Ibn Khaldun

Oleh: Akhma Zunairah Binti Ahmad

ABSTRAK Pada mula nya ringkasan ini berkisarkan tentang latar belakang Ibn Khaldun. Sejarah tentang latar belakang keluarga nya juga di terapkan sedikit dalam ringkasan ini. Sjarah tentang pendidikan juga di masukkan dalam ringkasn ini. Bermula dari pendidikan rendah sehingga pendidikan yang paling tinggi. Ringkasan ini juga menerang kan tentang keturunan beliau serta tempat perlindungan beliau. Bah kan ringkasan ini menerang kan dengan lebih terperinci tentang hasil tulisan atau karya-karya beliau. Selain itu, ringkasan ini juga menerang kan dengan lebih mendalam tentang aspek aspek budaya Islam serta pemikiran orang Islam. Beliau amat menitik erat kan tentang pemikiran dan budaya yang di amal kan oleh oran g Islam. Seterus nya ialah tentang tamadun yang di bawa oleh orang Islam. Perkara -perkara yang menggalakkan pembentukan tamadun juga di huraikan dalam ringkasan ini. PENDAHULUAN Dalam ringkasan yang telah saya sediakan ini adalah mengenai pemikiran Ibnu Khaldun (Allahu yarhamuh) yang menyentuh pengajarannya berkenaan dengan peradaban dan budaya, ciri -cirinya, faktor-faktor pembentukannya, dan sebab sebab yang menguatkannya. Ringkasan ini adalah berkaitan tentang perkembangan semasa, dan bagaimana ajarannya ini boleh dimanafaatkan bagi menangani perubahan budaya dan menguatkannya dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam zaman globalisasi ini. Percubaan yang bercorak sederhana ini diharapkan akan disempurnakan oleh mereka yang mahir dalam bidang ini. Pelba gai topik telah di huraikan dalam ringkasan ini untuk tujuan pengetahuan semua yang ingin mengetahui tentang Ibnu Khaldum. Allahumma amin. RIWAYAT HIDUP SECARA RINGKAS Nama beliau ialah Wali al -Din ¶Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Khaldun, dilahirkan di Tunis tahun 1332, dan meninggal dunia di Kahirah, tahun 1406. Sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri dalam riwayat hidupnya (at -Ta·rif bi·bni Khaldun) keluarganya berasal dari keturunan Khaldun yang berketurunan Arab Selatan, yang datang ke Sepanyol dalam tahun -tahun awal masa pembukaan Sepanyol oleh tentera Arab Muslimin; kemudian mereka menetap di Carmona, kemudian berpindah ke Seville.

Bagaimanapun selepas kejatuhan Seville. Dengan itu. dengan negeri Mesir menjadi tempat ia menetap dalam 24 tahun terakhir dalam umurnya. dan juga para pemikir Barat. termasuk pendidikan. falsafah dan sosiologi. Kitabnya yang terkenal sekali ialah al -Muqaddimah (Pendahuluan) yang merupakan kitab terbesarnya ("masterpiece"nya) tentang sejarah. tetapi dikatakan kedengkian menyebabkan beliau dipecat dari jawatannya sebanyak lima kali. Pandangan-pandangan beliau yang revolusi dan asli. iaitu ilmu berkenaan dengan pembangunan sosial atau sosiologi. dalam meletakkan laporan -laporan sejarah di bawah dua ujian iaitu ujian kemanasabahan pada akal dan ujian undang -undang sosial dan fisikal yang diperhatikan. dan juga faktor-faktor yang membawa kepada kejatuhannya. sosiologi dan falsafah. alam sekitar. Di sana juga. al-Murabitun dan al-Muwahhidun. dan juga di mana beliau mendapat pendidikan awalnya. Di sini beliau hidup dalam keadaan mendapat kemasyhuran dan penghormatan sehingga beliau dilantik sebagai Ketua Hakim dalam mazhab Maliki dan juga guru yang memberi kuliah di Universiti al-Azhar yang masyhur itu. Oleh kerana beliau memberi penekanan kepada akal fikiran dan keperluannya dalam menghakiki sejarah dan peristiwa -peristiwa kemasyarakatan. sesetengah sarjana mendakwa beliau cuba menolak pengetahuan agama yang biasa dan konvensyenal dan menggantikannya akal fikiran dan falsafah rasional. di situlah beliau berpeluang untuk mengarang kitab al -Muqaddimahnya yang terkenal itu. Dalam pemerhatiannya tentang pengajian sejarah. Beliau berlindung di kampung kecil Qalat ibn Salamah di Algeria. Tema utama dari kitab yang "monumental" ini ialah untuk mengetahui tentang fakta -fakta psikologi. ekonomi. beliau mula mengasaskan satu ilmu baru. permulaannya. keluarga Ibn Khaldun itu berpindah ke Tunis. Dalam Surah al-Baqarah: ayat 164 terdapat ayat yang bermaksud: . Keadaan tidak menentu dalam kerjayanya masih berterusan. yang berupa jilid pertama dari kitab sejarah dunia yang menjadikan beliau mendapat nama yang kekal abadi antara para ahli sejarah. dan juga pengasas. menarik perhatian ulama dan sarjana Islam. dan kemasyarakatan yang memainkan peranan dalam proses memajukan peradaban manusia dan perjalanan sejarahnya. Dengan memilih kaedah atau cara istimewa dan baru dalam analisis . Beliau memberi penelitian secara analisis ke atas peradaban manusia. ahli-ahli lain keluarga itu berkhidmat dalam tentera dan beberapa orang dari mereka terkorban dalam peperangan az-Zallaqah (1086) yang buat sementara waktu menghentikan pengambilan kembali Sepanyol oleh tentera Kristian. semasa dalam umur belasan tahun beliau masuk dalam perkhidmatan Sultan Mesir iaitu Sultan Barquq. di mana Ibn Khaldun dilahirkan. ia mencipta dua ilmu baru iaitu Historiologi atau analisis dan kajian sejarah sebagai ilmu khusus dan juga sosiologi sekaligus.Dalam abad-abad berikutnya keluarga Ibn Khaldun itu secara berturutan memegang jawatan-jawatan pentadbiran dan politik yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah. beliau merupakan sarjana pertama. faktor-faktor yang membawa kepada pembangunannya.

Ringkasnya. tamadun dan sejarah. falsafah sejarah. Yang pertama ialah kejahilan mereka tentang hakikat dan keadaan peradaban dan umat manusia. sejarah para penguasa semasa. Beliau menyatakan bahawa semua yang berlaku dalam sejarah dan mesyarakat itu bukannya hasil daripada perkara -perkara yang berlaku secara berkebetulan.kekal dan mendominasi sampai ke zaman kita ini. dan sejarah Mesir dan sejarah Afrika Utara.´Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bum i. Al-Muqaddimah itu dikenali sebagai kitab yang penting semenjak dari masa hayat pengarangnya sendiri lagi. tetapi semuanya dikawal oleh undang -undangnya yang tersendiri.Beliau menyatakan bahawa para ahli sejarah membuat kesil apan dalam penyelidikan mereka tentang peristiwa sejarah kerana tiga faktor. Beliau juga diakui sebagai pemimpin dalam menulis biografi dan pembaharuan dalam pendidikan dan psikologi pendidikan serta penulisan persuratan yang indah dan tinggi kualitinya dalam Bahasa. Antara nya ialah seseorang ahli sejarah itu hendaklah jangan ada prasangka dengan apa cara sekalipun samaada pro atau kontra terhadap sesuatu perkara samaada manusia atau idea.membicarakan sejarah bangsa Arab. dan hujan yang Tuhan turunkan dari langit. Yahudi. dan haiwan -haiwan semua jenisnya yang ada di serata bumi. Kefahaman yang tepat dan benar itu boleh dicapai m elalui pemerhatian terhadap tiga perkara penting. Ibn Khaldun menunjukkan bahawa kemajuan yang sebenarnya serta pembangunan adalah melalui kefahaman yang tepat tentang sejarah. Yunani.Jilid-jilid kitabnya yang lain berkisar tentang sejarah dunia . Jilid terakhir ialah al-Tasrif. Sebagaimana halnya dengan kitab kitabnya yang lain. Parsi purba. Kedua ialah sikap prejudis atau prasangka mereka. s osiologi.(di dalam ini semuanya) sesungguhnya ada tanda -tanda bagi orang-orang yang bijaksana.µ Tentang kaedah penyelidikan beliau memberi penekanan tentang perl unya perkara-perkara kemasyarakatan dan peristiwa sejarah diberi analisis secara saintifik dan objektif. dalam pergantian siang dan malam. dan berlayarnya kapal -kapal melalui lautan untuk faedah umat manusia. ianya ditulis dari segi perspektif analitikal dan memulakan cara baru dalam menulis seni biografi. dan kehidupan yang diadakanNya melaluinya kepada bumi yang mati. dan perubahan angin dan awan yang mengekori yang ditundukkan antara langit dan bumi .Kitab al-¶Ibar . penguasa-penguasa Eropah sezaman dengannya. Al - . dan pendidikan -pendeknya jasanya dalam epistemologi Sunni . undang-undang yang boleh dicari dan didapati dan kemudian boleh diaplikasikan dalam penyelidikan tentang masyarakat. Rom. Yang ketiga ialah sikap mereka berta klid mengikut laporan-laporan yang diberi oleh orang lain tanpa usul periksa. sejarah Arab zaman purba. terutamanya sejarah bangsa Barbar dan kabilah -kabilah yang berdekatan. pengaruh Ibn Khaldun dalam sejarah. sains politik. dan sejarah islam. Seterusnya ialah seseorang itu hendaklah jangan membataskan sejarah kepada penelitian tentang sejarah politik dan ketenteraan sahaja ataupun berita -berita berkenaan dengan para pemerinta h dan negara-negara sahaja. Seterus nya ialah seseorang i tu hendaklah mengesahkan dan memeriksa laporan-laporan yang didapati.

Kehidupan Ibn Khaldun yang penuh dengan pelbagai macam peristiwa naik turun dan kegoncangan itu.Muqaddimahnya ada terjemahannya dalam Bahasa Melayu (terbitan DBP) dan Bahasa Indonesia selain itu dalam terjemahan Inggeris yang terkenal oleh Franz Rosenthal dalam tiga jilid itu. Ibn Khaldun memandang penting perpaduan sosial dan etika sosial yanhg mengikat hubungan manusia dalam sesuatu bangsa atau umat itu menjadi kuat. Beliau menyatakan bahawa ´asabiyyah datang hanya daripada pertalian darah ataupun sesuatu yang sama seperti itu.dengan izin Ilahi . Kerjayanya selama suku abad itu yang didahului dengan pengajian yang mendalam tentang ilmu-ilmu yang ada pada zamannya termasuk Quran dan tafsirnya penuh dengan pelbagai macam peristiwa dan antara huraian -huraian yang penting tanpa tara ialah huraiannya berkenaan dengan naik turunnya bangsa -bangsa. Konsep asabiyyah yang digunakan oleh Ibn Khaldun dalam membicarakan kekuatan dan keberkesanan hidup serta kejayaan menjunjung agama dan tamadun melalui asabiyyah ini perlu dimenafaatkan oleh Muslimin untuk membina kekuatan sesama mereka dan kemudian pihak lain bersama -sama dengan mereka dalam hal ini bila . Beliau melawat banyak tempat-tempat yang menjadi pusat kekuasaan pada zamannya yang terletak dalam dinasti-dinasti Islam. BERKENAAN DENGAN NAIK TURUNNYA BANGSA -BANGSA(5) Ibn Khaldun menyatakan bahawa bangsa -bangsa dan peradaban mengalami naik turunnya dalam bentuk pusingan.membawa kepada kekuatan dan kejayaan. Walaupun ini bermula dengan hubungan keluarga dan kabilah. pusingan itu selalu ada dalam masyarakat manusia dan sejarahnya. beliau berusaha sampai mendapat kedudukan perdana menteri. Antara faktor-faktor yang membawa kepada kekuatan bangsa -bangsa itu termasuklah bebarapa faktor yang . Titik -titik yang menghubungkan pusingan atau giliran ini sering kali terbayang dalam perangai dan tabia t para pemimpin atau penguasa dan juga tabiat dan perbuatan ahli masyarakat yang berkenaan. dan kadang kala kerana cubaan untuk menentang pemerintah. bukannya zat ¶asabiyyah itu sendiri. Berhuhungan dengan ini Ibn Khaldun menyuatakan bahawa asabiyyah yang ditentang oleh Syara· dan Nabi Muhammad saw itu ialah ¶asabiyyah yang berlaku dalam hubungan dengan penindasan dan perbuatan zalim. dan disatu pihaknya pula beliau dipenjarakan beberapa tahun oleh kerana tuduhan-tuduhan. Antaranya ialah: Faktor Asabiyyah atau Perpaduan Sosial atau Kesetiakawanan. Oleh sebab itu perkara penting ialah usaha untuk mengecam hubungan dan saling kait mengait antara faktor -faktor yang berkenaan itu. Pada pendapat beliau. sebagaimana juga keadaannya dengan sifat marah. akhirnya ia termasuk ke dalam mereka yang ada hubungan dengan apa cara sekalipun dengan mereka yang mempunyai asabiyyah yang awal itu. Pada beliau naik turun bangsa -bangsa berlaku sama sahaja pada mereka yang Muslim dan juga yang bukan Muslim. Beliau mengkaji sejarah bangsa -bangsa yang ada pada zamannya dan juga sejarah zaman lampau mereka.

Selain faktor-faktor di atas. tasawwuf. daya khiyalnya yang membentuk huruf sesuai dengan maksudnya. hukum. kimia dan seterusnya. kemudian barulah bumbungnya dengan tertib yang betul. ekonomi dan seterusnya yang memungkinkan tamadun Islam berkembang dalam dunia dengan jayanya mengembangkan ilmu-ilmu Syariyyah dan juga ilmu-ilmu akliah. Beliau juga berbicara berkenaan dengan falsafah menulis. Tetapi sebelum ada tiang dan dinding mestilah ada dasarnya dahulu. Ilmu-ilmu itulah yang menyebabkan kehidupan Muslimin dalam tamadun mereka dengan jayanya dilihat dari segi duniawi dan juga keagamaan. Itulah fi kiran orang yang berjaya. demikian seterusnya dengan melihat mata -rantai perkara-perkara yang berkaitan. Beliau berbicara bagaimana cara berfikir yang bermatlamat. sampai kepada ilmu perubatan. fisik. dan nafs al-natikahnya iaitu segi dirinya yang memahami makna dan ilmu. kemudian barulah dinding dan tiangnya. Bila siap dinding dan tiang barulah difikirkan bumbung.yang ditonton oleh keimanan mereka yang tinggi dan ketaqwaan mereka kepada Allah dalam kegiatan berfikir dan ilmunya. aspek akalnya. Maka perlulah difikirkan tentang lantai atau dasarnya tempat tiang dan dinding itu boleh dibina.mereka menunjukkan contoh y ang baik dan berguna melalui perpaduan antara sesama mereka.Ini dihuraikan oleh Ibn Khaldun tentang bagaimana pada tahap -tahap awal dalam perkembangan bangsa -bangsa.Muslimin memainkan peranan memberi kefahaman tentang ilmu yang asli dan juga olahan yang mereka buat daripada warisan tamadun yang terdahulu dalam perubatan. misalnya usaha hendak mengadakan bumbung atau atap rumah untuk perlindungan daripada panas dan hujan. sifat-sifat sabar dan tekun dalam . Kesabaran dan ketekunan merupakan sifat yang menguatkan dan menja yakan umat tamadun. Hubungan dengan akal dan berfikir beliau mempunyai huraian yang sangat menarik. Sunnah.Ibn Khaldun memerhatikan bahawa umat Islam mendapat kedudukan yan g mulia dan tinggi dalam dunia ini bila mereka mempunyai kemampuan yang tinggi dalam berfikir dan juga mempunyai kemampuan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan . Bila seseorang itu terlibat dalam menulis maka ia terlibat dalam satu kegiatan yang membabitkan tangannya yang bergerak . empat dan lima tahap. Semakin banyak tahap -tahap dalam berfikir boleh dijangkau oleh seseorang semakin tinggi kemanusiaannya. Dengan itu mestilah lantai atau tanah itu diusahakan dahulu. Dalam kitab Muqaddimahnya dalam bab yang membicarakan ilmu pengetahuan beliau menyebut tentang perkambangan ilmu ilmu dalam Islam bermula dengan ilmu berkenaan dengan Quran. akhlak. sampai kepada natijahnya. faktor yang seterus nya ialah tentang : Faktor Kekuatan Dalam berfikir Dan Menjayakan Budaya Ilmu. Beliau menyebutkan bagaimana ada orang yang boleh berfikir sampai tiga tahap. memahami makna yang hendak diungkapkan. falsafah. Beliau membuat perbezaan antara akal nazari yang membuat teori -teori dan akal tajribi yang mahir melalui percubaan -percubaan dalam hidup serta akal tamyizi yang cekap boleh membezakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. akidah. Beliau menyatakan bila seseorang berfikir tentang bumbung dia akan terfikir bahawa sebelum bumbung ada mestilah ada tiang dahulu dan dinding di mana bumbung itu boleh diletakkan di atasnya.

Kita boleh dapati ada sebahagian daripada orang -orang Badui yang memiliki kefahaman. termasuk masalah -maalah adat-adat kebiasaan pada adat istiadat mereka. maka berlakulah politik wang. semenjak masa pemerintahan Salahud -Din alAyyubi dan seterusnya«. Kita pada masa ini meli hat bahawa ilmu pengetahuan dan pengajaran ilmu ada di Kahirah pula iaitu di Mesir. Ibnu Khaldun menyebut dalam hubungan dengan perkembangan tamadun pada peringkat kemudian bila ianya akan musnah maka ditandai dengan beberapa perkara: banyaknya kemewahan. Orang-Orang Timur secara umumnya jauh lebih mantap dan teguh berbanding dengan masyarakat Maghribi dalam memberi pengajaran ilmu. dan kesempurnaan akal serta kecekaan semula jadi yang paling tinggi sekali. Satu daripadanya ialah pengajaran ilmu di sana. maka boleh diperhatikan bagaiman a lebih banyaknya kebijaksanaan pemikiran dan kepandaian yang ada pada orang yang berbudaya tetap itu. menangani masalah-masalah keagamaan dan keduniaan mereka. Nampaknya apa yang kelihatan secara lahir (sebagai kelebihan) orang -orang berbudaya menetap adalah hanya hasil daripada penghalusan dan penggilapan kemahiran-kemahiran serta pengajaran ilmu -ilmu yang diterima oleh mereka. Bahkan ramai orang orang Maghribi yang pergi ke Timur dalam mencari ilmu pengetahuan mempunyai anggapan bahawa secara umumnya akal fikiran orang -orang Timur adalah lebih sempurna daripada orang -orang Maghribi. kehidupan penuh dengan hiburan dan perhiasan. Oleh itu kemahiran-kemahiran teguh di sana dala m banyak jenisnya. Tetapi bila perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang kemudian selepas kejayaan yang awal itu timbul cara hidup mewah yang melalaikan dan sifat sabar dan tekun dalam perjuangan itu beransur -ansur hilang. politik wang.perjuangan itu kuat. dan itu menjadikan bangsa atau daulah itu kuat. mendirikan bangunan -bangunan. Apabila seseorang membandingkan tentang budaya masyarakat dengan orang -orang Badui. Mereka beranggapan b ahawa nafsu natikah (atau bahagian jiwa yang berfikir dan menerima ilmu) (orang -orang Timur) adalah lebih sempurna pada tabiat kejadiannya daripada apa yang ada pada orang orang Maghribi. mencari tempat tempat tinggal. kerana tamadun di sana terbentuk dengan tingginya dan budaya menetapnya telah menjadi tetap teguh beribu -ribu tahun lamanya. kerana mereka yan memimpin tidak mampu lagi mendapat kesetiaan dengan sifat-sifat utama yang dibuktikan dan mengajak orang lain kepada perjuangan. Dengan demikian mereka mendapat cara-cara tertentu dalam mengusahakan penghidupan. . Keadaan yang sedemikian ini diperteguhkan lagi dan dijaga di Mesir oleh beberapa peristiwa dalam dua ratusan tahun lalu di bawah dinasti Turki. Orang-orang yang hidup dalam budaya secara menetap memiliki peratur anperaturan dalam segala perkara yang mereka lakukan dan yang akan mereka kerjakan atau yang mereka tidak akan kerjakan. Dengan itu moral masyarakat merosot. kehidupan cara homoseks di kota -kota.

Pengaruh budaya politik yang mungkin berlaku melebihi kewajarannya dilihat dari segi perkembangan budaya dan hidup intelektuil umat yang perlu ditangani dengan segera. dan penindasan adalah tanda -tanda yang menunjukkan kejatuhan dalam sesebuah negara. berbohong dan sifat bermuka dua. katanya ialah asabiyah yang membawa kepada kejahatan. Beliau menyatakan bahawa paksaan adalah seteru kepada pendidikan.Ia menunjukkan bahawa ketidakadilan. Beliau menyamakan larangan itu dengan larangan terhadap sifat marah.w. Kemarahan yang berlaku dalam jihad. KESIMPULAN TENTANG USAHA MENGUATKAN BUDAYA DAN TAMADUN BANGSA Antaranya perrpaduan Muslim Melayu yang kuat di negara ini sebagai nukleus untuk perpaduan yang lebih luas dengan Melayu Muslim sebagai contoh tauladannya. serta juga penguasa an yang baik dalam penggunaan bahasa. sebagaimana yanhg ditunjukkan dalam ´al Muqaddimahµ oleh Ibn Khaldun. Beliau juga menunjukkan kepada pentingnya contoh tauladan yang baik untuk ditiru. itu marah yang terpuji. Perpaduan Melayu sebagai teras ini adalah selari dengan penonjolan kepada prinsip 'asabiyah yang positif yang diberikan pembelaannya oleh Ibn Khaldun dalam huraiannya tentang 'asabiyah yang disebutkan olehnya sebagai prinsip kekuatan yang menjayakan agama dan peradaban yang besar dan teguh. Beliau juga seorang yang terkemuka dalam pendidikan. Ibn Khaldun menyatakan bahawa peranan agama ialah menyatupadukan Bangsa Arab dan membawa kemajuan kepada mereka dan masyarakat mereka. Beliau menyatakan juga bahawa pengetahuan tentang perkara -perkara metafiska terutama dalam hubungan dengan keimanan boleh didapati hanya daripada wahyu. Pegaruh yang tidak seimbang yang berlaku kerana tidak tunduk kepada epistemologi Sunni yang seimbang. sifat kuasa raja bermahrajalela.PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIELAKKAN UNTUK MENGUATKAN BANGSA DAN TAMADUN Perpecahan yang melemahkan umat samaada kerana ideologi siasah atau kerana lain-lain kecenderungan budaya dan kelainan pendapat perlu di tangani dengan mengamalkan budaya beradab. membawa kepada timbulnya sifat malas. Beliau menunjukkan bahawa falsafah yang berbentuk met afisika mendatangkan faedah mempertajamkan akal fikiran seseorang. Yang ditentang bukan sifat marah itu sendiri tetapi sifat marah yang mambawa kepada kejahatan. Kerosakan pegangan dan nilai -nilai melalui unsur-unsur fahaman yang salah dan menyeleweng dalam agama dan penafsiran yang tidak sebenar serta pengaruh budaya hiburan yang berlebihan (entertainment culture) yang boleh mengatasi budaya ilmu dan intelektuil yang akan melemahkan bangsa dan umat dari segi jangka panjang.a. bukannya yang ditentang zat asabiyah itu sendiri. Asabiyah yang ditentang oleh Nabi s. Perpaduan Melayu mesti .

Dalam karya nya juga banyak di sebut tentang budaya Islam. semua ilmu-ilmu itu beliau lihat dalam perspektif faham ilmu Ahlis Sunnah wal-Jamaah. nahu sarafnya. Negara luar juga menjadi kan karya nya sebagai panduan. Beliau m emberi pembelaan terhadap usuluddinnya. Seperkara lagi ialah sudah tentu pengawalan ke atasn ajaran dan amalan Ahlis Sunnah wal-Jamaah yanhg dihuraikan sistem ilmunya dalam "al -Muqaddimah"nya dalam semua bidangnya. sains. Dan adat istiadat itu pula adalah tatatertib yang berkebetulan dan diterima oleh Syara'. Kita boleh jadi kan beliau sebagai ikon untuk meluaskan cara-cara pemiiran tentang sesuatu perkara kerana beliau merupakan seorang yang bijak dalam berfikir. demikian seterusnya. Beliau juga memberi panduan dalam bidan g pencukaian sehingga komen -komennya tentang pencukaian mempengaruhi Presiden Reagan masa pemerintahannya. beliau banyak menghasilkan karya-karya agung yang menjadi panduan pada kita semua. fisik. Ibn Khaldun juga menitik berat kan budaya -budaya orang Islam.diperjuangkan sampai berjaya dengan dimanafaatkan prinsip asabiyah dalam huraian Ibn Khaldun ini. Seperkara lagi asabiyah yang disebut oleh Ibn Khaldun adalah secara kebetulannya menyamai konsep "Melayu" di kalangan kita sebagai orang yang beragama Islam dan berbahasa Melayu serta yang mengamalkan adat istiadat Melayu. PENUTUP Ibnu khaldun merupakan seorang yang ber pendidikan tinggi serta berfikiran luas dalam membentuk tamadun Islam yang berdarjat tinggi. hisabnya. sejarahnya. RUJUKAN Ditulis oleh : Muhammad Uthman Bin El-Muhammadi . tasawwufnya. Ini terbukti melalui penghasilan karya nya yang telah berkembang dan terkenal k e Negara luar. Sebanyak dua kali Reagan menyebut ibn Khaldun dalam hubungan dengan pencukaian di Amerika Syarikat. fiqhnya. Malah penulisan nya juga di terjemahkan dalam pelbagai bahasa contoh nya Inggeris. Cara-cara berfikir mengikut kaedah Islam antaranya sebagaimana yang ada dalam ibn Khaldun dan juga dalam ajaran Imam al -Ghazali hendaklah diberi perhatian sewajarnya. Dalam huraian Ibn Khaldun diambil berat tentang perkembangan ekonomi yang baik dan makmur yang memberi kesenangan hidup kepada umat dengan polisi pemerintah yang baik dengan para ahli perniagaan yang berniaga dengan berjaya. selain daripada mengambil tahu tentang cara -cara berfikir masakini untuk perbandingan bagi mereka yang sewajarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful