DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI

Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Ia dilakukan atas pilihan sendiri , dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta , pendidik, penganjur acara, dan para professional. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural, program rekreasi , rekreasi fizikal, aktiviti fizikal atau program kecergasan . namun , semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure, rekreasi dan sukan. Leisure: leisure bermaksud ´masa lapangµ , ´ satu aktivitiµ atau ´ keadaan dalam fikiranµ . di Malaysia , konsep ini dirujuk sebagai ´ aktiviti masa lapangµ . kata ini berasal daripada kata latin , licere yang bermaksud ´bebasµ. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz, loisir bermaksud loisir bermaksud ´diizinkanµ . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa ² kadangkala disebut masa senggang . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan, berkelah atau bersiar-siar . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan.

rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Dari perspektif rekreasi . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . program kebudayaan .Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. memerlukan masa dan tenaga . sementara ´ sukan dan media ´ dan ´sukan professional ´ membezakan fungsinya. sukan massaµ dan ´penonton acara sukanµ membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . desporto. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . berbagai-bagai istilah sukan seperti ´ sukan berprestasi tinggiµ . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. bermaksud to carry out away( melari ² indahkan) . selain sukan . . makna sukan telah berubah mengikut masa . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . aktiviti rekreasi meliputi aspek ² aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .

Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. pendidik. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. penganjur acara. rekreasi dan sukan.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan .MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Selain itu. cergas. Di samping itu. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. . bertanggungjawab dan berwibawa. aktiviti fizikal atau program kecergasan . dan para professional. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . pengurusan sukan. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. program rekreasi . Tambahan pula. rekreasi fizikal.

muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. . menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. Selain itu mewujudkan suasana harmoni.Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi.

pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara .bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. cergas. umpamanya. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. iaitu "Melayu Islam Beraja". berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. . sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental .KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.antara lain. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sihat dan Berdikari. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.

semuanya menggalakkan pergaulan. masyarakat setempat dan masyarakat asing . mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. i. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: 1. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. . vi. sahabat handai. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. v. dan ii. iv. Di Peringkat Individu.Selain itu. iii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif.

Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. . mental dan spiritual. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Di Peringkat Masyarakat. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. i. iv. dan v. ii. Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2.vii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. rekreasi dan pelancongan. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. iii.

Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. bangsa dan negara. Di peringkat Antarabangsa. . Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. i. keluarga.3. dan ii.

SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN          Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W .

REKREASI   Sukan Air Aktiviti Lasak "Wall Climbing" Sukan Massa Aerobik .

Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. . Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984.

Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. mengatur langkah-langkah mengelola. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. 2. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Mengawasi. pelaksanaan dasar penyelarasan program. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negara- . Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi".Jabatan-jabatan Kerajaan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahliahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. belia dan sukan. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan.

kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 2. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. 3.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. antara lain.negara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan y keseluruhannya ialah:1. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. dan 5. 4. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. . terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakatµ.

Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Rujukan 8. Refleksi 7. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Lampiran . Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4.ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan sukan dan rekreasi 2.

.

RUJUKAN .

http://ms.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5. http://www.1.wikipedia.moe.gov. http://www.org/wiki/Sukan 2.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.gov.pdf .jpa.