6 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Tajuk 1 KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep kecergasan

keseluruhan, definisi kecergasan fizikal, kepentingan kecergasan fizikal, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan komponen serta kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor serta komponen. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. anda; 4. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal menjelaskan konsep dan definisi kecergasan keseluruhan; menjelaskan konsep dan definisi kecergasan fizikal; menyatakan kepentingan kecergasan fizikal dalam kehidupan

berlandaskan kesihatan; 5. mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal

berlandaskan lakuan motor; dan

membezakan jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk membina komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor. Status ekonomi. pemahaman dan penggunaan konsep kecergasan keseluruhan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KANDUNGAN 1.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan dan Kecergasan Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental. sosial. 1. iaitu pengetahuan.1.0 Fizikal Gaya hidup sihat telah menjadi fokus utama dalam kehidupan seharian kita pada zaman kini. fizikal dan rohani.6.1 Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. pembangunan intelek dan psikososial yang dikejar tidak dapat ditangani dengan baik tanpa konsep gaya hidup sihat yang sebenar. emosi. keselesaan dan kebahagian hidup. . 1.

1.2 Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal membawa maksud satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya tanpa merasa letih dan masih bertenaga untuk kegiatan masa senggangnya. Di .1. 1. proaktif.2 Kecergasan Mental mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan Kecergasan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.1.4 Kecergasan Emosi Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina.1. dan optimistik.5 Kecergasan Rohani Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif. 1.1. 1.3 Kecergasan Sosial Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini.1.

Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek fisiologi termasuk: menguatkan otot dan ligamen . Kebanyakan dari kita memadai memilih tahap pencapaian yang minimun terhadap kedua-dua komponen ini. Rajah 1: Komponen Kecergasan Fizikal 1. kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor seperti dalam Rajah 1. mempunyai masa rehat yang cukup. Demi mencapai kecergasan fizikal yang melibatkan aspek fisiologi dan psikologi tertentu. menikmati masa kesenggangan. Masyarakat moden secara puratanya tidak dapat mencapai tahap kesihatan dan kecergasan yang optimum. dapat menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan.samping itu seseorang itu masih mempunyai tenaga untuk bertindak jika berlaku kecemasan. iaitu dapat bekerja dengan efektif. Mengikut Corbin dan Corbin (2008). Kecergasan fizikal harus dimiliki oleh kita semua tanpa mengira jantina dan usia ke arah kehidupan yang berkualiti. Kecergasan fizikal pada seseorang individu merupakan hak individu itu sendiri dan tidak sama dengan individu yang lain. masalah mental-emosi dan tingkah laku sosial yang tidak berfaedah. kita perlu merangka gaya hidup ke arah yang lebih aktif dan cuba mengelakkan gejala-gejala yang memudaratkan seperti obesiti.3 Kepentingan Kecergasan Fizikal Pencapaian kesihatan dan kecergasan yang optima merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian.

- mengurangkan risiko kecederaan meningkatkan daya tahan kardiovaskular merendahkan tekanan darah sistem respiratori yang efisyen mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung dan paru-paru Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek psikologi ialah: 1. .1 Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratus lemak dalam badan. Komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan ialah: 1. tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh. Komposisi badan adalah kadar kandungan lemak relatif kepada otot.4. Individu yang cergas biasanya mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah (tetapi tidak terlalu rendah) berkadar dengan berat badan dan ketinggiannya. lemak. rehat dan rekreasi yang secukupnya Komponen Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kelima-lima komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan kesihatan yang baik di samping merupakan komponen kecergasan yang dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit hipokinetik.4 meningkatkan imej kendiri mengurangkan tekanan menambahkan kegiatan sosial tidur.

Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakan sendi.4.2 Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. Individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang tinggi biasanya dapat melakukan aktiviti fizikal dalam suatu tempoh yang lebih lama dan kurang penat berbanding dengan individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang rendah dan lebih penat. Contohnya mengangkat objek berat memerlukan kecergasan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan mengangkat objek yang ringan. struktur sendi dan sebagainya yang menyumbang ke arah julat pergerakan yang maksimum. 1.1.3 Kekuatan Kecergasan kekuatan merujuk kepada keupayaan otot atau sekumpulan otot dalam satu penguncupan maksimun terhadap sesuatu bebanan. 1.4.4. Individu yang rendah kecergasan daya tahan oto akan rasa penat lebih cepat daripada individu yang tinggi keupayaan daya tahan otot dalam satu rangkaian pergerakan yang sama. 1.5 Fleksibiliti Fleksibiliti ialah keupayaan sendi atau sendi-sendi bergerak licin dengan rintangan yang minimum.4 Daya Tahan Otot Kecergasan daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot bekerja dalam jangka masa yang lama. Fleksibiliti dipengaruhi oleh panjang otot.5 Komponen Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti .4. 1.

5.1 Ketangkasan Ketangkasan ialah keupayaan menukar arah dengan cepat dan berkesan dalam sesuatu pergerakan. 1.4 Kelajuan sesuatu pergerakan dengan tepat.3 Koordinasi badan bagi dan harmoni.5 Masa Tindak Balas Masa tindak balas merujuk kepada masa yang diperlukan untuk bergerakbalas . Komponen-komponen ini adalah: 1.5. Pemain hoki memerlukan kecergasan kelajuan ini semasa lari ke arah untuk mendapatkan bola. komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan perlakuan motor diperlukan. Contohnya kcergasan imbangan statik diperlukan semasa gimnas mengimbangi dirinya di atas balance beam manakala kecergasan imbangan dinamik diperlu semasa larian pecut di selekoh.2 Imbangan Jenis koordinasi yang melibatkan penglihatan reflek dan sistem otot rangka yang dapat mengekalkan keseimbangan. 1. Ketangkasan amat diperlukan bagi atlet tinju. 1. pppppKe Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dengan cepat. Kebolehan menyesuaikan deria dengan bahagian-bahagian menghasilkan pppppmaa 1. licin Pergerakan memukul bola tenis memerlukan kecergasan koordinasi.5.sukan terutamanya sukan kompetetif.5.5.

atau memulakan pergerakan setelah diberikan rangsangan. Kecergasan kuasa amat diperlukan oleh atlet lontar peluru semasa lontaran dibuat. . Atlet lumba kereta perlu mempunyai kecergasan ini untuk memulakan lumbaan dengan baik sekali.6 Kuasa Kecergasan kuasa ialah keupayaan menukar tenaga kepada daya untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat.5. 1.

(b) Sediakan laporan lengkap tentang komponen kecergasan. (a) Cari julat. (b) Buat rumusan atau kesimpulan penilaian anda. . jenis aktiviti. bukti pelaksanaan dan refleksi anda.TUGASAN TERARAH 1. min dan sisihan piawai bagi setiap komponen kecergasan yang diuji. prosedur pelaksanaan. 1. (a) Anda dikehendaki merancang dan melaksanakan 2 aktiviti bagi setiap komponen kecergasan. laksanakan ujian tersebut kepada sekumpulan 30 orang murid Tahap II di sekolah anda. Merujuk kepada Buku Panduan Ujian SEGAK. Pelbagai aktiviti fizikal dan senaman boleh dirancang dan dilaksanakan untuk membina komponen-komponen kecergasan pelajar semasa kelas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani atau semasa aktiviti kokurikulum sukan.

.PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful