UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

Jalur 5. Murid duduk secara berpasangan. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . Jalur 2 dan Jalur 1. sediakan Jalur 10. Sebelum aktiviti ini dijalankan. 4. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. 6. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. 3. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

dua-dua atau satu-satu. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’. lima-lima. Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 . UNIT 1.

Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Ahli 8. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Laminate kedua-duanya. 11. 10. Papan tulis individu 2. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Pen marker 3. 4. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. Edarkan Lembaran Kerja 1. UNIT 1. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. 5. Semak jawapan bersama-sama. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 9. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Tali 6. 6) 4. Edarkan sebiji dadu. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 7. 3. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. Kad angka 21 hingga 100 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. 2. Bentukkan dua kumpulan.3. Menulis angka hingga 100 2. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama. 3. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Bentukkan kumpulan (empat orang). Dadu 2. A dan B. 4. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5.4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 6. Butang 3. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. 2.

Bentukkan kumpulan (tiga orang). Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. contohnya ‘24’. 9. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. 10. 3. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Papan tulis individu 2. Pen marker 3. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan. 7. Jadual nilai tempat 3. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis.4. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. Lekatkan satu kad angka. Edarkan Lembaran Kerja 1. 6. 5.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4. 8 . Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. Rod dan kubus Cuisenaire 2. 8. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. pada papan tulis. Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus.

Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 . Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1. Pamerkan kad bergambar. Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3.

Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Tali 2. 7. Semak jawapan bersama-sama. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 3. 6. Wisel 4. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 8 . Setiap murid diminta memilih satu kad.5(a). PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 2. Penyepit baju 3. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.

37. 30 3. 39. 32. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . 36. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. 36. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 34. 35. 33. 31. 31. • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 34. 35. 33. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. Apabila wisel ditiup satu kali. 35. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 4. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 38. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. 34. 38. 37. 32. Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. • Apabila wisel ditiup dua kali. 34. 33.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. 36. 35.

Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). sepuluh kad dalam setiap set) 3. Kumpulkan semula set kad angka tadi. 6. Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. 4. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. 7. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. 8.5(b). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. Edarkan Lembaran Kerja 1. genap secara 3. 5. Wisel 2. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 .

Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 5. Semak jawapan bersama-sama. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. 4. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1. Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . memberikan jawapan yang betul adalah 6. 2. Aktiviti 2 1. 3. Kumpulan yang paling awal pemenang. 7. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. 2. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

(Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’. ‘5’. ‘3’. ‘3’.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. ‘4’. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. ‘5’.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’.5(c) UNIT 1. ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. UNIT 1. ‘6’. ‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Bincangkan dengan lebih lanjut.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. 3. Garis nombor bersaiz besar 2. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Di setiap stesen. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. Di setiap stesen. 8. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’. Sediakan beberapa stesen. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 4. 6. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Kemudian. 2. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2.5(c). dan seterusnya. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 9. Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja. 7. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Edarkan Lembaran Kerja 1. Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Teruskan dengan nombor-nombor lain. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah. Aktiviti 2 13 . 3.

Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 5. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Bincangkan dengan lebih lanjut. UNIT 14 . Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3.

Permainan diteruskan sehingga selesai. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . 11. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 9. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.18. 38. 1. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 81. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. 6. 68.13. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 7. 51. Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. 23. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Bentukkan kumpulan (empat orang). 73. 43. 93 • Set kad dalam bakul C . 71.11. 88. Gelung rotan 2. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 2. 63. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. 8. 53. 21. 83. 28.5(d). 10. 48. 98 • Set kad dalam bakul B . 41. 33. 3. 91 5. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. 31. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 78. 61. 58. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Bincangkan dengan lebih lanjut. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. 16 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .

. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Tunjukkan dua bakul.. 18 . Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1... 2. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B. Bimbing murid untuk menyatakan: . Keduadua murid diminta menyebut bilangannya. mereka perlu membuat padanan satusatu. Bakul 2. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. kurang daripada . Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang... 4. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Pembilang satu-satu 3. 3. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.. Murid duduk secara berpasangan. lebih daripada . .. A dan B.

• Jika nilai puluhnya sama.6. Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’. bandingkan nilai sa pula. Edarkan Lembaran Kerja 1. 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu. Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. 26 dan 27 7. 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu. (Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga. Tidak perlu bandingkan nilai sa. Tetapi tujuh lebih daripada enam. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 . Tidak perlu bandingkan nilai sa. Bandingkan nilai puluh dahulu. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu. (Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan.

Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. 2. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua. 9. 5. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Ahli kumpulan B 8. Edarkan satu kad angka kepada setiap murid. Pada kiraan ’3’. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 4. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1.. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Aturkan kumpulan Kumpulan’. Aktiviti 2 1. 2. seperti lampiran ‘Susun Atur 3. Ahli kumpulan A 7. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya.. pemegang kain akan menjatuhkan kain. • Semak jawapan bersama-sama. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pada akhir permainan. Teruskan permainan hingga selesai. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . ganjaran. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. 6. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .

Edarkan Lembaran Kerja 1. Soal jawab: Yang mana lebih. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 . Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. 3. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Jadi ia di sebelah kanan. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. Bakul 1. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.7. Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu.

Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul. 6. 1. 25. Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80. bakul B .1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Semak jawapan bersama-sama. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A .8. 50. 46. bakul C . 27. 40. 5. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. 57. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 99 • Set kad dalam 81. Ulangi aktiviti di atas. 56. 4. 62.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 23. 2. Bentukkan kumpulan (empat orang). 13.7. 90 • Set kad dalam 81. 77. 3. 7. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 19. 74. 38. 8. 33. 65. 15. 49. Minta murid berbaris menghadap garis nombor. 68. 71. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. 30. SUSUN ATUR KUMPULAN 23 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .

(sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. .. Bentukkan kumpulan (empat orang). Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.. .22) 3... (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan.... Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) .... 7. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan.. . Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) .. daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. ordinal 6. Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 . 5.. . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) . 19 . (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms.. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid yang kedua) 4... .. 1. (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan.

8. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Lihat pada nombor rumah kamu itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. Edarkan Lembaran Kerja 1. 8. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 . Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh).

Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir). Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan.. Mac pula adalah bulan yang ke. 2. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Contohnya: Murid yang kesembilan. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. Murid yang keempat belas. mengaum seperti harimau.. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka. Murid yang kesebelas. 3. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. 4. Pamerkan kalendar.. Aktiviti 3 1. Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama.. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 2... Murid duduk secara berpasangan. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua. berkokok seperti ayam.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Durian pula buah yang ke. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 . mengiau seperti kucing. 1. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang)..

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful