Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

..3.2.

.7..3 .3  079.!03..8&!$#.

.

9 .¢  -..

 -0.8.3 -07825.8.9 †.

37.8. -0792-. 57.93 .

9  .. 2:7.

.-® -0702..202.Ò   80/..3..1.:08.3/7 -07/.3:3.3.3 203.93"  0845.7  -079.

-07845.3.

/.-07.-.

  703/.8.® 7.2../7.2087.-07-:/-.

20703/./7 472./.  .905.

.

   -07/853.

1.-079.9079-® 38..9.9..3/7 472..308.9 203472.

3203472.8.9809..9 9..

.7.2../.92..905.8.7.305.3 . 0507.9./. 203. 20305.9.3 20305./7 ..8.%:.

 .

3 :3/.9:05.    5./.3.:3/.

2809..31..202.2..080. 203.3../.3/7 203.3/7 203.9:7./.3 .3507809.9.3.0-078..3 503.0-078.58:.7.3 8..2809. 203.3 50.7 203.9:507.3907.3/7  ]   0-078.88.907...32039.. .9./..08.7 -07-:/05./.9.53..

3.2...79.-03/..  8.3..

7. .79.203..-03/.

908:.3 .802.3./.3.

2.8.8. .

8.3. 0-0-.

3.3.-0-.8 0-07.

3 -072.072.-07.3.9 Ð 0::7.9 .

3.2.8®    . .::7 .

9.9 . -07.

.072.9.

 .39.85.2:./.-07.

2: Ò 07.203.3.3.39.

3.7.

8  ¡x Ñ .39:.73.3 /0/.

.9.-.

8. 90:3. 9/.-075:9:8.

-078:3: 8:3: ./7® ..

 Ž  ..0.

3. 0.2..

2 ® .-07..

.305././7803/7 7. .843.

 © s W .7.7.3...39. -..-071780.-..3.330.8.8.

3/..3  -007.5.2.9749 0.30.2.8.3.7243.

38.-074943 7443 9407.

-.7®.-0794.38:7 8..

 5075.3 ./:.

    .

.

.3  08::7. 080/07.3.3.

8.7.3.9-072.3-:/ 20303. 802.907.7.3 9443 203443.8.3. 203..3.8.9 802.3.-078::7 20303..

203443 .-.39: 202-.39: 8:.

58: 8:848.8:. 203:7:9508./.907.39: -072:.1.3 .202-.9  50.3..

9:3..8.202.3  -079072..3.9809..8.9 802.

7.3 ..503.

3   .905253. 8.3-07:3:3 81.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful