P. 1
Isu Dan Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Isu Dan Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 348|Likes:
Published by mirazahar

More info:

Published by: mirazahar on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

Tugasan

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Tajuk : Isu dan permasaalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah

Nama:

Nur Hidayah binti Mohammed Kamar Norain binti Zainuddin Robaizura binti Ramli Nurul Fatiyah binti Alias Nor Hayati binti Omar

Fakulti :

Seni dan Muzik

Jabatan:

Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Tempat:

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Semakan:

Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

SHV 4193 ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK SOALAN : ISU-ISU DAN PERMASALAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT PRASEKOLAH
KUMPULAN 5 KELAS : RABU MASA : 8 PM – 11 PM

DISEDIAKAN OLEH :
NUR HIDAYAH BT WAN MOHAMMED KAMAR NORAIN BIN ZAINUDDIN ROBAIZURA BT RAMLI NURUL FATIYAH BT ALIAS NOR HAYATI BT OMAR D20071029782 D20071029787 D20071029816 D20071029818 D20071029822 PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT 31) SEMESTER 2 SESI 2010/2011 KUMPULAN : A TARIKH HANTAR : 24/2/2010 DISEDIAKAN UNTUK : EN. KAMARUL AZMAN B. SALAM

2

Pelbagai majalah yang bertemakan pendidikan anak sudah banyak diterbitkan di mana-mana sahaja. 3 . Daripada pandangan pihak lain. Mereka selalu inginkan yang terbaik untuk anak mereka. masyarakat mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang. para pendidik dituntut belajar dengan lebih baik bagaimana cara untuk mendidik dan mengasuh anak. perhatian masyarakat terhadap anak di usia awal seringkali dikalahkan oleh peredaran masa politik dan ekonomi.1. Majalahmajalah tersebut semuanya berorientasikan pada pendidikan khususnya anak pada usia awal.0 PENGENALAN Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa. dengan demikian para pendidik dapat meyakinkan para ibu bapa. Ibu bapa yang masih muda memang telah memahami maksud stimulasi sejak usia awal perkembangan. Minat terhadap anak dapat dilihat dari situasi disekitar kehidupan kita. Untuk hal tersebut. guru dan sebagainya. Khususnya pada ibu bapa yang semakin lama semakin menyedari betapa pentingnya hubungan mereka dengan anak-anak dan terus mewarnai hubungan anak dalam lingkungannya iaitu rakan sebaya. masyarakat dan orang disekeliling betapa pentingnya perhatian anak pada awal usia kerana merekalah yang menentukan kualiti bangsa pada masa yang akan datang. Ceramah-ceramah atau kursus bagaimana mendidik anak dengan baik sering ditawarkan melalui media massa.

pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya.2 DEFINISI PERMASALAHAN Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga permasalahan merupakan sesuatu atau segala-gala yang menjadi masalah. segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar.1 DEFINISI ISU Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga isu merupakan perkara pokok atau persoalan sesuatu perkara. membimbing. Menurut Sarina Baharuddin (2009). demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Ciri-ciri pengajaran berlaku apabila adanya guru dan murid. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai. murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber. Pengajaran hanya bermakna apabila ada pembelajaran yang melibatkan instruksi diikuti dengan latihan. 1. indoktrinasi dan pelaziman. Proses pengajaran guru ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian yang boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru. iaitu guru bertindak sebagai pengajar dan murid bertindak sebagai pembelajar melibatkan proses interaksi dua hala antara guru dan murid. 1. menggalakkan dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar. Ia meliputi rancangan mengajar (KOPI). 4 . Pengajaran juga melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol kepada murid yang memudahkan proses pengajaran sering dikaitkan dengan pengajaran bercirikan unsur sains dan seni.3 DEFINISI PENGAJARAN Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga pengajaran merupakan perihal mengajar.1.

sosial dan personaliti kanak-kanak dan mempunyai dua kesan positif. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan. Program ini juga merupakan asas kepada pembangunan dan perkembangan domain kognitif.4 DEFINISI PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003). Pendidikan prasekolah juga bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. afektif dan psikomotor selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah akan membolehkan kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran berkomunikasi. Kajian mengenai kesan prasekolah membuktikan bahawa pendidikan prasekolah dapat meningkatkan perkembangan kognitif. sosial. Kanak-kanak yang menghadiri tadika mempunyai keyakinan lebih tinggi. Pendidikan pra-sekolah adalah bertujuan menyediakan asas yang kukuh kepada pelajar sebelum memasuki peringkat pendidikan formal. Pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu.1. keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. pendidikan pra-sekolah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran. iaitu jangka panjang dan pendek. mengalami kurang kegagalan dan dapat menjawat jawatan lebih baik berbanding dengan 5 . Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak–kanak. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. dan kemahirankemahiran lain sebagai persediaan ke sekolah rendah.

berkeperluan khas serta yang lemah dalam pembelajaran. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Menurut Surayah 6 . bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003). Pelaburan dalam pendidikan prasekolah adalah bersifat pencegahan dan dapat membantu kanak-kanak berisiko. 3. Berikutan Akta Pendidikan 1996 . menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. dalam pendidikan prasekolah. Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah.kanak-kanak yang tidak menghadiri tadika. 162. pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal.

pemerhatian. senarai semak dan 7 .Zaidon (2003) lagi. Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Namun. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanak-kanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990). portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah.

rekod individu jarang dilakukan. emosi. para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. Aspek-aspek seperti jasmani. rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka. sahsiah. komunikasi dan sosial kanak-kanak. Bagi melaksanakan penilaian ini juga. Keadaan ini juga menyebabkan aspek-aspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanak-kanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b) bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan 8 . Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran mengendalikannya akibat kurang kemahiran.

Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanakkanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. 9 . perkembangan kanak-kanak sama ada dalam aspek kognitif. Oleh hal yang demikian. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbeza-beza. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977). fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah.kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. Oleh disebabkan hal ini. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum. ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak.

Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009.3. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata. antara lain. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Dahulu. 3.0 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. Apabila anggapannya itu meleset.1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). Sukatan pelajaran prasekolah. Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. memang ada program khas. Muridmurid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. pada semester pertama. Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun 10 . Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas prasekolah. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 menyatakan. mereka mengeluh. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah.

Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. 11 . 2004). Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1. 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Jadi. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50.000 orang. penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. 3.satu belum celik huruf. 2. Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. Namun begitu. Malah. Al.

Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang 12 . Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas.3. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis. sikap guru yang tidak selektif. Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. folder atau disket. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanakkanak. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio. Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. fail. Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio. Antaranya menggunakan kotak. Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja. Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya. Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran.

Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak–kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori.dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak–kanak. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan.terdahulu. Menurut Surayah Zaidon (2004). 13 . Kanak–kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. Justeru. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas.

Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang. dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah. Di Malaysia.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak 14 .5 Kesukaran Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Kaedah Belajar Melalui Bermain . Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7. Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah.3. Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal. 3.

Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta”. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. teka silang kata. mereka. “Pertama. kestabilan emosi. kad-kad nombor. Semasa bermain.berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara Tahun Satu sekolah rendah. bebas dari segala peraturan. main adalah motivasi dalaman. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. 15 . Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. Melalui permainan. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. formal di Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Kedua. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. kad-kad bergambar. Almy (1984. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. catur dan sebagainya. Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Kanak – kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Lenyap dengan sendiri. daya cipta. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid.

ia juga membantu dalam pembentukan ini. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. JAIM. (Spodek et al. PERPADUAN . Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka 16 . Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. terdapat faktor . Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS. Menurut mereka lagi. melukis dan mewarna. DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Antara faktor – faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. mengeja. kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut. KPM. menulis. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 181).1983) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. p. Jerome Singer (Spodek.Mengikut Vygotsky (1962) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanakkanak disamping keperluan mereka. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. membaca. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak – kanak.faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. 1987. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Namun begitu.

cawan plastik. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut. pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah. Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. botol plastik. guru juga kurang memahami psikologi kanakkanak. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. Bahan-bahan seperti kotak tisu. kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan. Perkembangan Kognitif. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. tin susu. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan 17 . Perkembangan guru-guru Kreativiti dan Estetika dan dan Boleh dikatakan prasekolah memahami berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. bekas telur. kotak mancis. Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. dan Moral. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. Perkembangan Perkembangan Kerohanian Sosioemosi. Perkembangan Fizikal. guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar. Menyentuh hal tersebut. dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanak-kanak.diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar.

penasihat.fizikal murid. masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar. pentadbir dan lain-lain lagi kepada kanak-kanak ini. Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. model-model. Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing. Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. menilai dan membuat ‘dendaan’. pengajar. Berkaitan dengan penilaian. tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak –kanak. Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. Contohnya. mengarah. Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. Mengenai proses penyampaian aktiviti. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di 18 . Penggunaan boneka.

temuduga. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) menyatakan bahawa. 19 . Didapati bahawa apabila aktiviti bermain diselitkan. bahawa penggunaan BBM yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran. aktiviti bermain yang diselitkan dalam pelaksanaan Rancangn Pengajaran Harian (RPH).4 Isu Celik Huruf Berdasarkan pendapat Abdul Rahman Abdul Rashid (1995). Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian.0 CARA-CARA MENGATASI 4.kalangan guru-guru masih di tahap asas. Aktiviti bermain ini mampu menambah minat serta mendapati pengajaran guru amat menyeronokkan. oleh kerana guru pemulihan ditugaskan untuk membantu murid lambat dalam penguasaan 3M. maka adalah lebih baik jika mereka didedahkan kepada konsep dan amalan yang terbaru dalam pemulihan kesukaran asas membaca melalui penggunaan teknologi pendidikan yang terkini bersesuaian dengan tahap perkembangan murid prasekolah. turut membantu meningkatkan kemahiran membaca. pelajar akan menjadi lebih berminat mengikuti p&p berkaitan kemahiran asas membaca. lebih-lebih lagi untuk pengajaran Bahasa Melayu. 4. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru. Selain itu.

Semasa bermain. mampu memberi pemahaman Matematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. permainan pilihan kanak-kanak sendiri disokong oleh seorang guru ataupun orang dewasa melalui perbincangan dan sesi soal jawab menggalakkan pencapaian kognitif yang lebih tinggi. Aktivit bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan perasaan ingin tahu. al. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru.4. Almy et. khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan dalam seharian. Flansburg (1994) telah menyatakan bahawa pembelajaran Matematik bukanlah dengan mengingat tetapi merupakan aktiviti yang kreatif seperti melukis. Melalui permainan. menulis atau bermain bola keranjang. Menurut Vygotsky (1962). Jean Piaget (1952) menyatakan bahawa aktiviti dan permainan yang menarik. 2004). Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar. 20 . Definisi terbaik yang pernah didengari oleh beliau ialah keratif adalah permainan. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam Matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi.5 Isu Kesukaran Menguasai Konsep Nombor Bagi mengatasi masalah kesukaran menguasai konsep nombor bagi murid-murid prasekolah adalah melalui pendekatan permainan dan melalui penggunaan komputer. di samping meningkatkan pengetahuan. (1984) menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. pengalaman dan kemahiran mereka (Rohani. Simulasi juga sering digunakan untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi Matematik. mereka bebas dari segala peraturan.

21 . disebabkan portfolio sebagai alat penilaian adalah untuk mengumpul bukti tentang bagaimana pelajar mengolah. mereka dapat memilih sesuatu yang bukan menumpu kepada kemahiran atau pengetahuan yang telah lama dikuasai dan tidak terlalu sukar atau jauh daripada tahap perkembangan semasa. sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. Konsep bermain sambil belajar dapat memenuhi keperluan dan perkembangan mental. memproses dan menyempurnakan tugasan dalam sesuatu domain. ketika memilih aktivit bermain. Aktiviti bermain bersifat meransang perkembangan dan merupakan bahagian utama (integral) dalam kurikulum perkembangan. Pada masa yang sama. Hal yang demikian. Kanak-kanak biasanya akan menumpu kepada keperluan perkembangan mereka.Dalam mengendalikan aktiviti pembelajaran kanak-kanak. Hanya dengan cara demikian kita dapat memastikan mereka memilih sesuatu aktiviti yang menarik dan menggembirakan. Dalam penilaian berasaskan portfolio pelajar menunjukkan apa yang mereka boleh buat dan pelajar dinilai berdasarkan apa yang mereka sepadukan dalam membina portfolio dan bukan apa yang mereka dapat ingat kembali.6 Isu Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Penggunaan portfolio membawa kesan positif dalam kurikulum dan pengajaran walaupun penggunaannya berhadapan dengan beberapa masalah. Piaget mengesyorkan supaya kanak-kanak diberi kebebasan memilih aktiviti permainan mereka sendiri. Dengan perkataan lain. kanak-kanak dibenarkan memilih aktiviti permainannya sendiri dapat memilih aktiviti yang tepat dengan keperluan perkembangannya. 4.

Aktiviti yang dirancang tersebut membolehkan kanak-kanak mencapai kejayaan di peringkat kebolehan mereka. Selain itu.7 Isu Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Guru prasekolah hendaklah mengetahui peranan mereka dalam mempelbagaikan aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada kanak-kanak prasekolah. Oleh hal yang demikian. guru prasekolah hendaklah menggunakan peluang dengan menunjukkan contoh serta teladan yang baik dan menerapkan nilai-nilai yang positif kepada kanak-kanak 22 . guru prasekolah yang berpengetahuan dalam pengajaran sains awal juga mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. permasalahan seperti yang dinyatakan perlu mendapat pertimbangan sewajarnya agar pelaksanaannya memenuhi matlamat. Antara peranan guru prasekolah adalah sebagai pendorong yang menggalakkan pembelajaran kanak-kanak. Portfolio berpotensi sebagai salah satu alat penilaian alternatif dalam menilai perkembangan kanak-kanak masa kini. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Guru yang berpengetahuan akan berusaha untuk menyediakan aktiviti pembelajaran yang mengembirakan dengan melibatkan kanak-kanak secara aktif. Hal ini disebabkan kanak-kanak belajar melalui permainan atau aktiviti yang tidak formal. 4. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. Secara tidak langsung kanak-kanak akan memerhati dan seterusnya meniru kelakuan guru tersebut. telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas.Kajian Surayah Zaidon (2004). Namun. Sikap dan sahsiah yang dimiliki oleh guru tersebut akan menjadi contoh kepada kanak-kanak prasekolah.

Ia juga harus menentukan bahanbahan itu sesuai dengan minat. dan murid dengan murid. Menurut Kamarudin & Siti Hajar (2004). Bagaimanapun apa jua perancangan yang dibuat. Pelbagai gaya dan kaedah pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) sains awal di peringkat prasekolah yang memerlukan guru berperanan dalam merangsang pemikiran aktif dan kreatif kanak-kanak. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid dalam mengendalikan perisian komputer malahan cara pengajaran ini boleh membuatkan murid-murid lebih berminat untuk belajar serta menjadikan mereka lebih maju dalam menerajui kecanggihan teknologi dari semasa ke semasa. pengetahuan dan keupayaan murid. 23 . Ia memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.prasekolah. guru-guru perlulah merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya ia bersesuaian dengan topik dan aktiviti sains. Antaranya adalah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat bantu mengajar (ABM) yang berbantukan komputer. Bagi merangsang pemikiran sedemikian. murid dengan guru. matlamat dan objektif pengalaman yang sesuai (Rohaty. Ia berfungsi untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dengan murid. aktiviti itu haruslah selaras dengan falsafah. Gaya dan kaedah pengajaran di dalam kelas amat penting dalam memastikan perancangan program yang lebih berkesan untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. seseorang guru seharusnya dapat menentukan jenis dan bentuk bahan atau media yang akan digunakan. 2003). Contoh bagi alat bantu mengajar yang biasa digunakan ialah pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer amat digalakkan pada peringkat prasekolah.

kaedah pengajaran yang paling berkesan bagi pendidikan prasekolah adalah melalui teknik belajar dalam bermain. Beberapa kursus dan bengkel dicadangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. mereka akan berasa gembira dan senang hati untuk membuat penerokaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula.Oleh itu. penggunaan elemen-elemen mutimedia seperti teks. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik perhatian pelajar. berjalan. Latihan yang perlu ialah mengenai 24 . Pendekatan belajar sambil bermain ini adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang mengembirakan dan bermakna. Pendekatan ini memberi penekanan kepada proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah semulajadi kanakkanak. di persekitaran mereka terdapat pelbagai jenis haiwan yang mereka biasa lihat dan secara tidak langsung akan menambah pengetahuan sedia ada. 4.8 Isu Kesukaran Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Kaedah Belajar Melalui Bermain. Sebagai contoh burung dan ayam dapat dikelaskan dalam kategori haiwan bersayap manakala lembu dan kambing adalah haiwan yang berkaki empat. murid sekolah dapat mengenal dan membuat perbezaan dalam mengklasifikasi jenis haiwan seperti haiwan bersayap. Oleh itu guru memerlukan latihan seperti kursus atau bengkel yang sesuai dengan falsafah dan matlamat pendidikan prasekolah amnya. audio. Selain itu juga. Mereka merupakan jambatan atau agen langsung yang mendidik kanak-kanak. berguna dan bersepadu. Guru memainkan peranan dalam mencetak atau melahirkan individu yang baik. Dengan animasi ataupun video. berkaki dua dan sebagainya. grafik. Melalui bermain.

psikologi perkembagan kanak . bahanbahan pengajaran. kesesuaian pakaian.pemahaman kurikulum. rupa diri. Guru Tabika adalah model yang hampir dengan anak didik. menjaga dan prihatin terhadap perkembangan kanak-kanak. rajin dan cekap bekerja. kaedah mengajar. Tambahan pula harapan ibu bapa dan masyarakat sekitar terhadap tadika begitu tinggi bagi mendapatkan pendidikan yang sempurna. Selain itu guru-guru tadika perlu mahir dalam pengajaran mikro termasuk menentu dan memilih objektif. Ini penting bagi mempengaruhi pembentukan dan pengembangan anak-anak muridnya. amalan dan penghayatan. Di samping itu mereka berperanan menerapkan nilai-nilai murni dan bersepadu semasa di dalam bilik darjah. kesempurnaan kerja. Di sini jelas menunjukkan bahawa seseorang guru tadika perlu mempunyai persediaan perasaan dan sikap yang positif. pengukuran dan penilaian. pengurusan pengajaran mikro. taat. kasih sayang dan keberkatan. 25 . kaedah pengajaran dan pembelajaran. Mereka kaya dengan kasih sayang. Guru Tadika juga perlu memahami dengan secukupnya Falsafah Pendidikan Negara iaitu hasrat yang dikandunginya dan matlamat yang ditujuinya. Guru menjadi suri teladan yang baik kepada mereka. penguasaan bahasa yang baku. amanah. pengurusan tingkah laku kanak-kanak dan membina dan menggunakan bahan bantu mengajar. ukuran-ukuran pencapaian dan penilaian. Ini dimanifestasikan pada budi bahasa. Justeru itu akan terbentuk hubungan harmonis yang dilimpahi dengan ciri hormat. Guru Tadika perlu menampilkan diri sebagai keibubapaan (parenting) kepada murid muridnya. Kefahaman perlu diiringi dengan kesedaran serta keinsafan.kanak. Mereka harus mendokong penuh paksi pendidikan iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan. tindak balas kanak-kanak dan kawalan bilik darjah.

Konsep pendidikan secara tradisional dapat digantikan dengan konsep belajar melalui bermain jika sekranya kaedah tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada guru. secara tidak langsung mereka mempelajari berbagai-bagai kemahiran seperti kemahiran sosial. Guru-guru prasekolah hendaklah merancangkan aktiviti supaya kanakkanak dapat belajar dalam suasana yang selesa. Selain itu. kanak-kanak dapat menyiasat benda-benda. guru bukan sahaja berfungsi sebagai pengarah tetapi lebih kepada pembimbing. meruntuh dan membina. Guru boleh menggunakan bahan terbuang dalam membuat bahan bantu mengajar yang mudah didapati dipersekitaran. Menerusi permainan. 26 . mencipta. Guru juga perlu menyertai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. supaya pemilihan bahan bantu mengajar untuk sesuatu aktiviti dapat membantu kanak-kanak untuk mencapai tahap perkembangan mereka. Ini bermaksud. sihat dan gembira. Mereka juga mesti melibatkan diri bersama-sama dengan kanak-kanak.Guru Tabika juga perlu mempertingkatkan penguasaan dan menjiwai Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. bahasa dan berfikir disamping menggalakkan pertumbuhan rohani dan jasmani. Mereka mesti ada bersama-sama kanak-kanak dalam semua aktiviti yang dijalankan untuk memastikan kanakkanak membuat aktiviti belajar melalui bermain mencapai objektif yang diharapkan. Selain itu. Bagi memastikan guru lebih memahami konsep belajar melalui bermain . Ianya menjimatkan kos dan kanak-kanak lebih biasa dengan bahan tersebut. guru perlu didedahkan dengan pelbagai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak mestilah mendapat perhatian dari guru. Guru perlu lebih aktif dan kreatif. guru perlu membuat persediaan awal dalam membuat perancangan aktiviti.

Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah.5.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. Akhir kata. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. 27 . kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->