Contoh

MODUL
Pemantapan Pedagogi Sains Rendah
Kreativiti Dalam P & P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME
Tahun : 2 Tema : Sains Hayat Bidang : Haiwan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Pemerhatian 1.1.1.- Menggunakan deria lihat,dengar, sentuh, rasa dan bau Analisis 1.2.1 – Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul CADANGAN AKTIVITI Guru mempamerkan gambar tentang pergerakan benda hidup :i- Bayi sedang merangkak ii- Burung sedang terbang CADANGAN KOMUNIKASI Apakah yang sedang dilakukan oleh bayi itu ? Burung itu sedang buat apa? Apakah persamaan antara merangkak dengan terbang ?

2. Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Penjanaan Idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan.

Guru mencungkil imaginasi murid tentang pergerakan haiwan dengan menayangkan paparan pergerakan haiwan.

Apakah cara pergerakan yang dilakukan oleh haiwan yang kamu lihat? Kenapa burung boleh terbang?

3. 4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Beberapa orang murid dipanggil untuk melakukan aktiviti simulasi pergerakan haiwan yang diberikan oleh guru. 4. Haiwan yang melompat sila berkumpul di belakang kelas. Murid diberi kad nama haiwan.1. Menokok tambah idea.1. Tindakan Penilaian Pelaksanaan 4.1.1. Perkembangan Aplikasi idea Penambahbaikan 3. Amalan Berterusan 4.1 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan. LAMPIRAN 2 Beberapa orang murid diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing dihadapan kelas.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Murid yang lain mengikut aksi rakan di hadapan.Sintesis Idea 2. murid mencatatkan nama haiwan mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan kreativiti masing-masing.4.1 Peka kepada perkara di sekeliling. Menggunakan kemahiran.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Kenapa ikan tidak boleh terbang? Namakan haiwan lain yang bergerak sama dengan (contoh)kuda / ikan / monyet? 3. Kenapa haiwan bergerak? Haiwan bergerak untuk mencari apa? Apa akan berlaku kalau haiwan tidak bergerak? . Guru bersoaljawab dengan murid bagi menilai dan menyusun idea murid.2.1.2. Mereka berkumpul mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan arahan guru. Murid dikehendaki mengenalpasti cara pergerakan haiwan tersebut. LAMPIRAN 1 Apakah pergerakan yang dilakukan oleh kawan kamu? Haiwan apakah yang berjalan? Sila berkumpul di sini.

Pentaksiran Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan. LAMPIRAN 3 Murid dapat menyatakan cara-cara pergerakan haiwan. KPS : Memerhati . mengelas Nilai dan Sikap Berkerjasama Menyayangi dan mengasihani haiwan .

KURA ULAR KUDA BURUNG BUAYA HARIMAU KANGGARU LEMBU SIPUT KATAK SOTONG KAMBING SEMUT LIPAN LEBAH .LAMPIRAN 1 Kad-kad Nama Haiwan IKAN KURA.

LAMPIRAN 2 CARA PERGERAKAN Berlari Merayap Melompat Berjalan Berenang Menyusur Merangkak Mengengsot Terbang Contoh Hasil Murid NAMA HAIWAN .

terbang berjalan 3. 1. berlari 5. . merayap 4. melompat 2.LAMPIRAN 3 (Contoh Lembaran Kerja) Suaikan haiwan dengan cara pergerakannya.

pendengaran.1 Menggunakan deria penglihatan. Apakah akan terjadi jika bateri dikeluarkan ? 4. Apakah kegunaan bateri dan wayar ? 5. rasa atau bau • • Memerhati Menyoal • Guru menjalankan demontrasi satu litar lengkap sambil menyoal untuk menimbulkan perasaan ingin tahu murid.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun Tema Standard Kandungan elektrik Standard Pembelajaran : : 3 Sains Fizikal : Sebahagian bahan boleh mengalirkan arus : Membina litar untuk menguji bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Masa : 60 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Indikator amalan: 1. Apakah yang membuatkan mentol itu menyala ? 3. sentuhan. Perhatikan adalah mentol tersebut menyala apabila wayar disambungkan kepada bateri ? 2.1. Bagaimanakah mentol itu boleh menyala ? • Murid membuat pemerhatian . 1.

satu mentol dan satu pemegang mentol. satu boleh menyalakan mentol. pembaris kayu. ( Lampiran 2 ) • • • . .Imaginasi • • • Meneroka Meramal Membuat hipotesis 1. klip kertas. Lakarkan satu litar ringkas bagi menguji kesemua 2. Berdasarkan lakaran litar kunci tersebut. penyedut minuman. satu bateri. Indikator amalan: • Guru meminta murid melakar gambar rajah satu litar ringkas bagi menguji semua objek yang diberikan sama ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol ( Lampiran 1 ) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar tersebut. Guru meminta murid membuat ramalan terhadap objek yang boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol dalam Jadual 1. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar yang betul dan sesuai untuk tujuan penyiasatan. ramalkan objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan • Guru juga menyediakan dua objek-objek yang tidak wayar.1. berikut . paku besi. jarum.1 Menghasilkan idea yang objek yang diberikan sama bermakna ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan • Guru menyediakan objek mentol. 2. gelang getah. pemegang bateri.

kumpulan 3. Adakah keputusan penyiasatan sama dengan Murid membentangkan dan ramalan yang telah dibuat berkongsi hasil dapatan ? dengan rakan-rakan sekelas • Murid membuat perbandingan antara hasil ramalan dengan hasil 3. Berdasarkan lakaran litar tersebut. Rekodkan pemerhatian hipotesis dan merekod hasil dalam Jadual 2 ( Lampiran dapatan.3 Membuat wajaran dengan betul • Murid-murid merekodkan keputusan dalam Lampiran 3.2. Objek yang boleh menyalakan mentol dibuat daripada bahan apa ? .2. 3 ). Adakah semua objek boleh menyalakan mentol ? pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan 4. Tindakan Indikator amalan: 3. jalankan Memberi pelbagai penyiasatan dengan katogeri atau aspek menguji kesemua objek yang disediakan.Perkembangan Indikator amalan: 3. Guru membantu yang bermasalah.1. Murid-murid menjalankan penyiasatan bagi menguji 2. Apakah yang kamu perolehi daripada penyiasatan tadi ? • • Membuat kesimpulan Melapor • 2. Anda diberikan masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan ini.4 Menyusun idea tersusun dan difahami secara mudah 1. • Indikator amalan: 3.5 • Menguji hipotesis • 1.

memerhati. membuat hipotesis. Bagaimana pula objek yang tidak boleh kreatif untuk menghasilkan menyalakan mentol ? idea baharu secara Dibuat daripada bahan berterusan apa ? • Guru menjelaskan istilah konduktor dan bukan konduktor dengan mengaitkan keupayaan objek menyalakan mentol dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol Murid membuat rumusan bahawa objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil konduktor dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil bukan konduktor • Pentaksiran • Murid menyiapkan lampiran kerja 4. merekod data dan member kesimpulan Nilai dan Sikap Minat dan bersifat ingin tahu Bekerjasama Jujur dalam merekod .Indikator amalan: 3.5 Mempraktikkan proses 5.2. mengelas. KPS : Meramal.

Lampiran 1 Lakarkan gambar rajah litar di dalam ruangan yang disediakan. .

Lampiran 2 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang anda ramalkan. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 1 .

Lampiran 3 Berdasarkan pemerhatian anda. tandakan ( √ ) pada ruangan yang betul. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 2 .

Berdasarkan keputusan penyiasatan. Paku besi Kunci Pembaris kayu Klip kertas Jarum Gelang getah Pensil Penyedut minuman Konduktor Bukan Konduktor . kelaskan objek-objek berikut kepada kumpulan konduktor dan kumpulan bukan konduktor.Lampiran 4 1.

. ______________ atau _____________. Objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil _________________.2. Objek tersebut diperbuat daripada ___________. Objek tersebut diperbuat daripada ______________. Objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil ____________________________. 3.

SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 5 ORANG MURID. GUNTING GAMBAR BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. IMAGINASI ‐ MENEROKA INDIKATOR AMALAN 2.4 MEMBUAT PILIHAN BERDASARKAN FAKTA TANPA PRASANGKA ‐ SUAIKAN GAMBAR TERSEBUT MENGIKUT KUMPULAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.1. 6 CONTOH PERKEMBANGAN ‐ MENCARI MAKLUMAT ‐ MEMBUAT PROTOTAIP INDIKATOR AMALAN 3.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK MATA PELAJARAN TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN HIDUP STANDARD PEMBELAJARAN : : : : DST TAHUN 1 SAINS HAYAT 1. SITUASI ATAU FENOMENA DENGAN TEPAT. ‐ MURID MELEKATKAN GAMBAR DI PAPAN TULIS MENGIKUT KRITERIA.2. MENGENALPASTI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN PENTAKSIRAN FASA PERSEDIAAN ‐ PENYOALAN INDIKATOR AMALAN 1. : LEMBARAN KERJA DAN HASIL PROJEK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI ‐ GURU MENUNJUKKAN DUA OBJEK DI HADAPAN KELAS. ‐ GURU MEMBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH KEPADA SETIAP ‐APAKAH YANG KAMU NAMPAK? ‐APAKAH PERBEZAAN KE DUA‐DUA BENDA TERSEBUT? ‐ ‐ APAKAH GAMBAR YANG CIKGU TUNJUKKAN INI ? ADAKAH IA BENDA HIDUP ATAU BENDA BUKAN HIDUP? ‐ ‐ KUMPULKAN/LEKATKAN GAMBAR MENGIKUT KUMPULANNYA. ‐ BERBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH YANG DIBERIKAN.1 HIDUP.1 MEMAHAMI CIRI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN : 1.1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1 MENOKOK TAMBAH IDEA 3. . 1. ‐Lampiran 1 ‐ GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA.1.6 MENGENALPASTI CIRI OBJEK. ‐ MURID MEMBUAT PENGELASAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP BERDASARKAN GAMBAR DI HADAPAN KELAS.2. ‐ MURID MENJAWAB LEMBARAN KERJA( SUAIKAN ) ‐Lampiran 2 ‐ GURU MEMBAHAGIKAN MURID KEPADA 5 KUMPULAN.2 MENGHASILKAN IDEA SECARA BERTERUSAN.1.3 MENGUMPULKAN MAKLUMAT BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU. ‐ IKAN DI DALAM BALANG ‐ BOLA ‐ GURU MENUNJUKKAN BEBERAPA KAD GAMBAR DAN MENGAJUKAN SOALAN.

KPS : ‐ MEMERHATI ‐ MENGELAS ‐ KERJASAMA ‐ BERFIKIR SECARA RASIONAL ‐ BINA CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP ( DENGAN BINBINGAN GURU ) ‐ CARTA YANG MANAKAH PALING CANTIK? ‐ NILAI DAN SIKAP ‐ .KUMPULAN. TINDAKAN ‐ MERUMUS ‐ MENTAKSIR INDIKATOR AMALAN 4.1. ‐ MURID BOLEH MENGKLASIFIKASIKA N GAMBAR‐GAMBAR BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP DAN MENGHASILKAN SESUATU REKAAN.1 MENGHURAIKAN IDEA DENGAN TERPERINCI PENTAKSIRAN ‐ MURID MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI HADAPAN KELAS MENGIKUT KUMPULAN. ‐MURID MENILAI HASIL KERJA RAKAN MEREKA. ‐ GURU MEMINTA MURID MENGHASILKAN CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.

Lampiran 1 .

NAMA :………………………………. TAHUN :…………………………… BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Padankan gambar mengikut kumpulan yang sesuai. Benda hidup Benda bukan hidup Lampiran 2 .

pembaris besi) Guru meminta murid meramalkan • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol? Adakah anda pasti? Mengapa paku besi boleh menyebabkab • • . pendengaran.1 Menggunakan deria penglihatan .2.1.1.1 Penjanaan idea 2. apakah objek yang boleh digunakan untuk menyalakan mentol? Bolehkah objek logam menyalakan mentol? Bolehkah objek plastik menyalakan mentol? Bolehkah objek kayu menyalakan mentol? IMAGINASI Mencari Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 2. Apakah bahan yang disambungkan pada litar untuk menyalakan mentol. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus : Murid boleh 2. rasa atau bau • Guru mengemukan masalah kepada murid berdasarkan pemerhatian murid terhadap Litar tersebut . sentuhan. • • Bagaimanakah caranya untuk menyalakan mentol? Pada pendapat kamu.2 Menghasilkan idea secara berterusan • • • Guru bersoal jawab dengan murid Guru mempamerkan beberapa jenis objek yang berbeza ( sudu plastik.1 Pemerhatian 1.2. Pensel .MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH MODEL MATA PELAJARAN TEMA STANDARD KANDUNGAN : PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH : SAINS TAHUN 3 : DAYA DAN TENAGA : 2.1 Meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik : 60 MINIT STANDARD PEMBELAJARAN MASA FASA • CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan 1 litar yang tidak lengkap kepada murid • • CADANGAN KOMUNIKASI PERSEDIAAN Mengenal pasti massalah • Indikator Amalan 1. ELEKTRIK 2.

2.1 Pelaksanaan • • setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas Guru meminta murid mengasingkan bahan mengikut kumpulannya • • • murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi Lampiran 2 Adakah hasil dapatan eksperimen anda sama dengan kumpulan lain? Kumpulkan bahan yang boleh mengalirkan arus dan tidak boleh mengalirkan arus Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan yang diperolehi? Murid berupaya menyelesaikan masalah PENTAKSIRAN KPS: Memerhati.1 3. Lampiran 1 lampu menyala? • Tuliskan ramalan kamu pada ruangan yang disediakan 3. pemadam. Contoh objek Murid menguji setiap objek pada litar yang dibekalkan dan mengenal pasti objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik.1 Penambahbaikan 3. Menghuraikan idea dengan terperinci • Anda diberi masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan. straw. paku besi. pembaris besi. klip kertas besi.• bahan mana yang boleh menyalakan mentol Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.1. bateri. sapu tangan. • 4. kertas . klip kertas plastik.1 • TINDAKAN Membuat Refleksi Penyelesaian yang dibuat Indikator Amalan 4.2. paku tekan . pensel. mengelas.2 Menilai • Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea Membuat wajaran dengan betul Guru memberikan setiap kumpulan objek‐objek berikut o Mentol. komunikasi • NILAI DAN SIKAP • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama .3 • PERKEMBANGAN Menilai Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 3. wayar.

.

Jenis Bahan a) Pensel b) Kayu c) Paku besi d) Straw e) Sapu tangan f) Sudu besi g) Klip kertas h) Kertas i) Pemadam j) Pembaris besi Ramalan Saya Pemerhatian Saya .Arahan: a) Tandakan (/) pada objek‐objek yang boleh menyalakan mentol dan (X) pada objek‐objek yang tidak boleh menyalakan mentol.

senaraikan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.b) Daripada pemerhatian yang dibuat. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus .

1. sentuhan. Standard Pembelajaran : Mengenalpasti bahan yang mengalirkan arus elektrik.1. Masa : 60 minit. rasa dan bau. Cadangan Aktiviti Guru menyediakan litar seperti dalam gambarajah. murid meramal objek yang boleh menyalakan mentol didalam litar yang tidak lengkap. Murid menamakan objek diatas meja melalui Lampiran 1. Murid diminta untuk mengelaskan objek‐objek berkenaan kepada yang boleh menyala dan tidak boleh menyalakan mentol. Peserta dikehendaki memilih objek yang disediakan didalam bekas bagi menyalakan mentol. Indikator Amalan: 3.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian Dua orang murid dipilih untuk permainan ini. Tahun :3 Tema : Sains alam bahan. Fasa 1. melalui Lampiran 2 • • Kenapa murid A berjaya menyalakan mentol? Apa yang digunakan oleh murid A untuk menyalakan mentol? Apakah yang anda perhatikan di atas meja? Objek yang manakah anda jangka boleh menyalakan mentol? • • • Apa yang dilihat apabila anda menyambung objek‐ objek tersebut? • • • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol dan objek apa yang tidak boleh menyalakan mentol? Objek yang boleh menyalakan mentol tadi diperbuat daripada apa? Objek yang tidak boleh menyalakan mentol diperbuat daripada apa? . Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih. Standard Kandungan : Sesetengah bahan boleh mengalirkan elektrik. Cadangan Komunikasi 2. Berdasarkan objek yang dibekalkan.2.3 Menghasilkan idea yang bermakna. Murid bekerja dalam beberapa kumpulan. Imaginasi Meramal dan menyusun alternatif Indikator Amalan : 2.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN.1 Menggunakan deria penglihatan. Bidang : Elektrik. Murid diminta menguji setiap objek yang disediakan melalui sambungan litar berkenaan dan pemerhatian dijalankan. mereka menyediakan satu set litar elektrik yang tidak lengkap. Murid yang berjaya menyalakan mentol terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. 3. Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang boleh menyalakan mentol Indikator Amalan: 1.

Tindakan Membuat keputusan Indikator Amalan: 4.Fasa 4. Nilai dan sikap . (Dengan bimbingan guru) • • Apakah nama bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Apakah nama bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik? 5. Cadangan Komunikasi • • Apakah bahan yang boleh menyalakan mentol? Apakah bahan yang tidak boleh menyalakan mentol? Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka.1 Menghurai idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Jujur dan tepat Bekerjasama 6. KPS : Memerhati : Mengelas Minat dan sifat ingin tahu. Cadangan Aktiviti Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan jenis bahan yang boleh menyalakan mentol.1. Pentaksiran Murid mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul.

Objek Nama Objek .Lampiran 1 Arahan : Namakan objek-objek dibawah.

Lampiran 2 Objek yang menyalakan mentol Objek yang tidak menyalakan mentol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful