UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. 4. Jalur 5. Sebelum aktiviti ini dijalankan. sediakan Jalur 10. 3. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Murid duduk secara berpasangan. 6. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5.

lima-lima. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. UNIT 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’. dua-dua atau satu-satu.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 .

4. Edarkan Lembaran Kerja 1. UNIT 1. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Menulis angka hingga 100 2. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Semak jawapan bersama-sama. 5. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Dadu 2. 2. Pen marker 3. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1. Ahli 8. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 6) 4. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan sebiji dadu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. Papan tulis individu 2. 10. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. 3. 3. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. 6. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama.3. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Bentukkan dua kumpulan. Laminate kedua-duanya. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi. 2. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing.4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. 9. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Tali 6. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. 7. Kad angka 21 hingga 100 4. A dan B. Butang 3. 4. 11.

Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 9. Papan tulis individu 2. 8. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. contohnya ‘24’. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan. Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. Jadual nilai tempat 3.4. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. 8 . 6. 10. 3. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Lekatkan satu kad angka. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Rod dan kubus Cuisenaire 2. Pen marker 3. 5. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. pada papan tulis. Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kad bergambar (Rujuk BBM ms.

Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 . Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Pamerkan kad bergambar. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1.

5. 8 . PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Setiap murid diminta memilih satu kad. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 3. Semak jawapan bersama-sama. Penyepit baju 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Wisel 4. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. 4.5(a). 2. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 7. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Tali 2. 6. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’.

Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 38. 38. 36. 35. 31. 35. 34. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. • Apabila wisel ditiup dua kali. Apabila wisel ditiup satu kali. 33. 37. 35. 32. 36.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. 33. 31. 34. • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . 30 3. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. 34. 32. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 4. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36.

Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. 5. 2. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Semak jawapan bersama-sama. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Wisel 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 4.5(b). 8. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 7. Kumpulkan semula set kad angka tadi. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. genap secara 3. 6. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik. Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun.

Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Aktiviti 2 1. 7. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Semak jawapan bersama-sama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1. 2. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. 5. 4. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 3. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan. 2. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. memberikan jawapan yang betul adalah 6. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’. Kumpulan yang paling awal pemenang.

5(c) UNIT 1. ‘4’. ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. ‘3’. ‘5’. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’. ‘3’. ‘6’.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 . Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. UNIT 1. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. ‘5’. ‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Bincangkan dengan lebih lanjut.

Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. 8. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Aktiviti 2 13 . Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Di setiap stesen. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Kemudian. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. kumpulan 2 akan bermula di stesen B.5(c). 3. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor. Bentukkan kumpulan (tiga orang). 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. 9. Sediakan beberapa stesen. 3. Di setiap stesen. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja. 6. Garis nombor bersaiz besar 2. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. dan seterusnya. Semak jawapan bersama-sama. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 2. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 7. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. 5. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bincangkan dengan lebih lanjut. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. UNIT 14 . 2. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.

28. 41. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. Gelung rotan 2. 83. 91 5. 81. 2. 98 • Set kad dalam bakul B . 11. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. 9. 78. 33. 6. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 48. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. 93 • Set kad dalam bakul C . 7. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan. 38. 53. 3. 71. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. 10. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. 2. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Permainan diteruskan sehingga selesai. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. 68.5(d). 21. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 58. 51. 31. 23. 8. 63. 61.11. Bentukkan kumpulan (empat orang). 43. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A . AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya. 1.13. 73.18. 88.

Bincangkan dengan lebih lanjut. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 16 . Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .

Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Murid duduk secara berpasangan. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Pembilang satu-satu 3... Keduadua murid diminta menyebut bilangannya. Bakul 2. 2. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang... dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang... Tunjukkan dua bakul. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1. 3. Bimbing murid untuk menyatakan: . A dan B. lebih daripada . . kurang daripada . Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B. 18 . mereka perlu membuat padanan satusatu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.. 4. Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2..

Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. • Jika nilai puluhnya sama. Tetapi tujuh lebih daripada enam. 26 dan 27 7. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tidak perlu bandingkan nilai sa. 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu. (Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga.6. (Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 . (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’. Tidak perlu bandingkan nilai sa. Bandingkan nilai puluh dahulu. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6. bandingkan nilai sa pula. Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu.

.. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. • Semak jawapan bersama-sama. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya. seperti lampiran ‘Susun Atur 3. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah. Aktiviti 2 1. Teruskan permainan hingga selesai. Pada kiraan ’3’. 9. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. 6. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya. Ahli kumpulan B 8. Pada akhir permainan. ganjaran. Edarkan satu kad angka kepada setiap murid. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 2. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Aturkan kumpulan Kumpulan’. 4. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua. 5. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. Ahli kumpulan A 7. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. pemegang kain akan menjatuhkan kain.

7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

Bakul 1. Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Soal jawab: Yang mana lebih. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. 3. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu.7. Jadi ia di sebelah kanan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. 5. Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 .

90 • Set kad dalam 81.8. 4. 5. 46. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 71. bakul C . 25. 3.1. 1. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A . 8. 30. 6. 13. bakul B . Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80. Ulangi aktiviti di atas. 27. 56. Semak jawapan bersama-sama. 7. 57.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 40. 50. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan.7. 38. 23. 62. 65. 2. 77. Bentukkan kumpulan (empat orang). Minta murid berbaris menghadap garis nombor. 49. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. 68. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 19. 74. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. SUSUN ATUR KUMPULAN 23 . Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul. 15. 33. 99 • Set kad dalam 81.

8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.

daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. .. (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan.. Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) .. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua. ... (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan.. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) . ordinal 6.22) 3. Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 .. Bentukkan kumpulan (empat orang). (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka. 19 . (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan.. .. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. 7.. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa.. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.. 1. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) . ..... .. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan.. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama.

Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). 8. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Edarkan Lembaran Kerja 1. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 .8. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Lihat pada nombor rumah kamu itu.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. Murid yang keempat belas. Contohnya: Murid yang kesembilan. Dalam bulan keberapa kamu menyambut . 3. mengiau seperti kucing.. 2. Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. 2. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir). Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut... Pamerkan kalendar. berkokok seperti ayam. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 . mengaum seperti harimau. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya. 1. Aktiviti 3 1. Mac pula adalah bulan yang ke. Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan. Murid duduk secara berpasangan... Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). Murid yang kesebelas. 4. Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan... 2. Durian pula buah yang ke. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful