Kitab Usuluddin : Sifat 20 (Aras 1

)
Kewajipan Mempelajari dan Mengajar Ilmu Tauhid (Ahli Sunnah wal Jama'ah) Kata Ibnu Al-Qayyim: "Dan wajib atas ibu bapa bahawa adalah awal-awal barang yang diperdengarkan akan kanak-kanak itu ma'rifatullah dan tauhid akan Allah. Dan bahawa diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus padaNya. Dan diajarkan pula bahawasanya Nabi Muhammad itu diperanakkan di Makkah dan dibangkitkan dia jadi Rasul pun di dalam negeri Makkah, kemudian berpindah ia ke Madinah dan wafat ia di dalam negeri Madinah jua. Dan namanya Muhammad anak 'Abdullah anak 'Abdul Muththolib anak Hasyim." (Kitab 'Aqidatun Najin: ms 13) Berkata Syeikh Wan 'Ali Kutan di dalamnya kitab Zahratul Murid: "[Faedah] wajib atas wali mengajar akan kanak-kanaknya barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah dan bagi RasulNya, dan segala Qawa’idul Islam (‫قواعد‬ ‫ .)السلم‬Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan isterinya dan makhdum (‫)مخدوم‬ mengajar akan khadamnya dan penghulu mengajar akan hambanya akan demikian itu." Berkata Al-'Allamah Muhammad Mukhtar ibn 'Atorid di dalam kitabnya Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah Wal-Jama'ah: "Ketahuilah, bahawa wajib ke atas setiap orang yang aqil (‫ - عقل‬berakal) dan baligh mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah  sifat-sifat yang mustahil bagi Allah  dan sifat yang , harus bagiNya. Begitu juga wajib ke atasnya mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dan sifat yang harus bagi mereka." Berkata Syeikh Ahmad Al-Fatoni di dalam kitabnya Faridatul Faraid fi 'Ilmil 'Aqaid: "[Maka wajib] pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, mengetahuikan segala yang wajib pada aqal pada hak Tuhan kita, dan barang yang mustahil atasNya, dan barang yang harus bagiNya. [Dan demikian] wajib atasnya mengetahuikan barang yang wajib pada hak segala Rasul ‫ ,عليهم الصلة والسلم‬dan barang yang mustahil atas mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu." Berkata Syeikh Isma'il Ibn 'Abdul Qadir Al-Fatoni di dalam kitabnya Syarah Bakuratul Amani: "(Dan) wajib atas yang pandai daripada kita oleh bahawa (mengajarkan orang-orang) yang (di dalam perintah kita) seperti anak-anak kita dan isteri-isteri dan hamba-hamba sahaya dan khadam-khadam kita demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita (dengan) jalan (tafshil) hurai satu-satu pada sekalian (itu dua puluh perkara daripada) perkara-perkara (yang wajib) bagi Allah Ta'ala pada 'aqal ( dan dua puluh) perkara (daripada) perkara-perkara (yang mustahil) padaNya (dan satu) bangsa (yang harus) padaNya ........." Berkata Syeikh Zainal 'Abidin Bin Muhammad Al-Fatoni (Tuan Minal) di dalam kitabnya Miftahul Murid Fi 'Ilmit Tauhid: "[Dan wajib] atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syara’ mengenal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus bagiNya. [Dan] demikian lagi wajib atasnya mengenal seumpama yang demikian itu pada haq Rasul ‫عليهم‬ ‫".الصلة والسلم‬ Berkata Tuan Haji Ahmad Bin 'Abdur Rauf Melaka di dalam nazamnya: "Allah Allah 'Azza wa Jalla Tuhan kami * Kami minta ampun akan dosa kami Dengan Allah kami mula nazam ini * Sebab dengan Dia jadi kitab ini

Dan lagi hukumnya orang ...... ... jika ia mati maka mati ia atas agama kafir dan sebahagin ulama’ mengatakan mereka itu sudah sah imannya tetapi jika ia tidak belajar betul-betul sampai ia boleh mengeluarkan dalil maka berdosa ia... Soal: Dan mana had ilmu Usuluddin yang fardhu menuntut dia.. dan mana had ilmu Fiqah yang fardhu menuntut dia. maka ditakuti mati atas agama kafir...... sum’ah..... iaitu dengan sekira-kira yang mengesahkan akan amalnya. maka mereka itu telah dipertikaikan oleh dua pendapat ulama’. kerana mengenal Allah  itu wajib ‘aini atas tiap-tiap mukallaf yang ‘aqil baligh lelaki dan perempuan dan wajib atas ibu bapa atau penjaga atau suami mengajar akan anaknya atau orang yang dibawah jagaannya atau isterinya yang tidak pandai mereka akan sifat dua puluh. iaitu mengetahui sekadar barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus kepada Tuhan kita  dan seperti demikian inilah kepada segala Rasul dengan sekira-kira yang mengesahkan akan . ‘ujub. dan mana had ilmu Tasowuf yang fardhu ia menuntut dia? Jawab: Adapun had ilmu Usuluddin itu yang fardhu menuntut dia itu.... kata sebahagian ulama’ mereka itu tidak sah lagi imannya.. seperti riya’... iaitu tiga ilmu: Pertama: Ilmu Usuluddin dan Kedua: Ilmu Fiqah dan Yang ketiga: Ilmu Tasowuf.. Dan lagi haram menuntut ilmu fardhu kifayah sebelum mengetahui ilmu fardhu ‘ain.... imannya. Jika mereka pandai sifat dua puluh tetapi tidak tahu mengeluarkan dalil.. takabbur dan sebagainya yang dicela oleh syara’...." Berkata Al-Fadhil Muhyiddin Muhammad Ghazali Ibn Haji ‘Abdullah di dalam kitabnya Panduan Sifat Dua Puluh: " . .." Berkata Asy-Syeikh Muhammad Solih ibn ‘Abdullah Mengkabaui di dalam kitabnya Kasyaful Asrar: Soalan: Dan mana ilmu fardhu ‘ain menuntut dia beri kami jawabnya? Jawab: Bermula ilmu yang fardhu ‘ain menuntut dia itu.. Soal: Dan apa kata kamu pada orang yang beramal dengan tiada mengetahui ilmu yang tiga perkara itu? Jawab: Sabda Nabi j: “Tiada sekali diterima segala amal ibadatnya dan jikalau mengerjakan haji sekalipun”. seperti mengetahui akan segala syaratnya dan segala rukunnya dan segala yang membatalkan dia. haramlah berbuat (sembahyang) sunat sebelum habis qadha’ sembahyang (fardhu) yang luput dengan tiada uzur. [Dan] adapun had ilmu Fiqah yang fardhu ‘ain menuntut dia.. ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dan RasulNya dan dikehendaki dengan mengenal itu mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala yang harus.. kerana mereka yang tidak pandai sifat dua puluh mereka itu tidak mengenal Tuhan. [Dan] adapun had ilmu Tasowuf fardhu ‘ain menuntut dia dengan sekira-kira mengetahui akan yang membatalkan akan pahala amal ibadatnya.." Berkata Syeikh 'Abdul 'Aziz Ibn Isma'il Al-Fatoni di dalam kitabnya Al-Mishbah Al-Munir Fi Ma'rifatillah Al-Qadir: "Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardhu 'ain.. misalnya seperti seorang berhutang qadha’ sembahyang (fardhu) luputnya dengan tiada uzur........Hai saudara kami khabar akan kamu * Mengenal Allah Fardhu 'Ain atas kamu Sabda Nabi awaluddin ia ma'rifah * Bukan Solat bukan Shiyam bukan Zakat Dan yang wajib bagi Allah dua puluh * Jangan kurang jalan lalai bebersungguh .

nescaya dituntut daripadanya oleh syara’ mengenal rukun lima belas yang mengandung ma’rifah Allah . (3) Ilmu Batin dan dinamakan akan dia ilmu Tasawwuf...” Lihat kenyataan Syeikh Al-Azhar: 2011 ‫الثنين 40 ابريل‬ ‫مصرحا بأن عقيدته أشعرية صوفية. iaitu lima perkara daripada rukun Islam dan enam perkara daripada rukun Iman dan empat perkara daripada rukun syahadah (‫"... kerana meninggalkan menuntut ilmu yang fardhu ‘ain. hai tolib! Bahawasanya apabila ‘aqil baligh seorang anak adam.الشعرى والماتريدى وفقه الئمة الربعة وتصوف المام الجنيد‬ [Dr Ahmad al-Tayyib menegaskan bahawa akidah al-Azhar yang mulia adalah akidah Imam Asyari dan al-Maturidi. maka yang dimaksudkan dengannya ialah fahaman atau fatwa yang diajar oleh Imam Al-Asy’ari dan Al-Maturidiyah...)شهادة‬ Dan kata Sayyid 'Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Tsamin: "Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardhu 'ain yang dituntut akan dia itu tiga perkara: (1) Ilmu Tauhid dan dinamakan akan dia ilmu Usuluddin.. tiada sah jadi wali nikah dan jadi saksi nikah kerana fasiqnya... . serta dengan beliau memberi peringatan tentang adanya langkah-langkah untuk merosakkan/memusnahkan pemikiran mengikut kaedah al-Azhar yang menengah dan seimbang yang al-Azhar menjaganya selama lebih daripada seribu tahun] ‫وبدون أن يقدم دليل ً اتهم الدكتور أحمد الطيب السلفيين في الهجوم على الضرحة وما يسمى‬ ّ ‫“مقامات الولياء”، وقال وفق صحيفة “الهرام”: “هذا العمل يخالف صحيح السلم‬ ... شيخ الزهر يصف السلفيين بالخوارج‬ ً ‫أقر الدكتور أحمد الطيب شيخ الزهر أن عقيدة الزهر الشريف هى عقيدة :مفكرة السلم‬ ‫.. dan tasawwufnya adalah tasawwuf imam al-Junaid] ‫وفي هجوم جديد على السلميين ادعى الدكتور الطيب أن من أسماهم “السلفيين الجدد” هم‬ ‫خوارج العصر، محذرا من وجود مخطط لختطاف الفكر والمنهج الزهرى الوسطى المعتدل الذى‬ ً ‫. .. fiqhnya ialah fiqh imam empat mazhab." (Hidayatus Salikin Fi Suluki Muttaqin) Berkata Sayyid Murtadha Al-Zabidi  pengarang kitab Ittihaf Al-Saadah Al. syarahan bagi kitab Ihya’ Ulumiddin karangan Imam Ghazali : ُ ْ َ َ ‫.Muttaqin (Jld 2 H: 8).. (2) Ilmu Syarak dan dinamakan akan dia ilmu Fiqh.حافظ الزهر عليه لكثر من ألف عام‬ [Dalam satu serangan baru ke atas setengah golongan Islam (yang bercanggah dengan alAzhar) Dr Al-Tayyib mendakwa bahawa mereka yang menamakan diri mereka itu ‘Golongan Salafi yang “Strict”/Ketat) mereka itu adalah Khawarij zaman ini.إ ِذا أ ُطْل ِق أ َهل السن ّة فال ْمرادُ ب ِه ا ْل َشاعرةُ وال ْمات ُري ْدي ّة‬ ُ ِ ِ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ َ ِ ّ “Apabila disebut Ahli Sunnah wal Jama’ah..meninggalkan fardhu itu fasiq hukumnya... Berkata Syeikh Jalaluddin bin Kamaluddin Acheh di dalam Kitabnya Hidayatul ‘Awam: "[Bermula] ketahui olehmu....

Sekurangkurang Sifat Kamalat yang wajib dipelajari dan ditahkik dengan tafsil bagi Allah Taala adalah 20 sifat : . yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil (satu persatu dengan terperinci yakni wajib mendatangkan dalil aqal dan naqal).ً ‫وأن الزهر سيبقى أشعرى المذهب ومحافظا على الفكر الصوفى الصحيح الذى انتمى إليه‬ ‫.t. Allah Taala mempunyai sifat-sifat kamalat tidak terhingga bilangannya.w.“عشرات من شيوخ الزهر على مدى تاريخه‬ …Dan al-Azhar akan kekal dengan mazhab al-Asy’ari dan menjaga pemikiran sufi yang sohih yang yang dinisbahkan kepadanya berpuluh-puluh daripada syaikh-syaikh Azhar dalam perjalanan sejarahnya Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.

t. Kepercayaan bahawa wujudnya Allah s.w. Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun ) Maka Qadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati ) tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala.w.w. Qadim Idhafi ( Terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak ) 4.t. bersifat Qidam maka jadilah ia qadim. Maka wujud ( Ada ) – disisi Imam Fakhru Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia a'in maujud dan bukan lain daripada a'in maujud . menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Setengah ulama menyatakan bahawa kedua-dua perkataan ini sama maknanya iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. iaitu tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassan Al-Ashaari wujud itu 'ain Al-maujud . yang bermaksud : " Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan……………" ( Surah Luqman : Ayat 25 ) SIFAT SALBIAH 2.w. kerana wujud itu zat maujud kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. maka hukumnya adalah mustahil dan batil. Qidam Ertinya Sedia Pada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah s. Jika sekiranya Allah Ta'ala tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada empat bahagian : 1. . Maka qadim itu khas dan azali itu am. Wujud Ertinya Ada Iaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengan tiada) . Dan bagi tiap-tiap qadim itu azali tetapi tidak boleh sebaliknya.w. yang demikian tidak dapat tidak keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu.t kerana Allah s. bukan sahaja di sisi agama Islam tetapi semua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada. Qadim Zati ( Tiada permulaan zat Allah Ta'ala ) 3.t. Firman Allah s. Di dalam Ilmu Tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim iaitu Azali. Maka apabila disebut Allah s. Qadim Sifati ( Tiada permulaan sifat Allah Ta'ala ) 2.t.SIFAT NAFSIAH 1.

Luh Mahfuz . Adapun yang lain daripada Allah Ta'ala .w. Pada hakikat nya adalah menafikan Allah Ta'ala menyerupai dengan yang baharu pada zatnya . Sifat Sama' ( Maha Mendengar) bagi Allah Ta'ala berta'aluq ia pada segala maujudat tetapi bagi mendengar pada makhluk hanya pada suara sahaja.tiada bertempat dan tiada dalam masa. . itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak ). Ertinya : Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. maka perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan thabit ( tetap ) secara yang layak dengan Allah Ta'ala Yang Maha Suci daripada berjisim dan Maha Suci Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang baharu. tiada berpihak .t itu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Mukhalafatuhu Ta'ala Lilhawadith. berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya. Disini nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada tiga bahagian : 1. Qiamuhu Ta'ala Binafsihi Ertinya : Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya . Neraka. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah s. Sesungguhnya zat Allah Ta'ala bukannya berjirim dan bukan aradh Dan tiada sesekali zatnya berdarah.t. 5.w. Roh. Baqa' Ertinya Kekal Sentiasa ada. Pada zat .w.w. tumbuh-tumbuhan .w.t menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk . Perkara –perkara tersebut kekal secara mendatang tatkala ia bertakluq dengan Sifat dan Qudrat dan Iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Pada hakikatnya ialah menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. sifat atau perbuatannya sama ada yang baru . Qalam. 2. kekal ada dan tiada akhirnya Allah s. berdaging . Ada permulaan tetapi tiada kesudahan iaitu seperti Arash . Sesungguhnya di dalam Al-Quraan dan Al-Hadith yang menyebut muka dan tangan Allah s. Segala jisim semuanya binasa melainkan 'ajbu Az-zanabi ( tulang kecil seperti biji sawi letaknya di tungking manusia. bertulang dan juga bukan jenis leburan . ada yang kekal dan tidak binasa Selama-lamanya tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki ( yang sebenar ) Bahkan kekal yang aradhi ( yang mendatang jua seperti Arasy. Luh Mahfuz. Dan sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu kerana sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali dan melengkapi ta'aluqnya. .t.3. yang telah ada atau yang belum ada. Jasad semua nabi-nabi dan jasad orang-orang syahid berjihad Fi Sabilillah yang mana ianya adalah kekal aradhi jua.t. sifatnya atau perbuatannya. syurga dan lain-lain lagi.t .w. Ada permulaan dan ada kesudahan iaitu segala makhluk yang lain daripada perkara yang diatas tadi 4. Allah s. 3. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri ( pada zat ) dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Syurga. Allah s. Kursi. jisim atau jasad para Nabi dan Rasul ). Tiada permulaan dan tiada kesudahan iaitu zat dan sifat Alllah s.

pada perbuatan iaitu menafikan Kam Muttasil pada perbuatan ( menafikan bilangan yang bercerai –cerai pada perbuatan ) iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Allah bahkan segala apa yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Allah s. pada zat itu iaitu menafikan Kam Muttasil pada Zat ( menafikan bilangan yang berhubung dengan zat ) seperti tiada zatAllah Ta'ala tersusun daripada darah . 5. Maha Terkaya daripada mengambil apa-apa manafaat di atas kataatan hamba-hambanya dan tidak sesekali menjadi mudharat kepada Allah Ta'ala atas sebab kemaksiatan dan kemungkaran hamba-hambanya.t menjadikan sesuatu ( segala makhluk ) adalah kerana kelebihan dan belas kasihannya bukan berhajat kepada faedah. pada sifat dan pada perbuatan.t.w.w. Apa yang diperintahkan atau ditegah pada hamba-hambanya adalah perkara yang kembali faedah dan manafaatnya kepada hamba-hambanya jua.t dan tidak sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya hanya pada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Allah s. daging . 3.w. 2. Makna Esa Allah s.t. Makna Esa Allah s. Terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikannya iaitu segala jirim.Allah s.w.w.a.t.t. tulang . ( Segala zat yang baharu ) 4. Al – Wahdaniyyah.w. yang bermaksud : " Barangsiapa berbuat amal yang soleh ( baik ) maka pahalanya itu pada dirinya jua dan barangsiapa berbuat jahat maka balasannya ( seksaannya ) itu tertanggung ke atas dirinya jua ".w.t pada sifat iaitu menafikan Kam muttasil pada Sifat ( menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya ) iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua qudrat dan menafikan Kam Munfasil pada sifat ( menafikan bilangan –bilangan yang bercerai pada sifat ) iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah s.urat dan lain-lain.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikannya terbahagi kepada empat bahagian : 1. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya iaitu segala aradh ( segala sifat yang baharu ). yang Maha Sempurna.t sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat atau jahat rupanya tiada pada hakikat-nya seperti kufur dan maksiat sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya . pada sifat dan pada perbuatan sama ada bilangan yang muttasil ( yang berhubung ) atau bilangan yang munfasil (yang bercerai). Terkaya daripada yang menjadikannya dan berdiri ia pada zat iaitu sifat Allah Ta'ala. . Makna Esa Allah s.w.semuanya perbuatan Allah s. Ertinya : Esa Allah Ta'ala pada zat . 2.t. Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikannya iaitu zat Allah s.w. Dan menafikan Kam Munfasil pada zat (menafikan bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala) seperti tiada zat yang lain menyamai zat Allah Ta'ala. Firman Allah s. ( Surah Fussilat : Ayat 46 ) Syeikh Suhaimi r.t.w. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat .

t. memberi bekas pada mengadakan meniadakan tiap-tiap sesuatu.Kepercayaan dan iktiqad manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai. Dan tertolak segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang menjejaskan serta merosakkan iman. Pada hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali yang thabit ( tetap ) berdiri pada zat Allah s. tetapi ada perbuatan yang di sengaja pada zahir itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas sebenarnya sengaja hamba itu daripada Allah Ta. yang mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada bersetuju dengan iradah.w. Kam Muttasil pada zat. Maksudnya orang yang beriktiqad akan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat semuanya terbit atau berpunca daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri dan sedikitpun tiada bersangkut-paut dengan kuasa Allah s. Adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan. 2) Iktiqad Jabariah : Perkataan Jabariah itu nisbah kepada Jabar ( Tergagah ) dan maksudnya orang yang beriktiqad manusia dan makhluk bergantung kepada qadak dan qadar Allah sematamata ( tiada usaha dan ikhtiar atau boleh memilih samasekali ). 8. 2.t. Maka pada segala makhluk ada usaha dan ikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin dan ikhtiar serta usaha hamba adalah tempat pergantungan taklif ( hukum ) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan ( ada pahala dan dosa ). Al – Iradah : Ertinya : Menghendaki Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala . Kam Muttasil pada sifat. sifat dan perbuatan Allah s. Kam Munfasil pada sifat.w. Kam Munfasil pada zat.w. 1) Iktiqad Qadariah : Perkataan qadariah iaitu nisbah kepada qudrat . 3.Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala bersifat Wahdaniyyah dan ternafi bagi Kam yang lima itu iaitu : 1.t. Al – Qudrah : Ertinya : Kuasa qudrah Allah s. Maka tiada zat yang lain . 5. 3) Iktiqad Ahli Sunnah Wal – Jamaah : Perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaahialah orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang-orang Islam iaitu beriktiqad bahawa hamba itu tidak digagahi sematamata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya.w. 4. Sebenarnya adalah sifat yang qadim lagi azali thabit berdiri pada Zat Allah Ta'ala yang menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mumkin . Maksudnya menentukan segala mumkin tentang adanya atau tiadanya. Fikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan iktiqad.t . SIFAT MAANI 6. sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat .ala jua. Kam Munfasil pada perbuatan. hanya usaha dan ikhtiar pada jalan menjayakan sesuatu .

Maka Ilmu Allah Ta'ala Maha Luas meliputi tiap-tiap sesuatu di Alam yang fana' ini. Al – Ilmu : Ertinya : Mengetahui Allah Ta'ala . yang bermaksud : " Janganlah kamu lupakan nasib ( bahagian ) kamu di dalam dunia " . Iaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atau yang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. ( Surah An-Nisa'a . zahir atau tersembunyi dan sebagainya. kaya .Ayat 163 ) 13 .yang selayaknya menghendaki tiap-tiap sesuatu apa yang diperbuatnya. terang atau gelap . Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta'ala. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta’ala . Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada Zat Allah Ta’ala. tidak bersuara dan sebagainya. Al – Hayat . ( Surah Al – Qasash : Ayat 77 ) Kesimpulannya ialah umat Islam mestilah bersungguh-sungguh untuk kemajuan di dunia dan akhirat di mana menjunjung titah perintah Allah Ta'aladan menjauhi akan segala larangan dan tegahannyadan bermohon dan berserah kepada Allah s. Allah Ta'ala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yang tersembunyi. jauh atau dekat . Allah Ta'ala wajib bersifat Maha Melihat sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak . Ertinya : Hidup Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Mengetahui akan segala sesuatu sama ada perkara Itu tersembunyi atau rahsia dan juga yang terang dan nyata. Al . Umat Islam beriktiqad akan segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku adalah dengan mendapat ketentuan daripada Allah Ta'ala tentang rezeki .w.Samu’ Ertinya : Mendengar Allah Ta'ala. 10. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada ( thabit ) qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta'ala. jahat .t. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud : " Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". Sama’ Bashar dan Kalam. miskin dan sebagainya serta wajib pula beriktiqad manusia ada mempunyai nasib ( bahagian ) di dalam dunia ini Sebagaimana firman Allah s.w. Ilmu .t. Tiada terhijab ( terdinding ) seperti dengan sebab jauh . baik . iradat . ( Surah Ali Imran . 11. umur . Al – Kalam . Segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat Idrak ( pendapat ) Iaitu : sifat qudrat . Firman Allah Ta'ala yang bermaksud : " Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan". bising . bersuara . 9.Ayat 148 ) 12. Maksudnya nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yang Maujud (ada) atau yang Ma'adum ( tiada ). Al – Bashar Ertinya : Melihat Allah Ta'ala .

( Surah Taha . Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala ... 5. maka ia menunjukkan atas yang wajib. iaitu lain daripada sifat Qudrat. 2. ( Surah Al-Mai'dah . Menunjuk kepada 'amar ( perintah ) seperti tuntutan mendiri solat dan lain-lain kefardhuan.Ertinya : Berkata-kata Allah Ta'ala. Menunjuk kepada wa'ad ( janji baik ) seperti orang yan taat dan beramal soleh akan dapat balasan syurga dan lain-lain..".Kaunuhu 'Aliman Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala .Kaunuhu Haiyan Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Hidup... 17..".. Tetapi ia berbagai-bagai jika dipandang dari perkara yang dikatakan iaitu : 1....Ayat 73 ) Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud : " Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu". tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum .... tiada tuhan melainkan Aku . Shaffaat – Ayat 96 ) Kalam Allah Ta'ala itu satu sifat jua tiada berbilang. iaitu lain daripada sifat Iradat. tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum . 15. .Ayat 14 ) Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud :" .. Menunjuk kepada nahyu ( tegahan ) seperti tegahan mencuri dan lain-lain larangan...... SIFAT MAKNAWIYAH 14.... Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Kaunuhu Qadiran : Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan. iaitu lain daripada sifat Al-Ilmu. yang qadim lagi azali .Kaunuhu Muridan : Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. 3.( kata orang Nasrani ) bahawasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala . tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum . berdiri pada zat Allah Ta'ala. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada . Menunjuk kepada wa'ud ( janji balasan seksa ) seperti orang yang menderhaka kepada ibubapa akan dibalas dengan azab seksa yang amat berat.. 4. ( Surah Ash.. Menunjuk kepada khabar ( berita ) seperti kisah-kisah Firaun dan lain-lain. Ssebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud : " Aku Allah . 16.

. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. iaitu lain daripada sifat Qudrat. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. 19. iaitu lain daripada sifat Sama'. iaitu lain daripada sifat Bashar. tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum. iaitu lain daripada sifat Hayat. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala.Kaunuhu Sami'an Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud. tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum . 20. 18. tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum .Kaunuhu Bashiran Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum .Kaunuhu Mutakalliman Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Berkata-kata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful