P. 1
komsas t4

komsas t4

|Views: 351|Likes:
Published by Chan Sau Chan

More info:

Published by: Chan Sau Chan on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

NOVEL AZFA HANANI oleh Azhan Mohd Hanafiah

Sinopsis
Tengku Mazran,Syafinaz dan Syarifah Rozan datang menemui Azfa Hanani di sekolahnya. Mereka memberitahu AH bahawa
wajahnya seiras dengan _________________. Tengku Murni telah meninggal dunia emat bulan yang lalu kerana terlibat dalam
____________________________________. Tengku Mazran dan isterinya, Syafinaz ternamak gambar AH semasa datang ke rumah
kawan mereka, Syarifah Rozan. Tengku Mazran meminta AH ___________________________________, Tengku Murni. Sekiranya
AH sanggu memenuhi ermintaannya, _____________________________ anak ak long AH yang lumuh akan ditanggung oleh
Tengku Mazran. AH bersetuju untuk menerima tawaran itu.
!i rumah !atin Maziah, AH mula berlakon sebagai Tengku Murni. "enyamarannya berhasil berkat _______________________
dariada Tengku Mazran dan isterinya, Syafinaz. AH juga telah dihantar belajar di ________________________________________.
!i situ dia mengenali kawan#kawan Tengku Murni.
Melalui ___________________________________,AH mengetahui hubungan $inta antra Tengku Murni dengan _____________
telah terutus disebabkan oleh bantahan abang Tengku Murni, iaitu ___________________________________. AH meminta
enjelasan dariada Tengku Muzaffar. Tengku Muzaffar mengakui bahawa dia menghalAng erhubungan mereka kerana %kran
berasal dariada keluarga miskin. Ah berasa ___________________. !ia bertikam lidah dengan Tengku Muzaffar. "ertengkaran itu
didengar oleh !atin Maziah. !atin Maziah amat marah aabila mengetahui AH menyamar sebagai Tengku Murni. !atin Maziah
menamar AH dan ____________________________________________.
AH kembali ke rumah ak longnya. Suatu etang Tengku !atin Makmur dan keluarganya datang menemui AH. Tengku !atuk
Makmur memberitahu AH dialah yang telah menyebabkan _____________________________________________________. !ia
yang memandu keretanya dalam _________________________ telah menyebabkan teksi yang dinaiki oleh ibu baa AH terjatuh ke
dalam gaung. Hanya AH yang terselamat dalam kejadian itu. Tengku Maziah yang kasihan akan AH telah menyusuinya. Akhirnya,
AH kembali ke rumah !atin maziah dengan _____________________________________________ bukan sebagai Tengku Murni
lagi.
BAB 1 –TAKUT
&ikiran AH ka$au di$engkam erasaan takut' takut kerana rakan#rakannya sedang berbi$ara tentang __________________________
_____________________________, takut kalau#kalau erbuatannya itu diketahui orang dan kalau tertangka serta dihukum kerana
men$uri buku#buku itu, takut ________________________ dan takut namanya dan nama keluarga ak long akan ter$emar. (aginya,
buku itu hanya ______________________________________________ kerana ak long yang memeliharanya sejak ibu baanya
meninggal dunia dalam kemalangan, hidu miskin. Takutnya memun$ak aabila diberitahu bahawa __________________________
_________________________.
(A( ) * S+A"A M%R%,A-
!i bilik "engetua, seasang suami isteri dan kak Rozan sedang menunggunya. AH ditawarkan menjadi __________________
keluarga kaya dan menyamar sebagai ______________________ kerana wajah mereka seiras, umama kembar. Tengku Murni ialah
anak !atin Maziah yang telah meninggal dunia dalam suatu kemalangan. !atin Maziah tidak er$aya Tengku Murni telah meninggal
dunia dan menuduh anak#anak lelakinya ______________________________________. .leh sebab itu, AH mahu diambil oleh
mereka untuk menggantikan Tengku Murni.AH agak risau untuk menerima tawaran itu biarun dijanjikan dengan elbagai
____________________________________________________.
(A( / * ,%RA0A T%R!%SA,
Abang Mazran dan ,ak &inaz yang ditemani oleh Abang 0orman dan "ak Haji Arshad tiba di rumah ak long untuk berbin$ang
dengan ak long dan mak long. Abang Mazran men$eritakan kemalangan yang menima adiknya, Tengku Murni. !atin Maziah tidak
daat menerima hakikat kematian Tengku Murni dalam kemalangan itu. Abang Mazran meminta ak long dan mak long mengizinkan
AH ______________________________________________ ke ,uala 1umur. !ia berjanji ________________________________
__________________ akan ditanggung seenuhnya oleh mereka. !emi masa dean AH, ak long dan mak long mengizinkannya
mengikut Abang Mazran dan kak &inaz ke ,uala 1umur.
(A( 2 * S%A3A1 ,%HA!+RA0
,ak &inaz membawa AH ke bilik Tengku Murni yang $antik dan besar. Tengku Muzaffar tidak senang dengan kehadiran AH. !ia
menuduh AH memang ingin menjadi _________________________________________________________________________.
Abang Mazran dan ,ak &inaz menyelamatkan keadaan dengan membela AH. AH akhirnya bertemu dengan !atin Maziah. !ia
memainkan eranan sebagai Tengku Murni.
(A( 4 * S%(A5A+ "%1A6AR (AR7
Abang Mazran menghantar AH ke ______________________________________________. AH berkenalan dengan Tengku %llina,
saudara dua uu dan kawan baik Tengku Murni. !ia juga mula kenal akan beberaa orang elaajr yang tidak menyukai Tengku
Murni. AH berasa kekurangan kerana ____________________________________. !ia tidak daat menyertai erbin$angan dalam
kelas 8ikgu Ramzan. AH berkenalan dengan _________________, yang ernah sekelas dengan Tengku Murni dan Tengku %llina.
Aabila masuk ke kelas fizik , AH disindir oleh 1aili. AH berasa terkilan.
(A( 9 * +M(A1A0 (7!+
AH bertanya tentang domet Tengku Murni yang hilang itu keada ,ak &inaz. ,ak &inaz mengatakan mungkin domet itu sudah
diambil orang. AH bimbang _____________________________. ,ak &inaz menyakinkan bahawa mayat yang dikebumikan itu
memang mayat Tengku Murni.Tengku !atuk Makmur datang menemui AH di biliknya. !ia akan membayar RM4:: sebulan keada
AH sebagai ______________ kerana menyamar menjadi Tengku Murni. AH teraksa menerima wang itu demi __________________
(A( ; * ,%R%0AH 1A+1+
AH menghadiri erjumaan untuk membin$angkan __________________________. 1aili menyuarakan rasa tidak uas hatinya. 1aili
mendakwa kononnya berlaku ___________________________________________. Setia kelas bereluang memilih slot yang
digemari. !ia juga memertikaikan _____________________________________________________________________#. !akwaan
1aili dibantah oleh %kran
(A( < * T%RTA0=A#TA0=A
AH bertanya#tanya mengaa dia tidak daat berbual anjang dengan %kran - Mengaa dia memunyai keinginan untuk bertemu lagi
dengan emuda itu- Mengaa %kran _____________________berhamiran dengan "laza 8ahaya sedangkan gayanya tidak
membayangkan kesussahan hidunya. AH ke erustakaan. &uziana dan Syafikah datang menemuinya. Mereka menawarkan AH
menjadi ______________________________________. !ia menolak tawaran mereka.
(A( > * %,RA0
AH ke ___________________________________ untuk meminjam beberaa buah buku.Sebenarnya dia 8uma beralasan untuk
keluar rumah. Hasratnya mahu menemui ______________. !ia terseremak dengan +skandar. "emuda itu menawarkan diri untuk
menghantar AH balik. AH menolak kerana dia tidak kenal akan +skandar. !ia menemui %kran. %kran memberitahu AH tentang
hasratnya ingin menjadi akauntan.
(A( ?: * M%17AH RASA
AH meluahkan erasaannya keada %kran. AH hanya menyamar sebagai Tengku Murni untuk memenuhi janjinya keada Abang
Mazran dan ,ak &inaz. !ia menerima tawaran mereka kerana tidak mahu ______________________________________. !ia ingin
membalas budi ak long dan mak longnya juga. Abang Mazran dan kak &inaz berjanji untuk menanggung segala kos rawatan @uraini
yang lumuh.
(A( ?? * (7,A0 !+RA08A05
AH tidak meran$ang ke rumah %llina. %llina mengajak AH ke rumahnya kerana asukan _______________SM Taman Sari akan
mengadakan sesi erbin$angan dan latihan. AH dihambat rasa bersalah kerana berbohong keada !atin Maziah * sebenarnya !atin
Maziah mahu AH ke _________________________ seerti kebiasaan yang dilakukannya. %llina meminta AH mengambil alih
tugasnya ada hari itu sebagai ________________ &orum Remaja kerana dia teraksa mengendalikan mesyuarat sekretariat ameran
luar untuk ____________________________________________. Setelah ahli#ahli asukan &orum remaja melihat _______________
_________________________ AH sebagai enga$ara, mereka memutuskan bahawa AH akan kekal memengerusikan &orum
Remaja.
(A( ?) * M%1717
Melalui %llina, AH mendaat tahu tentang _____________________________________. AH ingin menghulurkan simati terhada
%kran namun gagal untuk berjuma dengannya. Sebaliknya dia teraksa berdean dengan 1aili yang membuat tuduhan melulu
terhadanya. 1aili berasa marah kerana AH sudi menjadi engerusi &orum Remaja tetai enggan menjadi engerusi Malam (akat
Sumbangsih.
(A( ?/ * HA!+AH (%R%RT+
!atin maziah mengadakan majlis ____________________________ untuk AH. AH teringat aabila "asukan &orum Remaja SM
Taman Sari diisytiharkan sebagai emenang. AH turut diilih sebagai __________________________________ semasa ertandingan
&orum Remaja. %kran datang $uma untuk menyerahkan hadiah keada AH. AH meluahkan kerinduan terhada ak long , mak long,
dan seuu#seuunya di kamung keada Abang Mazran.
(A( ?2 * M+ST%R+ =A05 T%RS+M"A0
AH memanfaatkan seenuhnya eluang yang diberikan oleh Abang Mazran untuk menghubungi rakan#rakan sekamungnya. ,ak
&inaz memberitahu AH bahawa Abang Mazran bersetuju untuk memasang talian telefon di rumah ak long. Abang Mazran juga akan
membelikan AH telefon bimbit yang baru. AH terkejut aabila mendaati hadiah itu berua _____________________________ dan
di dalamnya terdaat sejumlah wang, beberaa keing kad dan sehelai kertas $atatan.
(A( ?4 * ,706705A0 M%05%67T
AH menyuarakan hasratnya keada ,ak &inaz untuk menyambut keulangan ak long dan @uraini dariada menerima rawatan di
+ndonesia. ,ak &inaz berjanji untuk membawa AH balik ke kamung semasa $uti semester ertama nanti. Sekembalinya dari
mengikuti kelas bahasa , AH terkejut melihat ak long dan @uraini berada di rumah !atin Maziah. _______________ AH terubat
kerana daat berbual#bual dengan ak long dan @uraini.
(A( ?9 * HAR+ S7M(A05S+H
Hari ini berlangsungnya hari Sumbangsih di SM Taman sari. %kran yang mengjadi engerusi elajar tingkatan lima sibuk
mengendalikan rogram semena Hari Sumbangsih.AH mengambil kesematan untuk berjuma dengan %kran di bilik ersatuan. AH
mendesak %kran untuk _______________________________________________________. %kran mengakui memunyai hubungan
istimewa dengan Tengku Murni, namun atas sebab#sebab terteentu teraksa diutuskan.
(A( ?; * T%R7S+R
AH masih lagi tertanya#tanya tentang hubungan antara %kran dengan Tengku Murni. !engan menggunakan teknik yang tertentu., AH
berjaya ___________________________________________________. AH lantas bersemuka dengan Tengku Muzaffar untuk
mendaatkan keastian. Tengku Muzaffar rua#ruanya yang menjadi ____________ yang merosakkan hubungan yang terjalin antara
Tengku Murni dengan %kran. AH tidak beruas hati kerana kini Tengku Muzaffar melarangnya berkawan dengan %kran ula.
Akhirnya, berlakulah ___________________ antara mereka dan didengar ula oleh !atin Maziah. !atin Maziah yang terlalu marah
bertindak ____________________________________________________.
(A( ?< * HA,+,AT
,ini AH sudah kembali tinggal di rumah ak longnya di _______________________. AH terkejut aabila
keluarga !atuk Makmur datang men$arinya di kamung. Tengku !atuk Makmur men$eritakan bahawa
dialah yang telah melanggar teksi yang dinaiki oelh AH sekeluarga sehingga mengakibatkan
______________________________________. !atin Maziah tidak samai hati aabila melihat AH yang
ketika itu masih bayi menangis kelaaran lalu menyusuinya. "en$ariannya berhasil setelah berbual#bual
denga ak long yang kebetulan berkunjung ke rumahnya sekembalinya dariada menemani
anaknya,@uraini yang ________________________________ di +ndonesia.
(A( ?> * S%5A1A#5A1A0=A (%RA,H+R
AH kembali tinggal di banglo Tengku !atuk Makmur dan !atin Maziah. !ia bserasa lega kerana
_____________________________ sebagai Tengku Murni. !atin Maziah melayannya sama seerti
dahulu. Abang ________________________ ula semakin mendekatkan diri dengan agama. "asukan
&orum Remaja Sekolah Taman Sari telah menjadi ____________ negeri. Hubungan antara Tengku
Muzaffar dengan %kran telah ulih. AH juga telah mengetahui siaa sebenarnya %kran. AH berjaya
mendaatkan keastian dariada %kran tentang hubungan mereka berdua.
Tema # ______________________ dan kemuliaan hati seorang gadis dalam menghadai desakan hidu
Persoalan
aA "engorbanan untuk menyelamatkan nyawa seseorang serta keluarga sendiri. AH sanggu menerima
tawaran Abang Mazran dan ,ak &inaz bagi __________________________________. ,esangguannya
itu juga membolehkan seuunya mendaat ____________ bagi ______________________ sebagai
balasan.
bA ,eberanian menghadai risiko. AH seorang gadis yang baru berumur ?; tahun tetai berani mengambil
risiko menyamar sebagai Tengku Murni untuk membantu seuunya.
$A ,egigihan menimba _______________________________. Sika yang ditonjolkan AH, walauun
berasal dariada keluarga miskin, dia gigih belajar dengan tujuan untuk membaiki masa dean keluarga dan
hidunya.
dA Sika mementingkan ____________ atau angkat. Tengku !atuk Makmur dan anaknya, Tengku
______________ begitu ego dengan status mereka sebagai golongan _________________. Mereka
memandang hina terhada AH. Rakan#rakan AH juga memandang rendah terhadanya kerana dia berasal
dari kamung dan hidu miskin.
eA Hubungan $inta yang terutus sebagAi akibat erbezaan darjat. Tengku Muzaffar menghalang hubungan
$inta adiknya Tengku Murni dengan ___________ kerana beranggaan %kran berasal dari keluarga yang
miskin. !ia juga menghalang hubungan AH dengan %kran atas alasan yang sama.
fA ,emamuan dari segi kewangan daat mengubati enyakit. "enyakit lumuh yang dihidai seuu
AH,__________ daat diubati setelah Tengku Makmur berjanji __________________________________
di +ndonesia jika AH sanggu menyamar sebagai adiknya Tengku Murni.
gA 7saha untuk memantakan enguasaan dalam sesuatu bahasa.
Soalan / ' "engetahuan dan ,emahiran (ahasa
BaA Membina Aa!
Tulis satu ayat bagi setia erkataan di bawah suaya jelas menunjukkan bahawa anda
fahamakan maksud dan enggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan,
menukarkan imbuhan atau manggunakana erkataan itu sebagai eribahasa atau nama
khas.
BiA mer$u tanda
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BiiA rumah tangga
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BiiiA urus setia
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BiCA uji kaji
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
BCA ahit manis
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
BCiA temu duga
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
BbA SintaksisD"erihal Ayat
,enal asti jenis#jenis ayatberikutt. Tentukan sama ada ayat tersebut ialah ayat enyata, ayat tanya, ayat
erintah atau ayat seruan
BiA Rumah yang didirikan di ekan itu sungguh besar.
_____________________________________________________
BiiA ,amu hendak memba$a majalah sekarang juga-
______________________________________________________
BiiiA Awak lengkakan tugasan yang diberikan dengan segera.
______________________________________________________
BiCA Sila letakkan kertas siasatan itu di meja saya.
_______________________________________________________
BCA Syabas, awak telah meleasi taha kelayakanE
_______________________________________________________
BC+A Tun Abdullah Ahmad (adawi meruakan mantan "erdana Menteri Malaysia.
_________________________________________________________________
Modul ) (MS"M
B$A Membetulkan ,esalahan %jaan dan +mbuhan
!alam setia ayat di bawah, terdaat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan enggunaan imbuhan.
Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula.
BiA 1anska di taman itu sungguh menarik kerana emiliknya sentiasa mengindahi taman tersebut.
_________________________________________________________________________________
BiiA Masalah dislin dalam kalangan elajar sukar dikawal kerana mereka tidak mengara ilmu yang
disamaikan.
________________________________________________________________________________
BiiiA .rang yang menyintai ilmu akan sentiasa memeroleh elbagai munafaat.
_________________________________________________________________________________
BdA Membetulkan ,esalahan ,ata atau +stilah dan Tatabahasa
!alam setia ayat di bawah terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh
menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
imbuhan. Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula.
BiA Tuanku Sultan berasa duka$ita atas kematian ermaisuri baginda ketika menjalani embedahan di
Selasah Hosital.
_____________________________________________________________________________
BiiA Semua murid#murid diingatkan suaya membelakangi najis dadah.
_____________________________________________________________________________
BiiiA .leh kerana engetua tidak memerkenankan endangan itu, rojek yang diran$ang traksa
dibatalkan.
_____________________________________________________________________________
BeA "eribahasa
(a$a ayat#ayat di bawah dengan teliti dan nyatakan eribahasa yang sesuai bagi setia ayat tersebut.
BiA Azman telah diulaukan oleh rakan#rakannya oleh sebab erangainya. !ia sering melaga#lagakan
kawannya.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiA Rosli tidak yakin terhada segala tindakan yang hendak dilakukan. !ia tidak er$aya bahawa dia
boleh melakukan atau menyelesaikan ekerjaannya dengan baik.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Roslan ernah bekerja sebagai oerator engeluaran. (erkat usahanya yang berterusan, d+a dilantik
menjawat jawatan ketua egawai eksekutif.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modul ) (MS"M
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
BaA Tulis dua ayat bagi tia#tia erkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud
dan enggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan erkataan itu sebagai
eribahasa atau nama khas.
BiA halus
saiz yang terlalu kecil
berbudi bahasa yang baik, beradap sopan
Aziz tertumah sebungkus garam halus ke dalam eriuk kari ayam menyebabkan Aziza yam
itu terlalu masin dan tidak boleh dimakan
Mardiah diuji oleh semua guru kerana memiliki erwatakan yang lemah lembut dan halus
budi erkertinya.
BiiA hangat
peristiwa baru berlaku
Tidak tenang, tegang
(erit kematian Raja "o, Mi$heal 6a$kson hangat dibi$arakan elbagai media massa di
seluruh dunia.
"erdebatan hangat antara ihak kerajaan dan embangkang sering berlaku di arlimen.
BiiiA Hidu
Bernyawa
Masih berfungsi
Tiada seorang un enumang atau anak kaal yang hidu seleas kaal terbang itu
terhemas di 1utan Atlantik
F%njin kereta saya tidak boleh hidu, walauun sudah tiga jam saya $uba,G kata @ainal keada
Adri.
BbA 5abungkan ayat#ayat dalam etikan di bawah menjadi !i"a aa! ma#m$% tana mengubah maksud dan
struktur asalnya.
(uah manggis terkenal seda. (uah manggis enak dimakan mentah. (uah manggis memunyai
kulit tebal. ,ulitnya tidak boleh dimakan. (uah manggis memunyai isi yang utih dan
manis.,ulit manggis memunyai ewarnaDgetah yang sukar hilang jika terkena baju. (uah
manggis kaya dengan Hantho. Hantho meruakan sejenis antioksida. (uah ini dikatakan boleh
membantu memulihkan sistem imunisasi badan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B$A !alam setia ayat di bawah, terdaat sa!$ %esala&an pen""$naan e#aan dan sa!$ %esala&an
imb$&an. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh
menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak
erlu menyalin ayat itu semula.
BiA 6ohari mengalami sakit ingang yang kronik sejak dijatuhi dari okok ulasan bulan lalu.
________________________________________________________________________
BiiA "ekerja di 6erman mengadakan ikit kerana menuntutu dinaikkan gaji dan elaun kerja.
________________________________________________________________________
BiiiA Reublik +ran kini bergolak seleas ilihanraya kerana arti embangkang er$aya kerajaan
meniu sewaktu kira undi dijalankan
___________________________________________________________________________
BdA !alam setia ayat di bawah, terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak
boleh menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa.Anda tidak erlu menyalin etikan itu semula.
BiA !i masa entadbiran (ill 8linton banyak bil#bil erbelanjaan kakitangannya belum
dijelaskan.
Di masa – Pada
Banyak bil-bil - banyak bil
BiiA Artis tersohor Malaysia, Siti 0urhaliza berjaya meraih hati enonton dengan ersembahan
nyanyian yang teramat baik sekali ada malam tadi.
meraih – manambat
Teramat baik sekali – amat baik sekali
BiiiA (uah rambutan itu dietik oleh saya untuk dibahagi#bahagikan keada semua kaum tetangga
saya.
kaum – uran
dipetik oleh – saya petik
BeA (a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga eribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdaat dalam etikan ini.
Akmal berangan#angan untuk menjadi juruterbang esawat MAS setelah tamat belajar nanti
tetai dai malas belajar sehingga selalu dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya telah menasihatinya
sekiranya dia ingin berjaya dai mesti berubah sika kerana orang yang malas tidak akan
maju. Sekiranya dia rajin membuat latihan dan belajar tentu dia akan berjaya tetai jika dia
terus membuat elbagai alasan aabila disuruh belajar atau membuat latihan maka sukarlah
untuk dia menge$a kejayaan.
!barat mencangkul angin
Malu berkayuh perahu hanyut, malu bertanya sesat alan
"endak seribu daya tak hendak seribu dalih
Modul# cikguchanonelearningcentre
"engetahuan dan ,emabhiran (ahasa
BaA Tulis dua ayat bagi tia#tia erkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud
dan enggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan erkataan itu sebagai
eribahasa atau nama khas.
BiCA Seak
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BCA Selak
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BCiA Semak
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BbA Tukarkan $aka ajuk di bawah keada $aka indah tana mengubah maksud aslnya
BiA G"injamkan saya noCel yang kamu injam di erustakaan kelmarin,G .thman berkata keada
Abu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA F,arim, rombongan ke ,elantan ad minggu hadaan teraksa ditangguhkan,G kata Siti
keada ,arim.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA GAli, tolong beritahu $ikgu bahawa aku tidak daat hadir ke sekolah ada esok hari,G kata
!ollah keada Ali.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B$A !alam setia ayat di bawah, terdaat sa!$ %esala&an pen""$naan e#aan dan sa!$ %esala&an
imb$&an. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh
menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak
erlu menyalin ayat itu semula.
BiCA "enduduk kamung bertungkus lumus mengembleng tenaga untuk menyiakan surau di
kamung mereka.
________________________________________________________________________
BCA =ang !iertuan Agong mengurniai ingat kebesaran itu keada %n$ik Abdul 3ahid.
________________________________________________________________________
BCiA "ara embeli akan diberikan bau$Ar di saming memerolehi elbagai hadiah lain.
__________________________________________________________________________
BdA !alam setia ayat di bawah, terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak
boleh menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa.Anda tidak erlu menyalin etikan itu semula.
BiCA Antara faktor#faktor emain bertembung semasa erlawanan hoki itu ialah kelemahan
engadil.
__________________________________________________________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
BCA "ada masa kini orang tua juga suka menyaksikan teleCisyen.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BiiiA ,ebanyakan okok#okok di kawasan sekolah telah di$antas oleh tukang kebun.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
BeA,emukakan eribahasa yang releCen dengan situasi yang diberikan.
Sultan Mahmud bertitah bahawa jika ada negeri maka sudah asti ada rakyatnya. (aginda juga
mengingatkan rakyatnya suaya berhati#hati ketika membelanjakan wang masing#masing. Selain itu,
rakyat juga diingatkan suaya memelihara adat yang diwarisi sejak turun#temurun.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
___
Modul<$hanonelearningsm
La!i&an men$%ar perb$alan 'alam ben!$% laporan 'en"an men"e%al%an ma%s$' asalna( )$na%an
ba&asa an" "rama!is(
La!i&an 1
G Aa yang kaubawa itu Sofia-G tanya 1ili.
G Aku membawa buah#buahan istimewa untukmu,G kata Sofia sambil menghulurkan bungkusan itu keada
1ili.
G%h, ini buah aa - (elum ernah aku melihat buah#buahan ini,G kata 1ili sembil membuka bungkusan itu.
GHa, inilah jambu gelas E 0enek aku bawa buah#buahan ini dari kamung semalam,G kata Sofia keada
1ili.
6awaan '
?. 1ili ________________________________________________________________________________.
). Sambil menghulurkan bunkusan keada 1ili, Sofia ___________________________________________
___________________________________________________________________________________.
/. _________________________________________1ili ingin tahu tentang buah#buahan itu yang _______
_______________________________________________________________ sebaik sahaja membuka
bungkusan itu.
2. Sofia _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
La!i&an *
&arah ' &auzan, mana kau letak buku aku -
&auzan ' 8arilah sendiri, kalau $ari dengan mulut ma$am mana nak juma -
&arah ' (uku tu kau yang injam, tentulah kau saja yang tahu.
&auzan ' (aiklah, sebenarnya akau belum habis ba$a lagi, esok agi aku ulanglah.
&arah ' ,alau $aka ma$am tu tak adalah aku marah.
&auzan ' Maafkanlah aku, esok aku ulangkan.
?.____________________________________________________________________________________.
). __________________________________________________________ buku itu sendiri. &auzan
____________________________________________________________ &arah men$ari buku itu
_________________ sudah asti dia tidak daat menjumainya.
/. &arah _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. &auzan ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.&arah________________________________________________________________________________
9. &auzan
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
.
Modul>sm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
a) Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) bersendirian – berpendirian
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
(ii) menyalurkan - penyaluran
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
(iii) perubahan – pengubahan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
b) Tukarkan ayat bersusunan songsang di bawah ini kepada ayat bersusunan
biasa
(i) Menjanakan kualiti modal insan di Malaysia elan !nduk embangunan
endidikan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) "elepasn#egara men$apai kemerdekaan kadar kemiskinan tegar
semakin berkurang.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) Mendorong pelajar memba$a dan menghafal untuk menjawab soalan
sistem peperiksaan berorientasikan peperiksaan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
$) %alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) erubahan gayahidup menyebabkan rakyat semakin kurang
memberikan penekanan terhadap penjagaan kesihatan hingga
menyukarkan mereka mengawal penyakit merbahaya.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________
Modul>sm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
d) Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i() bersendirian – berpendirian
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________
(() menyalurkan - penyaluran
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________
((i) perubahan – pengubahan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________
e) Tukarkan ayat bersusunan songsang di bawah ini kepada ayat bersusunan
biasa
(i() Menjanakan kualiti modal insan di Malaysia elan !nduk embangunan
endidikan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(() "elepasn#egara men$apai kemerdekaan kadar kemiskinan tegar
semakin berkurang.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((i) Mendorong pelajar memba$a dan menghafal untuk menjawab soalan
sistem peperiksaan berorientasikan peperiksaan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
f) %alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(ii) erubahan gayahidup menyebabkan rakyat semakin kurang
memberikan penekanan terhadap penjagaan kesihatan hingga
menyukarkan mereka mengawal penyakit merbahaya.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________
(iii) )olongan yang enggan memikul amanah akan menggunakan
pendekatan injit-injit semut agar petanggungjawaban itu dapat
dialihkan kepada pihak lain.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________
(i() "yarikay-syarikat ke$il milik keluarga harus menggabung untuk
membentuk konsurtium bagi meraih peluang perniagaan yang lebih
besar.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________
g) %alam ayat-ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tdak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) enggunaan minyak masih meningkat jika harganya naik& hal ini
membuktikan bahawa pemilik kenderaan masih melakukan
pemborosan.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________
(ii) ihak berkuasa harus memantau daripada semasa ke semasa dan
bertindak tegas terhadap pihak yang membina menara komunikasi
se$ara haram di sesetengah tempat di negara ini.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________
(iii) *ajian se$ara mendalam harus dilakukan dengan mengenal pasti
khasiat herba dan ubat tradisional termasuk kepentingan sebagai
antidos juga.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________+
h) 'erikan maksud peribahasa di bawah ini.
(i) 'erpeluk tubuh
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) Musang berbulu ayam
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) ,ika kepalanya ular& takkan ekornya belut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

Modul?:smm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
i) Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
((ii) seiring
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((iii) beriringan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i-) mengiringi
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(-) mengiringkan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(-i) iringan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(-ii) pengiring
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

j) "intaksis.erihal ayat
Tukarkan ayat bersusunan songsang di bawah ini kepada ayat bersusunan
biasa
((ii) Tertidur *amal di situ kerana keletihan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((iii) "ungguh $antik pemandangan di situ.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i-) "edang memba$a buku budak yang pintar itu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
k) Membetulkan *esalahan /jaan dan !mbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(() "essi perbin$angan itu sangat penting untuk mengstrukturkan semula
projek itu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((i) 0ang 'erhormat %ato1 Malek akan dipilih se$ara otomatik mengetuai
jawatankuasa yang bertanggungjawab untuk mengstabilkan
kedudukan ekonomi negara.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((ii) 2embaga erlesenen akan menarik balik lesen pehak yang melanggar
peraturan yang ditetapkan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
l) Membetulkan *esalahan *ata atau !stilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) "emua kanak perlu bijak menyusun masa depan untuk kebaikan
sendiri.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) Ahli jawatankuasa-ahli jawatankuasa seminar itu ke$ewa kerana
jurua$ara yang sepatutnya membentangkan kertas kerja tidak hadir.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) *esempitan masa menyebabkan dia tidak sempat untuk menyiapkan
kerja rumah yang gurunya berikan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
e) eribahasa
'erikan simpulan bahasa yang membawa maksud yang sama dengan
simpulan bahasa berikut.
a. Anak tut
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__
b. Arang di dahi
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__
$. !ntan baiduri
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__
Men$%ar%an Aa! +a%ap A#$%,'ialo"- %epa'a +a%ap Pin'a& ,laporan-
Bil +a%ap a#$% +a%ap pin'a&
? saya,aku,hamba,atik dia, ia,nya
) beta (aginda
/ ,ita,kami Mereka
2 ,ami,engkau,anda !ia,nya,mereka
4 dia !ia
9 mereka Mereka
; ini +tu
< sini Situ
> begini (egitu
?: sekarang Masa itu,ketika itu
?? Malam tadi Malam yang leas
?) Hari ini Hari itu
?/ semalam Hari yang sebelumnya
?2 bukan Menolak,mengatakan bukan
?4 tidak Menidakkan,menafikan
?9 ya Mengiakan,mengakui,bersetuju
?; 8isE !engan erasaan marah
?< AmboiE !engan nada terkejut
?> HoreE !engan nada gembira
): AduhE Sambil mengerang kesakitan
)? %hE !engan nada hairan
)) .hE !engan erasaan terkejut
)/ bila Masa,waktu,tarikh
)2 aa "erkara,benda
)4 mengaa Sebab
)9 bagaimana 8ara
); mana Temat,kedudukan
)< - +ngin tahuB sama adaA
)> ,0 Menjelaskan bahawa
/: ,0 Menyatakan
/? ,0 Menegaskan
/) ,0 Memberitahu bahawa
// ,0 Meminta,menyuruh,merayu,mendesak
?. Ah Hong ' Hai 6ohari, nak ke mana-
6ohari ' .h, Ah HongE Saya sangka entah siaa tadiE Saya nak ke bandar.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
). Ah "oh ' %h, ehE Mengaakah awak berkata begitu-
@ul ' ,ita masih ada makanan dan negara kita un aman.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
/. Ieloo ' Sudah lama tiba-
!ali ' (aru saja. ,alau hisa roko, sebatang un belum habis.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. G3ah, seda sungguh mi niG, kata 1inda.
G 7mm, memang betul. !i mana awak beli-G Siti bertanya.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Shahril ' Anda diminta juma engetua.
Susy ' Aa yang nak dibin$angkannya-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. G ,ita akan kahwin tak lama lagi,G kata Ah Huat.
G Saya tak mahu,G kata Ashawara.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
;. 8ikgu +mah ' anda semua mesti hadir hari ini.
&auzi ' =a, tetai kami tak nak berlatih di siniE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
<. =asti ' ,amu nak ke mana-
Amy ' Saya nak ke sekolah.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
>. Mona '(ila engkau hendak berindah ke sini-
, en Seong ' Mungkin bulan dean.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
?:. 3ati ' (egini $aranya nak jawab soalan ini.
"rema ' .hE (aru saya faham sekarang.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
??. Sultan ' 8is, beta murka akan merekaE
(endahara ' (ersabarlah.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
?). Samy ' Saya $inta ada Ah "oh.
Ah 8heng ' "andai#andailah kamu menjaga hatinya.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Modul)smm$hanonelearning$entre
KESALAHAN E.AAN /AN IMBUHAN
BAA ejaan bagi kata majmuk yang 'ie#a ber0an!$m
Aabila 6awatankuasa "erihal
Aakala Setiausaha Suruhanjaya
Aalagi Tanggungjawab .lahraga
(agaimana 3arganegara (eritahu
Manalagi Tandatangan (umiutera
Manakala ,erjasama Antarabangsa
"adahal ,eada (umiutera
,adangkala ,akitangan Sukarela
Sediakala !uka$ita Matahari
dariada Suka$ita esuruhjaya
B(A %jaan bagi kata majmuk yang 'ie#a !erpisa&
Surat khabar Reka bentuk Rumah tangga
Alat tulis ,uat kuasa Senarai hitam
8amur aduk ,aal terbang Setia kawan
5ambar rajah ,ereta ai Tolak ansur
5uru besar "ilihan raya Satu adu
B8A %jaan bagi kata majmuk yang 'ie#a !erpisa& 1 imb$&an
Ka!a ma#m$% a2alan api!an
Ambil alih Mengambil alih "engambihan
,uat kuasa "enguat kuasa enguatkuasaan
B!A %jaan bagi kata majmuk yang 'ie#a !erpisa& 1 'i"an'a%an
Ka!a ma#m$% Pen""an'aan
Alat tulis Alat#alat tulis
5uru besar 5uru#guru besar
Surat khabar Surat#surat khabr
B%A %jaan bagi kata majmuk yang 'ie#a ber0an!$m 1 'i"an'a%an
Ka!a ma#m$% Pen""an'aan
,akitangan ,akitangan#kakitangan
setiausaha Setiausaha#setiausaha
jawatankuasa 6awatankuasa#jawatankuasa
La!i&an E#aan ,A-
E#aan Sala& E#aan Be!$l E#aan sala& E#aan be!$l
1( A%i!e% 1( Analisa
*( A!li! *( Ba$0er
3( Beers$%or 3( Beser!a
4( Bis!ari 4( Bo2lin"
5( B$66e! 5( B$mip$!ra
7( +al$n 'ailo" 7( +a!i!
8( E6isen 8( /e6inasi
9( E%sl$si6 9( /era6
:( En"%ar :( E&san
1;( )embelen" 1;( E%spo!
11( )$lon" 11( Feb$ari
1*( I'e 1*( )era6
13( Impo! 13( H$rma!
14( Inspe%!er 14( I%!i<am
15( Is!ire&a! 15( In#in
17( .$2i!a 17( Is!i&ar
18( Kampon" 18( Ka'&i
19( Karena& 19( Kapi!alisma
1:( Ker'&aan 1:( Kelen'er
*;( Ke$ni%%an *;( Kerin!in"
*1( Koles!rol *1( Kiana!
**( Komple% **( Komersil
*3( La"en'a *3( Kan!i"en
*4( Lans%ap *4( La%$n
*5( Lebel *5( Lap$ran
*7( Le$%imia *7( Len0$n"an
*8( Lo#i% *8( liberalisma
*9( Ma%sima *9( Losen
*:( Masaala& *:( Mana6aa!
3;( Me%anisma 3;( Mee
31( Mempemir%an 31( Membaso&
3*( Men0a!i! 3*( Mena%iba!%an
33( Men"enepi%an 33( Men"ene"a&%an
34( Men"$#$'%an 34( Men"s2as!a%an
35( Merba&aa 35( Men!era
37( M$ns&i 37( Minima
38( O'i!iri$m 38( Nasionalisma
39( Ap!ima 39( Oli&
3:( /ailo" 3:( Or"anisme
4;( /eli"asi 4;( .o&or B&ar$
La!i&an E#aan ,*-
Sala& Be!$l Sala& Be!$l
?. .tomatik ?. "amir
). "asot ). "atriotisma
/. "ehak /. "elan$ung
2. "emerosesan 2. "emilekan
4. "engembala 4. "engemblengan
9. "engstrukturan 9. "engwartaan
;. "ensil ;. "erabut
<. "ergerakkan <. "erihatin
>. "erlabelan >. "erlaburan
?:. "erlan$arang ?:. "erlesenan
??. "erletakan ??. "ertunjukkan
?). "erlanggaran ?). "esiaran
?/. "esaraan ?/. "rofession
?2. "lan ?2. "rotin
?4. "rosidur ?4. Saidina
?9. Renik ?9. Sayugia
?;. Samada ?;. Sediada
?<. Sayyid ?<. Sekaligus
?>. Sekala ?>. Sekim
):. Sekelian ):. Setor
)?. Sessi )?. Snooker
)). Siksa )). Stokin
)/. Stesyen )/. Seunnah
)2. Sulong )2. Tramil
)4. Talion )4. 7gama
)9. Tulin )9. 3arong
);. usek );. sesis
Modul??smonelearning$entre
Aa! A%!i6 'an Aa! Pasi6
A=AT A%!i6 Aa! Pasi6
KN 1 KK,imb$&an meN>- 1 ob#e% ,i- Ob#e% 1 'i1KK 1 Ob#e%
,Ob#e% – K)NK>3
> KN Am
> KN K&as
,ii- Ob#e% 1 KN1 KK ,? imb$&an-
,KN> K)NK>1 'an %e>*-
+!&@ Ali se'an" memba0a b$%$ i!$( +!&@ ,i- B$%$ i!$ 'iba0a ole& Ali(
+!& @ Saa se'an" memba0a b$%$ i!$( +!&@ ,ii- B$%$ i!$ saa ba0a(
La!i&an 1 @ T$%ar%an aa! a%!i6 'i ba2a& %epa'a aa! pasi6(
1( Saa !ela& men$lis %aran"an !en!an" !e%nolo"i ma%l$ma! 'i Malasia(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
*( Kam$ !i'a% &ar$s men"o!or%an %a2asan !aman permainan i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
3( P$an +&an a%an memb$%a %e'ai ma%an 'i sana(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
4( Ki!a perl$ men"&$l$r%an ban!$an %epa'a man"sa !s$nami(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
5( Belia$ menampai%an 0erama& i!$ 'en"an seman"a! an" ber%obar>%obar(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
La!i&an * @ T$%ar%an aa! –aa! pasi6 'i ba2a& %epa'a aa!>aa! a%!i6(
1( Tin"%ap r$an" !am$ i!$ 'ilapna se!iap min""$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*( +in0in i!$ mes!i %a$0ari sampai 'apa!(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3( S$n"ai Kelan" a%an 'iperlebar 'an 'iper'alam ole& %era#aan(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4( Fir'a$s !ela& 'ilan!i% ole& mere%a seba"ai %e!$a samsen" 'i
%amp$n" i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
5 T$"as ini !ela& !$an #alan%an 'en"an 0emerlan"(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
Mo'$l1*spmones!oplearnin"0en!re
Aa! s$s$nan biasa 'an aa! son"san"
Aa! s$s$nan biasa Aa! son"san"
S$b#e% 1 Pre'i%a!
+!&@ B$'a% i!$ 1 se'an" man'i(
Pre'i%a! 1 s$b#e%
Se'an" man'i 1 b$'a% i!$
La!i&an 1 @ Son"san"%an aa!>aa! beri%$!(
1( Ali "$r$ Ma!ema!i% 'i se%ola& saa(

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*( Kam$ !i'a% &ar$s men"o!or%an %a2asan !aman i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3( P$an +&an ber0a'an" memb$%a seb$a& %e'ai ma%an 'i si!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4( A& Sen" se'an" !i'$r 'i serambi r$ma&(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5( Belia$ ama! ra#in 'an 0e%ap p$la(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
La!i&an * @ T$lis aa! son"san" beri%$! 'alam s$s$nan biasa(
1( Memba0a b$%$ b$'a% an" ra#in i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*( /ip$#i ole& "$r$na b$'a% i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3( /i %amp$n" Bar$ 'alam Bilaa& Perse%$!$an r$ma& %e'iamanna(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4( /aripa'a pi&a% pen"an#$r &a'ia& i!$(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5( Bel$m !iba la"i rombon"an pen"an!in la%i>la%i(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
M%D&'()*PM+,-'-./,!,01-,T/-
La!i&an men$lis aa! #$'$l C aa! !opi%
# terdaat ) $ara menulis ayat judulDayat toik iaitu '
# aA Soalan J +si BS J +A
# bA +si J Soalan B+ J SA
8th' Soalan
(in$angkan keentingan sika suka membeli barangan buatan Malaysia dalam klangan
masyarakat Malaysia.
+si ? ' menangani kegawatan ekonomi
+si ) ' memuuk sika berjimat $ermat
+si / ' memajukan bidang erindustrian di negara ini
+si 2 ' meningkatkan semangat atriotik
+si 4 ' menawarkan eluang ekerjaan
"endahuluan____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
+si
Sika suka membeli barangan buatan Malaysia sudah asti mamu menangani kegawatan
ekonomi di negara ini. ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________. Te"asna, kemelut
kegawatan ekonomi daat dibendung seandainya barang buatan Malaysia menjadi ilihan.
Amalan membeli barangan buatan Malaysia akan memuuk sika berjimat $ermat. ____________
_____________________________________________________________________________________.
Pen'e% %a!a,___________________________________________________________________________
____________________________.
Selain itu, seandainya barangan buatan Malaysia menjadi ilihan, elbagai industri daat
dimajukan di negara ini. __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________. .elas %eli&a!an,____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Semangat atriotik rakyat Malaysia daat ditingkatkan sekiranya mereka mengutamakan barangan
buatan Malaysia.________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________. .elasla& ba&a2a______________________________________
____________________________________________________________________.
"elbagai eluang ekerjaan akan wujud aabila barangan buatan Mlaysia diutamakan. _________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Te"asna, _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
,esimulannya, ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________.
La!i&an men$lis aa! #$'$l C aa! !opi% ,*- – ,S1I- C ,I1S-
Soalan ' (in$angkan un$a#un$a yang men$etuskan maslaah kemalangan jalan raya dan kemukakan
saranan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.
P$n0a masala& %emalan"an #alan raa@
B?A 7ndang#undang longgar'
A6 ' __________________________________________________________________________________
A"' __________________________________________________________________________________.
B)A Sika negatif masyarakat'
A6 ' __________________________________________________________________________________.
A"' __________________________________________________________________________________.
B/A ,eadaan fizikal jalan raya '
A6 ' __________________________________________________________________________________.
A" ' _________________________________________________________________________________.
B2A ,emen kurang berkesan'
A6 ' __________________________________________________________________________________.
A" ' _________________________________________________________________________________.
+ara a!asi masala& %emalan"an #alan raa@
B?A "enguatkuasaan undang#undang '
A6 ' __________________________________________________________________________________.
A"' __________________________________________________________________________________.
B)A "eranan kerajaan '
A6 ' _________________________________________________________________________________.
A" ' _________________________________________________________________________________.
B/A "engguna jalan raya bersika ositif'
A6 ' _________________________________________________________________________________.
A" ' _________________________________________________________________________________.
La!i&an men$lis aa! #$'$l 3
Soalan 1 ' Segelintir ramaja mengisi masa laang mereka dengan aktiCiti yang tidak berfaedah seerti
meleak di usat beli#belah dan terlibat dalam erlumbaan haram. (erikan endaat anda tentang un$a#
un$a remaja terlibat dalam aktiCiti yang tiedak berfaedah dan kemukukan langkah#langkah mengatasinya.
B"A ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
B+si ?ASika negatif ibu ba meruakan ________________________ yang menyebabkan remaja
terlibat dalam aktiCiti tidak bermanfaat. _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
B+si )A "engaruh negatif rakan sebaya _______________________________________________
aabila kita membi$arakan isu ini.__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
B+si /A Media massa meruakan _____________________________________________ dalam
memastikan remaja memenuhi masa laang se$ara bermanfaat. ___________________________________
____________________________________________________________________________.
B+si 2A selain itu, sika ositif ibu baa meruakan ______________________________________
dalam emmastikan ara remaja tidak terlibat dalam gejala negatif. ________________________________
_________________________________________________.
B+si 4A "ihak sekolah mamu memainkan eranan sebagai ________________________________
dalam membendung isu ini. _______________________________________________________________
______________________________________.
Se$ara tuntas,____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Soalan * ' ,emen K7tamakan ,eluarga, Semakin Hari Semakin SayangG telah dilan$arkan oleh ihak
kerajaan untuk memuuk nilai kasih sayang yang kian luntur. (in$angkan $ara#$ara mengeratkan hubungan
kekeluargaan.
B"A ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
B+si ?A +bu baa wajar memainkan _____________________________________ untuk
mengeratkan hubungan kekeluargaan. ______________________________________________________
______________________________________.
B+si ) A +ngatlah bahawa kalau tidak die$ahkan ruyung _________________________________.
1antaran itu, hubungan kekeluargan daat dieratkan melalui ____________________________________
"ihak kerajaan.
B+si /A !i saming itu, media massa meruakan ______________________________ dalam
mengertakan hubungan kekeluargaan. _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
B+si 2A Selain itu, didikan agama dan moral meruakan __________________________________
dalam mewujudkan keluarga yang ________________ di negara ini. ______________________________
__________________________________________________.
B+si 4A "enganjuran _________________________________ mamu menjadi senjata yang aling
amuh dalam melahirkan keluarga yang _________________ di negara ini. ________________________
__________________________________________________.
Se$ara tuntas, ___________________________________________________________________
_________________________________________________________.
Modul(2spmonelearning centre
Kema&iran men""$na%an periba&asa 'alam pen$lisan
B?A +suDtajuk ' ,eentingan semangat atriotikDkeentingan erasaan $intakan tanah air.
+si ' Melahirkan masyarakat yang bersatu adu
Perasaan 0in!a a%an !ana& air __________________________________________
__________________________________. Mereka akan $uba bertolak ansur dan hidu saling memahami
antara satu sama lain. Mereka akan sanggu buang yang _____________________________________
bagi memuuk eraduan kerana sayang akan negara sendiri. Mereka akan saling bekerjasama bagai
___________________________ untuk menjaga nama baik negara dalam segena asek. Seba"ai 0on!o&,
aabila negara kita bertanding dalam sebarang kejohanan sukan bertaraf antarabangsa, ara eminat
berbilang kaum akan menyokong asukan tanah air. Mereka sanggu bersatu hati dan beradu tenaga
bagai ________________________ untuk menyemarakkan semangat atlet negara yang bertanding. Segala
eerbezaan dari segi agama, bahasa dan bangsa telah diinggirkan. .elas %eli&a!an,
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
B)A +suDtajuk ' "un$a#un$a kemerosotan mutu sukan tanah air
+si ' ,elemahan emimin badan#badan sukan
,elemahan _____________________________________________________________________
______________________________________________________________. Ada emimin badan sukan
tertentu yang boleh diangga seperti harapkan sokong, ________________________________________.
Mereka bersika lepas ___________ dan lebih mementingkan diri sendiri dariada menjaga kebajikan ara
atlet. Terdaat juga segelintir emimin yang asyik bertelagah sesama sendiri. +on!o&na, ara emimin
"ersatuan (admintaon Malaysia ernah bertelagah dengan emimin kelab badminton rofesional, 0usa
Mahsuri. +maknya, ara emain badminton tanah air yang tertekan dan menjadi mangsa kerana gaah
______________________, _______________________________________. "endek kata, ____________
_____________________________________________________________________________________.
B/A TajukD+su ' 1angkah#langkah mengatasi kegawatan ekonomi
+si ' (erjimat $ermat semasa berbelanja
Amalan ___________________________________meruakan langkah dominan dalam
menangani kegawatan ekonomi. !alam menghadai kegawatan ekonomi, kita harus menambah tabungan
dan tidak harus berbelanja mengikut nafsu kerana ikut hati ________, ____________________________.
Mereka yang begitu rakus berbelanja asti akan terjebak dengan masalah hutang. ,eadaan ini akan
menggugat kestabilan ekonomi sesebuah keluarga itu dan membebankan mereka. ,ita hendaklah bersika
_______________________________________________________ semasa meran$ang erbelanjaan.
6anganlah mudah terengaruh dengan iklan#iklan yang hanya ____________________________________.
"engguna yang berjimat $ermat asti berhati#hati ketika berbelanja dan berusaha menabung sedikit demi
sedikit untuk meningkatkan simanan kerana _______________________________________________.
B2A +suDtajuk ' ,emerosotan mutu sukan negara
+si ' ,esimulan
,onklusinya, langkah#langkah yang roaktif erlu diambil untuk memartabatkan mutu sukan
tanah air. Sika ________________ dan menuding jari antara satu sama lain tidak seharusnya menjadi
amalan. Sebaliknya, semua ihak mesti bersika bagai __________________________________ dalam
memastikan mutu sukan tanah air setanding dengan negar#negara lain di ersada antarabangsa. +ngatlah
bahawa yang bulat ___________________________________________________________________.
6usteru, melalui kerihatinan semua ihak, sudah asti negara kita daat duduk sama rendah,__________
______________________ dengan negara#negara yang telah maju dalam bidang sukan dai entas dunia.
Modul(3spmonelearningcentre
Pen"e!a&$an 'an %ema&iran ba&asa.
AA Tukarkan ayat aktif di bawah keada ayat asif tana mengubah maksud asalnya.
BiA +bu memarahi Aina kerana onteng sekolah.
______________________________________________________________________________________

BiiA Saya memba$a noCel tulisan sasterawan negara itu.
______________________________________________________________________________________
BiiiA Mereka menghadiri erjumaan ersatuan ada setia minggu.
______________________________________________________________________________________
(A !alam setia ayat di bawah, terdaat satu kesalahan enggunaan ejaan dan satu kesalahan imbuhan.
Senaraikan dan betulkan keslaahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih
dariada satu kesalahan enggunaan ejaan dan satu kesalahan imbuhan .Anda tidak erlu menyalin ayat itu
semula.
BiA 1atihan itu disediakan untuk gulungan belia yang berminat dalam bidang berniaga.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
BiiA "ensil adik telah di$urikan oleh kawannya semasa di sekolah.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
BiiiA !ia sudah dewasa, tetai masih tergantung hidu ada belas ehsan ibu baanya.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8A !alam ayat#ayat di bawah, terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu.
BiA "ak Mat mengikat kerbaunya keada sebatang okok.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
BiiA ,etua kamung itu mengambil berat terhada kebajikan anak#anak bawahannya.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
BiiiA "ertelagahan di antara adik#beradik tidak akan beranjangan, bak kata eatah air dikerat takkan utus.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
!A (a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga eribahasa yang menggambarkan
tiga situasi yang berbeza yang terdaat dalam etikan ini.
Sebagai sebuah negara yang memunyai masyarakat berbilang kaum, nilai hidu bekerjasama dan
bermuafakat sangat enting. Suka duka dan susah senang dalam usaha membangunkan negara dan
memastikan keamanan berterusan erlu diikul oleh setia anggota masyarakat. Hal ini demikian, kerana
kemakmuran negara dan ertumbuhan ekonomi yang kita ke$ai hari ini tidak dieroleh dengan mudah,
tetai dengan air mata dan darah ara ejuang tanah air.
BiA _____________________________________________________________________________
BiiA _____________________________________________________________________________
BiiiA _____________________________________________________________________________
Modul(4spmonelearningcentre
Menamb$n" Aa! – "$na%an %a!a &$b$n"
Ka!a &$b$n" "ab$n"an Ka!a H$b$n" Pan0an"an
dan, atau, serta, tetai, lalu, malahan, sambil,
kemudian
yang, kerana, sekiranya, kalau, hingga, sementara,
ketika, walauun, agar, semoga, andai kata, jika,
jikalau, setelah, tatkala, sungguhun, meskiun,
suaya, kendatiun, semasa, sewaktu, untuk,
aabila, bahawa
LATIHAN 1
Sambungkan ayat#ayat endek dalam etikan di bawah suaya menjadi dua ayat sahaja dengan memelihara
susunan dan maksud asal ayat#ayat itu.
?.____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
).___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
LATIHAN *
"ihak media massa membin$angkan masalah endidikan. Masyarakat membin$angkan
masalah endidikan. Masalah ini erlu ditangani segera. Masalah ini membabitkan asek#
asek moral dan disilin. Masalah moral bermula dari rumah. ,urang didikan agama
menyebabkan anak#anak bertindak liar. Mereka tidak menghormati orang tua. Mereka
tidak langsung mengamalkan akhlak yang mulia.
,ejohanan olahraga MSSM telah diadakan di Stadium !arul Aman, Alor Setar, ,edah.
,ejohanan ini diadakan ada )< Aril hingga /: Aril )::<. ,ejohanan ini telah
dirasmikan oleh Menteri "elajaran Malaysia. "ujian telah diberikan keada ihak engelola.
"ihak engelola telah berjaya meli$inkan erjalanan kejohanan. Hal ini membayangkan
kemamuan Majlis Sukan 0egeri ,edah menjadi tuan rumah kejohanan tersebut.
?. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
). _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul? smm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) desas-desus
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) 3uru -hara
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) gerak-geri
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i() koyak-rabak
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i() mundar-mandir
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(() riuh-rendah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

' "intaksis.erihal ayat
Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud
asalnya.
(i) 'eberapa orang pelajar yang bermasalah telah saya kenal pasti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) Mereka mesti menyiapkan latihan itu hari ini juga.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) "ebentuk $in$in telah dihadiahkan oleh ibu kepada kakak.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
4 Membetulkan *esalahan /jaan dan !mbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) "etiap lapisan masyarakat haruslah menggembeleng tenaga untuk
memaju negara..
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) Ali amat menyintai Aisyah dan dia berasa amat tertekan selepas
kematian isterinya itu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) Aina memba$a ayah suratkhabar yang dibeli olehnya tengah hari
tadi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
% Membetulkan *esalahan *ata atau !stilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) 'erbagai usaha telah diambil oleh %ewan bahasa dan ustaka untuk
memperkasa kedudukan bahasa Melayu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((i) Tidak ada ibu bapa yang tidak sayangkan anak-anak dia.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
((ii) "urat daripada ,abatan 'ekalan Air telah diterima oleh saya pagi tadi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
/ eribahasa
Tulis peribahasa yang sesuai bagi setiap situasi di bawah.
(i) "i(a yang tidak pandai dalam mata pelajaran "ejarah itu menyalahkan
gurunya dengan mengatakan bahawa beliau tida k tahu mengajar.
"ikap "i(a ini diibaratkan
_______________________________________________________________________
(ii) *ini semakin banyak orang yang sanggup berbelanja besar untuk
melangsingkan badan. "emakin banyak jugalah pihak yang mengambil
kesempatan untuk mengaut keuntungan. erbuatan kebanyakn pihak
itu boleh diibaratkan ____________________
_______________________________________________________________________
(iii) 2ian 2ai dan Mohd 5ais telah berbaik semula& namun bagi Mohd 5ais
tidak mudah baginya untuk melupakan perbuatan yang telah
dilakukan oleh 2ian 2ai suatu ketika dahulu. *eadaan begini dikatakan
___________________________________________
_______________________________________________________________________

Modul? smm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) sejarah - sejadah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_
(ii) karangan - kurungan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) mele$ur - mele$ut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
' "intaksis.erihal ayat
Tulis dialog di bawah ini dalam bentuk $akap pindah. Anda dikehendaki
mengekalkan susunan isi dalam petikan ini.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4 Membetulkan *esalahan /jaan dan !mbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(!) enduduk Taman %amai mengadakan gotong royong untuk membersih
kawasan taman
Ani ' Sudah awak siakan tugasan yang diberikan oleh "uan Aini-
Ain ' (elum lagi. Sekeja lagi saya siakan.
Ani ' 6angan menangguhkan kerja kerana kerja bertangguh tak menjadi.
Ain ' (etul juga kata#kata awak, Ani
Ani ' Syukurlah jika awak sudah sedar.
itu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii) ,uru latih bola sepak negara menyatakan bahawa sikap negatif sesetengah
pemain
menyebabkan perlawanan pada musim ini kurang terserlah.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii)3asnah ingin berjumpa dengan kakaknya yang telah berpisah sejak 67
tahon yang lalu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
% Membetulkan *esalahan *ata atau !stilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) %ia mengemukakan berapa $adangan di dalam mesyuarat itu.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) Ahmad berada di pejabat sehingga pukul 8.77 malam.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) Mereka sedang membin$angkan tentang masalah keruntuhan politik di
!ra9.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
%A "eribahasa
(erikan maksud bagi setia eribahasa di bawah.
BiA %nak lauk dikunyah#kunyah, enak kata diulang#ulang.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA Mahal tak daat dibeli, murah tak daat diminta.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA 3alauun ada uman, belum tentu ada ikan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul)?smm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) jinak – berjinak-jinak
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_
(ii) turut – berturut-turut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) ulang - berulang-ulang
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
' "intaksis.erihal ayat
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk $akap ajuk. Anda dikehendaki
mengekalkan susunan isi dalam petikan ini.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4 Membetulkan *esalahan /jaan dan !mbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(!) 3ampir seloroh penduduk kampung itu bersetuju dengan perlantikan /n$ik
*amal sebagai ketua kampung.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Shafika ingin tahu ke mana arah tujuan 1iCia. 1iCia memberitahu
bahawa dia hendak ke erustakaan untuk memulangkan buku noCel yang
diinjamnya. ,emudian Shafika meminta 1iCia memberitahunya tajuk dan
nama enulis noCel tersebut. 1iCia menerangkan bahawa noCel itu bertajuk
G=ang TerindahG dan ditulis oleh Anis +rdani. Shfika menyatakan bahawa
seandainya jalan $erita noCel tersebut menarik, dia juga ingin meminjamnya.
1iCia menegaskan bahawa Shafika seatutnya meminjam dan memba$a
buku tersebut bagi mengisi masa laangnya. .
(ii) %ia memperolehi keuntungan yang melipat ganda hasil jualan buah-
buahan itu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) enjenayah itu berjaya memberkas hasil lapuran orang ramai.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
% Membetulkan *esalahan *ata atau !stilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) )ong itu diketuk bertalu-talu kerana menandakan permulaan a$ara
tersebut.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii) "ekumpulan budak-budak nakal melemparkan beberapa buah batu ke
dinding rumah Mak
,ah.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) 2atihan yang kuat diperlukan untuk melahirkan para pemain-pemain
yang berkebolehan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
&A "eribahasa
0yatakan eribahasa yang teat bagi tia#tia maksud eribahasa di bawah.
BiA,eutusan sebulat suara akan ter$aai sekiranya berseakat.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA3alau bagaimana mewah atau makmur sekaliun negara orang, namun negeri sendiri juga
yang lebih baik.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Seakat dan seia sekata dalam susah dan senang.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul) smm$hanonelearning$entre
Soalan 4 @ NoDel
.a2ab soalan 'i ba2a&( .a2apan an'a &en'a%la& ber'asar%an noDel>noDel an" an'a pela#ri(
NoDel A<6a Hanani %ara Halis A<&an Mo&' Hana6ia&
Soalan 1 @.elas%an !ema noDel an"!ela& an'a pela#ari( ,8 mar%a&-
NoCel Azfa Hanani karya Azhan Mohd Hanafiah memaarkan tema _____________ dan
_____________ hati seorang gadis remaja bernama ______________________ . AH meruakan murid
Tingkatan 4 ,enanga, sekolah Menengah Seri !ian. AH menerima tawaran Tengku mazran dan isteruinya
_________________ untuk menyamar sebagai tengku ________________. Hal ini demikian kerana TM
telah meninggal dunia dalam satu _________
__________________. !atin _____________ yang turut terlibat dalam kemalangan itu ___________.
Aabila !M sedar dariada komanya dia tidak daat menerima bahawa anak eremuan ___________
telah dijemut +lahi.
AH yang hidu dalam _____________ di rumah "ak MadiB"ak 1ongA telah menerima tawaran
_________________ sebagai TM kerana Tengku Mazran berjanji untuk menanggung
________________anak "ak 1ongnya, __________________ yang mengalami enyakit ______________.
dan kemuliaan hati seorang gadis dalam menghadai desakan hidu
Soalan *@ Ter'apa! pelba"ai peroalan an" 'ipapar%an 'alam seseb$a& noDel( H$rai%an '$a
persoalan palin" menari% 'alam sa!$ noDel an" !ela& an'a pela#ari( ,8 mar%a&-
NoCel Azfa Hanani karya Azhan Mohd Hanafiah memaarkan elbagai ersoalan. Antara
ersoalan aling menarik dalam noCel tersebut ialah ersoalan AAAAAAAAAAAAAAAAA untuk menyelamatkan
nyawa seseorang serta keluarga sendiri. AH sanggu menerima tawaran Abang Mazran dan ,ak &inaz bagi
__________________________________. ,esangguannya itu juga membolehkan seuunya mendaat
____________ bagi ______________________ sebagai balasan.
"ersoalan kedua ialah ersoalan keberanian menghadai risiko. AH seorang gadis yang baru
berumur ?; tahun tetai berani mengambil risiko menyamar sebagai Tengku Murni untuk membantu
seuunya.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
"ersoalan seterusnya ialah ersoalan kegigihan menimba _______________________________.
Sika yang ditonjolkan AH, walauun berasal dariada keluarga miskin, dia gigih belajar dengan tujuan
untuk membaiki masa dean keluarga dan hidunya.
Selain itu, noCel ini juga memaarkan ersoalan sika mementingkan ____________ atau
angkat. Tengku !atuk Makmur dan anaknya, Tengku ______________ begitu ego dengan status mereka
sebagai golongan _________________. Mereka memandang hina terhada AH. Rakan#rakan AH juga
memandang rendah terhadanya kerana dia berasal dari kamung dan hidu miskin.
"ersoalan uyang selanjutnya ialah ersoalan hubungan $inta yang terutus sebagai akibat
erbezaan darjat. Tengku Muzaffar menghalang hubungan $inta adiknya Tengku Murni dengan
___________ kerana beranggaan %kran berasal dari keluarga yang miskin. !ia juga menghalang
hubungan AH dengan %kran atas alasan yang sama.
0oCel ini juga memaarkan ersoalan kemamuan dari segi kewangan daat mengubati enyakit.
"enyakit lumuh yang dihidai seuu AH,__________ daat diubati setelah Tengku Makmur berjanji
__________________________________ di +ndonesia jika AH sanggu menyamar sebagai adiknya
Tengku Murni.
Modul) smm$hanonelearning$entre
"engetahuan dan ,emahiran (ahasa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) memba$a
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) memba$akan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) menaiki
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i() menaikkan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(() menjatuhi
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
((i) menjatuhkan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
' "intaksis.erihal ayat
Tulis dailog di bawah ini dalam bentuk $akap pindah. Anda dikehendaki
mengekalkan susunan isi dalam petikan ini.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4 Membetulkan *esalahan /jaan dan !mbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(!) erlaksanaan projek tersebut mestilah mengikut garis paduan dan syarat-
syaratnya yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii):alaupun /n$ik "amad menggelar ahli perniagaan yang berjaya di luar
negara& dia tidak pernah lupa akan tanahair sendiri.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
.thman ' Sabarlah mak, Man ergi tidak lama.
Mak "iah ' =alah, tetai Man hendak memegang senjata melawan
musuh. Mak bimbang.
.thman ' 6angan bimbang. Mak doakan Man selamat dan berjaya.
Mak "iah ' Man jagalah diri Man baik#baik.
.thman ' Man berjanji akan selalu kirim berita buat mak.
Mak "iah ' Mak hara Man $eat kembali.
(iii) )alakkan dan dorongan daripada ibu bapa dapat meningkat prestasi
pelajar dalam pelajaran.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
% Membetulkan *esalahan *ata atau !stilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) 4ikgu 3a;i9 bertanyakan pun$a pertentangan antara 3assan dengan 3usin.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii) <ainab dan suaminya kini hidup gembira selepas diberikan oleh Tuhan
seorang sinar mata.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) Masjid utrajaya terpampang indah dan menjadi kebanggaan rakyat-
rakyat Malaysia.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
%A "eribahasa
Tulis satu ayat bagi setia eribahasa di bawah.
BiA,e$il taak tangan, nyiru ditadahkan
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA,e bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Harakan agar, agar makan adi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul) smm$hanonelearning$entre
Pen"e!a&$an 'an Kema&iran Ba&asa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) lari
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) selari
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(iii) larian
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(i() pelarian
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(() berlarian
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
((i) melarikan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B Sintaksis/Perihal ayat
Tulis dailog di bawah ini dalam bentuk $akap pindah. Anda dikehendaki
mengekalkan susunan isi dalam petikan ini.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C Membetulkan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(!) *eupayaan mengkuasai pelbagai bahasa membolehkan golongan intelik
memperoleh ilmu pengetahuan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii)enyelidikan itu dijalani untuk mengetahui pun$a kepupusan beberapa
spisis burung.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) ihak kerajaan mensasarkan kos berjuta-juta ringgit untuk memaju
kawasan tersebut.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D Membetulkan Kesalahan Kata atau Istilah dan Tatabahasa
Ana ' "enat rasanya hari ini. 8ua$a ula sungguh terik.
Maimon ' Memang betul kata kau itu. ,eadaan $ua$a sekarang susah
nak ramal, sekeja hujan, sekeja anas.
Ana ' +nilah kesannya akibat emanasan global. (en$ana alam un
susah nak jangka, gema bumilah, tsunamilah, banjir besarlah.
Maimon ' %h, kau rasa dunia nak kiamat tak-
Ana ' 6angan nak takutkan aku ula.
Maimon ' (ukan nak takutkan kau tetai kita harus sentiasa bersedia
untuk semua kemungkinan tersebut.
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) enunggang dan penumpang motosikal itu melanggar deretan pokok-
pokok di tepi jalan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii) ekerjaan membaik pulih bangunan bersejarah itu mengambil belanja
yang besar.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) Tunku Abdul 5ahman ialah tokoh budayawan yang berjaya menuntut
kemerdekaan dari
pihak 'ritish.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
E- Periba&asa
(a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga eribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdaat dalam etikan ini.
BiA Hafiza benar#benar serba salah dan tidak mamu untuk membuat ilihan sama ada untuk
mengikut kata keluarga atau memilih jodoh ilihan hatinya sendiri ibarat kata eatah ........
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA,edua#dua adik beradik yang berbalah tentang harta eninggalan ayah mereka akhirnya
berbaik#baik semula seleas mendengar nasihat keluarga.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Hafiz berbaik#baik dengan rakannya itu se$ara tidak ikhlas keana dia menyiman niat yang
tertentu..
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul) smm$hanonelearning$entre
Pen"e!a&$an 'an Kema&iran Ba&asa
A Membina Ayat
Tulis dua ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) $etek
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) bekas
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) perang
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B Sintaksis/Perihal ayat
Tukarkan ayat susunan biasa sdi bawah kepada ayat susunan songsang tanpa
mengubah maksudnya.
BiA Ali gemar memba$a buku di tei sawah.
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
BiiA Murid itu tidak hadir ke sekolah selama seminggu.
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
BiiiA Ayah lumuh sejak beberaa tahun belakangan ini.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
C Membetulkan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
%alam setiap ayat di bawah ini& terdapat satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan penggunaan imbuhan. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(!) !su pembalakan haram masih belum selesai walau pun pelbagai usaha
telah dijalankan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii)4akera-$akera padat haram dijual se$ara meluas kerana tiada tindakan
tegas oleh
penguatkuasa.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) "ikap pengguna jalanraya yang mementingkan diri sendiri amat
menyesali.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D Membetulkan Kesalahan Kata atau Istilah dan Tatabahasa
%alam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satuu kesalahan tatabahasa. "enaraikan dan betulkan kesalahan-
kesalahan itu. 'agi setiap ayat& anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula
(i) "emua pelajar-pelajar terkejut apabila beberapa ekor monyet tampil di
kawasan kantin.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ii) ,uru-jururawat itu begelut keluar dari bangunan hospital apabila gegaran
berlaku.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(iii) !bu menyuruh abang memasak air supaya ibu sibuk menanak nasi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
E- Periba&asa
(a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga eribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdaat dalam etikan ini.
BiA Sika tolong#menolong dan kerjasama antara Malaysia dengan +ndonesia semakin jelas
terutama ketika negara jiran itu dilanda ben$ana.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA3alauun berendaatan ke$il, Aminah suka berbelanja besar menyebabkan dia tidak mamu
membayar hutang kad kredit.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Aina bimbang untuk membeli beg tangan yang agak mahal itu, tetai aabila dibandingkan
kualitinya, dia mengangga harga itu setimal dengan barangan tersebut.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Modul) smm$hanonelearning$entre
E$m$san
(a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang 0ara>0ara
men"$ran"%an l$mba &aram dan !$#$anna. "anjang rumusan hendaklah tidak
melebihi ?): atah erkataan.
"olis melan$arkan oerasi berseadu se$ara besar#besaran untuk menangani kegiatan
lumba haram dan jenayah membabitkan engguna motosikal. .erasi itu bakal
berlangsung selama tiga bulan. 7saha yang dijalankan diharakan daat mengurangkan
gajala lumba haram yang semakin berleluasa. Sehubungan dengan hal itu,orang ramai
boleh membantu dengan menjadi mata dan telinga keada ihak berkuasa dengan
memaklumkan lokasi lumba haram selain ibu baa mengawasi dan menasihati anak
masing#masing suaaya menghindari kegiatan berkenaan. ,egiatan lumba haram dan
gejala mat remit yang semakin menjadi#jadi menimbulkan kegelisahan dan
kebimbangan anggota masyarakat. Tambahan ula, mereka yang terbabit adalah remaja
belasan tahun. .rang ramai juga bimbang untuk berhadaan kumulan itu yang bertindak
ganas jika ditegur. "ihak berkuasa juga kadang#kadang turut menjadi mangsa mereka
yang namaknyua tidak takut dengan undang#undang.
Tindakan olis melan$arkan oerasi berikutan eningkatan kemalangan yang
membabitkan engguna motosikal khususnya golongan muda terutama yang masih
bersekolah. Sika masyarakat yang kurang rihatin juga menjadikan masalah itu semakin
serius. .rang ramai tidak mengangga masalah itu sebagai masalah sendiri selagi tidak
ada ahli keluarga yang terbabit sehingga tidak mahu membuat laoran jika melihat
kegiatan lumba haram di kawasan masing#masing. ,eadaan ini menyebabkan olis sukar
untuk menahan mereka yang terbabit dalam kegiatan negatif berkenaan. Antara tindakan
yang sangat enting untuk dilaksanakan bersama ialah mendidik golongan yang masih
berada di bangku sekolah mengenai bahaya kegiatan lumba haram. +bu baa, ertubuhan
bukan kerajaan B05.A, sekolah memandu, 6abatan "engangkutan 6alan B6"6A, 6abatan
,eselamatan 6alan Raya B6,RA dan olis erlu duduk semeja berbin$ang bagi tujuan
mengenal asti strategi jangka anjang untuk mendidik remaja agar menjauhkan diri
dariada lumba haram.
6ika dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara maka tidak ada
salahnya jika mengisytiharkan aktiCiti lumba haram dikategorikan sebagai musuh utama
engguna jalan raya. 3alauun gejala berlumba se$ara haram ini sudah samai taha
yang serius, namun namaknya masyarakat mengangga erbuatan negatif tersebut
hanya erkara ke$il. Sesetengah dariada kita sudah tentu tahu un$a jkenaa ramai
remaja dan belia berumur ?9 hingga )4 tahun terbabit dalam kumulan mat remit. (agi
menangani isu mat remit., elbagai saranan dalam bentuk meminda eraturan dan
undang#undang jalan raya hendak dilakukan. 3alauun mungkin sesetengah anggota
masyarakat sudah bosan dan letih dengan kerenah mat remit, tetai kerajaan harus terus
berusaha dan serius mewujudkan kesedaran dan membina akhlak mulia dalam kalangan
remaja agar tidak terjebak dengan gejala ini.
,erajaan erlu terus serius mengadakan kemen berterusan untuk memberikan
kesedaran keada golongan muda suaya sayangkan diri dan tidak menggadaikan nyawa
di atas jalan raya. Selain endekatan lembut, endekatan keras juga erlu dilakukan.
Tiada istilah kompromi untuk menangani golongan mat remit yang menunggang
motosikal se$ara berbahaya. .erasi olis men$egah lumba haram yang sering dilakukan
ada hujung minggu, iaitu ada 6umaat, Sabtu dan Ahad termasuk $uti am atut
diadakah sekera mungkin. 1okasi tumuan memburu mat remit ini bukan sahaja di
jalan raya ereekutuan mahuun negeri tetai juga di kawasan taman#taman erumahan.
Tujuannya suaya enunggang tidak bermoral ini dihalang dariada terus berkuasa di
jalan raya.
Pema&aman
(erdasarkan etikan rumusan , jawab soalan#soalan berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
BiA (erikan maksud rangkai kata tiada istilah kompromi(
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B) markahA
BiiA 0yatakan sika negatif masyarakat dalam menangani kegiatan lumba haram -
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B/ markahA
BiiiA "ada endaat anda, mengaakah olis masih gagal membendung gejala lumba
haram walauun elbagai usaha telah dijalankan -
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B2 markahA
Modul) smm$hanonelearning$entre
E$m$san
(a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang si%ap ne"a!i6
ma&asis2a dan sebab mere%a bersi%ap 'emi%ian. "anjang rumusan hendaklah tidak melebihi
?): atah erkataan.
Malaysia kini memiliki lebih ): buah institusi tinggi awam B+"TAA. Selain itu, uluhan
kolej uniCersiti dan kolej sedang beroerasi di seluruh elosok negara kita. "uluhan ribu elajar
menuntut di semua institusi ini dan sudah ratusan ribu yang menjadi alumni menara gading sama
ada di dalam atau luar negara. Mahasiswa tidak syak lagi meruakan modal insan dan elais
keiminan negara. Tidak kira sama ada mereka akan menjadi emimin di dalam olitik,
entadbiran negara, engurusan syarikat dan komuniti satu hari nanti. Satu erkara yang sangat
jelas ada ketika ini di semua +"TA ialah mahasiswa lesu dariada kegiatan berersatuan elajar
berbanding era ?>>: * an. ,einginan mereka memeroleh keutusan yang baik dalam akademik
sehinggakan kurang berminat untuk menyertai aktiCiti berersatuan. 6ika dahulu, mahasiswa
begitu dikenali dengan rogram kesukarelawan di kawasan edalaman, sekarang aktiCiti
seumama itu kurang mendaat sambutan.
+mej dan identiti mahasiswa sekarang sudah berubah berbanding masa lalu. .leh sebab
rogram akademik yang semakin adat, mahasiswa lebih $emerlang belajar barasaskan modul
menyebabkan kurang inisiatif men$ari inut#inut tambahan. Malah mereka sangat bergantung
ada ba$aan asas atau teks utama. Mahasiswa juga lebih suka menunggu arahan ensyarah dalam
tugasan mereka dan gemar diimin berbanding memimin. Mereka juga khayal dengan hiburan
terkini yang datangnmya dari Barat. 6ika ditanya muzik tradisional, barangkali hanya beberaa
kerat sahaja yang daat menyebutnya dengan lan$ar. Selain itu, etika berakaian juga semakin
lemah dengan alasannya lebih ringkas adalah lebih raktikal.
!alam dewan kuliah dan tutotial mahasiswa dianjurkan malah diuji jika memberikan
andangan kritis, berbeza atau tidak bersetuju dengan andangan ensyarahnya, mereka dilatih
untuk berhujah dabn berdialog untuk meningkatkan pemikiran intelektual mereka. Menyamuk
ketika orang lain ber$aka ada ketikanya digalakkan dan dibenarkan da dalam tutorial. Malah
mahawaiswa juga boleh membangkang sesuatu isu yang difikirkannya tidak sesuai tetai mesti
memunyai fakta dan rasional untuk memertahankan hujah mereka. Sayangnya, ramai
mahawiswa telah tersalah menterjemahkan budaya baik keada tabiat yang buruk. Selain itu,
terdaat kalangan mahasiswa menarik diri dariada aktiCiti ersatuan yang dirasakan
bertentangan dengan budaya dan nilai mereka. Meninjau bentuk aktiCiti serta rogram
berersatuan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, jelas mereka sudah ketandusan idea serta tidak
menunjukkan minat yang tinggi di dalam kerja#kerja sukarela. Sika taksub +nternet telah
melalaikan mereka keada erkara lain yang jauh lebih enting.
7ntuk emngatasi sika negatif kalangan mahasiswa, kerangka aktiCiti kemahasiswaan era
ini harus mengambil kira keerluan majikan dan industri dan juga keerluan nilai masyarakat.
Selain itu, ihak uniCersiti erlu mlaksanakan latihan untuk meingkatkan kemahiran tadbir urus
kemahasiswaan dalam kalangan ara egawai 6abatabn Hal %hwal "elajar. Sebaik#baiknya
menyediakan eruntukan kewangan yang se$ukunya untuk melaksanankan aktiCiti elajar sama
ada melalui eruntukan kerajaan, tajaan industri, kororat atauun alumni +"TA. Sesungguhnya
mahasiswa erlu berfikir dan mula meran$ang aktiCiti yang lebih men$abar sesuai dengan
haraan masyarakat terhada mereka sebagai modal insan utama embangunan negara. "ihak
entadbir erlu lebih bersika terbuka untuk menerima idea#idea baharu ara mahasiswa
walauun kadang kala idea#idea tersebut di luar kotak emikiran kita.
Pema&aman
(erdasarkan etikan rumusan , jawab soalan#soalan berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
Bi A (erikan maksud rangkai kata meningkatkan pemikiran intelektual(
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B) markahA
BiiA Aakah yang erlu dilakukan untuk mengurangkan sika negatif dalam kalangan
mahasiswa -
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B/ markahA
BiiiA "ada endaat anda, mengaakah masyarakat masih menyanjungi tinggi golongan
mahasiswa -
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B2 markahA
Modul) smm$hanonelearning$entre
Pen"e!a&$an 'an Kema&iran Ba&asa
A Membina Ayat
Tulis dua ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini
supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan-
perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) halus
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(ii) hangat
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) hidup
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B Sin!a%sisCPeri&al aa!
0yatakan ola ayat *ayat di bawah sama ada ayat tersebut .
BiA (uah manggis amat baik dimkana kerana banyak khasiatnya.
_______________________________________________________________________
_
BiiA 6utawan itu mengelilingi dunia ada bulan !isember setia tahun.
_______________________________________________________________________
_
BiiiA Sungai 1embing terletak di negeri "ahang.
_______________________________________________________________________
_
BiCA Model terkenal Ruby 1im, Ratu 8antik Asia ada tahun ):?:.
_______________________________________________________________________
_
BCA 8ua$a 0egara kita berjerebu akhir#akhir ini menyebabkan elbagai masalah kesihatan
berlaku.
_______________________________________________________________________
_
BCiA Sahabat saya ditahan ihak hosital kerana menghida influenza A H+0+.
_______________________________________________________________________
_
+ Membe!$l%an Kesala&an E#aan 'an Imb$&an
!alam setia ayat di bawah ini, terdaat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan enggunaan
imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh
menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan enggunaan imbuhan.
Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula
B+A 6ohari mengalami sakit ingang yang kronik sejak dijatuhi dari okok ulasan bulan lalu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA"ekerja di 6erman mengadakan ikit kerana menuntut dinaikkan gaji dan elaun kerja.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Reublik +ran kini bergolak seleas ilihanraya kerana arti embangkang er$aya kerajaan
meniu sewaktu kira undi dijalankan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D Membe!$l%an Kesala&an Ka!a a!a$ Is!ila& 'an Ta!aba&asa
!alam setia ayat di bawah terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satuu
kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda
tidak boleh menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula
BiA !i masa entadbiran (ill 8linton banyak bil#bil erbelanjaan kakitangannya belum dijelaskan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA GTidak ada lorong intas untuk men$aai kejayaan, kamu Artis tersohor Malaysia, Siti
0urhaliza berjaya meraih hati enonton dengan ersembahan nyanyian yang teramat baik sekali
ada malam tadi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA (uah rambutan itu dietik oleh saya untuk dibahagi#bahagikan keada semua kaum tetangga
saya.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
E- Periba&asa
(a$a etikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan !i"a eribahasa yang
menggambarkan situasi yang terdaat dalam etikan ini.
Akmal berangan#angan untuk menjadi juruterbang esawat MAS setelah tamat belajar nanti tetai
dia malas belajar sehingga selalu dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya telah menasihatinya sekiranya
dia ingin berjaya dia mesti berubah sika kerana orang yang malas tidak akan maju. Sekiranya dia
rajin membuat latihan dan belajar tentu dia akan berjaya tetai jika dia terus membuat elbagai
alasan aabila disuruh belajar atau membuat latihan maka sukarlah untuk dia menge$a
kejayaann.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Modul) smm$hanonelearning$entre
Pen"e!a&$an 'an Kema&iran Ba&asa
A Membina Ayat
Tulis dua ayat bagi setia erkataan dalam asangan erkataan di bawah ini suaya jelas
menunjukkan anda faham akan maksud dan enggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan
imbuhan atau menggunakan erkataan#erkataan itu sebagai eribahasa atau nama khas.
BiA unggah # ungut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
BiiA angku # aah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
BiiiA serbu # sergah
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B Sin!a%sisCPeri&al aa!
Tukar ayat $aka ajuk di bawah keada ayat $aka indah tana mengubah maksud asalnya.
G Seronoklah ergi ke Muzium "adi, rugi awak tak ikut.G kata Santha keada =ati. G Tentu awak
tengok jenis#jenis ada je, saya tak hairanlah,G jawab =ati. G%hE (ukanlah, ma$am#ma$am ada
tau, yang saya seronok sekali kita daat melihat anorama tamanan adi dalam bentuk mural dan
landska,G balas santha. G.h yaE Aa yang menarik tentang mural tu -G tanya =ati. GMural tu
tingginya < meter dan ?:/ meter anjang, mural ini meruakan salah satu mural yang terbesar dan
ter$antik di Malaysia, G 6elas Santha. G,ita kena berjalankah seanjang mural tu untuk melihatnya
-G tanya =ati lagi. G%h, tidaklah kita duduk sahaja tetai latform kerusi yang kita duduk itu akan
berutar,G jawab Santha. G(aiklah, lain kali saya ergi juka ada masa laang,G jawab =ati.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
+ Membe!$l%an Kesala&an E#aan 'an Imb$&an
!alam setia ayat di bawah ini, terdaat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan enggunaan
imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda tidak boleh
menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan enggunaan imbuhan.
Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula
B+A "enjual ikan itu lari kilam#kabut setelah mengejar anjing gila.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiA"arti ,omunis memunyai idelogi yang berbeza dengan "arti 1iberal walauun ada beberaa
esamaan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA Remaja yang ditangka kerana melibatkan dalam aktiCiti tidak bermoral akan dihantar ke
Rumah "emulihan Aklak untuk membantu mereka.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
/ Membe!$l%an Kesala&an Ka!a a!a$ Is!ila& 'an Ta!aba&asa
!alam setia ayat di bawah terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satuu
kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda
tidak boleh menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula
B+A Rumah baru saya telah sia tetai saya belum berindah kerana masa saya telah suntuk untuk
berkemas.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiAGTidak ada lorong intas untuk men$aai kejayaan, kamu mesti berusaha dengan gigih dari
masa ke semasa ,Gkata Adi keada ,hiril.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA "embalakan haram di susur bukit itu tleh mengakibatkan tanah runtuh berlaku di situ dan lain#
lain kawasan berhamiran aabila hujan lebat.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E- Periba&asa
!alam etikan di bawah terdaat beberaa eribahasa. ,enal asti eribahasa tersebut, kemudian
berikan maksud
,amarul bermati#matian tidak mengaku bahawa dia yang menulis kata#kata kesat terhada
engurusnya dalam +nternet, sikanya ibarat lemar batu sembunyi tangan. Rakan baiknya 8hong
ula menuduh Anwar yang melakukannya seerti kata etatah orang lain makan nangka orang
lain yang kena getahnya. Sebenarnya, Anwar tidak mengenali engurus syarikat itu kerana dia
baru sahaja bekerja di syarikat tersebut. 0amun demikian akhirnya terbukti ,amarul yang
mlekukan erbuatan tersebut. !ia dibuang kerja oleh engurus syarikatnya. .leh itu, berhati#
hatilah aabila berkata#kata kerana terlajak erahu boleh diundur, terlajak kata buruk akibatnya.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Modulspmpmchanonelearningcentre
E$m$san
(a$a etikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang $sa&a>$sa&a me2$#$'%an
perse%i!aran se%ola& an" selama! dan %e%an"an $n!$% merealisasi%an &asra! !erseb$!. "anjangnya
rumusan hendaklah tidak melebihi ?): atah erkataan.
Sebenarnya isu buli bukan baharu. Malah boleh dikatakan seusia dengan institusi sekolah
beraliran +nggeris sejak sebelum merdeka. ,es buli dan dera boleh berlaku di mana#mana sekolah
berasaskan keada wujudnya eluang, niat elaku serta sokongan kelomok. !era atau buli
biasanya tidak wujud se$ara erseorangan. Misalnya seorang embuli sangat jarang se$ara
indiCidu membuli elajar lain ke$uali dia mendaat sokongan kumulannya. "erbuatan ini lahir
dariada keinginan menunjukkan diri lebih kuat. Malah, dikatakan berun$a ingin membalas
dendam. !alam banyak kes, mereka yang melakukan salah laku ini kerana inginkan erhatian
ihak sekolah. "erbuatan tersebut tidak sekadar menengking atau memaki hamun tetai kini
samai ke taha men$edera sehingga ada yang membawa kematian.
!alam kes#kes buli sehingga menyebabkan kamatian sebelum ini, elaku mengaku
mereka sekadar suka#suka dan tidak berniait samai ke taha membunuh. Maka endidikan
berkaitan keselamatan diri sangat enting. Sebagai $ontoh aabila sekolah melaksanakan minggu
suai kenal untuk elajar baharu di asrama, dua erkara okok yang erlu ditekankan ialah kasih
sayang dan erkongsian. Sebagai langkah segera, ihak sekolah erlu mengenal asti kawasan
dan masa yang berotensi untuk sesuatu erlakuan yang boleh menggugat keselamatan di sekolah
berlaku. 7ntuk mengaatasi masalah tersebut, guru kaunseling erlu memunyai emerhatian
yang tajam untuk membuat jangkaan dan menyiasat elajar yang mengalami erubahan tingkah
laku yang mendadak, enurunan markah akademik atau mula mengasingkan diri dariada rakan#
rakan. "ara engawas sekolah meruakan mata dan telinga ihak sekolah untuk memantau
erjalanan serta aktiCiti elajar se$ara harian dan in sangat berkesan.
(agi jangka endek, ihak sekolah erlu melengkakan engetahuan tentang
keselamatan dan keada semua elajr khususnya elajar eremuan. "engetahuan ini meliuti
waktu di sekolah, di luar sekolah sewaktu ergi dan ulang dari sekolah dan juga sewaktu aktiCiti
kokurikulum. Selain taklimat dan esanan lengka, ada baiknya ihak sekolah meletakkan aan
tanda keselamatan dan bahan ba$aan berkaitan etua keselamatan di bawah lastik alas meja
kantin sekolah dan aan kenyataan. (idang kuasa ihak sekolah juga harus dikemabangkan
untuk mengawasi bas#bas sekolah yang beroerasi di luar kawasan sekolah. Hal ini demikian
kerana emilik dan emandu kenderaaan erlu diantau suaya mereka lebih berhati#hati tentang
keselamatan elajar. Seatutnya emantauan keselamatan elajar tidak berhenti aabila elajar
keluar dari kawasan agar sekolah sahaja.
(agi sesi sekolah etang, seatutunya ada guru atau engawal keselamatan yang bertugas
memastikan setia elajar meninggalkan sekolah dengan selamat. "emerhatian menunjukkan ada
elajar ditinggalkan di luar agar sekolah walauun hari mulai gela kerana ihak sekolah
bertindak mengun$i intu agar tana memberi eluang untuk elajar berada di dalam kawasan
sekolah atas dasar keselamatan elajar. Adalah lebih baik jika satu kawasan ke$il berdekatan
ondok engawal sekolah diwujudkan suaya elajar yang masih menunggu ibu baa daat
berkumul di ruangan tersebut. .leh itu menyediakan eran$angan kontingensi keselamatan di
sekolah adalah sangat enting dan mendesak sekali ketika ini. Mungkin di sini ihak kerajaan
melalui +nstitusi 1atihan ,eselamatan dan ,esihatan ,ebangsaan boleh bereranan untuk
membina satu senarai taha keselamatan sekolah di Malaysia yang boleh dijadikan asas
pembinaan budaya sekolah selamat di negara ini.
Pema&aman
(erdasarkan etikan rumusan, jawab soalan#soalan berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
BiA (erikan maksud rangkai kata asas pembinaan budaya.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiA Aakah faktor seseorang itu melakukan erbuatan membuli-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiiA "ada endaat anda, aakah $iri#$iri elajar yang sering melakukan erbuatan melanggar
eraturan sekolah-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modulspmpmchanonelearningcentre

E$m$san
(a$a etikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan sebab>sebab masara%a! mema%ai
baran"an #enama dan %esan %epa'a baran"an !empa!an. "anjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi
?): atah erkataan.
Memakai akaian berjenama mahal mungkin enting bagi sesetangah orang. 6ika memakainya
membuatkan kita namak lebih berketeramilan dan berkeyakinaan, akailah. "erbuatan tersebut
tidak menjadi kesalahan. 0amun, masih ada segelintir yang memakai akaian berjenama hanya
untuk menunjuk#nunjuk atau bertanding sesama sendiri. "ertandaingan tana kalah menang ini
tiada untungnya kerana kadang kala, orang yang ingin diertandingkan itu tidak tahu langsung
mengenai kewujudan ertandingan tersebut. !alam ada itu, ada yang memakai akaian
berjenama mahal dari luar negara untuk memamerkan status keada masyarakat. Sungguhun
tidak dinafikan status dan jenama sering kali dikaitkan. Hakikatnya tiada eraturan yang
memeruntukkan indiCidu berstatus tinggi erlu memakai akaian jenama luar negara. ,eutusan
itu adalah satu ilihan, sama ada ingin memakainya atau tidak.
Ada yang memakai barangan berjenama dengan tujuan untuk memanjakan diri setelah
enat men$ari wang. Memakai barangan berjenama dirasakan berbaloi untuk menunjukkan
kemamuan diri, selain engalaman lalu mengakui memakai barangan berjenama tahan lama.
6ika dilihat sendiri bagaimana rofesor di 7nited ,ingdom B7,A hanya berbasikal dan memakai
akaian yang biasa#biaa shaja setia hari, mungkin emerhatian ini boleh memberi ersektif
lebih luas mengenai status seseorang. .rang kita memakai akaian berjenama, tetai hutang
keliling inggang. Malah ada yang sanggu berhutang asal sahaja hidu bergaya. Sesetengahnya
ula akaian lebih mahal dariada endaatan bulanan.
0amun, tidaklah kita menyangkal terus minat sesetengah orang memakai akaian mahal.
=ang enting, kita ubah persepsi masyarakat yang mengaitkan jenama laur negara dengan status
tinggi. Hal ini hanyalah ersesi dan kita tidak erlu terikat dengan ersesi yang kita bina
sendiri seanjang zaman. !engan mengubah ersesi ini, sekali gus kita daat mengurangkan
masalah elajar uniCersiti yang $uba menaikkan status diri dengan membazirkan wang injaman
endidikan untuk membeli barangan berjenama atau segelintir indiCidu yang mengorbankan
agama, moral dan etika hidu semata#mata bagi mendaatkan kemewahan yang kononnya berkait
langsung dengan status dan rasa hormat masyarakat keadanya. ,ita tidak daat menafikan
bahawa, sesetengah dariada kita memakai akaian berjenama untuk men$ari keuasan.
3alauun akaian yang menyarungi tubuh mereka tidak diberikan erhatian oleh orang
sekeliling, bagi golongan ini, erhatian dariada orang ramai tidak enting, sebaliknya diri terasa
uas memakai barangan berkualiti dan sesuatu yang diidam#idamkan sudah dimiliki.
Ada ula orang yang memakai barangan berjenama untuk membina keyakinan diri
aabila berhadaan dengan rakan sebaya dariada status yang berbeza. Situasi ini biasanya
berlaku keada mereka yang baharu bekerja atau baru dinaikkan angkat. 5olongan ini kurang
yakin enerimaan masyarakat terhada enamilan yang ditunjukkan selama ini. Selain itu, ada
yang memakai barangan berjenama kerana reka bentuk yang lebih menarik. !isebabkan reka
bentuk yang menarik dan dekat di hati, soal harga kurang diberikan erhatian. Asal hati uas,
wang yang keluar tidak harus difikirkan sangat. (agaimana ula dengan mereka dariada
golongan yang berada seerti anak menteri atau kerabat Sultan- 3ang ringgit tidak menjadi
masalah keada golongan ini. (iasanya mereka memakai barangan berjenama untuk
mengekalkan status keada masyarakat suaya keturunan mereka terus dihormati dan dikagumi.
5olongan ini sebenarnya tidak biasa memakai akaian yang murah, jadi barangan berjenama
sudah menjadi $ara hidu keluarga mereka.
Pema&aman
(erdasarkan etikan rumusan, jawab soalan#soalan berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
BiA (erikan maksud rangkai kata ubah persepsi masyarakat5
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiA 0yatakan sika negatif enggemar barangan berjenama-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiiA "ada endaat anda, mengaakah barangan berjenama dari luar negara lebih mahal
berbanding barangan tematan-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modulspmpmchanonelearningcentre
Men$lis 0erama& C sara&an C $0apan
Pen'a&$l$an@
o ,ata#kata aluan D enghargaan keada yang hadir Bengerusi majlis, enganjur majlis dan
orang ramaiA
+on!o& 1 @
Salam sejahtera saya u$akan keada "engerusi Majlis, Tuan "engetua Sekolah
Menengah ,ebangsaan ,eladi, guru#guru yang saya sanjungi dan rakan#rakan seerjuangan yang
saya kasihi. Terlebih dahulu, saya mengu$akan terima kasih keada ihak enganjur kerana sudi
mengundang daya untuk menyamaikan $eramah ini. B"ersoalanDtajuk yang hendak saya
bi$arakan dalam __________________ ini ialah
______________________________________A D B8eramah saya hari ini akan memberi
enekanan tentang ______________________________A
Hadirin yang saya kasihi D hormati D sanjungi,
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
+on!o& * '
Salam hormat keada "engerusi Majlis, Tuan "egawai !A%RAH ,ulim, Ahli
6awatankuasa _________________________________, barisan hakim yang arif dan hadirin
sekalian. Salam dihulur minta disambut. Assalamualaikum dan salam bahagia.
G______________________________________________________G meruakan Btajuk
_______________________sayaA D Bersoalan yang akan saya kuasA ada hari ini. BSebelum
bahtera saya layarkan,A D BSebelum saya berbi$ara lebih lanjutA izinkan Bsaya mendefinisi
beberaa frasa enting dalam tajuk __________________________________iniA D Bsaya
menjelaskan se$ara ringkas maudukDtajuk _________________________ saya iniA.
Sidang hadirin yang mulia D Saudara dan saudari sekalian,
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pen$!$p @
o Tegaskan tajukDersoalan yang dikemukakan
o 0yatakan haraan
o Memohon maaf
o Terima kasih keada yang hadir
+on!o& 1 '
Akhir kata, sekali lagi saya tegaskan bahawa ___________________________________
________________________________, Saya berhara anda semua _______________________
_____________. Maaf diinta andaikata terdaat keterlanjuran kata dalam __________________
saya.
+on!o& * @
!emikianlah tadi ________________________ saya tentang ______________________
__________________________________. Semoga ersoalan yang telah saya kuas akan
menjelmakan manfaat untuk anda. GTeuk dada, tanya seleraM sebelum angguk keala, tanyalah
mindaG. Sebelum berundur diri, melangkah ergi, maaf diinta seandainya tersalaah tutur kata.
Saya sudahi ______________________________ ini dengan lafaz assalamualaikum dan salam
bahagia. Terima kasih.
Menulis 8eramah'
Sebagai seorang egawai kesihatan, anda telah dijemut memberi $eramah keada enduduk
sebuah kamung. Tajuk $eramah itu ialah GMasara%a! Ki!a Ti'a% Meni!i%bera!%an
%esi&a!an 'alam %e&i'$panF(
Sediakan teks $eramah itu selengkanya.
Salam sejahtera saya u$akan keada "engerusi Majlis,___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
"ersoalan yang hendak saya bi$arakan dalam _______________ ini adalah tentang ___________
______________________________________________________________________________.
Hadirin yang saya ________________,
,esihatan meruakan asek yang amat enting dalam kehiduan seharian. +ndiCidu erlu
memunyai kesihatan yang baik dari asek B6%R+A_____________________________________.
Harta setinggi _________________ dan ilmu seluas _________________ tidak akan membawa
sebarang erti seandainya kesihatan kita sentiasa terganggu. Amat dikesali aabila ,ementerian
___________________ a$akali melaorkan bahawa bilangan esakit jantung, ken$ing manis,
buah inggang dan darah tinggi semakin meningkat di negara ini. _______________ ini
membuktikan bahawa ____________________________________________________________
_________________________________________.
Hadirin yang saya kasihi,
Amat dikesali aabila masyarakat kita gemar men$emarkan alam sekitar ini.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
"ara emimin kita juga sering melenting aabila asek kebersihan kawasan sekeliling
diabaikan oleh masyarakat kita._____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Sesetengah anggota masyarakat kita tidak mengamalkan emakanan yagn seimbang.
,anak#kanak dan remaja gemar makan makanan ________________ dan makanan ___________
yang tidak ___________________. "ara ibu baa kurang rihatin akan asek kesihatan aabila
menyediakan ____________________________________ keada anggota keluarga. Mereka
akan memasak makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi seerti ____________________.
0atijahnya, saluran darah kita mudah tersumbat atau menjadi terlalu semit lantas memaksa
_________________ bekerja lebih kuat untuk ________________________. ,elalaian
masyarakat kita menjaga kesihatan menyebabkan bilangan kis kematian akibat
______________________________________________________________________________.
Saudara dan saudari sekalian,
!i saming itu, masyarakat kita tidak mengamalkan budaya sukan dalam kehiduan
mereka. "erkembangan _________________________ menyaksikan masyarakat kita lebih gemar
menghabiskan masa di usat#usat internet dan kafe siber. 5enerasi muda lebih gemar meleak
di usat#usat beli belah. ,ajian ,ementerian ______________________ menunjukkan bahawa
9: N masyarakat Malaysia tidak mengamalkan __________________ dalam kehiduan seharian.
Mereka kurang bersenam dan mengamalkan aktiCiti ___________________. +maknya, lemak
mudah terkumul dalam _________________________.,ekurangan melakukan riadah
menyebabkan __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Sidang hadirin yang dihormati,
Mendedahkan diri keada gaya hidu yang bebas juga membuktikan masyarakat kita
tidak menitikberatkan kesihatan dalam kehiduan seharian.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modul smm$hanonelearning$entre
Pen"e!a&$an 'an Kema&iran Ba&asa
A Membina Ayat
Tulis satu ayat bagi setia erkataan dalam asangan erkataan di bawah ini suaya jelas
menunjukkan anda faham akan maksud dan enggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan
imbuhan atau menggunakan erkataan#erkataan itu sebagai eribahasa atau nama khas.
BiA be$ak # be$ok
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
BiiA kibas # kebas
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
BiiiA asang # asung
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B Sin!a%sisCPeri&al aa!
Tukar dialog di bawah dalam bentuk $aka indah dengan mengekalkan susunan asalnya.
5unakan bahasa yang gramatis.
6.H0' Sani, etang nanti kita main badminton nak -
SA0+' (oleh tai aku kena bagi makan lembu dulu sebab ayah minta tolong bagi makan lembu
etang ni sebab dia nak ke bandar.
6.H0' ,alau begitu, aku tolong kau ya, leas tu kita bolehlah bermain kan -
SA0+' (agus juga tu, nanti $eatlah kita daat bermain. ,ita nak main kat mana -
6.H0' ,ita main di balai raya ma$am minggu leas.
SA0+' ,ita kena tulis nama dalam buku temahan sebab hujung minggu ramai kawan lain yang
nak main juga.
6.H0' ,alau begitu biar aku ergi sekarang untuk buat temahan. "etang nanti aku datang
rumah kau untuk tolong bagi makan lembu sebelum kita bermain.
SA0+' Terima kasih 6ohn, nanti kita juma lagi etang nanti.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
+ Membe!$l%an Kesala&an E#aan 'an Imb$&an
!alam etikan di bawah ini, terdaat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan enggunaan
imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu.Anda tidak boleh msenyenaraikan
lebih dariada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan enggunaaan imbuhan. Anda tidak erlu
menyalin ayat itu semula.
(iarun memunyai ijazah sarjana muda mahuun diloma, kerjaya yang di ilih tidak
menjanjikan gaji yang lumayan malahan ada yang guna kelayakan Sijil "elajaran Malaysia BS"MA
untuk memohon jawatan. Masaalah graduan wanita sukar memerolehi ekerjaan setimal kerana
sila memilih kursus engajian. ,ebanyakkan lebih gemar memilih bidang engajian berbentuk
akedemik sedangkan kehendak asaran kini lebih keada bidang teknikal.
%jaan +mbuhan
Salah (etul Salah (etul
/ Membe!$l%an Kesala&an Ka!a a!a$ Is!ila& 'an Ta!aba&asa
!alam setia ayat di bawah terdaat satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satuu
kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan#kesalahan itu. (agi setia ayat, anda
tidak boleh menyenaraikan lebih dariada satu kesalahan enggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Anda tidak erlu menyalin ayat itu semula
BiA Menteri ,esihatan telah mengeluarkan kenyataan suaya semua kedai#kedai tidak menaikkan
harga enutu muka dan mulut keada rakyat sebagai langkah en$egahan jangkitan influenza
ABH+0+A yang semakin serius sekarang.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiARumah besar di tei bukit itu akhirnya jutawan terkenal beli untuk isterinya.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BiiiA ,ereta#kereta yang diletak di tei jalan itu olis saman bila menghalang lalu lintas.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E) Peribahasa
(a$a ayat#ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan eribahasa yang sesuai dengan ayat#ayat
tersebut.
BiA ,ehiduan Mak Timah amat erit seleas kematian suaminya sebulan lalu, kini anak lelakinya
yang membantunya menoreh getah ula ditangka olis kerana terlibat dalam kes engedaran
dadah.________________________________________________________________________
BiiA Hasan mengatakan keada =azid bahawa manusia tidak leas dariada melakukan kesalahan,
walauun =azid bekas banduan dia boleh menjadi rakyat yang berguna keada agama, bangsa
dan negara seerti orang lain tana mengulangi kesilaan itu.
_______________________________________________________________________________
BiiiA "embantu ejabat itu bersika seerti engurus syarikat, dia mengarahkan elanggan syarikat
berjumanya mengikut masa yang ditetakan walaluun engurus meminta elanggan datang
ada bila#bila masa.__________________________________________________________
Modulspmpmchanonelearningcentre

E$m$san
(a$a etikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang !in'a%an posi!i6 men"&a'api
%e"a2a!an e%onomi dan !$#$anna( "anjangnya rumusan &en'a%la& !i'a% melebi&i 1*; pa!a&
per%a!aan(
,egagalan Amerika Syarikat menguruskan ekonomi dan olisi antarabangsanya meruakan
un$a utama berlaku kegawatan ekonomi global. Malah, ketika ekonomi AS dalam keadaan baik,
mereka tidak menyiman tetai berbelanja melebihi endaatan mereka. Sebagai $ontoh, AS
meminjam lebih dariada AS S<4: billion BRM ).>< trilionA dari seluruh dunia. AS ernah
menurunkan kadar faedah sehingga ke aras satu eratus ada tahun )::?, menyebabkan rakyat
AS meminjam lebih dariada kemamuan. "olisi ini memakan diri aabila kadar faedah naik
semula dan harga rumah mulai turun. ,egawatan ekonomi itu merebak ke seluruh dunia dan
Malaysia tidak terlepas daripada musibah tersebut.
,etika kelembaan ekonomi global yang namaknya semakin ketara kesannya terhada
kita semua, engguna dinasihatkan suaya beerbelanja dengan berhemat. Temias kesan
kelembaan ekonomi global sudah mula menaak ke negara kita. =ang aling terasa kesannya
kini ialah eniaga. Sebagai $ontoh, erniagaan kereta terakai menyusut sekali restasinya. Ada
eniaga yang dalam keadaan biasanya boleh menjual ?: kenderaan sebulan kini tidak lagi mamu
men$aai angka jualan sedemikian. 6ualan kenderaan baharu juga tidak begitu
memberangsangkan berbanding bulan terdahulu. !itambah lagi dengan eraturan ketat
dikenakan ihak industri embankan sekarang ini yang namaknya membantu mengusutkan lagi
keadaan. "ulangan elaburan juga sudah semakin berkurangan. "erniagaan bermain sahaja tidak
lagi menguntungkan.
"ada masa ini, (ursa Malaysia semakin suram dan terus muram. "engguna kini berfikir
berulang kali sebelum berbelanja. Aata lagi jika ia membabitkan erbelanjaan besar. ,os sara
hidu semakin meningkat dari semasa ke semasa juga menyebabkan engguna erlu
menyeanaraikan semula segala erbelanjaan yang mahu dibuat dan sedang diran$ang atur untuk
melihat hanya yang enting sahaja diutamakan. Ada ula dalam kalangan kita, yang memunyai
hobi membeli#belah ke luar negara. Mungkin kini tiba masanya untuk anda membeli#belah di
Malaysia sahaja, $ontohnya di 1angkawi. 6ika boleh $ari enerbangan tambang aling murah
untuk ke sana. ,ita daat melihat ada ketika ini kadar kenaikan gaji dan kenaikan harga barang
adalah tidak selari. 6umlah gaji dieroleh boleh dikatakan tidak selaras dengan eningkatan kos
sara hidu. 3alauun harga minyak sudah turun, harga barang engguna lain masih teta sama.
.leh itu, kesannya masih dan teta terasa. (agi yang bujang kesannya mungkin tidak seberaa.,
tetai bagi yang beranak lima erbelanjaan daur asti saja tidak boleh dikurangkan.
6adi ilihan jalan kelaur yang ada hanya dengan mengurangkan kegiatan luar yang
memerlukan biaya yang besar. ,eada ara isteri dan ibu, inilah masanya nada teraksa rela
berkorban untuk tidak lagiselalu bertukar kasut datau bertukar kain baju. (erbelanja aabila erlu
saja.Atur semual bajet dengan meneikan hal#hal yang membazir. AktiCiti makan di luar juga
rasanya erlu dikurangkan.1agiun kita sebenarnya erlu menghidukan semula amalan makan
sekeluarga.Memasak sendiri dengan belanja yang satu eremat lebih murah berbanding dengan
makan di luar, malah kita juga boleh menikmati hidangan yang sama lazatnya, sama menunya.
!alam bab elajaraan dan tuisyen anak, mungkin juga boleh dikaji semula. Hantar mereka ke
tuisyen subjek yang enting sahaja. ,ehiduan erlu diteruskan walauun endaatan semakin
susut. ,ita diberikan akal dan dengan jumlah wang yang semakin berkurangan, eloklah kita
memikirkan kaedah yang terbaik untuk memastikan kelangsungan hidu daat diteruskan.
Modulspmpmchanonelearningcentre
Pema&aman
(erdasarkan etikan rumusan, jawab soalan#soalan berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
BiA (erikan maksud rangkai kata terlepas daripada musibah5
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiA Aakah faktor yang menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BiiiA "ada endaat anda, mengaakah Malaysia boleh terlibat sama dalam kegawatan ekonomi -
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BAB 7 – KERENAH LAILI AH menghadiri perjumpaan untuk membincangkan __________________________. Laili menyuarakan rasa tidak puas hatinya. Laili mendakwa kononnya berlaku ___________________________________________. Setiap kelas berpeluang memilih slot yang digemari. Dia juga mempertikaikan _____________________________________________________________________-. Dakwaan Laili dibantah oleh Ekran BAB 8 – TERTANYA-TANYA AH bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat berbual panjang dengan Ekran ? Mengapa dia mempunyai keinginan untuk bertemu lagi dengan pemuda itu? Mengapa Ekran _____________________berhampiran dengan Plaza Cahaya sedangkan gayanya tidak membayangkan kesussahan hidupnya. AH ke perpustakaan. Fuziana dan Syafikah datang menemuinya. Mereka menawarkan AH menjadi ______________________________________. Dia menolak tawaran mereka. BAB 9 – EKRAN AH ke ___________________________________ untuk meminjam beberapa buah buku.Sebenarnya dia Cuma beralasan untuk keluar rumah. Hasratnya mahu menemui ______________. Dia terserempak dengan Iskandar. Pemuda itu menawarkan diri untuk menghantar AH balik. AH menolak kerana dia tidak kenal akan Iskandar. Dia menemui Ekran. Ekran memberitahu AH tentang hasratnya ingin menjadi akauntan. BAB 10 – MELUAH RASA AH meluahkan perasaannya kepada Ekran. AH hanya menyamar sebagai Tengku Murni untuk memenuhi janjinya kepada Abang Mazran dan Kak Finaz. Dia menerima tawaran mereka kerana tidak mahu ______________________________________. Dia ingin membalas budi pak long dan mak longnya juga. Abang Mazran dan kak Finaz berjanji untuk menanggung segala kos rawatan Zuraini yang lumpuh. BAB 11 – BUKAN DIRANCANG AH tidak merancang ke rumah Ellina. Ellina mengajak AH ke rumahnya kerana pasukan _______________SM Taman Sari akan mengadakan sesi perbincangan dan latihan. AH dihambat rasa bersalah kerana berbohong kepada Datin Maziah – sebenarnya Datin Maziah mahu AH ke _________________________ seperti kebiasaan yang dilakukannya. Ellina meminta AH mengambil alih tugasnya pada hari itu sebagai ________________ Forum Remaja kerana dia terpaksa mengendalikan mesyuarat sekretariat pameran luar untuk ____________________________________________. Setelah ahli-ahli pasukan Forum remaja melihat _______________ _________________________ AH sebagai pengacara, mereka memutuskan bahawa AH akan kekal mempengerusikan Forum Remaja. BAB 12 – MELULU Melalui Ellina, AH mendapat tahu tentang _____________________________________. AH ingin menghulurkan simpati terhadap Ekran namun gagal untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya dia terpaksa berdepan dengan Laili yang membuat tuduhan melulu terhadapnya. Laili berasa marah kerana AH sudi menjadi pengerusi Forum Remaja tetapi enggan menjadi pengerusi Malam Bakat Sumbangsih. BAB 13 – HADIAH BERERTI Datin maziah mengadakan majlis ____________________________ untuk AH. AH teringat apabila Pasukan Forum Remaja SM Taman Sari diisytiharkan sebagai pemenang. AH turut dipilih sebagai __________________________________ semasa pertandingan Forum Remaja. Ekran datang cuma untuk menyerahkan hadiah kepada AH. AH meluahkan kerinduan terhadap pak long , mak long, dan sepupu-sepupunya di kampung kepada Abang Mazran. BAB 14 – MISTERI YANG TERSIMPAN AH memanfaatkan sepenuhnya peluang yang diberikan oleh Abang Mazran untuk menghubungi rakan-rakan sekampungnya. Kak Finaz memberitahu AH bahawa Abang Mazran bersetuju untuk memasang talian telefon di rumah pak long. Abang Mazran juga akan membelikan AH telefon bimbit yang baru. AH terkejut apabila mendapati hadiah itu berupa _____________________________ dan di dalamnya terdapat sejumlah wang, beberapa keping kad dan sehelai kertas catatan. BAB 15 – KUNJUNGAN MENGEJUT AH menyuarakan hasratnya kepada Kak Finaz untuk menyambut kepulangan pak long dan Zuraini daripada menerima rawatan di Indonesia. Kak Finaz berjanji untuk membawa AH balik ke kampung semasa cuti semester pertama nanti. Sekembalinya dari mengikuti kelas bahasa , AH terkejut melihat pak long dan Zuraini berada di rumah Datin Maziah. _______________ AH terubat kerana dapat berbual-bual dengan pak long dan Zuraini. BAB 16 – HARI SUMBANGSIH Hari ini berlangsungnya hari Sumbangsih di SM Taman sari. Ekran yang mengjadi pengerusi pelajar tingkatan lima sibuk mengendalikan program sempena Hari Sumbangsih.AH mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Ekran di bilik persatuan. AH mendesak Ekran untuk _______________________________________________________. Ekran mengakui mempunyai hubungan istimewa dengan Tengku Murni, namun atas sebab-sebab terteentu terpaksa diputuskan. BAB 17 – TERUSIR AH masih lagi tertanya-tanya tentang hubungan antara Ekran dengan Tengku Murni. Dengan menggunakan teknik yang tertentu., AH berjaya ___________________________________________________. AH lantas bersemuka dengan Tengku Muzaffar untuk mendapatkan kepastian. Tengku Muzaffar rupa-rupanya yang menjadi ____________ yang merosakkan hubungan yang terjalin antara Tengku Murni dengan Ekran. AH tidak berpuas hati kerana kini Tengku Muzaffar melarangnya berkawan dengan Ekran pula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->