UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

4. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Jalur 2 dan Jalur 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . sediakan Jalur 10. 6. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 2. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. Murid duduk secara berpasangan. Jalur 5. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 3.

Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. UNIT 1. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 . Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’. dua-dua atau satu-satu. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh. lima-lima. Jalur 2 dan Jalur 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7.

4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . Semak jawapan bersama-sama. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. 3. Bentukkan kumpulan (empat orang). AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 6. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. 2. 7. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. 4. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher.3. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Laminate kedua-duanya. Ahli 8. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. Kad angka 21 hingga 100 4. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. A dan B. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Butang 3. UNIT 1. Bentukkan dua kumpulan. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Tali 6. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama. Menulis angka hingga 100 2. 10. 3. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. 11. Edarkan sebiji dadu. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. Pen marker 3. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. 4. 2. Papan tulis individu 2. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. 6) 4. 5. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. 9. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Dadu 2.

Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 8 . contohnya ‘24’. 9. 7. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . Pen marker 3. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 8. 3. Rod dan kubus Cuisenaire 2. Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. Jadual nilai tempat 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. Papan tulis individu 2. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. 6. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. Lekatkan satu kad angka. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. pada papan tulis. 10. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire.4. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis.

Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1. Pamerkan kad bergambar. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 .

2. 5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 8 . Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’. Semak jawapan bersama-sama. Edarkan Lembaran Kerja 1. 7. Wisel 4. 4. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Tali 2. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.5(a). PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Penyepit baju 3. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Setiap murid diminta memilih satu kad. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. 3. 6. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan.

36. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 34. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. • Apabila wisel ditiup dua kali. 33. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. 35. 4. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 32. 30 3. 34. 33. 36. 37. 31. 37. 38. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 31. 35. Apabila wisel ditiup satu kali. 35.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 34. 39. 38. 33. 34. 32. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 35. 36.

Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Semak jawapan bersama-sama. Wisel 2. 5. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 . Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 2. 8. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 6. 7. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. genap secara 3. Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang.5(b). Kumpulkan semula set kad angka tadi. 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik.

Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. 2. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 7. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 4. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 5. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. 3. Kumpulan yang paling awal pemenang. Aktiviti 2 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. Semak jawapan bersama-sama. memberikan jawapan yang betul adalah 6. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan.

‘4’. ‘3’.5(c) UNIT 1. UNIT 1. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 . (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’. ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. ‘5’. ‘6’. ‘5’. ‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. ‘3’. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. Sediakan beberapa stesen. 4. 7. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. 6. dan seterusnya. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Semak jawapan bersama-sama. 9. Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. Di setiap stesen. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Kemudian. Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 2. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun.5(c). Edarkan Lembaran Kerja 1. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. 8. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Di setiap stesen. 3. 3. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. Garis nombor bersaiz besar 2. Aktiviti 2 13 . Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah.

Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 5. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3. UNIT 14 . Nota: Jalur 5 dalam Unit 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Bincangkan dengan lebih lanjut. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini.

Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.18. 98 • Set kad dalam bakul B . Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. 48.11. 21.5(d). Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya.13. 6. 71. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A . 81. Bentukkan kumpulan (empat orang). 8. 58. 3. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. 68. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. 2. 88. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 33. 53. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 61. 28. 93 • Set kad dalam bakul C . Gelung rotan 2. 7. 1. 43. 41. 51. 31. 83. 11. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. 9. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. 73. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Permainan diteruskan sehingga selesai. 23. 78. 91 5. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4. 63. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. 10. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . 38. 2.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’. 16 .

6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.

. 4.. 3. lebih daripada .. A dan B.. . BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. kurang daripada . dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang. Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang.. Tunjukkan dua bakul.. mereka perlu membuat padanan satusatu. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1. Pembilang satu-satu 3.. Bakul 2. Bimbing murid untuk menyatakan: . Keduadua murid diminta menyebut bilangannya.. 18 . 2. Murid duduk secara berpasangan. Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B.

Tidak perlu bandingkan nilai sa. Bandingkan nilai puluh dahulu. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. (Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. Edarkan Lembaran Kerja 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6. Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. Tetapi tujuh lebih daripada enam. (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’. 26 dan 27 7. bandingkan nilai sa pula. Tidak perlu bandingkan nilai sa. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. (Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga.6. • Jika nilai puluhnya sama. 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu. Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 . 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu.

5. • Semak jawapan bersama-sama. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Edarkan satu kad angka kepada setiap murid. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. ganjaran. 2. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan. Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya. Ahli kumpulan B 8. Pada kiraan ’3’. Aktiviti 2 1. Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. 2. Ahli kumpulan A 7. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . seperti lampiran ‘Susun Atur 3. 4. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama.. Aturkan kumpulan Kumpulan’. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. pemegang kain akan menjatuhkan kain.. Teruskan permainan hingga selesai. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua. 6. Pada akhir permainan. 9.

7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. Jadi ia di sebelah kanan. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. Soal jawab: Yang mana lebih. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi.7. 5. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. Bakul 1. 3.

15. 57. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul. Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. 77. 4. Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80. Bentukkan kumpulan (empat orang). 3. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 6. 27. 68. 30. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A . 19. 33. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 38. 8. 40. SUSUN ATUR KUMPULAN 23 . 90 • Set kad dalam 81. 56. 13.1.7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 5. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. 25. 23. 74. 1. 65. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. Semak jawapan bersama-sama. bakul C . 46. Minta murid berbaris menghadap garis nombor. 7. 99 • Set kad dalam 81. 50. 2. 71. 49. bakul B . 62. Ulangi aktiviti di atas.8.

8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms.. .. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan. (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan... ordinal 6.. (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan. Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 .. Bentukkan kumpulan (empat orang). ... Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) ..22) 3. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan.... 19 .. . sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa.. 5. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. 7. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. ... Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) . . Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2... Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) . Teruskan hingga murid yang kedua puluh. 1. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama.

Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 . Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini.8. Lihat pada nombor rumah kamu itu. Edarkan Lembaran Kerja 1. 8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu.

Murid yang keempat belas. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. berkokok seperti ayam. 4.. Murid yang kesebelas. 3.. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya.. Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama. Contohnya: Murid yang kesembilan. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. Aktiviti 3 1. Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang).. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Pamerkan kalendar... Durian pula buah yang ke. Dalam bulan keberapa kamu menyambut . (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 . Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan. 2. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir). 2. 1. mengaum seperti harimau.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. mengiau seperti kucing. Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan.. Mac pula adalah bulan yang ke. 2.. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua.

28 .