Surat Asy-Syams : Wasysyamsi wadhuhaahaa walqamari idzaa talaahaa wannahaari idzaa jallaahaa wallayli idzaa yaghsyaahaa wassamaa

-i wamaa banaahaa wal-ardhi wamaa thahaahaa wanafsin wamaa sawwaahaa fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa qad aflaha man zakkaahaa waqad khaaba man dassaahaa Artinya : Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta dan bumi serta penghamparannya,pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya

Ad-Dhuha

Sura # 93 | Makkah

1. Wa A - u á 2. Wa Al-Layli 'Idh Sajá 3. M Wadda`aka Rabbuka Wa M Qalá 4. Wa Lal' khiratu Khayrun Laka Mina Al-' lá 5. Wa Lasawfa Yu` ka Rabbuka Fatar á 6. 'Alam Yajidka Yat m an Fa' wá 7. Wa Wajadaka ll an Fahadá 8. Wa Wajadaka ` 'il an Fa'aghná 9. Fa'amm Al-Yat ma Fal Taqhar 10. Wa 'Amm As-S 'ila Fal Tanhar 11. Wa 'Amm Bini`mati Rabbika Fa addith