Contoh

MODUL
Pemantapan Pedagogi Sains Rendah
Kreativiti Dalam P & P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME
Tahun : 2 Tema : Sains Hayat Bidang : Haiwan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Pemerhatian 1.1.1.- Menggunakan deria lihat,dengar, sentuh, rasa dan bau Analisis 1.2.1 – Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul CADANGAN AKTIVITI Guru mempamerkan gambar tentang pergerakan benda hidup :i- Bayi sedang merangkak ii- Burung sedang terbang CADANGAN KOMUNIKASI Apakah yang sedang dilakukan oleh bayi itu ? Burung itu sedang buat apa? Apakah persamaan antara merangkak dengan terbang ?

2. Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Penjanaan Idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan.

Guru mencungkil imaginasi murid tentang pergerakan haiwan dengan menayangkan paparan pergerakan haiwan.

Apakah cara pergerakan yang dilakukan oleh haiwan yang kamu lihat? Kenapa burung boleh terbang?

4. Kenapa ikan tidak boleh terbang? Namakan haiwan lain yang bergerak sama dengan (contoh)kuda / ikan / monyet? 3.1 Peka kepada perkara di sekeliling.Sintesis Idea 2. 3. LAMPIRAN 1 Apakah pergerakan yang dilakukan oleh kawan kamu? Haiwan apakah yang berjalan? Sila berkumpul di sini. Mereka berkumpul mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan arahan guru.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Menokok tambah idea. murid mencatatkan nama haiwan mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan kreativiti masing-masing. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Beberapa orang murid dipanggil untuk melakukan aktiviti simulasi pergerakan haiwan yang diberikan oleh guru. Amalan Berterusan 4. Murid dikehendaki mengenalpasti cara pergerakan haiwan tersebut.2. Menggunakan kemahiran.1.1. 4. Guru bersoaljawab dengan murid bagi menilai dan menyusun idea murid.1.4.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. Perkembangan Aplikasi idea Penambahbaikan 3. Haiwan yang melompat sila berkumpul di belakang kelas. Murid diberi kad nama haiwan. LAMPIRAN 2 Beberapa orang murid diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing dihadapan kelas.1 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan.1. Tindakan Penilaian Pelaksanaan 4. Murid yang lain mengikut aksi rakan di hadapan.2. Kenapa haiwan bergerak? Haiwan bergerak untuk mencari apa? Apa akan berlaku kalau haiwan tidak bergerak? .1.

mengelas Nilai dan Sikap Berkerjasama Menyayangi dan mengasihani haiwan .Pentaksiran Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan. KPS : Memerhati . LAMPIRAN 3 Murid dapat menyatakan cara-cara pergerakan haiwan.

KURA ULAR KUDA BURUNG BUAYA HARIMAU KANGGARU LEMBU SIPUT KATAK SOTONG KAMBING SEMUT LIPAN LEBAH .LAMPIRAN 1 Kad-kad Nama Haiwan IKAN KURA.

LAMPIRAN 2 CARA PERGERAKAN Berlari Merayap Melompat Berjalan Berenang Menyusur Merangkak Mengengsot Terbang Contoh Hasil Murid NAMA HAIWAN .

melompat 2. merayap 4. terbang berjalan 3. . 1. berlari 5.LAMPIRAN 3 (Contoh Lembaran Kerja) Suaikan haiwan dengan cara pergerakannya.

Apakah akan terjadi jika bateri dikeluarkan ? 4.1 Menggunakan deria penglihatan. pendengaran. Perhatikan adalah mentol tersebut menyala apabila wayar disambungkan kepada bateri ? 2. 1. rasa atau bau • • Memerhati Menyoal • Guru menjalankan demontrasi satu litar lengkap sambil menyoal untuk menimbulkan perasaan ingin tahu murid.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun Tema Standard Kandungan elektrik Standard Pembelajaran : : 3 Sains Fizikal : Sebahagian bahan boleh mengalirkan arus : Membina litar untuk menguji bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Masa : 60 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Indikator amalan: 1. sentuhan. Bagaimanakah mentol itu boleh menyala ? • Murid membuat pemerhatian . Apakah yang membuatkan mentol itu menyala ? 3.1. Apakah kegunaan bateri dan wayar ? 5.

Berdasarkan lakaran litar kunci tersebut. pembaris kayu. klip kertas. satu mentol dan satu pemegang mentol.1 Menghasilkan idea yang objek yang diberikan sama bermakna ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan • Guru menyediakan objek mentol. satu bateri. ramalkan objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan • Guru juga menyediakan dua objek-objek yang tidak wayar.Imaginasi • • • Meneroka Meramal Membuat hipotesis 1. Indikator amalan: • Guru meminta murid melakar gambar rajah satu litar ringkas bagi menguji semua objek yang diberikan sama ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol ( Lampiran 1 ) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar tersebut.1. pemegang bateri. penyedut minuman. Guru meminta murid membuat ramalan terhadap objek yang boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol dalam Jadual 1. jarum. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar yang betul dan sesuai untuk tujuan penyiasatan. paku besi. gelang getah. ( Lampiran 2 ) • • • . 2. Lakarkan satu litar ringkas bagi menguji kesemua 2. . satu boleh menyalakan mentol. berikut .

1.2. • Indikator amalan: 3. Guru membantu yang bermasalah. Tindakan Indikator amalan: 3.2. 3 ). jalankan Memberi pelbagai penyiasatan dengan katogeri atau aspek menguji kesemua objek yang disediakan. Murid-murid menjalankan penyiasatan bagi menguji 2. Adakah semua objek boleh menyalakan mentol ? pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan 4. Adakah keputusan penyiasatan sama dengan Murid membentangkan dan ramalan yang telah dibuat berkongsi hasil dapatan ? dengan rakan-rakan sekelas • Murid membuat perbandingan antara hasil ramalan dengan hasil 3.5 • Menguji hipotesis • 1.3 Membuat wajaran dengan betul • Murid-murid merekodkan keputusan dalam Lampiran 3. Objek yang boleh menyalakan mentol dibuat daripada bahan apa ? .Perkembangan Indikator amalan: 3. Apakah yang kamu perolehi daripada penyiasatan tadi ? • • Membuat kesimpulan Melapor • 2. Rekodkan pemerhatian hipotesis dan merekod hasil dalam Jadual 2 ( Lampiran dapatan. Anda diberikan masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan ini. kumpulan 3.4 Menyusun idea tersusun dan difahami secara mudah 1. Berdasarkan lakaran litar tersebut.

KPS : Meramal.2. memerhati. mengelas. membuat hipotesis. merekod data dan member kesimpulan Nilai dan Sikap Minat dan bersifat ingin tahu Bekerjasama Jujur dalam merekod . Bagaimana pula objek yang tidak boleh kreatif untuk menghasilkan menyalakan mentol ? idea baharu secara Dibuat daripada bahan berterusan apa ? • Guru menjelaskan istilah konduktor dan bukan konduktor dengan mengaitkan keupayaan objek menyalakan mentol dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol Murid membuat rumusan bahawa objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil konduktor dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil bukan konduktor • Pentaksiran • Murid menyiapkan lampiran kerja 4.5 Mempraktikkan proses 5.Indikator amalan: 3.

.Lampiran 1 Lakarkan gambar rajah litar di dalam ruangan yang disediakan.

Lampiran 2 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang anda ramalkan. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 1 .

Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala Jadual 2 .Lampiran 3 Berdasarkan pemerhatian anda. tandakan ( √ ) pada ruangan yang betul.

Lampiran 4 1. Paku besi Kunci Pembaris kayu Klip kertas Jarum Gelang getah Pensil Penyedut minuman Konduktor Bukan Konduktor . Berdasarkan keputusan penyiasatan. kelaskan objek-objek berikut kepada kumpulan konduktor dan kumpulan bukan konduktor.

______________ atau _____________. Objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil ____________________________. . Objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil _________________. Objek tersebut diperbuat daripada ___________. 3. Objek tersebut diperbuat daripada ______________.2.

2. ‐ IKAN DI DALAM BALANG ‐ BOLA ‐ GURU MENUNJUKKAN BEBERAPA KAD GAMBAR DAN MENGAJUKAN SOALAN. ‐ GURU MEMBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH KEPADA SETIAP ‐APAKAH YANG KAMU NAMPAK? ‐APAKAH PERBEZAAN KE DUA‐DUA BENDA TERSEBUT? ‐ ‐ APAKAH GAMBAR YANG CIKGU TUNJUKKAN INI ? ADAKAH IA BENDA HIDUP ATAU BENDA BUKAN HIDUP? ‐ ‐ KUMPULKAN/LEKATKAN GAMBAR MENGIKUT KUMPULANNYA.1. GUNTING GAMBAR BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. 6 CONTOH PERKEMBANGAN ‐ MENCARI MAKLUMAT ‐ MEMBUAT PROTOTAIP INDIKATOR AMALAN 3. ‐Lampiran 1 ‐ GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA.1 MEMAHAMI CIRI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN : 1.1 MENOKOK TAMBAH IDEA 3.3 MENGUMPULKAN MAKLUMAT BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU.1 HIDUP.2 MENGHASILKAN IDEA SECARA BERTERUSAN. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. ‐ BERBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH YANG DIBERIKAN. ‐ MURID MEMBUAT PENGELASAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP BERDASARKAN GAMBAR DI HADAPAN KELAS. IMAGINASI ‐ MENEROKA INDIKATOR AMALAN 2. MENGENALPASTI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN PENTAKSIRAN FASA PERSEDIAAN ‐ PENYOALAN INDIKATOR AMALAN 1. .1. SITUASI ATAU FENOMENA DENGAN TEPAT. 1. ‐ MURID MELEKATKAN GAMBAR DI PAPAN TULIS MENGIKUT KRITERIA.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK MATA PELAJARAN TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN HIDUP STANDARD PEMBELAJARAN : : : : DST TAHUN 1 SAINS HAYAT 1.SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 5 ORANG MURID.6 MENGENALPASTI CIRI OBJEK.1. : LEMBARAN KERJA DAN HASIL PROJEK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI ‐ GURU MENUNJUKKAN DUA OBJEK DI HADAPAN KELAS.2. ‐ MURID MENJAWAB LEMBARAN KERJA( SUAIKAN ) ‐Lampiran 2 ‐ GURU MEMBAHAGIKAN MURID KEPADA 5 KUMPULAN.4 MEMBUAT PILIHAN BERDASARKAN FAKTA TANPA PRASANGKA ‐ SUAIKAN GAMBAR TERSEBUT MENGIKUT KUMPULAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.1.

KUMPULAN. ‐ GURU MEMINTA MURID MENGHASILKAN CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. ‐ MURID BOLEH MENGKLASIFIKASIKA N GAMBAR‐GAMBAR BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP DAN MENGHASILKAN SESUATU REKAAN.1. TINDAKAN ‐ MERUMUS ‐ MENTAKSIR INDIKATOR AMALAN 4. KPS : ‐ MEMERHATI ‐ MENGELAS ‐ KERJASAMA ‐ BERFIKIR SECARA RASIONAL ‐ BINA CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP ( DENGAN BINBINGAN GURU ) ‐ CARTA YANG MANAKAH PALING CANTIK? ‐ NILAI DAN SIKAP ‐ . ‐MURID MENILAI HASIL KERJA RAKAN MEREKA.1 MENGHURAIKAN IDEA DENGAN TERPERINCI PENTAKSIRAN ‐ MURID MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI HADAPAN KELAS MENGIKUT KUMPULAN.

Lampiran 1 .

TAHUN :…………………………… BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Padankan gambar mengikut kumpulan yang sesuai. Benda hidup Benda bukan hidup Lampiran 2 .NAMA :……………………………….

Apakah bahan yang disambungkan pada litar untuk menyalakan mentol.2.2 Menghasilkan idea secara berterusan • • • Guru bersoal jawab dengan murid Guru mempamerkan beberapa jenis objek yang berbeza ( sudu plastik. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus : Murid boleh 2. Pensel . rasa atau bau • Guru mengemukan masalah kepada murid berdasarkan pemerhatian murid terhadap Litar tersebut .1 Pemerhatian 1. pembaris besi) Guru meminta murid meramalkan • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol? Adakah anda pasti? Mengapa paku besi boleh menyebabkab • • .1 Menggunakan deria penglihatan .1 Penjanaan idea 2.2. apakah objek yang boleh digunakan untuk menyalakan mentol? Bolehkah objek logam menyalakan mentol? Bolehkah objek plastik menyalakan mentol? Bolehkah objek kayu menyalakan mentol? IMAGINASI Mencari Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 2.1. • • Bagaimanakah caranya untuk menyalakan mentol? Pada pendapat kamu. pendengaran. sentuhan.1.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH MODEL MATA PELAJARAN TEMA STANDARD KANDUNGAN : PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH : SAINS TAHUN 3 : DAYA DAN TENAGA : 2.1 Meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik : 60 MINIT STANDARD PEMBELAJARAN MASA FASA • CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan 1 litar yang tidak lengkap kepada murid • • CADANGAN KOMUNIKASI PERSEDIAAN Mengenal pasti massalah • Indikator Amalan 1. ELEKTRIK 2.

2. pemadam.2 Menilai • Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea Membuat wajaran dengan betul Guru memberikan setiap kumpulan objek‐objek berikut o Mentol. kertas . mengelas.1 Pelaksanaan • • setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas Guru meminta murid mengasingkan bahan mengikut kumpulannya • • • murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi Lampiran 2 Adakah hasil dapatan eksperimen anda sama dengan kumpulan lain? Kumpulkan bahan yang boleh mengalirkan arus dan tidak boleh mengalirkan arus Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan yang diperolehi? Murid berupaya menyelesaikan masalah PENTAKSIRAN KPS: Memerhati. paku tekan .3 • PERKEMBANGAN Menilai Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 3.1 Penambahbaikan 3. • 4. Menghuraikan idea dengan terperinci • Anda diberi masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan. straw. klip kertas besi. sapu tangan.1 3. Lampiran 1 lampu menyala? • Tuliskan ramalan kamu pada ruangan yang disediakan 3. paku besi. bateri.• bahan mana yang boleh menyalakan mentol Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. pembaris besi. komunikasi • NILAI DAN SIKAP • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama . pensel.2. klip kertas plastik. Contoh objek Murid menguji setiap objek pada litar yang dibekalkan dan mengenal pasti objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik.1. wayar.1 • TINDAKAN Membuat Refleksi Penyelesaian yang dibuat Indikator Amalan 4.

.

Jenis Bahan a) Pensel b) Kayu c) Paku besi d) Straw e) Sapu tangan f) Sudu besi g) Klip kertas h) Kertas i) Pemadam j) Pembaris besi Ramalan Saya Pemerhatian Saya .Arahan: a) Tandakan (/) pada objek‐objek yang boleh menyalakan mentol dan (X) pada objek‐objek yang tidak boleh menyalakan mentol.

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus . senaraikan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.b) Daripada pemerhatian yang dibuat.

melalui Lampiran 2 • • Kenapa murid A berjaya menyalakan mentol? Apa yang digunakan oleh murid A untuk menyalakan mentol? Apakah yang anda perhatikan di atas meja? Objek yang manakah anda jangka boleh menyalakan mentol? • • • Apa yang dilihat apabila anda menyambung objek‐ objek tersebut? • • • Objek manakah yang boleh menyalakan mentol dan objek apa yang tidak boleh menyalakan mentol? Objek yang boleh menyalakan mentol tadi diperbuat daripada apa? Objek yang tidak boleh menyalakan mentol diperbuat daripada apa? . Murid menamakan objek diatas meja melalui Lampiran 1. Masa : 60 minit. mereka menyediakan satu set litar elektrik yang tidak lengkap. Murid diminta untuk mengelaskan objek‐objek berkenaan kepada yang boleh menyala dan tidak boleh menyalakan mentol. sentuhan. rasa dan bau.1. 3.MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian Dua orang murid dipilih untuk permainan ini. Fasa 1. Berdasarkan objek yang dibekalkan.3 Menghasilkan idea yang bermakna.1 Menggunakan deria penglihatan. murid meramal objek yang boleh menyalakan mentol didalam litar yang tidak lengkap. Cadangan Komunikasi 2. Cadangan Aktiviti Guru menyediakan litar seperti dalam gambarajah. Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang boleh menyalakan mentol Indikator Amalan: 1. Standard Pembelajaran : Mengenalpasti bahan yang mengalirkan arus elektrik.1. Murid yang berjaya menyalakan mentol terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih. Imaginasi Meramal dan menyusun alternatif Indikator Amalan : 2. Bidang : Elektrik. Indikator Amalan: 3. Murid bekerja dalam beberapa kumpulan. Murid diminta menguji setiap objek yang disediakan melalui sambungan litar berkenaan dan pemerhatian dijalankan. Peserta dikehendaki memilih objek yang disediakan didalam bekas bagi menyalakan mentol. Standard Kandungan : Sesetengah bahan boleh mengalirkan elektrik. Tahun :3 Tema : Sains alam bahan.2.

Nilai dan sikap . KPS : Memerhati : Mengelas Minat dan sifat ingin tahu. (Dengan bimbingan guru) • • Apakah nama bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Apakah nama bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik? 5. Pentaksiran Murid mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul.1. Jujur dan tepat Bekerjasama 6. Cadangan Aktiviti Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan jenis bahan yang boleh menyalakan mentol.1 Menghurai idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.Fasa 4. Cadangan Komunikasi • • Apakah bahan yang boleh menyalakan mentol? Apakah bahan yang tidak boleh menyalakan mentol? Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka. Tindakan Membuat keputusan Indikator Amalan: 4.

Lampiran 1 Arahan : Namakan objek-objek dibawah. Objek Nama Objek .

Lampiran 2 Objek yang menyalakan mentol Objek yang tidak menyalakan mentol .