Contoh

MODUL
Pemantapan Pedagogi Sains Rendah
Kreativiti Dalam P & P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME
Tahun : 2 Tema : Sains Hayat Bidang : Haiwan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Pemerhatian 1.1.1.- Menggunakan deria lihat,dengar, sentuh, rasa dan bau Analisis 1.2.1 – Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul CADANGAN AKTIVITI Guru mempamerkan gambar tentang pergerakan benda hidup :i- Bayi sedang merangkak ii- Burung sedang terbang CADANGAN KOMUNIKASI Apakah yang sedang dilakukan oleh bayi itu ? Burung itu sedang buat apa? Apakah persamaan antara merangkak dengan terbang ?

2. Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Penjanaan Idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan.

Guru mencungkil imaginasi murid tentang pergerakan haiwan dengan menayangkan paparan pergerakan haiwan.

Apakah cara pergerakan yang dilakukan oleh haiwan yang kamu lihat? Kenapa burung boleh terbang?

LAMPIRAN 1 Apakah pergerakan yang dilakukan oleh kawan kamu? Haiwan apakah yang berjalan? Sila berkumpul di sini.1 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan. Murid dikehendaki mengenalpasti cara pergerakan haiwan tersebut.1. Murid yang lain mengikut aksi rakan di hadapan. Menggunakan kemahiran.2.1. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Beberapa orang murid dipanggil untuk melakukan aktiviti simulasi pergerakan haiwan yang diberikan oleh guru. Guru bersoaljawab dengan murid bagi menilai dan menyusun idea murid.Sintesis Idea 2. Menokok tambah idea.4. Kenapa haiwan bergerak? Haiwan bergerak untuk mencari apa? Apa akan berlaku kalau haiwan tidak bergerak? .1. LAMPIRAN 2 Beberapa orang murid diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing dihadapan kelas.1.1. Perkembangan Aplikasi idea Penambahbaikan 3.1 Peka kepada perkara di sekeliling. 3.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Kenapa ikan tidak boleh terbang? Namakan haiwan lain yang bergerak sama dengan (contoh)kuda / ikan / monyet? 3. Tindakan Penilaian Pelaksanaan 4.2. 4. Haiwan yang melompat sila berkumpul di belakang kelas. Mereka berkumpul mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan arahan guru. 4. Amalan Berterusan 4. Murid diberi kad nama haiwan. murid mencatatkan nama haiwan mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan kreativiti masing-masing.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

KPS : Memerhati .Pentaksiran Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan. LAMPIRAN 3 Murid dapat menyatakan cara-cara pergerakan haiwan. mengelas Nilai dan Sikap Berkerjasama Menyayangi dan mengasihani haiwan .

LAMPIRAN 1 Kad-kad Nama Haiwan IKAN KURA.KURA ULAR KUDA BURUNG BUAYA HARIMAU KANGGARU LEMBU SIPUT KATAK SOTONG KAMBING SEMUT LIPAN LEBAH .

LAMPIRAN 2 CARA PERGERAKAN Berlari Merayap Melompat Berjalan Berenang Menyusur Merangkak Mengengsot Terbang Contoh Hasil Murid NAMA HAIWAN .

. melompat 2. 1.LAMPIRAN 3 (Contoh Lembaran Kerja) Suaikan haiwan dengan cara pergerakannya. terbang berjalan 3. merayap 4. berlari 5.

1. rasa atau bau • • Memerhati Menyoal • Guru menjalankan demontrasi satu litar lengkap sambil menyoal untuk menimbulkan perasaan ingin tahu murid. Apakah akan terjadi jika bateri dikeluarkan ? 4. Apakah yang membuatkan mentol itu menyala ? 3. 1. pendengaran. Perhatikan adalah mentol tersebut menyala apabila wayar disambungkan kepada bateri ? 2. sentuhan. Apakah kegunaan bateri dan wayar ? 5.1 Menggunakan deria penglihatan.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun Tema Standard Kandungan elektrik Standard Pembelajaran : : 3 Sains Fizikal : Sebahagian bahan boleh mengalirkan arus : Membina litar untuk menguji bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Masa : 60 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Indikator amalan: 1. Bagaimanakah mentol itu boleh menyala ? • Murid membuat pemerhatian .

2.1. klip kertas. Lakarkan satu litar ringkas bagi menguji kesemua 2. ramalkan objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan • Guru juga menyediakan dua objek-objek yang tidak wayar. satu mentol dan satu pemegang mentol. satu boleh menyalakan mentol. . pembaris kayu.Imaginasi • • • Meneroka Meramal Membuat hipotesis 1. berikut . Indikator amalan: • Guru meminta murid melakar gambar rajah satu litar ringkas bagi menguji semua objek yang diberikan sama ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol ( Lampiran 1 ) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar tersebut. paku besi. Berdasarkan lakaran litar kunci tersebut. penyedut minuman.1 Menghasilkan idea yang objek yang diberikan sama bermakna ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan • Guru menyediakan objek mentol. jarum. pemegang bateri. satu bateri. ( Lampiran 2 ) • • • . Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar yang betul dan sesuai untuk tujuan penyiasatan. gelang getah. Guru meminta murid membuat ramalan terhadap objek yang boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol dalam Jadual 1.

jalankan Memberi pelbagai penyiasatan dengan katogeri atau aspek menguji kesemua objek yang disediakan.1. Tindakan Indikator amalan: 3. Rekodkan pemerhatian hipotesis dan merekod hasil dalam Jadual 2 ( Lampiran dapatan. Anda diberikan masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan ini.4 Menyusun idea tersusun dan difahami secara mudah 1.2. Murid-murid menjalankan penyiasatan bagi menguji 2. Objek yang boleh menyalakan mentol dibuat daripada bahan apa ? .2. Adakah keputusan penyiasatan sama dengan Murid membentangkan dan ramalan yang telah dibuat berkongsi hasil dapatan ? dengan rakan-rakan sekelas • Murid membuat perbandingan antara hasil ramalan dengan hasil 3. • Indikator amalan: 3.Perkembangan Indikator amalan: 3. Adakah semua objek boleh menyalakan mentol ? pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan 4. 3 ).3 Membuat wajaran dengan betul • Murid-murid merekodkan keputusan dalam Lampiran 3. Apakah yang kamu perolehi daripada penyiasatan tadi ? • • Membuat kesimpulan Melapor • 2. Berdasarkan lakaran litar tersebut. kumpulan 3. Guru membantu yang bermasalah.5 • Menguji hipotesis • 1.

Indikator amalan: 3. Bagaimana pula objek yang tidak boleh kreatif untuk menghasilkan menyalakan mentol ? idea baharu secara Dibuat daripada bahan berterusan apa ? • Guru menjelaskan istilah konduktor dan bukan konduktor dengan mengaitkan keupayaan objek menyalakan mentol dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol Murid membuat rumusan bahawa objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil konduktor dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil bukan konduktor • Pentaksiran • Murid menyiapkan lampiran kerja 4.5 Mempraktikkan proses 5. merekod data dan member kesimpulan Nilai dan Sikap Minat dan bersifat ingin tahu Bekerjasama Jujur dalam merekod . memerhati. membuat hipotesis. mengelas.2. KPS : Meramal.

.Lampiran 1 Lakarkan gambar rajah litar di dalam ruangan yang disediakan.

Lampiran 2 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang anda ramalkan. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 1 .

Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 2 .Lampiran 3 Berdasarkan pemerhatian anda. tandakan ( √ ) pada ruangan yang betul.

Paku besi Kunci Pembaris kayu Klip kertas Jarum Gelang getah Pensil Penyedut minuman Konduktor Bukan Konduktor .Lampiran 4 1. kelaskan objek-objek berikut kepada kumpulan konduktor dan kumpulan bukan konduktor. Berdasarkan keputusan penyiasatan.

______________ atau _____________. Objek tersebut diperbuat daripada ______________. 3. . Objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil ____________________________.2. Objek tersebut diperbuat daripada ___________. Objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil _________________.

2.6 MENGENALPASTI CIRI OBJEK.4 MEMBUAT PILIHAN BERDASARKAN FAKTA TANPA PRASANGKA ‐ SUAIKAN GAMBAR TERSEBUT MENGIKUT KUMPULAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.1.1 MENOKOK TAMBAH IDEA 3.SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 5 ORANG MURID.2 MENGHASILKAN IDEA SECARA BERTERUSAN. GUNTING GAMBAR BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. ‐ IKAN DI DALAM BALANG ‐ BOLA ‐ GURU MENUNJUKKAN BEBERAPA KAD GAMBAR DAN MENGAJUKAN SOALAN.1. ‐ MURID MEMBUAT PENGELASAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP BERDASARKAN GAMBAR DI HADAPAN KELAS.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK MATA PELAJARAN TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN HIDUP STANDARD PEMBELAJARAN : : : : DST TAHUN 1 SAINS HAYAT 1.3 MENGUMPULKAN MAKLUMAT BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU. ‐ MURID MELEKATKAN GAMBAR DI PAPAN TULIS MENGIKUT KRITERIA. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. ‐Lampiran 1 ‐ GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA.2. MENGENALPASTI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN PENTAKSIRAN FASA PERSEDIAAN ‐ PENYOALAN INDIKATOR AMALAN 1. ‐ BERBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH YANG DIBERIKAN.1 HIDUP.1.1. ‐ GURU MEMBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH KEPADA SETIAP ‐APAKAH YANG KAMU NAMPAK? ‐APAKAH PERBEZAAN KE DUA‐DUA BENDA TERSEBUT? ‐ ‐ APAKAH GAMBAR YANG CIKGU TUNJUKKAN INI ? ADAKAH IA BENDA HIDUP ATAU BENDA BUKAN HIDUP? ‐ ‐ KUMPULKAN/LEKATKAN GAMBAR MENGIKUT KUMPULANNYA.1 MEMAHAMI CIRI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN : 1. ‐ MURID MENJAWAB LEMBARAN KERJA( SUAIKAN ) ‐Lampiran 2 ‐ GURU MEMBAHAGIKAN MURID KEPADA 5 KUMPULAN. SITUASI ATAU FENOMENA DENGAN TEPAT. . 1. 6 CONTOH PERKEMBANGAN ‐ MENCARI MAKLUMAT ‐ MEMBUAT PROTOTAIP INDIKATOR AMALAN 3. IMAGINASI ‐ MENEROKA INDIKATOR AMALAN 2. : LEMBARAN KERJA DAN HASIL PROJEK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI ‐ GURU MENUNJUKKAN DUA OBJEK DI HADAPAN KELAS.

TINDAKAN ‐ MERUMUS ‐ MENTAKSIR INDIKATOR AMALAN 4. ‐ GURU MEMINTA MURID MENGHASILKAN CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. ‐MURID MENILAI HASIL KERJA RAKAN MEREKA.KUMPULAN.1. KPS : ‐ MEMERHATI ‐ MENGELAS ‐ KERJASAMA ‐ BERFIKIR SECARA RASIONAL ‐ BINA CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP ( DENGAN BINBINGAN GURU ) ‐ CARTA YANG MANAKAH PALING CANTIK? ‐ NILAI DAN SIKAP ‐ .1 MENGHURAIKAN IDEA DENGAN TERPERINCI PENTAKSIRAN ‐ MURID MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI HADAPAN KELAS MENGIKUT KUMPULAN. ‐ MURID BOLEH MENGKLASIFIKASIKA N GAMBAR‐GAMBAR BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP DAN MENGHASILKAN SESUATU REKAAN.

Lampiran 1 .

Benda hidup Benda bukan hidup Lampiran 2 .NAMA :………………………………. TAHUN :…………………………… BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Padankan gambar mengikut kumpulan yang sesuai.

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH MODEL MATA PELAJARAN TEMA STANDARD KANDUNGAN : PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH : SAINS TAHUN 3 : DAYA DAN TENAGA : 2.1 Menggunakan deria penglihatan .1. pembaris besi) Guru meminta murid meramalkan • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol? Adakah anda pasti? Mengapa paku besi boleh menyebabkab • • . sentuhan. • • Bagaimanakah caranya untuk menyalakan mentol? Pada pendapat kamu.1 Penjanaan idea 2.1 Meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik : 60 MINIT STANDARD PEMBELAJARAN MASA FASA • CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan 1 litar yang tidak lengkap kepada murid • • CADANGAN KOMUNIKASI PERSEDIAAN Mengenal pasti massalah • Indikator Amalan 1. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus : Murid boleh 2.2 Menghasilkan idea secara berterusan • • • Guru bersoal jawab dengan murid Guru mempamerkan beberapa jenis objek yang berbeza ( sudu plastik. Apakah bahan yang disambungkan pada litar untuk menyalakan mentol. rasa atau bau • Guru mengemukan masalah kepada murid berdasarkan pemerhatian murid terhadap Litar tersebut . ELEKTRIK 2. Pensel . pendengaran.2. apakah objek yang boleh digunakan untuk menyalakan mentol? Bolehkah objek logam menyalakan mentol? Bolehkah objek plastik menyalakan mentol? Bolehkah objek kayu menyalakan mentol? IMAGINASI Mencari Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 2.2.1 Pemerhatian 1.1.

1 • TINDAKAN Membuat Refleksi Penyelesaian yang dibuat Indikator Amalan 4. sapu tangan. pensel.2. mengelas. paku besi.1 3.2 Menilai • Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea Membuat wajaran dengan betul Guru memberikan setiap kumpulan objek‐objek berikut o Mentol.1. • 4. bateri. straw. klip kertas plastik. pembaris besi. Contoh objek Murid menguji setiap objek pada litar yang dibekalkan dan mengenal pasti objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik.• bahan mana yang boleh menyalakan mentol Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. komunikasi • NILAI DAN SIKAP • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama . wayar. paku tekan . Lampiran 1 lampu menyala? • Tuliskan ramalan kamu pada ruangan yang disediakan 3. Menghuraikan idea dengan terperinci • Anda diberi masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.1 Penambahbaikan 3. kertas .1 Pelaksanaan • • setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas Guru meminta murid mengasingkan bahan mengikut kumpulannya • • • murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi Lampiran 2 Adakah hasil dapatan eksperimen anda sama dengan kumpulan lain? Kumpulkan bahan yang boleh mengalirkan arus dan tidak boleh mengalirkan arus Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan yang diperolehi? Murid berupaya menyelesaikan masalah PENTAKSIRAN KPS: Memerhati.2. pemadam.3 • PERKEMBANGAN Menilai Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 3. klip kertas besi.

.

Jenis Bahan a) Pensel b) Kayu c) Paku besi d) Straw e) Sapu tangan f) Sudu besi g) Klip kertas h) Kertas i) Pemadam j) Pembaris besi Ramalan Saya Pemerhatian Saya .Arahan: a) Tandakan (/) pada objek‐objek yang boleh menyalakan mentol dan (X) pada objek‐objek yang tidak boleh menyalakan mentol.

b) Daripada pemerhatian yang dibuat. senaraikan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus .

Murid diminta menguji setiap objek yang disediakan melalui sambungan litar berkenaan dan pemerhatian dijalankan.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian Dua orang murid dipilih untuk permainan ini.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN. rasa dan bau. Murid bekerja dalam beberapa kumpulan. Standard Kandungan : Sesetengah bahan boleh mengalirkan elektrik. Murid yang berjaya menyalakan mentol terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Murid menamakan objek diatas meja melalui Lampiran 1. Indikator Amalan: 3. murid meramal objek yang boleh menyalakan mentol didalam litar yang tidak lengkap. Imaginasi Meramal dan menyusun alternatif Indikator Amalan : 2. Cadangan Aktiviti Guru menyediakan litar seperti dalam gambarajah. Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang boleh menyalakan mentol Indikator Amalan: 1.1. melalui Lampiran 2 • • Kenapa murid A berjaya menyalakan mentol? Apa yang digunakan oleh murid A untuk menyalakan mentol? Apakah yang anda perhatikan di atas meja? Objek yang manakah anda jangka boleh menyalakan mentol? • • • Apa yang dilihat apabila anda menyambung objek‐ objek tersebut? • • • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol dan objek apa yang tidak boleh menyalakan mentol? Objek yang boleh menyalakan mentol tadi diperbuat daripada apa? Objek yang tidak boleh menyalakan mentol diperbuat daripada apa? . Standard Pembelajaran : Mengenalpasti bahan yang mengalirkan arus elektrik. sentuhan. Fasa 1. Peserta dikehendaki memilih objek yang disediakan didalam bekas bagi menyalakan mentol. Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih.1 Menggunakan deria penglihatan.3 Menghasilkan idea yang bermakna. Murid diminta untuk mengelaskan objek‐objek berkenaan kepada yang boleh menyala dan tidak boleh menyalakan mentol. mereka menyediakan satu set litar elektrik yang tidak lengkap. Masa : 60 minit. Berdasarkan objek yang dibekalkan. 3. Cadangan Komunikasi 2. Bidang : Elektrik.1. Tahun :3 Tema : Sains alam bahan.2.

Cadangan Aktiviti Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan jenis bahan yang boleh menyalakan mentol.1. Pentaksiran Murid mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul.1 Menghurai idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Cadangan Komunikasi • • Apakah bahan yang boleh menyalakan mentol? Apakah bahan yang tidak boleh menyalakan mentol? Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka.Fasa 4. KPS : Memerhati : Mengelas Minat dan sifat ingin tahu. Tindakan Membuat keputusan Indikator Amalan: 4. (Dengan bimbingan guru) • • Apakah nama bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Apakah nama bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik? 5. Nilai dan sikap . Jujur dan tepat Bekerjasama 6.

Lampiran 1 Arahan : Namakan objek-objek dibawah. Objek Nama Objek .

Lampiran 2 Objek yang menyalakan mentol Objek yang tidak menyalakan mentol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful