Ringkasan Eksekutif Budi bahasa dan nilai -nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan

manusia. Budi bahasa dan nilai -nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena melata pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai -nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ¶murid buli murid¶ dan ¶murid pukul guru¶ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni sebagai budaya atau ¶trade mark¶ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai -nilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai -nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai -nilai murni yang disepakati. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usah a-usaha murni yang diidamkan dan dicita citakan ini.

1.0 Pengenalan Dalam era pelbagai pembangunan yang begitu hebat dirancang, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualiti hidup, seharusnya merancang pembangunan budi bahasa dan nilai -nilai murni juga perlu diselarikan. Budi bahasa dan nilai-nilai murni amat dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia dan Melayu khususnya, Kata-kata puitis yang begitu kaya dalam masyarakat kita sudah cukup membuktikan hasrat dan cita -cita masyarakat dan pemimpin k ita, antaranya : Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik it budi, Yang indah itu bahasa Ianya diperkuatkan lagi dengan kata -kata puitis di bawah, yang cukup jelas menggambar budaya hidup masyarakat kita yang begitu halus akal budinya. Tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa Send bangsa ialah budi Runtuh budi, runtuhlah bangsa Dalam memenuhi hasrat negara melahirkan warga negara minda kelas pertama yang berteraskan modal insan, aspek budi bahasa dan nilai -nilai murni tidak boleh dikesampingkan. Institut integriti Malaysia (IIM) telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam memenuhi cabaran keempat, wawasan 2020 iaitu

.¶ . Surah An -Nisa' yang membawa maksud "Allah tidak suka kepada perkataan -perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan oran g). Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya ´.. dalam kesibukan kita sehari -hari. menjelaskan sasaran kempen tersebut yang meliputi institusi pendidikan formal antaranya.. baik mengenai hubungan sosial.ketika melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni pada 11 Januari 2005 menegaskan..Kempen ini akan memberi tumpuan kepada pemupukan dan penghayatan budi bahasa dan nilai -nilai murni di semua lapisan masyarakat.. Kesenian dan Warisan dalam ucapan aluan di Majlis Pelancaran Kempen Budi Bahas a dan NilaiNilai Murni. Dato Seri Abdull ah bin Haji Ahmad Badawi. dari murid hingga ke pensyarah. Islam adal ah agama yang sangat mementingkan budi bahasa dan nilai-nilai murni..Manakala sebuah hadis dari Aisyah r.. . perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan. iaitu sesuatu yang lebih disukai.¶. Datuk Seri Utama Dr.Pada hemat saya.a. 2. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. Dia suka akan kelembutan. ¶ menggambarkan kebimbangan beliau terhadap fenomena baru yang negatif ini. suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan.membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. baik untuk diri ki ta sendiri ataupun untuk anak -anak kita.... Lagi pun. mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia. dari petani hingga ke pegawai daerah. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula budi bahasa dan nilai-nilai murni warisan kita. termasuk pimpinan tertinggi negara.¶ . dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference'. kecuali oleh orang yang dianiayakan. lagi Maha Mengetahui " ... Kata beliau ³ Makna perkataan budi ini luas. pula membawa maksud "Sesungguhnya Rasulullah s. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya" (Sahih Muslim). Menteri Kebudayaan. Lihat sahaja kepada ayat 148.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa. tetapi mencakup seluruh aspek tindakan. atau dalam pengertian yang luas.. tidak terhad pada makna yang berkaitan den gan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja. peringkat keluarga dan pada peringkat masyarakat amnya. bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. kita mungkin semakin lupa memupuk ciri -ciri keperibadian luhur. Ini menunjukkan usaha-usaha membina jati diri bangsa berasaskan budi bahasa dan nilai-nilai murni diberi perhatian oleh semua golongan. mahupun mengenai matlamat -matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. ¶ . Perdana Menteri Malaysia.. Menurut Clyde Kluckhohn .a.. Rais Yatim.0 Definisi Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. ¶ sebagai usaha sokongan untuk melahirkan masyarakat maju yang berintegriti dengan bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. budi ditakrifkan sebagai kebajikan.

pelajar amat mudah dibentuk kerana merujuk kepada apa yang pernah diungkapkan oleh ulamak terkenal Nusantara. tingkahlaku. Nilai -nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. µ Anakanak bagaikan permata yang bol eh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya¶. 4. Di antara pihak yang perlu digembeling tenaga ialah : i.. Murid-murid iii. ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak muli a" (Wan Mohd.. Budi bahasa dan nilai -nilai murni perlu ditekankan d i peringkat sekolah atau peringkat kecil lagi kerana pada peringkat ini adalah peringkat peniruan tingkahlaku. Dr. Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebaik -baik tempat untuk mendidik dan me mbentuk budi bahasa dan nilai -nilai murni. µ . Hamka. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan .Pada peringkat kecil atau persekolahan. Guru-guru ii. Imam Al Ghazali pula menegaskan.0 Kenapa Perlunya Budi Bahasa dan Nila -Nilai Murni Dibudayakan Di Peringkat Sekolah. Memang menjadi tujuan semua agama. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) i) Guru . Kakitangan sekolah iv.0 Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah 4. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara -perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Sekolah adalah kilang yang sesuai untuk memproses dan menghasilkan pelajar yang berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni. Zahid. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran. hendaklah adab sopan anak -anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. 3. perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama.Wan Mohd.1 Tanggungjawab Siapa Dalam usaha merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia di sekolah. seluruh warga sekolah dan institusi yang berkaitan dengan sekolah perlu digerakkan dan diselaraskan gerak kerjanya. 1988) Budi bahasa dan nilai -nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti.

guru harus memiliki peribadi yang cemerlang dan menjadi teladan atau role model terbaik kepada anak didik dan masyarakatnya. Penglibatan ibu bapa dalam semua program sekolah perlu diberi perhatian oleh PIBG. Ibu bapa adalah cerminan pelajar sewaktu di rumah. i) Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) PIBG adalah ases yang cukup baik antara guru dengan ibu bapa. bersemangat kental. Halangan yang berlaku perlu dihadapi demi merealisasikan usaha murni ini. Visi dan misi sekolah dalam melahirkan pelajar berakhlak mulia perlu dikongsi bersama antara sekolah dan ibu bapa melalui PIBG. Ibu bapa perlu membantu hasrat sekolah demi masa depan anak-anak mereka. Tindakan sederap cukup penting supaya tiada pihak yang memandang rendah dan mengabaikan aspek yang penting ini. guru perlu terlebih dahulu menjadi contoh pengamal dan pemelihara nila i-nilai tersebut.Guru-guru adalah komponan penting dalam merealisasikan hasrat ini. Mereka juga menjadi cermin dan rujukan pelajar selama berada di sekolah.¶ ii) Kakitangan Sekolah Satu lagi golongan penting dalam membantu merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia ialah kakitangan sekolah bukan guru. Ini adalah kerana tutur kata dan tindak tanduk guru menjadi perhatian dan rujukan murid. berakhlak mulia dan ketrampilan diri perlu menjadi amalan dan budaya kerja.2 Asas Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia di Sekolah Pelajar yang berakhlak mulia boleh dilahirkan dengan melihat kepada asas pembinaannya..Tindakan seiring sejalan antara sekolah dan PIBG perlu dipereratkan. masyarakat dan negara serta mampu menjadi modal insan yang gemilang. Hanya guru yang versatile dapat menghasilkan generas i murid yang berkualiti iaitu murid yang mampu mencipta kelainan.. Kesediaan pelajar perlu ada untuk merubah akhlak mereka.dalam usaha menyuntik nilai murni kepada murid. Oleh itu amat penting kakitangan sekolah juga mempastikan mereka berakhlak mulia dengan berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni yang dihayati ber sama. Guru sebagai ibu bapa kedua berperanan mencorak masa depan murid. iii) Pelajar-Pelajar Golongan pelajar adalah golongan sasar dalam merealisasi hasrat ini. Guru sebagai nukleus perubah akhlak dan budi bahasa pelajar telah ditegaskan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam perutusan Perayaan Hari Guru 2007 yang bertemakan ¶Guru Penjana Modal Insan Gemilang¶ dengan katanya: ¶.. ibu bapa dan masyarakat. Ibnu asas . keluarga. Secara umumnya.. seorang cendikiawan. Oleh itu. Mereka perlu difahamkan kepentingan perubahan ini dengan perkongsian misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka juga perlu memahami dan menghayati misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahi rkan pelajar berakhlak mulia. Guruguru perlu menjadi contoh dan teladan kepada pelajar -pelajar mereka. berdaya saing.. Sikap proaktif. mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri. 4.

hormat menghormati. c. Budaya ambil tahu patut terus dipromosikan supaya pelajar-pelajar berakhlak mulia dapat dijelma kan walaupun menghadapi berbagai cabaran. psikomotor dan akhlak. Sikap ambil tahu merupakan satu lagi budaya yang perlu wujud untuk menjayakan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. kebebasan. f. Hubungan yang mesra antara guru dan murid. kerjasama. rasional dan semangat bermasyarakat. kejujuran. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. afektif. kebersihan fizikal dan mental. berdikari. kesedaran. e. kerajinan. hemah tinggi. Hari Anugerah. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. Beras askan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . b. maka terlepaslah tugas menghantar anak ke sekolah. Kadangkala berlaku ibubapa yang menyerahkan sepenuhnya anak kepada sekolah tanpa mengambil tahu perkembangan akademik anak -anak mereka.Maskawaihdalam penulisannya ¶Tahdzub Al Akhlaq¶ menyenaraikan perkara yang menjadi asas kepada perubahan seseorang. g. keberanian. Bagi mereka. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. iaitu : i) Mencari teman yang baik ii) Selalu muhasabah diri iii) Tidak mengikut dorongan hawa nafsu iv) Berterusan melakukan kebaikan v) Berusaha meningkatkan diri melalui kelemahan diri perkara - Budaya kemesraan dan sayang-menyayangi adalah dua teras utama yang perlu dalam membina akhlak mulia pelajar. keadilan. Secara pertuturan Secara perlakuan Secara teladan Secara isyarat Secara kefahaman Secara interpretasi Secara konteksual . Dua teras ini perlu dilihat secara bertanggungjawab dan serius. kasih sayang. guru dan ibubapa serta sayang -menyayangi antara satu sama lain ádalah mekanisme penting dalam pembinaan akhlak dan budi bahas a. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai -nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita. Hari Penyerahan Rekod Prestasi anak-anak mereka. Di antara 16 nilai yang boleh diajar ialah baik hati. d. kesyukuran. jika ingin melihat palajar yang dilahirkan berakhlak mulia. apabila yuran sekolah telah dibayar dan kelengkapan persekolahan mencukupi. Kadangkala terdapat juga ibubapa yang tidak mengetahui bilakah Mesyuarat Agung PIBG.

repaint (cat semula) dan replace (ganti)... Aktiviti 8R ini boleh melibatkan guru.. ilmu pengetahuan tanpa budi belum tentu dapat menjamin kemajuan bangsa terutamanya dari segi ketahanan budaya dan moralnya. banner.Budaya ini perlu dibajai semula dalam membina akhlak mulia di kalangan pelajar. Dalam alam pendidikan. reuse (guna semula). ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan. akhlak mulia tidak boleh diketepikan. kegiatan 8R yang pernah diperkenalkan oleh SRJKC Chi Hwa. rethink (pertimbang semula). cikgu¶. Dalam semua pelajaran yang diajar. Sabah boleh dijadikan asas. iii) Budaya Sapa-Menyapa Budaya ini sudah mula luntur di kalang an pelajar. bukan satu yang mengaibkan jika guru yang memulakannya. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yan g mulia perlu disemai. cikgu¶. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. kakitangan sekolah. Rasanya. recycle (kitar se mula). Kad dan hadiah ju ga adalah cara sapaan yang boleh menimbulkan kemesraan dan sayang -menyayangi . Kata-kata. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut -sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. pelajar dan ibubapa. Sehubungan itu Dato¶ Sri Hishammuddin Tun Hussein ketika majlis Pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni peringkat kebangsaan pada 21 Jun 2005 yang baru berlalu menegaskan. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. ¶boleh saya bantu. ¶maafkan saya cikgu¶ dan lain-lain lagi. Pangajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan sejajar dan ouput pengajarannya akan minimum hasilnya. Sandakan. saya menyeru kepada warga pendidikan terutamanya guru-guru untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing -masing dalam memperkasa budi bahasa dan nilai -nilai murni dalam kehidupan. ¶. reject (buang). ¶ ii) Persekitaran sekolah Persekitaran sekolah yang kondusif dan mendorong kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. Kadang-kadang guru boleh memulakan budaya sapa -menyapa ini. repair (membaiki).Mungkin contoh guru ingin dilihat oleh pelajar. Mereka terasa berat untuk melafazkan ¶Assalaamualaikum¶. ¶ selamat pagi¶. ¶terima kasih. Aktiviti kokurikulum juga perlu menjadikan pembinaan pelajar berakhlak mulia sebagai teras aktivitinya di samping kemahiran -kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Dalam membina persekitaran yang ceria. Guru dan pelajar boleh berlumba-lumba memberi salam antara mereka. Oleh itu. poster dan mural tadi. banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa..3 Program dan Aktiviti Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah i) Penekanan Akhlak mulia merentasi kurikulum dan kokurikulum Setiap guru mata pelajaran perlu difahamkan bahawa akhlak mulia yang dihasratkan perlulah merentasi kurikulum. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. jika dinafikan persoalan pemurnian akhlak ini.4.Semua guru perlu sedar bahawa akhlak mulia perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran. ¶Lapan R¶ yang dimaksudkan itu ialah reduce (mengurangkan). Jika boleh apa saja bahan yang dibekalkan kepada pelajar berasaskan kepada unsur-unsur pemurnian akhlak. poster.

dan sebagainya adalah berkesan untuk meningkatkan tingkah laku positif yang diharapkan. tolong menolong dan menjag a kebersihan. akhlak mulia dan nilai -nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. Ini akan menjadikan mereka mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. nilai -nilai murni dan akhlak yang mulia... Kadangkala cara menepuk bahu pelajar dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan akan menimbulkan rasa seronok dan merasa dihormati. Ada baiknya jika pelajar juga dikongsi bersama dalam menghasilkan misi dan visi sekolah untuk menimbulkan perasaan sayang kepada sekolah sendiri dan menjaga nama sekolah. Pujian juga boleh diberikan kepada para pelajar di atas jasa dan kejayaan mereka. akhlak mulia mula bertunas. kadangkala unsur yang kecil ini menatijahkan kesan yang besar dalam membi na pelajar yang diingini. Dalam perhimpunan pagi ini. hadiah. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. Waty M.Pertandingan kelas terbersih terus dikekalkan untuk membina akhlak mulia seperti bekerjasama. pertandingan kebersihan kelas dan menghiasi sudut -sudut kelas. Setelah itu. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pemurnian Akhlak.¶ v) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. ¶. Oleh itu budaya pengukuhan positif adalah resepi penting dalam membina pelajar berakhlak mulia. Lawatan secara percuma untuk pelajar yang berakhlak mulia juga merupakan satu contoh pengukuhan positif yang boleh disediakan oleh sekolah dengan bantuan PIBG. kad dan hadiah untuk kejayaan dalam ujian dan peperiksaan adalah satu cara untuk guru menghargai murid dan murid akan menyayangi dan mengh ormati guru.. berbudi bahasa dan memiliki nilai -nilai murni. Disiplin Pelajar (Pendidik: Julai 2006) mengatakan.. pertandingan bahas. tingkatan maupun sudut. ..sudut yang terdapat di sekitar sekolah yang bertemakan budi bahasa. para pelajar dikongsikan bersama dengan misi ini melalui ceramah. Cuba terangkan kesalahan yang dilakukan dan kenapa patut dijauhi. pertandingan poster. kuiz. pengiktirafan. A. iv) Pengukuhan Positif Membudayakan kita dengan pengukuhan positif adalah satu lagi cara untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. pujian.antara guru dan pelajar. Di samping itu beberapa dasar dan program kerajaan yang menjurus kepada pemurnian akhlak ini perlu dikongsikan dengan pelajar dan ibu bapa seperti rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dan prinsip kelima dalam pelaksanaan Islam Hadahari iaitu keutuhan budaya dan moral . guru atau murid sendiri berbin cang tentang kepentingan budi bahasa. Namun begitu. vi) Perkongsian Misi dan Visi Sekolah dan Dasar Kerajaan Misi dan visi sekolah mestilah memasukkan unsur -unsur pembinaan akhlak mulia pelajar. Semua orang suka dipuji dan menerima hadiah. Seharusnya mencela dan mengejek mereka di atas kesalahan yang dilakukan patut dielakkan. beberapa kajian telah membuktikan bahawa ganjaran so sial seperti senyuman.Noor dalam penulisannya. Apabila unsur sayang dan hormati tersemai. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia. Kad hari lahir.

Kutip Sehari Satu Sampah dan lain -lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar.. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu.Pelajar Berakhlak Mulia bulanan juga b oleh diperkenalkan untuk mendorong minat pelajar membaiki akhlak mereka. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. x) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dala m merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak -anak mereka yang bermasalah. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan -rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. Dalam setengah situasi. perwatakan. sikap atau keperibadian anak anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. perbahasan.Antara perkara yang boleh dicadangkan ialah memperkenalkan anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Sekolah yang diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat. viii) Anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Biasanya sekolah menyediakan hadiah dan piala untuk kategori pelajar terbaik mata pelajaran. ix) Program Mentor-mantee Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni.Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. pelajar harapan kokurikulum setiap tahun pada hari anugerah kecemer langan sekolah. Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama -sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulka n oleh anak-anak mereka. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. pembinaan sahsiah.vii) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. kuiz. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekali -kali melepas tangan kepada pihak sekolah semata mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak -anak mereka. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. Sifar Buli. . Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor -mantee ini. berbalas p antun dan penulisan kreatif. Mereka yang lebih kenal pelajar -pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia. Semangat tolong -menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada m ereka. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. Sekolah Kita Rumah Kita. pelajar kedatangan terbaik.

´Akhlak Mulia Semua Orang Suka´. misalnya. TOT penyayang untuk pelajar bermasalah boleh diadakan dengan bantuan pihak swasta. Pihak swasta dan korporat biasanya mempunyai peruntukan kewangan untuk program pendidikan dan k ebajikan. badan bukan kerajaan (NGO) seperti JPA3. xiv) Banyakkan Aktiviti Tidak Formal Salah satu faktor yang membantu membina perasaan kasih sayang. Apabila alumni se kolah boleh digerakkan seaktif mungkin dalam merancang dan menjayakan program -program seperti seminar jati diri. kem pemurnian akhlak dan lain -lain manakala warga sekolah yang lain. khususnya para pendidik boleh menumpukan kepada pengajaran dan pembelajara n. pihak-pihak luar boleh memainkan peranan untuk menjayakan misi dan visi sekolah. ´Selamat Datang Pelajar Berakhlak Mulia´. hormat menghormati dan bertolak ansur ialah apabila kekerapan aktiviti tidak formal dijalankan. Persatuan Alumni ini juga boleh menaja poster. ´Pelajar Berakhlak Mulia Aset Kecemerlangan Sekolah´. di samping kepakaran dalam motivasi. Kadangkala program yang tidak forma l seperti majlis assyura. kemahiran belajar. Organisasi ini boleh dilibatkan dalam menjayakan misi dan visi sekolah.xi) Penglibatan Swasta Dengan Sekolah Pihak-pihak swasta boleh dilibatkan dengan program pemurnian akhlak ini kerana mereka mempunyai banyak infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Perkongsian pintar yang dilakukan antara warga sekolah dengan badan -badan kerajaan. para pelajar dan pihak ibubapa akan mewujudkan perasaan . perarakan keputeraan Rasulullah peringkat sekolah. pihak PEMADAM dan AADK boleh dilibatkan untuk majlis penerangan dan aktiviti -aktiviti yang dapat menjauhi para pelajar dari gejala ini. selamat. xiii) Perkongsian Pintar (Smart Partnership) Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa. xii) Persatuan Murid-Murid Tua (Alumni Sekolah) Persatuan Murid Tua atau alumni sekolah boleh digandingkan dengan warga sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan pelajar yang berakhlak mulia. tentera akan membantu membentuk pelajar yang kita idami bersama. Dalam setengah perkara. pembangunan sumber manusia dan kaunseling yang mampu dimanfaatkan untuk membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. Jika sekiranya pihak sekolah ingin mengindahkan landskap persekitaran sekolah untuk melahirkan rasa selesa. kondusif dan menanamkan rasa tanggungjawab pelajar kepada sekolah. banting dan banner yang mengandungi perkataan -perkataan yang merangsang perubahan tingkahlaku dan akhlak pelajar kepada lebih positif. berakhlak mulia dan menghayati nilai -nilai murni satu tugas yang amat berat. Program motivasi. lebih -lebih lagi cabaran di hadapan yang bertali arus dan menggila. sambutan hari hari kebesaran Islam dan program-program lain yang melibatkan warga sekolah. Majlis Perbandaran dan Jabatan Pertanian boleh memberikan khidmat nasihat mereka. Untuk menangani masalah dadah pula. Pihak masjid dan Pejabat Agama Islam Daerah pula boleh menurunkan ilmu dan pengalaman bagaimana membentuk pelajar berakhlak dalam konteks pelajar sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini.

Menurut Black dan Downs (1992). masalah tingkah laku juga berlaku kerana pelajar tidak tahu perlakuan yang bagaimana yang seharusnya diamalkan. Kadangkala kita memberikan penumpuan yang lebih dari aspek jasmani dan mengabaikan aspek rohani. tidak dapat bersabar dengan kerenah dan kepayahan sewaktu menjayakan hasrat ini. berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni adalah aset negara masa depan. buli dan gejala negatif lain lenyap di arena pendidikan tanah air kita. melepaskan pucuk masing -masing perlu dihumbankan sejauh -jauhnya dari kamus kehidupan kita demi melihat kejayaan apa yang kita sama -sama perjuangkan. maka ramailah yang mudah kecewa. 5. jika diabaikan akan menggagalkan usaha murni ini.0 Faktor Kejayaan Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah Semua warga sekolah yang terlibat dengan usaha -usaha pemurnian akhlak pelajar ini mengharapkan natijah yang positif hasil daripada pengorbanan mereka. Melalui aktiviti tidak formal juga dapat membantu pelajar mengenalpasti perlakuan dan tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan. kita melihat terdapat beberapa perkara yang kecil. Namun begitu.kebersamaan. Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) atau Rukun Tetangga boleh dilibatkan untuk menjayakan hasrat murni ini. ii) Doa Hasrat yang ingin direalisasikan ini adalah urusan yang berkaitan dengan akal dan jiwa manusia.Tidak ada satu kerja yang dilakukan tanpa mengharapkan kesan dan hasil yang baik. pelajar . Sifat enau dalam belukar. Antara perkara berikut ialah : i) Bersungguh-sungguh dan Tanggungjawab Dua unsur ini amat perlu dalam menjayakan usaha pembentukan pelajar yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Komited dan rasa bertanggungjawab yang tinggi jika ada para warga sekolah. iii) Menjadi Pendengar Yang Baik . Kita menyedari bahawa manusia ini terdiri daripada intelek. ibubapa dan PIBG tidak mustahil masalah vandali sme.Apabila aspek ini diabaikan.Pelajar yang berakhlak mu lia. maka mudahlah usaha -usaha untuk membina akhlak mulia dilakukan kerana mendapat sokongan dan dokongan padu dari semua pihak. merajuk. jasmani. kasih sayang dan sa ling hormat-menghormati. Sesungguhnya tanggungjawab kita adalah merancang dan berusaha menjayakannya. tetapi Allahlah yang menentukan segala galanya. emosi dan rohaninya. Oleh itu amalan doa mendoakan antara satu sama lain dan sentiasa memohon agar segala usaha murni ini diberkati dan berjaya adalah satu amalan yang baik. Pihak Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK). Apabila kebersamaan yang didasarkan atas hormat menghormati dan kasih sayang ini diikat erat. Hubungan spiritual antara semua pihak yang terlibat dengan usaha i ni dengan Allah adalah perlu kerana manusia dicipta olehNya.

Seharusnya.0 Kesimpulan Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai -nilai murni dan berbudi bahasa. ia tidak sedikit pun mengguris perasaan kita tetapi kita menyatukan hati kita untuk melaksanakan apa yang terbaik yang telah dipilih itu. 6. Semua cadangan adalah baik dan kita memilih hanya yang terbaik untuk dilaksanakan. Oleh itu ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari masa ke masa. pelajar dan ibu bapa.Pelajar berakhlak mulia dapat terhasil apabila ianya dirancang dengan teliti dan dijayakan sepenuh hati. Semua pihak yang terlibat perlulah membuka dada dan pemikiran mereka untuk menerima cadangan dan saranan daripada orang lain. ramai yang sanggup memberi cadangan yang bernas dan sedikit yang sanggup melaksanakan cadangan itu sebaik mungkin. Hasrat murni untuk melihat warga pelajar yang berakhlak mulia yang digagaskan berdasarkan Rukun Negara. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruh -suruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. Kehebatan bangsa kita . Kunci kepada budi baha sa dan akhlak yang mulia ialah diri itu sendiri yang ingin berubah. Apabila cadangan -cadangan itu dilihat dari segi keutamaan dan kesan maksimum ke atas matlamat yang hendak dicapai. kemungkinan ada cadangan kita yang disisihkan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita sedang berusaha untuk membina satu masyarakat yang ditunjangi oleh para belia yang menghayati budi bahasa dan akhlak mulia. kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Berdasarkan pengalaman. Banyak kegagalan berlaku disebabkan kita lebih suka menjadi pencadang daripada pendengar yang baik. kakitangan sekolah. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama guru. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Budi bahasa dan nila -nilai murni bukanlah seperti tumbuhan dan haiwan yang akan bercambah dan beranak tanpa dijaga dan dibajai. Perancangan ini mestilah melalui beberapa siri perbincangan dan ¶brainstorming¶ . Menjadi pendengar yang baik tidak menghalang kita memberi cadangan yang dirasakan bernas. Wawasan 2020 dan Konsep Islam Hadhari serta diperincikan melalui surat -surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia akan berjaya apabila ianya dikongsikan bersama. Sesi ini memerlukan kita menyuarakan pandangan dan mendengar pandangan orang lain. berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. Sebenarnya pendengar yang baik adalah kunci kepada perpaduan dan kemantapan tindakan yang diambil.

´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). Dato¶ Dr (2001). 5. Tajul Ariffin Nordin & Dr. ´Pendidikan dan Wawasan 2020´ .tidak hanya dinilai dengan kemajuan m aterial tetapi juga budi bahasanya. Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2005). ´Guru Yang Efektif. 3.´ Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 7. 2. Md Hashim bin Hj.´ dalam Jurnal Dakwah Bil. Yaakub Isa (1994). Mohamed Jamli Hj. Kuala Lumpur :Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM. Bhd.(1992). ´ Teknik Mendidik Anak Bermasalah . Jabatan Perdana Menteri. ´Tanggungjawab Ibubapa dan Anak Menurut Islam.´ Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn.. 6.´ Kuantan: Jawatankuasa . 10. Mohd Yusoff bin Haji Othman (1998). Hassan Hj Mohd Ali. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2002). Dr . Hassan Hj Mohd Ali. ´ Komunikasi Untuk Pemimpin . Wan Mohd Nor Wan Daud. Bhd. 4. ´ Mendidik Anak Berakhlak Mulia . Tingkap papan kayu bersegi Sampan sakat dipulau angsa Indah tampan kerana budi Tinggi bangsa kerana bahasa Kalau ribut runduklah padi Padi cupak Datuk Temenggung Kalau hidup tidak berbudi Duduk tegak berdiri canggung Anak teruna menanam betik Buah cempedak di dalam raga Apa guna berwajah cantik Kalau kurang budi bah asa SENARAI RUJUKAN 1.´ Bentong: PTS Millennia Sdn. Yahaya (1987). Inilah generasi baru yang bakal kita lahirkan. ´Nasihat dan Teladan³ Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.1 Jilid 1. Bhd. Merenungi beberapa rangkap pantun di bawah sudah menggambar kehebatan budi bahasa dalam masyarakat Melayu kita. Awang Lirai (1991). 8.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). ´Remaja Sukses . Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Insan Baik Teras Kewarganegaraan. (Jan -Mac 1996). Dato¶ Dr (2001). Pemikir. Nor Aini Dan. 9. ´Perkongsian Bijak Komuniti Dan Sekolah: Harapan Dan Cabaran Bagi Merealisasikan Sekolah Berkesan.

Jurnal Dakwah Bil. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.1.Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. ´Jejak-Jejak Kecemerlangan Dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah´ (2002).org/1025 . ³The Heart of a Caring School´ http://www. (2003). Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. Menterjemahkan budi bahasa kepada tabiat . Utusan Malaysia. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). 12.html Dicapai pada 25 April. 17. 2007.´ Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.´http://www.edutopia. ³ Manhaj Rabbani Generasi Qur¶ani´. http://www.johordt. 20 Mac 18 Mohd Fazli Abu Bakar.1. 2007.my/pmbj/ 19. 111.gov. Kempen Budi Bahasa. 13. ´Pentadbiran Pendidikan. Nilai Murni dilaksana hingga 2010 . Prosiding Koloki um Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan.org/about/articles/heart_of_caring_school. Budi bahasa dan nilai murni khazanah kita .devstu. Utusan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Anjuran Pusat Pendidikan SRI -SMI Berhad (MUSLEH). Disember 1998. 15 ³Six Characteristics of A Safe and Caring School . 16 Eric Schaps. Bhd.Jilid. 14. Johardy Ibrahim. Dicapai pada 26 April. 9 Mac 2005 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful