CIRI-CIRI UTAMA DALAM SETIAP PERINGKAT KE ARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

Malayan Union ± 10 Oktober 1945 Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja-Raja Melayu. Malayan Union diperkenalkan kerana: i. Menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan

pentadbiran. negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NegeriNegeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yang besar dan sistem pentadbirannya terpisah. ii. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-Raja Melayu. iii. Malayan Union merupakan langkah pertama dalam proses menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.

Ciri-ciri Malayan Union yang ingin diperkenalkan ialah:

i.

Semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat. Malayan Union akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan.

ii.

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British.

iii.

Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja.

iv. . Pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal agama Islam. iv. Cadangan penjajah British memperkenalkan Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu kerana sebab-sebab berikut: i. Pengenalan Malayan Union memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union. adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu. iii. Cara Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan ± Sultan Kedah telah diberi kata dua sama ada menandatangani surat persetujuan Malayan Union atau dilucutkan daripada takhta pemerintahan. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. ii. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. boleh menjadi warganegara secara automatic jika berumur 18 tahun ke atas dan telah menetap selama 10 daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942.

9 negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan berserta Pulau Pinang dan Melaka. Ciri-ciri penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu: i. akhirnya British mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu. Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh semua orang Melayu. 4 orang anggota rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) dan sekurang-kurangnya 5 dan selebih-lebihnya 7 orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). .Persekutuan Tanah Melayu ± 1 Februari 1948 Oleh kerana cadangan penubuhan Malayan Union telah ditentang hebat oleh orang Melayu. maka cadangan tersebut telah dibatalkan dan British mulai sedar bahawa tanpa sokongan daripada orang Melayu. iii. Malayan Union pasti akan gagal. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan. British menubuhkan Jawatankuasa Perunding terdiri daripada 5 orang Eropah. Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada 3 orang anggota ex-officio. 2 orang Cina dan 2 orang India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai draf perlembagaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Kerja. 1 Februari 1948. British kemudian menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada bulan Julai 1946 terdiri daripada: y y y 4 orang wakil Raja-Raja Melayu 2 orang wakil UMNO 6 orang wakil pegawai British. ii. Disember 1946. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan.

iv. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri. vi. Syarat-syarat kewarganegaraan diperketat. Sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. . 3 orang anggota ex-officio. vii. v. ± seorang yang layak mendapatkan kewarganegaraan secara permohonan mestilah telah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin selama 8 daripada 12 tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun daripada 20 tahun sebelum permohonannya. 9 orang Yang Dipertua Majlis-majlis Mesyuarat Negeri serta 2 orang wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang dan 10 orang anggota rasmi dan 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi). Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut ialah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu atau Inggeris yang baik. Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi.

Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmood. Bekas Menteri Besar Kelantan. iii. Tan. Isi kandungan perjanjian tersebut adalah seperti berikut: .Perjanjian London ± 8 Februari 1956 Januari 1956. Wakil Raja-Raja Melayu: i. Wakil Perikatan dan Raja-Raja Melayu telah mencapai persetujuan dalam soal kemerdekaan sebelum memulakan rundingan dengan pihak British. ii. Pihak British telah diketuai oleh Lord Lennox-Boyd. Menteri Hasil Bumi. Setiausaha Tanah Jajahan British. Menteri Besar Perak sebagai ketua. Rombongan kemerdekaan ini adalah dari kalangan orang Melayu dan orang bukan Melayu serta wakil dari Raja-Raja Melayu dan parti Perikatan.H. iii. y Setiausaha : Encik Abdul Kadir bin Samsuddin Wakil Perikatan: i. seramai 8 orang dalam sebuah rombongan ke London yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman cuba untuk menuntut kemerdekaan dari Kerajaan British. iv. Datuk Panglima Bukit Gantang. ini lebih memudahkan rundingan kemerdekaan di Landon tersebut. H. Dr.S. Menteri Pengangkutan. Menteri Pelajaran. Menteri Besar Selangor. ii. Lee. y Setiausaha : T. Menteri Besar Selangor. Hasil dari rundingan tersebut memberikan kejayaan apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Encik Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid. Datuk Abdul Razak bin Hussein. Ketua Menteri dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai ketua. Kol. Datuk Mohammad Seth bin Mohammad Said. iv. Tunku Abdul Rahman Putra.

i. Pemeliharaan kedudukan. British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu melalui Anglo-Malayan Defence Treaty 1956. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. iii. Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. keistimewaan. iv. ii. Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. v. Malik ± India Hakim Abdul Hamid ± Pakistan Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan yang ingin digubal perlu mengambil kira perkara berikut: i. British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. Pewujudan jawatankuasa Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum yang lain. Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid. Keahliannya terdiri daripada: y y y y y Lord Reid ± Britain Sir Ivor Jennings ± Britain Sir William Mckell ± Australia B. Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. . iii. iv. ii.

Dengan kata lain. kewangan dan hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perjanjian-perjanjian tersebut merangkumi pelbagai perkara termasuk imigresen.Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Unsur-unsur tradisi meliputi: i. Sabah dan Sarawak masing-masing telah menandatangani Perjanjian 20 Perkara (20-Point Agreement) dan Perjanjian Perkara 18 (18-Point Agreement) semasa menyertai Malaysia. 1963 membawa satu perubahan kepada hubungan etnik di Malaysia. 2001). Dengan kemasukan Sabah dan Sarawak. Bahasa Kebangsaan Agama persekutuan Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pemerintahan beraja Unsur-unsur tradisi ini berperanan menstabilkan sistem politik Negara dan laporan Suruhanjaya Reid menekankan bertapa pentingnya Perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah. kedudukan kaum Bumiputera di kedua-dua negeri tersebut diberikan status yang sama sebagaimana orang Melayu iaitu mereka juga dimasukkan ke dalam Perkara 153. tradisi. Kedua-dua perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan autonomi rakyat Sabah dan Sarawak. Unsur-unsur ini amat penting sehingga dilindungi dibawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. iii. ii. bahasa.negeri-negeri berkenaan iaitu pindaan hanya boleh dibuat sekiranya terdapat persetujuan mereka. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia dilindungi oleh kuasa Yang Dipertua Negeri . iv. Sabah dan Sarawak Pembentukan Malaysia. ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957(Abdul Aziz Bari. Parlimen tidak boleh meminda kedudukan istimewa Sabah dan .

Hal ini menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu. adat istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perkara 152. iaitu batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja. kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. Perkara 8. orang Melayu. iv. bahasa Melayu dan Islam. dan vi. ii. Islam. . kewarganegaraan dan seumpamanya. iaitu kuasa Majlis Raja-raja menghalang Parlimen membuat undangundang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu. v. Perkara 38. Perkara 150 (6a). iaitu persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama. iii. Perkara 153. Perkara 10 (4). iaitu kedudukan agama Islam. iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka.Sarawak. Perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: i. orang Melayu. kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya. iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain.

iaitu semua org mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan setiap agama mempunyai hak untuk: i. kuasa dan keistimewaan untuk menubuh atau menyelenggara atau membantu penubuhan institusi Islam dan melaksanakan ajaran agama dalam agama Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu (Mohamed Suffian Hashim. Agama Islam Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persukutuan. Kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan terhadap semua agama. Namun begitu. ii.Bahasa Melayu Bahasa kebangsaaan disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (yang mengikut implikasi mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi). perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain. Perkara 3 (1). Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang Oleh sebab Islam diterima sebagai agama bagi Persekutuan. . pihak kerajaan sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri mempunyai kebebasan. 1987). iii.

biasiswa. Di Sabah pula. Di Sarawak terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan. Kadayan. Pemerintahan Beraja Setelah negara mencapai kemerdekaan. iii. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak disentuh dalam Perkara 153. Lugat. Melayu. Lisum. Kayan. ii. ii. raja-raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan. anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. institusi beraja terus dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Melanau. Murut. Bidayuh. Penan. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam. Kenyah. . perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain. Kajang.Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Perlembagaan Malaysia (Perkara 160). Lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu Menganuti agama Islam Mengamalkan adat istiadat Melayu Manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak ialah: i. Dayak Laut. pendidikan. iaitu menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. Menurut konsep Raja Berperlembagaan ini. Tabun. Sian. Dayak Darat. Walau bagaimanapun. Dusun. perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut. ³Melayu´ itu ditakrifkan sebagai: i. Tagal. Kalabit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful