PERLAKUAN GURU

Saidina Umar al-Khatab pernah berpesan: Hisablah diri kamu, sebelum kamu dihisab. Timbanglah diri kamu, sebelum kamu ditimbang.

Justru guru hendaklah mengelakkan diri daripada bersikap garang. Seorang guru mestilah periang. gembira dan memiliki perwatakan menarik. suka menyindir dan mudah hilang kesabaran .CIRI-CIRI PERLAKUAN GURU YANG DISUKAI OLEH PELAJAR 1. tidak pernah senyum. kuat membebel.

angkuh dan sukar menerima pandangan orang lain. 3.2. Seseorang guru mesti tegas terhadap kawalan kelas supaya ia dihormati dan disegani. Guru hendaklah menghindarkan diri dari sifat sombong. . pengasih dengan pelajar. Seorang guru hendaklah bertimbang rasa. mudah mesra.

Elakkan daripada memberi tugasan dan kerja rumah tanpa kewajaran yang sepatutnya. Seorang guru hendaklah bersikap adil dengan semua muridnya.4. terutamanya dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seseorang guru yang bermint dan memahami masalah pelajar-pelajarnya. Janganlah ada guru yang mengamalkan pilih kasih dengan memberikan perhatian kepada pelajar yang tertentu sahaja. 5. Guru hendaklah menhabiskan kerja di sekolah seronok dan menghiburkan. .

Seorang guru yang sentiasa memberikan bantuan dalam kerja-kerja sekolah. Kaedah pembelajarannya hendaklah dirancang dari awal supaya murid mudah memahaminya. .6. 7. Menerangkan sesuatu pelajaraan atau tugasan dengan jelas agar mereka melakukan sesuatu tugas dengan baik dan sempurna. 8.

.Akauntabiliti keguruan. murid-murid dan profesion keguruan. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. tingkah laku. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi bidang pekerjaan. akauntabiliti keguruan membawa maksud tanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Dalam erti kata yang lain. sekolah.

3. 5. agama. Bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira bangsa. 4. Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta apa-apa bayaran atau hadiah. politik. sosial dan sebagainya. faktor jasmani. 2.Akauntabiliti guru terhadap: 1. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. . Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknikyang berkesan. berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas. Mengutamakan kemajuan. emosi. Pelajar 1. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas. mental.

. Menguruskan kewangan sendiri dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. 6. Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik. Melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang. Diri 1. Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. 4. Mengawal emosi sendiri dan menghindarkan ketegangan jiwa.2. 3. Menjaga kebersihan dan kesihatan agar dapat menjalankan tugas dengan sempurna. 5. 2.

Mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. . Memupuk nilai dan sikap murni dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Bangsa dan Negara 1. Menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara berlandaskan Rukun Negara. Bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. 4.3. 5. 3. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. 2.

Menyertai seminar pendidikan dengan menyertai kursuskursus yang dianjurkan oleh jabatan atau pentadbir sekolah. Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. 3. . Memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar.4. 5. Terhadap Tugas dan Kerja 1. Mengajar fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat. 2. 4.

dalam kelas banyak bercerita. semua murid dapat dibimbing. Kalau guru tidak bersedia. Kalau guru sentiasa sibuk. Kalau guru tidak galak mencuba. semua kerja kena kerah. ilmu diajar tidak tentu punca. Kalau guru malas membaca.tidak berkat ilmu yang diajar. Kalau guru sentiasa marah. Kalau guru menunggu arah. murid di kelas hiruk pikuk. . Kalau guru suka berdamping.murid keluar tak tentu arah.murid sekadar asyik menerima. Kalau guru tak sukakan pelajar.Kalau Guru «.

di luar sekolah dia tak liar. Apa guna menjadi guru. kalau fikiran masih bercelaru. Kalau guru ada kepandaian. bantulah dia dengan kemudahan.Kalau guru kenal pelajar.T . Kalau guru banyak tak tahu. Kalau guru kurang merancang. kalau masih berkurang ajar. dalam keras banyak temberang. Apa guna menjadi pelajar.W. bimbinglah dia agar berilmu. Jadilah insan yang seimbang yang sentiasa mendapat keredhan Allah S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful