6 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Tajuk 1 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep kecergasan

keseluruhan, definisi kecergasan fizikal, kepentingan kecergasan fizikal, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan komponen serta kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor serta komponen. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. anda; 4. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal menjelaskan konsep dan definisi kecergasan keseluruhan; menjelaskan konsep dan definisi kecergasan fizikal; menyatakan kepentingan kecergasan fizikal dalam kehidupan

berlandaskan kesihatan; 5. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal

berlandaskan lakuan motor; dan

6.1 Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. 1. . Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. iaitu pengetahuan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KANDUNGAN 1. keselesaan dan kebahagian hidup.1.0 Fizikal Gaya hidup sihat telah menjadi fokus utama dalam kehidupan seharian kita pada zaman kini.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan dan Kecergasan Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental. 1. membezakan jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk membina komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor. pemahaman dan penggunaan konsep kecergasan keseluruhan. Status ekonomi. sosial. pembangunan intelek dan psikososial yang dikejar tidak dapat ditangani dengan baik tanpa konsep gaya hidup sihat yang sebenar. fizikal dan rohani. emosi.

dan optimistik.3 Kecergasan Sosial Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini. proaktif. 1. 1.1.4 Kecergasan Emosi Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina. 1. Di .1.2 Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal membawa maksud satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya tanpa merasa letih dan masih bertenaga untuk kegiatan masa senggangnya.2 Kecergasan Mental mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan Kecergasan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.1.1.5 Kecergasan Rohani Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif.1. 1.

iaitu dapat bekerja dengan efektif. Kebanyakan dari kita memadai memilih tahap pencapaian yang minimun terhadap kedua-dua komponen ini. Mengikut Corbin dan Corbin (2008). kita perlu merangka gaya hidup ke arah yang lebih aktif dan cuba mengelakkan gejala-gejala yang memudaratkan seperti obesiti. dapat menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan. Kecergasan fizikal pada seseorang individu merupakan hak individu itu sendiri dan tidak sama dengan individu yang lain. masalah mental-emosi dan tingkah laku sosial yang tidak berfaedah. Demi mencapai kecergasan fizikal yang melibatkan aspek fisiologi dan psikologi tertentu. Kecergasan fizikal harus dimiliki oleh kita semua tanpa mengira jantina dan usia ke arah kehidupan yang berkualiti. kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor seperti dalam Rajah 1. Masyarakat moden secara puratanya tidak dapat mencapai tahap kesihatan dan kecergasan yang optimum.3 Kepentingan Kecergasan Fizikal Pencapaian kesihatan dan kecergasan yang optima merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian. mempunyai masa rehat yang cukup. menikmati masa kesenggangan. Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek fisiologi termasuk: menguatkan otot dan ligamen .samping itu seseorang itu masih mempunyai tenaga untuk bertindak jika berlaku kecemasan. Rajah 1: Komponen Kecergasan Fizikal 1.

Komposisi badan adalah kadar kandungan lemak relatif kepada otot. rehat dan rekreasi yang secukupnya Komponen Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kelima-lima komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan kesihatan yang baik di samping merupakan komponen kecergasan yang dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit hipokinetik.4.4 meningkatkan imej kendiri mengurangkan tekanan menambahkan kegiatan sosial tidur. tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh. Individu yang cergas biasanya mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah (tetapi tidak terlalu rendah) berkadar dengan berat badan dan ketinggiannya. Komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan ialah: 1.1 Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratus lemak dalam badan. .- mengurangkan risiko kecederaan meningkatkan daya tahan kardiovaskular merendahkan tekanan darah sistem respiratori yang efisyen mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung dan paru-paru Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek psikologi ialah: 1. lemak.

3 Kekuatan Kecergasan kekuatan merujuk kepada keupayaan otot atau sekumpulan otot dalam satu penguncupan maksimun terhadap sesuatu bebanan.1. Individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang tinggi biasanya dapat melakukan aktiviti fizikal dalam suatu tempoh yang lebih lama dan kurang penat berbanding dengan individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang rendah dan lebih penat. struktur sendi dan sebagainya yang menyumbang ke arah julat pergerakan yang maksimum. Individu yang rendah kecergasan daya tahan oto akan rasa penat lebih cepat daripada individu yang tinggi keupayaan daya tahan otot dalam satu rangkaian pergerakan yang sama. Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakan sendi. 1.2 Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana.5 Fleksibiliti Fleksibiliti ialah keupayaan sendi atau sendi-sendi bergerak licin dengan rintangan yang minimum. 1. 1. 1.5 Komponen Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti .4. Contohnya mengangkat objek berat memerlukan kecergasan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan mengangkat objek yang ringan.4.4 Daya Tahan Otot Kecergasan daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot bekerja dalam jangka masa yang lama. Fleksibiliti dipengaruhi oleh panjang otot.4.4.

Pemain hoki memerlukan kecergasan kelajuan ini semasa lari ke arah untuk mendapatkan bola. Ketangkasan amat diperlukan bagi atlet tinju.1 Ketangkasan Ketangkasan ialah keupayaan menukar arah dengan cepat dan berkesan dalam sesuatu pergerakan.5. pppppKe Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dengan cepat.sukan terutamanya sukan kompetetif. Komponen-komponen ini adalah: 1. Kebolehan menyesuaikan deria dengan bahagian-bahagian menghasilkan pppppmaa 1.3 Koordinasi badan bagi dan harmoni. Contohnya kcergasan imbangan statik diperlukan semasa gimnas mengimbangi dirinya di atas balance beam manakala kecergasan imbangan dinamik diperlu semasa larian pecut di selekoh.5.5. 1. 1. 1.5 Masa Tindak Balas Masa tindak balas merujuk kepada masa yang diperlukan untuk bergerakbalas . komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan perlakuan motor diperlukan.2 Imbangan Jenis koordinasi yang melibatkan penglihatan reflek dan sistem otot rangka yang dapat mengekalkan keseimbangan.5. licin Pergerakan memukul bola tenis memerlukan kecergasan koordinasi.4 Kelajuan sesuatu pergerakan dengan tepat.5.

Atlet lumba kereta perlu mempunyai kecergasan ini untuk memulakan lumbaan dengan baik sekali. .atau memulakan pergerakan setelah diberikan rangsangan.5.6 Kuasa Kecergasan kuasa ialah keupayaan menukar tenaga kepada daya untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. Kecergasan kuasa amat diperlukan oleh atlet lontar peluru semasa lontaran dibuat. 1.

prosedur pelaksanaan. bukti pelaksanaan dan refleksi anda. 1. (b) Buat rumusan atau kesimpulan penilaian anda. Merujuk kepada Buku Panduan Ujian SEGAK. (b) Sediakan laporan lengkap tentang komponen kecergasan. . jenis aktiviti. laksanakan ujian tersebut kepada sekumpulan 30 orang murid Tahap II di sekolah anda. (a) Cari julat.TUGASAN TERARAH 1. (a) Anda dikehendaki merancang dan melaksanakan 2 aktiviti bagi setiap komponen kecergasan. Pelbagai aktiviti fizikal dan senaman boleh dirancang dan dilaksanakan untuk membina komponen-komponen kecergasan pelajar semasa kelas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani atau semasa aktiviti kokurikulum sukan. min dan sisihan piawai bagi setiap komponen kecergasan yang diuji.

.PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful