WANITA DAN SUKAN

Peranan gender dalam masyarakat 1.1 Isu gender, konflik peranan,persamaan taraf - tiada masa - Masalah pengangkutan - Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam - Kekurangan duit sendiri - Halangan budaya kerana kerja - Kurang yakin pada diri sendiri - Imej diri - Kurang mendapat dorongan - Pakaian dan peralatan yang diperlukan - Kawalan sosial - Hal-hal agama dan bangsa b. Perkembangan Penyertaan Wanita Dalam Sukan - sekolah- kebangsaan - antarabangsa c. Sumbangan Wanita Dalam Perkembangan Sukan - penyokong - atlet - pegawai - jurulatih - pemasaran perniagaan - kerjaya

budaya dan negara. Kategori tersebut adalah: (1) Wanita dan Kemiskinan (3) Wanita dan Kesihatan (5) Wanita dan Peperangan (2) Wanita. 2.000 wanita India pada tahun 1986-87. ugama. seorang transeksual juga ingin mengambil tindakan mahkamah terhadap Persatuan Tenis Amerika syarikat kerana menghalangnya mengambil bahagian dalam kejohanan tenis Terbuka US kerana dirinya seorang transeksual. Maka ³Beijing Declaration and Platform for Action´ telah memperkukuhkan lagi peranan CEDAW sebagai undang-undang antarabangsa dan memantapkan lagi pemikiran tentang apakah masalah dan penyelesaian yang terbaik bagi kaum wanita sedunia merentas bangsa. beberapa kategori permasalahan wanita dan kanak-kanak perempuan telah ditentukan dan ia berjaya menetapkan satu pelan tindak bagi pemerkasaan dan memajukan kedudukan dan hak wanita seluruh dunia. S shanti inibukanya yang pertama khususnya di lapangan sukan India. Ianya berbangkit apabila seorang atlet 800 meternya. Nanda Jadhav telah dipertikai jantinanya tetapi ujian membuktikan dia adalah wanita tulen. Seorang jaguh 10. Selama ini ramai peminat sukan mengetahui tentang ujian dadah dalam sukan tetapi isu S. Reuters pula melaporkan dari New York berita tentang Renee Richards. Persoalannya adakah isu gender ini akan mula memeriahkan lapangan sukan seperti mana isu dadah dalam sukan. S.Santhi telah gagal dalam ujian mengenalpasti gender semasa sukan terbesar di rantau Asia itu.Transgender ialah seseorang yang dilahirkan lelaki tetapi kemudiannya menular jantina untuk hidup sebagai seorang wanita. Pada 18 February 2007.2 Masalah Wanita yang perlu ditangani Dalam persidangan di Beijing pada tahun 1995. Pendidikan dan Latihan (4) Kekerasan terhadap wanita (6) Wanita dan Ekonomi (7) Wanita dan kekuasaan serta membuat keputusan (8) Mekanisma institusi dalam memajukan wanita (9) Hak kemanusiaan wanita (11) Wanita dan alam sekitar (10) Wanita dan media (12) Kanak-kanak perempuan .Ujian ini adalah untuk mengesahkan jantina seseorang atlet khususnya atlet wanita yang mungkin seorang transgender.Shanti ini mungkin memberikan info yang baru bahawa terdpat juga ujian gender.Baca juga di sini .Isu Gender Dalam Sukan India memperolehi sebanyak 54 pingat dalam Sukan Asia Doha 2006 tetapi telah diarahkan untuk memulangkan sebutir pingat dan menjadikan jumlah pungutan pingat oleh kontinjen India tinggal 53. Pada tahun 70an seorang lagi atlet jarak sederhana India telah menukar jantinanya dan bertukar daripada Nani Radha kepada N Radhakrishnan.

menjadi pendokong µFeminisma¶ bermaksud berusaha untuk mengubah ketidaksamaan dalam hubungan kuasa lelaki dan wanita yang telah pun wujud turun temurun. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (4) CEDAW dianggap sebagai International Bill of Rights maka ia berkait dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR). wanita yang disunatkan secara keterlaluan (female genital mutilation). kesihatan dan lain-lain kepentingan seperti memantapkan ketenteraan untuk keselamatan. Antara kes-kes yang selalu dibangkitkan sebagai contoh-contoh kelemahan Islam dalam melindungi wanita adalah: ³terbatasnya hak wanita dalam pendidikan dalam negara-negara tertentu. tiada suara dan hak dalam menentukan jodoh masing-masing. penjagaan kesihatan wanita yang lemah seperti kadar kematian wanita apabila melahirkan anak yang tinggi.Pegangan-pegangan serta kefahaman gerakan-gerakan tersebut merentas satu julat yang merangkumi pendekatan konservatif.Oleh itu. Gerakan-gerakan Islam di negara-negara Islam juga giat memperjuangkan hak wanita tetapi dalam konteks tanggung jawab dan hak yang telah di amanahkan oleh Allah swt kepada wanita dan lelaki sebagai hamba Allah dan khalifah. Social and Cultural Rights (ICESCR) dan . Bagi mereka. perjuangan mereka sentiasa berasaskan usaha gigih untuk memberikan µkuasa¶ kepada wanita untuk menentukan masa depan mereka sendiri.´ Kita sedar bahawa apa yang berlaku mungkin di sebabkan negara itu tidak melaksanakan ajaran Islam sebenar dan berlakunya satu percampuran faktor-faktor seperti kejahilan. tiada hak dalam menuntut cerai. mereka mempunyai pendekatan tersendiri dalam menganalisa permasalahan wanita dan penentuan penyelesaiannya. adat-adat budaya dan selainnya.Namun demikian. peruntukan pembangunan yang tidak seimbang di antara pendidikan.2. haknya dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan masyarakat terutama dalam aspek penglibatan awam (public involvement). yang lebih kontemporari sehinggalah pendekatan yang liberal. kezaliman dan diskriminasi terhadap kaum wanita. Mereka berpendapat bahawa punca utama masalah wanita ialah chauvinisma kaum lelaki yang suka kaum wanita mereka di bawah penguasaan mereka dan dalam bentuk yang lebih buruk akan berlaku penindasan. menuntut penggubalan undang-undang yang akan memelihara hak tersebut. (3) Wanita-wanita yang terlebih awal aktif dalam sistem PBB adalah secara majoriti berpegang kepada kefahaman µfeminisma¶. International Covenant on Economic. merubah budaya atau ajaran ugama yang dirasakan µm enindas¶ wanita. (2) Usaha ini mendapat sokongan para aktivis wanita terutama yang giat memperjuangkan hak wanita di negara masing2. kemiskinan.3 Perbincangan Ada beberapa perkara untuk di ambil perhatian: (1) Usaha memajukan wanita ini adalah usaha yang terancang dan tersusun semenjak 45 tahun yang lalu. Oleh itu. Hasilnya dapat kita lihat sekarang dalam bentuk µsocial globalisation¶ yang mana satu budaya global lebih diminati oleh kaum wanita. Pencabulan hak wanita memang berlaku di banyak negara termasuk negara-negara Islam dan keadaan ini menyebabkan ramai aktivis wanita di negara Islam juga menyalahkan ajaran Islam sebagai salah satu punca wujud keadaan yang tidak adil di kalangan wanita. terdapat perbezaan pendapat tentang peranan wanita.

Walaupun ia seolah-olah satu kebaikan tetapi kaedah ini berasaskan nilai gender negatif terhadap wanita dengan mengandaikan bahawa mereka adalah kaum yang lemah.Malaysia telah pun mengesahkan CEDAW pada tahun 1985 tetapi tidak ICCPR dan ICESCR.2 Pendekatan terhadap Kesamaan Gender Ada tiga pendekatan terhadap kesamaan gender: (1) Kaedah Formal/Persamaan: dalam kaedah ini. (3) Kaedah Persamaan Substantif: pendekatan ini mengiktiraf perbezaan di antara lelaki dan wanita tetapi menekankan perlu ada persamaan di antara mereka. Maka gender bergantung kepada interpretasi tentang tingkah laku yang sesuai bagi wanita dan lelaki dalam sesuatu budaya. lelaki dan wanita dianggap sama maka hendaklah mereka dilayani dengan cara yang sama tanpa mengambilkira perbezaan biologi atau gender di antara mereka. Kaedah ini boleh membebankan wanita kerana ia µbuta gender¶ dan kaum wanita terpaksa mengikut standad lelaki walaupun keadaan sosial dan ekonomi mereka tidak sama. Oleh itu peranan gender akan terbentuk dengan dipengaruhi oleh satu proses sosialisasi yang kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan budaya. Manakala gender membawa maksud peranan sosial lelaki dan wanita dalam sesuatu budaya dan masyarakat. .Persamaan yang dituntut adalah dalam bentuk (i) peluang dan capaian yang sama dan (ii) hasil yang sama. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam CEDAW iaitu ia memerlukan penghasilan yang sama bukan layanan yang sama (equal outcomes rather than equal treatment). Persidangan antarabangsa tentang wanita ini masih berlangsung dan dalam bulan Mac 2009. CSW yang ke 53 telah diadakan. 3. Oleh kerana peranan gender boleh dibentuk maka ia juga boleh diubah dan dibentuk semula untuk mewujudkan keadaan yang lebih adil dan saksama di antara lelaki dan wanita. kepercayaan dan tingkah laku yang sepadan dengan apa yang dianggap sebagai kelakian dan kewanitaan ideal. (2) Kaedah Melindungi: kaedah ini mengiktiraf perbezaan antara lelaki dan wanita dengan menghalang wanita daripada beberapa bidang dengan alasan untuk µmelindungi mereka¶.1 Pentakrifan Gender Apakah perbezaan antara istilah µseks¶ dan µgender¶ dalam kerangka yang dikemukakan oleh PBB? Seks merujuk kepada perbezaan secara biologi di antara lelaki dan wanita.Convention on the Rights of the Child (CRC). Ia ditentukan oleh sikap.0 KEFAHAMAN TENTANG GENDER DALAM PENGGUNAAN SEMASA OLEH PBB 3. 3. Maka. k esamaan gender apabila disebut dalam konteks pembangunan wanita membawa maksud menghapuskan apaapa rintangan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan definisi budaya tentang peranan mereka dalam masyarakat.

ayah dan anak-anak. Bagi golongan yang Islamik pula. Begitu juga dengan peranan seorang isteri. yang merasakan diri mereka reformis untuk meliberalisasikan Islam dan ini termasuklah feminis muslim.3.0 KEFAHAMAN TENTANG GENDER DARI PENDEKATAN BERASASKAN ISLAM 4. iaitu (1) Ketidaksamaan gender merupakan ketidaksamaan yang selalu didapati di semua masyarakat serata dunia. . Antaranya ialah (a) pengiktirafan kepada peranan gender yang berbeza daripada norma seperti lesbian.Wanita menjadi mangsa utama jika kedua-dua perkara ini celaru dan bertentangan. tidak lagi relevan dan perlu mengambilkira bentuk keluarga baru terutama keluarga homoseksual/lesbian. Ada yang merasakan ia satu diskriminasi kerana bekerja tanpa gaji. (c) Peranan seorang ibu yang tidak bekerja di luar rumah dianggap tidak ekonomik kerana tidak menjana pendapatan.Dalam menganalisis dan berhujah tentang isu pembangunan wanita. 4. Yang menerima secara menyeluruh terdiri daripada muslim. (b) Begitu juga pendekatan gender bermaksud satu penilaian semula terhadap institusi keluarga yang merasakan definisi tradisional tentang keluarga iaitu ibu. penolakan atau penerimaan bersyarat. satu kumpulan menolak terus teori gender. mak nyah dan lain-lain sebagai keadaan yang sah dan perlu dinobatkan dalam undang-undang. sama ada aktivis atau ilmuwan. Pendirian ini di ambil bukan kerana mereka tidak peka tentang ada berlakunya kepincangan tertentu dalam keadaan hidup wanita tetapi kerana wujudnya agenda tersirat dalam penggunaan istilah gender yang telah di kenal pasti. mereka menegaskan penggunaan istilah lelaki dan wanita serta peranan lelaki dan wanita daripada menggunakan istilah gender. Oleh kerana pendirian mereka memang berasaskan pemikiran kebaratan maka kelompok ini tidak berbeza sangat dengan mereka yang memperjuangkan kesamaan gender di Barat. bangsa yang dominan atau bangsa yang dianggap bawahan. (2) Ketidaksamaan gender boleh berlaku dalam suatu masyarakat tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi iaitu sama ada dalam kumpulan yang kaya. Maka perlu ada satu kesepaduan di antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. homoseksual. miskin.3 Kepentingan Kesamaan Gender Ada tiga sebab kenapa gender dan kesamaan gender adalah penting untuk pembangunan.1 Beberapa Contoh Pendirian Pendekatan terhadap isu gender ini berbentuk penerimaan keseluruhan. Namun demikian mereka berusaha untuk mengguna ayat-ayat Quran dan kisah daripada seerah untuk mengukuhkan hujah mereka. (3) Wanita mempunyai tanggung jawab dalam aktiviti ekonomi dan penjagaan manusia.

