . .Lamma yansur. . Contoh.Lamyakun liyansuro. Lamma . .untuk lam juhud ada definisinya.tak menolong.. . .Attawabe¶...Lam .Fa¶il.Lamyansur. 2... Liyansur«semuanya sukun asalnya semua itu yansuru.contoh .Khobar..... 4. .... .clear enough ? (BAB AL MARFU¶AT ) Dalam bab ini adalah terusan dri i¶rab yang empat telah kami ceritakan di atas dan di antara yang empat itu adalah i¶rab rofa berapakah yang harus rofa itu ? dalam hal ini ada tujuh 7 bab.. «an . . ..Khobar inna. . kae ...contoh....Mubtada..atau lam kae pakai lam didepan nya likaeyansuro.kaeyansuro..yang baris nya harus rafa 1.Lamyansur. lam juhud.contoh atau .definisi lam juhud. 6. 5..Naibulfail..kalau fiil mudhore kemasukan huruf yang diatas ini maka harkatnya harus ganti jadi nasab (2) Amil jawazim. 3.adalah group dari huruf yang suka masuk fiil mudhore.Isim kana. .... idan . lan .. lamkae . 7. .. ..dan merubah harkatnya menjadi jazem/sukun. ..

dan 2. (1) Fa¶il......perempuan banyak«ISIM DOMIR di bagi dua..kata sayah adalah ganti dari kata nama orang yang bicara..dorobtum..yang di ajak bicara /ada didepankita atau gaib.dorobaa.doroba...sedangkan zaed tersembunyi«jumlafail isim domir 14 ...nah sekarang mari kita jelaskan satu persatu....kamu.dor obna.munfasil .dorobtu«gak boleh di baca tu dorob..ib.kita semua/kami.....anta.....yang tidak ada di depan kita«contoh. .dorobta..ini mukhotob artinya kita bicara pada orang yang ada di depan kita«conto go...huwa.yaitu fail.. ..dorobti..definisinya .domir semacam ini ada .dan juga ada mutakalim wahdah .(B) Fa¶il isim domir...ana/sayah.. .NAHNU««. /jelas .yang mengerjakan nya tersembunyi..nah kata zaedun adalah fail harkatnya harus rafa dan sebelum nya ada fiil kata kerja yaitu doroba /memukul«Fa¶il ini di bagi dua..perempuan sendiri. .isim yang harkatnya rofa¶ dan sebelumnya di ceritakan fiil nya/kerjaannya«contoh zaedun dalam kata ..hiyya.. ... apa isim domir itu...d orobtu..antuma kamu berdua..artinya sudah zaed sudah memukul orang itu...mereka tidak nyebut nama tapi pakai kita semua . .Muttasil. ....yang ada di sini ..dorobahu.. « .hunna....... .1.dengan kata..dia lakilaki sendiri tak ada depan kita. .kata nahnu adalah ganti dari nama orang banyak misalnya umsr zaed saad ahamad.dorobat«dorobata..fiil dan maf¶ul doroba dan hu.. .....anta antuma antum.contoh. ...contoh .definisinya adalah..dorobtuma. .yang tak bisa di bikin awalan kalimat dan tidak bisa diam sesudah kata illa.. .ada muatkalim maal goer..dorobuu.yang muttasil bagai mana definisinya . .contoh domir mukhotob....nahnu......seperti contoh di atas tadi. .(A) Fail isim dohir...itu adomir matakalim.mutakalim... .ANA..dorobtunna.dorobna.. ..adalah huruf yang menuduhkan pada mutakalim/pembicara atau mukhotob... .dorobtuma. ..huma lakilaki duwa«hum mereka..antum kalian..doroba zaedun..

contoh.contoh nasoro huwa...nahnu«« CATATAN«kata huma sama lakilaki dan permpuan. ...antuma..yudrobu zaedun«zaed sedang di pukul«DAN naibul fa¶il di bagi dua .adalah yang kadang jadi awalan kalimat...jelas kan ?«clear ? (BAB NAI¶BUL FA¶IL ) (2) Dari marfua¶t adalah naibul fa¶l atau yang di namakan almafululadzi lam yusamma fai¶luhu.. ...huma.. .. .buang fa¶il kata amrun masuakan kata zaedan di tempatnya dan rubah i¶robnya /harkatnya.14.kuma.bisa huwa yaqumu dia berdiri«yang jenis ini ada 14 ya itu.anti.. «jurusan percakapan kalau sedang meneritaka lakilaki huma dan antuma lakilaki juga kalau menceritakan perem puan huma dan antuma perempuan.. .. . .jadi duriba zaedun. .terus buang amrun tetapkan zaedan pada tempatnya dan harkatnya seperti amrun.na. .anta.hunna..jadi yudrubu«yudrobu zaedun«asalny yadribu amrun zaedan..ha. «di dommah kan awalan huruf dan di kasrohkan huruf sebelum akhir«contoh.jadi.ada atura khusus dalam bab ini ya itu fiil nya/kata kerjanya«kalaulah itu dari fiil madi maka. .kuma. .duriba.ul yang barisnya harus nasab dikarenakan dia menggantikan fa¶il maka i¶rab dia/harkat dia harus rofa mengikuti i¶rabnya fa¶il.aslal fiil yadribu.huma.. ..yaitu. .dan bolek diam sesudah kata illa.. .asalnya doroba«jadi . .antunna.huma.persist seperti fa¶il.. «duriba zaedun«asal nya« .definisinya.bagian kedua dari domir adalah ISIM DOMIR. . ..yudrobu zaedun.sudah menolong dia...kunna. umar memukul zaed..artiya zaed sudah di pukul.munfasil. ..dommah kan awal huruf dan fathah kan huruf sebelum akhir «contoh..dan umar tidak di ceritakan lagih.hiy ya.. .hu. . .kum. .antum.antuma lakilaki dan perempuan juga sama tulisan dan ucapan membedakan nya adalah pake siyaqul kalam.antuma.ka. ...humma ....duriba zaedun«dan kalau fiil nya dari fiil mudhore maka.hunna.ni... . .hum. .ki... «huwa.orang yang mengerjakan nya tidak di ceritakan «ini sebenarnya maf.doroba amrun jaedan.ana..(1) .. .. . . .mum... ..

.....contoh...duribna«dan dari fiil mudhore nya juga 14...2..mubtada isim domir.....yudrobuuna..antuma.. .dan jenis ini ada 14 seperti fa¶il.mubtadaisim dohir. .qo..yudrobna.. .. .hum. ...duribtuma«duribt um...kalimat tidak akan sempurna kalau tidak kumplit(subject&object) kita kalau bicara zaedun aja .duribaa.(2) isim domir..duribuu. ..tudrobiina...... . . ..duribta. .isim dohir.duribna.. . .antum. .yaitu.huwa huma.nudrobu...anta. . ... .huma. .khobar itu adalah . .tudrobuuna.zaed itu berdiri.duribata.apa..seperti contoh tadi... jelas kan ? clear ? (BAB MUBTADA & KHOBAR ) Mubtada itu adalah... . .. ..duribti.duriba .. ........1... ..duribtunna...udrobu..... .adalah isim yang harkatnya rofa¶ dang di sandarkan ke mubtada contoh... .duribat...orang bertanya . .. ..tudrobaani. ..duribtu. ..... ...bagaimana zaed itu.kata huwa adalah mubtada isim domir.....duribtuma...anti. . . .dan sepertinya mubtada dan khobar adlah sesuatu yang tak bisa di pisahkan karena satu memerlukan sama yang lain. ....jumlah nya ada 14..dan kalau kita bicara..asal nya doroba amrun ana. « .isim yang harkatnya rofa¶ dan tak ada amil/perintah yang berbentuk lafadz«dan apa itu KHOBAR.imun aja .yudrobaani....imun....dan ana ini di gantikan ke domir muttasil jadi tu«jadinya duribtu. .tudro bu«tudrobaani. . . .contoh yang tadi itu kata zaedun nya...hunna..zaed itu berdiri. . ........antuma..masukan ana. ..duribtu..contoh. « ... tudrobaani tudrobna...yudrobu....hiya. . .di bagi dua.. huwa qo....tudrobu.umar mukul sayah...orang akan bertanya siapa yang qoimun itu/berdiri itu ? jadi harus kumplit zaed berdiri Mubtada.buang umar..

yaitu khobar yang terdiri dari satu kalimat contoh yang tadi zaedun qo. (1) kana dan saudara saudaranya...bata.dolla. .mabariha...zaedun jariyyatuhu dzahibatun.kata fiddari adalah khobar jumlah sebab terdiri dari huruf jar=fi & majrur = addari..atau wadah.....contoh.aksinya.(C) fiil&fail. ...imun.....zaed ada di kamu. . meng rofakan isimnya(mubtadanya) dan me nasabkan khobar nya«contoh kana zaedun qoiman...kana.. ) Bab ini mengatur sesuatu yang suka merubah kondisi mubtada dan khobar..kata qo. ... donna dan saudara saudara nya.disini di bagi tiga....yang terdiri dari huruf jar& majrur kalimat yang di ikuti khuruf jar itu..kata jariyyatuhu dzahibatun adalah khobar jumlah sebab terdiri dari mubtada =jariyyatuhu & khobar=dzahibatun«clear ? (BABU YANG SUKA MERUBAH MUBTADA DAN KHOBAR.asbaha.nahnu Sekarang KHOBAR. ... ... .a..mainfakka..(A) dorof&madruf .3....dan tasrifan nya dari ...khobar itu di bagi dua juga (1) khobar mufrad .. ...inna dan saudara saudara nya....tempat.dan..1... .nah kata indaka ......yaitu khobar yang terdiri dari kalimat jumlah....amsa.zaed di rumah.terdiri dari dorof=inda&madruf isim domir=ka.mafati.disini ada empat..yang terdiri dari fiil & fa¶il..mazala.nah kata qoma¶ abuhu adalah khobar jumalh sebab terdiri dari fiil=qoma¶ & fa¶il + abuhu«(D) terdiri dari mubta dan khobar . .imun adalah khobar mufrad sebab terdiri dari satu kalimat«(2) khobar jumlah. ..adalah khobar jumlah..madama.soro.. .. .. .ana. .adha..antunna.contoh.laesa . .zaedun fiddari. .(B) Jar& majrur .kana dan sudara sudaranya ..contoh zaedun qoma¶ abuhu zaed berdiri bapanya zaed.dan 2.zaed pelayannya itu pergi.. .asalnya zaedun qoimun terus masuk lafad kana jadi rubah khobarnya nasab jadi kana zaedun qoiman.. ..saudaranya adalah.zaedun indaka.contoh... .

donna. . .tapinya urusannya enteng.yakunu...semua ini.group ini sebenarnya bukan isim marfuat.. hasibtu . .. kana.asalnya zaedun qowiyyun .asalnya zaedun qooimun terus masuk inna jadi rubah mubtadanya jadinya inna zaedan qooimun....contoh donantu zaedan muntolikon«aku sangka bahwa zaed berangkat«jelas kan ? (BAB ATTAWABE¶ ) Dari isim marfu¶at yang suka rafa harkatnya adalah tawabe¶ artinya pengikut.. ..lakinna alamro sahlun.menasabkan isimnya(mubtada) dan merofakan khobar nya .ikut ikutan .dalam arti.contoh dari tasrif kana.aksiny adalah sebaliknya kana ....... .dan sebagainya..yang aksinya.kenapa mubtadu dan khobar di ubah menjadi nasab ? karena dua kalimat itu menjadi maful dua2nya dari donnantu yang menjadi fi¶il dan fa¶il kata donna adalah fii¶l dan kata tu adalah fa¶il«karena mubtada dan khobar jadi maf¶ul maka harkatnya nasab karena maful isim mansubat.masuk lakinna jadi lakinna alamro sahlun (3) DONNA dan sudaranya«. .contoh.. yakunu qowiyyan... .asalnya...contoh..tasrifan dari kana. ...attawabe¶ ada empat 4 .melainkan amil nawasih ..annan....donnantu .asal nya zaedun muntoliqun masuk lah kata donantu jadi donantu zaedan muntoliqon.. .nun. .... roaetu .menyangka/prasangka dan juga di artikan meyakinkan.kun ...inna zaedan qooimun. ....al amru sahlun . ...laala. ...laeta..menasabkan mubtada dan khobar . ...kai.saudara saudaranya adalah ... .masuk yakunu robah khobarnya jadi kowiyyan«dan teman nya kana juga sama tasrif seperti itu« (2) INNA dan sudara nya ...donantu zaedan muntoligon.group ini ada beberapa kata ya itu.....lakinna..inna. .kaanna.sesuatu yang suka menyalin harkat mubtada dan khobar..rubahlah harkat kalimat maubtada dan khobar.....latkun.contoh.pada harkat sebelumnya..hiltu..

mirip sipar tapi bukan sipat.kata yang berakal adalah sipat dari zaed. . .nah kata sipat itu ..C...jenis«A...datang zaed atau amr.taokid artinya memperkuat hukum«disini di lengkapi dengan beberapa kalimat taokid.harkat nya di samakan dengan zaedun karena .contoh. .datang zaed dirinya dia... .abu hafsin umaru... ..bukan yang gila.....roaetu zaedan al aaqila« .. # ..aenu.saya makan ikan sampai kepalanya. ...ajmau.ATAF.kullu..karena zaedun rofa maka al aqilu juga rofa¶.NA¶AT«B.datang zaed yang ber akal.diantara tawabe¶ juga al ataf artinya disambungkan ke kalimat sebelum nya pakai huruf khusus(hiruf ataf) diantaranya.... ..kalo ada orang bertanya zaed yang mana oooh zaed yang berakal... ..diantaranya......1 ataf nasaq.. . . . .kalao yang diikutinya nasab maka ikut nasab..marorrtu bizaedin wa amrin... adalah isim yang harkatnya di ikut kan ke yang di sipatinya..bapa hafs umar.umpamanya ada zaed 2 orang satu berakal satu gila.2..tsumma..hatta..ataf ada dua jenis.roaetu zaedan wa amron..contoh « .jelas ? clear ? (C) ATTAOKID .. (A) Na¶at...kata amrun adalah ataf .... ... . .jaa zaedun al aaqilu.....marorrtu bizaedin al aaqili«OK. BADAL.akaltu assamakata hatta rosaha...di hubungkan ke kata zaed fakai wawu nah yang di hubungkan begini harkatnya harus di ikutkan ke ma¶tufnya/yang depan...bal....ao.yang kami jelas kan di atas adalah ataf nasaq..nafsu.wawu.lakin. .contoh jaa zaedun wa amrun....clear ? (B) ATAF...(AL AAQILU) di samakan dengan harkat zaedun. . .. ..ataf bayan yang tidak pakai huruf penyambung contoh..TAOKID«D« « « .datang zaed dan amr.... ..atab bayan.. ...jaa zaedun nafsuhu.kata nafsuhu.fa.kata umaru di ataf kan ke kata abu /isim lima rafa maka brisnya/harkatnya rafa jadi umaru...contoh. ..... .jaa zaedun ao amrun.. .am......artinya sipat/sipatan sesuatu na¶at itu adalah.

.tandanya pakai wawu karna kalimatnya isim lima..kata ahuka saudarmu itu adalah kumplit zaed tak kurang tak lebih.pergi pergi«nah kata berulang2 ini adalah taokid lafdi memperkuat kata dengan menyebut kembali kata itu«.kata ahuka adalah badal /ganti /tegasnya.. «idzhab idzhab.di sini semua nasob/nasab«4«Badal golat. .akaltu arrogifa nisfahu.1.kata nisfa badal dari arrogifa maka barisnya di ikutkan.....saya makan roti setengahnya. «Badal istimal adalah mengganti kata tujuan awal dengan tujuan yang kedua dengan secara sengaja .dan kata nisfahu/setengahnya adalah bagian dari roti yang satu«3.contoh..memperkuat bahwa yang datang itu dirinya sendiri.saya melewati kaom semuanya«TAOKID ada dua ...datang zaed saudara mau.badal ba¶di minal kul «ya itu sebagian dari sesuatu«contoh ..clear ? jelas ? (D) AL BADAL «badal artinya ganti.dari kata zaedun jadi yang di maksud zaedun itu saudaramu«harkatnya ahuka samakan dengan zaedun karena zaedun rafa maka ahika rafa.badal syae min syae.Lafdi/kata«2..bukan assisten nya roaetu alqaoma kullahum..jaa zaedun ahuka..artinya adalah yang ikut ke isim pertama yang dimaksud hukum tampa ada pelantara huruf....2.badal isti¶mal.... ..saya melihat ummat/kaom semuanya. marortu bil qaomi ajmaiina..artinya ganti kesalahan «Badal golat ialah pengganti kata tujuan awal dengan kata tujuan kedua dengan murni karena kata yang awal itu kesalahan ini persis seperti badal isti¶mal tadi bedanya ini jelas tidak di sengaja alias kesalahan.... FASAL ISIM MANSUBAT isim yang harkatnya nasob/nasab ....taokid....contoh. .....manawi/arti«yang kami jelaskan dia atas taokid manawi /arti hukum«dan taokid lafdi adalah memperkuat kalimat dengan mengulanginya.sesuatu dari sesuatu itu.contoh jaa zaedun ahuka...contoh hudz tsaoban sikkinan«ambil baju eh pisau«nah kata sikkinan di ikutkan harkatnya kepada kata tsaoban....contoh yang tadi di badal isti¶mal.dadal di bagi empat «1.datang zaed saudaramu.

Munada 10.Maf¶ul donna 15. «Taokid. «Badal.Isim La 9. Masdar 3..Tamyiz 7. ya«mari kita mulai nomer 1 Maf¶ul bih apa mafulbih itu ? maf¶ulbih itu adalah suatu ising yang harkatnya selalu nasob yang menjadi sasaran kata kerja contoh . nanti kita jelaskan lagi secara singkat mari kita mulai . Tawabee.... Maf¶ulbih. «naat «ataf.Maf¶ul maah 12.Isim inna 14.Dorof Jaman 4.Dorof makan 5.Khobar kana 13.Istisna 8.Disini akan di ceritakan tentang isim yang harkatnya harus nasab/fathah dalam fasal ini ada beberapa bab jumlahnya tidak kurang dari 15 bab tapi sebenarnya sebagian bab yang lima belas itu sudah di bahas di isim marfu¶at.Al hal 6.Maf¶ul min ajlih 11. 2.Rincian dan urutanya adalah 1..

orang yang tidak ada di depan kita .orang nama zaed.ringakasnya ...maf¶lbih isim dzohir 2.ini maf¶ulbih.dia..saya. umar.atau si pembicara..amron.hum dia lakilaki 2 orang mereka laki2 lebih dari 3 orang .doroba zaedun amron..sebenarnya sih sudah jelas di atas mengenai isim domir..ada di hadapan kita«Mutakalim «si pembicara hu«.atau orang yang ada di depan kita . bakar dsb ...dzomir ada 14 tapi ada yang sama formatnya antara wanita dua orang & laki laki dua orang pada mukhotob (ada di depan kita) kalian berdua .kepada umar..b yang tidak ada di depan kita .kamu...kita katakan dia . maf¶ulbih isim domir«apa sih isim dzohir ? adalah suatu kalimat isim nama yang di sebutkan dengan jelas.. dia lakilaki 1 orang (gak ada di depan kita ) namanya gaib( ) huma .mereka.. karrah dan dommahnya «formatnya sama karena domir itu mabni (tetap pada satu format gak berubah) dan juga di bagi 3 golongan ..Gaig gak ada di hadapan kita «Mukhotob..ha dia perempuan sendiri .neh harkatnya umar harus nasab di baca amron .nah ini kata ganti dari agus umpamanya ..yang punya kerjaan.dimana pukulan zaed bersarang di umar..fail.ini kata kerja(fiil) zaedun.lanjut maf¶ulbih di bagi dua formatnya seperti di bab fa¶il 1. ketika agus gak ada di depan kita.memukul...dia berdua . ..dan gai.tapi ok«isim domir iyalah satu nama yang memakai kata ganti........sebelum menerangkan ini kita beri penjelasan tentang isim dzomir ..coba perhatikan artinya doroba ...jadi sepertinya 12 aja rincian nya ketika nasab ... ah saya kataka ketika nasab sebab domir agak sulit membedakan nasab.....dan contohnya yang tadi di atas dan bagaimana maf¶ulbih isim dzomir ? . contohnya zaed..

.mutakalim maalgoer insyaallah domir saya jelaskan lebih detail nanti .ini mutakalim..hunna«.yang kata kerja itu bersarang di kata ganti yang tadi contoh dorobaka«takdirnya zaedun dorobaka«zaed mukul kamu «umpanya nama kamu umar «daripada mengatakan zaed mukul umar ...kunna «kalian perempuan banyak«ini group mukhotob «ni«..ada di depan ini mukotob ..mereka perempuan banyak.saya ..kuma«. ..na«kita.lebih dari 3 orang«ini semua gaib .kamu lakilaki berdua kum«kamu lakilaki banyak lebih dari 3 orang ..kita katakan zaed mukul kamu«atau contoh lagi doroba huma «zaed memukul dia berdua(umar dan bakar) sekian maf¶ulbih mudah2an jelas bisa di mengerti..huma dia perempuan berdua ..mutakalim .kamu perempuan satu ..si pembicara dan temanya ...si pembicara sendiri wahdah .kamu peremouan dua . dan definisinya dalam ilmu nahwu adalah suatu isim yang harkatnya nasab yang biasa datang pada urutan ketiga dari tasrifan atau susunan fiil .. sesudah ini kita cek bagaimana maf¶ulbih isim domir .ki .ka«.ada fasal khusus. BAB MASDAR Masdar dalam arti kata adalah sumber...kalau anda sudah punya wawasan tentang ..kamu lakilaki satu«..

di kalian.contoh tasrifan fiil lihat nomer tiga kata nasron yang artinya dengan menolong sebenarnya«...isim yang harkatnya nasab...contoh .tasrifan fiil maka anda kan tahu apa nomer tiga dari tasrifan itu .dorobtuhu dorban«saya memukul dia dengan pukulan sebenarnya«.jadi indakum.dorban adalah masdar kalimatnya isim dan termasuk isim mansubat..nah inda ini dorf yang menunjukandi satu tempat «EH jangan lupa dorf terbagi dua . BAB DZORF Dorf artinya adalah wadah dan juga di artikan amplop atau keadaan juga dikatakan dorf«tapi apa menurut ilmu nahwu ? adalah isim yang menujukan tempat atau waktu yang harkatnya nasab dengan mengirakan arti fi artinya (di) «contoh inda «artinya(di) kalau di sambungkan kata lain sepert kum ...

... .nah kata amama«....Dorf zaman.nah kata bakiyan itu namanya Hal dan harkatnya nesab.sore.datang zaed berjalan kaki.....depan....adalah dorf makan sebab menujukan suatu tempat.. «qoma zaedun bakiyan.Dorf makan.goddan«besok«dsb «contoh ji.ma¶a ...contoh lain.belakang..a ..inda.. .saya datang hari ini«kata alyaoma harkatnya nasab sebab kalimat dorf zaman 2.ringkasnya isim untuk menjelaskan kata kerja«. «sesuatu yang menujukan di suatu waktu .dan bukannya naik mobil«jadi yang mendengarkan obrolan gak perlu bertanya dengan apa zaed itu datang.qudama . saharon. «kholfa almasjidi...atau dalam bahasa kita bisa di implikimpliki .(menangis)menerangkan kata kerja (Qoma)berdiri.di belakang masjid. .contoh.sembari«nah kata masiyan (berjalankaki) menjelaskan kata kerja /fiil kata(ja. amama«di depan« .dsb... BAB TAMYIZ ....a)datang..tu alyaoma ....diantaranya adalah .zaed berdiri sembari menangis«kata bakiyan. masaan .pagi..contoh ja...di« ..malam « gudwatan ..amama albaeti«di depan rumah«.laelatan.a zaedun masiyan«...Dorf makan.bersama. BAB ALHAL Hal artinya tingkah dan kelakuan«dalam ilmu nahwu diartikan«sesuatu isim yang dengannya di jelaskan keadaan fiil«...sesuatu yang menunjukan di satu tempat ada beberapa yang menujukan pada suatu waktu seperti di bawah ini ... 2.di belakang .waktu makan sahur (dawn) ..1.hari ini« .waro.kholfa .alyaoma.dan barisnya harus nasab.. .

darah nya atau keringatnya«atau dalam bahasa kita adalah yang suka di pakai jawaban pertanyaan apanya ? nah ini dia tamyiz.kata zaedan dan amron harkatnya nasab karena datang sesudak alat pengecualian kata ( illa) dan kalimatnya taam dan mujab«disini aku ceritakan apa itu taam«apa itu mujab«kaliamt taam (sepurna) adalah kalimat yang sudah ada rangkaiannya. .kalau fiil sudah ada failnya .dan apa itu mujab «positive . BAB ISTISNA Istisna dalam arti pengecualian«..subject sudah ada objectnya....selain...tam. ..disin i agak rumit karena berhubungan dengan rentetan format kalimat . contoh lagi.orang orang (fa¶il/yang mengerjakan) .sibru ardon«sejengkal tanahnya «kata ardon ..tanahnya menjelaskan kata sejengkal.kalau mubtada sudah ada khobarnya...contoh «tasobbaba zaedun arqon.dan menjawab pertanyaan apanya yang sejengkal ? jenis kalimat begini namanya tamyiz dan harkatnya nasab.... .....kecuali>>huruf alat istisna ..positive« «naqis ...sempurna .illa.alat pengecualian « .kami coba jelas...menangislah orangorang kecuali umar.kurang/gak sempurna« «..berdiri(fiil/kata kerja) «alkaomu.kecuali« .ini gambaran taam«.kalau kalimatnya taam dan mujab...mujab....sempurna dan positive«maka harkat yang di kecualikannya harus nasab «...an secara singkat«pertama pengecualian dengan kata illa «. . ..telah mengucur pada zaed keringatnya«kata arqon( ) keringatnya menjelaskan apa yang mengucur dari badan zaed karena masih belum jelas «apa itu air matanya .yang di kecualikan«....dalam contoh tadi qoma .Tamyiz adalah kalimat yang menjelaskan perbedaan karena kalimat masih belum jelas ..dengan kata .bukan kalimat negative.goeru.nafyi«menyangkal atau negative.a¶da«kecuali«dsb«.zaedan .contoh «qoma alkaomu illa zaedan berdirilah orangorang kecuali zaed «contoh lain «baka annasu illa amron«.illa. .

.contoh ..dari fi¶il dan fa¶il kata dorobtu. «manfi .. «hasa..saya tidak mukul kecuali kepada zaed«kata zaedan. ...selain.aa¶da«.nah kata tidak di depan menunjukan kata negative«dalam keadaan seperti ini pengecualian pakai kata illa«hukumyang berlaku menuruti awamil. Seterusnya dari huruf istisna adalah goeru .kata bizaedin. BAB ISIM LA La .kata ma«contoh yang nasab..tidak berdiri kecuali zaed.tidak berdiri manusiamanusia kecuali zaed. ......siwa.hola zaedan«dan «hoola zaedin«begitu juga haasa.yang di dahului huruf negative....selain....kata amrin harkatnya harus kasrah sebab ada sesudak alat pengecualian kata . ma.maka harkatnya harus kasroh..di dahului huruf jar ya itu ba.negative.atau aturan yang ada .dibaca bizaedin. «dzahaba alkaomu aa¶da amrin«....ma dorobtu illa zaedan.yang di maksud di sini .haasa.aa¶da... «koma alkaomu goeru zaedin«orangorang berdiri selain zaed«kata zaedin harus kasrah karena berada di belakang alat pengecualian kata goeru «contoh lagi.....dalam arti kalau yang di kecualikan posisinya jadi fa¶il maka harkatnya harus rofa¶ .Ada juga kalimat tam..kalau jadi maf¶ulbih harkatnya harus nasab....contoh «ma qoma alkaomu illa zaedan.selain.tapi bagi«hola.saya tidak melewat kecuali pada zaed.. .sempurna«tapi .dan begitu juga yang lainnya..maka harkatnya harus kasroh..kata zaedun rofa¶ sebab jadi fa¶il dari kata qoma yang di dahului negative....bisa dua jalan bisa juga nasab..dsb..harkatnya nasab karena maf¶ulbih sebagian dari isim mansubat«contoh yang kasroh« «ma marortu illa bizaedin. ....hola.adalah kata menyangkal .. .dan kalau di masukin huruf jar . Nah kalimat yang di kecualikan pakai salah satu yang di atas ini harkatnya harus kasroh«contoh ...contoh yang rofa¶ « «ma qoma illa zaedun.jadi maf¶ulbih .. ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful