UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Sebut dan tunjukkan nombor ‘21’ hingga ‘100’ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersamasama.

2. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar)

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Rod dan kubus Cuisenaire

3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara
rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. 6. Edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap
murid.

7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan mempamerkannya.

8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak
100, rod dan kubus Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan.

2. Sebutkan

suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod dan kubus Cuisenaire yang betul.

3. Minta murid bertukar peranan. 4. Ulangi aktiviti dengan nombor-nombor yang lain.

UNIT 1.2

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh)

2. Nyanyikan lagu tersebut. Murid mendengar secara
BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur) teliti dan membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan.

3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi kumpulan lima-lima,
dua-dua dan satu-satu.

4. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus
pembilang kepada setiap kumpulan.

5. Nyanyikan lagu tersebut. Minta murid membentuk
kumpulan sepuluh-sepuluh berdasarkan lagu tersebut dengan menggunakan pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua pembilang tadi? Berapa pembilang dalam setiap kumpulan? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 6. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

2

2. 4. 3. sediakan Jalur 10. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: 3 . Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 6. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Hanya nombor ‘10’ yang akan kelihatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar. Jalur 2 dan Jalur 1. Jalur 5. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Murid duduk secara berpasangan. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. UNIT 1. lima-lima. Jalur 2 dan Jalur 1. Nota: Murid juga boleh diminta membuat gerakan pada Petak 100 dalam sepuluh-sepuluh. dua-dua atau satu-satu. Kesemua nombornya berada dalam baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8.3 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 4 . Minta murid membilang hingga ‘100’ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan Jalur 5. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan ‘0’.

Butang 3. Papan tulis individu 2. Minta murid menyebut nombornya dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. dan menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Kad angka 21 hingga 100 4. Menulis angka hingga 100 2. Setiap kumpulan boleh bermain seberapa banyak pusingan di dalam satu sesi. 7) PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1. Kad perkataan ‘dua puluh satu’ hingga ‘seratus’ 5.3. 4. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Bentukkan dua kumpulan. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad angka tadi. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan mereka secepat mungkin sebelum muzik berhenti. 2. A dan B. Peraturan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 5. 3. 2. Semak jawapan bersama-sama. Minta murid mengeja dan membaca perkataan bersama-sama. 3. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Laminate kedua-duanya. Ahli 8. 9. empat keping sida dan papan permainan kepada setiap kumpulan. 10. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. 4. Sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Dadu 2. 7. Cetak papan permainan ‘Apa Nombornya?’ dan peraturannya. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 6. 11.4 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 5 . Bentukkan kumpulan (empat orang). Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Lekatkan satu kad angka pada papan tulis. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Papan permainan ‘Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Edarkan Lembaran Kerja 1. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Pen marker 3. kumpulan B menggantungkan kad angka di leher. UNIT 1. Edarkan sebiji dadu. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Tali 6. 6) 4.

Lukiskan rod dan kubus Cuisenaire dan perkenalkan BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & Kad angka Kad angka pembelajaran: 1. 8. kubus Cuisenaire kepada setiap 2. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. Papan tulis individu 2. 7. Minta murid membilang mengikut bilangan tersebut. 3. pada papan tulis. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 6 . 8 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' 1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Terangkan bahawa ’2’ bermaksud dua puluh dan ’4’ bermaksud empat sa. Murid akan mendapat dua rod dan empat kubus Cuisenaire. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus. Kad angka 21 hingga 100 Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 6. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Pen marker 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. Jadual nilai tempat 3. 9.4. Tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Lekatkan satu kad angka. contohnya ‘24’. Rod dan kubus Cuisenaire 2. Edarkan sepuluh rod dan sepuluh kumpulan. 5. 10.18) Puluh 2 Sa 4 nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: 24 4.

Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa 1. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta setiap murid membilang jumlah objek pada gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual tadi. Pamerkan kad bergambar. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Edarkan Lembaran Kerja 1.5(a). 3. Edarkan satu set kad angka yang berbeza kepada setiap kumpulan. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel menggantungkan kadnya sepanjang tali tadi mengikut tertib menaik. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Setiap murid diminta memilih satu kad. PERBENDAHARAAN KATA Nombor AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 6. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Penyepit baju 3. 5. Murid perlu BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 2. Wisel 4. Tali 2. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 4. Adakan permainan ‘Dengar dan Bilang’. 8 . 7. Semak jawapan bersama-sama. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.

Contohnya: (Tuliskan ‘30’ pada papan tulis. • Apabila wisel ditiup dua kali. 34. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 37. 37. 31. 33. 4. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. • • • Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu: Suatu nombor akan ditulis pada papan tulis. 35. 30 3. 31. 36. 35. 39. 38. Apabila wisel ditiup satu kali. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. UNIT HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 9 . Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir. 35. 32. 34. 35. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 34. 33. 33. 34. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir. 38. 36. 36.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 2. 32. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut.

Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 6.5(b). Semak jawapan bersama-sama. 2. Kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 10 . Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Kumpulan yang BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 8. 7. Setiap murid perlu memilih satu kad dan berbaris secara tertib menaik. Kumpulkan semula set kad angka tadi. genap secara 3. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 1. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad angka ganjil pula. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 4. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Letakkan satu set kad angka berselerak bagi setiap kumpulan. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Wisel 2. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Petak 100 bersaiz besar paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang.

Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 5. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Kumpulan yang paling awal pemenang. memberikan jawapan yang betul adalah 6. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 I0 2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I I2 20 3. Edarkan set kad angka secara rawak kepada setiap kumpulan. 7. Setiap murid perlu memilih satu kad dan menyusunnya secara tertib menaik pada garis nombor tadi. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor di atas lantai bagi setiap kumpulan. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti 2 1. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘1’. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang 11 . 3. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan ‘2’. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I 9 II I0 2 I2 20 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I 4. 4. 2. 2. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 1.

‘8’ atau ‘0’) Adakah ‘54’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘54’ ialah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.5(c) UNIT 1. ‘4’. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. ‘7’ atau ‘9’) Adakah ‘68’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘68’ bukan ‘1’. ‘6’. UNIT 1. ‘3’. ‘5’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘2’. Bincangkan dengan lebih lanjut. ‘5’. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘1’.7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 12 . ‘7’ atau ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. ‘3’.

Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 7. Di setiap stesen.5(c). Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad angka tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Sediakan beberapa stesen. 8. 6. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada ‘0’ hingga ‘100’. dan seterusnya. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Di setiap stesen. letakkan satu set kad angka secara terlungkup dan berselerak. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. AKTIVITI PENGUKUHAN 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1. 4. 2. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Garis nombor bersaiz besar 2. Aktiviti 2 13 . Semak jawapan bersama-sama. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 3. Bentukkan kumpulan (tiga orang). 9. Kemudian. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Petak 100 bersaiz besar PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara 30 Aktiviti 1 5. 3. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul diberi lima markah. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Contohnya: X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor bagi X? Apa nombor bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Tuliskan nombor permulaan yang berbeza pada garis nombor. Letakkan set kad angka yang berbeza di setiap stesen. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. Tandakannya dengan ‘30’ dan ‘75’ sahaja.

Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘4’ atau ‘9’) Adakah ‘84’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘84’ adalah ‘4’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 3. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. UNIT 14 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. 5. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘5’. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan ‘4’. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bincangkan dengan lebih lanjut. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 1. 2. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan ‘5’ atau ‘0’) Adakah ‘77’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘77’ bukan ‘5’ atau ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini.

8. Letakkan satu set kad angka di dalam setiap bakul seperti berikut: • Set kad dalam bakul A . 7. 58. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: 15 . 71. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad angka dalam gandaan sepuluh. 41. 6. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. Ulangi aktiviti di atas bagi tertib menurun. 33. 91 5. 61. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 31. 28. 53. 2. sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 3. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. Set kad angka dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. Gelung rotan 2. 11. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘10’. 88. 2. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. 73.11. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 48. 93 • Set kad dalam bakul C . 51. 68.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.13. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 3. 78. 1. Murid tadi berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan pemain berikutnya. Murid tadi perlu mengambil satu kad daripada dalam bakul dan meletakkannya di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik seperti ’Urutan Nombor’. 81. 9. 83. 98 • Set kad dalam bakul B . Permainan diteruskan sehingga selesai. 21. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 4. 10. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 43. PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Edarkan Lembaran Kerja 1. 38. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Minta murid berbaris menghadap gelung rotan.5(d). 63. Letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. Bentukkan kumpulan (empat orang). 23.18.

Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 I II 9 2I 29 I0 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I2 20 22 30 3. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang pertama? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 9 2I 29 2 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I I0 I2 20 22 30 4. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘9’) Adakah ‘76’ termasuk dalam pola ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘76’ bukan ‘9’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan ‘9’. 16 . Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Nilai tempat sa tidak berubah dan berakhir dengan ‘0’) Adakah ‘90’ termasuk dalam pola ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi ‘90’ ialah ‘0’) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam pola ini. Apa pola yang kamu nampak pada Petak 100 yang kedua? (Nilai tempat puluh sahaja yang berubah. Bincangkan dengan lebih lanjut. Apa pola yang kamu lihat jika kamu membilang bermula dengan ‘4’? Mengapa? 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad angka yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Bakul C Ahli kumpulan 3 1 Bakul berisi kad angka URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 68 7 8 8 8 98 3 13 23 33 43 53 88 88 88 8 63 7 3 8 3 93 1 11 88 81 1 21 31 41 51 88 88 88 8 61 7 1 8 1 91 UNIT 1.6 Kad angka yang telah disusun mengikut urutan 17 .

Murid duduk secara berpasangan. Bimbing murid untuk menyatakan: . 18 . Pembilang satu-satu 3.. kurang daripada . . BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B. Bakul 2. Tunjukkan dua bakul. Sehelai kain Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. A dan B. Bakul A mengandungi dua puluh dua dan bakul B mengandungi dua puluh empat pembilang. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: Pembilang Pembilang 1. 3. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang.. Keduadua murid diminta menyebut bilangannya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. lebih daripada .. Akan terdapat pembilang yang tiada ‘pasangan’) dipadankan satu-satu dengan Pembilang Pembilang dalam bakul B dalam bakul B Pembilang yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. 2... Kaddalam bakul A angka dalam dalam bakul A lingkungan 100 2. 4.... mereka perlu membuat padanan satusatu. Seorang murid lagi membilang pembilang dalam bakul B. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A.

Maka ‘51’ lebih daripada ‘24’. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. bandingkan nilai sa pula. Tetapi tujuh lebih daripada enam.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 5. Tidak perlu bandingkan nilai sa. (Gariskan ‘2’ dan ‘5’) Lima lebih daripada dua. • Jika nilai puluhnya sama.6. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tidak perlu bandingkan nilai sa. (Gariskan ‘2’ dan ‘2’) Dua sama dengan dua. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut: • 24 dan 51 • 22 dan 30 • 22 dan 27 6. (Gariskan ‘2’ dan ‘3’) Dua kurang daripada tiga. Maka ‘22’ kurang daripada ‘30’. 26 dan 27 7. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 19 . 22 dan 30 Bandingkan nilai puluh dahulu. Bandingkan nilai puluh dahulu. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor: • Bandingkan nilai puluh dahulu. 24 dan 51 Bandingkan nilai puluh dahulu. (Gariskan ‘6’ dan ‘7’) Maka ‘27’ lebih daripada ‘26’.

Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut dan menyebutkan nombor yang lebih/kurang Pemegang kain apabila kain dijatuhkan. berdiri sekarang!” • Murid yang memegang kad angka yang nombornya lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkannya. Aktiviti 2 1. Edarkan satu kad angka kepada setiap murid. Edarkan satu set kad angka kepada setiap kumpulan. Ahli kumpulan B 8. Ahli kumpulan A 7. seperti lampiran ‘Susun Atur 3.. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad dan memegang kad tersebut supaya ianya dapat dilihat oleh pemain pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 5. 9. Pada kiraan ’3’. pemegang kain akan menjatuhkan kain. Murid mesti memegang kad tersebut supaya dapat dilihat oleh semua.. Teruskan permainan hingga selesai. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad angka yang lain. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 4. 6.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Pemain yang terlebih awal menyebut nombor yang lebih/kurang diberi satu markah. Aturkan kumpulan Kumpulan’. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan: • Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. ganjaran. Pada akhir permainan. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain Kain berikutnya. • Semak jawapan bersama-sama. markah dikira dan pemenang diberi SUSUN ATUR Pemain kumpulan A KUMPULAN Pemain kumpulan B 20 Pemegang kain . Setiap kumpulan diminta memilih pemain pertama. 2. 2.

7 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 21 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

Set kad angka dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set disusun secara rawak) 2. Soal jawab: Yang mana lebih. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombornombor lain. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90 4. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. 3. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri ‘35’? (Murid menjawab “Di sebelah kanan 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Bakul 1. • Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Jadi ia di sebelah kanan. dan b) 30 meletakkan nombor35 tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: 1.7. PERBENDAHARAAN KATA AKTIVITI PENGUKUHAN 22 . 5. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 40 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Bulatkan ‘35’ pada garis nombor tersebut. Bimbing murid untuk melihat bahawa: • Semakin besar nilai suatu nombor itu.

SUSUN ATUR KUMPULAN 23 . 62. 2. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 49. 95 set kad angka di dalam setiap bakul bakul A . 90 • Set kad dalam 81. 4. 65. 6. 27. 7. 25. 15. 13. 57.1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 3. 8.8. Ulangi aktiviti di atas. 74. 46. 68. Aturkan kumpulan seperti ’Susun Atur Kumpulan’. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. Semak jawapan bersama-sama. Minta murid berbaris menghadap garis nombor. 71. 40. Kumpulan yang paling awal memberikan jawapan yang betul adalah pemenang. bakul B . 19. 77. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.7. 56. Letakkan set kad angka yang berbeza bagi setiap kumpulan. 30. 38. 5. bakul C . Letakkan satu seperti berikut: • Set kad dalam 80. Secara berkumpulan murid akan berlari ke arah bakul dan memilih satu kad. Bentukkan kumpulan (empat orang). 23. 33. 1. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan menyusun kad pada garis nombor mengikut urutan yang betul. 50. 99 • Set kad dalam 81.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Garis nombor Bakul C Bakul berisi kad angka UNIT 1.8 HASIL PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 24 .

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga ‘kedua puluh’ 2... (sebutkan nama murid tadi) adalah yang pertama dalam barisan. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. .. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza Sebelum sesi ini dijalankan. 19 . Bentukkan kumpulan (empat orang)... Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga menyebutkan namanya) . Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan.. Soal jawab: Siapa orang yang pertama sekali? (Murid pertama menyebutkan namanya) . 5.. 1. Siapa orang yang kesebelas dalam barisan? (Murid kesebelas menyebutkan namanya) .. ordinal 6.. . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua menyebutkan namanya) . daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. . 7... Minta murid menunjukkan sampul bagi surat atau bil 25 . (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua. (sebutkan nama murid ketiga) adalah yang ketiga dalam barisan. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa... . (sebutkan nama murid kedua) adalah yang kedua dalam barisan. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama.. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. .22) 3.. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka.. (sebutkan nama murid pertama) adalah yang pertama..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya: 1.

Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 yang telah mereka bawa kepada rakan-rakan. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 26 .8. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Edarkan Lembaran Kerja 1. Lihat pada nombor rumah kamu itu. nombor itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. 8.

. Aktiviti 3 1.. Durian pula buah yang ke. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) hingga ke murid yang kedua puluh (yang duduk paling akhir).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum 1. Murid yang kesebelas. berkokok seperti ayam. Minta murid duduk dalam satu barisan mengikut kumpulan. Murid duduk secara berpasangan. (sebutkan suatu nombor ordinal) Betik adalah buah yang kedua. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). 1. 3.. Ceritakan tentang perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapannya. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.. Pamerkan kalendar. 2. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 27 . Mac pula adalah bulan yang ke. Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Soal jawab: Januari adalah bulan yang pertama.. mengiau seperti kucing. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut berdasarkan pengetahuan mereka.. Bincangkan tentang bulan dalam setahun. 2. Murid yang keempat belas.. 2. mengaum seperti harimau. Contohnya: Murid yang kesembilan. Murid perlu mendengar arahan dan melakukan seperti yang diarahkan. Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 4.

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful