BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

KANDUNGAN
KANDUNGAN

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Kata Alu-Aluan Pengarah Sejarah IPGKBL Pentadbiran IPG 3.1 Kakitangan Pentadbiran 3.2 Ahli Akademik 3.3 Anggota Staf Sokongan 3.4 Unit-unit Kemudahan Fizikal Maklumat-maklumat Am 4.1 Visi IPGKBL 4.2 Misi IPGKBL 4.3 Objektif PISMP 4.4 Program Ijazah Sarjanah Muda Perguruan Dengan Kepujian 4.4.1 Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program 4.4.2 Jenis Program Peraturan Akademik, Peperiksaan dan Penganugerahan Sistem Akademik 6.1 Tempoh Pengajian Program 6.2 Tahun Akademik 6.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Struktur Program dan Struktur Kursus Mengikut Semester 7.1 Struktur Program 7.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 7.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sinopsis Kursus Mengikut Semester 8.1 Sinopsis Kursus Wajib 8.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) 8.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) 8.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 8.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lokasi Bilik dan Kemudahan Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP

1 2 3

17

21 43

7.

45

8.

65

9. 10.

134 136

i

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Institut Pendidikan Guru, Kampus Batu Lintang Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada tidak

kepentingan dibenarkan

komersial, sesiapa

mengeluarkan

atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

mendapat izin bertulis daripada Rector Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

1.0

KATA-KATA ALUAN PENGARAH
yukur kepada Allah kerana dengan limpahan kurnia nikmat-Nya, Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan (PISMP) edisi Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL) Berjaya diterbitkan sebagaimana yang dirancangkan. Kejayaan ini telah memberi ruang dan prasarana kepada semua pihak khususnya kepada pelajar-pelajar PPISMP dan PISMP mendapat rujukan yang tepat tentang program program yang dilaksanakan di IPGKBL.

Buku panduan ini ditulis dengan memberi fokus kepada struktur program, perincian kursus yang ditawarkan, agihan kursus mengikut semester, sinopsis kursus, sistem penyampaian dan pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakej kursus elektif dan kombinasi major dan elektif boleh membantu pelajar-pelajar mendapat maklumat yang tepat dan ‘standard’ mengenai program sarjana muda perguruan yang dijalankan di institut ini. Di samping itu, kelahiran buku panduan ini juga memberi lakaran dan paparan secara langsung kepada masyarakat umum bahawa IPGKBL adalah sebuah institut pendidikan guru yang sedang menongkah arus perdana pendidikan, berkualiti dan setanding dengan institusi pengajian tinggi lain di Malaysia. Menjadi agenda dan wawasan warga institut menjadikan IPGKBL bertaraf dunia dan terbaik di rantau ini. Sekian, selamat maju jaya.

ABDILLAH BIN ADAM Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang

1

0 SEJARAH IPGKBL Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang terletak di Bandaraya Kuching. Ramlee sebelum berpindah ke tapak sekarang pada pertengahan tahun 1948 dan dibuka secara rasminya pada 1 Julai 1948 dengan nama Pusat Latihan dan Sekolah Batu Lintang.000 tahanan pada tahun 1942-1945. Kini IPBL dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. kira-kira 8 kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Pada permulaannya. Sepuluh tahun kemudian. Maktab Perguruan Batu Lintang telah dinaik taraf ke institut secara rasminya pada 1 April 2006 dan dikenali sebagai Institut Perguruan Batu Lintang (IPBL). Pada tahun 1967. 2 . pusat ini bertukar nama kepada Maktab Latihan Batu Lintang. Institut ini dahulunya merupakan tapak kem tahanan tawanan perang semasa pendudukan Jepun yang pernah menampung sehingga kirakira 3. Jalan P. Institut ini mula beroperasi pada penghujung tahun 1947 dengan pengambilan guru pelatih seramai 19 orang termasuk dari Sabah dan Brunei. namanya telah ditukar kepada Maktab Perguruan Batu Lintang (MPBL). latihan diadakan di Madrasah Melayu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2.

Ed.UK) TESL.com PN.A (OUM) Muzik & Pendidikan.Ed(UKM) Pend.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 3.Sumber Manusia.Ed (UTM). Geografi mjiman50@yahoo.(Uni.com.(Hons) (Universiti Malaya) DR HJ ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (KJ Ilmu Pendidikan) B. Fizik oenghong@yahoo.(Univ. Pend.(Hons)(USM) M.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo.. MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (KU Kokurikulum) B.D( UPM) Peng.Sc(Unimas).A (Hons)(UM) M.(University of Bristol. Bahasa.A.Ed.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.A. Sejarah hamsuhai@hotmail.South Australia).com EN LEE VUI LIN (KU Peperiksaan) B. U. salehuddin_sabar@yahoo. MAHMUD BIN JUSOH (KJ Pengajian Melayu) BA (Hons)(UPM) Peng.Ed(UPM) M. Dip.Khas malieyusop@yahoo. & BM.Sc. (Irish Inter. Peng. Pendidikan EN.0 3.Ed (UPM) M.com PN. Alam Sekitar Sains EN OOI ENG HONG (KJ Pendidikan Jasmani) B.Ed.com DR SITI ZOHARA BT YASSIN (KJ Penyelidikan) B.Ed(Hons)(USM) M.) B. LIM POH MOY (KJ Sains) B.com EN.(UTM) Syariah Islam. Pertanian KHB. Kimia EN.A(Uni.D(UKM) Sosiologi Pend.Pend. YUSOP BIN MALIE (KU Praktikum) B. PH. Psik.Sc.A(Hons)(USM) Peringkat Awal Kanak-kanak.Ed(Hons)(UPM) M. Ph.Ed.1 PENTADBIRAN IPGKBL Kakitangan Pentadbiran PN. University) M. KOH LEE LING (KJ Matematik) B.Sc. Educ. Bahasa Melayu(PBMP) EN. Psik.Ed.com UST SALEHUDIN BIN SABAR (KJ JAPIM) B.Management & LanguageTeaching(Mentoring) DR HJH HAMINAH SUHAIBO (KJ Sains Sosial) B.(UNIMAS). ANONG AK MAGAL @ PATRICK (KJ Teknologi Pendidikan) B.Sc. B. HAMSIAH ABDULLAH MASNI (Timbalan Pengarah) Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (USM) EN ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (KJ Hal Ehwal Pelajar) B.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik.Sc.South Australia) M. Ph. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo.K.Ed(TTIE)(Uni. ABDILLAH BIN ADAM (Pengarah) M.my EN.Hons(Unimas).Ed.Ed(Hons)(UKM) M.A.com 3 .com CIK FRAULEIN ANGKING (KJ Bahasa) B.Bristol) Pend. Pembangunan Sumber Manusia.Edu. Sains Kognitif.(UKM) M.Sc(USM) Math/Sains.D(UM) Sejarah.Ed..Pendidikan drrosana58@yahoo.

Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian EN. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail./Politik.Sc(UPM) Psikologi/Komunikasi.A(Hons)(UKM) Komunikasi Pembangunan 4 . Perancangan Pendidikan mohdsallehmahat@gmail. Kaunseling.com DAYANG SITI HAWA BINTI AWG AHMAD (B. Perdagangan/B. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.com EN.A (UTM) M. Dip.Ed. Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies EN WONG SHIA HO (Pen.A(Hons)(UM) M.A(Hons)(USM) M.IT(Ncc.com CHIAM SUEH LI (KU Ilmu Pendidikan) B.com.com MOHD.com PN BELINDA BINTI BUNYA (Penolong Akauntan ) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo.C(UM). ABANG ADAM BIN ABANG DELI (KU Khidmat Pengurusan) LLB(Hons)(UM) M.(UM) Sejarah.Kingdom) B.A (University of London) M. Setiausaha MPPP) B. Sains Kognitif.A.(UTM) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Bimbingan & Kaunseling) B. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.Ed (PBMP)(UPM) BM & Kesusasteran Melayu insankamel@yahoo. PBMBP ngdallen08@yahoo.Ed.com KAMEL BIN ACHONG (KU Pendidikan Khas & Pemulihan) B.A (UKM) Tekn & Pend. SALLEH BIN MAHAT (KU Program Khas) B.A.Melayu chiamsuehli@gmail. ZAINAL ABIDIN BIN SALLEH (Peg.Ed (UM) Geografi. University) M.com PATMAH BINTI BUSTAMAN (KU Pra Sekolah) B. Psikologi Pendidikan drrosana58@yahoo. Bahasa. Ph.Sc.com EN.com PN MARGARET GOH LEE ZEA (Setiausaha MPPP) B.(Hons)(USM) M.A(Hons)(UKM) M. Pend.my CIK AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (KU Pusat Sumber) B.Utd.Ed (UKM) Jenayah & Sivil.Ed(UM) Ekonomi.Sc.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan. Geagrafi margaretgoh60@hotmail. (Unimas).2 Ahli Akademik JABATAN ILMU PENDIDIKAN ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (Ketua Jabatan) B.com WONG HEE KWONG (KU Inovasi Perkembangan Pedagogi) Dip.(Hons)(UKM) M. Pend.com EN CHAI SYN JUI (Peg. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo. (Irish Inter. Kemhiran Hidup. AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) B.com 3.Sc(UiTM) M. Prasekolah patmahbustaman@yahoo.Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.D( UPM) Peng.

PBMBP ngdallen08@yahoo. Pembangunan Sumber Manusia thianrs@hotmail.com RADNA WISMAWATI MUHIBAH BINTI YAHYA SAWEK B. B.Ed.com NOOR ZALIHAH BINTI PANDAK ABD JALAL B. Dip.Ed(USM) Geo.Ed.Ed (UKM) Persuratan Melayu (Bahasa Kesusasteraan Melayu).A.Kewarganegaraan gracetaysa@yahoo.Uni.com FUNG SHEUE JING (B.(Unimas) Prasekolah. MOHD NOOR B.A(Hons)(USM 1993) Sejarah./Sains Politik.Pend. Geografi monilsklake@yahoo.com JABATAN PENGAJIAN BAHASA MELAYU MAHMUD BIN JUSOH (Ketua Jabatan) BA (Hons)(UPM) Pengajian Bahasa Melayu(PBMP) RAZALI BIN HJ YU (Pensyarah Cemerlang) BA (UKM) MA (UM) Kesusasteraan Melayu.Zealand) Fizik/Math.A. Pengurusan IVY TEO (B. Pembangunan Sumber Manusia letisi54@streamyx.A(Hons) (UM) M.com RABUYAH BT BOJET (Guru Prasekolah) MANOGARAN A/L SUBRAMANIAN B. Penyeliaan&Pengukuran Pend.) B.(UM) M..Sc (HRD)(Unimas) Geografi. Am.A (UM) Kesusasteraan Melayu jaylingga6402@yahoo.Bhs Moden.(Hons)(UM) Pengajian Melayu 5 . Peng.Sc(Hons)with Edu.com MONICA LAU SUAN LAKE MBA(Irish Unter.(UTM) M. Kurikulum dan Pengajian Bahasa Melayu THIAN VUI SHAU B.Melayu WONG SHIA HO (KU Pedagogi) B.(Hons)(UM) Pembangunan Sumber Manusia.com TAY MENG GUAT (KU Dinamika) B.com KIRAR AK SARE (KU Sastera) B.com ZULKURNAIN B.(Hons)(Massey University N.A(Hons)(USM) M.com ABANG SAIFUDDIN BIN ABANG BOHARI B. smano45@yahoo.A(Hons)(UM) M.A.Sc.A (UM) M.(Hons)(UKM) MS(UPM) Psikologi/Komunikasi. Pengajian Bahasa Moden rahayu54@gmail.A(Hons)(UKM) MMLS(UM). Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan zulkurnain_mnoor@yahoo. Komputer Sains wonghk202@yahoo.A(UM) B.Ltt(Hons)(UKM) M.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian IT.(UKM) Linguistik/Psuratan Melayu.M/Pend.

com SEAH AI KUAN (KU Pembangunan) B.com SHARIFAH NOORAIDA BINTI WAN HASAN (KU Tamaddun Islam) B.(UKM) Psikologi Pend.Pend(UM) B.Matematik &Biologi fteo58@gmail.Sc.A.(UM) Edu.com LAI KIM LEONG (Pensyarah Cemerlang) B..Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.A(Hons)(Uni.com choysaukam@gmail.Sc.A (Hons) MMLS (UM) Pengajian Islam.Sc.com PUAH KIEN KOK B.Counseling.(MPIB) Bhs Arab & Kesusasteraan. Dip.Ed(Uni. Peng.Ed.Sc.(UNIMAS) Matematik.(Hons)(UM) Matematik & Kimia khawahong@gmail.(UTM ) Syariah Islam.Pend. NZ) Matematik & Kimia choysaukam@hotmail.A (Hons)(UKM) Pengajian Arab & Tamadun Islam rokaiyah59@yahoo.Ed(Hons)(UM) M.com MAHADI BIN HJ KHALID (KU pendidikan Moral) M. Sains Kognitif kimleonglai@yahoo.Sc. B.my ALI BIN JUSOH (KU Pendidikan Islam) B.com FLORENCE TEO TZE CHIN M.Pend. Dip.Ed(Hons)(UM) Matematik & Fizik kkpuah300@yahoo.Ed.Ed(UTM) B.Islam mahadi7473@yahoo.com CHOY SAU KAM Dip.Hons(UKM).Ed(Hons)(USM) Matematik sakguan@yahoo.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN MATEMATIK KOH LEE LING (KJ Matematik) B.Sc(Hons)(UM) M.Pend.com KHAW AH HONG (KU Pentaksiran & Penilaian) Dip.com SHARIFAH FATIMAH BINTI WAN JAMEL (KU Bahasa Arab) B.Sc(Hons)(UM).Canterby. Psikologi Pendidikan salehuddin_sabar@yahoo.of Jordan) Dip. Bahasa Arab 6 .Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.com JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL SALEHUDIN BIN SABAR (Ketua Jabatan) B.(Univ. Bahasa Arab snwh79@yahoo.com.of Western Australia) B.Sc.Ed(UM).

com SUPRAMANIAM A/L KARUPPIAH (Pensyarah Akademik Kanan) B.A.(Hons)(UM) M. Dip.com ALLIZAH BT BAWI B.8@gmail.A.(Uni. Ed (TESL)(UPM) M.com CHONG PEK LIN B. Sejarah & Ekonomi snmuoi@yahoo.A (Hons)(UM) M.Ed(UTM) Pengurusan. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo.TEFL Supra31..Ed (UPM) M.Sc.com 7 . Alam Sekitar.com TAY TECK PIN (KU Kemahiran Hidup) B.Sc.A. Dip.A.Sc.Ed (UM) Geografi.Ed. Ph.com JABATAN BAHASA FRAULEIN ANGKING (Ketua Jabatan) M. Ekonomi. Sejarah hamsuhai@hotmail.(Hons)(USM) M.A (TESOL)(Universiti Of Leeds) M.com LIM CHENG KA B.(UM) M.A (UNIMAS) Kimia.(Hons) (UM) Dip. Geography Ed.(UNIMAS). ravi_gpl@yahoo. Dip.A.(Hons)(UM) English Literature leeangliasg@yahoo.(Hons) (USM) Bahasa Melayu chengka09@yahoo. Dip.Ed (Hons)(USM) Muzik geochai@hotmail.A (UNIMAS) Special Education. Pembgn.South Australia) TESL. TESL (Victoria-NZ) MA TESL/TEFL (Birmingham-UK) TESL. margaretgoh60@hotmail.Pend.Edu M.Ed (Hons)(UKM) M.Melayu.Sc (UPM) English Language ANGELIA LEE SOR GEK B.com ANIS ALISYA ABDULLAH (KU Bahasa Inggeris) B(Sc)(Hons)(UKM) Sains Laut anisalisya64@yahoo.UK) B.A(Uni. Art Managament charlieungang@yahoo. Sumber Manusia.Edu.com GOH LEE ZEA (KU Pengajian Sosial) B. Pend. Geografi & P.(UM.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN SAINS SOSIAL HAMINAH SUHAIBO (Ketua Jabatan) B.Ed(TTIE)(Uni.A(Hons)(UM).Sc (UNIMAS) Sains Pertanian. Literature In English suezso@yahoo.com ALYSSA SO SUEZ PINK BT ABDULLAH (B.com CHALI AK UNGANG (KU Seni Visual) B.Ed.A (Literature)(UKM) TESOL..com SIA NGUOK MOUI B.D(UM) Sejarah. Sains Alam Sekitar tptay73@hotmail. Muzik RAVI A/L GOPAL B.com CHAI SHEAU MING (KU Muzik) B.South Australia).Ed(Unimas).A(Hons)(UM).

com NYOLET AK ABUN B. Post Colonial Literature geo_diie@yahoo.Scotland) M.of Exerter.com YUSMARIZA BT HJ REDUAN B.U.Kingdom) TESL guyus_77@yahoo. (TESL) (University of Auckland.Mass Com.Lite. UK) Linguistics GEORGE AK DIIE BA(Ltt)(USM) MA (UKM) English Literature.Ed. (Hons)TESOL (University of Strathclyde.Sc.Ed.my KAMARIAH BINTI HJ SAMSUDDIN B.Ed(Tesl)(UTM) TESL shirscs@yahoo.NZ) TESL Greatest_gem@yahoo.Ed. (TESL) (Victoria University of Wellington. 8 ..(Unimas) Eng. Manchester.(UM). TESL SU CHAI SIIK B. Certificate of Legal Practice TESL. michaelsaml@hotmail.MBA(Unimas) Tesl. Humen Resource tingang@hotmail. NZ) TESL Koh_esther22@yahoo.com MICHEAL TOH KA MING B.Sc.Sc.Ed Tesl(Hons)(UM) Corp.Ed. Human Resource Manag. Glasgow.com HANNAH SIM PHEK KHIOK B.(Language and Management)(University of Bristol.Ed (TESL)(UITM) English Language Studies. M.(Hons)Tesl(Unimas). Laws sanjandaik@gmail.Ed.com KOH ESTER B.of London).(Hons)(UM) M.(Tesl)(UTM).Ed(Tesl)(UPM) M.NZ) TESL Sharifah_linakhaliesah@yahoo.TESOL (Monash University Australia) TESL/Geografi. Language and Management plee113@yahoo.A (UPM) M. (TESL) (University of Auckland.A (Hons)(USM) MESL (UM) English Language hanns8@yahoo.(Hons)Tesl(Uni.com TAN PHAIK LEE Dip.TEFL (University of Sydney) B. M. (USM) Persuasive Com. TESL (UPM ksamsuddin@gmail.com SANJAN AK DAIK B.com.com TINGANG TRANG B. (TESL)(UPM) M.A.my SITI AZURA BINTI SAID B.com ROSEMARY LEE CHIONG KEE B.A(Hons)(UM) English Literature rosemaryleeck@gmail.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ANNE ANTHONY LAJINGA BA (Hons)(U.com. English Language TESL RUTH WONG HUNG HENG (B.Ed. LLB(Laws)(Uni.com SHARIFAH LINA KHALIESAH BINTI SYED MOHAMED ANUAR B.com JESSICA LIM SU YEE B.A.Ed.UK) TESL.Ed.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Unit Pengajian Cina CHEW CHUI KIAN (KU Pengajian Cina) B.com AMY AK DUSIN (KU Pendidikan Luar & Rekreasi) B.Ed (UKM) Sains Sukan dollah70@yahoo.A. Pendidikan Jasmani amy.Sc Ed(Hons) Kimia/Matematik LEE GIM KEIT B. mttan@pc.Sc.Ed(Sc)(UPSI) MSC(UPM) Sains major Kimia.Ed(Hons)(USM) M. Kimia Alam Sekitar mnlmurugan@gmail.UK) Sains & Pendidikan.A(UKM) Geografi/Sains Politik. Fizik oenghong@yahoo.Cina.dusin@yahoo.Sc Ed(Hons) LLB (Hons)(Univ.(Hons)(USM) M.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik.Sc (UPM) Geografi/Sains Politik.A.jaring.Ed(Hons)(UPM) M.Jasmani rzyee@hotmail.com KHOR KWEE TIANG B.Pendidikan JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OOI ENG HONG (Ketua Jabatan) B.Sc(USM) Math/Sains.com ABG ISMAIL ABG JULHI B. M. Dip.A. B.Ed(UPSI) Sains Sukan.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua YEO CHUI ENG B.Sc.Pend.A.Ed(Hons)(UKM) M.of Manchester. Physic Edu.A.A (Hons) (USM) M.Sc.com PUSPALEELA HABIBIE NORLELA BT ABDULLAH B.(UM) Peng. Sains Sukan danajun06@yahoo.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua TAY PUI HOON B.D.A(Hons)(UM).Cina/ Ekonomi Asas chuieng_0229@hotmail.Of London UK).com DANA RAJA A/L NARAYANASAMY (KU Pendidikan Kesihatan) B.Ed (UPM) Pendidikan Jasmani 9 . Curriculum&Instruction.Texas).com LEE SUNG PING B.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua chewchuikian@gmail.of Houston.(Sastera)(UPM) Bahasa Mandarin phten99@gmail.com TAN MING TANG B.(UM) Fizik/Math.my CHIN TEOI PENG (KU Sains & Pensyarah Cemerlang) B.Ed(Dist.(Hons)(USM) M.Ed.)(Univ. Ph.Ed(Uni. Kimia MURUGAN A/L RATAMUN (KU Alam Sekitar) B. Undang-Undang.Ed (Hons)(UKM) M.com LUCY ROSSY SYLVESTER (KU Pendidikan Jasmani) B.com JABATAN SAINS LIM POH MOY (Ketua Jabatan) B. Pend.

Educ. Psik.com MARY WONG SIEW LIAN Penyelaras Unit Inovasi & Penataran B.(Univ.com TAN YOO HEONG (KU Disiplin & Tatatertib) B.Pend.com TOH WAH SENG Penyelaras Unit Penilaian Program B. M.Ed. Bio./Math.com 10 .(UM).Mang & Lang. Dip.Pend. Sains Sukan norani53@yahoo.com JABATAN HAL EHWAL PELATIH ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (Ketua Jabatan) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAHED BIN BUJANG MI B.of WesternAustralia) Teacher Edu.Sc.com CHUA LEE CHUAN Penyelaras Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan Inovasi B.Ed. Pembang.D(UKM) Sosiologi Pend.(Hons)USM M. Peng.Sc(UNIMAS) Antropologi & Sosiologi..(UPSI) Pendidikan Jasmani.(Hons)(USM) Bahasa Melayu ROJIAH ABDULLAH (KU Perkembangan dan Khidmat Kaunseling) B.Soc(Hons).Teaching(Mentoring) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Rekod & Data) B.M(UPM).Ed.A. Ekonomi/Tesl NAZAMUD-DIN BIN ALIAS D.Ed(PBMP)(UPM) NORANI BIN DRAHMAN (KU Kebajikan dan Sosial) B.Ed (UTM) M. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo.Pend.com. Sains Kog.(Hons)(UPSI) PJK. Dip.D(UPM) Ekonomi. PhD. Ekonomi.(Hons)(UM). Pentadbiran Pendidikan chua_leechuan@yahoo.com MUSTAFFAR BIN AHMAD (KU Kediaman Pelajar) B.Ed(Hons)(UPM) M. marywsl@yahoo.Perubatan Veterinar.Sc.Ed(UKM) Dok. & BM. Dip.KPM) M.A(Hons)(UM).Sc.(Unimas).Ed.Ed(UTM) Bimbingan Dan Kaunseling JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME SITI ZOHARA BT YASSIN (Ketua Jabatan) B.Pengukuran &Penilaian nazamuddin_alias@yahoo.Hons(Unimas).Ed..Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.(Uni.(Hons)(UPM) M. Sains Sukan wahedbujang@yahoo. Sains Sosial.Bristol) Pend.(UM) M.Ed(UPM) M. Pembang Sumber Manusia chuahkim_hwa@yahoo.Ed(KOPEDA. Ph.Sumber Manusia. Matematik. Ph.D(UM) Biologi..V.A(Hons) (UKM) M. Sumber Manusia. Ph.my CHUAH KIM HWA Penyelaras Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan B.Sc (UPM).Ed.(UM) M.Sc.

Pendidikan ADELINE AK EDWIN (Pegawai Pengurusan) B. Dip.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SITI ZALIHA BT REDUAN B.A(Hons)(USM).Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik. Pertanian KHB. of Bristol) Ph. (Hons) (UPSI) TESL ajien@msn.IT(Unimas) IT. B. Thadzul Azali Bin Jumaat Tiwi Bt Kamidin Rosliza Bt Abdul Aziz Zainal Abiddin Bin Masleh UNIT-UNIT (diketuai oleh Timbalan Pengarah) UNIT KHIDMAT PENGURUSAN (KUKP) ABANG ADAM BIN ABANG DELI (Ketua Unit) LLB(Hons)(UM) M.Ed(Univ. Early Childhood Ed. Management.uk AJIEN AK NYIGOR(Pegawai Pengurusan) B. JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ANONG AK MAGAL @ PATRICK (Ketua Jabatan) B. Math/Fizik pstoh@streamyx.A (OUM) Muzik & Pendidikan. Alam Sekitar Sains TOH POI SENG Ketua Unit Teknologi Maklumat B.Sc.com UNIT PEPERIKSAAN (KUP) LEE VUI LIN (Ketua Unit) B.com UNIT KOKURIKULUM (KUKO) MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (Ketua Unit) B.A(Hons)(UKM) 11 .Pend. Early Childhood Edu. (Hons) (UNIMAS) Kimia Sumber adelineedwin@yahoo.D(Univ. (Hons) Teknologi Multimedia (UMS) MIM(Master of Instructional Multimedia(USM) Teknologi Multemedia AMBIKAPATHI A/L SHANMUGAM B. Management In Library & Information Science ambishan@yahoo.Sc.Ed (UKM) Jenayah & Sivil. Geografi UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (KULDP) EN AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) (B. M. M.com KHAIRUL ZAMRI OTHMAN Ketua unit Teknologi Pendidikan B. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail.com CUTI BELAJAR Azhar Bin Mohd.Ed (UTM).Ed (UPM) M.Ed(Hons)(UPM) M.A(Hons)(UM).A (UIA).A. Sabil Azman Bin Ariffin Nor Aznan Bin Mahmood Hj.A.Sc.(Hons)(UM) M.(MPSI) Peringkat Awal Kanak2.A.co.Ed(Hons)(USM) MA.Sc. of Bristol) Biologi/Matematik.A (UM) Geografi.Ed.Ed.

Muzik PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR MOHAMMAD BIN HAMDAN (Pegawai Pengurusan) ABDUL GAPAR BIN HJ ABU BAKAR (Pegawai Pengurusan) MICHAEL TARANG JELAMING (Bina Insan Guru) 3. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.Ed (Deakin University) Matematik.A (UPM) Bahasa Inggeris LOI HIENG KING (Jurulatih Kokurikulum) B. M. Pendidikan Matematik loihk@hotmail. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo.my KAMARUDZAMAN BIN HJ MOHD ALI (Pegawai Pengurusan) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian mjiman50@yahoo. Pend.Melayu azhar1957@yahoo.Ed(Hons)(USM) Peng. Sijil Khas (MPIK) Art.(UKM) M.com Chai Syn Jui (Peg.com.com UNIT PRAKTIKUM (KUPr) YUSOP BIN MALIE (Ketua Unit) B. Commerce.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan.3 Anggota Staf Sokongan Belinda Bt Bunya (Penolong Akauntan) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo. Music.Ed(UKM).Ed.com M.Sc(UiTM) M.com PEMBANTU PENYELARAS PRASEKOLAH & TEACHING SCHOOL ROSELINE LIU KUI GOH Sijil Guru (IPBL). Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies Madihah Bt Bol (Ketua Penyelia Asrama) STPM nnoorma63@yahoo. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo.Khas malieyusop@yahoo.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.com Lunna Ak Jaong (Pembantu Tadbir / Kesetiausahaan) DSS(UiTM) Sains Kesetiausahaan 12 . Pend.com PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA RAYMOND KHO KIANG HENG Sijil Perguruan (IPBL) Perdagangan UNIT PUSAT SUMBER (Ketua Pusat Sumber) AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (Ketua Unit) B.com Dennis Liew Fui Song (Pembantu Tadbir) Sc Zainal Abidin Bin Salleh (Peg.Khas.Sc (Hons) (UM).com UNIT GRAFIK (Pereka Grafik) MOHD AZHAR ZAINAL (Ketua Unit) B.

4 Unit Kemudahan Fizikal Makmal Komputer Makmal Komputer yang terletak di Blok Pusat Sumber. Internet tanpa wayar.com Andrew Bujang (Pembantu Am Pejabat) SJC Abas Bin Minggu (Pembantu Makmal) SPM ferdi_zihan83@yahoo. Pengimbas. Khidmat Pelanggan) SJC ongvy@yahoo. Pencetak. Bilik ini dikhaskan kepada pelajar atau guru-guru terlatih yang menghadiri kursus di IPBL.com Haslawati Bt Hadni (Pembantu Makmal) SPM hasrez@yahoo.IT Sains Komputer lizakay08@gmail.com Siti Aisyah Bt Abdullah (Pembantu Makmal) DSC(UiTM) Sains Komputer aish_dy@yahoo. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan seperti LCD.com Nemah Bt Bakar (Pembantu Tadbir) SPM njwnie@yahoo. 10 buah Komputer. Sistem Maklumat) Ms. Aras 1 mempunyai 4 buah yang berkapasiti 25 orang pelajar bagi sebuah bilik.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di institut dan di bawah jagaan Jabatan Teknologi Pendidikan.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan P&P. kerusi dan meja.com Liza Kay Ak John Jeffrey Sirabung (Peg. Bilik Simulasi Bestari Bilik Simulasi terletak bersebelahan dengan Dewan Brooke. Kemudahan Internet berwayar dan tanpa wayar serta Pengimbas.com Suciyam Pajo (Pembantu Am Pejabat) SJC 3. Bilik ini dibuka dari pukul 7. Makmal ini hanya dibuka dari pukul 7.com Ong Poh Chin (Peg. Televisyen. Pencetak.Sc(Hons) Pengurusan Maklumat(Pengurusan rekod) psa_edd77@yahoo.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Philomena Septimus Amit (Pustakawan) B. Speaker. 13 . Ia dilengkapi dengan 25 buah komputer dan peralatan lain seperti LCD.

Bilik Seni IPGKBL mempunyai sebuah bilik yang memuatkan seramai 25 orang pelajar. Muzium ini di bawah penjagaan Ketua Jabatan Sains Sosial. Ia dibuka kepada pelajar dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja. Pusat Sumber ini hanya satu tingkat sahaja dan boleh memuatkan 14 . Ia di bawah pengawasan seorang pensyarah Seni dan dibuka kepada pelajar dari pukul 7. Pusat Sumber Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (PS. Bilik Muzik Bilik Muzik boleh memuatkan seramai 20 pelajar dan ia di bawah pengawasan pensyarah Muzik. khususnya subjek yang berkaitan dengan Sains. Bilik ini dilengkapi dengan peralatan muzik bagi menyokong P & P.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Makmal Sains IPGKBL mempunyai 5 buah makmal sains bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran. Ia terletaak di hadapan Makmal Sains. Muzium Mini IPGKBL mempunyai sebuah muzium yang menempatkan bahanbahan bersejarah institut. Kapasiti bagi setiap makmal adalah 25 orang. Bilik ini terletak di belakang Blok Pentadbiran. Tingkat 2. Makmal ini di bawah penjagaan seorang pensyarah dan dibantu oleh tiga orang pembantu makmal. Ia merupakan pusat sumber induk IPBL yang terletak di Blok Pusat Sumber. IPGKBL) merupakan pusat maklumat dan satu keperluan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bagi IPBL.

f. mempunyai sejumlah Antara kemudahan yang disediakan untuk staf dan pelajar adalah seperti berikut:a. sofa bagi mengadakan majlis makan-makan atau tempat staf beristirehat (pada waktu rehat tengah hari) atau mengadakan perbincangan. Ianya di bawah penjagan Pegawai Eksekutif. Perkhidmaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Perkongsian sumber dan mekanisme kemudahcapaian Katalog Awam Atas Talian (OPAC) Pangkalan Data MyLib Pinjaman Antara Perpustakaan Kemudahan lain (perkhidmatan yang disediakan dari segi ruangan pembaca. TV. Internet.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 100 orang pengguna. e. Bilik Latihan Bilik Latihan juga dilengkapi dengan Penghawa Dingin. LCD. meja. Bilik Serbaguna Bilik Serbaguna yang boleh muat 80 orang yang dilengkapi dengan Penghawa Dingin. PA System. c.700 ribu koleksi buku dan bahan rujukan. Papan Putih. 15 . Dewan Brooke digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti. pinjaman dan pemulangan. TV. WIFI Dewan Brooke IPGKBL menyediakan sebuah dewan yang dinamakan Dewan Brooke dan dapat menampung 150 orang. surat khabar kerusi. Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) Terdapat sebuah auditorium yang dinamakan Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) yang boleh menampung 300 orang. Skrin LCD. Pemain Cakera DVD dan Projektor Lutsinar bagi tujuan latihan atau kursus. b. Pusat Sumber ini 35. d.

peti sejuk dan television. Kemudahan Tempat Beribadat IPGKBL juga menyediakan sebuah masjid dan dua buah gereja (Chapel) bagi warga IPGKBL menjalani aktiviti kerohanian. 16 . Pada waktu pejabat juga terdapat ruang rehat di Bilik Umum iaitu di depan Bilik Pejabat Penyelia Asrama.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pusat Kegiatan Pelajar Disediakan satu ruang rehat di setiap asrama kediaaman pelajar yang dilengkapi dengan sofa.

v. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT AM 4. Menggunapakai pelbagai kaedah. ii. iv. pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori. iii. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti.1 Visi IPG Kampus Batu Lintang Institut Pendidikan Guru peneraju kecemerlangan pendidikan guru.3 Objektif Program Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: i. 4. 17 .2 Misi IPG Kampus Batu Lintang Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia 4.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4.

4. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. IPG mempunyai 27 buah institut perguruan di seluruh negara. 18 . hasil pembelajaran.4 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagai prasyarat. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah.1 Matlamat Dan Hasil Pembelajaran Program Pengenalan Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi:       Etika Profesional Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal Kemahiran Kebolehpindahan Penghayatan dan Amalan Nilai 4.

dan etika profesional keguruan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. etika. dan ketrampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. c) menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. e) memiliki dan menampilkan nilai. dan 19 . budaya. sosial. psikologi. Hasil Pembelajaran Program Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang: a) menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. pentaksiran. g) mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. b) menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing. f) menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran. bahan kurikulum.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matlamat Program Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. d) berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 20 . dalam 4. 2. 6. Jenis program adalah seperti yang berikut.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian h) mempraktikkan semangat keusahawanan mengendalikan kehidupan harian.4. 8. 5. 1. 7. 3. 4.2 Jenis Program IPG Kampus Batu Lintang mengendalikan 8 program.

bapa.0 PERATURAN AKADEMIK. ibu. Keputusan peperiksaan seseorang calon ditunda sehingga semua syarat yang dikenakan oleh Lembaga Peperiksaan Institut Pendidikan Guru disempurnakan. suami/ isteri dan anak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN Singkatan JKPPMPG Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru Jumlah Mata Gred Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru Nilai Mata Gred Purata Mata Gred Purata Mata Gred Terkumpul JMG LPPG NMG PMG PMGT - Tafsiran diberhentikan Satu keputusan Lembaga Peperiksaan Institu Pendidikan Guru atau pihak berkuasa tatatertib institusi untuk menamatkan pengajian seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru Akronim bagi Gerakerja Kokurikulum atau aktiviti luar kurikulum Seseorang tanpa mengira umurnya. Kebenaran meneruskan pengajian ke peringkat berikutnya. Kokurikulum guru pelatih keluarga terdekat kenaikan bersyarat keputusan ditangguhkan 21 . tetapi tetakluk kepada keputusan peperiksaan/ penilaian yang belum diperolehi.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kerja kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru sepanjang tempoh kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar institut pendidikan guru dengan mementingkan bimbingan sepanjang proses pelaksanaannya dan segala bahan berkaitan disimpan sebagai satu rekod yang mencerminkan perkembangan pembelajaran. Markah yang maksimumnya 2 markah di bawah tahap minimum bagi pangkat lulus atau kepujian atau cemerlang. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru Proses menilai tingkah laku murid pendidikan guru berdasarkan kriteria tertentu. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik mengetuai sesuatu unit di dalam sesebuah jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. bertanggungjawab sebagai pegawai pengawal dan ketua pusat tanggungjawab untuk mentadbir Institut Pendidikan Guru. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Menteri. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik mengetuai sesuatu jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. Prosedur dan implikasi yang sama Nilai dalam bentuk angka yang diberi kepada sesuatu gred Seseorang tanpa mengira umurnya. Nilai yang diberikan kepada sesuatu subjek berdasarkan jumlah jam kuliah seminggu. kerja kursus berasaskan ilmu Ketua Jabatan Ketua Unit kredit markah pinggiran moderasi murid pendidikan guru mutatis mutandis nilai mata gred pelajar pemerhatian Rector Institut Pendidikan Guru 22 . Penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan oleh panel yang dilantik oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru Seseorang tanpa mengira umurnya.

Proses ujian formal yang dijalankan menurut peraturan dan pada masa yang ditetapkan Peperiksaan kali pertama yang dijalankan pada akhir sesuatu tahap pengajian Calon yang menduduki peperiksaan ulangan dengan status peperiksaan asal Peperiksaan untuk murid pendidikan guru yang tidak dapat menduduki peperiksaan asal atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh LPPG. bertanggungjawab mentadbir sesebuah Institut Pendidikan Guru. Peperiksaan kali kedua bagi sesuatu tahap pengajian yang dijalankan dalam semester berikutnya. Statusnya sebagaimana calon yang menduduki peperiksaan asal. Akta 174. Suatu proses pengukuran yang dikendalikan sepanjang tempoh kursus untuk menentukan tahap pencapaian objektif kursus. dalam program kursus pendidikan guru. seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dengan tugas-tugas. di mana berkenaan. Satu kaedah penilaian yang dijalankan dalam jangka masa pendek bagi merumuskan pencapaian objektif melalui sesuatu aktiviti pembelajaran yang ditetapkan Suatu kaedah penilaian dengan menggunakan sesuatu instrument untuk mensampelkan tingkah laku pelajar Institut Pendidikan Guru pengkhususan penilaian peperiksaan bertulis peperiksaan asal peperiksaan khas peperiksaan tertunda peperiksaan ulangan pihak berkuasa tatatertib purata mata gred taksiran ujian 23 . kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan tatatertib di bawah seksyen kecil(3) seksyen 5.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengarah Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Suatu bidang pengajian yang menjurus kepada sesuatu subjek. Jumlah Mata Gred dibahagikan dengan Jumlah Kredit yang ditetapkan setiap semester. Ia adalah untuk murid pendidikan guru yang gagal dalam peperiksaan kali pertama (peperiksaan asal) Pegawai Hal Ehwal atau.

Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Rasmi Pindaan 1994. c. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal berasaskan peruntukanperuntukan empat dokumen berikut: a. Perjanjian Pendidikan Guru menurut kuasa Akta Kontrak 1950 (Akta 136) serta Akta Kontrak Kerajaan (Akta 120) Perkara 1 (a) dan Perkara 4 (c) d.1 Pendahuluan Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. Akta Pendidikan 1999 ( Akta 550) di bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 di bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan 1997). 24 . berdasarkan kepentingan setiap komponen itu ujian esei ujian lisan wajaran 5. Akta 174. afektif dan psikomotor pendidikan guru balas murid ujian objektif Kaedah penilaian yang memerlukan pelajar Institut Pendidikan Guru memilih jawapan yang betul daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ujian amali Kaedah penilaian yang memerlukan tindak kemahiran kognitif. b. Kaedah penilaian yang memerlukan tindak balas melalui penulisan Kaedah menilai kecekapan dalam peraturan sesuatu bahasa atau dalam penggunaan bahasa isyarat Pengagihan peratusan antara komponen peperiksaan dan kerja kursus. Penilaian dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997.

memaklumkan kepada semua pelajar Pendidikan Guru tentang peraturan. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan semua pelajar Institut Pendidikan Guru.1 Kaedah Penilaian Komponen kursus yang dinilai menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. 5.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Di Bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. d.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan. 5. dan e. b. 25 . memaklumkan kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru tentang implikasi peraturan-peraturan tersebut.2 Objektif Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal dengan tujuan: a.peraturan Institut Pendidikan Guru yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Berikut adalah peraturan-peraturan peperiksaan. sepanjang masa dalam tempoh berkursus. Penilaian Dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. penilaian dan pensijilan bagi semua kursus Institut Pendidikan Guru yang perlu difahami dan dipatuhi oleh pelajar pendidikan guru. c. menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab pelajar Institut Pendidikan Guru terhadap kursus yang mereka ikuti.

vii) Laporan Ringkas. iii) Ujian Amali. yang 2) Beberapa contoh taksiran adalah seperti berikut: i) Ujian objektif. Penialian Praktikum ini adalah untuk beberapa program kursus sebagaimana diperincikan dalam kurikulum berkenaan. 4) Penilaian Projek Khas Penilaian Projek Khas dijalankan secara taksiran berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan bagi sesuatu program kursus dan bidang pengajian tertentu sahaja. dan iii) Bentuk-bentuk lain yang bersesuaian diperkenalkan dari semasa ke semasa. Kerja Kursus 1) Perincian kerja kursus dan taksiran adalah menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pelajar pendidikan guru dinilai melalui kaedah berikut: A. ix) Aktiviti Pembelajaran. viii)Laporan Kajian. ii) Ujian Esei. iv) Kerja Amali. v) Kuiz. dan xi) Ujian Lisan. vi) Pemerhatian. 26 . x) Pembinaan Alatan Mengajar. 3) Penilaian Praktikum Penilaian Praktikum dijalankan secara taksiran. Kerja Kursus boleh dilaksanakan dalam bentuk berikut: i) Kerja Kursus Berasaskan Ilmu ii) Taksiran.

Peperiksaan i.Mata-mata pelajaran lain yang berkaitan. iii.kertas pensil. dijalankan secara kerja kursus. Ekonomi Rumahtangga.Ilmu Pendidikan (bagi Kursus Perguruan Praperkhidmatan sahaja). 27 . Peperiksaan Amali Peperiksaan Amali dijalankan untuk mata pelajaran tertentu. b) Peperiksaan bertulis dijalankan dalam bentuk berikut: i. Peperiksaan Lisan Peperiksaan Lisan adalah untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggeris dan mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5) Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum atau Gerak Kerja Kokurikulum atau singkatannya GERKO. Pendidikan Seni dan mata-mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa. dan iii. Muzik. Peperiksaan Bertulis a) Semua pelajar Institut Pendidikan Guru dikehendaki mengambil peperiksaan bertulis dalam bidang berikut: i. ii.bentuk-bentuk lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa ii. seperti Sains. dan ii.Mata Pelajaran Pengkhususan. B.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Mata Pelajaran yang dinilai secara peperiksaan dan kerja kursus.3. wajarannya ditentukan sebagaimana dalam Jadual 1 yang berikut: Peperiksaan Minimum 40%* Kerja Kursus atau Taksiran Peratusnya berubah menurut wajaran yang ditetapkan untuk komponen peperiksaan JUMLAH 100% *Subjek-subjek yang berteraskan kerja amali boleh menurunkan had minimum wajaran peperiksaan kepada 20% Jadual 1: Wajaran Peperiksaan dan Kerja Kursus b. 28 . Wajaran kerja kursus selain daripada (a) dan (b) di atas adalah menurut syarat yang ditentukan dari semasa ke semasa. Mata Pelajaran yang tiada peperiksaan dinilai melalui kerja kursus sahaja dan wajarannya adalah seperti berikut: Kerja Kursus Wajaran Praktikum 100% Projek Khas 100% Aktiviti Luar Kurikulum (GERKO) 100% Disertasi 100% Jadual 2: Wajaran Untuk Kerja Kursus c.2 Wajaran a.

vi. klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa akativiti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran. iv. ii. Jadual 2. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib. kurang daripada 100% tanpa sebab yang munasabah.3. Jadual 2. tutorial. Bahagian V. Perintah Untuk Membayar Pampasan).1 Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat-syarat yang berikut: i. Institut Pendidikan Guru yang kehadiran dalam kuliah. vii. Kaedah 48. Lengkap. Bahagian V. Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada menjadi murid pendidikan guru (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174.3. Hukuman Tatatertib). Lulus peperiksaaan sebelumnya.3. Kaedah 4 Kehadiran Di Kuliah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. sempurna dan lulus kerja kursus. tutorial. Kaedah 64. Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia atau Insitut Pendidikan Guru swasta yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. dalam semua mata pelajaran. Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. klas atau lainlain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan (Perkara 4: Petikan Akta 174 Jadual 2 Bahagian II. dalam semester/peringkat iii. Serta sempurna praktikum 29 . adalah berkaitan). Kehadiran 100% dalam kuliah . v.3 Kelayakan Menduduki Peperiksaan 5. Akibat Tidak Bayar Denda dan Kaedah 65.

5.3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada LPPG tetapi belum diputuskan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa bermulanya sesuatu sesi peperiksaan. 30 . ii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan.2 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang memenuhi syaratsyarat berikut boleh menduduki peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. Bagi mata pelajaran pengkhususan yang mempunyai dua buku kertas peperiksaan. markahnya dihitung dengan menggabungkan markah buku 1 dan markah buku 2. viii. iii. Pemberatan bagi setiap buku kertas peperiksaan itu ialah 50%. ii. Walau bagaimanapun keputusan peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai. Calon dikehendaki lulus gabungan kedua-dua buku kertas peperiksaan tersebut.3. Lulus kerja kursus serta kesempurnaan praktikum (jika berkenaan) adalah prasyarat untuk menduduki peperiksaan.4 Syarat Lulus Penilaian i. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh mana-mana pihak berkuasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (jika berkenaan). Lulus semua kaedah penilaian bagi setiap mata pelajaran pada setiap semester/ peringkat pengajian. 5. tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. i.

iv. 31 .00 bagi setiap mata pelajaran. v. dikehendaki menyempurnakan dan lulus kaedah penilaian ulangan kerja kursus dalam mata pelajaran berkenaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. v. iv. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang mempunyai lebih daripada satu buku kertas peperiksaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam mana-mana mata pelajaran. yang 5. iii. hendaklah mengambil peperiksaan ulangan mata pelajaran yang dia gagal sahaja. Mendapat Nilai Mata Gred (NMG) tidak kurang daripada 2. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam sesuatu mata pelajaran hendaklah menduduki peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Menyempurnakan prakiukum sebagaimana diperuntukkan dalam peraturan praktikum. vi. Murid pendidikan guru akan diberhentikan kursus apabila mendapat Purata Mata Gred(PMG) 1. ii.50 atau kurang. Markah minimum untuk lulus ilah 40% bagi setiap mata pelajaran. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang dinilai melalui kaedah penilaian kerja kursus sahaja.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. dikehendaki mengulang peperiksaan bagi buku kertas peperiksaan yang ia gagal sahaja.5 Penilaian Ulangan i. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam manamana kaedah penilaian dikehendaki mengambil kaedah penilaian ulangan dalam mata pelajaran berkenaan.

75 Gagal 20 – 29 E 1.75 Lulus 75 – 79 B+ 3. Gred Abjad.00 Gagal Jadual 3: Markah. ix. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal mana-mana kaedah penilaian ulangan akan diberhentikan kursus tanpa diberi sebarang diploma/ sijil/ kelayakan lain.19 F 1.00 Lulus 80 – 89 A3.6 Peringkat Markah Dan Gred Setiap mata pelajaran yang dinilai diberi gred berdasarkan markah yang diperolehi melalui satu atau beberapa kaedah penilaian sebagaimana dalam Jadual 3 yang berikut: Markah Gred Abjad Nilai Mata Gred (NMG) Keputusan 90 – 100 A 4. Nilai Mata Gred dan Keputusan 32 .50 Gagal 00 . Pelajar Institut Pendidikan Guru yang lulus penilaian ulangan dalam sesuatu mata pelajaran akan diberi gred lulus minimum (D+) sahaja. dibenarkan mengikuti kursus bagi semester/peringkat seterusnya secara kenaikan bersyarat.00 Lulus 60 – 64 C+ 2. 5. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang akan menduduki peperiksaan ulangan atau sedang menanti keputusan peperiksaan ulangan tersebut. viii. vii.50 Lulus 70 – 74 B 3. Peluang mengulang peperiksaan hanya sekali sahaja pada setiap semester/ peringkat pengajian.50 Lulus 50 – 54 C2.00 Lulus 30 – 39 D 1.25 Lulus 65 – 69 B3.75 Lulus 55 – 59 C 2.25 Lulus 40 – 49 D+ 2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian vi.

2 Kriteria penganugerahan sijil/ diploma/ kelayakan lain adalah seperti Jadual 4 yang berikut: 33 .8.7. v. jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan.8. Sempurna dan lulus aktiviti luar kurikulum (GERKO).8 Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5. Tempoh penangguhan hendaklah tidak melebihi satu tahun.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5.7 Ulang/Tangguh Kursus 3.7.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang tamat latihan akan dianugerahkan sijil/ diploma/ kelayakan lain setelah memenuhi syarat-syarat berikut: i. sempurna dan lulus praktikum (jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan) iii.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru boleh dibenarkan mengulang atau menangguhkan kursus sekali sahaja sepanjang tempoh kursus.00 atau lebih. Lulus semua mata pelajaran dan komponen kursus yang disyaratkan ii. Lengkap. Mendapat PMGT (bagi program kursus yang lebih baik daripada sekali peperiksaan) atau PMG (bagi program kursus yang hanya sekali peperiksaan) 2. 5. Tiada kes yang belum diputuskan oleh manamana pihak berkuasa. iv. 5. 3.2 Tempoh mengulang kursus atau meneruskan pengajian (selepas penangguhan kursus) hendaklah melengkapi satu semester pengajian. Tempoh tersebut hendaklah disesuaikan dengan tarikh bermula dan berakhirnya sesuatu semester/peringkat pengajian berkenaan.

dan lain-lain tingkah laku yang boleh ditafsirkan sebagai penyelewengan.2. 14 (empat belas) hari daripada tarikh rasmi keputusan peperiksaan.00 3.10 Penyelewengan i. 34 .99 B+ BD+ - B+ BD+ - *Purata berwajaran Jadual 4: Kriteria dan Pangkat Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5. JADUAL 2. memberikan peruntukan berkait dengan penyelewengan (lihat halaman 17 dan 18) ii. memberi peluang rakan lain meniru. Penyelewengan bermaksud menciplak.49 2.1. BAHAGIAN II. 30 (tiga puluh) hari daripada tarikh keputusan peperiksaan.00 . ii.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PANGKAT PENSIJILAN PMGT PRAKTIKUM (Minimum) GERKO* (Minimum) Cemerlang Kepujian Lulus Gagal dan tidak dianugerah sijil/ diploma/ kelayakan lain 3. 5.50 . meniru.4.9 Rayuan Keputusan Peperiksaan Hanya keputusan penilaian dan peperiksaan ulangan sahaja yang boleh dirayu. Bagi peperiksaan semester. KAEDAH 3: TATATERTIB AM. membawa masuk nota atau catatan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.99 0. AKTA 174. dalam tempoh seperti berikut: i. Bagi peperiksaan akhir.00 .00 . Rayuan hendaklah dikemukakan kepada LPPG melalui Pengarah Institut Pendidikan Guru berkenaan.

maka keputusan kerja kursus itu akan dibatalkan oleh LPPG. Kes penyelewengan 3.10. sijil atau kelayakan lain yang telah dianugerahkan kepada seseorang lulusan Institut Pendidikan Guru.11 Penarikan Balik Diploma.12 Akta 174. 5. iv. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 Di Bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1997 Berikut adalah petikan kaedah-kaedah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 serta Pindaan 1997 yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. maka keputusan peperiksaannya akan dibatalkan oleh LPPG. vi. 5. jika lulusan tersebut kemudiannya didapat mengemukakan dokumen kelayakan palsu semasa memasuki Institut Pendidikan Guru. v. Pengarah Institut Pendidikan Guru atau pegawai yang dilantiknya berkuasa untuk melaksanakan pemeriksaan tubuh (boy search) terhadap mana-mana calon yang disyaki menyeleweng. Sijil Atau Kelayakan Lain Lembaga berhak menarik balik diploma. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam peperiksaan bagi mana-mana kertas peperiksaan dan JKKPMPG mendapati dia bersalah. 35 . Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kerja kursus dan JKPPMPG mendapati dia bersalah.4 di atas hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii.10.3 dan 3.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

JADUAL KEDUA BAHAGIAN II TATATERTIB AM
Kaedah 3 Seseorang pelajar tidak boleh: a) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu, atau menyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu apa-apa pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerjakerja pentadbiran atau apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah/ arahan atau dengan kebenaran Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu; mengorganisasi, mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan, kuliah, tutorial, klas atau lain-lain aktiviti yang sah yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi; merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebabkan dirosakkan dengan apa-apa cara apa-apa harta Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan itu; Laranganlarangan Am

b)

c)

d) mengusik, mengganggu, mengalih atau dengan apa-apa cara melakukan sesuatu ke atas apaapa jua benda, objek, barang atau harta, atau dengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau menyebabkan apa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuan untuk menyebabkan atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang; e) membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas dokumen, atau gambar, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, atau menerima apa-apa buku, kertas dokumen atau gambar daripada mana-mana orang lain semasa dalam bilik peperiksaan itu, kecuali bahawa seseorang pelajar boleh, semasa ia di dalam bilik peperiksaan itu menerima daripada

36

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

penyelia apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau lain-lain benda yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif Institusi. f) berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan dengan apa-apa cara jua pun.

Kaedah 4.

Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, ia hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir, dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Jabatan dengan memuaskan hatinya sebabsebab ia tidak hadir dan mendapatkan kelulusan secara bertulis mengenainya. 1) Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran lain berhubung dengan kursus pengajiannya, pelajar itu hendaklah menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan di mana latihan itu dijalankan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan pelajar itu untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir dan dalam hal yang demikian dia hendaklah dengan seberapa yang boleh kemudian memberikan secara bertulis kepada Ketua Jabatan itu dengan memuaskan hati Ketua Jabatan itu, sebab-sebab dia tidak hadir dan mendapat kelulusan secara bertulis mengenainya. 2) Semasa menjalani amali, seseorang pelajar adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan atau arahan-arahan tempat di mana latihan itu dijalankan dan juga peraturan-peraturan dan arahan-arahan Institusi.

Kehadiran di kuliah

Kaedah 5

Latihan amali

37

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

3) Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peraturan Institusi dengan peraturan-peraturan tempat di mana latihan dijalankan, maka peraturan-peraturan Institusi hendaklah terpakai. Kaedah 6 Seseorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaian ketika menghadiri kuliah, tutorial, peperiksaan, klas, bengkel atau ketika melibatkan diri atau menghadiri apa-apa aktiviti sama ada di dalam atau di luar kampus atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kampus. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk sesuatu peperiksaan dan ia tidak tersekat daripada masuk peperiksaan itu, ia hendaklah masuk peperiksaan itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia mendapat kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab dan alasan yang menasabah kerana tidak masuk peperiksaan itu dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Eksekutif dengan memuaskan hatinya sebab-sebab ia tidak masuk peperiksaan itu dan mendapatkan secara bertulis kelulusan mengenainya Pakaian dan penampilan diri

Kaedah 7.

Masuk peperiksaan

BAHAGIAN V ACARA TATATERTIB Kaedah 48. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman-hukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali: a) amaran b) denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit; c) penggantungan daripada menggunakan apaapa atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan; Hukuman tatatertib

38

Selepas mendengar saksi-saksi itu dan memeriksa dokumen-dokumen atau lain-lain benda yang dikemukakan di hadapannya. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan keputusannya dalm kes itu. e) penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di Institusi. Pengakuan bersalah dan acara berbangkit Kaedah 55. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan fakta-fakta kes itu kepadanya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian d) penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusi selama tempoh yang ditentukan. jika ia mengaku kebenaran faktafakta ini pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahan tatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan. Jika pelajar itu mengaku bersalah. Selepas pelajar itu membuat rayuan jika ada. Mengumumkan hukuman 39 . f) penyingkiran daripada mana-mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan. oleh pihak berkuasa tatatertib Kaedah 52. dan jika ia memutuskan bahawa pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tatatertin itu iahendaklah meminta pelajar itu membuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukuman ringan. Pihak berkuasa tatatertib menyoal atau memanggil semula saksi Mengumumkan keputusan Kaedah 56. Pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semula mana-mana saksi pada bilabila masa sebelum ia mengumumkan keputusannya. untuk mendapat hukuman ringan di bawah kaedah 52 atau kaedah 56 mengikut mana yang berkenaan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajar itu satu daripada hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 48 atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. g) pembuangan daripada Institusi. Kaedah 57.

penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar. 1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawah Kaedah 57. memerintahkan pelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnya berkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaan dengan apaapa kerugian atau bencana kepada manamana orang atas nama pelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab oleh pihak berkuasa tatatertib dalam pembicaraan tatatertib itu. daftar itu hendaklah merekodkan nama pelajar. dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah 63. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada Bursar. Jika pihak berkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke atas pelajar itu. keputusan pembicaraan. kemajuan dalam perjalanan pembicaraan. 2) Amaun pampas an yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib di bawah perenggan (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan munasabah dengan memberi perhatian kepada segala hal keadaan itu dan hal keadaan orang- Daftar pembicaraan tatertib Kaedah 63. butir-butir kesalahan tatatertib. Jika pelajar tidak membayar denda itu. Membayar denda Kaedah 64. seseorang pelajar boleh diperintahkan membayar pampasan di bawah perenggan ini tidak kira sama ada harta yang rosak itu kepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. sebagai tambahan. Kaedah 65. ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus. pihak berkuasa tatatertib boleh. 40 . Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semua perbicaraan tatatertib yang dijalankan di bawah kaedah-kaedah ini. dan apaapa maklumat atau butir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar tersebut.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 61.

kerugian atau bencana yang tersebut dalam perenggan (1) atau adalah tidak menyentuh hak seseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampas an di bawah mana-mana undangundang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan. 5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajar di bawah perenggan (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihak berkuasa tatatertib sebagai berhak menerimanya 6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawah kaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambil langkah-langkah pembicaraan sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkan ganti rosak atau pampasan berkenaan dengan kerosakan. BAHAGIAN VI RAYUAN-RAYUAN Kaedah 67 1) Jika seseorang pelajar tidak puas hati dengan sesuatu keputusan pihak berkuasa tatatertib. 2) Rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan-alasan rayuan itu. pelajar itu boleh mengemukakan secara bertulis dalam dua salinan tentang cadangannya hendak merayu terhadap keputusan itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusan itu telah diberi. kerugian atau bencana itu. Rayuan 41 . 3) Pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) hendaklah dibayar oleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib. 4) Peruntukan-peruntukan Kaedah 64 hendaklah dipakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidak membayar pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) dalam tempoh yang ditentukan di bawah perenggan (3).BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian orang yang terlibat di dalamnya.

Menyampaikan rayuan kepada Menteri 42 . mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota-nota pembicaraan tatatertib yang berkenaan dengannya rayuan itu diberi. apabila menerima rayuan itu. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 68.

Setiap semester mengandungi 20 minggu.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.0 SISTEM AKADEMIK 6. MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu 43 . 6. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.1 Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.2 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 6.

44 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian praktikum. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

Kursus KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 JUMLAH Kredit 23 (17%) 2. kemahiran generik. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.1 Struktur Program Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.1. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Bil. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 24 (18%) 133 (100%) 7.1 Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 45 . dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru (IPG). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. 86 (65%) 3.0 STRUKTUR PROGRAM DAN STRUKTUR KURSUS MENGIKUT SEMESTER 7.

Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program. praktikum 24 minggu. PBS dijalankan selama 4 minggu. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. dan internship. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses.1. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 46 . manakala internship selama 4 minggu. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Major. praktikum. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.3 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. dan Amalan Profesional.1.2 Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 7.

4 Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment.Persatuan Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) Sem.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (KBSR).1.Permainan Kokurikulum . 7.Unit Beruniform II Kokurikulum . ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). 7.Unit Beruniform I Kokurikulum . Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Elektif ini tidak diperuntukkan kredit.5 Perincian Kursus Yang Ditawarkan Dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: Kursus Wajib Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 47 .1.

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Kod Kursus *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Nilai 3 kredit dimasukkan pada Semester 6 Kursus Teras Pengajian Profesional Kod EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 Kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) Sem. 1 2 3 48 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Kredit Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I Bina Insan Guru Fasa II Bina Insan Guru Fasa III Bina Insan Guru Fasa IV Bina Insan Guru Fasa V Bina Insan Guru Fasa VI Jumlah (45 jam) (10 jam) (10 jam) (35 jam) (10 jam) (10 jam) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

Senarai Kursus Major dan Kod Bil.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah 4 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) 5 6 7 8 *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.Bahasa Melayu Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) Sem. Kursus Major.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II . 1 2 3 4 5 6 7 Kursus Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Kod BMM BCN PIM MTE SCE PRA PKP 7. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 49 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .1 (a) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Ambilan Januari 2007 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) Sem. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 7. 1 1 2 2 3 Kursus Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca 50 .2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3116 Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 3(3+0) 45 (34%) 8 (b) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 Ambilan Januari 2008 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.2 Kod BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 51 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions.2.3 Kod MTE 3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Matematik Pendidikan Rendah Kursus Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.2.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 52 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.5 Kod SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Sains Pendidikan Rendah Kursus Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .4 Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .2.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.7 Pendidikan Pemulihan Kod PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKU3106 PKP3107 PKP3108 PKU3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Kursus Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan komunikasi Perkhidmatan dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II (Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 53 .2. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .6 Pendidikan Prasekolah Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

2.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Kod PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKB3109 PKB3110 PKB3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 Kursus Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian (gugurkan) Dalam Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Pemulihan dalam Komuniti (termasuk pemulihan) Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas (Kaedah) * *Termasuk pemulihan Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas (Pelaksanaan dan Pelaporan) * Termasuk pemulihan Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 PKU3115 3(0+3) 45 (34%) 8 7.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Pakej Elektif 1 Bil. 54 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.

BAM3116 3. Bahasa Arab BAM3117 BAM3110 PKE3101 Pendidikan Kesihatan PKE3102 PKE3103 PKE3104 BMM3101 5. 55 . Elektif 1 PJM3102 PJM3106 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Melayu BMM3102 BMM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 4. 2 3 4 5 1. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIM3101 Pendidikan Islam PIM3102 PIM3109 PIM3110 BAM3109 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 2 2.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil.

Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 3 3(2+1) 4 BCN3112 BTM3102 BTM3103 7. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Elektif 1 BMM3103 Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(3+0) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kredit 3(3+0) Sem. 3 PSK3102 1. 5 BCN3105 3(2+1) 2 BCN3108 6. 3(3+0) 4 PSK3103 3(2+1) 5 56 . Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 5 2 3 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 4 5 Pakej Elektif 2 Bil.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil.

ELM3103 3(3+0) 5 ELM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 SCE3104 SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Elektif 2 PSK3104 Kursus Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) Teaching of Numbers. Mathematics MTE3109 MTE3112 PSV3104 3. 6 ELM3101 ELM3102 Pendidikan Moral 3(3+0) 3 3(3+0) 4 2. Science 5. Decimals and Percentages Assessment Practices in Mathematics Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Kredit 3(2+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Pendidikan Seni Visual PSV3105 PSV3107 PSV3111 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 57 . Fractions.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 58 . Kemahiran Hidup RBT3118 RBT3119 RBT3120 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 9. Bahasa Melayu Pengajian Sukatan BMM3101 Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu BMM3102 Sekolah Rendah (dan *PBS) BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi (dan *PBS) Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah (dan *PBS) Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3(3+0) 3 8. Elektif 2 MZU3104 MZU3110 Pendidikan Muzik Kursus Asas Pendidikan Muzik Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (dan *PBS) Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah Kredit 2(2+0) 1(0+1) Sem. MZU3111 MZE3101 MZE3102 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 3 7. 3 3 6. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10.

Elektif 2 PRM3104 PQE3101 11. English Language ELE3103 ELE3104 BCN3105 3(2+1) 3 BCN3108 13. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 6 3 4 5 6 59 . 6 3 4 5 6 3 4 5 6 12. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 4 3(2+1) 5 BCN3112 BTM3102 BTM3103 14. Pendidikan AlPQE3102 Quran PQE3103 PQE3104 ELE3101 ELE3102 Kursus Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir AlQuran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan *PBS) Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching (dan *PBS) English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology for Young Learners Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil.

60 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. 7. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 Kursus Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 hingga 8 Pada setiap semester. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) Kod WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 Kursus English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan **PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah * ** *** Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. 61 . Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus Semester 3 (Tahun 2) Kod WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 Kursus Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS ) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) English Language Enrichment I Jumlah Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) Praktikum I (4 minggu) Jumlah * Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 5 (Tahun 3) Kod WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX PRK3101 Kursus Kokurikulum . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. 62 . Semester 4 (Tahun 2) Kod WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 Kursus Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3 (2+1) 3(x+x) TK 19 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. Semester 6 (Tahun 3) Kod WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 Kursus Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) Kod EDU3107 XXX3113 PRK3103 Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(x+x) 6 12 * Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 8 (Tahun 4) Kod EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 63 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) Praktikum II (8 minggu) Kredit 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 ** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. 64 .

dan menulis pelbagai penulisan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Islam Hadhari. jenis-jenis ayat.1 Sinopsis Kursus Wajib WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Islam dalam tamadun Melayu. tatabahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. dan menulis untuk pelbagai tujuan. English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) WAJ3103 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). membaca.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. kemahiran asas 65 . Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. isu-isu kontemporari. India dan Jepun). kemahiran mendengar dan bertutur. dan kemahiran mendengar. Cina. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. bertutur.0 SINOPSIS KURSUS MENGIKUT SEMESTER 8. jenis-jenis soalan. tokoh-tokoh tamadun Islam. dan proses pembangunan negara. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. membaca.

dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. operasi dan pengiraan. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. kesedaran ruang. pembinaan. ekspresi. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. agama dan hubungan etnik. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pendidikan jasmani dan kesihatan. masyarakat pluralistik Alam Melayu. konsepkonsep asas hubungan etnik. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pemulihan membaca dan menulis. pemilihan. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pengukuran. Kandungan kursus 66 . penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. dan kecerdasan pelbagai. inkuiri. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. seni visual. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah.

pengukuhan kemahiran dalam permainan. asas pertolongan cemas. sistem fail dan surat menyurat.penubuhan unit-unit kokurikulum. disiplin dan kerohanian. 67 . pengenalan alatan. dan majlis rasmi. struktur dan organisasi. pengelolaan aktiviti. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian memberi perhatian kepada pengenalan seni dalam pendidikan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. pergerakan dan seni visual sekolah rendah. pengurusan mesyuarat dan kewangan. aplikasi aktiviti kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. perlembagaan unit beruniform. Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) WAJ3111 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pendedahan kepada asas muzik. latihan dan taktik permainan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. gelanggang dan undangundang permainan. asas kawad kaki. mengetahui.

pelaksanaan dan penilaian projek. perkembangan dan kepentingan persatuan. pembinaan self-esteem. sejarah dan undangundang. pengkelasan persatuan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) WAJ3114 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. berdaya tahan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. sejarah. pengelolaan kejohanan. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru 68 . Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pengurusan. persediaan. kemahiran asas. Melalui perkhemahan pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. pengurusan ukuran balapan dan padang. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. potensi dan citra diri seorang insan guru. pengurusan pasukan. dan berdaya saing. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. berdaya maju.

Surat Pekeliling Ikhtisas. mengendali dan menghadiri bengkel. tertib di meja makan. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. aktiviti kerohanian/moral. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kembara sosial. interaksi dengan komuniti setempat. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. mandat. guru dan akauntabiliti profesionalisme. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. kesantunan berbahasa. BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. khidmat pendidikan kepada komuniti. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang seimbang. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. pengurusan sekolah. Pekeliling Perkhidmatan. iklim sekolah. kemahiran mendengar secara efektif. jenis khidmat kemasyarakatan. guru dan hubungan dengan komuniti. Akta 550 (1996 ). ciri-ciri kepimpinan. pengucapan awam. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kreatif dan inovatif. aktiviti kemasyarakatan. lawatan benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. khidmat pendidikan kepada komuniti. 69 . BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking.

tema bengkel. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi faktor perbezaan 70 . inventori konflik. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. refleksi. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) EDU3101 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. interpretasi dapatan ujian. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. interaksi profesional dengan guru cemerlang. inovasi guru cemerlang. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. prinsip-prinsip asas perkembangan. pelbagai teori pembelajaran. lawatan benchmarking. 8.

pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. teori. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu 71 . pemilihan. kemahiran berkomunikasi. matlamat. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. penggunaan dan penilaian media pengajaran. modelmodel pengurusan disiplin. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian individu. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. peranan guru biasa sebagai pembimbing. pengurusan media dan sumber pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. penghasilan. motivasi.

membaca. 72 . kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. peringkat perkembangan guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dan kelompok. kemahiran bernilai tambah. pemetaan kemahiran. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. kepemimpinan dan peranan guru.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. etika. 8. konsep 5P. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. akauntabiliti dan kesantunan guru. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan.3. pengisian kurikulum. Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) EDU3108 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. dan sistem bahasa.1 Bahasa Melayu Pendidikan rendah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. fokus utama dan sampingan. dan menulis). ciri-ciri guru sebagai seorang profesional.

pemarkahan dan markat. dan tatabahasa. afektif. kaedah. penulisan langkah pengajaran. dan pengukuran. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. pengajaran mikro dan mikro. teori-teori kognitif. dan teknik pengajaran kemahirankemahiran bahasa. penilaian. konsep strategi. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) BMM3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. pembinaan ujian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kaedah. dan psikomotor. serta membuat latihan dan penilaian kemahirankemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pendekatan. penilaian kemahiran bahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pendekatan. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. 73 .

masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. laman web. model perpautan dalam penyusunan bahan. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. variasi bahasa. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. perpautan antara bahan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. animasi dalam persembahan bahan. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. objektif. dan rasional. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. faktor luaran. Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) BMM3106 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. pengeditan bahan pengajaran secara on-line. peraturan paradigmatik. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. pembelajaran secara on-line dan off-line. stilistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. sifat bahasa. 74 . struktur linguistik. dan tapak pembelajaran. pemilihan bahan internet. penggunaan alat pengarangan. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. dan bahasa Melayu saintifik.

makna peribahasa. frasa adjektif. frasa sendi nama. dan sebutan baku. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. fitur makna. peristilahan. jenis kata adjektif. istilah singkatan. dan proses penerbitan ayat. ayat inti. fonem segmental. fonem. perubahan semantik. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. dan kelas kata tugas. sumber istilah. bentuk perkataan bahasa Melayu. ayat dasar. 75 . makna leksikal. fonem suprasegmental. kata adjektif. klausa. skema tatacara pembentukan istilah. dan pembentukan kata baru. lambang. golongan kata kerja. teori pembuktian. artikulasi dan articulator. dan ejaan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. huruf-huruf dan simbol fonetik. imbuhan dalam Bahasa Melayu. kata kerja. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM3111 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. ayat majmuk. frasa kerja. ketaksaan dan kekaburan makna. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ayat tunggal. golongan kata. makna ayat.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Perkamusan. kajian tindakan. model-model kajian tindakan. interpretasi BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. masyarakat. proses kajian tindakan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. sosial. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di 76 . tasawur (world-view) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. analisis data. perancangan dan proposal. Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. pengambilkiraan pengumpulan data. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. dan ekonomi). kaedahkaedah pengumpulan data. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. tatacara kajian pendidikan.

kosa kata. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) BMM3116 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah.3. laporan akhir kajian tindakan.2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) BCN3101 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. sastera bandingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. penganjuran seminar kajian tindakan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian sekolah dan menulis draf laporan. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. sastera kanakkanak dan remaja. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. dan peribahasa. Teknik-teknik 77 . Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. 8. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina.

teknik soal jawab. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. disusuli dengan latihan merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mengaplikasikannya. Tatabahasa klasik mengkaji golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. serta konsep pengajaran mikro. termasuk konsep. pemulaan dan penutup pelajaran. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. komponen ayat. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. penjelasan konsep.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. frasa. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. 78 . dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. ciri-ciri.

matlamat. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course comprises definitions. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Selain itu. ciri-ciri. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. peranan. prinsip asas tentang pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. 79 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. and historical development of prose. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. Teoriteori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. characteristics. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) BCN3111 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. iaitu Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. Ci. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. dipilih sebagai bacaan asas. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. 80 . dan Sanqu. proses pelaksanaan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. pertimbangan dalam pengumpulan data. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. kaedah-kaedah pengumpulan data. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. fiksyen. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. analisis data. penganjuran seminar. 81 . Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perancangan dan cadangan.

nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. simetri dan transformasi. Selain itu. teselasi. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. 82 . Geometry (Geometri) MTE3103 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.3. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik.3 Matematik Pendidikan Rendah MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah .

algoritma heuristik dan kaedah mengisih. algoritma. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. analisa laluan kritikal. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. aplikasi teori pembelajaran Matematik 83 . jenis-jenis carian. Statistics (Statistik) MTE3105 3(3+0) Dalam kursus ini. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) MTE3106 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. rangkaian. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. ujian Chi-Square.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. graf. teknologi dalam Matematik. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. pemprograman linear. Selain itu.

Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. aljabar matriks dan ruang vektor. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. mikro dan makro. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 84 . penggunaan dan aplikasi teknologi. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. Farctions. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Pecahan. Teaching of Numbers. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. pecahan. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. fungsi dan graf. Penggantian. Selain itu.

tatacara kajian pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3111 Teaching of Geometry. mikro dan makro. perancangan pengajaran efektif. model-model kajian tindakan. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. proses kajian tindakan. pengukuran dan pengendalian data. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. kaedahkaedah pengumpulan data. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam 85 . pelajar akan belajar konsep utama geometri. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. kajian tindakan. interpretasi Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) MTE3114 3(2+1) Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. analisis data. penggunaan teknologi. pengambilkiraan pengumpulan data. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) Dalam kursus ini. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) MTE 3112 3(3+0) Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. perancangan dan proposal. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) MTE3113 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah.

bentuk sains dan bagaimana kanakkanak mempelajari sains. makanan dan kesihatan. pembiakan tumbuhan. penganjuran seminar kajian tindakan. respirasi haiwan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. respirasi tumbuhan. laporan akhir kajian tindakan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. nutrisi haiwan. perkumuhan haiwan. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. 86 . struktur sel dan fungsi. nutrisi tumbuhan.4 Sains Sekolah Rendah SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan prosesproses yang berlaku dalam hidupan. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan MTE3115 3(1+2) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. kod dan kriptografi. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. perkumuhan tumbuhan.3. pembiakan haiwan. 8. kod klasik dan nombor rahsia. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanakkanak mengamati sains. tumbesaran. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kehidupan harian.

Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) SCE 3104 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian cara kanak-kanak mempelajari sains. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. asid karboksilik. sebatian beraroma. polimer tiruan dan plastik. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. teori pembelajaran Gagne. getah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak 87 . bijih dan galian. teori pembelajaran Ausubel. teori pembelajaran Bruner. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . perkembangan kanakkanak. kurikulum sains sekolah rendah aras II. bahan komposit. eter dan ammina. polimer semulajadi dan kertas. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. sabun dan detergen. Shiffrin dan Baddeley. teori pemprosesan maklumat-Atkin. perusahaan penyediaan ammonia. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. bahan bakar. teori pembelajaran tingkah laku. ester dan amid. pendekatan konstruktivisme. alkohol. Exploring Materials (Penerokaan Bahan) SCE 3103 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahanbahan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. aldehid dan keton. asid sulfur dan asid nitrik. aloi. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme.

kepelbagaian genetik I. pemahaman tentang trenda populasi. kepelbagaian biologi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. gerakan planet dan satelit. kepelbagaian haiwan. litar elektrik dalam rumah. memperolehi kemahiran manipulatif. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) SCE3107 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) SCE 3106 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. pemuliharaan ex situ. daya dalam cecair. menggunakan cahaya. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. faedah ekosistem. penjanaan dan transmisi elektrik. termometeri dan termometer. hasil-hasil 88 . Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Ia meneroka tentang ekosistem. kepelbagaian genetik II. kegunaan elektronik dan semi konduktor. fizik muzik. objektif pembelajaran. kerja dan mesin. pemuliharaan in situ. kepelbagaian tumbuhan. ancaman terhadap kepelbagaian. gerakan. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian.

fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. merancang rancangan pelajaran harian. Ia meneroka tentang tenaga. dan nuklear kimia. angkasa lepas. asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar. analisis skor ujian. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. bentuk-bentuk pentaksiran. cara pengendalian selamat 89 . rekabentuk dan pembinaan ujian. Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) SCE 3109 3 2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran. termokimia. Earth and Space (Bumi dan Angkasa) SCE 3110 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. elektrokimia. matlamat pentaksiran. Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) SCE 3111 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) SCE3112 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. pentadbiran ujian. penskoran pentaksiran. menulis rancangan pelajaran. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. rancangan mengajar harian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. alatalat pentaksiran. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. hukum pertama termodinamik.

model-model kajian tindakan. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. tatacara kajian pendidikan. perancangan dan proposal. Technology and Society (Sains. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. proses kajian tindakan. kajian tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. teknologi dan masyarakat. Teknologi dan Masyarakat) SCE3114 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian bahan-bahan kimia. interpretasi Science. teknik-teknik asas makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembaharuan dan penciptaan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pengambilkiraan pengumpulan data. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. 90 . sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. kaedahkaedah pengumpulan data. pengawetan spesimen biologi. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) SCE3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains.

Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan.5 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 8. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. penganjuran seminar kajian tindakan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran 91 . laporan akhir kajian tindakan. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. pendekatan.

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) PIM3107 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ayat kefahaman. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran alQuran. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan 92 . penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. penyediaan rancangan.

bentuk dan bidang penilaian. pendedahan secara amali penulisan khat. kemahiran asas. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan moden. pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). dan Penilaian PAFA. dan amali. kajian teks jawi klasik. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. 93 . Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIM3110 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. perancangan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam.a. perkara-perkara yang membatalkan iman. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. sembelihan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . dan isu-isu aqidah dalam kehidupan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.w. Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. kesan iman dalam kehidupan.. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. 94 .

hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah.6 Pendidikan PraSekolah Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) PRA3101 Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanakkanak. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah 95 . teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pengelolaan aktiviti prasekolah. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-kanak. 8. pendekatan dalam kurikulum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550.

seni bonekadan sastera kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. pembelajaran sains di prasekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3103 Perkembangan Fizikal. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. persekitaran. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. perancangan program sains. sosiodrama. muzik dan pergerakan. merancang aktiviti. proses kreativiti dan pendekatan 96 . faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical.

pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pengajaran. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak (Social and emotional development of children) PRA3107 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. pengurusan dan aktiviti. 97 . dan perbezaan individu. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. teori perkembangan moral. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Sprititual and moral development for preschool PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. ciricirinya. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanakkanak dan menilai kreativiti.

melaksanakan perekodan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penganalisisan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. menganalisis dan 98 . perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. komuniti dan institusi pendidikan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. objektif. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kepentingan dan prinsipprinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. hubungan keluarga. matlamat. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. nilai dan budaya. penyimpanan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) PRA3112 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah.

pengurusan kesihatan. . Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. 8. kecekapan hubungan. ciri-ciri murid pemulihan. dan program-program pemulihan yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian menginterpretasi data penyelidikan.3. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. pengurusan kelas. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. keselamatan dan pemakanan. objektif dan sejarah pendidikan pemulihan.7 Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) PKP3101 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep. konsep kepimpinan dan perwatakan. 99 . khidmat sokongan dan intervensi awal yang diperlukan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.

komponen bahasa. teori perkembangan bahasa. konsep dan sejarah perkembangan.ciri-ciri guru pemulihan. jenis-jenis pengamatan. kaedah menangani masalah bahasa. bahasa serta pertuturan. dan membina bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. 100 . pengurusan tingkah laku murid. PKP3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada teori dan konsep pengamatan. unjuran program. instrumen pengenalpastian murid-murid disleksia. PKP3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(0+3) Kursus ini membincangkan membincangkandisleksia dari sudut definisi. PKP3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remedial Services) 3(0+3) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan. peranan pentadbir dan guru pemulihan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi. ciri-ciri kanak-kanak disleksia. pelaksanaan program pemulihan khas dan penulisan rancangan pendidikan individu untuk murid-murid pemulihan. komunikasi augmentif dan alternatif di kalangan murid-murid berkeperluan khas. matematik. pentaksiran dan peningkatan kemahiran dalam komunikasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorder) 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep dan definisi komunikasi. mengingat/pemprosesan maklumat dan cara melaksanakan program disleksia di sekolah.

terapi pasir dan terapi alternatif. ejaan dan menulis karangan. masalah-masalah dalam bacaan. serta membina bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. seni visual. ejaan. muzik. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) PKP3107 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan bahasa bacaan dan kefahaman. mentaksir bahasa lisan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran. 101 . mentaksir bacaan. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKU3109 3(0+3) Kursus ini membincangkan pengenalan terapi. menulis karangan dan kaedah menanganinya. terapi main. cara kerja. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. serta untuk PKP3108 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan. pergerakan kreatif. kefahaman dan strategi menanganinya. lisan. membina alat ujian diagnostik dan bahan bantu belajar mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melalyu 2) lisan. jenis-jenis terapi. seperti terapi fisio. hidro. pertuturan. masalah-masalah dalam tulisan. nyanyian. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.

masalah dalam mempelajari matematik. pengasingan dan integrasi. pentaksiran. menghasilkan rancangan pengajaran harian bersama-sama bahan bantu mengajar untuk murid-murid pemulihan. prasarana kelas khas. program dan penempatan di Pusat Pemulihan Dalam komuniti (PDK). merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. profesionalisme guru. mengkaji sukatan pelajaran. pentadbiran. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan 102 . kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti.strategi untuk mengatasi masalah matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada pemulihan murid-murid pemulihan secara berpusat. menyediakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI). isu pelabelan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. pengurusan kelas khas. Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKU3111 3(0+3) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid pemulihan dari aspek penempatan pelajar. penubuhan. pentaksiran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKP3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. PKU3113 Penyelidikan Tindakan 1 (Kaedah) (Action Research Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. prinsip dan etika kerja sosial. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. khidmat pelbagai disiplin di PDK.

prosedur penempatan murid-murid berkperluan khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program pendidikan pemulihan. murid juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. peranan guru dan pentadbir.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah 103 . PKU3115 Penyelidikan Tindakan 2 (pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research 2: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. struktur organisasi di peringkat Kementerian. khidmat sokongan serta penilaian program pendidikan pemulihan dibincang. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. peruntukan kewangan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian melaksana satu kajian tindakan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah.3. pelaksanaan program pendidikan pemilihan di peringkat sekolah. 8.

kemahiran membaca. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. prinsip. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. kajian sukatan pelajaran. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. 104 . punca masalah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran dan aspek akta perundangan. tingkah laku bermasalah. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) PKB3103 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. pendekatan. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. konsep. ciri-ciri.

membina pelbagai jenis instrument. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran jahitan. kemahiran memasak. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. kemahiran berkebun.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. keselamatan diri. bertutur. strategi untuk menangani masalah tersebut. 105 . Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) PKU3106 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. membaca dan menulis. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. kemahiran memelihara haiwan. pengurusan rumah tangga. pengajaran tatabahasa asas. Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) PKB3107 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran.

pembinaan bahan bantu belajar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Special Methods in Teaching and Learning Mathematics PKB3108 (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi pergerakan kreatif. terapi pertuturan. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. penempatan pelajar. Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) PKU3111 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. kajian sukatan pelajaran. Ia merangkumi konsep asas Matematik. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) PKU3109 3(!+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. permasalahan penguasaan Matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. terapi muzik dan nyanyian.masalah pengajaran Sains. keprofesionalisme 106 . objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. langkah-langkah. terapi hidro. matlamat. terapi cara kerja. prasarana kelas khas. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. penilaian. terapi seni visual. matematik berfungsi.

pentaksiran. isu pelabelan. struktur organisasi di peringkat kementerian. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKU3113 (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. pelaksanaan program Pendidikan Khas di 107 . pengambilkiraan pengumpulan data. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). perancangan dan proposal. Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) PKU3112 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pengasingan. proses kajian tindakan. penubuhan. pengurusan kelas khas. prinsip dan etika kerja sosial. kaedahkaedah pengumpulan data. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. interpretasi Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. khidmat pelbagai disiplin di PDK. model-model kajian tindakan. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. dan integrasi. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. analisis data.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian guru. pentadbiran. kajian tindakan. tatacara kajian pendidikan.

8. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penganjuran seminar kajian tindakan. pengurusan sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. laporan akhir kajian tindakan. penelitian dokumen. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. 108 . Melalui pemerhatian. peranan guru dan pentadbir. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. pengurusan bilik darjah. pola tingkah laku murid. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. peruntukan kewangan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian peringkat sekolah diberi penekanan. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah.

Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. strategi dan aktiviti. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Praktikum I (Practicum I) PRK3101 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penelitian dokumen. penelitian dokumen. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina 109 . penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan.

Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian RPH. BBM. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional 110 . kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III (Practicum III) PRK3103 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.

8. sistem endokrina. sistem otot.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pelajar dengan tugas guru permulaan. peringkat kimia.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.1 Pendidikan Jasmani PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. jati diri. sistem rangka. Pada peringkat ini. darah. sistem respirasi. saluran dan peredaran darah. ketahanan diri. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. sistem integumentarim.5. Pelajar dikehendaki merancang. selular dan tisu organisma. sistem limfatik dan imuniti. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. jantung. sistem 111 . jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. sistem saraf. model permainan kanak-kanak.

Pendidikan Jasmani. kepentingan. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penghadaman. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.2 Pendidikan Islam (Major Bahasa Arab) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) PIE3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. sukatan dan tafsirannya. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. konsep kurikulum. pelaksanaan 112 . pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. 8.5. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) PJM3110 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

pendekatan. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) PIE3103 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIE3104 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pengukuran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. 113 . penilaian dan pentaksiran.

bertutur. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. membaca dan menulis. konsep penilaian. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halanganhalangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kombinasi penggunaan buku teks.5. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAE3103 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.3 Bahasa Arab (Major Pendidikan Islam) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) BAE3101 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pentaksiran dan pengujianan 114 . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) BAE3102 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar.

Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. keselamatan diri. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. 8. penilaian kendalian sekolah. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. dan diskriminasi. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.5.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Arab.4 Pendidikan Kesihatan (Major Pendidikan Jasmani) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAE3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. peraturan keselamatan di sekolah. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. bebas daripada prasangka yang negatif. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. perkembangan aspek fizikal dan sosial. pembinaan item. keselamatan perkhidmatan. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penyimpanan bahan bahaya. mingguan dan semester mengikut format yang betul. 115 . pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti.

falsafah. kaedah. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. konsep. rancangan makanan tambahan.1 Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) PSK3101 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara 116 . amalan kebersihan sekolah. program kesihatan mulut.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 (Pilih Satu) 8. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. perkhidmatan kesihatan sekolah. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep.6. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanakkanak. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. sejarah. pendekatan bersepadu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian prosedur kecemasan. stail pembelajaran. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. 8. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. objektif. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah.

Pelajar akan didedahkan dengan rasional.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang bertanggungjawab. pelbagai teori pembelajaran. konsep asas dan jenisjenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 117 . empat domain iaitu sivil. politik. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. dan budaya. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. sosio ekonomi. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Teori Pembelajaran. komponen pengajaran mikro dan makro. pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. format dan komponen wajib.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

PSK3104

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. 8.6.2 Pendidikan Moral

ELM 3101

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral.
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

ELM 3102

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro.
Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

ELM 3103

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara

118

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

ELM 3104

Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values)

3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

8.6.3 Sains Sekolah Rendah
Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

SCE 3104

3 (3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak.

SCE 3106

Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,

119

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains bersepadu.

SCE 3111

Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.
Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

SCE3112

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. 8.6.4 Matematik

MTE3102

Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik)

3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan

120

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.
Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik)

MTE3107

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan))

MTE3109

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.
Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan

121

Membuat Corak dan Rekaan. 8. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.5 Pendidikan Seni Visual Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) PSV3105 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. peranan guru PSV. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. bahan. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.6. kepentingan perkembangan kurikulum. 122 . konsep 5P. persediaan mengajar. objektif kurikulum.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. huraian sukatan pelajaran. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid.

penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. matlamat. psikologi. bentuk pentaksiran PSV. tujuan pentaksiran PSV.6 Pendidikan Muzik MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategi. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. sumber pengajaran dan pembelajaran. faktor-faktor sosiologi. Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) MZU3110 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat 123 . 8. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy.6. jenis-jenis pentaksiran. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. kaedah pentaksiran PSV. fungsi muzik dalam pendidikan.

Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. permainan alat muzik. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. broken chord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. permainan alat rekoder. semester. mengimprovisasikan melodi di kibod.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iringan dalam bilik darjah. permainan alat perkusi. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. mingguan dan harian. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. latihan dalam permainan iringan kord blok. bes alberti. 124 .

fokus utama dan sampingan. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. 125 . kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. pendekatan.6. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. pemetaan kemahiran. 8. dan teknik pengajaran.7 Bahasa Melayu Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. pengisian kurikulum. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanakkanak dan cara-cara mengatasinya. penulisan langkah pengajaran. konsep strategi. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. konsep 5P. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak. kaedah. dan menulis). remaja. membaca.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah.

126 . 8. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan psikomotor. dan pengukuran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. pengurusan peralatan dan bahan. pengurusan kewangan.6. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. pembinaan ujian. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.8 Kemahiran Hidup Elektif Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). penilaian. pemarkahan dan markat. kaedah. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. keselamatan bengkel. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. afektif.

pemilihan dan 127 . panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. kewangan. jenis penilaian. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. undang-undang perniagaan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. dan bahan bantu mengajar. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pengenalan kepada ikan hiasan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. penggunaan dan interpretasi data. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pemeliharaan ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas. perancangan pengajaran KHSR. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian strategi. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. proses jahitan dan membuat pakaian.perniagaan elektronik (E-dagang). pemilihan pakaian. pelbagai cara penilaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. peraturan pemarkahan.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penyediaan peralatan dan bahan. persoalan. novel remaja. fenomenologi. latar tempat. bercerita. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. 128 . teater untuk kepelbagaian tujuan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Penulisan Kreatif (Creative Writings) PSE3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. semiotic. watak dan perwatakan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. kritik genre dan kritikan baru. plot. Marxisme. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. sudut pandangan. proses pengeraman bahan. femenisme. penyediaan batas dan bekas menanam. tetamu dalam aksi.6. eksistensialisme. dialog dan latar tempat. tema. puisi. penerbitan karya.9 Persuratan Dan Kesenian Melayu (Ditawarkan Di IPBMM Sahaja) Kritikan Sastera (Literature Critics) PSE3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. teater pembaca. kekuatan karya kreatif. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. cerpen. simulasi dan improvisasi. surelisme. pembiakan dan penanaman. pascakolonial. dan guru sebagai penulis. teater dalam bilik darjah. novel popular. psikoanalisis. pascamoden. guru dalam peranan (teachers in action). boneka. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. 8. pengurusan dan penjagaan. dan isu karya kreatif. hermeneutic.

pengujian dan penilaian. sinematografi dan persembahan. pengajaran dan pembelajaran muzik 129 . sejarah dan latar belakang. pengarahan.6. pementasan. elemen. etika pementasana. pengurusan produksi. pregerakan kreatif. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. asas alkonan dan vokal. teori pementasan. pemilihan pelakon. jenis dan bentuk drama kanak-kanak. 8. jenis-jenis pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. tater dan teater kanak-kanak. sumber pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengadakan sesi uji bakat. Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) PRM3102 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan pembinaan skrip. unsur-unsur pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.10 Muzik Pra Sekolah Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) PRM3101 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. produksi. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. improvisasi.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pemilihan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.

integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah.6. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. nyanyian semerta dan aural. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan 130 . penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. lagu-lagu patriotik. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dengan pergerakan. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.11 Pendidikan Al-Quran Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) PQE3101 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan.

kemukjizatan Al-Quran. pengertian. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan alQuran secara teori. Muhkam dan Mutasyabih. Mansukh. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. takbir.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat akhlak. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. tafsir ayat hukum. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Sikah dan Jiharkah. hukum beramal. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. burdah. Nahawand. Hadith Qudsi. tujuan dan sifat-sifat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah- 131 . Nasikh. martabat hadis.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. basmalah. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. pelaksanaannya secara teori dan amali. isti`azah. tafsir ayat aqidah. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. dan khatam al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surahsurah pilihan. harakat. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum AlHadith.

aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran.12 English Language ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian surah Luqman. Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris ELE3102 3(3+0) Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. morfologi. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. komunikasi. Jin. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah.6. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. kemahiran membaca dan menulis. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. 132 . sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Nuh. ar-Rahman. 8.

ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengajaran. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. 133 . Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. 8. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. bertutur. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) ELS3101 TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. peperiksaan dan penilaian. pengajaran.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 9.0 LOKASI BILIK DAN KEMUDAHAN 134 .

2 Kuarter No. 9 Kuarter No. 14 Kuarter No. Gabriel Chapel Urusetia BPG Pondok Pengawal Pondok Waden Auditorium TAZA Pusat Aktiviti Pelajar Tempat Buang Sampah Memorial Perang Dunia II Berek Punjabi Punjabi Bunker 135 . 4 Kuarter No. 7 Kuarter No. 1 Kuarter No. 3 Kuarter No. 12 Rumah Pengarah Kuarter No. 8 Kuarter No. 15 Blok Pentadbiran Lama Blok Pentadbiran Baru Blok Pendidikan Seni Blok Kuliah A Blok Kuliah B Blok Kuliah C Blok Kemahiran Hidup Stor MPBL Dewan Kuliah Baru Dewan Kuliah Lama Makmal Semulasi Bestari Muzium Mini Makmal Sains 1 Gelanggang B/Keranjang Gelanggang Takraw 1 Gelanggang Takraw 2 Gelanggang B/Tampar 2 Gelanggang Badminton 1 Gelanggang Badminton 2 MS2 PS GIM F1 F2 F3 T TK Blok G KKLB KKWA KKWB KKWC KKWD MM PAP KAFE RH GB BC GC UBPG PP PW TAZA PAP TS M BP PB Makmal sains 2 Pusat Sumber Gimnasium Flat Staf A Flat Staf B Flat Staf C Tandas Tukang Blok Kuliah G Kolej Kediaman Lelaki B Kolej Kediaman Wanita A Kolej Kediaman Wanita B Kolej Kediaman Wanita C Kolej Kediaman Wanita D Masjib Al-Mualimin Pejabat Penyelia Asrama Kafeteria Rumah Hijau Garaj Bus St. 6 Kuarter No. 5 Kuarter No. Bebe Chapel St. 10 Kuarter No.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Petunjuk: TDK K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 RP K14 K15 BPL BPB S BKA BKB BKC BKH STOR DKB DKL MB MZ MS1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Makmal Tadika Kuarter No.

Thadzul Azali Bin Jumaat (Grafik) Abang Adam Bin Abang Deli (KUKP) Juana Bt Sindi (Jurutaip) Nur Suzeana Bt Bolhassan (Jurutaip) 136 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 10.0 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP Angelia Lee Sor Gek (Penyelaras Program PISMP) Lai Kim Leong (Penyelaras Program PISMP Matematik) Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful