CIRI-CIRI UTAMA DALAM SETIAP PERINGKAT KE ARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

Malayan Union ± 10 Oktober 1945 Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja-Raja Melayu. Malayan Union diperkenalkan kerana: i. Menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan

pentadbiran. negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NegeriNegeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yang besar dan sistem pentadbirannya terpisah. ii. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-Raja Melayu. iii. Malayan Union merupakan langkah pertama dalam proses menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Malayan Union yang ingin diperkenalkan ialah:

i.

Semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat. Malayan Union akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan.

ii.

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British.

iii.

Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja.

Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. iv. Pengenalan Malayan Union memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. iii. Cara Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan ± Sultan Kedah telah diberi kata dua sama ada menandatangani surat persetujuan Malayan Union atau dilucutkan daripada takhta pemerintahan. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal agama Islam. Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union. boleh menjadi warganegara secara automatic jika berumur 18 tahun ke atas dan telah menetap selama 10 daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Cadangan penjajah British memperkenalkan Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu kerana sebab-sebab berikut: i. . adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu.iv. ii. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh semua orang Melayu. 2 orang Cina dan 2 orang India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai draf perlembagaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Kerja. 4 orang anggota rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) dan sekurang-kurangnya 5 dan selebih-lebihnya 7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). ii. British kemudian menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada bulan Julai 1946 terdiri daripada: y y y 4 orang wakil Raja-Raja Melayu 2 orang wakil UMNO 6 orang wakil pegawai British.Persekutuan Tanah Melayu ± 1 Februari 1948 Oleh kerana cadangan penubuhan Malayan Union telah ditentang hebat oleh orang Melayu. British menubuhkan Jawatankuasa Perunding terdiri daripada 5 orang Eropah. Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada 3 orang anggota ex-officio. maka cadangan tersebut telah dibatalkan dan British mulai sedar bahawa tanpa sokongan daripada orang Melayu. akhirnya British mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu: i. Malayan Union pasti akan gagal. iii. Disember 1946. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. 9 negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan berserta Pulau Pinang dan Melaka. . Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan. 1 Februari 1948.

Sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. vi. v. 9 orang Yang Dipertua Majlis-majlis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang dan 10 orang anggota rasmi dan 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi. Syarat-syarat kewarganegaraan diperketat.iv. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. ± seorang yang layak mendapatkan kewarganegaraan secara permohonan mestilah telah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum permohonannya. 3 orang anggota ex-officio. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut ialah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu atau Inggeris yang baik. . vii.

S. iii. iii. Tunku Abdul Rahman Putra. ii. Wakil Raja-Raja Melayu: i. Rombongan kemerdekaan ini adalah dari kalangan orang Melayu dan orang bukan Melayu serta wakil dari Raja-Raja Melayu dan parti Perikatan. Setiausaha Tanah Jajahan British. Isi kandungan perjanjian tersebut adalah seperti berikut: . ii. y Setiausaha : Encik Abdul Kadir bin Samsuddin Wakil Perikatan: i. Menteri Besar Selangor. Dr. Wakil Perikatan dan Raja-Raja Melayu telah mencapai persetujuan dalam soal kemerdekaan sebelum memulakan rundingan dengan pihak British. Datuk Panglima Bukit Gantang. Menteri Pengangkutan. H. Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmood. Menteri Besar Perak sebagai ketua.Perjanjian London ± 8 Februari 1956 Januari 1956. Datuk Mohammad Seth bin Mohammad Said. iv. Datuk Abdul Razak bin Hussein. Encik Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid. Menteri Hasil Bumi. Menteri Besar Selangor. Ketua Menteri dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai ketua. y Setiausaha : T. Bekas Menteri Besar Kelantan. Menteri Pelajaran. Pihak British telah diketuai oleh Lord Lennox-Boyd. Hasil dari rundingan tersebut memberikan kejayaan apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. iv. seramai 8 orang dalam sebuah rombongan ke London yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman cuba untuk menuntut kemerdekaan dari Kerajaan British. ini lebih memudahkan rundingan kemerdekaan di Landon tersebut. Tan. Kol. Lee.H. Ismail bin Datuk Abdul Rahman.

British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat.i. Keahliannya terdiri daripada: y y y y y Lord Reid ± Britain Sir Ivor Jennings ± Britain Sir William Mckell ± Australia B. kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. ii. Pewujudan jawatankuasa Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. v. iii. keistimewaan. iii. ii. Pemeliharaan kedudukan. iv. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum yang lain. Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. iv. . Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid. Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu melalui Anglo-Malayan Defence Treaty 1956. Malik ± India Hakim Abdul Hamid ± Pakistan Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan yang ingin digubal perlu mengambil kira perkara berikut: i.

kedudukan kaum Bumiputera di kedua-dua negeri tersebut diberikan status yang sama sebagaimana orang Melayu iaitu mereka juga dimasukkan ke dalam Perkara 153. kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perjanjian-perjanjian tersebut merangkumi pelbagai perkara termasuk imigresen. Dengan kata lain.negeri-negeri berkenaan iaitu pindaan hanya boleh dibuat sekiranya terdapat persetujuan mereka. Parlimen tidak boleh meminda kedudukan istimewa Sabah dan . iv.Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Unsur-unsur tradisi meliputi: i. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia dilindungi oleh kuasa Yang Dipertua Negeri . Kedua-dua perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan autonomi rakyat Sabah dan Sarawak. bahasa. ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957(Abdul Aziz Bari. 2001). Sabah dan Sarawak masing-masing telah menandatangani Perjanjian 20 Perkara (20-Point Agreement) dan Perjanjian Perkara 18 (18-Point Agreement) semasa menyertai Malaysia. ii. tradisi. Unsur-unsur ini amat penting sehingga dilindungi dibawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. Bahasa Kebangsaan Agama persekutuan Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pemerintahan beraja Unsur-unsur tradisi ini berperanan menstabilkan sistem politik Negara dan laporan Suruhanjaya Reid menekankan bertapa pentingnya Perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah. Sabah dan Sarawak Pembentukan Malaysia. 1963 membawa satu perubahan kepada hubungan etnik di Malaysia. iii. Dengan kemasukan Sabah dan Sarawak.

Perkara 150 (6a). Perkara 8. Islam. Perkara 10 (4). iaitu persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama. Perkara 38. Perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: i. orang Melayu. kewarganegaraan dan seumpamanya. v. Perkara 153. iaitu batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja. dan vi. ii. orang Melayu. iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. iii. iaitu kuasa Majlis Raja-raja menghalang Parlimen membuat undangundang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu. kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. .Sarawak. adat istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. iv. bahasa Melayu dan Islam. Hal ini menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu. kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya. Perkara 152. iaitu kedudukan agama Islam.

Agama Islam Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persukutuan. kuasa dan keistimewaan untuk menubuh atau menyelenggara atau membantu penubuhan institusi Islam dan melaksanakan ajaran agama dalam agama Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu (Mohamed Suffian Hashim. perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain. 1987). iii. Namun begitu. iaitu semua org mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan setiap agama mempunyai hak untuk: i. pihak kerajaan sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri mempunyai kebebasan. Perkara 3 (1). . Kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan terhadap semua agama.Bahasa Melayu Bahasa kebangsaaan disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (yang mengikut implikasi mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi). Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang Oleh sebab Islam diterima sebagai agama bagi Persekutuan. ii.

dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut. iii. Kenyah. Sian. ii. Tabun. anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. Penan. biasiswa. ii. Pemerintahan Beraja Setelah negara mencapai kemerdekaan. Bidayuh. institusi beraja terus dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Lugat. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam. Lisum. Di Sarawak terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan. Kayan. Kalabit. Di Sabah pula. Kadayan. Kajang. Menurut konsep Raja Berperlembagaan ini.Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Perlembagaan Malaysia (Perkara 160). Tagal. Murut. Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu Menganuti agama Islam Mengamalkan adat istiadat Melayu Manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak ialah: i. ³Melayu´ itu ditakrifkan sebagai: i. iaitu menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. raja-raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan. Dayak Laut. Dayak Darat. perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain. pendidikan. Dusun. perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Melayu. Melanau. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak disentuh dalam Perkara 153. Walau bagaimanapun. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful