6.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 6.1.1 OBJEKTIF 6.1.1.1 Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 6.1.1.

2 Menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat pekeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri. 6.1.1.3 Melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah. 6.1.1.4 Menuju ke arah “kecacatan sifar” (Zero Defect) dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negatif pelajar. 6.1.2 SENARAI JAWATANKUASA DISIPLIN 6.1.2.1 CARTA ORGANISASI
Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi: PK HEM

Setiausaha: Ketua Guru Disiplin

Pen.Setiausaha: Guru Disiplin

______________________________________________________________________

Penyelaras Tingkatan

Unit Bimbingan & Kaunseling

AJK Disiplin

Guru Penyelaras Badan Pengawas

6.1.2.2 AHLI JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH:

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Pengetua : Penolong Kanan HEM : Ketua Guru Disiplin : Guru Disiplin : Guru Penyelaras Tingkatan : Guru Unit Bimbingan & Kaunseling : Guru Disiplin

6.1.3

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

6.1.3.1 Tugas Utama: 6.1.3.1.1 Pengurusan Peraturan Sekolah 6.1.3.1.2 Menangani Masalah Disiplin Sekolah 6.1.3.1.3 Pengurusan Pengawas Sekolah 6.1.3.2 Senarai tugas secara terperinci 6.1.3.2.1 Pengurusan Peraturan sekolah i. ii. iii. iv. v. vi. 6.1.3.2.2 i. ii. iii. iv. v. vi. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri. Merangka dan melaksana aktiviti penghayatan peraturan sekolah secara berkesan. Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi . Membina komunikasi berkesan antara murid, guru dan pentadbir sekolah supaya melicinkan pengurusan peraturan sekolah. Sentiasa membuat pelaporan maklumat serta data disiplin dan peraturan sekolah kepada pihak pengetua, PPD dan JPN. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. Menangani Masalah Disiplin Sekolah

Sentiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bersedia menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan mencatat semua kes disiplin dalam borang disiplin/buku laporan disiplin. Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK HEM seminggu sekali. Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pekeliling Kementerian dan JPN. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam menangani disiplin.

6.1.3.2.3 i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Pengurusan Pengawas Sekolah Menyenarai dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM. Mengadakan majlis penyampaian watikah perlantikan pengawas sekolah. Menyedia dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasa peraturan sekolah. Mengadakan kursus kepemimpinan dan kesedaran untuk pengawas. Menubuh dan mengaktifkan Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah. Menyampaikan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

6.5.1 6.5.1.1

Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berterusan Proses Kerja

JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. 2. 3. 4. 5. Kaunselor Guru Tingkatan 6. 7 8. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9.

PROSES KERJA
Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Jika pelajar hadir selepas itu, hantar untuk khidmat kaunseling. Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.

10. Selepas amaran terakhir(14 hari tidak hadir), pelajar masih belum hadir ke sekolah, PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

6.5.1.2

Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Ada
Kehadiran?

Khidmat Kaunseling

Kehadiran?

Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Khidmat Kaunseling

Ada

Kehadiran?

Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) Khidmat Kaunseling Ada
Kehadiran?

Tidak JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (14 hari tidak hadir) 6.5.1.3 Bil. Senarai Semak

Tindakan

Tandakan (√)

Catatan

Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. 6.5. Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (selepas 14 hari pelajar tidak hadir) 6. Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6. Borang Rumusan Salah Laku iii. Surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir selepas surat amaran kedua.1.1 Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berkala Proses Kerja . 2. 4.1. 5. Borang Ponteng ii.5.2 6. 7. 3.4 Borang Digunakan i.2. 8.5.

pelajar masih belum hadir ke sekolah. 10. Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.2 Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama . hantar untuk khidmat kaunseling. Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir.2. Jika pelajar hadir selepas itu. Selepas amaran terakhir. 5. Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. 3. PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1.5. PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. 2. 4. 6. Kaunselor Guru Tingkatan 6. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9. 7 8.

Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak JK Disiplin Sekolah untuk tindakan yang sewajarnya 6.Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan.2.5.3 Bil. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Ada Kehadiran? Khidmat Kaunseling Kehadiran? Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. Senarai Semak mengambil Tindakan Tandakan (√) Catatan .

3 6. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. 8. Borang Ponteng Borang Rumusan Salah Laku Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6. ii.4 Borang Digunakan i. 5.2.5.5. Surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya 6. 4. 3.1 Urusan Pembuangan Pelajar Dari Sekolah Proses Kerja .5. 2. 6.3. iii.1. 7.

Menentukan sama ada terdapat kesahihan aduan. JKDS memutuskan sama terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis. 2. PPG JKDP Bahagian 10. JK Disiplin Sekolah 5. jika ada. 11. PROSES KERJA JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. 3.JAWATAN Pengetua 1. 9. 4.  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama. PROSES KERJA Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap. PPG menerima dokumen cadangan pembuangan pelajar oleh JKDS. JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. JAWATAN 12. . 6. Pengetua/PK(HEM) 7 JK Disiplin Sekolah Pengetua 8. Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis.

Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.  Jika ditolak – kes selesai. Pengetua 19 JKD Peringkat Gabungan memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh. 23 6. Menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Menerima rayuan.3.13. PPS JKDP Negeri 15. PPG 22. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. 18. PPS JKDP Negeri 20. 17. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. 14.2 Carta Aliran Menerima maklumat atau aduan bertulis . 21. jika ada. PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan. Urus Setia semak dokumen dan mencadangakan mesyuarat.5. 16.

Kes Tutup Tidak Kes Tutup Tidak Tiada Pembelaan Tutup Kes Ada Pembelaan munasaabah? Ya – Tutup kes/ambil tindakan lain Tidak – Teruskan kes . JKDS memutuskan sama ada terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. jika ada.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Ada Mesyuarat JK Disiplin kali pertama.Kes Tutup Tidak Ada Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan.

Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. PPB menerima dokumen pembuangan pelajar oleh JKDS. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. Tutup Kes Tidak Bersabit?  Ya – teruskan  Tidak – Pengetua dinasihatkan untuk mengambil tindakan alternatif. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis. JKDPG memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. cadangan Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen Tidak Teratur?  Ya – Teruskan  Tidak – minta dokumen dpd Pengetua Ya JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. Urus Setia JPN semak dokumen: Teratur – teruskan Tidak – U/S dapatkan dokumen yang perlu Ya Kes Tutup Tidak Tidak Ada Ada .

(Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar.Tutup Kes Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan .  Jika ditolak–kes selesai. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Terima Dalam tempoh sebulan Ada rayuan – teruskan Tiada rayuan – kes selesai PPS menerima rayuan dan urus setia menyediakan dokumen untuk mesyuarat Kes Tutup Tidak Kes Selesai Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan.

mesyuarat kedua untuk mempertimbangkan pembelaan.1 Sedia surat pertuduhan pembuangan sekolah 5. 10. 2.5.6. jika ada 7. JKDPN bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.2 Dokumen yang lengkap. JPDS .3. 9. JKDPN bermesyuarat jika ada rayuan. 7.1 Cadangan pembuangan pelajar kepada PPG 7. PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. 10.2 Borang Akuan Terima dan cadangan Tandakan (√) Catatan 4. Senarai Semak Tindakan Ada maklumat atau aduan bertulis Siasatan untuk mendapat maklumat sebenar/lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama 5. jika rayuan diterima. . 5. 1. 8. .3 Bil. 6.1 10.2 Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga Peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) 11.3 Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. 7. Mesyuarat JKDPG sama ada memperaku cadangan atau tidak dan hantar perakuan kepada PPS. 3. Sekolah menerima penempatan semula pelajar 12.

Hantar Borang PTDI ke Jabatan Pelajaran Sarawak.4.4 6.6. Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Ambil tindakan disiplin. 11. 12. Menerima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/ mengaku menggunakan dadah.5.1 Urusan Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Dadah Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Pegawai Antidadah 1. 2. 3. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. Pemantauan berterusan dan ujian air kencing semula ( 3 bulan sekali). Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) PK(HEM) 13. . Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. Kaunselor PK(HEM)/Kaunselor PROSES KERJA Menerima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. 7/75 dan 9/75 Disiplin Sekolah) 10. Lengkapkan Borang PTDI. 5. 4. Pengetua Pengetua/PK(HEM) 7 8.5. 9. jika perlu (Pekeliling ikhtisas Bil. Memberitahu dan memanggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. 6.

.4.6.5.2 Carta Aliran Terima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi.

Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. Ada Lengkapkan Borang PTDI dan hantar borang ke Jabatan Pelajaran Sarawak. Ada Memberitahu dan memanggil bapa/penjaga untuk berbincang. Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah.3 Senarai Semak Bil. Ambil tindakan disiplin. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan.Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) Pemantauan berterusan dan ujian air kencing (3 bulan sekali) 6. ibu Tutup Kes Tidak Tutup Kes Tidak Tindakan Tandakan (√) Catatan . Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan.4.5.

5.2 Ujian air kencing (3 bulan sekali) 6. 3.1 Pemantauan berterusan 12. 12. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. 2. 11. Terima arahan untuk mengenal pasti mengumpul pelajar yang berisko tinggi dan Kumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/menghidu gam-Borang UAK 1 Lengkapkan dan hantar Borang PTDI ke JPNS Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) 12. 7. 5. Ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan.5. 9. Panggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. 10. 6.5 6.4 Borang Digunakan i. 8. Ambil tindakan disiplin.1.5. Borang UAK 1 Borang PTDI 6. 4.1 Urusan Tindakan Salah Laku Pelajar Proses Kerja . ii.4.5.

2. Jika dicadangkan buang sekolah. 9. . 4. Dapatkan khidmat kaunseling.1 Nasihat 3.5.2 Carta Aliran Menerima aduan salah laku daripada guruguru atau pelajar. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku : 3. 7 PK(HEM)/kaunselor 8. Demerit bertambah. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Pengetua/PK(HEM) 10. 6.5. 5.2 Rotan (lelaki) 3. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar 11. Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. 4. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. jika ada kes. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. dan demerit terkumpul bertambah.1 Beri markah demerit.3 panggil ibu bapa/penjaga 3.2 Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang. PROSES KERJA Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar Buat siasatan dan mencatat butiran salah laku ke dalam fail disiplin kelas. ikut prosedur berkenaan. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. 6. 3.JAWATAN PK(HEM)/Guru Disiplin 1.4 lapor kepada polis (kes jenayah) 4.

Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa.5. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu.5. ikut prosedur berkenaan. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama.3 Bil. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. Senarai Semak Tindakan Tandakan (√) Catatan . Buat siasatan Tutup Kes Tidak Ada Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku :  Nasihat  Rotan (lelaki)  panggil ibu bapa/penjaga  lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. dan demerit terkumpul bertambah. Demerit bertambah. Jika dicadangkan buang sekolah. Dapatkan khidmat kaunseling. 6. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang.. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa.

1 Surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Borang Salah Laku Pelajar Borang Perjanjian Berkelakuan Baik 6.4 6.5.5. Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar. 9.1 Urusan Kebenaran Keluar Dari Kawasan Sekolah/Balik Proses Kerja .2 Catat kes salah laku dalam fail disiplin kelas 3.2 Dapatkan khidmat kaunseling. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik 7. 6. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku 3. 7.6 Rotan (lelaki) 3.5.5 Nasihat 3. 7.1. 2.7 panggil ibu bapa/penjaga 3. 8. 4.1 Buat siasatan 2. 8.5.6 6. 2.2 Perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa Borang Digunakan i.8 lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. ii. 5.6.1 Surat amaran terakhir 8.

Pengetua/Penolong Kanan/Guru Tingkatan 7 6. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. 6.JAWATAN Guru Kelas 1. Pelajar keluar/balik.2 Carta Aliran . 5. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod. 4.5. PROSES KERJA Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an.6. Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan. Pengetua/Penolong Kanan 3. 2. Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah.

Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. Pelajar keluar/balik.5. Lulus . Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod Tamat 6.6.3 Senarai Semak . Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut.Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an. Balik ke kelas Tidak .

ii. 1. Pelajar keluar/balik Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod 7. 6. 7.6. Borang Kebenaran Keluar Surat Kebenaran Balik 6.Bil.1 Urusan Melayani Pengaduan Pelajar Proses Kerja .2 Ada pengesahan ibu bapa/penjaga/sesiapa yang berkenaan 6.1 Menyerahkan borang/surat Tingkatan untuk rekod kepada Guru Tandakan (√) Catatan 4. Isi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. 5.5.5.5.7.4 Borang Digunakan i.7 6. Tindakan Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab Pelajar ada “Pas Keluar” . 2. 3. 7. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah.

6.3 Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.2 Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan 2.7. Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar: 2.2 Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca 4.JAWATAN Pengetua/PK(P)/PK(HEM) / PK(KK)/Guru Kanan/Guru 1. 4.3 Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya: 4.1 Masalah gangguan 2.5.1 Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar) 4. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan. 2. 3. PROSES KERJA Menerima aduan pelajar sama ada secara langsung atau melalui guru atau staf sokongan. 6.2 Carta Aliran . Pengetua/PK(P)/KPT 5.

3 Senarai Semak .Menerima aduan pelajar Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar:  Masalah gangguan  Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan  Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya:  Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar)  Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca  Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.7. Tamat 6.5. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan.

5.4 Penyelesaian keselamatan 4.7. 4. ii.2 Baiki kerosakan 4. Buku Laporan Aduan Pelajar Borang Laporan Kerosakan 6.Bil. Buat catatan tindakan ke dalam Buku Laporan Aduan 6.5 Ikut Prosedur Tindakan Salah Laku Pelajar Tandakan (√) Catatan 5.1 Siasatan 4.8 Pengurusan Lembaga Pengawas . 1.5. Tindakan Aduan diterima daripada pelajar Kenal pasti jenis masalah/aduan Catatkan aduan ke dalam Buku Laporan Aduan Tindakan 4.4 Borang Digunakan i.3 Pelajar mengganti kerosakan 4. 3. 2.

PROSES KERJA Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Mendapatkan pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran. 3. memantau Lembaga Pengawas dalam Memberi penilaian dan pensijilan 6. 2.8. Memastikan Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Memberi pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan menjalankan tugas. 7.8.5. 9.2 Carta Aliran . 6. Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Meluluskan pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti. Pengetua PH(HEM)/GP 5.5.6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Guru Penasihat 1. 4. Guru Penasihat 8.

8. Memberi penilaian dan pensijilan 6.5. Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan Lama kepada Lembaga Pengawas Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas.3 Senarai Semak .Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon . Adakah calon sesuai? Tidak Ya Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Tidak Adakah calon lulus tapisan kedua? Lulus Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti.

4. 5. 9.Bil. 8. 3. ii. Memberi penilaian dan pensijilan Tandakan (√) Catatan 6.4 Borang Digunakan i. 6.5. 1. Borang Pemantauan Tugas Pengawas Borang Penilaian Pengawas 6.6 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR . 2.8. Tindakan Lantikan Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas. 7.

Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru 1. 6. Guru Tingkatan Pengetua 4.1.1 Tindakan Ketika Berlaku Kebakaran 6. 2.6.6. 3. PROSES KERJA Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan.6.1.2 Carta Aliran . 6. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. 5.6.

Lapor kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin.Bunyikan loceng berlaku/dikesan jika kebakaran Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. Tamat 6. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Tidak .6.3 Senarai Semak . Semua ada di tempat berkumpul? Ya Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan.1.

Tindakan Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. 4.6. Senarai Nama Pelajar Mengikut Tingkatan 6. 6.2 Urusan Rawatan dan Kesihatan Pelajar .4 Borang Digunakan i.6. 2. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan Laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak dengan segera. 3. 1. Tandakan (√) Catatan 5.Bil. 6.1.

3.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. 9. 4.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(P) Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas 1. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat.6. 2. 5. Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan.6. 6. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. Membuat pemeriksaan mudah. Menghubungi ibu bapa/penjaga. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan. 8.3 Bawa ke klinik/hospital. 6.6. 6.2. Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua. sakit perut.2. 6. 6. PROSES KERJA Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan. PK(HEM) 7.2 Carta Aliran .1 Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala.

Menghubungi ibu bapa/penjaga. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat. Perlu rawatan/rehat? Ya 6. sakit perut. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan laporan kepada Pengetua.Menubuh Kesihatan Jawatankuasa Rawatan dan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan.2. 6.3 Bawa ke klinik/hospital.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala.3 Senarai Semak . Balik ke kelas Tidak . Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.6. 6. Tamat 6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. Pelajar yang kurang sihat dirujuk kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. jika pelajar mengalami penyakit yang serius.

Tindakan Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan.3 Penyeliaan Kebersihan Bilik Rawatan dan Alatan/Ubat-ubatan . 1.Bil. 4. 7. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. 5. ii. 5. 3.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. iv. jika perlu Surat Akuan Rawatan Hospital Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar 6. sakit perut. 5. Tandakan (√) Catatan 6.2. 2.6. Borang Rawatan Borang Kebenaran Balik. Menghubungi ibu bapa/penjaga. 5. jika perlu Pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan Llaporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajarkepada Pengetua.6.4 Borang Digunakan i. iii. 8. 6.3 Bawa ke klinik/hospital.

teratur Tidak Selesai Pastikan ubat-ubatan dan alatan rawatan mencukupi dan masih boleh digunakan Tamat 6. bersih. 2. 6.3 Senarai Semak .6.2 Carta Aliran Membuat penyeliaan ke atas pekerja dan pastikan bilik sentiasa kemas. Mengemas kini stok ubat-ubatan dan memastikan peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan. PROSES KERJA Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih.3.3. 5.6. kemas dan teratur. 3. JK Rawatan dan Kesihatan/ KPT Pengetua Pengetua/PK(HEM) 4. Menjalankan tugas serta mendapat bantuan pekerja swasta/PAR untuk membersih bilik rawatan.3.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 1. Selesai – kemas. teratur Tindakan PAR/PRA/ Pekerja Swasta Buat Pesanan/ Beli Tidak Selesai .6. bersih.6. Memohon pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Melulus pembelian Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan 6.

vi. 3.6.4 Borang Digunakan iv. Jadual tugas membersih bilik rawatan. Borang Pesanan Pembelian Ubat/Peralatan Buku Stok Ubat-ubatan Rakod Pembersihan 6. 5. 2.3.Bil. 6. Pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan Tandakan (√) Catatan 6. kemas dan teratur. v.4 Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan Kawasan dan Bilik Darjah . 1.6. Peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan. Tindakan Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih. 4. Stok ubat-ubatan mencukupi serta masih boleh digunakan.

4. Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.2 Kebersihan.4. Menyediakan penyepit dan plastic sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan. Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi. 10 Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.6.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.6. 6. 6. JK Kebersihan dan Keceriaan 3. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.4. 8.2 Carta Aliran . JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5.6. dan 2. 9.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) 1. 7.

Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu. plastis sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pegawas Tamat 6.3 Senarai Semak .dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Menyediakan penyepit.6.Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.4.

11.Bil. 7. 5. 1.5 Urusan Menerima Pelawat . 2. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Jadual Bertugas Harian – Tingkatan dan Pengawas Alatan Kerja Pembersihan Taklimat Pertandingan 3K Pengawasan oleh Guru Tingkatan Pemeriksaan dan Penilaian Bilik Darjah Peraturan Pertandingan 3K Penyediaan “Bintang” Pengumuman Keputusan Hadiah Tandakan (√) Catatan 6.4 Borang Digunakan i. ii. 6. 10.6.4. Tindakan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan.6. 8. 3. iii. Borang Pemeriksaan/Penilaian Pertandingan 3K Senarai Nama Pelajar bagi kelas yang bertugas Borang Laporan Bertugas Harian 6. 9. 4.

6. 6. 4. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir 5.6. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. 6.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat. 7.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1. PROSES KERJA Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan. Pengetua 3.1 Proses Kerja JAWATAN Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir 1.5. Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.5. 2. Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar.2 Carta Aliran .6.

Pelawat berurusan berkenaan.6.Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. dengan orang yang Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka.3 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1.4 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar Tidak Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat . Berurusan dengan Pengetua? Lulus . dan Tamat 6.3 Senarai Semak . Pelawat mencatat waktu keluar menandatangani buku pelawat.Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1.5.

6. 1. Buku Rekod Pelawat Pas Kebenaran Masuk Format Laporan Berita Pendidikan Yang Sensasi Di Media Massa . 6. “Pas Kebenaran Masuk” diberi kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/ pelajar.5. 6.4 Borang Digunakan i.Bil.3 Tandakan (√) Catatan Pelawat serahkan Kad Pengenalan 2. 3. 4.2 Catatan Masuk dan tandatangan pelawat 1. 5. Tindakan 1. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. Guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. ii.1 Buku Rekod Pelawat 1.

waktu dan tempat kejadian: Pihak-pihak yang terlibat dan bilangan murid. Laporan lengkap jika perlu hendaklah sampai kepada y. 4. pelajar. kakitangan atau individuindividu lain. Bhg. guru. 2. bhg. Tan Sri. Ketua Pengarah Pelajaran Malysia dan salinanya kepada Pengarah Bahagian Sekolah selewat-lewatnya dua hari setelah tarikh berkaitan. Laporan Siasatan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri: Sila gunakan format laporan siasatan seperti di bawah: Format Laporan Siasatan: i) ii) iii) iv) Perkara/isu yang berlaku: Pra-sekolah/ Rendah/ Menengah Atas/ Tingkatan 6: Tarikh. .1. Tan Sri. v) vi) Punca dan latar belakang kejadian: Tindakan yang telah diambil (jika ada): Catatan: Laporan awal hendaklah sampai kepada Y. 3. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan salinannya kepada Pengarah Bahagian Sekolah dengan serta-merta melalui faks atau telefon. Tajuk Berita Nama Media Massa: Tarikh Terbitan/Siaran Jika media cetak sertakan salinan keratan yang berkaitan : : : : 5.

Pengakuan bertulis pelajar. Lapor kepada Doktor melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat. 4.Ikhtisas Bil. GURU BESAR. 7/1975 1. Lapor kepada polis 1. 1. Lapor kepada polis jika melibatkan senjata atau orang luar. Rujukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 4. Memulangkan balik barang yang dicuri/Ganti rugi ikuti nilai barang.9 / 1975 . 7. Pengakuan bertulis pelajar 2.Rawatan Perubatan. 6. 3. 2. Pemulihan dan tindakan susulan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 1. 8.Ikhtisas Bil9/1975( Murid boleh digantung sekolah atau dibuang sekolah) 4. Dibuang sekolah bagi kes yang amat berat. Memeras Ugut Pek. Ibu bapa/Penjaga dihubungi.Salah Guna Dadah Pek. Ibu/bapa/penjaga dihubungi dan buat perjanjian bertulis. Berjudi Pek. Pengakuan bertulis pelajar 2. Mengedar Dadah Pek. 4. Amaran. 7. 6. Pengakuan bertulis pelajar 2.Ikhtisas Bil. 8. Digantung persekolahan bagi kes berat/kesalahan berulang. 3. 5. GURU DISIPLIN DAN GURU SEKOLAH Tema Kesalahan Pekeliling Tindakan/Hukuman Rujukan 1. Rujuk Guru Kaunseling 1. Hukuman rotan 7. Hukuman rotan mengikut berat/ringan kes.9/1975 5.Ikhtisas Bil 7/1975 3. Mencuri Pek.Ikhtisas Bil . Minta maaf kepada pemilik barang. Tingkah Laku Jenayah 1. 2. 3. Memulangkan balik barang yng diambil.PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK PENGETUA. 3. Hubungi/Pegawai kebajikan Masyarakat 5. Lapor kepada Pengarah Pelajaran 4. Nasihat oleh guru agama/kaunseling 2. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Gantung persekolahan bagi kes berulang. 5. Rujuk kepada guru kaunseling 6. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Pengakuan bertulis pelajar.

Hukuman rotan 5. Dibuang sekolah. 4. Menceroboh Bilik/bangunan sekolah Pek. Menjadi Ahli Kumpulan Haram/Kongsi Gelap Pek. Pengakuan bertulis pelajar 2. Bermain Mercun/ Bom buatan sendiri 11. Pengakuan bertulis pelajar 2.9/1975 1. Hukuman rotan 4. Digantung persekolahan 1. Nasihat 2. Dipaksa meminta maaf/berdamai 1. Merotan pelajar 3.9/1975 12. Membawa Senjata Merbahaya Dengan Niat Jahat Pek. Waris dihubungi/ Perjanjian bertulis 3. Amaran 4.3. Gantung Persekolahan 6. Menyerah senjata/senjata dirampas 2. 1. Digantung sekolah 5. 5. Buang Sekolah 7. Bergaduh besar Bil. 3. Amaran keras 3.9/1975 10. Buang sekolah (kes berulang) Lapor pada polis 1.Kes Memukul Pelajar Pek. Bergaduh Kecil Pek. Bil.Ikhtisas. Pengakuan bertulis pelajar 3. Surat tunjuk sebab 4. Dipaksa memohon maaf dan berdamai. Hukuman rotan 4. Hukuman rotan 3.Ikhtisas Bil. Digantung sekolah bagi kesalahan berikut. 6. Mercun/bom dirampas 2. Amaran Keras 2. Memulangkan barangan/bayar ganti rugi 4.9/1975 9.9/1975. Hukuman rotan bagi kesalahan kedua 4. Digantung persekolahan 4. Hukuman rotan/rujuk guru kaunseling. Lapor kepada polis .Ikhtisas Bil 9/1975 8. Amaran keras 5. Pengakuan bertulis pelajar 2. Waris dihubungi 3. Dibuang sekolah 7. Digantung sekolah 5. Digantung sekolah 1.Ikhtisas Bil. Laporan polis 1.Iktisas Bil.

Hukuman buang sekolah 1. Melapor kepada polis 1. 6.13. Rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling/guru agama. Merampas 2. Makluman kepada ibubapa tentang tingkah laku anak. Dirujuk kepada Pegawai Perubatan. Bil. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. Makluman kepada ibubapa.Lapor kepada polis 1. rujuk kepada guru kaunseling 5. . 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. 4. 5. Maklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 5.2/1981 2. Simpan berlakri 3. Rujuk kepada guru agama/guru kaunseling. Membawa pita video lucah dan kaset lucah 3. Mencabul Kehormatan Pek. Membaca menunjukkan & Menyebarkan bahanbahan & gambargambar lucah Pek. Ibu bapa dihubungi dan membuat perjanjian bertulis 3. 4.iktisas. . hukuman gantung sekolah bagi kes berat atau kesalahan berulang 6. TINGKAH LAKU LUCAH 1. 1.rakaman/ bertulis 4. Hukuman rotan 4. 3. Pengakuan bertulis pelajar 2. Rogol 2. Hubungi Jabatan Pelajaran Negeri 5.Iktisas Bil. 2. Memberi amaran/teguran 3. Rujuk kepada guru agama/kaunseling. Gantung sekolah.2/1981 14. 4. Hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat. 5. Surat perjanjian 6. 5. Memberi amaran keras. Pengakuan bertulis pelajar 2. Pengakuan diri. Amaran 2. Dirampas dan disimpan dengan berlakri sebagai bukti. Merotan. Merotan tujuan untuk mendisiplinkan. Surat kepada waris. Buang Anak 15. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. 4. Mengintai 1.

Tindakan Vandalism 2. Amaran 2.Rotan. Bohjan. 3. 3. 5. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 4. Dicadang bertukar sekolah.Bohsia. Ganti rugi. 4. Mencemarkan Bangunan Dan Kawasan sekolah Pek. Disoal-siasat. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. Melukis Kata-kata Lucah 9. Gantung sekolah. 6. Dirotan 5. 1. Menganggu Pelajar Perempuan 3. Gantung/buang sekolah 2. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 8. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 6. Pengakuan bertulis. Amaran dan nasihat. Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat. Dirotan. Rotan 1.Rujuk Pengarah Pelajaran. Disoal-siasat 2. Kenal pasti pelajar 2. Pengakuan bertulis.Iktisas Bil. Hubungi ibubapa 2. Surat perjanjian. Berkhalwat & Denda di Mahkamah 6. Hamil 7. 4. Surat jamin diri. Gantung/buang sekolah 2. Gantung sekolah atau buang sekolah. Hubungi waris/ibubapa 2. Rujuk kepada guru bimbingan & kaunseling/ agama 3.9/1973 . 5. 5. Menconteng.9/1973 Pek.4. Bercumbuan dalam kawasan sekolah 5. 4. 1. 3.Iktisas Bil. Amaran keras. 3. 3. Nasihat dan amaran. ANTI SOSIAL 1. 4. Lapor kepada waris. Maklumkan kepada ibubapa(telefon/surat) 3. Meraba dan Memeluk Pelajar Perempuan 1. Pelacuran. Rujuk kepada Pengarah Pelajaran 1.

Sikap Lalai dan Cuai terhadap Pelajaran 4.) 2. 1.Amaran keras/(nama direkod ke dalam buku disiplin).Tidak hadir ke sekolah 31 hari berturut-turut. Dendaan Bertulis.Hukuman rotan. 2. b. 1. 3. 5. 4. Jika hadir dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling.Buang sekolah. d. . 2. Amaran keras.Meniru tandatangan / penjaga.Jumlah besar markah diambil kira. 1.Rujuk kpada ibubapa. 3. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR 1.Suat pemberitahuan kepada ibubapa/penjaga.Tidak hadir 60 hari berturut-turut. Kenalpasti masalah. 3. 4.Hukuman rotan bergantung kepada kekerapan kes. Amaran.Kelas tahanan (kalau sesuai). Gantung sekolah 1. 2.Nasihat dan surat peringatan kepada ibubapa/penjaga. 3. Ponteng Sekolah KP(BS)8548/12(17) Borang DM 9.Ponteng kelas. 2. 1. 3.2. 4. Perjanjian dengan ibubapa 5. 3.Peperiksaan mata pelajaran berkenaan dibatalkan(tiada markah). 1.77 a.Hubungi ibubapa /penjaga (surat tunjuk salahlaku. Pengakuan bertulis 3.Hukuman rotan.Meniru dalam peperiksaan. Amaran keras. Surat kepada ibubapa/penjaga serta amalan gantung/buang sekolah tiga kali amaran . Rotan jika perlu. 2 . Merotan. 3. Surat kepada ibubapa 4. Rangging/ Mengadakan Pelancoan 3.Pemberitahuan kepada ibubapa /penjaga. 5.Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab 3 hari berturut-turut. 2. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1.3. 6.Tidak hadir ke sekolah 5 hari dalam sebulan tanpa sebab. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama. 2. c.Gantung sekolah.

2. Pek.Biadap kepada guru.Kali 1Kaunseling.Diarah meninggalkan kawasan sekolah. 1.2/1976 1. 2/1972. 1. 3. 6. 1.Memohon maaf. 1. 1.Memohon maaf.Tidak berpakaian kemas. 1. 4.5.Tiada lencana. 2.Rotan.Amaran. 6. 3.Amaran keras/rotan. 2.Gantung sekolah. 1. 2. 3. 1. Pek.Digantung sekolah.Kali 3 dirotan.Ibubapa dimaklumkan.Stail Rambut / Panjang.Markah ujian tidak diambil kira. 2.Teguran. .Kali 1 Kaunseling. 2.Ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.4/1976. 4.Jika berulang. 4.Amaran.Kaunseling.Kesalahan berikut dirotan.9/1975 3.Amaran.Pakaian Tidak Kemas selepas sekolah.Rujuk guru disiplin.Warna rambut 5.Amaran. 2.3/1967.Dipaksa gunting. 2. 4. 3.TINGKAH LAKU TABIAT. 2. 3.Iktisas Bil. (HABITUAL) Pek.Mengubah markah.Rujuk kepada guru kaunseling / agama. 1.Hukuman rotan. 3.Rujuk kepada ibubapa/penjaga. 3.Berbahasa Tidak sopan/Kasar/Mencarut Guru. 4. 1. 3.Berkuku panjang. 1.Menganggu kelas semasa guru mengajar. 4.Teguran.Iktisas Bil.Amaran. 2. 2. ibubapa / penjaga diminta hadir tandatangani surat jaminan. 1.Tidak hormat pengawas/guru.Kesalahan seterusnya rotan dan amaran. 1. 5.TINGKAH LAKU TIDAK SOPAN.Rujuk kepada Kaunseling. 6. 3.Amaran 2.Tindakan serta merta memotong kuku.Iktisas Bil.Bercakap bohong.Memohon maaf.Kali 2 ibubapa dipanggil dan tandatangan surat jaminan.Tindakan guru disiplin mengenakan danda bayaran untuk lencana. 3.

Tidak Menyiapkan Kerja 13. 2.Iktisas 9/1975 1. Rujuk guru kaunseling 3. Bayar nilai buku 2. Sijil Berhenti sekolah ditahan. Memakai Barang Kemas/Bawa Bahan Yang Tidak Sesuai 12. Buang Sampah Merata-rata Peraturan Am Sekolah 1951 Pek.Diberi amaran. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL SURAT / TARIKH 1 6/88 10.09. Ibubapa dihubuni. 1.Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 Pek. 1.68 TAJUK Pembuangan murid-murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan curang.Jika berulang ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan. Denda membersihkan kawasan 3. 1.Amaran direkod. Amaran 1.Tidak Bawa Buku 9. 2. Menggantikannya. Diberi amaran 2. Hukuman rotan LAMPIRAN B PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG/KUASA DAN SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ORDINAN PELAJARAN 1957:PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. Tidak memulangkan Buku Teks 10.09. 1. 1. Hukuman rotan.Lewat 8. Diberi Amaran 2. Nasihat dan amaran 2.Gantung sekolah. Diberi amaran. Denda ikut budi bicara guru disiplin. Barang berharga ibu bapa dipanggil. 3. 2. 3.Denda mengikut budi bicara guru disiplin. 3.7. Menghilangkan Alat Sekolah Yang Dipinjamkan 15. Membuat Bising 14. 2. 3. 1.Tindakan guru disiplin. Tatatertib di sekolah-sekolah . Tidak Jelas Yuran Peraturan Am Sekolah 1951 Peraturan Am Sekolah 1951 11. Tidak layak terima SPBT tahun berikutnya 1. Rampas dan akhir tahun dikembalikan 2. Diberi amaran.88 2 6/68 18.

Pengelolaan Walkaton di sekolah-sekolah.03. Potongan rambut murid-murid. Laporan murid-murid dalam keadaan risiko penyalah gunaan dadah yang memerlukan pertolongan.83 07.83 23. Acara suaikenal di sekolah-sekolah.04. Murid-murid menghisap rokok.83 11.75 04.08. Permaianan “PinTable.10.72 05.05.04. Garis panduan mengenai pungutan derma melibatkan murid-murid sekolah.10.BIL 3 4 5 6 7 8 SURAT / TARIKH 6/88& 9/68 1/72 6A/75 7/75 9/75 7/76 12.11. Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku biasa yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran. Menganjur dan menjual loteri di sekolah-sekolah. .83 09.10.02.76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11/76 7/77 9/77 4/78 2/79 4/82 1/83 3/83 6/83 7/83 8/83 09.79 01. Larangan permainan bahan-bahan letupan.83 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolahsekolah.78 26.75 TAJUK Tambahan kepada surat pekeliling Profesional Peraturan-peraturan (Tatatertib sekolah) Pelajaran 1959.68 04.75 18. Salah guna dadah-Garis panduan untuk guru dan guru besar.03.10. 07.01.Video Game.76 07. Pakaian seragam murid-murid sekolah.77 03.Game Watch” Garis panduan kempen anti merokok di sekolah-sekolah.02.09.09.77 02.82 25.11. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid.

88 05.03.96 14. Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah. Penampilan diri pelajar.05.93 03.97 22.02.85 01.09. Penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan. Mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah/institusi pendidikan. Perlaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan / atau pungutan wang.09. Keselamatan diri pelajar di sekolah.96 02.05.06. Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah.06.95 11. Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah.4/84) Pakaian seragam murid-murid sekolah.93 03.97 06. .02.98 TAJUK Perhimpunan sekolah.95 24.91 16. Pakaian seragam sekolah.06.10.84 22.91 16.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SURAT / TARIKH 4/84 4/84 8/85 7/86 8/88 22/91 3/91 4/91 6/94 6/95 7/95 2/96 3/92 3/93 6/93 4/96 3/97 4/97 5/97 16/98 18/98 14.05.kekemasan dan kerapian berpakaian.05.91 12.98 02.84 10.94 05.09.11. Usaha menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan senaman ringkas dalam bilik darjah. Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah.09. Sekolah sebagai kawasan merokok.08.92 15. Tata kelakuan pelajar ketika di masjid. Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan. Menangani kegiatan gengster di sekolah.05. Hukuman ke atas murid menghisap rokok. Menangani masalah ponteng di sekolah.97 22.86 01.03.09. Perhimpunan sekolah (tambahan kepada surat pekeliling ikhtisas bil.08.