BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

KANDUNGAN
KANDUNGAN

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Kata Alu-Aluan Pengarah Sejarah IPGKBL Pentadbiran IPG 3.1 Kakitangan Pentadbiran 3.2 Ahli Akademik 3.3 Anggota Staf Sokongan 3.4 Unit-unit Kemudahan Fizikal Maklumat-maklumat Am 4.1 Visi IPGKBL 4.2 Misi IPGKBL 4.3 Objektif PISMP 4.4 Program Ijazah Sarjanah Muda Perguruan Dengan Kepujian 4.4.1 Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program 4.4.2 Jenis Program Peraturan Akademik, Peperiksaan dan Penganugerahan Sistem Akademik 6.1 Tempoh Pengajian Program 6.2 Tahun Akademik 6.3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Struktur Program dan Struktur Kursus Mengikut Semester 7.1 Struktur Program 7.2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 7.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sinopsis Kursus Mengikut Semester 8.1 Sinopsis Kursus Wajib 8.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) 8.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) 8.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 8.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lokasi Bilik dan Kemudahan Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP

1 2 3

17

21 43

7.

45

8.

65

9. 10.

134 136

i

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Institut Pendidikan Guru, Kampus Batu Lintang Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada tidak

kepentingan dibenarkan

komersial, sesiapa

mengeluarkan

atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

mendapat izin bertulis daripada Rector Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

1.0

KATA-KATA ALUAN PENGARAH
yukur kepada Allah kerana dengan limpahan kurnia nikmat-Nya, Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan (PISMP) edisi Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL) Berjaya diterbitkan sebagaimana yang dirancangkan. Kejayaan ini telah memberi ruang dan prasarana kepada semua pihak khususnya kepada pelajar-pelajar PPISMP dan PISMP mendapat rujukan yang tepat tentang program program yang dilaksanakan di IPGKBL.

Buku panduan ini ditulis dengan memberi fokus kepada struktur program, perincian kursus yang ditawarkan, agihan kursus mengikut semester, sinopsis kursus, sistem penyampaian dan pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakej kursus elektif dan kombinasi major dan elektif boleh membantu pelajar-pelajar mendapat maklumat yang tepat dan ‘standard’ mengenai program sarjana muda perguruan yang dijalankan di institut ini. Di samping itu, kelahiran buku panduan ini juga memberi lakaran dan paparan secara langsung kepada masyarakat umum bahawa IPGKBL adalah sebuah institut pendidikan guru yang sedang menongkah arus perdana pendidikan, berkualiti dan setanding dengan institusi pengajian tinggi lain di Malaysia. Menjadi agenda dan wawasan warga institut menjadikan IPGKBL bertaraf dunia dan terbaik di rantau ini. Sekian, selamat maju jaya.

ABDILLAH BIN ADAM Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang

1

Institut ini mula beroperasi pada penghujung tahun 1947 dengan pengambilan guru pelatih seramai 19 orang termasuk dari Sabah dan Brunei.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2. Institut ini dahulunya merupakan tapak kem tahanan tawanan perang semasa pendudukan Jepun yang pernah menampung sehingga kirakira 3. Maktab Perguruan Batu Lintang telah dinaik taraf ke institut secara rasminya pada 1 April 2006 dan dikenali sebagai Institut Perguruan Batu Lintang (IPBL). namanya telah ditukar kepada Maktab Perguruan Batu Lintang (MPBL). Jalan P. Pada permulaannya. Pada tahun 1967. Kini IPBL dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang.0 SEJARAH IPGKBL Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang terletak di Bandaraya Kuching. Ramlee sebelum berpindah ke tapak sekarang pada pertengahan tahun 1948 dan dibuka secara rasminya pada 1 Julai 1948 dengan nama Pusat Latihan dan Sekolah Batu Lintang.000 tahanan pada tahun 1942-1945. Sepuluh tahun kemudian. pusat ini bertukar nama kepada Maktab Latihan Batu Lintang. kira-kira 8 kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. latihan diadakan di Madrasah Melayu. 2 .

. Dip.Ed.Ed(Hons)(UKM) M.Sumber Manusia. Peng.com. Educ.Sc(USM) Math/Sains. Sains Kognitif.(Hons)(USM) M.Sc.Ed (UPM) M. Sejarah hamsuhai@hotmail. YUSOP BIN MALIE (KU Praktikum) B. (Irish Inter.D(UM) Sejarah.Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail. Kimia EN.A(Uni.(Uni.Management & LanguageTeaching(Mentoring) DR HJH HAMINAH SUHAIBO (KJ Sains Sosial) B.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.Sc. Pend. Ph.com DR SITI ZOHARA BT YASSIN (KJ Penyelidikan) B.A (Hons)(UM) M.A.A(Hons)(USM) Peringkat Awal Kanak-kanak. B. U. HAMSIAH ABDULLAH MASNI (Timbalan Pengarah) Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan (USM) EN ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (KJ Hal Ehwal Pelajar) B.A.Edu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 3.(UKM) M.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik. University) M. LIM POH MOY (KJ Sains) B.D( UPM) Peng.Sc(Unimas). Pendidikan EN.South Australia).com PN. & BM. Pertanian KHB.Ed(UKM) Pend. KOH LEE LING (KJ Matematik) B.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik.Sc.my EN..K. MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (KU Kokurikulum) B.(Hons) (Universiti Malaya) DR HJ ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (KJ Ilmu Pendidikan) B. Bahasa Melayu(PBMP) EN.com PN.Ed(UPM) M. Fizik oenghong@yahoo.(UNIMAS). MAHMUD BIN JUSOH (KJ Pengajian Melayu) BA (Hons)(UPM) Peng.Pendidikan drrosana58@yahoo.Ed.Ed(TTIE)(Uni. salehuddin_sabar@yahoo. Pembangunan Sumber Manusia. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo. Psik.Ed(Hons)(USM) M.Hons(Unimas).) B.com CIK FRAULEIN ANGKING (KJ Bahasa) B.Ed. Bahasa. ANONG AK MAGAL @ PATRICK (KJ Teknologi Pendidikan) B.Ed.Sc.Ed (UTM).(University of Bristol. Ph.Ed(Hons)(UPM) M.0 3.A (OUM) Muzik & Pendidikan.Sc.D(UKM) Sosiologi Pend. Geografi mjiman50@yahoo.Ed.(Univ.Pend.Ed. Alam Sekitar Sains EN OOI ENG HONG (KJ Pendidikan Jasmani) B.Ed.1 PENTADBIRAN IPGKBL Kakitangan Pentadbiran PN.UK) TESL.A.Khas malieyusop@yahoo.com EN. PH. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo. ABDILLAH BIN ADAM (Pengarah) M. Psik.com UST SALEHUDIN BIN SABAR (KJ JAPIM) B.Bristol) Pend.com 3 .com EN LEE VUI LIN (KU Peperiksaan) B.South Australia) M.(UTM) Syariah Islam.

A (University of London) M.Ed(UM) Ekonomi. Geagrafi margaretgoh60@hotmail. Prasekolah patmahbustaman@yahoo. Ph.A(Hons)(UM) M.C(UM).com EN CHAI SYN JUI (Peg.IT(Ncc.D( UPM) Peng.A(Hons)(USM) M.com DAYANG SITI HAWA BINTI AWG AHMAD (B. Perdagangan/B.com WONG HEE KWONG (KU Inovasi Perkembangan Pedagogi) Dip.Ed (PBMP)(UPM) BM & Kesusasteran Melayu insankamel@yahoo.Sc. Pend.com EN.A.A. ZAINAL ABIDIN BIN SALLEH (Peg. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo. University) M.com PN MARGARET GOH LEE ZEA (Setiausaha MPPP) B. (Irish Inter.com EN. Psikologi Pendidikan drrosana58@yahoo.com PATMAH BINTI BUSTAMAN (KU Pra Sekolah) B.A(Hons)(UKM) Komunikasi Pembangunan 4 .A (UKM) Tekn & Pend.com 3. Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies EN WONG SHIA HO (Pen.com.com MOHD.(Hons)(USM) M.2 Ahli Akademik JABATAN ILMU PENDIDIKAN ROSANA BIN AWANG HJ BOLHASAN (Ketua Jabatan) B.(UTM) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Bimbingan & Kaunseling) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian EN.com CHIAM SUEH LI (KU Ilmu Pendidikan) B.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan.(Hons)(UKM) M.Ed.com PN BELINDA BINTI BUNYA (Penolong Akauntan ) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo./Politik. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo.Melayu chiamsuehli@gmail. Sains Kognitif. Bahasa. SALLEH BIN MAHAT (KU Program Khas) B. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.my CIK AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (KU Pusat Sumber) B.Ed (UM) Geografi.Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo. PBMBP ngdallen08@yahoo. Pend.Ed.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan.A (UTM) M. (Unimas).(UM) Sejarah. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail.Sc. Perancangan Pendidikan mohdsallehmahat@gmail.Sc(UiTM) M. Kemhiran Hidup. Dip. Setiausaha MPPP) B. ABANG ADAM BIN ABANG DELI (KU Khidmat Pengurusan) LLB(Hons)(UM) M.com KAMEL BIN ACHONG (KU Pendidikan Khas & Pemulihan) B. AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) B.Kingdom) B.Ed (UKM) Jenayah & Sivil.Utd.Sc(UPM) Psikologi/Komunikasi.A(Hons)(UKM) M. Kaunseling.

Ed (UKM) Persuratan Melayu (Bahasa Kesusasteraan Melayu).Sc(Hons)with Edu.A(Hons)(USM) M.Sc (HRD)(Unimas) Geografi.M/Pend. Peng. Pengurusan IVY TEO (B.A(Hons)(UKM) MMLS(UM). PBMBP ngdallen08@yahoo. Pembangunan Sumber Manusia thianrs@hotmail.com RADNA WISMAWATI MUHIBAH BINTI YAHYA SAWEK B.Zealand) Fizik/Math.(Hons)(UM) Pengajian Melayu 5 .A.Ed(USM) Geo.(Hons)(Massey University N. MOHD NOOR B. Penyeliaan&Pengukuran Pend./Sains Politik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian IT.com KIRAR AK SARE (KU Sastera) B.(UKM) Linguistik/Psuratan Melayu. Kurikulum dan Pengajian Bahasa Melayu THIAN VUI SHAU B.Ltt(Hons)(UKM) M.Sc.(Hons)(UKM) MS(UPM) Psikologi/Komunikasi.com RABUYAH BT BOJET (Guru Prasekolah) MANOGARAN A/L SUBRAMANIAN B.A(Hons)(USM 1993) Sejarah.Uni.A (UM) M. Pengajian Bahasa Moden rahayu54@gmail. Pembangunan Sumber Manusia letisi54@streamyx.) B.com ABANG SAIFUDDIN BIN ABANG BOHARI B.A (UM) Kesusasteraan Melayu jaylingga6402@yahoo.Ed.Ed.com FUNG SHEUE JING (B.A. Am. Geografi monilsklake@yahoo.com NOOR ZALIHAH BINTI PANDAK ABD JALAL B.(UM) M. Komputer Sains wonghk202@yahoo.A.Melayu WONG SHIA HO (KU Pedagogi) B.com MONICA LAU SUAN LAKE MBA(Irish Unter.com TAY MENG GUAT (KU Dinamika) B.Pend. Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan zulkurnain_mnoor@yahoo.com ZULKURNAIN B. Dip.(Hons)(UM) Pembangunan Sumber Manusia. B. smano45@yahoo.com JABATAN PENGAJIAN BAHASA MELAYU MAHMUD BIN JUSOH (Ketua Jabatan) BA (Hons)(UPM) Pengajian Bahasa Melayu(PBMP) RAZALI BIN HJ YU (Pensyarah Cemerlang) BA (UKM) MA (UM) Kesusasteraan Melayu.(UTM) M.A(UM) B.Bhs Moden.A(Hons)(UM) M.Kewarganegaraan gracetaysa@yahoo.(Unimas) Prasekolah.A(Hons) (UM) M..

