UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . 6. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. 4. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. 2. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. sediakan Jalur 10. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Murid duduk secara berpasangan. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. Jalur 5. Sebelum aktiviti ini dijalankan. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Jalur 2 dan Jalur 1.

dua-dua atau satu-satu. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 . UNIT 1. Jalur 2 dan Jalur 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. lima-lima. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh.

Pen marker 3. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Bentukkan kumpulan (empat orang). Semak jawapan bersama-sama. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing.4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . Laminate kedua-duanya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Edarkan sebiji dadu. 9. Tali 6. Papan tulis individu 2. Bentukkan dua kumpulan. UNIT 1.3. Dadu 2. 5. 3. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. Menulis angka hingga 100 2. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 3. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Ahli 8. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. 10. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. 7. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1. 2. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi. 2. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 6) 4. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. Kad angka 21 hingga 100 4. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 6. 11. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. 4. Butang 3. A dan B. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1.

Bentukkan kumpulan (tiga orang). Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4. pada papan tulis. 6. 7. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. Lekatkan satu kad angka. 8 . Papan tulis individu 2. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain.4. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. Rod dan kubus Cuisenaire 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan. 9.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. contohnya ‘24’. Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus. 3. 10. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . Pen marker 3. Jadual nilai tempat 3. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 8. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 5.

Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Pamerkan kad bergambar. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 . Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.

3. 8 . Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. 4. 6. Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. 7. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Edarkan Lembaran Kerja 1. Setiap murid diminta memilih satu kad. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Tali 2. Wisel 4. 2. PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Penyepit baju 3. 5. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.5(a). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Semak jawapan bersama-sama. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang.

Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. 33.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 34. 39. Apabila wisel ditiup satu kali. 37. 35. 31. 34. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 33. 38. 32. 35. 30 3. 35. 32. 34. • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 36. 4. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . 33. 35. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 38. 31. 36. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. • Apabila wisel ditiup dua kali. 34. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 37. 36. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30.

Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Semak jawapan bersama-sama. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Kumpulkan semula set kad angka tadi. 8.5(b). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. genap secara 3. 7. 5. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 . Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. 4. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Wisel 2. 6.

Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. memberikan jawapan yang betul adalah 6. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. 7. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 2. Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 3. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 5. 2. Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti 2 1. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’. Kumpulan yang paling awal pemenang. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 4.

(Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. ‘6’. UNIT 1. Bincangkan dengan lebih lanjut. ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. ‘5’.5(c) UNIT 1. ‘3’.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 . ‘5’. ‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. ‘3’. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’. ‘4’. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.

Di setiap stesen. Garis nombor bersaiz besar 2. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 9. 8. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Semak jawapan bersama-sama. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Aktiviti 2 13 . AKTIVITI PENGUKUHAN 1. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. 6. dan seterusnya. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan Lembaran Kerja 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. 2. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja. 7. Sediakan beberapa stesen. Kemudian. 3. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 3. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah. Di setiap stesen. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 4. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5.5(c). Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’.

Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. 2. UNIT 14 . Bimbing murid melihat pola yang terhasil.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Bincangkan dengan lebih lanjut. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 5. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’.

Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 71. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan. 10. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 43. 6. 28. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. 8. 93 • Set kad dalam bakul C . 1.11. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Gelung rotan 2. 9. 33. 2. 98 • Set kad dalam bakul B . 68. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. 88. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . 53.5(d). 81. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. 78.18. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 61.13. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A . 21.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 91 5. Bentukkan kumpulan (empat orang). 83. 7. 48. 51. 58. 41. 2. 73. 23. 31. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 38. 3. 11. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4. 63. Permainan diteruskan sehingga selesai.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. 16 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .

18 . 4.. lebih daripada . Pembilang satu-satu 3. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B. 3. mereka perlu membuat padanan satusatu.. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1. Murid duduk secara berpasangan..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Tunjukkan dua bakul. Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya.. . Keduadua murid diminta menyebut bilangannya. Bakul 2. A dan B. 2... Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A.. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang. Bimbing murid untuk menyatakan: . kurang daripada . dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang.

(Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. • Jika nilai puluhnya sama. 26 dan 27 7. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. bandingkan nilai sa pula. Bandingkan nilai puluh dahulu. Tidak perlu bandingkan nilai sa. Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu.6. (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6. Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. Tetapi tujuh lebih daripada enam. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu. 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu. (Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. Tidak perlu bandingkan nilai sa. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. Edarkan Lembaran Kerja 1.

Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). pemegang kain akan menjatuhkan kain. Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. 6. Aturkan kumpulan Kumpulan’. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . • Semak jawapan bersama-sama. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. Ahli kumpulan B 8. Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah. Edarkan satu kad angka kepada setiap murid. Pada kiraan ’3’. 5. seperti lampiran ‘Susun Atur 3. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya. Teruskan permainan hingga selesai. Ahli kumpulan A 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan.. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua. Pada akhir permainan. 4. 2. Aktiviti 2 1.. 9. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. ganjaran. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya. 2.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .

Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu. Jadi ia di sebelah kanan. Bakul 1. Soal jawab: Yang mana lebih. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. 5. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.7. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 . Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. 3.

Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 40. 13. Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Ulangi aktiviti di atas. 57.1. 33. 77.7. bakul C . 25. SUSUN ATUR KUMPULAN 23 . 8. 65. Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. 56. 49. 50. 90 • Set kad dalam 81.8. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. 2. 4. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A . Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 15. 71. bakul B . Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul. 7. 74. 6. 1. 23. 99 • Set kad dalam 81. 27. 30. 62. Minta murid berbaris menghadap garis nombor. Semak jawapan bersama-sama. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. 38. Bentukkan kumpulan (empat orang). Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 5. 68. 46. 19. 3.

8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.

.. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan.. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka.. daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama.. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms...UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. ..22) 3. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan. 7. . .. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua.. 19 . 5.. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama.. 1. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Bentukkan kumpulan (empat orang). Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 . (sebutkan nama murid yang kedua) 4.. . Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan. Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama.. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. ordinal 6. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2.. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) .. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) . Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2... Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan.

Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Edarkan Lembaran Kerja 1. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu.8. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 . 8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Lihat pada nombor rumah kamu itu.

Dalam bulan keberapa kamu menyambut . 4. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama. Aktiviti 3 1. 2. Murid yang kesebelas. Contohnya: Murid yang kesembilan.. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. mengiau seperti kucing.. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir)... berkokok seperti ayam. Murid duduk secara berpasangan. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 .. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua.. Murid yang keempat belas.. Mac pula adalah bulan yang ke. 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. 2. Durian pula buah yang ke. 3. 2. mengaum seperti harimau. Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan. Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut.. Pamerkan kalendar.

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful