P. 1
Balapan Dan Padang

Balapan Dan Padang

|Views: 600|Likes:
Published by Si Sawi Hijau

More info:

Published by: Si Sawi Hijau on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR

AN MALAYSIA

I

II

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

III

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia

dan salam sejahtera Terlebih dahulu.Iv GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Selain itu. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kata Alu-Aluan KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh. Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik. tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang. diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah. pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia . rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA v Kata Alu-Aluan PENGARAH BAHAGIAN SUKAN Salam sejahtera dan salam 1Malaysia Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Penggubalan. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. emosi. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani.

Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGHARGAAN Penghasilan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu.vI GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. . • Puan Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan • Encik Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK • Pegawai-pegawai – Bahagian Sukan • Semua Ketua Unit Sukan Negeri • Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) • Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM • Jurulatih Olahraga (guru) • Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA vII KANDUNGAN Kata Alu-aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia iii Kata Alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iv Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sukan v Penghargaan vi Kandungan vii Pengenalan viii Pendahuluan 1 Struktur Sukan di Sekolah 1 Peraturan Pertandingan 2 Jawatankuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan 2 Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah 11 Bilangan Pegawai Teknik yang Diperlukan 13 Bilangan Pembantu Teknik (Murid) 14 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan 14 Peralatan dan Kemudahan Acara Belapan 17 Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 24 Jemputan Tetamu Kehormat 25 Mesyuarat Post-Mortem 25 Pembinaan Balapan Olahraga 26 Sukan Tara 30 Lampiran 1: Surat Pekeliling Bil. Alatan dan Trek 42 Lampiran 5: Peraturan Olahraga 79 Lampiran 6: Borang Teknikal 92 Lampiran 7: Cadangan Pengisian Perasmian/Penutupan Kejohanan Olahraga 111 Lampiran 8: Contoh Surat 114 Indeks 122 . 1/1989 35 Lampiran 2: Cadangan Struktur Organisasi Majlis Sukan Sekolah 38 Lampiran 3: Cadangan Pembahagian Dalam Pasukan Rumah Sukan 40 Lampiran 4: Ukuran.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Sektor.

200 meter. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGENALAN Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. Walaupun bagaimanapun. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. sukan tara dan lampiran. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. peraturan pertandingan. . borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). teknikal pertandingan. Bahagian jawatankuasajawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah.vIII GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Contohcontoh surat. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil.

• Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. dan lari berganti-ganti (4 3 100 m. heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). StRUKtUR SUKAN Di SEKoLAH Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah.0975 kilometer). lari berpagar wanita (100 m).195 kilometer). Oleh yang demikian. 1500 m. lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. • Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan). lompat tinggi. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan. Acara-acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. 3000 m. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang . lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. rohani. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. melempar cakera dan membaling tukul besi). Acara balapan terdiri daripada acara pecut (100 m. acara jarak jauh (5000 m dan 10 000 m). Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. maraton (42. dan 3000 m berhalangan). merejam lembing. lari berpagar lelaki (110 m). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan 4 3 400 m).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. 20 kilometer dan sebagainya). emosi dan jasmani. Struktur sukan di sekolah adalah seperti berikut: • Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. (Rujuk Lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah). acara separa maraton (21. Kejohanan olahraga sekolah merubahkan satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. • Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. 200 m dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. (Rujuk Lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi). patriotik dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. 10 kilometer. 4 3 200 m.

Rakaman. • JKK Pertolongan Cemas (2 orang). • Mengurus serta mengendalikan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. (4 orang jika diperlukan).2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • JKK Teknik dan Peralatan (4 orang). ukuran dan jarak). Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. • Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. . Sijil dan Cenderamata (5 orang). Pegawai dan sebagainya. Siar Raya dan Publisiti. • JKK Dokumentasi. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang). • Nombor peserta. • JKK Kepegawaian (3 orang). Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut: • Nama. • Mengedarkan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan. • JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan). JAwAtANKUASA KEciL (JKK) yANG PERLU DiwUJUDKAN (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) • Urus setia (3 orang). (Rujuk Lampiran 4 untuk contoh trek). • JKK Hiasan. • JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). • Jadual pertandingan. • JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). • JKK Hadiah. • Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang). PERAtURAN PERtANDiNGAN Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan. • JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan. UrUs setia Tanggungjawab urus setia ialah: • Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup. • Syarat-syarat penyertaan. • Atur cara. • JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). • Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. • Mengurus surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu. • JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan). (Rujuk Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). • JKK Kawalan. • JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). Penginapan Atlet.

• Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola. • Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain. JKK Pertandingan dan PerangKaan Tanggungjawab JKK Pertandingan dan Perangkaan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: (a) Sebelum Pertandingan (i) Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturanperaturan kejohanan. (v) Merekodkan borang pendaftaran: • Memproses • Menyemak • Mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur • Menetapkan nombor peserta (vi) Melaksanakan mesyuarat pengundian lorong: • menentukan tempat • acara • menyediakan bahan-bahan undian • alatan (20 hari sebelum kejohanan) . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 3 • Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. • Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola. (ii) Menyusun atur cara pertandingan: • tarikh • nombor acara • masa • acara • bahagian umur • peringkat pertandingan (iii) Pengurusan rekod: • Kejohanan • Borang pendaftaran • Borang pertandingan • Buku pertandingan (iv) Taklimat penyelarasan • Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan. • Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal.

• alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat penguruspengurus pasukan.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. tempat dan tahun rekod dicipta) (viii) Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan. (ix) Memberi taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: • JKK Kepegawaian • JKK Hadiah • JKK Kemudahan Padang/Stadium • jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan. • masa. bilik seranta. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (vii) Menyediakan buku rasmi pertandingan: • nombor acara • nama acara • waktu • ukuran alatan • kedudukan lorong • bilangan peserta pertandingan • rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa. pemegang rekod. (x) Pengurusan tempat pertandingan: • menentukan dan menyesuaikan kemudahan di tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan. (b) Semasa Kejohanan (i) Menyediakan buku peserta • susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta (ii) Pengurusan keputusan pertandingan • menerima • mengeluarkan • mengumpul • menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan. jarak. zon. akhbar dan untuk simpanan) (iii) Mengemas kini maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: • analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan • analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan • calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur .

menentukan ukuran. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 5 • calon peserta terbaik keseluruhan • calon kategori yang lain (iv) Pengurusan keputusan • Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi. (iv) Mendapatkan. (iv) Tugas-tugas lain. gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum pertandingan dijalankan • mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) (ii) Menyediakan pelan trek/staggers. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. (iii) Mengemas kini rekod kejohanan. (c) Selepas Kejohanan (i) Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkan kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik. JKK teKniK dan Peralatan (a) Sebelum Kejohanan (i) Peralatan: • menyemak. (iii) Menyediakan dan melatih 40-60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. menempatkan. (b) Semasa kejohanan (i) Peralatan: • mengeluarkan. menyemak dan memastikan bahawa borang-borang teknikal yang diperlukan cukup.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuk peraturan pertandingan) • menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/ kerosakan • menyusun. (ii) Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan. Wujudkan sistem keluar/masuk alatan • mengadakan score board untuk semua acara padang .

padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik serta diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. (c) Mengurus surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan urus setia). (h) Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan. (iv) Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab terhadap hal-hal teknik yang lain. pengurus teknik. referi-referi balapan. (b) Berusaha mendapatkan tajaan. (d) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. . JKK Kewangan (a) Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.6 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. jadual tugas dan giliran tugas. (d) Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus tempat penginapan pegawai (jika diperlukan). (c) Selepas Kejohanan (i) Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan. (f) Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. JKK KePegawaian (a) Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan. (b) Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan. pengurus kejohanan. (e) Mengagihkan tugas pegawai. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (ii) Menyediakan atau membuat semakan tempat bagi acara balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN dan sebagainya. (i) Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula. ketua kumpulan. (ii) Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. (iii) Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan. (g) Membuat pendaftaran tentang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini. (c) Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.

JKK Perasmian dan PenUtUP (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (g) Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuk lampiran).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. . (c) Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain. (h) Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan. (f) Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman. (d) Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman serta pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan. (e) Protokol majlis: menyediakan. (i) Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi. (b) Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada). (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (d) Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (b) Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 7 (e) Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola. (e) Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. (c) Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan. (f) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. JKK JemPUtan dan sambUtan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan. penutupan dan jamuan rasmi.

(i) Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan. JKK Hiasan dan KebersiHan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hiasan dan kebersihan. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (f) Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis. tempat keputusan dan tempat-tempat lain yang difikirkan perlu. tempat hadiah. (d) Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen. (h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (c) Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. (h) Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus pasukan. (c) Melabel khemah-khemah kontinjen. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan. (d) Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan. (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (e) Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/ sesi. . tempat pegawai teknikal.8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. juri. (j) Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. (g) Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan. (b) Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St. JKK Pertolongan Cemas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil pertolongan cemas. bilik panggilan. (e) Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokokpokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/ perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. (b) Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta. urus setia.

(f) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. siar raya dan publisiti. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan. • Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. (i) Kawalan dan Keselamatan: • menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta. . (h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. tempat peserta dan tempat hadiah. JKK doKUmentasi. (ii) Lalu Lintas: • Mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan. Tentukan tempat letak kereta VVIP/VIP/jemputan/kontinjen. JKK Kawalan. keselamatan dan lalu lintas. (e) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (c) Menyediakan sistem siar raya. rakaman. (b) Membuat rakaman kejohanan. (d) Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan). • Menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat. Keselamatan dan lalU lintas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan. • memastikan bahawa hanya orang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan. siaraya dan PUblisiti (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil dokumentasi. (g) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. • mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton. • Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. raKaman. • mengawal keselamatan semasa rehat antara sesi pagi dengan petang. • Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 9 (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. • mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama.

(d) Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. (e) Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA JKK HadiaH dan Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (g) Bekerjasama dengan JKK lain yang berkaitan dengan buku cenderamata. (i) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (h) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan. (f) Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (f) Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.10 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (j) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (g) Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu). (c) Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah. (i) Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan. . (e) Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu penyampaian hadiah. (d) Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut. (b) Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata. (h) Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. JKK bUKU Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil buku cenderamata. (c) Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih. (b) Menerima.

762 m) (Jarak pagar 45 m / 35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m Lari Berhalangan 5000 m Berjalan Kaki (sambungan muka surat sebelah) Terbuka X X X X X X X X X X X X X X X X Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X X X X P18 P15 P12 P10 X X Terbuka X X X X X X X X X X .762 m) (Jarak pagar 16 m /19 m / 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.914 m/ 0.02 m) 200 m Lari Berpagar (0.72 m /9.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 11 AcARA-AcARA yANG DicADANGKAN UNtUK SEKoLAH RENDAH DAN SEKoLAH MENENGAH acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.914 m/ 0.914 m) (Jarak pagar 13.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.838 m) (Jarak pagar 13 m /8.5 m /10.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.991 m/ 0.14 m/ 14.

45 kg Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X 1 kg P18 P15 P12 P10 X X X X X X X X X X X X X X X 4 kg X X X X X X 4 kg X X 4.12 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.72 kg X 1.55 kg 2.45 kg X 4 kg X X X X X X X X X X X X X X .72 kg 2.72 kg 2.5 kg X 1 kg X 1 kg X 700g X 600g X 600g X 600g X 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA acara 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10 000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 3 100 m 4 3 200 m 4 3 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X 5.72 kg 2.

Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan. 22. 28. 15. 21. 4. 23. 17. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 13 BiLANGAN PEGAwAi tEKNiK yANG DiPERLUKAN Bilangan pegawai teknik yang diperlukan sebanyak 100 hingga 120 orang. 24. Pegawai Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Referi bilik panggilan Ketua hakim balapan Ketua hakim lompatan Ketua hakim lontaran Ketua hakim acara campuran Ketua hakim bilik panggilan Ketua penjaga masa Ketua pengadil Penyelaras pelepasan Setiausaha pertandingan Hakim balapan * Penjaga masa * Pengadil/pencatat pusingan Pelepas Ketua penolong pelepas Penolong pelepas Hakim lompatan * Hakim lontaran * Hakim bilik panggilan Juruhebah Bilangan 3-5 orang 1 orang 2-4 orang 1 orang 4-6 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12-16 orang 8-12 orang 2-4 orang 1-2 orang 4-8 orang 10-12 orang 10-1 orang 4 orang 2-4 orang . 5. 29. 6. 20. 9. 13. 1. 10. 12. 19. 27. Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan. 3. 7. 26. 18. 25.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 8. Bil. 2. 14. 16. 11.

4. 37. Peralatan Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Ukuran Bil. Bil 1.55 kg 5. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) BiLANGAN PEMBANtU tEKNiK (MURiD) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid. 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Pegawai Pegawai statistik Marsyal (pengawas) Penyelaras upacara penyampaian hadiah Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin Bilangan 2-6 orang 2-4 orang 1 orang 6-9 orang 1-4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu): 35. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. Ketua hakim photo finish Hakim photo finish Hakim pengukur acara padang Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin 1 orang 3-5 orang 4-6 orang 6-9 orang 1-4 orang * Jika alat elektronik digunakan. yang diperlukan 2. 34. 33. (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja. 5 6 7. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka.45 kg 4.00 kg 4. 2. 33. 30. JENiS DAN BiLANGAN PERALAtAN yANG DiPERLUKAN Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. 31 32.00 kg 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit . 34. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 3.45 kg 1.00 kg 5.72 kg 4.14 Bil.

Pagar untuk Lari Berhalangan 36. Pita ukur 24 Pita ukur 25. Bendera kecil (Merah dan Putih) 19. Penyukat kelajuan angin (wind gauge) 30. Troli untuk pagar 13.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Galah untuk mengangkat palang 35. Tempat berdiri untuk pelepas 40. Troli serba guna 14.5 kg 600 g 700 g 3m 5m 30 m 50 m 100 m 25 lap - 3 unit 3 unit 3 unit 85-90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2-5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2-6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1-2 unit 1-2 unit 10. Pita ukur 22. Tangga aluminium 34. Tiang Lompat Tinggi 15. Bateri untuk siren (jika perlu) 28 Siren dan lampu isyarat 29. Bendera untuk dipacak di tempat memotong merah 800m 38. Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) 26. Papan menembak untuk pelepas hitam . Tiang lombol bergalah 32. Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P 1. Tempat air untuk Lari Berhalangan 37. Papan pengira pusingan (lap counter) 27. Palang untuk Lompat Tinggi 16. Pagar untuk Lari Berpagar 12. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 15 8. Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa 39. Blok Permulaan 17 Kotak untuk permulaan (lorong) 18. Pita ukur 21. Palang untuk lombol bergalah 33. Bendera kecil (Kuning dan Putih) 20. Pita ukur 23. Lembing 18L 11. Bangku panjang 31. 9.

Jam randik 66. Perata pasir untuk lompat jauh/kijang 59. Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) 55. Papan lonjat (kijang/jauh) 60. Megaphone 51. Baton 64. Sarung angin (windsock) 67. Besi spikes untuk tanda acara padang 71. Kerusi biasa 44. Alatan photo finish/EDM 65. Alatan lombol bergalah 62. Kain buruk untuk lap alatan balingan - - 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya .16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Papan tanda untuk hakim jalan kaki 68. Pagar untuk acara Lari Berhalangan 63. Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang 58. Extension wire 49. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41. Rostrum pemenang 45. Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi 61. Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang 43. Jam randik 65. Tangga penjaga masa dan hakim 57. Tiang penamat 42. Bilik urus setia 48. Kanister air 47. Bakul untuk letak alatan 69. Papan putih (White board) 53 Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) 54. Mikrofon (mengikut keperluan) 50. Meja panjang 52. Papan notis 46. Payung besar 56. Bakul untuk letak pakaian atlet 70.

(vii) Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800 m ke atas). Pencetak laser - 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. Papan plastisin untuk lompat jauh/kijang 74. (x) Kotak lorong (2 set jika perlu). . (vi) Hon dan lampu isyarat. penyedok dan perata pasir 76. Komputer riba 84. Penyapu 73. peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti berikut: (i) Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). Peluru untuk pistol pelepas 87. Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) 82. (iv) Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 17 72. Resin untuk acara lontaran 75.putih 80. Pistol pelepas 86. (ii) Tanda tangga hakim.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Papan dan tangga pelepas 88. Masking tape (kertas) 2 inci 79. Mesin fotostat 85. Papan klip 83. Masking tape (kertas) 1 inci 78. (viii) Tangga dan papan untuk pelepas. PERALAtAN DAN KEMUDAHAN AcARA BALAPAN Secara amnya. (xii) Papan klip untuk borang-borang. (iii) Tanda tangga penjaga masa. (xi) Alat-alat untuk menandakan salah mula.kuning 81. Tape sektor untuk acara padang (plastik) . (v) 16-20 buah jam randik. Caution tape (merah putih) 77. (xiii) Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . Cangkul. (ix) Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas.

KHUsUs UntUK aCara tertentU (a) Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4 3 100 m. Span (sponge). Meja. 5000 m Jalan Kaki dan 10 000 m Jalan Kaki: (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (c) Acara Lari Berganti-ganti (d) Acara Lari Berpagar (i) (ii) . (xvi) (8-10 unit). 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. (b) Acara 5000 m. (xviii) Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Troli pagar yang cukup. (xv) Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 cm. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). (xx) Penyapu. 4 3 200 m dan 4 3 400 m): (i) (ii) (iii) Blok mula (8 hingga 10 set). 200 m dan 100 m/110 m/200 m lari berpagar. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. Baton (8-10 set). sediakan juga alat salah mula. (xvii) Bangku untuk pengadil. (xix) Kad merah dan kuning untuk referi. Nota: Sekiranya alat foto penamat digunakan. bakul sampah. Cawan kertas. Bekas air dan air. sediakan tempat yang sesuai. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xiv) Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/43400 m / 43200 m (break line). Alat penyukat angin untuk acara 100 m. (xxi) Bakul untuk pakaian peserta (individu).18 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. kain buruk. Sekiranya alat foto penamat digunakan. (xxii) Kad merah.

Paddle amaran hakim acara berjalan kaki. Pencatat pusingan. Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Papan amaran (white board). Ketua penjaga masa.96 m. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). (viii) Hakim bilik panggilan. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. (ix) (x) (xi) Hakim acara berjalan kaki. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan secukupnya dan bergantung kepada keperluan acara. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 19 (e) Acara Berjalan Kaki (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Hakim. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen. .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Penyediaan air di tempat lompatan air. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. (f) Acara Lari Berhalangan (g) Kad-kad Teknikal Balapan (rujuk Lampiran 6) (vii) Borang sukatan angin. Tanggungjawab diserahkan kepada pengelola untuk menyediakannya. Pengadil. 1 pagar di halangan air. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Penjaga masa. 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3.

Kerusi. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru.55 kg 5. dan bakul sampah. kain buruk. Pita sektor balingan atau garisan. Kad teknikal dan papan klip (2 set). Besi penanda. (xviii) Penanda untuk peserta. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. berus. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Peralatan dan KemUdaHan aCara Padang (a) Acara Lontar Peluru (i) Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) Berat Peluru 2. Air-horn atau alat yang sesuai. (xvii) Air minuman dan cawan kertas. guni. (xix) Penanda jarak dan rekod. meja dan tempat khemah/payung. .45 kg Pita pengukur 30 m atau EDM (alat pengukur elektronik). Resin powder untuk membantu genggaman. Penyapu. Tiga set bendera merah dan putih.20 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 kg 4. Satu set bendera kuning.72 kg 4. Papan skor. Jam randik. Tempat menyimpan atau rak peluru.

Penanda. (vii) Jam randik atau countdown clock.98-4. sektor. alatan.5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. (d) Acara Lompat Tinggi (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tiang. Satu set bendera kuning.02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). Sila rujuk ukuran. Pita ukur 50 m atau 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). .72 kg 1 kg 1. alatan. Dua set bendera merah dan putih.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21 (b) Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki (i) (ii) (iii) (iv) Berat cakera 2. Tilam (sekurang-kurangnya 3 m 3 5 m). Sila rujuk ukuran. Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). dan trek (Lampiran 4). Pita ukur 3 m atau 5 m atau bar pengukur (atau EDM). sektor. (c) Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki (i) (ii) (iii) (iv) (v) Berat Lembing 2. Sarung angin. Sarung angin (wind sock). dan trek (Lampiran 4).72 kg 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara. Palang 3.

kain buruk. (xvi) Air minuman dan cawan kertas. guni. Jam randik atau countdown clock. . berus. (xiv) Papan skor. (xv) Penyapu. Dua set bendera merah dan putih. meja dan khemah/payung. Sarung angin (wind sock). berus. (xiii) Papan skor. kain buruk. (ix) (x) (xi) Penimbang air. (vii) Penanda. dan bakul sampah. (xii) Kerusi. (xvi) Air minuman dan cawan kertas. Satu set bendera kuning. meja dan khemah/payung. Dua set kad teknikal dan papan klip. Penimbang air. (xiii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. (xiv) Papan klip pegawai. Kerusi. (xv) Penyapu. (e) Acara Lombol Bergalah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 10 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (viii) Kad teknikal. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (viii) Penanda. Sarung angin (wind sock). Dua batang galah untuk mengangkat palang. Dua buah tangga berukuran 5m. (xii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. dan bakul sampah.22 (ix) (x) (xi) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. guni.

(vii) Dua set bendera merah dan putih. meja dan berteduh. (xv) Air minuman dan cawan kertas. (g) Acara Lompat Kijang (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM. meja dan peneduh. Kerusi. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 23 (f) Acara Lompat Jauh (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM (alat pengukur elektronik). Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. (viii) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Alat perata pasir (cangkul dan perata). (ix) (x) (xi) Bangku pendek untuk hakim take-off. (ix) (x) (xi) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Kerusi. berus dan bakul sampah. Alat penyukat angin. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). (vii) Satu set bendera kuning. (viii) Satu set bendera kuning. Dua set bendera merah dan putih. (xiv) Penyapu. Plastisin. Alat penyukat angin.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Bangku pendek untuk hakim take-off. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Perata dan sudip untuk plastisin. (xii) Papan skor. . Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). (xiii) Papan klip pegawai. (xvi) Penanda jarak. (xvii) Besi penanda.

• Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet 1 2 orang guru 1 seorang ketua). Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau muzik yang dimainkan melalui cakera padat.00 kg 5. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut: Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet . Sila rujuk ukuran. sektor. (xiii) Papan skor. PRotoKoL MAJLiS PEMBUKAAN/PENUtUPAN RASMi KEJoHANAN • Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. guru.24 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. berus dan bakul sampah. alatan. (xiv) Papan klip pegawai. (xvii) Besi penanda. Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. (h) Acara Baling Tukul Besi Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka (i) (ii) (iii) Berat Baling Tukul Besi 4. dan trek (lampiran 4).45 kg Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (xvi) Air minuman dan cawan. • Kedudukan pengurus pasukan. Kurungan keselamatan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xii) Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. (xv) Penyapu.

• Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya. (Rujuk Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan) JEMPUtAN tEtAMU KEHoRMAt • Sekiranya Menteri. Timbalan Menteri. Contoh surat jemputan dilampirkan (Rujuk Lampiran 8). pertandingan perbarisan dicadangkan. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. perbarisan. semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti rajah di atas).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 25 • Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. kedudukan pembawa bendera setiap kontinjen adalah seperti berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar. Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. MESyUARAt PoSt-MoRtEM • Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum. penutupan. . • Raptai pembukaan.

18 m2 > 4021.68 m2 > 3548. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PEMBiNAAN BALAPAN oLAHRAGA KePerlUan awal (a) Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: • Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m 3 B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang (b) Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.17 m2 300 meter 200 meter 150 meter .17 m2 > 15 482.26 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.86 m2 > 5448.36 m2 > 8239.17 m2 > 2504.86 m2 > 9219.86 m2 > 2504.82 m2 > 14 211.16 m2 > 3042.86 m2 > 4710. BALAPAN 400 meter JUMLAH LORONG 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 KELUASAN > 16 804.47 m2 > 10 248.

(b) Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 m. (e) Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 m.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 cm KePerlUan alatan (a) 15 batang besi penanda.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. . (j) 10 Tukul besi.21 m – 1. (h) Minyak hitam/cat. (g) 20 batang paku 20 cm. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 27 (c) Pelan balapan hendaklah mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. (i) Roller atau berus cat (5 cm). (f) Tali (7mm – 10 mm) berukuran 120 m.Besi penanda (15 batang) . (d) Pita ukur (steel) berukuran 30 m. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8/6/4 lorong Lebar lorong = 1. (c) Pita ukur (steel) berukuran 50 m.

(i) a 5 1/3 3 3.142 3 a1 2 a2 (ii) a 5 b (iii) b 5 1/3 3 3. (c) Minyak penipis. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.28 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (c) Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.288 3 w/y] . rUmUsan menCari JaraK lengKUng balaPan (a) Lengkung (L). (b) Pita ukur. (b) Cat semburan. (e) Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. L m Lorong 2 2 L m Lorong 1 5 1/2 (d) Garis Rentas (GR) kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. (i) 200 m 2 L m (untuk balapan 400 m) (ii) 150 m 2 L m (untuk balapan 300 m) (iii) 100 m 2 L m (untuk balapan 200 m) (c) Stagger. (d) Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA baHan-baHan (a) Minyak hitam atau cat (putih). PerHatian dan Peringatan (a) Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 cm-50 cm.142 3 b1 2 b2 (iv) Jumlah L 5 a 1 b 1 c (b) Garis lurus (GL). GR 5 √2y2[1 2 kos (57.

00 – 3.00 cm • lebar tiang = 5 cm (h) Bendera memotong (cut-in): • Tinggi tiang = 1. (d) Setiap garisan lebarnya ialah 5 cm. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 29 membUat garisan y x f1 f p (a) Jarak f ke f1 adalah antara 1.50 m • tebal tiang = 2.50 m • Bendera = 30 cm 3 40 cm . (g) Tiang penamat: • tinggi tiang = 1.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. lebar garisan ialah 5 cm. (f) Garisan memotong (cut-in) 5 cm. (b) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.21 meter (minimum) hingga 1. (e) Bagi garisan permulaan dan garisan penamat. (c) Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”.23 meter (maksimum).

Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: • melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah • mengumpul mata atau markah rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah • mudah dan selamat .30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 m 10.00 m Zon Pertukaran Baton garisan memotong (CUt-in) SUKAN tARA Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan.00 m 10. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Zon-Zon di balaPan Zon menerima baton Zon menunggu 10.

Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah. Nota: Untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah.Tingkatan 2 dan 3 • kelas C . (g) Bagi semua acara. (d) Semua murid wajib melibatkan diri. (b) Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: • kelas A . .Tingkatan 1 dan peralihan (c) Sukan tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (e) Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan. murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/larian sahaja. Acara-acara boleh dibahagikan kepada: LARIAN 100 M 200 M 400 M 800 M ACARA LOMPATAN L/Jauh L/Kijang L/Tinggi BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji. (h) Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti dalam muka surat berikut. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 31 Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. (f) Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan. PeratUran am (a) Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.Tingkatan 4 hingga 6 * • kelas B .

5 m 5.5 m 6. Lompat Jauh 4.5 m 8.0 m 5.0 m 2.0 m 4.5 m 7.5 m 6. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA KELAS LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC 1.5 m 7.0 m 4.5 m 6.5 m 3.0 m 3. Lontar Peluru KELAYAKAN 1 mata 2 mata 15 s 12 s 16 s 13 s 17 s 14 s 17 s 14 s 18 s 15 s 19 s 15 s 75 s 65 s 80 s 70 s 85 s 75 s 85 s 75 s 90 s 80 s 95 s 85 s 3.5 m 8.0 m 5.5 m 5. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.32 BIL. 400 meter 3.5 m 3. 100 meter 2.0 m 4.0 m 4.5 m 2.0 m 6.0 m 3.5 m 3.0 m .

30 petang 8. (ii) Wisel (pelepas dan penjaga masa). Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap peserta selesai mengambil . Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Waktu 2. (d) Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh. pemarkahan. keselamatan. (b) Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit. peraturan. (iii) Peluru mengikut saiz. (c) Berikan taklimat kepada murid tentang acara. (i) Jam randik (stop watch). (b) Jadual Sukan Tara (cadangan).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. had kelayakan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 33 sistem PemarKaHan (Cadangan) (a) Hadir serta mengambil bahagian: • 1 markah setiap acara • tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama • tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua.30 pagi Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang PandUan PengendaliKan sUKan tara (Cadangan) (a) Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. Jalankan acara ini serentak. Kumpulan larian (100 m dan 400 m). dan perkara yang berkaitan.

Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. Borang yang berkaitan diserahkan kepada Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan sahaja. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Pencatat mengira jumlah peserta yang mengambil bahagian. (f) Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. . Penjaga akan melihat jam dan meniupkan wisel mengikut kelayakan masa yang ditetapkan. Buat catatkan dalam borang. Peserta yang berjaya melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. (e) Pegawai-pegawai yang diperlukan: • Bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. seorang pegawai atau pelajar (QM) ditugaskan untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru.34 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA keempat-empat acara. Sementara itu. Peruntukan 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua. • Dalam acara lompat jauh atau lontar peluru. seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta.

1/1989 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 35 LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL.

masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. Namun demikian. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. Pihak sekolah. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. jasmani.III/(69) 3 Januarai 1989 Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. 2. iii. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara berikut dipatuhi: i. setakat mana yang boleh. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. ii. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. jogging atau perlumbaan jalan kaki. . SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. iv.36 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar.

Sekian dan terima kasih. 1. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 8. Ketua-ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. 5.k. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. 9. 2. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. s. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. 6. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. 4. 7. 3. . 11. YB Dr. 10.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 37 3. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan.

38 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH .

Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi: PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi: PK Akademik Pentadbiran Setiausaha: Setiausaha Sukan Ahli: Guru-guru Penasihat Permainan Ahli: Ketua Guru Pasukan Rumah . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 39 Pengerusi: Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1: Pen.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

40 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN .

dan atlet-atlet berbakat yang seimbang. jantina. Contohnya: Senarai daftar • Ahmad • Isa • Maniam • Munusamy • Ai Tong • Celene • Bonnie • Teng Ah How • Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. Munusamy – rumah kuning. Teng Ah How – rumah biru. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka: (i) 1 dan 2 masuk Rumah Merah (ii) 3 dan 4 masuk Rumah Hijau (iii) 5 dan 6 masuk Rumah Biru (iv) 7 dan 8 masuk Rumah Kuning (v) 9 dan 0 masuk Rumah Ungu (b) Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas. Nota: Terdapat pelbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. Isa – rumah hijau. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. . Maniam – rumah biru. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41 dUa Cara/ContoH diCadangKan: (a) Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah. perbezaan dalam bilangan tidak boleh terlalu ketara. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. Nota: Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. Ai Tong – rumah ungu. Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. Bonnie – rumah hijau.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. Celene – rumah merah.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 4 (Sumber: Buku Peraturan IAAF /KOAM) UKURAN. ALATAN DAN TREK . SEKTOR.42 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

10 27.23 17.15 22.69 19.20 180.35 12.10 27.46 18.74 165.64 22.63 EB/EL 15.00 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.46 23.00 20.57 20.81 26.69 24.00 15.46 18.71 17.61 JN/JD 15.73 Lurus CD 22.23 22.92 21.00 16.64 20.95 22.68 29.38 27.64 22.35 12.44 24.01 157.64 22.29 19.38 23.00 15.64 22.64 22.86 22.64 22.71 17.23 21.00 21.64 LURUS BR 15.69 19.86 22.73 Lengkung LM 20.64 22.64 22.64 22.92 21.71 17.92 21.38 23.64 22.57 20.64 22.66 196.15 23.35 12.63 28.00 16.69 19.29 19.64 22.52 24.00 15.38 28.64 JEJARI GL/GM 20.46 18.64 22.64 22.00 15.15 23.47 173.35 12.52 24.92 21.46 22.23 23.64 22.00 15.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.64 22.29 19.00 m LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.35 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.64 22.44 24.64 22.00 16.44 24.69 23.15 22.57 20.15 23.23 23.00 15.64 22.96 15.86 22.86 22.95 22.61 FC/FM 15.68 29.00 18.64 22.75 Lengkung BL 15.64 22.16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.39 28.00 18.15 23.29 19.92 24.69 19.75 43 . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LORONG Lengkung AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 15.15 22.38 23.39 204.64 22.71 17.61 LURUS AB 22.81 26.64 22.46 18.00 18.15 22.39 28.23 17.15 26.BALAPAN 150 METER D N J G H K P A B R L E F M C UKURAN ASAS Q AB=CD = 22.00 15.61 LURUS CD 22.64 Jumlah 150.57 20.35 12.23 17.93 188.00 LURUS AQ 12.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.96 Lengkung MC 15.64 22.38 23.23 17.64 22.00 18.92 26.64 22.64 22.35 12.00 16.15 27.35 12.44 24.64 22.

29 19.44 24.00 15.15 23.75 22.57 20.64 18.64 22.52 22.39 28.64 20.64 17.86 22.00 15.64 17.64 19. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 12.64 20.00 15.64 Lengkung ND Lengkung PN Lurus AB Lengkung AP Lurus BR 15.15 20.35 22.64 22.10 27.92 238.81 26.35 22.35 22.64 22.00 15.29 19.86 Lorong 6 12.00 15.96 LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.35 22.64 22.35 22.64 22.64 22.44 JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.71 Lorong 2 12.71 22.52 24.96 22.29 23.00 18.44 24.00 207.73 .10 27.00 Lorong 3 12.81 26.95 15.35 22.15 Lorong 7 12.19 230.23 23.57 24.64 22.00 15.86 22.64 22.68 29.00 22.64 22.73 215.64 24.64 22.71 17.57 Lorong 5 12.15 23.00 Jumlah 200.71 20.35 22.46 223.15 23.68 29.35 22.39 28.44 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 18.38 254.00 15.73 22.75 22.64 19.23 17.44 24.64 18.57 20.64 15.64 15.65 246.29 Lorong 4 12.64 23.64 22.86 22.95 22.

71 20.23 17. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 24.64 15.23 17.68 23.86 26.58 > D GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.86 22.49 > L 8.63 > C 2.64 15.15 27.52 18.57 22.57 24.29 23.49 13.57 22.68 23.52 18.71 22.26 21.68 < L 15.00 321.75 22.55 < C Lorong 5 22.64 15.29 22.39 22.64 17.15 22.71 22.96 24.58 9.04 > C Lorong 6 22.29 23.29 22.71 20.64 24.00 22.00 22.64 22.29 22.64 15.68 23.01 > D Lorong 7 23.64 23.64 23.64 17.74 < M Lorong 3 18.64 20.64 18.64 17.57 22.95 Lorong 2 22.64 15.64 15.73 22.64 LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lorong 1 20.02 17.00 22.52 18.64 24.63 20.02 > M 2.44 22.75 22.00 320.75 29.57 24.86 22.10 20.00 22.04 9.71 22.64 Lengkung Lengkung PN AP Lurus BR Jumlah Stagger 300 M 15.00 313.81 19.64 22.10 20.00 317.39 22.29 22.23 17.15 27.26 > D 3.15 27.00 299.44 28.23 17.44 22.64 19.64 22.29 23.64 18.96 24.13 4.00 22.44 28.00 309.00 22.64 15.64 15.86 26.75 29.00 22.86 22.71 22.32 0.50 < N 45 .86 26.81 19.57 22.00 304.64 20.64 20.57 24.81 19.15 22.73 29.64 18.15 22.95 15.JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lurus AB 15.44 28.71 20.95 15.64 19.39 22.10 20.96 24.64 19.44 22.00 309.13> M Lorong 4 19.64 15.95 15.

10 27.62 Lorong 2 17.75 29.99 271.57 22.64 22.94 22.26 6.86 26.78 23.64 20.52 18.39 22.02 22.29 17.64 22.44 28.00 423.00 15.64 22.96 24.52 18.57 24.39 406.15 23.86 26.75 22.71 20.36 403.29 23.15 27.57 24.95 15.26 282.64 15.39 22.29 22.29 23.02 279.36 10.36 0.68 29.64 18.73 29.96 16.23 17.75 28.57 18.52 18.00 22.00 15.81 19.64 20.86 22.26 22.64 22.86 22.64 22.34 1.00 290.64 17.00 18.39 28.86 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 Jumlah Lurus BR 15.64 19.15 27.44 24.71 22.57 20.64 23.46 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung PA Lorong 1 22.00 22.00 22.81 19.39 292.44 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 282.75 29.00 15.62 20.64 19.23 23.64 22.36 9.86 22.00 Lorong 3 23.64 15.57 22.10 20.64 22.10 20.64 22.68 23.29 Lorong 4 19.64 22.71 20.52 24.64 22.57 Lorong 5 20.15 22.64 17.64 18.85 290.64 22.64 19.96 7.50 14.15 27.15 23.44 28.95 15.96 24.44 24.96 24.15 22.62 22.99 22.78 414.29 279.00 15.64 24.94 283.64 23.44 283.00 15.62 292.57 24.39 22.23 17.23 15.44 22.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.64 22.57 3.85 22.64 17.10 20.86 22.64 20.71 17.64 18.71 20.00 22.81 19.64 23.95 15.71 22.23 17.62 410.71 20.64 20.00 22.68 23.26 Jumlah 22.68 23.64 24.95 15.86 26.73 19.96 420.64 Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP Lurus AB Selepas C Selepas D Selepas N Selepas P Sebelum A Selepas A Selepas B Sebelum L 293.00 22.29 22.52 18.39 409.38 22.44 24.64 22.71 292.64 22.64 22.95 15.64 15.62 22.00 22.29 23.00 15.75 .38 292.23 17.29 19.64 15.00 15.81 26.34 407.15 271.71 22.73 293.71 20.

97 30.21 LURUS FC/FM 18.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.53 36.20 M JEJARI DITOLAK 0.38 26. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 Lorong 7 47 Lorong 8 30.53 36.53 36.53 M 32.00 M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.97 30.00 M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.60 25.53 19.00 M Q 32.60 25.53 36.20 M LURUS JN/JD/ND 18.06 28.61 36.50 32.00 AB EB/EL/LB JEJARI JEJARI GL/GM/ML 24.53 LURUS AQ 32.61 KA/KP/AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.15 25.50 32.52 30.52 30.92 24.53 36.00 19.0 M J F H K P L E G N M 62.98 33.53 18.50 32.53 M 30.98 33.53 36.46 21.69 22.00 19.53 36.61 CD 36.92 24.50 M 100 M A R 36.00 METER 36.69 22.15 25.97 .0 M 10.38 26.69 22.60 M JEJARI DITOLAK 0.75 31.50 LURUS BR 30.38 26.50 32.46 21.00 M 18.00 METER 3 70.06 28.53 36.97 30.23 20.53 36.97 30.21 HP/HN/PN 24.50 M D C 10.53 36.60 M 6.97 LORONG 18.97 M B AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.29 29.00 19.23 20.53 36.97 30.97 30.83 27.53 36.29 29.23 20.46 21.92 24.53 36.92 24.23 20.83 27.15 25.61 36.60 GE=EF=FG= 10.60 M 18.46 21.50 32.15 25.38 26.50 32.50 32.69 22.75 31.

14 27.53 26.00 25.34 Lorong 4 22.14 36.21 Lorong 7 26.76 Lorong 2 20.72 24.43 28.14 27.53 24.18 230. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 27.29 26.72 24.72 29.29 26.34 21.58 27.05 20.46 223.53 20.43 22.10 LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 18.53 36.85 25.58 33.49 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD Jumlah 200.87 36.29 32.73 215.53 22.43 28.92 Lorong 6 25.53 21.63 36.64 246.00 207.00 30.92 32.78 36.29 36.53 36.85 25.37 254.85 36.53 36.87 34.49 34.14 21.53 36.76 18.53 36.00 25.53 36.00 30.58 27.05 Lorong 3 21.91 238.43 22.21 33.53 18.58 27.48 JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND 18.78 .87 36.63 Lorong 5 24.53 25.72 29.85 20.87 36.53 36.53 36.

34 21.53 36.53 Lorong 3 32.76 18.46 219.14 30.32 223.86 3.53 36.00 30. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.05 m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lurus AB Lorong 1 32.97 29.21 25.59 m selepas T 15.49 26.85 20.05 203.72 24.97 25.53 Lorong 5 32.53 36.00 M pada T 3.85 30.53 30.50 36.53 49 .97 27.97 Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR PERMULAAN 200 M 0.53 36.53 36.59 215.50 36.32 m selepas T 23.86 m selepas T 7.00 3.63 22.19 m selepas T 27.87 34.86 3.50 36.53 36.86 3.86 3.00 25.53 Lorong 6 32.50 36.78 27.53 Lorong 2 32.97 30.05 20.97 30.46 m selepas T 19.86 200.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung BL Lurus CD 36.73 211.53 Lorong 4 32.87 33.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.72 30.29 30.50 36.58 32.86 3.29 26.92 24.97 36.58 27.53 Lorong 7 32.50 36.19 227.43 30.00 0.86 Jumlah BEZA 18.14 21.97 28.53 207.73 m selepas T 11.50 36.50 36.43 22.86 3.

43 36.14 27.87 36.72 29.49 26.31 sebelum C Lorong 8 27.87 34.72 36.78 27.53 30.29 36.81 1.43 36.53 26.00 36.96 sebelum M Lorong 6 25.97 206.85 36.29 36.58 36.53 30.97 222.53 30.53 24.00 36.97 186.27 9.29 32.53 30.53 30.11 12.53 30.50 PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah PERMULAAN 200 M LORONG Lengkung CM Lurus CD Lorong 1 18.50 8.72 36.21 25.42 5.53 30.97 196.76 18.85 25.34 sebelum M Lorong 4 22.87 36.43 28.53 27.35 13.63 22.97 191.53 22.97 212.53 18.92 24.53 21.58 33.53 25.45 sebelum C .97 217.05 20.34 21. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 26.81 sebelum M Lorong 5 24.97 201.5 sebelum M Lorong 3 21.58 36.65 sebelum M Lorong 2 20.53 30.96 6.00 30.85 36.66 3.53 20.11 sebelum M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.14 36.14 36.

93 m selepas B GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 30.29 -20.97 312.81 m selepas A Lorong 3 36.58 26.49 36.35 -4.79 36.85 6.19 36.84 36.14 21.00 m selepas A Lorong 6 36.84 36.72 22.54 m selepas A Lorong 4 36.14 36.53 27.00 24.57 8.35 4.87 29.53 22.53 30.53 30.40 11.80 m sebelum B Lorong 7 36.53 18.38 25.79 36.85 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR PERMULAAN 200 M LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.29 10.97 280.53 23.53 30.53 26.33 21.73 26.09 28.19 36.43 29. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.53 21.09 36.60 16.53 26.97 304.53 29.53 30.63 24.92 m sebelum A Lorong 2 36.59 Lurus AB Jumlah BEZA 36.97 320.14 20.98 19.84 35.97 288.97 272.53 25.43 22.41 18.27 m selepas A Lorong 5 36.49 33.53 21.32 2.97 296.53 24.53 30.53 27.72 23.87 27.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.55 0.44 36.53 19.09 36.29 26.00 25.08 27.85 18.53 30.58 27.53 20.19 36.29 25.43 19.74 26.68 22.53 30.14 36.53 22.97 263.44 36.66 m selepas B 51 .43 21.53 25.37 3.49 36.79 31.03 23.44 29.14 32.45 27.74 36.32 -12.

BALAPAN 300 METER D M J G H K L A B E F C 52 UKURAN ASAS N P Q AB=CD = 79.11 79.98 26.11 79.73 79.11 20.23 20.73 37.48 Lorong 3 21.23 22.98 24.73 Lorong 8 27.98 34.11 19.73 25.73 37.98 CD 79.11 79.48 36.23 35.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.48 36.48 21.23 25.23 79.11 79.48 31.48 79.98 34.73 32.73 27.11 79.23 25.11 Lorong 1 19.23 35.11 79.48 26.73 22.48 21.11 79.98 FC/FM 19.11 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.23 Lorong 6 25.48 26.73 Lorong 4 22.98 LURUS LORONG 29.23 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.11 79.23 Lorong 2 20.11 79.48 24.73 32.23 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 19.98 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.73 27.23 20.11 79.98 21.98 . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 5 24.23 30.11 79.48 Lorong 7 26.73 22.23 30.98 27.48 31.11 79.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.98 24.

68 Lorong 5 20.92 21.11 21.11 25.30 39.61 20.11 24.54 Lorong 6 20.38 79. 4 3 200 METER DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.42 10.00 Selepas Q Sebelum A Selepas A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 30.16 26.11 423.85 Lorong 3 20.23 22.38 79.11 29.11 454.61 20.45 79.30 39.07 34.76 33.11 407.88 79.54 24.25 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.69 79.11 22.76 33.88 79.11 28.38 35.11 447.14 79.14 Lorong 1 20.16 26.71 5.88 79.69 37.11 21.69 79.11 431.11 20.39 Lorong 7 20.11 20.78 29.38 35.69 37.17 Lorong 4 20.98 34.42 31.00 38.00 38.85 25.14 79.11 415.45 31.71 15.88 79.27 39.13 47.23 22.13 26.88 79.11 439.47 28.76 79.11 28.56 23.85 25.11 24.11 26.92 21.00 0.54 24.00 79.88 79.98 54.45 31.45 79.47 28.56 2.88 79.27 18.07 79.30 79.10 53 .00 79.14 Lorong 2 20.88 79. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 20. 4 3 100 METER.11 26.30 79.07 34.85 7.07 79.11 25.11 22.76 79.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER.11 400.78 29.11 29.

23 22.38 35.76 21.72 23.28 47.45 20.16 38.11 79.54 JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.76 33.11 79.99 7.92 21.11 29.07 34.43 339.16 26.86 15.85 37.14 354.49 6.01 Jumlah 30.11 79.54 24.11 79.14 54.57 31.38 24.11 79.30 79.11 79.78 29.23 34.76 Lorong 4 24.30 39.69 300.54 35.61 20.76 21.14 25.47 28.30 28.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.85 25.30 .11 79.11 79.07 Lorong 5 25.11 29. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 29.14 Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG 79.11 315.78 26.45 20.14 Lorong 2 21.69 Lorong 7 28.38 24.11 79.57 331.86 7.14 30.05 12.07 22.11 79.43 39.11 79.00 26.11 79.00 25.45 31.69 37.28 347.99 307.38 Lorong 6 26.69 25.45 Lorong 3 22.92 33.04 0.60 19.72 323.69 28.11 79.47 39.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.01 0.00 38.07 22.61 31.

11 Lorong 2 79.90 40.11 256.97 42.11 22.54 24.11 28.68 52.45 31.78 29.23 22.11 29.85 25.11 240.45 79.07 34.11 236.JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah Selepas C Sebelum D LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 79.68 26.50 55 .61 56.21 Lorong 5 79.11 20.92 21.11 252.75 30.14 Lorong 4 79.07 Lorong 3 79.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.29 Lorong 6 79.11 248.30 39.97 36.11 233.38 79.14 79.07 79.61 20.00 38.30 79.82 44. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 79.11 25.76 33.11 21.38 35.14 30.16 26.69 79.11 24.11 26.11 229.00 79.69 37.75 48.04 33.04 46.76 79.61 22.82 34.11 244.11 29.47 28.36 Lorong 7 79.90 38.

30 79.56 JARAK LORONG BALAPAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 79.11 Lorong 8 29.11 100.45 79.41 .41 8.49 Lorong 6 26.11 108.75 LORONG Lengkung AP Lorong 1 20.18 3.11 99.11 107.14 Lorong 2 21.18 Lorong 5 25. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 28.25 Jumlah Selepas P Sebelum P 0.49 4.11 103.11 104.56 0.00 79.38 79.69 79.80 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 7.87 1.80 5.07 79.56 Lorong 3 22.11 101.11 105.87 Lorong 4 24.76 79.

53 Lorong 1 18.14 36.29 Lorong 7 36.78 27.37 304.49 24.53 20.78 27.58 25.53 20.38 313.53 26.97 30.97 30.85 36.43 Lorong 4 22.53 21.53 25.53 36.14 27.53 30.43 36.72 Lorong 5 36.05 28.53 27.87 26.87 57 .53 22.65 Sebelum P 4.58 36.97 30.35 295.53 25.53 26.53 18.21 33.14 36.60 PERMULAAN 300 M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD ML CM ND PN AP AP LB 25.34 29.63 Sebelum P 4.53 24.14 Sebelum A 13.14 36.29 26.87 321.53 22.85 25.40 298.14 313.53 18.92 24.87 36.72 29.97 30.49 34.87 36.72 36.00 36.43 28.53 24. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.41 306.97 30.85 13.29 32.43 36.59 Sebelum A 6.85 36.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB Lurus BR Jumlah 30.6 Sebelum A Lorong 2 20.29 36.53 25.00 22.58 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 36.38 Sebelum P 13.14 Lorong 3 21.53 18.00 30.97 286.43 36.76 18.72 21.92 32.40 Sebelum P 1.76 27.63 30.87 Sebelum A 21.63 22.58 34.85 36.21 33.34 21.05 20.53 21.53 36.53 27.00 Lorong 6 36.97 30.97 36.53 20.72 36.

00 36.00 Lorong 3 21.97 100.97 91.85 36.72 36.58 36.92 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 Lorong 2 20.53 30.14 36.97 100.97 87.50 8.53 30.97 100.53 30.58 PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Jumlah 100 M PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Lorong 1 32.00 Lorong 1 18.00 Lorong 6 25.22 9.00 Lorong 7 26.64 12.50 Sebelum P Lorong 6 32.35 13.53 30.78 Sebelum P Lorong 5 32.97 100.50 36.93 11.50 36.37 4.21 Sebelum P Lorong 7 32.97 100.00 Lorong 4 22.53 30.50 36.53 30.63 Sebelum P .53 30.07 Sebelum P Lorong 4 32.00 Lorong 8 27.08 5.97 92.50 36.87 36.29 36.53 30.79 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.53 30.53 30.43 36.50 36.97 100.53 30.65 Sebelum P Lorong 2 32.97 88.00 Lorong 5 24.53 30.53 30.97 100.53 30.97 90.97 100.97 94.53 30.50 36.97 86.53 30.97 95.50 36.50 36.36 Sebelum P Lorong 3 32.

76 27.92 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 36.29 258.97 417.85 32.14 27.78 11.53 20.68 263.43 Lorong 4 22.63 30.49 26.78 27.97 30.53 36.00 25.05 28.49 255. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 271.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.56 sebelum C 6.53 36.31 sebelum D 4.58 27.03 30.97 30.14 21.53 36.00 30.14 32.63 22.49 21.58 25.53 18.97 30.49 59 258.29 24.78 27.03 276.50 21.62 selepas C 7.85 25.29 26.62 392.53 27.00 32.76 18.03 selepas C 17.28 selepas D 15.73 27.53 36.85 Lorong 2 36.14 27.97 30.85 20.50 32.49 34.53 36.63 263.19 selepas N .87 34.53 Lurus CT Lurus CD Jumlah 269.58 25.97 30.89 selepas N 269.87 34.72 24.87 30.14 Lorong 3 36.87 26.05 20.14 252.29 32.58 33.53 36.05 284.41 24.53 36.72 Lorong 5 24.72 29.50 36.00 Lorong 6 25.72 21.21 252.34 255.29 24.53 36.97 30.97 30.72 29.43 22.41 271.43 28.34 21.89 411.76 276.53 36.97 30.97 30.92 32.50 36.92 24.14 18.53 20.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.53 36.29 32.21 33.69 404.68 22.00 22.72 32.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.58 33.53 36.97 30.76 20.19 30.14 25.43 28.34 29.50 22.50 32.53 18.50 36.88 400.43 32.44 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M 5.53 21.21 25.97 30.97 30.00 30.85 25.43 20.28 415.50 32.97 406.87 26.03 18.97 394.29 26.97 30.88 selepas D 0.73 25.76 284.

78 27.72 29.49 255.72 29.34 255.68 263.63 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.43 28.45 16.53 30.92 271.53 27. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 263.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.53 30.18 398.60 PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP Lurus AB 36.03 276.63 22.14 252.53 36.35 sebelum D 269.59 36.73 27.00 30.44 406.53 30.97 400.53 36.58 27.49 21.72 24.00 25.43 Lorong 4 22.50 32.43 32.97 30.86 sebelum N 13.72 32.43 22.58 33.29 258.76 18.97 36.53 36.14 Lorong 3 36.53 36.85 25.58 25.29 24.53 Lurus CT Lurus CD 18.72 Lorong 5 24.29 26.49 34.14 21.49 26.00 25.76 27.50 21.29 26.53 30.53 36.50 32.84 21.00 11.72 24.85 Lorong 2 36.85 32.87 Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.21 252.63 30.75 36.50 36.53 18.34 29.18 1.53 21.53 36.87 34.43 22.76 276.00 30.50 20.73 25.53 18.92 24.29 32.21 25.92 32.97 411.41 24.53 30.97 36.97 36.25 409.21 33.03 18.44 6.78 .85 20.50 32.53 20.53 30.34 21.85 20.53 36.97 423.53 36.53 36.53 36.29 32.76 20.49 258.53 36.05 20.85 25.58 27.00 0.87 26.00 32.14 32.58 33.00 Lorong 6 25.68 22.78 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 36.14 25.53 36.76 284.14 27.43 28.05 284.53 36.59 23.97 30.75 9.41 271.45 416.29 26.53 36.14 21.87 34.14 27.05 28.53 36.84 421.50 22.75 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M ON C selepas C selepas C sebelum D selepas D selepas D selepas N selepas N 3.87 36.50 36.

19 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.17 CD 85.57 56.71 32.69 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.71 Lorong 3 32.40 35.34 55.63 37.88 FC/FM 30.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.69 85.80 37.09 85.09 36.94 34.63 37.11 54.88 53.48 85.69 85.86 61 Lorong 8 39.09 85.40 36.69 30.40 36.69 85.48 Lorong 2 31.69 85.71 32.40 34.42 50.94 85.69 85.86 39.48 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 30.69 85.69 85.71 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.65 51.09 53.48 31.57 56.65 51.69 85.42 50.17 Lorong 5 35.11 54.19 49.71 85.63 35.69 85.94 Lorong 4 34.34 55.19 49.69 31.17 LURUS LORONG 48.80 35.86 39. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 36.69 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.17 32.86 39.63 Lorong 7 37.69 .BALAPAN 400 METER D M J G H K P A B L E F C UKURAN ASAS N AB=CD = 85.48 31.69 Lorong 1 30.94 34.69 85.

39 6.03 Lorong 4 35.47 31.50 53.79 85.08 85.94 59.91 38.08 55.39 46.79 54.69 35.69 40.20 39.69 37.15 Lorong 6 38.62 37.62 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 3 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG Lengkung AP Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.69 34.69 415.65 58.12 54.50 85.65 58.79 85.47 Lorong 3 34.69 446.93 30.69 423.65 85.36 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.12 13.21 85.93 6.94 85.05 34.69 407.01 Lorong 2 33.36 56.21 85.92 50.92 85.47 31.79 54.66 0.34 35.92 85.69 33.08 85.65 85.74 25.36 85.08 55.76 33.01 0.62 37.69 454.59 Lorong 5 37.66 38.34 35.94 59.47 19.74 7.20 39.20 12.05 34.69 38.21 51.69 430.49 40.49 40.47 15.69 400.92 50.50 85.76 33.69 39.50 53.20 23.36 56.21 51.69 438.74 Lorong 8 40.69 31.94 85.91 38.18 .30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

69 85.69 301.62 37.69 85.34 35.69 308.91 38.50 53.44 Lorong 3 34.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Sebelum C Selepas C LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.69 85.08 85.92 85.69 85.47 31.69 85.75 12.92 50.65 58.69 289.49 40.69 312.76 33.16 Lorong 6 38.69 285.21 85.16 1.56 10.71 Lorong 5 37.20 39.05 34.69 293.79 85.02 5.02 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.29 2.75 63 .69 305.88 8.69 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.36 56.69 85.43 6.50 85.69 297.94 85.70 14.57 Lorong 4 35.08 55.79 54.21 51.69 85.88 Lorong 8 40.65 85.36 85.94 59.30 Lorong 2 33.

33 19.87 3.21 51.74 7.03 3.50 85.08 55.46 3.47 15.69 219.06 27.21 85.92 85.87 3.69 203.79 85.34 35.01 0.36 56.65 85.20 39.76 33.05 34.69 211.60 3.69 200.79 54.60 11.00 M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.86 .64 200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND 31.86 Lorong 8 40.69 227.91 38.65 58.69 223.19 16.47 Lorong 2 33.01 Lurus AB Jumlah Selepas D Sebelum N Beza 0.94 59.86 Lorong 5 37.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.06 13.69 215.33 19.47 3.19 23.49 40.86 Lorong 4 35.50 53.36 85.74 3.92 50.94 85.62 37.08 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.88 3.86 Lorong 6 38.69 207.86 Lorong 3 34.

50 85.31 Lorong 8 85.31 Lorong 1 Lorong 2 85.69 14.31 Sebelum A 100 Meter 100 Meter LORONG Lurus AB Jumlah Lorong 1 85.69 14.69 85.69 118.69 117.69 14.69 85.31 Lorong 7 39.69 124.21 85.31 Lorong 4 35.69 14.69 122.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.31 Lorong 2 33.65 85.69 85.69 14.69 85.92 85.31 Lorong 5 37.69 125.69 85.69 14.05 14.31 Lorong 4 85.100 METER LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 Meter 100 Meter di Selekoh LORONG Lengkung AP Lurus AB Jumlah Sebelum A 31.31 65 .34 14.31 Lorong 6 85.69 14.69 120.77 14.31 Lorong 3 34.31 Lorong 8 40.79 85.90 14.69 121.61 14.31 Lorong 6 38.69 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 85.69 14.31 Lorong 3 85.08 85.69 85.36 85.69 126.69 85.63 14.19 14.94 85.48 14.31 Lorong 5 85.

65 85.21 85.65 85.69 39.47 31.36 56.91 38.49 40.52 23.61 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 34.62 37.50 53.16 40.27 .79 54.69 35.92 50.36 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.08 55.30 Lorong 6 38.94 59.71 46.94 595.47 31.20 39.66 4 3 200 DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung BL Jumlah Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC Selepas Sebelum Selepas Sebelum M B L L LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lorong 1 31.20 39.91 27.59 Lorong 3 34.49 40.49 40.91 38.69 39.69 34.79 85.30 57.65 58.69 31.69 40.05 34.65 58.69 38.21 525.21 51.92 50.05 34.08 55.20 39.08 55.69 34.47 31.94 59.34 35.62 37.92 85.76 33.22 19.41 Lorong 8 40.36 56.91 38.50 53.21 51.36 85.08 85.33 0.92 85.89 69.65 583.08 560.34 35.36 572.08 85.69 37.19 11.94 85.00 Lorong 2 33.78 1.05 34.69 33.69 35.62 37.56 29.92 50.94 85.69 38.69 40.69 33.50 537.69 37.92 514.38 9.65 58.01 Lorong 5 37.49 81.50 85.36 56.21 85.50 85.79 549.76 33.76 33.97 19.21 51.79 54.79 54.31 Lorong 4 35.50 53.92 11.79 85.69 31.94 59.34 35.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tinggi 400 m 4 100 m 4 200 m 4 400 m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100 m 200 m 3000 m 5000 m 10000 m LAMPIRAN L. Pagar . Jauh 110 m L. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 67 1500 m 800 m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L.

00 m 84.68 OLAHRAGA Garis Penamat untuk Semua Acara 100 m 110 m 20 m 9.39 m 36.22 m Bulatan untuk Cakera 2.00 m 4.15 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.76 m 8 Lorong @ 1.50 m Tukul besi 2.22 m 18 m 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1.66 m Persegi Berhalang 4 m 29 45 45 2.135 m Pagar Lemparan Keselamatan .5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan Lompatan Air 3.

7 cm PERMUKAAN TREK PAGAR TETAP ARAS AIR PERMUKAAN TREK BERSAMBUNG DI BAWAH PERMUKAAN AIR 0.96 m min 30 cm 30 cm 1.66 m .66 m 30 cm 12.914 m-untuk lelaki _ + 3 mm kedua-dua 70 cm Anggaran 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 69 LOMPAT AIR (LARI BERHALANGAN) 3.20 m min .7 cm 12.762 m-untuk wanita 0.7 cm Minimum dengan kekuatan yang cukup Longkang 3. _ 762 + 3 mm (wanita) _ 914 +3 mm(lelaki) 12.40 maks.5 m 3.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.1.7 cm CONTOH PAGAR (LARI BERHALANGAN) 12.

5 cm HUJUNG SISI ATAS TINGGI M U 70c.) 1-2.22 m lebar garisan 5 cm Ukuran trek MAT L A 20 cm 30 cm TA lebar sisi dalam batas 5 cm garisan pengukur lorong dalam PANDANGAN DEKAT CONTOH PAGAR 1.18-1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA LOMPAT PAGAR TREK garisan pengukur lorong-lorong lain 1. (maks.) 70c.70 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.5 cm (min. (maks.22 m 1.) .20 m 22.

080 m Permukaan balapan 20 cm 1m 22. hingga maks.4 cm Petak/Kotak Lompat Galah . tinggi 3.02 m Palang & Penyokong 1 cm min 6 cm 4cm 30 mm 35 mm 15 cm-20 cm Topang palang Hujung palang LOMPAT GALAH 1.6 cm PANDANGAN PELAN kira-kira 20 cm 30 1.04 m 10 mm min 100 mm min.084 m 120 60 cm Keluli pengalas kotak kayu 80 cm 15 cm 40.00 m-4. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 71 LOMPAT TINGGI 4.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.98 m-4.

72

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

0.04 maks.

1 Penyokong 2 Topang 3 Pancang/pasak

2 1 1

3

2

3

0.013

Kedudukan topang palang dari pandangan atas kawasan mendarat (Petak/kotak lompat galah)
0
PAD PERLINDUNGAN

0.80 m

Min 2.00 m A

Min 6.00 m

B

A Min 8.00 m

PAD PERLINDUNGAN

0m

0.80 m

0.055

Min 6.00 m

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

73

KAWASAN MENDARAT (LOMPAT GALAH)
A-A 45 45

B-B 45

LOMPAT JAUH

BALAPAN

2.75 m min CL 3.00 m maks.

Pita Pembahagi Garisan

74

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Garisan berlepas
Plastisiin

Larian
_ 20 cm ( + 2 mm)

45
_ 7 mm ( +1 mm) 7 mm min

Papan berlepas
10 cm maks.

_ 10 cm ( + 2 mm)

Garisan penanda metalik

CL

34.92

5 cm

Garisan putih

1.14 m-1.16 m

75 cm min 90

5 cm

2.135 m +5 mm _

Aturan Bulatan Lontaran

50 m +5 mm _ 5 cm CL 34.92 5 cm Garisan putih 75 cm min 90 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 75 CL 34.92 5 cm Garisan putih 18.50 m +5 mm _ 2.25 cm 75 cm min 90 2.135 m +5 mm _ 5 cm .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR CAKERA 6.005) 3.00 0.75 .00 min 1 0.50 ( + 0.00 34.76 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.92 7.05 4 _ 2.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 77 LANDAS LARI DAN SEKTOR MENDARAT ACARA REJAM LEMBING .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

78 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.05 . 5 0 m in _ 2.0 34.45 4.005) 0.45 6.00 1.05 2.00 2.92 2.91 7.0 0 3.90 1.00 0 2.50 ( + 0.80 8.45 0.75 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR TUKUL DAN CAKERA DENGAN BULATAN SEPUSAT 7.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 79 LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KEJoHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLiS SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA SEKoLAH MALAySiA Undang-Undang Pertandingan KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG 1.762 m x 0.762 m x Perempuan 15 tahun ke bawah x x x x x x 0. Acara-acara dan Ukuran serta Timbangan Alat-alat Pertandingan Kod Acara Acara 18 tahun ke bawah 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10 000 m jalan kaki x x x x x x x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan 2.840 m x 0. Malaysia (MSSM). Peraturan–peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Olahraga MajlisMajlis Sukan Sukan Sekolah Sekolah Malaysia (MSSM).762 m 18 tahun ke bawah x x x x x x x 0.914 m x 0.80 1.992 m x 0. Undang-undang Pertandingan Kejohanan ini inidijalankanmengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Kejohanan dijalankan (KOAM) 2008/2009.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 .914 m x x Lelaki 15 tahun ke bawah x x x x x x 0. 2.762 m x 12 tahun ke bawah x x x 0. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.840 m x x 12 tahun ke bawah x x x 0. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Malaysia (KOAM) 2008/2009.

762 m 0.00 meter Pagar 8 ke Pagar 8 ke Garisan Penamat Garisan Penamat 12.1 Kod 08:Kod 08: 80 MeterMeter Berpagar Acara Acara 80 Lari Lari Berpagar 2.72 x kg 2.762 m .00 meter Pagar ke Pagar ke Pagar Pagar 8.55 kg x 1.1 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Bil.72 x kg 4.00 meter 8.00 x kg 4.00 meter 0.00 x kg 1.00 x kg 1.45 x kg 5.00 x kg 2.50 x kg 1.00 kg x x x x x x x x x x x x x x 20 16 08 20 16 08 2.00 kg 2.00 meter 12.00 kg 4.45 kg x 1.72 kg x x 1.00 kg 1.00 x kg 1.45 x kg 5.55 x kg 4.45 kg x x x x x x 21 21 Lelaki Lelaki 15 15 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x 4. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 81 Kod Kod Acara Acara Acara Acara 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 Lompat tinggi Lompat tinggi Lompat jauh Lompat jauh Lompat kijang Lompat kijang Lompat bergalah Lompat terbuka bergalah terbuka Melontar peluru Melontar peluru Melempar cakera Melempar cakera Merejam lembing Merejam lembing Baling tukul besi Baling terbuka tukul besi terbuka 4 100 m 4 100 m 4 200 m 4 200 m 4 400 m 4 400 m Pentatlon terbuka Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka Heptatlon terbuka Jumlah Jumlah 18 18 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x x x 5.72 kg x x x x - 17 17 08 08 Perempuan Perempuan 12 18 15 18 15 12 tahun tahun tahun tahun tahun tahun ke ke ke ke ke ke bawah bawah bawah bawah bawah bawah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4.00 x kg 4. Bil.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.50 kg x 700x g 700 g x 5.00 kg x x 600x g 600x g 600 g 600 g x 4.00 meter 12. Pagar Pagar 8 8 Tinggi Pagar Tinggi Pagar Pagar 1 dari Pagar 1 dari Garisan Permulaan Garisan Permulaan 12.00 kg x 600x g 600 g x x x x - 12 12 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x 2.1 2.

00 meter 16. • Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari 2. acara 200 Meter • Pelari2.(seperti pelari kedua dalam acara 4 akan boleh masuk ke lorong stagger 3 400 meter). dan menerima baton atau menolak peserta lain. Selepas menerima baton akan dalam acara 4 X satu stagger yang akan disediakan. datang.3.00 meter Pagar 10 ke Garisan Penamat 13. Selepas menerima baton daripada pelari kedua. Merejam Lembing dan 1500 m. lompat tinggi dan melontar 2. pelari ketiga mestilah 2. • Hari Pertama: 100 m lari berpagar.3 Pelari ketiga akan bersedia di garisan • Pelari keduakedua bersedia di garisan400 meter).4 Kod yang keempat dalam pusingan yang berikutnya. • Hari Kedua: Lompat Jauh. • Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.3.1 stagger – seperti pelari pertama dalam acara 4 3 400 meter.00 meter 19.2 Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m Acara PENTATLON.4.840 m 0.masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya Pelari ketigapelari bersedia di garisan 1/2pertama.3 Kod 13: Acara 2000 Meter Lari Berhalangan 2.4.5.762 m Pagar 1 dari Garisan Permulaan 16. • stagger (seperti pelari daripada pelari kedua.82 lelaki 15 tkb GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 2.100 m lari berpagar.5 yang Kod 29: Acara PENTATLON dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang datang. . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 2.4 Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut berlari di lorong masing-masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari kedudukan pelari yang boleh masuk ke lorong pertama.2 Kategori Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil. 2.4 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 Kod 27: Acara 4 3 4 X 400 meter.3 2.2 Lompat kali • Lompat Pagar : 18Air : 5 kali • Lompat Air kemudiannya : 5 kali 2.2 Pelari kedua akan bersedia di sendiri dan akan bermula di garisan 11/2 pertama akan menggunakan lorong garisan satu stagger yang akan disediakan.1 Lompat Pagar : 18 kali • Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan27: Acara 4 200 meter 2.00 meter perempuan tkb 2.1 Hari Pertama: peluru 2.3 Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2. • Hari Kedua: Lompat jauh dan 800 m.5 Kod 29:2. Melontar Peluru dan 400 m.4.5.00 meter 13. 2.4.2 Kod 11:Kod 13: 200 Lari Berpagar berhalangan Acara Acara 2000 meter lari 2.00 meter Pagar ke Pagar 19. Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0. lompat tinggi dan melontar peluru. 2.3. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing .6 Kod 30: Acara HEPTATLON. Lompat Tinggi.

ketiga.2 Acara Pertandingan • berikut : maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut: Bilangan Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 (termasuk acara te rbuka) Lari Berganti.kedua. kedua. 4. kelima dan keenam.0 4. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya Bagi acara menduduki tempat pertama. • Hanya peserta-peserta yang menyertai acara lari berganti-ganti dikehendaki mendaftar. Bagi acara pasukan. kedua dan ketiga menduduki tempat pertama.3 4. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.ganti 2 2 2 Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 (termasuk acara terbuka) 3 (termasuk acara terbuka) 2 4. keempat.1 3. Melontar Peluru dan 400 m Lompat Jauh. keempat.6. kedua dan ketiga • Acara individu 3000 m m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon– Acara individu 3000 dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon .2.2 3. pertama. Merejam Lembing dan 1500 m Hari Kedua: 83 Hadiah – Hadiah 3. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan 4. ketiga. Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil 5.0 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. kedua dan ketiga. kelima dan keenam • yang berjayapasukan. kedua dan ketiga. Lompat Tinggi. .0 Pendaftaran Peserta • Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola.0 Hadiah-Hadiah 3.6. • Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta-peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan.2 3.1 2. pertama. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masing-masing.4 • bahagian dalam acara individudan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian Peserta-peserta Heptatlon yang lain dalam acara individu yang lain. Acara individu sehingga 2000 m – pertama.0 Acara Pertandingan Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar 4.3 • Acara individu sehingga 2000 m – pertama.1 • Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih peserta lebih daripada bagi orang bagi setiap acara individu pasukan bagi acara Lari daripada dua orang dua setiap acara individu dan satu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Berganti-ganti.

Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut. • Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan . dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut.Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. tanpa surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. (Semua pertukaran/penggantian tidak benarkan selepas pengundian) • Taklimat Pengurus Pasukan . surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuk Peraturan Am 4 MSSM). KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan - .84 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaannya dalam 2 acara individu sahaja. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Surat akuan. hanya penarikan diri tanpa penggantian dibenarkan.Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan. • Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. 6.0 Pengesahan Peserta • Mesyuarat Pengundian .Semasa taklimat ini.

• Peserta yang lewat melaporkan diri. • Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir.Penggantian bagi acara Lari Berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. • Peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing. . tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. 9. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. • Penggantian dalam Acara Lari Berganti-ganti . seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.0 Memanaskan Badan • Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. Selepas itu.0 Prosedur Masuk dan Keluar Arena Pertandingan • Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan serta diiringi oleh penyelia peserta. • Hebahan tentang panggilan peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. 7. • Untuk acara balapan. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang. selepas sesuatu acara itu tamat. • Peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.0 Melaporkan Diri Peserta • Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 85 surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. 8. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan.

60 m 1.0 Cara Penanda di Tempat-tempat Pertandingan • Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah. 4 3 100 m dan 4 3 400 m • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola. dan seterusnya. 1.12 m.0 Blok Permulaan • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan. 1. ACARA: 100 m.70 m. 4 3 100 m. 80 m lari berpagar.75 m.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Untuk acara-acara tersebut. • Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan. 2. 12. . 1. paku kasut tidak boleh melebihi 12 mm.08 m. 110 m lari berpagar. 2.06 m.92 m. 4 3 200 m 11. 200 m.10 m. 2. 2. 1. 200 m. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. 13.Lelaki 18 tahun 1. 2.80 m Lompat tinggi–ketinggian permulaan dan ketinggian palang.0 Kasut Berpaku (Spike) dan Peralatan • Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik.95 m.84 m.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah. 1. 400 m.01 m. 400 m lari berpagar. peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan. ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut: Acara Lelaki Perempuan Lompat bergalah 2. 1. Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing.98 m. .80 m. ACARA: 100 m. Panjang maksimum kasut berpaku (spikes) tidak boleh melebihi 09 mm. Bagi acara lompat bergalah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 10. 1. 100 m lari berpagar. 2.88 m.04 m.

.66 m.77 m dan seterusnya.60m.95 m. 1. 1.90 m dan seterusnya.51m.1 Pemenangatau tujuh acara mengikut mengumpul jumlah mata dalam lima ialah peserta yang dapat keadaan. 171 m.Perempuan 18 tahun 1. 1.63m. 1.60 m. 1. dan merejam berdasarkan jadual mengira mata IAAF. 1. 1. 1. 1.Lelaki 12 tahun 1. 1. 1.1. 1.39m.64 m. 1. 1. 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 1. 1. 1.0 Cara Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15.67 m.2.79 m.49 m.66 m. 62 m. 1.39m. 1. 1.1 • Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi bagi acara lompat kijang adalah adalah seperti berikut : seperti berikut: Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15. 1.77m dan seterusnya .71 m.0 Pemutusan Keputusan Kejohanan Pentatlon dan dan Heptatlon 15.2 Sekiranya seri.65m.57m. 1. 1.30 m. 1. 1.47m.53.35m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14. 1.99 m. 15 tahun1.03 m dan seterusnya.Perempuan 1.35m. bagi sebarang kedudukan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini.25 m. 1. 1. diputuskan.77 m dan seterusnya.75.Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak 15.20 m.57m. 1. berdasarkan jadual mengira yang terbanyak dalam lima berat bagi acara melontar peluru mata IAAF.53m. 1. 1. Jika ini Jika tidak dapat juga tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 1.57m. 1. 1. 1. 1.30 m. 1.64m.63 m. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam ini juga tidak dapat diputuskan. 1. 1.1. 1.49 m. 1.65 m. 1.70 m. dengan kehendak IAAF. 1. 1. 1. 1. 1.60 m. 1. 1. 1. 14.35 m.75. 13.Sekiranya seri. 1.81 m. 1.1 • Acara PentatlonHeptatlon .45m.73.59 m.68m.45 m.43m.73.69m. 1. 1. 1. walaupun ukuranatau tujuh acara mengikut keadaan. 1.63 m. 1. 1. 1. 1. 1. . 1.77 m.54m. 1.75m.83 m. 1.2. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.69 m. 1. 1.60m. 1.77m dan seterusnya .45 m.75 m.40 m.49m. 1. 1.55 m. 1.60 Perempuan 1.25 m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat acara lompat kijang 14. 1.79 m.30m.54m.66m.57 m. ini digunakan untuk memutuskan seri Keadaan ini digunakan dalam pertandingan ini.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.57 m. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi 15. 1.40m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 87 .53 m.30m. 1. 1. 1.73m. 2. 1. 2.85 m. 1. m.35m.6 Perempuan 12 tahun 1. Keadaanmana-mana acara tertentu.45m.87 m.53.67 1. 1. 1.75 m.87 m. 1. 1. 1. 1. 1.63m. 1.70 m.Lelaki 15 tahun 1. 1. 12 tahun . 1. 171m. 1.69 m.2.49m. 1.60 m. 1.66m.30 Lelaki 12 tahun 1. 1. 1.45 m. 1. 1. 1. 1.93 m.60 m. 1.35 m.30 m.5 m.73 m.40 m.73 m.40 m.63 m.65 m . 1.69m.20 m. 1. 1. 1. 1. 1.47m. .51m.43m.67m. 1.75 m.68 m. 1.35m.Perempuan 15 tahun 13.97 m.71m. walaupun ukuran berat lembing tidakmelontar peluru dan merejam lembing tidak sama bagi acara sama dengan kehendak IAAF. 1.70m dan seterusnya. 1.83 m. 1.57m. 13. 62m. 1.40m.90 m. 1. 1.70 m dan seterusnya.4 m.50 m.01 m.

.Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak. 16.Lelaki 15 Tahun . Jika berlaku seri.88 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta. .Perempuan 15 tahun .Lelaki 18 tahun . perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira. jika masih seri.Pemecah rekod baharu berstatus (ikut ranking kejohanan) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM). perak dan gangsa.Olahragawati .Lelaki 12 tahun . rekod remaja kebangsaan (KOAM).Perempuan 18 tahun .Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat.Sekiranya kedudukan masih sama juga.Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).Sekiranya pungutan pingat emas masih sama. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira. . • Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Penentuan Peserta Terbaik Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: . • Johan Keseluruhan . .0 Separuh Akhir • Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat (4) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.Olahragawan • Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut: . .Perempuan 12 tahun .

Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No.1. • Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16.Nombor warna merah atas kain putih . jantina dan negeri: . maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta.Peringkat umur 18 tahun ke bawah .0 Huruf-huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri • Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan/penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM. Lelaki No.2 • Huruf dan Peserta Huruf dan Nombor Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Huruf A B C D E J K M N P No. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.Nombor warna hitam atas kain putih .3. Jika berlaku kedudukan yang sama. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 89 • Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 Bil MSS Negeri Huruf No.2 dan 16.Nombor warna biru atas kain putih 17.Peringkat umur 12 tahun ke bawah . 16.Peringkat umur 15 tahun ke bawah . Perempuan . 17.

90

9 GARIS Negeri Sembilan KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG 510 N N 481 – N (OL AHRAGA)N 511 –AH 540 N PANDUAN PENGURUSAN DI SEKOL 10
BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Pulau Pinang

P

P 541 – P 570

P 571 – P 600

Bil 11 12 13 14 15 16

MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.P. Labuan W.P. Putrajaya

Huruf R S T W L Y

No. Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930

No. Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 - T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960

0

18.0 Bantahan BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM, kecuali perkaraperkara berikut: • Segala masalah dibuat mengikut Peraturan seseorang peserta yang Segala bantahan hendaklahberkaitan dengan kelayakan (status) 146 KOAM, kecualitidak perkara-perkaradapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula, maka berikut: peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut dengan kelayakan (status) seseorang peserta 18.1 Segala masalah berkaitan akan dikemukakan kepada MSSM kelak. yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula,Bantahanpeserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah • maka berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah bantahan (under dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: dilakukan protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak. minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara - Lima belas pusingan awal. - Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir. - Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja). 19.0 Hak-hak Jawatankuasa Pengelola • Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Olahraga MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, pengurus-pengurus pasukan akan diberitahu. • Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-undang Olahraga KOAM terkini, Peraturan-peraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan olahraga MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

91

20.0 Hal-hal Lain • Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut. • Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. • Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku: - Semasa perjalanan pergi dan balik dari tempat penginapan ke stadium; - Semasa kejohanan dijalankan. - Di dalam dan di luar kawasan stadium. - Di tempat-tempat penginapan. • Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta atau pegawai terjamin setakat yang munasabah.

92

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

. NAMA TARIKH LAHIR 93 .. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA .Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ .. 6...... Tinggi L... 3.. Tandatangan Pengetua/Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN....... Cakera M. 8..... 2... Kijang M...... 5. Lembing LELAKI/PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………. 7. No Peserta 1....... K/P/Surat Beranak 100 m 200 m 400 m 800 m 3000 m 5000 m 100 L/P 110 L/P L.KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR: 12 / 15 / 18* ACARA No.. *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet ....... 4... Jauh 3000m J/K 5000 m J/K L. 9...... Peluru M......Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil....

. Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Nama Ketua Kontinjen: Tel: (Pejabat) Tel: (Pejabat) Rumah: Rumah: Nama Pengurus Pasukan: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN..94 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil.…………… Tarikh: Cop MSS Negeri: .../ Darjah Catatan 1. 4..... 5.... 2... 3... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tandatangan Setiausaha Agung: ……………………………….. Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Nama Sekolah Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan/ Sijil Lahir Ting...... Analisis Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil....

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 95 BORANG BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA NO. ……………………………………………. 3... 5. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan . 4. ACARA: ……………………………….GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN... ACARA: …………………………………… (LELAKI /WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1. 2. Masa : ……………………………. 6. 7. 8.. Tarikh : ………………………….

................. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : …….................. ACARA: ……………............................ NOMBOR NAMA PESERTA ……………………………………………….....……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL........................................... NO.............96 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN........………....................... ACARA : …………………. TANDATANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN ......

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tandatangan Hakim Cadangan: Borang ini boleh diadakan dalam . Acara: …………………………………… Akhir/ Saringan L/W 1 2 ……………………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 97 BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara: …………………………………………… No. . 5/6. 4/5. 7/8. 2/3. 1/8 dan 1 sahaja . 6/7.

Peserta 1 2 3 50 Pusingan untuk Perlumbaan Berjalan Kaki ..20 000 m. 5000 m 3000 m 15 000 m 10 000 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. ACARA: ………………………………. ACARA: …………………………………………………… AKHIR/SARINGAN ( ) No. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - 98 No.. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tarikh:…………………………………………. Pusingan 46 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 32 31 4 50 49 48 47 30 20 29 21 28 22 27 23 No.

Acara: …………………………………… L/W Akhir/Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ ……………………………………. Tandatangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 99 KAD PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPORAN PENJAGA MASA Acara: …………………………………………… No.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

2..... S. MASA PUSINGAN: 2 5 8 M.. 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA S... Acara: …………………………. 7. 8.100 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | | | | | | Masa Rasmi Catatan | | 1.. Ketua Penjaga Masa 11 | Catatan: …………………………………….) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 1.. 3. Acara: ………… Akhir/Saringan( ) LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ LAPORAN KETUA PENJAGA MASA NO. | | | | | | | | | | | 10 | | 23 24 | | | | | | Tarikh: ……………………………………….. 3. 7. ACARA: ………………ACARA: ………………. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. 4. . 5...... 6. 4. 13 15 18 21 M.. TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod: ……………………………………….. 6. (LELAKI/PEREMPUAN ) AKHIR/SARINGAN (……………….. (L/P) No. ……………………………………...... 5. 8.

19. 2. 6. 9.Pusingan Tempat 1 2 3 4 Peserta 1. 18. 4. 11. 17. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21. 24. 8. 14.. 15. Acara: …………………………. 3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 101 23. 5 No. 10. 20. 22. 16. 12.. 13. 7.KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA: ………………… PENCATAT: ……………………. 5. . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No. 25.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No..102 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN... Acara: ………………………… (L/P) AKHIR/SARINGAN ( ) TARIKH/MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ………………………………………………. Acara: ………………………. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh: …………………. ……………………………………. Tandatangan Referi .

………………………... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 103 LAPORAN PENGADIL No............. Tandatangan Pengadil Tandatangan Referi Tarikh: ……………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………….. ACARA: ………………… ACARA: …………………………..................………………………........... ……….....GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN........ (LELAKI/WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA/PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI ………………………………………………………………………………….......... : ………..............……………….........

..KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI 104 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) MSSM MASA: .. ACARA …………………….......... ACARA: ……………………… (LELAKI/PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN KETINGGIAN CATATAN TEMPAT NAMA NO PASUKAN PERTAMA REFERI KETUA HAKIM PENCATAT ………………………………………………… KEDUA KETIGA ………………………………………………… ………………………………………………… KEEMPAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH KEGAGALAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO PASUKAN TEMPAT GILIRAN ... TARIKH: …………… REKOD ASEAN KEJOHANAN M M M NO......

.. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1............ (LELAKI/PEREMPUAN) MASA: ... 2... TARIKH: ........ 12..... 5........ 6... 7...... 4.. 3...... 9................ 105 .... 11................. 10... 8..... GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. ACARA: ……………………… ACARA: ..ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) NO.............

............... Tandatangan Ketua Hakim Nota: Tanda X di dalam kotak berkenaan ........... LUTUT .........................................................106 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.................................. HAKIM/: NAMA ................... SEBAB PEMBATALAN No............................. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KETUA HAKIM JALAN KAKI DENGAN SEGERA) No............................................................................................... PESERTA: ……………………………………………… TIDAK DAPAT DIHUBUNGI M BENGKOK PUSINGAN ATAU MASA AMARAN DIBUAT: ..................

Negeri/MSSD: ………………………………………………………………….. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No.. Peserta . Hakim Nama Hakim: …………………………………………………………………….GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. km. Acara/Tempat NO. Jarak: ………………………………… Tarikh: ……………………….. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 107 KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No.

*Jumlah mata selepas tiap-tiap acara. 4. Tarikh: ……………………. Referi: ………………………………….. 2.HEPTATLON REKOD: …………………………. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tinggi Peluru 400 m Jauh Lembing 1500 m 110 m Lari Lompat Lontar Mata Lompat Rejam Mata Mata Akhir Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Tempat 108 NOMBOR ACARA: ……………………………. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 6. Butir-butir Peserta Gil Nombor Nama Negeri/ Pasukan 1. Hari Pertama Keputusan Berpagar m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Ketua Hakim: …………………………….. 3. 5.. Untuk acara pentatlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara .

........................................................................................................................................GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.... …….......…………… PPD: …………………………………………………………...................... …….......... ……...................................................................……………….........……………….................................……… No......... Keputusan ............................................................………………............................... .............................................………………................. Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima: …………………………Bayaran RM200....... Lelaki/Wanita: ………................………………… Akhir/Separuh Akhir/Saringan: ………….............................. Acara: ………......................... Referi Keputusan ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................00 diterima: ....... Pengerusi – Juri Rayuan ............ Nombor Peserta/Pasukan yang Bersalah: Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ....................................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 109 BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara: ………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................

12. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil. 1. 2. Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik (Nama: Semasa peralatan diambil ) (Nama: ) Semasa pemulangan peralatan . 9. 4. 11.110 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Peluru: Jenis Alatan Kg. 6. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur: Spikes Penanda Bendera (i) Putih (ii) Kuning (iii) Merah 5. 3. 7. Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8. 10.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

111

LAMPIRAN 7

CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN/PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

112

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang Dipertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

113

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai * tertakluk kepada pindaan

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT .114 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 3. Sehubungan itu. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 115 SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Kepada: Pengetua/ Guru Besar. 4. _________________. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. 2.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Sekolah ______________ Tuan. terima kasih. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah _______________________ . Sekian. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

Sekian. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3. Majlis Perbandaran Seberang Perai. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan. Sehubungan itu. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : Pengarah.00 pagi hingga 6. 2. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. ( __________________________ Pengetua/Guru Besar Sekolah ________________ ) . : jam 7. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________.30 pagi hingga 12. Seberang Perai.116 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (U.P. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan. Bandar Baru Perda. pihak sekolah _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut: Balapan larian dan padang olahraga: jam 7. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 117 SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Ketua Polis Daerah. terima kasih. 3.00 hingga 6.30 petang setiap hari. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah ___________________. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Sekolah ________ ke-53. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut: Majlis Perasmian : Tarikh Masa Tempat : : : Isnin. Ketua Polis Negeri. 5 April 2007 4.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 4. 5. Sekian. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Ibu Pejabat Polis Daerah. Seberang Perai Utara. 2 April 2007 3.30 petang Kompleks Sukan Bertam. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. Seberang Perai Utara.00 pagi hingga 6.30 hingga 5.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. s. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri . Tuan. SEBERANG PERAI UTARA. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP. Bertam mulai jam 7. 2.00 petang Kompleks Sukan Bertam. Sehubungan itu. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai.

5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya.p. Tuan. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). 2. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. Pulau Pinang. 3. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE-53 2007 Bil. Sekian. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui: Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar. 5. Sehubungan itu. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan . tempat dan masa seperti berikut: Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : (a) (b) (c) (d) (e) (f) Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar agar dapat membenarkan 4. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. b. ( ) Ketua Unit Sukan.118 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. Kejoha nan tersebut akan diadakan pada 2. pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. terima kasih. 1/07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-sekolah Pulau Pinang Ke-53 ini. Lorong Kulit.

TARIKH: .........5 M 6... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3..5 M 3...5 M 6...5 M LB 3.0 M PC 4.......5 M 8...SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: . ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6... PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: .0 M 4. TARIKH: ........... KELAS: ......5 M 8......5 M 5.................... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI.... KELAS: .......0 M JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: ..... .................. N.5 M 7....5 M 3.......0 M JAUH PA 3........5 M 5... . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 119 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA...................... JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: ....0 M LONTAR LC 5............... 71700.......5 M PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: .......0 M LOMPAT LC 3.0 M LB 6.......0 M PB 4. BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: . ... .....................0 M 4..................5 M 7..0 M PELURU PA 5....5 M PC 2...........................GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.0 M PB 2..

..... KELAS: ........2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR HAD KEL.................. ...1 2 MATA HAD KEL...... . JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL..... ACARA: ................. KELAS: .. KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: ..2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85 S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S JUMLAH MATA ...................... ACARA: ........................ .....120 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN....................... TARIKH: ..........56000.................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI......1 HAD KEL................ BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: ........................ TARIKH: .... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI: .

30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.45 PTG 06.15 04.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.00PAGI – 12.15 11.30 PTG 03.00 PTG 04.15 PAGI 12.00 PAGI 08.15 PTG 04.00 08. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.45 PTG 05.00 PAGI – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER BIRU 08.45 05.00 PTG 04.00 04.15 PTG 04.15 PAGI 11. .00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PAGI 12.00 PAGI 08.45 PAGI 09.30 10.30 PTG 03.30 PTG 03.15 PTG 04.30 PETANG – 6. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 121 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.30 PAGI 10.30 03.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.00 TENGAH HARI 2.45 PTG 06.00 PETANG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.45 PAGI 09.00 PAGI KUNING 08.30 PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER : : : : 2010 RABU 8.30 PAGI 10.00 PTG 04.45 PAGI 09.00 PTG BIRU 02.45 09.00 PAGI 08.30 PAGI 10.

53-57 balapan 300 meter. 1 acara-acara padang (ukuran jauh). 1 J jasmani. 114 kad pencatat pusingan am. 1 bilangan pegawai teknik. 1 acara jarak jauh. 58-66 balapan 400 meter. 9 jawatankuasa kecil (jkk). 117 borang laporan hakim balapan. 8 jawatankuasa teknik dan peralatan. 1 G garisan memotong. 5 jemputan tetamu kehormat. 106 kad ukuran tinggi. 11. 6 jawatankuasa kewangan. 1 acara pecut. 49-52 balapan 200 meter. siaraya dan publisiti. 14 borang bantahan. 1 acara dekatlon. 111 . 2 jawatankuasa kepegawaian. 76 acara lompatan.122 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1 acara jarak sederhana. 1 acara heptatlon. 115 I intelek. 7 jawatankuasa pertandingan dan perangkaan. 67-73 berjalan kaki. 8 jawatankuasa jemputan dan sambutan. rakaman. 1 acara padang. 112 athlos. 13 bilangan pembantu teknik. 1 acara balingan. 1 B balapan 150 meter. 10 jawatankuasa hiasan dan kebersihan. 1 acara separa maraton. 10 jawatankuasa dokumentasi. 14-17 K kad acara jalan kaki. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA iNDEKS A acara balapan. 102 borang keluar-masuk peralatan. 6 jawatankuasa perasmian dan penutup. 105 kad penjaga masa. 1 acara maraton. 25 jenis dan bilangan peralatan. 7 jawatankuasa kawalan. 116 borang bilik panggilan/penyelia peserta. 1 acara lompat pagar. 30 H heptatlon. 3 jawatankuasa pertolongan cemas. 1 jawatankuasa buku cenderamata. 108 kad pencatat pusingan. 12. 104 borang pendaftaran lari berganti-ganti. 103 E emosi. 12 bersatu padu. 9 jawatankuasa hadiah dan cenderamata. keselamatan dan lalu lintas.

11 lari berpagar lelaki. 1. 31 peraturan olahraga. 12 lari berhalangan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 12 lompat kijang. 1. 12 lompat jauh berdiri. 1 S sangkar lempar cakera. 12 lompat jauh. 113 pembinaan balapan olahraga. 25 O olahraga. 1. 74 P panduan pengendalian sukan tara. 12 mesyuarat post-mortem. 109 laporan pengadil. 85-98 peraturan pertandingan. 12 peralatan dan kemudahan acara balapan. 1 L laporan panjaga alat penyukat (balapan). 79 kerjasama. 82-83 sangkar lempar tukul dan cakera dengan bulatan sepusat. 26-34 pentatlon. 33 patriotik. 1 pembatalan. 1 lari berpagar wanita. 1. 30 U urus setia. 1. 12 melontar peluru. 84 sistem pemarkahan. 24-25 angin R rohani. 12 membaling tukul besi. 1. 77 M melempar cakera. 1. 2 Z zon-zon di balapan. 1. 11 lompat air (lari berhalangan). 110 lari berganti-ganti. 75 lompat bergalah. 12 merejam lembing. 2 protokol majlis pembukaan/penutupan rasmi kejohanan. 1. 1. 17-24 peraturan am. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 123 kawasan mendarat (lompat galah). 30 . 12. 12 lompat tinggi. 33 sukan tara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->