KAEDAH BERCERITA

Posted on March 23, 2011 by admin

KAEDAH BERCERITA
DEFINISI  Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. 

TUJUAN TEKNIK 1. Menarik Minat murid 2. Mengekalkan perhatian 3. Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK BERCERITA Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. 

 

    

Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan.

Teknik Bercerita dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa, pergerakan dan mimik muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi audiens. Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (E.Greene : 1976). Anne Pellowski (1990) menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak. Penceritaannya boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik, menggunakan gambar, sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal. Asal usul kegiatan bercerita tidak dapat dikesan kerana tidak ada dokumentasi yang formal. Namun demikian, cerita pertama yang pernah dikesan adalah di Mesir, iaitu cerita yang ditulis Papyrus 5500 tahun yang lampau dengan ungkapan ³ Hari ini saya bercerita kepada anak lelaki saya«´. Di Eropah pula lakaran idea ditemukan di atas daun nipah, dan cerita dikisahkan untuk mengembangkan agama. Di Greek pula, penulisan puisi dengan menggunakan muzik dikesan pada kulit belulang, manakala di India, cerita disampaikan dengan menggunakan kain yang mempunyai plot cerita Mahabarata dan Ramayana. Dalam suasana gelap, pencerita berdiri di hadapan kain yang dilakarkan dengan cerita dan dia bercerita berpandukan siri gambar dengan menggunakan lilin. Di Rantau Pasifik dan Afrika pula, cerita disampaikan dengan menggunakan tali dan di Australia pula, cerita menggunakan pasir. Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu, bercerita sering disampaikan dalam bentuk bersahaja secara berlagu atau dengan bahasa berirama serta diiringi dengan permainan alat muzik seperti rebab, serunai atau gendang (ada kalanya menggunakan batil atau belanga). Pencerita atau penglipur lara dalam seni bercerita Melayu silam dipanggil mengikut tajuk cerita yang disampaikan seperti Selampit atau Tok Selampit (selalunya bercerita menggunakan rebab). Ada juga digelar Awang Batil (bercerita menggunakan 

Ada kalanya pencerita digelar berdasarkan watak dalam cerita seperti Tok Jebang atau digelar tukang cerita sahaja. Satu lagi bentuk penceritaan dalam masyarakat Melayu tradisi ialah Wayang Kulit dan penceritanya dipanggil Tok Dalang (yang bercerita menggunakan patung wayang kulit). bercerita merupakan satu cabang seni yang tertua dan telah berkembang secara lisan serta diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.  3. Sebagai suatu seni.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat . bacaan. bercerita juga menjadi alat untuk memberikan:   pengajaran pengetahuan perkongsian pengalaman. bercerita menepati kehendak objektif pengajaran dan pembelajaran. Bercerita juga telah menjadi satu cara yang berkesan untuk berkomunikasai sambil berhibur.batil) atau Awang Belanga (bercerita menggunakan belanga). penulisan dan kosa kata      memahami dan menghayati cerita meningkatkan kemahiran mendengar mencerna minda dan daya imaginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menambah pengalaman dan pengetahuan menanam sikap cinta akan warisan budaya menerapkan unsur nilai murni memupuk rasa peka dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling mencungkil dan mengasuh bakat membentuk insan yang harmoni dan seimbang menggalakkan sumber rekreasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai kaedah pengajaran dalam bilik darjah. iaitu dapat: meningkatkan kemahiran dan kecekapan berbahasa khususnya lisan. Selain itu.

Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) 3. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar 2. Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita       memilih cerita yang sesuai menghafal isi-isi penting sediakan alat bantu mengajar kesediaan pelajar murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir pastikan suara jelas dan lantang kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid ayat dan perkataan mudah difahami murid disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi aktiviti susulan 2. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan Kemahiran bercerita 1. nada. Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian 5. intonasi dan ekspresi/mimik muka 4.Ciri-ciri Penting 1. Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita .

     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. orang tua. kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi . kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita 3. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Kemahiran Lisan:   Bahasa ± mudah ke abstrak. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. bervariasi (suara kanak-kanak. Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu 5. Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita 4. tepat. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. orang dewasa. Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara. Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri.haiwan) Sebutan ± jelas. lantang.

Kosa kata baru dapat ditambah / dikembangkan 6. di Pondok Prasekolah/Cerita . Mempunyai mesej. Bersifat universal TEKNIK BERCERITA Sesuai dengan:     Kebolehan kanak-kanak Masa (tidak terlalu panjang) Ruang dan tempat Suasana Persekitaran (tiada gangguan bising) Peralatan cerita Bentuk dan jenis cerita Kemampuan pencerita PERSEKITARAN BERCERITA  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok. Bahasa yang mudah. di taman. pengulangan kata & ayat mudah / pendek 5. Plot yang mudah.Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan KRITERIA PEMILIHAN CERITA 1. Tema yang mudah. menarik & sesuai dgn minat kanak-kanak 3. Dapat meransangkan minda untuk idea kreatif (KBKK) 9. Mudah dihafaz dan disampaikan dalam jangka masa pendek 10. Melibatkan watak kanak-kanak 7. kronology & µhappy ending¶ 4. pengajaran & nilai-nilai murni 2. Menonjolkan watak yang boleh dicontohi 8.

6. Boneka CADANGAN PERALATAN BERCERITA 1. Alat muzik/audio/vcd dll. Beg bercerita Gambar bersiri Boneka Kad Cantuman 6. 4. 5. Penggunaan bahan maujud dan sumber alam 7. 3. Bercerita berdasarkan gambar bersiri Bercerita menggunakan bahan maujud Teka-teki Teater bercerita 7. Kostum 7.CONTOH TEKNIK BERCERITA 1. Bercerita tanpa alat 2. Prosedur Menyediakan Peralatan Bercerita 1. Dibina daripada bahan yang mudah. Melibatkan pelbagai deria 5. Warna yang terang. menarik & merangsang indera 4. Poster 8. Sesuai dengan cerita dan objektif P&P 2. Mudah digunakan dan disimpan Aktiviti Bercerita Kemahiran Lisan: . Boleh dipelbagaikan kegunaan 8. 4. murah. Tidak membahayakan kanak-kanak 6. tahan lama 3. Buku besar 2. 5. Topeng 9. Bercerita berpandu 3.

tepat. kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. orang tua. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu . bervariasi (suara kanak-kanak.  Bahasa ± mudah ke abstrak. orang dewasa. kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara. lantang.haiwan) Sebutan ± jelas. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas.

Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Ruang dan tempat (PERSEKITARAN BERCERITA)  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. 2011 by admin Posted in Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN MENCATAT NOTA Posted on February 25.Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. di taman. 2011 by admin . di Pondok Prasekolah/Cerita Masa (tidak terlalu panjang) Persekitaran (tiada gangguan bising) Posted in Kaedah P&P | Leave a comment KEMAHIRAN Posted on March 1.

Membantu pelajar dalam mengingati fakta bagi tujuan mengolah jawapan. Kata kunci mempunyai hubungan antara satu sama lain. berkaitan dan sistematik. PENGENALAN Mencatat nota merupakan satu kemahiran yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar. Hanya fakta penting sahaja dimasukkan.KEMAHIRAN MENCATAT NOTA 1. padat. Kemahiran ini digunakan sama ada dalam pembacaan atau belajar melalui kuliah. 1. menjadi bahan ulang kaji dan sebagai bahan rujukan yang berkesan semasa menyiapkan . Fakta disusun rapi mengikut urutan dan diolah dalam pelbagai (ii) (iii) Menarik. Fakta penting diambil kata kuncinya sahaja.2 FUNGSI NOTA Nota dapat membantu pelajar mengingat kembali fakta pada masa-masa yang diperlukan.1 MAKSUD NOTA Nota ialah bahan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri berikut: (i) RINGKAS: PADAT: BERKAITAN: SISTEMATIK: format. Ringkas. task pembelajaran yang kompleks dan bahan-bahan konseptual. mudah dibaca dan mudah difahami. 1. Kemahiran mengambil nota berkesan untuk pembelajaran maklumat yang memerlukan pelajar mengesan dan melakukan proses mental ke atas idea-idea utama. (iv) Memudahkan kefahaman. meningkatkan daya ingatan dan penguasaan sehingga akhirnya dapat membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan.

3. Bentuk kata kunci (KK) dalam nota rajah adalah pelbagai.tugasan seperti kerja rumah. Nota rajah ialah nota ringkas yang dipindahkan ke dalam bentuk keduanya sama ada dalam bentuk yang lebih besar (kertas sebak ± kumpulan) atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan.2 Nota ringkaas Nota rajah Nota ringkas (NR) ialah kumpulan fakta yang bersumberkan rujukan buku atau maklumat guru yang dipindahkan dalam bentuk pertama. Contohnya lipatan kertas kajang atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan). Nota rajah pula ialah kumpulan kata kunci (KK) yang bersumberkan nota ringkas.3 JENIS NOTA Nota boleh dibahagikan kepada dua jenis: 1.individu). Contohnya: Carta aliran Carta blok Carta edaran Carta aliran Carta bebas Peta konsep Peta minda Graf : kk dari atas ke bawah : kk dari kiri ke kanan atau sebaliknya : kk dalam bentuk bulatan bersambung : kk dalam bentuk hieraki : kk dalam bentuk bebas : kk gabungan carta : kk gabungan carta : kk dalam pelbagai bentuk graf     1.1 1. diolah dalam pelbagai format dan bentuk rajah. Nota ringkas yang dipindahkan dalam bentuk pertamanya iaitu helaian kertas biasa yang berlainan dengan sumber rujukannya. Nota juga dapat membantu pelajar merancang jawapan dalam peperiksaan.4 FALSAFAH NOTA . 1. kerja projek. laporan dan sebagainya.3.

keluarkan daripada bahan asas dan catatkan di atas kertas. buat ayat baru (ini dapat meningkatkan kefahaman). Tanpa melihat bahan asas. Gariskan kata/frasa penting. Persediaan dirasakan sudah hampir sempurna dengan nota yang tersusun rapi. pemetaan bermaksud membina diagram idea utama dan perkaitan antara idea berkenaan.Nota mempunyai falsafah tertentu. 1. mendapatkan fakta dan kata kunci. Bacaan kali kedua untuk memahami. Adanya nota bermakna proses pembelajaran telah berlaku. Catatan mestilah disusun mengikut sistem nombor. Menggariskan maklumat penting bahan yang dibaca. Keyakinan kepada nota menjadi asas kepada kejayaan. Pelajar yang mempunyai nota akan lebih yakin untuk menduduki peperiksaan. PENYUSUNAN & PEMETAAN: Penyusunan ialah menyusun maklumat dalam format berhieraki . MENGGARIS: ( Underlining) MEMBUAT RINGKASAN: (Summarizing) Membuat catatan ringkas idea-idea penting bahan yang dibaca.5 PROSES MENGAMBIL NOTA MEMBACA: Bacaan kali pertama untuk mendapatkan gambaran keseluiruhan. .

(a) Secara Individu + Nota Nota yang sudah siap perlu dilakukan proses µ kemasukan ke dalam stor ingatan jangka pendek (working memory)¶ dengan cara: (i) latih tubi secara lisan individu (ii) latih tubi secara tulisan individu (iii) menjawab solan yang berkaitan secara lisan atau bertulis. Penyampaian dilakukan dengan cara melihat nota. pepejal.(Outlining & Mapping) Prosesnya bermula dengan meneliti semula kata kunci. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim. LATIHAN AMALI : 1. 1. kertas sebak atau kad ingatan.6. lakarkan secara ringkaas di kertas biasa dan lakarkan semula nota yang sudah siap ke dalam buku. . 1. (c) Secara Kumpulan + Nota Nota yang sudah siap perlu disampaikan kepada rakan dalam kumpulan studi dengan cara mempersembahkannya di papan hitam secara lisan dan tulisan. menghubungkan secara munasabah kata kunci tersebut. (b) Secara Individu ± Nota Kemasukan maklumat ke dalam stor ingatan jangka panjang melalui proses latih tubi tanpa nota ± pelajar menyatakan kandungan nota secara lisan atau tulisan tanpa melihat nota. Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang.6 KEPENTINGAN NOTA Di manakah peranan nota dalam pembelajaran pelajar? Kepentingan nota bergantung kepada bagaimana nota itu digunakan. cecair dan gas.1 Kaedah penggunaan nota. pilih bentuk nota yang sesuai dan digemari.

Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan. Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula. . Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru. 1. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang.1. botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. Bahan buangan tadi diasingkan. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang memberangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan.

kemungkinannnya kita hanya gagal mengesan maklumat yang tersimpan dalam ingatan kita. Panca indera menerima banyak maklumat atau rangsangan daripada persekitaran dan menyimpannya dalam satu jangka masa yang amat singkat. Aktiviti kumpulan: Sediakan nota anda mengenai bahan bacaan berikut: Bahan Rangsangan 3 Ingatan adalah kebolehan individu menyimpan maklumat yang dipelajari dan mengeluarkannya kembali apabila diperlukan. Cara untuk mengekalkan maklumat ini dalam ingatan jangka pendek ialah memikirkan maklumat berkenaan dan menyebutnya berulang kali. maklumat disimpan dalam jangka masa panjang dan mempunyai keupayaan menyimpan maklumat dalam jumlah yang besar. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Di peringkat ini. maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang tidak akan hilang. Kalau tidak ada apa-apa dilakukan ke atas maklumat yang didaftarkan di panca indera ini ia akan segera hilang. Komponen ketiga dalam sistem ingatan ialah ingatan jangka panjang. 2011 by admin 1. Posted in Kemahiran Generik. Selalunya kedua-dua keadaan ini berlaku serentak. Maklumat dalam ingatan jangka pendek mungkin diterima daripada panca indera atau pun daripada ingatan jangka panjang. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup. Maklumat yang diterima oleh panca indera dan diberi perhatian kepadanya akan dipindahkan kepada komponen kedua sistem ingatan iaitu ingatan jangka pendek. Ingatan deria merupakan komponen pertama dalam sisitem ingatan. . Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN BELAJAR Posted on February 25. Maklumat dalam ingatan jangka pendek ini akan disimpan sekiranya maklumat itu dikatifkan. tidak sampai 2 saat. KONSEP KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar ditakrifkan sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. Komponen ingatan ini boleh menyimpan maklumat dalam jumlah yang kecil dalam tempoh masa beberapa saat. Mengikut ahli-ahli teori. Ingatan boleh dikategorikan kepada ingatan deria.1.

Melatih pelajar membaca dengan cepat dan tepat.3 2.8 2.Cara belajar yang berkesan sebenarnya merupakan satu kombinasi berbagai strategi dan kemahiran belajar. TEKNIK MEMBACA BERKESAN . 2.11 Melatih individu menghadapi cabaran pembelajaran dan seterusnya bermotivasi menghayati pembelajaran sepanjang hayat. KEPENTINGAN KEMAHIRAN BELAJAR Banyak kepentingan dan faeedah yang diperolehi oleh pelajar yang dapat menguasai kemahiran belajar. masa dan tempat yang tertentu.1 Memudahkan seseorang pelajar untuk mendapatkan ilmu secara sistematik dan bermakna.6 2. 2.4 2. Antaranya ialah: 2. suasana. Melatih pelajar memproses maklumat dengan berkesan. Memupuk didplin kendiri pelajara. 2. Mencungkil serta mengasah bakat serta potensi seseorang.2 Memupuk minat dan amalan suka belajar dan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan daya intelek sepanjang hayat. Meningkatkan daya ingatan pelajar. 2.7 2. 3. 2.9 Mengaplikasikan kemahiran belajar yang dikuasai dalam pelbagai situasi. Setiap cara dan kemahiran adalah berguna dan sesuai dengan konteks. Melatih pelajar mengumpul maklumat dengan cekap.10 Membantu pelajar memperolehi kemahiran membuat rujukan kepada pelbagai sumber media.12 Melatih dan membantu pelajar supaya dapat menguruskan masa dengan sebaiknya.5 2. 2.

Beri perhatian kepada tajuk/sub-tajuk.3. R R RECITE REVIEW Survey (Tinjauan): Skim bahan bacaan secara cepat untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Ketika membaca kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah petikan muka surat yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. rumusan pada akhir bab dan rujukan indek untuk mendapatkan gambaran umum tentang buku yang dibaca. fokus kita ialah kepada bahagian tertentu buku berkenaan seperti bahagian pengenalan.2 KEMAHIRAN MEMBACA KRITIS SQ4R: Merupakan satu teknik membaca yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingat maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting sesuatu perenggan untuk mendapatkan fahaman umum.Baca. Hubungkan maklumat dengan sesuatu tajuk. Dalam membaca sesebuah buku. Teknik ini diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan ingatan pelajar.1 KEMAHIRAN MEMBACA PANTAS SKIMMING: membaca secara pantas bahan bacaan untuk tujuan memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Gunakan tajuk sebagai panduanBina soalan mengenai bahan bacaan. Gunakan soalan sebagai panduan. Hubungkan idea dengan apa yang telah diketahui. Jawab soalan. Teknik ini dibangunkan oleh Thomas & Robinson (1972) berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson (1961). sinopsis. Dalam membaca sesuatu petikan. daftar isi kandungan. Fikirkan apa yang dibaca. 3. daftar isi kandungan dan kenal pasti apa yang hendak anda baca atau pelajari. prakata. SCANNING: Pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus sesuatu bahan bacaan. Belajar semula maklumat yang sukar. Susun maklumat. . Langkah-langkah penggunaan SQ4R: SQR R SURVEYQUESTIONREAD REFLECT Skim bahan bacaan. tajuk utama.

Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu. mengapa dan di mana. Recite (Mengimbas kembali): Praktiskan ingatan anda mengenai apa yang dibaca dengan cara menyatakan idea-idea utama bahan bacaan. Teknik ini bertujuan memberikan pelajar (i) peluang membaca secara kritis(ii)mengaitkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dibaca (iii) pertingkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui (iv) mengenal pasti perkara-perkara . Read (Baca): Baca bahan. mengemukakan dan menjawab soalan sendiri ± gunakan tajuk. Taknik KWLH adalah kata singkatan perkataan Bahasa Inggeris yang memberi maksud: K (know) W (want) L (learned) H (how) boleh diperolehi. ± Apa yang telah diketahui ± Apa yang ingin diketahui ± Apa yang didapati selepas membaca ± Bagaimana maklumat tambahan berkenaan tajuk. Gunakan tajuk / sub-topik sebagai panduan. Baca semula bahan berkenaan sekiranya anda tidak pasti dengan ketepatan jawapan yang anda berikan kepada soalan-soalan yang anda kemukakan. apa.Question (Bina Soalan): Bina soalan kepada diri sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. KWLH: Teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada pelajar. Nota atau catatan ringkas anda juga boleh dirujuk. Gunakan kata tanya siapa. Cuba jawab soalan-soalan yang telah dibina. tujuan pelajar membaca dan sumber lain pembelajaran. perkataan yang ditonjolkan / kata kunci dan nota untuk membina soalan kepada diri anda sendiri. Reflect (Refleksi): Cuba fahami secara bermakna maklumat yang dibaca dengan (i) menghubungkannya dengan apa yang telah anda ketahui (ii) menghubungkan sub-topik dengan konsep dan prinsip sebelumnya (iii) cuba menyelesaikan maklumat yang berkongflik dalam teks (iv) cuba gunakan maklumat yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam bahan bacaan (sekiranya ada). Tidak perlu mengambil nota secara ekstensif. Review (Bacaan Semula): Secara aktif semak semula pembacaan anda dengan berfokus kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada diri anda sendiri bagi mengesahkan ingatan dan kefahaman anda.

2. cuba buat jangkaan isi bahan itu. Semak kembali apa yang telah anda ketahui. Semua Kategori | Leave a comment MENCATAT NOTA Posted on February 25. rencana. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH 1.perkara tambahan yang perlu diketahui lagi (v) peningkatan pemahaman membaca sesuatu bahan yang dibaca. Lihat sepintas lalu bahan itu. Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada teks berkenaan. Mengandungi rangka kasar Terdiri daripada isi penting Ditulis ringkas dan padat Catatan yang jelas Penyusunan maklumat yang jelas Terdapat tanda penonjolan kepentingan PENYUSUNAN MAKLUMAT KATA TANYA Peta Minda KRONOLOGI GRAFIK Rajah Tulang Ikan . bagaimanakah cara untuk anda dapatkan meklumat tambahan itu.yang telah dipelajari dan perkara. buku atau sebagainya. 2011 by admin MENCATAT NOTA DAN MEMPROSES MAKLUMAT 1. cuba cadang dan sebutkan. petikan. MENCATAT NOTA Ciri nota yang baik:    2. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. Atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk. Posted in Kemahiran Generik. 3. apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain. 4. Adakah bahan itu artikel.

2. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim. Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang.  ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan . 3. Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru.´stream´ Rajah Lakaran LATIH AMAL 1: 1. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. pepejal. Bahan buangan tadi diasingkan. Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula. KEUTAMAAN Jadual KATEGORI Graf Carta ± organisasi. Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru. aliran. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan. Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang. cecair dan gas.

Jelaskan maksud carta ³stream´. Kohler.Gagne.Skinner Kognitivisme Piaget.Thorndike. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peta minda? Posted in Kemahiran Generik. 2011 by admin Rumusan Teori Pembelajaran. TEORI Behaviorisme FOKUS Tingkah laku Pemikiran KONSEP UTAMA R-G & Ganjaran/peneguhan Kesedaran dan kefahaman TOKOH Pavlov. Semua Kategori | Leave a comment RUMUSAN TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 25. . 2.     murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang merangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda LATIHAMAL 2: 1.Vygotsky.

Experiment ke atas haiwan Dirancang @ disengaja @ dimanipulasi-kan 5. Melalui pancaindera Mekanisme &pasif Kesedaran Individu Manusia adalah aktif & mampu tafsir Kebolehan menilai dan meramal Reaksi secara formal & informal Kesedaran-ilmu & iman.Bruner. Manusia adalah aktif sebagai khalifah.Von Glaserfeld. Haq-bathil. dan bertawakkal.Ausubel Sosial Humanisme Tiruan Diri Ingat KesempurnaanKendiri. Bandura & Walters Maslow. 4. Ada perkaitan input dan Out put (G) Ganjaran-hedonisme Kesesuaian dengan alam sekitar-sekular. 3. Vygotsky. Perbandingan Teori Pembelajaran Barat dengan Islam Bil. Menilai. Konstruktivisme Ilmu atas inisiatif sendiri.hak diri. Neil. R-G KOGNITIF/Gestalt ISLAM 1. Ganjaran-kepuasan Kaitan diri-Tuhan dan dirimakhluk sbg Ayatullah. 7 .meramal.motivasi. Dibina dalam minda berdasar kan pengalaman. Piaget. 6. Reaksi formal-informal rasa Pengabdian. haram dan halal. Hasil pembelajaran drp hubungan R-G Tugas Mental Wahyu dan akal/emosi/rohani/ Jasmani 2. Rogers. Bugental.

6.memimpin manusia kepada rasa pengabdian kepada Tuhan. Melahirkan generasi yang durhaka kepada Allah dan rasul bahkan kpd kedua ibu bapa. 10. . 9. Kearah kemusnahan beragama. Malapetaka dan kemusnahan alam sejagat ± Mereka tidak dapat membeza haq ± bathil. 1. Kelenyapan fungsi manusia sebagai khalifah. Dominasi golongan elit berpendidikan barat ke atas umat Islam ± membawa elemen-elemen sekularisme. Keagungan Tuhan.khususnya agama Islam dan penganutnya ±melalui penjajahan fikiran. Kemerosotan Ilmu Islam dan penyerapan serta penyebatian Ilmu sekular. Teori Pembelajaran Barat dan kesan terhadap Islam.hedonisme Ganjaran dunia-akhirat. 5. Kelunturan akidah/keyakinan terhadap Islam sebagai satu sistem hidup. Umat Islam terpukau dengan kajian yang objektif dan saintifik terhadap sesuatu yang dianggap mutlak kebenarannya. 2. 3. Kesan ke atas umat manusia. Kepinggiran Ilmu Islam dan falsafahnya. 4. 8. 8 Mulhid-sekular Keutamaan persekitaran Mulhid-sekular Keagungan akal. Kedurjanaan dan kemusnahan tamaddun insan kepada taraf yang lebih rendah daripada haiwan. 7.

Kemukakan contoh khusus untuk menyokong pendapat anda. 2. Dalam menentukan garis panduan kehidupan manusia khususnya pelajar-pelajar. sejauhmana Teori Behaviouris dapat mempertingkatkan kesedaran insan atau para pelajar dalam dunia pendidikan hari ini. 6. 1. Beri penjelasan mengapa phenomena ini wujud ? 5. Sejauhmana teori konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam bilik darjah yang terdapat pelbagai tahap kecerdasan. 2011 by admin MAZHAB TEORI PEMBELAJARAN   BEHAVIORIS KONGITIVIS KONSTRUKTIVIS SOSIAL HUMANIS . Teori-teori pembelajaran behaviourisme dan kognitivisme adalah suatu teori yang meletakkan kepercayaan manusia kepada kebenaran berasaskan saintifik. boleh memberi kesan yang negatif kepada ketamaddunan manusia.SOALAN PERBINCANGAN. 3.Sejauhamana anda bersetuju dengan kenyataan ini. Sejauhamana benar kenyataan ini. Sejauhmana teori pembelajaran konstruktivisme dapat membina dan membantu pelajarpelajar bagi mengatasi masalah globalisasi dan cabaran Negara pada masa hadapan. 4. Kemunculan Teori Pembelajaran Humanis pada pertengahan abad ke-20 adalah menunjukan kekecewaan para pendidik barat terhadap pengaruh teori pembelajaran behaviouris dan kognitif dalam membina insan yang sempurna. Posted in Semua Kategori. akan tetapi phenomena yang wujud di dunia barat telah menujukkan nilai-nilai kemanusiaan telah semakin luntur. Walaupun di dunia barat terdapat ramai pakar-pakar psikologi pendidikan. Teori Pembelajaran | Leave a comment TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 24.

Kecerdasan pelbagai     Linguistik (Verbal/Linguistics) Muzik (Musical/Rhythmic) Kinestetik (Bodily-kinesthetic) Interpersonal Intrapersonal Ruang (Visual-Spatial) Logik (Logical/Mathematical) Kerohanian (Spiritual) Naturalistik (Naturalitic)              KEMAHIRAN INTERPERSONAL Posted on February 18. mentafsir pendedahan kendiri pemparafrasaan memberi nasihat konfrontasi kesenyapan kekinian ( immediacy ) Tingkah laku Memberi Perhatian Untuk memahami sesuatu kenyataan.. . Kemahiran. 2011 by admin Dalam kehidupan. memberi perhatian memahami berempati refleksi bersemuka ( konfrontasi ) menyoal mendengar + kem. Kemahiran Interpersonal ? « Merujuk kepada kemahiran yang perlu untuk meneruskan suatu hubungan antara individu dengan individu lain. Bimbingan. seharusnya memberi perhatian yang teliti.. Pernyataan umum« Guru yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik digemari pelajarpelajarnya. mungkinkah manusia dapat hidup berseorangan tanpa berinteraksi dengan individu lain ?.

  Memberi perhatian Memahami Menimbulkan rasa hormat Perasaan selamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful