P. 1
Budi Bahasa Dan Nilai Murni

Budi Bahasa Dan Nilai Murni

|Views: 97|Likes:
Published by sundualvin

More info:

Published by: sundualvin on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

Ringkasan Eksekutif Budi bahasa dan nilai -nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan

manusia. Budi bahasa dan nilai -nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena melata pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai -nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ¶murid buli murid¶ dan ¶murid pukul guru¶ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni sebagai budaya atau ¶trade mark¶ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai -nilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai -nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai -nilai murni yang disepakati. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usah a-usaha murni yang diidamkan dan dicita citakan ini.

1.0 Pengenalan Dalam era pelbagai pembangunan yang begitu hebat dirancang, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualiti hidup, seharusnya merancang pembangunan budi bahasa dan nilai -nilai murni juga perlu diselarikan. Budi bahasa dan nilai-nilai murni amat dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia dan Melayu khususnya, Kata-kata puitis yang begitu kaya dalam masyarakat kita sudah cukup membuktikan hasrat dan cita -cita masyarakat dan pemimpin k ita, antaranya : Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik it budi, Yang indah itu bahasa Ianya diperkuatkan lagi dengan kata -kata puitis di bawah, yang cukup jelas menggambar budaya hidup masyarakat kita yang begitu halus akal budinya. Tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa Send bangsa ialah budi Runtuh budi, runtuhlah bangsa Dalam memenuhi hasrat negara melahirkan warga negara minda kelas pertama yang berteraskan modal insan, aspek budi bahasa dan nilai -nilai murni tidak boleh dikesampingkan. Institut integriti Malaysia (IIM) telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam memenuhi cabaran keempat, wawasan 2020 iaitu

Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference'.a.a. pula membawa maksud "Sesungguhnya Rasulullah s. Surah An -Nisa' yang membawa maksud "Allah tidak suka kepada perkataan -perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan oran g). baik mengenai hubungan sosial. perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan... Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya ´. budi ditakrifkan sebagai kebajikan..Pada hemat saya. Ini menunjukkan usaha-usaha membina jati diri bangsa berasaskan budi bahasa dan nilai-nilai murni diberi perhatian oleh semua golongan. bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi. menjelaskan sasaran kempen tersebut yang meliputi institusi pendidikan formal antaranya.. termasuk pimpinan tertinggi negara. Kesenian dan Warisan dalam ucapan aluan di Majlis Pelancaran Kempen Budi Bahas a dan NilaiNilai Murni.Manakala sebuah hadis dari Aisyah r.Kempen ini akan memberi tumpuan kepada pemupukan dan penghayatan budi bahasa dan nilai -nilai murni di semua lapisan masyarakat.membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. kecuali oleh orang yang dianiayakan. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya" (Sahih Muslim). suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Lihat sahaja kepada ayat 148. Menteri Kebudayaan.¶ .ketika melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni pada 11 Januari 2005 menegaskan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. ¶ menggambarkan kebimbangan beliau terhadap fenomena baru yang negatif ini. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula budi bahasa dan nilai-nilai murni warisan kita.. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Kata beliau ³ Makna perkataan budi ini luas. iaitu sesuatu yang lebih disukai. kita mungkin semakin lupa memupuk ciri -ciri keperibadian luhur. tetapi mencakup seluruh aspek tindakan. 2. Perdana Menteri Malaysia. dari murid hingga ke pensyarah.¶.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut.0 Definisi Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. . mahupun mengenai matlamat -matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Lagi pun. Dato Seri Abdull ah bin Haji Ahmad Badawi. mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia.. baik untuk diri ki ta sendiri ataupun untuk anak -anak kita.... ¶ sebagai usaha sokongan untuk melahirkan masyarakat maju yang berintegriti dengan bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Rais Yatim. nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa.. Menurut Clyde Kluckhohn . Islam adal ah agama yang sangat mementingkan budi bahasa dan nilai-nilai murni.¶ . dari petani hingga ke pegawai daerah.. peringkat keluarga dan pada peringkat masyarakat amnya.. Datuk Seri Utama Dr. dalam kesibukan kita sehari -hari.. ¶ .. Dia suka akan kelembutan.. tidak terhad pada makna yang berkaitan den gan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja. atau dalam pengertian yang luas. lagi Maha Mengetahui " .

Imam Al Ghazali pula menegaskan. Kakitangan sekolah iv. pelajar amat mudah dibentuk kerana merujuk kepada apa yang pernah diungkapkan oleh ulamak terkenal Nusantara. untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak muli a" (Wan Mohd.0 Kenapa Perlunya Budi Bahasa dan Nila -Nilai Murni Dibudayakan Di Peringkat Sekolah.0 Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah 4. Sekolah adalah kilang yang sesuai untuk memproses dan menghasilkan pelajar yang berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni perlu ditekankan d i peringkat sekolah atau peringkat kecil lagi kerana pada peringkat ini adalah peringkat peniruan tingkahlaku. µ Anakanak bagaikan permata yang bol eh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya¶. seluruh warga sekolah dan institusi yang berkaitan dengan sekolah perlu digerakkan dan diselaraskan gerak kerjanya. Murid-murid iii..Wan Mohd. perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Dr. µ . ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa.1 Tanggungjawab Siapa Dalam usaha merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia di sekolah. 3.Pada peringkat kecil atau persekolahan. Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebaik -baik tempat untuk mendidik dan me mbentuk budi bahasa dan nilai -nilai murni. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) i) Guru . 1988) Budi bahasa dan nilai -nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti. tingkahlaku. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran. Nilai -nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. 4. Zahid. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan .. hendaklah adab sopan anak -anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Guru-guru ii. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara -perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Hamka. Memang menjadi tujuan semua agama. Di antara pihak yang perlu digembeling tenaga ialah : i.

Mereka perlu difahamkan kepentingan perubahan ini dengan perkongsian misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini adalah kerana tutur kata dan tindak tanduk guru menjadi perhatian dan rujukan murid. masyarakat dan negara serta mampu menjadi modal insan yang gemilang. Visi dan misi sekolah dalam melahirkan pelajar berakhlak mulia perlu dikongsi bersama antara sekolah dan ibu bapa melalui PIBG. 4. ibu bapa dan masyarakat. bersemangat kental. Mereka juga menjadi cermin dan rujukan pelajar selama berada di sekolah.. Guru sebagai ibu bapa kedua berperanan mencorak masa depan murid. berakhlak mulia dan ketrampilan diri perlu menjadi amalan dan budaya kerja. Tindakan sederap cukup penting supaya tiada pihak yang memandang rendah dan mengabaikan aspek yang penting ini. Oleh itu amat penting kakitangan sekolah juga mempastikan mereka berakhlak mulia dengan berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni yang dihayati ber sama.. Oleh itu.. guru harus memiliki peribadi yang cemerlang dan menjadi teladan atau role model terbaik kepada anak didik dan masyarakatnya. mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri.. Ibu bapa perlu membantu hasrat sekolah demi masa depan anak-anak mereka. Guruguru perlu menjadi contoh dan teladan kepada pelajar -pelajar mereka. Ibnu asas . i) Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) PIBG adalah ases yang cukup baik antara guru dengan ibu bapa. Hanya guru yang versatile dapat menghasilkan generas i murid yang berkualiti iaitu murid yang mampu mencipta kelainan. Sikap proaktif. Kesediaan pelajar perlu ada untuk merubah akhlak mereka..¶ ii) Kakitangan Sekolah Satu lagi golongan penting dalam membantu merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia ialah kakitangan sekolah bukan guru.2 Asas Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia di Sekolah Pelajar yang berakhlak mulia boleh dilahirkan dengan melihat kepada asas pembinaannya.Tindakan seiring sejalan antara sekolah dan PIBG perlu dipereratkan. Mereka juga perlu memahami dan menghayati misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahi rkan pelajar berakhlak mulia. keluarga. seorang cendikiawan. Guru sebagai nukleus perubah akhlak dan budi bahasa pelajar telah ditegaskan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam perutusan Perayaan Hari Guru 2007 yang bertemakan ¶Guru Penjana Modal Insan Gemilang¶ dengan katanya: ¶.dalam usaha menyuntik nilai murni kepada murid.Guru-guru adalah komponan penting dalam merealisasikan hasrat ini. iii) Pelajar-Pelajar Golongan pelajar adalah golongan sasar dalam merealisasi hasrat ini. Ibu bapa adalah cerminan pelajar sewaktu di rumah. Penglibatan ibu bapa dalam semua program sekolah perlu diberi perhatian oleh PIBG. berdaya saing. guru perlu terlebih dahulu menjadi contoh pengamal dan pemelihara nila i-nilai tersebut. Halangan yang berlaku perlu dihadapi demi merealisasikan usaha murni ini. Secara umumnya.

jika ingin melihat palajar yang dilahirkan berakhlak mulia. c. kejujuran. apabila yuran sekolah telah dibayar dan kelengkapan persekolahan mencukupi. kasih sayang. Hari Penyerahan Rekod Prestasi anak-anak mereka. afektif. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. kebersihan fizikal dan mental. kesyukuran. d. Bagi mereka. Di antara 16 nilai yang boleh diajar ialah baik hati. guru dan ibubapa serta sayang -menyayangi antara satu sama lain ádalah mekanisme penting dalam pembinaan akhlak dan budi bahas a. Kadangkala terdapat juga ibubapa yang tidak mengetahui bilakah Mesyuarat Agung PIBG. berdikari. keadilan. Dua teras ini perlu dilihat secara bertanggungjawab dan serius. hemah tinggi. kebebasan. psikomotor dan akhlak. Kadangkala berlaku ibubapa yang menyerahkan sepenuhnya anak kepada sekolah tanpa mengambil tahu perkembangan akademik anak -anak mereka. keberanian. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. f. rasional dan semangat bermasyarakat. b. Hubungan yang mesra antara guru dan murid. hormat menghormati. maka terlepaslah tugas menghantar anak ke sekolah. kerajinan. g. Budaya ambil tahu patut terus dipromosikan supaya pelajar-pelajar berakhlak mulia dapat dijelma kan walaupun menghadapi berbagai cabaran. Beras askan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . kesedaran. Hari Anugerah. e.Maskawaihdalam penulisannya ¶Tahdzub Al Akhlaq¶ menyenaraikan perkara yang menjadi asas kepada perubahan seseorang. Sikap ambil tahu merupakan satu lagi budaya yang perlu wujud untuk menjayakan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. kerjasama. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai -nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita. iaitu : i) Mencari teman yang baik ii) Selalu muhasabah diri iii) Tidak mengikut dorongan hawa nafsu iv) Berterusan melakukan kebaikan v) Berusaha meningkatkan diri melalui kelemahan diri perkara - Budaya kemesraan dan sayang-menyayangi adalah dua teras utama yang perlu dalam membina akhlak mulia pelajar. Secara pertuturan Secara perlakuan Secara teladan Secara isyarat Secara kefahaman Secara interpretasi Secara konteksual .

Sabah boleh dijadikan asas.4. ¶boleh saya bantu. Dalam membina persekitaran yang ceria. Kad dan hadiah ju ga adalah cara sapaan yang boleh menimbulkan kemesraan dan sayang -menyayangi . Mereka terasa berat untuk melafazkan ¶Assalaamualaikum¶. reject (buang). banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. ¶maafkan saya cikgu¶ dan lain-lain lagi.. Oleh itu. Sehubungan itu Dato¶ Sri Hishammuddin Tun Hussein ketika majlis Pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni peringkat kebangsaan pada 21 Jun 2005 yang baru berlalu menegaskan.. reuse (guna semula). Dalam semua pelajaran yang diajar. ¶ ii) Persekitaran sekolah Persekitaran sekolah yang kondusif dan mendorong kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. cikgu¶. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut -sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. Jika boleh apa saja bahan yang dibekalkan kepada pelajar berasaskan kepada unsur-unsur pemurnian akhlak. Guru dan pelajar boleh berlumba-lumba memberi salam antara mereka. Pangajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan sejajar dan ouput pengajarannya akan minimum hasilnya. iii) Budaya Sapa-Menyapa Budaya ini sudah mula luntur di kalang an pelajar. repair (membaiki). bukan satu yang mengaibkan jika guru yang memulakannya. pelajar dan ibubapa.Budaya ini perlu dibajai semula dalam membina akhlak mulia di kalangan pelajar. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. akhlak mulia tidak boleh diketepikan. ¶Lapan R¶ yang dimaksudkan itu ialah reduce (mengurangkan). Kata-kata. poster dan mural tadi. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. ¶. Sandakan. Rasanya.Mungkin contoh guru ingin dilihat oleh pelajar. Aktiviti 8R ini boleh melibatkan guru. saya menyeru kepada warga pendidikan terutamanya guru-guru untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing -masing dalam memperkasa budi bahasa dan nilai -nilai murni dalam kehidupan. Dalam alam pendidikan. ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan.. Aktiviti kokurikulum juga perlu menjadikan pembinaan pelajar berakhlak mulia sebagai teras aktivitinya di samping kemahiran -kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar.3 Program dan Aktiviti Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah i) Penekanan Akhlak mulia merentasi kurikulum dan kokurikulum Setiap guru mata pelajaran perlu difahamkan bahawa akhlak mulia yang dihasratkan perlulah merentasi kurikulum. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya.Semua guru perlu sedar bahawa akhlak mulia perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yan g mulia perlu disemai. rethink (pertimbang semula). cikgu¶. banner. ¶ selamat pagi¶. ¶terima kasih. ilmu pengetahuan tanpa budi belum tentu dapat menjamin kemajuan bangsa terutamanya dari segi ketahanan budaya dan moralnya. kegiatan 8R yang pernah diperkenalkan oleh SRJKC Chi Hwa. repaint (cat semula) dan replace (ganti).. jika dinafikan persoalan pemurnian akhlak ini. poster. kakitangan sekolah. recycle (kitar se mula). Kadang-kadang guru boleh memulakan budaya sapa -menyapa ini.

sudut yang terdapat di sekitar sekolah yang bertemakan budi bahasa. nilai -nilai murni dan akhlak yang mulia. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia. Ada baiknya jika pelajar juga dikongsi bersama dalam menghasilkan misi dan visi sekolah untuk menimbulkan perasaan sayang kepada sekolah sendiri dan menjaga nama sekolah. Seharusnya mencela dan mengejek mereka di atas kesalahan yang dilakukan patut dielakkan. pertandingan poster. vi) Perkongsian Misi dan Visi Sekolah dan Dasar Kerajaan Misi dan visi sekolah mestilah memasukkan unsur -unsur pembinaan akhlak mulia pelajar.. Namun begitu.. kad dan hadiah untuk kejayaan dalam ujian dan peperiksaan adalah satu cara untuk guru menghargai murid dan murid akan menyayangi dan mengh ormati guru.Noor dalam penulisannya. pertandingan kebersihan kelas dan menghiasi sudut -sudut kelas. ¶. Oleh itu budaya pengukuhan positif adalah resepi penting dalam membina pelajar berakhlak mulia. akhlak mulia dan nilai -nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. . tingkatan maupun sudut. Semua orang suka dipuji dan menerima hadiah.. hadiah. para pelajar dikongsikan bersama dengan misi ini melalui ceramah. A.Pertandingan kelas terbersih terus dikekalkan untuk membina akhlak mulia seperti bekerjasama..antara guru dan pelajar. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. Kadangkala cara menepuk bahu pelajar dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan akan menimbulkan rasa seronok dan merasa dihormati. Waty M. beberapa kajian telah membuktikan bahawa ganjaran so sial seperti senyuman. Cuba terangkan kesalahan yang dilakukan dan kenapa patut dijauhi.. Di samping itu beberapa dasar dan program kerajaan yang menjurus kepada pemurnian akhlak ini perlu dikongsikan dengan pelajar dan ibu bapa seperti rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dan prinsip kelima dalam pelaksanaan Islam Hadahari iaitu keutuhan budaya dan moral . Lawatan secara percuma untuk pelajar yang berakhlak mulia juga merupakan satu contoh pengukuhan positif yang boleh disediakan oleh sekolah dengan bantuan PIBG. Apabila unsur sayang dan hormati tersemai. Setelah itu.¶ v) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. akhlak mulia mula bertunas. Dalam perhimpunan pagi ini. berbudi bahasa dan memiliki nilai -nilai murni. guru atau murid sendiri berbin cang tentang kepentingan budi bahasa. Kad hari lahir. tolong menolong dan menjag a kebersihan. iv) Pengukuhan Positif Membudayakan kita dengan pengukuhan positif adalah satu lagi cara untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. pujian. Disiplin Pelajar (Pendidik: Julai 2006) mengatakan. kadangkala unsur yang kecil ini menatijahkan kesan yang besar dalam membi na pelajar yang diingini. Pujian juga boleh diberikan kepada para pelajar di atas jasa dan kejayaan mereka. pengiktirafan. kuiz. Ini akan menjadikan mereka mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. pertandingan bahas. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pemurnian Akhlak. dan sebagainya adalah berkesan untuk meningkatkan tingkah laku positif yang diharapkan.

kuiz.vii) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan -rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. Semangat tolong -menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada m ereka. Mereka yang lebih kenal pelajar -pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia.Antara perkara yang boleh dicadangkan ialah memperkenalkan anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Sekolah yang diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji.. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. Dalam setengah situasi. Sifar Buli. x) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dala m merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. pembinaan sahsiah. pelajar harapan kokurikulum setiap tahun pada hari anugerah kecemer langan sekolah. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat.Pelajar Berakhlak Mulia bulanan juga b oleh diperkenalkan untuk mendorong minat pelajar membaiki akhlak mereka. Sekolah Kita Rumah Kita. berbalas p antun dan penulisan kreatif. viii) Anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Biasanya sekolah menyediakan hadiah dan piala untuk kategori pelajar terbaik mata pelajaran. Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama -sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulka n oleh anak-anak mereka. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekali -kali melepas tangan kepada pihak sekolah semata mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak -anak mereka. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. ix) Program Mentor-mantee Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak -anak mereka yang bermasalah. sikap atau keperibadian anak anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor -mantee ini. Kutip Sehari Satu Sampah dan lain -lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu. perwatakan. .Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. pelajar kedatangan terbaik. perbahasan.

pembangunan sumber manusia dan kaunseling yang mampu dimanfaatkan untuk membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. Organisasi ini boleh dilibatkan dalam menjayakan misi dan visi sekolah. TOT penyayang untuk pelajar bermasalah boleh diadakan dengan bantuan pihak swasta. badan bukan kerajaan (NGO) seperti JPA3. ´Akhlak Mulia Semua Orang Suka´. banting dan banner yang mengandungi perkataan -perkataan yang merangsang perubahan tingkahlaku dan akhlak pelajar kepada lebih positif. Perkongsian pintar yang dilakukan antara warga sekolah dengan badan -badan kerajaan. para pelajar dan pihak ibubapa akan mewujudkan perasaan . berakhlak mulia dan menghayati nilai -nilai murni satu tugas yang amat berat. Majlis Perbandaran dan Jabatan Pertanian boleh memberikan khidmat nasihat mereka. misalnya. xiii) Perkongsian Pintar (Smart Partnership) Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa. ´Selamat Datang Pelajar Berakhlak Mulia´. Apabila alumni se kolah boleh digerakkan seaktif mungkin dalam merancang dan menjayakan program -program seperti seminar jati diri. kondusif dan menanamkan rasa tanggungjawab pelajar kepada sekolah.xi) Penglibatan Swasta Dengan Sekolah Pihak-pihak swasta boleh dilibatkan dengan program pemurnian akhlak ini kerana mereka mempunyai banyak infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah. kemahiran belajar. Persatuan Alumni ini juga boleh menaja poster. Jika sekiranya pihak sekolah ingin mengindahkan landskap persekitaran sekolah untuk melahirkan rasa selesa. perarakan keputeraan Rasulullah peringkat sekolah. Kadangkala program yang tidak forma l seperti majlis assyura. Untuk menangani masalah dadah pula. pihak-pihak luar boleh memainkan peranan untuk menjayakan misi dan visi sekolah. pihak PEMADAM dan AADK boleh dilibatkan untuk majlis penerangan dan aktiviti -aktiviti yang dapat menjauhi para pelajar dari gejala ini. hormat menghormati dan bertolak ansur ialah apabila kekerapan aktiviti tidak formal dijalankan. lebih -lebih lagi cabaran di hadapan yang bertali arus dan menggila. Pihak swasta dan korporat biasanya mempunyai peruntukan kewangan untuk program pendidikan dan k ebajikan. xiv) Banyakkan Aktiviti Tidak Formal Salah satu faktor yang membantu membina perasaan kasih sayang. Dalam setengah perkara. Pihak masjid dan Pejabat Agama Islam Daerah pula boleh menurunkan ilmu dan pengalaman bagaimana membentuk pelajar berakhlak dalam konteks pelajar sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. xii) Persatuan Murid-Murid Tua (Alumni Sekolah) Persatuan Murid Tua atau alumni sekolah boleh digandingkan dengan warga sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan pelajar yang berakhlak mulia. tentera akan membantu membentuk pelajar yang kita idami bersama. selamat. Program motivasi. sambutan hari hari kebesaran Islam dan program-program lain yang melibatkan warga sekolah. khususnya para pendidik boleh menumpukan kepada pengajaran dan pembelajara n. di samping kepakaran dalam motivasi. ´Pelajar Berakhlak Mulia Aset Kecemerlangan Sekolah´. kem pemurnian akhlak dan lain -lain manakala warga sekolah yang lain.

ibubapa dan PIBG tidak mustahil masalah vandali sme. Sesungguhnya tanggungjawab kita adalah merancang dan berusaha menjayakannya. emosi dan rohaninya. kita melihat terdapat beberapa perkara yang kecil. Sifat enau dalam belukar. masalah tingkah laku juga berlaku kerana pelajar tidak tahu perlakuan yang bagaimana yang seharusnya diamalkan.0 Faktor Kejayaan Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah Semua warga sekolah yang terlibat dengan usaha -usaha pemurnian akhlak pelajar ini mengharapkan natijah yang positif hasil daripada pengorbanan mereka. tidak dapat bersabar dengan kerenah dan kepayahan sewaktu menjayakan hasrat ini. maka ramailah yang mudah kecewa. Komited dan rasa bertanggungjawab yang tinggi jika ada para warga sekolah. maka mudahlah usaha -usaha untuk membina akhlak mulia dilakukan kerana mendapat sokongan dan dokongan padu dari semua pihak. Kita menyedari bahawa manusia ini terdiri daripada intelek. kasih sayang dan sa ling hormat-menghormati. Pihak Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK). ii) Doa Hasrat yang ingin direalisasikan ini adalah urusan yang berkaitan dengan akal dan jiwa manusia. melepaskan pucuk masing -masing perlu dihumbankan sejauh -jauhnya dari kamus kehidupan kita demi melihat kejayaan apa yang kita sama -sama perjuangkan. pelajar . jika diabaikan akan menggagalkan usaha murni ini.kebersamaan. 5. Melalui aktiviti tidak formal juga dapat membantu pelajar mengenalpasti perlakuan dan tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan.Pelajar yang berakhlak mu lia. Menurut Black dan Downs (1992). berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni adalah aset negara masa depan. jasmani. Apabila kebersamaan yang didasarkan atas hormat menghormati dan kasih sayang ini diikat erat. Kadangkala kita memberikan penumpuan yang lebih dari aspek jasmani dan mengabaikan aspek rohani. buli dan gejala negatif lain lenyap di arena pendidikan tanah air kita. Antara perkara berikut ialah : i) Bersungguh-sungguh dan Tanggungjawab Dua unsur ini amat perlu dalam menjayakan usaha pembentukan pelajar yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. merajuk. Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) atau Rukun Tetangga boleh dilibatkan untuk menjayakan hasrat murni ini. Namun begitu. Hubungan spiritual antara semua pihak yang terlibat dengan usaha i ni dengan Allah adalah perlu kerana manusia dicipta olehNya.Apabila aspek ini diabaikan.Tidak ada satu kerja yang dilakukan tanpa mengharapkan kesan dan hasil yang baik. Oleh itu amalan doa mendoakan antara satu sama lain dan sentiasa memohon agar segala usaha murni ini diberkati dan berjaya adalah satu amalan yang baik. iii) Menjadi Pendengar Yang Baik . tetapi Allahlah yang menentukan segala galanya.

kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Budi bahasa dan nila -nilai murni bukanlah seperti tumbuhan dan haiwan yang akan bercambah dan beranak tanpa dijaga dan dibajai. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Wawasan 2020 dan Konsep Islam Hadhari serta diperincikan melalui surat -surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia akan berjaya apabila ianya dikongsikan bersama. Sebenarnya pendengar yang baik adalah kunci kepada perpaduan dan kemantapan tindakan yang diambil. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apabila cadangan -cadangan itu dilihat dari segi keutamaan dan kesan maksimum ke atas matlamat yang hendak dicapai. Seharusnya. Kunci kepada budi baha sa dan akhlak yang mulia ialah diri itu sendiri yang ingin berubah. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Oleh itu ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari masa ke masa. Menjadi pendengar yang baik tidak menghalang kita memberi cadangan yang dirasakan bernas. Semua pihak yang terlibat perlulah membuka dada dan pemikiran mereka untuk menerima cadangan dan saranan daripada orang lain. ia tidak sedikit pun mengguris perasaan kita tetapi kita menyatukan hati kita untuk melaksanakan apa yang terbaik yang telah dipilih itu. kakitangan sekolah. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. kemungkinan ada cadangan kita yang disisihkan. Sesi ini memerlukan kita menyuarakan pandangan dan mendengar pandangan orang lain. Kita sedang berusaha untuk membina satu masyarakat yang ditunjangi oleh para belia yang menghayati budi bahasa dan akhlak mulia. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. Semua cadangan adalah baik dan kita memilih hanya yang terbaik untuk dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruh -suruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. pelajar dan ibu bapa. ramai yang sanggup memberi cadangan yang bernas dan sedikit yang sanggup melaksanakan cadangan itu sebaik mungkin. berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Banyak kegagalan berlaku disebabkan kita lebih suka menjadi pencadang daripada pendengar yang baik.Pelajar berakhlak mulia dapat terhasil apabila ianya dirancang dengan teliti dan dijayakan sepenuh hati. Perancangan ini mestilah melalui beberapa siri perbincangan dan ¶brainstorming¶ . Kehebatan bangsa kita . Kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama guru.0 Kesimpulan Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai -nilai murni dan berbudi bahasa. 6. Hasrat murni untuk melihat warga pelajar yang berakhlak mulia yang digagaskan berdasarkan Rukun Negara.

´ dalam Jurnal Dakwah Bil. Bhd. Hassan Hj Mohd Ali. Bhd. Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2005). ´ Teknik Mendidik Anak Bermasalah . ´Perkongsian Bijak Komuniti Dan Sekolah: Harapan Dan Cabaran Bagi Merealisasikan Sekolah Berkesan. Tajul Ariffin Nordin & Dr. ´Pendidikan dan Wawasan 2020´ . Md Hashim bin Hj. 7. ´Tanggungjawab Ibubapa dan Anak Menurut Islam. 5. (Jan -Mac 1996). 8. Yaakub Isa (1994). Tingkap papan kayu bersegi Sampan sakat dipulau angsa Indah tampan kerana budi Tinggi bangsa kerana bahasa Kalau ribut runduklah padi Padi cupak Datuk Temenggung Kalau hidup tidak berbudi Duduk tegak berdiri canggung Anak teruna menanam betik Buah cempedak di dalam raga Apa guna berwajah cantik Kalau kurang budi bah asa SENARAI RUJUKAN 1.´ Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Dr . Inilah generasi baru yang bakal kita lahirkan. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Mohd Yusoff bin Haji Othman (1998). Merenungi beberapa rangkap pantun di bawah sudah menggambar kehebatan budi bahasa dalam masyarakat Melayu kita. Nor Aini Dan. 3. Dato¶ Dr (2001). Dato¶ Dr (2001). Wan Mohd Nor Wan Daud.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). ´Nasihat dan Teladan³ Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. ´ Mendidik Anak Berakhlak Mulia .(1992). Kuala Lumpur :Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2002). 4. Yahaya (1987).´ Bentong: PTS Millennia Sdn. 6. 10. 9. ´Remaja Sukses . 2.tidak hanya dinilai dengan kemajuan m aterial tetapi juga budi bahasanya. ´ Komunikasi Untuk Pemimpin . Pemikir. Jabatan Perdana Menteri. Hassan Hj Mohd Ali. Awang Lirai (1991). ´Guru Yang Efektif. Bhd..´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB).1 Jilid 1.´ Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Mohamed Jamli Hj.´ Kuantan: Jawatankuasa . Insan Baik Teras Kewarganegaraan.

´http://www.Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. ³ Manhaj Rabbani Generasi Qur¶ani´. 111. (2003).´ Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.edutopia.org/about/articles/heart_of_caring_school. Prosiding Koloki um Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. http://www. Kempen Budi Bahasa. 17.html Dicapai pada 25 April.org/1025 . ³The Heart of a Caring School´ http://www. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 2007. 20 Mac 18 Mohd Fazli Abu Bakar.1. Bhd. 13. Nilai Murni dilaksana hingga 2010 . 16 Eric Schaps. Budi bahasa dan nilai murni khazanah kita .1. Menterjemahkan budi bahasa kepada tabiat . ´Jejak-Jejak Kecemerlangan Dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah´ (2002).my/pmbj/ 19. Utusan Malaysia. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). Dicapai pada 26 April. Kementerian Pendidikan Malaysia. 12.gov. 14. Disember 1998.johordt. Anjuran Pusat Pendidikan SRI -SMI Berhad (MUSLEH).devstu. 9 Mac 2005 .Jilid. Johardy Ibrahim. Utusan Malaysia. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. 2007. 15 ³Six Characteristics of A Safe and Caring School . Jurnal Dakwah Bil. ´Pentadbiran Pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->