P. 1
peta minda assgnmnt

peta minda assgnmnt

|Views: 1,653|Likes:
Published by shamimif

More info:

Published by: shamimif on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan.

faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal.Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. dapatkan ilmu. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. 3 .

Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. kreativiti. membaca dan menulis. OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. sikap positif. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. dapat kembangkan imaginasi. semangat patriotism dan cinta akan negara. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. Hayati dan amalkan nilai murni. bertutur.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran.

cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. .Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. penulisan. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan.

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru . kaedah.pilih kandungan. sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan .

Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa.Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul. frasa.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata. lain.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. ditonton. menarik. sebutan.0 kata. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 2.intonasi dan nada yang sesuai 1.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1.0 Berbual dengan keluarga. tepat dan rakan sebaya.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila. sebutan dan intonasi yang baik. terancang. sesuai secara sopan. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4. atau 3.1 Kemukakan idea.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. betul. istilah.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian.1 Bercerita menggunakan kata. dan berkesan meyakinkan. frasa.2 Menghuraikan maklumat 3. ayat. eratkan tersusun.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4. 2. kata sepakat.1.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci.3 Mengemukakan hujah 4. lebih . 2. tajuk aktiviti yang mencabar. 1. 1. 1. atau dialami 4. dibaca.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. Tujuan – Wujudkan kemesraan.3 Menyampaikan maklumat 3.

9 . 7. teks. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 5.5. 7. 7. dan gaya pembacaan yang sesuai.memahami maklumat yang faham maklumat.0 Membaca. 6.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.5 Membaca pantas 6. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. 7.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. menaakul. intonasi.bahan ilmu dalam 5.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat. KEMAHIRAN MEMBACA 6.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar.

2 Beri komen dan 11.yang ayat dan dapat keluarkan idea. catat dan 8. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca.Mengedit dan ayat.3 Membuat Murid penggunaan.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan. majmuk. dan dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. wacana. lain.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.0 11. mudah.3 Membaca dan 6. pelbagai genre iaitu 10.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan.4 10. mudah secara penulisan. karangan.2 prosa dan puisi bukan kreatif. baca. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. penulisan.0 Mencatat dan susun maklumat. KEMAHIRAN MENULIS 11. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks. 9.6. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan.1 Hasilkan 10.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks. 6.1 Mengambil perkataan.4 Bina dan tulis ayat 8. menarik dan .3 Ulas karya 10. karya.2 Bina dan tulis 8. diperdengarkan. menyeluruh. didengar. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. 8. secara kohensif.0 Menggunakan 9.6 Bina wacana 8.3 Susun maklumat 8. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. 6.2 Kenal pasti 8.5 Kenal pasti dan 9. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.

kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. struktur. kata asli bahasa Melayu. bentuk kata dan penggolongan kata. kata pinjaman bahasa Melayu. dan binaan atau konstruksi ayat. Kaji struktur.

hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. bidalan. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. klausa. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. perintah dan seruan. perbilangan. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. Jenis ayat – ayat penyata. ayat pasif ayat songsang Malaysia. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. pembinaan. . frasa. tanya. mengutamakan falsafah. pembahagian subejek dan predikat.

Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. Bidang – bidang lain seperti sains. .bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. Penghayatan dan amalan nilai . Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia.

. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.kini dan depan. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. selesaikan masalah. Buat ramalan.

15 . Merangkumi : verbal-linguistik. logik-matematik. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. interpersonal. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. dan lebih seronok untuk terus belajar. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. muzik. visual-ruang. yakin. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. masyarakat dan alam pekerjaan.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. kinestetik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->