Contoh

MODUL
Pemantapan Pedagogi Sains Rendah
Kreativiti Dalam P & P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME
Tahun : 2 Tema : Sains Hayat Bidang : Haiwan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Pemerhatian 1.1.1.- Menggunakan deria lihat,dengar, sentuh, rasa dan bau Analisis 1.2.1 – Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul CADANGAN AKTIVITI Guru mempamerkan gambar tentang pergerakan benda hidup :i- Bayi sedang merangkak ii- Burung sedang terbang CADANGAN KOMUNIKASI Apakah yang sedang dilakukan oleh bayi itu ? Burung itu sedang buat apa? Apakah persamaan antara merangkak dengan terbang ?

2. Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Penjanaan Idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan.

Guru mencungkil imaginasi murid tentang pergerakan haiwan dengan menayangkan paparan pergerakan haiwan.

Apakah cara pergerakan yang dilakukan oleh haiwan yang kamu lihat? Kenapa burung boleh terbang?

1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.1 Peka kepada perkara di sekeliling.1. Murid dikehendaki mengenalpasti cara pergerakan haiwan tersebut. Kenapa haiwan bergerak? Haiwan bergerak untuk mencari apa? Apa akan berlaku kalau haiwan tidak bergerak? .1. Murid diberi kad nama haiwan. 3.4.1. 4.2. 4.Sintesis Idea 2.2. Guru bersoaljawab dengan murid bagi menilai dan menyusun idea murid. LAMPIRAN 2 Beberapa orang murid diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing dihadapan kelas. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Beberapa orang murid dipanggil untuk melakukan aktiviti simulasi pergerakan haiwan yang diberikan oleh guru. Kenapa ikan tidak boleh terbang? Namakan haiwan lain yang bergerak sama dengan (contoh)kuda / ikan / monyet? 3. Amalan Berterusan 4. Menokok tambah idea.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Mereka berkumpul mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan arahan guru. Menggunakan kemahiran. Haiwan yang melompat sila berkumpul di belakang kelas. LAMPIRAN 1 Apakah pergerakan yang dilakukan oleh kawan kamu? Haiwan apakah yang berjalan? Sila berkumpul di sini. murid mencatatkan nama haiwan mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan kreativiti masing-masing. Tindakan Penilaian Pelaksanaan 4. Perkembangan Aplikasi idea Penambahbaikan 3.1 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan. Murid yang lain mengikut aksi rakan di hadapan.1.

KPS : Memerhati . LAMPIRAN 3 Murid dapat menyatakan cara-cara pergerakan haiwan.Pentaksiran Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan. mengelas Nilai dan Sikap Berkerjasama Menyayangi dan mengasihani haiwan .

KURA ULAR KUDA BURUNG BUAYA HARIMAU KANGGARU LEMBU SIPUT KATAK SOTONG KAMBING SEMUT LIPAN LEBAH .LAMPIRAN 1 Kad-kad Nama Haiwan IKAN KURA.

LAMPIRAN 2 CARA PERGERAKAN Berlari Merayap Melompat Berjalan Berenang Menyusur Merangkak Mengengsot Terbang Contoh Hasil Murid NAMA HAIWAN .

1. terbang berjalan 3. berlari 5. . merayap 4. melompat 2.LAMPIRAN 3 (Contoh Lembaran Kerja) Suaikan haiwan dengan cara pergerakannya.

Bagaimanakah mentol itu boleh menyala ? • Murid membuat pemerhatian . rasa atau bau • • Memerhati Menyoal • Guru menjalankan demontrasi satu litar lengkap sambil menyoal untuk menimbulkan perasaan ingin tahu murid.1 Menggunakan deria penglihatan. Apakah yang membuatkan mentol itu menyala ? 3. Perhatikan adalah mentol tersebut menyala apabila wayar disambungkan kepada bateri ? 2. Apakah kegunaan bateri dan wayar ? 5. pendengaran. Apakah akan terjadi jika bateri dikeluarkan ? 4.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun Tema Standard Kandungan elektrik Standard Pembelajaran : : 3 Sains Fizikal : Sebahagian bahan boleh mengalirkan arus : Membina litar untuk menguji bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Masa : 60 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Indikator amalan: 1. 1.1. sentuhan.

. gelang getah.Imaginasi • • • Meneroka Meramal Membuat hipotesis 1. jarum. 2. klip kertas. satu boleh menyalakan mentol. ( Lampiran 2 ) • • • . berikut . pemegang bateri. penyedut minuman. Indikator amalan: • Guru meminta murid melakar gambar rajah satu litar ringkas bagi menguji semua objek yang diberikan sama ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol ( Lampiran 1 ) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar tersebut.1 Menghasilkan idea yang objek yang diberikan sama bermakna ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan • Guru menyediakan objek mentol. satu mentol dan satu pemegang mentol. Berdasarkan lakaran litar kunci tersebut. pembaris kayu.1. paku besi. Guru meminta murid membuat ramalan terhadap objek yang boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol dalam Jadual 1. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar yang betul dan sesuai untuk tujuan penyiasatan. Lakarkan satu litar ringkas bagi menguji kesemua 2. satu bateri. ramalkan objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan • Guru juga menyediakan dua objek-objek yang tidak wayar.

Rekodkan pemerhatian hipotesis dan merekod hasil dalam Jadual 2 ( Lampiran dapatan. Apakah yang kamu perolehi daripada penyiasatan tadi ? • • Membuat kesimpulan Melapor • 2.Perkembangan Indikator amalan: 3.1. Guru membantu yang bermasalah. Murid-murid menjalankan penyiasatan bagi menguji 2.4 Menyusun idea tersusun dan difahami secara mudah 1. Adakah semua objek boleh menyalakan mentol ? pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan 4.2. • Indikator amalan: 3. Tindakan Indikator amalan: 3. Berdasarkan lakaran litar tersebut. 3 ). kumpulan 3. jalankan Memberi pelbagai penyiasatan dengan katogeri atau aspek menguji kesemua objek yang disediakan.2. Objek yang boleh menyalakan mentol dibuat daripada bahan apa ? . Adakah keputusan penyiasatan sama dengan Murid membentangkan dan ramalan yang telah dibuat berkongsi hasil dapatan ? dengan rakan-rakan sekelas • Murid membuat perbandingan antara hasil ramalan dengan hasil 3. Anda diberikan masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan ini.3 Membuat wajaran dengan betul • Murid-murid merekodkan keputusan dalam Lampiran 3.5 • Menguji hipotesis • 1.

5 Mempraktikkan proses 5. merekod data dan member kesimpulan Nilai dan Sikap Minat dan bersifat ingin tahu Bekerjasama Jujur dalam merekod . memerhati. KPS : Meramal. mengelas. Bagaimana pula objek yang tidak boleh kreatif untuk menghasilkan menyalakan mentol ? idea baharu secara Dibuat daripada bahan berterusan apa ? • Guru menjelaskan istilah konduktor dan bukan konduktor dengan mengaitkan keupayaan objek menyalakan mentol dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol Murid membuat rumusan bahawa objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil konduktor dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil bukan konduktor • Pentaksiran • Murid menyiapkan lampiran kerja 4.2.Indikator amalan: 3. membuat hipotesis.

.Lampiran 1 Lakarkan gambar rajah litar di dalam ruangan yang disediakan.

Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 1 .Lampiran 2 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang anda ramalkan.

Lampiran 3 Berdasarkan pemerhatian anda. tandakan ( √ ) pada ruangan yang betul. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 2 .

kelaskan objek-objek berikut kepada kumpulan konduktor dan kumpulan bukan konduktor. Paku besi Kunci Pembaris kayu Klip kertas Jarum Gelang getah Pensil Penyedut minuman Konduktor Bukan Konduktor .Lampiran 4 1. Berdasarkan keputusan penyiasatan.

______________ atau _____________. Objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil _________________. Objek tersebut diperbuat daripada ______________. Objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil ____________________________. .2. Objek tersebut diperbuat daripada ___________. 3.

6 MENGENALPASTI CIRI OBJEK. ‐ IKAN DI DALAM BALANG ‐ BOLA ‐ GURU MENUNJUKKAN BEBERAPA KAD GAMBAR DAN MENGAJUKAN SOALAN. ‐ MURID MENJAWAB LEMBARAN KERJA( SUAIKAN ) ‐Lampiran 2 ‐ GURU MEMBAHAGIKAN MURID KEPADA 5 KUMPULAN. ‐ MURID MEMBUAT PENGELASAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP BERDASARKAN GAMBAR DI HADAPAN KELAS.1. 1.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK MATA PELAJARAN TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN HIDUP STANDARD PEMBELAJARAN : : : : DST TAHUN 1 SAINS HAYAT 1.3 MENGUMPULKAN MAKLUMAT BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU. ‐ BERBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH YANG DIBERIKAN.1 MEMAHAMI CIRI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN : 1.1.4 MEMBUAT PILIHAN BERDASARKAN FAKTA TANPA PRASANGKA ‐ SUAIKAN GAMBAR TERSEBUT MENGIKUT KUMPULAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.2 MENGHASILKAN IDEA SECARA BERTERUSAN.1. : LEMBARAN KERJA DAN HASIL PROJEK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI ‐ GURU MENUNJUKKAN DUA OBJEK DI HADAPAN KELAS.SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 5 ORANG MURID. SITUASI ATAU FENOMENA DENGAN TEPAT. ‐Lampiran 1 ‐ GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA. ‐ GURU MEMBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH KEPADA SETIAP ‐APAKAH YANG KAMU NAMPAK? ‐APAKAH PERBEZAAN KE DUA‐DUA BENDA TERSEBUT? ‐ ‐ APAKAH GAMBAR YANG CIKGU TUNJUKKAN INI ? ADAKAH IA BENDA HIDUP ATAU BENDA BUKAN HIDUP? ‐ ‐ KUMPULKAN/LEKATKAN GAMBAR MENGIKUT KUMPULANNYA.1 MENOKOK TAMBAH IDEA 3. 6 CONTOH PERKEMBANGAN ‐ MENCARI MAKLUMAT ‐ MEMBUAT PROTOTAIP INDIKATOR AMALAN 3. IMAGINASI ‐ MENEROKA INDIKATOR AMALAN 2. . MENGENALPASTI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN PENTAKSIRAN FASA PERSEDIAAN ‐ PENYOALAN INDIKATOR AMALAN 1.2. GUNTING GAMBAR BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.2. ‐ MURID MELEKATKAN GAMBAR DI PAPAN TULIS MENGIKUT KRITERIA.1 HIDUP.1.

1 MENGHURAIKAN IDEA DENGAN TERPERINCI PENTAKSIRAN ‐ MURID MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI HADAPAN KELAS MENGIKUT KUMPULAN. TINDAKAN ‐ MERUMUS ‐ MENTAKSIR INDIKATOR AMALAN 4. ‐ MURID BOLEH MENGKLASIFIKASIKA N GAMBAR‐GAMBAR BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP DAN MENGHASILKAN SESUATU REKAAN.KUMPULAN. ‐MURID MENILAI HASIL KERJA RAKAN MEREKA.1. ‐ GURU MEMINTA MURID MENGHASILKAN CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. KPS : ‐ MEMERHATI ‐ MENGELAS ‐ KERJASAMA ‐ BERFIKIR SECARA RASIONAL ‐ BINA CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP ( DENGAN BINBINGAN GURU ) ‐ CARTA YANG MANAKAH PALING CANTIK? ‐ NILAI DAN SIKAP ‐ .

Lampiran 1 .

NAMA :………………………………. Benda hidup Benda bukan hidup Lampiran 2 . TAHUN :…………………………… BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Padankan gambar mengikut kumpulan yang sesuai.

• • Bagaimanakah caranya untuk menyalakan mentol? Pada pendapat kamu.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH MODEL MATA PELAJARAN TEMA STANDARD KANDUNGAN : PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH : SAINS TAHUN 3 : DAYA DAN TENAGA : 2.2 Menghasilkan idea secara berterusan • • • Guru bersoal jawab dengan murid Guru mempamerkan beberapa jenis objek yang berbeza ( sudu plastik.1 Penjanaan idea 2. pendengaran.1.2. rasa atau bau • Guru mengemukan masalah kepada murid berdasarkan pemerhatian murid terhadap Litar tersebut .2. Pensel . pembaris besi) Guru meminta murid meramalkan • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol? Adakah anda pasti? Mengapa paku besi boleh menyebabkab • • .1. ELEKTRIK 2. apakah objek yang boleh digunakan untuk menyalakan mentol? Bolehkah objek logam menyalakan mentol? Bolehkah objek plastik menyalakan mentol? Bolehkah objek kayu menyalakan mentol? IMAGINASI Mencari Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 2. sentuhan.1 Meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik : 60 MINIT STANDARD PEMBELAJARAN MASA FASA • CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan 1 litar yang tidak lengkap kepada murid • • CADANGAN KOMUNIKASI PERSEDIAAN Mengenal pasti massalah • Indikator Amalan 1. Apakah bahan yang disambungkan pada litar untuk menyalakan mentol.1 Pemerhatian 1.1 Menggunakan deria penglihatan . Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus : Murid boleh 2.

pembaris besi. • 4.2 Menilai • Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea Membuat wajaran dengan betul Guru memberikan setiap kumpulan objek‐objek berikut o Mentol. Lampiran 1 lampu menyala? • Tuliskan ramalan kamu pada ruangan yang disediakan 3. komunikasi • NILAI DAN SIKAP • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama .2. mengelas.• bahan mana yang boleh menyalakan mentol Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. klip kertas plastik.1 3.3 • PERKEMBANGAN Menilai Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 3. Menghuraikan idea dengan terperinci • Anda diberi masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.1 Penambahbaikan 3. pemadam. straw. sapu tangan.1 • TINDAKAN Membuat Refleksi Penyelesaian yang dibuat Indikator Amalan 4. Contoh objek Murid menguji setiap objek pada litar yang dibekalkan dan mengenal pasti objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. klip kertas besi. paku tekan . kertas .2. pensel. bateri. wayar. paku besi.1 Pelaksanaan • • setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas Guru meminta murid mengasingkan bahan mengikut kumpulannya • • • murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi Lampiran 2 Adakah hasil dapatan eksperimen anda sama dengan kumpulan lain? Kumpulkan bahan yang boleh mengalirkan arus dan tidak boleh mengalirkan arus Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan yang diperolehi? Murid berupaya menyelesaikan masalah PENTAKSIRAN KPS: Memerhati.1.

.

Arahan: a) Tandakan (/) pada objek‐objek yang boleh menyalakan mentol dan (X) pada objek‐objek yang tidak boleh menyalakan mentol. Jenis Bahan a) Pensel b) Kayu c) Paku besi d) Straw e) Sapu tangan f) Sudu besi g) Klip kertas h) Kertas i) Pemadam j) Pembaris besi Ramalan Saya Pemerhatian Saya .

b) Daripada pemerhatian yang dibuat. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus . senaraikan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Indikator Amalan: 3. 3.1 Menggunakan deria penglihatan. Fasa 1. Murid bekerja dalam beberapa kumpulan. Cadangan Aktiviti Guru menyediakan litar seperti dalam gambarajah. murid meramal objek yang boleh menyalakan mentol didalam litar yang tidak lengkap. Berdasarkan objek yang dibekalkan. Cadangan Komunikasi 2.1. mereka menyediakan satu set litar elektrik yang tidak lengkap. Imaginasi Meramal dan menyusun alternatif Indikator Amalan : 2. Bidang : Elektrik. Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang boleh menyalakan mentol Indikator Amalan: 1. Tahun :3 Tema : Sains alam bahan. sentuhan. Peserta dikehendaki memilih objek yang disediakan didalam bekas bagi menyalakan mentol. Standard Pembelajaran : Mengenalpasti bahan yang mengalirkan arus elektrik. Murid yang berjaya menyalakan mentol terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. melalui Lampiran 2 • • Kenapa murid A berjaya menyalakan mentol? Apa yang digunakan oleh murid A untuk menyalakan mentol? Apakah yang anda perhatikan di atas meja? Objek yang manakah anda jangka boleh menyalakan mentol? • • • Apa yang dilihat apabila anda menyambung objek‐ objek tersebut? • • • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol dan objek apa yang tidak boleh menyalakan mentol? Objek yang boleh menyalakan mentol tadi diperbuat daripada apa? Objek yang tidak boleh menyalakan mentol diperbuat daripada apa? . Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih. Standard Kandungan : Sesetengah bahan boleh mengalirkan elektrik. Murid menamakan objek diatas meja melalui Lampiran 1. Murid diminta untuk mengelaskan objek‐objek berkenaan kepada yang boleh menyala dan tidak boleh menyalakan mentol. rasa dan bau. Murid diminta menguji setiap objek yang disediakan melalui sambungan litar berkenaan dan pemerhatian dijalankan.3 Menghasilkan idea yang bermakna.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian Dua orang murid dipilih untuk permainan ini. Masa : 60 minit.2.1.

Cadangan Aktiviti Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan jenis bahan yang boleh menyalakan mentol. Tindakan Membuat keputusan Indikator Amalan: 4.1.Fasa 4. KPS : Memerhati : Mengelas Minat dan sifat ingin tahu. Jujur dan tepat Bekerjasama 6. Nilai dan sikap . Pentaksiran Murid mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul. (Dengan bimbingan guru) • • Apakah nama bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Apakah nama bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik? 5.1 Menghurai idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Cadangan Komunikasi • • Apakah bahan yang boleh menyalakan mentol? Apakah bahan yang tidak boleh menyalakan mentol? Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka.

Lampiran 1 Arahan : Namakan objek-objek dibawah. Objek Nama Objek .

Lampiran 2 Objek yang menyalakan mentol Objek yang tidak menyalakan mentol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful