PERLAKUAN GURU

Saidina Umar al-Khatab pernah berpesan: Hisablah diri kamu, sebelum kamu dihisab. Timbanglah diri kamu, sebelum kamu ditimbang.

Seorang guru mestilah periang. tidak pernah senyum. gembira dan memiliki perwatakan menarik.CIRI-CIRI PERLAKUAN GURU YANG DISUKAI OLEH PELAJAR 1. suka menyindir dan mudah hilang kesabaran . Justru guru hendaklah mengelakkan diri daripada bersikap garang. kuat membebel.

Guru hendaklah menghindarkan diri dari sifat sombong. . angkuh dan sukar menerima pandangan orang lain.2. Seorang guru hendaklah bertimbang rasa. 3. Seseorang guru mesti tegas terhadap kawalan kelas supaya ia dihormati dan disegani. mudah mesra. pengasih dengan pelajar.

Guru hendaklah menhabiskan kerja di sekolah seronok dan menghiburkan. Janganlah ada guru yang mengamalkan pilih kasih dengan memberikan perhatian kepada pelajar yang tertentu sahaja. terutamanya dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Elakkan daripada memberi tugasan dan kerja rumah tanpa kewajaran yang sepatutnya. Seorang guru hendaklah bersikap adil dengan semua muridnya. .4. 5. Seseorang guru yang bermint dan memahami masalah pelajar-pelajarnya.

7. . Seorang guru yang sentiasa memberikan bantuan dalam kerja-kerja sekolah. Kaedah pembelajarannya hendaklah dirancang dari awal supaya murid mudah memahaminya. Menerangkan sesuatu pelajaraan atau tugasan dengan jelas agar mereka melakukan sesuatu tugas dengan baik dan sempurna. 8.6.

Dalam erti kata yang lain. . Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. murid-murid dan profesion keguruan. tingkah laku. akauntabiliti keguruan membawa maksud tanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi bidang pekerjaan.Akauntabiliti keguruan. sekolah.

emosi. berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas. 3. 2. agama. 5. . Pelajar 1. 4. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas. mental. kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. Bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira bangsa. faktor jasmani. Mengutamakan kemajuan. sosial dan sebagainya.Akauntabiliti guru terhadap: 1. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknikyang berkesan. Membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta apa-apa bayaran atau hadiah. politik.

Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Menjaga kebersihan dan kesihatan agar dapat menjalankan tugas dengan sempurna. 3. 6. 2. 5. Diri 1. Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik. Mengawal emosi sendiri dan menghindarkan ketegangan jiwa. 4. . Menguruskan kewangan sendiri dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang.2.

Bangsa dan Negara 1. 3. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.3. 2. 4. . Memupuk nilai dan sikap murni dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara berlandaskan Rukun Negara. 5.

. Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Menyertai seminar pendidikan dengan menyertai kursuskursus yang dianjurkan oleh jabatan atau pentadbir sekolah. Terhadap Tugas dan Kerja 1. Memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Mengajar fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat. 2. 4.4. Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. 3. 5.

Kalau guru malas membaca. semua kerja kena kerah. ilmu diajar tidak tentu punca. Kalau guru suka berdamping. . Kalau guru menunggu arah. semua murid dapat dibimbing.murid keluar tak tentu arah. Kalau guru sentiasa sibuk. Kalau guru tidak bersedia. Kalau guru tidak galak mencuba. Kalau guru tak sukakan pelajar. Kalau guru sentiasa marah.Kalau Guru «.tidak berkat ilmu yang diajar. dalam kelas banyak bercerita. murid di kelas hiruk pikuk.murid sekadar asyik menerima.

Kalau guru ada kepandaian.T . Apa guna menjadi guru. bantulah dia dengan kemudahan. Kalau guru kurang merancang. dalam keras banyak temberang. di luar sekolah dia tak liar. kalau masih berkurang ajar. bimbinglah dia agar berilmu. Kalau guru banyak tak tahu. Jadilah insan yang seimbang yang sentiasa mendapat keredhan Allah S.Kalau guru kenal pelajar. kalau fikiran masih bercelaru.W. Apa guna menjadi pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful