Peristiwa Perang Hunain

| Tentera yang Tiada Tandingan | Mencari Maklumat | | Serangan Mengejut | Ketabahan Nabi dan Sahabat | udah merupakan kebiasaan Nabi, bilamana baginda menaklukkan suatu wilayah, secara peribadi baginda mempelajari keadaan politik dan agama penduduknya selama baginda tinggal di situ. Sebelum meninggalkan tempat itu, baginda melantik orang-orang yang sesuai untuk berbagai jawatan. Alasannya ialah bahawa orang-orang di wilayah itu, yang mengenali sistem lama yang batil, tidak mengenali sistem Islam yang menggantikannya. Islam adalah suatu sistem sosial, moral, politik, dan agama, yang hukumhukumnya berasal dari wahyu. Untuk mengenalkan hukum-hukum ini kepada manusia serta penerapannya dalam praktik diperlukan orang yang cekap, cerdas dan berpengetahuan. Ia harus mampu mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam yang benar secara bijak, dan harus pula menerapkan sistem Islam di tengah-tengah mereka Ketika Nabi memutuskan hendak berangkat dari Makkah menuju wilayah suku Hawazin dan Tsaqif, baginda melantik Mu’az bin Jabal sebagai guru dan mengajari umat, dan mengamanatkan pemerintahan kota itu dan imam masjid kepada ‘Atab bin Usaid yang cekap. Setelah tinggal di Makkah selama lima belas hari, Nabi berangkat menuju daerah suku Hawazin.

Kembali ke atas ↑

Tentera yang Tiada Tandingan
Pada saat itu ada 12,000 tentera di bawah panji Nabi. Dari jumlah itu, 10,000 orang menyertainya dari Madinah dalam pembebasan Makkah, sedang yang 2,000 berasal dari kaum Quraisy Makkah yang baru masuk Islam, dengan Abu Sufyan sebagai pemimpinnya. Di masa itu, tentera sebesar itu hampir tak pernah ada di Tanah Arab. Namun, justeru kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. Sebabnya, berlainan dengan di masa lalu, sekarang mereka membanggakan diri kerana jumlahnya yang besar. Akibatnya, mereka mengabaikan taktik dan prinsip-prinsip perang. Ketika para sahabat melihat jumlah tentera yang besar itu ada di antara mereka yang berkata, “Sama sekali kita tak akan kalah, kerana jumlah tentera kita jauh lebih besar daripada musuh.” Namun, ia tidak menyedari bahawa keunggulan jumlah bukanlah satusatunya faktor penentu kemenangan, dan sesungguhnya faktor itu malah kurang penting. Al-Quran sendiri menyebutkan hal ini yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan berceraiberai.” (Al Qasas : 85)

Kembali ke atas ↑

Mencari Maklumat

apabila nanti kamu dikalahkan maka kamu akan menyerahkan semua wanita dan harta kamu kepada tentera Islam secara borong. suatu kelompok khusus harus turun dari perbukitan secara teratur dan menyerang kaum Muslimin dengan pedang di bawah perlindungan pasukan pemanah. Hasil dari persekutuan mereka. mereka semua harus keluar dari tempat persembunyiannya lalu menyerang kesatuan-kesatuan tentera Islam dengan panah dan batu. Setelah itu. bahkan hanya mempersulit dan menghalangi gerak tentera. dan semuanya menjelma sebagai pasukan pemukul yang padu. untuk kemudian menyampaikannya kepada Nabi. Nasar.Setelah pembebasan Makkah. mereka menyerang dengan keras melalui suatu taktik tentera. agar tentera Islam porak-peranda. suku Bani Hilal. lalu meminjam seratus baju perang sambil menjamin pengembaliannya. anak-anak. Namun. sebelum meninggalkan Makkah. ”Dengan tindakan ini. api perlawanan menyala di daerah-daerah kediaman suku Hawazin dan Tsaqif. Baginda sendiri memakai dua baju perang dan pelindung . Ia mengatakan. ia mengecam Malik. mereka malah kembali kepada Malik dengan hati penuh takjub dan takut. “Kamu telah menjadi tua dan telah kehilangan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang taktik berperang. niat. Begitu tentera Islam tiba di lembah yang dalam dan panjang itu. ia berkata kepada Malik. pejuang tua yang berpengalaman. dan hartanya dibelakang tentera. Ia berkeliling di seluruh tentera musuh itu sambil mengumpulkan maklumat yang diperlukan.Untuk mencapai tujuan itu. Oleh itu. mendengar ratapan kaum wanita dan anak-anak. Malik juga mengirim tiga orang perisik kepada kaum Muslimin secara khusus untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Panglima pasukan musuh itu memutuskan untuk menambah bilangan tentera dan berusaha mengatasi kelemahan moral tenteranya dengan tipu daya yang licik. baginda memanggil Shafwan bin Umayyah. Ketika ditanya tentang alasan keputusannya itu. Malik. mereka sendiri telah datang menghadapi tentera Islam.” Ketika Duraid bin Sammah. Nabi mengutus Abdullah al-Aslami secara rahsia untuk menghimpun maklumat tentang peralatan. sebelum kaum Muslimin bergerak. Sesuai perintah panglima tertingginya. sebelum tentera Islam sempat memberi perhatian kepada mereka. Selain dari kedua-dua suku di atas. ternyata tak berguna. Kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang. semua yang ikut dalam pertempuran itu menempatkan kaum wanita. Mata rantai penghubung di antara mereka ialah seorang lelaki gemar berperang yang bernama Malik bin ‘Aufan Nasri. dan rancangan gerakan musuh. dan Jasyam juga ikut serta dalam pertempuran ini.” Peristiwa kemudian membuktikan bahawa orang tua itu benar. “Kaum lelaki ini akan tetap teguh dalam pertempuran untuk melindungi keluarga dan hartanya dan sama sekali tak akan berfikir untuk melarikan diri atau mundur. Kemudian ia memerintahkan semua tenteranya bersembunyi di sebalik batu-batu dan celahcelah bukit tinggi di sekitar lembah itu. Kembali ke atas ↑ Serangan Mengejut Nabi menyedari kekuatan dan strategi musuh. yakni dengan melakukan serangan mengejut dan menimbulkan kekacauan di kalangan tentera Islam. Akibatnya. Malik berkhemah di hujung lembah yang mengarah ke wilayah Hunain. Ia memandang tindakan Malik itu salah dari sisi prinsip perang. sang panglima mengatakan. Mereka juga telah memilih seorang lelaki gagah berani berusia tiga puluh tahun untuk bertindak sebagai komando perang. Mereka menjalin hubungan khusus di antara mereka.” Malik tidak mempedulikan kata-kata tentera berpengalaman itu. Sebaliknya. di mana orang harus menyerang dan lari.

Sesuai dengan perintah Nabi.” Baginda mengucapkan kalimat ini lalu memalingkan keldainya ke medan pertempuran yang telah diduduki tentera Malik. Mereka semua segera menyambut dengan mengatakan. Tentera Islam beristirehat malam hari dimulut lembah tadi. bapa saudaranya. Seruan Abbas yang berulang-ulang. tiba-tiba terdengar bunyi riuh desiran panah dan teriakan ramai pasukan musuh yang sebelumnya telah duduk menghadang di sebalik batu-batu. Sekelompok orang siap berkorban. “Saya Nabi Allah dan tak pernah berdusta. yang suaranya amat keras.” Taktik perang ini berhasil membuat para pejuang Hawazin dan Tsaqif melarikan diri ke wilayah Autas dan Nakhlah dan ke benteng Tha’if. “Kaum Muslimin akan melarikan diri hingga ke pesisir laut.” Seorang munafik lain mengatakan. dan sekelompok musuh menyerang di bawah lindungan para pemanahnya. Nabi meminta Abbas. yang memberi khabar gembira tentang keselamatan Nabi.” Yang lain bertekad untuk menghabisi Islam dalam keadaan kacau itu dengan membunuh Nabi untuk menghancurkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan kenabian Islam sekaligus. kaum Muslimin melakukan suatu serangan umum. Sambil menunggang keldai putih yang telah dihadiahkan kepadanya. Sebelum fajar sepenuhnya muncul. Ini menciptakan kegemparan luar biasa di kalangan kaum Muslimin. Sebahagian berkata. sambil menunggang keldainya. dengan meninggalkan kaum wanita dan harta mereka serta tenteranya yang mati di medan pertempuran. baginda berseru dengan suara nyaring. Baginda merasa bahawa apabila keadaan itu dibiarkan. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Kata-kata Abbas sampai ke telinga kaum Muslimin dan merangsang semangat dan ghairah keagamaan mereka. yang tak sudi membiarkan Nabi sendirian tanpa perlindungan. Perkembangan ini sangat menggembirakan kaum munafik yang ada di antara tentera Islam. Nabi mengatakan. “Hai pembela Allah dan Nabi-Nya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya. Kembali ke atas ↑ PERANG BADAR DAN PERANG HUNAIN . Oleh itu. Panah menghujani mereka. membuat orang-orang yang bertempiaran itu kembali kepada Nabi dengan rasa penyesalan dan mengatur lagi barisannya. Ketika sebahagian besar tentera Islam masih di dalam lembah itu. mereka berhasil memukul musuh mundur atau melarikan diri. pasukan Muslim dari suku Bani Salim tiba di jalur Lembah Hunain di bawah komando Khalid bin Walid. dan Abu Sufyan bin Harits. walaupun hanya sebentar.kepala. Abbas. Kekacauan dan perpecahan pun timbul. Serangan mengejut ini menyebabkan kaum Muslimin bertempiaran dan mereka segera mencari perlindungan. jalannya sejarah mungkin menjadi lain. pasukan syirik akan menghancurkan tentera tauhid. Fadhal bin Abbas. baginda bergerak maju bersama tentera Islam. Usamah. dan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada saya. Kembali ke atas ↑ Ketabahan Nabi dan Sahabat Nabi sangat terganggu oleh larinya para tentera yang merupakan penyebab utama segala kegemparan dan kekacauan itu. untuk memanggil kembali kaum Muslimin yang bertempiaran. “Labbaik! Labbaik!” Lalu kembali dengan gagah berani bersama-sama Nabi. seperti Ali. juga maju bersama Nabi. Untuk memberi semangat kepada kaum Muslimin. “Sihir telah terlawan. dan untuk menghapus noda malu kerana melarikan diri itu. Dan dalam waktu sangat singkat.

menghapus kemusyirikan dan membongkar akar-akarnya. Jumlah Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ikut dalam peperangan ini ialah berjumlah 313 orang (riwayat lain menyebutkan 314 atau 317). studi analisis sebab-sebab kemenangan umat islam dalam perang badar dan perang hunain. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. lalu dikirimlah sekitar seribu orang Quraisy untuk menjaga kafilah dan barangbarang dagangan mereka. Adapun sebabsebabnya ialah suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagang orang-orang quraisy yang kembali dari negeri syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat sebuah tema yang cukup menarik yakni. Namun sebelumnya saya akan menggambarkan secara singkat peristiwa perang badar dan perang hunain. maka abu Sufyan bin Harb-pun mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada pihak kafir quraisy yang telah berangkat ke badar untuk . Ketika orang Quraisy mengetahui berita tersebut.Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Dalam sejarah perjalanan agama ini. Apa yang dahulu dijaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjadi hendaknya dapat dijadikan ibrah untuk kita dalam mengambil sikap pada kondisi saat ini. Ketika Abu Sufyan bin Harb mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat dengan beberapa sahabatnya untuk menyerbu kafilah quraisy yang datang dari syam. Perang Badar Qubra Perang badar Qubra adalah suatu bukti yang dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulyakan agama islam. ia mengirim seorang utusan kepada orang-orang quraisy di makkah untuk memberitahukan perihal rencana penyerbuan yang hendak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kepada kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. 82 orang (riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86) diantaranya dari kalangan muhajirin dan 61 orang dari suku aus serta 170 orang dari suku khazraj. Namun Abu Syfyan Bin Harb beserta rombongannya melewati pesisir pantai menuju kota makkah sehingga selamat dari penyerbuan kaum muslimin. menegakkan panjinya. Insya Allah. peperangan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam memperjuangkan dan membela hak-hak kehormatan islam dan umatnya.

Pada saat itu hanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan beberapa sahabat-sahabat yang tetap bertahan. kaum myuslimin menjadi kacau balau dan banyak pula yang lari kocar-kacir. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berangkat bersama 2000 orang penduduk Makkah termasuk orang yang baru masuk islam dan 80 orang yang belum masuk islam (kalangan musyrik). Setelah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengetahui rencana tersebut. Ali. hingga pihak Quraisy lari mundur dan mengalami kekalahan yang kemudian dikejar oleh umat islam sambil dibunuh dan menawan pasukan kafir quraisy. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat Dalam pertempuran tersebut umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan balatentara malaikat. ditambah 10000 tentara islam yang keluar bersama beliau dari madinah Ditengah perjalanan. . Umar. setelah itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para sahabatnya kembali pulang ke madinah. Abbas dan abu Sufyan bin Harits. musuh yang telah lama menanti dan telah mempersiapkan diri dengan berlingung dicelah-celah lembah hunain. Akibat lemparan batu tersebut. Perang Hunain Kemenangan yang gilang-gemilang yang dicapai umat islam dalam Fathul Makkah. Sedangkan dari pihak umat islam yang terbunuh hanya berjumlah 14 orang. maka pasukan kafir Quraisy pun melanjutkan perjalanan mereka ke badar untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin. Dalam peperangan badar ini. pihak kafir quraisy yang terbunuh berjumlah 70 orang diantara mereka terdapat abu jahal serta yang ditawan berjumlah 70 orang pula. dikhawatirkan akan terus meluas sehingga kabilah tsaqif dan hawazin mengadakan persekutuan dengan kabilah yang lain untuk memerangi kaum muslimin sebelum mereka diserang. ternyata jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut menyebabkan sebagian kaum muslimin menganggap remeh terhadap musuh. mereka melempari kaum muslimin dengan batu-batu besar dan kecil seperti hujan yang lebat.menghadang penyerbuan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam agar kembali ke makkah karena Abu Sufyan dan rombongannya telah selamat. Setibanya kaum muslimin di hunain. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang lain untuk mengubur para korban baik dari pihak muslimin maupun dari pihak kafir. diantaranya ialah: Abu Bakar. Pada saat itu pasukan kafir quraisy ingin kembali ke makkah namun dihalangi oleh Abu Jahal.

ya. namun dengan jumlah yang sedikit tersebut membuat hati-hati kaum muslimin menjadi tawadhu dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dengan keimanan dan tekad yang kuat dalam berjihad dijalan Allah. 4. memohon pertolongan kepada Allah . Berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin pada peperangan Hunain. banyak atau sedikitnya jumlah bukanlah menjadi tolok ukur peraihan kemenangan dalam sebuah pertempuran. Kemudian mereka maju dan bertempur disamping Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. hal ini dibuktikan dalam peperangan badar yang mana jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan pasukan kaum kafir quraisy. kami maju". Keimanan kaum muslimin merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin pada perang badar dan perang hunain. 2. namun pertolongan Allah ini tidak hanya diberikan begitu saja. Maka 'Abbas memanggil mereka yang lari dan mundur itu dengan suara yang keras: "Hai para sahabat yang telah bersumpah dalam Bai'atur Ridlwan". pada perang badar hal ini dibuktikan dengan kegigihan kaum muslimin dalam mentaati seruan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meminta pernyataan dari kaum muhajirin dan anshar dalam membela Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bagaimanapun keadaan kita. maka dapat diambil sebuah ibrah / pelajaran tentang sebab-sebab kemenangan umaty islam pada pristiwa kedua peperangan tersebut. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang memang yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kaum muslimin terus maju hingga pertempuran dimenangkan oleh pihak kaum muslimin Studi Analisis Sebab-Sebab Kemenangan Umat Islam dalam Perang Badar dan Perang Hunain Setelah kita mengetahui secara singkat peristiwa perang badar kubra dan hunain serta latar belakang yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut. 3. mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Dengan seruan itu lalu sahabat anshar menjawab: "Ya. Peran do'a dalam kemenangan kaum muslimin di perang badar merupakan bukti bahwa kemenangan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak tersebut membuat hati-hati para kaum muslimin menjadi sombong dan terlena sehingga dengan kesombongan dan keterlenaan mereka itu.yaitu putra paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan pertolonganNya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kaum muslimin dengan memberi bantuan balatentara yang tidak kelihatan. mereka mendapatkan pelajaran yang amat berharga dari musuh dengan dibuat kocar-kacirnya kesatuan mereka. pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa balatentara malaikat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin dalam perang badar dan hunain.

Kesimpulan Dari pembahasan yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. . hal ini tergambar dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Khubab Ibnul Munjir yang memberikan saran kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang posisi terbaik bagi pasukan kaum muslimin dalam menghadapi peperangan badar. 5. 2010 Perang Hunain Satu Pengiktibaran Kisah Perang Hunain adalah sebuah kisah peperangan yang perlu dihayati oleh semua umat Islam kerana ia memberi iktibar yang besar buat kita semua. Wallahu'alam Bish Shawab. memohonkan pertolongan pada Allah. Apa yang terjadi pada perang badar dan hunain hendaknya menjadi introspeksi bagi kita semua. apa yang terjadi pada kondisi umat islam saat ini hendaknya dapat kita renungi bahwa sebuah kenyataan yang terpampang di depan mata umat islam di seluruh belahan dunia kini menjadi bulan-bulanan bangsa kafir. di palestina apa yang terjadi saat ini menjadi cerminan bahwa jumlah kita yang banyak saat ini tidak berarti apa-apa dihadapan musuh-musuh islam. umat islam kini ibarat buih di lautan yang terlihat banyak tapi seketika hilang kembali.Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Niat yang lurus untuk mencari keridhoaan Allah dan mencari kesyahidan yang menghujam di setiap dada para pasukan kaum muslimin pada perrang badar juga menjadi sebab kemenangan yang diraih oleh umat islam dalam peperangan ini. OCTOBER 22. Strategi dalam berperang juga menjadi kunci kemenangan umat islam dalam perang badar. dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita bercermin pada sejarah masa lalu. FRIDAY. meluruskan kembali niat perjuangan dalam menegakkan dienullah ini. 6. dan membina ummat agar senantiasa mengamalkan agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

mereka berasa gentar dengan jumlah tentera Islam yang besar tersebut.000 orang iaitu 10. Di tengah kekalutan itu. . Peperangan ini melibatkan tentera Islam yang agak ramai iaitu 12. Daripada kita semua terus mengukur perbezaan kita. Nampak tak dalam peristiwa tersebut sikap orang muda yang tergopoh-gapah dalam membuat keputusan? Bukan apa. Kenapa ya? Haa. Kenapa dia bertindak begini? Malik berkata.bila mereka mendapat tahu mengenai jumlah tentera Islam yang sangat besar. Tapi. mereka perlu menyerahkan kaum wanita dan harta mereka kepada orang Islam sebagai harta rampasan perang.Perang Hunain berlaku antara Umat Islam dari Kota Madinah dan Kota Makkah (yang baru masuk Islam selepas Fathul Makkah) dengan Kafir dari puak hawazin di Thaif. muncul seorang pemuda bernama Malik bin Aufan Nasri yang mengerahkan seluruh kaum keluarga dan harta benda digunakan bagi tujuan peperangan. Apa yang penting sekarang bukanlah untuk menuding jari siapa salah dan siapa betul.000 dari umat Islam Madinah dan 2. Selain itu. kehadiran wanita dan anak-anak di medan perang telah menyulitkan dan menghalangi gerakan tentera. Jika mereka kalah. Haa … kalau susah sangat.000 umat Islam Makkah. kekuatan jumlah mereka inilah yang menjadi penyebab kekalahan awal mereka. tak pernah ada tentera sebesar itu di Tanah Arab. kita semua boleh mencapai kemenangan. “Kaum lelaki ini tetap akan teguh dalam pertempuran melindungi keluarga dan hartanya dan tidak akan terfikir sama sekali untuk mundur atau melarikan diri. mereka akan cuba memerah otak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. We are here to complete. sebabnya mereka berasa selesa dengan kedudukan mereka dan menyebabkan mereka terlupa untuk mengatur strategi perang bagi mengalahkan tentera musyrikin. Beliau berpendapat bahawa tindakan Malik ini tergopohgapah dan Malik tidak memikirkan akibat yang bakal diterima jika mereka kalah dalam peperangan ini.” Tindakan ini dibantah keras oleh seorang tua (pahlawan yang berpengalaman) yang bernama Duraid bin Sammah. not to compete. orang muda ni sebenarnya agresif dan mempunyai semangat yang membara dalam diri mereka. rasanya lagi baik kalau kita semua mencari titik persamaan antara kita semua. Normal lah manusia bila dalam keadaan terdesak.. Pada zaman itu. Yang orang tua pula seharusnya memberi tunjuk ajar sebab pengalaman yang mereka ada memang banyak. kita gunakan perbezaan yang kita ada itu untuk melengkapi antara satu sama lain. Di pihak tentera kafir pula. Saya berpendapat jika orang muda ini dibentuk dan dibimbing ke jalan yang benar.

(sambung sendiri ya) . terus kita patah hati. Yang penting. Dalam keadaan kelam kabut tu.. Hal ini menyebabkan ramai di antara tentera Islam yang berniat untuk melarikan diri dari medan perang. Laungan Rasulullah SAW tidak didengari dek kekalutan waktu itu. Seakan dunia berhenti berpusing.. Bila kita gagal dalam peperiksaan.. 3. sebabnya keimanan mereka ini masih belum teguh. tapi….Berbalik kepada kisah perang Hunain tadi. Jika disingkap iktibar yang boleh diambil dari kisah Perang Hunain ini. “Hai Ansar yang menolong Nabi-Nya! Hai kaum yang membai’at Nabi di bawah pohon syurga! Kemana kamu akan pergi? Nabi berada di sini!” Saidina Abbas melaungkannya dengan berulang-ulang. bukan untuk bertanding sesama sendiri. Umat Islam bagai buih-buih di lautan. mereka ni sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam selepas Fathul Makkah. creme de la creme and what not. Bai’ah – Hebat kan Islam? Laungan Saidina Abbas telah menyedarkan tentera Islam tentang lafaz bai’ah mereka. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita sebagai pelajar. umat Islam mengalami kekalahan pada peringkat awal gara-gara terlalu selesa dengan bilangan tentera yang ramai. tapi adakah kita boleh untuk rasa selesa dengan keadaan kita sekarang ni? Ramai. Mereka kembali untuk menyusun kembali barisan peperangan mereka. “Hai Pembela Allah dan NabiNya! Aku hamba Allah dan Nabi-Nya!”. Bai’ah ini adalah perjanjian kita dengan Allah untuk . Kenapa ya? Haa. Lalu baginda meminta Saidina Abbas yang mempunyai suara yang lantang untuk melaungkan. Apa yang kita boleh buat adalah kita perlu sedar yang mungkin Allah nak ajar kita untuk jadi hamba Allah yang betul-betul hamba. ada 3 perkara yang saya dapat: 1. dan Alhamdulillah mereka telah berjaya mengalahkan pihak tentera kafir dalam masa yang singkat. Ya. selama ni kita adalah pelajar terbaik sekolah.. kita tahu Allah janjikan kemenangan untuk umat Islam suatu hari nanti. Kita kena sedar segala kemenangan dan kekalahan yang kita perolehi datangnya dari Allah SWT. Mendengar laungan Saidina Abbas itu. Kuantiti Vs Kualiti – Jumlah yang besar tidak mampu menjamin kemenangan kita. 2. tanpa ada secebis pun rasa Aku hebat dalam diri. Rasulullah melaungkan. Perselisihan pendapat antara orang muda dan orang yang lebih berpengalaman – rasanya saya dah hurai di atas. Mungkin kita terlupa bersyukur kepada Allah. sahabat-sahabat ini tersedar dan kembali kepada Rasulullah dengan penyesalan yang mendalam. kita semua di sini adalah untuk saling melengkapi. Kalau kita tengok siapa yang tertindas kat dunia sekarang ni? Umat Islam kan?? Bilangan kita ramai tapi kita masih lagi ditindas oleh orang kafir.

banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah-kisah terdahulu.menyerahkan hidup dan perjuangan kita ni hanya kerana Allah SWT. . bai’ah ini telah mengingatkan sahabat-sahabat supaya kembali istiqamah dalam keadaan sukar atau senang. Dalam kisah ini. Akhir kata.