P. 1
Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Balik Tanah1(1)

Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Balik Tanah1(1)

|Views: 478|Likes:
Published by Puteri Kawah Bulan

More info:

Published by: Puteri Kawah Bulan on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

PENILAIAN BAGI MAKSUD PENGAMBILAN BALIK TANAH

DR. SHARDY ABDULLAH

FAKTA
•Pemilikan tanah yang telah dilulus/ diberi secara sah oleh PBN adalah tidak boleh disangkal sepertimana yang termaktub di bawah sek. 340 Kanun Tanah Negara 1965. •Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan:
1. Tiada seorang pun yang boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. 2. Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta secara paksa dengan tiada diberi pampasan yang mencukupi.

Perlembagaan Persekutuan. •Kuasa untuk mengambilbalik tanah hanya berada di kuasa PBN sebagaimana yang dijelaskan dalam butiran 2(d). Jadual Kesembilan. Senarai Neger. 1960. .Fakta •Tanah/ Harta seseorang hanya boleh diambil balik oleh PBN bagi maksud awam menerusi peruntukkan yang dinyatakan oleh Akta Pengambilan Balik Tanah.

iv. ii. . Tanah-tanah beri milik sebagaimana yang ditakrif di bawah sek. 1960.KUASA PBN PBN boleh mengambil balik: i. Tanah yang diduduki dengan harapan hak milik akan dikeluarkan seperti tanah Approved Application atau surat akauan Tanah yang tertakluk kepada Akta Tanah Penempatan Berkelompok. KTN.76. iii. Tanah hak milik interim di bawah KTN (Akta Hak Milik-Hak Milik Pulau Pinang dan Melaka) 1963.

1960  Digubal bagi menampung keperluan Perkara 13. Akta ini memberi kuasa kepada PBN untuk mengambil balik tanah bagi tujuan awam. Perlembagaan Persekutuan Akta ini digubal berasaskan India Land Acquisition Act.AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH. Akta ini telah mengariskan tatacara dan prosedur bagi pengambilan balik tanah . 1894.

AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH. 1960 Akta ini hanya digunapakai di Semenanjung Malaysia sahaja memandangkan Sabah dan Sarawak sudah mempunyai undang-undang mereka sendiri untuk tujuan pengambilan balik tanah iaitu ORDINAN PENGAMBILAN BALIK TANAH SABAH 1950 dan KANUN TANAH SARAWAK .

 Untuk menangani sikap enggan pemilik harta tanah  Untuk membolehkan kelancaran perlaksanaan projek pembangunan .TUJUAN PENGUBALAN AKTA  Untuk memberi kuasa kepada PBN mengambil balik semula tanah mengikut tujuan tertentu.

Tujuan Pengubalan…  Untuk mengatasi masalah bebanan yang mungkin terdapat di atas sesuatu tanah  Untuk mengatasi masalah/ kesukaran guna syarat tanah .

Maksud awam ii. memperuntukkan bahawa sesuatu tanah hanya boleh diambil balik untuk tujuan: i.TUJUAN PENGAMBILAN BALIK TANAH  Umumnya sesuatu tanah hanya boleh diambil balik bagi memenuhi maksud awam…  Sek. Kemajuan ekonomi Malaysia iii. 3. Perlombongan atau kediaman atau rekreasi atau gabungan .

4 dengan menggunakan borang A  Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam. di bawah peruntukan Sek. 8 dengan menggunakan borang D  Siasatan dan penentuan pampasan oleh pentadbir tanah  Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Rujukan mahkamah .PROSEDUR PENGAMBILAN BALIK TANAH  Mewartakan notis permulaan mengikut peruntukan Sek.

6.4.Mewartakan notis permulaan  Mengikut peruntukan sek. maka pihak yang terlibat akan memutuskan sama ada tanah akan diambil balik atau sebaliknya .  Kuasa bertulis bagi memasuki dan mengukur tanah dibuat dengan menggunakan borang B – Sek. dalam keadaan biasa pengambilan balik tanah hendaklah dimulakan dengan mengeluarkan notis permulaan  Notis permulaan diwartakan menerusi pengemukaan borang A  Warta ini hanya berkuatkuasa untuk tempoh 12 bulan sahaja  Notis permulaan ini diwujudkan sebagai warta pemberitahuan bagi membolehkan badan yang berkuasa masuk dan membuat siasatan ke tanah terjadual.  Jika berlaku kerosakan semasa kemasukan. maka pampasan hendaklah dibayar menikut peruntukan sek. 5(1).  Setelah siasatan dibuat.

pelan yang menunjukkan kawasan tanah yang akan diambil b. maka pentadbir tanah perlu mengemukakan: a. senaraikan tanah-tanah yang terlibat dengan menggunakan borang C . Jika tanah diputuskan untuk diambil.

maka pentadbir tanah boleh membuat siasatan dan penentuan pampasan.Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam  Dibuat mengikut peruntukan Sek. 8 iaitu dengan menggunakan borang D  Pengistiharan dalam borang D adalah berkuatkuasa selama 2 tahun  Selepas borang D digazetkan. .

iaitu: a. mana-mana orang yang diketahui ada kepentingan . pentadbir tanah perlu mengeluarkan notis dalam borang E : Sek.  Notis borang E hendaklah dihantar kepada pihak berkepentingan. mana-mana orang yang mempunyai kepentingan d. pemilik berdaftar c.Siasatan dan penentuan pampasan  Untuk membuat siasatan dan menentukan pampasan. 10 (1). penduduk tanah tersebut b.

maka award atau nilai pampasan hendaklah dinyatakan dengan menggunakan borang H  Setelah award dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/ berhak. maka mereka boleh: i. nilai tanah yang dimaksudkan ii. menerima dengan bantahan iii. pentadbir tanah ada kuasa untuk panggil saksi  Setelah siap siasatan. beberapa perkara perlu diberikan perhatian: i. Kepentingan bagi semua orang yang menuntut pampasan iii. menolak . menerima sepenuhnya ii. Apa-apa bantahan  Semasa siasatan. Semasa siasatan.

Orang yang menerima pampasan iv. orang yang mempunyai tuntutan awal terhadap pentadbir tanah iii. Orang yang tidak terima pampasan atau terima dengan bantahan  Bantahan adalah berkaitan dengan: i. Ukuran tanah ii. Jumlah pampasan iii. orang berkepentingan ii. Pengasingan atau pembahagian pampasan .Rujukan Mahkamah  Siapa yang boleh menuntut: i.

Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Pengambil tanah dilakukan secara formal dengan menggunakan borang K: Sek. bayaran faedah bermula selepas 3 bulan borang H dikeluarkan ii.  Pengeluaran borang K penting kerana: i. PBN boleh tarik balik pengambilan sebelum borang K dikeluarkan . 22  Pentadbir tanah akan catitkan pada Dokumen Hakmilik yang didaftar bahawa tanah itu telah diambil balik  Dokumen hakmilik perlu diserah semula  Dokumen hakmilik yang lain akan dikeluarkan untuk tanah baki.

PENILAIAN UNTUK PENENTUAN PAMPASAN  Pampasan adalah berdasarkan nilai pasaran terbuka  Tarikh penilaian adalah dirujuk kepada tarikh borang D diwartakan diperuntukkan Sek.8  Prinsip : pembayaran pampasan akibat pengambilan balik tanah dan kerugian-kerugian lain yang terlibat .

Proses Penilaian & Penentuan Pampasan (Jadual Pertama)  Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran  Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award .

penjual adan pembeli rela hati.Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran (NP)  NP mempunyai ciri-ciri berikut: . tidak mengambil kira tawaran atau pembeli istimewa  NP boleh diperolehi dengan merujuk kepada data transaksi  Potensi harta tanah perlu diambil kira dalam menentukan NP  Persekitaran dan Kejiranan juga perlu diambil kira  Jangkaan nilai oleh pakar adalah bukti yang diterima tetapi memerlukan fakta yang dikemaskini . jangka masa rundingan yang munasabah. tiada sekatan pendedahan. nilai adalah stabil.harga yang tertinggi atau terbaik.

beberapa perkara lain juga perlu diberikan pampasan akibat daripada pengambil balik tanah.  Perkara tersebut ialah: a.Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Selain daripada nilai pasaran. Kos perpindahan d. Penjejasan terbabit atau kehilangan pendapatan c. Kerugian akibat tanah terpisah b. Kerja-kerja pembinaan semula .

Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Desakan bagi menyegerakan pengambilan balik tanah  Ketidak sanggupan atau bantahan pihak berkepentingan  Mana-mana kerugian yang disebabkan oleh pihak persendirian  Mana-mana susut nilai yang terakru  Kenaikan nilai tanah akibat pengambilan .

Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award  Pihak yang menuntut perlu menetapkan nilai  Jumlah yang dibayar hanya setakat mana dituntut walaupun nilainya lebih .

Kaedah Penilaian  Pendapat pakar  Penjualan tanah yang sama  Penentuan kos  ABT ke atas keuntungan  Nilai potensi .

Terima Kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->