polisi dan pelan tindak tentang pembangunan wanita tetapi jika diteliti. definisi gender agak kabur dan terlalu longgar sehingga boleh membawa sebarang maksud. Berjayanya kesamaan gender dilaksanakan di negara Barat seperti New Zealand.Wakil daripada kedua-dua gagasan ini telah mengikuti persidanganpersidangan PBB (dari tahun 90-an) dan berusaha untuk menyampaikan pendirian Islam dalam isu-isu penting yang dibincangkan. negaranegara Islam tersebut telah meletakkan µreservation¶ bahawa mereka tidak akan melaksanakan CEDAW yang bertentangan dengan sama ada ajaran Islam atau syariah atau undang-undang negara masing-masing. Oleh kerana berbagai isu dan perkara yang dianggap sangat penting dalam menangani pergolakan dalam perkembangan umat. England. (2) Namun realitinya. Sweden. (ii) Islamic Charter of Children dan (iii) Islamic Charter of the Family. Setiap negara ini juga meletakkan peranan keluarga dengan pentakrifan tradisional sebagai asas pembangunan masyarakat.(d) µPerspektif gender¶ digunakan secara meluas dalam dokumen-dokumen. perlaksanaan ajaran dan hukum-hukum Islam yang sebenar. CIO mengambil pendirian untuk menolak penggunaan istilah gender dan dalam setiap persidangan akan mengemukakan cadangan-cadangan untuk menukar istilah gender kepada istilah µlelaki dan wanita¶. mereka mengambil pendirian untuk mentakrifkan apakah yang dimaksudkan dengan gender tetapi dengan meletakkannya dalam kerangka peranan wanita dan lelaki berpandukan ajaran Islam. Oleh itu tumpuan mereka dalam membincangkan gender ialah apakah µsifat kelakian¶ dan µsifat kewanitaan¶ seperti yang dimaksudkan oleh ajaran Islam dengan penegasan terhadap menunaikan hak -hak wanita yang telah dijanjikan oleh Allah swt. Kaedah yang digunakan untuk menghapuskan diskriminasi. Ini merupakan . isu gender tidak diberikan fokus kerana ia dianggap sebahagian daripada isu pembangunan sosial dan penumpuan lebih diberikan kepada masalah akidah dan kerosakan akhlak dan sebagainya. mereka menggunakan istilah gender tetapi ia membawa makna µseks¶ iaitu lelaki dan wanita. kebanyakan negara Islam mempunyai pelan tindak pembangunan wanita yang meletakkan µperspektif gender¶ sebagai asas penting. Walaupun begitu. Setiap negara tersebut telah pun mengadakan undang-undang membolehkan perkahwinan sama jantina dan membolehkan pasangan sama jantina mengambil anak angkat atau melahirkan anak dengan cara-cara seperti µsurrogate motherhood¶ atau IVF atau lain-lain cara. Norway. Germany.Penggerak utam CIO ialah International Islamic Committee for Dakwah and Relief. Hanya beberapa negeri di US yang masih bertahan dalam menolak undang-undang tersebut. penindasan dan kezaliman terhadap wanita ialah dengan meningkatkan kesedaran.Salah seorang ahli jawatankuasa IICDR ialah Yusuf Qardhawi. (i) Critical Review of CEDAW. CIO mempunyai 90 ahli. 4. Pada hakikatnya.3 Perbincangan (1) Kesedaran dan penguasaan terhadap isu gender dan kesamaan gender ini tidak meluas di kalangan ilmuwan dan ulama muslim. Bagi kumpulan yang menggunakan istilah gender pula. 4.2 Pendirian CIO dan IICWC CIO (Coalition of Islamic Organisation) dan IICWC (International Islamic Committee for Women and Child) merupakan organisasi yang menggabungkan berbagai organisasi Islam di serata dunia. USA dan lain-lain menunjukkan satu perkembangan yang tidak sihat terhadap norma dan tata susila hidup bermasyarakat.Sehingga kini. Antara hasil penulisan yang telah mereka usahakan adalah.

Art. 6. prinsip Rukun Negara. Beberapa persoalan yang berbangkit: (1) Apakah isu gender relevan dalam pembangunan wanita muslim? (2) Adakah kesamaan gender sudah pun termaklum dalam ajaran Islam? (3) Apakah hala tuju perjuangan kesamaan gender yang sebenar? . Dasar Wanita Negara ini mendukung cita-cita untuk mencapai kesaksamaan gender dan pemabgunan negara yang seimbang di antara pembangunan fizikal an pembangunan rohaniah´. 5. Jawatankuasa Kabinet untuk Kesamaan Gender.8 (2) dalam Perlembagaan Federal telah dipinda pada Julai.1 Kefahaman tentang Gender dan Penggunaan Istilah dalam Kertas Dasar Wanita Negara Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil tindakan yang konkrit dalam isu pembangunan wanita dan telah menggubal Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. Parliamentary Caucus on Gender dan baru-baru ini KPWKM telah melancarkan majallah Agenda Gender.keadaan yang positif tetapi pada hakikatnya wujud terlalu banyak penyelewengan lain dalam aspek melaksanakan dan menghayati Islam termasuklah dalam isu peranan wanita.Tetapi sebagai melahirkan komitmen Malaysia terhadap CEDAW. seks dan gender dalam artikel tersebut. 2001 untuk memasukkan gender sebagai salah satu asas untuk penghapusan diskriminasi.Malaysia juga telah mengesahkan CEDAW pada tahun 1995. prinsip Islam Hadhari dan Dasar Sosial Negara. suatu penilaian dan penggubalan semula kertas dasar dan pelan tindak dilakukan dan dalam kertas Dasar Wanita Negara mukadimahnya berbunyi. Pada bulan Mei 2007. Oleh itu.Ini adalah hasil daripada lobi beberapa kumpulan wanita yang mahu memasukkan kedua-dua istilah.0 KESIMPULAN DAN PERBINCANGAN Artikel ini hanya merupakan pengumpulan dan penyampaian semula beberapa penulisan tentang gender dan kesamaan gender.Ia bertujuan untuk mengintegrasikan wanita sepenuhnya dalam proses pembangunan negara. Pendekatan yang telah diambil oleh ilmuwan dan ulama Islam yang menolak sepenuhnya penggunaan gender atau menerimanya dengan bersyarat perlulah dikaji supaya kita mempunyai satu pendirian yang jelas tentang isu ini. kefahaman gender dalam dokumen di Malaysia bermaksud µlelaki dan wanita¶. Ia diasaskan di atas CEDAW teatpi dengan µreservation¶ bahawa Malaysia tidak akan melaksanakan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang syariah Malaysia.0 GENDER DALAM KERTAS DASAR PEMBANGUNAN WANITA NEGARA MALAYSIA 5. Adakah isu ini penting di Malaysia? Perkembangan terkini menunjukkan bahawa ia adalah penting kerana telah pun wujud kumpulan NGO wanita yang khusus tentang gender. ³ Berteraskan Perlembagaan Persekutuan.

Jelas sekali. kefahaman tentang peranan dan kedudukan wanita dalam Islam serta satu usaha sepakat dalam mengemukakan penambahbaikan terhadap layanan dan santunan terhadap wanita dalam sistem undang-undang syariah di Malaysia. khususnya dan lain-lain negara Islam mempertahankan µreservation¶ mereka untuk tidak melanggar hukum syara¶ di peringkat antarabangsa?Berbagai pihak dalam negera dan di luar negara sedang mendesak untuk penarikan semua µreservation¶ yang telah dibuat. usaha giat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kaum lelaki dalam menghormati dan melindungi hak-hak wanita khususnya ahli keluarga mereka atau dalam masyarakat secara amnya. artikel ini hanya memberi satu pandangan umum dan ringkas yang dibentuk oleh pemikiran secara peribadi walaupun disedut daripada beberapa artikel dan buku. .(4) Bolehkah Malaysia. Kita juga sepatutnya memberi satu tumpuan yang serius terhadap isu gender ini dalam beberapa aspek lain iaitu meningkatkan kefahaman aktivis Muslim (lelaki dan perempuan) pembangunan wanita tentang kekaburan dan agenda tersirat dalam isu µgender¶.

Rancangan-rancangan Malaysia seterusnya masih memberi perhatian kepada keperluan-keperluan wanita dengan cadangan untuk memajukan status mereka di dalam masyarakat. Kerajaan telah berjanji untuk 1) meningkatkan jentera kebangsaan untuk kemajuan wanita. Status wanita telah menjadi objektif utama Rancangan Malaysia ke-6 (1991 ± 1995). Dengan menyetujui pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu semasa Platform Beijing untuk Tindakan di Persidangan Sedunia PBB untuk Wanita yang Ke-Empat (1995). Pada tahun 1995. Dasar tersebut boleh membantu meningkatkan taraf kehidupan wanita dengan menangani cabaran-cabaran melalui pendidikan dan penghapusan kemiskinan. y y y y Pada tahun 1985. 3) mempertahan serta melindungi hak-hak wanita kepada kesihatan. Hari ini. Kerajaan juga telah memperkenalkan Konvensyen PBB yang berkaitan dengan Penghapusan Sebarang Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).Wanitawanita di Malaysia juga kini terlibat dengan lebih aktif di dalam politik dan lain-lain inisiatif di peringkat kebangsaan. Kerajaan Malaysia telah menyiapkan sebuah Dasar Kebangsaan untuk Wanita sebagai panduan bagi penglibatan para wanita di dalam proses pembangunan. . 2) meningkatkan penglibatan para wanita dalam membuat keputusan. di mana sebuah dana khas disediakan untuk perkembangan wanita dan telah menjadi satu langkah yang penting di dalam menuju ke arah keperkasaan wanita-wanita di Malaysia. ekonomi dan politik.© UNICEF Malaysia/2005/Nadchatram Memperkasa Wanita-Wanita di Malaysia Mencapai kesaksamaan gender dan memperkasa wanita adalah perlu untuk mencapai pembangunan sosial. pendidikan serta kesejahteraan sosial dan 4) mengatasi segala cabaran undang-undang serta amalan-amalan yang berunsur diskriminasi terhadap gender. Iltizam serta tekad yang telah diberikan oleh Malaysia terhadap kemajuan wanita-wanita dapat dilihat dengan jelas melalui program-program serta dasar-dasar yang telah dilaksanakan dalam masa dua dekad yang lepas. anak-anak gadis dan wanita masih terus menerima manfaat daripada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di mana wanita melepasi lelaki dari segi kemasukan dan juga pencapaian akademik di dalam pelbagai situasi.

Cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi pada masa hadapan yang patut diambil kira termasuklah: mengetengahkan isu-isu seperti kemiskinan yang berterusan bagi rumahtangga di mana wanita merupakan ketua keluarga. Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab di dalam mengetengahkan isu-isu wanita di Malaysia telah diberikan peruntukan di mana ia telah ditingkatkan daripada RM 1. menghapuskan halangan-halangan yang disebabkan oleh sikap yang boleh membawa kesan kepada pembinaan kapasiti. Kementerian Pembangunan Wanita. perniagaan dan di dalam politik termasuklah kerajaan. meningkatkan keberkesanan strategi-strategi yang mengutamakan gender.8 juta (US$ 0.6 juta) pada tahun 2005. serta meningkatkan tahap penglibatan wanita di dalam pasaran buruh. menentang keganasan terhadap wanita. Kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pembangunan Wanita. Keluarga & Masyarakat dengan diberikan mandat untuk mengendalikan isu-isu berkaitan dengan wanita serta mengangkat martabat wanita di negara ini. Perlembagaan Malaysia telah digubal semula pada Ogos 2001 yang melarang sebarang bentuk diskiriminasi yang berasaskan gender di dalam mana-mana undangundang. Pihak Kerajaan masih terus memainkan peranan yang penting di dalam menyokong untuk mencapai lebih kesaksamaan gender dalam negara ini. dengan menyediakan persekitaran yang sihat untuk memajukan wanita-wanita dalam arena kebangsaan dan juga antarabangsa. mengurangkan risiko daripada dijangkiti HIV. dan ia membuktikan bahawa negara ini amat serius di dalam komitmennya terhadap isu-isu wanita.y y Pada tahun 2001.5 juta (US$ 8. .5 juta) pada tahun 2001 kepada RM 30.