RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU  Tarikh  Mata Pelajaran  Tajuk  Tingkatan  Bilangan pelajar  Tajuk  Masa  Hasil  Pembelajaran  :  :  :  :  :  :  :  04/08/2011  Bahasa Melayu  Pembentukan kata (awalan, akhiran dan apitan)  Satu Delima 

34/40  Kata soal apa, bila dan mengapa  40 minit  Di akhir pembelajaran, pelajar dapat : 1. Menggunakan kata soal yang sesuai berdasarkan peristiwa sosial yang  dipaparkan,  2. Menyoal tentang sesuatu peristiwa sosial dengan menggunakan kata soal  apa, bila dan mengapa, dan  3. Menyatakan kata soal yang sesuai berdasarkan peristiwa sosial.  Fokus utama  Fokus sampingan  :  BBM  Penerapan  Penyerapan    LANGKAH  SET INDUKSI  (5 minit)  ISI PELAJARAN  Tayangan video klip ‐ Hantu  Mak Limah  Menyenaraikan :  1. Imbuhan awalan  2. Imbuhan akhiran  3. Imbuhan apitan  AKTIVITI  1. Guru menayang video klip selama 3 minit.  2. Pelajar menonton video klip.  3. Guru menerangkan tajuk pembelajaran  iaitu ‘Imbuhan’.  1. Guru meminta pelajar menonton kembali  video klip dan mencatat perkataan imbuhan  yang didengar.  2. Pelajar menonton dan menyenaraikan  perkataan imbuhan yang didengar.  1. Guru menyoal pelajar perkataan imbuhan  yang telah dicatat.  2. Pelajar menyebut perkataan imbuhan  yang telah disenaraikan.  3. Guru menyoal pelajar jenis‐jenis imbuhan  yang disenaraikan.  4. Pelajar mengelaskan jenis‐jenis imbuhan  tersebut secara lisan.  5. Perbincangan kelas tentang penggunaan  imbuhan serta contoh‐contoh dalam ayat.  CATATAN  Kaedah terus  :  :  :  :    1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu  perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  vi. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang  menunjukkan simpati terhadap nasib malang yang menimpa seseorang.  Video klip dan lembaran kerja  Bekerjasama dan bertolak ansur  Pendidikan Moral 

Kaedah terus 

LANGKAH 1  (5 minit) 

Kaedah terus  Teknik perbincangan 

LANGKAH 2  (10 minit) 

Mengelaskan :  1. Imbuhan awalan  2. Imbuhan akhiran  3. Imbuhan apitan 

 Guru merumuskan pembentukan kata  yang menggunakan imbuhan awalan. Imbuhan awalan  2. Pelajar membina ayat menggunakan  perkataan imbuhan di dalam kumpulan.  2. Imbuhan akhiran  3.  1.  akhiran dan apitan. Guru meminta pelajar membina 15 ayat  menggunakan perkataan imbuhan yang  telah disenaraikan di dalam kumpulan.  2. akhiran dan apitan  PENUTUP  (5 minit)  1.  Lembaran kerja  a. Pelajar membaca dengan kuat. nilai moral  bekerjasama      . Imbuhan apitan   Makna kata melalui  pembentukan kata  menggunakan imbuhan  awalan. Guru meminta pelajar membaca ayat‐ayat  yang telah dibina.LANGKAH 3  (15 minit)  Membina ayat menggunakan  perkataan :  1.  3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful