Ringkasan Eksekutif Budi bahasa dan nilai -nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan

manusia. Budi bahasa dan nilai -nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena melata pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai -nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ¶murid buli murid¶ dan ¶murid pukul guru¶ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni sebagai budaya atau ¶trade mark¶ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai -nilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai -nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai -nilai murni yang disepakati. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usah a-usaha murni yang diidamkan dan dicita citakan ini.

1.0 Pengenalan Dalam era pelbagai pembangunan yang begitu hebat dirancang, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualiti hidup, seharusnya merancang pembangunan budi bahasa dan nilai -nilai murni juga perlu diselarikan. Budi bahasa dan nilai-nilai murni amat dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia dan Melayu khususnya, Kata-kata puitis yang begitu kaya dalam masyarakat kita sudah cukup membuktikan hasrat dan cita -cita masyarakat dan pemimpin k ita, antaranya : Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik it budi, Yang indah itu bahasa Ianya diperkuatkan lagi dengan kata -kata puitis di bawah, yang cukup jelas menggambar budaya hidup masyarakat kita yang begitu halus akal budinya. Tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa Send bangsa ialah budi Runtuh budi, runtuhlah bangsa Dalam memenuhi hasrat negara melahirkan warga negara minda kelas pertama yang berteraskan modal insan, aspek budi bahasa dan nilai -nilai murni tidak boleh dikesampingkan. Institut integriti Malaysia (IIM) telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam memenuhi cabaran keempat, wawasan 2020 iaitu

. bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi.membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. dari murid hingga ke pensyarah... budi ditakrifkan sebagai kebajikan. peringkat keluarga dan pada peringkat masyarakat amnya. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula budi bahasa dan nilai-nilai murni warisan kita.. Menurut Clyde Kluckhohn .Manakala sebuah hadis dari Aisyah r. perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan. tidak terhad pada makna yang berkaitan den gan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja. atau dalam pengertian yang luas. ¶ sebagai usaha sokongan untuk melahirkan masyarakat maju yang berintegriti dengan bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. tetapi mencakup seluruh aspek tindakan. mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia.¶. pula membawa maksud "Sesungguhnya Rasulullah s. Islam adal ah agama yang sangat mementingkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. termasuk pimpinan tertinggi negara.. mahupun mengenai matlamat -matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Lihat sahaja kepada ayat 148. kecuali oleh orang yang dianiayakan.a. Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya ´. Lagi pun..ketika melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni pada 11 Januari 2005 menegaskan. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. . kita mungkin semakin lupa memupuk ciri -ciri keperibadian luhur. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar. Menteri Kebudayaan.. nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa.¶ . dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.. baik mengenai hubungan sosial.. ¶ menggambarkan kebimbangan beliau terhadap fenomena baru yang negatif ini. Ini menunjukkan usaha-usaha membina jati diri bangsa berasaskan budi bahasa dan nilai-nilai murni diberi perhatian oleh semua golongan. menjelaskan sasaran kempen tersebut yang meliputi institusi pendidikan formal antaranya. Rais Yatim..Pada hemat saya. Kata beliau ³ Makna perkataan budi ini luas. Datuk Seri Utama Dr. Dia suka akan kelembutan.¶ . Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya" (Sahih Muslim).Kempen ini akan memberi tumpuan kepada pemupukan dan penghayatan budi bahasa dan nilai -nilai murni di semua lapisan masyarakat. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. Perdana Menteri Malaysia.. iaitu sesuatu yang lebih disukai. Surah An -Nisa' yang membawa maksud "Allah tidak suka kepada perkataan -perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan oran g).w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. ¶ .a.. suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan.0 Definisi Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. Kesenian dan Warisan dalam ucapan aluan di Majlis Pelancaran Kempen Budi Bahas a dan NilaiNilai Murni. dari petani hingga ke pegawai daerah.. 2.. lagi Maha Mengetahui " . Dato Seri Abdull ah bin Haji Ahmad Badawi. baik untuk diri ki ta sendiri ataupun untuk anak -anak kita.. Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference'. dalam kesibukan kita sehari -hari.

Kakitangan sekolah iv. perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama.1 Tanggungjawab Siapa Dalam usaha merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia di sekolah. 3. pelajar amat mudah dibentuk kerana merujuk kepada apa yang pernah diungkapkan oleh ulamak terkenal Nusantara. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan . Zahid. ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. Murid-murid iii. 1988) Budi bahasa dan nilai -nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti. Di antara pihak yang perlu digembeling tenaga ialah : i. Nilai -nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama.Pada peringkat kecil atau persekolahan.0 Kenapa Perlunya Budi Bahasa dan Nila -Nilai Murni Dibudayakan Di Peringkat Sekolah. µ . Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebaik -baik tempat untuk mendidik dan me mbentuk budi bahasa dan nilai -nilai murni. tingkahlaku. Sekolah adalah kilang yang sesuai untuk memproses dan menghasilkan pelajar yang berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni. µ Anakanak bagaikan permata yang bol eh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya¶. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran. Imam Al Ghazali pula menegaskan. Hamka. Budi bahasa dan nilai -nilai murni perlu ditekankan d i peringkat sekolah atau peringkat kecil lagi kerana pada peringkat ini adalah peringkat peniruan tingkahlaku. untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak muli a" (Wan Mohd. 4. Guru-guru ii.Wan Mohd.. Memang menjadi tujuan semua agama.0 Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah 4. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara -perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. hendaklah adab sopan anak -anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya.. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) i) Guru . seluruh warga sekolah dan institusi yang berkaitan dengan sekolah perlu digerakkan dan diselaraskan gerak kerjanya. Dr.

Halangan yang berlaku perlu dihadapi demi merealisasikan usaha murni ini. Guru sebagai nukleus perubah akhlak dan budi bahasa pelajar telah ditegaskan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam perutusan Perayaan Hari Guru 2007 yang bertemakan ¶Guru Penjana Modal Insan Gemilang¶ dengan katanya: ¶. Ibu bapa adalah cerminan pelajar sewaktu di rumah. Secara umumnya. Oleh itu amat penting kakitangan sekolah juga mempastikan mereka berakhlak mulia dengan berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni yang dihayati ber sama. Ibnu asas . Ibu bapa perlu membantu hasrat sekolah demi masa depan anak-anak mereka. Mereka juga menjadi cermin dan rujukan pelajar selama berada di sekolah.. Sikap proaktif. bersemangat kental. 4. berdaya saing. Kesediaan pelajar perlu ada untuk merubah akhlak mereka. iii) Pelajar-Pelajar Golongan pelajar adalah golongan sasar dalam merealisasi hasrat ini.. Ini adalah kerana tutur kata dan tindak tanduk guru menjadi perhatian dan rujukan murid. Oleh itu. Tindakan sederap cukup penting supaya tiada pihak yang memandang rendah dan mengabaikan aspek yang penting ini.dalam usaha menyuntik nilai murni kepada murid. Hanya guru yang versatile dapat menghasilkan generas i murid yang berkualiti iaitu murid yang mampu mencipta kelainan.. Visi dan misi sekolah dalam melahirkan pelajar berakhlak mulia perlu dikongsi bersama antara sekolah dan ibu bapa melalui PIBG. Mereka perlu difahamkan kepentingan perubahan ini dengan perkongsian misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. guru perlu terlebih dahulu menjadi contoh pengamal dan pemelihara nila i-nilai tersebut. i) Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) PIBG adalah ases yang cukup baik antara guru dengan ibu bapa. masyarakat dan negara serta mampu menjadi modal insan yang gemilang. ibu bapa dan masyarakat.¶ ii) Kakitangan Sekolah Satu lagi golongan penting dalam membantu merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia ialah kakitangan sekolah bukan guru..Tindakan seiring sejalan antara sekolah dan PIBG perlu dipereratkan. guru harus memiliki peribadi yang cemerlang dan menjadi teladan atau role model terbaik kepada anak didik dan masyarakatnya. Guruguru perlu menjadi contoh dan teladan kepada pelajar -pelajar mereka. keluarga. mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri..2 Asas Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia di Sekolah Pelajar yang berakhlak mulia boleh dilahirkan dengan melihat kepada asas pembinaannya.Guru-guru adalah komponan penting dalam merealisasikan hasrat ini. berakhlak mulia dan ketrampilan diri perlu menjadi amalan dan budaya kerja. seorang cendikiawan. Guru sebagai ibu bapa kedua berperanan mencorak masa depan murid. Mereka juga perlu memahami dan menghayati misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahi rkan pelajar berakhlak mulia. Penglibatan ibu bapa dalam semua program sekolah perlu diberi perhatian oleh PIBG.

berdikari. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai -nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita. Hari Anugerah. kesedaran. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Bagi mereka. Di antara 16 nilai yang boleh diajar ialah baik hati. Kadangkala terdapat juga ibubapa yang tidak mengetahui bilakah Mesyuarat Agung PIBG. maka terlepaslah tugas menghantar anak ke sekolah. kerajinan. Secara pertuturan Secara perlakuan Secara teladan Secara isyarat Secara kefahaman Secara interpretasi Secara konteksual . d. Dua teras ini perlu dilihat secara bertanggungjawab dan serius. apabila yuran sekolah telah dibayar dan kelengkapan persekolahan mencukupi. e. keberanian. Kadangkala berlaku ibubapa yang menyerahkan sepenuhnya anak kepada sekolah tanpa mengambil tahu perkembangan akademik anak -anak mereka. b. g. kebersihan fizikal dan mental. afektif. psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. keadilan. hemah tinggi. kebebasan. hormat menghormati. rasional dan semangat bermasyarakat. Hubungan yang mesra antara guru dan murid. c. kasih sayang. iaitu : i) Mencari teman yang baik ii) Selalu muhasabah diri iii) Tidak mengikut dorongan hawa nafsu iv) Berterusan melakukan kebaikan v) Berusaha meningkatkan diri melalui kelemahan diri perkara - Budaya kemesraan dan sayang-menyayangi adalah dua teras utama yang perlu dalam membina akhlak mulia pelajar. guru dan ibubapa serta sayang -menyayangi antara satu sama lain ádalah mekanisme penting dalam pembinaan akhlak dan budi bahas a. Beras askan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . kesyukuran. Sikap ambil tahu merupakan satu lagi budaya yang perlu wujud untuk menjayakan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Hari Penyerahan Rekod Prestasi anak-anak mereka. kejujuran. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. kerjasama. jika ingin melihat palajar yang dilahirkan berakhlak mulia. f.Maskawaihdalam penulisannya ¶Tahdzub Al Akhlaq¶ menyenaraikan perkara yang menjadi asas kepada perubahan seseorang. Budaya ambil tahu patut terus dipromosikan supaya pelajar-pelajar berakhlak mulia dapat dijelma kan walaupun menghadapi berbagai cabaran.

Aktiviti 8R ini boleh melibatkan guru. repaint (cat semula) dan replace (ganti).Budaya ini perlu dibajai semula dalam membina akhlak mulia di kalangan pelajar.. ¶terima kasih. Jika boleh apa saja bahan yang dibekalkan kepada pelajar berasaskan kepada unsur-unsur pemurnian akhlak. Dalam alam pendidikan.4. kegiatan 8R yang pernah diperkenalkan oleh SRJKC Chi Hwa. poster. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. ¶ ii) Persekitaran sekolah Persekitaran sekolah yang kondusif dan mendorong kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. Kad dan hadiah ju ga adalah cara sapaan yang boleh menimbulkan kemesraan dan sayang -menyayangi . ¶Lapan R¶ yang dimaksudkan itu ialah reduce (mengurangkan). Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. akhlak mulia tidak boleh diketepikan. cikgu¶. Guru dan pelajar boleh berlumba-lumba memberi salam antara mereka. Pangajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan sejajar dan ouput pengajarannya akan minimum hasilnya. rethink (pertimbang semula). saya menyeru kepada warga pendidikan terutamanya guru-guru untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing -masing dalam memperkasa budi bahasa dan nilai -nilai murni dalam kehidupan. Sehubungan itu Dato¶ Sri Hishammuddin Tun Hussein ketika majlis Pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni peringkat kebangsaan pada 21 Jun 2005 yang baru berlalu menegaskan. jika dinafikan persoalan pemurnian akhlak ini. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut -sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. Sabah boleh dijadikan asas. Oleh itu. poster dan mural tadi. kakitangan sekolah. reuse (guna semula). banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. Dalam membina persekitaran yang ceria.. Sandakan. iii) Budaya Sapa-Menyapa Budaya ini sudah mula luntur di kalang an pelajar. pelajar dan ibubapa.Semua guru perlu sedar bahawa akhlak mulia perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran. ¶. Kadang-kadang guru boleh memulakan budaya sapa -menyapa ini. reject (buang). recycle (kitar se mula).. cikgu¶. repair (membaiki). ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan. Aktiviti kokurikulum juga perlu menjadikan pembinaan pelajar berakhlak mulia sebagai teras aktivitinya di samping kemahiran -kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar.. ¶boleh saya bantu. Dalam semua pelajaran yang diajar. Rasanya. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yan g mulia perlu disemai. ilmu pengetahuan tanpa budi belum tentu dapat menjamin kemajuan bangsa terutamanya dari segi ketahanan budaya dan moralnya. Kata-kata.3 Program dan Aktiviti Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah i) Penekanan Akhlak mulia merentasi kurikulum dan kokurikulum Setiap guru mata pelajaran perlu difahamkan bahawa akhlak mulia yang dihasratkan perlulah merentasi kurikulum. bukan satu yang mengaibkan jika guru yang memulakannya. banner. ¶maafkan saya cikgu¶ dan lain-lain lagi. ¶ selamat pagi¶.Mungkin contoh guru ingin dilihat oleh pelajar. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. Mereka terasa berat untuk melafazkan ¶Assalaamualaikum¶.

Setelah itu. . Pujian juga boleh diberikan kepada para pelajar di atas jasa dan kejayaan mereka. kad dan hadiah untuk kejayaan dalam ujian dan peperiksaan adalah satu cara untuk guru menghargai murid dan murid akan menyayangi dan mengh ormati guru. kuiz. hadiah. tingkatan maupun sudut. dan sebagainya adalah berkesan untuk meningkatkan tingkah laku positif yang diharapkan. Oleh itu budaya pengukuhan positif adalah resepi penting dalam membina pelajar berakhlak mulia.. nilai -nilai murni dan akhlak yang mulia. Disiplin Pelajar (Pendidik: Julai 2006) mengatakan. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia.. akhlak mulia dan nilai -nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. Di samping itu beberapa dasar dan program kerajaan yang menjurus kepada pemurnian akhlak ini perlu dikongsikan dengan pelajar dan ibu bapa seperti rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dan prinsip kelima dalam pelaksanaan Islam Hadahari iaitu keutuhan budaya dan moral .sudut yang terdapat di sekitar sekolah yang bertemakan budi bahasa.. Semua orang suka dipuji dan menerima hadiah. Waty M. vi) Perkongsian Misi dan Visi Sekolah dan Dasar Kerajaan Misi dan visi sekolah mestilah memasukkan unsur -unsur pembinaan akhlak mulia pelajar.. guru atau murid sendiri berbin cang tentang kepentingan budi bahasa. berbudi bahasa dan memiliki nilai -nilai murni. tolong menolong dan menjag a kebersihan. beberapa kajian telah membuktikan bahawa ganjaran so sial seperti senyuman. ¶. pujian. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. akhlak mulia mula bertunas.Noor dalam penulisannya.antara guru dan pelajar. pertandingan kebersihan kelas dan menghiasi sudut -sudut kelas. Ini akan menjadikan mereka mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. Namun begitu. Apabila unsur sayang dan hormati tersemai. pengiktirafan.¶ v) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit.Pertandingan kelas terbersih terus dikekalkan untuk membina akhlak mulia seperti bekerjasama. pertandingan poster. Ada baiknya jika pelajar juga dikongsi bersama dalam menghasilkan misi dan visi sekolah untuk menimbulkan perasaan sayang kepada sekolah sendiri dan menjaga nama sekolah. kadangkala unsur yang kecil ini menatijahkan kesan yang besar dalam membi na pelajar yang diingini. pertandingan bahas. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pemurnian Akhlak. Seharusnya mencela dan mengejek mereka di atas kesalahan yang dilakukan patut dielakkan. Lawatan secara percuma untuk pelajar yang berakhlak mulia juga merupakan satu contoh pengukuhan positif yang boleh disediakan oleh sekolah dengan bantuan PIBG. A. iv) Pengukuhan Positif Membudayakan kita dengan pengukuhan positif adalah satu lagi cara untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Cuba terangkan kesalahan yang dilakukan dan kenapa patut dijauhi. Kadangkala cara menepuk bahu pelajar dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan akan menimbulkan rasa seronok dan merasa dihormati. Dalam perhimpunan pagi ini.. Kad hari lahir. para pelajar dikongsikan bersama dengan misi ini melalui ceramah.

Mereka yang lebih kenal pelajar -pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia.Antara perkara yang boleh dicadangkan ialah memperkenalkan anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Sekolah yang diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. berbalas p antun dan penulisan kreatif.vii) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa.. Dalam setengah situasi. pembinaan sahsiah. Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama -sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulka n oleh anak-anak mereka. pelajar kedatangan terbaik.Pelajar Berakhlak Mulia bulanan juga b oleh diperkenalkan untuk mendorong minat pelajar membaiki akhlak mereka.Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat. . Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekali -kali melepas tangan kepada pihak sekolah semata mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak -anak mereka. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. x) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dala m merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan -rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. perwatakan. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. pelajar harapan kokurikulum setiap tahun pada hari anugerah kecemer langan sekolah. Sekolah Kita Rumah Kita. kuiz. sikap atau keperibadian anak anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. Semangat tolong -menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada m ereka. perbahasan. ix) Program Mentor-mantee Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. Sifar Buli. Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor -mantee ini. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. Kutip Sehari Satu Sampah dan lain -lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu. viii) Anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Biasanya sekolah menyediakan hadiah dan piala untuk kategori pelajar terbaik mata pelajaran. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak -anak mereka yang bermasalah.

badan bukan kerajaan (NGO) seperti JPA3. Apabila alumni se kolah boleh digerakkan seaktif mungkin dalam merancang dan menjayakan program -program seperti seminar jati diri. kemahiran belajar. pihak-pihak luar boleh memainkan peranan untuk menjayakan misi dan visi sekolah. xiv) Banyakkan Aktiviti Tidak Formal Salah satu faktor yang membantu membina perasaan kasih sayang. selamat. di samping kepakaran dalam motivasi. tentera akan membantu membentuk pelajar yang kita idami bersama. hormat menghormati dan bertolak ansur ialah apabila kekerapan aktiviti tidak formal dijalankan. Organisasi ini boleh dilibatkan dalam menjayakan misi dan visi sekolah. Dalam setengah perkara. Persatuan Alumni ini juga boleh menaja poster. Perkongsian pintar yang dilakukan antara warga sekolah dengan badan -badan kerajaan. Pihak masjid dan Pejabat Agama Islam Daerah pula boleh menurunkan ilmu dan pengalaman bagaimana membentuk pelajar berakhlak dalam konteks pelajar sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. ´Pelajar Berakhlak Mulia Aset Kecemerlangan Sekolah´. kondusif dan menanamkan rasa tanggungjawab pelajar kepada sekolah.xi) Penglibatan Swasta Dengan Sekolah Pihak-pihak swasta boleh dilibatkan dengan program pemurnian akhlak ini kerana mereka mempunyai banyak infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Pihak swasta dan korporat biasanya mempunyai peruntukan kewangan untuk program pendidikan dan k ebajikan. xiii) Perkongsian Pintar (Smart Partnership) Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa. TOT penyayang untuk pelajar bermasalah boleh diadakan dengan bantuan pihak swasta. para pelajar dan pihak ibubapa akan mewujudkan perasaan . ´Selamat Datang Pelajar Berakhlak Mulia´. Kadangkala program yang tidak forma l seperti majlis assyura. sambutan hari hari kebesaran Islam dan program-program lain yang melibatkan warga sekolah. kem pemurnian akhlak dan lain -lain manakala warga sekolah yang lain. banting dan banner yang mengandungi perkataan -perkataan yang merangsang perubahan tingkahlaku dan akhlak pelajar kepada lebih positif. Program motivasi. xii) Persatuan Murid-Murid Tua (Alumni Sekolah) Persatuan Murid Tua atau alumni sekolah boleh digandingkan dengan warga sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan pelajar yang berakhlak mulia. Untuk menangani masalah dadah pula. khususnya para pendidik boleh menumpukan kepada pengajaran dan pembelajara n. ´Akhlak Mulia Semua Orang Suka´. pihak PEMADAM dan AADK boleh dilibatkan untuk majlis penerangan dan aktiviti -aktiviti yang dapat menjauhi para pelajar dari gejala ini. pembangunan sumber manusia dan kaunseling yang mampu dimanfaatkan untuk membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. perarakan keputeraan Rasulullah peringkat sekolah. lebih -lebih lagi cabaran di hadapan yang bertali arus dan menggila. Majlis Perbandaran dan Jabatan Pertanian boleh memberikan khidmat nasihat mereka. Jika sekiranya pihak sekolah ingin mengindahkan landskap persekitaran sekolah untuk melahirkan rasa selesa. berakhlak mulia dan menghayati nilai -nilai murni satu tugas yang amat berat. misalnya.

jika diabaikan akan menggagalkan usaha murni ini. iii) Menjadi Pendengar Yang Baik . Menurut Black dan Downs (1992). Pihak Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK). 5. berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni adalah aset negara masa depan. Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) atau Rukun Tetangga boleh dilibatkan untuk menjayakan hasrat murni ini. maka mudahlah usaha -usaha untuk membina akhlak mulia dilakukan kerana mendapat sokongan dan dokongan padu dari semua pihak. ii) Doa Hasrat yang ingin direalisasikan ini adalah urusan yang berkaitan dengan akal dan jiwa manusia.0 Faktor Kejayaan Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah Semua warga sekolah yang terlibat dengan usaha -usaha pemurnian akhlak pelajar ini mengharapkan natijah yang positif hasil daripada pengorbanan mereka. ibubapa dan PIBG tidak mustahil masalah vandali sme. Oleh itu amalan doa mendoakan antara satu sama lain dan sentiasa memohon agar segala usaha murni ini diberkati dan berjaya adalah satu amalan yang baik.kebersamaan. tetapi Allahlah yang menentukan segala galanya. kasih sayang dan sa ling hormat-menghormati. Sesungguhnya tanggungjawab kita adalah merancang dan berusaha menjayakannya. Komited dan rasa bertanggungjawab yang tinggi jika ada para warga sekolah.Apabila aspek ini diabaikan. Antara perkara berikut ialah : i) Bersungguh-sungguh dan Tanggungjawab Dua unsur ini amat perlu dalam menjayakan usaha pembentukan pelajar yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. kita melihat terdapat beberapa perkara yang kecil. maka ramailah yang mudah kecewa. Hubungan spiritual antara semua pihak yang terlibat dengan usaha i ni dengan Allah adalah perlu kerana manusia dicipta olehNya. Namun begitu. tidak dapat bersabar dengan kerenah dan kepayahan sewaktu menjayakan hasrat ini.Pelajar yang berakhlak mu lia. Apabila kebersamaan yang didasarkan atas hormat menghormati dan kasih sayang ini diikat erat. masalah tingkah laku juga berlaku kerana pelajar tidak tahu perlakuan yang bagaimana yang seharusnya diamalkan. Kadangkala kita memberikan penumpuan yang lebih dari aspek jasmani dan mengabaikan aspek rohani. emosi dan rohaninya. Sifat enau dalam belukar. merajuk. melepaskan pucuk masing -masing perlu dihumbankan sejauh -jauhnya dari kamus kehidupan kita demi melihat kejayaan apa yang kita sama -sama perjuangkan. Kita menyedari bahawa manusia ini terdiri daripada intelek.Tidak ada satu kerja yang dilakukan tanpa mengharapkan kesan dan hasil yang baik. pelajar . buli dan gejala negatif lain lenyap di arena pendidikan tanah air kita. jasmani. Melalui aktiviti tidak formal juga dapat membantu pelajar mengenalpasti perlakuan dan tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan.

Banyak kegagalan berlaku disebabkan kita lebih suka menjadi pencadang daripada pendengar yang baik. ia tidak sedikit pun mengguris perasaan kita tetapi kita menyatukan hati kita untuk melaksanakan apa yang terbaik yang telah dipilih itu. kakitangan sekolah. Kunci kepada budi baha sa dan akhlak yang mulia ialah diri itu sendiri yang ingin berubah.Pelajar berakhlak mulia dapat terhasil apabila ianya dirancang dengan teliti dan dijayakan sepenuh hati. Semua pihak yang terlibat perlulah membuka dada dan pemikiran mereka untuk menerima cadangan dan saranan daripada orang lain. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama guru. Budi bahasa dan nila -nilai murni bukanlah seperti tumbuhan dan haiwan yang akan bercambah dan beranak tanpa dijaga dan dibajai. Semua cadangan adalah baik dan kita memilih hanya yang terbaik untuk dilaksanakan. Hasrat murni untuk melihat warga pelajar yang berakhlak mulia yang digagaskan berdasarkan Rukun Negara. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Oleh itu ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari masa ke masa. Seharusnya. Kehebatan bangsa kita . kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. 6. Berdasarkan pengalaman. pelajar dan ibu bapa. ramai yang sanggup memberi cadangan yang bernas dan sedikit yang sanggup melaksanakan cadangan itu sebaik mungkin.0 Kesimpulan Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai -nilai murni dan berbudi bahasa. Wawasan 2020 dan Konsep Islam Hadhari serta diperincikan melalui surat -surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia akan berjaya apabila ianya dikongsikan bersama. Kita sedang berusaha untuk membina satu masyarakat yang ditunjangi oleh para belia yang menghayati budi bahasa dan akhlak mulia. Sebenarnya pendengar yang baik adalah kunci kepada perpaduan dan kemantapan tindakan yang diambil. Apabila cadangan -cadangan itu dilihat dari segi keutamaan dan kesan maksimum ke atas matlamat yang hendak dicapai. Perancangan ini mestilah melalui beberapa siri perbincangan dan ¶brainstorming¶ . Sesi ini memerlukan kita menyuarakan pandangan dan mendengar pandangan orang lain. berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruh -suruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. kemungkinan ada cadangan kita yang disisihkan. Menjadi pendengar yang baik tidak menghalang kita memberi cadangan yang dirasakan bernas.

Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2005).(1992).tidak hanya dinilai dengan kemajuan m aterial tetapi juga budi bahasanya. Yahaya (1987). Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2002).´ dalam Jurnal Dakwah Bil. ´Pendidikan dan Wawasan 2020´ . Tajul Ariffin Nordin & Dr. Md Hashim bin Hj. Kuala Lumpur :Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM. Hassan Hj Mohd Ali. Bhd. Yaakub Isa (1994). Dato¶ Dr (2001). Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Tingkap papan kayu bersegi Sampan sakat dipulau angsa Indah tampan kerana budi Tinggi bangsa kerana bahasa Kalau ribut runduklah padi Padi cupak Datuk Temenggung Kalau hidup tidak berbudi Duduk tegak berdiri canggung Anak teruna menanam betik Buah cempedak di dalam raga Apa guna berwajah cantik Kalau kurang budi bah asa SENARAI RUJUKAN 1.1 Jilid 1. Hassan Hj Mohd Ali.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). ´Remaja Sukses . ´Tanggungjawab Ibubapa dan Anak Menurut Islam. ´ Mendidik Anak Berakhlak Mulia . Jabatan Perdana Menteri. ´ Komunikasi Untuk Pemimpin . 3. 9. Nor Aini Dan. ´Perkongsian Bijak Komuniti Dan Sekolah: Harapan Dan Cabaran Bagi Merealisasikan Sekolah Berkesan. Wan Mohd Nor Wan Daud.´ Bentong: PTS Millennia Sdn.´ Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Inilah generasi baru yang bakal kita lahirkan. 6.´ Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Mohd Yusoff bin Haji Othman (1998). ´ Teknik Mendidik Anak Bermasalah . Bhd. Pemikir. ´Guru Yang Efektif.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). Bhd. Awang Lirai (1991). 4.. 10. 5. ´Nasihat dan Teladan³ Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Merenungi beberapa rangkap pantun di bawah sudah menggambar kehebatan budi bahasa dalam masyarakat Melayu kita. (Jan -Mac 1996). Mohamed Jamli Hj. Insan Baik Teras Kewarganegaraan. 7. 8. Dato¶ Dr (2001). Dr . 2.´ Kuantan: Jawatankuasa .

´Pentadbiran Pendidikan.Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. 2007.gov. 9 Mac 2005 . Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Kempen Budi Bahasa. 13.´ Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Anjuran Pusat Pendidikan SRI -SMI Berhad (MUSLEH). 15 ³Six Characteristics of A Safe and Caring School . Prosiding Koloki um Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. Utusan Malaysia.my/pmbj/ 19. 111. 17.devstu. Disember 1998. Utusan Malaysia.org/about/articles/heart_of_caring_school. Johardy Ibrahim.1. (2003). Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.org/1025 .edutopia. 16 Eric Schaps. Budi bahasa dan nilai murni khazanah kita . ³The Heart of a Caring School´ http://www.´http://www. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998).Jilid. Jurnal Dakwah Bil. 14. Bhd. ³ Manhaj Rabbani Generasi Qur¶ani´.johordt. 12. ´Jejak-Jejak Kecemerlangan Dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah´ (2002). Menterjemahkan budi bahasa kepada tabiat .1. http://www. Kementerian Pendidikan Malaysia.html Dicapai pada 25 April. Nilai Murni dilaksana hingga 2010 . 20 Mac 18 Mohd Fazli Abu Bakar. 2007. Dicapai pada 26 April.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful