CIRI-CIRI UTAMA DALAM SETIAP PERINGKAT KE ARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

Malayan Union ± 10 Oktober 1945 Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja-Raja Melayu. Malayan Union diperkenalkan kerana: i. Menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan

pentadbiran. negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NegeriNegeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yang besar dan sistem pentadbirannya terpisah. ii. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-Raja Melayu. iii. Malayan Union merupakan langkah pertama dalam proses menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Malayan Union yang ingin diperkenalkan ialah:

i.

Semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat. Malayan Union akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan.

ii.

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British.

iii.

Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja.

iii. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal agama Islam. ii. Pengenalan Malayan Union memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. iv. .iv. Cara Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan ± Sultan Kedah telah diberi kata dua sama ada menandatangani surat persetujuan Malayan Union atau dilucutkan daripada takhta pemerintahan. Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union. boleh menjadi warganegara secara automatic jika berumur 18 tahun ke atas dan telah menetap selama 10 daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli. Cadangan penjajah British memperkenalkan Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu kerana sebab-sebab berikut: i. adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu.

Disember 1946. Ciri-ciri penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu: i. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. British menubuhkan Jawatankuasa Perunding terdiri daripada 5 orang Eropah. maka cadangan tersebut telah dibatalkan dan British mulai sedar bahawa tanpa sokongan daripada orang Melayu. 4 orang anggota rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) dan sekurang-kurangnya 5 dan selebih-lebihnya 7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). 9 negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan berserta Pulau Pinang dan Melaka. . ii. Malayan Union pasti akan gagal. Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh semua orang Melayu. iii. 2 orang Cina dan 2 orang India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai draf perlembagaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Kerja. 1 Februari 1948. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan. British kemudian menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada bulan Julai 1946 terdiri daripada: y y y 4 orang wakil Raja-Raja Melayu 2 orang wakil UMNO 6 orang wakil pegawai British. Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada 3 orang anggota ex-officio. akhirnya British mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu.Persekutuan Tanah Melayu ± 1 Februari 1948 Oleh kerana cadangan penubuhan Malayan Union telah ditentang hebat oleh orang Melayu.

Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut ialah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu atau Inggeris yang baik. Sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. vi. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. 3 orang anggota ex-officio. vii. . Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi. v.iv. ± seorang yang layak mendapatkan kewarganegaraan secara permohonan mestilah telah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum permohonannya. 9 orang Yang Dipertua Majlis-majlis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang dan 10 orang anggota rasmi dan 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). Syarat-syarat kewarganegaraan diperketat.

ini lebih memudahkan rundingan kemerdekaan di Landon tersebut. Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmood. Menteri Besar Selangor. iii. Wakil Perikatan dan Raja-Raja Melayu telah mencapai persetujuan dalam soal kemerdekaan sebelum memulakan rundingan dengan pihak British.H. Menteri Besar Selangor. Isi kandungan perjanjian tersebut adalah seperti berikut: . Datuk Panglima Bukit Gantang. Setiausaha Tanah Jajahan British. Menteri Pelajaran.S. ii. Tunku Abdul Rahman Putra. Hasil dari rundingan tersebut memberikan kejayaan apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. seramai 8 orang dalam sebuah rombongan ke London yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman cuba untuk menuntut kemerdekaan dari Kerajaan British. Rombongan kemerdekaan ini adalah dari kalangan orang Melayu dan orang bukan Melayu serta wakil dari Raja-Raja Melayu dan parti Perikatan. Menteri Besar Perak sebagai ketua. iv. iii. Pihak British telah diketuai oleh Lord Lennox-Boyd. Lee. Bekas Menteri Besar Kelantan. Menteri Hasil Bumi. Datuk Mohammad Seth bin Mohammad Said. iv. Encik Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid.Perjanjian London ± 8 Februari 1956 Januari 1956. Ketua Menteri dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai ketua. ii. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Dr. Wakil Raja-Raja Melayu: i. y Setiausaha : Encik Abdul Kadir bin Samsuddin Wakil Perikatan: i. Datuk Abdul Razak bin Hussein. H. Tan. Menteri Pengangkutan. Kol. y Setiausaha : T.

British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. iv. iv. Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat.i. Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. keistimewaan. iii. v. Malik ± India Hakim Abdul Hamid ± Pakistan Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan yang ingin digubal perlu mengambil kira perkara berikut: i. Pewujudan jawatankuasa Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. iii. ii. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. ii. . Keahliannya terdiri daripada: y y y y y Lord Reid ± Britain Sir Ivor Jennings ± Britain Sir William Mckell ± Australia B. Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu melalui Anglo-Malayan Defence Treaty 1956. Pemeliharaan kedudukan. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum yang lain. Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid.

negeri-negeri berkenaan iaitu pindaan hanya boleh dibuat sekiranya terdapat persetujuan mereka. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia dilindungi oleh kuasa Yang Dipertua Negeri . Unsur-unsur ini amat penting sehingga dilindungi dibawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam.Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Unsur-unsur tradisi meliputi: i. bahasa. Dengan kata lain. 1963 membawa satu perubahan kepada hubungan etnik di Malaysia. 2001). Perjanjian-perjanjian tersebut merangkumi pelbagai perkara termasuk imigresen. iv. Bahasa Kebangsaan Agama persekutuan Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pemerintahan beraja Unsur-unsur tradisi ini berperanan menstabilkan sistem politik Negara dan laporan Suruhanjaya Reid menekankan bertapa pentingnya Perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah. Parlimen tidak boleh meminda kedudukan istimewa Sabah dan . Sabah dan Sarawak Pembentukan Malaysia. Dengan kemasukan Sabah dan Sarawak. iii. Kedua-dua perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan autonomi rakyat Sabah dan Sarawak. ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957(Abdul Aziz Bari. kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. ii. kedudukan kaum Bumiputera di kedua-dua negeri tersebut diberikan status yang sama sebagaimana orang Melayu iaitu mereka juga dimasukkan ke dalam Perkara 153. tradisi. Sabah dan Sarawak masing-masing telah menandatangani Perjanjian 20 Perkara (20-Point Agreement) dan Perjanjian Perkara 18 (18-Point Agreement) semasa menyertai Malaysia.

iv. kewarganegaraan dan seumpamanya. iaitu persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama. ii. Islam. Hal ini menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu. Perkara 152.Sarawak. . dan vi. Perkara 153. Perkara 38. kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. v. iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. Perkara 10 (4). iaitu kedudukan agama Islam. orang Melayu. kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya. iii. iaitu batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja. Perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: i. Perkara 150 (6a). bahasa Melayu dan Islam. orang Melayu. adat istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. Perkara 8. iaitu kuasa Majlis Raja-raja menghalang Parlimen membuat undangundang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu.

Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang Oleh sebab Islam diterima sebagai agama bagi Persekutuan. Kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan terhadap semua agama. iaitu semua org mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan setiap agama mempunyai hak untuk: i. Perkara 3 (1). Agama Islam Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persukutuan. . 1987). iii. perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain. kuasa dan keistimewaan untuk menubuh atau menyelenggara atau membantu penubuhan institusi Islam dan melaksanakan ajaran agama dalam agama Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu (Mohamed Suffian Hashim. ii.Bahasa Melayu Bahasa kebangsaaan disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (yang mengikut implikasi mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi). pihak kerajaan sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri mempunyai kebebasan. Namun begitu.

Menurut konsep Raja Berperlembagaan ini. Penan. Pemerintahan Beraja Setelah negara mencapai kemerdekaan. Kajang. Dayak Laut. Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu Menganuti agama Islam Mengamalkan adat istiadat Melayu Manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak ialah: i. Tabun. perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain. ³Melayu´ itu ditakrifkan sebagai: i. institusi beraja terus dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. raja-raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan. dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut. Lisum. Walau bagaimanapun. iii. ii. Lugat. Kadayan. Kalabit.Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Perlembagaan Malaysia (Perkara 160). Dusun. Di Sabah pula. biasiswa. perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Kayan. Kenyah. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak disentuh dalam Perkara 153. Melanau. Melayu. pendidikan. Dayak Darat. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam. Sian. iaitu menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. ii. . Di Sarawak terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan. anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. Murut. Bidayuh. Tagal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful