P. 1
Unit 1 PENGENALAN KONSEP ASAS MORAL

Unit 1 PENGENALAN KONSEP ASAS MORAL

4.75

|Views: 41,382|Likes:
Published by Ali Mohd
nota moral
nota moral

More info:

Published by: Ali Mohd on Sep 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2016

pdf

text

original

Semua nilai baik sama ada yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral
Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, atau mana-mana mata pelajaran yang diajar
di sekolah seharusnya menyelitkan nilai murni untuk dijadikan panduan hidup murid.
Penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran
KBSR dan KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentas kurikulum. Nilai-nilai
murni merupakan unsur yang amat penting dan diserapkan ke dalam setiap mata
pelajaran. Nilai-nilai ini berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan.
Matlamat penerapan nilai-nilai murni melalui pendidikan adalah untuk melahirkan insan
dan juga warganegara yang baik serta memiliki akhlak mulia. Antara objektif yang
hendak dicapai menerusinya ialah:

•Menanam kesedaran, kefahaman, keyakinan diri dan juga kesyukuran.

•Menanam semangat cinta akan nilai suci

•Menghormati kebaikan dan membenci keburukan

•Membentuk sikap positif yang berguna kepada agama, bangsa dan juga sewaktu

menjalankan tugas dan tanggungjawab.
•Menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan

•Menjalankan tugas dengan dedikasi

•Melatih diri dengan displin

•Meningkatkan hasil atau produktiviti

•Berusaha dan mencapai kecemerlangan

(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990,hal.25)

Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk
memupuk nilai kepada murid-muridnya. Contohnya guru matematik boleh menyelitkan

25

nilai murni seperti kejujuran, keadilan, hormat pelanggan, semasa menyampaikan topik
ukuran berat dan panjang. Guru boleh mengaitkan cerita tentang peniaga yang berjaya
dalam perniagaan disebabkan pelanggannya percaya terhadap kejujurannya
menimbang dan mengukur barangan yang dijual.

Selain itu sekolah haruslah mengaplikasikan nilai murni dalam rutin bilik darjah, luar bilik
darjah, kurikulum dan majlis-majlis sekolah. Contohnya ada sekolah yang tandasnya
mesra pelanggan iaitu sama taraf dengan tandas hotel ternama. Mengapakah sekolah
tersebut mampu mempunyai kualiti tandas yang sedemikian hebat sedangkan
kebanyakan sekolah menghadapi masalah mengekalkan tandas dalam keadaan bersih.
Siapakah yang harus diberikan pujian dan apakah kaitannya dengan nilai merentas
kurikulum?

Dalam majlis-majlis di sekolah seperti perhimpunan, murid perlu berdiri tegak semasa
lagu kebangsaan dinyanyikan. Begitu juga mereka perlu berdisiplin sepanjang tempoh
perhimpunan dengan tingkah laku yang telah ditetapkan. Bagaimana budaya sekolah
berupaya memupuk nilai murni ke dalam diri pelajar?

Rumusannya, penerapan nilai merentas kurikulum perlu dilakukan secara berstruktur
dan bersungguh-sungguh kerana penghayatan nilai murni tidak akan berlaku secara
kebetulan. Semua warga sekolah perlu bekerjasama untuk menentukan kejayaan
konsep ini. Sesungguhnya pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan
negara amat penting dalam merealisasikan Wawasan 2020.

Rumusan

1. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur

sesuatu.
2. Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral.
3. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan
fungsi tertentu.

26

4. Baik, benar dan patut merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi Insan Bermoral
5. Dalam masyarakat majmuk, konsep baik, benar dan patut diamalkan dengan
mengambil kira kepelbagaian latar belakang individu seperti agama dan adat
6. Peraturan dan pegangan prinsip moral seseorang akan menentukan bagaimana
dia menghayati konsep baik, benar dan patut.

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam
penyediaan modul.

Bacaan Asas

Abdul Rahman Md. Aroff (1999). Pendidikan Moral teori etika dan amalan moral.
Serdang: Penerbit UPM.
Abdul Rahman Aroff & Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral: siri pendidikan. Kuala
Lumpur: Longman Malaysia Sdn Bhd.
Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.
Tam, Y.K. (1996). Pendidikan Moral 1. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Rujukan

Abdul Rahman Md. Aroff & Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral. Petaling Jaya :
Longman Malaysia Sdn.Bhd.
Hena Mukherjee et al. (1992 ). Strategi pengajaran Pendidikan Moral KBSM. Petaling
Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd.
Koo, K.P. & Tang, C.Y. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman
Sdn.Bhd.
Mackinnon, P. (1995). Ethics: theory and contemporary issues. USA:
Wadsworth Publishing Company.

TAJUK 4

INDIVIDU YANG BERMORAL

Pengenalan

Setelah kita memahami konsep asas Moral dan konsep asas nilai dalam Pendidikan
Moral, sekarang kita akan berbincang pula tentang Individu Yang Bermoral. Tajuk ini

27

bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai komponen dimensi moral yang
terdiri daripada penaakulan, emosi dan tingkah laku.

4.1 Dimensi Moral

Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. Secara
amnya, kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi, iaitu penaakulan moral,
perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga-tiga dimensi ini boleh dijelaskan melalui
rajah di bawah.

DIMENSI MORAL

Penaakulan Moral

Emosi Moral

Perlakuan Moral

Pemikiran dan

Emosi dan

Tingkah laku dan

Pertimbangan

Perasaan

Tindakan

Rasional

Empati

Bertanggung-

Inovatif

Berjiwa

jawab

Bebas

Simpati

Berdedikasi

Normatif

Murah hati

Berprihatin

Tepat

Kasih sayang

Bekerjasama

Tajam

Belas kasihan

Kreatif

Altruistik

Kritis

Sentimen

Huraian tiga dimensi moral ini adalah seperti berikut:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->