P. 1
Pusat Khidmat Kontraktor PKK - Kerja Elektrik

Pusat Khidmat Kontraktor PKK - Kerja Elektrik

|Views: 1,558|Likes:

More info:

Published by: Puvanes Balasubramaniam on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II.Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah .Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4. .kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL. KAWASAN 4. kontraktor kerja elektrik Pusat in. .000 Sehingga RM200.OOO Sehingga RM500.Kerja-kerja pendawaian am . yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1.3. 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200.000 Sehingga RM1/OOO.000 4. Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan. 3. dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi .KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon. KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon.Pendawaian sistem kawalan . IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5. 2.

16.Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6.1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat.6KV dan ke atas . 11. yang mana berkenaan. 8.Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera.6KV ke atas .2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas . 9. 10.kelas tertentu seperti 6.1. . 7. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini. . lampu pentas dan sebagainya .Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.Pemasangan lampu jalan awam .1.Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah.1 Perbadanan 6. Sub Kepala 1.Pemasangan lampu lapangan terbang . syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas .Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan . Bagi pendaftaran Kepala VII.Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV . 12. 15.Sistem bunyi 14. 6. ' 5. sistem keselamatan dan sebagainya.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi . . 13. iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s . SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6..Pembersihan rentis untuk 6.

syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6. dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6. Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100.000 25. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat.1. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP).000 50. Pemegang Saham. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik.000 10. Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka.3 Bagi sub-kepala yang tertentu. seperti tercatat di Lampiran 6. yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I.Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6. iaitu Pendawai.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition .4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga.000 6.

(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan. buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan. 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. ' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. (ii) 6.6 . yang 6. tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing. Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera. ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah..5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50. . dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon.OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas.

Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan. 4 tahun 1995. PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran. iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran. hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. Perintah Juruwang. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru. Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil. 9. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi.

51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. pegawai dan kakitangan syarikat. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. ahli pengurusan. Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera. ahli pengurusan. pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. pemegang saham. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. pemegang saham. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan.

sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan.4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . Pesuruhjaya Sumpah.2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. 10. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan.(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance). berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama. Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan. jika ada berlaku pindah milik saham. Pesuruhjaya Sumpah. Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors. Pesuruhjaya Sumpah. 10. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan.. jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. dan Memorandum and Articles of (I) 10. Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain.

3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas.2 Kriteria 11. (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran. Mendapatkan Kebenaran Khas 11. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada.2. Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan. disahkan Pegawai (D 11.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon.2. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11. DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya. PANDUAN ELEKTRIK 11.·. Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun.u dan masih berkuatkuasa. Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir.1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki.

permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan. Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender.(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja. Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender. dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan . tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon. Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas.4 Syarat-syarat (i) An. Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran. tatatertib (ii) . Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat. 11. 2 hari (vi) (vii) . (iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n).

Persiaran JubJi Emas. Sangunan UMNO. Zon C. Cawangan Negeri Periis.3. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. KEDAH . Cawa_nganNegeri Kedah. Lot 2G6. SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd.qov. 40000 SHAH ALAM. Aras G. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Wilayah Persekutuan. Presint 2. Aras 5 Siok Podium. Cawangan Negeri Sembi lan. Tingkat. Tingkat 3. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. Tingkat 3. 30450 IPOH. Kompleks PKNS. Fasa III. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. Siok A. Bangunan Persekutuan. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Wisma Persekutuan. 75300 MELAKA Tel. Cawangan Negeri Selangor.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor. Lot 2G6. Aras 5 Blok Menara dan Podium. Jalan Hang Tuah.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Perak. Tingkat 9. Presint 2. Cawangan Negeri Melaka. Sangunan Persekutuan Jpoh. Tingkat 3. PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. . Jalan Dato' Seri Ahmad Said. 70503 SEREMBAN. Wisma Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 01000 KANGAR.

Jalan Dusun Muda. Menara MM. KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor. 15200 KOTA BHARU. Tingkat 3. Off Jalan Bayam. Peti Surat 41. 20100 KUALA TERENGGANU. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Jalan Gambut. Wisma Majlis Agama Islam. Tingkat Mezzanine. Cawangan Negeri Sarawak. Cawangan Negeri Johor. 88000 KOTA KINABAlU. Cawangan Negeri Terengganu. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. 10400 GEORGETOWN. Tingkat 9. Jalan Banggol. Cawangan Negeri Pahang. Jalan Simpang Tiga. Tingkat 8. Bangunan Sutera Inn. Blok B. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor. 93592 KUCHING. Cawangan Negeri Pulau Pinang. Jalan Air Molek. Wisma Persekutuan. 25000 KUANTAN. Bangunan Sultan Iskandar. Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . Cawangan Negeri Sabah. Tingkat 5. Cawangan Negeri Kelantan.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor. 80000 JOHOR BAHRU. Plaza Gambut. Tingkat 2. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Tlngkat 5. Suite 5-04.

A3. 83 ATAU 84 82. A2. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. A3. 82. BO. M. BO. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . B2 ATAU B4 A1. pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. 80. A2. BO. M. A2.. seorang pekerja . B1. M. M. A1. M. pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa . B1. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1. B2 ATAU B4 AD. 81 ATAU 84 A1. A2. B1.

4 2.5 ~ -. Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value). Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN. ASB. Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi). - 2.t. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi). Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran. Saham yang dicagar tidak diambilkira. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan.3 2. Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah. .1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian. yang bebas daripada cagaran.ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1. tanah. Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira. Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira. peralatan atau loji.Atau penyata akaun simpanan pemohon. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat.2 2. Harta ini mungkin berupa rumah. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN. Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->