Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

.3.2..

.3 .!03..8&!$#..7.3  079.

.

9 ..¢  -.

9 †.3 -07825.8.8. -0.

 57.93 .8. -0792-.37.

9  . 2:7..

..3:3.3.7  -079.3/7 -07/.1...:08.202.93"  0845.3.3 203.Ò   80/.-® -0702.

3.-07845.

/.-.-07.

/7.2087.8..® 7.-07-:/-.  703/.2.

/.  ./7 472.20703/.905.

.

   -07/853.

9.9..3/7 472.1..9079-® 38..-079.9 203472.308.

9809.3203472..9 9.8..

9./.7..2.3 20305./7 . 20305. 0507./..7.8.92.905. 203...8.9.%:.3 .305.

 .

3 :3/.    5./.3.:3/.9:05.

080.3/7 203.9./..3 .3507809.3.32039./././.7 -07-:/05...9:7.2809.53.0-078..3907.3/7 203.7..2809. 203.907.3.9.9. . 203..58:.88.08.202......0-078.3 50.3 503.9:507.3/7  ]   0-078.7 203.31.2.3 8.

 8....-03/.79.3.2..3.

203. .-03/..79.7.

3.3 ./.908:.802.3.

2. .8.8.

 0-0-.8.3.

8 0-07.3.3.-0-.

-07.3.072.9 Ð 0::7.9 .3 -072.

::7 .8®    . .2.3.

9.9 . -07.

.9.072.

/.85. .2:.39.-07.

3.2: Ò 07.3.39.203.

7.3.

73.39:.8  ¡x Ñ .3 /0/.

9.-..

-075:9:8.8. 9/. 90:3.

./7® .-078:3: 8:3: .

.0. Ž  .

2..3. 0.

2 ® .-07..

843.305./../7803/7 7. .

-.3.-071780. -..3. © s W .8.330..39..7.8..7.

3.3/.2.30.8..5.2.7243.3  -007.9749 0.

38.-074943 7443 9407.

-.7®..38:7 8.-0794.

3 . 5075./:.

    .

.

 080/07.3.3.3  08::7..

.3.9 802.3.7.8. 203.907.3..3-:/ 20303. 802.3 9443 203443.-078::7 20303.9-072.8.8.3.7.

39: 8:.-.39: 202-.203443 .

907.3.3 .58: 8:848./.1. 203:7:9508.39: -072:.8:.202-.9  50..

9809.8.9:3.3  -079072..9 802..202..8.3.

7.503.3 ..

905253.3   .3-07:3:3 81. 8.