P. 1
Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Balik Tanah1(1)

Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Balik Tanah1(1)

|Views: 480|Likes:
Published by Puteri Kawah Bulan

More info:

Published by: Puteri Kawah Bulan on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

PENILAIAN BAGI MAKSUD PENGAMBILAN BALIK TANAH

DR. SHARDY ABDULLAH

FAKTA
•Pemilikan tanah yang telah dilulus/ diberi secara sah oleh PBN adalah tidak boleh disangkal sepertimana yang termaktub di bawah sek. 340 Kanun Tanah Negara 1965. •Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan:
1. Tiada seorang pun yang boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. 2. Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta secara paksa dengan tiada diberi pampasan yang mencukupi.

•Kuasa untuk mengambilbalik tanah hanya berada di kuasa PBN sebagaimana yang dijelaskan dalam butiran 2(d). . Jadual Kesembilan. 1960.Fakta •Tanah/ Harta seseorang hanya boleh diambil balik oleh PBN bagi maksud awam menerusi peruntukkan yang dinyatakan oleh Akta Pengambilan Balik Tanah. Senarai Neger. Perlembagaan Persekutuan.

.KUASA PBN PBN boleh mengambil balik: i. KTN. ii. Tanah yang diduduki dengan harapan hak milik akan dikeluarkan seperti tanah Approved Application atau surat akauan Tanah yang tertakluk kepada Akta Tanah Penempatan Berkelompok. Tanah hak milik interim di bawah KTN (Akta Hak Milik-Hak Milik Pulau Pinang dan Melaka) 1963.76. Tanah-tanah beri milik sebagaimana yang ditakrif di bawah sek. 1960. iv. iii.

Perlembagaan Persekutuan Akta ini digubal berasaskan India Land Acquisition Act. 1960  Digubal bagi menampung keperluan Perkara 13.AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH. Akta ini memberi kuasa kepada PBN untuk mengambil balik tanah bagi tujuan awam. 1894. Akta ini telah mengariskan tatacara dan prosedur bagi pengambilan balik tanah .

1960 Akta ini hanya digunapakai di Semenanjung Malaysia sahaja memandangkan Sabah dan Sarawak sudah mempunyai undang-undang mereka sendiri untuk tujuan pengambilan balik tanah iaitu ORDINAN PENGAMBILAN BALIK TANAH SABAH 1950 dan KANUN TANAH SARAWAK .AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH.

TUJUAN PENGUBALAN AKTA  Untuk memberi kuasa kepada PBN mengambil balik semula tanah mengikut tujuan tertentu.  Untuk menangani sikap enggan pemilik harta tanah  Untuk membolehkan kelancaran perlaksanaan projek pembangunan .

Tujuan Pengubalan…  Untuk mengatasi masalah bebanan yang mungkin terdapat di atas sesuatu tanah  Untuk mengatasi masalah/ kesukaran guna syarat tanah .

TUJUAN PENGAMBILAN BALIK TANAH  Umumnya sesuatu tanah hanya boleh diambil balik bagi memenuhi maksud awam…  Sek. Kemajuan ekonomi Malaysia iii. Maksud awam ii. Perlombongan atau kediaman atau rekreasi atau gabungan . 3. memperuntukkan bahawa sesuatu tanah hanya boleh diambil balik untuk tujuan: i.

8 dengan menggunakan borang D  Siasatan dan penentuan pampasan oleh pentadbir tanah  Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Rujukan mahkamah . di bawah peruntukan Sek.PROSEDUR PENGAMBILAN BALIK TANAH  Mewartakan notis permulaan mengikut peruntukan Sek.4 dengan menggunakan borang A  Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam.

 Kuasa bertulis bagi memasuki dan mengukur tanah dibuat dengan menggunakan borang B – Sek.Mewartakan notis permulaan  Mengikut peruntukan sek. maka pampasan hendaklah dibayar menikut peruntukan sek.  Setelah siasatan dibuat.  Jika berlaku kerosakan semasa kemasukan.4.6. 5(1). maka pihak yang terlibat akan memutuskan sama ada tanah akan diambil balik atau sebaliknya . dalam keadaan biasa pengambilan balik tanah hendaklah dimulakan dengan mengeluarkan notis permulaan  Notis permulaan diwartakan menerusi pengemukaan borang A  Warta ini hanya berkuatkuasa untuk tempoh 12 bulan sahaja  Notis permulaan ini diwujudkan sebagai warta pemberitahuan bagi membolehkan badan yang berkuasa masuk dan membuat siasatan ke tanah terjadual.

senaraikan tanah-tanah yang terlibat dengan menggunakan borang C . pelan yang menunjukkan kawasan tanah yang akan diambil b. maka pentadbir tanah perlu mengemukakan: a. Jika tanah diputuskan untuk diambil.

. maka pentadbir tanah boleh membuat siasatan dan penentuan pampasan. 8 iaitu dengan menggunakan borang D  Pengistiharan dalam borang D adalah berkuatkuasa selama 2 tahun  Selepas borang D digazetkan.Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam  Dibuat mengikut peruntukan Sek.

 Notis borang E hendaklah dihantar kepada pihak berkepentingan. mana-mana orang yang diketahui ada kepentingan . penduduk tanah tersebut b. pemilik berdaftar c. 10 (1).Siasatan dan penentuan pampasan  Untuk membuat siasatan dan menentukan pampasan. iaitu: a. mana-mana orang yang mempunyai kepentingan d. pentadbir tanah perlu mengeluarkan notis dalam borang E : Sek.

menerima sepenuhnya ii. menerima dengan bantahan iii. menolak . Apa-apa bantahan  Semasa siasatan. maka mereka boleh: i. beberapa perkara perlu diberikan perhatian: i. nilai tanah yang dimaksudkan ii. Semasa siasatan. maka award atau nilai pampasan hendaklah dinyatakan dengan menggunakan borang H  Setelah award dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/ berhak. Kepentingan bagi semua orang yang menuntut pampasan iii. pentadbir tanah ada kuasa untuk panggil saksi  Setelah siap siasatan.

Orang yang tidak terima pampasan atau terima dengan bantahan  Bantahan adalah berkaitan dengan: i.Rujukan Mahkamah  Siapa yang boleh menuntut: i. Ukuran tanah ii. Jumlah pampasan iii. orang yang mempunyai tuntutan awal terhadap pentadbir tanah iii. orang berkepentingan ii. Pengasingan atau pembahagian pampasan . Orang yang menerima pampasan iv.

Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Pengambil tanah dilakukan secara formal dengan menggunakan borang K: Sek. 22  Pentadbir tanah akan catitkan pada Dokumen Hakmilik yang didaftar bahawa tanah itu telah diambil balik  Dokumen hakmilik perlu diserah semula  Dokumen hakmilik yang lain akan dikeluarkan untuk tanah baki. PBN boleh tarik balik pengambilan sebelum borang K dikeluarkan .  Pengeluaran borang K penting kerana: i. bayaran faedah bermula selepas 3 bulan borang H dikeluarkan ii.

PENILAIAN UNTUK PENENTUAN PAMPASAN  Pampasan adalah berdasarkan nilai pasaran terbuka  Tarikh penilaian adalah dirujuk kepada tarikh borang D diwartakan diperuntukkan Sek.8  Prinsip : pembayaran pampasan akibat pengambilan balik tanah dan kerugian-kerugian lain yang terlibat .

Proses Penilaian & Penentuan Pampasan (Jadual Pertama)  Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran  Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award .

Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran (NP)  NP mempunyai ciri-ciri berikut: . nilai adalah stabil. jangka masa rundingan yang munasabah. tidak mengambil kira tawaran atau pembeli istimewa  NP boleh diperolehi dengan merujuk kepada data transaksi  Potensi harta tanah perlu diambil kira dalam menentukan NP  Persekitaran dan Kejiranan juga perlu diambil kira  Jangkaan nilai oleh pakar adalah bukti yang diterima tetapi memerlukan fakta yang dikemaskini .harga yang tertinggi atau terbaik. tiada sekatan pendedahan. penjual adan pembeli rela hati.

Kerugian akibat tanah terpisah b. beberapa perkara lain juga perlu diberikan pampasan akibat daripada pengambil balik tanah. Penjejasan terbabit atau kehilangan pendapatan c. Kerja-kerja pembinaan semula .  Perkara tersebut ialah: a. Kos perpindahan d.Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Selain daripada nilai pasaran.

Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Desakan bagi menyegerakan pengambilan balik tanah  Ketidak sanggupan atau bantahan pihak berkepentingan  Mana-mana kerugian yang disebabkan oleh pihak persendirian  Mana-mana susut nilai yang terakru  Kenaikan nilai tanah akibat pengambilan .

Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award  Pihak yang menuntut perlu menetapkan nilai  Jumlah yang dibayar hanya setakat mana dituntut walaupun nilainya lebih .

Kaedah Penilaian  Pendapat pakar  Penjualan tanah yang sama  Penentuan kos  ABT ke atas keuntungan  Nilai potensi .

Terima Kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->