MENUJU KEBITARAAN DAN KECEMERLANGAN

Kami mahu anda yang berkelayakan, komited dan pro-aktif bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan membawa anak watan ke puncak kegemilangan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut: SYARAT LANTIKAN
Syarat Umum lantikan untuk semua jawatan : a. Warganegara Malaysia. b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

1.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

KURATOR GRED S48 Pengurusan dan Profesional Sosial Jadual Gaji Matriks

Gred S48 Syarat Lantikan: (a) (i)

:

P1T1 RM4348.05 – P1T8 RM5770.17 P2T1 RM4779.42 – P2T8 RM6318.44

Diploma Seni Lukis dan Seni Reka diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang berkenaan; ATAU ijazah sarjana muda dalam bidang sosiologi, antropologi, sejarah, kaji purba atau zoologi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(ii)

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; (c) berpengetahuan dan berpengalaman luas dalam bidang berkaitan, pengalaman kerja selama sekurangkurangnya 10 tahun adalah suatu kelebihan;

(d) mempunyai input yang luas dalam bidang ini di samping daya kepimpinan yang tinggi; (e) dinamik, berinovatif dan berdaya saing; (f) mencapai tahap prestasi dan lulus semua ujian yang ditetapkan.

2.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gred U44 Syarat Lantikan:

:
: :

PEGAWAI PERGIGIAN GRED U44 Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Jadual Gaji Matriks

:

P1T1 RM3028.90 – P1T14 RM5018.81 P2T1 RM3358.68 – P2T14 RM5547.49

1

(a)

(i)

Ijazah dalam ilmu pergigian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Pergigian Malaysia ; ATAU ijazah dalam ilmu pergigian yang diiktiraf oleh kerajaan dan telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia berdasarkan Seksyen 12(3) Akta Pergigian 1971;

(ii) (b) (c) (d) 3. Jawatan

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganny a oleh kerajaan; mempunyai pengalaman luas dalam bidang ini, pengalaman sekurang-kurangnya lima (5) tahun adalah suatu kelebihan; mencapai tahap prestasi dan lulus semua ujian yang ditetapkan. : : :

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41 Pengurusan dan Profesional Sistem Maklumat Jadual Gaji Matriks

Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

Gred F41 Syarat Lantikan: (a) (i)

:

P1T1 RM1899.01 – P1T25 RM4715.47 P2T1 RM1995.02 – P2T25 RM4988.08 P3T1 RM2095.21 – P3T25 RM5284.57

Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan serta Diploma Analisis Sistem (INTAN) atau Diploma Sains Maklumat daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: P1T3); ATAU Ijazah Sarjana dalam bidang Sains Komputer atau Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: P1T6); ATAU Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang Sains Komputer atau Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: P1T9).

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(b)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil P elajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan.

4.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29 Sokongan Perkhidmatan Sistem Maklumat Jadual Gaji Matriks

Gred F29 Syarat Lantikan: (a) (i)

:

P1T1 RM1544.85 – P1T21 RM3034.66 P2T1 RM1615.95 – P2T21 RM3237.37 P3T1 RM1690.06 – P3T21 RM3415.79

Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T1); ATAU

2

(ii)

Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T2).

(b)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan.

5.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

JURURAWAT GRED U29 Sokongan Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Jadual Gaji Matriks

Gred U29

:

P1T1 RM1160.69 – P1T27 RM3057.39 P2T1 RM1231.78 – P2T27 RM3279.74 P3T1 RM1305.89 – P3T27 RM3476.28

Syarat Lantikan: (a) Diploma Kejururawatan daripada Kolej Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6); DAN lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan.

(b)

6.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

AHLI MUZIK GRED B27 Sokongan Perkhidmatan Bakat dan Seni Jadual Gaji Matriks

Gred B27

:

P1T1 RM1210.60 – P1T26 RM3033.15 P2T1 RM1280.18 – P2T26 RM3219.30 P3T1 RM1352.78 – P3T26 RM3411.31

Syarat Lantikan: Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional.

7.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP27 Sokongan Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam Jadual Gaji Matriks

Gred KP27

:

P1T1 RM1204.55 – P1T25 RM2928.79 P2T1 RM1274.13 – P2T25 RM3110.40 P3T1 RM1346.73 – P3T25 RM3297.87

Syarat Lantikan: (a) (i) (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP27: P1T5); ATAU

3

(iii)

bekas Inspektor Polis Diraja Malaysia atau Leftenan Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik; DAN

(b)

semua calon hendaklah mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut: (c) (ii) (iii) (iv) (v) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa sepatu; berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita; mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangny a 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; DAN pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; DAN

(c)

calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a) (i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya

8.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) GRED N17 Sokongan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan Jadual Gaji Matriks

Gred N17

:

P1T1 RM820.38 – P1T24 RM2151.35 P2T1 RM871.81 – P2T24 RM2272.50 P3T1 RM924.75 – P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan : (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan lulus ujian masuk mengambil trengkas atau nota rintas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m. daripada rencana dan menaip salinan trengkas atau nota rintas itu sederas 15 p.s.m. dengan kesalahan tidak melebihi 4%. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17:P1T2) (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer); ATAU (ii) Diploma Sains Kesetiausahaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T9) (b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan.

9.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 Sokongan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan Jadual Gaji Matriks

Gred N17

:

P1T1 RM820.38 – P1T24 RM2151.35 P2T1 RM871.81 – P2T24 RM2272.50 P3T1 RM924.75 – P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan : (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17:P1T1); ATAU

4

(ii)

Sijil Perancang Bandar dan Wilayah daripada UiTM yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T6); ATAU Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T8); ATAU Sijil dalam bidang kejuruteraan ukur tanah atau perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T9); DAN

(iii) (iv)

(b)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

10.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PENYELIA ASRAMA GRED N17 Sokongan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan Jadual Gaji Matriks

Gred N17

:

P1T1 RM820.38 – P1T24 RM2151.35 P2T1 RM871.81 – P2T24 RM2272.50 P3T1 RM924.75 – P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan: (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU Pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat atau perkhidmatan Pendidikan yang telah disahkan dalam perkhidmatan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T6) DAN

(ii)

(b)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan. kecuali calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a) (ii) di atas.

11.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PEREKA GRAFIK GRED B17 Sokongan Bakat dan Seni Jadual Gaji Matriks

Gred B17

:

P1T1 RM827.94 – P1T24 RM2177.15 P2T1 RM880.88 – P2T24 RM2298.18 P3T1 RM935.33 – P3T24 RM2423.63

Syarat Lantikan: Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; DAN (a) (i) (ii) (b) (i) Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis; DAN Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; ATAU Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mendapat kepujian dalam subjek Lukisan pada peringkat peperiksaan tersebut; dan mempunyai pengalaman dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis; DAN

5

(ii)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mendapat kepujian dalam subjek Lukisan pada peringkat peperiksaan tersebut; DAN Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(c)

(i) (ii)

12.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

PELUKIS PELAN GRED J17 Sokongan Perkhidmatan Kejuruteraan Jadual Gaji Matriks

Gred J17 Syarat Lantikan: (a)

:

P1T1 RM843.06 – P1T26 RM2325.37 P2T1 RM896.00 – P2T26 RM2452.46 P3T1 RM950.45 – P3T26 RM2583.95

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf s etaraf dengannya oleh kerajaan serta mendapat kepujian dalam subjek Seni Lukis atau Lukisan Geometri pada peringkat peperiksaan tersebut. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(b)

13.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

AHLI MUZIK GRED B17 Sokongan Perkhidmatan Bakat dan Seni Jadual Gaji Matriks

Gred B17

:

P1T1 RM827.94 – P1T24 RM2177.15 P2T1 RM880.88 – P2T24 RM2298.18 P3T1 RM935.33 – P3T24 RM2423.63

Syarat Lantikan: Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional.

14.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP17 Sokongan Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam Jadual Gaji Matriks

Gred KP17

:

P1T1 RM820.38 – P1T24 RM2151.35 P2T1 RM871.81 – P2T24 RM2272.50 P3T1 RM924.75 – P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan: (a) (i) (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Bekas anggota polis atau tentera yang berpangkat Koperal dan ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang

6

baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; (b) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (c) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita; Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.dan

calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1(c) (i) hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

15.

Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

:
: :

PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 Sokongan Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam Jadual Gaji Matriks

Gred KP17

:

P1T1 RM740.62– P1T21 RM1714.26 P2T1 RM783.09– P2T21 RM1802.40 P3T1 RM827.19– P3T21 RM1892.17

Syarat Lantikan: (a) (i) (ii) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;

(b)

mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita; Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.dan

(c)

calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1(c) (i) hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

7

KEMUDAHAN ELAUN:

GRED JAWATAN Pensyarah – VK7/VK6/VK5 Pensyarah - DS53/54 Pensyarah - DS51/52 Pensyarah - DS45 48 43 - 44 41 - 42 27 – 34 17 – 24 1 – 16

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN RM1300.00 RM900.00 RM700.00 RM700.00 RM700.00 RM400.00 RM250.00 RM180.00 RM180.00 RM180.00

IMBUHAN TETAP KERAIAN RM2150.00 RM800.00 RM600.00 RM500.00* RM550.00 RM400.00 -

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM

CATATAN

RM300.00 RM300.00 RM160.00 RM115.00 RM95.00 *Imbuhan Tetap Keraian sebanyak RM500.00 sebulan diberi kepada anggota pada tahun ke-10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambilkira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Sebelum itu anggota dibayar ITKA.

UMUM

A. B.

TARAF JAWATAN :

Tetap

TEMPOH PERCUBAAN Calon-calon lantikan terus adalah dikehendaki melalui tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

C.

PEPERIKSAAN/KURSUS INDUKSI Peperiksaan/Kursus Induksi adalah mengikut skim perkhidmatan.

D.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar ke alamat seperti di laman web kami sebelum atau pada 06 Oktober 2008 (Isnin).

PERHATIAN Calon-calon yang berjaya ditapis sahaja akan dipanggil untuk ditemu duga. Permohonan yang tidak lengkap diisi ATAU lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Jika tuan/puan tidak menerima apa-apa pemberitahuan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan sila anggap permohonan tuan/puan tidak berjaya. PANDUAN PERMOHONAN Sila layari laman web Universiti Pendidikan Sultan Idris di http://pendaftar.upsi.edu.my/iklan/iklan.htm mulai 14 September 2008 (Ahad) untuk butiran terperinci mengenai jawatan dan prosedur memohon jawatan berkenaan. Cara Memohon : i. Pemohon hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online. ii. Pastikan anda memperolehi, mencatatkan dan menyimpan nombor ID yang merupakan nombor rujukan permohonan anda. iii. Pastikan semua butiran maklumat telah lengkap diisi sebelum menekan butang ’apply’.

8

iv.

Pemohon hendaklah mencetak maklumat ID tersebut dan Curriculum Vitae (CV) pada kertas A4 dan seterusnya mengambil tindakan berikut : (a) Melekatkan sekeping gambar berukuran paspot pada cetakan ID. (b) Melampirkan salinan sijil-sijil dan dokumen yang telah disahkan dengan kemas dan tersusun. (c) Pemohon yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan PihakBerkuasa Tempatan perlu melampirkan perakuan permohonan daripada Ketua Jabatan beserta salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan terkini dan salinan Laporan Perkhidmatan. Cetakan ID, CV dan lampiran-lampiran yang telah disusun dan dikepilkan hendaklah dihantar ke alamat : UNIT PERJAWATAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR Tingkat 1, Bangunan Canselori UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 Tanjong Malim, Perak

v.

Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat. Hanya permohonan yang lengkap dan diterima sebelum/pada tarikh tutup permohonan sahaja akan diproses. Jika pemohon tidak menerima sebarang pemberitahuan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup permohonan, sila anggap permohonan adalah tidak berjaya. Sila hubungi Bahagian Sumber Manusia di talian 05-4506328 / 6338 / 6339 / 6340 atau emel myjob@upsi.edu.my untuk pertanyaan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 06 OKTOBER 2008 (ISNIN)

9