RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK TAHUN 1/2011

Tajuk : Masa : Standard Kandungan : Standard Pembelajaran :

Komputer Pertama Saya 60 minit 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer pembelajaran (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).

Aktiviti :

1. Murid diperkenalkan dengan Makmal Komputer 2. Murid diterangkan tentang peraturan di dalam makmal komputer. 3. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta supaya bekerjasama menggunakan komputer secara bertanggungjawab. 4. Murid membuat pemerhatian tentang perkakasan komputer yang ada dihadapan mereka. Murid menamakan perkakasan tersebut secara lisan mengikut pengalaman sedia ada. 5. Murid melihat paparan perkakasan komputer. Murid menamakan bahagian-bahagian komputer dengan bimbingan guru sambil memegang / menunjuk pada bahagian tersebut.(Lampiran 1) 6. Murid menamakan bahagian ±bahagian computer yang dipaparkan tanpa bimbingan guru. 7. Murid mengeja perkataan yang dipaparkan oleh guru (dengan / tanpa bimbingan guru) Lampiran 2. 8. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 9.Penutup ± murid menampal kad perkataan bahagian-bahagian computer pada komputer di dalam makmal.

Pentaksiran: Catatan :

1.Murid telah dapat menyebut secara Lisan dan penulisan.

LAMPIRAN 1 .

c. unit sistem monitor tetikus papan kekunci b.LEMBARAN KERJA 1 Tulis semula perkataan di bawah. a. d. .