BERKHURAFATKAH KITA ? Oleh : Us. Abd Rashid b. Abdul Halim, UniKL-MSI, Kulim, Kedah. (abdrashid@msi.unikl.edu.

my) Khurafat adalah salah satu bentuk penyelewengan dalam aqidah Islam.Amalan khurafat mengalih pergantungan manusia daripada Khalik (pencipta/Allah) kepada makhluk (yang dicipta).Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyeru kepada pergantungan kepada Allah dan menolak kepercayaan terhadap yang selainnya bagi mendapat kebaikan daan menolak keburukan.Yang memberi segala kenikmatan dan keyakinan hanya Allah.Kepada-Nya seluruh makhluk bergantung. Firman Allah yang bermaksud: ³Katakanlah apakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu memohon kepadanya selain daripada Allah bahawa jika sekiranya Allah mengkehendaki ke atasku sesuatu kemudaratan adakah mereka itu boleh menghindari dari kemudaratan itu. Atau jika Allah mengkehendaki sesuatu rahmat itu dianugerahkan kepadaku apakah mereka itu boleh menahan rahmat itu. Katakanlah adalah memadai Allah itu bagiku untuk segala- galanya. Kepada-Nya bertawakkal semua orang yang bertawakkal´.

( Surah Al-Zumar, Ayat 38 ) Ayat di atas memperlihatkan konsep tawakkal kepada Allah dalam semua keadaan.Kebaikan dan kejahatan adalah dari Allah.Dia yang menyebabkan segala-galanya.Dia yang berkuasa atas segala sesuatu bukannya lintasan burung atau sebagainya yang terdapat di dalam amalan khurafat. Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah S.A.W bersabda bermaksud: ³Tidak ada jangkitan ( yang berlaku tanpa izin Allah ), tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian, tidak ada malang pada burung hantu dan tidak ada bala pada bulan Safar ( seperti yang dipercayai ).´

cerita atau kisah. kayu. mereka yang hendak bermusafir akan melepaskan seekor burung. yang langsung tidak mengandungi sebarang unsur kebenaran. . Apabila burung itu terbang ke atas atau ke kanan. benda seperti batu. tangkal dan sebagainya jika digunakan akan mendatangkan sesuatu yang baik dan menghindarkan yang buruk dan banyak lagi contoh yang telah dinyatakan sebelum ini dalam banyak penulisan. Amalan khurafat yang telah berlaku sejak zaman jahiliyyah sehinggalah kini. tetapi jika ia terbang ke kiri atau ke bawah. atau sesuatu hal yang tidak masuk akal. sedangkan semuanya itu merupakan sesuatu yang tidak sekali-kali terdapat dalam sumber dan suruhan agama Islam yang maha suci. ada juga bermacam khurafat antara amalan memuja dan meminta sesuatu dari kuburan atau keramat (amalan ini berlaku dengan hebatnya di sebuah pulau di Melaka). percaya kepada batu. bilangan tertentu sesuatu perkara. ungkapan kata. kerana itu ia merupakan sesuatu yang batil. kerana di takuti bala akan turun. Firman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya) dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain).Perkataan khurafat membawa maksud sesuatu yang dipetik. Pada zaman Jahiliyah. maka ia akan membawa alamat baik. konsep. sebagai seorang Muslim yang sentiasa mengharapkan kebaikan dan berada dalam keredhaan Allah mestilah menjauhi perkara-perkara khurafat. amalan khurafat melibatkan perbuatan. Pada zaman kita ini. atau sesuatu yang dusta tetapi menarik Lebih jelas lagi. maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. . serta pada waktu yang sama bertentangan pula dengan logik akal yang sihat dan tidak juga bersandarkan realiti. Kita. ceramah dan sebagainya. kayu atau tanah. prinsip atau aliran fahaman yang dipercayai dan diiktikadkan dengan yakin sebagai boleh mendatangkan kebahagiaan/manfaat ataupun penderitaan/mudarat kepada seseorang. kerana amalan khurafat adalah syirik dan merosakkan iman serta dosanya tidak diampunkan. dongeng dan tahayul. maka mereka akan menangguhkan pemergian. atau cerita bohong. Al-Nisa 48.

Marilah kita bersama-sama menilai. . meneliti dengan bimbingan sumber/rujukan Islam yang sah dalam perkara-perkara baru yang tidak jelas kebenarannya. atau banyak keraguan mengenainya. bagi menyelamatkan dari bahaya dan kerosakan khurafat.

Sabdanya: : ( ) Maksudnya: ³Percaya kepada burung itu syirik. serta memuja. : ( ) : Maksudnya: ³Barangsiapa mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya. percaya kepada burung itu syirik.W. tetapi Allah akan menghilangkannya .T. Ijma¶ dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. maka yang dikerjakannya itu tertolak.´ ( Riwayat Ahmad dan Muslim) Di dalam Islam. dan tiada seorang pun dari kita melainkan dilanda oleh perasaan itu.W. al-Hadith. kubur. adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah S..T. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran.w.a. memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada benda-benda berkenaan dan percaya ianya mempunyai kuasa selain dari Allah S.HUKUM BERAMAL DENGAN KHURAFAT DAM AZIMAT Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah dan syariah. telaga dan sebagainya. Sabda Rasulullah s. maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan sabdanya lagi: : ( ) : Maksudnya: ³Barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tiada di dalam agama kami. percaya kepada benda-benda yang dijadikan sebagai benda keramat seperti pokok.

a. (Surah Yunus: 106) Sabda Rasulullah s.w.´ Burung yang disebutkan sebagai contoh termasuk seperti biawak. yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendapatkan mudharat kepadamu. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi) Amalan memuja jin dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan oleh seseorang bomoh dan dukun adalah syirik dan menyesatkan.T. : ( ) : Maksudnya: ³Barangsiapa yang menemui tukang tilik atau tukang sihir dan menanyakan sesuatu kepadanya lalu terus mempercayai apa yang dikatakannya. kelicap).´ (Riwayat Ahmad dan Hakim) Sabdanya lagi: : ( ) : Maksudnya: ³Bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan kesialannya atau merenung nasib atau minta ditenungkan atau mensihirkan atau meminta disihirkan. Orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenun adalah tergolong di dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalami diri sendiri.dengan tawakkal.: (1 06 : ) Maksudnya: ³Dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain dari Allah. gagak. maka sesungguhnya ia telah mengkufurkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.w. Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu). Ini dijelaskan oleh Firman Allah S.a.W.´ (Riwayat al-Tabrani) .

a. telah bersabda: Sesungguhnya jampi mentera.w. : ( ) .Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal. ilmu pelemah hati. : : Maksudnya: ³Dari µAuf Ibn Malik. tangkal dan ilmu pengasih adalah syirik.a. ilmu penjauh jin dan sebagainya yang dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam.´ (Hadith Riwayat Muslim) .w. katanya: Rasulullah s. Rasulullah pernah bersabda: : ( ) Maksudnya: ³Dari Ibn Mas¶ud. ilmu pengasih. Tidak mengapa melakukan jampi-jampi itu selama tidak mengandungi hal-hal syirik.´ (Riwayat Abu Daud dan Ahmad) Jampi mentera juga merupakan bentuk azimat yang seringkali dilakukan sabda Rasululullah s. Di dalam hadith riwayat Abu Daud dan Iman Ahmad. katanya: Dahulu kamu melakukan jampi di zaman jahiliyah. lalu kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat tuan dalam hal ini? Beliau bersabda: Perlihatkanlah kepadaku jampi-jampimu itu.

TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai bahaya kepercayaan terhadap khurafat dan azimat yang boleh menggugat aqidah seseorang. Menurut kamus (hal. LATAR BELAKANG Garis panduan mengenai khurafat dan azimat ini disediakan ekoran daripada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 6 Oktober 1987 supaya diperincikan penjelasan mengenai khurafat dan azimat. Panduan ini adalah berdaarkan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil: 3/40/96 yang bermesyuarat pada 7 9 Ogos 1996. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman dan penjelasan kepada umat Islam mengenai aspek-aspek khurafat dan azimat serta pandangan Islam mengenainya. 175): : . TAKRIF KHURAFAT Menurut Juzu 1 (hal237) Khurafat ditakrifkan sebagai: : Bermaksud: Cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampuradukkan dengan perkara dusta.

jama nya khurafat ialah sebarang cerita yang sebenar-benar dusta. ajaran-ajaran. ramalan-ramalan.Maksudnya: Khurafat. Daripada beberapa definisi yang diutarakan. Menurut Kamus Idris al-Marbawi (hal. 169) pula khurafat ialah: cerita karut (karut marut). adat istiadat. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan. . khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. pantang-larang. Berdasarkan takrif di atas.

621) ialah : : Maksudnya : Azimat: Jampi Menurut Dr.TAKRIF AZIMAT Takrif Azimat pula menurut (hal. 70) Azimat ialah: Barang (tulisan) yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya. Menurut Kamus Dewan. 189) ialah: Maksudnya: Bahawa seseorang itu berjampi dan berazimat dengannya dengan kata-kata yang tidak dapat difahami. Di dalam Kamus (hal. Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya Fatwa Mu asirah (hal. Berdasarkan takrif-takrif yang diberikan di atas. (hal. kesimpulan azimat ialah suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudharatkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa-kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semulajadi apabila dijampi atau dipuja. . 276) juga disebut bahawa azimat ialah iaitu memohon pertolongan/bantuan untuk memperolehi sesuatu perkara dengan menggunakan kekuatan yang melampaui kekuatan tabi i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful