P. 1
090610_Surat Pekeliling Kewangan Bil.4.Tahun 2010 Garis Panduan Pen Gurus An Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi KPM

090610_Surat Pekeliling Kewangan Bil.4.Tahun 2010 Garis Panduan Pen Gurus An Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi KPM

|Views: 276|Likes:
Published by Fidelia Ad

More info:

Published by: Fidelia Ad on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

KEMENTERlAN PELAJ AYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS f & 7, BLOK E12, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUS AT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 - 88846000 NO. FAKS: 03 - 8884 7679 (PEJ. SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

·

Ruj. Kami : KP(SKEW)(SJT)1600/91/2/JLOA Tarikh Seperti Senarai Edaran

( J.If)

;)1

Mei 2010

Y.Bhg. Tan SriiOatuklOato'/OatinlTuan/Puan, EDARAN SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2010 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) Dengan segala horrnatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat daripada Sahagian Kewangan KPM No.Rujukan: KP.(BKEW)(PK)1587/6/A-4(23) yang bertarikh 25 Mei 2010 adalah berkaitan. 2. Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada senarai Lampiran 8 dan Lampiran D bagi surat pekeliling kewangan tersebut. 3. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan Surat Pekeliling Kewangan Bil.4 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pindaan untuk perhatian pihak tuan. 4. Segala kesulitan berlaku adalah amat dikesali.

Sekian, .terirna kasih. "BERKHIDMA T UNTUK NEGARA" "TINGKA TKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS"

( KHA OHD DERUS) Sahagian Kew gan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
No. Tel: 03-8884 7290 emel: khamis. mderus@moe.gov.my Fax: 03-8884 7575

(Sila catatkan rujukan Kementerian
HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700

ini bila berhubung)

FAKS : 03-88847701 (Caw. Pentadbiran Kewangan), 03-8884 7509 (Caw. Penilaian & Sistem), 03-8884 7575 (Caw. Bajet), 03-8884 7611 (Caw. Bantuan) http://www.rnoe.gov.rny/bkew

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 . .KEMENTERlAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS 6 & 7. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" Ruj. 03-8884 7611 (Caw. Bantuan) http://www.gov. FAKS: 03 .8884 6000 NO.myfbkew . 03-8884 7509 (Caw. Sahagian Pendidikan Islam Pengarah Sahagian Pendidikan Khas Pengarah Sahagian Sukan.88847679 (PEJ. Bajet).. Penilaian & Sistem). Kami Tarikh :KP(SKEW)(PK)1587/6/A-4(23) : 25 Mei 2010 Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Harian Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Berasrarna Penuh dan Sekolah Kluster Pengarah Sahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah . SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN.moe. 4 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERJAN PELAJARAN MALAYSIA 1. 1 (Sila catatkan rujukan Kementerian ini bila berhubung) HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700 FAKS : 03-88847701 03-88847575 (Caw. (Caw. BLOK E12. Pentadbiran Kewangan). TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Peruntukan Khas yang diluluskan kepada Sekolah Serprestasi Tinggi (SST) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Seni dan Kokurikulum Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pengetua dan Guru Sesar Sekolah Berprestasi Tinggi SURAT PEKELlLlNG KEWANGAN BIL.

dan Harta modal untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Peruntukan Khas SBT di bawah OS42000 ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah masingmasing.3 Peruntukan berikut: i. PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN 3. ii.1 KPM telah mewujudkan SST pada tahun 2010 dengan permulaan buah sekolah. SST diberi kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan dan perakaunan.2. Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan dokumen perancangan bajet (aktiviti dan anggaran kos) bagi permohonan Peruntukan Khas SBT. 2.2 3. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama. Peruntukan khas ini diturunkan kepada SST di bawah Objek Sebagai (OS) 42000. LAT AR BELAKANG 2. Pengantarabangsaan perkongsian ilmu. Selaras denqan itu.4 Pembangunan modal insan. Bag. Dokumen ini hendaklah disediakan mengikut format seperti di Lampiran A dan dikemukakan kepada Pengarah. Khas ini hendaklah digunakan bagi tujuan program/aktiviti 3.2 SST ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. Kerajaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST bagi membiayai aktiviti sekolah dan pembangunan modal insan. 20 2. iii. tujuan mencapai matlamat kecemerlangan sekolah secara holistik. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidlkan. iv. Aktiviti SST dan perbelanjaan hanya boleh dilaksanakan bermula dari tarikh peruntukan dikreditkan ke dalam akaun bank KWK 2 . yang berbentuk pertandingan dan Penyelenggaraan dan ubahsuai kecil.1 Perbendaharaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST berdasarkan pembentangan Bajet Tahun 2010. watak. Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster (BPSBPSK) untuk kelulusan.3 3. 3.

Harta Modal 5.2 Akaun Subsidiari ( Klasifikasi Peruntukan) SBT . Pengurus Sekolah hendaklah menyenggara bagi setiap klasifikasi seperti contoh berikut : Peruntukan di Buku Tunai Pelbagai Akaun Subsidiari 5.2 6.1.1 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 6.2 Penyenggaraan Buku Tunai dan Akaun Subsidiari 5. Garis Panduan Perolehan yang dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah digunapakai bagi semua perolehan. 4 6.2.5.2 6. 000 akan diuruskan oleh BPPA.2.Pembangunan Modal Insan SBT .Penyelenggaraan dan Ubahsuai Kecil SBT . PROSEDUR PERBELANJAAN DAN KAWALAN 6.3 Dokumen Kewangan 5.1 Semua perolehan hendaklah mematuhi peraturan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa sama ada perolehan secara pembelian terus.3. 000 akan diuruskan oleh Bahagian Pembangunan (BP).Pengantarabangsaan SBT . Setiap permohonan perolehan harta modal leT dan bukan leT hendaklah dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan sebelum dikemukakan ke BPPA bagi mendapat kelulusan Pegawai Pengawal (Ketua Setiausaha KPM) secara "blanket".3 . Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM500.1. sebut harga ataupun tender.1 Semua terimaan dan bayaran hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai sebaik ·sahaja resit atau baucar dikeluarkan. Perolehan kerja yang melebihi RM500.3. Semua rekod dan daftar yang ditetapkan dalam TPKPKWS hendaklah disenggara dan dikemas kini dengan sempurna.1. 5.1 Semua transaksi hendaklah menggunakan dokumen kewangan seperti yang ditetapkan dalam Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (TPKPKWS).

Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh cek diterima. PENGURUSANPERAKAUNAN 5.Sekolah Berprestasi Tinggi".2 5. 5.1.1.1 Terimaan 5. Resit hendaklah diserahkan kepada SPSBPSK untuk tujuan rekod.1 Peruntukan Khas SST diagihkan berdasarkan klasifikasi dan peratusan (%) seperti di bawah: Program! Aktiviti Peratus (%) Peruntukan 45 25 20 10 100 i.Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh Penyata Bank diterima Terimaan melalui cek . Terimaan hendaklah dicatat di resit sebagai "Peruntukan Khas .1. iii.4 3 . Terimaan melalui Electronic Fund Transfer (EFT) .1. bagi mengelakkan perbelanjaan tanpa 4. IV.01) atas nama "Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Serasrama Penuh dan Sekolah Kluster" dan ditandatangani oleh Pengurus Sekolah atau pegawai lain yang diberi kuasa menandatangani resit tersebut.1 Terimaan Peruntukan Khas SST hendaklah dikeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP.sekolah masing-masing peruntukan. Pembangunan Modallnsan Pengantarabangsaan Penyelenggaraan Harta Modal Jumlah Peratusan Dan Ubahsuai Kecil 5. AGIHAN PERUNTUKAN 4. ii.3 5.

6 6.1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil.2. Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK. Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6.Perolehan).2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6.4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahaqlan Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.000. Kemenlerian Pelajaran Malaysia).1.1.2 .12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster.2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an). 6.2. Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.1.6. Perolehan Kerja/Harta Modal leT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10.00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 . 5 6.2.2 6.1 Perbelanjaan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6.5 6.3. Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan.3.3 6.

1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Perbelanjaan bagi tug as rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan.2 . Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan.3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil.6. Kementerian Pe/ajaran Malaysia).3.1.Perolehan).4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.3 6.2.000. Perolehan Kerja/Harta Modal ICT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal.2 6.2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an). Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6.1.5 6. 5 6.6 6.2.3.1.2. Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6. 6. Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK.12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster.00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 .

zetiausaha (Pembangunan) b. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "TINGKATKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS" (DATO' BADARUD~~MAN) Timbalan Ke~.my 7 .p Ke~tiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia No.gov. TARIKH KUAT KUASA Surat Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh Surat Pekeliling Kewangan ini dikeluarkan. LAIN-LAIN Semua dokumen kewangan berkaitan dengan Peruntukan Khas SBT hendaklah disimpan selamat bagi tujuan pemantauan dan pengauditan dari semasa ke semasa. Faks: 03-88844352 E-mel: badarudin@moe. 9. Tel: 03-88846101 No.8.

00 C'O- C_ :J C/) O):J ~ o C'O C'O co .... 0:: Cl J: < .......o C> C> Z tt- en en w < w 0:: a..J ~ W en tW -. "C en 0) c: - C'O~ ....... s: C'O W E OJ o 2 c:~ C'O 0. E c: C'O en c: C'O C'O C'O c: e a.. o: E C'O z E~ c: 0- o.N N Wl..:J c: C'O C'O O)W .~ (J)I..{) o. < OJ < C> < 0:: Z z < o z w a...{) .... c: ... C'O ...0 ... C/) ..

C'G o . C'l _0 ~ro......c E C'G .. ct'lo ro Q) ro- ~ .... a... ... I._- -oC/) o ::l to.

1 2 Dokumen Nama Konsultan/Penceramah Profil Syarikat Biodata Penceramah Kos Perbelanjaan/Sebutharga (Terperinci) Syarikat yang dilantik hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah bidang tenaga pengajar (kod 220502) Justifikasi pelantikan syarikat Nama program/kursus Jadual Program Tarikh program dijalankan Masa program dijalankan Tempat program dijalankan Senarai nama dan gred jawatan peserta Ada Catatan UNTUK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .LAMPIRAN 8 SENARAI SEMAK BAGI MENDAPATKAN PENCERAMAH I KONSULTAN MENJALANKANKURSUS/BENGKEL KURSUS/BENGKEL: TARIKH TEMPAT Bil.

. . . Peruntukan asal yang diturunkan (keseluruhan) Perbelanjaan sebenar b.. . .. Peruntukan yang diturunkan RM b. RM RM RM RM . Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) RM f.LAMPIRAN C Rujukan fail BORANG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANTARA KLASIFIKASI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI SEKOLAH: Bil. . a. Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c. PERUNTUKAN KHAS Klasifikasi Peruntukan Jumlah Dikurangkan (RM) Jumlah Ditambahkan (RM) Jumlah 1. Perbelanjaan sebenar RM c. TANDATANGAN PENGETUA/GURU PENGETUAIGURU BESAR Tandatangan Nama Jawatan Tarikh BESAR DAN PENGARAH BPSBPSK PENGARAH BPSBPSK DILULUSKAN / DITOLAK Tandatangan Nama Jawatan Tarikh .(b + c) d.. Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai RM d. RM RM RM RM RM RM . . BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI KEKURANGAN a. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI LEBIHAN Peruntukan yang diturunkan Perbelanjaan sebenar b. a. Saki lebihan (a . . . Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) e.e) RM ALASAN PERMO HONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANT ARA KLASIFIKASI a. .. Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN TAHUN . Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) RM e. 8aki peruntukan (a . 4. b... . . Saki kekurangan (a . .e) f. c. 2. Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) d... 3. 5. .

2. Disediakan Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh oleh: Disahkan oleh: Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh . Perlu dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan dan sesalinan kepada Bahagian Kewangan pad a atau sebelum 1Ohb bulan berikutnya.LAMPIRAN D PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN SEHINGGA (Setiap Akhir Bulan) Nama Sekolah Peruntukan Asal Peruntukan Diluluskan Peruntukan Diturunkan Jumlah Perbelanjaan Sebenar Jumlah Tanggungan Jumlah Perbelanjaan (Sebenar + Tanggungan) Peratus Perbelanjaan tanggungan) (sebenar + Baki Peruntukan Oi Sekolah JUMLAH - - - - - - Nota: 1. Tanggungan ialah apabila Pesanan Tempatan ILocal Order (LO) telah dikeluarkan atau Surat Setuju Terima (SST) telah ditandatangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->