Nama

:
Tahun
Arahan
sebenar.

LEMBARAN KERJA
_______________________________Tarikh :__________
:
_______________
:

Memadankan gambar emosi mengikut situasi

Nama:
Tahun

Arahan

LEMBARAN KERJA
_______________________________Tarikh :__________
:
_______________

:

Melukis mimik muka berdasarkan emosi tertentu.

MARAH SEDIH TERKEJUT GEMBIRA LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Melakonkan watak berkaitan emosi. .

GEMBIRA MARAH SEDIH TERKEJUT .

SUNYI LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menyesuaikan gambar dengan perkataan. MARAH GEMBIRA .

SEDIH LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Memadankan lambang mimik muka dengan suasana. .

.

GEMBIRA MARAH .LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakonkan mimik muka mengikut emosi.

......... .......SEDIH TERKEJUT SUNYI LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menjawab soalan mengenai cara mengawal emosi berdasarkan gambar pelbagai situasi..... ....................... .........................................

.................. ..... ........................ LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Memadankan gambar perlakuan yang sama............................................................................................ ............................. ............................. ........................................................ ..

.

.LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menyebut gelaran/panggilan yang ditunjuk oleh guru.

.LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakonkan watak berdasarkan ahli keluarga.

DATUK NENEK .

BAPA IBU LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : NENEK BAPA Memadankan gambar mengikut pasangan di bawah. .

BAPA SAUDARA DATUK LEMBARAN KERJA .

Contohnya : 1. Mendengar cakap 3. Mengambil giliran 4. Menolong orang 2. Pelajar boleh menyatakan setiap perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan.Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Menyatakan perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan. Mengikut peraturan 5. Mengawal perasaan marah LEMBARAN KERJA .

Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Membuat perbezaan antara kanak-kanak lelaki dengan lelaki dewasa/kanak-kanak perempuan dengan wanita dewasa. .

.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan: _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Melawat ke luar bilik darjah. BALAI BOMBA BALAI POLIS .

HOSPITAL LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakar peta lokasi tempat-tempat bantuan/ perlindungan. BALAI BOMBA POLIS BALAI HOSPITAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful