UNIT 1

PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Sinopsis Unit ini mengandungi empat tajuk. Setiap tajuk membincangkan perkara yang berlainan. Tajuk pertama membincangkan kefahaman tentang konsep asas moral. Kandungannya meliputi definisi, konsep-konsep asas moral dari perspektif pelbagai agama. Selain itu peraturan moral, adat, agama dan undang-undang turut dimuatkan.Tajuk kedua membincangkan aspek pemikiran moral iaitu pemikiran naturalis, emotivis, intuisionis dan rasionalis. Tajuk ketiga memberikan kemahiran kepada pelajar mengenal pasti berhubung konsep asas nilai yang merangkumi normatif, jenis-jenis nilai dan konsep nilai merentasi kurikulum. Tajuk keempat pula memberikan kefahaman kepada pelajar dan tingkah laku individu yang bermoral. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. memahami dan menghayati konsep-konsep asas moral; memahami falsafah dan mengenal pasti perbezaan dalam aspek-aspek agama dan moral; Memahami konsep pemikiran moral yang mempengaruhi konsep asas moral. menangani masalah dalam kehidupan diri, keluarga, komuniti, masyarakat, negara dan sejagat; mengenal pasti sifat-sifat individu bermoral. menghuraikan tingkah laku yang terbit daripada kesedaran tentang dimensi moral. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian dengan komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi, dilema moral

1

TAJUK 1

Konsep Asas Moral

Pengenalan
Terdapat pelbagai pendapat yang bertentangan dalam menerangkan konsep Pendidikan Moral seseorang guru. moral.

Pemahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedah mengajar Seseorang guru moral perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang teori etika sebagai asas memahami peranan nilai sebagai piawai yang asas dalam mempengaruhi dan mencorakkan penaakulan dan perlakuan muridmurid. Pengetahuan dan kefahaman teori perkembangan moral dari segi psikologi juga akan memperkukuhkan kefahaman dan pendekatan guru dalam penyampaian nilainilai moral kepada murid-murid. Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita pastinya mengaitkannya dengan konsep nilai, etika dan akhlak. Amat penting bagi kita memahami konsep-konsep yang saling berkaitan ini untuk mencari pengertian moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1.0 Definisi Konsep Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita patut meneliti konsep-konsep berikut: moral, etika dan akhlak. Tidak dapat dinafikan adalah penting kita memahami konsepkonsep ini yang saling berkaitan untuk mencari pengertian terhadap aspek moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1.1 Konsep Moral Perkataan ‘moral’ berasal daripada perkataan ‘mores’ - bahasa Yunani yang membawa erti: tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Contohnya, sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah 2

balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang. Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undang-undang negara perlu dipatuhi. Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. Contoh kedua, Nora terjumpa dompet kawannya yang tercicir. Dia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. Nora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. Nora seorang budak yang jujur dan ikhlas. Dia segera memulangkan dompet tersebut. Nora ialah seorang budak yang bermoral. Dia tidak teragak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah. Gerak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. Hatinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain. Latihan 1.0 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut:

Bayangkan anda berada di perhentian bas yang sibuk. Beri lima contoh perlakuan moral dan lima contoh perlakuan tidak moral yang mungkin anda dapat lihat di sana.

Tingkah Laku Moral 1. beratur semasa menaiki bas 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5.

Tingkah Laku Tidak Moral 1. bertolak-tolakkan semasa menaiki bas 2.

Rumusannya ‘moral’ ada isi atau kandungannya. Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia. Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan

3

masyarakat sekeliling. Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. Oleh itu insan moral ialah insan yang seimbang dari segi keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

1.2

Konsep Etika

Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya . Contoh 1 Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

Latihan 1.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut:

Mengapakah Etika Keguruan diwujudkan ? 4

i.

ii.

iii.

Jika tiada Etika Keguruan apakah yang akan berlaku dengan profesion perguruan ? i.

ii. iii.

Tentunya Etika Keguruan banyak membantu guru dalam menjaga taraf profesionalisme keguruan ! Berikut ialah contoh amalan naratif dalam pelbagai profesion. Anda diminta mengisi ruang kosong di bawah dengan contoh-contoh positif dalam profesion yang anda pilih

Amalan Etika Negatif/ Positif dalam pelbagai Profesion

Amalan Etika Negatif

Kedoktoran

Keguruan

Ketenteraan 5

Polis

1. Kecuaian Jepun-seorang doktor dengan tidak sengaja menyuntik cecair berzat di dalam peparu seorang pesakit dan menyebabkan pesakit tersebut mati akibat penyakit peparu

1. Tidak profesional Petaling Jayaseorang pensyarah universiti yang berumur 34 tahun telah dibunuh kerana disyaki terbabit dalam kes menjalinkan hubungan sulit dengan seorang bekas pelajarnya 2. Tidak profesional Amerika – seorang guru wanita ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli kehormatan kanak-kanak dalam laman web.

1. Tidak mempunyai sikap taat kepada negara / membelot negara sendiri Kangsar, Perak – Peralatan senjata sebanyak satu trak telah dicuri keluar dari kem tentera kerana terdapat ahli tentera yang terbabit dalam kes ini. 2. Menipu/ tamak Kuala Lumpur – seorang bekas tentera disyaki terbabit dalam skim cepat kaya kerana beliau telah menggunakan wang tersebut untuk membeli 17 buah kereta mewah.

1. Tidak profesional Seremban – seorang anggota polis telah ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli seorang amah Indonesia semasa ditahan di lokap.

2. Kecuaian Ipoh, Perak – seorang suri rumah berumur 32 tahun menuduh seorang doktor yang membantunya bersalin dii sebuah hospital swasta kerana telah menarik keluar ususnya ketika proses membersihkan plasentanya.

2. Tidak berperikemanusiaan Negeri Sembilan – seorang polis pelatih telah menembak mati seorang rakannya yang berumur 22 tahun di asrama pusat polis selepas bertengkar berhubung dengan teman wanita

Amalan Etika Positif Kedoktoran Keguruan Ketenteraan Polis

6

1.3

Konsep Akhlak

Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s.w.t. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya. Contohnya, mengikut agama Islam, seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. Minum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. Di samping itu, berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungjawab terhadap Allah dan keluarga. Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri, menipu dan membunuh.

Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi.Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i) ii) memelihara kesihatan mental, rohani dan jasmani punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah

7

iii) iv) v)

memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyarakat

Dalam masyarakat Barat pula, minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang dewasa. Bagaimanapun, seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk, sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan. Hakikatnya akhlak dan moral memang berbeza kerana akhlak bersumberkan al-Quran dan hadis manakala moral berpiawaikan tanggapan dan budaya masyarakat setempat. Syabas ! Anda sudah habis membaca tentang tiga konsep asas moral.

Renungi kata-kata hikmah berikut:

• •

Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else's can shorten it. Tuhan manciptakan kita 2 biji mata untuk melihat, 2 belah tangan untuk memegang, 2 belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. Latihan 1.3 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut:

Aktiviti 1 Isikan butir-butir yang bersesuaian dalam bentuk pengurusan grafik berikut. Konsep Asas Moral Moral Maksud Contoh Menjelaskan Konsep

8

Etika

Akhlak

Aktiviti 2 Berikan tiga persamaan dan tiga perbezaan antara tiga konsep asas moral (Etika, Moral dan Akhlak) Sediakan jawapan anda dalam bentuk pengurusan grafik / carta.

1.4 Moral, Etika dan Akhlak Dari Perspektif Agama dan Kepercayaan
Seterusnya mari kita renungkan petikan di bawah:
Dorothy Emmet (1966) menyatakan bahawa nilai moral bukan sesuatu yang wujud tersendiri dan terperinci dalam satu kekosongan. Pada tahun 1979, beliau mengatakan bahawa manusia bergantung atas beberapa peraturan, adat, kebiasaan masyarakat dan agama yang menolong mereka dengan lebih mudah membuat jangkaan tentang cara tingkah laku orang lain. James Hemming(1980) menyatakan bahawa peraturanperaturan masyarakat mestilah dilihat sebagai fakta-fakta kehidupan sosial, sebagai prinsip-prinsip yang perlu dalam pergaulan dan kelakuan terhadap orang lain dan perhubungan antara manusia. (Koo, K.P. & Tang C.Y, 1990)

1.4.1

Peraturan Moral i. Pengertian Peraturan Moral • • •

Peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul salah tingkah laku manusia. Peraturan moral menyediakan undang-undang yang sistematik tentang tanggapan-tanggapan / matlamat-matlamat yang unggul. Peraturan moral bersifat rasional dan autonomous kerana manusia sentiasa berminat dalam tingkah laku sendiri, berfikir dan bersoal jawab tentang tingkah laku-tingkah laku, membandingkan tingkah laku manusia 9

dan cuba mencari prinsip-prinsip dan rasional atas tingkah lakunya sendiri. ii. Antara ciri peraturan moral adalah: • • • Boleh diubah-ubah. Dicipta oleh manusia. Tiada pengasas, seseorang bermoral haruslah menghormati

orang lain

iii Prinsip-prinsip peraturan moral
Apakah faktor utama yang mempengaruhi tindakan anda? selepas membaca penerangan di bawah. mempengaruhi tindakan anda? Terdapat tiga

jenis prinsip peraturan moral yang dikemukakan. Cuba anda buat refleksi Prinsip manakah yang banyak

Prinsip Autonomi
Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas. Pertimbangan dikategorikan sebagai moral. Contoh : Nazri memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun dan tingkah

laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh

Prinsip Keadilan
Keadilan melibatkan menghormati hak orang lain dan kesaksamaan. Oleh itu keadilan tidak akan membenarkan individu menyalahgunakan kebebasannya untuk individu yang bersifat tamak dan mementingkan diri sendiri.

10

Contoh : Di sekolah A, Guru Besar sentiasa menyuruh guru X membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah. Akibatnya guru X tidak ada masa langsung untuk dirinya dan keluarganya sedangkan terdapat ramai guru di sekolah A yang tidak mempunyai banyak kerja . Perkara tersebut membuktikan salah guna kuasa oleh guru besar sehingga membawa kesan negatif kepada kehidupan guru tersebut.

Prinsip Altruisme
Belas kasihan, simpati, menghargai sifat mementingkan diri sendiri. Contoh 1: Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh, India, Bangkok dan lain-lain. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa. Contoh 2 : Seorang gadis berusia 19 tahun telah menderma RM60,000.00 kepada Persatuan Perubatan Malaysia (Mercy) untuk membantu mangsa pencerobohan Amerika Syarikat ( AS ) di Iraq. Wang tersebut diperolehi melalui kemenangannya dalam peraduan meneka lagu. Beliau ialah Khatijah Khalilul Rahman. Khatijah memang unik, seumur hidupnya belum tentu beliau akan menerima wang yang sebegitu banyak. Satu sen pun tidak diambilnya. Tanpa apa-apa tujuan mencari nama atau mempromosi syarikat atau pertubuhan, gadis remaja itu mengamalkan sikap alturisme yang begitu tinggi nilainya. Khatijah, semoga Allah merahmati hidupmu! Semoga anda sentiasa menjadi contoh insan yang sentiasa menjunjung amalan murni dan kemanusiaan. dan mengambil berat tentang

kebajikan orang lain. Altruisme juga akan menjauhkan individu daripada

1.4.2 Peraturan Adat i. Pengertian Peraturan Adat

11


Perkataan ‘adat’

adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab

yang bererti ‘kebiasaan ’ dalam mengharungi kehidupan manusia. Himpunan definisi adat: Dr. R. Van Dijk: Semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua

lapangan hidup, juga semua peraturan tingkah laku. Syed Alwi: Peraturan-peraturan hidup yang dipusakai daripada datuk nenek kita dan yang diperturunkan daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk, diajar, ditegur dan disapa dan tidak dengan cara yang bertulis.
(Koo dan Tang, 1990)

ii. Ciri-Ciri Peraturan Adat • • • Cara hidup manusia yang mementingkan sifat-sifat tingkah laku yang murni serta baik. Dicipta oleh manusia dan disampaikan secara lisan seperti nasihat, teguran dan teladan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Penafsiran peraturan adat berbeza mengikut kaum, masa dan lokasi.

1.4.3

Peraturan Agama i. Pengertian Peraturan Agama • Menurut Alan Harris, agama mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Peraturan-peraturan ini berlainan mengikut ajaran agama masing-masing (Koo dan Tang, 1990). • Peraturan agama merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Peraturan ini termaktub dalam kitab agama. Peraturan ini menetapkan

12

panduan tingkah laku dan menyatakan balasan jika peraturan itu dilanggar. Justeru, peraturan boleh mendorong penganutnya mematuhi tuntutan agama. ii. • • • • • Ciri-Ciri Peraturan Agama Tidak boleh diubah-ubah Bukan ciptaan manusia Setiap penganutnya mestilah mematuhi peraturan yang terdapat di dalam agama masing-masing Peraturan agama adalah satu cara hubungan antara manusia dengan Tuhan Peraturan agama juga merangkumi cara hubungan antara manusia dengan manusia. 1.4.4 Peraturan Undang-Undang i. Pengertian Peraturan Undang-Undang Himpunan definisi peraturan undang-undang:

Mengikut Weber, norma, nilai dan peraturan sesebuah masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan watak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah. (Koo dan Tang,
1990)

Austrinm, seorang ahli fikir Inggeris menyifatkan peraturan undangundang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat dan sekiranya perintah itu tidak ditaati, pihak pemerintah akan menggunakan kekerasan supaya undang-undang dipatuhi.
(Koo dan Tang, 1990)

ii.

Ciri-Ciri Peraturan Undang-Undang

13

• • • • • •

Peraturan-peraturan masyarakat yang telah diluluskan oleh autoriti. Alat kawalan dan bahan rujukan bagi suatu kesalahan. Perlu dipatuhi oleh setiap individu. Individu yang membuat kesalahan boleh didenda wang atau dipenjarakan. Kejahilan terhadap suatu peraturan undang-undang tidak boleh menjadi alasan bagi membela diri dari tuduhan atau dakwaan. Perasaan kasih sayang, belas kasihan, tolak ansur dan baik hati tidak wujud. Tidak ada unsur pilih kasih dan faktor-faktor kronisme dalam pelaksanaan undang-undang.

Renungi persoalan berikut:

Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Biar mati anak, jangan mati adat. Di manakah letaknya nilai-nilai agama dan undang-undang?

Jawab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda.

Latihan 1.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Aktiviti 1 Isikan butir-butir dalam bentuk pengurusan grafik berikut:

14

Peraturan Moral Kepentingan Untuk Diri dan Masyarakat Masa dan Tempat Amalan Sumber Rujukan Kesan kalau Tidak Diamalkan

Adat

Peraturan Agama

UndangUndang

Aktiviti 2
Berikan contoh-contoh amalan Peraturan Moral, Adat, Peraturan Agama dan UndangUndang dalam perkahwinan Komponen Moral Peraturan Moral Adat Peraturan Agama Undang-Undang Contoh Amalan Dalam Perkahwinan

TAJUK 2

PEMIKIRAN MORAL

2.1 Naturalis Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar. Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis.

15

Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah: • Seorang pelajar Tingkatan Lima mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh, belajar macam mana pun begitu juga prestasinya. • Masih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa rezeki secupak takkan jadi segantang. Lantaran itu mereka terus menerus miskin walau pun negara telah merdeka 47 tahun yang lalu. • Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan penduduknya percaya bahawa pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur. Dengan kata lain mereka menerima sumpahan Mahsuri hingga menyebabkan kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum tujuh keturunan berakhir.

2.2 Emotivis
Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka, kata-kata, tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih. Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah:

Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30an di tempat letak kereta Gedung Membeli Belah Giant kerana wanita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut.

• • • •

Melihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa berfikir panjang lalu menceraikannya, menyiksa atau membunuhnya. Murid Tingkatan Empat menumbuk guru kelas yang menyindir keturunan murid tersebut Bersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar Bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan

16

• •

Menghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang di muka keluarga. Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut.

2.3 Intuisionis
Aliran pemikiran ini merujuk satu proses ‘melihat’ dan ‘memahami’ secara spontan. Aliran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu, mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat. Bak kata pepatah Melayu ‘terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina’. Gerak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia. Dengan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Maka berkatalah Munsyi Abdullah, intelek Melayu dalam bahasa indahnya, ‘lagi kutebas pohon di hutan, baru kutahu luasnya bentara’. Kesimpulannya, orang yang terlebih dahulu makan garam, maka teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki ‘don juan’ atau ‘kasanova’ lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau; sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung belang.

2.4 Rasionalis
Rasionalis berasal daripada perkataan ‘ratio’ yang bermakna ‘reason’ atau sebab. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik.

17

Beza antara manusia dan binatang ialah akal. Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan, membuat keputusan dengan bijak, menyelesaikan masalah, merekacipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. bunuh diri, menggunakan keganasan untuk mendapat sesuatu, daripada pemikiran rasional. Walau bagaimanapun bukan semua perkara boleh ditaakulkan. Perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak boleh dihujah dengan logik akal biar pun 1000 orang cerdik pandai berhimpun untuk mencari logiknya. Contohnya perkara tentang Hari Kiamat, kewujudan Tuhan, Hari Pembalasan dan sebagainya Rumusan Kita perlu berikan perhatian kepada perkara berikut: Kes-kes bukanlah berpunca

1. Etika ialah Falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan,
masalah moral dan pertimbangan moral. ( Franken, W. K. 1973 )

2. Moral ialah satu kualiti baik yang merupakan prinsip sosial dan piawai
tingkah laku yang dapat diterima individu dan masyarakat.

3. Akhlak ialah nilai-nilai yang baik dan sifat-sifat yang terpuji mengikut prinsipprinsip moral Islam. 4. Seseorang yang berpendidikan moral haruslah: (a) menghormati kuasa yang menjadi sumber arahan serta boleh dipercayai dan tidak mengikuti arahan secara terburu-buru; (b) bertindak di atas kemahuan / keputusan sendiri berdasarkan prinsipprinsip moral; (c) bertindak secara rasional; (d) mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang perasaan orang lain; (e) mempunyai sikap yang betul; perwatakan yang baik; dan (f ) bertindak secara wajar dan berpegang teguh kepada prinsip dan peraturan moralnya sendiri. 5. Kita hidup dalam masyarakat yang dikongkong oleh peraturan dan undangundang.

18

6. Peraturan moral ada kaitannya dengan hukum agama, undang-undang negara dan peraturan adat.

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Bacaan Asas
Abdul Rahman Md.Aroff (1999). Pendidikan moral teori etika dan amalan Moral, Serdang: Penerbit UPM. Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Koo, K.P. & Tang, C.Y. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Rujukan
Abdul Rahman Md. Aroff & Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral.Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.Bhd. Hena Mukherjee et al. (1992 ). Strategi pengajaran Pendidikan Moral KBSM.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Koo, K.P. & Tang, C.Y. (1990). Pendidikan Moral.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

TAJUK 3

KONSEP ASAS NILAI

Pengenalan Berikutnya pula kita akan membincangkan Sistem Nilai (konsep dan jenis-jenis nilai) dan Teori Etika. Kefahaman perbezaan jenis nilai memberikan penjelasan tentang pegangan nilai antara individu, peraturan-peraturan yang termaktub atau nilai-nilai sejagat. Teori

19

etika pula akan membantu pelajar melihat perbezaan pandangan manusia dalam membuat penilaian tindakan masing-masing daripada pelbagai asas teori. 3.1 Pernyataan Normatif Sebelum kita mulakan tajuk ini, sila rujuk buku Pendidikan Moral oleh Koo Kee Peng dan Tang Chee Yee (1990), Bab 1.

Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik, benar dan patut. Contohnya:
Kita patut melakukan apa yang baik dan benar Anda patut berkelakuan baik Anda patut makan makanan berkhasiat Menderma adalah satu perbuatan yang baik dan patut dilakukan Sesuatu tindakan itu ‘baik’ atau ‘benar’ sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab, dan ‘salah’ jika perlakuan/tindakan bertentangan konsep baik dan benar. Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau cara yang berbeza.

Untuk direnung:

Dalam konteks kematian pasangan Laleh dan Laden, kembar Iran yang popular, telah mencetuskan soal pendebatan moral dalam etika dunia perubatan. Moral ialah pertimbangan sama ada sesuatu perbuatan atau perlakuan itu salah atau sebaliknya. Etika pula sama ada sesuatu perbuatan itu adil atau tidak. Secara ringkasnya kes itu menjurus kepada persoalan patut atau tidak patut berdasarkan kepada moral dan etika. Pelbagai tanggapan telah dibuat, Walaubagaimanapun kes ini boleh dilihat dari 4 petak. Petak pertama bermoral dan beretika. Petak kedua bermoral tetapi tidak beretika.Petak ketiga 20

tidak bermoral tetapi beretika. Petak keempat ialah tidak bermoral dan tidak beretika

Latihan 3.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut: Anda pilih petak yang mana? Apakah pendapat anda? Jawab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda. Aktiviti 1 Isikan bentuk pengurusan grafik berikut. Situasi/Amalan Harian Layanan Terhadap Orang Tua Pengurusan Wang Sendiri Pergaulan Lelaki dengan Perempuan Tugas Profesional Tindakan Yang Baik Tindakan Yang Benar Tindakan Yang Patut

Aktiviti 2 Berikan contoh dan kesan kalau kita amalkan tindakan berikut.

Tindakan Yang......... Baik Tidak Baik Benar Tidak Benar

Contoh

Kesan

21

Patut Tidak patut

3.2

Jenis-Jenis Nilai

Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. Nilai merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia, objek, idea, tingkah laku dan situasi) sebagai baik, berfaedah, diingini, atau sebaliknya iaitu buruk, tidak berfaedah, dibenci atau di antara kedua pola ini, iaitu sederhana. (Koo K.P, 1990: ms 70) Menilai sesuatu dengan perkataan, baik, buruk, cantik dan lain-lain adalah suatu

penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut piawaian mereka. Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. Justeru, wujudlah pelbagai kegunaan nilai: • • Nilai instrumental (ekstrinsik) berbanding nilai instrinsik. Nilai subjektif berbanding nilai objektif. Nilai relatif berbanding nilai mutlak (absolute).

3.2.1 Nilai Instrumental (Ekstrinsik) berbanding Nilai Intrinsik Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai.

Nilai Instrumental (Ekstrinsik) • • Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. •

Nilai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Tidak bergantung pada nilai lain

22

Nilai Instrumental (Ekstrinsik) • Nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin dan hormat menghormati. • •

Nilai Intrinsik untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. Nilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih saying, keadilan.

Contoh: Dia berpura-pura rajin di depan ibunya untuk mengambil hati ibunya. Nilai di atas (mengambil hati) bergantung kepada nilai lain (rajin) untuk mencapai matlamatnya.

Contoh: Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada perogol setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat.

3.2.2 Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif

Nilai Subjektif

Nilai Objektif

• •

Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. 3.2.3 Nilai Relatif berbanding Nilai Mutlak atau Nilai Absolute Nilai Relatif Nilai Mutlak (Absolute)

Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu.

Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi.

Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat. Nilai relatif ialah arbitrari (tidak

• •

Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau

23

tertentu), tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan. Boleh berubah mengikut masa.

buruk. Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat.

Latihan 3.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Aktiviti 1 Untuk setiap jenis nilai, berikan satu contoh bagi menjelaskan nilai yang dibincangkan

JENIS NILAI Instrumental Instrinsik Objektif Subjektif Mutlak Relatif Aktiviti 2.

CONTOH

Berikan satu situasi yang sesuai untuk kita gunakan nilai-nilai berikut: Jenis Nilai 1. Instrumental 2. Instrinsik 3. Objektif Situasi Yang Sesuai Untuk Menggunakan

24

4. Subjektif 5. Mutlak 6. Relatif

3.3 Konsep Nilai Merentas Kurikulum Semua nilai baik sama ada yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, atau mana-mana mata pelajaran yang diajar di sekolah seharusnya menyelitkan nilai murni untuk dijadikan panduan hidup murid. Penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran KBSR dan KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentas kurikulum. Nilai-nilai murni merupakan unsur yang amat penting dan diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran. Nilai-nilai ini berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Matlamat penerapan nilai-nilai murni melalui pendidikan adalah untuk melahirkan insan dan juga warganegara yang baik serta memiliki akhlak mulia. Antara objektif yang hendak dicapai menerusinya ialah: • • • Menanam kesedaran, kefahaman, keyakinan diri dan juga kesyukuran. Menanam semangat cinta akan nilai suci Menghormati kebaikan dan membenci keburukan Membentuk sikap positif yang berguna kepada agama, bangsa dan juga sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab. • • • • • Menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan Menjalankan tugas dengan dedikasi Melatih diri dengan displin Meningkatkan hasil atau produktiviti Berusaha dan mencapai kecemerlangan
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990,hal.25)

Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk memupuk nilai kepada murid-muridnya. Contohnya guru matematik boleh menyelitkan

25

nilai murni seperti kejujuran, keadilan, hormat pelanggan, semasa menyampaikan topik ukuran berat dan panjang. Guru boleh mengaitkan cerita tentang peniaga yang berjaya dalam perniagaan disebabkan pelanggannya percaya terhadap kejujurannya menimbang dan mengukur barangan yang dijual. Selain itu sekolah haruslah mengaplikasikan nilai murni dalam rutin bilik darjah, luar bilik darjah, kurikulum dan majlis-majlis sekolah. Contohnya ada sekolah yang tandasnya mesra pelanggan iaitu sama taraf dengan tandas hotel ternama. Mengapakah sekolah tersebut mampu mempunyai kualiti tandas yang sedemikian hebat sedangkan kebanyakan sekolah menghadapi masalah mengekalkan tandas dalam keadaan bersih. Siapakah yang harus diberikan pujian dan apakah kaitannya dengan nilai merentas kurikulum? Dalam majlis-majlis di sekolah seperti perhimpunan, murid perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dinyanyikan. Begitu juga mereka perlu berdisiplin sepanjang tempoh perhimpunan dengan tingkah laku yang telah ditetapkan. Bagaimana budaya sekolah berupaya memupuk nilai murni ke dalam diri pelajar? Rumusannya, penerapan nilai merentas kurikulum perlu dilakukan secara berstruktur dan bersungguh-sungguh kerana penghayatan nilai murni tidak akan berlaku secara kebetulan. Semua warga sekolah perlu bekerjasama untuk menentukan kejayaan konsep ini. Sesungguhnya pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan negara amat penting dalam merealisasikan Wawasan 2020.

Rumusan 1. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur sesuatu. 2. Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral. 3. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan fungsi tertentu.

26

4. Baik, benar dan patut merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi Insan Bermoral 5. Dalam masyarakat majmuk, konsep baik, benar dan patut diamalkan dengan mengambil kira kepelbagaian latar belakang individu seperti agama dan adat

6. Peraturan dan pegangan prinsip moral seseorang akan menentukan bagaimana
dia menghayati konsep baik, benar dan patut.

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.
Bacaan Asas Abdul Rahman Md. Aroff (1999). Pendidikan Moral teori etika dan amalan moral. Serdang: Penerbit UPM. Abdul Rahman Aroff & Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral: siri pendidikan. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn Bhd. Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Tam, Y.K. (1996). Pendidikan Moral 1. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Rujukan
Abdul Rahman Md. Aroff & Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.Bhd. Hena Mukherjee et al. (1992 ). Strategi pengajaran Pendidikan Moral KBSM. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Koo, K.P. & Tang, C.Y. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. Mackinnon, P. (1995). Ethics: theory and contemporary issues. USA: Wadsworth Publishing Company.

TAJUK 4

INDIVIDU YANG BERMORAL

Pengenalan Setelah kita memahami konsep asas Moral dan konsep asas nilai dalam Pendidikan Moral, sekarang kita akan berbincang pula tentang Individu Yang Bermoral. Tajuk ini

27

bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi dan tingkah laku. 4.1 Dimensi Moral Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. Secara amnya, kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi, iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga-tiga dimensi ini boleh dijelaskan melalui rajah di bawah. DIMENSI MORAL

Penaakulan Moral

Emosi Moral

Perlakuan Moral

Pemikiran dan Pertimbangan

Emosi dan Perasaan

Tingkah laku dan Tindakan

Rasional Inovatif Bebas Normatif Tepat Tajam Kreatif Kritis

Empati Berjiwa Simpati Murah hati Kasih sayang Belas kasihan Altruistik Sentimen

Bertanggungjawab Berdedikasi Berprihatin Bekerjasama

Huraian tiga dimensi moral ini adalah seperti berikut: 4.1.1 Penaakulan Moral Berupaya membuat penaakulan moral, iaitu pertimbangan atau fikiran secara rasional dan berautonomi (bebas). Penaakulan moral juga boleh dikaitkan

28

dengan

membuat

keputusan

secara

rasional

berasaskan

fakta

tanpa

dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 1: Hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap sepasang suami isteri yang terlibat dalam pengedaran dadah walaupun pasangan tersebut mempunyai tiga orang anak kecil yang masih memerlukan perhatian. Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 2: Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama, dia tidak akan dapat pergi ke Australia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya. Sahsiah murid ini cukup menyenangkan guru kelasnya. Walau bagaimanapun sebagai guru yang tegas dan adil, guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah. 4.1.2 Emosi Moral Mempunyai emosi moral seperti suara batin, iaitu kehalusan perasaan individu yang mengandungi rasa bersalah, malu, bimbang serta perasaan simpati dan empati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi altruistik yang berpatutan. Perasaan ini akan membawa kepada perlakuan individu secara moral. Oleh itu, emosi moral ini adalah penting untuk mengawal perlakuan, menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial. Misalnya, perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri. 4.1.3 Tingkah Laku Moral Individu yang bertingkah laku moral dapat bertindak dengan penuh

tanggungjawab mengikut kemampuan sendiri terhadap sesuatu keputusan yang berlandaskan penaakulan dan emosi moral.

29

Contoh: • • • memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas memimpin orang buta menyeberang jalan tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut • melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun 6. Fikirkan tentang perkara yang berikut !

Masalah moral yang melanda manusia dewasa ini memerlukan perhatian yang sewajarnya dan perlu dirawat segera sebelum menjadi semakin parah dan mungkin sahaja menghancurkan sistem sosial yang sepatutnya terjalin dalam suasana yang harmoni dan menyelesakan. Pelbagai tindak-tanduk pelanggaran nilai moral yang dipamerkan sebenarnya membawa mesej yang paling jelas bahawa kesedaran moral di kalangan manusia sebagai makhluk sudah kian menurun atau mungkin sudah terus tandus.

4.1.4 Dilema Moral Suatu keadaan serba salah kerana terpaksa membuat pilihan antara dua nilai yang baik. Contoh: teruna X mencintai gadis A yang tinggi budi pekertinya. Teruna X berjanji untuk mengahwini gadis A sekembalinya daripada melanjutkan pelajaran di luar negara. Setelah lima tahun berlalu, teruna X memberitahu hajatnya kepada ibu bapanya untuk meminang gadis A yang setia menanti kepulangannya. Konflik nilai timbul apabila si ibu tidak mahu menerima gadis A kerana beliau telah ada calon untuk anaknya. Calon pilihan ibu ialah seorang gadis yang berpendidikan tinggi, berhemah tinggi dan kaya raya.

30

Situasi di atas mewujudkan dilema moral kerana teruna X terpaksa memilih antara pilihannya atau pilihan ibunya. Melukakan hati ibu atau melukakan hati kekasihnya? Kedua-duanya melibatkan nilai moral iaitu menghormati ibu atau berpegang janji kepada kekasihnya. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan di atas berlaku? Kaitkan jawapan anda dengan mana-mana dimensi moral. Renungan:Dalam kejadian Tsunami di Phuket baru-baru ini, seorang warganegara Australia terpaksa melepaskan tangan pelancong wanita British yang hamil yang memeluk badannya ketika hanyut dilambung ombak Tsunami. Selepas kejadian itu, warganegara Australia itu mendapati wanita hamil itu antara ribuan yang mati. Perlakuannya yang melepaskan wanita itu ialah contoh dilema moral kerana dia terpaksa memilih antara nyawanya atau wanita itu.

Latihan 4.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. Aktiviti 1 Jawab soalan-soalan berikut: Berikut adalah satu siri kombinasi antara empat dimensi moral. Lengkapkan pengurusan grafik di bawah dengan butiran yang sesuai.

1. 2

Situasi Kes langgar lari

Dimensi Moral Ada penaakulan moral sahaja

Huraian Tahu bersalah tapi tidak bertanggungjawab

1. Bersimpati dengan kes kanakkanak berusia 6 tahun perlukan wang RM 80,000.00- rawatan leukimia

Ada perasaan moral sahaja

31

Situasi 2. 1. Menderma RM 1.00 kepada Tabung Pahlawan yang dibawa oleh murid dari rumah ke rumah 2. 1. Tidak membayar Cukai Pendapatan walaupun sedar akan kesalahannya 2. 1. Membayar saman kesalahan Trafik 2. 1, Ibu mendermakan buah pinggang kepada anaknya yang memerlukan pemindahan buah pinggang 2.

Dimensi Moral

Huraian

Ada tindakan moral sahaja.

Ada penaakulan moral sahaja.

Ada penaakulan dan tindakan moral sahaja

Ada penaakulan, perasaan dan tindakan moral.

4.2

Sifat-sifat Individu Bermoral

Bagaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral ? Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya. Namun begitu kadangkala seseorang itu bertindak kerana terpaksa. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran. Adakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral? Mari kita renungkan bersama.

4.2.1 Prinsip-Prinsip Individu Bermoral Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana

masing–masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Terdapat teori-teori yang

32

meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral. Ada yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya,yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan. Ada yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbeza dan banyak bercanggah di antara satu sama lain. Hakikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral. Pemikir-pemikir Pendidikan Moral mengemukakan tiga prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan, prinsip altruisme dan prinsip autonomi. (i) Prinsip Keadilan Ramai orang memperkatakan tentang keadilan. Ada pihak yang mengatakan bahawa adil itu saksama, seimbang, sama rata, dan sama rasa. Namun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka, bukan hanya sama dengan orang lain. Agama Islam pula mendefinisikan keadilan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya,” iaitu tempat yang sesuai dan sepatutnya . Bagi Aristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai “ fair-minded”, tidak berat sebelah, sesuai dan berpatutan (reasonable way). Di antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Keadilan Umum iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. Keadilan “distributive” ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia. Ianya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan, kejujuran, equity, integrity dan lawfulness. Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Keadilan Sosial. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. Tentunya juga keadilan membawa makna tidak pilih kasih, tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri.

33

(ii) Prinsip Altruisme Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan, simpati, memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Bak kata pepatah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. Perasaan kasih sayang, simpati dan empati menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri, kebencian dan tamak. (iii) Prinsip Autonomi Adakah kita bebas membuat pertimbangan? bebas. Andaian bahawa pertimbangan Persoalan ini ada kaitannya

dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. Individu itu tidak mengakuri tanggungjawab moral, tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar. (Koo, 1990). Adakah anda setuju dengan pendapat ini? Dari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang. Ini boleh diertikan sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan.

34

Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal, sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi, syarikat, keluarga dan sebagainya.

Untuk direnung:

“Sesungguhnya agama dan budi luhur itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Agama adalah seperti jiwa bagi akhlak dan akhlak pula adalah laksana udara kepada jiwa.”

Sejauh manakah agama dapat menghalang seseorang daripada membuat perkara yang tidak bermoral?

Latihan 4.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. Aktiviti 1 Soalan 1
a. Berdasarkan refleksi dari pengalaman anda semasa di peringkat sekolah dahulu berikan tiga contoh perlakuan bagi setiap prinsip moral di atas, iaitu keadilan, altruisme dan autonomi. Lakarkan dalam bentuk grafik. b. Insan bermoral ialah

Rumusan 1. Seseorang individu perlu mengembangkan ketiga-tiga dimensi moral iaitu penaakulan moral, emosi / perasaan moral dan tingkah laku moral.

35

2. Pendidikan moral kini sedang menghala kepada aspek pemupukan dimensidimensi moral ini. 3. Ketiga-tiga dimensi moral adalah saling berkaitan dan sama-sama digunakan bila seseorang individu membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan. 4. Sifat-sifat manusia bermoral adalah digolongkan kepada tiga bidang besar secara kasar iaitu: • Sikap mempunyai pertimbangan terhadap perasaan, keperluan dan kepentingan orang lain adalah sama pentingnya dengan perasaan, keperluan dan kepentingan diri sendiri. • • Mempunyai kebolehan membuat keputusan diri sendiri yang rasional, universal dan preskriptif. Mempunyai kebolehan bertindak secara terkawal dan tidak keterlaluan.

SOALAN TUTORIAL Konsep Asas Moral

36

1. Dengan menggunakan pengurusan grafik, banding bezakan antara konsep etika, moral dan akhlak. (1 jam) 2. Pilih satu situasi yang anda saksikan, huraikan situasi tersebut dari sudut pematuhan terhadap peraturan moral, adat, agama dan undang-undang. (2 jam) Pemikiran Moral 1. Terangkan mengapakah pendekatan intuisionis terhadap kemoralan lebih baik daripada pendekatan naturalis. daripada kedua-duanya. (2 jam) Konsep Asas Nilai 1. Huraikan kekuatan dan kelemahan diri anda dari segi amalan nilai-nilai murni dan agama. Cadangkan cara-cara anda meningkatkan amalan tersebut. (1 jam) 2 Pilih tiga artikel daripada keratan akhbar atau majalah. Kenal pasti jenis-jenis nilai yang terdapat dalam artikel-artikel tersebut. (2 jam) Bagaimanakah pendekatan emotivis berbeza

Individu yang Bermoral 1. Berdasarkan pengurusan grafik kaitkan konsep dimensi-dimensi moral dengan individu yang bermoral. (2 jam)

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.

37

Bacaan Asas Abd Rahman Aroff (1999). Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. Serdang: Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. ________________& Chang, L.H. (1994). Pendidikan Moral Siri Pendidikan. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Rujukan Ahmad b. Khamis (1999). Etika (Pendidikan Moral) untuk institusi pengajian tinggi. K. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral:Siri Pendidikan Tinggi, Petaling Jaya, Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.. Koo, K. P. & Tang, C. Y. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Tam, Y.K. (1996), Pendidikan Moral: Konsep dan Program Pendidikan Moral. K. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Limpur

PANEL PENULIS MODUL BIL NAMA KELAYAKAN

38

1

PENYELARAS Dr. Maznah Binti Abd. Samad Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Pengerusi

BA (Hons) Sejarah. UM M. Ed (Bimbingan & Kaunseling). UM Ph. D (Pendidikan). Universiti Queensland. Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 1 tahun B.A. (Hons) Sejarah & Geografi, USM Diploma Pendidikan, USM M.Sc. Pendidikan Moral, UPM. Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 10 tahun BSc (Hons) Kimia, UM M.Ed Teknologi Pendidikan, UM Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 12 tahun B.A. (Hons), Quran Sunnah, UKM SPI, Pendidikan Islam, UKM Pengalaman Mengajar: Pendidikan Moral 9 tahun B A (Hons) Geografi dan Sosiologi (UKM) Sarjana Pengurusan (UUM) Pengalaman mengajar Moral : 18 tahun Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral B A (Hons) Kesusasteraan Melayu dengan Pendidikan (USM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 19 tahun B. Soc. Sc. (Hons) Sosiologi (USM) Diploma Pendidikan: Siviks (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 16 Tahun B. Econs (UM) Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 15 tahun

2

Cik J Krishna Kumary a/p Juval Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Jalan Datin Halimah, 803500 Larkin, Johor. Pn. Ng Choo Tang Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur

3

4

Pn. Noorlela bt. Mohd. Shariff, Maktab Perguruan Raja Melewar, Beg Berkunci 43, 70990, Seremban, Negeri Sembilan, DK. Pn. Chia Yip Lan Maktab Perguruan Sarawak 98009 Miri Sarawak Pn. Rohaini Kamsan Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Jalan Datin Halimah, 803500 Larkin, Johor Pn. Pn. Rohani binti Ismail Maktab Perguruan Ilmu Khas, Jalan Yaacob Latif, 56000 Kuala Lumpur Pn. Koh Geok Wah Maktab Perguruan Sarawak, 98009 Miri, Sarawak

5

6

7

8

PANEL PEMURNI MODUL

39

Bil.

Nama PENYELARAS Dr. Maznah Binti Abd. Samad Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru

Kelayakan B.A. (Hons) Sejarah M. Ed.(Bimbingan & Kaunseling) Phd (Pendidikan) Pengalaman mengajar Pendidikan Moral 1 tahun

1.

2.

PENGERUSI Pn. Rohaini Kamsan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah 80350 Larkin, Johor Baharu

Sarjana Muda Saster (Kepujian) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 17 Tahun

3.

Pn. Chia Yip Lan Maktab Perguruan Sarawak, Jalan Bakam, 98009 Miri, Serawak.

B. A. (Hons) Psikologi. UKM M.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) UM Pengalaman mengajar: Pendidikan Moral 18 tahun Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral

4.

Pn. Rohani binti Ismail Maktab Perguruan Ilmu Khas, Jalan Yaacob Latif, 56000 Kuala Lumpur.

B. Soc. Sc. (Hons) Sosiologi (USM) Diploma Pendidikan: Siviks (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 16 Tahun

5.

Pn. Asiah binti Saad Institut Perguruan Darul Aman 06000 Jitra, Kedah Darul Aman

B.A. (Hons) Pengajian Asia Tenggara M. Sc. Psikologi Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 14 Tahun

6.

Cik Krishna Kumary Juval Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah 80530 Larkin Johor Baharu.

B A (Hons) Sejarah dan Geografi USM) Diploma Pendidikan (USM) M SC. Pendidikan Moral (UPM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 10 tahun

40

7.

Ustaz Ahmad Zaki bin Hashim Institut Perguruan Darul Aman 06000 Jitra, Kedah Darul Aman

BA (Hons) Pengajian Islam M Ed (Pendidikan Islam) Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 2 tahun

41