Senarai NiIai Murni/ AmaIan Baik/ Pengajaran ±÷ͅ /ਕ÷/W

(Kertas 2 UPSR: Bahagian C)

1 baik hati
2 belas kasihan (bersimpati) †
3 bertimbang rasa ͨ
4 prihatin
5 murah hati ځ
6 sedia memaafkan Ć
7 insaf akan kesalahan diri Է/(7 )
8 mengakui kesalahan diri
9 berdikari H¯
10 bertanggungjawab T... ͆
11 berdisiplin / bertatatertib T G(¯ ߶)
12 berhemah tinggi ±+÷
13 kesopanan / bersopan /beradab / berbudi bahasa T7\
14 ramah mesra U
15 rendah diri / merendah diri Ī
16 hormat ÷menghormati /saling menghormati !ࠤЧĭ
17 hormat kepada ... Чĭ...
18 taat setia / taat kepada ... = / F±
19 kepercayaan kepada Tuhan [d±
20 patuh kepada undang-undang / mematuhi peraturan .. M¯۷
21 menepati masa ¶
22 menghargai masa IՐ
23 menepati janji M¯ ÷
24 harga diri [Ч/Ч
25 kasih sayang (penyayang)
26 sayang terhadap nyawa ±Ô
27 menyayangi alam sekitar m
28 menjaga kebersihan persekitaran h m߶ ±
29 sayang akan harta benda awam / menghargai harta benda
30 peka terhadap isu alam sekitar H H
31 berbudi kepada tanah ±m±!
32 kebersihan fizikal dan mental ¼.߶
33 menjaga kebersihan diri h [Ҍ߶ ±
34 menjaga kesihatan diri h [Ҍ߶MH
35 menjaga keselamatan diri h [Ҍ߶Z=
36 semangat kesukanan U@
37 adil / saksama 1±/ 1÷ÛH
38 kebebasan / bebas [B
39 keberanian / berani 9ٟ
40 berhati-hati / cermat / berwaspada Ь
41 berjimat-cermat ±
42 kejujuran / jujur
43 amanah [ָ
44 ikhlas T թ
45 cintai ilmu / mencintai ilmu 7
46 kerajinan / rajin / ringan tulang Ø
47 dedikasi ®¼
48 gigih / tabah / (tidak berputus asa) ¬ (¯mT)
49 tekun / bersungguh-sungguh ¼
50 cekal / ( keazaman / berazam ) T¬
51 jaya diri T¬ [ҌØl
52 yakin kepada diri sendiri [[
53 rasional / berfikir secara bijaksana H%
54 bijaksana U
55 cinta akan negara / patriotik ±
56 keamanan dan keharmonian }÷=}®
57 bekerjasama / bergotong-royong ;¯Ûf
58 toleransi / bertolak ansur Ђ], ԕ
59 sabar TM
60 perpaduan
61 kesederhanaan ÷®7±
62 kesyukuran / bersyukur ձԞ/ nձ
63 berterima kasih / penghargaan ձ
64 mengenang budi .ԞՔ
65 mengenang jasa .l
66 menghargai jasa IՐ.l
67 semangat bermasyarakat 1͒U@
68 semangat kejiranan ® U@
69 tolong-menolong / bantu-membantu !ࠤңD
70 suka menolong. / suka membantu ± ңD
71 bermuafakat Û
72 peka terhadap isu-isu sosial H1͒
73 menuruti pesanan.../mematuhi nasihat J. ±/M¯ ±
74 semangat setiakawan Z
75. saling berkunjung !ࠤH
76. sifat kepimpinan ੢T

2..3..

.!03.3 .7.8&!$#...3  079.

.

9 ..¢  -.

3 -07825. -0.8.9 †.8.

37.8.93 . -0792-. 57.

 2:7..9  .

3:3..7  -079...93"  0845.3.3.-® -0702.Ò   80/.3 203.3/7 -07/.1.:08.202..

-07845.3.

/.-07.-.

  703/.2087.-07-:/-..2.8./7.® 7.

/./7 472.  .20703/.905.

.

   -07/853.

.9.-079.308..9 203472.9.1.9079-® 38..3/7 472.

9 9.8...9809.3203472.

. 20305.905. 0507.3 20305.7.2./.%:.8. 203.../7 .9..8.7.92.9.3 .305./.

 .

:3/.    5./.9:05.3.3 :3/.

3 .08..53.0-078.7. 203.3 503.3...58:.2809.3507809.2809./....0-078.202.7 203.080.7 -07-:/05.3907.3/7  ]   0-078./..2.. .88..32039.9..3/7 203.3/7 203./. 203./.907.3.3 50.9.9..9:507.31.3 8.9:7.

..-03/..3.2..  8.79.3.

-03/.203.7..79. .

/.3 .3.908:.802.3.

2.8.8. .

 0-0-.3.8.

-0-.3.3.8 0-07.

3.9 Ð 0::7.-07.072.3 -072.9 .

3.8®    . .2.::7 .

9. -07.9 .

072.9..

 .-07.85./.2:.39.

203.39.2: Ò 07.3.3.

7.3.

8  ¡x Ñ .3 /0/.39:.73.

-..9.

 9/. 90:3.-075:9:8.8.

/7® ..-078:3: 8:3: .

0.. Ž  .

 0..2.3.

.2 ® .-07.

/7803/7 7.305../. .843.

330.3.8..-..7.-071780. © s W ..3. -.8.7.39..

3  -007.3.2.8.9749 0.2.7243.5..3/.30.

-074943 7443 9407.38.

-0794.-.7®..38:7 8.

 5075./:.3 .

    .

.

3.3  08::7.3. 080/07..

3.3-:/ 20303.3.3.8.8.907..3 9443 203443. 203.. 802.7.7.9-072.9 802.-078::7 20303.3.8.

-.39: 8:.39: 202-.203443 .

/.3..58: 8:848.8:. 203:7:9508.202-.1.3 .39: -072:.9  50.907.

8.3.3  -079072....9809.8.202.9 802.9:3.

.7.503.3 .

3-07:3:3 81.3   .905253. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful