Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

2..3..

3 .3  079.8&!$#..7.!03...

.

9 .¢  -..

 -0.9 †.8.3 -07825.8.

 57.37. -0792-.93 .8.

.9  . 2:7.

.3/7 -07/.:08.-® -0702.3:3.Ò   80/...3 203.93"  0845.202.7  -079.3.1..3.

3.-07845.

-07./.-.

/7.2087..8.® 7.-07-:/-.2.  703/.

20703/.905./7 472.  ./.

.

   -07/853.

.3/7 472.9.9.1..-079..9 203472.9079-® 38.308.

..9 9.9809.8.3203472.

8./.92. 20305./7 .. 203.305.%:.8.3 .9. 0507.3 20305.905../..2.7.9..7.

 .

3.    5.:3/.9:05.3 :3/./.

2..3 50.3 8.907. 203.7 -07-:/05.31..3507809..3/7 203.9.58:.7./..3 503.3907.7 203./.080..9:507.88.2809.3.202..53..9.08..3/7 203.0-078.9:7.. ./.0-078.3/7  ]   0-078..3 .. 203.9.3./.32039.2809.

3...2...  8.3.-03/.79.

203.79. .7.-03/..

3.908:.802./.3.3 .

8. .2.8.

3.8. 0-0-.

-0-.3.8 0-07.3.

-07.072.3 -072.9 .9 Ð 0::7.3.

8®    .3.2. .::7 .

 -07.9 .9.

072..9.

85.2:.39. .-07./.

39.3.203.3.2: Ò 07.

3.7.

73.3 /0/.39:.8  ¡x Ñ .

-.9..

 9/. 90:3.8.-075:9:8.

-078:3: 8:3: ../7® .

.0. Ž  .

2. 0.3..

2 ® ..-07.

./.305./7803/7 7.843. .

3.7..39.330. -.-071780... © s W .7.8.3..-.8.

8.5.7243.3  -007.30.2.9749 0.3..2.3/.

-074943 7443 9407.38.

7®..38:7 8.-0794.-.

/:. 5075.3 .

    .

.

3..3  08::7. 080/07.3.

8.3.3.3.7..8..8.9 802. 802.-078::7 20303.907.3 9443 203443.7. 203.9-072.3.3-:/ 20303.

39: 8:.39: 202-.-.203443 .

58: 8:848./..3.39: -072:. 203:7:9508.3 .9  50.907.1.202-.8:.

8.9 802..202.3..3  -079072.9809.8..9:3.

3 .7..503.

3-07:3:3 81. 8.3   .905253.