P. 1
Balapan Dan Padang

Balapan Dan Padang

|Views: 600|Likes:
Published by Si Sawi Hijau

More info:

Published by: Si Sawi Hijau on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR

AN MALAYSIA

I

II

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

III

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia

DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. dan salam sejahtera Terlebih dahulu. cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kata Alu-Aluan KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh. Selain itu. mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik.Iv GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia . rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA v Kata Alu-Aluan PENGARAH BAHAGIAN SUKAN Salam sejahtera dan salam 1Malaysia Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani. emosi. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Penggubalan.

• Puan Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan • Encik Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK • Pegawai-pegawai – Bahagian Sukan • Semua Ketua Unit Sukan Negeri • Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) • Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM • Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM • Jurulatih Olahraga (guru) • Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini. Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGHARGAAN Penghasilan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu.vI GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat. .

Sektor. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA vII KANDUNGAN Kata Alu-aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia iii Kata Alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iv Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sukan v Penghargaan vi Kandungan vii Pengenalan viii Pendahuluan 1 Struktur Sukan di Sekolah 1 Peraturan Pertandingan 2 Jawatankuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan 2 Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah 11 Bilangan Pegawai Teknik yang Diperlukan 13 Bilangan Pembantu Teknik (Murid) 14 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan 14 Peralatan dan Kemudahan Acara Belapan 17 Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 24 Jemputan Tetamu Kehormat 25 Mesyuarat Post-Mortem 25 Pembinaan Balapan Olahraga 26 Sukan Tara 30 Lampiran 1: Surat Pekeliling Bil. Alatan dan Trek 42 Lampiran 5: Peraturan Olahraga 79 Lampiran 6: Borang Teknikal 92 Lampiran 7: Cadangan Pengisian Perasmian/Penutupan Kejohanan Olahraga 111 Lampiran 8: Contoh Surat 114 Indeks 122 . 1/1989 35 Lampiran 2: Cadangan Struktur Organisasi Majlis Sukan Sekolah 38 Lampiran 3: Cadangan Pembahagian Dalam Pasukan Rumah Sukan 40 Lampiran 4: Ukuran.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. peraturan pertandingan. 200 meter. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PENGENALAN Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. Contohcontoh surat. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. Bahagian jawatankuasajawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Walaupun bagaimanapun. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. sukan tara dan lampiran. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. . teknikal pertandingan.vIII GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan.

0975 kilometer). gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang . lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). lari berpagar wanita (100 m). merejam lembing. melempar cakera dan membaling tukul besi). Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. dan 3000 m berhalangan). lompat tinggi. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. dan 4 3 400 m). 4 3 200 m. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. lari berpagar lelaki (110 m). Acara-acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. acara jarak jauh (5000 m dan 10 000 m). rohani. acara separa maraton (21. maraton (42. patriotik dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. 10 kilometer. • Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah. StRUKtUR SUKAN Di SEKoLAH Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. emosi dan jasmani. dan lari berganti-ganti (4 3 100 m. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan. heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). 20 kilometer dan sebagainya). (Rujuk Lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah). Oleh yang demikian. 200 m dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. 3000 m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. • Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan). Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. • Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. Struktur sukan di sekolah adalah seperti berikut: • Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. Kejohanan olahraga sekolah merubahkan satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.195 kilometer). Acara balapan terdiri daripada acara pecut (100 m. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1500 m. (Rujuk Lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi).

2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). . • Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. (Rujuk Lampiran 4 untuk contoh trek). ukuran dan jarak). • JKK Hiasan. • Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang). • JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan). Kebersihan dan Keceriaan (4 orang). • JKK Kepegawaian (3 orang). • Mengedarkan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan. • JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). • Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan. • Jadual pertandingan. • JKK Hadiah. Rakaman. JAwAtANKUASA KEciL (JKK) yANG PERLU DiwUJUDKAN (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) • Urus setia (3 orang). Pegawai dan sebagainya. • JKK Kawalan. • JKK Teknik dan Peralatan (4 orang). Sijil dan Cenderamata (5 orang). (4 orang jika diperlukan). Penginapan Atlet. • Mengurus surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu. • JKK Pertolongan Cemas (2 orang). • JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan). Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut: • Nama. PERAtURAN PERtANDiNGAN Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan. • Atur cara. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup. • JKK Dokumentasi. Siar Raya dan Publisiti. • JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). • Mengurus serta mengendalikan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. • JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). UrUs setia Tanggungjawab urus setia ialah: • Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. • Syarat-syarat penyertaan. (Rujuk Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). • JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan. • Nombor peserta.

• Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. JKK Pertandingan dan PerangKaan Tanggungjawab JKK Pertandingan dan Perangkaan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: (a) Sebelum Pertandingan (i) Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturanperaturan kejohanan. • Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola. (ii) Menyusun atur cara pertandingan: • tarikh • nombor acara • masa • acara • bahagian umur • peringkat pertandingan (iii) Pengurusan rekod: • Kejohanan • Borang pendaftaran • Borang pertandingan • Buku pertandingan (iv) Taklimat penyelarasan • Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan. • Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal. • Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. • Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 3 • Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata. (v) Merekodkan borang pendaftaran: • Memproses • Menyemak • Mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur • Menetapkan nombor peserta (vi) Melaksanakan mesyuarat pengundian lorong: • menentukan tempat • acara • menyediakan bahan-bahan undian • alatan (20 hari sebelum kejohanan) .

pemegang rekod. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (vii) Menyediakan buku rasmi pertandingan: • nombor acara • nama acara • waktu • ukuran alatan • kedudukan lorong • bilangan peserta pertandingan • rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa. (b) Semasa Kejohanan (i) Menyediakan buku peserta • susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta (ii) Pengurusan keputusan pertandingan • menerima • mengeluarkan • mengumpul • menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan. jarak. bilik seranta. • alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat penguruspengurus pasukan. • masa. tempat dan tahun rekod dicipta) (viii) Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan. (x) Pengurusan tempat pertandingan: • menentukan dan menyesuaikan kemudahan di tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan. (ix) Memberi taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: • JKK Kepegawaian • JKK Hadiah • JKK Kemudahan Padang/Stadium • jawatankuasa-jawatankuasa lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan. zon. akhbar dan untuk simpanan) (iii) Mengemas kini maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: • analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan • analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan • calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur .4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 5 • calon peserta terbaik keseluruhan • calon kategori yang lain (iv) Pengurusan keputusan • Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi. menentukan ukuran. (ii) Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik. (iii) Mengemas kini rekod kejohanan. JKK teKniK dan Peralatan (a) Sebelum Kejohanan (i) Peralatan: • menyemak. (iii) Menyediakan dan melatih 40-60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. (b) Semasa kejohanan (i) Peralatan: • mengeluarkan. Wujudkan sistem keluar/masuk alatan • mengadakan score board untuk semua acara padang . menempatkan. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum pertandingan dijalankan • mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) (ii) Menyediakan pelan trek/staggers. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuk peraturan pertandingan) • menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/ kerosakan • menyusun.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (iv) Tugas-tugas lain. menyemak dan memastikan bahawa borang-borang teknikal yang diperlukan cukup. (iv) Mendapatkan. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. (c) Selepas Kejohanan (i) Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkan kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.

(e) Mengagihkan tugas pegawai. (iv) Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab terhadap hal-hal teknik yang lain. jadual tugas dan giliran tugas. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik serta diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. (b) Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan. (i) Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula. (c) Selepas Kejohanan (i) Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya. JKK Kewangan (a) Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan. pengurus kejohanan. (h) Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan. ketua kumpulan.6 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan. (iii) Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan. (d) Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus tempat penginapan pegawai (jika diperlukan). . (c) Mengurus surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan urus setia). pengurus teknik. (ii) Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. (c) Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata. (g) Membuat pendaftaran tentang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini. (f) Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. (d) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (ii) Menyediakan atau membuat semakan tempat bagi acara balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN dan sebagainya. (b) Berusaha mendapatkan tajaan. JKK KePegawaian (a) Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan. referi-referi balapan.

(i) Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 7 (e) Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola. (e) Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (b) Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (d) Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman serta pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan. (d) Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. (g) Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuk lampiran). mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan. JKK Perasmian dan PenUtUP (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan. (c) Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain. (e) Protokol majlis: menyediakan. . (c) Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan. penutupan dan jamuan rasmi. (b) Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. JKK JemPUtan dan sambUtan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan. (h) Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan. (f) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (f) Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.

(h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. urus setia. JKK Pertolongan Cemas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil pertolongan cemas. . (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (c) Melabel khemah-khemah kontinjen. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (f) Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. JKK Hiasan dan KebersiHan (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hiasan dan kebersihan. tempat keputusan dan tempat-tempat lain yang difikirkan perlu. (b) Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta. tempat pegawai teknikal. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/ sesi. (c) Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. (d) Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (g) Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan. (e) Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan. bilik panggilan. (j) Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. (d) Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan. juri. (h) Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus pasukan. (b) Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St. (e) Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokokpokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/ perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. (i) Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan. tempat hadiah.

keselamatan dan lalu lintas. (e) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. JKK doKUmentasi. JKK Kawalan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tentukan tempat letak kereta VVIP/VIP/jemputan/kontinjen. • Menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat. (c) Menyediakan sistem siar raya. (d) Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan). . • Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. • mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan. tempat peserta dan tempat hadiah. raKaman. Keselamatan dan lalU lintas (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan. • Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (h) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (ii) Lalu Lintas: • Mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan. • mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton. rakaman. • Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. (g) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. siar raya dan publisiti. (g) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa Pengelola. • mengawal keselamatan semasa rehat antara sesi pagi dengan petang. siaraya dan PUblisiti (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil dokumentasi. (b) Membuat rakaman kejohanan. • memastikan bahawa hanya orang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan. (f) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 9 (f) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (i) Kawalan dan Keselamatan: • menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta.

(f) Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan. (d) Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. (h) Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. (g) Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu).10 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (k) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (b) Menerima. JKK bUKU Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil buku cenderamata. (f) Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka. (g) Bekerjasama dengan JKK lain yang berkaitan dengan buku cenderamata. (h) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. (j) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (d) Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut. (c) Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah. (l) Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. (c) Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih. (i) Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. (e) Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu penyampaian hadiah. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan. (e) Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. (i) Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan. (b) Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata. (j) Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA JKK HadiaH dan Cenderamata (a) Menubuhkan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata. .

5 m /10.914 m/ 0.991 m/ 0.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.72 m /9.762 m) (Jarak pagar 45 m / 35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m Lari Berhalangan 5000 m Berjalan Kaki (sambungan muka surat sebelah) Terbuka X X X X X X X X X X X X X X X X Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X X X X P18 P15 P12 P10 X X Terbuka X X X X X X X X X X .762 m) (Jarak pagar 16 m /19 m / 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.914 m) (Jarak pagar 13.838 m) (Jarak pagar 13 m /8.02 m) 200 m Lari Berpagar (0.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.914 m/ 0. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 11 AcARA-AcARA yANG DicADANGKAN UNtUK SEKoLAH RENDAH DAN SEKoLAH MENENGAH acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.14 m/ 14.

5 kg X 1 kg X 1 kg X 700g X 600g X 600g X 600g X 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA acara 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10 000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 3 100 m 4 3 200 m 4 3 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X 5.45 kg Kumpulan Umur l18 l15 l12 l10 X X X X X X X X X 1 kg P18 P15 P12 P10 X X X X X X X X X X X X X X X 4 kg X X X X X X 4 kg X X 4.72 kg 2.72 kg X 1.45 kg X 4 kg X X X X X X X X X X X X X X .55 kg 2.12 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.72 kg 2.72 kg 2.

7. 24. 6. 15. 2. 18. 17. 19. 29. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan. Pegawai Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Referi bilik panggilan Ketua hakim balapan Ketua hakim lompatan Ketua hakim lontaran Ketua hakim acara campuran Ketua hakim bilik panggilan Ketua penjaga masa Ketua pengadil Penyelaras pelepasan Setiausaha pertandingan Hakim balapan * Penjaga masa * Pengadil/pencatat pusingan Pelepas Ketua penolong pelepas Penolong pelepas Hakim lompatan * Hakim lontaran * Hakim bilik panggilan Juruhebah Bilangan 3-5 orang 1 orang 2-4 orang 1 orang 4-6 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1-2 orang 1-2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12-16 orang 8-12 orang 2-4 orang 1-2 orang 4-8 orang 10-12 orang 10-1 orang 4 orang 2-4 orang . 8. 11. 21. 5. 28. 23. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 13 BiLANGAN PEGAwAi tEKNiK yANG DiPERLUKAN Bilangan pegawai teknik yang diperlukan sebanyak 100 hingga 120 orang. 13. 16. 14. 22. 27. 9. 4.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1. 3. 20. 12. 26. 10. Bil. Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan. 25.

4. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Pegawai Pegawai statistik Marsyal (pengawas) Penyelaras upacara penyampaian hadiah Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin Bilangan 2-6 orang 2-4 orang 1 orang 6-9 orang 1-4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu): 35. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian. 30. 5 6 7.45 kg 4. 33.14 Bil. 33.55 kg 5.72 kg 4. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan. 31 32. Ketua hakim photo finish Hakim photo finish Hakim pengukur acara padang Hakim acara jalan kaki Pegawai alat penyukat angin 1 orang 3-5 orang 4-6 orang 6-9 orang 1-4 orang * Jika alat elektronik digunakan.00 kg 5. 2. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 kg 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit . 34. JENiS DAN BiLANGAN PERALAtAN yANG DiPERLUKAN Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. 36.00 kg 4. yang diperlukan 2. Bil 1. 37. Peralatan Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Ukuran Bil. (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.45 kg 1. 3. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) BiLANGAN PEMBANtU tEKNiK (MURiD) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid. 34.

Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P 1. Pita ukur 22. Lembing 18L 11. Bendera kecil (Kuning dan Putih) 20. Bateri untuk siren (jika perlu) 28 Siren dan lampu isyarat 29. Palang untuk lombol bergalah 33. Bendera untuk dipacak di tempat memotong merah 800m 38. Papan menembak untuk pelepas hitam . Pagar untuk Lari Berpagar 12. Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa 39. Pagar untuk Lari Berhalangan 36.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tangga aluminium 34. Tempat berdiri untuk pelepas 40. Troli serba guna 14. Blok Permulaan 17 Kotak untuk permulaan (lorong) 18. Tempat air untuk Lari Berhalangan 37.5 kg 600 g 700 g 3m 5m 30 m 50 m 100 m 25 lap - 3 unit 3 unit 3 unit 85-90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2-5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2-6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1-2 unit 1-2 unit 10. 9. Galah untuk mengangkat palang 35. Pita ukur 21. Penyukat kelajuan angin (wind gauge) 30. Palang untuk Lompat Tinggi 16. Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) 26. Bendera kecil (Merah dan Putih) 19. Bangku panjang 31. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 15 8. Tiang lombol bergalah 32. Pita ukur 24 Pita ukur 25. Papan pengira pusingan (lap counter) 27. Troli untuk pagar 13. Tiang Lompat Tinggi 15. Pita ukur 23.

Papan putih (White board) 53 Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) 54. Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang 43. Papan tanda untuk hakim jalan kaki 68. Perata pasir untuk lompat jauh/kijang 59.16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Kain buruk untuk lap alatan balingan - - 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya . Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang 58. Mikrofon (mengikut keperluan) 50. Pagar untuk acara Lari Berhalangan 63. Bakul untuk letak alatan 69. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41. Bakul untuk letak pakaian atlet 70. Rostrum pemenang 45. Sarung angin (windsock) 67. Payung besar 56. Tangga penjaga masa dan hakim 57. Meja panjang 52. Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) 55. Papan notis 46. Kerusi biasa 44. Papan lonjat (kijang/jauh) 60. Kanister air 47. Baton 64. Alatan photo finish/EDM 65. Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi 61. Jam randik 66. Bilik urus setia 48. Alatan lombol bergalah 62. Extension wire 49. Besi spikes untuk tanda acara padang 71. Jam randik 65. Tiang penamat 42. Megaphone 51.

PERALAtAN DAN KEMUDAHAN AcARA BALAPAN Secara amnya. Papan plastisin untuk lompat jauh/kijang 74. (xii) Papan klip untuk borang-borang. Pencetak laser - 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. (iii) Tanda tangga penjaga masa. (iv) Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. Cangkul. (vii) Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800 m ke atas). Pistol pelepas 86. penyedok dan perata pasir 76. Tape sektor untuk acara padang (plastik) . Penyapu 73.kuning 81.putih 80. Resin untuk acara lontaran 75. Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) 82. (ix) Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . Papan dan tangga pelepas 88. Caution tape (merah putih) 77. (v) 16-20 buah jam randik. Mesin fotostat 85. .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (xiii) Bendera untuk pengadil (kuning/putih). peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti berikut: (i) Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). Papan klip 83. (ii) Tanda tangga hakim. (viii) Tangga dan papan untuk pelepas. Peluru untuk pistol pelepas 87. (x) Kotak lorong (2 set jika perlu). (xi) Alat-alat untuk menandakan salah mula. (vi) Hon dan lampu isyarat. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 17 72. Masking tape (kertas) 1 inci 78. Masking tape (kertas) 2 inci 79. Komputer riba 84.

(xvii) Bangku untuk pengadil. Cawan kertas. (xvi) (8-10 unit). kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. 4 3 200 m dan 4 3 400 m): (i) (ii) (iii) Blok mula (8 hingga 10 set). kain buruk. sediakan tempat yang sesuai.18 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. bakul sampah. (xv) Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 cm. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). Sekiranya alat foto penamat digunakan. (xxii) Kad merah. Nota: Sekiranya alat foto penamat digunakan. (b) Acara 5000 m. 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. 5000 m Jalan Kaki dan 10 000 m Jalan Kaki: (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (c) Acara Lari Berganti-ganti (d) Acara Lari Berpagar (i) (ii) . KHUsUs UntUK aCara tertentU (a) Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4 3 100 m. Span (sponge). Bekas air dan air. sediakan juga alat salah mula. Troli pagar yang cukup. (xix) Kad merah dan kuning untuk referi. (xviii) Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Baton (8-10 set). 200 m dan 100 m/110 m/200 m lari berpagar. (xx) Penyapu. Meja. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xiv) Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/43400 m / 43200 m (break line). Alat penyukat angin untuk acara 100 m. (xxi) Bakul untuk pakaian peserta (individu).

3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. (f) Acara Lari Berhalangan (g) Kad-kad Teknikal Balapan (rujuk Lampiran 6) (vii) Borang sukatan angin. Papan amaran (white board). Borang bantahan (digunakan pada semua acara). Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan secukupnya dan bergantung kepada keperluan acara.96 m. Ketua penjaga masa. 1 pagar di halangan air. Tanggungjawab diserahkan kepada pengelola untuk menyediakannya. Hakim. (viii) Hakim bilik panggilan. Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Pengadil. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki. Penjaga masa. (ix) (x) (xi) Hakim acara berjalan kaki. Penyediaan air di tempat lompatan air. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen. . Pencatat pusingan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 19 (e) Acara Berjalan Kaki (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Kerusi. Penyapu. berus. Tiga set bendera merah dan putih.72 kg 4. kain buruk. (xvii) Air minuman dan cawan kertas. meja dan tempat khemah/payung. Satu set bendera kuning.55 kg 5. Kad teknikal dan papan klip (2 set). Air-horn atau alat yang sesuai. Besi penanda. guni. Tempat menyimpan atau rak peluru. Jam randik. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru.45 kg Pita pengukur 30 m atau EDM (alat pengukur elektronik). dan bakul sampah. Resin powder untuk membantu genggaman.00 kg 4. . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Peralatan dan KemUdaHan aCara Padang (a) Acara Lontar Peluru (i) Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) Berat Peluru 2. (xix) Penanda jarak dan rekod. Papan skor. Pita sektor balingan atau garisan.20 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. (xviii) Penanda untuk peserta.

98-4.72 kg 1 kg 1. alatan.02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). Satu set bendera kuning. Sila rujuk ukuran. (vii) Jam randik atau countdown clock.5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. alatan. Pita ukur 3 m atau 5 m atau bar pengukur (atau EDM). Sarung angin. Sila rujuk ukuran. dan trek (Lampiran 4).72 kg 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara. Palang 3. Sarung angin (wind sock). Dua set bendera merah dan putih. sektor. Penanda. (d) Acara Lompat Tinggi (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tiang. dan trek (Lampiran 4). (c) Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki (i) (ii) (iii) (iv) (v) Berat Lembing 2. . Pita ukur 50 m atau 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21 (b) Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki (i) (ii) (iii) (iv) Berat cakera 2. Tilam (sekurang-kurangnya 3 m 3 5 m). sektor.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

(xiii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. guni. berus. (xii) Kerusi. (vii) Penanda. meja dan khemah/payung. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (viii) Penanda. (xvi) Air minuman dan cawan kertas. kain buruk.22 (ix) (x) (xi) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (xv) Penyapu. meja dan khemah/payung. (e) Acara Lombol Bergalah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 10 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (xvi) Air minuman dan cawan kertas. (xv) Penyapu. kain buruk. Satu set bendera kuning. Kerusi. (viii) Kad teknikal. (xiv) Papan klip pegawai. dan bakul sampah. . guni. Penimbang air. Sarung angin (wind sock). dan bakul sampah. (ix) (x) (xi) Penimbang air. Dua set bendera merah dan putih. Dua batang galah untuk mengangkat palang. Sarung angin (wind sock). Dua buah tangga berukuran 5m. (xii) Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Jam randik atau countdown clock. Dua set kad teknikal dan papan klip. (xiv) Papan skor. (xiii) Papan skor. berus.

meja dan peneduh. Kerusi. Kerusi. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). Alat penyukat angin. (g) Acara Lompat Kijang (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM. meja dan berteduh. Dua set bendera merah dan putih. (xiii) Papan klip pegawai. . (xv) Air minuman dan cawan kertas. Bangku pendek untuk hakim take-off. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). (viii) Satu set bendera kuning. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. (ix) (x) (xi) Bangku pendek untuk hakim take-off. (vii) Dua set bendera merah dan putih. berus dan bakul sampah. Perata dan sudip untuk plastisin. (xvi) Penanda jarak. Alat penyukat angin. Alat perata pasir (cangkul dan perata).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (xii) Papan skor. (vii) Satu set bendera kuning. (xvii) Besi penanda. (viii) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Plastisin. (ix) (x) (xi) Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 23 (f) Acara Lompat Jauh (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pita ukur 20 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (xiv) Penyapu.

• Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet 1 2 orang guru 1 seorang ketua). berus dan bakul sampah. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut: Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet . (xvi) Air minuman dan cawan. (xv) Penyapu.00 kg 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA (xii) Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. dan trek (lampiran 4). Sila rujuk ukuran. Kurungan keselamatan. PRotoKoL MAJLiS PEMBUKAAN/PENUtUPAN RASMi KEJoHANAN • Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. • Kedudukan pengurus pasukan. sektor. (xvii) Besi penanda.24 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. (xiv) Papan klip pegawai.45 kg Pita ukur 50 m hingga 100 m atau EDM (alat pengukur elektronik). (h) Acara Baling Tukul Besi Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka (i) (ii) (iii) Berat Baling Tukul Besi 4. guru. alatan. (xiii) Papan skor. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau muzik yang dimainkan melalui cakera padat.

penutupan. kedudukan pembawa bendera setiap kontinjen adalah seperti berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar. perbarisan. pertandingan perbarisan dicadangkan. • Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah. semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti rajah di atas). semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya. Contoh surat jemputan dilampirkan (Rujuk Lampiran 8). pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 25 • Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta. Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. • Raptai pembukaan. MESyUARAt PoSt-MoRtEM • Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. (Rujuk Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan) JEMPUtAN tEtAMU KEHoRMAt • Sekiranya Menteri. Timbalan Menteri. .

36 m2 > 8239.17 m2 300 meter 200 meter 150 meter .17 m2 > 2504.16 m2 > 3042. BALAPAN 400 meter JUMLAH LORONG 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 KELUASAN > 16 804.26 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.17 m2 > 15 482.86 m2 > 4710.68 m2 > 3548.86 m2 > 5448.82 m2 > 14 211. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA PEMBiNAAN BALAPAN oLAHRAGA KePerlUan awal (a) Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: • Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong • Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m 3 B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang (b) Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.86 m2 > 9219.47 m2 > 10 248.86 m2 > 2504.18 m2 > 4021.

(g) 20 batang paku 20 cm.21 m – 1. (e) Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 m. (j) 10 Tukul besi. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8/6/4 lorong Lebar lorong = 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 27 (c) Pelan balapan hendaklah mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. (c) Pita ukur (steel) berukuran 50 m. (b) Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 m. (h) Minyak hitam/cat.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 cm KePerlUan alatan (a) 15 batang besi penanda. . (i) Roller atau berus cat (5 cm). (d) Pita ukur (steel) berukuran 30 m. (f) Tali (7mm – 10 mm) berukuran 120 m.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.Besi penanda (15 batang) .

PerHatian dan Peringatan (a) Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 cm-50 cm. L m Lorong 2 2 L m Lorong 1 5 1/2 (d) Garis Rentas (GR) kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. (c) Minyak penipis. (e) Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. (d) Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.142 3 a1 2 a2 (ii) a 5 b (iii) b 5 1/3 3 3. GR 5 √2y2[1 2 kos (57. (b) Pita ukur. (i) a 5 1/3 3 3. rUmUsan menCari JaraK lengKUng balaPan (a) Lengkung (L).142 3 b1 2 b2 (iv) Jumlah L 5 a 1 b 1 c (b) Garis lurus (GL). (b) Cat semburan.28 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (c) Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.288 3 w/y] . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA baHan-baHan (a) Minyak hitam atau cat (putih). (i) 200 m 2 L m (untuk balapan 400 m) (ii) 150 m 2 L m (untuk balapan 300 m) (iii) 100 m 2 L m (untuk balapan 200 m) (c) Stagger.

50 m • Bendera = 30 cm 3 40 cm .21 meter (minimum) hingga 1. (c) Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”. (b) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. (f) Garisan memotong (cut-in) 5 cm. (d) Setiap garisan lebarnya ialah 5 cm. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 29 membUat garisan y x f1 f p (a) Jarak f ke f1 adalah antara 1.00 – 3. (e) Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.50 m • tebal tiang = 2.23 meter (maksimum).00 cm • lebar tiang = 5 cm (h) Bendera memotong (cut-in): • Tinggi tiang = 1. lebar garisan ialah 5 cm.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. (g) Tiang penamat: • tinggi tiang = 1.

00 m Zon Pertukaran Baton garisan memotong (CUt-in) SUKAN tARA Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: • melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah • mengumpul mata atau markah rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan • salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah • mudah dan selamat .30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Zon-Zon di balaPan Zon menerima baton Zon menunggu 10.00 m 10.00 m 10.

(b) Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: • kelas A . Acara-acara boleh dibahagikan kepada: LARIAN 100 M 200 M 400 M 800 M ACARA LOMPATAN L/Jauh L/Kijang L/Tinggi BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. (d) Semua murid wajib melibatkan diri. (h) Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti dalam muka surat berikut. Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah. murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/larian sahaja. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 31 Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. . Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji.Tingkatan 1 dan peralihan (c) Sukan tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan. PeratUran am (a) Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing. (f) Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan. (g) Bagi semua acara.Tingkatan 4 hingga 6 * • kelas B . (e) Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan. Nota: Untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.Tingkatan 2 dan 3 • kelas C .

5 m 6.0 m 4.0 m 4.0 m 5.5 m 3. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA KELAS LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC LA LB LC PA PB PC 1.32 BIL.5 m 5.0 m .0 m 3.0 m 6.5 m 5.5 m 6.5 m 2.5 m 3. Lontar Peluru KELAYAKAN 1 mata 2 mata 15 s 12 s 16 s 13 s 17 s 14 s 17 s 14 s 18 s 15 s 19 s 15 s 75 s 65 s 80 s 70 s 85 s 75 s 85 s 75 s 90 s 80 s 95 s 85 s 3.5 m 8. 400 meter 3.0 m 4.0 m 4.0 m 2.5 m 7. Lompat Jauh 4.5 m 8.5 m 3.5 m 7. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.0 m 5. 100 meter 2.0 m 3.5 m 6.

dan perkara yang berkaitan. (c) Berikan taklimat kepada murid tentang acara. (i) Jam randik (stop watch).30 petang 8. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap peserta selesai mengambil . keselamatan. peraturan. (b) Jadual Sukan Tara (cadangan). (b) Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.30 pagi Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang PandUan PengendaliKan sUKan tara (Cadangan) (a) Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. had kelayakan. Jalankan acara ini serentak. (iii) Peluru mengikut saiz. (ii) Wisel (pelepas dan penjaga masa). kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh. pemarkahan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 33 sistem PemarKaHan (Cadangan) (a) Hadir serta mengambil bahagian: • 1 markah setiap acara • tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama • tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. (d) Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Kumpulan larian (100 m dan 400 m). Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Waktu 2.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA keempat-empat acara. Peruntukan 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua.34 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Borang yang berkaitan diserahkan kepada Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan sahaja. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. Buat catatkan dalam borang. Peserta yang berjaya melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. (e) Pegawai-pegawai yang diperlukan: • Bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta. Penjaga akan melihat jam dan meniupkan wisel mengikut kelayakan masa yang ditetapkan. Pencatat mengira jumlah peserta yang mengambil bahagian. seorang pegawai atau pelajar (QM) ditugaskan untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru. . (f) Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. • Dalam acara lompat jauh atau lontar peluru. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Sementara itu.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1/1989 . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 35 LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL.

Pihak sekolah. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. . setakat mana yang boleh. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut.III/(69) 3 Januarai 1989 Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan.36 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara berikut dipatuhi: i. Namun demikian. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. 2. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. iii. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. jasmani. ii. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. iv. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. jogging atau perlumbaan jalan kaki.

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. 9. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. 7. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 37 3. Ketua-ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan.k. 3. 5. 4. 8. 2. s.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. . 6. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 11. 10. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. 1. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. YB Dr. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH .38 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 39 Pengerusi: Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1: Pen. Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi: PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi: PK Akademik Pentadbiran Setiausaha: Setiausaha Sukan Ahli: Guru-guru Penasihat Permainan Ahli: Ketua Guru Pasukan Rumah .

40 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN .

Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. dan atlet-atlet berbakat yang seimbang. Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. Nota: Terdapat pelbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. jantina. Munusamy – rumah kuning.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Maniam – rumah biru. Teng Ah How – rumah biru. Bonnie – rumah hijau. Isa – rumah hijau. Ai Tong – rumah ungu. . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 41 dUa Cara/ContoH diCadangKan: (a) Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah. Celene – rumah merah. Nota: Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka: (i) 1 dan 2 masuk Rumah Merah (ii) 3 dan 4 masuk Rumah Hijau (iii) 5 dan 6 masuk Rumah Biru (iv) 7 dan 8 masuk Rumah Kuning (v) 9 dan 0 masuk Rumah Ungu (b) Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas. Contohnya: Senarai daftar • Ahmad • Isa • Maniam • Munusamy • Ai Tong • Celene • Bonnie • Teng Ah How • Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. perbezaan dalam bilangan tidak boleh terlalu ketara. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum.

ALATAN DAN TREK .42 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. SEKTOR. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 4 (Sumber: Buku Peraturan IAAF /KOAM) UKURAN.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LORONG Lengkung AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 15.95 22.64 22.00 15.64 22.00 15.64 LURUS BR 15.64 20.15 22.96 15.64 22.63 EB/EL 15.69 23.00 18.00 18.71 17.81 26.64 22.64 22.86 22.00 15.73 Lengkung LM 20.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.92 21.23 21.92 26.44 24.20 180.73 Lurus CD 22.38 27.44 24.64 22.23 17.10 27.64 22.00 21.00 16.35 12.64 22.15 22.46 23.64 22.69 19.29 19.95 22.64 JEJARI GL/GM 20.57 20.86 22.00 18.23 22.01 157.63 28.15 23.64 22.86 22.15 22.68 29.15 27.61 LURUS AB 22.69 19.71 17.23 23.69 19.00 18.92 21.46 18.64 22.61 LURUS CD 22.75 43 .35 12.64 22.46 18.57 20.57 20.15 23.39 204.35 12.35 12.00 15.15 22.64 22.64 22.00 LURUS AQ 12.64 22.61 FC/FM 15.64 Jumlah 150.29 19.52 24.64 22.66 196.15 23.71 17.23 23.00 16.00 20.38 28.35 12.61 JN/JD 15.64 22.38 23.64 22.81 26.23 17.46 22.68 29.52 24.71 17.00 16.64 22.47 173.46 18.74 165.39 28.64 22.00 15.16 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 m LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.92 21.38 23.29 19.38 23.64 22.75 Lengkung BL 15.44 24.00 15.15 26.64 22.00 15.92 21.69 19.10 27.44 24.86 22.64 22.69 24.35 12.96 Lengkung MC 15.57 20.BALAPAN 150 METER D N J G H K P A B R L E F M C UKURAN ASAS Q AB=CD = 22.15 23.39 28.00 16.38 23.46 18.00 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.64 22.64 22.64 22.35 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.64 22.35 12.92 24.93 188.64 22.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.23 17.23 17.29 19.

86 22.64 18.10 27.57 20.64 24.64 22.00 Jumlah 200.35 22.64 19.71 22.00 15.64 15.64 22.57 Lorong 5 12.64 22.35 22.35 22.92 238.68 29.86 22.71 17.35 22.00 Lorong 3 12.64 22.71 Lorong 2 12.52 22.81 26.00 22.57 20.38 254.15 Lorong 7 12.95 15.96 22.86 22.64 22.73 215.39 28.44 24.39 28.64 Lengkung ND Lengkung PN Lurus AB Lengkung AP Lurus BR 15.15 23.71 20.86 Lorong 6 12.15 20.35 22.46 223.00 15.29 19.44 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 18.64 17.68 29.64 20.73 .00 15.64 20.64 19.23 17.64 22.95 22.00 18.19 230.75 22.64 22.64 17.64 22.65 246.00 15.00 15.57 24.64 15.35 22.15 23.64 22.44 24.10 27.23 23.29 23.64 18.96 LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.15 23.52 24.29 19.64 23.64 22.44 JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.35 22.35 22.73 22.64 22.29 Lorong 4 12.75 22.81 26.00 207.44 24. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 12.00 15.00 15.

81 19.64 20.64 17.95 Lorong 2 22.64 15.57 24.64 17.86 26.68 23.JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lurus AB 15.64 15.95 15.00 22.23 17.64 22.00 22.49 > L 8.86 26.23 17.50 < N 45 .57 22.29 22.63 > C 2.15 27.96 24.64 17.75 22.00 304.64 15.02 > M 2.29 23.64 18.15 22.39 22.81 19.13> M Lorong 4 19.04 > C Lorong 6 22.00 309.64 20.64 22.64 Lengkung Lengkung PN AP Lurus BR Jumlah Stagger 300 M 15.00 309.39 22.57 22.00 22.64 23.23 17.96 24.71 22.64 15.58 > D GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.64 18.29 23.29 22.71 22.44 28.64 15.29 23.86 22.29 22.64 15.95 15.26 21.00 320.64 24.00 317.68 < L 15.68 23.10 20.74 < M Lorong 3 18.15 27.86 22.64 22.64 15.73 29.23 17.49 13.58 9.13 4.32 0.68 23.86 26.71 22.52 18.57 22.64 18.52 18.26 > D 3. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 24.63 20.75 29.57 22.57 24.15 27.64 24.44 22.00 299.44 28.10 20.57 24.81 19.64 19.00 22.00 321.95 15.71 22.71 20.44 22.44 22.55 < C Lorong 5 22.64 20.44 28.86 22.52 18.10 20.29 22.02 17.75 22.00 22.64 19.64 19.71 20.01 > D Lorong 7 23.64 LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lorong 1 20.64 15.71 20.39 22.00 22.73 22.64 23.96 24.15 22.75 29.00 22.00 313.15 22.64 15.04 9.

23 15.00 18.29 23.52 18.10 20.64 22.39 409.95 15.71 292.81 26.10 20.36 9.26 282.00 22.96 420.52 18.95 15.62 20.64 22.64 19.29 Lorong 4 19.64 23.64 22.36 403.57 18.75 29.68 29.00 290.62 22.78 23.64 17.71 20.68 23.57 22.39 22.29 23.81 19.64 18.86 22.02 279.95 15.64 24.23 17.64 19.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.34 1.44 24.64 15.26 Jumlah 22.00 15.52 24.75 .00 15.00 22.94 22.39 22.57 24.64 17.73 19.00 15.64 15.15 271.15 22.95 15.96 24.29 22.95 15.23 17.73 293.44 28.00 Lorong 3 23.85 290.68 23.44 283.15 22.38 292.15 23.99 22.64 22.29 279.57 24.38 22.00 15.71 22.39 22.64 15.50 14.00 15.64 20.62 410.96 7.00 22.85 22.57 Lorong 5 20.78 414.64 22.15 27.02 22.86 22.96 16.81 19.64 22.71 22.23 17.64 20.64 22.62 22.44 22.71 20.15 23.94 283.57 22.64 18.86 22.29 17.62 292.86 26.36 10.15 27.64 Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP Lurus AB Selepas C Selepas D Selepas N Selepas P Sebelum A Selepas A Selepas B Sebelum L 293.64 22.64 22.75 29.71 20.99 271.44 28.44 24.71 20.00 22.57 3.71 20.64 15.64 19.86 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 Jumlah Lurus BR 15.29 19.57 24.64 24.57 20.00 22.36 0.71 22.64 18.71 17.68 23.52 18.64 23.75 22.96 24.64 22.86 26.64 22.64 22.00 15.10 20.81 19.75 28.26 6.73 29.64 20.23 17.86 26.10 27.00 22.29 22.86 22.26 22.64 23.46 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DI ATAS BALAPAN 150 METER Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung PA Lorong 1 22.29 23.00 22.39 28.64 22.39 406.44 24.34 407.00 15.00 423.64 17.62 Lorong 2 17.64 22.23 23.39 292.64 22.96 24.44 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 282.64 20.52 18.15 27.

53 36.61 KA/KP/AP Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 M 32.53 19.00 M 18.29 29.53 36.92 24.97 30.46 21.92 24.20 M JEJARI DITOLAK 0.61 CD 36.50 32.29 29.83 27.50 M D C 10.53 18.60 M 18.61 36.75 31.60 M 6.97 30.92 24.50 32.00 METER 3 70.97 M B AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.38 26.06 28.53 M 30.92 24.53 36.69 22.69 22.53 36.60 25.21 LURUS FC/FM 18.53 36.69 22.53 LURUS AQ 32.97 30.15 25.46 21.53 36.23 20.50 M 100 M A R 36.00 AB EB/EL/LB JEJARI JEJARI GL/GM/ML 24.53 36.97 30.53 36.20 M LURUS JN/JD/ND 18.15 25.23 20.75 31.50 32.69 22.06 28.0 M 10.50 32.60 25.23 20.97 .50 32.52 30.61 36.38 26.46 21.46 21.97 30.98 33.97 30.53 36.97 LORONG 18.83 27.00 19.00 METER 36.21 HP/HN/PN 24.38 26.52 30.50 LURUS BR 30.60 GE=EF=FG= 10.53 36.38 26.00 M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.15 25. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 Lorong 7 47 Lorong 8 30.0 M J F H K P L E G N M 62.53 36.53 36.50 32.60 M JEJARI DITOLAK 0.50 32.00 M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.53 36.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.23 20.00 19.00 19.98 33.15 25.00 M Q 32.

53 Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD Jumlah 200.29 32.58 27.53 20.00 30.49 34.14 21.64 246.58 33.72 29.53 36.58 27.21 33.43 22.48 JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND 18.85 36.14 27.76 Lorong 2 20.00 25.46 223.85 25.85 20.21 Lorong 7 26.53 26.85 25.00 30.78 .53 36.78 36.91 238.72 24.92 Lorong 6 25.53 25.92 32.73 215.37 254.53 36.76 18.34 Lorong 4 22.58 27.43 28.05 20.34 21.14 36.87 34.53 22.53 36.72 24.72 29.53 36.29 36.53 36.53 36.63 36.00 207.29 26.63 Lorong 5 24.87 36.49 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.43 28.18 230.29 26.10 LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 18.53 36.53 21.43 22.14 27.87 36.53 24.05 Lorong 3 21.00 25. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 27.53 18.87 36.

53 36.53 Lorong 6 32.46 219.78 27.86 3.50 36.50 36.73 211.34 21.53 207.50 36.76 18.53 36.86 3.97 30.05 203.97 36.86 200.85 30.73 m selepas T 11.59 215.05 20.87 33.19 m selepas T 27.43 30.49 26.53 Lorong 4 32.97 Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR PERMULAAN 200 M 0.50 36.86 m selepas T 7.97 29. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.46 m selepas T 19.53 49 .53 Lorong 2 32.58 32.00 30.00 3.87 34.00 M pada T 3.59 m selepas T 15.53 36.29 30.86 3.86 3.19 227.14 21.97 28.00 0.92 24.86 3.97 25.21 25.32 223.43 22.97 30.86 Jumlah BEZA 18.53 Lorong 5 32.72 30.63 22.29 26.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.32 m selepas T 23.05 m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lurus AB Lorong 1 32.14 30.58 27.50 36.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung BL Lurus CD 36.53 36.53 36.00 25.85 20.50 36.53 30.50 36.53 Lorong 7 32.53 Lorong 3 32.97 27.72 24.50 36.53 36.86 3.

53 24. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 26.58 36.27 9.97 186.29 36.97 217.96 sebelum M Lorong 6 25.85 25.45 sebelum C .97 206.81 1.72 36.53 30.53 30.11 12.58 33.00 30.53 22.72 36.05 20.43 36.81 sebelum M Lorong 5 24.34 21.76 18.29 36.96 6.85 36.43 36.87 34.53 21.00 36.92 24.53 26.53 20.63 22.34 sebelum M Lorong 4 22.53 27.43 28.97 222.5 sebelum M Lorong 3 21.53 30.42 5.53 18.49 26.50 8.53 30.14 36.53 30.65 sebelum M Lorong 2 20.97 196.97 201.53 30.14 27.21 25.00 36.29 32.35 13.53 30.97 191.85 36.58 36.87 36.78 27.53 25.53 30.66 3.11 sebelum M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.50 PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah PERMULAAN 200 M LORONG Lengkung CM Lurus CD Lorong 1 18.72 29.97 212.14 36.87 36.31 sebelum C Lorong 8 27.

85 6.29 10.97 272.53 26.85 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR PERMULAAN 200 M LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.53 29.09 28.87 27.53 20.43 19.53 30.58 26.97 280.09 36.53 30.53 25.43 21.74 36.44 36.00 m selepas A Lorong 6 36.55 0.97 320.53 24.60 16.53 21.97 263.79 31.63 24.53 22.43 29.84 35.29 26.09 36.97 296.41 18.80 m sebelum B Lorong 7 36.85 18.29 -20.49 36.29 25.00 24.35 4.53 30.53 19.14 20.14 21.19 36.58 27.72 23.14 36.44 29.97 312.66 m selepas B 51 .14 32.53 30.53 22.49 36.38 25.92 m sebelum A Lorong 2 36.35 -4.79 36.79 36.45 27.81 m selepas A Lorong 3 36.68 22.44 36.40 11.73 26.37 3.19 36.84 36.53 30.74 26.32 -12.53 27.87 29.33 21.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.08 27.93 m selepas B GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.19 36.53 21.00 25.49 33.59 Lurus AB Jumlah BEZA 36.27 m selepas A Lorong 5 36.98 19.53 18.14 36.53 30.97 304.53 27.54 m selepas A Lorong 4 36.32 2.53 23.53 30.84 36.53 25.53 30.57 8.03 23.97 288.53 26.43 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.72 22.

98 CD 79.98 LURUS LORONG 29. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 5 24.11 79.23 30.11 79.73 27.00 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.48 79.23 Lorong 2 20.48 21.73 25.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.23 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.23 20.23 22.23 35.11 79.23 79.BALAPAN 300 METER D M J G H K L A B E F C 52 UKURAN ASAS N P Q AB=CD = 79.11 79.48 31.98 34.73 37.48 21.11 79.48 26.11 Lorong 1 19.98 24.73 32.73 79.11 79.11 79.11 19.23 30.23 25.23 25.11 79.11 79.11 79.48 26.11 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.11 79.73 Lorong 8 27.23 Lorong 6 25.48 Lorong 3 21.48 31.48 36.48 24.98 27.73 37.73 22.73 32.73 22.73 Lorong 4 22.98 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.48 Lorong 7 26.23 20.11 79.98 34.23 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 19.98 .48 36.23 35.98 FC/FM 19.73 27.98 24.11 20.98 21.98 26.

14 Lorong 1 20. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 20.76 79.54 Lorong 6 20.42 10.69 37.14 79.69 37.69 79.85 7.16 26.00 79.11 431.45 31.38 79.68 Lorong 5 20.85 25.27 39.38 35.30 39.11 447.11 29.61 20.00 38. 4 3 100 METER.11 22.69 79.00 38.11 24.47 28.98 54.88 79.45 79.13 47.23 22.92 21.71 5.88 79.11 25.16 26.11 400.98 34.88 79.61 20.11 454.88 79.11 21.88 79.07 34.07 79.11 24.76 33.14 79.78 29. 4 3 200 METER DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.11 415.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER.07 79.00 Selepas Q Sebelum A Selepas A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 30.38 35.11 20.54 24.85 Lorong 3 20.88 79.11 26.11 407.71 15.11 28.00 79.17 Lorong 4 20.54 24.56 23.56 2.47 28.11 423.11 21.10 53 .14 Lorong 2 20.27 18.30 79.13 26.38 79.11 22.00 0.11 25.76 33.88 79.11 439.45 79.11 26.39 Lorong 7 20.45 31.42 31.92 21.30 79.23 22.30 39.76 79.25 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 28.11 29.78 29.85 25.11 20.88 79.07 34.

14 30.28 347.69 Lorong 7 28.14 54.07 Lorong 5 25.38 35.11 79.11 79.76 Lorong 4 24.85 25.45 20.11 29.38 Lorong 6 26.76 33.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.01 0.54 JARAK LORONG BALAPAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.54 35.47 39.00 38.45 20.11 79.78 29.11 315.85 37.61 31.11 79.72 323.69 25.45 Lorong 3 22. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 29.43 339.45 31.07 34.57 331.78 26.23 22.69 300.04 0.11 79.38 24.76 21.11 79.49 6.54 24.92 21.30 39.01 Jumlah 30.69 37.11 29.28 47.99 7.92 33.69 28.23 34.00 26.16 26.11 79.86 7.14 354.11 79.14 Lorong 2 21.14 Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG 79.11 79.57 31.14 25.43 39.07 22.11 79.76 21.99 307.30 79.11 79.00 25.16 38.07 22.38 24.47 28.11 79.30 .30 28.60 19.72 23.61 20.86 15.05 12.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 79.

14 Lorong 4 79.92 21.78 29.11 21.45 31.36 Lorong 7 79.85 25.68 26.11 28.11 25.07 79.11 29.11 229.76 79.82 44.00 79.14 30. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 79.50 55 .68 52.47 28.11 22.16 26.69 79.45 79.JARAK LORONG BALAPAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah Selepas C Sebelum D LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 79.11 24.07 Lorong 3 79.11 240.97 36.11 20.90 38.75 48.11 236.30 79.38 35.11 256.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.82 34.30 39.90 40.11 233.29 Lorong 6 79.00 38.11 Lorong 2 79.69 37.38 79.07 34.23 22.11 26.11 244.04 46.11 248.14 79.61 22.11 29.61 56.54 24.04 33.61 20.21 Lorong 5 79.97 42.11 252.76 33.75 30.

38 79.41 .41 8.25 Jumlah Selepas P Sebelum P 0.07 79.11 105.18 Lorong 5 25.69 79.75 LORONG Lengkung AP Lorong 1 20.11 104.56 0.76 79.18 3.49 Lorong 6 26.11 101.11 Lorong 8 29.30 79.11 99.11 7.56 Lorong 3 22.56 JARAK LORONG BALAPAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 79. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 28.14 Lorong 2 21.00 79.11 107.87 Lorong 4 24.80 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.11 108.80 5.11 103.45 79.49 4.11 100.87 1.

53 27.72 29.53 18.76 18.00 36.72 36.97 30.40 298.00 30.97 30.53 18.60 PERMULAAN 300 M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD ML CM ND PN AP AP LB 25.76 27.43 36.97 30.29 26.14 27.05 20.72 21.43 28.85 36.92 24.38 313.53 36.14 313.53 26.53 25.72 36.49 24.14 36.58 36.41 306.43 Lorong 4 22.63 30.53 25.21 33.85 36.29 32.63 22.53 27.97 286.43 36.92 32.53 30.53 22.37 304.29 Lorong 7 36.87 26.38 Sebelum P 13.53 20.53 24.43 36.00 Lorong 6 36.00 22.34 29.14 36.87 57 . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 36.87 321.53 36.78 27.40 Sebelum P 1.87 36.58 34.05 28.53 26.97 30.53 25.53 20.53 21.6 Sebelum A Lorong 2 20.34 21.72 Lorong 5 36.53 24.58 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.85 25.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB Lurus BR Jumlah 30.97 36.53 36.14 36.97 30.14 Sebelum A 13.53 Lorong 1 18.14 Lorong 3 21.65 Sebelum P 4.85 36.97 30.53 18.49 34.58 25.29 36.21 33.35 295.63 Sebelum P 4.53 21.53 20.85 13.78 27.59 Sebelum A 6.87 Sebelum A 21.87 36.53 22.

97 86.00 Lorong 1 18.97 88.00 36.53 30.79 7.53 30.00 Lorong 5 24.00 Lorong 7 26.97 95.50 36.21 Sebelum P Lorong 7 32.53 30.00 Lorong 2 20.53 30.97 100.97 92.22 9.53 30.97 100.50 36.53 30.97 100.53 30.00 Lorong 6 25.50 Sebelum P Lorong 6 32.53 30.92 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.50 36.97 100.97 100.97 87.14 36.97 100.07 Sebelum P Lorong 4 32.36 Sebelum P Lorong 3 32.97 100.97 94.53 30.53 30.29 36.53 30.50 36.58 36.64 12.53 30.97 91.53 30.58 PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Jumlah 100 M PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lurus BR Lorong 1 32.72 36.08 5.63 Sebelum P .00 Lorong 8 27.50 36.53 30.50 8.97 90.85 36.50 36.43 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 8 32.50 36.00 Lorong 3 21.65 Sebelum P Lorong 2 32.78 Sebelum P Lorong 5 32.35 13.93 11.00 Lorong 4 22.53 30.37 4.87 36.97 100.50 36.53 30.

29 24.19 30.03 30.00 Lorong 6 25.58 27.00 30.78 27.97 30.97 406.53 36.53 36.58 25.43 20.50 21.85 25.28 415.50 36.97 30.29 258.29 24.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.87 30.49 26.29 32.03 18.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.34 29.00 25.72 24.87 34.53 36.14 27.68 22.28 selepas D 15.58 25.00 32.63 22.14 Lorong 3 36.29 32.92 24.43 22.97 30.21 252.85 20.73 27.00 30.73 25.97 30.97 30.19 selepas N .53 27.62 392.76 276.78 11.72 29.97 30.31 sebelum D 4.89 411.05 20.88 selepas D 0.43 28.53 18.87 26.97 30.92 32.43 32.97 30.49 21.34 21.14 25.03 276.92 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.53 Lurus CT Lurus CD Jumlah 269.50 36.76 27.49 255.50 32.72 21.63 30.78 27.53 36.14 21.21 33.88 400.97 30.97 30.53 36.53 36.50 32.97 30.97 30.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.53 18.76 18.29 26.72 29.56 sebelum C 6.87 34.53 36.44 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M 5.89 selepas N 269.53 36.58 33.41 24.21 25. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 271.85 Lorong 2 36.97 394.14 32.72 32.69 404.53 21.14 252.50 32.68 263.34 255.00 22.50 36.50 22.97 417.43 28.76 20.53 36.58 33.49 34.53 20.53 36.53 36.49 59 258.85 32.72 Lorong 5 24.62 selepas C 7.43 Lorong 4 22.05 28.53 20.76 284.29 26.87 26.53 36.41 271.97 30.05 284.85 25.63 263.03 selepas C 17.14 18.14 27.

84 21.41 24.14 21.53 30.53 30.63 22.14 21.85 25.05 28.73 25.25 409.34 255.53 20.87 Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.41 271.85 Lorong 2 36.14 252.14 32.53 36.50 21.75 9.58 25.97 36.84 421.35 sebelum D 269.73 27.05 284.60 PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP Lurus AB 36.00 30.50 32. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 263.49 255.00 0.29 32.05 20.53 30.44 6.78 27.50 32.97 36.53 36.49 258.63 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.03 276.53 21.53 36.53 30.21 25.86 sebelum N 13.53 30.43 22.78 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 36.92 24.87 26.97 36.53 36.59 23.59 36.49 26.85 20.63 30.14 27.50 20.72 24.53 18.75 Lengkung ND Lurus AB Lurus BR Jumlah Lengkung PN Lengkung AP PERMULAAN 400 M ON C selepas C selepas C sebelum D selepas D selepas D selepas N selepas N 3.97 411.53 Lurus CT Lurus CD 18.18 1.58 27.76 27.53 36.50 36.43 32.49 34.72 29.00 Lorong 6 25.53 36.29 26.34 29.53 36.58 27.50 36.53 36.43 28.14 Lorong 3 36.53 36.53 36.29 32.72 24.21 252.29 258.50 32.50 22.14 25.97 30.87 36.53 36.76 284.53 36.18 398.45 16.53 30.29 26.87 34.03 18.97 30.44 406.76 18.29 26.00 25.53 18.53 27.85 32.00 25.53 36.97 423.85 20.75 36.49 21.92 271.53 36.00 32.43 Lorong 4 22.68 263.14 27.00 11.34 21.68 22.45 416.97 400.76 20.85 25.53 36.87 34.43 22.43 28.72 32.72 Lorong 5 24.78 .58 33.00 30.21 33.92 32.72 29.76 276.29 Lorong 7 Lorong 8 JUMLAH 18.58 33.29 24.

71 Lorong 3 32.94 34.69 Lorong 1 30.17 32.69 85.57 56.17 Lorong 5 35.86 39.69 85.69 85.65 51.09 85.69 31.69 85.65 51.63 37.69 85.57 56.94 85.42 50.69 85.48 Lorong 2 31.11 54.17 CD 85.69 .19 49.48 m JEJARI LURUS JEJARI EB/EL 30.71 85.48 31.86 61 Lorong 8 39.80 35.48 31.69 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.71 m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.63 35.88 FC/FM 30.71 32.40 35.94 Lorong 4 34.09 53.42 50.69 85.40 34.94 34.40 36.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.69 85.86 39.69 85.09 36.88 53.17 LURUS LORONG 48.34 55.19 m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.40 36.63 37.34 55.48 85.69 85.11 54.80 37.86 39.63 Lorong 7 37.69 30. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 6 36.71 32.19 49.69 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.BALAPAN 400 METER D M J G H K P A B L E F C UKURAN ASAS N AB=CD = 85.09 85.

08 85.36 85.30 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.69 39.21 85.74 7.21 51.91 38.92 50.74 Lorong 8 40.69 35.50 85.79 54.93 6.39 46.94 59.34 35.79 85.92 85.69 38.18 .01 Lorong 2 33.20 23.20 39.21 51.65 85. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.03 Lorong 4 35.34 35.36 56.76 33.01 0.91 38.15 Lorong 6 38.69 31.08 55.69 407.69 423.05 34.05 34.69 415.47 19.79 54.59 Lorong 5 37.65 58.62 37.76 33.74 25.50 53.21 85.62 37.79 85.36 85.94 85.69 430.66 38.39 6.69 438.50 85.65 58.92 50.94 85.50 53.12 54.12 13.08 85.62 JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 3 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah Selepas B Sebelum L Selepas L LORONG Lengkung AP Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.49 40.69 454.66 0.47 31.69 40.94 59.69 400.69 34.69 37.69 33.49 40.92 85.08 55.20 12.20 39.47 15.36 56.47 31.69 446.47 Lorong 3 34.65 85.93 30.

88 Lorong 8 40.94 85.69 289.16 1.57 Lorong 4 35.02 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.70 14.69 297.16 Lorong 6 38.36 56.79 54.56 10.50 85.94 59.92 50.43 6.65 58.69 85.91 38.75 63 .69 85.29 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.44 Lorong 3 34.69 301.71 Lorong 5 37.65 85.50 53.69 85.21 85.79 85.69 293.92 85.20 39.69 85.69 85.76 33.69 312.69 285.08 85.69 85.34 35.30 Lorong 2 33.88 8.02 5.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Sebelum C Selepas C LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.49 40.47 31.62 37.69 85.36 85.69 305.69 85.21 51.69 308.05 34.08 55.75 12.

65 85.33 19.19 23.76 33.06 27.86 Lorong 5 37.36 85.69 207.03 3.94 85.00 M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lorong 1 31.86 Lorong 8 40.92 85.01 0.49 40.94 59.91 38.60 3.47 Lorong 2 33.79 54.74 3.69 227.62 37.69 200.60 11.01 Lurus AB Jumlah Selepas D Sebelum N Beza 0.08 85.86 Lorong 3 34.19 16.87 3.47 15.86 .21 85.20 39.36 56.08 55.65 58.46 3.06 13.21 51.69 215.47 3.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.05 34.86 Lorong 6 38.64 200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung ND 31.50 53.79 85.33 19.86 Lorong 4 35.87 3.69 223. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.69 203.50 85.69 219.69 211.74 7.88 3.92 50.34 35.

69 85.69 14.31 Lorong 8 40.69 85.48 14.05 14.08 85.69 122.69 124.34 14.31 Lorong 8 85.79 85.69 85.69 85.31 Sebelum A 100 Meter 100 Meter LORONG Lurus AB Jumlah Lorong 1 85.31 Lorong 3 85.100 METER LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 Meter 100 Meter di Selekoh LORONG Lengkung AP Lurus AB Jumlah Sebelum A 31.61 14.69 14.69 121.69 14.31 Lorong 6 85.21 85.69 118.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.92 85.69 14.69 14.69 117.90 14.69 125.69 126. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 85.31 Lorong 2 33.69 120.69 14.31 Lorong 4 85.69 85.31 Lorong 5 37.77 14.36 85.69 85.69 85.31 Lorong 3 34.31 Lorong 4 35.19 14.69 85.31 Lorong 1 Lorong 2 85.69 14.31 Lorong 5 85.50 85.63 14.31 Lorong 6 38.31 65 .31 Lorong 7 39.94 85.65 85.69 14.

79 54.92 50.21 85.92 85.05 34.49 81.92 50.69 33.00 Lorong 2 33.94 59.50 53.94 85.49 40.08 55.08 55.36 56.11 34.21 51.36 572.38 9.36 85.91 27. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Lorong 7 39.91 38.20 39.33 0.65 58.50 53.69 31.36 56.65 85.50 53.52 23.65 583.69 40.20 39.27 .69 34.36 85.66 4 3 200 DAN 4 3 400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung BL Jumlah Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC Selepas Sebelum Selepas Sebelum M B L L LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lorong 1 31.30 Lorong 6 38.94 59.05 34.91 38.49 40.08 85.92 514.69 31.21 51.76 33.69 39.59 Lorong 3 34.62 37.21 85.76 33.69 34.50 85.50 537.69 35.69 38.79 85.94 59.79 54.20 39.49 40.08 560.47 31.56 29.94 85.01 Lorong 5 37.79 549.50 85.36 56.69 33.05 34.76 33.30 57.34 35.65 58.16 40.94 595.97 19.69 35.41 Lorong 8 40.89 69.65 58.69 40.31 Lorong 4 35.47 31.79 85.34 35.69 37.34 35.91 38.21 525.08 85.69 39.47 31.22 19.78 1.69 38.21 51.71 46.19 11.62 37.92 85.69 37.92 50.62 37.65 85.61 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.79 54.08 55.92 11.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Jauh 110 m L. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 67 1500 m 800 m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. Pagar . Tinggi 400 m 4 100 m 4 200 m 4 400 m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100 m 200 m 3000 m 5000 m 10000 m LAMPIRAN L.

39 m 36. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan Lompatan Air 3.76 m 8 Lorong @ 1.00 m 4.68 OLAHRAGA Garis Penamat untuk Semua Acara 100 m 110 m 20 m 9.22 m Bulatan untuk Cakera 2.00 m 84.66 m Persegi Berhalang 4 m 29 45 45 2.135 m Pagar Lemparan Keselamatan .22 m 18 m 5.15 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.50 m Tukul besi 2.

_ 762 + 3 mm (wanita) _ 914 +3 mm(lelaki) 12.762 m-untuk wanita 0.914 m-untuk lelaki _ + 3 mm kedua-dua 70 cm Anggaran 2.66 m 30 cm 12. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 69 LOMPAT AIR (LARI BERHALANGAN) 3.7 cm 12.7 cm Minimum dengan kekuatan yang cukup Longkang 3.5 m 3.1.7 cm PERMUKAAN TREK PAGAR TETAP ARAS AIR PERMUKAAN TREK BERSAMBUNG DI BAWAH PERMUKAAN AIR 0.66 m .96 m min 30 cm 30 cm 1.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.20 m min .7 cm CONTOH PAGAR (LARI BERHALANGAN) 12.40 maks.

5 cm HUJUNG SISI ATAS TINGGI M U 70c.) 70c.5 cm (min.70 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.) .22 m lebar garisan 5 cm Ukuran trek MAT L A 20 cm 30 cm TA lebar sisi dalam batas 5 cm garisan pengukur lorong dalam PANDANGAN DEKAT CONTOH PAGAR 1.20 m 22.18-1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ACARA LOMPAT PAGAR TREK garisan pengukur lorong-lorong lain 1. (maks. (maks.22 m 1.) 1-2.

hingga maks.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.04 m 10 mm min 100 mm min.98 m-4.084 m 120 60 cm Keluli pengalas kotak kayu 80 cm 15 cm 40. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 71 LOMPAT TINGGI 4. tinggi 3.00 m-4.02 m Palang & Penyokong 1 cm min 6 cm 4cm 30 mm 35 mm 15 cm-20 cm Topang palang Hujung palang LOMPAT GALAH 1.6 cm PANDANGAN PELAN kira-kira 20 cm 30 1.4 cm Petak/Kotak Lompat Galah .080 m Permukaan balapan 20 cm 1m 22.

72

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

0.04 maks.

1 Penyokong 2 Topang 3 Pancang/pasak

2 1 1

3

2

3

0.013

Kedudukan topang palang dari pandangan atas kawasan mendarat (Petak/kotak lompat galah)
0
PAD PERLINDUNGAN

0.80 m

Min 2.00 m A

Min 6.00 m

B

A Min 8.00 m

PAD PERLINDUNGAN

0m

0.80 m

0.055

Min 6.00 m

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

73

KAWASAN MENDARAT (LOMPAT GALAH)
A-A 45 45

B-B 45

LOMPAT JAUH

BALAPAN

2.75 m min CL 3.00 m maks.

Pita Pembahagi Garisan

74

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Garisan berlepas
Plastisiin

Larian
_ 20 cm ( + 2 mm)

45
_ 7 mm ( +1 mm) 7 mm min

Papan berlepas
10 cm maks.

_ 10 cm ( + 2 mm)

Garisan penanda metalik

CL

34.92

5 cm

Garisan putih

1.14 m-1.16 m

75 cm min 90

5 cm

2.135 m +5 mm _

Aturan Bulatan Lontaran

25 cm 75 cm min 90 2.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 75 CL 34.50 m +5 mm _ 5 cm CL 34.92 5 cm Garisan putih 75 cm min 90 2.135 m +5 mm _ 5 cm .50 m +5 mm _ 2.92 5 cm Garisan putih 18.

05 4 _ 2.92 7.50 ( + 0.005) 3.00 min 1 0. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR CAKERA 6.00 0.76 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.75 .00 34.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 77 LANDAS LARI DAN SEKTOR MENDARAT ACARA REJAM LEMBING .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

00 1. 5 0 m in _ 2.05 2.80 8.50 ( + 0.78 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SANGKAR LEMPAR TUKUL DAN CAKERA DENGAN BULATAN SEPUSAT 7.05 .0 0 3.92 2.90 1.00 0 2.0 34.91 7.005) 0.45 6.45 4.00 2.45 0.75 2.

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 79 LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Undang-undang Pertandingan Kejohanan ini inidijalankanmengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Kejohanan dijalankan (KOAM) 2008/2009.762 m x 12 tahun ke bawah x x x 0.80 1. Peraturan–peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Olahraga MajlisMajlis Sukan Sukan Sekolah Sekolah Malaysia (MSSM). 2.840 m x 0.840 m x x 12 tahun ke bawah x x x 0.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 .762 m x Perempuan 15 tahun ke bawah x x x x x x 0. Acara-acara dan Ukuran serta Timbangan Alat-alat Pertandingan Kod Acara Acara 18 tahun ke bawah 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10 000 m jalan kaki x x x x x x x 0.762 m 18 tahun ke bawah x x x x x x x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan 2. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Malaysia (KOAM) 2008/2009. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KEJoHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLiS SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA SEKoLAH MALAySiA Undang-Undang Pertandingan KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG 1. Malaysia (MSSM).762 m x 0.914 m x x Lelaki 15 tahun ke bawah x x x x x x 0.914 m x 0.992 m x 0. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

00 meter Pagar 8 ke Pagar 8 ke Garisan Penamat Garisan Penamat 12.00 x kg 2.00 kg 1.00 kg x 600x g 600 g x x x x - 12 12 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x 2.00 meter 8.00 x kg 1.72 kg x x x x - 17 17 08 08 Perempuan Perempuan 12 18 15 18 15 12 tahun tahun tahun tahun tahun tahun ke ke ke ke ke ke bawah bawah bawah bawah bawah bawah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4.45 kg x 1.00 kg x x 600x g 600x g 600 g 600 g x 4.50 kg x 700x g 700 g x 5.50 x kg 1.00 kg 4.72 x kg 2.45 x kg 5.55 kg x 1.762 m 0.00 x kg 4.00 meter Pagar ke Pagar ke Pagar Pagar 8.00 x kg 1.00 x kg 4.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.00 kg 2.762 m .72 x kg 4.00 meter 12.00 meter 0. Bil.45 x kg 5.1 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 81 Kod Kod Acara Acara Acara Acara 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 Lompat tinggi Lompat tinggi Lompat jauh Lompat jauh Lompat kijang Lompat kijang Lompat bergalah Lompat terbuka bergalah terbuka Melontar peluru Melontar peluru Melempar cakera Melempar cakera Merejam lembing Merejam lembing Baling tukul besi Baling terbuka tukul besi terbuka 4 100 m 4 100 m 4 200 m 4 200 m 4 400 m 4 400 m Pentatlon terbuka Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka Heptatlon terbuka Jumlah Jumlah 18 18 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x x x 5.1 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Bil.00 x kg 1.00 meter 12.00 kg x x x x x x x x x x x x x x 20 16 08 20 16 08 2.55 x kg 4.45 kg x x x x x x 21 21 Lelaki Lelaki 15 15 tahun tahun ke ke bawah bawah x x x x x x x 4.72 kg x x 1. Pagar Pagar 8 8 Tinggi Pagar Tinggi Pagar Pagar 1 dari Pagar 1 dari Garisan Permulaan Garisan Permulaan 12.1 Kod 08:Kod 08: 80 MeterMeter Berpagar Acara Acara 80 Lari Lari Berpagar 2.

pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing .3.masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya Pelari ketigapelari bersedia di garisan 1/2pertama.5 Kod 29:2. Melontar Peluru dan 400 m. Selepas menerima baton akan dalam acara 4 X satu stagger yang akan disediakan. lompat tinggi dan melontar peluru.00 meter perempuan tkb 2.00 meter 16. Merejam Lembing dan 1500 m. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 2. 2.4.4. • Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari 2.100 m lari berpagar.4 Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut berlari di lorong masing-masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari kedudukan pelari yang boleh masuk ke lorong pertama.6 Kod 30: Acara HEPTATLON.1 Hari Pertama: peluru 2. acara 200 Meter • Pelari2.762 m Pagar 1 dari Garisan Permulaan 16. datang. Lompat Tinggi.2 Kategori Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil. 2.00 meter 13. • Hari Kedua: Lompat Jauh.82 lelaki 15 tkb GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.3 2.3.3.1 Lompat Pagar : 18 kali • Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan27: Acara 4 200 meter 2. lompat tinggi dan melontar 2. pelari ketiga mestilah 2.5 yang Kod 29: Acara PENTATLON dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang datang.840 m 0.2 Kod 11:Kod 13: 200 Lari Berpagar berhalangan Acara Acara 2000 meter lari 2.5. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain. • Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar. .4 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 Kod 27: Acara 4 3 4 X 400 meter.3 Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.00 meter Pagar ke Pagar 19. • stagger (seperti pelari daripada pelari kedua.00 meter Pagar 10 ke Garisan Penamat 13.1 stagger – seperti pelari pertama dalam acara 4 3 400 meter.2 Lompat kali • Lompat Pagar : 18Air : 5 kali • Lompat Air kemudiannya : 5 kali 2. • Hari Pertama: 100 m lari berpagar. 2. dan menerima baton atau menolak peserta lain.2 Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m Acara PENTATLON.4. 2.3 Pelari ketiga akan bersedia di garisan • Pelari keduakedua bersedia di garisan400 meter).5.3 Kod 13: Acara 2000 Meter Lari Berhalangan 2.4 Kod yang keempat dalam pusingan yang berikutnya.2 Pelari kedua akan bersedia di sendiri dan akan bermula di garisan 11/2 pertama akan menggunakan lorong garisan satu stagger yang akan disediakan.4. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.00 meter 19. Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.(seperti pelari kedua dalam acara 4 akan boleh masuk ke lorong stagger 3 400 meter). • Hari Kedua: Lompat jauh dan 800 m.

kedua dan ketiga. • Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta-peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan.kedua.2 Acara Pertandingan • berikut : maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut: Bilangan Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 (termasuk acara te rbuka) Lari Berganti. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan 4. keempat.4 • bahagian dalam acara individudan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian Peserta-peserta Heptatlon yang lain dalam acara individu yang lain.6.2 3. pertama.0 4.0 Hadiah-Hadiah 3. ketiga. Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil 5. kelima dan keenam. kedua dan ketiga • Acara individu 3000 m m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon– Acara individu 3000 dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon . Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masing-masing. • Hanya peserta-peserta yang menyertai acara lari berganti-ganti dikehendaki mendaftar.1 2.3 • Acara individu sehingga 2000 m – pertama. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar. Lompat Tinggi. keempat.6. pertama. Bagi acara pasukan.1 • Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih peserta lebih daripada bagi orang bagi setiap acara individu pasukan bagi acara Lari daripada dua orang dua setiap acara individu dan satu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Berganti-ganti. kelima dan keenam • yang berjayapasukan.3 4. Acara individu sehingga 2000 m – pertama.2. Merejam Lembing dan 1500 m Hari Kedua: 83 Hadiah – Hadiah 3. 4.0 Pendaftaran Peserta • Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. ketiga. kedua dan ketiga.1 3. Melontar Peluru dan 400 m Lompat Jauh. kedua.ganti 2 2 2 Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 (termasuk acara terbuka) 3 (termasuk acara terbuka) 2 4.0 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.2 3. .0 Acara Pertandingan Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar 4. kedua dan ketiga menduduki tempat pertama. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya Bagi acara menduduki tempat pertama.

84 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Surat akuan. surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuk Peraturan Am 4 MSSM). 6.Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan.Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan - . (Semua pertukaran/penggantian tidak benarkan selepas pengundian) • Taklimat Pengurus Pasukan . Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut. hanya penarikan diri tanpa penggantian dibenarkan. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.0 Pengesahan Peserta • Mesyuarat Pengundian . • Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaannya dalam 2 acara individu sahaja. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan. tanpa surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. • Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.Semasa taklimat ini. • Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan . tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.

Penggantian bagi acara Lari Berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi.0 Melaporkan Diri Peserta • Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. . • Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 85 surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. Selepas itu. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan.0 Prosedur Masuk dan Keluar Arena Pertandingan • Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan serta diiringi oleh penyelia peserta. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. • Penggantian dalam Acara Lari Berganti-ganti . • Hebahan tentang panggilan peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. 7. 8. • Untuk acara balapan. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir. • Peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan. selepas sesuatu acara itu tamat. • Peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.0 Memanaskan Badan • Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. 9. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. • Peserta yang lewat melaporkan diri.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing. 2. 200 m. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri.88 m.70 m.06 m. 110 m lari berpagar. 4 3 200 m 11. Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya. 4 3 100 m.80 m. 2. ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut: Acara Lelaki Perempuan Lompat bergalah 2. 12. 13.95 m. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah. 400 m. paku kasut tidak boleh melebihi 12 mm.80 m Lompat tinggi–ketinggian permulaan dan ketinggian palang. 2. 1. . 400 m lari berpagar. 2. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 10. 100 m lari berpagar. 4 3 100 m dan 4 3 400 m • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan.08 m. 200 m. Panjang maksimum kasut berpaku (spikes) tidak boleh melebihi 09 mm.01 m. 80 m lari berpagar. 1.0 Blok Permulaan • Bagi acara-acara yang tersebut di bawah adalah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan.Lelaki 18 tahun 1.75 m. ACARA: 100 m. 2. .0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah. 1.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan.10 m.84 m.0 Cara Penanda di Tempat-tempat Pertandingan • Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. 1. dan seterusnya.60 m 1.0 Kasut Berpaku (Spike) dan Peralatan • Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik. 1. 2. 1. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola. ACARA: 100 m.98 m.04 m. Bagi acara lompat bergalah.12 m. 1. peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan.92 m. Untuk acara-acara tersebut.

97 m.75.95 m. 1.67m. 1. 1. 1. 1. .2 Sekiranya seri.1 • Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi bagi acara lompat kijang adalah adalah seperti berikut : seperti berikut: Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15. 1. 1.54m.6 Perempuan 12 tahun 1.87 m.51m.69m. 1. 1. 1. 1.57m.67 m. 1. 1.35 m.65 m .70 m.69 m.Sekiranya seri.64 m.45m.49 m.25 m. 1. ini digunakan untuk memutuskan seri Keadaan ini digunakan dalam pertandingan ini. 1. 1. dengan kehendak IAAF. 1. 1.59 m.30m. 1. 1.53. 62 m.77m dan seterusnya .71m. 1. 1. 12 tahun .20 m. 1.Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak 15. 1. m. 1.30m. 1.1.45 m. 1. 1. 1.0 Cara Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15.60m.40m. 1.57 m.Lelaki 15 tahun 1.2.50 m. . 1.51m. 1. 1.68m.75 m. 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi 15.60 m. 1. berdasarkan jadual mengira yang terbanyak dalam lima berat bagi acara melontar peluru mata IAAF. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam ini juga tidak dapat diputuskan.1.43m.Perempuan 15 tahun 13. 1.43m.57m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat acara lompat kijang 14.93 m. 1. 1. 1. 1.45m.65m.70 m dan seterusnya.60 m.64m. 1. 1. 1. 1. walaupun ukuranatau tujuh acara mengikut keadaan. 1.49m.77m dan seterusnya .4 m.66m. 1.63m.73 m.Perempuan 18 tahun 1.49 m. 1. dan merejam berdasarkan jadual mengira mata IAAF. 1. 1. 1.39m.Lelaki 12 tahun 1. 1. 1.63 m.66m. 13. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.69 m.40 m. 1. 1. 1.71 m.35m.53m. 1. 14. 1. 1. Jika ini Jika tidak dapat juga tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri.39m.40 m.30 m. 1.1 • Acara PentatlonHeptatlon . 2.99 m.66 m. 1.73m. 1.68 m. 171m.Perempuan 1. 1. 1.57m. diputuskan.60 Perempuan 1.70 m. 1. 1.45 m. 1. 1. 1.25 m. 1.75.47m. 171 m.73.30 Lelaki 12 tahun 1.70m dan seterusnya. 1.85 m. 1.69m. 1. 1.2.57m. 1. 1. 1. 1.57 m. 1.90 m dan seterusnya. Keadaanmana-mana acara tertentu.87 m.75 m. 1.83 m. 1.81 m.20 m. 1. 1.60m. .2.79 m. 1. 1.63 m.67 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 87 . 1. 1. 1.83 m. 1.35 m.35m. 1.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 1. 1. 1. 1. 1.79 m.47m.63 m.45 m.49m. 62m.75m.75 m.1 Pemenangatau tujuh acara mengikut mengumpul jumlah mata dalam lima ialah peserta yang dapat keadaan.73.35m.73 m.35m.40 m. 1. 1.60 m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14. 1. walaupun ukuran berat lembing tidakmelontar peluru dan merejam lembing tidak sama bagi acara sama dengan kehendak IAAF. 2.01 m.03 m dan seterusnya. 15 tahun1.53 m.63m. 1. 1. 1. 1.0 Pemutusan Keputusan Kejohanan Pentatlon dan dan Heptatlon 15. 1. 1.40m. 1.53. bagi sebarang kedudukan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini.65 m.60 m.66 m. 1.30 m.90 m.77 m dan seterusnya. 1. 13. 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 1.5 m.55 m.77 m dan seterusnya. 1.54m. 1. 1.30 m.77 m. 1.

Sekiranya kedudukan masih sama juga.Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas. jika masih seri. Jika berlaku seri. • Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir.Pemecah rekod baharu berstatus (ikut ranking kejohanan) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM). maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta. perak dan gangsa.Perempuan 15 tahun . .Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.88 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.Perempuan 18 tahun . • Johan Keseluruhan .Lelaki 12 tahun .Lelaki 15 Tahun .0 Separuh Akhir • Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat (4) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir.Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).Perempuan 12 tahun . perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira. .Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira. .Olahragawan • Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut: .Olahragawati . kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA • Penentuan Peserta Terbaik Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: . 16. . pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira. . rekod remaja kebangsaan (KOAM).Lelaki 18 tahun .

Peringkat umur 15 tahun ke bawah . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 89 • Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. • Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan/penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM.Peringkat umur 18 tahun ke bawah . maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta. Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No. Perempuan . 16.2 dan 16.Peringkat umur 12 tahun ke bawah .Nombor warna hitam atas kain putih .0 Huruf-huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri • Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas.1. Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 Bil MSS Negeri Huruf No. jantina dan negeri: . Jika berlaku kedudukan yang sama. Lelaki No.Nombor warna biru atas kain putih 17. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.Nombor warna merah atas kain putih .2 • Huruf dan Peserta Huruf dan Nombor Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Huruf A B C D E J K M N P No. 17.3.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. • Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16.

90

9 GARIS Negeri Sembilan KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG 510 N N 481 – N (OL AHRAGA)N 511 –AH 540 N PANDUAN PENGURUSAN DI SEKOL 10
BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

Pulau Pinang

P

P 541 – P 570

P 571 – P 600

Bil 11 12 13 14 15 16

MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.P. Labuan W.P. Putrajaya

Huruf R S T W L Y

No. Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930

No. Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 - T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960

0

18.0 Bantahan BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM, kecuali perkaraperkara berikut: • Segala masalah dibuat mengikut Peraturan seseorang peserta yang Segala bantahan hendaklahberkaitan dengan kelayakan (status) 146 KOAM, kecualitidak perkara-perkaradapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula, maka berikut: peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut dengan kelayakan (status) seseorang peserta 18.1 Segala masalah berkaitan akan dikemukakan kepada MSSM kelak. yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula,Bantahanpeserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah • maka berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah bantahan (under dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: dilakukan protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak. minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara - Lima belas pusingan awal. - Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir. - Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja). 19.0 Hak-hak Jawatankuasa Pengelola • Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Olahraga MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, pengurus-pengurus pasukan akan diberitahu. • Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-undang Olahraga KOAM terkini, Peraturan-peraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan olahraga MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

91

20.0 Hal-hal Lain • Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut. • Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. • Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku: - Semasa perjalanan pergi dan balik dari tempat penginapan ke stadium; - Semasa kejohanan dijalankan. - Di dalam dan di luar kawasan stadium. - Di tempat-tempat penginapan. • Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta atau pegawai terjamin setakat yang munasabah.

92

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

. No Peserta 1. 7. Tinggi L... Lembing LELAKI/PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………..... *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet ..Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ . 3. Tandatangan Pengetua/Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN....... Cakera M........... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA ... 2.... Jauh 3000m J/K 5000 m J/K L... 5... K/P/Surat Beranak 100 m 200 m 400 m 800 m 3000 m 5000 m 100 L/P 110 L/P L. Kijang M. 9. Peluru M. 8... NAMA TARIKH LAHIR 93 ...KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR: 12 / 15 / 18* ACARA No. 6.Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil................... 4..

. Analisis Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil.... 2../ Darjah Catatan 1. Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Nama Ketua Kontinjen: Tel: (Pejabat) Tel: (Pejabat) Rumah: Rumah: Nama Pengurus Pasukan: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN...... 5.. Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Nama Sekolah Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan/ Sijil Lahir Ting....94 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil.. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tandatangan Setiausaha Agung: ………………………………..…………… Tarikh: Cop MSS Negeri: ... 4...... 3..

Tarikh : …………………………. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan ... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 95 BORANG BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN/PENYELIA PESERTA NO. Masa : ……………………………... 8. 7. ACARA: …………………………………… (LELAKI /WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1. 3. 5.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. ACARA: ………………………………. ……………………………………………. 6.. 2. 4.

.................................................. NOMBOR NAMA PESERTA ………………………………………………..... NO...96 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : …….....................................……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL......................……….... TANDATANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN ............... ACARA: ……………....................... ACARA : …………………..

Tandatangan Hakim Cadangan: Borang ini boleh diadakan dalam . KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 97 BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara: …………………………………………… No. 2/3. 1/8 dan 1 sahaja . 6/7. 7/8. 4/5. 5/6. Acara: …………………………………… Akhir/ Saringan L/W 1 2 ……………………………………. .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Peserta 1 2 3 50 Pusingan untuk Perlumbaan Berjalan Kaki . Pusingan 46 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 32 31 4 50 49 48 47 30 20 29 21 28 22 27 23 No. ACARA: ………………………………... ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - 98 No. 5000 m 3000 m 15 000 m 10 000 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.20 000 m. ACARA: …………………………………………………… AKHIR/SARINGAN ( ) No. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA Tarikh:………………………………………….

Acara: …………………………………… L/W Akhir/Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ …………………………………….GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 99 KAD PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPORAN PENJAGA MASA Acara: …………………………………………… No. Tandatangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… .

..... 3. Acara: ………… Akhir/Saringan( ) LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ LAPORAN KETUA PENJAGA MASA NO. Ketua Penjaga Masa 11 | Catatan: ……………………………………. 2.. 4... 6... 7. ... ACARA: ………………ACARA: ……………….. (L/P) No. | | | | | | | | | | | 10 | | 23 24 | | | | | | Tarikh: ………………………………………. 8. 2. Acara: …………………………...) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 1. TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod: ………………………………………. 5. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. 5. 3. S. (LELAKI/PEREMPUAN ) AKHIR/SARINGAN (……………….. 7. ……………………………………. 8. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA S. 13 15 18 21 M...100 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | | | | | | Masa Rasmi Catatan | | 1.. 6. MASA PUSINGAN: 2 5 8 M. 4.....

6. 3.Pusingan Tempat 1 2 3 4 Peserta 1. 7. 18. 2. 13. Acara: …………………………. 22.. 9. 14.KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA: ………………… PENCATAT: ……………………. 15. 101 23. 5. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 21. 20. 16. 4. 19. 5 No. 10. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No. 25. 11. 8. 12.. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 17. 24. .

.. Tandatangan Referi . Acara: ………………………… (L/P) AKHIR/SARINGAN ( ) TARIKH/MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….. ……………………………………. Acara: ………………………. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh: ………………….102 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No.

........………………………. ACARA: ………………… ACARA: …………………………....... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 103 LAPORAN PENGADIL No.............………………......... ………...............GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN........ (LELAKI/WANITA) AKHIR/SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA/PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………………………………….....………………………... : ………........... Tandatangan Pengadil Tandatangan Referi Tarikh: ……………………………… ......

. TARIKH: …………… REKOD ASEAN KEJOHANAN M M M NO.. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH KEGAGALAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO PASUKAN TEMPAT GILIRAN ... ACARA ……………………................KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI 104 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) MSSM MASA: . ACARA: ……………………… (LELAKI/PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN KETINGGIAN CATATAN TEMPAT NAMA NO PASUKAN PERTAMA REFERI KETUA HAKIM PENCATAT ………………………………………………… KEDUA KETIGA ………………………………………………… ………………………………………………… KEEMPAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

... ACARA: ……………………… ACARA: ....... 11.... 2.... 10. 9... 8........... GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.. 12.......... 6.......................ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) NO... 5.......... 4.... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 1. (LELAKI/PEREMPUAN) MASA: ......... TARIKH: .. 105 ......... 7..... 3........

................ LUTUT .................................................................................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KETUA HAKIM JALAN KAKI DENGAN SEGERA) No.................................................................................... PESERTA: ……………………………………………… TIDAK DAPAT DIHUBUNGI M BENGKOK PUSINGAN ATAU MASA AMARAN DIBUAT: ..... HAKIM/: NAMA ...............106 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.................... SEBAB PEMBATALAN No..... Tandatangan Ketua Hakim Nota: Tanda X di dalam kotak berkenaan .................................................

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 107 KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No... Peserta . Hakim Nama Hakim: …………………………………………………………………….GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Negeri/MSSD: ………………………………………………………………….. km. Acara/Tempat NO.. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No. Jarak: ………………………………… Tarikh: ……………………….

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 6. Untuk acara pentatlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara .HEPTATLON REKOD: …………………………. 2. 5.. Tarikh: ……………………. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara. Hari Pertama Keputusan Berpagar m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Ketua Hakim: ……………………………. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 3.. Butir-butir Peserta Gil Nombor Nama Negeri/ Pasukan 1.. 4. Tinggi Peluru 400 m Jauh Lembing 1500 m 110 m Lari Lompat Lontar Mata Lompat Rejam Mata Mata Akhir Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Tempat 108 NOMBOR ACARA: ……………………………. Referi: ………………………………….

................... Lelaki/Wanita: ………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………...... ……..................................... …….. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 109 BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara: ………………………………………………….........................................................GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN...............................………………..................................................................................................................................………………… Akhir/Separuh Akhir/Saringan: …………........................................................................................00 diterima: ................... Keputusan ...................................………………................................................................... Nombor Peserta/Pasukan yang Bersalah: Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ................ Acara: ………................................ Pengerusi – Juri Rayuan ........................................………………. …….........................................……… No..........................................................................…………… PPD: …………………………………………………………... . Referi Keputusan .......................................................... Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima: …………………………Bayaran RM200......

6. 2. Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8. 1. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil. 3. 9. Peluru: Jenis Alatan Kg. 12. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur: Spikes Penanda Bendera (i) Putih (ii) Kuning (iii) Merah 5. Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik (Nama: Semasa peralatan diambil ) (Nama: ) Semasa pemulangan peralatan . 10.110 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 11. 4. 7.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

111

LAMPIRAN 7

CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN/PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

112

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang Dipertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN, KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA

113

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN • • • • • • • • • • • • • • Ketibaan Dif-dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai * tertakluk kepada pindaan

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT .114 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.

Sekolah ______________ Tuan. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. _________________. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. 4. 2. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. terima kasih. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 3. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 115 SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Kepada: Pengetua/ Guru Besar. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah _______________________ . Sehubungan itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Sekian.

pihak sekolah _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut: Balapan larian dan padang olahraga: jam 7.00 pagi hingga 6.P. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai. (U. ( __________________________ Pengetua/Guru Besar Sekolah ________________ ) . Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan. Sehubungan itu.30 pagi hingga 12. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3. Sekian. 2. Majlis Perbandaran Seberang Perai. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan.116 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. : jam 7. Bandar Baru Perda. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : Pengarah. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Seberang Perai.

Ketua Polis Negeri. 5 April 2007 4. 5. Tuan. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri . Sekian.00 petang Kompleks Sukan Bertam. Bertam mulai jam 7. 2 April 2007 3.00 hingga 6. Seberang Perai Utara. 2. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP.30 hingga 5. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang.00 pagi hingga 6. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 117 SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Ketua Polis Daerah. Ibu Pejabat Polis Daerah. 4. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Seberang Perai Utara. 3. ( ) Pengetua/Guru Besar Sekolah ___________________. SEBERANG PERAI UTARA. s. Sehubungan itu. terima kasih.30 petang Kompleks Sukan Bertam. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut: Majlis Perasmian : Tarikh Masa Tempat : : : Isnin.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.30 petang setiap hari. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Sekolah ________ ke-53.

3. pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar agar dapat membenarkan 4. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). tempat dan masa seperti berikut: Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : (a) (b) (c) (d) (e) (f) Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. Sehubungan itu.118 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. Tuan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui: Pegawai Pelajaran Daerah/Ketua Unit/Pengetua/Guru Besar. Lorong Kulit. Sekian. 1/07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan . 2. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE-53 2007 Bil. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. b. Pulau Pinang. terima kasih.5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. ( ) Ketua Unit Sukan. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-sekolah Pulau Pinang Ke-53 ini. 5.p. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. Kejoha nan tersebut akan diadakan pada 2.

......... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI.... JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: ..... N.0 M LB 6.5 M 3...0 M LOMPAT LC 3............5 M 5..........0 M LONTAR LC 5..... 71700.....5 M 7..... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6...................5 M PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: .... TARIKH: ....... BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: ........ . ................5 M 8...........5 M 8..0 M PB 2.....5 M PC 2.0 M JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN NAMA PEGAWAI: ...0 M 4........GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN........SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH: .. PENYERTAAN (1 MATA) ACARA: ......................5 M 6....... .....0 M 4.. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3.......0 M PC 4......5 M 3..........5 M 5............ TARIKH: .....0 M PELURU PA 5.5 M LB 3... KELAS: ....5 M 6.0 M JAUH PA 3...0 M PB 4........................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 119 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA.... .5 M 7. KELAS: .....

.. ACARA: ............ TARIKH: ... KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: ...........2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR HAD KEL..............1 HAD KEL.... JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL.. TARIKH: .............. ................................. KELAS: ................56000............. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI: ................. KELAS: ..................120 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN... .......2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85 S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S JUMLAH MATA ......... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH: ...................... KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI.. ........1 2 MATA HAD KEL..... ACARA: .......

KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 121 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.30 03.30 PAGI 10.00 08.00 PAGI – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER BIRU 08. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.45 PAGI 09.30 10.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.45 PAGI 09. .00 PAGI 08.00 PTG 04.00 TENGAH HARI 2.30 PTG 03.00 PTG 04.45 09.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PAGI 12.15 PAGI 12.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.45 PTG 06.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.30 PETANG – 6.15 04.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN.45 05.30 PAGI 10.15 11.45 PAGI 09.00 04.15 PTG 04.30 PTG 03.45 PTG 05.30 PAGI 10.00 PAGI KUNING 08.00PAGI – 12.45 PTG 06.15 PAGI 11. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.15 PTG 04.30 PTG 03.15 PTG 04.00 PAGI 08.00 PETANG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.00 PTG 04.00 PTG BIRU 02.00 PAGI 08.30 PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER : : : : 2010 RABU 8.

rakaman. 117 borang laporan hakim balapan. 106 kad ukuran tinggi. 7 jawatankuasa pertandingan dan perangkaan. 1 acara jarak jauh. 9 jawatankuasa kecil (jkk). 76 acara lompatan. 105 kad penjaga masa. 103 E emosi. 8 jawatankuasa jemputan dan sambutan. 1 acara separa maraton. 108 kad pencatat pusingan. 12. 10 jawatankuasa hiasan dan kebersihan. 14 borang bantahan. 112 athlos. 12 bersatu padu. 25 jenis dan bilangan peralatan. 1 acara pecut. 7 jawatankuasa kawalan. keselamatan dan lalu lintas. 1 J jasmani. 1 acara maraton. 1 acara jarak sederhana. 30 H heptatlon. 1 B balapan 150 meter. siaraya dan publisiti. 9 jawatankuasa hadiah dan cenderamata. 5 jemputan tetamu kehormat. 1 bilangan pegawai teknik. 1 G garisan memotong. 3 jawatankuasa pertolongan cemas. 111 . 1 jawatankuasa buku cenderamata. 2 jawatankuasa kepegawaian. 67-73 berjalan kaki. 53-57 balapan 300 meter. 1 acara balingan. 14-17 K kad acara jalan kaki. 10 jawatankuasa dokumentasi. 102 borang keluar-masuk peralatan. 6 jawatankuasa kewangan. 104 borang pendaftaran lari berganti-ganti. 49-52 balapan 200 meter. 115 I intelek. 11. 116 borang bilik panggilan/penyelia peserta. 1 acara-acara padang (ukuran jauh). 114 kad pencatat pusingan am. 6 jawatankuasa perasmian dan penutup. 1 acara padang. 1 acara dekatlon. 58-66 balapan 400 meter.122 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA iNDEKS A acara balapan. 8 jawatankuasa teknik dan peralatan. 1 acara lompat pagar. 1 acara heptatlon. 13 bilangan pembantu teknik.

12 merejam lembing.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KE JOHANAN BAL APAN DAN PADANG (OL AHRAGA) DI SEKOL AH BAHAGIAN SUK AN. 33 patriotik. 2 Z zon-zon di balapan. 109 laporan pengadil. 1. 1. 12 lompat tinggi. 74 P panduan pengendalian sukan tara. 82-83 sangkar lempar tukul dan cakera dengan bulatan sepusat. 1. 1 pembatalan. 77 M melempar cakera. 12 membaling tukul besi. 12. 1. 11 lompat air (lari berhalangan). 26-34 pentatlon. 31 peraturan olahraga. 75 lompat bergalah. 79 kerjasama. 1 lari berpagar wanita. 1. 30 U urus setia. 1. 1. 1. 25 O olahraga. 12 lompat kijang. 2 protokol majlis pembukaan/penutupan rasmi kejohanan. 113 pembinaan balapan olahraga. 30 . 85-98 peraturan pertandingan. 17-24 peraturan am. 110 lari berganti-ganti. 12 lompat jauh berdiri. 12 peralatan dan kemudahan acara balapan. KEMENTERIAN PELA JAR AN MALAYSIA 123 kawasan mendarat (lompat galah). 1 S sangkar lempar cakera. 12 lari berhalangan. 12 mesyuarat post-mortem. 12 lompat jauh. 33 sukan tara. 11 lari berpagar lelaki. 24-25 angin R rohani. 1 L laporan panjaga alat penyukat (balapan). 12 melontar peluru. 1. 84 sistem pemarkahan. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->