6 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Tajuk 1 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep kecergasan

keseluruhan, definisi kecergasan fizikal, kepentingan kecergasan fizikal, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan komponen serta kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor serta komponen. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. anda; 4. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal menjelaskan konsep dan definisi kecergasan keseluruhan; menjelaskan konsep dan definisi kecergasan fizikal; menyatakan kepentingan kecergasan fizikal dalam kehidupan

berlandaskan kesihatan; 5. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal

berlandaskan lakuan motor; dan

1. Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat.6. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KANDUNGAN 1. emosi. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. 1. keselesaan dan kebahagian hidup.1 Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Status ekonomi.1. membezakan jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk membina komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan dan Kecergasan Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental. . sosial. pembangunan intelek dan psikososial yang dikejar tidak dapat ditangani dengan baik tanpa konsep gaya hidup sihat yang sebenar. pemahaman dan penggunaan konsep kecergasan keseluruhan. iaitu pengetahuan.0 Fizikal Gaya hidup sihat telah menjadi fokus utama dalam kehidupan seharian kita pada zaman kini. fizikal dan rohani.

1. dan optimistik. 1. 1.1.1.4 Kecergasan Emosi Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina. proaktif.1. 1.2 Kecergasan Mental mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan Kecergasan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.2 Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal membawa maksud satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya tanpa merasa letih dan masih bertenaga untuk kegiatan masa senggangnya.1.3 Kecergasan Sosial Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini. Di .1.5 Kecergasan Rohani Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif.

Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek fisiologi termasuk: menguatkan otot dan ligamen . Masyarakat moden secara puratanya tidak dapat mencapai tahap kesihatan dan kecergasan yang optimum. kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor seperti dalam Rajah 1. Kecergasan fizikal harus dimiliki oleh kita semua tanpa mengira jantina dan usia ke arah kehidupan yang berkualiti. Kecergasan fizikal pada seseorang individu merupakan hak individu itu sendiri dan tidak sama dengan individu yang lain. kita perlu merangka gaya hidup ke arah yang lebih aktif dan cuba mengelakkan gejala-gejala yang memudaratkan seperti obesiti. mempunyai masa rehat yang cukup. Kebanyakan dari kita memadai memilih tahap pencapaian yang minimun terhadap kedua-dua komponen ini. menikmati masa kesenggangan. Mengikut Corbin dan Corbin (2008). Rajah 1: Komponen Kecergasan Fizikal 1. Demi mencapai kecergasan fizikal yang melibatkan aspek fisiologi dan psikologi tertentu. iaitu dapat bekerja dengan efektif.samping itu seseorang itu masih mempunyai tenaga untuk bertindak jika berlaku kecemasan. masalah mental-emosi dan tingkah laku sosial yang tidak berfaedah. dapat menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan.3 Kepentingan Kecergasan Fizikal Pencapaian kesihatan dan kecergasan yang optima merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian.

Komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan ialah: 1. .4.4 meningkatkan imej kendiri mengurangkan tekanan menambahkan kegiatan sosial tidur. Individu yang cergas biasanya mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah (tetapi tidak terlalu rendah) berkadar dengan berat badan dan ketinggiannya. lemak. Komposisi badan adalah kadar kandungan lemak relatif kepada otot. rehat dan rekreasi yang secukupnya Komponen Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kelima-lima komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan kesihatan yang baik di samping merupakan komponen kecergasan yang dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit hipokinetik.1 Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratus lemak dalam badan.- mengurangkan risiko kecederaan meningkatkan daya tahan kardiovaskular merendahkan tekanan darah sistem respiratori yang efisyen mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung dan paru-paru Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek psikologi ialah: 1. tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh.

4.5 Komponen Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti .4.2 Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. struktur sendi dan sebagainya yang menyumbang ke arah julat pergerakan yang maksimum.4 Daya Tahan Otot Kecergasan daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot bekerja dalam jangka masa yang lama.4.3 Kekuatan Kecergasan kekuatan merujuk kepada keupayaan otot atau sekumpulan otot dalam satu penguncupan maksimun terhadap sesuatu bebanan. 1. Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakan sendi. 1. Contohnya mengangkat objek berat memerlukan kecergasan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan mengangkat objek yang ringan.1.4. Individu yang rendah kecergasan daya tahan oto akan rasa penat lebih cepat daripada individu yang tinggi keupayaan daya tahan otot dalam satu rangkaian pergerakan yang sama. Fleksibiliti dipengaruhi oleh panjang otot. 1. 1. Individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang tinggi biasanya dapat melakukan aktiviti fizikal dalam suatu tempoh yang lebih lama dan kurang penat berbanding dengan individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang rendah dan lebih penat.5 Fleksibiliti Fleksibiliti ialah keupayaan sendi atau sendi-sendi bergerak licin dengan rintangan yang minimum.

5.1 Ketangkasan Ketangkasan ialah keupayaan menukar arah dengan cepat dan berkesan dalam sesuatu pergerakan.3 Koordinasi badan bagi dan harmoni.5. Pemain hoki memerlukan kecergasan kelajuan ini semasa lari ke arah untuk mendapatkan bola. 1. Kebolehan menyesuaikan deria dengan bahagian-bahagian menghasilkan pppppmaa 1. pppppKe Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dengan cepat.5. Komponen-komponen ini adalah: 1. 1. 1. komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan perlakuan motor diperlukan. Contohnya kcergasan imbangan statik diperlukan semasa gimnas mengimbangi dirinya di atas balance beam manakala kecergasan imbangan dinamik diperlu semasa larian pecut di selekoh.5.5. licin Pergerakan memukul bola tenis memerlukan kecergasan koordinasi. Ketangkasan amat diperlukan bagi atlet tinju.2 Imbangan Jenis koordinasi yang melibatkan penglihatan reflek dan sistem otot rangka yang dapat mengekalkan keseimbangan.4 Kelajuan sesuatu pergerakan dengan tepat.sukan terutamanya sukan kompetetif.5 Masa Tindak Balas Masa tindak balas merujuk kepada masa yang diperlukan untuk bergerakbalas .

Kecergasan kuasa amat diperlukan oleh atlet lontar peluru semasa lontaran dibuat. Atlet lumba kereta perlu mempunyai kecergasan ini untuk memulakan lumbaan dengan baik sekali.atau memulakan pergerakan setelah diberikan rangsangan.6 Kuasa Kecergasan kuasa ialah keupayaan menukar tenaga kepada daya untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. .5. 1.

Merujuk kepada Buku Panduan Ujian SEGAK. . (a) Anda dikehendaki merancang dan melaksanakan 2 aktiviti bagi setiap komponen kecergasan. 1. (b) Sediakan laporan lengkap tentang komponen kecergasan. min dan sisihan piawai bagi setiap komponen kecergasan yang diuji. (a) Cari julat. (b) Buat rumusan atau kesimpulan penilaian anda. Pelbagai aktiviti fizikal dan senaman boleh dirancang dan dilaksanakan untuk membina komponen-komponen kecergasan pelajar semasa kelas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani atau semasa aktiviti kokurikulum sukan.TUGASAN TERARAH 1. laksanakan ujian tersebut kepada sekumpulan 30 orang murid Tahap II di sekolah anda. jenis aktiviti. prosedur pelaksanaan. bukti pelaksanaan dan refleksi anda.

PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful