PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing. Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. .TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara. II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan.

permintaan terhadap petrol akan berkurangan.Bagaimanakah.permintaan akan meningkat. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh. Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum.dan kematian. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan.jika harga kereta meningkat. BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor. Barang Penggenap. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan. . Barang pengganti.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat.apabila harga the meningkat. I) Harga barang itu sendiri. ( 8 markah) Jawapan : Tidak.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab. dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain.sakit. II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi.

Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap.dan pemfaktoran. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200). 5 markah.akaun tetap.Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum.(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990. . • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan.pemajakan.II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Menyediakan perkhidmatan sewa beli.. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan. Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz.

Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) . Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma . Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. (VI) Tuliskan tajuk rajah.lukiskan keluk penawaran di atas.BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat. Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti.

3.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi.KELEMAHAN CALON: 1. . 4. 8.Tidak memahami kehendak soalan.Tidak menjawab mengikut agihan markah. 2.Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5.Malas membaca dan mengulang kaji.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan.Tidak mahir dalam teknik menjawab. 6.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.