Ringkasan Eksekutif Budi bahasa dan nilai -nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan

manusia. Budi bahasa dan nilai -nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena melata pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai -nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ¶murid buli murid¶ dan ¶murid pukul guru¶ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni sebagai budaya atau ¶trade mark¶ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai -nilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai -nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai -nilai murni yang disepakati. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usah a-usaha murni yang diidamkan dan dicita citakan ini.

1.0 Pengenalan Dalam era pelbagai pembangunan yang begitu hebat dirancang, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualiti hidup, seharusnya merancang pembangunan budi bahasa dan nilai -nilai murni juga perlu diselarikan. Budi bahasa dan nilai-nilai murni amat dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia dan Melayu khususnya, Kata-kata puitis yang begitu kaya dalam masyarakat kita sudah cukup membuktikan hasrat dan cita -cita masyarakat dan pemimpin k ita, antaranya : Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik it budi, Yang indah itu bahasa Ianya diperkuatkan lagi dengan kata -kata puitis di bawah, yang cukup jelas menggambar budaya hidup masyarakat kita yang begitu halus akal budinya. Tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa Send bangsa ialah budi Runtuh budi, runtuhlah bangsa Dalam memenuhi hasrat negara melahirkan warga negara minda kelas pertama yang berteraskan modal insan, aspek budi bahasa dan nilai -nilai murni tidak boleh dikesampingkan. Institut integriti Malaysia (IIM) telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam memenuhi cabaran keempat, wawasan 2020 iaitu

Dato Seri Abdull ah bin Haji Ahmad Badawi. tetapi mencakup seluruh aspek tindakan. bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi. Kata beliau ³ Makna perkataan budi ini luas.¶ . kecuali oleh orang yang dianiayakan..a.. ¶ menggambarkan kebimbangan beliau terhadap fenomena baru yang negatif ini. baik mengenai hubungan sosial. mahupun mengenai matlamat -matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. iaitu sesuatu yang lebih disukai.. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula budi bahasa dan nilai-nilai murni warisan kita..¶ . Kesenian dan Warisan dalam ucapan aluan di Majlis Pelancaran Kempen Budi Bahas a dan NilaiNilai Murni.. Lagi pun. ¶ sebagai usaha sokongan untuk melahirkan masyarakat maju yang berintegriti dengan bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Menurut Clyde Kluckhohn .. Datuk Seri Utama Dr. lagi Maha Mengetahui " . termasuk pimpinan tertinggi negara.. Rais Yatim. baik untuk diri ki ta sendiri ataupun untuk anak -anak kita.a.. ¶ ..¶. Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference'..Manakala sebuah hadis dari Aisyah r.Pada hemat saya. dari murid hingga ke pensyarah. atau dalam pengertian yang luas. Dia suka akan kelembutan.membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. Lihat sahaja kepada ayat 148.. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya" (Sahih Muslim). Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. kita mungkin semakin lupa memupuk ciri -ciri keperibadian luhur. Menteri Kebudayaan. Islam adal ah agama yang sangat mementingkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. menjelaskan sasaran kempen tersebut yang meliputi institusi pendidikan formal antaranya. budi ditakrifkan sebagai kebajikan.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. dari petani hingga ke pegawai daerah. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Ini menunjukkan usaha-usaha membina jati diri bangsa berasaskan budi bahasa dan nilai-nilai murni diberi perhatian oleh semua golongan. mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia. Perdana Menteri Malaysia. Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya ´. Surah An -Nisa' yang membawa maksud "Allah tidak suka kepada perkataan -perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan oran g)... .ketika melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni pada 11 Januari 2005 menegaskan.. peringkat keluarga dan pada peringkat masyarakat amnya. perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan. tidak terhad pada makna yang berkaitan den gan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar.0 Definisi Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa.Kempen ini akan memberi tumpuan kepada pemupukan dan penghayatan budi bahasa dan nilai -nilai murni di semua lapisan masyarakat.. pula membawa maksud "Sesungguhnya Rasulullah s. 2. dalam kesibukan kita sehari -hari.

Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran. Dr. 1988) Budi bahasa dan nilai -nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti. Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebaik -baik tempat untuk mendidik dan me mbentuk budi bahasa dan nilai -nilai murni. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) i) Guru . Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara -perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. pelajar amat mudah dibentuk kerana merujuk kepada apa yang pernah diungkapkan oleh ulamak terkenal Nusantara. 3. Memang menjadi tujuan semua agama. Murid-murid iii.Wan Mohd.0 Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah 4. seluruh warga sekolah dan institusi yang berkaitan dengan sekolah perlu digerakkan dan diselaraskan gerak kerjanya. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan .0 Kenapa Perlunya Budi Bahasa dan Nila -Nilai Murni Dibudayakan Di Peringkat Sekolah..Pada peringkat kecil atau persekolahan.1 Tanggungjawab Siapa Dalam usaha merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia di sekolah.. perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Nilai -nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Budi bahasa dan nilai -nilai murni perlu ditekankan d i peringkat sekolah atau peringkat kecil lagi kerana pada peringkat ini adalah peringkat peniruan tingkahlaku. Di antara pihak yang perlu digembeling tenaga ialah : i. Sekolah adalah kilang yang sesuai untuk memproses dan menghasilkan pelajar yang berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni. µ . Imam Al Ghazali pula menegaskan. Hamka. Kakitangan sekolah iv. ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. Zahid. untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak muli a" (Wan Mohd. Guru-guru ii. 4. µ Anakanak bagaikan permata yang bol eh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya¶. tingkahlaku. hendaklah adab sopan anak -anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya.

keluarga.dalam usaha menyuntik nilai murni kepada murid. Visi dan misi sekolah dalam melahirkan pelajar berakhlak mulia perlu dikongsi bersama antara sekolah dan ibu bapa melalui PIBG.¶ ii) Kakitangan Sekolah Satu lagi golongan penting dalam membantu merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia ialah kakitangan sekolah bukan guru.2 Asas Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia di Sekolah Pelajar yang berakhlak mulia boleh dilahirkan dengan melihat kepada asas pembinaannya. Guru sebagai nukleus perubah akhlak dan budi bahasa pelajar telah ditegaskan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam perutusan Perayaan Hari Guru 2007 yang bertemakan ¶Guru Penjana Modal Insan Gemilang¶ dengan katanya: ¶. Mereka perlu difahamkan kepentingan perubahan ini dengan perkongsian misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu amat penting kakitangan sekolah juga mempastikan mereka berakhlak mulia dengan berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni yang dihayati ber sama. seorang cendikiawan. Guruguru perlu menjadi contoh dan teladan kepada pelajar -pelajar mereka. Secara umumnya. berdaya saing. i) Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) PIBG adalah ases yang cukup baik antara guru dengan ibu bapa.Guru-guru adalah komponan penting dalam merealisasikan hasrat ini. bersemangat kental. Guru sebagai ibu bapa kedua berperanan mencorak masa depan murid.... Ini adalah kerana tutur kata dan tindak tanduk guru menjadi perhatian dan rujukan murid. Mereka juga perlu memahami dan menghayati misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahi rkan pelajar berakhlak mulia. Kesediaan pelajar perlu ada untuk merubah akhlak mereka. Tindakan sederap cukup penting supaya tiada pihak yang memandang rendah dan mengabaikan aspek yang penting ini. Halangan yang berlaku perlu dihadapi demi merealisasikan usaha murni ini. Penglibatan ibu bapa dalam semua program sekolah perlu diberi perhatian oleh PIBG.Tindakan seiring sejalan antara sekolah dan PIBG perlu dipereratkan. iii) Pelajar-Pelajar Golongan pelajar adalah golongan sasar dalam merealisasi hasrat ini. masyarakat dan negara serta mampu menjadi modal insan yang gemilang. guru perlu terlebih dahulu menjadi contoh pengamal dan pemelihara nila i-nilai tersebut. Oleh itu. Mereka juga menjadi cermin dan rujukan pelajar selama berada di sekolah. Hanya guru yang versatile dapat menghasilkan generas i murid yang berkualiti iaitu murid yang mampu mencipta kelainan. Sikap proaktif.. mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri. ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa perlu membantu hasrat sekolah demi masa depan anak-anak mereka. guru harus memiliki peribadi yang cemerlang dan menjadi teladan atau role model terbaik kepada anak didik dan masyarakatnya. Ibnu asas . Ibu bapa adalah cerminan pelajar sewaktu di rumah. 4. berakhlak mulia dan ketrampilan diri perlu menjadi amalan dan budaya kerja..

kejujuran. d. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai -nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita. apabila yuran sekolah telah dibayar dan kelengkapan persekolahan mencukupi. f. Hari Anugerah. e. Dua teras ini perlu dilihat secara bertanggungjawab dan serius. c. kerajinan. kebersihan fizikal dan mental. hemah tinggi. berdikari. guru dan ibubapa serta sayang -menyayangi antara satu sama lain ádalah mekanisme penting dalam pembinaan akhlak dan budi bahas a. afektif. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. maka terlepaslah tugas menghantar anak ke sekolah. Sikap ambil tahu merupakan satu lagi budaya yang perlu wujud untuk menjayakan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. kasih sayang. rasional dan semangat bermasyarakat. psikomotor dan akhlak. iaitu : i) Mencari teman yang baik ii) Selalu muhasabah diri iii) Tidak mengikut dorongan hawa nafsu iv) Berterusan melakukan kebaikan v) Berusaha meningkatkan diri melalui kelemahan diri perkara - Budaya kemesraan dan sayang-menyayangi adalah dua teras utama yang perlu dalam membina akhlak mulia pelajar. Bagi mereka. Kadangkala terdapat juga ibubapa yang tidak mengetahui bilakah Mesyuarat Agung PIBG. kebebasan. jika ingin melihat palajar yang dilahirkan berakhlak mulia. kerjasama. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. hormat menghormati. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan Secara perlakuan Secara teladan Secara isyarat Secara kefahaman Secara interpretasi Secara konteksual . keberanian. Di antara 16 nilai yang boleh diajar ialah baik hati. kesyukuran. b.Maskawaihdalam penulisannya ¶Tahdzub Al Akhlaq¶ menyenaraikan perkara yang menjadi asas kepada perubahan seseorang. kesedaran. Budaya ambil tahu patut terus dipromosikan supaya pelajar-pelajar berakhlak mulia dapat dijelma kan walaupun menghadapi berbagai cabaran. g. keadilan. Hari Penyerahan Rekod Prestasi anak-anak mereka. Kadangkala berlaku ibubapa yang menyerahkan sepenuhnya anak kepada sekolah tanpa mengambil tahu perkembangan akademik anak -anak mereka. Beras askan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . Hubungan yang mesra antara guru dan murid.

3 Program dan Aktiviti Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah i) Penekanan Akhlak mulia merentasi kurikulum dan kokurikulum Setiap guru mata pelajaran perlu difahamkan bahawa akhlak mulia yang dihasratkan perlulah merentasi kurikulum. Mereka terasa berat untuk melafazkan ¶Assalaamualaikum¶. ¶boleh saya bantu. Aktiviti kokurikulum juga perlu menjadikan pembinaan pelajar berakhlak mulia sebagai teras aktivitinya di samping kemahiran -kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kadang-kadang guru boleh memulakan budaya sapa -menyapa ini.Budaya ini perlu dibajai semula dalam membina akhlak mulia di kalangan pelajar. Kata-kata. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. poster. banner. kegiatan 8R yang pernah diperkenalkan oleh SRJKC Chi Hwa. repair (membaiki). Sandakan. ¶terima kasih. akhlak mulia tidak boleh diketepikan. bukan satu yang mengaibkan jika guru yang memulakannya. recycle (kitar se mula). Dalam membina persekitaran yang ceria.. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yan g mulia perlu disemai. Sehubungan itu Dato¶ Sri Hishammuddin Tun Hussein ketika majlis Pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni peringkat kebangsaan pada 21 Jun 2005 yang baru berlalu menegaskan. ilmu pengetahuan tanpa budi belum tentu dapat menjamin kemajuan bangsa terutamanya dari segi ketahanan budaya dan moralnya. Sabah boleh dijadikan asas. cikgu¶.Semua guru perlu sedar bahawa akhlak mulia perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Rasanya. reject (buang). rethink (pertimbang semula). nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. ¶ selamat pagi¶. banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. Dalam alam pendidikan. ¶maafkan saya cikgu¶ dan lain-lain lagi. ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut -sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. jika dinafikan persoalan pemurnian akhlak ini...4. repaint (cat semula) dan replace (ganti). Pangajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan sejajar dan ouput pengajarannya akan minimum hasilnya. saya menyeru kepada warga pendidikan terutamanya guru-guru untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing -masing dalam memperkasa budi bahasa dan nilai -nilai murni dalam kehidupan. Kad dan hadiah ju ga adalah cara sapaan yang boleh menimbulkan kemesraan dan sayang -menyayangi . iii) Budaya Sapa-Menyapa Budaya ini sudah mula luntur di kalang an pelajar.. poster dan mural tadi. ¶Lapan R¶ yang dimaksudkan itu ialah reduce (mengurangkan). kakitangan sekolah. Oleh itu. Aktiviti 8R ini boleh melibatkan guru. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. ¶. ¶ ii) Persekitaran sekolah Persekitaran sekolah yang kondusif dan mendorong kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. pelajar dan ibubapa. cikgu¶. reuse (guna semula). Jika boleh apa saja bahan yang dibekalkan kepada pelajar berasaskan kepada unsur-unsur pemurnian akhlak. Guru dan pelajar boleh berlumba-lumba memberi salam antara mereka.Mungkin contoh guru ingin dilihat oleh pelajar. Dalam semua pelajaran yang diajar.

. Setelah itu. Di samping itu beberapa dasar dan program kerajaan yang menjurus kepada pemurnian akhlak ini perlu dikongsikan dengan pelajar dan ibu bapa seperti rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dan prinsip kelima dalam pelaksanaan Islam Hadahari iaitu keutuhan budaya dan moral . Seharusnya mencela dan mengejek mereka di atas kesalahan yang dilakukan patut dielakkan. A. Lawatan secara percuma untuk pelajar yang berakhlak mulia juga merupakan satu contoh pengukuhan positif yang boleh disediakan oleh sekolah dengan bantuan PIBG. pertandingan bahas. guru atau murid sendiri berbin cang tentang kepentingan budi bahasa. Dalam perhimpunan pagi ini. pujian. pertandingan poster. akhlak mulia dan nilai -nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. tolong menolong dan menjag a kebersihan. dan sebagainya adalah berkesan untuk meningkatkan tingkah laku positif yang diharapkan. Kadangkala cara menepuk bahu pelajar dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan akan menimbulkan rasa seronok dan merasa dihormati.. Waty M.. . tingkatan maupun sudut. berbudi bahasa dan memiliki nilai -nilai murni.antara guru dan pelajar. Apabila unsur sayang dan hormati tersemai. para pelajar dikongsikan bersama dengan misi ini melalui ceramah.. Oleh itu budaya pengukuhan positif adalah resepi penting dalam membina pelajar berakhlak mulia. Namun begitu. kadangkala unsur yang kecil ini menatijahkan kesan yang besar dalam membi na pelajar yang diingini. Disiplin Pelajar (Pendidik: Julai 2006) mengatakan.Noor dalam penulisannya. ¶. Kad hari lahir. iv) Pengukuhan Positif Membudayakan kita dengan pengukuhan positif adalah satu lagi cara untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. pertandingan kebersihan kelas dan menghiasi sudut -sudut kelas. nilai -nilai murni dan akhlak yang mulia. Cuba terangkan kesalahan yang dilakukan dan kenapa patut dijauhi. Pujian juga boleh diberikan kepada para pelajar di atas jasa dan kejayaan mereka. beberapa kajian telah membuktikan bahawa ganjaran so sial seperti senyuman. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pemurnian Akhlak.. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. hadiah.¶ v) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. Semua orang suka dipuji dan menerima hadiah. Ada baiknya jika pelajar juga dikongsi bersama dalam menghasilkan misi dan visi sekolah untuk menimbulkan perasaan sayang kepada sekolah sendiri dan menjaga nama sekolah. vi) Perkongsian Misi dan Visi Sekolah dan Dasar Kerajaan Misi dan visi sekolah mestilah memasukkan unsur -unsur pembinaan akhlak mulia pelajar. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia. Ini akan menjadikan mereka mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. akhlak mulia mula bertunas. pengiktirafan.sudut yang terdapat di sekitar sekolah yang bertemakan budi bahasa. kad dan hadiah untuk kejayaan dalam ujian dan peperiksaan adalah satu cara untuk guru menghargai murid dan murid akan menyayangi dan mengh ormati guru. kuiz.Pertandingan kelas terbersih terus dikekalkan untuk membina akhlak mulia seperti bekerjasama.

