Peristiwa Perang Hunain

| Tentera yang Tiada Tandingan | Mencari Maklumat | | Serangan Mengejut | Ketabahan Nabi dan Sahabat | udah merupakan kebiasaan Nabi, bilamana baginda menaklukkan suatu wilayah, secara peribadi baginda mempelajari keadaan politik dan agama penduduknya selama baginda tinggal di situ. Sebelum meninggalkan tempat itu, baginda melantik orang-orang yang sesuai untuk berbagai jawatan. Alasannya ialah bahawa orang-orang di wilayah itu, yang mengenali sistem lama yang batil, tidak mengenali sistem Islam yang menggantikannya. Islam adalah suatu sistem sosial, moral, politik, dan agama, yang hukumhukumnya berasal dari wahyu. Untuk mengenalkan hukum-hukum ini kepada manusia serta penerapannya dalam praktik diperlukan orang yang cekap, cerdas dan berpengetahuan. Ia harus mampu mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam yang benar secara bijak, dan harus pula menerapkan sistem Islam di tengah-tengah mereka Ketika Nabi memutuskan hendak berangkat dari Makkah menuju wilayah suku Hawazin dan Tsaqif, baginda melantik Mu’az bin Jabal sebagai guru dan mengajari umat, dan mengamanatkan pemerintahan kota itu dan imam masjid kepada ‘Atab bin Usaid yang cekap. Setelah tinggal di Makkah selama lima belas hari, Nabi berangkat menuju daerah suku Hawazin.

Kembali ke atas ↑

Tentera yang Tiada Tandingan
Pada saat itu ada 12,000 tentera di bawah panji Nabi. Dari jumlah itu, 10,000 orang menyertainya dari Madinah dalam pembebasan Makkah, sedang yang 2,000 berasal dari kaum Quraisy Makkah yang baru masuk Islam, dengan Abu Sufyan sebagai pemimpinnya. Di masa itu, tentera sebesar itu hampir tak pernah ada di Tanah Arab. Namun, justeru kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. Sebabnya, berlainan dengan di masa lalu, sekarang mereka membanggakan diri kerana jumlahnya yang besar. Akibatnya, mereka mengabaikan taktik dan prinsip-prinsip perang. Ketika para sahabat melihat jumlah tentera yang besar itu ada di antara mereka yang berkata, “Sama sekali kita tak akan kalah, kerana jumlah tentera kita jauh lebih besar daripada musuh.” Namun, ia tidak menyedari bahawa keunggulan jumlah bukanlah satusatunya faktor penentu kemenangan, dan sesungguhnya faktor itu malah kurang penting. Al-Quran sendiri menyebutkan hal ini yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan berceraiberai.” (Al Qasas : 85)

Kembali ke atas ↑

Mencari Maklumat

suatu kelompok khusus harus turun dari perbukitan secara teratur dan menyerang kaum Muslimin dengan pedang di bawah perlindungan pasukan pemanah. mereka menyerang dengan keras melalui suatu taktik tentera. untuk kemudian menyampaikannya kepada Nabi. mereka semua harus keluar dari tempat persembunyiannya lalu menyerang kesatuan-kesatuan tentera Islam dengan panah dan batu.” Peristiwa kemudian membuktikan bahawa orang tua itu benar. semua yang ikut dalam pertempuran itu menempatkan kaum wanita. Oleh itu. Mereka juga telah memilih seorang lelaki gagah berani berusia tiga puluh tahun untuk bertindak sebagai komando perang. mereka malah kembali kepada Malik dengan hati penuh takjub dan takut. mendengar ratapan kaum wanita dan anak-anak. ia mengecam Malik. api perlawanan menyala di daerah-daerah kediaman suku Hawazin dan Tsaqif. Nasar. ia berkata kepada Malik. Ia berkeliling di seluruh tentera musuh itu sambil mengumpulkan maklumat yang diperlukan. di mana orang harus menyerang dan lari. Malik berkhemah di hujung lembah yang mengarah ke wilayah Hunain. mereka sendiri telah datang menghadapi tentera Islam. yakni dengan melakukan serangan mengejut dan menimbulkan kekacauan di kalangan tentera Islam. Kemudian ia memerintahkan semua tenteranya bersembunyi di sebalik batu-batu dan celahcelah bukit tinggi di sekitar lembah itu. dan semuanya menjelma sebagai pasukan pemukul yang padu. Baginda sendiri memakai dua baju perang dan pelindung . Akibatnya. suku Bani Hilal. niat. lalu meminjam seratus baju perang sambil menjamin pengembaliannya. Namun.” Ketika Duraid bin Sammah. sebelum meninggalkan Makkah. Sesuai perintah panglima tertingginya. apabila nanti kamu dikalahkan maka kamu akan menyerahkan semua wanita dan harta kamu kepada tentera Islam secara borong. Sebaliknya. sebelum kaum Muslimin bergerak.Setelah pembebasan Makkah. Panglima pasukan musuh itu memutuskan untuk menambah bilangan tentera dan berusaha mengatasi kelemahan moral tenteranya dengan tipu daya yang licik. dan Jasyam juga ikut serta dalam pertempuran ini. sang panglima mengatakan. Kembali ke atas ↑ Serangan Mengejut Nabi menyedari kekuatan dan strategi musuh. Begitu tentera Islam tiba di lembah yang dalam dan panjang itu. bahkan hanya mempersulit dan menghalangi gerak tentera. Mereka menjalin hubungan khusus di antara mereka. sebelum tentera Islam sempat memberi perhatian kepada mereka. dan hartanya dibelakang tentera.Untuk mencapai tujuan itu. Hasil dari persekutuan mereka. “Kaum lelaki ini akan tetap teguh dalam pertempuran untuk melindungi keluarga dan hartanya dan sama sekali tak akan berfikir untuk melarikan diri atau mundur. Ia memandang tindakan Malik itu salah dari sisi prinsip perang. pejuang tua yang berpengalaman. “Kamu telah menjadi tua dan telah kehilangan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang taktik berperang.” Malik tidak mempedulikan kata-kata tentera berpengalaman itu. anak-anak. Nabi mengutus Abdullah al-Aslami secara rahsia untuk menghimpun maklumat tentang peralatan. Selain dari kedua-dua suku di atas. agar tentera Islam porak-peranda. Ia mengatakan. Malik juga mengirim tiga orang perisik kepada kaum Muslimin secara khusus untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Malik. Mata rantai penghubung di antara mereka ialah seorang lelaki gemar berperang yang bernama Malik bin ‘Aufan Nasri. Ketika ditanya tentang alasan keputusannya itu. Setelah itu. dan rancangan gerakan musuh. ternyata tak berguna. Kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang. baginda memanggil Shafwan bin Umayyah. ”Dengan tindakan ini.

Panah menghujani mereka. Dan dalam waktu sangat singkat. juga maju bersama Nabi. Kembali ke atas ↑ PERANG BADAR DAN PERANG HUNAIN . Perkembangan ini sangat menggembirakan kaum munafik yang ada di antara tentera Islam. Ini menciptakan kegemparan luar biasa di kalangan kaum Muslimin. Nabi mengatakan. baginda berseru dengan suara nyaring. Sebelum fajar sepenuhnya muncul. Sesuai dengan perintah Nabi. mereka berhasil memukul musuh mundur atau melarikan diri. dengan meninggalkan kaum wanita dan harta mereka serta tenteranya yang mati di medan pertempuran. Nabi meminta Abbas. Ketika sebahagian besar tentera Islam masih di dalam lembah itu. Fadhal bin Abbas. Serangan mengejut ini menyebabkan kaum Muslimin bertempiaran dan mereka segera mencari perlindungan.” Baginda mengucapkan kalimat ini lalu memalingkan keldainya ke medan pertempuran yang telah diduduki tentera Malik. Abbas. Untuk memberi semangat kepada kaum Muslimin.” Seorang munafik lain mengatakan. Mereka semua segera menyambut dengan mengatakan. Tentera Islam beristirehat malam hari dimulut lembah tadi. yang memberi khabar gembira tentang keselamatan Nabi. Sambil menunggang keldai putih yang telah dihadiahkan kepadanya. baginda bergerak maju bersama tentera Islam. pasukan Muslim dari suku Bani Salim tiba di jalur Lembah Hunain di bawah komando Khalid bin Walid. “Hai pembela Allah dan Nabi-Nya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya. Sebahagian berkata.” Taktik perang ini berhasil membuat para pejuang Hawazin dan Tsaqif melarikan diri ke wilayah Autas dan Nakhlah dan ke benteng Tha’if. tiba-tiba terdengar bunyi riuh desiran panah dan teriakan ramai pasukan musuh yang sebelumnya telah duduk menghadang di sebalik batu-batu. Oleh itu. dan sekelompok musuh menyerang di bawah lindungan para pemanahnya. kaum Muslimin melakukan suatu serangan umum. membuat orang-orang yang bertempiaran itu kembali kepada Nabi dengan rasa penyesalan dan mengatur lagi barisannya. Usamah. Sekelompok orang siap berkorban. dan untuk menghapus noda malu kerana melarikan diri itu. pasukan syirik akan menghancurkan tentera tauhid. dan Abu Sufyan bin Harits. walaupun hanya sebentar. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Kata-kata Abbas sampai ke telinga kaum Muslimin dan merangsang semangat dan ghairah keagamaan mereka. jalannya sejarah mungkin menjadi lain. untuk memanggil kembali kaum Muslimin yang bertempiaran. “Labbaik! Labbaik!” Lalu kembali dengan gagah berani bersama-sama Nabi. “Saya Nabi Allah dan tak pernah berdusta. “Kaum Muslimin akan melarikan diri hingga ke pesisir laut. Kekacauan dan perpecahan pun timbul. seperti Ali. Seruan Abbas yang berulang-ulang. yang suaranya amat keras. bapa saudaranya.kepala. dan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada saya. Baginda merasa bahawa apabila keadaan itu dibiarkan. “Sihir telah terlawan. Kembali ke atas ↑ Ketabahan Nabi dan Sahabat Nabi sangat terganggu oleh larinya para tentera yang merupakan penyebab utama segala kegemparan dan kekacauan itu. yang tak sudi membiarkan Nabi sendirian tanpa perlindungan. sambil menunggang keldainya.” Yang lain bertekad untuk menghabisi Islam dalam keadaan kacau itu dengan membunuh Nabi untuk menghancurkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan kenabian Islam sekaligus.

Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Dalam sejarah perjalanan agama ini. Perang Badar Qubra Perang badar Qubra adalah suatu bukti yang dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulyakan agama islam. peperangan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam memperjuangkan dan membela hak-hak kehormatan islam dan umatnya. lalu dikirimlah sekitar seribu orang Quraisy untuk menjaga kafilah dan barangbarang dagangan mereka. Namun sebelumnya saya akan menggambarkan secara singkat peristiwa perang badar dan perang hunain. 82 orang (riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86) diantaranya dari kalangan muhajirin dan 61 orang dari suku aus serta 170 orang dari suku khazraj. menghapus kemusyirikan dan membongkar akar-akarnya. Insya Allah. Jumlah Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ikut dalam peperangan ini ialah berjumlah 313 orang (riwayat lain menyebutkan 314 atau 317). studi analisis sebab-sebab kemenangan umat islam dalam perang badar dan perang hunain. Namun Abu Syfyan Bin Harb beserta rombongannya melewati pesisir pantai menuju kota makkah sehingga selamat dari penyerbuan kaum muslimin. Ketika orang Quraisy mengetahui berita tersebut. Apa yang dahulu dijaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjadi hendaknya dapat dijadikan ibrah untuk kita dalam mengambil sikap pada kondisi saat ini. menegakkan panjinya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat sebuah tema yang cukup menarik yakni. Ketika Abu Sufyan bin Harb mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat dengan beberapa sahabatnya untuk menyerbu kafilah quraisy yang datang dari syam. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. maka abu Sufyan bin Harb-pun mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada pihak kafir quraisy yang telah berangkat ke badar untuk . ia mengirim seorang utusan kepada orang-orang quraisy di makkah untuk memberitahukan perihal rencana penyerbuan yang hendak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kepada kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Adapun sebabsebabnya ialah suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagang orang-orang quraisy yang kembali dari negeri syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb.

mereka melempari kaum muslimin dengan batu-batu besar dan kecil seperti hujan yang lebat. Setelah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengetahui rencana tersebut. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat Dalam pertempuran tersebut umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan balatentara malaikat. Umar. musuh yang telah lama menanti dan telah mempersiapkan diri dengan berlingung dicelah-celah lembah hunain.menghadang penyerbuan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam agar kembali ke makkah karena Abu Sufyan dan rombongannya telah selamat. ditambah 10000 tentara islam yang keluar bersama beliau dari madinah Ditengah perjalanan. pihak kafir quraisy yang terbunuh berjumlah 70 orang diantara mereka terdapat abu jahal serta yang ditawan berjumlah 70 orang pula. Setibanya kaum muslimin di hunain. Abbas dan abu Sufyan bin Harits. maka pasukan kafir Quraisy pun melanjutkan perjalanan mereka ke badar untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat bersama 2000 orang penduduk Makkah termasuk orang yang baru masuk islam dan 80 orang yang belum masuk islam (kalangan musyrik). dikhawatirkan akan terus meluas sehingga kabilah tsaqif dan hawazin mengadakan persekutuan dengan kabilah yang lain untuk memerangi kaum muslimin sebelum mereka diserang. setelah itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kembali pulang ke madinah. ternyata jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut menyebabkan sebagian kaum muslimin menganggap remeh terhadap musuh. Dalam peperangan badar ini. Perang Hunain Kemenangan yang gilang-gemilang yang dicapai umat islam dalam Fathul Makkah. Ali. . Akibat lemparan batu tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang lain untuk mengubur para korban baik dari pihak muslimin maupun dari pihak kafir. Pada saat itu hanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan beberapa sahabat-sahabat yang tetap bertahan. kaum myuslimin menjadi kacau balau dan banyak pula yang lari kocar-kacir. hingga pihak Quraisy lari mundur dan mengalami kekalahan yang kemudian dikejar oleh umat islam sambil dibunuh dan menawan pasukan kafir quraisy. Pada saat itu pasukan kafir quraisy ingin kembali ke makkah namun dihalangi oleh Abu Jahal. diantaranya ialah: Abu Bakar. Sedangkan dari pihak umat islam yang terbunuh hanya berjumlah 14 orang.

namun pertolongan Allah ini tidak hanya diberikan begitu saja. Keimanan kaum muslimin merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin pada perang badar dan perang hunain. Berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin pada peperangan Hunain. mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. hal ini dibuktikan dalam peperangan badar yang mana jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan pasukan kaum kafir quraisy. 4. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan pertolonganNya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kaum muslimin dengan memberi bantuan balatentara yang tidak kelihatan. Maka 'Abbas memanggil mereka yang lari dan mundur itu dengan suara yang keras: "Hai para sahabat yang telah bersumpah dalam Bai'atur Ridlwan". banyak atau sedikitnya jumlah bukanlah menjadi tolok ukur peraihan kemenangan dalam sebuah pertempuran. kami maju". pada perang badar hal ini dibuktikan dengan kegigihan kaum muslimin dalam mentaati seruan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meminta pernyataan dari kaum muhajirin dan anshar dalam membela Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. memohon pertolongan kepada Allah . bagaimanapun keadaan kita. karena jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut membuat hati-hati para kaum muslimin menjadi sombong dan terlena sehingga dengan kesombongan dan keterlenaan mereka itu. Kaum muslimin terus maju hingga pertempuran dimenangkan oleh pihak kaum muslimin Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Setelah kita mengetahui secara singkat peristiwa perang badar kubra dan hunain serta latar belakang yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut. Dengan seruan itu lalu sahabat anshar menjawab: "Ya. 1. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang memang yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka maju dan bertempur disamping Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. namun dengan jumlah yang sedikit tersebut membuat hati-hati kaum muslimin menjadi tawadhu dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dengan keimanan dan tekad yang kuat dalam berjihad dijalan Allah. ya. maka dapat diambil sebuah ibrah / pelajaran tentang sebab-sebab kemenangan umaty islam pada pristiwa kedua peperangan tersebut. 3. mereka mendapatkan pelajaran yang amat berharga dari musuh dengan dibuat kocar-kacirnya kesatuan mereka. 2.yaitu putra paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam. Peran do'a dalam kemenangan kaum muslimin di perang badar merupakan bukti bahwa kemenangan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa balatentara malaikat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin dalam perang badar dan hunain.

Apa yang terjadi pada perang badar dan hunain hendaknya menjadi introspeksi bagi kita semua. dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita bercermin pada sejarah masa lalu. memohonkan pertolongan pada Allah. 5. . Strategi dalam berperang juga menjadi kunci kemenangan umat islam dalam perang badar. FRIDAY. hal ini tergambar dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Khubab Ibnul Munjir yang memberikan saran kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang posisi terbaik bagi pasukan kaum muslimin dalam menghadapi peperangan badar. umat islam kini ibarat buih di lautan yang terlihat banyak tapi seketika hilang kembali. Niat yang lurus untuk mencari keridhoaan Allah dan mencari kesyahidan yang menghujam di setiap dada para pasukan kaum muslimin pada perrang badar juga menjadi sebab kemenangan yang diraih oleh umat islam dalam peperangan ini. di palestina apa yang terjadi saat ini menjadi cerminan bahwa jumlah kita yang banyak saat ini tidak berarti apa-apa dihadapan musuh-musuh islam. 6. dan membina ummat agar senantiasa mengamalkan agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. OCTOBER 22. meluruskan kembali niat perjuangan dalam menegakkan dienullah ini. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu'alam Bish Shawab. apa yang terjadi pada kondisi umat islam saat ini hendaknya dapat kita renungi bahwa sebuah kenyataan yang terpampang di depan mata umat islam di seluruh belahan dunia kini menjadi bulan-bulanan bangsa kafir.Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. 2010 Perang Hunain Satu Pengiktibaran Kisah Perang Hunain adalah sebuah kisah peperangan yang perlu dihayati oleh semua umat Islam kerana ia memberi iktibar yang besar buat kita semua.

Di tengah kekalutan itu. We are here to complete. sebabnya mereka berasa selesa dengan kedudukan mereka dan menyebabkan mereka terlupa untuk mengatur strategi perang bagi mengalahkan tentera musyrikin.000 umat Islam Makkah. Daripada kita semua terus mengukur perbezaan kita.” Tindakan ini dibantah keras oleh seorang tua (pahlawan yang berpengalaman) yang bernama Duraid bin Sammah. muncul seorang pemuda bernama Malik bin Aufan Nasri yang mengerahkan seluruh kaum keluarga dan harta benda digunakan bagi tujuan peperangan. “Kaum lelaki ini tetap akan teguh dalam pertempuran melindungi keluarga dan hartanya dan tidak akan terfikir sama sekali untuk mundur atau melarikan diri. mereka berasa gentar dengan jumlah tentera Islam yang besar tersebut. . tak pernah ada tentera sebesar itu di Tanah Arab. mereka akan cuba memerah otak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peperangan ini melibatkan tentera Islam yang agak ramai iaitu 12. mereka perlu menyerahkan kaum wanita dan harta mereka kepada orang Islam sebagai harta rampasan perang. Haa … kalau susah sangat. Tapi.Perang Hunain berlaku antara Umat Islam dari Kota Madinah dan Kota Makkah (yang baru masuk Islam selepas Fathul Makkah) dengan Kafir dari puak hawazin di Thaif. Yang orang tua pula seharusnya memberi tunjuk ajar sebab pengalaman yang mereka ada memang banyak. Kenapa dia bertindak begini? Malik berkata.000 orang iaitu 10. rasanya lagi baik kalau kita semua mencari titik persamaan antara kita semua. Di pihak tentera kafir pula. Apa yang penting sekarang bukanlah untuk menuding jari siapa salah dan siapa betul. not to compete. Saya berpendapat jika orang muda ini dibentuk dan dibimbing ke jalan yang benar.000 dari umat Islam Madinah dan 2. kita gunakan perbezaan yang kita ada itu untuk melengkapi antara satu sama lain. kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. Kenapa ya? Haa. orang muda ni sebenarnya agresif dan mempunyai semangat yang membara dalam diri mereka. Beliau berpendapat bahawa tindakan Malik ini tergopohgapah dan Malik tidak memikirkan akibat yang bakal diterima jika mereka kalah dalam peperangan ini. Jika mereka kalah. kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang telah menyulitkan dan menghalangi gerakan tentera. Normal lah manusia bila dalam keadaan terdesak. Selain itu. Pada zaman itu. kita semua boleh mencapai kemenangan..bila mereka mendapat tahu mengenai jumlah tentera Islam yang sangat besar. Nampak tak dalam peristiwa tersebut sikap orang muda yang tergopoh-gapah dalam membuat keputusan? Bukan apa.

Jika disingkap iktibar yang boleh diambil dari kisah Perang Hunain ini.. Mendengar laungan Saidina Abbas itu. Umat Islam bagai buih-buih di lautan. umat Islam mengalami kekalahan pada peringkat awal gara-gara terlalu selesa dengan bilangan tentera yang ramai. Laungan Rasulullah SAW tidak didengari dek kekalutan waktu itu. 3. Apa yang kita boleh buat adalah kita perlu sedar yang mungkin Allah nak ajar kita untuk jadi hamba Allah yang betul-betul hamba. mereka ni sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam selepas Fathul Makkah.. Hal ini menyebabkan ramai di antara tentera Islam yang berniat untuk melarikan diri dari medan perang. Lalu baginda meminta Saidina Abbas yang mempunyai suara yang lantang untuk melaungkan. (sambung sendiri ya) . Bila kita gagal dalam peperiksaan. tapi adakah kita boleh untuk rasa selesa dengan keadaan kita sekarang ni? Ramai. bukan untuk bertanding sesama sendiri. tapi…. Perselisihan pendapat antara orang muda dan orang yang lebih berpengalaman – rasanya saya dah hurai di atas. kita semua di sini adalah untuk saling melengkapi. Mungkin kita terlupa bersyukur kepada Allah. Kenapa ya? Haa. tanpa ada secebis pun rasa Aku hebat dalam diri. Seakan dunia berhenti berpusing. Ya. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Saidina Abbas melaungkannya dengan berulang-ulang.Berbalik kepada kisah perang Hunain tadi. selama ni kita adalah pelajar terbaik sekolah. Rasulullah melaungkan. Bai’ah ini adalah perjanjian kita dengan Allah untuk . Bai’ah – Hebat kan Islam? Laungan Saidina Abbas telah menyedarkan tentera Islam tentang lafaz bai’ah mereka. “Hai Pembela Allah dan NabiNya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya!”.. Kalau kita tengok siapa yang tertindas kat dunia sekarang ni? Umat Islam kan?? Bilangan kita ramai tapi kita masih lagi ditindas oleh orang kafir. creme de la creme and what not. Dalam keadaan kelam kabut tu. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita sebagai pelajar. Kuantiti Vs Kualiti – Jumlah yang besar tidak mampu menjamin kemenangan kita. sebabnya keimanan mereka ini masih belum teguh. sahabat-sahabat ini tersedar dan kembali kepada Rasulullah dengan penyesalan yang mendalam. Mereka kembali untuk menyusun kembali barisan peperangan mereka.. dan Alhamdulillah mereka telah berjaya mengalahkan pihak tentera kafir dalam masa yang singkat. 2. terus kita patah hati. Kita kena sedar segala kemenangan dan kekalahan yang kita perolehi datangnya dari Allah SWT. Yang penting. kita tahu Allah janjikan kemenangan untuk umat Islam suatu hari nanti. ada 3 perkara yang saya dapat: 1.

Dalam kisah ini. . banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah-kisah terdahulu. bai’ah ini telah mengingatkan sahabat-sahabat supaya kembali istiqamah dalam keadaan sukar atau senang. Akhir kata.menyerahkan hidup dan perjuangan kita ni hanya kerana Allah SWT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful