Modul Numerasi Nombor Bulat Hingga 100 Tahun 2

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

Jalur 2 dan Jalur 1. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Jalur 5. 3. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . Murid duduk secara berpasangan. sediakan Jalur 10. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 6. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. 4. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar.

lima-lima. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 . dua-dua atau satu-satu. Jalur 2 dan Jalur 1. UNIT 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh.

Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 6) 4. Kad angka 21 hingga 100 4. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. UNIT 1. Pen marker 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. 6. A dan B. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Menulis angka hingga 100 2. 9. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Edarkan sebiji dadu. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. 4. Bentukkan dua kumpulan. 10.3. 5. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. 7. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Papan tulis individu 2. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. 3. Laminate kedua-duanya. Bentukkan kumpulan (empat orang). Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. 2. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Tali 6. 11.4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Semak jawapan bersama-sama. Dadu 2. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. Ahli 8. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Butang 3. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. 2.

10.4. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire. Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. Pen marker 3. Papan tulis individu 2. Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus. 6.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. contohnya ‘24’. Lekatkan satu kad angka. Rod dan kubus Cuisenaire 2. 5. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. Jadual nilai tempat 3. pada papan tulis. 7. Bentukkan kumpulan (tiga orang). PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . 3. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan. 8. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. 8 . Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 9. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain.

UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 . Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Pamerkan kad bergambar.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1. Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.

Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 6. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Setiap murid diminta memilih satu kad. 3. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan.5(a). 2. 5. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan. Semak jawapan bersama-sama. Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’. Penyepit baju 3. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 8 . Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Tali 2. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 4. Wisel 4. 7.

Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 31. 34. 33. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 38. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 34. 34. 33. 35. Apabila wisel ditiup satu kali. 37. 30 3. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. 34. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 35. 31.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. 37. 39. 4. 36. 33. 38. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 36. 32. 36. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 32. Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. 35. 35. • Apabila wisel ditiup dua kali. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33.

Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 . genap secara 3. 5. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. 8. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 6. 7. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Wisel 2. 4. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. Kumpulkan semula set kad angka tadi.5(b).

memberikan jawapan yang betul adalah 6. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan. Semak jawapan bersama-sama. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 7. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Aktiviti 2 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1. 2. Kumpulan yang paling awal pemenang. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 3. 5. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. 2. Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. 4.

‘3’. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’. UNIT 1. ‘5’. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. ‘6’. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’. ‘3’.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 . ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. ‘4’.5(c) UNIT 1. ‘5’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’. Bincangkan dengan lebih lanjut. ‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.

Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti 2 13 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Di setiap stesen. 4. 7. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor. Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. 3. Garis nombor bersaiz besar 2. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5. Sediakan beberapa stesen. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. dan seterusnya.5(c). 8. 6. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. 3. 9. Di setiap stesen. Kemudian. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah.

Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. 2. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. UNIT 14 . Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’. Bincangkan dengan lebih lanjut.

1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 78. 28.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 7. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. 53. 48. 51. 2. 91 5. 88. Gelung rotan 2. 3. 10. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 21. 31. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 81. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4.13. 23. 2. 93 • Set kad dalam bakul C .5(d). 8. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . 6. 98 • Set kad dalam bakul B . 43. 71. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. 38. 68. Bentukkan kumpulan (empat orang).11. 41. 73. 33. 9. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. 11.18. 83. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan. 63. 61. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A . AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Permainan diteruskan sehingga selesai. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. 58. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 16 .2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3. Bincangkan dengan lebih lanjut.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .

Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2.. Murid duduk secara berpasangan. Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya.. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang.. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. A dan B. Keduadua murid diminta menyebut bilangannya... Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B. Tunjukkan dua bakul. 3. kurang daripada . Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Bakul 2.. lebih daripada .. mereka perlu membuat padanan satusatu. . Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1. 4. 2. Pembilang satu-satu 3. Bimbing murid untuk menyatakan: . 18 .. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang.

(Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu. Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. • Jika nilai puluhnya sama. (Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’. 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6. Tidak perlu bandingkan nilai sa. 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. 26 dan 27 7.6. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. Tidak perlu bandingkan nilai sa. Tetapi tujuh lebih daripada enam. Bandingkan nilai puluh dahulu. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 . bandingkan nilai sa pula.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . 6. Ahli kumpulan B 8. Pada akhir permainan. Aturkan kumpulan Kumpulan’. pemegang kain akan menjatuhkan kain. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . 2. Aktiviti 2 1. 2. Pada kiraan ’3’. Ahli kumpulan A 7. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua. Teruskan permainan hingga selesai. ganjaran. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 9. Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah.. Edarkan satu kad angka kepada setiap murid.. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. 4. seperti lampiran ‘Susun Atur 3. • Semak jawapan bersama-sama. 5. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan.

7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

Bakul 1. 5. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Soal jawab: Yang mana lebih. Edarkan Lembaran Kerja 1. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 . Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut.7. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu. 3. Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu. Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Jadi ia di sebelah kanan. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1.

50. 71. 33.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 99 • Set kad dalam 81. 25. 90 • Set kad dalam 81. Semak jawapan bersama-sama. 77. 30.7. 6. 13. Ulangi aktiviti di atas. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A . 46. Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. 15. 56. 49. 19. 3. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul.1. 7. 27. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Bentukkan kumpulan (empat orang). 5. Minta murid berbaris menghadap garis nombor. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 68. 2. 40. 38. 57. 23. Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80. 65. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. SUSUN ATUR KUMPULAN 23 . 62. bakul B . 4. 8. 1. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 74.8. bakul C .

8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.

(sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan.. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) . . (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. .. (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan. Bentukkan kumpulan (empat orang). (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka.. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa.. 1. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan.. 7. Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 . (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama. . Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms... Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) ...UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1.. . Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) .. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2. .22) 3. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama.. ordinal 6. daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama.. 19 . (sebutkan nama murid yang kedua) 4.. 5.. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua... Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) .

Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Edarkan Lembaran Kerja 1.8. 8. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. Lihat pada nombor rumah kamu itu. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut.

Pamerkan kalendar. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). 2. Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama.. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka. Mac pula adalah bulan yang ke. Contohnya: Murid yang kesembilan. 2. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. Durian pula buah yang ke. Aktiviti 3 1. Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan.. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 . 2.. 4. Murid duduk secara berpasangan.. mengiau seperti kucing. 1. Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. mengaum seperti harimau.. Murid yang keempat belas.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya.. Murid yang kesebelas. berkokok seperti ayam. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir). Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan. 3. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua..

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful