Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

.2..3.

7.8&!$#.!03...3 .3  079..

.

¢  -.9 ..

8.3 -07825. -0.8.9 †.

 57.37.93 . -0792-.8.

9  .. 2:7.

3/7 -07/.7  -079.Ò   80/.3.3.3 203..-® -0702..202.3:3.:08..93"  0845..1.

-07845.3.

-07.-./.

-07-:/-.  703/.2.® 7.2087..8./7.

/.20703/.  .905./7 472.

.

   -07/853.

9.9079-® 38..3/7 472..9 203472.308.9.-079.1..

.9 9.3203472.9809.8..

.%:.9.305...8.905./.7./7 .8. 203.92.2. 20305.3 20305.7. 0507./.3 ..9.

 .

3 :3/.:3/.    5./.9:05.3.

 203.../.2809.3 . 203./.3907.0-078.3 8...3/7 203.0-078.907.9.9.88.31.9:507.08.3 503.9.53.. ..9:7./....3 50.3.3/7 203.080.202..7 203.7 -07-:/05.58:.2809.2.3/7  ]   0-078.3.3507809.7../.32039.

-03/....  8.2.79..3.3.

7..203.-03/. .79.

3.802.3.908:.3 ./.

8.2. .8.

 0-0-.8.3.

3.3.-0-.8 0-07.

3.3 -072.072.-07.9 .9 Ð 0::7.

::7 . .2.8®    .3.

9. -07.9 .

.072.9.

39./.2:. .85.-07.

3.203.2: Ò 07.39.3.

3.7.

39:.3 /0/.8  ¡x Ñ .73.

-.9..

 9/.8.-075:9:8. 90:3.

/7® .-078:3: 8:3: ..

0. Ž  ..

3.2.. 0.

.-07.2 ® .

.305.843./7803/7 7. ./.

.3. -.7..3.39.. © s W .8..330.7.-.8.-071780.

3/.2..2.8.9749 0.3.30.3  -007.5.7243.

38.-074943 7443 9407.

.-.-0794.38:7 8.7®.

 5075./:.3 .

    .

.

 080/07.3.3.3  08::7..

3-:/ 20303.7.8.8.3.9-072. 802..3.8.3 9443 203443.9 802.-078::7 20303. 203..3.907.3.7.

39: 202-.203443 .-.39: 8:.

 203:7:9508.3.58: 8:848..8:.39: -072:.907.9  50.202-./.3 .1.

9809.202.9 802..8.9:3.3  -079072.8...3.

7.3 ..503.

 8.3   .905253.3-07:3:3 81.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful