.Fadhilat Rejab: Antara realiti dan fantasi ?

Bulan Rejab : apakah fadilatnya melebihi dari bulan-bulan yang lain Bulan Rejab merupakan salah satu bulan dari 12 bulan-bulan Islam. Bulan Rejab mengandungi peristiwaperistiwa bersejarah kepada orang Islam dimana berlakunya peperangan Tabuk, pembebasan Al-Aqsa dari tangan tentera Salib dan juga ada orang Islam yang berpendapat bahawa bulan inilah berlakunya peristiwa Isra' dan mi'raj Nabi Muhammad saw. Tidak kurang juga ramai yang melihat bulan Rejab ini sebagai satu .bulan spiritual dimana mereka mempertingkatkan ibadat sunat khususnya ibadat puasa Tarikan dan seruan yang ditiup kedalam jiwa umat Islam Nusantara terutamanya untuk melakukan ibadat kebanyakkannya dipengaruhi oleh penyebaran beberapa hadis-hadis yang mengandungi Fadilat-Fad! ! ! ilat beribadat didalam bulan ini. Jelas terlihat dari segi jualan buku-buku kecil yang mengandungi fadilat-fadilat bulan Islam begitu laris dipasaran menjelang bulan Rejab. Begitu juga dizaman era Internet ini (ICT), e-mail dan maling list yang di forwardkan mengandungi 'cut & paste' dari fadilat-fadilat Rejab yang terkandung didalamnya. Rata-rata tarikan fad'il (fadilat-fadilat) inilah merupakan faktor penarik kepada kebiasaan orang awam untuk melakukan ibadat sunat. Injeksi faktor ini dapat kita lihat dengan jelas penerapannya didalam )budaya Melayu-Islam seperti rangkap-rangkap saya'ir dibawah ini Rejab bulan menabur benih saya'ban bulan menyiram tanaman Ramadan bulan menuai Rejab menyuci badannya saya'ban menyucikan hati Ramadan menyucikan rohnya Rejab bulan marghfirah saya'ban bulan syafaat Ramadan bulan menggandakan kebajikan Rejab bulan taubat saya'ban bulan muhibbah Ramadan dili! ! ! mpahi pahala amalan seperti hujan mencurah banyaknya Rejab digandakan 70 pahala saya'ban diganda 700 pahala ...Ramadan diganda 1000 pahala More Mungkin timbul beberapa persoalan yang tersimpan didalam lubuk hati kita: -mengapa bulan Rejab sahaja yang dipilih mempunyai kelebihannya? Pernah atau tidak kita terfikir yang mungkin berita-berita ini ditokok tambah (exaggerate) oleh manusia biasa yang bercakap atas nama Nabi saw? Mengapa didalam bulan ini terdapat solat-solat khas, zikir-zikir khas dan juga waktu-waktu khas untuk melakukan peribadatan? Disini kita ingin membawa beberapa penjelasan dari ulama'-ulama' muktabar dan kontemporari mengenai kesahihan fadilat yang terdapat didalam bulan itu sendiri, dan apakah sebenarnya fadilat yang terkandung .didalam Rejab Bulan Rejab merupakan satu bulan dari bulan-bulan Haram Bulan Rejab merupakan salah satu dari bulan-bulan 'Haram' didalam Islam. Dalilnya terdapat didalam Firmah :Allah swt didalam Surah Al-Taubah ayat 9 Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan)" dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya) dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta ".orang-orang yang bertakwa :Menurut Tafsir Jalalain, yang dimaksudkan dengan "diantaranya empat bulan yang di hormati" ialah )Empat bulan Haram - Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab"(2" Allah swt telah mengurniakan kepada manusia 4 bulan haram. Bulan-bulan ini sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama' ialah Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab. Umat Islam adalah diharamkan pergi berperang didalam bulan-bulan ini, kecualilah jika mereka diugut. Didalam bulan ini terdapatnya ibadat Haji dijalankan (Zulhijjah), dimana pada hari Arafah disunatkan bagi mereka yang tidak menunaikan haji melakukan ibadat puasa. Rasulullah saw juga menggalakan umat Islam melakukan puasa sunat pada hari .)Asyura' (10 hb Muharam ?Apakah terdapatnya kesahihan fadilat khas berpuasa didalam bulan Rejab .Disini nyatakan pandangan para ulama' mengenai kesahihan fadilat Rejab .Sheikh Atiyah Al-Saqr .1 .a. Kebanyakkan fadilat Rejab terkandung didalam Hadis yang sangat Lemah dan Palsu Bekas Ketua Lujnah Fatwa Al-Azhar mengatakan bahawa setiap fadilat sesuatu perkara itu harus dilihat dari segi nas yang sahih dan beliau melihat bahawa hadis-hadis yang didatangkan mengenai fadilat didalam )bulan Rejab kebanyakkannya adalah lemah dan palsu, katanya 3 1

Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi fadilat kepada beberapa bulan dan tempat, tetapi tidak thabit untuk" masa (zaman) dan untuk tempat melainkan dengan dalil yang qath'i (nyata) dan tidak thabit sehingga tidak mendusta keatas Nabi Muhammad saw, dan banyak hadis-hadis timbul mengenai fadilat bulan Rejab, dimana ".)statusnya antara Dha'if dan Mawdhu', dan tidak thabit dari pembawanya (naqal :Menurut Al-Saqr lagi bahawa Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Mohammad bin Hajar Asqalaani meletakkan didalam risalahnya dengan topiknya :" Penjelasan yang datang didalam Fadilat Rejab, pengumpulan jumhur Hadis menyebut mengenai Fadilat"Fadilat Rejab, Puasa dan Solat didalamnya. Ia dikelaskan sebagai Lemah dan Mawdhu .b. Fadilat Rejab berada bersama dengan Fadilat bulan-bulan haram yang lain Fadilat Rejab secara umumnya berada didalam Fadilat bulan-bulan Haram sebagaimana Firman Allah didalam surah Taubah:36 dan terdapat juga Hadis Sahihin mengenai Hijatul Wada', didalamnya dinyatakan nama bulan bulan tersebut, iaitu : Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang tunggal ialah Rejab. Dimasa itu orang Islam ditegah melakukan kezaliman, pep! ! ! erangan dan juga dilarang melakukan maksiat kepada .Allah swt .c. Berpuasa hari pertama atau yang lain sama sahaja fadilatnya :Berkata Al-Saqr lagi bahawa Amalan Saleh didalam bulan Rejab adalah sebagaimana ganjarannya didalam bulan-bulan Haram, yang" didalamnya terdapat puasa, SAMA sahaja (berpuasa) hari pertama atau pun hari akhir. Berkata Ibnu Hajar : 'Sesungguhnya bagi bulan Rejab tidak terdapatnya hadis mengenai fadilat khas berpuasa, tidak terdapat " .'yang Sahih atau Hasan :Beliau memetik beberapa hadis da'if dan palsu, diantaranya ialah .i Sesungguhnya didalam syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab, warna airnya sangat putih dari" susu, manisnya lebih manis dari madu, barangsiapa yang berpuasa sati hari dari bulan Rejab, maka Allah .akan memberi ia minum dari sungai itu" - hadis ini Dha'if .ii Barangsiapa berpuasa sehari didalam bulan Rejab seolah-olah dia berpuasa satu bulan, dan siapa yang" berpuasa didalamnya 7 hari maka akan ditutup 7 pintu-pintu neraka, dan barangsiapa yang berpuasa 8 hari maka 8 pintu-pintu syurga akan terbuka, dan barangsiapa yang berpuasa 10 hari, maka akan digantikan .dosa dengan kebaikan" - hadis ini Dha;if iii. Terdapat sebuah hadis yang panjang mengandungi fadilat berpuasa rejab menurut hari, dan didalamnya : terkandung matan .Rejab bulan Allah. saya'ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku" - Hadis ini palsu": .d. Tidak ada solat khas didalam Rejab : Daripada Hadis yang tidak diterima (ghair maqbulah) mengenai solat Barangsiapa yang solat Magrib di awal malam dari bulan Rejab, kemudian diikuti oleh solat 20 rakaat" selepasnya, dia membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan Qulhu Allahu Ahad sekali dan dia memberi salam kepadanya 10 kali salam, Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya, dan akan diselamatkan dari azab kubur, dan perjalanan di sirat bagaikan boraq, tanpa hisab dan azab." - Itu adalah 'hadis Mawdhu :e. Menziarah kubur pada bulan Rejab tiada nasnya Mengenai fadilat menziarah kubur pada bulan Rejab, Sheikh Atiyah Al-Saqr mengatakan bahawa perbuatan ini tidak ada dalilnya didalam Islam. Beliau menyarankan agar lebih elok melihat mengenai sejarah-sejarah .yang berlaku dibulan Rejab dan mengambil tauladan daripadanya Ini adalah manusia yang prihatin, dan wanita dari kumpulan tertentu, mereka menziarahi kubur pada hari" Jumaat pertama didalam bulan Rejab, tidaklah ada asalnya didalam agama, dan ganjaran yang besar daripada ziarah tersebut, dan bukanlah hari ini. Adalah lebih aula didalam bulan Rejab ini kita mengingati kembali sejarah yang berlaku kepadanya seperti penaklukan Tabuk, mngingati Salahuddin Al-Ayobi menyelamatkan Jerusalem (Al-Qudus) dari tangan tentera Salib (Rejab 583H, 1187M). Orang Arab dan Islam menyucikan Masjid Al-Aqsa dari Ketua Pasukan Pakatan. Kita mengingatkan kembali peristiwa Isra' dan Mi'raj iaitu pengajaran darinya, dimana orang Islam menganggapnya berlaku didalam bulan Rejab. Allah yang ".Maha Mengetahui Sheikh Dr Yusuf Al-Qardhawi )2 a. Fadilat Rejab sama dengan fadilat bulan-bulan haram yang lain Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahawa fadilat Rejab adalah sama seperti yang terdapat didalam 3 bulan:)bulan Haram yang lain. Katanya (4 tidaklah ada kesahihan didalam bulan Rejab, melainkan ia merupakan salah satu dari bulan-bulan haram," bahawa Allah swt telah menyebut didalam kitabnya - didalamnya ada 4 bulan haram - Al-Taubah:36. Iaitu Rejab, Zulqaedah, Zulhijah dan Muharram....Itulah bulan-bulan yang mempunyai fadilat. Tidak terdapat Hadis Sahih bahawa Rejab khusus mengatakan Rejab lebih afdal, melainkan Hadis Hasan: Sesungguhnya

"..Nabi saw banyak berpuasa didalam saya'ban .b. Hadis-Hadis mengenai fadilat Rejab kebanyakkannya lemah dan palsu Beliau juga menyatakan bahawa hadis-hadis mengenai fadilat-fadilat khas Rejab kebanyakkan merupakan :Hadis Palsu atau pun yang sangat Lemah tarafnya Hadis ini dimaklumkan sebagai sebuah hadis yang mengandungi fadilat Rejab - "Rejab bulan Allah. saya'ban" bulanku dan Ramadhan bulan umatku"..... Hadis in mungkar dan sangat-sangat Dhaif, bahkan beberapa ulama' mengatakan hadis ini Palsu! .... yakni penipu..Maka bukanlah kepadanya nilai saintifik dan bukanlah mempunyai nilai agama. Disitu ada hadis yang mengatakan terdapat Fadilat Rejab kepada sesiapa yang bersolat begini dan ia mendapat begini, dan sesiapa yang meminta beristigfar sekali kepadanya maka ia akan mendapat ganjaran begini.... Ini semua adalah berlebih-lebihan (exaggeration), dan semuanya adalah pembohongan. Dari ini satu tanda satu penipuan didalam Hadis yang memasukkan apa! ! ! rkara yang "....berlebih-lebihan .c. Ganjaran yang dijanjikan tidak sepadan dengan amalannya Pada beliau ganjaran-ganjaran yang dinyatakan didalam Hadis Palsu itu adalah sesuatu yang berlebihlebihan. Ini merupakan satu pendustaan yang amat besar. Menurut beliau ganjaran sesuatu ibadat itu : mestilah setimpal dengan bentuk ibadat itu sendiri. Katanya Berkata ulama' : Janji untuk mendapatkan ganjaran yang besar diatas perkara yang biasa, atau ugutan" ".kepada azab yang pedih keatas dosa kecil? Ia menunjukkan bahawa ini merupakan Hadis yang bohong d. Umat Islam perlu mengetahui jenis-jenis hadis yang Palsu Dr Yusuf Qardhawi menyatakan bahawa sebagai seorang Islam kita wajib mengetahui mengenai hadis yang diberikan kepada kita. Tidak ada alasan yang boleh kita berikan kerana terdapatnya buku-buku yang banyak : dipasaran mengenai taraf sesuatu hadis. Kata beliau Ulama' telah memberi amaran contohnya keatas Hadis Palsu dan Bohong ini, dan melarang manusia" terhadapnya...sesungguhnya telah datang hadis :"Barangsiapa mereka-reka Hadis difikirkan, sesungguhnya ia menipu, maka dia adalah pembohong....."(Riwayat Muslim didalam muqadimahnya yang Sahih), tetapi mereka tidak mengetahui bahawa ia adalah Hadis Palsu, maka ia wajib mengetahui, mengetahui hadis itu dari sumbernya .... maka disana ada Kitab Hadis yang Muktamad, di sana ada kitab khas untuk mengetahui "..........Hadis Palsu, contoh Al-Maqasid Al-Hasanah, karangan Al-Shakhaawi dan sebagainya Ibnu Hajar Al-Asqalani .3 Ibnu Hajar mengatakan adalah menjadi satu kesalahan menetapkan sesuatu hari atau bulan itu khas untuk melakukan amalan. Kenyataan ini dapat di lihat didalam fatwa Shiekh Al-Saqr(5) mengenai fadilat Rejab :dengan memetik kata-kata Ibnu Hajar Ibnu Hajar didalam makalahnya ada menyebut berkenaan dengan terdapat hadis-hadis yang melarang" berpuasa Rejab sepenuhnya, maka beliau berkata : Larangan ini terpulanglah kepada sesiapa yang berpuasa memuliakan Jahiliyyah, sebagaimana jika dia berpuasa dengan qasad(niat) yang bukan menjadikan penekanan atau mengkhususkan mengenai hari-hari yang dia berpuasa, atau pada malan tertentu dia berqiamullail, maka beliau percaya yang dilakukan itu adalah sunnah, maka ini adalah pekerjaan yang baik atas apa yang diletakkan dan tidak mengapa baginya. Maka jika ianya di khaskan atau menjadi suatu ketetapan, maka ia adalah DITEGAH (Mahzhur), dan makna penegahan itu dialam hadis Nabi saw bersabda :"Jangan mengkhaskan hari Jumaat untuk berpuasa dan jangan (mengkhaskan) malamnya berqiamullail". ! ! ! - riwayat Muslim. Jika mempercayai puasanya atau puasa ini lebih baik dari puasa lainya yang didalamnya terkandung puasa nazar, Ibnu hajar lebih cederung menegahnya, dan sebagaimana yang dinaqalkan oleh Abi Bakar Al-Thorthorshi didalam bukunya "Bid'ah wa hawadith" bahawa bulan Rejab dibenci olehnya kerana 3 :jenis .Sesungguhnya jika orang Islam mengkhaskan puasa di setiap hari kemuliaan awam secara tahunan .1 .Menjadikan ia seperti kefarduan ramadhan, atau menjadikan ia sunat sebagai sunat yang kekal .2 Kerana puasa ini mempunyai fadilat khas dan puasa-puasa yang lainnya .3 kalau dengan itu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah saw, : berkata Ibnu Dihya : "Puasa adalah amalan kebajikan"., Tidak terdapat fadilat berpuasa didalam Rejab maka perkara itu ditegah darinya. Tamat apa ".yang dinaqalkan oleh Ibnu Hajar Dr. Sayid Saabiq )4 Menurut seorang tokoh Ikhwan Dr Sayid Saabiq didalam membicarakan bab puasa sunat, mengatakan : bahawa Puasa Rejab, bukanlah ada padanya fadilat yang berlebih dari bulan-bulan lain, melainkan sesungguhnya ia" ."dari bulan-bulan yang haram Ini bermaksud bahawa bulan-bulan haram ini mempunyai fadilat-fadilat yang sama. Pendapat juga di sokong oleh mazhab Hanbali yang mengatakan menetapkan bulan Rejab sahaja untuk berpuasa sunat adalah .)makruh(6 Hadis-hadis fadilat Rejab yang palsu atau dhaif )Dibawah ini disenaraikan beberapa contoh hadis-hadis palsu berkenaan dengan fadilat Rejab 7

a. Barang siapa yang mengerjakan solat Magrib pada permulaan malam Rejab kemudian dia mengerjakan 20

rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah dan Qul Hu Allahhu Ahad pada tiap-tiap rakaat satu kali dan dia ?memberi salampada solat ini dengan 10 salam, maka tahukah kamu apa ganjaranya )Hadis ini Mawdhu' (palsu.Diriwayatkan oleh Al-Jauzaqanniy dari Anas, kemudian beliau berkata hadis ini adalah Palsu * b. Barang siapa yang melakukan solat pada malam Nisfi Rejab 14 rakaat dengan membaca Alhamdu 1 kali pada rakaat, Qul Hu Allahhu Ahad 20 kali, Qul A'uuzu Birabbil Falaq 3 kali, Qul A'uuzu Birabbin Nas 3 kali kemudian apabila dia selesai bersolat hendaklah ia berselawat keatas ku 10 kali kemudian dia bertasbih, .bertahmid dan bertahlil 30 kali, maka Allah akan mengutuskan kepadanya 1000 malaikat )Hadis ini Mawdhu' (palsu.Dalam ! ! ! sanadnya terdapat beberapi Rawi yang majhul * .c. Barang siapa yang berpuasa sehari pada bulan Rejab (ganjarannya) sama dengan puasa sebulan .Hadis sangat Dhaif.Diriwayatkan oleh Al-Khathiib dari Abi Dzar * .Dalam sanadnya ada rawi yang bernama: Al-Furaat bin As-Saaib, dia adalah seorang rawi yang Matruk * Ibnu Hajar Al-Asqalaaniy telah menjelaskan bahawa para ahli hadis telah sepakat, bahawa hadis ini* .diriwayatkan dari jalan Al-Furaat bin As-Saaib, sedangkan rawi ini adalah seorang yang Dhaif d. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Rejab, dituliskan baginya ganjaran puasa satu bulan dan barang siapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rejab maka Allah tutupkan daripadanya 7 pintu-pintu api neraka. Dan barangsiapa yang berpuasa 8 hari pada bulan Rejab maka Allah membuka baginya 8 buah pintu dari pintu-pintu syurga, dan barang siapa yang berpu! ! ! asa separuh dari bulan Rejab maka dia akan di .hisab dengan hisab yang mudah )Hadis ini Mawdhu' (palsu.Tidak disahkan hadis ini kerana rawi yang bernama Abaan merupakan rawi yang Matruk * .Selain dari itu ada rawi yang bernama Amar bin Al-Azhar yang sangat suka memalsukan hadis * e. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rejab dan bangun pada malam harinya mengerjakan solat malam maka Allah akan membangkitkan dia pada hari Kiamat dalam keadaan aman, dan dia berjalan .di atas sirat dalam keadaan Tahlil dan Takbir )Hadis ini Mawdhu' (palsu.Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismaail, dia adalah seorang rawi yang suka berdusta * f. Barang siapa yang menghidupkan satu malam dari bulan Rejab mengerjakan solat malam dan berpuasa .padanya satu hari, maka Allah memberi makan kepadanya dari buah-buahan Syurga Hadis ini Mawdhu' (palsu) *Dalam Kitab Al-Laaly dijelaskan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Hussain bin.'Ali. Kemudian diterangkan bahawa hadis ini Mawdhu ?Bagaimana beramal didalam bulan ini a. Shiekh Mahmud Al-saya'rawi(8) didalam menjawab satu pertanyaan mengenai apakan bulan dari bulanbulan 'am yang afdal manusia berpuasa selepas bulan Ramadan, beliau memetik hadis berikut diriwayatkan : oleh Musnad Ahmad Seorang lelaki telah bertanya Rasulullah saw, katanya : Bulan mana kamu perintahkanku berpuasa selepas" Ramadan? Maka Rasulullah saw berkata : Jika aku berpuasa selepas Ramadan, maka berpuasalah dibulan Haram, maka sesungguhnya didalamnya dari Taubat Allah swt keatas satu kaum, dan terdapat taubat "didalamnya untuk satu kaum yang lain Jelas disini menunjukkan bulan-bulan haram ini disunatkan berpuasa dan juga terdapatnya keampunan Allah .swt didalam bulan-bulan ini b. Bekas Mufti besar Arab Saudi, Shiekh Abdul Aziz Bin Baaz apabila ditanya berpuasa pada bulan-bulan :)haram, Beliau menjawab (9 Bulan Muharam dari segi syara' dibolehkan berpuasa dengannya dan begitu juga saya'ban, disana" terdapatnya 10 Zulhijjah, bukanlah ada dalil disan keatasnya, akan tetapi berpuasa dengannya TANPA ".ber'itiqad yang khusus (khas) atau pribadi, maka tidaklah menjadi masalah Bagi bulan Allah Al-Haram tersebut, Rasulullah saw pernah bersabda : ((Seafdal-adfal berpuasa selepas ramadan ialah dibulan Allah Al-Haram)). Maka adalah baik bagi berpuasa, atau berpuasalah pada 9, 10 dan "11, itulah yang baik, begitu juga dengan saya'ban dimana Nabi saw berpuasa dengannya c. Seorang Ulama' Islam dari negara Syria yang terkenal pada masa kini, Dr Wahbah Zuhaily mengatakan bahawa, kebanyakkan iman empat mazhab (Syafiie, Hanbali, Maliki dan Hanafi) bersetuju mengenai ! ! ! terdapatnya amalan berpuasa sunat didalam bulan-bulan haram ini, cuma ia berbeza pendapat mengenai : )cara implementasinya. kata Dr Wahbah Zuhaily(10 Keutamaan berpuasa pada bulan-bulan ini terdapat disisi Mazhab Maliki dan Syafiie, dan mazhab Hanbali" berpuas hati dengan keputusan sendirinya memberi keutamaan berpuasa dibulan Haram, pada mereka itulah

puasa yang afdal selepas Ramadan, telah bersabda Rasulullah saw : ((Seafdal solat ialah pertengahan malam, dan seafdal puasa selepas bulan Ramadan ialah di bulan Allah Al-Haram)). Seadal puada dibulan haram ialah Hari Al-Asyura', sebagaimana diantaranya. Dan berkata mazhab Hanafiah : Sunat berpuasa ".didalam bulan-bulan Haram, iaitu berpuasa 3 hari dari semuanya iaitu :- Hari Khamis, Jumaat dan Sabtu d. Shiekh Abdul Rahman Al-Jaziry didalam buku Kitab Fikh Empat Mazhab(11) juga memetik persetujuan 4 :mazhab ini mengenai puasa dibulan-bulan haram,! ! ! kata nya Mengenai sunat berpuasa dibulan Rejab dan saya'ban, Imam-imam ini telah bersetuju dengannya, cuma" .........terdapat khilaf dengan hanbali Hanbali : Menetapkan puasa Rejab (secara tunggal) adalah makruh, melainkan jika ia berbuka (tidak ".berpuasa) secara selang-seli, maka tidaklah Makruh e. Panelist fatwa IslamOnline, Shiekh Dr Yusuf Al-Qaradhawi, ketika diminta memberi fatwa mengenai :)apakah berpuasa didalam bulan Rejab itu sunat atau bid'ah, beliau telah menjawab (12 Berpuasa didalam bulan adalah maqbul dan mustahab, keatas semua perkara. Tetapi bukanlah datang dari" Rasulullah saw bahawa beliau berpuasa satu bulan penuh, melainkan bulan Ramadhan. Beliau banyak berpuasa didalam bulan saya'ban, tetapi tidak berpuasa sepenuhnya, dan itulah sunnah nabawiyyah ... Beliau berpuasa dan berbuka disetiap bulan, seperti riwayat mengatakan : ((Beliau berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, Beliau berbuka sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa)) (Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Maka beberapa golongan manusia berpuasa seluruh bulan Rejab, sebagaimana yang kita lihat sebelum ini. Aku telah lihat beberapa orang berpuasa bulan Rejab, saya'ban, Ramadhan dan 6 hari didalam bulan Syawal, dan menamakannya "Al-Ayam Al-Baidh", selepas berbuka, mereka a! ! ! kan menjadi perayaan pada hari yang ke 8 dari Syawal....Hasil dari puasa ini ialah 3 bulan dan 6 hari saling berhubungan, mereka hanya akan berbuka apabila tiba Hari A'id. INI TIDAK DATANG DARI NABI SAW, atau pun dari para sahabat atau pun dari Al-Salaf Al-Saleh.. maka mereka berpuasa sehari dan berbuka sehari. Tidak ada berterusan didalam puasa. Semua kebaikan adalah menurut Salaf dan keburukan adalah dari rekaan para Khalaf. Barangsiapa yang ingin ber'iitiba' dan inginkan ganjaran, maka ia harus mengikur Nabi saw dimana tidak berpuasa sepenuhnya didalam Rejab, dan tidak berpuasa sepenuhnya ".didalam saya'ban. Dan ini adalah yang lebih utama. Wa Billahi Tawfiq Beliau tegas mengatakan bahawasanya disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram, tetapi tidak lah sepenuh bulan Rejab dan saya'ban, kera! ! ! na ini tidak dilakukan oleh Rasulullah saw, atau sahabat.sahabatnya ataupun para ulama' Salaf Puasa-Puasa sunat yang lain Syeikh Muhammad Mutawali Al-saya'rawi didalam fatwanya(13) menjawab persoalan mengenai puasa-puasa sunat, beliau telah menyenaraikan 8 jenis puasa yang beliau sifat sebagai :"Puasa yang orang Islam lakukan "bagi mendekatkan diri kepada Allah :) ! ! !Puasa-puasa sunat (suka rela .Hari Arafah (9 Zulhijjah kepada mereka yang tidak menunaikan Haji .1" .Hari Asyura', disitu ada hari 9 atau mana-mana hari 9 atau 10 Muharam .2 .hari didalam bulan Syawal 6 .3 .Hari-hari Putih didalam bulan-bulan Arab (islam) iaitu :- hari13,14 dan 15 .4 .Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis didalam setiap minggu .5 .Berpuasa didalam bulan-bulan haram iaitu :- Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab .6 .Berpuasa mana-mana dari 9 hari dari bulan Zulhijjah, dari 1 hingga 9 Zulhijjah .7 " .Berpuasa penuh didalam saya'ban atau dengan banyaknya .8 Para Fuqaha' berpendapat jika seseorang itu ingin melakukan puasa sunat, tetapi dia mas! ! ! ih mempunyai baki puasa wajib, hendaklah ia mengqada'kannya. Bahkan jika ia mempunyai kifarat dan nazar, maka )hendaklah dia melakukannya puasa itu dahulu.(14

: Kesimpulan Hadis-Hadis Bulan-Bulan Rejab kebanyakkannya adalah Mawdhu' (Palsu). Pendustaan terhadap Rasulullah .1 )saw. (Al-Saqr, Al Qardhawi Kita dilarang memilih-milih hari atau malam yang tertentu sahaja untuk melakukan ibadat khusus.(Hadis .2 )Nabi saw Tidak ada fadilat KHAS yang ditujukan pada bulan Rejab, yang ada cuma fadilat umum kepada ke empat- .3 )empat bulan haram.(Al-Saqr, Al-Qardhawi .)Tidak ada solat dan zikir khas untuk bulan Rejab (Al-Saqr, Al-Qaradhawi .4 Bulan Rejab seperti bulan-bulan Haram yang lain disunatkan melakukan Puasa sunat dan banyakkan .5 )bertaubat. ( Imam Al-saya'rawi :Keadah berpuasa di dalam bulan-bulan haram ialah .6 )hari yang ke 9,10,11 di dalam bulan Muhaaram (Syeikh Abdul Aziz bin Bazz )berpuasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu (HHanafiah - Al-Zuhaily )Berpuasa pada bulan Rejab tidak sepenuhnya dan saya'ban tidak sepenuh bulan (Al-Qardhawi .)berpuasa pada hari Assyura' (10 Muharaam) dan Hari Arafah (9 Zulhijjah -

Rejab tidak mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lain, kecuali kelebihan sebagai bulan-bulan .7 )Haram.(Syed Sabiq Tidak boleh HANYA berpuasa dibulan Rejab sahaja, dimana 3 bulan-bulan yang Haram yang lain tidak .8 )langsung diberi keutamaan melakukan puasa (MazhabHanbali- Al-Jaziry .Tidak ada dalil yang mengatakan bahawa menziarah kubur didalam bulan Rejab mempunyai kelebihannya .9 AWASIlah dari terlibat menyebarkan HADIS-HADIS PALSU, kerana ditakuti kita adalah sebahagian dari .10 .)mereka yang MENDUSTAKAN Rasulullah saw. (Na'uzubillahhu min zalik Dalam mempertingkat amalan-amalan kita kepada Allah swt, sering kali kita disajikan dengan pelbagai-bagai amalan yang kelihatan banyak fadilatnya. Malah ada juga kedapatan beberapa fadilat-fadilat yang sangat rapuh dalilnya, bahkan ia menjadi pegangan sebahagian umat Islam pada hari ini. Bagi persoalan-persoalan seperti fadilat Rejab atau bulan-bulan yang lain, kita mesti kembali kepada 'role model' atau contoh kita, :iaitu Rasulullah saw sebagaimana firman Allah swt didalam surah Al-Ahzab ayat 21 Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang" yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan .)mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)" (Al-Ahzab - 21 Akhir kata, Selamat menyambut kedatangan bulan-bulan Haram sebagaimana yang telah diajarkan oleh .Rasulullah saw

: Rujukan .Budiman Radzi. Fazilat bulan Rejab, saya'ban dan Ramadzan. Alor Setar : Muzakkir Enterprise, 1990 )1 Tafsir Jalalain. Harf.com. URL : http://quran.al! ! ! -islam.com/arb/Default.asp )2 Sheikh Atiyah Al-Saqr. Fatwa IslamOnline - Fadilat Rejab. URL : )3 http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10249 Shiekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Fatwa IslamOnline - kesahihan fadilat Rejab. URL : )4 http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1308 Sheikh Atiyah Al-Saqr. Fatwa IslamOnline - Fadilat Rejab. URL : )5 http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10249 Sayyid Sabiq. Fikh Al-Sunnah. Beirut : Al-Fath Lil'alam Al-Arabi, 1995 (cetakan khas dari manar Al- )6 :.Dauliyah). masa 596 Prof. Madya Dr. Farid Ahmad Mohd Isa Jalil. Himpunan hadis-hadis lemah & palsu. Kuala Lumpur : Syarikat )7 .Nurulhas .Shiekh Mohammad Mutawali Al-saya'rawi. Al-Fatawa. Dar Al-Fath Lil-A'lam Al-Arabi, 2000. masa. 371 .)8 .Syiekh Abdul Aziz bin Baaz. Majmu' Fatawa. Riyad : Dar Al-Watan, 1996 masa. 269 )9 .Dr Wahbah Zuhaily. Fikh Al-Islami Wa adillatuhu. Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989. ! ! ! masa 591 )10 Abdul Rahman Al-Jaziry. Kitaabu Al-Fikhu a'lah al-Mazaahibi Al-Arba'ah. Dar Al-Manar, 1999. masa 447- )11 448 Shiekh Dr Yusuf Al-Qardhawi. Fatwa IslamOnline - Puasa Rejab. URL : )12 http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1310 Sheikh Mohammad Mutawali Al-saya'rawi. Al-Fatawa. Dar Al-Fath Lil-A'lam Al-Arabi, 2000. masa 415 )13 .Dr Wahbah Zuhaily. Fikh Al-Islami Wa adillatuhu.Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989. masa 595 )14 WALLAHU A'LAM BISSOWAB : DISUSUN SEMULA OLEH USTAZ HAJI MOHD KHALID BIN HAJI ISA AN NADWI PEGAWAI AGAMA/KAUNSELOR KUB MALAYSIA BERHAD

Soalan : Apakah terdapatnya pada 27 Rejab ganjaran khas orang yang berpuasa? Apakah hukum berpausa pada hari yang berkat ini? Apakah sahih malam 27 Rejab perjalanan (Isra') Rasulullah saw? Tarikh : 22-09-2003 Mufti : Sheikh Dr Yusuf Al-Qardhawi -------------Dengan Nama Allah dan segala puji-pujian untuknya, selawat dan salam keatas Rasulullah saw, waba'du:

Malam Isra' dan Mi'raj tidak diketahui, dan tidak diketahui bulannnya, bukanlah sah ia berlaku pada 27 Rejab, hatta walaupun hari tersebut merupakan hari Isra' dan Mi'raj maka mengkhususkan puasa pada hari itu dari hari-hari lain merupakan bid'ah yang ditegah, kerana Allah tidak memerintahkan selain apa yang disyara'kan, tidak didatangkan didalam syara' khusus berpuasa pada hari tersebut, keatas mereka yang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis setiap minggu, jika jatuh hari (27) pada hari Isnin atau Khamis, maka tidak ditegah dengan niat (Isnin-Khamis) sedemikian. Kata Dr Yusuf Al-Qardhawi :Berpuasa pada bulan-bulan haram : Apa yang mereka cipta dengan cinta mereka, tidak disyara'kan oleh Allah dan Rasul, dan tidak pula dilakukan oleh mereka yang diberi petunjuk dari kalangan Khalifah-Khalifah, tidak pula diseru oleh Imam-Imam yang telah diberi hidayah. Dari berpuasa 27 Rejab, dikaitkan dengan dari Isra' dan Mi'raj Nabi saw. Maka bagi mereka, berpuasa hari itu dianggap sebahagian dari hari-hari Islam, bahawa Allah memberi nikmat kepada Nabinya dengan nikmat yang besar, wajiblah ia berzikir dan bersyukur! Nikmat Allah kepada Nabinya yang mulia dan nikmat Allah kepada satu-satu umat, telah Allah perintah kepada semua orang Islam agar mengingati nikmatnya yang banyak diberikan keatas mereka, barangsiapa yang melahirkan rasa syukur dan berpuasa pada hari itu akan membawa ingatan yang banyak! Semua ini tiada dalil didalam syariah puasa, Allah telah memerintahkan kepada orang Islam agar mengingati nikmat banyak yang dikurniakan keatas mereka, sebagai contoh katanya didalam peristiwa perang Ahzab : ( kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (AlAhzaab), lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya .. - ). Bersama ini tidak disebut nikmat berpuasa pada hari ini, dimana ia diperingatkan dibulan Syawal...dan selainnya, dan yang lain-lainnya. Berkata Ibn Qayyim (Zaad Al-Ma'ad) mengenai Isra' dan Mi'raj menurut Sheikh Ibn Taimiyah :"Tidak diketahui satupun diantara orang Islam sesungguhnya menjadikan malam Isra' dan Mi'raj fadhilat keatas yang lain, dan tidak ada dari sahabat dan tabien, kepada mereka elok dilakukan kebajikan yang dikhususkan pada malam Isra' dengan arahan dari perintah-perintah dam peringatannya, dan ini tidak mendefinisikan mana-mana malam dan jika ia malam isra' dari fadhilat yang banyak oleh Nabi saw". Dia berkata : "Tidak terdapat dalil (bukti) mengenai bulannya, dan tidak yang ke 10, atau mana-mana sepuluh yang jatuh pada hari itu - , dan tidak dengan matanya, bahkan riwayatnya terputus dan berbezabeza, bukanlah didalamnya apa yang putus darinya, dan tidak disyara'kan kepada orang Islam mengkhusukan malam dengan qiam dan selainnya) - Zaad Al-Ma'ad - 1/57-58. Keatas malam 27 Rejab yang mashyur dikalangan orang bahawa ia adalah malam Isra' dan Mi'raj sesungguhnya tidak sahih dalilnya . Allah yang mengetahui sebaik-baiknya sumber : http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=84163

HADITS-HADITS PALSU TENTANG KEUTAMAAN SHALAT DAN PUASA DI BULAN RAJAB Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas http://www.almanhaj.or.id/content/1523/slash/0 Allah Yang Mahabijaksana telah mengutamakan sebagian waktu malam dan siang dengan menjanjikan terkabulnya do�a dan terpenuhinya permintaan. Demikian Allah mengutamakan tiga generasi pertama sesudah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan mereka dianggap sebagai generasi terbaik apabila

dibandingkan dengan generasi berikutnya sampai hari Kiamat. Ada beberapa tempat .dan masjid yang diutamakan oleh Allah dibandingkan tempat dan masjid lainnya Semua hal tersebut kita ketahui berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan contoh .yang benar Adapun tentang bulan Rajab, keutamaannya dalam masalah shalat dan puasa padanya dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, semua haditsnya sangat lemah dan palsu. Oleh kerana itu tidak boleh seorang Muslim mengutamakan dan melakukan ibadah yang khusus pada bulan Rajab. Di bawah ini akan saya berikan contoh .hadits-hadits palsu tentang keutamaan shalat dan puasa di bulan Rajab HADITS PERTAMA �Ertinya : Rajab bulan Allah, saya’ban bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku �Keterangan: HADITS INI MAUDHU Kata Syaikh ash-Shaghani (wafat tahu. 650 H): Hadits ini maudhu� (Lihat ))Maudhu�atush Shaghani (I/61, no. 129 :Hadits tersebut mempunyai matan yang panjang, lanjutan hadits itu ada lafazh Ertinya : Janganlah kalian lalai daripada (beribadah) pada malam Jumaat pertama di �…bulan Rajab, kerana malam itu Malaikat menamakannya Raghaaib �Keterangan: HADITS INI MAUDHU Kata Ibnul Qayyim (wafat tahu. 751 H): �Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Mandah dari Ibnu Jahdham, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Said al-Bashry, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Abdullah as-Shanany, dari Humaid Ath-Thawil dari Anas, secara marfu�. (Al-Manaarul ((Muniif fish Shahih wadh Dha�if (no. 168-169 Kata Ibnul Jauzi (wafat tahu. 597 H): “Hadits ini palsu dan yang tertuduh memalsukannya adalah Ibnu Jahdham, mereka menuduh sebagai pendusta. Aku telah mendengar Syaikhku Abdul Wahhab al-Hafizh berkata: “Rawi-rawi hadits tersebut adalah rawi-rawi yang majhul (tidak dikenal), aku sudah periksa semua )kitab, tetapi aku tidak dapati biografi hidup mereka.” (Al-Maudhu’at (II/125), oleh Ibnul Jauzy Imam adz-Dzahaby berkata: “ ’Ali bin ‘Abdullah bin Jahdham az-Zahudi, Abul Hasan Syaikhush Shuufiyyah ”.pengarang kitab Bahjatul Asraar dituduh memalsukan hadits Kata para ulama lainnya: “Dia dituduh membuat hadits palsu tentang shalat ar-Raghaa’ib.” (Periksa: ))Mizaanul I’tidal (III/142-143, no. 5879 HADITS KEDUA Ertinya : Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan al-Qur’an atas semua“ perkataan, keutamaan bulan saya’ban seperti keutamaanku atas para Nabi, dan keutamaan bulan Ramadhan ”.seperti keutamaan Allah atas semua hamba ’Keterangan: HADITS INI MAUDHU Kata al Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalany: “Hadits ini palsu.” (Lihat al-Mashnu’ fii Ma’rifatil Haditsil Maudhu’ (no. ))206, hal. 128), oleh Syaikh Ali al-Qary al-Makky (wafat tahu. 1014 H :HADITS KETIGA Ertinya : Barangsiapa shalat Maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian shalat sesudahnya dua“ puluh raka’at, setiap raka’at membaca al-Fatihah dan al-Ikhlash serta salam sepuluh kali. Kalian tahu ganjarannya? Sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian.” Kami berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, dan berkata: ‘Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarga dan anaknya serta diselamatkan dari adzab Qubur dan ia akan melewati as-Shirath seperti kilat tanpa dihisab, dan tidak ”’.diseksa ’Keterangan: HADITS MAUDHU Kata Ibnul Jauzi: “Hadits ini palsu dan kebanyakan rawi-rawinya adalah majhul (tidak dikenal biografinya).” (Lihat al-Maudhu’at Ibnul Jauzy (II/123), al-Fawaa’idul Majmu’ah fil Ahaadits Maudhu’at oleh as-Syaukany (no. 144) dan Tanziihus Syari’ah al-Marfu’ah ‘anil Akhbaaris Syanii’ah al-Maudhu’at (II/89), oleh Abul Hasan ).)‘Ali bin Muhammad bin ‘Araaq al-Kinani (wafat tahu. 963 H HADITS KEEMPAT Ertinya : Barangsiapa puasa satu hari di bulan Rajab dan shalat empat raka’at, di raka’at pertama baca“ ‘ayat Kursiy’ seratus kali dan di raka’at kedua baca ‘surat al-Ikhlas’ seratus kali, maka dia tidak mati hingga ”)melihat tempatnya di Syurga atau diperlihatkan kepadanya (sebelum dia mati ’Keterangan: HADITS INI MAUDHU Kata Ibnul Jauzy: “Hadits ini palsu, dan rawi-rawinya majhul serta seorang perawi yang bernama ‘Utsman bin ).)‘Atha’ adalah perawi matruk menurut para Ahli Hadits.” (Al-Maudhu’at (II/123-124

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalany, ‘Utsman bin ‘Atha’ adalah rawi yang lemah. (Lihat Taqriibut ))Tahdziib (I/663 no. 4518 HADITS KELIMA ”.Ertinya : Barangsiapa puasa satu hari di bulan Rajab (ganjarannya) sama dengan berpuasa satu bulan“ Keterangan: HADITS INI SANGAT LEMAH .’Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hafizh dari Abu Dzarr secara marfu Dalam sanad hadits ini ada perawi yang bernama al-Furaat bin as-Saa’ib, dia adalah seorang rawi yang ))matruk. (Lihat al-Fawaa-id al-Majmu’ah (no. 290 Kata Imam an-Nasa’i: “Furaat bin as-Saa’ib Matrukul hadits.” Dan kata Imam al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir: “Para Ahli Hadits meninggalkannya, kerana dia seorang rawi munkarul hadits, serta dia termasuk rawi yang matruk kata Imam ad-Daraquthni.” (Lihat adh-Dhu’afa wa Matrukin oleh Imam an-Nasa’i (no. 512), al).)Jarh buat Ta’dil (VII/80), Mizaanul I’tidal (III/341) dan Lisaanul Mizaan (IV/430 HADITS KEENAM Ertinya : Sesungguhnya di Syurga ada sungai yang dinamakan ‘Rajab’ airnya lebih putih dari susu dan lebih“ manis dari madu, barangsiapa yang puasa satu hari pada bulan Rajab maka Allah akan memberikan minum ”.kepadanya dari air sungai itu Keterangan: HADITS INI BATHIL Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Dailamy (I/2/281) dan al-Ashbahany di dalam kitab at-Targhib (I-II/224) dari jalan Mansyur bin Yazid al-Asadiy telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Imran, ia berkata: “Aku ”… ,mendengar Anas bin Malik berkata Imam adz-Dzahaby berkata: “Mansyur bin Yazid al-Asadiy meriwayatkan darinya, Muhammad al-Mughirah tentang keutamaan bulan Rajab. Mansyur bin Yazid adalah rawi yang tidak dikenal dan khabar (hadits) ini ))adalah bathil.” (Lihat Mizaanul I’tidal (IV/ 189 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany berkata: “Musa bin ‘Imraan adalah majhul dan aku tidak ))mengenalnya.” (Lihat Silsilah Ahaadits adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah (no. 1898 .HADITS KETUJUH Ertinya : Barangsiapa berpuasa tiga hari pada bulan Rajab, dituliskan baginya (ganjaran) puasa satu bulan,“ barangsiapa berpuasa tujuh hari pada bulan Rajab, maka Allah tutupkan baginya tujuh buah pintu api Neraka, barangsiapa yang berpuasa lapan hari pada bulan Rajab, maka Allah membukakan baginya lapan buah pintu dari pintu-pintu Syurga. Dan barang siapa puasa nishfu (setengah bulan) Rajab, maka Allah akan ”.menghisabnya dengan hisab yang mudah Keterangan: HADITS INI PALSU Hadits ini termaktub dalam kitab al-Fawaa’idul Majmu’ah fil Ahaadits al-Maudhu’ah (no. 288). Setelah membawakan hadits ini asy-Syaukani berkata: “Suyuthi membawakan hadits ini dalam kitabnya, al-Laaliy alMashnu’ah, ia berkata: ‘Hadits ini diriwayatkan dari jalan Amr bin al-Azhar dari Abaan dari Anas secara ”’.’marfu :Dalam sanad hadits tersebut ada dua perawi yang sangat lemah .Amr bin al-Azhar al-‘Ataky‘ .)1( Imam an-Nasa-i berkata: “Dia Matrukul Hadits.” Sedangkan kata Imam al-Bukhari: “Dia dituduh sebagai pendusta.” Kata Imam Ahmad: “Dia sering memalsukan hadits.” (Periksa, adh-Dhu’afa wal Matrukin (no. 47 8) oleh Imam an-Nasa-i, Mizaanul I’tidal (III/245-246), al-Jarh buat Ta’dil (VI/221) dan Lisaanul Mizaan ))(IV/353 .Abaan bin Abi ‘Ayyasy, seorang Tabi’in shaghiir .)2( Imam Ahmad dan an-Nasa-i berkata: “Dia Matrukul Hadits (ditinggalkan haditsnya).” Kata Yahya bin Ma’in: “Dia matruk.” Dan beliau pernah berkata: “Dia rawi yang lemah.” (Periksa: Adh Dhu’afa wal Matrukin (no. ))21), Mizaanul I’tidal (I/10), al-Jarh buat Ta’dil (II/295), Taqriibut Tahdzib (I/51, no. 142 Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Syaikh dari jalan Ibnu ‘Ulwan dari Abaan. Kata Imam as-Suyuthi: “Ibnu .)‘Ulwan adalah pemalsu hadits.” (Lihat al-Fawaaidul Majmu’ah (hal. 102, no. 288 Sebenarnya masih banyak lagi hadits-hadits tentang keutamaan Rajab, shalat Raghaa’ib dan puasa Rajab, .akan tetapi kerana semuanya sangat lemah dan palsu, penulis mencukupkan tujuh hadits saja

..Rejab semakin melabuhkan tirainya. Namun, kita masih berperang mencari hakikatnya ?Antara benar dan salah ? Sahih dan Dhaif

..MENJADI PERTIKAIAN Oleh :Syeikh Zamihan al-Ghari )Pen Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM JAKIM .Rejab semakin melabuhkan tirainya. Namun, kita masih berperang mencari hakikatnya Antara benar dan salah.. sahih dan palsu menjadi pertikaian. Zaman kita kekadang yang benar dianggap .salah. Dan yang salah dianggap benar. Amat kejam sekali Zaman ini persis wanita yang mengandung. Lihatlah apa yang berlaku padanya dalam sekelip mata. Lebih.lebih lagi apabila penguasaan ilmu dan iman semakin tidak dipedulikan manusia Sehinggakan ada pihak yang menggelarkan diri mereka sebagai sarjana cuba menakut-nakutkan umat Islam dari melakukan amalan di bulan rejab. Alasannya, hadis yang berkaitan dengan kelebihan bulan rejab adalah .palsu Sedangkan kepalsuan yang didakwa hanya berdasarkan kepada pendapat satu riwayat hadis dan pandangan seorang ulamak sahaja. Iaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Soalnya, apakah pandangan ini mewakili dunia ?kesarjanaan Islam keseluruhannya .Ada pula yang sengaja mendatangkan dalil-dalil yang berat sebelah bagi mengikis keistimewaan bulan rejab Bahkan melarang umat Islam melakukan amalan mendekatkan diri kepada Allah dengan tuduhan hadis berkenaan semuanya palsu, taksub pahala dan sebagainya. Ayuh, bukalah sedikit ufuk minda kita untuk .menemui hakikatnya Bandingkan definisi, tafsiran dan keistimewaan rejab yang dikemukakan ini dengan dakwaan golongan yang menentangnya. Penulis menghidangkan hakikat Rejab dan keistimewaanaya menerusi kitab al-Ghunyah li .thalib Thariq al-Haq karangan Syeikh Abd Qader al-Jaylani Beliau merupakan Sultan para Wali dan terkenal sebagai seorang ulamak yang menghimpunkan ilmu zahir dan batin. Beliau juga terkenal dengan pakar hadis di zamannya. Keilmuan dan keimaman beliau turut .diperakui sendiri oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah dan seluruh cendikiawan Islam Pendekatan Dalam memahami selok-belok rejab kita perlu cermat membuat penilaian terhadap sumber-sumber yang .berkaitan dengannya Tegasnya, Al-Qur’an, al-Hadis, pandangan ulamak muktabar dan fatwa berkaitan perlu dipersembahkan secara jujur dan telus. Ia boleh membantu kita dalam memahami kes berkaitan dan memberi justifikasi yang .jelas dalam pelaksanaan .Paling tuntas, kita tidak mencemuh dan menuduh mereka yang ikhlas melakukan kebaikan Apabila kita meneliti kepelbagaian sumber yang ada ditangan para ulamak, didapati rejab ada keistimewaannya yang tersendiri. Maka tidak hairanlah intisari (matan) hadis “Rejab bulan Allah, saya’ban .bulanku dan ramadhan bulan umatku..” disokong oleh ramai para ulamak muktabar Antaranya, Imam Hibbatullah bin Mubarak. Beliau meriwayatkan keistimewaan rejab berdasarkan sanadsanadnya yang jelas sebagaimana yang direkodkan oleh Syeikh Abd Qader al-Jaylani di dalam al-Ghunyah. .Oleh, amat baik jika diperhatikan siapa beliau dan bagaimana qualiti sanad-sanad yang diriwayatkannya Tambahan pula, matan hadis : “Rejab bulan Allah, saya’aban bulanku, Ramadhan bulan umatku…” tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an. Sebaliknya selari dengan perisytiharan Allah SWT pada surah al-Taubah .ayat 36 tentang empat bulan haram yang dimaksudkan : Rejab, Zulqaedah, Zulhijjah dan Muharam Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyifatkan Nabi SAW sendiri pernah menegaskan bahawa rejab itu adalah bulan Allah. Iaitu bulan Ahlullah. Dan dikatakan penduduk (mukmin) Tanah Haram itu Ahlullah kerana Allah yang memelihara dan memberi kekuatan kepada mereka.” (al-Qurtubi, Jami’ Ahkam al-Qur’an, hlm 326 )hanya 6 Imam Abu Daud pula membawa intisari hadis yang menampakkan kesaksian yang jelas tentang lafaz “saya’ban bulanku”. Buktinya beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qais dari Aisyah berbunyi : “Bulan yang paling disukai Rasulullah SAW ialah berpuasa di bulan saya’aban. Kemudian Baginda menyambung puasanya hingga ke Ramadhan.”(Sulaiman bin al-Asy’at al-Sijistani, Sunan Abu Daud, t.tahu, Dar al-Fikr : )Beirut , hlm 323 hanya 2 Imam al-Thabrani pula meriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahawa apabila tibanya bulan rejab, Baginda mendoakan : “Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan rejab dan saya’aban dan sampaikan (hayat) kami kepada bulan ramadhan.”(al- Thabrani, Mu’jam al-Ausath, 1415H, Dar al-Haramain : Qaherah, hlm 189 )hanya 4, no hadis : 3939 .Hadis ini turut dipersetujui Imam Ahmad di dalam Musnadnya m/s 259 hanya 1, hadis bernombor 2346 Imam al-Thabrani juga meriwayatakan dari Abu Hurairah ra bahawa Nabi SAW tidak menyempurnakan puasa sebulan selepas berlalunya ramadhan kecuali pada rejab dan saya’ban.” (ibid, hlm 161 hanya 9 no hadis : )9422 Jika sanad yang dibicarakan oleh Ibn Qayyim itu bermasalah dengan periwayatan Ibn Jahdam. Ianya tidak menggugurkan nilai keistimewaan rejab sama sekali. Ini kerana masih terdapat beberapa sanad yang lain .menjelaskan kelebihan bulan rejab

Al-Hafiz al-Haitsami di dalam Majma’ al-Zawa’id turut meriwayatkan tentang kelebihan bulan rejab. Walaupun dengan sanad-sanad yang dhaif, namun ia sudah memadai untuk menepati spesifikasi kelebihan untuk beramal dan meningkatkan hemah diri. Hal ini jelas sebagaimana yang diakui oleh para fuqaha’ dan .ahli hadis menerusi kenyataan Imam al-Nawawi di dalam kitab al-Arba’ien Lebih kukuh, Imam Muslim meriwayatkan dari Uthman bin Hakim al-Ansari beliau (Uthman) pernah menanyakan Said bin Jubayr ra tentang puasa rejab (pada bulan rejab). Said menjawab : “Aku mendengar Ibn Abbas ra mengatakan : “Rasulullah SAW berpuasa rejab sehingga kami menyangka Baginda tidak berbuka (terus-menerus berpuasa) dan Baginda berbuka sehingga tidak nampak berpuasa.”(Muslim bin )Hajjaj, Sahih Muslim,t.tahu, Dar Ihya Thuras al-Arabi : Beirut , hlm 811 hanya 2 Imam al-Nawawi mengatakan : “Apa yang zahir dari ucapan Sa’id bin Jubayr itu menjadi bukti bahawa tiada tegahan untuk berpuasa padanya (rejab) kerana (semata) bulan berkenaan. Bahkan kedudukannya sama mengikut baki bulan Islam yang lain. Dan tidak ada larangan (yang tsabit) untuk melakukan ibadat puasa di bulan rejab, tidak pula disunatkan kerana bulannya. Tetapi apa yang disunatkan ialah kerana kesunahan puasa tersebut.”(al- Nawawi, Syarh al-Nawawi ala Sahih Muslim, 1392, Dar Ihya’ Thuras al-Arabi : Beirut , )hlm 38 hanya 8 Imam Abu Thayyib al-Azhim juga mengatakan : “Di dalam Sunan Abi Daud direkodkan bahawa Nabi SAW menggalakkan kita untuk berpuasa di bulan-bulan yang haram. Dan rejab adalah salah satu darinya.”( Abu Thayyib al-‘Azhim, Aun al-Ma’bud bi Syarh Sunan Abi Daud, 1415H, Cetakan Kedua, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah ): Beirut , hlm 60 hanya 7 Al-Hakim pula meriwayatkan dari Nubaisyah ra : “Seorang lelaki menanyakan Nabi SAW, wahai Rasulullah! Kami memberi persembahan (kepada berhala) di zaman jahiliyah. Maka apa pula yang harus dilakukan di bulan rejab ini. Baginda menjawab : “Sembelihlah binatang ternakan kerana Allah di mana-mana bulan sekalipun. Lakukanlah kebaikan kerana Allah dan berilah makanan.” Imam Al-Hakim mengatakan : “Isnad hadis ini adalah sahih tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menerusi kitab Sahih mereka berdua.”(Abu Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ala Sahihain, 1990, Cetakan pertama, Dar al-Kutub al)Ilmiyyah : Beirut, hlm 263 hanya 4 Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam al-Syafi’ie berbunyi : “Telah samapai kepada kami bahawa alSyafi’ie mengatakan : “Sesungguhnya doa itu mustajab pada lima malam : malam jumaat, malam aidil adha, malam adil fitri, malam pertama bulan rejab dan malam nisfu saya’ban.”(al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, 1994, )Maktabah Dar al-Baz : Makkah al-Mukarramah, hlm 319 hanya 3 Di dalam Syuab al-Iman, Imam al-Baihaqi meriwayatkan lagi tentang keistimewaan bulan rejab. Hadis itu berbunyi : Allah telah memilih bulan rejab. Rejab adalah bulan Allah. Barangsiapa yang memuliakan bulan Allah sesungguhnya dia telah memuliakan perintah Allah. Barangsiapa yang memuliakan perintah Allah sesungguhnya dia akan dimasukkan ke syurga al-Naim..”(al- Baihaqi, Syu’ab al-Iman, 1410H, Cetakan pertama, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah : Beirut , hlm 374 hanya 3, no hadis 3814). Lihat juga hadis bernombor .3812 sebagai sokongan terhadap keistimewaan bulan rejab pada malam harinya Adapun hadis yang menunjukkan Nabi SAW melarang umatnya berpuasa di bulan rejab bukanlah satu larangan yang bersifat mutlak. Bahkan bertentangan dengan anjuran berpuasa sunat dalam Islam. Tambahan pula, hadis tersebut diriwayatkan oleh Daud bin ‘Atha al-Madani. Beliau merupakan perawi hadis yang dhaif. Para ulamak bersepakat mendhaifkan periwayatannya termasuk Imam Ibn Jauziy menerusi kitabnya al-‘Ilal al-Mutanahiyah (Ahmad bin Abu Bakar al-Kinani, Misbah al-Zujajah, 1403H, Dar al-‘Arbiah : )Beirut , hlm 78 hanya 2 Imam al-Zahabi memperakui hadis berkenaan pauasa rejab sebagai hadis yang marfuk. Hadis itu berbunyi : “Barangsiapa yang berpuasa satu hari dalam bulan rejab Allah SWT akan menulis baginya pahala puasa bagaikan setahun. Dan barangsiapa yang berpuasa dua hari dalam bulan rejab Allah SWT akan menulis baginya pahala puasa bagaikan dua tahun.” (al-Zahabi, Mizal al-I’tidal Fi Naqd al-Rijal, 1995, Cetakan )Pertama, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah : Beirut , hlm 417 hanya 4 Selain itu, al-Zahabi juga membawakan sanad yang mursal daripada Uthman bin Mathar, daripada Abd Ghafur bin Abd Aziz dari ayahnya tentang kelebihan berpuasa sehari dalam bulan rejab. (Ibid, hlm 70 hanya )5 no hadis : 5570 Tetapi beliau juga membawakan hadis palsu tentang puasa rejab yang berbunyi : “Barangsiapa yang berpuasa sehari di bulan rejab Allah kurniakan pahala baginya bagaikan berpuasa seribu tahun.” Imam alZahabi mengatakan : “Aku tidak mengetahui siapa (sebenarnya) yang mereka cipta hadis ini.” (ibid, hlm 197 )hanya 5 no hadis : 5973 Imam Ibn Hajar al-Asaqalani juga membentangkan pertikaian ulamak terhadap hadis kelebihan tentang puasa rejab yang bersumberkan riwayat Abd Malik bin Harun bin ‘Antarah. Katanya : “Darulquthni memandang Abd Malik dan ayahnya (Harun) sebagai dhaif. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Tetapi Yahya (Ibn Ma’in) menghukumnya sebagai pendusta. Abu Hatim menghukumnya sebagai matruk (ditinggalkan) hadisnya. Ibn Hibban menganggap dia sebagai pereka hadis...”(Ibn Hajar al-Asqalani, Lisan al-Mizan, 1986, )Cetakan ke-3, Muassasah al-A’lami : Beirut, hlm 71-72 hanya 4 no ind: 213 Imam al-Munawi ketika membawakan hadis kelebihan puasa rejab yang panjang menasihati kita dengan katanya : “Hadis-hadis ini terhadis apa yang ditemukan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, al-Sakhawi dan saya sendiri. Kebanyakkan dhaif. Barangsiapa yang ingin menghentikan perbincangannya dia boleh menilai pandangan ulamak (yang berkaitan dengannya). Barangsiapa yang ingin meneliti periwayatannya (telusurilah) rujuklah kepada pengarang yang berkaitan.” (al-Munawi, Fayd al-Qader, 1356H, Cetakan )Pertama, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra : Mesir, hlm 90 hanya 4

Rujukan perawi yang dipertikaikan Adapun berkenaan dengan Ibn Jahdham, pengkritik periwatannya tidak memperincikan siapa sebenarnya Ibn Jahdam yang dimaksudkan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Kitab-kitab biografi mencatatkan kepada kita beberapa nama Ibn Jahdham. Antaranya : Muhammad bin Jahdham, Jahdham bin Abdullah, Abu Muadz Jahdham bin .Abd Rahman, Ubaidillah bin Jahdham dan Abu Hassan Ali bin Abdullah bin al-Hassan al-Hamazani Penjelasan Perawi Imam Ibn Hibban meriwayatkan lima hadis dari Muhammad bin Jahdham yang dimaksudkan penulis.( Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, hlm 443 hanya 2, hlm 582 hanya 4, hlm 194 hanya 7, hlm 96 hanya 8, hlm 193 )hanya 11 Manakala al-Hakim meriwayatkan empat hadis di dalam kitab Mustadraknya daripada Muhammad bin Jahdham dan satu hadis lagi bersumberkan Jahdham bin Abdullah al-Qaisiy. (al-Hakim, al-Mustadrak ala )sahihain, hlm 573 hanya 4 Imam Abu Daud meriwayatkan satu hadis dari Muhammad bin Jahdham berkenaan dengan zakat fitrah. Kenyataan boleh dirujuk paha hadis yang bernombor 1612 melalui Sunannya. (Abu Daud, Sunan Abu Daud, )t.tahu, Dar al-Fikr : Beirut , hlm 112 hanya 2 Imam al-Tirmidzi meriwayatkan pula meriwayatkan dua hadis dari Jahdham bin Abdullah menerusi Sunannya. Perhatikanlah hadis bernombor 1563 dan 3235 di dalam Sunannya (al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, )t.tahun, Dar Ihya’ Thuras al-Arabiy : Beirut , hlm 132 hanya 4 dan hlm 368 hanya 5 Imam al-Baihaqi turut meriwayatkan hadis daripada Jahdham bin Abdullah bin Badr menerusi Sunan alKubra. Rujuklah hadis bernombor 12327 sebagai pemerincian. (al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, 1994, Maktabah )Dar al-Baz, hlm 265 hanya 6 Selain itu, Muhammad bin Jahdham dan Jahdam bin Abdullah juga merupakan perawi yang disenaraikan dalam rangkaian sanad-sanad Imam Ibn Majah, Imam AbdRazzaq, Imam Abu saja’far al-Thahawi, Imam .Ahmad, al-Thabrani dan lain-lain Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan Muhammad bin Jahdham merupakan orang suruhan Ibn Umar yang tsiqah. Dan beliau perawi al-Bukhari tetang zakat fitrah.(Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, 1379, Dar al)Makrifah : Beirut , hlm 368 hanya 3 Manakala, di dalam kitab al-Kuna wa al-Asma, pengarangnya membawakan biografi Abu Muadz Jahdham bin Abd Rahman. Beliau seorang perawi yang meriwayatkan dari Ikrimah. Dan Muhammad bin Yazid dan Ubbad bin Awwam menagmbil hadis darinya.(Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-Kuna wa al-Asma, 1404H, Matbaah )Jamiah Islamiyah Madinah al-Munawwarah, hlm 775 hanya 1 Di dalam kitab al-Muntaqa fi sard al-Kuna diperjelaskan pula tentang Ubaidillah bin Jahdham yang meriwayatkan dari Qadhi Syuraih. Periwayatannya diambil pula oleh Jarir bin Hazm.(al-Zahabi, al-Muntaqa fi )sard al-Kuna, 1408H, Matbaah Jamiah Islamiyah Madinah al-Munawwarah, hlm 153 hanya 1 Manakala ada seorang lagi Ibn Jahdham yang diperkatakan. Iaitu Abu Hassan Ali bin Abdullah bin al-Hassan al-Hamazani. Beliau merupakan salah seorang Syeikh Imam al-Kabir Syeikh Sufiyyah di Makkah alMukarramah. Demikian menurut terjemahan biodata yang dibuat oleh Imam al-Zahabi menerusi kitab Siyar .A’lam al-Nubalak, hlm 275 hanya 17 Meriwayatkan daripada beliau ialah Abi Hassan bin Salamat al-Qaththan, Ahmad bin Uthman al-Adami, Ali bin Abi al-Aqab dan Khalq. Dia bukanlah seorang yang tsiqah. Bahkan ditohmah dengan pelbagai musibah. Ibn Khairun mengatakan : “Dikatakan bahawa beliau mendustakan hadis. Khabar tentangnya telah kusebutkan di dalam kita al-Tarikh wa al-Mizan”. Beliau meninggal dunia tahun 441H.”(al-Zahabi, Siyar A’lam )al-Nubalak, 1413H, Muassasah al-Risalah : Beirut , cetakan ke-9, hlm 275 hanya 17 Ibn Jauziy al-Hanbali (bukan Ibn Qayyim al-Jauziyyah) ketika mengulas hadis berkenaan solat al-Raghaib (periwayatan) Ibn Jahdham mengatakan : “Hadis ini direka-reka dan mereka (ulamak hadis) menuduh Ibn Jahdham melakukannya dan menisbahkan beliau dengan berdusta.”(al- Zahabi, Mizan I’tidal fi Naqd al-Rijal, )hlm 162 hanya 8 Pendapat ini berbeza dengan pendapat Imam Abd al-Karim al-Qazwini. Di dalam Tadwin fi Akhbar al-Qazwin beliau mencatatkan : “al-Kayya Syarwiyyah di dalam Tabaqat Ahli Hamadan mengatakan bahawa Abu Hassan Ibn Jahdham merupakan seorang yang tsiqah. Beliau seorang yang dikenali dengan ilmu hadis dan meninggal dunia 407H.” (Abd al-Karim al-Qazwini, al-Tadwin fi Akhbar Akhbar al-Qazwin, 1987, Dar al-Kutub )al-Ilmiyyah: Beirut, hlm 370 hanya 3 Al-Ajlouni pula pernah menyebut satu riwayat dari Ibn Jahdham ini. Di dalam kitab Kasyf al-Khafa’ li Muzil alIlbas beliau memuatkan satu riwayat dari Abu Hassan Ali bin Abdullah bin al-Hassan (Ibn Jahdham) daripada Abi Muhammad al-Hariri berkenaan dengan hikmah Ilahiyyah. Imam al-Ajlouni tidak menarafkan .periwayatan Ibn Jahdham ini. Keterangan boleh dirujuk kepada hadis bernombor 3124 Kesimpulan Berdasarkan kepada keterangan di atas, jelaslah kepada kita bahawa rejab mempunyai pengertian dalam

kelasnya yang tersendiri. Sumber-sumber hukum melalui Al-Qur’an, al-Hadis dan keterangan para ulamak Salaf pula memberitahu kita bahawa di sana terdapat hadis-hadis yang sahih, hasan, mursal, marfuk, dhaif, .dhaif jiddan, wahin (amat lemah) dan palsu seputar rejab Oleh itu, setiap isu dan dalil harus difahami secara menyeluruh lagi mendalam agar kita tidak tersasar dari .landasan yang benar Dalil-dalil yang jelas, terang lagi bersuluh sepatutnya diamalkan. Manakala dalil-dalil yang lemah boleh dijadikan bahan sokongan dan penambahbaikan dalam sesuatu amalan. Manakala dalil-dalil yang palsu seharusnya ditinggalkan. Bahkan perlu diperjelaskan kekurangan dan kesannya terhadap mutu periwayatan, .penghujahan dan amalan Terbukti juga kepada kita bahawa satu sanad dan satu pendapat belum baligh untuk dijadikan asas pemutusan sesuatu hukum. Apatah lagi untuk digunakan sebagai anjakan bagi memberi was-was atau menakut-nakutkan umat Islam melakukan amalan tambahan bagi mendekatkan diri kepada Allah. Walhal, .kita sendiri tidak berganjak kemana-mana dengan penghujahan dan kefahaman kita Justeru, disamping penguasaan ilmu, kita perlu warak dalam mencari pendekatan dan membuat penilaian terhadap sesuatu perkara. Ini penting supaya kredibiliti kita terpelihara. Dalam masa yang sama mampu .memberi input membina untuk Islam dan umatnya Sempena sepertiga rejab yang mulia. Renunglah, setakat mana ilmu kita? Berapa banyak yang diamalkannya. Dan dimana pula keikhlasannya. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan, kita perlu berusaha memahaminya. Jangan sesekali cuba menghalang kebaikan. Barangsiapa cuba menghalang mereka yang ikhlas melakukan kebaikan, memperbaiki amalan dan melatih diri menuju Allah, Allah juga .akan menghalang perjalanan hidupnya Alangkah manisnya apabila kita dapat menyatukan ibadat solat, puasa, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, qiyam, bersedekah dan lain-lain kebaikan di bulan rejab. Semoga amalan rejab ini menjadi pemangkin untuk mereka yang benar-benar dahagakan kebesaran dan keagungan Allah. Pencarian hakikat rejab sebenarnya bermula dan berakhir dengan kesucian hati kita. Sucikan suapan, pakaian dan perbuatan kita. Insya Allah sinar keagungan rejab mampu menjadi milik kita secara hakikatnya