P. 1
090610_Surat Pekeliling Kewangan Bil.4.Tahun 2010 Garis Panduan Pen Gurus An Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi KPM

090610_Surat Pekeliling Kewangan Bil.4.Tahun 2010 Garis Panduan Pen Gurus An Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi KPM

|Views: 276|Likes:
Published by Fidelia Ad

More info:

Published by: Fidelia Ad on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

KEMENTERlAN PELAJ AYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS f & 7, BLOK E12, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUS AT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 - 88846000 NO. FAKS: 03 - 8884 7679 (PEJ. SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

·

Ruj. Kami : KP(SKEW)(SJT)1600/91/2/JLOA Tarikh Seperti Senarai Edaran

( J.If)

;)1

Mei 2010

Y.Bhg. Tan SriiOatuklOato'/OatinlTuan/Puan, EDARAN SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2010 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) Dengan segala horrnatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat daripada Sahagian Kewangan KPM No.Rujukan: KP.(BKEW)(PK)1587/6/A-4(23) yang bertarikh 25 Mei 2010 adalah berkaitan. 2. Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada senarai Lampiran 8 dan Lampiran D bagi surat pekeliling kewangan tersebut. 3. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan Surat Pekeliling Kewangan Bil.4 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pindaan untuk perhatian pihak tuan. 4. Segala kesulitan berlaku adalah amat dikesali.

Sekian, .terirna kasih. "BERKHIDMA T UNTUK NEGARA" "TINGKA TKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS"

( KHA OHD DERUS) Sahagian Kew gan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
No. Tel: 03-8884 7290 emel: khamis. mderus@moe.gov.my Fax: 03-8884 7575

(Sila catatkan rujukan Kementerian
HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700

ini bila berhubung)

FAKS : 03-88847701 (Caw. Pentadbiran Kewangan), 03-8884 7509 (Caw. Penilaian & Sistem), 03-8884 7575 (Caw. Bajet), 03-8884 7611 (Caw. Bantuan) http://www.rnoe.gov.rny/bkew

gov. Sahagian Pendidikan Islam Pengarah Sahagian Pendidikan Khas Pengarah Sahagian Sukan. SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN.8884 6000 NO. Bantuan) http://www. (Caw. Kami Tarikh :KP(SKEW)(PK)1587/6/A-4(23) : 25 Mei 2010 Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Harian Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Berasrarna Penuh dan Sekolah Kluster Pengarah Sahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah . FAKS: 03 . . Pentadbiran Kewangan).moe.88847679 (PEJ. 4 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERJAN PELAJARAN MALAYSIA 1. BLOK E12.. KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 . Seni dan Kokurikulum Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pengetua dan Guru Sesar Sekolah Berprestasi Tinggi SURAT PEKELlLlNG KEWANGAN BIL. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Peruntukan Khas yang diluluskan kepada Sekolah Serprestasi Tinggi (SST) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" Ruj. Penilaian & Sistem).myfbkew . 03-8884 7509 (Caw. 03-8884 7611 (Caw. 1 (Sila catatkan rujukan Kementerian ini bila berhubung) HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700 FAKS : 03-88847701 03-88847575 (Caw. Bajet).KEMENTERlAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS 6 & 7.

Pengantarabangsaan perkongsian ilmu. Bag. watak. iii.4 Pembangunan modal insan. ii.2 SST ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. Selaras denqan itu. iv. dan Harta modal untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Peruntukan Khas SBT di bawah OS42000 ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah masingmasing. Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan dokumen perancangan bajet (aktiviti dan anggaran kos) bagi permohonan Peruntukan Khas SBT. Khas ini hendaklah digunakan bagi tujuan program/aktiviti 3. tujuan mencapai matlamat kecemerlangan sekolah secara holistik. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidlkan. Kerajaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST bagi membiayai aktiviti sekolah dan pembangunan modal insan. yang berbentuk pertandingan dan Penyelenggaraan dan ubahsuai kecil.2. LAT AR BELAKANG 2.2 3. Aktiviti SST dan perbelanjaan hanya boleh dilaksanakan bermula dari tarikh peruntukan dikreditkan ke dalam akaun bank KWK 2 . 2. PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN 3.1 KPM telah mewujudkan SST pada tahun 2010 dengan permulaan buah sekolah.3 3. SST diberi kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan dan perakaunan.3 Peruntukan berikut: i. 3. Peruntukan khas ini diturunkan kepada SST di bawah Objek Sebagai (OS) 42000. Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster (BPSBPSK) untuk kelulusan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama.1 Perbendaharaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST berdasarkan pembentangan Bajet Tahun 2010. Dokumen ini hendaklah disediakan mengikut format seperti di Lampiran A dan dikemukakan kepada Pengarah. 20 2.

sebut harga ataupun tender.2 6. 5.2. 000 akan diuruskan oleh Bahagian Pembangunan (BP).Harta Modal 5.1 Semua perolehan hendaklah mematuhi peraturan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa sama ada perolehan secara pembelian terus.Pembangunan Modal Insan SBT .1. Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM500.2 6. 000 akan diuruskan oleh BPPA.1 Semua terimaan dan bayaran hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai sebaik ·sahaja resit atau baucar dikeluarkan.5. Setiap permohonan perolehan harta modal leT dan bukan leT hendaklah dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan sebelum dikemukakan ke BPPA bagi mendapat kelulusan Pegawai Pengawal (Ketua Setiausaha KPM) secara "blanket".1 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 6. Semua rekod dan daftar yang ditetapkan dalam TPKPKWS hendaklah disenggara dan dikemas kini dengan sempurna. 4 6.Pengantarabangsaan SBT . Pengurus Sekolah hendaklah menyenggara bagi setiap klasifikasi seperti contoh berikut : Peruntukan di Buku Tunai Pelbagai Akaun Subsidiari 5.3.1 Semua transaksi hendaklah menggunakan dokumen kewangan seperti yang ditetapkan dalam Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (TPKPKWS).2 Penyenggaraan Buku Tunai dan Akaun Subsidiari 5. Garis Panduan Perolehan yang dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah digunapakai bagi semua perolehan.Penyelenggaraan dan Ubahsuai Kecil SBT . PROSEDUR PERBELANJAAN DAN KAWALAN 6.3.3 .2.1. Perolehan kerja yang melebihi RM500.1.3 Dokumen Kewangan 5.2 Akaun Subsidiari ( Klasifikasi Peruntukan) SBT .

4 3 . Resit hendaklah diserahkan kepada SPSBPSK untuk tujuan rekod.01) atas nama "Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Serasrama Penuh dan Sekolah Kluster" dan ditandatangani oleh Pengurus Sekolah atau pegawai lain yang diberi kuasa menandatangani resit tersebut.1. 5. ii. Pembangunan Modallnsan Pengantarabangsaan Penyelenggaraan Harta Modal Jumlah Peratusan Dan Ubahsuai Kecil 5. iii. AGIHAN PERUNTUKAN 4.Sekolah Berprestasi Tinggi".Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh Penyata Bank diterima Terimaan melalui cek .1 Terimaan 5. IV.1 Peruntukan Khas SST diagihkan berdasarkan klasifikasi dan peratusan (%) seperti di bawah: Program! Aktiviti Peratus (%) Peruntukan 45 25 20 10 100 i.3 5.1. PENGURUSANPERAKAUNAN 5. Terimaan hendaklah dicatat di resit sebagai "Peruntukan Khas .sekolah masing-masing peruntukan. Terimaan melalui Electronic Fund Transfer (EFT) .Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh cek diterima.1.1 Terimaan Peruntukan Khas SST hendaklah dikeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP. bagi mengelakkan perbelanjaan tanpa 4.2 5.1.

Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahaqlan Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster.1. Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil. Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK.6 6.3. Kemenlerian Pelajaran Malaysia). 5 6.5 6.3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6.3.3 6. Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6.2 6.1.2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6.2.000.Perolehan).00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 .1 Perbelanjaan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan. 6.2.6.2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an).1. Perolehan Kerja/Harta Modal leT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10.2.2 .1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal.

3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6.1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil.3 6.000. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 . Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.Perolehan). Kementerian Pe/ajaran Malaysia).5 6.1.12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster.2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6. Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK.1.1 Perbelanjaan bagi tug as rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan.1. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal.3.2. 6.3. 5 6.2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an).4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.2.00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 .6 6. Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan.6. Perolehan Kerja/Harta Modal ICT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10.2 6.2. Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6.

LAIN-LAIN Semua dokumen kewangan berkaitan dengan Peruntukan Khas SBT hendaklah disimpan selamat bagi tujuan pemantauan dan pengauditan dari semasa ke semasa.8. Faks: 03-88844352 E-mel: badarudin@moe.zetiausaha (Pembangunan) b.gov. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "TINGKATKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS" (DATO' BADARUD~~MAN) Timbalan Ke~. Tel: 03-88846101 No. TARIKH KUAT KUASA Surat Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh Surat Pekeliling Kewangan ini dikeluarkan.p Ke~tiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia No.my 7 . 9.

...N N Wl... o: E C'O z E~ c: 0- o.. 0:: Cl J: < . C'O ...0 . E c: C'O en c: C'O C'O C'O c: e a......{) .o C> C> Z tt- en en w < w 0:: a.{) o..00 C'O- C_ :J C/) O):J ~ o C'O C'O co .. < OJ < C> < 0:: Z z < o z w a.....:J c: C'O C'O O)W .. C/) . s: C'O W E OJ o 2 c:~ C'O 0..~ (J)I...... "C en 0) c: - C'O~ .... c: .J ~ W en tW -...

.. I... ct'lo ro Q) ro- ~ . a..c E C'G .. C'G o ..... C'l _0 ~ro._- -oC/) o ::l to.. ...

LAMPIRAN 8 SENARAI SEMAK BAGI MENDAPATKAN PENCERAMAH I KONSULTAN MENJALANKANKURSUS/BENGKEL KURSUS/BENGKEL: TARIKH TEMPAT Bil. 1 2 Dokumen Nama Konsultan/Penceramah Profil Syarikat Biodata Penceramah Kos Perbelanjaan/Sebutharga (Terperinci) Syarikat yang dilantik hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah bidang tenaga pengajar (kod 220502) Justifikasi pelantikan syarikat Nama program/kursus Jadual Program Tarikh program dijalankan Masa program dijalankan Tempat program dijalankan Senarai nama dan gred jawatan peserta Ada Catatan UNTUK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

. 5. . PERUNTUKAN KHAS Klasifikasi Peruntukan Jumlah Dikurangkan (RM) Jumlah Ditambahkan (RM) Jumlah 1. Saki lebihan (a . BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI LEBIHAN Peruntukan yang diturunkan Perbelanjaan sebenar b.e) RM ALASAN PERMO HONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANT ARA KLASIFIKASI a.e) f. 8aki peruntukan (a . . Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) RM f.LAMPIRAN C Rujukan fail BORANG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANTARA KLASIFIKASI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI SEKOLAH: Bil.(b + c) d. Peruntukan asal yang diturunkan (keseluruhan) Perbelanjaan sebenar b. a. .. . Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) RM e. RM RM RM RM RM RM .. . Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai RM d. . Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c. Peruntukan yang diturunkan RM b. Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) e.. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI KEKURANGAN a. Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c. Saki kekurangan (a . c. b. RM RM RM RM . . Perbelanjaan sebenar RM c. . 2. 4.... a. Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) d. . TANDATANGAN PENGETUA/GURU PENGETUAIGURU BESAR Tandatangan Nama Jawatan Tarikh BESAR DAN PENGARAH BPSBPSK PENGARAH BPSBPSK DILULUSKAN / DITOLAK Tandatangan Nama Jawatan Tarikh .. .. . . 3. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN TAHUN . .

Disediakan Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh oleh: Disahkan oleh: Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh . Perlu dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan dan sesalinan kepada Bahagian Kewangan pad a atau sebelum 1Ohb bulan berikutnya.LAMPIRAN D PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN SEHINGGA (Setiap Akhir Bulan) Nama Sekolah Peruntukan Asal Peruntukan Diluluskan Peruntukan Diturunkan Jumlah Perbelanjaan Sebenar Jumlah Tanggungan Jumlah Perbelanjaan (Sebenar + Tanggungan) Peratus Perbelanjaan tanggungan) (sebenar + Baki Peruntukan Oi Sekolah JUMLAH - - - - - - Nota: 1. 2. Tanggungan ialah apabila Pesanan Tempatan ILocal Order (LO) telah dikeluarkan atau Surat Setuju Terima (SST) telah ditandatangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->