PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan. II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara.Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing. Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. .

II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan. .sakit. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah.dan kematian. ( 8 markah) Jawapan : Tidak.jika harga kereta meningkat.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan. Barang pengganti. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Barang Penggenap.Bagaimanakah. BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab. Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain. dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta.permintaan terhadap petrol akan berkurangan.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting.permintaan akan meningkat.apabila harga the meningkat. I) Harga barang itu sendiri.

Menyediakan perkhidmatan sewa beli.dan pemfaktoran. • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya. Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan.akaun tetap.pemajakan. 5 markah.Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum.(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan.. Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap. .II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200).

Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) . Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma .BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat.lukiskan keluk penawaran di atas. (VI) Tuliskan tajuk rajah. Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti.

3.Tidak menjawab mengikut agihan markah. . 4.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi. 2.Tidak memahami kehendak soalan.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.Tidak mahir dalam teknik menjawab.KELEMAHAN CALON: 1.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan. 6.Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5.Malas membaca dan mengulang kaji. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful