DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI

Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Ia dilakukan atas pilihan sendiri , dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta , pendidik, penganjur acara, dan para professional. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural, program rekreasi , rekreasi fizikal, aktiviti fizikal atau program kecergasan . namun , semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure, rekreasi dan sukan. Leisure: leisure bermaksud ´masa lapangµ , ´ satu aktivitiµ atau ´ keadaan dalam fikiranµ . di Malaysia , konsep ini dirujuk sebagai ´ aktiviti masa lapangµ . kata ini berasal daripada kata latin , licere yang bermaksud ´bebasµ. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz, loisir bermaksud loisir bermaksud ´diizinkanµ . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa ² kadangkala disebut masa senggang . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan, berkelah atau bersiar-siar . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan.

sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . Dari perspektif rekreasi . . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan .Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . berbagai-bagai istilah sukan seperti ´ sukan berprestasi tinggiµ . sementara ´ sukan dan media ´ dan ´sukan professional ´ membezakan fungsinya. desporto. Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. aktiviti rekreasi meliputi aspek ² aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . makna sukan telah berubah mengikut masa . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. bermaksud to carry out away( melari ² indahkan) . selain sukan . sukan massaµ dan ´penonton acara sukanµ membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. memerlukan masa dan tenaga . program kebudayaan .

Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. cergas. program rekreasi . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. dan para professional. pengurusan sukan. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. rekreasi fizikal. Selain itu. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. rekreasi dan sukan. bertanggungjawab dan berwibawa. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . pendidik. Tambahan pula. penganjur acara. Di samping itu. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . aktiviti fizikal atau program kecergasan .Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan.

mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi .Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. .

masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. sihat dan Berdikari. cergas.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. iaitu "Melayu Islam Beraja". Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup.antara lain. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. umpamanya. . bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin.

Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. iii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Di Peringkat Individu. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. v. vi. i. sahabat handai. iv. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. dan ii.Selain itu.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: 1. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. masyarakat setempat dan masyarakat asing . .semuanya menggalakkan pergaulan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif.

mental dan spiritual. ii. Di Peringkat Masyarakat. i. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. dan v. . Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal.vii. iii. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. iv. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. rekreasi dan pelancongan. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat.

Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3. i. keluarga. dan ii. bangsa dan negara. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. . Di peringkat Antarabangsa.

SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN          Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W .

REKREASI   Sukan Air Aktiviti Lasak "Wall Climbing" Sukan Massa Aerobik .

Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. .PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya.

Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. belia dan sukan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. mengatur langkah-langkah mengelola. Mengawasi.Jabatan-jabatan Kerajaan. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahliahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. 2. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negara- . pelaksanaan dasar penyelarasan program.

terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakatµ. dan 5.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan y keseluruhannya ialah:1. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 4. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. . 2. 3. antara lain. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri.negara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan.

Lampiran .ISI KANDUNGAN 1. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Refleksi 7. Rujukan 8.

.

RUJUKAN .

1. http://www.pdf .my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5.jpa. http://www.moe.wikipedia.gov.gov.org/wiki/Sukan 2. http://ms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful