DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI

Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Ia dilakukan atas pilihan sendiri , dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta , pendidik, penganjur acara, dan para professional. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural, program rekreasi , rekreasi fizikal, aktiviti fizikal atau program kecergasan . namun , semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure, rekreasi dan sukan. Leisure: leisure bermaksud ´masa lapangµ , ´ satu aktivitiµ atau ´ keadaan dalam fikiranµ . di Malaysia , konsep ini dirujuk sebagai ´ aktiviti masa lapangµ . kata ini berasal daripada kata latin , licere yang bermaksud ´bebasµ. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz, loisir bermaksud loisir bermaksud ´diizinkanµ . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa ² kadangkala disebut masa senggang . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan, berkelah atau bersiar-siar . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan.

memerlukan masa dan tenaga . sukan massaµ dan ´penonton acara sukanµ membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . desporto. Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . Dari perspektif rekreasi . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. . sementara ´ sukan dan media ´ dan ´sukan professional ´ membezakan fungsinya. program kebudayaan . makna sukan telah berubah mengikut masa . berbagai-bagai istilah sukan seperti ´ sukan berprestasi tinggiµ . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. aktiviti rekreasi meliputi aspek ² aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. bermaksud to carry out away( melari ² indahkan) . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab .Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. selain sukan .

Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. rekreasi fizikal. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. penganjur acara. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Di samping itu. aktiviti fizikal atau program kecergasan . program rekreasi . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . cergas. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . rekreasi dan sukan. . pengurusan sukan. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Selain itu. bertanggungjawab dan berwibawa. pendidik.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Tambahan pula.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. dan para professional. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi.

menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi .Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. . Selain itu mewujudkan suasana harmoni. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima.

. umpamanya. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. cergas.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. iaitu "Melayu Islam Beraja". pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. sihat dan Berdikari. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. masyarakat dan perhubungan antarabangsa.antara lain. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.

Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. v. i.semuanya menggalakkan pergaulan. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. masyarakat setempat dan masyarakat asing . sahabat handai. dan ii.Selain itu. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. vi. iii. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Di Peringkat Individu. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. iv. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. . masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: 1. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif.

dan v. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. Di Peringkat Masyarakat.vii. Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. mental dan spiritual. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. i. . iv. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. rekreasi dan pelancongan. iii. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. ii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara.

bangsa dan negara. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. i. dan ii. keluarga. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3. . Di peringkat Antarabangsa.

SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN          Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W .

REKREASI   Sukan Air Aktiviti Lasak "Wall Climbing" Sukan Massa Aerobik .

. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan.

pelaksanaan dasar penyelarasan program. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan.Jabatan-jabatan Kerajaan. Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negara- . belia dan sukan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. 2. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahliahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Mengawasi. mengatur langkah-langkah mengelola. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi".

Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. 4. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan y keseluruhannya ialah:1. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakatµ.negara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. dan 5. . 3. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. antara lain. 2. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa.

Rujukan 8. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4.ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Lampiran . Refleksi 7.

.

RUJUKAN .

pdf . http://www. http://ms.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.moe. http://www.gov.wikipedia.jpa.1.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5.org/wiki/Sukan 2.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful