TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR DI MALAYSIA

MAKSUD TEKNO-USAHAWAN
‡ TEKNO-USAHAWAN ATAU TECHNOPRENEUR ADALAH SATU ISTILAH YANG BARU BAGI USAHAWAN DI MALAYSIA. TEKNO-USAHAWAN MERUPAKAN GABUNGAN DARIPADA DUA PATAH PERKATAAN IAITU TEKNOLOGI DAN USHAWAN ‡ TEKNO-USAHAWAN BERMAKSUD INDIVIDU ATAU SEKUMPULAN INDIVIDU YANG BERSEDIA UNTUK MENGAMBIL RISIKO YANG MELIBATKAN ASPEK TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN. TEKNO-USAHAWAN TERDIRI DARI KALANGAN USAHAWAN YANG TERLIBAT DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT SERTA TEKNOLOGI DALAM MENJALANKAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN

MAKSUD TEKNO-USAHAWAN
‡ DIANTARA CONTOH TEKNO-USAHAWAN IALAH TELECOMMUTING DI MANA USAHAWAN MENJALANKAN PERNIAGAAN DI RUMAH DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TANPA MEMERLUKAN MEREKA MEMILIKI ATAU MENYEWA SEBUAH PEJABAT YANG FORMAL

DEFINISI TEKNO-USAHAWAN ROGER LEE DALAM ARTIKEL MAKING OF A TECHNOPRENEUR MENDEFINISI TEKNOUSAHAWAN SEBAGAI SATU PROSES DAN FORMAT TENTANG PERNIAGAAN BARU YANG MELIBATKAN TEKNOLOGI.

CIRI-CIRI ASAS TEKNO-USAHAWAN
‡ MEMPUNYAI DAYA INISIATIF YANG TINGGI ‡ BERUPAYA UNTUK MENCARI DAN MEREBUT PELUANGPELUANG PERNIAGAAN ‡ BERSIKAP CEKAL DALAM MENGHADAPI KESUKARAN ‡ MAMPU MENCARI MAKLUMAT DAN BERTINDAK SERTA MEMPELAJARI DARIPADA MAKLUMBALAS PASARAN ‡ KOMITMEN TERHADAP PERJANJIAN KERJA ‡ MENITIKBERATKAN MUTU KERJA YANG BAIK

CIRI-CIRI ASAS TEKNO-USAHAWAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ BERORIENTASIKAN KECEKAPAN MEMBUAT PERANCANGAN YANG SISTEMATIK MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI YANG TINGGI MAMPU MENYAKINKAN DIRI YANG TINGGI MENYELESAIKAN MASALAH SECARA JUJUR MEMILIKI KEKUATAN KREATIVITI DAN INOVATIF .

PERANAN TEKNO-USAHAWAN ‡ MENINGKATKAN KUALITI PENGELUARAN PRODUK ‡ MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN KEUPAYAAN ‡ KESEDIAAN UNTUK BERSAING .

barangan lama yang diperbaiki kualitinya dengan menguna teknologi .PERANAN TEKNO-USAHAWAN MENINGKATKAN KUALITI PENGELUARAN PRODUK ‡ Pelanggan akan memberi tindakbalas kepada pengeluaran produk yang berkualiti tinggi dengan memberi maklumbalas yang baik yang membawa kepada pulangan yang lumayan ‡ Catitan. ± Maklumbalas baik produk diterima oleh pasaran yang membawa kepada keuntungan kepada usahawan ± Produk meliputi produk baru.

PERANAN TEKNO-USAHAWAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN KEUPAYAAN ‡ Usahawan dan Pekerja memperolehi kebaikan dan faedah ± Usahawan memperolehi faedah kewangan dan meningkat kemahiran serta keupayaan dalam bidang teknologi ± Pekerja menjadi lebih terlatih dan cekap dalam urusan perniagaan melibatkan teknologi. Ini mewujudkan budaya kerja yang efisien .

jika terdapat 2 usahawan yang mengeluarkan produk/perkhidmatan yang sama. tekno-usahawan perlu sentiasa berkembangan dengan teknologi semasa untuk lebih berdaya maju dan dapat bersaing . Pelangan menjadi penilai pengeluaran usahawan.PERANAN TEKNO-USAHAWAN KESEDIAAN UNTUK BERSAING ‡ Tahap pengunaan teknologi yang berbeza membantu teknousahawan bersedia untuk bersaing dengan pesaing ± Mithalnya. Usahawan yang menguna teknologi tinggi menghasil produk yang tinggi mutu dan dapat perhatian pelanggan. ± Natijah.

KESAN DARIPADA APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN TEKNO-USAHAWAN Teknologi mampu membangunkan teknousahawan melalui: ‡ Dapat menempatkan syarikat ke dalam teknologi internet tanpa batas ‡ Membantu memulakan perniagaan dengan modal yang minimum ‡ Dapat mempromosikan perniagaan melalui internet .

KESAN DARIPADA APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN TEKNO-USAHAWAN Teknologi mampu membangunkan teknousahawan melalui: ‡ E-mail dalam perniagaan ‡ Memberi perkhidmatan yang terpantas kepada pelanggan ‡ Membolehkan sesuatu perniagaan beroperasi 24 jam sehari tanpa henti ‡ Membantu meluaskan pemasaran .

SAMB ‡ Menjawab pelbagai pertanyaan perniagaan ‡ Memudahkan pekerja menghubungi syarikat ‡ Memasarkan produk atau perkhidmatan ke peringkat antarabangsa ‡ Menyediakan kemudahan penukaran maklumat perniagaan dengan pantas ‡ Mendapatkan tindak balas dari pelanggan ‡ Menguji pemasaran produk atau perniagaan baru ‡ Memperkenalkan perniagaan agensi kerajaan ‡ Bantu dalam penetapan harga .

Ini membawa makna syarikat ini telah menyertai berjutajuta syarikat mengunakan teknologi untuk mempromosi perniagaannya.Dapat menempatkan syarikat ke dalam teknologi internet tanpa batas ‡ Usahawan yang mempunyai laman web telah menempatkan syarikat ke dalam teknologi matlumat tanpa batasan. .

Apa yang diperlukan ialah produk yang hendak dijual dan stok produk tersebut.Membantu memulakan perniagaan dengan modal yang minimum ‡ Untuk membuat perniagaan usahawan perlu antara lainnya produk yang hendak dijual atau pejabat dan sebagainya. Melalui internet dan jika usahawan mempunyai e-mail membantu memulakan perniagaan tanpa modal yang banyak. Terdapat beratus ribu laman web yang boleh membantu dalam pengiklanan secar percuma. .

Tetapi jika anda mempunyai laman web. TV. Usahawan juga membina dan mempromosikan laman web di surat-surat khabar atau majalah tempat. mencetak katalog. kad perniagaan.Dapat mempromosikan perniagaan melalui internet ‡ Usahawan dapat menyebar matlumat produk melalui internet E mail. Ini memerlukan perpelanjaan yang besar. anda boleh memberi matlumat perniagaan anda secara terperinci dan menjimatkan beribu-ribu ringgit perbelanjaan mempromosi syarikat anda. radio. . lamaan web.

Usahawan boleh menghantar surat. Teknologi ini disamping cost effective juga penghantaran maklumat adalah cepat dan pantas. . mesej dan sebagainya melalui E mail. gambar.E-mail dalam perniagaan ‡ E mail atau Mel Elektronik adalah suatu teknologi untuk menghantar dan menerima mesej elektronik melalui komputer yang disambung dengan talian telefon.

Memberi perkhidmatan yang terpantas kepada pelanggan ‡ Dengan adanya laman web usahawan boleh memberi perkhidmatan yang terpantas kepada pelanggan. Pelanggan boleh mendapat matlumat perniagaan dalam beberapa saat sahaja. .

Usahawan boleh mengwujudkan perniagaannya 24 jam sehari tanpa henti melalui laman web. .Membolehkan sesuatu perniagaan beroperasi 24 jam sehari tanpa henti ‡ Internet beroperasi 24 jam sehari tanpa henti.

. usahawan boleh mendapatkan pelanggan yang bukan saja tempatan tetapi menyeluruh.Membantu meluaskan pemasaran ‡ Melalui laman web syarikat.

Menjawab pelbagai pertanyaan perniagaan ‡ Pelanggan boleh mendapatkan matlumat perniagaan melalui laman web tanpa mengunjungi atau telefon syarikat berkenaan. .

Memudahkan pekerja menghubungi syarikat ‡ Pekerja boleh menghubungi usahawan dengan mudah melalui e-mail walaupun dimana pekerja itu berada. . Mereka tidak perlu menelefon majikan dan ini menjimatkan perbelanjaan pengurusan.

.Memasarkan produk atau perkhidmatan ke peringkat antarabangsa ‡ Usahawan boleh mempromosi perniagaannya dimana saja melalui laman web. Satu kesilapan tidak sengaja yang usahawan dikalangan Bumiputera lakukan ialah anggapan tidak perlu mengiklankan produk yang dikhaskan oleh pengguna Melayu. Mereka lupa terdapat orang-orang Melayu diluar negeri yang boleh menjadi pelanggan kepada produk mereka.

Untuk meyebarkan matlumat melalui saluran biasa memerlukan perbelanjaan yang tinggi. berpindah tempat perniagaan sering berlaku/berubah dengan pantas.Menyediakan kemudahan penukaran maklumat perniagaan dengan pantas ‡ Matlumat perniagaan samaada produk. Syarikat yang ada laman web boleh berbuat demikian dan boleh memberi tahu perubahan maklumat perniagaan hanya dalam masa beberapa minit tanpa perbelanjaan yang besar. .

tetapi tidak mendapat tindak balas dari orang ramai.Mendapatkan tindak balas dari pelanggan ‡ Syarikat boleh mendapat tindak balas dari pelanggan melalui laman web syarikat. . Ini berbanding dengan kaedah dimana syarikat mengedarkan katalog atau promosi barangan mereka.

Syarikat yang ada laman web hanya perlu mempromosi alamat laman webnya saja. perlu membelanja beribu-ribu ringgit untuk memperkenalkan perniagaan atau produk baru melalui akhbar. radio atau TV. . Menjimatkan kos.Menguji pemasaran produk atau perniagaan baru ‡ Usahawan yang ingin memulakan perniagaan atau memasarkan produk baru.

. Usahawan yang berurusan dengan jabatanjabatan ini secara tidak langsung telah mendaftarkan syarikat mereka dengan jabatan kerajaan berkenaan. urusan dengan jabatan ini dan juga jabatan dengan syarikat ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan pantas.Memperkenalkan perniagaan agensi kerajaan ‡ Jabatan kerajaan mempunyai laman web. Selain itu.

. Harganya bergantungkan sejauh mana maklumat berkenaan diperlukan oleh individu atau organisasi.Bantu dalam penetapan harga ‡ Maklumat boleh diniaga.

SUMBER-SUMBER PEMBANGUNAN TEKNO-USAHAWAN ‡ Pengunaan teknologi di dalam keusahawanan adalah bukan satu perkara baru. Peter Drucker memberi 7 sumber utama yang perlu ada dalam membangukan tekno-usahawan .

Rangkaian internet merupakan satu sumber yang banyak memberi peluang luar jangkaan yang boleh membantu perkembangan tekno-usahawan .Hasil daripada sesuatu yang di luar jangkaan ‡ Peluang wujud luar jangkaan.

Berlakunya percanggahan ‡ Percanggahan di antara realiti dengan apa yang seseorang impikan membolehkannya menghasilkan peluang yang lebih inovatif .

Keperluan kepada proses inovasi ‡ Apabila hubungan yang tidak kukuh wujud di dalam sesuatu proses tertentu. peluang pada masa sekarang bagi seseorang atau sesebuah syarikat untuk menawarkan semula hubungan yang hilang tersebut iaitu dengan menggunakan peluang secara lebih kreatif. .

.Perubahan dalam struktur pasaran atau industri ‡ Sesuatu perniagaan perlu bersedia untuk mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang inovatif agar selari dengan kehendak industri ataupun pasaran.

Perubahan demografi ‡ Perubahan dalam saiz populasi. pekerjaan. . taraf pendidikan dan pendapatan akan menghasilkan peluang yang inovatif. struktur umur.

Perubahan dalam persepsi. sikap dan penerimaan yang positif daripada masyarakat. mod dan makna ‡ Peluang yang inovatif ini dapat dibangunkan hasil daripada keyakinan. .

tekno-usahawan perlu mempunyai kemahiran dalam membuat reka bentuk produk yang efektif melalui penyelidikan dan pembangunan . ‡ Catatan : Untuk menjayakan prinsip ini.Pengetahuan baru ‡ Kemajuan dari segi pengetahuan saintifik dan pengetahuan bukan saintifik dapat menghasilkan produk baru dan pasaran baru.

SUMBER-SUMBER PEMBANGUNAN TEKNOUSAHAWAN ‡ Pengunaan teknologi di dalam keusahawanan adalah bukan satu perkara baru. Peter Drucker memberi 7 sumber utama yang perlu ada dalam membangukan tekno-usahawan ± Hasil daripada sesuatu yang di luar jangkaan ± Berlakunya percanggahan ± Keperluan kepada proses inovasi ± Perubahan dalam struktur pasaran atau industri ± Perubahan demografi ± Perubahan dalam persepsi. mod dan makna ± Pengetahuan baru .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN TEKNOUSAHAWAN DI MALAYSIA ‡ POLISI KERAJAAN ‡ NILAI-NILAI SOSIAL ‡ PERANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN PUSAT PENYELIDIKAN ‡ PEMBANGUNAN BUDAYA ‡ PERSEKITARAN YANG SESUAI ‡ LATIHAN TEKNO-USAHAWAN ‡ PROGRAM SOKONGAN TEKNO-USAHAWAN .

POLISI KERAJAAN ‡ Polisi Kerajaan untuk membangun teknousahawan adalah jelas. Jika sesuatu perniagaan adalah berdaya maju. kerajaan akan membantu dengan menyediakan sumber kewangan melalui pembiayaan untuk jangka pendek dan panjang .

. Teknousahawan yang tidak berjaya dalam perniagaan mereka. Nilai-nilai sosial yang positif mestilah diterapkan untuk mengurangkan punca kegagalan. Tekno-usahawan yang berjaya perlu ditonjolkan dan diberi penghargaan atas daya cipta yang telah mereka hasilkan.NILAI-NILAI SOSIAL ‡ Masyarakat perlu menghargai sumbangan tekno-usahawan untuk pembangunan negara. kegagalan tersebut perlu diterima sebagai satu kegagalan sementara.

Institusi ini perlu bertindak sebagai INNOVATION GROUND dan saling bekerjasama dengan para industri dan syarikat yang lain untuk memupuk dan membangukan teknologi serta usahawan-usahawan tekno. Sistem sokongan yang menggalakkan pembabitan dalam usaha baru. peluang khidmat nasihat. pembaharuan dan perekaciptaan yang baru. Ia bertindak sebagai pusat penyelidikan. sistem penyusunan royalti dan sikap suka berkongsi maklumat boleh mempercepatkan proses inovasi dalam sesuatu masyarak. .PERANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN PUSAT PENYELIDIKAN ‡ Kedua institusi ini perlu memainkan peranan dalam meyokong pembangunan perniagaan yang dijalankan oleh teknousahawan yang berteraskan teknologi.

.PERANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN PUSAT PENYELIDIKAN ‡ Kewujudan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara serta Taman Teknologi di bawah The Intensification of Research in Priority Areas (IRPA) mampu mengemaskini agensi R&D yang boleh membantu pelbagai pihak yang terlibat dengan teknologi termasuklah usahawan.

Ianya boleh dikendalikan semasa kuliah. latihan amali dan juga pembacaan pelajar sendiri.PEMBANGUNAN BUDAYA ‡ Persekitaran dan budaya yang dibangunkan oleh universiti memainkan peranan untuk mempromosi atau menggalakkan semangat keusahawanan. . Pembangunan budaya dilaksanakan melalui peluang penyelidikan serta memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peranan teknologi dalam pembanguan bidang keusahawanan.

pemilihan yang luas dalam sumber maklumat untuk tren teknologi. Ianya dapat diperoleh melalui akses internet yang cepat. kewangan. kemudahan untuk mendapat maklumat. pasaran.PERSEKITARAN YANG SESUAI ‡ Persekitaran yang kondusif boleh membantu serta meransang pembangunan tekno-usahawan. usahasama modal. . berita dan berhubung melalui saluran talian terus.

tahu mengambil peluang dan lebih bersedia untuk berhadapan dengan ketidakpastian. latihan pembangunan perisian dan perkakasan serta latihan dalam pengurusan kewangan dan sumber tenaga manusia.LATIHAN TEKNO-USAHAWAN ‡ Program tekno-usahawan boleh didedahkan melalui program latihan seperti pengurusan projek. Program latihan adalah untuk memastikan seseorang itu dapat memahami apa yang dilakukanya. menyesuaikan diri dalam bidang yang dipilih. .

membantu dalam pembangunan jaringan dan sokongan dari segi pemasaran adalah bagi memastikan kejayaan dalam pembangunan tekno-usahawan. Penyediaan laman web juga dapat membantu kejayaan pembangunan tekno-usahawan .PROGRAM SOKONGAN TEKNOUSAHAWAN ‡ Program sokongan seperti kemudahan dari segi kewangan atau dana.

CABARAN-CABARAN YANG TERPAKSA DIHADAPI OLEH TEKNO-USAHAWAN ‡ TERDAPAT BEBERAPA CABARAN YANG PERLU DIHADAPI TEKNOUSAHAWAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN. ANTARA CABARAN YANG DIHADAPI OLEH TEKNOUSAHAWAN ADALAH: ± PERUBAHAN TEKNOLOGI YANG BEGITU PANTAS ± SEMAKIN BANYAK KERJA YANG PERLU DILAKUKAN ± MELIBATKAN KOS YANG TINGGI ± PEKERJA GAGAL MENGETAHUI TENTANG KEPENTINGAN PEMASANGAN SISTEM TEKNOLOGI ± TIADA INISIATIF DARI SENDIRI DALAM MEMPERTINGKATKAN PEMAHAMAN MENGENAI TEKNOLOGI YANG DIPERKENALKAN .

CABARAN-CABARAN YANG TERPAKSA DIHADAPI OLEH TEKNOUSAHAWAN ‡ TERDAPAT BEBERAPA CABARAN YANG PERLU DIHADAPI TEKNO-USAHAWAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN. ANTARA CABARAN YANG DIHADAPI OLEH TEKNO-USAHAWAN ADALAH: .

.PERUBAHAN TEKNOLOGI YANG BEGITU PANTAS ‡ Perubahan teknologi kepada tekno-usahawan membawa kesan dramatik kepada struktur organisai dan dalam kaedah pekerjaan. ‡ Pekerja lama yang tidak terdedah kepada perubahan teknologi yang sebati dengan teknik lama akan terkejut kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan pengaplikasian teknologi masa kini. Mereka ini tidak sempat untuk menerima proses asimilasi pengaplikasian teknologi yang termini. Ini tidak dapat dimanfaatkan oleh semua pihak mahupun pekerja atau usahawan.

PERUBAHAN TEKNOLOGI YANG BEGITU PANTAS ‡ Teknologi yang diperkenalkan tidak semua adalah baik. Malah keburukan perlu juga diambil perhatian. ‡ Apa pun adalah tanggungjawab teknousahawan untuk mencari idea-idea baru atau alternatif untuk memperbaiki keburukan ini. .

Pada hakikatnya kehadiran teknologi ini semakin banyak kerja yang perlu dibuatkan. Rombakan yang dilakukan menuntut tekno-usahawan untu mengambil kira kos dan faedah yang bakal diperoleh kesan daripada pengaplikasian teknologi dalam perniagan yang mereka jalankan. Ini adalah kerana manusia sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. .SEMAKIN BANYAK KERJA YANG PERLU DILAKUKAN ‡ Sangkaan yang kedatangan teknologi memudahkan kerja-kerja seharian tidaklah benar.

mengemaskini dan sebagainya.MELIBATKAN KOS YANG TINGGI ‡ Pengaplikasian teknologi akan melibatkan penambahan peruntukkan sama ada dari sudut penyediaan perkakasan. .

. Mewujudkan pekerja yang benar-benar memahami tentang konsep dan reka bentuk sistem melibatkan kos yang tinggi. Ini adalah kerana pekerja yang mengendalikan sistem teknologi.PEKERJA GAGAL MENGETAHUI TENTANG KEPENTINGAN PEMASANGAN SISTEM TEKNOLOGI ‡ Pemahaman dari pekerja adalah penting.. Dengan fungsi mereka sebagai koordinator mereka perlu memahami tatacara dalam peringkat. Output dan Input perlu dikenalpasti oleh pekerja yang bertujuan agar mereka dapat memperbaiki dan mengemaskini sistem tersebut andainya wujud pelbagai kemungkinan terhadap sistem itu pada masa-masa yang akan datang.

TIADA INISIATIF DIRI SENDIRI DALAM MEMPERTINGKATKAN PEMAHAMAN MENGENAI TEKNOLOGI YANG DIPERKENALKAN ‡ Paradigma dan corok pemikiran dalam menerima transformasi pembaharuan yang berkait rapat dengan kehendak. Maka sebelum teknologi baru diperkenalkan. perkara utama adalah proses mempositifkan pemikiran dalam menerima transformasi teknologi yang ingin diaplikasikan. Teknousahawan perlu kikiskan anggapan mempelajari sesuatu teknologi adalah sesuatu yang sukar. . kemahuan dan keinginan diri sendiri dalam memahami dan seterusnya untuk menerimanya perlu diperluaskan.