Ed(Hons)(USM) Matematik sakguan@yahoo.Sc.Pend(UM) B.Ed. Psikologi Pendidikan salehuddin_sabar@yahoo.A.Matematik &Biologi fteo58@gmail.com CHOY SAU KAM Dip.Pend.Ed(Hons)(Universiti Al-Azhar) M.(UTM ) Syariah Islam.Islam mahadi7473@yahoo. Bahasa Arab snwh79@yahoo.Sc(Hons)(UM) M.Ed(Hons)(UM) Matematik & Fizik kkpuah300@yahoo.Sc(Hons)(UM).Ed.(UNIMAS) Matematik. Sains Kognitif kimleonglai@yahoo.Ed(UM).(UKM) Psikologi Pend.com PUAH KIEN KOK B. Bahasa Arab 6 .Ed(Hons)(UTM) Matematik LLKoho5@gmail.Sc.of Jordan) Dip.my ALI BIN JUSOH (KU Pendidikan Islam) B.com FLORENCE TEO TZE CHIN M.of Western Australia) B.A (Hons)(UKM) Pengajian Arab & Tamadun Islam rokaiyah59@yahoo.com KHAW AH HONG (KU Pentaksiran & Penilaian) Dip. NZ) Matematik & Kimia choysaukam@hotmail.com.com SHARIFAH FATIMAH BINTI WAN JAMEL (KU Bahasa Arab) B.Sc.(Hons)(UM) Matematik & Kimia khawahong@gmail. Dip.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN MATEMATIK KOH LEE LING (KJ Matematik) B.com SHARIFAH NOORAIDA BINTI WAN HASAN (KU Tamaddun Islam) B.Pend.com MAHADI BIN HJ KHALID (KU pendidikan Moral) M. Dip.Hons(UKM).Ed(Uni.Ed(Hons)(UM) M.Pend.A(Hons)(Uni.com choysaukam@gmail.(MPIB) Bhs Arab & Kesusasteraan.Sc.Ed(UTM) B.com LAI KIM LEONG (Pensyarah Cemerlang) B.Counseling.com SEAH AI KUAN (KU Pembangunan) B.(Univ.Sc.A (Hons) MMLS (UM) Pengajian Islam.Sc. Peng.Canterby.(UM) Edu. B.com JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL SALEHUDIN BIN SABAR (Ketua Jabatan) B..

Edu M.A (UNIMAS) Special Education.com SIA NGUOK MOUI B.Ed(UTM) Pengurusan.South Australia) TESL. Ph. Art Managament charlieungang@yahoo.Ed. Sosial Sains fraulien_angking@yahoo. Muzik RAVI A/L GOPAL B.com ANIS ALISYA ABDULLAH (KU Bahasa Inggeris) B(Sc)(Hons)(UKM) Sains Laut anisalisya64@yahoo.Ed (Hons)(USM) Muzik geochai@hotmail. Geografi & P.A.(UM) M.8@gmail. Sejarah & Ekonomi snmuoi@yahoo.com CHONG PEK LIN B..com CHAI SHEAU MING (KU Muzik) B.. Pend.A(Hons)(UM).(Hons) (USM) Bahasa Melayu chengka09@yahoo.UK) B. Dip.(Uni.A.A (Literature)(UKM) TESOL.com ALYSSA SO SUEZ PINK BT ABDULLAH (B. Dip. margaretgoh60@hotmail. TESL (Victoria-NZ) MA TESL/TEFL (Birmingham-UK) TESL. Dip.com SUPRAMANIAM A/L KARUPPIAH (Pensyarah Akademik Kanan) B.(Hons)(UM) M. Alam Sekitar.(UNIMAS).(UM. Ekonomi.com 7 .A (UNIMAS) Kimia.Sc.com GOH LEE ZEA (KU Pengajian Sosial) B.A (TESOL)(Universiti Of Leeds) M.Ed.com TAY TECK PIN (KU Kemahiran Hidup) B. Ed (TESL)(UPM) M.Sc.(Hons)(UM) English Literature leeangliasg@yahoo.com CHALI AK UNGANG (KU Seni Visual) B.com JABATAN BAHASA FRAULEIN ANGKING (Ketua Jabatan) M. Dip.(Hons) (UM) Dip.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian JABATAN SAINS SOSIAL HAMINAH SUHAIBO (Ketua Jabatan) B.Ed (UM) Geografi.Ed(TTIE)(Uni. Sains Alam Sekitar tptay73@hotmail.TEFL Supra31.Ed (Hons)(UKM) M.A(Uni.Edu.South Australia). Sejarah hamsuhai@hotmail.A (Hons)(UM) M.A.Pend.com LIM CHENG KA B.Ed (UPM) M.A.com ALLIZAH BT BAWI B.A(Hons)(UM). ravi_gpl@yahoo.(Hons)(USM) M. Literature In English suezso@yahoo.Sc (UNIMAS) Sains Pertanian.Sc (UPM) English Language ANGELIA LEE SOR GEK B. Sumber Manusia.A.D(UM) Sejarah. Pembgn.Melayu.Ed(Unimas).Sc. Geography Ed.

Post Colonial Literature geo_diie@yahoo. 8 . TESL (UPM ksamsuddin@gmail.(UM). (TESL) (University of Auckland.Ed.of Exerter.Sc.com KOH ESTER B. English Language TESL RUTH WONG HUNG HENG (B.A (Hons)(USM) MESL (UM) English Language hanns8@yahoo. Certificate of Legal Practice TESL.(Hons)Tesl(Uni. Human Resource Manag.Sc.Lite.Ed.com NYOLET AK ABUN B. (TESL) (University of Auckland.A.A(Hons)(UM) English Literature rosemaryleeck@gmail.(Tesl)(UTM).MBA(Unimas) Tesl. (USM) Persuasive Com.com.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ANNE ANTHONY LAJINGA BA (Hons)(U.com TAN PHAIK LEE Dip. UK) Linguistics GEORGE AK DIIE BA(Ltt)(USM) MA (UKM) English Literature.Ed(Tesl)(UPM) M.Ed.my KAMARIAH BINTI HJ SAMSUDDIN B. NZ) TESL Koh_esther22@yahoo. Glasgow. Manchester.(Unimas) Eng.com TINGANG TRANG B.com JESSICA LIM SU YEE B.Ed Tesl(Hons)(UM) Corp.Ed.Ed.TESOL (Monash University Australia) TESL/Geografi.. (TESL)(UPM) M.Mass Com.com ROSEMARY LEE CHIONG KEE B.com SHARIFAH LINA KHALIESAH BINTI SYED MOHAMED ANUAR B.A (UPM) M.Ed(Tesl)(UTM) TESL shirscs@yahoo. Laws sanjandaik@gmail.(Hons)Tesl(Unimas).com SANJAN AK DAIK B.Scotland) M. M.UK) TESL.com MICHEAL TOH KA MING B.Ed.my SITI AZURA BINTI SAID B. LLB(Laws)(Uni.Ed.(Language and Management)(University of Bristol. Language and Management plee113@yahoo. TESL SU CHAI SIIK B.com HANNAH SIM PHEK KHIOK B.Ed.com YUSMARIZA BT HJ REDUAN B.(Hons)(UM) M.Kingdom) TESL guyus_77@yahoo. (Hons)TESOL (University of Strathclyde.com.U.Ed (TESL)(UITM) English Language Studies. M.NZ) TESL Sharifah_linakhaliesah@yahoo.Sc. (TESL) (Victoria University of Wellington.A.of London).NZ) TESL Greatest_gem@yahoo. Humen Resource tingang@hotmail. michaelsaml@hotmail.TEFL (University of Sydney) B.

Ed(Hons)(USM) M.my CHIN TEOI PENG (KU Sains & Pensyarah Cemerlang) B.(Hons)(USM) M.Ed(UPSI) Sains Sukan.Ed (Hons)(UKM) M. Sains Sukan danajun06@yahoo.Sc Ed(Hons) Kimia/Matematik LEE GIM KEIT B.Ed(Dist.Ed(Hons)(UKM) M. B.Pend.com LEE SUNG PING B.(UM) Fizik/Math.UK) Sains & Pendidikan.com PUSPALEELA HABIBIE NORLELA BT ABDULLAH B.D.A. Undang-Undang.Cina/ Ekonomi Asas chuieng_0229@hotmail.Jasmani rzyee@hotmail.com KHOR KWEE TIANG B.Ed(Sc)(UPSI) MSC(UPM) Sains major Kimia.of Houston. M. Physic Edu. mttan@pc.Sc Ed(Hons) LLB (Hons)(Univ.)(Univ. Dip.Sc.A.Ed(Uni.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua TAY PUI HOON B.Ed. Ph. Kimia Alam Sekitar mnlmurugan@gmail.A.Sc(UNIMAS) Kimia/Matematik.(UM) Peng.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua YEO CHUI ENG B. Pend.com JABATAN SAINS LIM POH MOY (Ketua Jabatan) B.Pendidikan JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN OOI ENG HONG (Ketua Jabatan) B.Cina. Pendidikan Jasmani amy.com LUCY ROSSY SYLVESTER (KU Pendidikan Jasmani) B.A(Hons)(UM).Sc(USM) Math/Sains.Ed(Hons)(UPM) M.Sc.(Hons)(USM) M.(Sastera)(UPM) Bahasa Mandarin phten99@gmail.Ed (UKM) Sains Sukan dollah70@yahoo.Sc (UPM) Geografi/Sains Politik.com DANA RAJA A/L NARAYANASAMY (KU Pendidikan Kesihatan) B.A.com AMY AK DUSIN (KU Pendidikan Luar & Rekreasi) B.com ABG ISMAIL ABG JULHI B. Curriculum&Instruction.(Hons)(UM) Pengajian Tiong Hua chewchuikian@gmail.Sc.dusin@yahoo.Ed (UPM) Pendidikan Jasmani 9 .A. Fizik oenghong@yahoo.A (Hons) (USM) M. Kimia MURUGAN A/L RATAMUN (KU Alam Sekitar) B.jaring.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Unit Pengajian Cina CHEW CHUI KIAN (KU Pengajian Cina) B.A(UKM) Geografi/Sains Politik.Texas).Of London UK).of Manchester.com TAN MING TANG B.

Ed(UTM) Bimbingan Dan Kaunseling JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME SITI ZOHARA BT YASSIN (Ketua Jabatan) B. & BM.Ed(Hons)(UMS) Bimbingan & Kaunseling ahmatdaud@yahoo.Sc.Hons(Unimas).Sc(UNIMAS) Antropologi & Sosiologi. Dip. PhD.Pend.Sc.com TOH WAH SENG Penyelaras Unit Penilaian Program B. Sains Sukan norani53@yahoo. Ekonomi/Tesl NAZAMUD-DIN BIN ALIAS D.Soc(Hons).Pend.Sumber Manusia.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAHED BIN BUJANG MI B.com TAN YOO HEONG (KU Disiplin & Tatatertib) B. Sains Kog.Ed. Psik.Mang & Lang..M(UPM).Sc.Ed.(Hons)(USM) Bahasa Melayu ROJIAH ABDULLAH (KU Perkembangan dan Khidmat Kaunseling) B. Matematik.Ed.com JABATAN HAL EHWAL PELATIH ABDUL MALEK BIN MOHD TAHIR (Ketua Jabatan) B.(UM) M. Sains Sukan wahedbujang@yahoo.(Hons)(UPM) M./Math. Dip.Ed.Ed(UPM) M.A(Hons) (UKM) M. Dip.com MUSTAFFAR BIN AHMAD (KU Kediaman Pelajar) B.(UPSI) Pendidikan Jasmani.A(Hons)(UM).A.Ed(Hons)(UPM) M..Pengukuran &Penilaian nazamuddin_alias@yahoo.com MARY WONG SIEW LIAN Penyelaras Unit Inovasi & Penataran B.Sc (UPM).. M.V.com. Peng.Bristol) Pend. marywsl@yahoo. Ekonomi.my CHUAH KIM HWA Penyelaras Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan B.D(UKM) Sosiologi Pend. Pembang Sumber Manusia chuahkim_hwa@yahoo.Ed.D(UM) Biologi.Perubatan Veterinar.of WesternAustralia) Teacher Edu.(Unimas).KPM) M. Pembang. Educ.Ed(UKM) Dok. Sumber Manusia. Ph.Ed.Sc.com CHUA LEE CHUAN Penyelaras Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan Inovasi B.(Uni.Ed(KOPEDA. Sains Rumah Tangga sitizoh@yahoo.Ed (UTM) M.(Univ.Teaching(Mentoring) AHMAD DAUD BIN LUGOM (KU Rekod & Data) B.(UM) M.(UM). Ph. Pentadbiran Pendidikan chua_leechuan@yahoo.D(UPM) Ekonomi. Ph.Pend.(Hons)(UPSI) PJK.com 10 . Bio. Sains Sosial.Ed(PBMP)(UPM) NORANI BIN DRAHMAN (KU Kebajikan dan Sosial) B.(Hons)(UM).(Hons)USM M.

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ANONG AK MAGAL @ PATRICK (Ketua Jabatan) B.A. (Hons) (UNIMAS) Kimia Sumber adelineedwin@yahoo.Sc.Ed. Math/Fizik pstoh@streamyx. of Bristol) Ph. (Hons) Teknologi Multimedia (UMS) MIM(Master of Instructional Multimedia(USM) Teknologi Multemedia AMBIKAPATHI A/L SHANMUGAM B.Pend.com UNIT KOKURIKULUM (KUKO) MOHD HAJIMAN BIN MAT JUSAK (Ketua Unit) B. Management In Library & Information Science ambishan@yahoo.Ed. Management.Ed (UPM) M.A(Hons)(USM). M. Geografi UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (KULDP) EN AWANG HEPENI BIN AWANG ONGET (KU Latihan Dalam Perkhidmatan) (B.(Hons)(UM) M.com UNIT PEPERIKSAAN (KUP) LEE VUI LIN (Ketua Unit) B. Early Childhood Ed.A (OUM) Muzik & Pendidikan. of Bristol) Biologi/Matematik.Ed(Univ.Sc (UNIMAS) Kejuruteraan Elektronik.IT(Unimas) IT.com CUTI BELAJAR Azhar Bin Mohd.A(Hons)(UM).A. Alam Sekitar Sains TOH POI SENG Ketua Unit Teknologi Maklumat B.Ed (UKM) Jenayah & Sivil. Pentadbiran Pendidikan adraq@hotmail.(MPSI) Peringkat Awal Kanak2.Sc.Ed(Hons)(UPM) M.Ed (UTM).A(Hons)(UKM) 11 . (Hons) (UPSI) TESL ajien@msn.A. Pendidikan ADELINE AK EDWIN (Pegawai Pengurusan) B. Dip.D(Univ.Sc.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SITI ZALIHA BT REDUAN B. B.Ed(Hons)(USM) MA.com KHAIRUL ZAMRI OTHMAN Ketua unit Teknologi Pendidikan B. Early Childhood Edu.co. Pertanian KHB.A (UM) Geografi. Sabil Azman Bin Ariffin Nor Aznan Bin Mahmood Hj. M.uk AJIEN AK NYIGOR(Pegawai Pengurusan) B. Thadzul Azali Bin Jumaat Tiwi Bt Kamidin Rosliza Bt Abdul Aziz Zainal Abiddin Bin Masleh UNIT-UNIT (diketuai oleh Timbalan Pengarah) UNIT KHIDMAT PENGURUSAN (KUKP) ABANG ADAM BIN ABANG DELI (Ketua Unit) LLB(Hons)(UM) M.Sc.A (UIA).

Eksetutif) DICS(Infomatic) ComputerStudies Madihah Bt Bol (Ketua Penyelia Asrama) STPM nnoorma63@yahoo.Melayu azhar1957@yahoo.A (UPM) Bahasa Inggeris LOI HIENG KING (Jurulatih Kokurikulum) B.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian mjiman50@yahoo. Eksekutif Kanan ) DBS(UiTM) Pemasaran cyznl@yahoo.com Lunna Ak Jaong (Pembantu Tadbir / Kesetiausahaan) DSS(UiTM) Sains Kesetiausahaan 12 .com PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA RAYMOND KHO KIANG HENG Sijil Perguruan (IPBL) Perdagangan UNIT PUSAT SUMBER (Ketua Pusat Sumber) AGATHA ANAK FRANCIS UMBIT (Ketua Unit) B.com Dennis Liew Fui Song (Pembantu Tadbir) Sc Zainal Abidin Bin Salleh (Peg. Pengurusan Maklumat aga_it2004@yahoo.Ed (Deakin University) Matematik.Khas.com UNIT PRAKTIKUM (KUPr) YUSOP BIN MALIE (Ketua Unit) B.3 Anggota Staf Sokongan Belinda Bt Bunya (Penolong Akauntan) DIA(UiTM) Perakaunan bell_yn@yahoo.Sc (Unimas) Psikologi Pendidikan. Pendidikan Matematik loihk@hotmail. Music.com.com Chai Syn Jui (Peg. Pend.Ed.Sc(UiTM) M.Ed(UKM).my KAMARUDZAMAN BIN HJ MOHD ALI (Pegawai Pengurusan) B.com UNIT GRAFIK (Pereka Grafik) MOHD AZHAR ZAINAL (Ketua Unit) B. M.com M. Pengurusan & Perkhidmatan Perjawatan awang2410@yahoo. Sijil Khas (MPIK) Art. Muzik PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR MOHAMMAD BIN HAMDAN (Pegawai Pengurusan) ABDUL GAPAR BIN HJ ABU BAKAR (Pegawai Pengurusan) MICHAEL TARANG JELAMING (Bina Insan Guru) 3. Commerce.Sc(UiTM) Pengurusan Maklumat & Perpustakaan.Sc (Hons) (UM).(UKM) M. Pend.Ed(Hons)(USM) Peng.Khas malieyusop@yahoo.com PEMBANTU PENYELARAS PRASEKOLAH & TEACHING SCHOOL ROSELINE LIU KUI GOH Sijil Guru (IPBL).

Khidmat Pelanggan) SJC ongvy@yahoo.com Suciyam Pajo (Pembantu Am Pejabat) SJC 3.com Siti Aisyah Bt Abdullah (Pembantu Makmal) DSC(UiTM) Sains Komputer aish_dy@yahoo.IT Sains Komputer lizakay08@gmail.com Haslawati Bt Hadni (Pembantu Makmal) SPM hasrez@yahoo.com Nemah Bt Bakar (Pembantu Tadbir) SPM njwnie@yahoo. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan seperti LCD. kerusi dan meja. Bilik ini dibuka dari pukul 7. 13 . Makmal ini hanya dibuka dari pukul 7. Sistem Maklumat) Ms.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Philomena Septimus Amit (Pustakawan) B.Sc(Hons) Pengurusan Maklumat(Pengurusan rekod) psa_edd77@yahoo. Pencetak. Pengimbas. Kemudahan Internet berwayar dan tanpa wayar serta Pengimbas. Speaker.com Ong Poh Chin (Peg. Bilik Simulasi Bestari Bilik Simulasi terletak bersebelahan dengan Dewan Brooke. Televisyen.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di institut dan di bawah jagaan Jabatan Teknologi Pendidikan. Aras 1 mempunyai 4 buah yang berkapasiti 25 orang pelajar bagi sebuah bilik.30 pagi hingga 5 petang bagi tujuan P&P.com Liza Kay Ak John Jeffrey Sirabung (Peg.4 Unit Kemudahan Fizikal Makmal Komputer Makmal Komputer yang terletak di Blok Pusat Sumber. Internet tanpa wayar. Ia dilengkapi dengan 25 buah komputer dan peralatan lain seperti LCD. Pencetak. 10 buah Komputer. Bilik ini dikhaskan kepada pelajar atau guru-guru terlatih yang menghadiri kursus di IPBL.com Andrew Bujang (Pembantu Am Pejabat) SJC Abas Bin Minggu (Pembantu Makmal) SPM ferdi_zihan83@yahoo.

30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja. Bilik ini terletak di belakang Blok Pentadbiran. Bilik Seni IPGKBL mempunyai sebuah bilik yang memuatkan seramai 25 orang pelajar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Makmal Sains IPGKBL mempunyai 5 buah makmal sains bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran. Muzium ini di bawah penjagaan Ketua Jabatan Sains Sosial. Bilik ini dilengkapi dengan peralatan muzik bagi menyokong P & P. IPGKBL) merupakan pusat maklumat dan satu keperluan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bagi IPBL. Pusat Sumber Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (PS. khususnya subjek yang berkaitan dengan Sains. Ia terletaak di hadapan Makmal Sains. Bilik Muzik Bilik Muzik boleh memuatkan seramai 20 pelajar dan ia di bawah pengawasan pensyarah Muzik. Makmal ini di bawah penjagaan seorang pensyarah dan dibantu oleh tiga orang pembantu makmal. Pusat Sumber ini hanya satu tingkat sahaja dan boleh memuatkan 14 . Tingkat 2. Muzium Mini IPGKBL mempunyai sebuah muzium yang menempatkan bahanbahan bersejarah institut. Kapasiti bagi setiap makmal adalah 25 orang. Ia merupakan pusat sumber induk IPBL yang terletak di Blok Pusat Sumber. Ia di bawah pengawasan seorang pensyarah Seni dan dibuka kepada pelajar dari pukul 7. Ia dibuka kepada pelajar dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang pada setiap hari pekerja.

Internet. 15 . Pusat Sumber ini 35. PA System. Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) Terdapat sebuah auditorium yang dinamakan Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce (TAZA) yang boleh menampung 300 orang. sofa bagi mengadakan majlis makan-makan atau tempat staf beristirehat (pada waktu rehat tengah hari) atau mengadakan perbincangan. TV. d.700 ribu koleksi buku dan bahan rujukan. Pemain Cakera DVD dan Projektor Lutsinar bagi tujuan latihan atau kursus. WIFI Dewan Brooke IPGKBL menyediakan sebuah dewan yang dinamakan Dewan Brooke dan dapat menampung 150 orang. e. surat khabar kerusi. b. Skrin LCD. pinjaman dan pemulangan. Bilik Serbaguna Bilik Serbaguna yang boleh muat 80 orang yang dilengkapi dengan Penghawa Dingin. Ianya di bawah penjagan Pegawai Eksekutif. f. Papan Putih. mempunyai sejumlah Antara kemudahan yang disediakan untuk staf dan pelajar adalah seperti berikut:a. c. Bilik Latihan Bilik Latihan juga dilengkapi dengan Penghawa Dingin. LCD. meja. TV.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 100 orang pengguna. Perkhidmaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Perkongsian sumber dan mekanisme kemudahcapaian Katalog Awam Atas Talian (OPAC) Pangkalan Data MyLib Pinjaman Antara Perpustakaan Kemudahan lain (perkhidmatan yang disediakan dari segi ruangan pembaca. Dewan Brooke digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti.

peti sejuk dan television.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pusat Kegiatan Pelajar Disediakan satu ruang rehat di setiap asrama kediaaman pelajar yang dilengkapi dengan sofa. Kemudahan Tempat Beribadat IPGKBL juga menyediakan sebuah masjid dan dua buah gereja (Chapel) bagi warga IPGKBL menjalani aktiviti kerohanian. 16 . Pada waktu pejabat juga terdapat ruang rehat di Bilik Umum iaitu di depan Bilik Pejabat Penyelia Asrama.

1 Visi IPG Kampus Batu Lintang Institut Pendidikan Guru peneraju kecemerlangan pendidikan guru. pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. iv. iii.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti.2 Misi IPG Kampus Batu Lintang Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia 4. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. v. 17 . Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori. pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Menggunapakai pelbagai kaedah.3 Objektif Program Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: i. 4. ii.0 MAKLUMAT-MAKLUMAT AM 4.

pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.4 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.1 Matlamat Dan Hasil Pembelajaran Program Pengenalan Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 4. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.4. hasil pembelajaran. 18 . IPG mempunyai 27 buah institut perguruan di seluruh negara. struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi:       Etika Profesional Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal Kemahiran Kebolehpindahan Penghayatan dan Amalan Nilai 4. Sebagai prasyarat. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran.

Hasil Pembelajaran Program Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang: a) menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. g) mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. b) menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing. budaya. sosial. f) menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran. dan ketrampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. etika. pentaksiran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matlamat Program Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. bahan kurikulum. psikologi. dan etika profesional keguruan. c) menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. dan 19 . d) berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. e) memiliki dan menampilkan nilai.

6. 3. 2. 7. 5. Jenis program adalah seperti yang berikut.2 Jenis Program IPG Kampus Batu Lintang mengendalikan 8 program. dalam 4.4.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian h) mempraktikkan semangat keusahawanan mengendalikan kehidupan harian. 8. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 20 . 1. 4.

ibu. Keputusan peperiksaan seseorang calon ditunda sehingga semua syarat yang dikenakan oleh Lembaga Peperiksaan Institut Pendidikan Guru disempurnakan. tetapi tetakluk kepada keputusan peperiksaan/ penilaian yang belum diperolehi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. bapa. PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN Singkatan JKPPMPG Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru Jumlah Mata Gred Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru Nilai Mata Gred Purata Mata Gred Purata Mata Gred Terkumpul JMG LPPG NMG PMG PMGT - Tafsiran diberhentikan Satu keputusan Lembaga Peperiksaan Institu Pendidikan Guru atau pihak berkuasa tatatertib institusi untuk menamatkan pengajian seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru Akronim bagi Gerakerja Kokurikulum atau aktiviti luar kurikulum Seseorang tanpa mengira umurnya.0 PERATURAN AKADEMIK. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. Kebenaran meneruskan pengajian ke peringkat berikutnya. suami/ isteri dan anak. Kokurikulum guru pelatih keluarga terdekat kenaikan bersyarat keputusan ditangguhkan 21 .

Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik mengetuai sesuatu unit di dalam sesebuah jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru Proses menilai tingkah laku murid pendidikan guru berdasarkan kriteria tertentu. Markah yang maksimumnya 2 markah di bawah tahap minimum bagi pangkat lulus atau kepujian atau cemerlang. bertanggungjawab sebagai pegawai pengawal dan ketua pusat tanggungjawab untuk mentadbir Institut Pendidikan Guru. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Menteri.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kerja kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru sepanjang tempoh kursus Tugasan dalam mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar institut pendidikan guru dengan mementingkan bimbingan sepanjang proses pelaksanaannya dan segala bahan berkaitan disimpan sebagai satu rekod yang mencerminkan perkembangan pembelajaran. Nilai yang diberikan kepada sesuatu subjek berdasarkan jumlah jam kuliah seminggu. Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik mengetuai sesuatu jabatan akademik di Institut Pendidikan Guru. yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu Institut Pendidikan Guru. Prosedur dan implikasi yang sama Nilai dalam bentuk angka yang diberi kepada sesuatu gred Seseorang tanpa mengira umurnya. Penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan oleh panel yang dilantik oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru Seseorang tanpa mengira umurnya. kerja kursus berasaskan ilmu Ketua Jabatan Ketua Unit kredit markah pinggiran moderasi murid pendidikan guru mutatis mutandis nilai mata gred pelajar pemerhatian Rector Institut Pendidikan Guru 22 .

Akta 174. Statusnya sebagaimana calon yang menduduki peperiksaan asal. Peperiksaan kali kedua bagi sesuatu tahap pengajian yang dijalankan dalam semester berikutnya. Ia adalah untuk murid pendidikan guru yang gagal dalam peperiksaan kali pertama (peperiksaan asal) Pegawai Hal Ehwal atau. di mana berkenaan. seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dengan tugas-tugas. Suatu bidang pengajian yang menjurus kepada sesuatu subjek. Suatu proses pengukuran yang dikendalikan sepanjang tempoh kursus untuk menentukan tahap pencapaian objektif kursus. kuasa-kuasa atau kewajipan-kewajipan tatatertib di bawah seksyen kecil(3) seksyen 5. Jumlah Mata Gred dibahagikan dengan Jumlah Kredit yang ditetapkan setiap semester.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengarah Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Proses ujian formal yang dijalankan menurut peraturan dan pada masa yang ditetapkan Peperiksaan kali pertama yang dijalankan pada akhir sesuatu tahap pengajian Calon yang menduduki peperiksaan ulangan dengan status peperiksaan asal Peperiksaan untuk murid pendidikan guru yang tidak dapat menduduki peperiksaan asal atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh LPPG. Satu kaedah penilaian yang dijalankan dalam jangka masa pendek bagi merumuskan pencapaian objektif melalui sesuatu aktiviti pembelajaran yang ditetapkan Suatu kaedah penilaian dengan menggunakan sesuatu instrument untuk mensampelkan tingkah laku pelajar Institut Pendidikan Guru pengkhususan penilaian peperiksaan bertulis peperiksaan asal peperiksaan khas peperiksaan tertunda peperiksaan ulangan pihak berkuasa tatatertib purata mata gred taksiran ujian 23 . dalam program kursus pendidikan guru. bertanggungjawab mentadbir sesebuah Institut Pendidikan Guru.

berdasarkan kepentingan setiap komponen itu ujian esei ujian lisan wajaran 5. b. c. Akta 174. Penilaian dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. Akta Pendidikan 1999 ( Akta 550) di bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. 24 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ujian amali Kaedah penilaian yang memerlukan tindak kemahiran kognitif. Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Rasmi Pindaan 1994. Kaedah penilaian yang memerlukan tindak balas melalui penulisan Kaedah menilai kecekapan dalam peraturan sesuatu bahasa atau dalam penggunaan bahasa isyarat Pengagihan peratusan antara komponen peperiksaan dan kerja kursus. Perjanjian Pendidikan Guru menurut kuasa Akta Kontrak 1950 (Akta 136) serta Akta Kontrak Kerajaan (Akta 120) Perkara 1 (a) dan Perkara 4 (c) d. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 di bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan 1997). afektif dan psikomotor pendidikan guru balas murid ujian objektif Kaedah penilaian yang memerlukan pelajar Institut Pendidikan Guru memilih jawapan yang betul daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal berasaskan peruntukanperuntukan empat dokumen berikut: a.1 Pendahuluan Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan.

d. dan e. 5. Berikut adalah peraturan-peraturan peperiksaan.2 Objektif Peraturan Institut Pendidikan Guru (Peperiksaan.1 Kaedah Penilaian Komponen kursus yang dinilai menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan.3. 25 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5.peraturan Institut Pendidikan Guru yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Penilaian Dan Pensijilan) (Maktab Pendidikan Guru) 1997. menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab pelajar Institut Pendidikan Guru terhadap kursus yang mereka ikuti. menjadikan dokumen ini sebagai rujukan semua pelajar Institut Pendidikan Guru. 5. penilaian dan pensijilan bagi semua kursus Institut Pendidikan Guru yang perlu difahami dan dipatuhi oleh pelajar pendidikan guru. Penilaian dan Pensijilan) 1999 ini digubal dengan tujuan: a.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Di Bawah Peraturan 3: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan. b. memaklumkan kepada semua pelajar Institut Pendidikan Guru tentang implikasi peraturan-peraturan tersebut. sepanjang masa dalam tempoh berkursus. memaklumkan kepada semua pelajar Pendidikan Guru tentang peraturan. c.

3) Penilaian Praktikum Penilaian Praktikum dijalankan secara taksiran. 26 . ix) Aktiviti Pembelajaran. vi) Pemerhatian. ii) Ujian Esei. Kerja Kursus 1) Perincian kerja kursus dan taksiran adalah menurut ketentuan kurikulum sesuatu program kursus. Kerja Kursus boleh dilaksanakan dalam bentuk berikut: i) Kerja Kursus Berasaskan Ilmu ii) Taksiran. yang 2) Beberapa contoh taksiran adalah seperti berikut: i) Ujian objektif. dan xi) Ujian Lisan. vii) Laporan Ringkas. dan iii) Bentuk-bentuk lain yang bersesuaian diperkenalkan dari semasa ke semasa. v) Kuiz. 4) Penilaian Projek Khas Penilaian Projek Khas dijalankan secara taksiran berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan bagi sesuatu program kursus dan bidang pengajian tertentu sahaja.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pelajar pendidikan guru dinilai melalui kaedah berikut: A. viii)Laporan Kajian. x) Pembinaan Alatan Mengajar. iii) Ujian Amali. Penialian Praktikum ini adalah untuk beberapa program kursus sebagaimana diperincikan dalam kurikulum berkenaan. iv) Kerja Amali.

Pendidikan Seni dan mata-mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa. Peperiksaan Bertulis a) Semua pelajar Institut Pendidikan Guru dikehendaki mengambil peperiksaan bertulis dalam bidang berikut: i. B. Peperiksaan i. seperti Sains.bentuk-bentuk lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa ii.Mata Pelajaran Pengkhususan. 27 .Ilmu Pendidikan (bagi Kursus Perguruan Praperkhidmatan sahaja). iii. Muzik. dan iii. Peperiksaan Amali Peperiksaan Amali dijalankan untuk mata pelajaran tertentu. Ekonomi Rumahtangga.kertas pensil. ii. Peperiksaan Lisan Peperiksaan Lisan adalah untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggeris dan mata pelajaran lain menurut keperluan dari semasa ke semasa. dan ii. dijalankan secara kerja kursus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5) Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum Penilaian Aktiviti Luar Kurikulum atau Gerak Kerja Kokurikulum atau singkatannya GERKO. b) Peperiksaan bertulis dijalankan dalam bentuk berikut: i.Mata-mata pelajaran lain yang berkaitan.

Wajaran kerja kursus selain daripada (a) dan (b) di atas adalah menurut syarat yang ditentukan dari semasa ke semasa.3. wajarannya ditentukan sebagaimana dalam Jadual 1 yang berikut: Peperiksaan Minimum 40%* Kerja Kursus atau Taksiran Peratusnya berubah menurut wajaran yang ditetapkan untuk komponen peperiksaan JUMLAH 100% *Subjek-subjek yang berteraskan kerja amali boleh menurunkan had minimum wajaran peperiksaan kepada 20% Jadual 1: Wajaran Peperiksaan dan Kerja Kursus b. 28 . Mata Pelajaran yang tiada peperiksaan dinilai melalui kerja kursus sahaja dan wajarannya adalah seperti berikut: Kerja Kursus Wajaran Praktikum 100% Projek Khas 100% Aktiviti Luar Kurikulum (GERKO) 100% Disertasi 100% Jadual 2: Wajaran Untuk Kerja Kursus c.2 Wajaran a.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Mata Pelajaran yang dinilai secara peperiksaan dan kerja kursus.

Kaedah 4 Kehadiran Di Kuliah. Kaedah 64. Jadual 2. kurang daripada 100% tanpa sebab yang munasabah. Hukuman Tatatertib). iv. Serta sempurna praktikum 29 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. Bahagian V.3. Lengkap. Lulus peperiksaaan sebelumnya. Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia atau Insitut Pendidikan Guru swasta yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib. sempurna dan lulus kerja kursus. Perintah Untuk Membayar Pampasan). dalam semester/peringkat iii. adalah berkaitan). Institut Pendidikan Guru yang kehadiran dalam kuliah. vi. Kaedah 48. ii. Akibat Tidak Bayar Denda dan Kaedah 65. Bahagian V. Jadual 2. klas atau lainlain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan (Perkara 4: Petikan Akta 174 Jadual 2 Bahagian II.3 Kelayakan Menduduki Peperiksaan 5. Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada menjadi murid pendidikan guru (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174. Kehadiran 100% dalam kuliah . dalam semua mata pelajaran. Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi (Rujuk Perkara 4: Petikan Akta 174.1 Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat-syarat yang berikut: i. klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa akativiti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran.3. v. tutorial.3. vii. tutorial.

Lulus kerja kursus serta kesempurnaan praktikum (jika berkenaan) adalah prasyarat untuk menduduki peperiksaan. iii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa bermulanya sesuatu sesi peperiksaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh mana-mana pihak berkuasa. Walau bagaimanapun keputusan peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai.2 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang memenuhi syaratsyarat berikut boleh menduduki peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada LPPG tetapi belum diputuskan. ii. i. tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. 30 .4 Syarat Lulus Penilaian i.3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (jika berkenaan). Calon dikehendaki lulus gabungan kedua-dua buku kertas peperiksaan tersebut. 5. ii. markahnya dihitung dengan menggabungkan markah buku 1 dan markah buku 2. Bagi mata pelajaran pengkhususan yang mempunyai dua buku kertas peperiksaan. Pemberatan bagi setiap buku kertas peperiksaan itu ialah 50%. viii. Lulus semua kaedah penilaian bagi setiap mata pelajaran pada setiap semester/ peringkat pengajian. 5.3.

Menyempurnakan prakiukum sebagaimana diperuntukkan dalam peraturan praktikum. v. vi. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang mempunyai lebih daripada satu buku kertas peperiksaan. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam mana-mana mata pelajaran. Mendapat Nilai Mata Gred (NMG) tidak kurang daripada 2. hendaklah mengambil peperiksaan ulangan mata pelajaran yang dia gagal sahaja. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam mata pelajaran yang dinilai melalui kaedah penilaian kerja kursus sahaja. v. 31 . dikehendaki mengulang peperiksaan bagi buku kertas peperiksaan yang ia gagal sahaja.00 bagi setiap mata pelajaran. iv. iv. dikehendaki menyempurnakan dan lulus kaedah penilaian ulangan kerja kursus dalam mata pelajaran berkenaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii.50 atau kurang. yang 5. Murid pendidikan guru akan diberhentikan kursus apabila mendapat Purata Mata Gred(PMG) 1. ii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal peperiksaan dalam sesuatu mata pelajaran hendaklah menduduki peperiksaan ulangan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Markah minimum untuk lulus ilah 40% bagi setiap mata pelajaran. iii.5 Penilaian Ulangan i. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal dalam manamana kaedah penilaian dikehendaki mengambil kaedah penilaian ulangan dalam mata pelajaran berkenaan.

00 Lulus 80 – 89 A3. Gred Abjad.25 Lulus 65 – 69 B3. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang lulus penilaian ulangan dalam sesuatu mata pelajaran akan diberi gred lulus minimum (D+) sahaja.75 Gagal 20 – 29 E 1.50 Lulus 70 – 74 B 3.19 F 1. Nilai Mata Gred dan Keputusan 32 .6 Peringkat Markah Dan Gred Setiap mata pelajaran yang dinilai diberi gred berdasarkan markah yang diperolehi melalui satu atau beberapa kaedah penilaian sebagaimana dalam Jadual 3 yang berikut: Markah Gred Abjad Nilai Mata Gred (NMG) Keputusan 90 – 100 A 4. vii. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang gagal mana-mana kaedah penilaian ulangan akan diberhentikan kursus tanpa diberi sebarang diploma/ sijil/ kelayakan lain.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian vi. 5. Peluang mengulang peperiksaan hanya sekali sahaja pada setiap semester/ peringkat pengajian.75 Lulus 75 – 79 B+ 3.00 Lulus 60 – 64 C+ 2.25 Lulus 40 – 49 D+ 2.75 Lulus 55 – 59 C 2. ix.00 Gagal Jadual 3: Markah. dibenarkan mengikuti kursus bagi semester/peringkat seterusnya secara kenaikan bersyarat. Pelajar Institut Pendidikan Guru yang akan menduduki peperiksaan ulangan atau sedang menanti keputusan peperiksaan ulangan tersebut.50 Gagal 00 .00 Lulus 30 – 39 D 1. viii.50 Lulus 50 – 54 C2.

iv. Lengkap.8.8 Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5.7.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 5. sempurna dan lulus praktikum (jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan) iii.2 Tempoh mengulang kursus atau meneruskan pengajian (selepas penangguhan kursus) hendaklah melengkapi satu semester pengajian. Tiada kes yang belum diputuskan oleh manamana pihak berkuasa. 5.00 atau lebih.8. Lulus semua mata pelajaran dan komponen kursus yang disyaratkan ii. Tempoh tersebut hendaklah disesuaikan dengan tarikh bermula dan berakhirnya sesuatu semester/peringkat pengajian berkenaan.7 Ulang/Tangguh Kursus 3.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru yang tamat latihan akan dianugerahkan sijil/ diploma/ kelayakan lain setelah memenuhi syarat-syarat berikut: i. 3.7. jika disyaratkan dalam struktur kursus berkenaan. Mendapat PMGT (bagi program kursus yang lebih baik daripada sekali peperiksaan) atau PMG (bagi program kursus yang hanya sekali peperiksaan) 2. v. Sempurna dan lulus aktiviti luar kurikulum (GERKO). Tempoh penangguhan hendaklah tidak melebihi satu tahun. 5.1 Pelajar Institut Pendidikan Guru boleh dibenarkan mengulang atau menangguhkan kursus sekali sahaja sepanjang tempoh kursus.2 Kriteria penganugerahan sijil/ diploma/ kelayakan lain adalah seperti Jadual 4 yang berikut: 33 .

00 .3.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PANGKAT PENSIJILAN PMGT PRAKTIKUM (Minimum) GERKO* (Minimum) Cemerlang Kepujian Lulus Gagal dan tidak dianugerah sijil/ diploma/ kelayakan lain 3. membawa masuk nota atau catatan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.50 .1. 5.99 B+ BD+ - B+ BD+ - *Purata berwajaran Jadual 4: Kriteria dan Pangkat Penganugerahan Sijil/ Diploma/ Kelayakan Lain 5.4. Bagi peperiksaan semester. meniru.00 . ii.00 .10 Penyelewengan i. Rayuan hendaklah dikemukakan kepada LPPG melalui Pengarah Institut Pendidikan Guru berkenaan. Penyelewengan bermaksud menciplak. memberikan peruntukan berkait dengan penyelewengan (lihat halaman 17 dan 18) ii. AKTA 174.dan lain-lain tingkah laku yang boleh ditafsirkan sebagai penyelewengan. 34 . KAEDAH 3: TATATERTIB AM. dalam tempoh seperti berikut: i. JADUAL 2.9 Rayuan Keputusan Peperiksaan Hanya keputusan penilaian dan peperiksaan ulangan sahaja yang boleh dirayu. 14 (empat belas) hari daripada tarikh rasmi keputusan peperiksaan.99 0.49 2. Bagi peperiksaan akhir. 30 (tiga puluh) hari daripada tarikh keputusan peperiksaan. memberi peluang rakan lain meniru. BAHAGIAN II.2.00 3.

Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam peperiksaan bagi mana-mana kertas peperiksaan dan JKKPMPG mendapati dia bersalah. 35 .3 dan 3. 5. sijil atau kelayakan lain yang telah dianugerahkan kepada seseorang lulusan Institut Pendidikan Guru.4 di atas hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib. Pengarah Institut Pendidikan Guru atau pegawai yang dilantiknya berkuasa untuk melaksanakan pemeriksaan tubuh (boy search) terhadap mana-mana calon yang disyaki menyeleweng. maka keputusan kerja kursus itu akan dibatalkan oleh LPPG. jika lulusan tersebut kemudiannya didapat mengemukakan dokumen kelayakan palsu semasa memasuki Institut Pendidikan Guru.11 Penarikan Balik Diploma.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iii. Seseorang pelajar Institut Pendidikan Guru yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kerja kursus dan JKPPMPG mendapati dia bersalah. v.10.10. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 Di Bawah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1997 Berikut adalah petikan kaedah-kaedah Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 serta Pindaan 1997 yang berkait dengan peperiksaan dan penilaian. Sijil Atau Kelayakan Lain Lembaga berhak menarik balik diploma. iv.12 Akta 174. Kes penyelewengan 3. vi. 5. maka keputusan peperiksaannya akan dibatalkan oleh LPPG.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

JADUAL KEDUA BAHAGIAN II TATATERTIB AM
Kaedah 3 Seseorang pelajar tidak boleh: a) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu, atau menyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu apa-apa pengajaran, pengajian, penyelidikan, kerjakerja pentadbiran atau apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah/ arahan atau dengan kebenaran Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu; mengorganisasi, mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan, kuliah, tutorial, klas atau lain-lain aktiviti yang sah yang dijalankan oleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi; merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebabkan dirosakkan dengan apa-apa cara apa-apa harta Institusi, atau melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan itu; Laranganlarangan Am

b)

c)

d) mengusik, mengganggu, mengalih atau dengan apa-apa cara melakukan sesuatu ke atas apaapa jua benda, objek, barang atau harta, atau dengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau menyebabkan apa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuan untuk menyebabkan atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang; e) membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas dokumen, atau gambar, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, atau menerima apa-apa buku, kertas dokumen atau gambar daripada mana-mana orang lain semasa dalam bilik peperiksaan itu, kecuali bahawa seseorang pelajar boleh, semasa ia di dalam bilik peperiksaan itu menerima daripada

36

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

penyelia apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau lain-lain benda yang dibenarkan oleh Ketua Eksekutif Institusi. f) berhubung dengan mana-mana pelajar lain dalam masa peperiksaan dengan apa-apa cara jua pun.

Kaedah 4.

Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, ia hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir, dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Jabatan dengan memuaskan hatinya sebabsebab ia tidak hadir dan mendapatkan kelulusan secara bertulis mengenainya. 1) Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran lain berhubung dengan kursus pengajiannya, pelajar itu hendaklah menghadiri latihan amali atau pengajaran-pengajaran itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan di mana latihan itu dijalankan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan pelajar itu untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir dan dalam hal yang demikian dia hendaklah dengan seberapa yang boleh kemudian memberikan secara bertulis kepada Ketua Jabatan itu dengan memuaskan hati Ketua Jabatan itu, sebab-sebab dia tidak hadir dan mendapat kelulusan secara bertulis mengenainya. 2) Semasa menjalani amali, seseorang pelajar adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan atau arahan-arahan tempat di mana latihan itu dijalankan dan juga peraturan-peraturan dan arahan-arahan Institusi.

Kehadiran di kuliah

Kaedah 5

Latihan amali

37

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

3) Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peraturan Institusi dengan peraturan-peraturan tempat di mana latihan dijalankan, maka peraturan-peraturan Institusi hendaklah terpakai. Kaedah 6 Seseorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaian ketika menghadiri kuliah, tutorial, peperiksaan, klas, bengkel atau ketika melibatkan diri atau menghadiri apa-apa aktiviti sama ada di dalam atau di luar kampus atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kampus. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk sesuatu peperiksaan dan ia tidak tersekat daripada masuk peperiksaan itu, ia hendaklah masuk peperiksaan itu, melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan ia mendapat kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab dan alasan yang menasabah kerana tidak masuk peperiksaan itu dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya, memberitahu secara bertulis kepada Ketua Eksekutif dengan memuaskan hatinya sebab-sebab ia tidak masuk peperiksaan itu dan mendapatkan secara bertulis kelulusan mengenainya Pakaian dan penampilan diri

Kaedah 7.

Masuk peperiksaan

BAHAGIAN V ACARA TATATERTIB Kaedah 48. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman-hukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali: a) amaran b) denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit; c) penggantungan daripada menggunakan apaapa atau kesemua kemudahan-kemudahan Institusi selama tempoh yang ditentukan; Hukuman tatatertib

38

dan jika ia memutuskan bahawa pelajar itu adalah bersalah atas kesalahan tatatertin itu iahendaklah meminta pelajar itu membuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukuman ringan. Mengumumkan hukuman 39 . e) penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di Institusi. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan keputusannya dalm kes itu. f) penyingkiran daripada mana-mana bahagian Institusi selama tempoh yang ditentukan. Kaedah 57. g) pembuangan daripada Institusi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian d) penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusi selama tempoh yang ditentukan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan fakta-fakta kes itu kepadanya. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajar itu satu daripada hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 48 atau mana-mana dua atau lebih hukuman-hukuman itu disatukan sekali. Pihak berkuasa tatatertib menyoal atau memanggil semula saksi Mengumumkan keputusan Kaedah 56. Selepas mendengar saksi-saksi itu dan memeriksa dokumen-dokumen atau lain-lain benda yang dikemukakan di hadapannya. jika ia mengaku kebenaran faktafakta ini pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahan tatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan. oleh pihak berkuasa tatatertib Kaedah 52. Pengakuan bersalah dan acara berbangkit Kaedah 55. Jika pelajar itu mengaku bersalah. Selepas pelajar itu membuat rayuan jika ada. Pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semula mana-mana saksi pada bilabila masa sebelum ia mengumumkan keputusannya. untuk mendapat hukuman ringan di bawah kaedah 52 atau kaedah 56 mengikut mana yang berkenaan.

1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawah Kaedah 57. 2) Amaun pampas an yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib di bawah perenggan (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan munasabah dengan memberi perhatian kepada segala hal keadaan itu dan hal keadaan orang- Daftar pembicaraan tatertib Kaedah 63. Jika pihak berkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke atas pelajar itu. Jika pelajar tidak membayar denda itu. sebagai tambahan. penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 61. daftar itu hendaklah merekodkan nama pelajar. kemajuan dalam perjalanan pembicaraan. memerintahkan pelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnya berkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaan dengan apaapa kerugian atau bencana kepada manamana orang atas nama pelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab oleh pihak berkuasa tatatertib dalam pembicaraan tatatertib itu. pihak berkuasa tatatertib boleh. dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah 63. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh tersebut kepada Bursar. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semua perbicaraan tatatertib yang dijalankan di bawah kaedah-kaedah ini. keputusan pembicaraan. Kaedah 65. 40 . Membayar denda Kaedah 64. ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus. seseorang pelajar boleh diperintahkan membayar pampasan di bawah perenggan ini tidak kira sama ada harta yang rosak itu kepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. butir-butir kesalahan tatatertib. dan apaapa maklumat atau butir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar tersebut.

Rayuan 41 . BAHAGIAN VI RAYUAN-RAYUAN Kaedah 67 1) Jika seseorang pelajar tidak puas hati dengan sesuatu keputusan pihak berkuasa tatatertib. 2) Rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan-alasan rayuan itu. 3) Pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) hendaklah dibayar oleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib. 4) Peruntukan-peruntukan Kaedah 64 hendaklah dipakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidak membayar pampasan yang ditetapkan di bawah perenggan (1) dalam tempoh yang ditentukan di bawah perenggan (3). 5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajar di bawah perenggan (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihak berkuasa tatatertib sebagai berhak menerimanya 6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawah kaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambil langkah-langkah pembicaraan sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkan ganti rosak atau pampasan berkenaan dengan kerosakan. kerugian atau bencana itu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian orang yang terlibat di dalamnya. kerugian atau bencana yang tersebut dalam perenggan (1) atau adalah tidak menyentuh hak seseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampas an di bawah mana-mana undangundang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan. pelajar itu boleh mengemukakan secara bertulis dalam dua salinan tentang cadangannya hendak merayu terhadap keputusan itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusan itu telah diberi.

Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah. apabila menerima rayuan itu. mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota-nota pembicaraan tatatertib yang berkenaan dengannya rayuan itu diberi. Menyampaikan rayuan kepada Menteri 42 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Kaedah 68.

3 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 20 minggu.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 6. 6. MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu 43 . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 6.2 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.0 SISTEM AKADEMIK 6.1 Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. 44 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian praktikum. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Bil. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 45 .1. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.1 Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru (IPG).0 STRUKTUR PROGRAM DAN STRUKTUR KURSUS MENGIKUT SEMESTER 7. 24 (18%) 133 (100%) 7. kemahiran generik. 1.1 Struktur Program Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 86 (65%) 3. Kursus KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 JUMLAH Kredit 23 (17%) 2.

PBS dijalankan selama 4 minggu. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 46 . Major. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.3 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. 7. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. praktikum 24 minggu.1. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. praktikum. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan.1. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.2 Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. manakala internship selama 4 minggu. dan internship. Sepanjang mengikuti program.

7.Permainan Kokurikulum .Persatuan Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (KBSR). 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 47 .4 Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .1. ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). 7.Olahraga Kokurikulum . Elektif ini tidak diperuntukkan kredit.5 Perincian Kursus Yang Ditawarkan Dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: Kursus Wajib Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .1.Unit Beruniform II Kokurikulum . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Unit Beruniform I Kokurikulum .

Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Kredit Sem. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Kod Kursus *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 48 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I Bina Insan Guru Fasa II Bina Insan Guru Fasa III Bina Insan Guru Fasa IV Bina Insan Guru Fasa V Bina Insan Guru Fasa VI Jumlah (45 jam) (10 jam) (10 jam) (35 jam) (10 jam) (10 jam) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada Semester 6 Kursus Teras Pengajian Profesional Kod EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 Kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) Sem.

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II .2 Struktur Kursus Major Mengikut Semester 7. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.Bahasa Melayu Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) Sem. Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod Bil.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah 4 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) 5 6 7 8 *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.2.1 (a) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Ambilan Januari 2007 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 49 . 1 2 3 4 5 6 7 Kursus Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Pemulihan Kod BMM BCN PIM MTE SCE PRA PKP 7.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 7. 1 1 2 2 3 Kursus Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca 50 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) Sem.2.2 Kod BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3116 Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 3(3+0) 45 (34%) 8 (b) Kod BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 Ambilan Januari 2008 Kursus Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

3 Kod MTE 3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Matematik Pendidikan Rendah Kursus Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 51 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.2.

5 Kod SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Sains Pendidikan Rendah Kursus Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 52 .2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah Kredit 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .4 Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem.7 Pendidikan Pemulihan Kod PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKU3106 PKP3107 PKP3108 PKU3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Kursus Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan komunikasi Perkhidmatan dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II (Pelaporan) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 53 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.2.6 Pendidikan Prasekolah Kod PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Kursus Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

2. 54 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 7.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Kod PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKB3109 PKB3110 PKB3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 Kursus Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian (gugurkan) Dalam Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Pemulihan guna PKP) Pemulihan dalam Komuniti (termasuk pemulihan) Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas (Kaedah) * *Termasuk pemulihan Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Pemulihan guna PKP) Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas (Pelaksanaan dan Pelaporan) * Termasuk pemulihan Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) Sem 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 PKU3115 3(0+3) 45 (34%) 8 7. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.3 Struktur Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Pakej Elektif 1 Bil.

Bahasa Melayu BMM3102 BMM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 4. Bahasa Arab BAM3117 BAM3110 PKE3101 Pendidikan Kesihatan PKE3102 PKE3103 PKE3104 BMM3101 5. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIM3101 Pendidikan Islam PIM3102 PIM3109 PIM3110 BAM3109 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 2 2. BAM3116 3. 55 . 2 3 4 5 1.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam (dan *PBS) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (dan *PBS) Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kredit 3(3+0) Sem. 3 PSK3102 1. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 5 2 3 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 4 5 Pakej Elektif 2 Bil. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 3 3(2+1) 4 BCN3112 BTM3102 BTM3103 7. 3(3+0) 4 PSK3103 3(2+1) 5 56 . Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Elektif 1 BMM3103 Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(3+0) Sem. 5 BCN3105 3(2+1) 2 BCN3108 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil.

Fractions. ELM3103 3(3+0) 5 ELM3104 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 SCE3104 SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. 6 ELM3101 ELM3102 Pendidikan Moral 3(3+0) 3 3(3+0) 4 2. Pendidikan Seni Visual PSV3105 PSV3107 PSV3111 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 57 . Mathematics MTE3109 MTE3112 PSV3104 3. Elektif 2 PSK3104 Kursus Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Assessment Practices in Mathematics Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Kredit 3(2+1) Sem.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Science 5.

Bahasa Melayu Pengajian Sukatan BMM3101 Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu BMM3102 Sekolah Rendah (dan *PBS) BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi (dan *PBS) Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah (dan *PBS) Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3(3+0) 3 8. 3 3 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 58 . Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Elektif 2 MZU3104 MZU3110 Pendidikan Muzik Kursus Asas Pendidikan Muzik Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (dan *PBS) Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah Kredit 2(2+0) 1(0+1) Sem. Kemahiran Hidup RBT3118 RBT3119 RBT3120 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 9. MZU3111 MZE3101 MZE3102 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 3 7.

English Language ELE3103 ELE3104 BCN3105 3(2+1) 3 BCN3108 13. Bahasa Tamil BTM3106 BTM3110 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 12 (9%) 6 3 4 5 6 59 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bil. Bahasa Cina BCN3109 3(3+0) 4 3(2+1) 5 BCN3112 BTM3102 BTM3103 14. Pendidikan AlPQE3102 Quran PQE3103 PQE3104 ELE3101 ELE3102 Kursus Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir AlQuran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis (dan *PBS) Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching (dan *PBS) English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology for Young Learners Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (dan *PBS) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (dan *PBS) Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Elektif 2 PRM3104 PQE3101 11. 6 3 4 5 6 3 4 5 6 12.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 7. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 hingga 8 Pada setiap semester. 60 . Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) Kod WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 Kursus Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah Kredit 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.4 Struktur Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.

Semester 2 (Tahun 1) Kod WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 Kursus English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan **PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah * ** *** Kredit 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus Semester 3 (Tahun 2) Kod WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 Kursus Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS ) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) English Language Enrichment I Jumlah Kredit 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. 61 .

Semester 4 (Tahun 2) Kod WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 Kursus Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah Kredit 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3 (2+1) 3(x+x) TK 19 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. 62 . Semester 5 (Tahun 3) Kod WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX PRK3101 Kursus Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) Praktikum I (4 minggu) Jumlah * Kredit 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) Praktikum II (8 minggu) Kredit 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 ** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 8 (Tahun 4) Kod EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 63 . Semester 6 (Tahun 3) Kod WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 Kursus Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) Kod EDU3107 XXX3113 PRK3103 Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah Kredit 3(3+0) 3(x+x) 6 12 * Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. 64 .

India dan Jepun). strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mendengar dan bertutur. bertutur. English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) WAJ3103 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. dan proses pembangunan negara. Islam Hadhari. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. isu-isu kontemporari. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Cina. membaca.1 Sinopsis Kursus Wajib WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. jenis-jenis soalan. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan menulis pelbagai penulisan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. kemahiran asas 65 . jenis-jenis ayat. dan kemahiran mendengar.0 SINOPSIS KURSUS MENGIKUT SEMESTER 8. tatabahasa. tokoh-tokoh tamadun Islam. Islam dalam tamadun Melayu. membaca.

Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. agama dan hubungan etnik. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. ekspresi. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. seni visual. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. dan kecerdasan pelbagai. konsepkonsep asas hubungan etnik. operasi dan pengiraan. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pembinaan. pengukuran. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. pendidikan jasmani dan kesihatan. Kandungan kursus 66 . WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pemilihan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pemulihan membaca dan menulis. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. inkuiri. kesedaran ruang.

pergerakan dan seni visual sekolah rendah. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. disiplin dan kerohanian. aplikasi aktiviti kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. pendedahan kepada asas muzik. perlembagaan unit beruniform. dan majlis rasmi. mengetahui. struktur dan organisasi. sistem fail dan surat menyurat. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah.penubuhan unit-unit kokurikulum.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian memberi perhatian kepada pengenalan seni dalam pendidikan. asas pertolongan cemas. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. pengelolaan aktiviti. latihan dan taktik permainan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. asas kawad kaki. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengenalan alatan. gelanggang dan undangundang permainan. Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) WAJ3111 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 67 . pengurusan dan pentadbiran.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengelolaan kejohanan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pengkelasan persatuan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru 68 . membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Melalui perkhemahan pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. sejarah dan undangundang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pengurusan pasukan. persediaan. potensi dan citra diri seorang insan guru. kemahiran asas. pengurusan. dan berdaya saing. pelaksanaan dan penilaian projek. berdaya maju. berdaya tahan. pengurusan ukuran balapan dan padang. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah. Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) WAJ3114 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. pembinaan self-esteem. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang.

kemahiran mendengar secara efektif. aktiviti kemasyarakatan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. jenis khidmat kemasyarakatan. khidmat pendidikan kepada komuniti. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. guru dan hubungan dengan komuniti. Surat Pekeliling Ikhtisas. interaksi dengan komuniti setempat. Akta 550 (1996 ). aktiviti kerohanian/moral. pengurusan sekolah. BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. latihan dalam kumpulan. Pekeliling Perkhidmatan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. kembara sosial. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. mandat. tertib di meja makan. ciri-ciri kepimpinan. kesantunan berbahasa. iklim sekolah. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. jenis khidmat kemasyarakatan. 69 . lawatan benchmarking. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang seimbang. pengucapan awam. khidmat pendidikan kepada komuniti. mengendali dan menghadiri bengkel.

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. 8. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. refleksi. tema bengkel. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. inventori konflik. implikasi faktor perbezaan 70 . peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. lawatan benchmarking. inovasi guru cemerlang.2 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Pengajian Profesional) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) EDU3101 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. interpretasi dapatan ujian. interaksi profesional dengan guru cemerlang. pelbagai teori pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia.

modelmodel pengurusan disiplin. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. motivasi. pemilihan. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanakkanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian individu. pengurusan media dan sumber pendidikan. matlamat. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. penggunaan dan penilaian media pengajaran. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. peranan guru biasa sebagai pembimbing. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. teori. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu 71 . gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. kemahiran berkomunikasi. penghasilan.

konsep 5P.3 Sinopsis Kursus Teras (Kursus Major) 8.1 Bahasa Melayu Pendidikan rendah Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. etika. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. peringkat perkembangan guru. kemahiran bernilai tambah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dan kelompok. membaca. dan menulis). akauntabiliti dan kesantunan guru. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. fokus utama dan sampingan. dan sistem bahasa. 72 . pemetaan kemahiran.3. Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) EDU3108 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. 8. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. pengisian kurikulum. kepemimpinan dan peranan guru.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. 73 . penilaian. afektif. pembinaan ujian. penilaian kemahiran bahasa. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah. pendekatan. dan pengukuran. dan tatabahasa. Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) BMM3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. serta membuat latihan dan penilaian kemahirankemahiran bahasa. konsep strategi. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pemarkahan dan markat. teori-teori kognitif. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kaedah. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. pengajaran mikro dan mikro. dan psikomotor. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. dan teknik pengajaran kemahirankemahiran bahasa. penulisan langkah pengajaran. dan teknik pengajaran.

animasi dalam persembahan bahan. peraturan paradigmatik. pembelajaran secara on-line dan off-line. pengeditan bahan pengajaran secara on-line. Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) BMM3106 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. sifat bahasa. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. objektif.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. perpautan antara bahan. faktor luaran. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. model perpautan dalam penyusunan bahan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. dan rasional. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. penggunaan alat pengarangan. dan tapak pembelajaran. pemilihan bahan internet. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. laman web. struktur linguistik. variasi bahasa. dan bahasa Melayu saintifik. stilistik. 74 . BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik.

dan proses penerbitan ayat. ayat dasar. 75 . dan ejaan. golongan kata kerja. Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM3111 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. dan pembentukan kata baru. imbuhan dalam Bahasa Melayu. dan sebutan baku. ayat majmuk. dan kelas kata tugas. fonem suprasegmental. makna ayat. kata kerja. bentuk perkataan bahasa Melayu. golongan kata. skema tatacara pembentukan istilah. teori pembuktian. ayat tunggal. lambang. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. klausa. kata adjektif. makna peribahasa. frasa adjektif. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. fonem. perubahan semantik. fonem segmental. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. sumber istilah. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. peristilahan. huruf-huruf dan simbol fonetik. istilah singkatan. artikulasi dan articulator. ayat inti. jenis kata adjektif. ketaksaan dan kekaburan makna. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. latihan sebutan dan penyukuan sebutan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. makna leksikal. frasa sendi nama. frasa kerja. fitur makna.

perkamusan dan kemahiran penterjemahan. tatacara kajian pendidikan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. model-model kajian tindakan. pengambilkiraan pengumpulan data. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. kajian tindakan. perancangan dan proposal. interpretasi BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Perkamusan. proses kajian tindakan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. masyarakat. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. sosial. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di 76 . tasawur (world-view) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. kaedahkaedah pengumpulan data. dan ekonomi). Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. analisis data. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah.

kosa kata. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). dan peribahasa. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. laporan akhir kajian tindakan. Teknik-teknik 77 . dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. 8. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian sekolah dan menulis draf laporan. Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) BMM3116 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. sastera bandingan.3. sastera kanakkanak dan remaja.2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) BCN3101 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. penganjuran seminar kajian tindakan.

serta konsep pengajaran mikro. teknik soal jawab. 78 . termasuk konsep. frasa. Tatabahasa klasik mengkaji golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penjelasan konsep. ciri-ciri. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. disusuli dengan latihan merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mengaplikasikannya. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. pemulaan dan penutup pelajaran. jenis-jenis ayat dan retorik. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. komponen ayat. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak.

peranan. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. matlamat. This course comprises definitions. characteristics. Selain itu. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. and historical development of prose. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Teoriteori pembelajaran seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. ciri-ciri. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Texts from different types of prose are selected as basic reading. 79 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. prinsip asas tentang pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina.

80 . proses pelaksanaan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) BCN3111 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. iaitu Shi. Ci. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. prinsip dan fungsi. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. dipilih sebagai bacaan asas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan Sanqu.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. 81 . fiksyen. perancangan dan cadangan. prosedur penyelidikan pendidikan. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaedah-kaedah pengumpulan data. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. analisis data. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. Selain itu. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. simetri dan transformasi.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Geometry (Geometri) MTE3103 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic.3 Matematik Pendidikan Rendah MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. 82 . Pelajar juga didedahkan kepada makna. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . teselasi.3.

jenis-jenis carian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. graf. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. analisa laluan kritikal. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) MTE3106 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teknologi dalam Matematik. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. algoritma. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Statistics (Statistik) MTE3105 3(3+0) Dalam kursus ini. pemprograman linear.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. aplikasi teori pembelajaran Matematik 83 . MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Selain itu. rangkaian. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. ujian Chi-Square. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos.

kefahaman asas mengenai had dan teorem had. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Farctions. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. Selain itu. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. aljabar matriks dan ruang vektor. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. mikro dan makro. penggunaan dan aplikasi teknologi. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Teaching of Numbers. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. 84 . Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. pecahan. fungsi dan graf. Pecahan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Penggantian.

Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. pelajar akan belajar konsep utama geometri. model-model kajian tindakan. penggunaan teknologi. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. pengambilkiraan pengumpulan data. perancangan pengajaran efektif. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) MTE 3112 3(3+0) Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. kaedahkaedah pengumpulan data. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) MTE3113 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. pengukuran dan pengendalian data. tatacara kajian pendidikan. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) Dalam kursus ini. kajian tindakan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MTE3111 Teaching of Geometry. mikro dan makro. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam 85 . perancangan dan proposal. analisis data. proses kajian tindakan. interpretasi Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) MTE3114 3(2+1) Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini.

8. 86 . Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanakkanak mengamati sains. pembiakan tumbuhan. nutrisi haiwan. kod dan kriptografi. Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan MTE3115 3(1+2) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. respirasi haiwan.3. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. bentuk sains dan bagaimana kanakkanak mempelajari sains. kod klasik dan nombor rahsia. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan.4 Sains Sekolah Rendah SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan prosesproses yang berlaku dalam hidupan. tumbesaran. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. perkumuhan tumbuhan. struktur sel dan fungsi. makanan dan kesihatan. penganjuran seminar kajian tindakan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. perkumuhan haiwan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kehidupan harian. laporan akhir kajian tindakan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. respirasi tumbuhan. pembiakan haiwan. nutrisi tumbuhan.

alkohol. teori pembelajaran Ausubel. teori pembelajaran tingkah laku. aloi. eter dan ammina. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. asid karboksilik. Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) SCE 3104 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . pendekatan konstruktivisme. sebatian beraroma. kurikulum sains sekolah rendah aras II. teori pemprosesan maklumat-Atkin. teori pembelajaran Bruner. perusahaan penyediaan ammonia. bahan bakar. memahami idea kanak-kanak dalam sains. polimer tiruan dan plastik. bijih dan galian. Shiffrin dan Baddeley. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak 87 . getah. Exploring Materials (Penerokaan Bahan) SCE 3103 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahanbahan. ester dan amid. teori pembelajaran Gagne. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. perkembangan kanakkanak.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian cara kanak-kanak mempelajari sains. aldehid dan keton. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. polimer semulajadi dan kertas. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. bahan komposit. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. asid sulfur dan asid nitrik. sabun dan detergen. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I.

hasil-hasil 88 . ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Ia meneroka tentang ekosistem. termometeri dan termometer. kerja dan mesin. pemahaman tentang trenda populasi. kepelbagaian genetik II. kepelbagaian genetik I. pemuliharaan ex situ. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. penjanaan dan transmisi elektrik. gerakan planet dan satelit. Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) SCE3107 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. kepelbagaian biologi. faedah ekosistem. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. fizik muzik. kepelbagaian tumbuhan. daya dalam cecair. litar elektrik dalam rumah. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. menggunakan cahaya. kepelbagaian haiwan. gerakan. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. memperolehi kemahiran manipulatif. ancaman terhadap kepelbagaian. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. pemuliharaan in situ. objektif pembelajaran. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) SCE 3106 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. kegunaan elektronik dan semi konduktor.

hukum pertama termodinamik. pentadbiran ujian. Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) SCE 3109 3 2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. rekabentuk dan pembinaan ujian. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. termokimia. Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) SCE3112 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. penskoran pentaksiran. angkasa lepas. fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. alatalat pentaksiran. dan nuklear kimia. bentuk-bentuk pentaksiran. Ia meneroka tentang tenaga. Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) SCE 3111 3(3+0) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. merancang rancangan pelajaran harian. asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar. rancangan mengajar harian. analisis skor ujian. Earth and Space (Bumi dan Angkasa) SCE 3110 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. menulis rancangan pelajaran. matlamat pentaksiran. elektrokimia. cara pengendalian selamat 89 .

analisis data. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. Teknologi dan Masyarakat) SCE3114 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi dan masyarakat. peraturan dan keselamatan dalam makmal. kajian tindakan. perancangan dan proposal. kaedahkaedah pengumpulan data. pengawetan spesimen biologi. Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) SCE3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pembaharuan dan penciptaan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. teknik-teknik asas makmal. interpretasi Science. pengambilkiraan pengumpulan data. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. model-model kajian tindakan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Technology and Society (Sains. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. tatacara kajian pendidikan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian bahan-bahan kimia. 90 . proses kajian tindakan. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan.

pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. pendekatan. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran 91 . 8. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan.5 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.3. iaitu pengenalan kepada Al-Quran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. laporan akhir kajian tindakan. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. penganjuran seminar kajian tindakan.

penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran alQuran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) PIM3107 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. menganalisis dan memperincikan 92 . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi.

kemahiran asas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan moden. bentuk dan bidang penilaian. penyediaan rancangan. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. perancangan. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. pendedahan secara amali penulisan khat. dan amali. pengukuran. kajian teks jawi klasik. dan Penilaian PAFA. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIM3110 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 93 .

w. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. sembelihan. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. kesan iman dalam kehidupan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.a. perkara-perkara yang membatalkan iman. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. 94 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam.

3. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. pengelolaan aktiviti prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. 8.6 Pendidikan PraSekolah Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) PRA3101 Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanakkanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah 95 . pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pendekatan dalam kurikulum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia.

pembelajaran sains di prasekolah. persekitaran. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3103 Perkembangan Fizikal. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. seni bonekadan sastera kanak-kanak. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. sosiodrama. merancang aktiviti. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. muzik dan pergerakan. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. penjagaan kesihatan kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. perancangan program sains. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan 96 . faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan.

ciricirinya. 97 . pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. teori perkembangan moral. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. dan perbezaan individu. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. pengurusan dan aktiviti. Sprititual and moral development for preschool PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pengajaran. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanakkanak dan menilai kreativiti. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak (Social and emotional development of children) PRA3107 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. menganalisis dan 98 . matlamat. nilai dan budaya. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kepentingan dan prinsipprinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. objektif. penganalisisan.melaksanakan perekodan. komuniti dan institusi pendidikan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. hubungan keluarga. Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) PRA3112 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. penyimpanan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak.

keselamatan dan pemakanan. 8. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. konsep kepimpinan dan perwatakan. 99 .7 Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) PKP3101 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.3. dan program-program pemulihan yang dilaksanakan di Malaysia dan luar negara. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. kecekapan hubungan. khidmat sokongan dan intervensi awal yang diperlukan. pengurusan kelas.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian menginterpretasi data penyelidikan. objektif dan sejarah pendidikan pemulihan. . mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan kesihatan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. ciri-ciri murid pemulihan.

PKP3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(0+3) Kursus ini membincangkan membincangkandisleksia dari sudut definisi. teori perkembangan bahasa. peranan pentadbir dan guru pemulihan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan. pengurusan tingkah laku murid. komunikasi augmentif dan alternatif di kalangan murid-murid berkeperluan khas. jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi. jenis-jenis pengamatan. pelaksanaan program pemulihan khas dan penulisan rancangan pendidikan individu untuk murid-murid pemulihan. mengingat/pemprosesan maklumat dan cara melaksanakan program disleksia di sekolah. pentaksiran dan peningkatan kemahiran dalam komunikasi. dan membina bahan bantu belajar kemahiran pengamatan.ciri-ciri guru pemulihan. instrumen pengenalpastian murid-murid disleksia. bahasa serta pertuturan. PKP3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada teori dan konsep pengamatan. konsep dan sejarah perkembangan. kaedah menangani masalah bahasa. matematik. 100 . PKP3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remedial Services) 3(0+3) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas. ciri-ciri kanak-kanak disleksia. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. unjuran program. komponen bahasa.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorder) 3(0+3) Kursus ini membincangkan konsep dan definisi komunikasi.

masalah-masalah dalam bacaan. seperti terapi fisio. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) PKP3107 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan bahasa bacaan dan kefahaman. mentaksir bahasa lisan. kefahaman dan strategi menanganinya. terapi pasir dan terapi alternatif. nyanyian. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKU3109 3(0+3) Kursus ini membincangkan pengenalan terapi. serta untuk PKP3108 3(0+3) Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan. Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melalyu 2) lisan. serta membina bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. mentaksir bacaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. menulis karangan dan kaedah menanganinya. pertuturan. jenis-jenis terapi. ejaan dan menulis karangan. membina alat ujian diagnostik dan bahan bantu belajar mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. lisan. seni visual. 101 . cara kerja.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran. hidro. masalah-masalah dalam tulisan. terapi main. muzik. ejaan. pergerakan kreatif. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.

mengkaji sukatan pelajaran. pentaksiran. program dan penempatan di Pusat Pemulihan Dalam komuniti (PDK). kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran. Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKU3111 3(0+3) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid pemulihan dari aspek penempatan pelajar. menyediakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI). PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada pemulihan murid-murid pemulihan secara berpusat. pengasingan dan integrasi. prasarana kelas khas. penubuhan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKP3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(0+3) Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pengurusan kelas khas. menghasilkan rancangan pengajaran harian bersama-sama bahan bantu mengajar untuk murid-murid pemulihan.strategi untuk mengatasi masalah matematik. khidmat pelbagai disiplin di PDK. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. masalah dalam mempelajari matematik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan 102 . PKU3113 Penyelidikan Tindakan 1 (Kaedah) (Action Research Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. prinsip dan etika kerja sosial. isu pelabelan. pentadbiran. profesionalisme guru.

peranan guru dan pentadbir. Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah. khidmat sokongan serta penilaian program pendidikan pemulihan dibincang. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PKU3115 Penyelidikan Tindakan 2 (pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research 2: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. peruntukan kewangan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 8. pelaksanaan program pendidikan pemilihan di peringkat sekolah.3. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(0+3) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program pendidikan pemulihan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. murid juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. prosedur penempatan murid-murid berkperluan khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian.8 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah 103 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian melaksana satu kajian tindakan.

program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) PKB3103 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran membaca. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. prinsip. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. kajian sukatan pelajaran. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. pendekatan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran dan aspek akta perundangan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. ciri-ciri. 104 . tingkah laku bermasalah. konsep. punca masalah.

kemahiran memasak. 105 . Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) PKB3107 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. pengurusan rumah tangga. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. strategi untuk menangani masalah tersebut. membina pelbagai jenis instrument. pengajaran tatabahasa asas. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. bertutur. keselamatan diri.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran memelihara haiwan. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. membaca dan menulis. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) PKU3106 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. kemahiran berkebun. kemahiran jahitan. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar.

terapi muzik dan nyanyian. pembinaan bahan bantu belajar. kajian sukatan pelajaran. keprofesionalisme 106 .masalah pengajaran Sains. permasalahan penguasaan Matematik. terapi hidro. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. terapi pertuturan. penilaian. matematik berfungsi. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. terapi cara kerja. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) PKU3111 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. prasarana kelas khas. terapi pergerakan kreatif. langkah-langkah. Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) PKU3109 3(!+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. Ia merangkumi konsep asas Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. penempatan pelajar.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Special Methods in Teaching and Learning Mathematics PKB3108 (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. matlamat. terapi seni visual.

pentadbiran. penubuhan. interpretasi Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. pengasingan. analisis data. khidmat pelbagai disiplin di PDK. struktur organisasi di peringkat kementerian. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. isu pelabelan. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKU3113 (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah kajian tindakan di dalam sains sekolah rendah. kajian tindakan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pengambilkiraan pengumpulan data. proses kajian tindakan. prinsip dan etika kerja sosial. pelaksanaan program Pendidikan Khas di 107 . pentaksiran. perancangan dan proposal. dan integrasi. tatacara kajian pendidikan. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. pengurusan kelas khas. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. kaedahkaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk kajian pendidikan. Ia akan membincangkan tentang pengenalan terhadap pelbagai kaedah kajian dalam kajian pendidikan. model-model kajian tindakan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian guru. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) PKU3112 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat.

PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pelaksanaan dan pelaporan kajian tindakan dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian tindakan di sekolah dan menulis draf laporan. pengurusan bilik darjah. 108 . penganjuran seminar kajian tindakan. seminar kajian tindakan dan pendokumentasian serta prosedur penerbitan kajian tindakan. peruntukan kewangan. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan sekolah. peranan guru dan pentadbir.4 Sinopsis Kursus Teras (Amalan Profesional) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. 8. Melalui pemerhatian. pola tingkah laku murid.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian peringkat sekolah diberi penekanan. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penelitian dokumen. laporan akhir kajian tindakan.

refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. penelitian dokumen. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penelitian dokumen. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum I (Practicum I) PRK3101 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina 109 . menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penelitian dokumen. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. bahan sumber pengajaran pembelajaran. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran.

INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional 110 . Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum III (Practicum III) PRK3103 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. BBM. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian RPH. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan.

sistem respirasi. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. darah. ketahanan diri. 8. sistem endokrina. sistem 111 . sistem saraf. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. sistem limfatik dan imuniti. selular dan tisu organisma. Pada peringkat ini. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pelajar dengan tugas guru permulaan. sistem integumentarim.1 Pendidikan Jasmani PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem otot. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. peringkat kimia. model permainan kanak-kanak. jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.5. jati diri. saluran dan peredaran darah.5 Sinopsis Pakej Kursus Elektif I 8. sistem rangka. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Pelajar dikehendaki merancang. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. jantung.

2 Pendidikan Islam (Major Bahasa Arab) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) PIE3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 8. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Pendidikan Jasmani. nilai dan etika dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) PJM3110 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pengurusan permainan tradisional. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.5. kepentingan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penghadaman. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. pelaksanaan 112 . program pembangunan sukan. sukatan dan tafsirannya. konsep kurikulum. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsipprinsip perkembangan isi pelajaran. penilaian dan pentaksiran. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) PIE3103 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. 113 . Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) PIE3104 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pendekatan. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pengukuran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAE3103 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. bertutur. membaca dan menulis.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) BAE3102 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pentaksiran dan pengujianan 114 . faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halanganhalangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.5.3 Bahasa Arab (Major Pendidikan Islam) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) BAE3101 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. konsep penilaian.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 8. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kombinasi penggunaan buku teks.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Arab. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. mingguan dan semester mengikut format yang betul. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAE3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. perkembangan aspek fizikal dan sosial. pembinaan item. 115 . Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan.5. keselamatan perkhidmatan. penyimpanan bahan bahaya.4 Pendidikan Kesihatan (Major Pendidikan Jasmani) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. peraturan keselamatan di sekolah. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. penilaian kendalian sekolah. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. bebas daripada prasangka yang negatif. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. 8. keselamatan diri. penilaian kemahiran berbahasa Arab. dan diskriminasi.

program kesihatan mulut. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. falsafah. amalan kebersihan sekolah. konsep. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. kaedah.6 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 2 (Pilih Satu) 8. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. sejarah. 8.6.1 Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) PSK3101 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara 116 . PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian prosedur kecemasan. pendekatan bersepadu. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. objektif. perkhidmatan kesihatan sekolah. rancangan makanan tambahan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanakkanak. stail pembelajaran.

kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. konsep asas dan jenisjenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang bertanggungjawab. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 117 . pelbagai teori pembelajaran. dan budaya. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. kaedah pengajaran dan pembelajaran. politik. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. format dan komponen wajib. Teori Pembelajaran. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. komponen pengajaran mikro dan makro. empat domain iaitu sivil. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. pengetahuan dan kemahiran pedagogi. sosio ekonomi.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

PSK3104

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. 8.6.2 Pendidikan Moral

ELM 3101

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral.
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

ELM 3102

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro.
Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

ELM 3103

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara

118

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

ELM 3104

Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values)

3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

8.6.3 Sains Sekolah Rendah
Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

SCE 3104

3 (3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak.

SCE 3106

Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif,

119

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains bersepadu.

SCE 3111

Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.
Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

SCE3112

3(3+0)

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. 8.6.4 Matematik

MTE3102

Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik)

3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan

120

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.
Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik)

MTE3107

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan))

MTE3109

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.
Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan

121

serta aktiviti amali untuk meneroka alat. kepentingan perkembangan kurikulum. peranan guru PSV. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid.5 Pendidikan Seni Visual Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education.6. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) PSV3105 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. objektif kurikulum. Membuat Corak dan Rekaan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 122 . huraian sukatan pelajaran. konsep 5P. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. persediaan mengajar. 8. bahan. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.

PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. matlamat. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. strategi. psikologi. jenis-jenis pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) MZU3110 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat 123 .6. peraturan memberi markah. tujuan pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.6 Pendidikan Muzik MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. kaedah pentaksiran PSV. faktor-faktor sosiologi. bentuk pentaksiran PSV. fungsi muzik dalam pendidikan. 8.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. semester. latihan dalam permainan iringan kord blok. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mingguan dan harian. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. broken chord. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. 124 . permainan alat muzik. permainan alat perkusi. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. permainan alat rekoder. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. bes alberti. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran.

serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. remaja. pemetaan kemahiran. kemahirankemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanakkanak dan cara-cara mengatasinya. 125 . fokus utama dan sampingan.7 Bahasa Melayu Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. dan teknik pengajaran. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. konsep strategi. 8. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. membaca. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak. konsep 5P. pengisian kurikulum. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. dan menulis). kaedah.6. pendekatan. penulisan langkah pengajaran. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.

126 . pengurusan peralatan dan bahan. pendekatan.8 Kemahiran Hidup Elektif Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). keselamatan bengkel.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.6. kaedah. pembinaan ujian. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. penilaian. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. teori-teori kognitif. dan pengukuran. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengurusan kewangan. 8. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pemarkahan dan markat.

keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. penggunaan dan interpretasi data. proses jahitan dan membuat pakaian. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian strategi.perniagaan elektronik (E-dagang). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. perancangan pengajaran KHSR. kewangan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. dan bahan bantu mengajar. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pelbagai cara penilaian. pengenalan kepada ikan hiasan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan. undang-undang perniagaan. analisis markah dan statistik asas. pemilihan pakaian. peraturan pemarkahan. jenis penilaian. pemeliharaan ikan hiasan. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pemilihan dan 127 . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

6. tema. semiotic. tetamu dalam aksi. femenisme. pascamoden. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. eksistensialisme. latar tempat. resepsi dan teori tindak balas pembaca. fenomenologi. kritik genre dan kritikan baru. pembiakan dan penanaman. surelisme. 8. watak dan perwatakan.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian penyediaan peralatan dan bahan. pengurusan dan penjagaan. dialog dan latar tempat. penerbitan karya. 128 . proses pengeraman bahan. cerpen. boneka. hermeneutic. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. teater dalam bilik darjah. psikoanalisis. novel popular. bercerita. Marxisme. sudut pandangan. dan guru sebagai penulis. dan isu karya kreatif. persoalan. kekuatan karya kreatif. plot. puisi. teater pembaca. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. Penulisan Kreatif (Creative Writings) PSE3102 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. novel remaja.9 Persuratan Dan Kesenian Melayu (Ditawarkan Di IPBMM Sahaja) Kritikan Sastera (Literature Critics) PSE3101 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. penyediaan batas dan bekas menanam. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. simulasi dan improvisasi. teater untuk kepelbagaian tujuan. guru dalam peranan (teachers in action). pascakolonial.

Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pengurusan produksi. sejarah dan latar belakang. pementasan.6. elemen. unsur-unsur pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik 129 . dan pembinaan skrip. pengarahan. mengadakan sesi uji bakat. sinematografi dan persembahan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. tater dan teater kanak-kanak. pemilihan pelakon. pemilihan. sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis dan bentuk drama kanak-kanak. perancangan pengajaran dan pembelajaran.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pengujian dan penilaian.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teori pementasan. produksi.10 Muzik Pra Sekolah Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) PRM3101 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. improvisasi. etika pementasana. Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) PRM3102 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. asas alkonan dan vokal. jenis-jenis pergerakan. pregerakan kreatif.

11 Pendidikan Al-Quran Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) PQE3101 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. lagu-lagu patriotik. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian dengan pergerakan. nyanyian semerta dan aural. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah.6. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan 130 . lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. 8.

tujuan dan sifat-sifat. pelaksanaannya secara teori dan amali. burdah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surahsurah pilihan. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. harakat. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Muhkam dan Mutasyabih. Nasikh. basmalah. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum AlHadith. Mansukh. tafsir ayat aqidah. kemukjizatan Al-Quran. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. dan khatam al Quran. tafsir ayat akhlak. hukum beramal.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat hukum. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan alQuran secara teori. isti`azah. takbir. martabat hadis. Sikah dan Jiharkah. pengertian. Hadith Qudsi. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Nahawand. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah- 131 . Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian surah Luqman. ar-Rahman.12 English Language ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Jin.6. Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris ELE3102 3(3+0) Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. morfologi. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. 132 . al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. komunikasi. Nuh. 8.

8. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.7 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) ELS3101 TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. peperiksaan dan penilaian. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. bertutur. pengajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran. 133 . ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 9.0 LOKASI BILIK DAN KEMUDAHAN 134 .

14 Kuarter No. 2 Kuarter No. 1 Kuarter No. Gabriel Chapel Urusetia BPG Pondok Pengawal Pondok Waden Auditorium TAZA Pusat Aktiviti Pelajar Tempat Buang Sampah Memorial Perang Dunia II Berek Punjabi Punjabi Bunker 135 .BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Petunjuk: TDK K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 RP K14 K15 BPL BPB S BKA BKB BKC BKH STOR DKB DKL MB MZ MS1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Makmal Tadika Kuarter No. 5 Kuarter No. 7 Kuarter No. 8 Kuarter No. 6 Kuarter No. 4 Kuarter No. Bebe Chapel St. 3 Kuarter No. 12 Rumah Pengarah Kuarter No. 9 Kuarter No. 10 Kuarter No. 15 Blok Pentadbiran Lama Blok Pentadbiran Baru Blok Pendidikan Seni Blok Kuliah A Blok Kuliah B Blok Kuliah C Blok Kemahiran Hidup Stor MPBL Dewan Kuliah Baru Dewan Kuliah Lama Makmal Semulasi Bestari Muzium Mini Makmal Sains 1 Gelanggang B/Keranjang Gelanggang Takraw 1 Gelanggang Takraw 2 Gelanggang B/Tampar 2 Gelanggang Badminton 1 Gelanggang Badminton 2 MS2 PS GIM F1 F2 F3 T TK Blok G KKLB KKWA KKWB KKWC KKWD MM PAP KAFE RH GB BC GC UBPG PP PW TAZA PAP TS M BP PB Makmal sains 2 Pusat Sumber Gimnasium Flat Staf A Flat Staf B Flat Staf C Tandas Tukang Blok Kuliah G Kolej Kediaman Lelaki B Kolej Kediaman Wanita A Kolej Kediaman Wanita B Kolej Kediaman Wanita C Kolej Kediaman Wanita D Masjib Al-Mualimin Pejabat Penyelia Asrama Kafeteria Rumah Hijau Garaj Bus St.

BUKU PANDUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 10. Thadzul Azali Bin Jumaat (Grafik) Abang Adam Bin Abang Deli (KUKP) Juana Bt Sindi (Jurutaip) Nur Suzeana Bt Bolhassan (Jurutaip) 136 .0 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP Angelia Lee Sor Gek (Penyelaras Program PISMP) Lai Kim Leong (Penyelaras Program PISMP Matematik) Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful