BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sebagaimana telah kita yakini bahwa surga dan neraka itu telah ada sejak dahulu dan telah di sediakan bagi kita semua, bagi yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan surga lah bagiannya, sedangkan bagi orang ± orang yang banyak berbuat kejahatan/keburukan maka neraka lah bagiannya. Surga dan neraka adalah tempat yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Surga dan neraka di sebutkan di dalam Al-Qur¶an dengan berbagai macam tingkatan sesuai dengan perbuatan manusia semasa hidupnya. Dan di dalam makalah ini ada pula pendapat dari beberapa aliran tentang keberadaan surga dan neraka. Mengimani surga dan neraka merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Keduanya benar-benar telah diciptakan dan disiapkan. Harus diyakini bahwa keduanya kekal dengan kehendak Allah yang menetapkan kekekalan keduanya. Keduanya tidak akan musnah, begitu pula para penghuninya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa surga dan neraka benar-benar telah disiapkan seperti dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."(QS. Ali Imran: 133) Dan dalam firman-Nya:

"Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (QS. Al Baqarah: 24) Allah berfirman tentang ahli surga,

"Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." (QS. Al Hijr: 48)

1

1. (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).3 Mengetahui jenis ± jenis. Dan Allah memelihara mereka dari adzab neraka." (QS. 1. 2 . Faathir: 36) "Orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. tingkatan dan jumlah surga dan neraka.1 Mengetahui keberadaan surga dan neraka yang sesungguhnya.2. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.2 Menjelaskan fungsi surga dan neraka itu." (QS. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka adzabnya. Al Dukhaan: 56) Allah berfirman tentang ahli neraka."Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Al A'laa: 11-13) 1.2.2 Tujuan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.2. "Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam. apakan surga dan neraka itu telah di sediakan sejak dahulu atau baru di ciptakan setelah hari kiamat tiba." (QS.

Sedangkan mereka yang mendurhakai Allah dan melakukan perbuatan ± perbuatan yang dilarang oleh Allah akan masuk kedalam neraka. sedang neraka adalah tempat siksaan bagi orang ± orang yang durhaka. 1.1 Surga Sebagaimana telah kita maklumi bahwasanya yang disebut surga dan neraka itu adalah tempat abadi yang disediakan bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Pengertian surga Di dalam bahasa Arab surga disebut dengan al ± jannah atau al-hadiqah zatusy syajar (kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan). Juga Allah akan menempatkan siapa saja yang di kehendaki dalam surga Ikhtisas ini dan orang ± orang yang hilang akalnya.BAB II PEMBAHASAN 2. Maka surga dipahami dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Surga sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang di sediakan bagi orang ± orang yang saleh. Jannatul Mirats 3. Yaitu orang yang baik kelakuannya ketika masih normal kemudian 3 . Yakni meninggal dibawah umur 6 tahun. Diantara para ulama¶ membagi surga dalam 3 bagian : 1. Jannatul Ikhtisas 2. Orang ± orang yang menaati segala perintah Allah denga melakukan kebajikan akan masuk kedalam surga. Di dalam Al-Qur¶an ungkapan tentang surga dan neraka dinyatakan sebagai imbalan dan ganjaran atas apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jannatul A¶mal Jannatul Ikhtisas adalah surga yang disediakan bagi anak ± anak kecil yang meninggal sebelum dikenakan kewajiban.

Orang ± orang yang masuk surga disebut dengan Ahl al ± jannah (ahli surga). tidak pernah menjadi tua. Setelah tempat ± tempat yang telah di tentukan sendiri bagi mereka masing ± masing. Jelasnya. mengakui bahwa didalam harta yang dimiliki ada bagian yang diperuntukkan bagi peminta ± minta dan fakir miskin. tidak ada usia tua dan muda. maka tempat ±tempat tadi dibagikan kepada ahli surga. Para ahli surga hidup rukun dan damai. Kemudian Jannatul A¶mal ialah surga yang disediakan bagi orang ± orang mukmin berdasarkan amal ± amalnya. yang meyakini bahwa hari kiamat benar ± benar terjadi.. Surga Fidaus.. semua dalam keadaan sehat tidak pernah dihinggapi penyakit. . yang memelihara kepercayaan serta memegang janji yang mereka ucapkan dan yang memberikan kesaksian yang benar. Mereka memperoleh surga surga disebabkan selalu menegakkan shalat dengan baik. disebut dalam surat al-Kahfi ayat 107-108 . Di dalam Al-Qur¶an ditemukan bermacam ± macam nama bagi surga. 4 .menderika sakit ingatan sampai meninggal. oleh karena tempat ± tempat yang disediakan itu tidak jadi diisi oleh orng ± orang tak beriman. Usia para penghuni surga sebaya. yang benar ± benar takut akan hukuman Tuhan. Surga inilah yang bagiannya tidak sama. yang menjaga kehormatannya. aman sejahtera sepanjang masa. tidak ada dendam kesumat. Nama ± nama itu adalah : 1. Adapun Jannatul Mirats ialah tempat di surga yang mestinya disediakan bagi orang ± orang kafir kalau seandainya mereka beriman. bahkan menurut amalnya sendiri ± sendiri. Seluruhnya merupakan balasan dari kebajikan yang telah dilaksanakan di dunia. Di dalam surga tidak ada lagi permusuhan. sebagai pembagian tambahan (warisan).

disebut dalam surat al-Sajadah ayat 19 : . Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 2. bagi mereka surga-surga yang penuh keni`matan. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga `Adn. Kekal mereka di dalamnya. disebut dalam surat al-Kahfi ayat 30-31 : .Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. 4. mengalir sungai-sungai di bawahnya. 3. maka bagi mereka 5 . Surga µAdnin. disebut dalam surat al-Luqman ayat 8-9 : . Surga Ma¶wa. mereka tidak ingin berpindah daripadanya. . Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Surga Na¶im. mereka kekal di dalamnya. dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. . Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. sebagai janji Allah yang benar. sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. dan tempat-istirahat yang indah. tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik. Itulah pahala yang sebaik-baiknya.

di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu". Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Surga al-Maqamul Amin. Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga). Surga Darussalam. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya.surga-surga tempat kediaman. Surga Darul Muqamah. dan menunjuki orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus (Islam). disebut dlam surat Fathir ayat 34-35: . 6. sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan 5. disebut dalam surat al-Dukhan ayat 51 : . 7. . disebut dalam surat Yunus ayat 25 : . 6 .

Ada yang hanya sebentar saja. Neraka Jahannam. kemudian diketahui siapa yang berhak masuk neraka dengan berbagai macam siksaannya. Siksaan di neraka dilaksanakan setelah manusia melalui perhitungan mempergunakan mizan (timbangan) terhadap amal masing ± masing. Itu adalah kehinaan yang besar. Mereka adalah yang memiliki sifat ±sifat tidak baik seperti kekufuran dan orang ± orang yang melakukan kekufuran disebut kafir. manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihitung semua amalnya. sifat ± sifat lain yang mengantarkan orang masuk ke dalam neraka adalah takzib (mendustakan Tuhan) dsb. Oleh sebab itu neraka disebut juga dengan mautin al. yakni orang mukmin yang melakukan dosa dan setelah dosanya dibakar dalam neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga.2. Oleh sebab itu neraka dipahami sebagai tempat yang berisi berbagai macam azab dan siksaan serta balasan bagi orang ± orang yang berbuat dosa atau kesalahan. yakni orang ± orang kafir dan orang ± orang musyrik yang mendustakan agama.azab (tempat untuk berlakunya siksaan). Di samping kufur. Neraka Jahim. dia kekal di dalamnya. Dan ada pula yang kekal di dalam neraka. disebut dalam surat At-Taubah ayat 63 : . Hal ini dilakukan setelah hari kiamat. Adapun nama ± nama neraka yang disebut di dalam Al-Qur¶an adalah sebagai berikut : 1. maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya.2 Neraka Adapun neraka desebut dengan al-nar (api yang menyala). 2. disebut dalam surat al-Dukhan ayat 56 : . Orang yang masuk kedalam neraka disebut dengan Ahl al-Nar (Ahli Neraka). Lamanya seseorang berada dalam neraka berbeda ± beda. 7 .

8 . . Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 5. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas. 4. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama). Sekali-kali tidak dapat. . 3. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. disebut dalam surat al-Qari¶ah ayat 8-11 : . . Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. . Neraka Hawiyah. disebut dalam surat al-Mutaffifin ayat 1-3 : . . dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain. disebut dalam surat al-Ma¶arij ayat 15-18: . Neraka Weil. mereka mengurangi. . Neraka Ladza. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yang mengelupaskan kulit kepala. . .

. disebut dalam surat al-mulk ayat 5: . . Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. yang (membakar) sampai ke hati. . Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Neraka Sa¶ir. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan. Neraka al-Huthamah.6. disebut dalam surat al-Humazah ayat 4-9: . (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. . . . 7. 8. . Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. berdasarkan ayat ± ayat antara lain : 9 . . Menurut ahli sunnah. Neraka saqar. disebut dalam surat al-Mudatsir ayat 36-30 : . Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). surga dan neraka itu sejak sekarang ini ( dan sebelumnya) sudah tersedia. . (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.

(Q. AliImran :133) Akan tetapi kaum Mu¶tazilah tidak membenarkan bahwa surga dan neraka itu telah disediakan sejak sekarang ini. hanya saja dalam prinsipnya mereka mengakui bahwa surga dan neraka itu pasti ada.. karena saat ini belum di perlukan.S. 10 . yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. dan akan di ciptakan setelah saatnya nanti.S. (Q. Alasan mereka. Dan peliharalah dirimu dari api neraka. Ali-imran 131) . Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

azab (tempat untuk berlakunya siksaan). Surga Darussalam 6. Surga Na¶im 4.1 Kesimpulan Jadi yang disebut surga dan neraka itu adalah tempat abadi yang disediakan bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Surga al-Maqamul Amin Adapun neraka desebut dengan al-nar (api yang menyala). Di dalam bahasa Arab surga disebut dengan al ± jannah atau al-hadiqah zatusy syajar (kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan). Dan Diantara para ulama¶ membagi surga dalam 3 bagian : 1.BAB III PENUTUP 3. sedang neraka adalah tempat siksaan bagi orang ± orang yang durhaka. Surga µAdnin 3. Oleh sebab itu neraka dipahami sebagai tempat yang berisi berbagai macam azab dan siksaan serta balasan bagi orang ± orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Di dalam Al-Qur¶an ditemukan bermacam ± macam nama bagi surga yaitu : 1. Surga sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang di sediakan bagi orang ± orang yang saleh. Surga Darul Muqamah 7. Jannatul A¶mal Orang ± orang yang masuk surga disebut dengan Ahl al ± jannah (ahli surga). Oleh sebab itu neraka disebut juga dengan mautin al. Surga Fidaus 2. Jannatul Mirats 3. Surga Ma¶wa 5. Jannatul Ikhtisas 2. Adapun nama ± nama neraka yang disebut di dalam Al-Qur¶an adalah sebagai berikut : 1. Neraka Jahannam 11 . Orang yang masuk kedalam neraka disebut dengan Ahl al-Nar (Ahli Neraka).

Neraka Jahim 3. Neraka Weil 5. Neraka Hawiyah 4. dan akan di ciptakan setelah saatnya nanti 12 . Neraka Ladza 6.2. Neraka Sa¶ir 7. Neraka saqar 8. Akan tetapi kaum Mu¶tazilah tidak membenarkan bahwa surga dan neraka itu telah disediakan sejak sekarang ini. hanya saja dalam prinsipnya mereka mengakui bahwa surga dan neraka itu pasti ada. surga dan neraka itu sejak sekarang ini ( dan sebelumnya) sudah tersedia. Neraka al-Huthamah Menurut ahli sunnah.

1991. Ilmu Tauhid Lengkap. Solo:Rineka Cipta 13 .DAFTAR PUSTAKA Zainuddin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful