KISAH ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW

Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berada di Hijir Ismail dekat Ka‟bah al Musyarrofah, saat itu beliau berbaring diantara paman beliau, Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau, Sayyiduna Jakfar bin Abi Thalib, tiba-tiba Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau lalu membawa beliau ke arah sumur zamzam, setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah untuk dibelah dada beliau oleh Jibril AS. Dalam riwayat lain disebutkan suatu malam terbuka atap rumah Beliau saw, kemudian turun Jibril AS, lalu Jibril membelah dada beliau yang mulya sampai di bawah perut beliau, lalu Jibril berkata kepada Mikail: “Datangkan kepadaku nampan dengan air zam-zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya”. Dan perlu diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi kotor, tidak, justru Nabi sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulya, hal ini tidak lain untuk menambah kebersihan diatas kebersihan, kesucian diatas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau, karena akan melakukan suatu perjalanan maha dahsyat dan penuh hikmah serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian Jibril AS mengeluarkan hati beliau yang mulya lalu menyucinya tiga kali, kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah, lalu ditutup kembali oleh Jibril AS. Setelah itu disiapkan untuk Baginda Rasulullah binatang Buroq lengkap dengan pelana dan kendalinya, binatang ini berwarna putih, lebih besar dari himar lebih rendah dari baghal, dia letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya, panjang kedua telinganya, jika turun dia mengangkat kedua kaki depannya, diciptakan dengan dua sayap pada sisi pahanya untuk membantu kecepatannya. Saat hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka meletakkan tangannya pada wajah buroq sembari berkata: “Wahai buroq, tidakkah kamu merasa malu, demi Allah tidak ada Makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulya daripada dia (Rasulullah)”, mendengar ini buroq merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat, setelah tenang, naiklah Rasulullah keatas punggungnya, dan sebelum beliau banyak Anbiya‟ yang menaiki buroq ini. Dalam perjalanan, Jibril menemani disebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kiri, menurut riwayat Ibnu Sa‟ad, Jibril memegang sanggurdi pelana buroq, sedang Mikail memegang tali kendali. (Mereka terus melaju, mengarungi alam Allah SWT yang penuh keajaiban dan hikmah dengan Inayah dan RahmatNya), di tengah perjalanan mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma, lantas malaikat Jibril berkata: “Turunlah disini dan sholatlah”, setelah Beliau sholat, Jibril berkata: “Tahukah anda di mana Anda sholat?”, “Tidak”, jawab beliau, Jibril berkata: “Anda telah sholat di Thoybah (Nama lain dari Madinah) dan kesana anda akan berhijrah”. Kemudian buroq berangkat kembali melanjutkan perjalanan, secepat kilat dia melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya, tiba-tiba Jibril berseru: “berhentilah dan turunlah anda serta sholatlah di tempat ini!”, setelah sholat dan kembali ke atas buroq, Jibril memberitahukan bahwa beliau sholat di Madyan, di sisi pohon dimana dahulu Musa bernaung dibawahnya dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Firaun. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad turun di Thur Sina‟, sebuah lembah di Syam, tempat dimana Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam, beliau turun dan sholat disana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata: “Anda telah sholat di Bait Lahm (Betlehem, Baitul Maqdis), tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam”.

Maka Firaun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang diisi minyak dan air kemudian dipanasi. Jibril menjawab:” mereka adalah para Mujahid fi sabilillah. jawab Jibril AS. orang yang mati syahid di jalan Allah. sekarang tinggal Masyithoh dan anaknya yang masih menyusu berada dalam dekapannya.Setelah melanjutkan perjalanan. Masyithoh menjawab: “Ya. ketika dia melakukan pekerjaannya tiba-tiba sisirnya terjatuh. tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan: “Wahai Muhammad. jangan takut. dan kami harap jika kami terbunuh kuburkan kami dalam satu tempat”. lompatlah. Walhamdulillah. Jibril menjawab: “Mereka adalah manusia yang sudah mempunyai isteri yang halal untuknya. jika anda baca maka akan memadamkan apinya dan terbalik kepada wajahnya lalu dia binasa?” Kemudian Jibril AS memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah. Masyitoh adalah tukang sisir anak perempuan Firaun. di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak. setiap kali hancur. kemudian anak itu berkata: “Wahai ibuku. Mengetahui keteguhan iman Masyithoh. Begitu pula beliau mendapat seruan serupa dari sebelah kirinya. jika tidak maka mereka berdua dan kedua anaknya akan disiksa. justru dia berkata: “Jika kamu hendak membinasakan kami. sungguh engkau berada pada jalan yang benar”. yang tidak lain adalah panggilan nashrani. Kemudian Jibril berkata: “Tidakkah aku ajarkan kepada anda beberapa kalimat. seandainya anda menjawab panggilannya maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat”. tapi Rasulullah tidak menoleh kepadanya. mendengar ini anak Firaun bertanya: “Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku?”. dan begitupula mereka adalah para wanita yang mempunyai suami yang halal baginya tapi justru dia mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya”. wanita yang menyisir anak Firaun. dia berkata: “Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?”. dan anak-anaknya”. Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di tangannya dan seluruh tubuhnya. dia memerintahkan agar mereka semua dilemparkan ke dalamnya. Kemudian beberapa saat kemudian beliau mencium bau wangi semerbak. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian di tengah perjalanan. silahkan. aku meminta kepadamu agar kamu melihat aku”. . kemudian Firaun mengutus seseorang untuk menarik kembali dia dan suaminya yang tetap beriman kepada Allah agar murtad. Setelah dihadapkan kepada Raja yang Lalim itu. seandainya beliau menjawab panggilan itu maka umat beliau akan menjadi Yahudi. satu persatu mereka syahid. Masyithoh menjawab: “Ya”. tapi dia justru berzina (berselingkuh) dengan wanita yang jelek (hina). beliau juga bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. sementara di sisi lain ada daging yang mentah lagi busuk. kemudian dilemparlah dia dan anaknya. celakalah Firaun”. namun Nabi tidak menjawabnya. ketika Rasulullah menanyakan perihal ini. kebaikan mereka dilipatgandakan sampai 700 kali. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. kepala yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. setiap Nabi menoleh beliau melihat Ifrit itu. Kemudian dia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada Firaun. tapi Rasulullah tidak memperdulikannya. tapi keimanan masih menetap di hati Masyithoh dan suaminya. beliau bertanya: “Wahai Jibril bau wangi apakah ini?”. spontan dia mengatakan: “Bismillah. “Ini adalah wanginya Masyithoh. setelah betul-betul mendidih. melihat keanehan ini Beliau SAW bertanya: “Wahai Jibril. setiap kali dipanen kembali seperti awalnya dan begitu seterusnya. tapi ternyata mereka lebih memilih untk menyantap daging yang mentah lagi busuk. Jibril berkata: “Wahai Nabi itu adalah dunia. Kemudian beliau juga bertemu sekelompok kaum. tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa Jin yang mengejar beliau dengan semburan api. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah”. Ketika beliau melanjutkan perjalanan. siapakah mereka itu?”. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. dia berkata: “Wahai Muhammad lihatlah kepadaku”.

Demikianlah perjalanan ditempuh oleh beliau SAW dengan ditemani Jibril dan Mikail. malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah pula turun ke bumi kecuali disaat meninggalnya Rasulullah SAW. di mana Allah SWT memanggil Nabi-Nya secara langsung untuk memberikan dan menentukan perintah ibadah yang sangat mulya ini. kemudian Jibril AS memegang tangan Rasulullah SAW lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian dikumandangkan adzan dan iqamah. yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat perintah sholat lima waktu. semoga keselamatan menyertai anda wahai saudara dan pemimpin. Baitul Maqdis. yakni tempat dimana biasanya Para Nabi mengikat buraq di sana. masing-masing sholat dua rakaat. kemudian mereka semua sholat dua rakaat dengan Rasulullah sebagai imam. Setelah itu Rasulullah SAW merasa haus. maka malaikat yang menjaga bertanya: “Siapakah ini?” Jibril menjawab: “Aku Jibril. Allah memanggil Hamba yang paling dicintainya yakni Nabi Muhammad SAW ke hadirat Nya untuk menerima perintah ini. jika anda memilih khamar niscaya umat anda akan menyimpang dan sedikit yang mengikuti syariat anda”. Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah malaikat yang bermukim disana menyambut dan memuji beliau dengan berkata: “Selamat datang. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat ini. ternyata mereka adalah para Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Kemudian setelah beliau menyempurnakan segalanya. Maka dibukalah pintu langit dunia ini”. lalu Jibril membawa dua wadah berisi khamar dan susu. Beliau turun dari Buraq lalu mengikatnya pada salah satu sisi pintu masjid. yang masing-masing malaikat ini membawahi 70 ribu malaikat pula. Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka. Setelah melakukan Isra‟ dari Makkah al Mukarromah sampai ke Masjid al Aqsha. namun tidak dengan ibadah sholat. Setelah itu sekejab mata tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia. Cukup kiranya hal ini sebagai kemulyaan ibadah sholat. dia memimpin 70 ribu tentara dari malaikat. maka tiba saatnya beliau melakukan mi‟raj yakni naik bersama Jibril menembus langit satu persatu sampai akhirnya berjumpa dengan Khaliqnya. Rasulullah memilih wadah berisi susu lantas meminumnya. Sebab ibadah lainnya diperintah hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau.” Malaikat itu bertanya lagi: “Siapakah yang bersamamu?” Jibril menjawab: “Muhammad saw. andalah sebaik-baik saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang”. ternyata disana berdiri malaikat yang bernama Ismail. lantas mereka berdiri bershof-shof menunggu siapakah yang akan mengimami mereka.” Malaikat bertanya lagi: “Apakah beliau telah diutus (diperintah)?” Jibril menjawab: “Benar”. Beliaulah Imam (Pemimpin) para Anbiya‟ dan Mursalin. Ketika beliau dan Jibril sampai di depan pintu langit dunia (langit pertama). Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama Jibril AS. . Jibril berkata: “Sungguh anda telah memilih kefitrahan yaitu al Islam. begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu sampai akhirnya beliau berhenti di Baitul Maqdis (Masjid al Aqsho). kemudian beliau disertai malaikat Jibril AS siap untuk melakukan Mi‟raj yakni naik menembus berlapisnya langit ciptaan Allah yang Maha Perkasa sampai akhirnya beliau SAW berjumpa dengan Allah dan berbicara dengan Nya.

tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya. bahwa kelompok disebelah kanan Nabi Adam adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga sedang yang di kirinya adalah calon penghuni neraka. beliau tersenyum dan berseri-seri. Kemudian beliau berjalan sejenak. Setelah sampai di langit keenam. Mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Ternyata mereka adalah manusia yang suka berzina. rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hammam. dan dijawab salam beliau disertai sambutan: “Selamat datang wahai saudaraku yang sholeh dan nabi yang sholeh”. seperti sebelumnya malaikat penjaga bertanya seperti pertanyaan di langit pertama. ternyata mereka . dia telah mengungguli ketampanan manusia lain ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang”. Akhirnya disambut kedatangan beliau SAW dan Jibril AS seperti sambutan sebelumnya. Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga.Setelah memasukinya beliau bertemu Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana pertama kali Allah menciptakannya. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Di langit ini beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakariya. ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang. sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perutnya yang besar itu. Di kedua sisi Nabi Adam terdapat dua kelompok. dan isi perut mereka ini dapat dilihat dari luar. Kembali beliau mendapat jawaban salam dan doa yang sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya. beliau bersabda: “Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah. meninggalkan yang halal untuk mereka dan mendatangi yang haram. bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. separuh janggutnya hitam dan seperuhnya lagi putih (karena uban). tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada kelompok manusia yang dihidangkan daging panggang dan lezat di hadapannya. Nabi saw bersalam kepadanya. setelah disambut baik oleh para malaikat. Masing-masing duduk bersama umatnya. lebat dan panjang. beliau berjumpa Nabi Idris AS. beliau menangis dan bersedih. Dalam riwayat lain. Nabi saw menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang. Kemudian Jibril AS menjelaskan kepada Rasulullah. Ketika tiba di langit keempat. Nabi Adam menjawab salam beliau seraya berkata: “Selamat datang wahai anakku yang sholeh dan nabi yang sholeh”. putih kemerah-merahan warna kulitnya. Kemudian beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk. beliau berjumpa Nabi Harun bin „Imran AS. yakni menggunjing atau berghibah”. daging mereka dipotong-potong lalu dipaksa agar memakannya. tapi mereka lebih memilih untuk menyantap bangkai disekitarnya. Nabi berkomentar: “Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan”.Disana beliau juga menemui suatu kaum. ada lagi dengan umat di atas itu. dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan perut membesar seperti rumah yang penuh dengan ular-ular. Nabi bersalam kepada keduanya. keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya. lalu dikatakan kepada mereka: “makanlah daging ini sebagaimana kamu memakan daging saudaramu di dunia. beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Ya‟kub. jika melihat ke arah kanannya. Di langit kelima. Nabi menyerupakannya dengan sahabat beliau „Urwah bin Mas‟ud ats Tsaqafi. beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masingmasing. Di sekitar Nabi Harun tampak umatnya sedang khusyu‟ mendengarkan petuahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya di langit pertama ini. Kemudian beliau naik ke langit kedua. karena kebersihan tubuhnya.

maka untuk kedua kalinya beliau diangkat ke Sidratul Muntaha. tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku”. di sekitarnya berkumpul umatnya. seorang nabi dengan postur tubuh tinggi. setelah beliau melihat surga dan neraka. pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri. karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini. Setelah itu Nabi Musa berkata: “Manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulyanya manusia di sisi Allah. beritakanlah kepada mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya. Nabi saw bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. tempat yang tidak seorang makhlukpun diizinkan berdiri disana. firman Nya. Pada tahapan langit keenam inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa AS. sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas”. putih kemerah-merahan kulit beliau. Beliau menjawab: “Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku. sungai susu yang putih bersih serta sungai madu yang jernih. didengar telinga dan terlintas dalam hati setiap insan. Penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu melukiskan keindahannya.” “Labbaik wahai Rabbku”. Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik. Dalam riwayat lain beliau berkata: “Sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim berpesan: “Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. beliau menangis. tawar airnya dan tanaman surgawi adalah Subhanallah wal hamdu lillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar”. rasa dan warnanya. Allah berfirman: “Wahai Muhammad.adalah Nabi Musa dan kaumnya. sebuah pohon amat besar sehingga seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengelilingi bayangan di bawahnya sekalipun memakan waktu 70 tahun. Dalam satu riwayat. padahal dia (Rasulullah saw) lebih mulya di sisi Allah daripada aku”. tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok umat yang sangat banyak. Rasulullah bertanya: “Apakah tanaman surga itu?”. malaikat yang tidak pernah tersenyum sedikitpun dan tampak kemurkaan di wajahnya. Kemudian beliau saw diangkat sampai akhirnya berada di hadapan telaga Al Kautsar. lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka warna. berjumpa dengan Allah SWT. . Kemudian ditanya akan hal tersebut. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang mulya. sabda beliau. Saat itu langsung beliau bersujud di hadapan Allah SWT. telaga khusus milik beliau saw. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak berubah bau. Setelah itu beliau memasuki surga dan melihat disana berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dipandang mata. dan selain mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab “. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah. di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim AS sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur. Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Ibrahim menjawab: “(Dzikir) Laa haula wa laa quwwata illa billahil „aliyyil „adziim“. tempat yang tidak seorangpun makhluk mampu mencapainya. lalu ada suara: “Itulah umatmu. “Mintalah sesuka hatimu”. Begitu pula ditampakkan kepada beliau neraka yang dijaga oleh malaikat Malik. Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa. beliau melihatNya dengan mata beliau yang mulya. menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Kemudian Rasulullah saw memasuki langit ketujuh.

Setelah beliau menerima perintah ini. Maka aku kembali lagi kepada Allah. Dalam Shohih Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. itu adalah kewajiban 5 sholat sehari semalam. kembali murtad keluar dari syariat. bahwa rasulullah bersabda: ” … kemudian Allah mewajibkan kepadaku (dan umat) 50 sholat sehari semalam. maka sebagian besar diantara mereka mendustakan bahkan mengatakan nabi telah gila dan tukang sihir. Inilah ringkasan dari perjalanan Isra dan Mi‟raj Nabi Muhammad SAW yang kami nukil dengan ringkas dari kitab Al Anwaarul Bahiyyah dan Dzikrayaat wa Munaasabaat. tapi Musa berkata: “Sungguh umatmu tidak akan mampu melakukannya. maka jadilah 50 sholat”. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al Amiin (dipercaya). Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil (kawan dekat). Pagi harinya beliau memberitahukan mukjizat yang agung ini kepada umatnya. Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa. Musa berkata: “kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya”. . saat itu pertama umat yang membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar. Shollallahu „alaihi wa aalihi wa sallam.Nabi bersabda: “Ya Allah. Engkau mengajak bicara Musa. sebab beliau tidak mungkin berbohong apalagi berkhianat dalam Risalah dan Dakwah beliau. lalu aku turun kembali kepada Musa. Engkau berikan Dawud kerajaan dan kekuasaan yang besar. bahkan tidak sedikit diantara mereka yang tadinya beriman. maka beliau turun sampai akhirnya menaiki buraq kembali ke kota Makkah al Mukarromah. Engkau berikan Sulaiman kerajaan agung lalu ditundukkan kepadanya jin. Kemudian Allah berfirman: “Sungguh Aku telah menjadikanmu sebagai kekasihKu”. setiap satu sholat seperti dilipatgandakan menjadi 10. maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah”. namun tetap dia berkata: “Kembalilah kepada Rabbmu agar minta keringanan”. lalu dia bertanya: “Apa yang telah Allah wajibkan kepada umat anda?” Aku menjawab: “50 sholat”. lalu aku turun kepada Musa (di langit ke enam). Engkau ajarkan Isa at Taurat dan Injil dan Engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang serta menghidupkan orang mati”. manusia dan syaitan serta angin. Sungguh keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap semua yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad SAW. lalu diringankan 5 sholat (jadi 45 sholat). Maka aku katakan kepadanya: “Aku telah berkali-kali kembali kepadaNya sampai aku malu kepadaNYa”. sedang saat itu masih belum tiba fajar. Ash Shoodiq (selalu jujur) dan Al Mashduuq (yang dibenarkan segala ucapannya). keduanya karya Al Imam Al Muhaddits As Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliky al Hasany RA. Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku. dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah sampai akhirnya Allah berfirman: “Wahai Muhammad. maka pantaslah beliau bergelar As Shiddiq.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful