CIRI-CIRI UTAMA DALAM SETIAP PERINGKAT KE ARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

Malayan Union ± 10 Oktober 1945 Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja-Raja Melayu. Malayan Union diperkenalkan kerana: i. Menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan

pentadbiran. negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NegeriNegeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yang besar dan sistem pentadbirannya terpisah. ii. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-Raja Melayu. iii. Malayan Union merupakan langkah pertama dalam proses menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Malayan Union yang ingin diperkenalkan ialah:

i.

Semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat. Malayan Union akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan.

ii.

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British.

iii.

Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja.

boleh menjadi warganegara secara automatic jika berumur 18 tahun ke atas dan telah menetap selama 10 daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Cara Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan ± Sultan Kedah telah diberi kata dua sama ada menandatangani surat persetujuan Malayan Union atau dilucutkan daripada takhta pemerintahan. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal agama Islam. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union. . adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu. ii.iv. Pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli. iii. Cadangan penjajah British memperkenalkan Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu kerana sebab-sebab berikut: i. iv. Pengenalan Malayan Union memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu.

maka cadangan tersebut telah dibatalkan dan British mulai sedar bahawa tanpa sokongan daripada orang Melayu. iii. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan. 9 negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan berserta Pulau Pinang dan Melaka. . Malayan Union pasti akan gagal. British kemudian menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada bulan Julai 1946 terdiri daripada: y y y 4 orang wakil Raja-Raja Melayu 2 orang wakil UMNO 6 orang wakil pegawai British. Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh semua orang Melayu. akhirnya British mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu: i.Persekutuan Tanah Melayu ± 1 Februari 1948 Oleh kerana cadangan penubuhan Malayan Union telah ditentang hebat oleh orang Melayu. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. British menubuhkan Jawatankuasa Perunding terdiri daripada 5 orang Eropah. Disember 1946. 4 orang anggota rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) dan sekurang-kurangnya 5 dan selebih-lebihnya 7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). ii. 2 orang Cina dan 2 orang India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai draf perlembagaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Kerja. Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada 3 orang anggota ex-officio. 1 Februari 1948.

Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut ialah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu atau Inggeris yang baik. . Sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. 3 orang anggota ex-officio. Syarat-syarat kewarganegaraan diperketat. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi.iv. vii. v. ± seorang yang layak mendapatkan kewarganegaraan secara permohonan mestilah telah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum permohonannya. 9 orang Yang Dipertua Majlis-majlis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang dan 10 orang anggota rasmi dan 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). vi.

Encik Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid. Bekas Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Perak sebagai ketua. Ketua Menteri dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai ketua. H. Rombongan kemerdekaan ini adalah dari kalangan orang Melayu dan orang bukan Melayu serta wakil dari Raja-Raja Melayu dan parti Perikatan.H. iii. Datuk Mohammad Seth bin Mohammad Said. seramai 8 orang dalam sebuah rombongan ke London yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman cuba untuk menuntut kemerdekaan dari Kerajaan British. Wakil Raja-Raja Melayu: i. Lee. Datuk Abdul Razak bin Hussein. Hasil dari rundingan tersebut memberikan kejayaan apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956.S. Pihak British telah diketuai oleh Lord Lennox-Boyd. ini lebih memudahkan rundingan kemerdekaan di Landon tersebut. ii. y Setiausaha : Encik Abdul Kadir bin Samsuddin Wakil Perikatan: i. Tunku Abdul Rahman Putra. Menteri Hasil Bumi. Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmood. ii. Datuk Panglima Bukit Gantang. Kol. Dr. iii. y Setiausaha : T. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Isi kandungan perjanjian tersebut adalah seperti berikut: . iv. Setiausaha Tanah Jajahan British.Perjanjian London ± 8 Februari 1956 Januari 1956. Tan. iv. Menteri Besar Selangor. Menteri Pengangkutan. Wakil Perikatan dan Raja-Raja Melayu telah mencapai persetujuan dalam soal kemerdekaan sebelum memulakan rundingan dengan pihak British. Menteri Besar Selangor. Menteri Pelajaran.

. iii. Malik ± India Hakim Abdul Hamid ± Pakistan Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan yang ingin digubal perlu mengambil kira perkara berikut: i. keistimewaan. Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. iv. Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. iv. Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid. iii. British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu melalui Anglo-Malayan Defence Treaty 1956. v. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum yang lain. British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. ii. Keahliannya terdiri daripada: y y y y y Lord Reid ± Britain Sir Ivor Jennings ± Britain Sir William Mckell ± Australia B. Pewujudan jawatankuasa Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Pemeliharaan kedudukan. Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. ii.i.

Dengan kata lain. 1963 membawa satu perubahan kepada hubungan etnik di Malaysia. Kedua-dua perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan autonomi rakyat Sabah dan Sarawak. ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957(Abdul Aziz Bari. Unsur-unsur ini amat penting sehingga dilindungi dibawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. bahasa. Sabah dan Sarawak masing-masing telah menandatangani Perjanjian 20 Perkara (20-Point Agreement) dan Perjanjian Perkara 18 (18-Point Agreement) semasa menyertai Malaysia.negeri-negeri berkenaan iaitu pindaan hanya boleh dibuat sekiranya terdapat persetujuan mereka. tradisi. ii. Perjanjian-perjanjian tersebut merangkumi pelbagai perkara termasuk imigresen. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia dilindungi oleh kuasa Yang Dipertua Negeri . iii. kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. Parlimen tidak boleh meminda kedudukan istimewa Sabah dan . Bahasa Kebangsaan Agama persekutuan Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pemerintahan beraja Unsur-unsur tradisi ini berperanan menstabilkan sistem politik Negara dan laporan Suruhanjaya Reid menekankan bertapa pentingnya Perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah. 2001). Dengan kemasukan Sabah dan Sarawak.Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Unsur-unsur tradisi meliputi: i. kedudukan kaum Bumiputera di kedua-dua negeri tersebut diberikan status yang sama sebagaimana orang Melayu iaitu mereka juga dimasukkan ke dalam Perkara 153. Sabah dan Sarawak Pembentukan Malaysia. iv.

Perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: i. iaitu batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja.Sarawak. iaitu kuasa Majlis Raja-raja menghalang Parlimen membuat undangundang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu. iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. bahasa Melayu dan Islam. Perkara 150 (6a). orang Melayu. iv. adat istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. dan vi. Islam. iaitu persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama. orang Melayu. Perkara 153. kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya. iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. iaitu kedudukan agama Islam. kewarganegaraan dan seumpamanya. kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. . Perkara 10 (4). v. Hal ini menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu. iii. Perkara 38. Perkara 8. ii. Perkara 152.

pihak kerajaan sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri mempunyai kebebasan. Namun begitu. Perkara 3 (1). Kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan terhadap semua agama. Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang Oleh sebab Islam diterima sebagai agama bagi Persekutuan. iaitu semua org mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan setiap agama mempunyai hak untuk: i. . ii.Bahasa Melayu Bahasa kebangsaaan disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (yang mengikut implikasi mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi). 1987). kuasa dan keistimewaan untuk menubuh atau menyelenggara atau membantu penubuhan institusi Islam dan melaksanakan ajaran agama dalam agama Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu (Mohamed Suffian Hashim. perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain. Agama Islam Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persukutuan. iii.

pendidikan. Walau bagaimanapun. Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu Menganuti agama Islam Mengamalkan adat istiadat Melayu Manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak ialah: i. Kajang. Melayu. Kayan.Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Perlembagaan Malaysia (Perkara 160). Dusun. Bidayuh. Penan. ii. ³Melayu´ itu ditakrifkan sebagai: i. Sian. Pemerintahan Beraja Setelah negara mencapai kemerdekaan. iaitu menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. Melanau. biasiswa. Kadayan. Kalabit. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam. iii. Menurut konsep Raja Berperlembagaan ini. . Tagal. institusi beraja terus dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Lisum. Lugat. Dayak Darat. Di Sarawak terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan. anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. Kenyah. Di Sabah pula. Dayak Laut. Murut. perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain. Tabun. dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut. raja-raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak disentuh dalam Perkara 153. ii. perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan.