Tahap 2 (Tahun 5) ‡ Meningkatkan pengetahuan dan memahami elemenelemen asas seni reka dalam penghasilan karya. bahan dan kaedah melalui aktiviti menggambar. ‡ Meneroka pelbagai alat. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. . memadan. membuat corak dan rekaan.Tahap 1 ( Tahun 3) ‡ Memilih. ‡ Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan mata pelajaran lain untuk mewujudkan idea yang kreatif. ‡ Membuat penerokaan melalui pemerhatian dan bantuan komputer semasa penghasilan karya.

‡ Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni. ‡ Menggabungkan pelbagai alat. bahan dan teknik dalam setiap penghasilan karya. ‡ Menghargai sumbangan pelukis dan tokoh kraf tempatan. . ‡ Mengamalkan nilai-nilai murni dan mengutamakan keselamatan. ‡ Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. ‡ Menghargai alam sekitar serta menghayati unsur flora dan fauna dalam setiap penghasilan karya. ‡ Mengumpul. menyatakan dan merekodkan hasil pembelajaran untuk penghasilan portfolio.

‡ Cadangan aktiviti : 1.Tahap 1 (Tahun 3) ‡ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Montaj 3. Cetakan . Mozek 2. Catan 5. Capan 4. ‡ Cadangan aktiviti : 1. kolaj Tahap 2 (tahun 5) ‡ Menggambar berdasarkan tema dan pengalaman serta imaginasi murid secara manual dengan bantuan komputer. Stensilan 2. Resis 3.

.

Menggunakan perisian komputer dalam membuat cetakan 2. Capan 3.Tahap 1 (tahun 3) ‡ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. gurisan Tahap 2 (tahun 5) ‡ Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Menghias objek . ‡ Contoh aktiviti : 1. Lipatan dan guntingan 4. Cetakan 2. ‡ Contoh aktiviti : 1.

.

Arca 2. Topeng serkup 5. Asemblaj 5. Alat muzik . Pembungkusan 4. Boneka 2. Bekas 3.Tahap 1 ( tahun 3) ‡ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat binaan. Hiasan diri 3. Model 4. Alat muzik Tahap 2 ( tahun 5) ‡ Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. ‡ Cadangan aktiviti : 1. ‡ Cadangan aktiviti : 1.

.

Wau 3. Batik 2. ‡ Cadangan aktiviti : 1. ‡ Cadangan aktiviti : 1. Gasing 4.Tahap 1 (tahun 3) ‡ Peningkatan pemahaman tentang motif dan tatacara serta disiplin kerja. Arca 2. Boneka 3. Anyaman 5. Asemblaj 4. tembikar Tahap 2 (tahun 5) ‡ Menggunakan Asas Seni Reka dalam membuat binaan. Alat muzik 5. Hiasan diri .