Peristiwa Perang Hunain

| Tentera yang Tiada Tandingan | Mencari Maklumat | | Serangan Mengejut | Ketabahan Nabi dan Sahabat | udah merupakan kebiasaan Nabi, bilamana baginda menaklukkan suatu wilayah, secara peribadi baginda mempelajari keadaan politik dan agama penduduknya selama baginda tinggal di situ. Sebelum meninggalkan tempat itu, baginda melantik orang-orang yang sesuai untuk berbagai jawatan. Alasannya ialah bahawa orang-orang di wilayah itu, yang mengenali sistem lama yang batil, tidak mengenali sistem Islam yang menggantikannya. Islam adalah suatu sistem sosial, moral, politik, dan agama, yang hukumhukumnya berasal dari wahyu. Untuk mengenalkan hukum-hukum ini kepada manusia serta penerapannya dalam praktik diperlukan orang yang cekap, cerdas dan berpengetahuan. Ia harus mampu mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam yang benar secara bijak, dan harus pula menerapkan sistem Islam di tengah-tengah mereka Ketika Nabi memutuskan hendak berangkat dari Makkah menuju wilayah suku Hawazin dan Tsaqif, baginda melantik Mu’az bin Jabal sebagai guru dan mengajari umat, dan mengamanatkan pemerintahan kota itu dan imam masjid kepada ‘Atab bin Usaid yang cekap. Setelah tinggal di Makkah selama lima belas hari, Nabi berangkat menuju daerah suku Hawazin.

Kembali ke atas ↑

Tentera yang Tiada Tandingan
Pada saat itu ada 12,000 tentera di bawah panji Nabi. Dari jumlah itu, 10,000 orang menyertainya dari Madinah dalam pembebasan Makkah, sedang yang 2,000 berasal dari kaum Quraisy Makkah yang baru masuk Islam, dengan Abu Sufyan sebagai pemimpinnya. Di masa itu, tentera sebesar itu hampir tak pernah ada di Tanah Arab. Namun, justeru kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. Sebabnya, berlainan dengan di masa lalu, sekarang mereka membanggakan diri kerana jumlahnya yang besar. Akibatnya, mereka mengabaikan taktik dan prinsip-prinsip perang. Ketika para sahabat melihat jumlah tentera yang besar itu ada di antara mereka yang berkata, “Sama sekali kita tak akan kalah, kerana jumlah tentera kita jauh lebih besar daripada musuh.” Namun, ia tidak menyedari bahawa keunggulan jumlah bukanlah satusatunya faktor penentu kemenangan, dan sesungguhnya faktor itu malah kurang penting. Al-Quran sendiri menyebutkan hal ini yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan berceraiberai.” (Al Qasas : 85)

Kembali ke atas ↑

Mencari Maklumat

mereka semua harus keluar dari tempat persembunyiannya lalu menyerang kesatuan-kesatuan tentera Islam dengan panah dan batu. anak-anak. Nabi mengutus Abdullah al-Aslami secara rahsia untuk menghimpun maklumat tentang peralatan. untuk kemudian menyampaikannya kepada Nabi.” Malik tidak mempedulikan kata-kata tentera berpengalaman itu. Hasil dari persekutuan mereka. Selain dari kedua-dua suku di atas. niat. dan hartanya dibelakang tentera. Ketika ditanya tentang alasan keputusannya itu. baginda memanggil Shafwan bin Umayyah. “Kamu telah menjadi tua dan telah kehilangan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang taktik berperang. Begitu tentera Islam tiba di lembah yang dalam dan panjang itu. semua yang ikut dalam pertempuran itu menempatkan kaum wanita. apabila nanti kamu dikalahkan maka kamu akan menyerahkan semua wanita dan harta kamu kepada tentera Islam secara borong. Kembali ke atas ↑ Serangan Mengejut Nabi menyedari kekuatan dan strategi musuh. Malik berkhemah di hujung lembah yang mengarah ke wilayah Hunain. Mereka menjalin hubungan khusus di antara mereka. agar tentera Islam porak-peranda. Setelah itu. ternyata tak berguna. suku Bani Hilal. Baginda sendiri memakai dua baju perang dan pelindung . dan rancangan gerakan musuh. sang panglima mengatakan. mereka menyerang dengan keras melalui suatu taktik tentera. Namun. bahkan hanya mempersulit dan menghalangi gerak tentera. Ia berkeliling di seluruh tentera musuh itu sambil mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Mereka juga telah memilih seorang lelaki gagah berani berusia tiga puluh tahun untuk bertindak sebagai komando perang.Setelah pembebasan Makkah. dan semuanya menjelma sebagai pasukan pemukul yang padu. Malik juga mengirim tiga orang perisik kepada kaum Muslimin secara khusus untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. suatu kelompok khusus harus turun dari perbukitan secara teratur dan menyerang kaum Muslimin dengan pedang di bawah perlindungan pasukan pemanah. Kemudian ia memerintahkan semua tenteranya bersembunyi di sebalik batu-batu dan celahcelah bukit tinggi di sekitar lembah itu. mereka sendiri telah datang menghadapi tentera Islam. Malik. sebelum kaum Muslimin bergerak. Nasar. Mata rantai penghubung di antara mereka ialah seorang lelaki gemar berperang yang bernama Malik bin ‘Aufan Nasri. ia berkata kepada Malik. Oleh itu. sebelum meninggalkan Makkah. Ia mengatakan. Sesuai perintah panglima tertingginya. ia mengecam Malik. Sebaliknya. Akibatnya. sebelum tentera Islam sempat memberi perhatian kepada mereka. lalu meminjam seratus baju perang sambil menjamin pengembaliannya. pejuang tua yang berpengalaman. api perlawanan menyala di daerah-daerah kediaman suku Hawazin dan Tsaqif.” Ketika Duraid bin Sammah. Panglima pasukan musuh itu memutuskan untuk menambah bilangan tentera dan berusaha mengatasi kelemahan moral tenteranya dengan tipu daya yang licik. dan Jasyam juga ikut serta dalam pertempuran ini. di mana orang harus menyerang dan lari. yakni dengan melakukan serangan mengejut dan menimbulkan kekacauan di kalangan tentera Islam. “Kaum lelaki ini akan tetap teguh dalam pertempuran untuk melindungi keluarga dan hartanya dan sama sekali tak akan berfikir untuk melarikan diri atau mundur. ”Dengan tindakan ini. mendengar ratapan kaum wanita dan anak-anak. mereka malah kembali kepada Malik dengan hati penuh takjub dan takut.” Peristiwa kemudian membuktikan bahawa orang tua itu benar. Kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang. Ia memandang tindakan Malik itu salah dari sisi prinsip perang.Untuk mencapai tujuan itu.

” Taktik perang ini berhasil membuat para pejuang Hawazin dan Tsaqif melarikan diri ke wilayah Autas dan Nakhlah dan ke benteng Tha’if. “Hai pembela Allah dan Nabi-Nya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya. Fadhal bin Abbas. yang tak sudi membiarkan Nabi sendirian tanpa perlindungan. Sekelompok orang siap berkorban. Kekacauan dan perpecahan pun timbul. Serangan mengejut ini menyebabkan kaum Muslimin bertempiaran dan mereka segera mencari perlindungan. juga maju bersama Nabi. Kembali ke atas ↑ Ketabahan Nabi dan Sahabat Nabi sangat terganggu oleh larinya para tentera yang merupakan penyebab utama segala kegemparan dan kekacauan itu. yang memberi khabar gembira tentang keselamatan Nabi. Nabi mengatakan. Abbas. Sebahagian berkata. “Saya Nabi Allah dan tak pernah berdusta. Seruan Abbas yang berulang-ulang.” Seorang munafik lain mengatakan.” Baginda mengucapkan kalimat ini lalu memalingkan keldainya ke medan pertempuran yang telah diduduki tentera Malik. baginda berseru dengan suara nyaring. walaupun hanya sebentar.” Yang lain bertekad untuk menghabisi Islam dalam keadaan kacau itu dengan membunuh Nabi untuk menghancurkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan kenabian Islam sekaligus. “Labbaik! Labbaik!” Lalu kembali dengan gagah berani bersama-sama Nabi. Sesuai dengan perintah Nabi. dan Abu Sufyan bin Harits. Untuk memberi semangat kepada kaum Muslimin. Dan dalam waktu sangat singkat. Ketika sebahagian besar tentera Islam masih di dalam lembah itu. baginda bergerak maju bersama tentera Islam. “Kaum Muslimin akan melarikan diri hingga ke pesisir laut. “Sihir telah terlawan. kaum Muslimin melakukan suatu serangan umum. membuat orang-orang yang bertempiaran itu kembali kepada Nabi dengan rasa penyesalan dan mengatur lagi barisannya. dengan meninggalkan kaum wanita dan harta mereka serta tenteranya yang mati di medan pertempuran. Perkembangan ini sangat menggembirakan kaum munafik yang ada di antara tentera Islam. untuk memanggil kembali kaum Muslimin yang bertempiaran. Panah menghujani mereka. yang suaranya amat keras. dan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada saya. pasukan syirik akan menghancurkan tentera tauhid. Tentera Islam beristirehat malam hari dimulut lembah tadi. Oleh itu. mereka berhasil memukul musuh mundur atau melarikan diri. seperti Ali. Kembali ke atas ↑ PERANG BADAR DAN PERANG HUNAIN . bapa saudaranya. Ini menciptakan kegemparan luar biasa di kalangan kaum Muslimin. Baginda merasa bahawa apabila keadaan itu dibiarkan. tiba-tiba terdengar bunyi riuh desiran panah dan teriakan ramai pasukan musuh yang sebelumnya telah duduk menghadang di sebalik batu-batu. Sambil menunggang keldai putih yang telah dihadiahkan kepadanya. dan untuk menghapus noda malu kerana melarikan diri itu. Nabi meminta Abbas. jalannya sejarah mungkin menjadi lain. Usamah. dan sekelompok musuh menyerang di bawah lindungan para pemanahnya.kepala. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Kata-kata Abbas sampai ke telinga kaum Muslimin dan merangsang semangat dan ghairah keagamaan mereka. pasukan Muslim dari suku Bani Salim tiba di jalur Lembah Hunain di bawah komando Khalid bin Walid. Sebelum fajar sepenuhnya muncul. sambil menunggang keldainya. Mereka semua segera menyambut dengan mengatakan.

peperangan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam memperjuangkan dan membela hak-hak kehormatan islam dan umatnya. maka abu Sufyan bin Harb-pun mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada pihak kafir quraisy yang telah berangkat ke badar untuk . 82 orang (riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86) diantaranya dari kalangan muhajirin dan 61 orang dari suku aus serta 170 orang dari suku khazraj. Dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat sebuah tema yang cukup menarik yakni. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketika Abu Sufyan bin Harb mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat dengan beberapa sahabatnya untuk menyerbu kafilah quraisy yang datang dari syam. Apa yang dahulu dijaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjadi hendaknya dapat dijadikan ibrah untuk kita dalam mengambil sikap pada kondisi saat ini. Insya Allah. menegakkan panjinya. Jumlah Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ikut dalam peperangan ini ialah berjumlah 313 orang (riwayat lain menyebutkan 314 atau 317). Ketika orang Quraisy mengetahui berita tersebut. ia mengirim seorang utusan kepada orang-orang quraisy di makkah untuk memberitahukan perihal rencana penyerbuan yang hendak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kepada kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb.Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Dalam sejarah perjalanan agama ini. Adapun sebabsebabnya ialah suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagang orang-orang quraisy yang kembali dari negeri syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. lalu dikirimlah sekitar seribu orang Quraisy untuk menjaga kafilah dan barangbarang dagangan mereka. studi analisis sebab-sebab kemenangan umat islam dalam perang badar dan perang hunain. menghapus kemusyirikan dan membongkar akar-akarnya. Namun sebelumnya saya akan menggambarkan secara singkat peristiwa perang badar dan perang hunain. Namun Abu Syfyan Bin Harb beserta rombongannya melewati pesisir pantai menuju kota makkah sehingga selamat dari penyerbuan kaum muslimin. Perang Badar Qubra Perang badar Qubra adalah suatu bukti yang dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulyakan agama islam.

kaum myuslimin menjadi kacau balau dan banyak pula yang lari kocar-kacir. maka pasukan kafir Quraisy pun melanjutkan perjalanan mereka ke badar untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat Dalam pertempuran tersebut umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan balatentara malaikat. hingga pihak Quraisy lari mundur dan mengalami kekalahan yang kemudian dikejar oleh umat islam sambil dibunuh dan menawan pasukan kafir quraisy. Pada saat itu pasukan kafir quraisy ingin kembali ke makkah namun dihalangi oleh Abu Jahal.menghadang penyerbuan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam agar kembali ke makkah karena Abu Sufyan dan rombongannya telah selamat. . Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang lain untuk mengubur para korban baik dari pihak muslimin maupun dari pihak kafir. dikhawatirkan akan terus meluas sehingga kabilah tsaqif dan hawazin mengadakan persekutuan dengan kabilah yang lain untuk memerangi kaum muslimin sebelum mereka diserang. pihak kafir quraisy yang terbunuh berjumlah 70 orang diantara mereka terdapat abu jahal serta yang ditawan berjumlah 70 orang pula. Pada saat itu hanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan beberapa sahabat-sahabat yang tetap bertahan. Setelah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengetahui rencana tersebut. mereka melempari kaum muslimin dengan batu-batu besar dan kecil seperti hujan yang lebat. Perang Hunain Kemenangan yang gilang-gemilang yang dicapai umat islam dalam Fathul Makkah. Ali. diantaranya ialah: Abu Bakar. musuh yang telah lama menanti dan telah mempersiapkan diri dengan berlingung dicelah-celah lembah hunain. Abbas dan abu Sufyan bin Harits. Dalam peperangan badar ini. Umar. Setibanya kaum muslimin di hunain. setelah itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kembali pulang ke madinah. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat bersama 2000 orang penduduk Makkah termasuk orang yang baru masuk islam dan 80 orang yang belum masuk islam (kalangan musyrik). Akibat lemparan batu tersebut. Sedangkan dari pihak umat islam yang terbunuh hanya berjumlah 14 orang. ditambah 10000 tentara islam yang keluar bersama beliau dari madinah Ditengah perjalanan. ternyata jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut menyebabkan sebagian kaum muslimin menganggap remeh terhadap musuh.

karena jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut membuat hati-hati para kaum muslimin menjadi sombong dan terlena sehingga dengan kesombongan dan keterlenaan mereka itu. mereka mendapatkan pelajaran yang amat berharga dari musuh dengan dibuat kocar-kacirnya kesatuan mereka. bagaimanapun keadaan kita. hal ini dibuktikan dalam peperangan badar yang mana jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan pasukan kaum kafir quraisy. Peran do'a dalam kemenangan kaum muslimin di perang badar merupakan bukti bahwa kemenangan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. ya. 2. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan pertolonganNya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kaum muslimin dengan memberi bantuan balatentara yang tidak kelihatan. kami maju". memohon pertolongan kepada Allah . 1. mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Kaum muslimin terus maju hingga pertempuran dimenangkan oleh pihak kaum muslimin Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Setelah kita mengetahui secara singkat peristiwa perang badar kubra dan hunain serta latar belakang yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut. Maka 'Abbas memanggil mereka yang lari dan mundur itu dengan suara yang keras: "Hai para sahabat yang telah bersumpah dalam Bai'atur Ridlwan". Keimanan kaum muslimin merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin pada perang badar dan perang hunain. banyak atau sedikitnya jumlah bukanlah menjadi tolok ukur peraihan kemenangan dalam sebuah pertempuran. Dengan seruan itu lalu sahabat anshar menjawab: "Ya. Kemudian mereka maju dan bertempur disamping Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin pada peperangan Hunain. pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa balatentara malaikat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin dalam perang badar dan hunain. namun pertolongan Allah ini tidak hanya diberikan begitu saja. pada perang badar hal ini dibuktikan dengan kegigihan kaum muslimin dalam mentaati seruan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meminta pernyataan dari kaum muhajirin dan anshar dalam membela Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 4.yaitu putra paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam. namun dengan jumlah yang sedikit tersebut membuat hati-hati kaum muslimin menjadi tawadhu dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dengan keimanan dan tekad yang kuat dalam berjihad dijalan Allah. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang memang yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka dapat diambil sebuah ibrah / pelajaran tentang sebab-sebab kemenangan umaty islam pada pristiwa kedua peperangan tersebut.

Apa yang terjadi pada perang badar dan hunain hendaknya menjadi introspeksi bagi kita semua. 2010 Perang Hunain Satu Pengiktibaran Kisah Perang Hunain adalah sebuah kisah peperangan yang perlu dihayati oleh semua umat Islam kerana ia memberi iktibar yang besar buat kita semua. dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita bercermin pada sejarah masa lalu. memohonkan pertolongan pada Allah.Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. umat islam kini ibarat buih di lautan yang terlihat banyak tapi seketika hilang kembali. dan membina ummat agar senantiasa mengamalkan agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. apa yang terjadi pada kondisi umat islam saat ini hendaknya dapat kita renungi bahwa sebuah kenyataan yang terpampang di depan mata umat islam di seluruh belahan dunia kini menjadi bulan-bulanan bangsa kafir. meluruskan kembali niat perjuangan dalam menegakkan dienullah ini. 6. Niat yang lurus untuk mencari keridhoaan Allah dan mencari kesyahidan yang menghujam di setiap dada para pasukan kaum muslimin pada perrang badar juga menjadi sebab kemenangan yang diraih oleh umat islam dalam peperangan ini. 5. di palestina apa yang terjadi saat ini menjadi cerminan bahwa jumlah kita yang banyak saat ini tidak berarti apa-apa dihadapan musuh-musuh islam. FRIDAY. OCTOBER 22. Wallahu'alam Bish Shawab. hal ini tergambar dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Khubab Ibnul Munjir yang memberikan saran kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang posisi terbaik bagi pasukan kaum muslimin dalam menghadapi peperangan badar. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. . Strategi dalam berperang juga menjadi kunci kemenangan umat islam dalam perang badar.

Di tengah kekalutan itu. rasanya lagi baik kalau kita semua mencari titik persamaan antara kita semua. Apa yang penting sekarang bukanlah untuk menuding jari siapa salah dan siapa betul.” Tindakan ini dibantah keras oleh seorang tua (pahlawan yang berpengalaman) yang bernama Duraid bin Sammah. “Kaum lelaki ini tetap akan teguh dalam pertempuran melindungi keluarga dan hartanya dan tidak akan terfikir sama sekali untuk mundur atau melarikan diri.000 dari umat Islam Madinah dan 2. Pada zaman itu.. Tapi. Daripada kita semua terus mengukur perbezaan kita.000 umat Islam Makkah. Kenapa dia bertindak begini? Malik berkata. mereka perlu menyerahkan kaum wanita dan harta mereka kepada orang Islam sebagai harta rampasan perang. sebabnya mereka berasa selesa dengan kedudukan mereka dan menyebabkan mereka terlupa untuk mengatur strategi perang bagi mengalahkan tentera musyrikin. kita gunakan perbezaan yang kita ada itu untuk melengkapi antara satu sama lain. Haa … kalau susah sangat. Beliau berpendapat bahawa tindakan Malik ini tergopohgapah dan Malik tidak memikirkan akibat yang bakal diterima jika mereka kalah dalam peperangan ini. Yang orang tua pula seharusnya memberi tunjuk ajar sebab pengalaman yang mereka ada memang banyak. Kenapa ya? Haa. We are here to complete. Jika mereka kalah. Di pihak tentera kafir pula. mereka akan cuba memerah otak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.000 orang iaitu 10. orang muda ni sebenarnya agresif dan mempunyai semangat yang membara dalam diri mereka. tak pernah ada tentera sebesar itu di Tanah Arab. not to compete. Peperangan ini melibatkan tentera Islam yang agak ramai iaitu 12. kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang telah menyulitkan dan menghalangi gerakan tentera. .bila mereka mendapat tahu mengenai jumlah tentera Islam yang sangat besar. mereka berasa gentar dengan jumlah tentera Islam yang besar tersebut. Nampak tak dalam peristiwa tersebut sikap orang muda yang tergopoh-gapah dalam membuat keputusan? Bukan apa. Selain itu. Saya berpendapat jika orang muda ini dibentuk dan dibimbing ke jalan yang benar. kita semua boleh mencapai kemenangan. kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. muncul seorang pemuda bernama Malik bin Aufan Nasri yang mengerahkan seluruh kaum keluarga dan harta benda digunakan bagi tujuan peperangan.Perang Hunain berlaku antara Umat Islam dari Kota Madinah dan Kota Makkah (yang baru masuk Islam selepas Fathul Makkah) dengan Kafir dari puak hawazin di Thaif. Normal lah manusia bila dalam keadaan terdesak.

umat Islam mengalami kekalahan pada peringkat awal gara-gara terlalu selesa dengan bilangan tentera yang ramai. Apa yang kita boleh buat adalah kita perlu sedar yang mungkin Allah nak ajar kita untuk jadi hamba Allah yang betul-betul hamba. Umat Islam bagai buih-buih di lautan. “Hai Pembela Allah dan NabiNya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya!”. Jika disingkap iktibar yang boleh diambil dari kisah Perang Hunain ini.Berbalik kepada kisah perang Hunain tadi. Bai’ah – Hebat kan Islam? Laungan Saidina Abbas telah menyedarkan tentera Islam tentang lafaz bai’ah mereka. selama ni kita adalah pelajar terbaik sekolah. Kalau kita tengok siapa yang tertindas kat dunia sekarang ni? Umat Islam kan?? Bilangan kita ramai tapi kita masih lagi ditindas oleh orang kafir. Kenapa ya? Haa. 3. tapi…. sahabat-sahabat ini tersedar dan kembali kepada Rasulullah dengan penyesalan yang mendalam. ada 3 perkara yang saya dapat: 1. Bai’ah ini adalah perjanjian kita dengan Allah untuk .. mereka ni sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam selepas Fathul Makkah.. tapi adakah kita boleh untuk rasa selesa dengan keadaan kita sekarang ni? Ramai. Hal ini menyebabkan ramai di antara tentera Islam yang berniat untuk melarikan diri dari medan perang. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Saidina Abbas melaungkannya dengan berulang-ulang. Mereka kembali untuk menyusun kembali barisan peperangan mereka. Seakan dunia berhenti berpusing. Laungan Rasulullah SAW tidak didengari dek kekalutan waktu itu. tanpa ada secebis pun rasa Aku hebat dalam diri. creme de la creme and what not. terus kita patah hati. Yang penting. Lalu baginda meminta Saidina Abbas yang mempunyai suara yang lantang untuk melaungkan. sebabnya keimanan mereka ini masih belum teguh.. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita sebagai pelajar. Kita kena sedar segala kemenangan dan kekalahan yang kita perolehi datangnya dari Allah SWT.. Ya. (sambung sendiri ya) . 2. kita semua di sini adalah untuk saling melengkapi. Kuantiti Vs Kualiti – Jumlah yang besar tidak mampu menjamin kemenangan kita. Perselisihan pendapat antara orang muda dan orang yang lebih berpengalaman – rasanya saya dah hurai di atas. Bila kita gagal dalam peperiksaan. Dalam keadaan kelam kabut tu. dan Alhamdulillah mereka telah berjaya mengalahkan pihak tentera kafir dalam masa yang singkat. Rasulullah melaungkan. Mungkin kita terlupa bersyukur kepada Allah. bukan untuk bertanding sesama sendiri. Mendengar laungan Saidina Abbas itu. kita tahu Allah janjikan kemenangan untuk umat Islam suatu hari nanti.

. Dalam kisah ini. bai’ah ini telah mengingatkan sahabat-sahabat supaya kembali istiqamah dalam keadaan sukar atau senang. Akhir kata. banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah-kisah terdahulu.menyerahkan hidup dan perjuangan kita ni hanya kerana Allah SWT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful