Senarai Nilai Murni

Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

.3.2..

3  079.3 .!03.8&!$#..7...

.

¢  -..9 .

3 -07825.9 †. -0.8.8.

 -0792-. 57.8.93 .37.

9  . 2:7..

1..3:3.3.Ò   80/..202.7  -079.3/7 -07/..3.93"  0845.3 203.-® -0702.:08..

3.-07845.

-.-07./.

2087.-07-:/-.® 7.2.  703/./7..8.

/7 472.905./.  .20703/.

.

   -07/853.

9.308.-079.9...9 203472..1.3/7 472.9079-® 38.

.8..9809.3203472.9 9.

/.92.7.7..9.305..9. 203.3 .905...8. 0507./.%:.2.8./7 .3 20305. 20305.

 .

3.9:05.3 :3/.    5./.:3/.

9:507...9.3507809.0-078.7 203./.53..3/7  ]   0-078..9././.31..9:7.32039. 203.88.907...0-078.2809.202.3 50. 203.08.7.3/7 203.080.3907.3 8.3.2../.3/7 203.3. .3 503.3 .2809.9.7 -07-:/05..58:...

3.3.2.79..  8..-03/...

79. ..-03/.7.203.

802.908:.3./.3 .3.

2. .8.8.

 0-0-.3.8.

3.8 0-07.3.-0-.

9 Ð 0::7.9 .3 -072.072.3.-07.

8®    .2.::7 .3. .

 -07.9.9 .

.9.072.

/.39.-07.85.2:. .

3.3.203.39.2: Ò 07.

7.3.

39:.3 /0/.8  ¡x Ñ .73.

-.9..

-075:9:8. 90:3. 9/.8.

.-078:3: 8:3: ./7® .

. Ž  .0.

.3.2. 0.

.2 ® .-07.

.843./.305./7803/7 7. .

3.8.3.7.7. -.330. © s W ...39.8...-071780.-.

30.3/.7243.2.3  -007.3.9749 0..8.2.5.

38.-074943 7443 9407.

-0794.-..38:7 8.7®.

/:.3 . 5075.

    .

.

 080/07.3  08::7.3.3..

 802.8.8.3-:/ 20303.7.-078::7 20303.3.3.3.3.8.9 802..3 9443 203443.. 203.907.9-072.7.

203443 .39: 202-.-.39: 8:.

202-.907.3.39: -072:.3 .1./. 203:7:9508.9  50.58: 8:848.8:..

.9:3.202.3.3  -079072..9 802..9809.8.8.

503..3 .7.

905253.3   .3-07:3:3 81. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful