Misi

SEGAR akan sentiasa berusaha dan komited untuk :  Memastikan program kurikulum dan kokurikulum yang cemerlang.  Pengawasan sekolah yang cekap dan berkesan.  Pembentukan sahsiah warga sekolah yang tinggi.  Persekitaran sekolah yang kondusif dan hubungan erat dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang mencukupi dan prasarana yang lengkap.

Visi
Menjadi sebuah sekolah harian

yang unggul dalam semua bidang menjelang tahun 2015 .