vii) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. pelajar kedatangan terbaik. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat. Mereka yang lebih kenal pelajar -pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan -rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka.. Kutip Sehari Satu Sampah dan lain -lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar.Antara perkara yang boleh dicadangkan ialah memperkenalkan anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Sekolah yang diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak -anak mereka yang bermasalah. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. sikap atau keperibadian anak anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. Semangat tolong -menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada m ereka. Sekolah Kita Rumah Kita. x) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dala m merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. viii) Anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Biasanya sekolah menyediakan hadiah dan piala untuk kategori pelajar terbaik mata pelajaran. Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor -mantee ini. Dalam setengah situasi. perwatakan. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu. pelajar harapan kokurikulum setiap tahun pada hari anugerah kecemer langan sekolah. kuiz. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekali -kali melepas tangan kepada pihak sekolah semata mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak -anak mereka. Sifar Buli. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. perbahasan. berbalas p antun dan penulisan kreatif. . Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama -sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulka n oleh anak-anak mereka. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. ix) Program Mentor-mantee Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya.Pelajar Berakhlak Mulia bulanan juga b oleh diperkenalkan untuk mendorong minat pelajar membaiki akhlak mereka. pembinaan sahsiah.Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan.

lebih -lebih lagi cabaran di hadapan yang bertali arus dan menggila. xii) Persatuan Murid-Murid Tua (Alumni Sekolah) Persatuan Murid Tua atau alumni sekolah boleh digandingkan dengan warga sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan pelajar yang berakhlak mulia. selamat. kemahiran belajar. perarakan keputeraan Rasulullah peringkat sekolah. misalnya. Dalam setengah perkara. Apabila alumni se kolah boleh digerakkan seaktif mungkin dalam merancang dan menjayakan program -program seperti seminar jati diri. Pihak swasta dan korporat biasanya mempunyai peruntukan kewangan untuk program pendidikan dan k ebajikan. ´Akhlak Mulia Semua Orang Suka´. kem pemurnian akhlak dan lain -lain manakala warga sekolah yang lain. banting dan banner yang mengandungi perkataan -perkataan yang merangsang perubahan tingkahlaku dan akhlak pelajar kepada lebih positif. para pelajar dan pihak ibubapa akan mewujudkan perasaan . Organisasi ini boleh dilibatkan dalam menjayakan misi dan visi sekolah. Untuk menangani masalah dadah pula. Kadangkala program yang tidak forma l seperti majlis assyura. ´Pelajar Berakhlak Mulia Aset Kecemerlangan Sekolah´. Pihak masjid dan Pejabat Agama Islam Daerah pula boleh menurunkan ilmu dan pengalaman bagaimana membentuk pelajar berakhlak dalam konteks pelajar sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. xiv) Banyakkan Aktiviti Tidak Formal Salah satu faktor yang membantu membina perasaan kasih sayang.xi) Penglibatan Swasta Dengan Sekolah Pihak-pihak swasta boleh dilibatkan dengan program pemurnian akhlak ini kerana mereka mempunyai banyak infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah. hormat menghormati dan bertolak ansur ialah apabila kekerapan aktiviti tidak formal dijalankan. khususnya para pendidik boleh menumpukan kepada pengajaran dan pembelajara n. Program motivasi. Perkongsian pintar yang dilakukan antara warga sekolah dengan badan -badan kerajaan. ´Selamat Datang Pelajar Berakhlak Mulia´. tentera akan membantu membentuk pelajar yang kita idami bersama. TOT penyayang untuk pelajar bermasalah boleh diadakan dengan bantuan pihak swasta. badan bukan kerajaan (NGO) seperti JPA3. di samping kepakaran dalam motivasi. Persatuan Alumni ini juga boleh menaja poster. pihak PEMADAM dan AADK boleh dilibatkan untuk majlis penerangan dan aktiviti -aktiviti yang dapat menjauhi para pelajar dari gejala ini. pembangunan sumber manusia dan kaunseling yang mampu dimanfaatkan untuk membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. Majlis Perbandaran dan Jabatan Pertanian boleh memberikan khidmat nasihat mereka. sambutan hari hari kebesaran Islam dan program-program lain yang melibatkan warga sekolah. Jika sekiranya pihak sekolah ingin mengindahkan landskap persekitaran sekolah untuk melahirkan rasa selesa. kondusif dan menanamkan rasa tanggungjawab pelajar kepada sekolah. berakhlak mulia dan menghayati nilai -nilai murni satu tugas yang amat berat. xiii) Perkongsian Pintar (Smart Partnership) Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa. pihak-pihak luar boleh memainkan peranan untuk menjayakan misi dan visi sekolah.

emosi dan rohaninya. Menurut Black dan Downs (1992). Kadangkala kita memberikan penumpuan yang lebih dari aspek jasmani dan mengabaikan aspek rohani. masalah tingkah laku juga berlaku kerana pelajar tidak tahu perlakuan yang bagaimana yang seharusnya diamalkan. Kita menyedari bahawa manusia ini terdiri daripada intelek. Melalui aktiviti tidak formal juga dapat membantu pelajar mengenalpasti perlakuan dan tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan. Antara perkara berikut ialah : i) Bersungguh-sungguh dan Tanggungjawab Dua unsur ini amat perlu dalam menjayakan usaha pembentukan pelajar yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Apabila kebersamaan yang didasarkan atas hormat menghormati dan kasih sayang ini diikat erat. maka mudahlah usaha -usaha untuk membina akhlak mulia dilakukan kerana mendapat sokongan dan dokongan padu dari semua pihak. Oleh itu amalan doa mendoakan antara satu sama lain dan sentiasa memohon agar segala usaha murni ini diberkati dan berjaya adalah satu amalan yang baik. kita melihat terdapat beberapa perkara yang kecil. pelajar . 5. Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) atau Rukun Tetangga boleh dilibatkan untuk menjayakan hasrat murni ini. iii) Menjadi Pendengar Yang Baik . Namun begitu. berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni adalah aset negara masa depan. Sesungguhnya tanggungjawab kita adalah merancang dan berusaha menjayakannya. kasih sayang dan sa ling hormat-menghormati. Pihak Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK). melepaskan pucuk masing -masing perlu dihumbankan sejauh -jauhnya dari kamus kehidupan kita demi melihat kejayaan apa yang kita sama -sama perjuangkan. Sifat enau dalam belukar.0 Faktor Kejayaan Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah Semua warga sekolah yang terlibat dengan usaha -usaha pemurnian akhlak pelajar ini mengharapkan natijah yang positif hasil daripada pengorbanan mereka.kebersamaan. Hubungan spiritual antara semua pihak yang terlibat dengan usaha i ni dengan Allah adalah perlu kerana manusia dicipta olehNya.Apabila aspek ini diabaikan. merajuk.Tidak ada satu kerja yang dilakukan tanpa mengharapkan kesan dan hasil yang baik. ibubapa dan PIBG tidak mustahil masalah vandali sme.Pelajar yang berakhlak mu lia. tetapi Allahlah yang menentukan segala galanya. Komited dan rasa bertanggungjawab yang tinggi jika ada para warga sekolah. tidak dapat bersabar dengan kerenah dan kepayahan sewaktu menjayakan hasrat ini. jika diabaikan akan menggagalkan usaha murni ini. maka ramailah yang mudah kecewa. ii) Doa Hasrat yang ingin direalisasikan ini adalah urusan yang berkaitan dengan akal dan jiwa manusia. buli dan gejala negatif lain lenyap di arena pendidikan tanah air kita. jasmani.

Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. Budi bahasa dan nila -nilai murni bukanlah seperti tumbuhan dan haiwan yang akan bercambah dan beranak tanpa dijaga dan dibajai. pelajar dan ibu bapa. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. Kunci kepada budi baha sa dan akhlak yang mulia ialah diri itu sendiri yang ingin berubah. Perancangan ini mestilah melalui beberapa siri perbincangan dan ¶brainstorming¶ . kemungkinan ada cadangan kita yang disisihkan. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa.Pelajar berakhlak mulia dapat terhasil apabila ianya dirancang dengan teliti dan dijayakan sepenuh hati. Kehebatan bangsa kita . ia tidak sedikit pun mengguris perasaan kita tetapi kita menyatukan hati kita untuk melaksanakan apa yang terbaik yang telah dipilih itu. berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Sesi ini memerlukan kita menyuarakan pandangan dan mendengar pandangan orang lain. Seharusnya. Apabila cadangan -cadangan itu dilihat dari segi keutamaan dan kesan maksimum ke atas matlamat yang hendak dicapai. Kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama guru. Banyak kegagalan berlaku disebabkan kita lebih suka menjadi pencadang daripada pendengar yang baik. Semua pihak yang terlibat perlulah membuka dada dan pemikiran mereka untuk menerima cadangan dan saranan daripada orang lain. 6. Menjadi pendengar yang baik tidak menghalang kita memberi cadangan yang dirasakan bernas. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruh -suruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya.0 Kesimpulan Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai -nilai murni dan berbudi bahasa. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hasrat murni untuk melihat warga pelajar yang berakhlak mulia yang digagaskan berdasarkan Rukun Negara. Kita sedang berusaha untuk membina satu masyarakat yang ditunjangi oleh para belia yang menghayati budi bahasa dan akhlak mulia. kakitangan sekolah. ramai yang sanggup memberi cadangan yang bernas dan sedikit yang sanggup melaksanakan cadangan itu sebaik mungkin. Wawasan 2020 dan Konsep Islam Hadhari serta diperincikan melalui surat -surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia akan berjaya apabila ianya dikongsikan bersama. Oleh itu ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari masa ke masa. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Sebenarnya pendengar yang baik adalah kunci kepada perpaduan dan kemantapan tindakan yang diambil. Berdasarkan pengalaman. kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Semua cadangan adalah baik dan kita memilih hanya yang terbaik untuk dilaksanakan.

Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2005). 2. Yaakub Isa (1994). 9. Nor Aini Dan. Tingkap papan kayu bersegi Sampan sakat dipulau angsa Indah tampan kerana budi Tinggi bangsa kerana bahasa Kalau ribut runduklah padi Padi cupak Datuk Temenggung Kalau hidup tidak berbudi Duduk tegak berdiri canggung Anak teruna menanam betik Buah cempedak di dalam raga Apa guna berwajah cantik Kalau kurang budi bah asa SENARAI RUJUKAN 1. Mohamed Jamli Hj.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). 4. Dato¶ Dr (2001). 6. Mohd Yusoff bin Haji Othman (1998).. Jabatan Perdana Menteri.´ Bentong: PTS Millennia Sdn. ´ Komunikasi Untuk Pemimpin .(1992). ´Guru Yang Efektif. Awang Lirai (1991). 5. Bhd. 7. ´Tanggungjawab Ibubapa dan Anak Menurut Islam. Dato¶ Dr (2001). ´ Teknik Mendidik Anak Bermasalah .1 Jilid 1. ´Pendidikan dan Wawasan 2020´ . Yahaya (1987). 3. Dr . Wan Mohd Nor Wan Daud. Inilah generasi baru yang bakal kita lahirkan. ´Nasihat dan Teladan³ Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.´ dalam Jurnal Dakwah Bil. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2002). Hassan Hj Mohd Ali. 8. Kuala Lumpur :Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM. 10. Md Hashim bin Hj. Tajul Ariffin Nordin & Dr. ´ Mendidik Anak Berakhlak Mulia . ´Remaja Sukses . Bhd.´ Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. (Jan -Mac 1996). Bhd.tidak hanya dinilai dengan kemajuan m aterial tetapi juga budi bahasanya. Pemikir. Insan Baik Teras Kewarganegaraan.´ Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn.´ Kuantan: Jawatankuasa . Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Merenungi beberapa rangkap pantun di bawah sudah menggambar kehebatan budi bahasa dalam masyarakat Melayu kita. ´Perkongsian Bijak Komuniti Dan Sekolah: Harapan Dan Cabaran Bagi Merealisasikan Sekolah Berkesan. Hassan Hj Mohd Ali.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB).

13. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). Dicapai pada 26 April.devstu. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Utusan Malaysia. Johardy Ibrahim. Prosiding Koloki um Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan.edutopia. ³ Manhaj Rabbani Generasi Qur¶ani´.org/1025 . Kementerian Pendidikan Malaysia. ´Pentadbiran Pendidikan. Utusan Malaysia.´http://www.my/pmbj/ 19. Bhd.1.org/about/articles/heart_of_caring_school.1. 111. Nilai Murni dilaksana hingga 2010 . Kempen Budi Bahasa. 2007. 15 ³Six Characteristics of A Safe and Caring School . 17.johordt.html Dicapai pada 25 April. Jurnal Dakwah Bil. 2007. (2003). http://www. Anjuran Pusat Pendidikan SRI -SMI Berhad (MUSLEH). ³The Heart of a Caring School´ http://www.´ Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Disember 1998.gov. 12. 14.Jilid. Budi bahasa dan nilai murni khazanah kita . 9 Mac 2005 . ´Jejak-Jejak Kecemerlangan Dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah´ (2002). 16 Eric Schaps. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. 20 Mac 18 Mohd Fazli Abu Bakar.Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Menterjemahkan budi bahasa kepada tabiat .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.