PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP

)

TAJUK PROGRAM: PISMP

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: WAJ 3107 SENI DALAM PENDIDIKAN TARIKH MULA: 4 Julai 2011

SEMESTER : SEMESTER 4

TARIKH HANTAR: 1 Ogos 2011

HASIL PEMBELAJARAN : 1. Menjelaskan konsep asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. 3. Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain.

OBJEKTIF KERJA KURSUS :

1. Mengumpul dan menghuraikan maklumat bagi konsep dalam Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan ( 1.1)

2. Mengumpul dan memproses maklumat bagi unsur-unsur Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan mengikut Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah ( 1.5 ) 3. Mengaplikasikan hubungkait Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam aktiviti secara kolaboratif ( 2.4 ) 4. Menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menginterasikan unsur Seni Visual, Muzik dan Pergerakan ( 4.4 )

1

Tugasan ini hendaklah dibuat dalam kumpulan bertiga. Menghasilkan satu persembahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 60 minit bagi salah satu topik dalam mana-mana mata pelajaran sekolah rendah dengan menginterasikan elemen Seni Visual. mengumpul dan menghuraikan maklumat tentang Seni Dalam Pendidikan (SDP) dengan mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintergrasikan muzik. Nota hendaklah di sediakan dalam bentuk peta minda atau pengurusan grafik. 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: o Font Arial o Saiz huruf ialah 12 o Langkau satu setengah baris 2 . Muzik dan Pergerakan mengikut format yang ditetapkan. 2. Menyediakan folio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual. Menyediakan story board bagi persembahan aktiviti yang dilaksanakan. : Penghasilan story board dan persembahan aktiviti. Sub Tugasan Bagi melaksanakan tugasan ini anda diminta: 1. Tugasan KKP: o Tugasan individu o Tugasan kumpulan : Penghasilan dokumentasi. keratan akhbar. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah.Tugasan Kerja Kursus Pendek Menghasilkan folio dengan membuat pembacaan. Muzik dan Pergerakan peringkat sekolah rendah dari internet. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. majalah dan lainlain sumber.

4.Pengumpulan maklumat dan penyediaan peta minda . Tugasan kumpulan dan individu hendaklah di buat secara berasingan 3 . Minimum tugasan dokumentasi tidak kurang daripada 10 muka surat (TIDAK TERMASUK PENULISAN STORY BOARD) 6. Pembahagian markah keseluruhan: a. isi kandungan dan rujukan dengan maklumat pelajar seperti berikut: o Nama pelajar o Nombor Kad Pengenalan / Nombor Matriks o Kumpulan ( contoh PISMP 4. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%. c.20 % Penulisan Story Board . Penghasilan dokumentasi .20 % Persembahan aktiviti – 20% 7.o Rujukan mengikut format APA o Lampiran 3. b. Tugasan perlu disertai kulit muka depan. Sumber bahan rujukan perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut format APA.2 – Pendidikan Seni Visual ) o Tajuk Tugasan o Kod dan Mata Pelajaran o Nama pensyarah Pembimbing o Tarikh penyerahan tugasan 5.

Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan templet garis panduan pemarkahan (templet 3: Grid Kriteria Pemarkahan) Tugasan di sediakan oleh ______________________ ( ) ( Disahkan oleh ______________________ ) 4 . 3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong penulisan dan persembahan anda hendaklah dikemukakan. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil maklumat dan sokongan ilmiah. 2. konsisten dan terperinci.Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 4. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. Plagiarisme dalam apa jua bentuk dilarang sama sekali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful