P. 1
semantik bmm3107

semantik bmm3107

|Views: 809|Likes:
Published by Zeema Shoaib

More info:

Published by: Zeema Shoaib on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

1.

Huraikan konsep-konsep yang berikut :
a) Linguistik Linguistik bererti ilmu bahasa. Perkataan linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bererti bahasa. Bidang ilmu yang menkaji bahasa secara saintifik dengan mengkaji data yang sah menggunakan prinsip dan kaedah yang tertentu. b) Bahasa Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, atau simbol-simbol yang dikodkan untuk kegunaan perhubungan sesama manusia. c) Wacana Wacana sebagai unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa ba -hasa. Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.

2. huraikan konsep kohesi dan koheren dan tulis satu perenggan karangan yang menggambarkan kohesi dan koheren.
Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Contoh:
(a) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (b) Dia memukul anaknya. (c) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (d) Jahanam itu memukul anaknya.

Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b), dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk pengguna an kata ganti nama dia yang merujuk si Minah. Pada ayat (d), perkaitan itu dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama, iaitu si Minah. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Koherensi juga merupakan perkaitan antara proposisi, tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Contoh:
(a) Angkat telefon itu, Man! (b) Aku sedang mandi, Ziz! (c) OK!

Dalam wawancara di atas (a), (b) dan (c), perkaitan antara proposisi tetap wujud, tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi, Ziz!. Oleh itu, aku tidak dapat menjawab telefon itu . Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu, biar aku sahaja yang menjawabnya. Perbedaan antara kohesi dengan koherensi itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi, tetapi tidak kohesi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Contoh:
(a) Siapakah yang dipukul ol eh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu .

‡ Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya.Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. malahan saudaranya yang tua dilawannya. Contoh : Mahasiswa itu setiap hari makan budu. ‡ Penyetujuan yang dinyatakan dengan kata walaupun atau meskipun. Pak Asraf telah meninggal dunia pada tahun lalu. Oleh itu. Abang tahu bahawa adik amat suka akan ayam serama. baik secara tuntas atau sebahagian. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. ‡ Tujuan yang dinyatakan dengan kata agar atau supaya. ‡ Pengecualian yang dinyatakan dengan kata kecuali. tetapi ibunya tidak membenarkannya pergi. Contoh : Wanita itu amat dicintainya. walaupun tidak pernah diucapkannya. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Yang penting. Dalam keadaan biasa. Kohesi ditandai juga oleh pengulangan kata atau frasa. ‡ Pengutamaan yang dinyatakan dengan kata malahan atau bahkan. Oleh itu. Contoh : Anak itu tidak serik. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Contoh: ‡ Abang membelikan adik ayam serama. Pak Asraf merupakan satu satunya tokoh bahasa yang tekal dalam perjuangannya. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. Unsur ayat ini dihubungkan melalui kata hubung: ‡ Pertentangan yang dinyatakan dengan kata tetapi atau namun. kecuali hari Jumaat. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu se makin besar. Contoh: Ayahnya bersetuju. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Pak Asraf dihormati dan disegani ramai. rajin . Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Kohesi dapat dikenal pasti berdasarkan hubungan unsur ayat. Contoh : Mahasiswi itu belajar dengan tekun agar beroleh kejayaan cemerlang. Nelayan yang dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. ia ke bulan.

kerana bentuk ekor dan kuntum merupakan penggolongan binatang dan bunga. Ini dinamakan hubungan anaforis. Busro Dalam ayat (a). Dalam ayat (b). Dalam ayat di atas. Pak Hassan juga memiliki seekor. (b) Mahasiswi itu bersiar-siar di taman Mawar. (b) Halim membeli motosikal baharu. . tetapi ke kumpulan yang sama.Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. Hubungan yang bersifat gramatikal tentulah kohesi dan menjadi asas koherensi. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Sejajar dengan penggantian leksikal ialah penggantian bentuk yang tidak menuju ke acuan yang sama. Keadaan ini dikatakan sebagai hubungan penyesuaian alami. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Kata unta dan seekor merujuk kumpulan yang sama. Hubungan anaforis ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. dan dengan motosikalnya itu. dia mengaju kepada kata emak. Hubungan penyesuaian alami ialah hubungan yang bersifat gramatikal. tetapi Halim. Halimah menjelajah Malaysia. iaitu bunga. iaitu Halimah. Sewaktu ke pintu keluar. Hubungan ini dikatakan kohesi. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Contoh: (a) Jiran saya memiliki unta. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Hubungan kataforis ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. diajak mengelilingi bandar Kajang. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. Demikian juga kata mawar dan sekuntum merujuk kumpulan yang sama. ia memetik sekuntum dan disematkannya ke sanggulnya.

Huraikan sumbangan penting tokoh-tokoh berikut dalam bidang linguistik A) E. Beliau menulis bukunya yang pertama Language (1881).  Beliau membuat kajian linguistik perbandingan . Beliau turut mengkaji bahasa -bahasa orang asli Amerika.Boas. B) Ferdinand de Saussure  Beliau hidup pada akhir abad ke -19 dan awal abad ke -20. .sapir  Sapir mendapat pengetahuan asas dalam bidang Fonologi di Jerman tetapidipengaruhi oleh F. 3. Wilayah Zhejiang itu mengorbankan sekurang -kurangnya 43 orang dan mengakibatkan 200 lagi cedera.  Buku ini mementingkan pendekatan kajian dari segi antropol ogi dan melihat bahasa dan fungsinya daripada segi sesuatu masyarakat yang menggunakannya.  Kemudian baharulah beliau mendapat ilham baharu dan memulakan kajian linguistik deskriptif struktur. menyababkan dua gerabak tre n pertama terhumban dari jambatan. Setakat ini tragedi di Wenzhou.Contoh ayat : TRAGEDI TREN LAJU DI CHINA Dua buah tren laju berlanggar di China malam semalam apabila tren pertama yang hilang kuasa akibat dipanah petir dirempuh dari belakang oleh tren yang kedua.

-Manakala.Kedua . Bunyi-bunyi yang dituturkan itu adalah bahan bunyi. . Kita perlu menerima apa yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis dan yang tidak gramatis dalam bahasa kita menurut ukuran seorang penutur bahasa ibunda. Apabila kita mengkaji fonetik atau bunyi bahasa Melayu. kita mengkaji pola -pola pembentukan perkataan daripada baha n bunyi ini.Beliau membezakan kajian llinguistik secara sin kronik dan dikronik. membicarakan dari hal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo Eropah. Istilah langue bererti bahasa manakala parole sama pengertiannya dengan loghat. Dalam tatabahasa transformasi ini kita perlu memahami beberapa konsep am. . Begitu jugalah pola-pola ayat tatabahasa adalah bentuk -bentuk dalam bahasa. -Langue pula terdiri daripada ciri-ciri parole yang umum dalam sekelompok parole daripada bahasa yang sama. dikronik ialah kajian mengenai sistem bahasa. garis -garis lakar dikatakan bahan grafik dan lain-lain bagi sesebuah bahasa. . . beliau menimbulkan perbezaan antara langue dan parole. kita mengkaji bentuknya. -Parole terdiri daripada ciri-ciri bahasa yang sama terdapat dalam pertuturan beberapa penutur loghat yang sama. .Pertama. Kita penutur individu. Sinkronik bermaksud kajian mengenai sesuatu item dalam bahasa. dapat melihat ciri . Bantuk pula ialah pola -pola perhubungan yang abstrak ditentukan oleh sesuatu bahasa itu ke atas bahannya. di samping ciri-ciri yang membezakan setiap C) Noam Chomsky  Tatabahasa transformasi diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1957 dalam bukunya bertajuk Syntactic Structures. tulisannya di antara 1878 -1924 yang dikarang dalam bentuk sebuah memoir.De Saussure juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk.Pengaruh beliau terlihat dalam dua hal.ciri yang dikongsi bersama oleh penutur-penutur tersebut.

. dan apa yang penting ialah bahasa dalam bentuk kalimat -kalimat yang merupakan perangai atau kebiasaan yang terdapat secara langsung untuk diamati dan diselidiki. Ini bermakna. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. (http://www. Pada teori ini guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga murid akan lebih rajin. Operans conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operans yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.edu. apa sahaja yang ada di dalam kotak tersebut adala h tidak berkaitan dengan penyelidikan linguistik. . Huraikan secara ringkas Teori Behavioris dan Teori Mentalis dan implikasi teori tersebut kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ayat-ayat ini dibentuk daripadaunsur -unsur yang terhad bilangannya. Ini kerana.pdf ) Skinner (1904-1990) menganggap ganjaran merupakan faktor penting dalan belajar. 4. Skinner berpendapat bahawa tujuan psikologi adalah meramal mengawal tingkah laku. bahasa diertikan seba gai mengandungi ayat-ayat yang diterbitkan. Pada hakikatnya ayat dapat dipanjangkan seberapa yang mungkin. .sabah. Berkaitan dengan ini kita menganggap bahawa ada beberapa proses operasi delam membentuk ayat-ayat tersebut dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA TEORI BEHAVIORIS Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa otak manusia ini merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang berlaku didalam situasi atau keadaan tersebut adalah tidak dapat diamati dengan sempurna.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Model%20P&P.

Tiap -tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Ransangan mempengaruhi organism maka itu sesuatu gerak balas bolak dijangkakan berlaku. Mengikut Thorndike. Teori ini berasakan teori pelaziman klasik. misalnya penggunaan kata bagus. sifat -sifat ingin tahu. Oleh sebab manusia memiliki alat biologis yang berfungsi untuk menghasilkan bahasa. iaitu kanak -kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. Pengukuhan..Golongan ini berpendapat bahawa bahasa merupakan proses perilaku hasil operasi stimulus/ ransangan dan tindak balas yang bergantung semata -mata kepada ciri naluriah yang ada pada manusia. pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terikat iaitu pembentukan dan pengukuhan rangkaian saraf d antara situasi dengan gerak balas. pujian .. A berulang -ulang pula memainkan peranan yag penting dalam member peneguhan terhadap perlakuan bahasa murid. anggukan. dan aktiviti meniru menjadi factor utama dalam pembelajaran bahasa. Bahan pelajaran di susun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. . maka dapatlah manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi sesama mereka. dan sebagainya. Mereka menolak sebarang pendapat yang mengaitkan proses penghasilan bahasa dengan operasi kognitif. Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi penguatan. Proses ulangan dan peneguhan positif yang berpanjangan ser Menurut (Hartley & Davies. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa. Ikatan R-G boleh dianggap sama ada sebagai keadaan fizikal atau sebagai perhubungan yang wujud di antara satu situasi tertentu dengan kebolehan individu untuk bergerak balas kepadanya . 1978 ) beberapa prinsip-prinsip teori tingkahlaku yang banyak diterapkan di dunia pendidikan meliputi proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut dengan aktif didalamnya. pemerhatian. Jika sekiranya setiap perlakuan bahasa yang betul diikuti dengan gerak balas positif akan mengukuhkan lagi penguasaan bahasa murid / kanak -kanak tersebut. Akhirnya ia akan membentuk kebiasaan. tepukan.

Antara implikasi teori terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah kemahiran lisan lebih penting daripada menulis. Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua -dua perkataan yang berbeza di atas tadi. oleh itu guru mesti mengajar lisan terlebih dahulu dan memberi penekanan kepada latihan lisan dan kemudiannya diikuti dengan kemahiran menulis. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya.com/doc/3951911/TEORI -PEMEROLEHAN-BAHASA) Kajian oleh Smith (1973) pula mendapati urutan pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli -ahli Behaviouris.scribd. Implikasi yang terakhir ialah b ahasa guru adalah sebagai model. Beliau juga memperkenalkan Transformational Grammar(TG). dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran. Guru juga harus menyediakan ransangan untuk membolehkan murid bertindak balas dan diikuti dengan ganjaran kepada tindakan yang betul sehingga menjadi tindakan yang bersifat automatis. Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan). menulis merupakan kemahiran kedua. guru harus mengutamakan latih tubi yang dilakukan secara intensif dan pembelajaran dan pengajaran harus bermula dengan pola yang mudah baru bertambah dengan yang lebih sukar.¶ kedua-duanya disebut µship¶. oleh itu guru harus menggunakan bahasa yang betul untuk dicontohi oleh murid. Pada peringkat kedua. . Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response). (http://www. manakala µsheep¶ disebut µship¶ dengan ujaran yang lebih panjang.( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) TEORI MENTALIS Menurut Noam Chomsky penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Contohnya perkataan µship¶ dan µsheep. hanya µship¶ disebut µship¶. Selain itu. Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar.

setiap manusia yang dilahirkan ke dunia sudah dibekalkan dengan keupayaan untuk membolehkannya berbahasa apabila tiba masanya. Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. dan kematangan bertindak penting dalam proses mempelajari bahasa.bahan sebenar kepada dan bukan bahan. ( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) . Potensi ini ialah sifat akal/mental yang boleh menerbitkan perkataan tau ayat-ayat yang tidak terbatas. Perkembangan bahasa kanak-kanak pula adalah mengikut tahap umur mereka.latihan yang diberikan seharusnya membina kecekapan menggunakan rumus secara kreatif. kematangan pemikiran.Golongan mentalis men gangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata. Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). Proses pengajaran dan pembelajaran bahasa mementingkan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur . Latihan . guru harus mendedahkan bahan . Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak. sebaliknya melibatkan organisasi minda. Selain itu. Chomsky menegaskan kematangan saraf. Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur.bahan yang diadakan. Tanpa peranan kognitif perkembangan bahasa akan terbatas kepada apa yang dialami sahaja. Menurut Chomsky lagi. Pengajaran bahasa pula adalah secara dedukif dan tatabahasa dipelajari secara lansung dan berstruktur. Antara implikasi teori ini dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah semua pelajar seharusnya berupaya menguasai bahasa dengan jaya kerana mereka mempunyai LAD. Setiap penutur dan pendengar mempunyai dua bahagian penting iaitu kemampuan (competence) dan peraturan (performance) yang ada dalam otak manusia merupakan satu system rumus yang mampu menghasilkan kalimat yang terbatas. Pelajar perlu digalakkan dan diberi peluang untuk berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat membina konsep atau makna.

Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M. perlakuan dan keperibadian manusia.5. semantik boleh dikatakan satu ilmu yang membincangkan tentang makna sesuatu perkataan. perasaan. Setiap kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Kajian mengenai makna kata dapat dibahagikan kepada aspek -aspek berikut: a. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Hubungan makna dengan kebudayaan d. emosi. Otak kita menjadi stor kepada kata -kata yang bermakna ini . Perubahan makna e. frasa dan ayat . Secara umumnya. Dari segi istilah. pendapat. Storan maklumat serta morfem ini k ita panggil leksikon atau kosa kata. semantik merujuk kepada sistem dan kajian tentang maknadalam bahasa (Kamus Linguistik. Perkataan sema akan menerbitkan kata se mainein yang bermaksud bererti. Apakah yang dimaksudkan dengan semantik? Huraikan konsep perluasan dan penyempitan makna dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran.Kemudian semainein diinggeriskan menjadise mantics . Sebagai pengguna bahasa. Oleh itu. Makna dalam konteks c. 1900. Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.Breal. dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. tetapi juga makna perkataan. Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Istilah semantik berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu sema yang bermaksud isyarat. Isa bin Abd. kita bukan sahaja mengetahui morfemnya. Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian makna linguistik bagi kata. semantik membawa maksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata.2003). makna denotasi dan dan makna konotasi b.1997 dipetik daripad a Haji Mohd. Razak. makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks. .

1. barang rosak. Rawat (makna lama : menjaga orang sakit) (makna baru : termasuk memulihkan pokok sakit. Menyeberang (makna lama : dulu hanya untuk menyeberang sungai) (makna baru : termasuk menyeberang jalan. Contoh: menternak. i. menyeberang. Belayar (makna lama : pada masa dahulu semua kapal menggunakan layar) (makna baru : tidak ada layar pun disebut belayar) . Taman (makna lama : tempat indah dengan tumbuhan bunga) (makna baru : termasuk kawasan perumahan dan perindustrian) 3. atau pemindahan makna. Oleh itu makna mengalami peluasan makna. dll) 5.belayar.Perubahan Makna Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebih sempit. penyempitan makna. barang -barang lama. konteks dan pengetahuan mempengaruhi makna sesuatu kata. air kumbahan) 4. rawat. Terdapat juga pemindahan makna seperti yang berlaku bagi simpulan bahasa dan peribahasa. Menternak (makna lama : memelihara binatang darat) (makna baru: termasuk memelihara hidupan air seperti ikan dan udang) 2. Peluasan makna Perubahan pengalaman dan budaya. taman.

Penyempitan makna Seperti peluasan makna. Contoh Tuan kadi dan Tuan puteri) (makna baru : lelaki sahaja) iii. konte ks dan pengetahuan boleh menyempitkan makna sesuatu kata seh ingga menjadi khusus. Tuan (makna lama : untuk lelaki dan perempuan.ii. tuan khalwat (makna lama : menyendiri dalam masjid/tempat suci untuk beribadat kepada Allah) (makna baru : berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi untuk tujuan maksiat). khalwat. Contoh: madrasah. teknologi dan hubungan sosial dalam masyarakat. perubahan pengalaman dan budaya. . Perubahan Makna Makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa.

6. Apabila urutannya diubah. Hubungan dalam tataran morfologi boleh dilihat pada urutan morfem -morfem pada suatu kata. Ada kalanya maknanya berubah dan ada kalanya tidak mempunyai makna langsung. i. Huraikan konsep sintagmatik dan paradicmatic dengan mengemukakan contoh yang sesuai. maka maknanya akan berubah. Hubungan dalam tataran fonologi boleh dil ihat pada urutan fonem -fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna kata itu. atau tidak berma kna sama sekali. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur -unsur yang terdapat dalam suatu tuturan. terdapat hubungan fonem -fonem dengan urutan k. morfologi. mahupun sintaksis. tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa menguba h makna ayat tersebut. t. atau menyebabkan tak bermakna sama sekali. Hubungan sintagmatik pada tataran sintaksis boleh dilihat pada urutan kata -kata yang mungkin dapat diubah. Contoh: y y y y kita kiat kati kait 2. a. y Konsep Sintagmatik 1. yang juga tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna daripada kata tersebut. yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Hubungan sintagmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi. . Umpamanya pada kata kita. Contoh : y y y y segi tiga tiga segi barang kali kali barang 3.

dan kemudian memadamnya. hanya saja sudah tidak boleh diakses lagi. maklumat tersebut masih ada dalam ingatan. 3. pragmatik adalah studi mengenai makna ujarandalam situasi tertentu. Dengan demikian ia merupakan telaah mengenai kemampuan pengguna bahasadalam menyambung serta menyerasikan kalimat-kalimat dan kontekssecara tepat. Kehadiran perangkattindak tutur ini ada yang wajib dan ada pula yang bersifat pilihan bergantungkepada kepentingannya. Ini disebabkan apabila seorang programmer mengcreate sebuah variabel pointer. 2. Pragmatik berkaitan dengan kemudahan implementasi dan kecekapan. seorang programmer harus bisa memastikan kecekapan dalam melakukan peng-coding-an. Sebagai akibatnya. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bahasa sevara luaran aiatu bagaimana unit kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik dan tindak tutur memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar dan pengetahuan tersebutmengarah pada interpretasi suatu tuturan. Leech (1993). Dalam bahasa C. Dalam hubungannya dengan bahasa pemrograman.Berbicara tentang pragmatik di dalam mangupa bererti bercakap tentang penggunaan peranti tindak tutur dalam tuturan. apabila programmer lalai dalam mengawal pembolehubah-pembolehubah yang dihasilkan dari hasil assignment pointer.Contoh : y y y Hari barangkali dia sakit Barangkali dia sakit hari ini Dia sakit hari ini barangkali Konsep pragmatik 1. programmer diberikan kuasa untuk memperuntukkan ingatan.Pengetahuan atau konteks tertentu dapatmengakibatkan manusia mengenalpasti jenis-jenis tindak tutur yang berbeda.Sementara Levinson (dalam Siregar 2002) men-definisikan pragmatik sebagai telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteksyang merupakan asas bagi suatu nota atau laporan pemahaman bahasa. maka akan berlaku kebocoran memori. .

Dengan kata lain. Contoh : y saya ±kaya.4. kedua-dua unsur ini dikatakan µsefungsi¶kerana berada di tempat yang sama dalam struktur bahasa. ini memungkinkan kita untuk mengetahui dan menjelaskan sistem dan struktur bahasa yang ingin dihuraikan itu. maka unit linguistik ini berada pada hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut. rangkai kata sebuah buku. Seterusnya.Hubungan paradigmatik dan sintagmatik bukan sah aja dapat diperlihatkanpada peringkat perkataan. . Manakala unsur / s /dalam kata saya berada pada hubungan sintagmatik dengan / a /. Jika dibandingkan dengan rangkai kata sebuah kereta. dan sebuah rumah pula. Sesuatu unit linguistik itu dikatakan boleh memasuki kedua -dua jenis hubungan itu iaitu paradigmatik. Dengan menyelidik kedua -duanya bagi sesuatu jenis unsur. Oleh sebab / s / dan / k / yang merupakan unit linguistik berada pada konteks( di tempat) yang sama dalam suatu struktur. / y / dam / a /. kita akan dapat mengetahui penyebaran unsur itu. kata buku tadi berada pada hubungan paradigmatik dengan kereta dan rumah. malah pada semua peringkat penghuraian linguistik misalnya. iaitu kedudukannya dalam pola sesuatu bahasa. Kata buku berada pada hubungan sintagmatik dengan kata sebuah.

7. - Bahasa istana = beta. tuanku. kosa kata dan tatabahasa. - Orang utara = buah mempelam Orang pantai timur = buah pauh Orang selatan = buah mangga . Menurut Haliday (1968). Perbezaan di antara bahasa istana (Raja) dengan bahasa rakyat biasa. Aspek-aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk berbahasa yang sama dan bukannya perbandingan antara dua bahasa. aku ii. tu an hamba Bahasa rakyat biasa = saya. awak. Di mana. variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Contoh: i. patik. Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Selain itu. variasi bahasa merupakan suatu pengajian fitur (ciri/bentuk/sifat) bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur yang berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan variasi bahasa? Huraikan konsep tersebut dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. beliau menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu pengguna dan penggunaan. Dialek.

8. Penggunaan sistem panggilan bergantung pada beberapa aspek yang menentukan jenis panggilan sekali gus menentukan laras basada yang digunakan ketika berkomunikasi.iaitu diri pertama. Sistem panggilan juga menunjukkan perhubungan dalam kalangan masyarakat tertentu dan nilai di kalan gan anggota masyarakat dalam masyarakat tersebut. Huraikan sistem panggilan dalam masyarakat Melayu Sistem panggilan merupakan satu kaedah panggilan yang melambangkan pertalian di antara individu dengan individu yang berinteraksi antara satu sama lain. kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk diri seseorang. Budaya yang berbeza mempamerkan sistem panggilan yang berbeza. Sistem panggilan Bahasa diraja Patik Baginda Beta anakanda Bahasa biasa / kebanyakan Saya Kamu Mereka Beliau . Kata panggilan juga menggantikan kata ganti nama bagi memuliakan seseorang. Antara aspek tersebut ialah 1. Terdapat dua kategori iaitu melibatkan penggunaan bahasa diraja dan penggunaan bahasa biasa atau orang kebanyakan. kedua dan ketiga.

Teh. sistem panggilan yang diamalkan dalam sesebuah keluarga secara tidak langsung memupuk perasaan hormat kepada yang lebih tua. Gelaran ini berbeza mengikut negeri seperti raja ( Perak dan Selangor ). Anjang. . 2010:268). Pahang & Terengganu) dan Pangeran. Setiap keluarga mempunyai amalan dan cara tersendiri dalam sistem panggilan yang harus dan hendak diamalkan ketika memanggil anak-anak mereka atau ketika menetap panggila n yang harus digunakan dalam kalangan adik-beradik dalam sesebuah keluarga. Biasanya sistem ini ditentukan dan dimulakan oleh ibu bapa dalam sesebuah keluarga. Setiap sistem mempunyai tatacara yang tersendiri. Cik dan Busu dan ikatan perkahwinan seperti menantu. Sistem yang pakai dalam sesebuah keluarga bertujuan bukan sahaja untuk membezakan urutan anak. Tok. Tengku / Engku ( Kelantan. 3. Zaman kegemilangan Melayu Melaka merupakan zaman gemilang termasuk dengan gelaranny a. yang tengah atau yang paling kecil tetapi. Istilah persanakan atau istilah kekerabatan (bahasa Indonesia) atau kinship terms (bahasa Inggeris) ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada orang dalam sesuatu keluarga (Yule. Andak. besan. Semua bahasa mempunyai istilah persanakan tetapi yang ditakrifkan sebagai keluarga berbeza mengikut kelompok bangsa dan masyarakat yang berbeza. Tunku dan sebagainya. Tuanku (Negeri Sembilan). dan adik) serta jenama kekeluargaan (berasaskan pertalian darah seperti Long. ipar.2. kakak. Tunku / Ungku ( Johor & Kedah ). Pangeran Anak dan Pangeran muda (Brunei).mentua. Mak. Panggilan Diraja / Panggilan temurun Sistem panggilan diraja melibatkan gelaran keturunan untuk raja atau sultan yang memerintah. Raja. Ungku. Panggilan temurun juga melibatkan keturunan diraja atau warisnya seperti Ku. Ngah. Kekeluargaan Kata panggilan keluarga masyarakat Melayu merangkumi beberapa sistem tertentu. Alang. Gelaran ini telah wujud berkurun lamanya. Sistem panggilan kekeluargaan dibahagi kepada nama kekeluargaan asas (berasaskan umur dan pangkat seperti Pak. biras. abang. Pemilihan sesuatu sistem untuk diamalkan dalam sesebuah keluarga bukanlah sesuatu yang tegar dan mesti. iaitu yang tua.

Begitu juga dengan keturunan Syeikh dan Sharifah turut menggunakan panggilan Yang Mulia. Sultan Kelantan Sultan Johor Sultan Perak Pemangku RajaTerengganu Raja Mudah Kedah. Ketua Polis Negara. Bagi golongan yang menyandang jawatan berdasarkan atas pelantikan kerajaan sama ada bergelar/atau tidak. Ketua Hakim Menteri. Antaranya : Panggilan hormat Pangkat Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Baginda Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Amat Mulia Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang di-Pertua Agong & Permaisuri Sultan Pahang. sistem panggilan hormatnya akan digunakan bergantung pada jawatan dan gelarannya.Mereka menggunakan panggilan Yang Mulia. disapa dengan panggilan hormat Yang Berhormat. Raja Mudah Perak Tunku Mahkota Pahang Bekas Permaisuri Agong Anak-anak Raja Pemerintah Ku. Antara contoh lain ialah Panggilan hormat Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tuan Yang Terutama Jawatan Pengarah. Sistem Panggilan hormat yang digunakan berdasarkan ketinggian pangkatnya dan kuasanya. Timbalan PM Yang di-Pertua Negeri . Raja 4. Gelaran / jawatan Bagi golongan tertentu yang mempunyai jawatan dan gelaran. Setiausaha menteri Perdana Menteri.

Datin Tan Sri. Toh Puan Gelaran - . Panggilan hormat Yang Amat Dimuliakan Darjah kebesaran Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D. Bagi Persekutuan.N) Seri Setia Mahkota (S.S.M.N) Yang Amat Berbahagia Seri Maharaja Mangku Negara (S.N) Panglima Setia Diraja (P. Bagi yang bergelar tetapi tidak memegang jawatan kerajaan. Puan Sri Tun. Manakala gelaran pula digunakan berdasarkan anugerah darjah kebesaran yang diterimanya di peringkat persekutuan atau negeri.S. panggilan hormat kepada gelar yang dimilikinya seperti Dato disapa panggilan hormat Yang Berbahagia. ejaannya ialah Datuk manakala ejaan Dato pula bagi semua negeri beraja serta di Pula u Pinang ialah Dato¶.M) Panglima Jasa Negara (P.M. Sarawak dan Melaka.M.N) Panglima Seri Mahkota (P. Sabah.S.J. mempunyai ejaan yang berlainan walaupun membawa maksud yang sama iaitu Datuk dan Dato¶.M) Yang Berbahagia Panglima Mangku Negara (P.Sesetengah pangkat yang dianugerahkan.D) Datuk.

jantina dan sebagainya. panggilan hormat untuk individu tersebut perlu dipandang dari latar belakangnya. rujukan dalam mesyuarat atau aktiviti lain Saudari Sahibus Samahah Sahibul Fadilah Al-Fadil Untuk perempuan sahaja Mufti Kadi Besar / Kadi Tuan Guru / Ustaz yang sudah berkahwin atau bagi wanita yang belum 6. Panggilan hormat Cik Latar belakang Panggilan berkahwin Encik Tuan Puan Bagi lelaki yang berpangkat orang lelaki seorang haji. umur. doktor. adab dalam majlis. Penyusunan tersebut termasuklah sebutan gelaran atau panggilan hormat.5. Maka. Penyusunan adalah mengikut keutamaan dan menjadi asas kepada penghormatan. pekerjaan. . Pastikan panggilan hormat yang kita gunakan ke atas seseorang itu tepat dan betul. Penggunaan panggilan hormat yang salah akan menyinggung perasaan atau merendahkan martabat VIP yang berkenaan. profesor wanita bekerja Saudara Untuk lelaki / perempuan yang seumur atau lebih muda. Masyarakat Kita dikelilingi oleh masyarakat yang pelbagai latar belakangnya sama ada dari segi pendidikan. Protokol rasmi Masyarakat Melayu mempunyai satu aturan atau sistem tertentu berhubung dengan bahasa sapaan dan panggilan hormat dalam majlis rasmi atau upacara rasmi yang dihadiri oleh kenamaan tertentu.

Studi linguistik sinkronik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif. Sedangkan teras linguistik teori adalah berkenaan dengan mengkaji bahasa-bahasa pada sesuatu ketika yang tertentu (biasanya kini). (Kamus Linguistik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa terbatas. bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. 1997:153). Linguistik diakronik (diachronic linguistics) Pendekatan pengkajian linguistik yang mengkaji perubahan yang dilalui dalam tempoh sejarah yang lama. kekadang selama berabad-abad. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komperatif. linguistik diakronik memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahaasa (atau bahasa -bahasa) pada masa yang tidak terbatas. (Kamus Linguistik. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun dua puluhan.9. - . 1997:150) Cabang linguistik ini dinamakan juga linguistik sejarah. Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik tumbuh daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. Maksud linguistik sinkronik dan linguistik diakronik - Linguistik sinkronik (synchronic linguistics) Pendekatan dalam cabang linguistik yang mengkaji bentuk satu bahasa atau lebih pada peringkat atau satu masa perkembangan tertentu.

10. - d) Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. ayat dan makna. Secara khususnya bidang sosiolinguistik ini melihat bagaimana ahli masyarakat menggunakan bahasanya dalam konteks yang berlainan. linguistik bandingan ini melihat perbezaan antara bahasa bahasa yang digunakan oleh penutur dari segi se gi bunyi. perkataan dan imbuhan. Oleh itu. - . menggunakan. Linguistik perbadingan ini melihat cirri -ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa daripada segi bunyi. perkataan dan imbuhan. - c) Sosiolinguistik Sosiolinguistik ialah satu bidang yang mengkaji perhubungan atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat. ayat dan makna. dan memahami bahasa. - b) Linguistik bandingan Linguistik bandingan ini sering dihubungkan dengan kajian lingustik sejarah. konsep-konsep berikut: a) Lingusitik am Linguistik am ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik iaitu kajian yang dijalankan secara teratur menurut rumus -rumus yang tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->