KAEDAH BERCERITA

Posted on March 23, 2011 by admin

KAEDAH BERCERITA
DEFINISI  Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. 

TUJUAN TEKNIK 1. Menarik Minat murid 2. Mengekalkan perhatian 3. Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK BERCERITA Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. 

 

    

Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan.

Teknik Bercerita dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa, pergerakan dan mimik muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi audiens. Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (E.Greene : 1976). Anne Pellowski (1990) menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak. Penceritaannya boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik, menggunakan gambar, sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal. Asal usul kegiatan bercerita tidak dapat dikesan kerana tidak ada dokumentasi yang formal. Namun demikian, cerita pertama yang pernah dikesan adalah di Mesir, iaitu cerita yang ditulis Papyrus 5500 tahun yang lampau dengan ungkapan ³ Hari ini saya bercerita kepada anak lelaki saya«´. Di Eropah pula lakaran idea ditemukan di atas daun nipah, dan cerita dikisahkan untuk mengembangkan agama. Di Greek pula, penulisan puisi dengan menggunakan muzik dikesan pada kulit belulang, manakala di India, cerita disampaikan dengan menggunakan kain yang mempunyai plot cerita Mahabarata dan Ramayana. Dalam suasana gelap, pencerita berdiri di hadapan kain yang dilakarkan dengan cerita dan dia bercerita berpandukan siri gambar dengan menggunakan lilin. Di Rantau Pasifik dan Afrika pula, cerita disampaikan dengan menggunakan tali dan di Australia pula, cerita menggunakan pasir. Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu, bercerita sering disampaikan dalam bentuk bersahaja secara berlagu atau dengan bahasa berirama serta diiringi dengan permainan alat muzik seperti rebab, serunai atau gendang (ada kalanya menggunakan batil atau belanga). Pencerita atau penglipur lara dalam seni bercerita Melayu silam dipanggil mengikut tajuk cerita yang disampaikan seperti Selampit atau Tok Selampit (selalunya bercerita menggunakan rebab). Ada juga digelar Awang Batil (bercerita menggunakan 

bercerita juga menjadi alat untuk memberikan:   pengajaran pengetahuan perkongsian pengalaman. bercerita merupakan satu cabang seni yang tertua dan telah berkembang secara lisan serta diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Selain itu. Ada kalanya pencerita digelar berdasarkan watak dalam cerita seperti Tok Jebang atau digelar tukang cerita sahaja. iaitu dapat: meningkatkan kemahiran dan kecekapan berbahasa khususnya lisan.batil) atau Awang Belanga (bercerita menggunakan belanga). Sebagai kaedah pengajaran dalam bilik darjah. Satu lagi bentuk penceritaan dalam masyarakat Melayu tradisi ialah Wayang Kulit dan penceritanya dipanggil Tok Dalang (yang bercerita menggunakan patung wayang kulit). penulisan dan kosa kata      memahami dan menghayati cerita meningkatkan kemahiran mendengar mencerna minda dan daya imaginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menambah pengalaman dan pengetahuan menanam sikap cinta akan warisan budaya menerapkan unsur nilai murni memupuk rasa peka dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling mencungkil dan mengasuh bakat membentuk insan yang harmoni dan seimbang menggalakkan sumber rekreasi dan pembelajaran sepanjang hayat.  3. bacaan.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat . bercerita menepati kehendak objektif pengajaran dan pembelajaran. Bercerita juga telah menjadi satu cara yang berkesan untuk berkomunikasai sambil berhibur. Sebagai suatu seni.

Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian 5. intonasi dan ekspresi/mimik muka 4. Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita       memilih cerita yang sesuai menghafal isi-isi penting sediakan alat bantu mengajar kesediaan pelajar murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir pastikan suara jelas dan lantang kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid ayat dan perkataan mudah difahami murid disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi aktiviti susulan 2. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar 2. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan Kemahiran bercerita 1.Ciri-ciri Penting 1. nada. Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita . Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) 3.

Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu 5.     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. orang dewasa. kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita 3. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Kemahiran Lisan:   Bahasa ± mudah ke abstrak. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita 4. tepat.haiwan) Sebutan ± jelas. bervariasi (suara kanak-kanak. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi . orang tua. Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. lantang.

menarik & sesuai dgn minat kanak-kanak 3. pengajaran & nilai-nilai murni 2. pengulangan kata & ayat mudah / pendek 5. di taman. Plot yang mudah. di Pondok Prasekolah/Cerita . Melibatkan watak kanak-kanak 7. Dapat meransangkan minda untuk idea kreatif (KBKK) 9. Mempunyai mesej. Mudah dihafaz dan disampaikan dalam jangka masa pendek 10.Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan KRITERIA PEMILIHAN CERITA 1. Bersifat universal TEKNIK BERCERITA Sesuai dengan:     Kebolehan kanak-kanak Masa (tidak terlalu panjang) Ruang dan tempat Suasana Persekitaran (tiada gangguan bising) Peralatan cerita Bentuk dan jenis cerita Kemampuan pencerita PERSEKITARAN BERCERITA  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok. Menonjolkan watak yang boleh dicontohi 8. Tema yang mudah. kronology & µhappy ending¶ 4. Bahasa yang mudah. Kosa kata baru dapat ditambah / dikembangkan 6.

murah. Prosedur Menyediakan Peralatan Bercerita 1. Bercerita tanpa alat 2. menarik & merangsang indera 4. Alat muzik/audio/vcd dll. Bercerita berdasarkan gambar bersiri Bercerita menggunakan bahan maujud Teka-teki Teater bercerita 7. 4. Warna yang terang. 6. Boneka CADANGAN PERALATAN BERCERITA 1. 3. Sesuai dengan cerita dan objektif P&P 2. Tidak membahayakan kanak-kanak 6.CONTOH TEKNIK BERCERITA 1. Poster 8. 4. Topeng 9. Beg bercerita Gambar bersiri Boneka Kad Cantuman 6. Buku besar 2. tahan lama 3. 5. Boleh dipelbagaikan kegunaan 8. 5. Dibina daripada bahan yang mudah. Melibatkan pelbagai deria 5. Kostum 7. Penggunaan bahan maujud dan sumber alam 7. Mudah digunakan dan disimpan Aktiviti Bercerita Kemahiran Lisan: . Bercerita berpandu 3.

kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara. orang tua.  Bahasa ± mudah ke abstrak. orang dewasa. kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu .haiwan) Sebutan ± jelas. bervariasi (suara kanak-kanak. lantang. tepat. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas.

2011 by admin . Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Ruang dan tempat (PERSEKITARAN BERCERITA)  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. di Pondok Prasekolah/Cerita Masa (tidak terlalu panjang) Persekitaran (tiada gangguan bising) Posted in Kaedah P&P | Leave a comment KEMAHIRAN Posted on March 1. di taman. 2011 by admin Posted in Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN MENCATAT NOTA Posted on February 25.Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan.

Ringkas. Kemahiran mengambil nota berkesan untuk pembelajaran maklumat yang memerlukan pelajar mengesan dan melakukan proses mental ke atas idea-idea utama.1 MAKSUD NOTA Nota ialah bahan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri berikut: (i) RINGKAS: PADAT: BERKAITAN: SISTEMATIK: format. berkaitan dan sistematik. menjadi bahan ulang kaji dan sebagai bahan rujukan yang berkesan semasa menyiapkan . 1. Fakta disusun rapi mengikut urutan dan diolah dalam pelbagai (ii) (iii) Menarik. PENGENALAN Mencatat nota merupakan satu kemahiran yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar. Fakta penting diambil kata kuncinya sahaja. Hanya fakta penting sahaja dimasukkan. task pembelajaran yang kompleks dan bahan-bahan konseptual. meningkatkan daya ingatan dan penguasaan sehingga akhirnya dapat membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan. padat. (iv) Memudahkan kefahaman. Kemahiran ini digunakan sama ada dalam pembacaan atau belajar melalui kuliah. Membantu pelajar dalam mengingati fakta bagi tujuan mengolah jawapan.KEMAHIRAN MENCATAT NOTA 1. 1. Kata kunci mempunyai hubungan antara satu sama lain.2 FUNGSI NOTA Nota dapat membantu pelajar mengingat kembali fakta pada masa-masa yang diperlukan. mudah dibaca dan mudah difahami.

individu).2 Nota ringkaas Nota rajah Nota ringkas (NR) ialah kumpulan fakta yang bersumberkan rujukan buku atau maklumat guru yang dipindahkan dalam bentuk pertama.tugasan seperti kerja rumah.3. Bentuk kata kunci (KK) dalam nota rajah adalah pelbagai. Nota rajah pula ialah kumpulan kata kunci (KK) yang bersumberkan nota ringkas. 1. Nota ringkas yang dipindahkan dalam bentuk pertamanya iaitu helaian kertas biasa yang berlainan dengan sumber rujukannya. kerja projek.1 1. laporan dan sebagainya. Nota rajah ialah nota ringkas yang dipindahkan ke dalam bentuk keduanya sama ada dalam bentuk yang lebih besar (kertas sebak ± kumpulan) atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan. Contohnya lipatan kertas kajang atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan).3 JENIS NOTA Nota boleh dibahagikan kepada dua jenis: 1. diolah dalam pelbagai format dan bentuk rajah. Nota juga dapat membantu pelajar merancang jawapan dalam peperiksaan.3. Contohnya: Carta aliran Carta blok Carta edaran Carta aliran Carta bebas Peta konsep Peta minda Graf : kk dari atas ke bawah : kk dari kiri ke kanan atau sebaliknya : kk dalam bentuk bulatan bersambung : kk dalam bentuk hieraki : kk dalam bentuk bebas : kk gabungan carta : kk gabungan carta : kk dalam pelbagai bentuk graf     1.4 FALSAFAH NOTA .

Persediaan dirasakan sudah hampir sempurna dengan nota yang tersusun rapi. mendapatkan fakta dan kata kunci. Tanpa melihat bahan asas. keluarkan daripada bahan asas dan catatkan di atas kertas. Adanya nota bermakna proses pembelajaran telah berlaku. Pelajar yang mempunyai nota akan lebih yakin untuk menduduki peperiksaan.Nota mempunyai falsafah tertentu. Keyakinan kepada nota menjadi asas kepada kejayaan. Catatan mestilah disusun mengikut sistem nombor.5 PROSES MENGAMBIL NOTA MEMBACA: Bacaan kali pertama untuk mendapatkan gambaran keseluiruhan. 1. . PENYUSUNAN & PEMETAAN: Penyusunan ialah menyusun maklumat dalam format berhieraki . pemetaan bermaksud membina diagram idea utama dan perkaitan antara idea berkenaan. Bacaan kali kedua untuk memahami. MENGGARIS: ( Underlining) MEMBUAT RINGKASAN: (Summarizing) Membuat catatan ringkas idea-idea penting bahan yang dibaca. Gariskan kata/frasa penting. buat ayat baru (ini dapat meningkatkan kefahaman). Menggariskan maklumat penting bahan yang dibaca.

Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang. pilih bentuk nota yang sesuai dan digemari. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim.6 KEPENTINGAN NOTA Di manakah peranan nota dalam pembelajaran pelajar? Kepentingan nota bergantung kepada bagaimana nota itu digunakan. (a) Secara Individu + Nota Nota yang sudah siap perlu dilakukan proses µ kemasukan ke dalam stor ingatan jangka pendek (working memory)¶ dengan cara: (i) latih tubi secara lisan individu (ii) latih tubi secara tulisan individu (iii) menjawab solan yang berkaitan secara lisan atau bertulis. LATIHAN AMALI : 1. 1. .(Outlining & Mapping) Prosesnya bermula dengan meneliti semula kata kunci. pepejal. kertas sebak atau kad ingatan. Penyampaian dilakukan dengan cara melihat nota. cecair dan gas. 1.1 Kaedah penggunaan nota. menghubungkan secara munasabah kata kunci tersebut. (b) Secara Individu ± Nota Kemasukan maklumat ke dalam stor ingatan jangka panjang melalui proses latih tubi tanpa nota ± pelajar menyatakan kandungan nota secara lisan atau tulisan tanpa melihat nota. (c) Secara Kumpulan + Nota Nota yang sudah siap perlu disampaikan kepada rakan dalam kumpulan studi dengan cara mempersembahkannya di papan hitam secara lisan dan tulisan. lakarkan secara ringkaas di kertas biasa dan lakarkan semula nota yang sudah siap ke dalam buku.6.

Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. 1. ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang memberangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Bahan buangan tadi diasingkan. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru. Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan. Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru.1. botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. . Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan.

Aktiviti kumpulan: Sediakan nota anda mengenai bahan bacaan berikut: Bahan Rangsangan 3 Ingatan adalah kebolehan individu menyimpan maklumat yang dipelajari dan mengeluarkannya kembali apabila diperlukan. Komponen ketiga dalam sistem ingatan ialah ingatan jangka panjang. Ingatan deria merupakan komponen pertama dalam sisitem ingatan. Selalunya kedua-dua keadaan ini berlaku serentak. Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN BELAJAR Posted on February 25. Komponen ingatan ini boleh menyimpan maklumat dalam jumlah yang kecil dalam tempoh masa beberapa saat. Maklumat dalam ingatan jangka pendek ini akan disimpan sekiranya maklumat itu dikatifkan. Ingatan boleh dikategorikan kepada ingatan deria. kemungkinannnya kita hanya gagal mengesan maklumat yang tersimpan dalam ingatan kita. Posted in Kemahiran Generik. Maklumat yang diterima oleh panca indera dan diberi perhatian kepadanya akan dipindahkan kepada komponen kedua sistem ingatan iaitu ingatan jangka pendek. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Di peringkat ini. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup. tidak sampai 2 saat. maklumat disimpan dalam jangka masa panjang dan mempunyai keupayaan menyimpan maklumat dalam jumlah yang besar. Maklumat dalam ingatan jangka pendek mungkin diterima daripada panca indera atau pun daripada ingatan jangka panjang. . maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang tidak akan hilang. KONSEP KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar ditakrifkan sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. Mengikut ahli-ahli teori. Kalau tidak ada apa-apa dilakukan ke atas maklumat yang didaftarkan di panca indera ini ia akan segera hilang. 2011 by admin 1.1. Cara untuk mengekalkan maklumat ini dalam ingatan jangka pendek ialah memikirkan maklumat berkenaan dan menyebutnya berulang kali. Panca indera menerima banyak maklumat atau rangsangan daripada persekitaran dan menyimpannya dalam satu jangka masa yang amat singkat.

Meningkatkan daya ingatan pelajar.12 Melatih dan membantu pelajar supaya dapat menguruskan masa dengan sebaiknya. 2. 2.7 2.2 Memupuk minat dan amalan suka belajar dan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan daya intelek sepanjang hayat. Setiap cara dan kemahiran adalah berguna dan sesuai dengan konteks.Cara belajar yang berkesan sebenarnya merupakan satu kombinasi berbagai strategi dan kemahiran belajar.9 Mengaplikasikan kemahiran belajar yang dikuasai dalam pelbagai situasi. Antaranya ialah: 2.6 2.5 2. masa dan tempat yang tertentu. 3. suasana. KEPENTINGAN KEMAHIRAN BELAJAR Banyak kepentingan dan faeedah yang diperolehi oleh pelajar yang dapat menguasai kemahiran belajar. 2. Melatih pelajar memproses maklumat dengan berkesan.11 Melatih individu menghadapi cabaran pembelajaran dan seterusnya bermotivasi menghayati pembelajaran sepanjang hayat.3 2. Memupuk didplin kendiri pelajara. Melatih pelajar mengumpul maklumat dengan cekap. 2. Mencungkil serta mengasah bakat serta potensi seseorang.8 2. TEKNIK MEMBACA BERKESAN . Melatih pelajar membaca dengan cepat dan tepat.1 Memudahkan seseorang pelajar untuk mendapatkan ilmu secara sistematik dan bermakna. 2.4 2.10 Membantu pelajar memperolehi kemahiran membuat rujukan kepada pelbagai sumber media. 2.

Hubungkan maklumat dengan sesuatu tajuk. rumusan pada akhir bab dan rujukan indek untuk mendapatkan gambaran umum tentang buku yang dibaca. sinopsis. Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. daftar isi kandungan dan kenal pasti apa yang hendak anda baca atau pelajari. Fikirkan apa yang dibaca. 3.2 KEMAHIRAN MEMBACA KRITIS SQ4R: Merupakan satu teknik membaca yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingat maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan. Gunakan tajuk sebagai panduanBina soalan mengenai bahan bacaan. daftar isi kandungan. R R RECITE REVIEW Survey (Tinjauan): Skim bahan bacaan secara cepat untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Belajar semula maklumat yang sukar. Susun maklumat. SCANNING: Pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus sesuatu bahan bacaan. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting sesuatu perenggan untuk mendapatkan fahaman umum.Baca. Teknik ini diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan ingatan pelajar. Langkah-langkah penggunaan SQ4R: SQR R SURVEYQUESTIONREAD REFLECT Skim bahan bacaan. prakata. Teknik ini dibangunkan oleh Thomas & Robinson (1972) berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson (1961). . Dalam membaca sesebuah buku. Gunakan soalan sebagai panduan. Jawab soalan.3. Ketika membaca kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah petikan muka surat yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Beri perhatian kepada tajuk/sub-tajuk. tajuk utama.1 KEMAHIRAN MEMBACA PANTAS SKIMMING: membaca secara pantas bahan bacaan untuk tujuan memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Hubungkan idea dengan apa yang telah diketahui. Dalam membaca sesuatu petikan. fokus kita ialah kepada bahagian tertentu buku berkenaan seperti bahagian pengenalan.

Question (Bina Soalan): Bina soalan kepada diri sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. perkataan yang ditonjolkan / kata kunci dan nota untuk membina soalan kepada diri anda sendiri. Recite (Mengimbas kembali): Praktiskan ingatan anda mengenai apa yang dibaca dengan cara menyatakan idea-idea utama bahan bacaan. Tidak perlu mengambil nota secara ekstensif. mengapa dan di mana. Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu. Reflect (Refleksi): Cuba fahami secara bermakna maklumat yang dibaca dengan (i) menghubungkannya dengan apa yang telah anda ketahui (ii) menghubungkan sub-topik dengan konsep dan prinsip sebelumnya (iii) cuba menyelesaikan maklumat yang berkongflik dalam teks (iv) cuba gunakan maklumat yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam bahan bacaan (sekiranya ada). mengemukakan dan menjawab soalan sendiri ± gunakan tajuk. Gunakan kata tanya siapa. Taknik KWLH adalah kata singkatan perkataan Bahasa Inggeris yang memberi maksud: K (know) W (want) L (learned) H (how) boleh diperolehi. Review (Bacaan Semula): Secara aktif semak semula pembacaan anda dengan berfokus kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada diri anda sendiri bagi mengesahkan ingatan dan kefahaman anda. Cuba jawab soalan-soalan yang telah dibina. apa. Nota atau catatan ringkas anda juga boleh dirujuk. tujuan pelajar membaca dan sumber lain pembelajaran. KWLH: Teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada pelajar. Teknik ini bertujuan memberikan pelajar (i) peluang membaca secara kritis(ii)mengaitkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dibaca (iii) pertingkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui (iv) mengenal pasti perkara-perkara . Baca semula bahan berkenaan sekiranya anda tidak pasti dengan ketepatan jawapan yang anda berikan kepada soalan-soalan yang anda kemukakan. Gunakan tajuk / sub-topik sebagai panduan. ± Apa yang telah diketahui ± Apa yang ingin diketahui ± Apa yang didapati selepas membaca ± Bagaimana maklumat tambahan berkenaan tajuk. Read (Baca): Baca bahan.

Mengandungi rangka kasar Terdiri daripada isi penting Ditulis ringkas dan padat Catatan yang jelas Penyusunan maklumat yang jelas Terdapat tanda penonjolan kepentingan PENYUSUNAN MAKLUMAT KATA TANYA Peta Minda KRONOLOGI GRAFIK Rajah Tulang Ikan . Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada teks berkenaan. cuba cadang dan sebutkan. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca. 3. 2011 by admin MENCATAT NOTA DAN MEMPROSES MAKLUMAT 1.perkara tambahan yang perlu diketahui lagi (v) peningkatan pemahaman membaca sesuatu bahan yang dibaca. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. 2. Atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk. Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH 1. bagaimanakah cara untuk anda dapatkan meklumat tambahan itu. apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain. 4. Semak kembali apa yang telah anda ketahui.yang telah dipelajari dan perkara. rencana. buku atau sebagainya. cuba buat jangkaan isi bahan itu. petikan. Semua Kategori | Leave a comment MENCATAT NOTA Posted on February 25. Adakah bahan itu artikel. MENCATAT NOTA Ciri nota yang baik:    2. Lihat sepintas lalu bahan itu. Posted in Kemahiran Generik.

 KEUTAMAAN Jadual KATEGORI Graf Carta ± organisasi. aliran. cecair dan gas. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. Bahan buangan tadi diasingkan. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru. Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula. botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang. Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang.  ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan . 3. Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru.´stream´ Rajah Lakaran LATIH AMAL 1: 1. pepejal. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. 2. Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim.

TEORI Behaviorisme FOKUS Tingkah laku Pemikiran KONSEP UTAMA R-G & Ganjaran/peneguhan Kesedaran dan kefahaman TOKOH Pavlov. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peta minda? Posted in Kemahiran Generik.     murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang merangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda LATIHAMAL 2: 1.Thorndike. . Jelaskan maksud carta ³stream´. 2. Semua Kategori | Leave a comment RUMUSAN TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 25. Kohler.Vygotsky.Gagne. 2011 by admin Rumusan Teori Pembelajaran.Skinner Kognitivisme Piaget.

Hasil pembelajaran drp hubungan R-G Tugas Mental Wahyu dan akal/emosi/rohani/ Jasmani 2. Menilai.Ausubel Sosial Humanisme Tiruan Diri Ingat KesempurnaanKendiri.meramal. Bandura & Walters Maslow. dan bertawakkal. Vygotsky. Konstruktivisme Ilmu atas inisiatif sendiri. 6. 7 . Perbandingan Teori Pembelajaran Barat dengan Islam Bil.motivasi. Dibina dalam minda berdasar kan pengalaman. Haq-bathil. Ada perkaitan input dan Out put (G) Ganjaran-hedonisme Kesesuaian dengan alam sekitar-sekular. R-G KOGNITIF/Gestalt ISLAM 1. 3.hak diri. Ganjaran-kepuasan Kaitan diri-Tuhan dan dirimakhluk sbg Ayatullah. 4. haram dan halal. Neil. Piaget. Melalui pancaindera Mekanisme &pasif Kesedaran Individu Manusia adalah aktif & mampu tafsir Kebolehan menilai dan meramal Reaksi secara formal & informal Kesedaran-ilmu & iman. Rogers.Von Glaserfeld. Reaksi formal-informal rasa Pengabdian. Manusia adalah aktif sebagai khalifah. Experiment ke atas haiwan Dirancang @ disengaja @ dimanipulasi-kan 5.Bruner. Bugental.

Kelenyapan fungsi manusia sebagai khalifah. Melahirkan generasi yang durhaka kepada Allah dan rasul bahkan kpd kedua ibu bapa. Dominasi golongan elit berpendidikan barat ke atas umat Islam ± membawa elemen-elemen sekularisme. Teori Pembelajaran Barat dan kesan terhadap Islam.hedonisme Ganjaran dunia-akhirat. Kemerosotan Ilmu Islam dan penyerapan serta penyebatian Ilmu sekular.memimpin manusia kepada rasa pengabdian kepada Tuhan. Kedurjanaan dan kemusnahan tamaddun insan kepada taraf yang lebih rendah daripada haiwan. Kesan ke atas umat manusia. 10. 2. Kelunturan akidah/keyakinan terhadap Islam sebagai satu sistem hidup. 3. 8. .khususnya agama Islam dan penganutnya ±melalui penjajahan fikiran. Malapetaka dan kemusnahan alam sejagat ± Mereka tidak dapat membeza haq ± bathil. 1. 5. 6. Umat Islam terpukau dengan kajian yang objektif dan saintifik terhadap sesuatu yang dianggap mutlak kebenarannya. 9. Keagungan Tuhan. Kearah kemusnahan beragama. 8 Mulhid-sekular Keutamaan persekitaran Mulhid-sekular Keagungan akal. Kepinggiran Ilmu Islam dan falsafahnya. 7. 4.

Sejauhamana benar kenyataan ini. Walaupun di dunia barat terdapat ramai pakar-pakar psikologi pendidikan. Sejauhmana teori konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam bilik darjah yang terdapat pelbagai tahap kecerdasan. 2011 by admin MAZHAB TEORI PEMBELAJARAN   BEHAVIORIS KONGITIVIS KONSTRUKTIVIS SOSIAL HUMANIS .Sejauhamana anda bersetuju dengan kenyataan ini. 2. Kemunculan Teori Pembelajaran Humanis pada pertengahan abad ke-20 adalah menunjukan kekecewaan para pendidik barat terhadap pengaruh teori pembelajaran behaviouris dan kognitif dalam membina insan yang sempurna.SOALAN PERBINCANGAN. 3. 6. Posted in Semua Kategori. Beri penjelasan mengapa phenomena ini wujud ? 5. sejauhmana Teori Behaviouris dapat mempertingkatkan kesedaran insan atau para pelajar dalam dunia pendidikan hari ini. boleh memberi kesan yang negatif kepada ketamaddunan manusia. Sejauhmana teori pembelajaran konstruktivisme dapat membina dan membantu pelajarpelajar bagi mengatasi masalah globalisasi dan cabaran Negara pada masa hadapan. Teori Pembelajaran | Leave a comment TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 24. Dalam menentukan garis panduan kehidupan manusia khususnya pelajar-pelajar. Teori-teori pembelajaran behaviourisme dan kognitivisme adalah suatu teori yang meletakkan kepercayaan manusia kepada kebenaran berasaskan saintifik. 1. Kemukakan contoh khusus untuk menyokong pendapat anda. 4. akan tetapi phenomena yang wujud di dunia barat telah menujukkan nilai-nilai kemanusiaan telah semakin luntur.

.. Kemahiran Interpersonal ? « Merujuk kepada kemahiran yang perlu untuk meneruskan suatu hubungan antara individu dengan individu lain. memberi perhatian memahami berempati refleksi bersemuka ( konfrontasi ) menyoal mendengar + kem. 2011 by admin Dalam kehidupan. mungkinkah manusia dapat hidup berseorangan tanpa berinteraksi dengan individu lain ?.. mentafsir pendedahan kendiri pemparafrasaan memberi nasihat konfrontasi kesenyapan kekinian ( immediacy ) Tingkah laku Memberi Perhatian Untuk memahami sesuatu kenyataan. Bimbingan. Pernyataan umum« Guru yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik digemari pelajarpelajarnya.Kecerdasan pelbagai     Linguistik (Verbal/Linguistics) Muzik (Musical/Rhythmic) Kinestetik (Bodily-kinesthetic) Interpersonal Intrapersonal Ruang (Visual-Spatial) Logik (Logical/Mathematical) Kerohanian (Spiritual) Naturalistik (Naturalitic)              KEMAHIRAN INTERPERSONAL Posted on February 18. seharusnya memberi perhatian yang teliti. Kemahiran.

  Memberi perhatian Memahami Menimbulkan rasa hormat Perasaan selamat .