Nama

:
Tahun
Arahan
sebenar.

LEMBARAN KERJA
_______________________________Tarikh :__________
:
_______________
:

Memadankan gambar emosi mengikut situasi

Nama:
Tahun

Arahan

LEMBARAN KERJA
_______________________________Tarikh :__________
:
_______________

:

Melukis mimik muka berdasarkan emosi tertentu.

.MARAH SEDIH TERKEJUT GEMBIRA LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Melakonkan watak berkaitan emosi.

GEMBIRA MARAH SEDIH TERKEJUT .

MARAH GEMBIRA .SUNYI LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menyesuaikan gambar dengan perkataan.

SEDIH LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Memadankan lambang mimik muka dengan suasana. .

.

GEMBIRA MARAH .LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakonkan mimik muka mengikut emosi.

.................................. ......... .................SEDIH TERKEJUT SUNYI LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menjawab soalan mengenai cara mengawal emosi berdasarkan gambar pelbagai situasi...................... ...

..................... .......... .......................................................................................................................... ................................... ....................................... .. LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Memadankan gambar perlakuan yang sama...................... ....

.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menyebut gelaran/panggilan yang ditunjuk oleh guru. .

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakonkan watak berdasarkan ahli keluarga. .

DATUK NENEK .

BAPA IBU LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : NENEK BAPA Memadankan gambar mengikut pasangan di bawah. .

BAPA SAUDARA DATUK LEMBARAN KERJA .

Mengikut peraturan 5. Pelajar boleh menyatakan setiap perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan. Menolong orang 2. Mengawal perasaan marah LEMBARAN KERJA . Contohnya : 1. Mengambil giliran 4.Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Menyatakan perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan. Mendengar cakap 3.

.Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Membuat perbezaan antara kanak-kanak lelaki dengan lelaki dewasa/kanak-kanak perempuan dengan wanita dewasa.

.

BALAI BOMBA BALAI POLIS .LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan: _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Melawat ke luar bilik darjah.

BALAI BOMBA POLIS BALAI HOSPITAL .HOSPITAL LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________ Arahan : Melakar peta lokasi tempat-tempat bantuan/ perlindungan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful