PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

.TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2. II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan. Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara.Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing.

sakit.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain.Bagaimanakah. .dan kematian.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting. Barang pengganti.jika harga kereta meningkat. II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak. dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta. ( 8 markah) Jawapan : Tidak. BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor.apabila harga the meningkat. Barang Penggenap.permintaan akan meningkat.permintaan terhadap petrol akan berkurangan. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat. I) Harga barang itu sendiri.

pemajakan. Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan.II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan. Menyediakan perkhidmatan sewa beli.Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum.akaun tetap..(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990. • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya. .dan pemfaktoran. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200). 5 markah.

BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat. Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti.lukiskan keluk penawaran di atas. Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. (VI) Tuliskan tajuk rajah. Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) . Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma .

3.Tidak memahami kehendak soalan.Tidak mahir dalam teknik menjawab.KELEMAHAN CALON: 1.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan. . 8. 2.Malas membaca dan mengulang kaji.Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5. 4. 6.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi.Tidak menjawab mengikut agihan markah.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful