P. 1
semantik bmm3107

semantik bmm3107

|Views: 809|Likes:
Published by Zeema Shoaib

More info:

Published by: Zeema Shoaib on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

1.

Huraikan konsep-konsep yang berikut :
a) Linguistik Linguistik bererti ilmu bahasa. Perkataan linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bererti bahasa. Bidang ilmu yang menkaji bahasa secara saintifik dengan mengkaji data yang sah menggunakan prinsip dan kaedah yang tertentu. b) Bahasa Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, atau simbol-simbol yang dikodkan untuk kegunaan perhubungan sesama manusia. c) Wacana Wacana sebagai unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa ba -hasa. Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.

2. huraikan konsep kohesi dan koheren dan tulis satu perenggan karangan yang menggambarkan kohesi dan koheren.
Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Contoh:
(a) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (b) Dia memukul anaknya. (c) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (d) Jahanam itu memukul anaknya.

Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b), dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk pengguna an kata ganti nama dia yang merujuk si Minah. Pada ayat (d), perkaitan itu dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama, iaitu si Minah. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Koherensi juga merupakan perkaitan antara proposisi, tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Contoh:
(a) Angkat telefon itu, Man! (b) Aku sedang mandi, Ziz! (c) OK!

Dalam wawancara di atas (a), (b) dan (c), perkaitan antara proposisi tetap wujud, tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi, Ziz!. Oleh itu, aku tidak dapat menjawab telefon itu . Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu, biar aku sahaja yang menjawabnya. Perbedaan antara kohesi dengan koherensi itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi, tetapi tidak kohesi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Contoh:
(a) Siapakah yang dipukul ol eh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu .

‡ Pengutamaan yang dinyatakan dengan kata malahan atau bahkan. Contoh : Mahasiswa itu setiap hari makan budu. Nelayan yang dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Kohesi ditandai juga oleh pengulangan kata atau frasa. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. ia ke bulan. baik secara tuntas atau sebahagian. ‡ Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. Yang penting. rajin . Oleh itu. kecuali hari Jumaat. dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Dalam keadaan biasa. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama.Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Unsur ayat ini dihubungkan melalui kata hubung: ‡ Pertentangan yang dinyatakan dengan kata tetapi atau namun. Contoh: Ayahnya bersetuju. ‡ Penyetujuan yang dinyatakan dengan kata walaupun atau meskipun. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu se makin besar. walaupun tidak pernah diucapkannya. Pak Asraf telah meninggal dunia pada tahun lalu. Pak Asraf merupakan satu satunya tokoh bahasa yang tekal dalam perjuangannya. Contoh : Wanita itu amat dicintainya. malahan saudaranya yang tua dilawannya. Kohesi dapat dikenal pasti berdasarkan hubungan unsur ayat. Oleh itu. Contoh: ‡ Abang membelikan adik ayam serama. Abang tahu bahawa adik amat suka akan ayam serama. Contoh : Mahasiswi itu belajar dengan tekun agar beroleh kejayaan cemerlang. ‡ Tujuan yang dinyatakan dengan kata agar atau supaya. tetapi ibunya tidak membenarkannya pergi. ‡ Pengecualian yang dinyatakan dengan kata kecuali. Contoh : Anak itu tidak serik. Pak Asraf dihormati dan disegani ramai.

Busro Dalam ayat (a). dan dengan motosikalnya itu. Hubungan kataforis ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Hubungan penyesuaian alami ialah hubungan yang bersifat gramatikal. Contoh: (a) Jiran saya memiliki unta. (b) Halim membeli motosikal baharu. Demikian juga kata mawar dan sekuntum merujuk kumpulan yang sama. kerana bentuk ekor dan kuntum merupakan penggolongan binatang dan bunga. Hubungan ini dikatakan kohesi. kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. dia mengaju kepada kata emak. diajak mengelilingi bandar Kajang. Keadaan ini dikatakan sebagai hubungan penyesuaian alami. Sejajar dengan penggantian leksikal ialah penggantian bentuk yang tidak menuju ke acuan yang sama. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Ini dinamakan hubungan anaforis. Halimah menjelajah Malaysia.Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. Hubungan yang bersifat gramatikal tentulah kohesi dan menjadi asas koherensi. Hubungan anaforis ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Sewaktu ke pintu keluar. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Pak Hassan juga memiliki seekor. tetapi ke kumpulan yang sama. (b) Mahasiswi itu bersiar-siar di taman Mawar. Dalam ayat di atas. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. ia memetik sekuntum dan disematkannya ke sanggulnya. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. iaitu bunga. Kata unta dan seekor merujuk kumpulan yang sama. Dalam ayat (b). . tetapi Halim. iaitu Halimah. dan kerananya juga mewujudkan koherensi.

Beliau turut mengkaji bahasa -bahasa orang asli Amerika.Contoh ayat : TRAGEDI TREN LAJU DI CHINA Dua buah tren laju berlanggar di China malam semalam apabila tren pertama yang hilang kuasa akibat dipanah petir dirempuh dari belakang oleh tren yang kedua. Wilayah Zhejiang itu mengorbankan sekurang -kurangnya 43 orang dan mengakibatkan 200 lagi cedera.sapir  Sapir mendapat pengetahuan asas dalam bidang Fonologi di Jerman tetapidipengaruhi oleh F. Beliau menulis bukunya yang pertama Language (1881).  Buku ini mementingkan pendekatan kajian dari segi antropol ogi dan melihat bahasa dan fungsinya daripada segi sesuatu masyarakat yang menggunakannya. menyababkan dua gerabak tre n pertama terhumban dari jambatan.  Beliau membuat kajian linguistik perbandingan .Boas. Huraikan sumbangan penting tokoh-tokoh berikut dalam bidang linguistik A) E. .  Kemudian baharulah beliau mendapat ilham baharu dan memulakan kajian linguistik deskriptif struktur. 3. B) Ferdinand de Saussure  Beliau hidup pada akhir abad ke -19 dan awal abad ke -20. Setakat ini tragedi di Wenzhou.

Sinkronik bermaksud kajian mengenai sesuatu item dalam bahasa. Bantuk pula ialah pola -pola perhubungan yang abstrak ditentukan oleh sesuatu bahasa itu ke atas bahannya.Pertama.Beliau membezakan kajian llinguistik secara sin kronik dan dikronik. Kita perlu menerima apa yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis dan yang tidak gramatis dalam bahasa kita menurut ukuran seorang penutur bahasa ibunda. beliau menimbulkan perbezaan antara langue dan parole. dapat melihat ciri . di samping ciri-ciri yang membezakan setiap C) Noam Chomsky  Tatabahasa transformasi diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1957 dalam bukunya bertajuk Syntactic Structures.Kedua . . Bunyi-bunyi yang dituturkan itu adalah bahan bunyi. -Parole terdiri daripada ciri-ciri bahasa yang sama terdapat dalam pertuturan beberapa penutur loghat yang sama. Istilah langue bererti bahasa manakala parole sama pengertiannya dengan loghat. . Apabila kita mengkaji fonetik atau bunyi bahasa Melayu. . -Manakala.De Saussure juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk. . Dalam tatabahasa transformasi ini kita perlu memahami beberapa konsep am. kita mengkaji bentuknya. Begitu jugalah pola-pola ayat tatabahasa adalah bentuk -bentuk dalam bahasa.ciri yang dikongsi bersama oleh penutur-penutur tersebut. -Langue pula terdiri daripada ciri-ciri parole yang umum dalam sekelompok parole daripada bahasa yang sama. tulisannya di antara 1878 -1924 yang dikarang dalam bentuk sebuah memoir. kita mengkaji pola -pola pembentukan perkataan daripada baha n bunyi ini. . membicarakan dari hal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo Eropah. garis -garis lakar dikatakan bahan grafik dan lain-lain bagi sesebuah bahasa.Pengaruh beliau terlihat dalam dua hal. Kita penutur individu. dikronik ialah kajian mengenai sistem bahasa.

. . apa sahaja yang ada di dalam kotak tersebut adala h tidak berkaitan dengan penyelidikan linguistik. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning.edu. Skinner berpendapat bahawa tujuan psikologi adalah meramal mengawal tingkah laku. dan apa yang penting ialah bahasa dalam bentuk kalimat -kalimat yang merupakan perangai atau kebiasaan yang terdapat secara langsung untuk diamati dan diselidiki.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Model%20P&P. 4.sabah. bahasa diertikan seba gai mengandungi ayat-ayat yang diterbitkan. Pada teori ini guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga murid akan lebih rajin. Pada hakikatnya ayat dapat dipanjangkan seberapa yang mungkin. Huraikan secara ringkas Teori Behavioris dan Teori Mentalis dan implikasi teori tersebut kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. (http://www. .pdf ) Skinner (1904-1990) menganggap ganjaran merupakan faktor penting dalan belajar. Ini bermakna. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA TEORI BEHAVIORIS Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa otak manusia ini merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang berlaku didalam situasi atau keadaan tersebut adalah tidak dapat diamati dengan sempurna. Ini kerana. Berkaitan dengan ini kita menganggap bahawa ada beberapa proses operasi delam membentuk ayat-ayat tersebut dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Operans conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operans yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Ayat-ayat ini dibentuk daripadaunsur -unsur yang terhad bilangannya.

pujian . Jika sekiranya setiap perlakuan bahasa yang betul diikuti dengan gerak balas positif akan mengukuhkan lagi penguasaan bahasa murid / kanak -kanak tersebut. pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terikat iaitu pembentukan dan pengukuhan rangkaian saraf d antara situasi dengan gerak balas. pemerhatian. iaitu kanak -kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. A berulang -ulang pula memainkan peranan yag penting dalam member peneguhan terhadap perlakuan bahasa murid. . Tiap -tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Ransangan mempengaruhi organism maka itu sesuatu gerak balas bolak dijangkakan berlaku. Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi penguatan. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa. Bahan pelajaran di susun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. Ikatan R-G boleh dianggap sama ada sebagai keadaan fizikal atau sebagai perhubungan yang wujud di antara satu situasi tertentu dengan kebolehan individu untuk bergerak balas kepadanya . Pengukuhan. Proses ulangan dan peneguhan positif yang berpanjangan ser Menurut (Hartley & Davies. tepukan. Mengikut Thorndike.. anggukan. Akhirnya ia akan membentuk kebiasaan. Teori ini berasakan teori pelaziman klasik. sifat -sifat ingin tahu.. dan sebagainya. misalnya penggunaan kata bagus. Oleh sebab manusia memiliki alat biologis yang berfungsi untuk menghasilkan bahasa.Golongan ini berpendapat bahawa bahasa merupakan proses perilaku hasil operasi stimulus/ ransangan dan tindak balas yang bergantung semata -mata kepada ciri naluriah yang ada pada manusia. maka dapatlah manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi sesama mereka. Mereka menolak sebarang pendapat yang mengaitkan proses penghasilan bahasa dengan operasi kognitif. dan aktiviti meniru menjadi factor utama dalam pembelajaran bahasa. 1978 ) beberapa prinsip-prinsip teori tingkahlaku yang banyak diterapkan di dunia pendidikan meliputi proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut dengan aktif didalamnya.

. Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua -dua perkataan yang berbeza di atas tadi.( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) TEORI MENTALIS Menurut Noam Chomsky penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi.¶ kedua-duanya disebut µship¶. oleh itu guru mesti mengajar lisan terlebih dahulu dan memberi penekanan kepada latihan lisan dan kemudiannya diikuti dengan kemahiran menulis. Selain itu. Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar.com/doc/3951911/TEORI -PEMEROLEHAN-BAHASA) Kajian oleh Smith (1973) pula mendapati urutan pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli -ahli Behaviouris. oleh itu guru harus menggunakan bahasa yang betul untuk dicontohi oleh murid. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya. guru harus mengutamakan latih tubi yang dilakukan secara intensif dan pembelajaran dan pengajaran harus bermula dengan pola yang mudah baru bertambah dengan yang lebih sukar. Contohnya perkataan µship¶ dan µsheep. menulis merupakan kemahiran kedua. Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan).Antara implikasi teori terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah kemahiran lisan lebih penting daripada menulis. dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran. Guru juga harus menyediakan ransangan untuk membolehkan murid bertindak balas dan diikuti dengan ganjaran kepada tindakan yang betul sehingga menjadi tindakan yang bersifat automatis. Beliau juga memperkenalkan Transformational Grammar(TG). Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response). manakala µsheep¶ disebut µship¶ dengan ujaran yang lebih panjang. Implikasi yang terakhir ialah b ahasa guru adalah sebagai model.scribd. hanya µship¶ disebut µship¶. (http://www. Pada peringkat kedua.

setiap manusia yang dilahirkan ke dunia sudah dibekalkan dengan keupayaan untuk membolehkannya berbahasa apabila tiba masanya. guru harus mendedahkan bahan . Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur. Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Proses pengajaran dan pembelajaran bahasa mementingkan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur . Menurut Chomsky lagi. Antara implikasi teori ini dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah semua pelajar seharusnya berupaya menguasai bahasa dengan jaya kerana mereka mempunyai LAD. Perkembangan bahasa kanak-kanak pula adalah mengikut tahap umur mereka. ( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) . Chomsky menegaskan kematangan saraf. sebaliknya melibatkan organisasi minda.latihan yang diberikan seharusnya membina kecekapan menggunakan rumus secara kreatif. Selain itu.bahan sebenar kepada dan bukan bahan. Pengajaran bahasa pula adalah secara dedukif dan tatabahasa dipelajari secara lansung dan berstruktur. Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak. dan kematangan bertindak penting dalam proses mempelajari bahasa. Latihan .bahan yang diadakan. Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). Potensi ini ialah sifat akal/mental yang boleh menerbitkan perkataan tau ayat-ayat yang tidak terbatas. Tanpa peranan kognitif perkembangan bahasa akan terbatas kepada apa yang dialami sahaja.Golongan mentalis men gangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata. kematangan pemikiran. Setiap penutur dan pendengar mempunyai dua bahagian penting iaitu kemampuan (competence) dan peraturan (performance) yang ada dalam otak manusia merupakan satu system rumus yang mampu menghasilkan kalimat yang terbatas. Pelajar perlu digalakkan dan diberi peluang untuk berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat membina konsep atau makna.

Perkataan sema akan menerbitkan kata se mainein yang bermaksud bererti.Kemudian semainein diinggeriskan menjadise mantics . Oleh itu. perlakuan dan keperibadian manusia. tetapi juga makna perkataan. semantik merujuk kepada sistem dan kajian tentang maknadalam bahasa (Kamus Linguistik. Dari segi istilah. Hubungan makna dengan kebudayaan d. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik.Breal. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. 1900. Secara umumnya. pendapat. semantik boleh dikatakan satu ilmu yang membincangkan tentang makna sesuatu perkataan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. Isa bin Abd. Istilah semantik berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu sema yang bermaksud isyarat. makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks. Setiap kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat. Sebagai pengguna bahasa.5. Storan maklumat serta morfem ini k ita panggil leksikon atau kosa kata. perasaan. Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian makna linguistik bagi kata. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M. Razak. frasa dan ayat . Makna dalam konteks c.1997 dipetik daripad a Haji Mohd. Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. emosi.2003). Otak kita menjadi stor kepada kata -kata yang bermakna ini . Perubahan makna e. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. kita bukan sahaja mengetahui morfemnya. . Kajian mengenai makna kata dapat dibahagikan kepada aspek -aspek berikut: a. makna denotasi dan dan makna konotasi b. semantik membawa maksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Apakah yang dimaksudkan dengan semantik? Huraikan konsep perluasan dan penyempitan makna dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang.

Menyeberang (makna lama : dulu hanya untuk menyeberang sungai) (makna baru : termasuk menyeberang jalan. konteks dan pengetahuan mempengaruhi makna sesuatu kata. atau pemindahan makna. air kumbahan) 4. taman. menyeberang. Taman (makna lama : tempat indah dengan tumbuhan bunga) (makna baru : termasuk kawasan perumahan dan perindustrian) 3. Oleh itu makna mengalami peluasan makna. Menternak (makna lama : memelihara binatang darat) (makna baru: termasuk memelihara hidupan air seperti ikan dan udang) 2. i.Perubahan Makna Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebih sempit. dll) 5. barang rosak. penyempitan makna. Terdapat juga pemindahan makna seperti yang berlaku bagi simpulan bahasa dan peribahasa. Peluasan makna Perubahan pengalaman dan budaya. Belayar (makna lama : pada masa dahulu semua kapal menggunakan layar) (makna baru : tidak ada layar pun disebut belayar) .belayar. barang -barang lama. Contoh: menternak. 1. rawat. Rawat (makna lama : menjaga orang sakit) (makna baru : termasuk memulihkan pokok sakit.

tuan khalwat (makna lama : menyendiri dalam masjid/tempat suci untuk beribadat kepada Allah) (makna baru : berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi untuk tujuan maksiat). Penyempitan makna Seperti peluasan makna. Contoh Tuan kadi dan Tuan puteri) (makna baru : lelaki sahaja) iii. Perubahan Makna Makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. khalwat. teknologi dan hubungan sosial dalam masyarakat. Contoh: madrasah. konte ks dan pengetahuan boleh menyempitkan makna sesuatu kata seh ingga menjadi khusus.ii. perubahan pengalaman dan budaya. Tuan (makna lama : untuk lelaki dan perempuan. .

yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. t. tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa menguba h makna ayat tersebut. mahupun sintaksis. Contoh: y y y y kita kiat kati kait 2. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur -unsur yang terdapat dalam suatu tuturan. y Konsep Sintagmatik 1. Apabila urutannya diubah. Ada kalanya maknanya berubah dan ada kalanya tidak mempunyai makna langsung. a. maka maknanya akan berubah. Hubungan sintagmatik pada tataran sintaksis boleh dilihat pada urutan kata -kata yang mungkin dapat diubah. Hubungan dalam tataran morfologi boleh dilihat pada urutan morfem -morfem pada suatu kata.6. Umpamanya pada kata kita. Huraikan konsep sintagmatik dan paradicmatic dengan mengemukakan contoh yang sesuai. terdapat hubungan fonem -fonem dengan urutan k. morfologi. atau menyebabkan tak bermakna sama sekali. yang juga tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna daripada kata tersebut. . Hubungan dalam tataran fonologi boleh dil ihat pada urutan fonem -fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna kata itu. Contoh : y y y y segi tiga tiga segi barang kali kali barang 3. Hubungan sintagmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi. atau tidak berma kna sama sekali. i.

dan kemudian memadamnya. Dalam bahasa C. 3. Leech (1993). hanya saja sudah tidak boleh diakses lagi. . Pragmatik dan tindak tutur memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar dan pengetahuan tersebutmengarah pada interpretasi suatu tuturan. Pragmatik berkaitan dengan kemudahan implementasi dan kecekapan.Pengetahuan atau konteks tertentu dapatmengakibatkan manusia mengenalpasti jenis-jenis tindak tutur yang berbeda. 2. seorang programmer harus bisa memastikan kecekapan dalam melakukan peng-coding-an. maklumat tersebut masih ada dalam ingatan. Sebagai akibatnya. pragmatik adalah studi mengenai makna ujarandalam situasi tertentu. Kehadiran perangkattindak tutur ini ada yang wajib dan ada pula yang bersifat pilihan bergantungkepada kepentingannya.Berbicara tentang pragmatik di dalam mangupa bererti bercakap tentang penggunaan peranti tindak tutur dalam tuturan. Ini disebabkan apabila seorang programmer mengcreate sebuah variabel pointer. Dalam hubungannya dengan bahasa pemrograman. programmer diberikan kuasa untuk memperuntukkan ingatan. apabila programmer lalai dalam mengawal pembolehubah-pembolehubah yang dihasilkan dari hasil assignment pointer.Contoh : y y y Hari barangkali dia sakit Barangkali dia sakit hari ini Dia sakit hari ini barangkali Konsep pragmatik 1. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bahasa sevara luaran aiatu bagaimana unit kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dengan demikian ia merupakan telaah mengenai kemampuan pengguna bahasadalam menyambung serta menyerasikan kalimat-kalimat dan kontekssecara tepat.Sementara Levinson (dalam Siregar 2002) men-definisikan pragmatik sebagai telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteksyang merupakan asas bagi suatu nota atau laporan pemahaman bahasa. maka akan berlaku kebocoran memori.

Dengan kata lain. kata buku tadi berada pada hubungan paradigmatik dengan kereta dan rumah.4. Sesuatu unit linguistik itu dikatakan boleh memasuki kedua -dua jenis hubungan itu iaitu paradigmatik. / y / dam / a /. Oleh sebab / s / dan / k / yang merupakan unit linguistik berada pada konteks( di tempat) yang sama dalam suatu struktur. Hubungan paradigmatik ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Manakala unsur / s /dalam kata saya berada pada hubungan sintagmatik dengan / a /. rangkai kata sebuah buku. iaitu kedudukannya dalam pola sesuatu bahasa.Hubungan paradigmatik dan sintagmatik bukan sah aja dapat diperlihatkanpada peringkat perkataan. Dengan menyelidik kedua -duanya bagi sesuatu jenis unsur. Seterusnya. kedua-dua unsur ini dikatakan µsefungsi¶kerana berada di tempat yang sama dalam struktur bahasa. ini memungkinkan kita untuk mengetahui dan menjelaskan sistem dan struktur bahasa yang ingin dihuraikan itu. Jika dibandingkan dengan rangkai kata sebuah kereta. dan sebuah rumah pula. Kata buku berada pada hubungan sintagmatik dengan kata sebuah. . malah pada semua peringkat penghuraian linguistik misalnya. maka unit linguistik ini berada pada hubungan paradigmatik. Contoh : y saya ±kaya. kita akan dapat mengetahui penyebaran unsur itu.

awak. tu an hamba Bahasa rakyat biasa = saya. patik. Di mana.7. variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. Selain itu. tuanku. Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Perbezaan di antara bahasa istana (Raja) dengan bahasa rakyat biasa. kosa kata dan tatabahasa. Aspek-aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk berbahasa yang sama dan bukannya perbandingan antara dua bahasa. beliau menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu pengguna dan penggunaan. Apakah yang dimaksudkan dengan variasi bahasa? Huraikan konsep tersebut dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. aku ii. variasi bahasa merupakan suatu pengajian fitur (ciri/bentuk/sifat) bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur yang berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. Menurut Haliday (1968). Dialek. - Bahasa istana = beta. - Orang utara = buah mempelam Orang pantai timur = buah pauh Orang selatan = buah mangga . Contoh: i.

8. Sistem panggilan Bahasa diraja Patik Baginda Beta anakanda Bahasa biasa / kebanyakan Saya Kamu Mereka Beliau . Kata panggilan juga menggantikan kata ganti nama bagi memuliakan seseorang. Sistem panggilan juga menunjukkan perhubungan dalam kalangan masyarakat tertentu dan nilai di kalan gan anggota masyarakat dalam masyarakat tersebut. Huraikan sistem panggilan dalam masyarakat Melayu Sistem panggilan merupakan satu kaedah panggilan yang melambangkan pertalian di antara individu dengan individu yang berinteraksi antara satu sama lain. kedua dan ketiga. Antara aspek tersebut ialah 1. Budaya yang berbeza mempamerkan sistem panggilan yang berbeza. Penggunaan sistem panggilan bergantung pada beberapa aspek yang menentukan jenis panggilan sekali gus menentukan laras basada yang digunakan ketika berkomunikasi.iaitu diri pertama. Terdapat dua kategori iaitu melibatkan penggunaan bahasa diraja dan penggunaan bahasa biasa atau orang kebanyakan. kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk diri seseorang.

abang. Zaman kegemilangan Melayu Melaka merupakan zaman gemilang termasuk dengan gelaranny a. Cik dan Busu dan ikatan perkahwinan seperti menantu. biras. Tuanku (Negeri Sembilan). Pangeran Anak dan Pangeran muda (Brunei). Panggilan temurun juga melibatkan keturunan diraja atau warisnya seperti Ku. Tengku / Engku ( Kelantan. Tok. Pahang & Terengganu) dan Pangeran. . Tunku dan sebagainya. Ungku. Biasanya sistem ini ditentukan dan dimulakan oleh ibu bapa dalam sesebuah keluarga. Setiap sistem mempunyai tatacara yang tersendiri. Tunku / Ungku ( Johor & Kedah ). Teh. 2010:268). Gelaran ini telah wujud berkurun lamanya. Sistem yang pakai dalam sesebuah keluarga bertujuan bukan sahaja untuk membezakan urutan anak. Setiap keluarga mempunyai amalan dan cara tersendiri dalam sistem panggilan yang harus dan hendak diamalkan ketika memanggil anak-anak mereka atau ketika menetap panggila n yang harus digunakan dalam kalangan adik-beradik dalam sesebuah keluarga. Alang.mentua. dan adik) serta jenama kekeluargaan (berasaskan pertalian darah seperti Long.2. Gelaran ini berbeza mengikut negeri seperti raja ( Perak dan Selangor ). ipar. Semua bahasa mempunyai istilah persanakan tetapi yang ditakrifkan sebagai keluarga berbeza mengikut kelompok bangsa dan masyarakat yang berbeza. Raja. iaitu yang tua. Sistem panggilan kekeluargaan dibahagi kepada nama kekeluargaan asas (berasaskan umur dan pangkat seperti Pak. Kekeluargaan Kata panggilan keluarga masyarakat Melayu merangkumi beberapa sistem tertentu. 3. yang tengah atau yang paling kecil tetapi. kakak. sistem panggilan yang diamalkan dalam sesebuah keluarga secara tidak langsung memupuk perasaan hormat kepada yang lebih tua. Pemilihan sesuatu sistem untuk diamalkan dalam sesebuah keluarga bukanlah sesuatu yang tegar dan mesti. Mak. besan. Ngah. Anjang. Istilah persanakan atau istilah kekerabatan (bahasa Indonesia) atau kinship terms (bahasa Inggeris) ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada orang dalam sesuatu keluarga (Yule. Panggilan Diraja / Panggilan temurun Sistem panggilan diraja melibatkan gelaran keturunan untuk raja atau sultan yang memerintah. Andak.

Sultan Kelantan Sultan Johor Sultan Perak Pemangku RajaTerengganu Raja Mudah Kedah. Bagi golongan yang menyandang jawatan berdasarkan atas pelantikan kerajaan sama ada bergelar/atau tidak. Raja 4. Begitu juga dengan keturunan Syeikh dan Sharifah turut menggunakan panggilan Yang Mulia. Timbalan PM Yang di-Pertua Negeri . Setiausaha menteri Perdana Menteri. Antara contoh lain ialah Panggilan hormat Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tuan Yang Terutama Jawatan Pengarah. disapa dengan panggilan hormat Yang Berhormat. Gelaran / jawatan Bagi golongan tertentu yang mempunyai jawatan dan gelaran. Antaranya : Panggilan hormat Pangkat Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Baginda Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Amat Mulia Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang di-Pertua Agong & Permaisuri Sultan Pahang.Mereka menggunakan panggilan Yang Mulia. Ketua Polis Negara. sistem panggilan hormatnya akan digunakan bergantung pada jawatan dan gelarannya. Ketua Hakim Menteri. Sistem Panggilan hormat yang digunakan berdasarkan ketinggian pangkatnya dan kuasanya. Raja Mudah Perak Tunku Mahkota Pahang Bekas Permaisuri Agong Anak-anak Raja Pemerintah Ku.

J.N) Panglima Seri Mahkota (P.M) Yang Berbahagia Panglima Mangku Negara (P. mempunyai ejaan yang berlainan walaupun membawa maksud yang sama iaitu Datuk dan Dato¶.S. Bagi Persekutuan. panggilan hormat kepada gelar yang dimilikinya seperti Dato disapa panggilan hormat Yang Berbahagia.N) Panglima Setia Diraja (P. Sabah.M. Toh Puan Gelaran - .N) Seri Setia Mahkota (S. Manakala gelaran pula digunakan berdasarkan anugerah darjah kebesaran yang diterimanya di peringkat persekutuan atau negeri.M.Sesetengah pangkat yang dianugerahkan. Sarawak dan Melaka. Bagi yang bergelar tetapi tidak memegang jawatan kerajaan. Puan Sri Tun.D) Datuk. ejaannya ialah Datuk manakala ejaan Dato pula bagi semua negeri beraja serta di Pula u Pinang ialah Dato¶. Datin Tan Sri.S.M) Panglima Jasa Negara (P.N) Yang Amat Berbahagia Seri Maharaja Mangku Negara (S.M. Panggilan hormat Yang Amat Dimuliakan Darjah kebesaran Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.S.

Panggilan hormat Cik Latar belakang Panggilan berkahwin Encik Tuan Puan Bagi lelaki yang berpangkat orang lelaki seorang haji. Pastikan panggilan hormat yang kita gunakan ke atas seseorang itu tepat dan betul. Protokol rasmi Masyarakat Melayu mempunyai satu aturan atau sistem tertentu berhubung dengan bahasa sapaan dan panggilan hormat dalam majlis rasmi atau upacara rasmi yang dihadiri oleh kenamaan tertentu. pekerjaan. jantina dan sebagainya. Masyarakat Kita dikelilingi oleh masyarakat yang pelbagai latar belakangnya sama ada dari segi pendidikan. profesor wanita bekerja Saudara Untuk lelaki / perempuan yang seumur atau lebih muda. adab dalam majlis. Penggunaan panggilan hormat yang salah akan menyinggung perasaan atau merendahkan martabat VIP yang berkenaan. doktor. Maka. rujukan dalam mesyuarat atau aktiviti lain Saudari Sahibus Samahah Sahibul Fadilah Al-Fadil Untuk perempuan sahaja Mufti Kadi Besar / Kadi Tuan Guru / Ustaz yang sudah berkahwin atau bagi wanita yang belum 6. umur. Penyusunan tersebut termasuklah sebutan gelaran atau panggilan hormat.5. panggilan hormat untuk individu tersebut perlu dipandang dari latar belakangnya. . Penyusunan adalah mengikut keutamaan dan menjadi asas kepada penghormatan.

bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahaasa (atau bahasa -bahasa) pada masa yang tidak terbatas. 1997:153). Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun dua puluhan. (Kamus Linguistik. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komperatif. (Kamus Linguistik. Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik tumbuh daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa.9. - . kekadang selama berabad-abad. linguistik diakronik memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa. Sedangkan teras linguistik teori adalah berkenaan dengan mengkaji bahasa-bahasa pada sesuatu ketika yang tertentu (biasanya kini). Linguistik diakronik (diachronic linguistics) Pendekatan pengkajian linguistik yang mengkaji perubahan yang dilalui dalam tempoh sejarah yang lama. Studi linguistik sinkronik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif. Maksud linguistik sinkronik dan linguistik diakronik - Linguistik sinkronik (synchronic linguistics) Pendekatan dalam cabang linguistik yang mengkaji bentuk satu bahasa atau lebih pada peringkat atau satu masa perkembangan tertentu. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa terbatas. 1997:150) Cabang linguistik ini dinamakan juga linguistik sejarah.

menggunakan. konsep-konsep berikut: a) Lingusitik am Linguistik am ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik iaitu kajian yang dijalankan secara teratur menurut rumus -rumus yang tertentu. - d) Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. linguistik bandingan ini melihat perbezaan antara bahasa bahasa yang digunakan oleh penutur dari segi se gi bunyi.10. Linguistik perbadingan ini melihat cirri -ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa daripada segi bunyi. - b) Linguistik bandingan Linguistik bandingan ini sering dihubungkan dengan kajian lingustik sejarah. ayat dan makna. ayat dan makna. perkataan dan imbuhan. - c) Sosiolinguistik Sosiolinguistik ialah satu bidang yang mengkaji perhubungan atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat. perkataan dan imbuhan. - . Secara khususnya bidang sosiolinguistik ini melihat bagaimana ahli masyarakat menggunakan bahasanya dalam konteks yang berlainan. dan memahami bahasa. Oleh itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->