6 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Tajuk 1 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep kecergasan

keseluruhan, definisi kecergasan fizikal, kepentingan kecergasan fizikal, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan komponen serta kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor serta komponen. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. anda; 4. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal menjelaskan konsep dan definisi kecergasan keseluruhan; menjelaskan konsep dan definisi kecergasan fizikal; menyatakan kepentingan kecergasan fizikal dalam kehidupan

berlandaskan kesihatan; 5. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal

berlandaskan lakuan motor; dan

Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. . Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. 1. membezakan jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk membina komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor.6.1.0 Fizikal Gaya hidup sihat telah menjadi fokus utama dalam kehidupan seharian kita pada zaman kini.1 Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. keselesaan dan kebahagian hidup. emosi. pemahaman dan penggunaan konsep kecergasan keseluruhan. 1. fizikal dan rohani. sosial. iaitu pengetahuan.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan dan Kecergasan Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental. pembangunan intelek dan psikososial yang dikejar tidak dapat ditangani dengan baik tanpa konsep gaya hidup sihat yang sebenar. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KANDUNGAN 1. Status ekonomi.

5 Kecergasan Rohani Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif. dan optimistik. 1. proaktif. 1. 1. 1.3 Kecergasan Sosial Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini.1.2 Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal membawa maksud satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya tanpa merasa letih dan masih bertenaga untuk kegiatan masa senggangnya.4 Kecergasan Emosi Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina.1. Di .2 Kecergasan Mental mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan Kecergasan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.1.1.1.

masalah mental-emosi dan tingkah laku sosial yang tidak berfaedah.3 Kepentingan Kecergasan Fizikal Pencapaian kesihatan dan kecergasan yang optima merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian. Kecergasan fizikal harus dimiliki oleh kita semua tanpa mengira jantina dan usia ke arah kehidupan yang berkualiti. Kecergasan fizikal pada seseorang individu merupakan hak individu itu sendiri dan tidak sama dengan individu yang lain. dapat menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan.samping itu seseorang itu masih mempunyai tenaga untuk bertindak jika berlaku kecemasan. Kebanyakan dari kita memadai memilih tahap pencapaian yang minimun terhadap kedua-dua komponen ini. Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek fisiologi termasuk: menguatkan otot dan ligamen . Mengikut Corbin dan Corbin (2008). iaitu dapat bekerja dengan efektif. Masyarakat moden secara puratanya tidak dapat mencapai tahap kesihatan dan kecergasan yang optimum. Rajah 1: Komponen Kecergasan Fizikal 1. mempunyai masa rehat yang cukup. kita perlu merangka gaya hidup ke arah yang lebih aktif dan cuba mengelakkan gejala-gejala yang memudaratkan seperti obesiti. kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor seperti dalam Rajah 1. Demi mencapai kecergasan fizikal yang melibatkan aspek fisiologi dan psikologi tertentu. menikmati masa kesenggangan.

1 Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratus lemak dalam badan. rehat dan rekreasi yang secukupnya Komponen Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kelima-lima komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan kesihatan yang baik di samping merupakan komponen kecergasan yang dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit hipokinetik.- mengurangkan risiko kecederaan meningkatkan daya tahan kardiovaskular merendahkan tekanan darah sistem respiratori yang efisyen mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung dan paru-paru Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek psikologi ialah: 1. Individu yang cergas biasanya mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah (tetapi tidak terlalu rendah) berkadar dengan berat badan dan ketinggiannya. tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh.4 meningkatkan imej kendiri mengurangkan tekanan menambahkan kegiatan sosial tidur. . lemak. Komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan ialah: 1. Komposisi badan adalah kadar kandungan lemak relatif kepada otot.4.

Individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang tinggi biasanya dapat melakukan aktiviti fizikal dalam suatu tempoh yang lebih lama dan kurang penat berbanding dengan individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang rendah dan lebih penat.5 Komponen Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti .2 Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. Individu yang rendah kecergasan daya tahan oto akan rasa penat lebih cepat daripada individu yang tinggi keupayaan daya tahan otot dalam satu rangkaian pergerakan yang sama.3 Kekuatan Kecergasan kekuatan merujuk kepada keupayaan otot atau sekumpulan otot dalam satu penguncupan maksimun terhadap sesuatu bebanan. Fleksibiliti dipengaruhi oleh panjang otot.1.4. struktur sendi dan sebagainya yang menyumbang ke arah julat pergerakan yang maksimum.4. 1. Contohnya mengangkat objek berat memerlukan kecergasan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan mengangkat objek yang ringan.4 Daya Tahan Otot Kecergasan daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot bekerja dalam jangka masa yang lama. 1. Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakan sendi. 1.4.5 Fleksibiliti Fleksibiliti ialah keupayaan sendi atau sendi-sendi bergerak licin dengan rintangan yang minimum. 1.4.

Pemain hoki memerlukan kecergasan kelajuan ini semasa lari ke arah untuk mendapatkan bola. Ketangkasan amat diperlukan bagi atlet tinju.5.sukan terutamanya sukan kompetetif. Kebolehan menyesuaikan deria dengan bahagian-bahagian menghasilkan pppppmaa 1.5.5. komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan perlakuan motor diperlukan. pppppKe Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dengan cepat.2 Imbangan Jenis koordinasi yang melibatkan penglihatan reflek dan sistem otot rangka yang dapat mengekalkan keseimbangan. 1.5.1 Ketangkasan Ketangkasan ialah keupayaan menukar arah dengan cepat dan berkesan dalam sesuatu pergerakan. 1. 1.4 Kelajuan sesuatu pergerakan dengan tepat. Komponen-komponen ini adalah: 1.5 Masa Tindak Balas Masa tindak balas merujuk kepada masa yang diperlukan untuk bergerakbalas .5. Contohnya kcergasan imbangan statik diperlukan semasa gimnas mengimbangi dirinya di atas balance beam manakala kecergasan imbangan dinamik diperlu semasa larian pecut di selekoh.3 Koordinasi badan bagi dan harmoni. licin Pergerakan memukul bola tenis memerlukan kecergasan koordinasi.

Atlet lumba kereta perlu mempunyai kecergasan ini untuk memulakan lumbaan dengan baik sekali.atau memulakan pergerakan setelah diberikan rangsangan. . Kecergasan kuasa amat diperlukan oleh atlet lontar peluru semasa lontaran dibuat.5.6 Kuasa Kecergasan kuasa ialah keupayaan menukar tenaga kepada daya untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. 1.

Merujuk kepada Buku Panduan Ujian SEGAK. (a) Cari julat. 1. min dan sisihan piawai bagi setiap komponen kecergasan yang diuji. Pelbagai aktiviti fizikal dan senaman boleh dirancang dan dilaksanakan untuk membina komponen-komponen kecergasan pelajar semasa kelas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani atau semasa aktiviti kokurikulum sukan.TUGASAN TERARAH 1. bukti pelaksanaan dan refleksi anda. (b) Sediakan laporan lengkap tentang komponen kecergasan. laksanakan ujian tersebut kepada sekumpulan 30 orang murid Tahap II di sekolah anda. (a) Anda dikehendaki merancang dan melaksanakan 2 aktiviti bagi setiap komponen kecergasan. jenis aktiviti. . prosedur pelaksanaan. (b) Buat rumusan atau kesimpulan penilaian anda.

.PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful