6.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 6.1.1 OBJEKTIF 6.1.1.1 Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 6.1.1.

2 Menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat pekeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri. 6.1.1.3 Melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah. 6.1.1.4 Menuju ke arah “kecacatan sifar” (Zero Defect) dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negatif pelajar. 6.1.2 SENARAI JAWATANKUASA DISIPLIN 6.1.2.1 CARTA ORGANISASI
Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi: PK HEM

Setiausaha: Ketua Guru Disiplin

Pen.Setiausaha: Guru Disiplin

______________________________________________________________________

Penyelaras Tingkatan

Unit Bimbingan & Kaunseling

AJK Disiplin

Guru Penyelaras Badan Pengawas

6.1.2.2 AHLI JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH:

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Pengetua : Penolong Kanan HEM : Ketua Guru Disiplin : Guru Disiplin : Guru Penyelaras Tingkatan : Guru Unit Bimbingan & Kaunseling : Guru Disiplin

6.1.3

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

6.1.3.1 Tugas Utama: 6.1.3.1.1 Pengurusan Peraturan Sekolah 6.1.3.1.2 Menangani Masalah Disiplin Sekolah 6.1.3.1.3 Pengurusan Pengawas Sekolah 6.1.3.2 Senarai tugas secara terperinci 6.1.3.2.1 Pengurusan Peraturan sekolah i. ii. iii. iv. v. vi. 6.1.3.2.2 i. ii. iii. iv. v. vi. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri. Merangka dan melaksana aktiviti penghayatan peraturan sekolah secara berkesan. Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi . Membina komunikasi berkesan antara murid, guru dan pentadbir sekolah supaya melicinkan pengurusan peraturan sekolah. Sentiasa membuat pelaporan maklumat serta data disiplin dan peraturan sekolah kepada pihak pengetua, PPD dan JPN. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. Menangani Masalah Disiplin Sekolah

Sentiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bersedia menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan mencatat semua kes disiplin dalam borang disiplin/buku laporan disiplin. Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK HEM seminggu sekali. Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pekeliling Kementerian dan JPN. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam menangani disiplin.

6.1.3.2.3 i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Pengurusan Pengawas Sekolah Menyenarai dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM. Mengadakan majlis penyampaian watikah perlantikan pengawas sekolah. Menyedia dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasa peraturan sekolah. Mengadakan kursus kepemimpinan dan kesedaran untuk pengawas. Menubuh dan mengaktifkan Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah. Menyampaikan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

6.5.1 6.5.1.1

Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berterusan Proses Kerja

JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. 2. 3. 4. 5. Kaunselor Guru Tingkatan 6. 7 8. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9.

PROSES KERJA
Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Jika pelajar hadir selepas itu, hantar untuk khidmat kaunseling. Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.

10. Selepas amaran terakhir(14 hari tidak hadir), pelajar masih belum hadir ke sekolah, PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

6.5.1.2

Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Ada
Kehadiran?

Khidmat Kaunseling

Kehadiran?

Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Khidmat Kaunseling

Ada

Kehadiran?

Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) Khidmat Kaunseling Ada
Kehadiran?

Tidak JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (14 hari tidak hadir) 6.5.1.3 Bil. Senarai Semak

Tindakan

Tandakan (√)

Catatan

Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (selepas 14 hari pelajar tidak hadir) 6. Borang Ponteng ii. 4. 7.2 6. 6. Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6.2.1. 3.5. Borang Rumusan Salah Laku iii.1. 5.4 Borang Digunakan i. Surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir selepas surat amaran kedua. 8.5. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir.1 Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berkala Proses Kerja .5. 2.

7 8. Selepas amaran terakhir. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9.5. PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. 4. 6. hantar untuk khidmat kaunseling. Kaunselor Guru Tingkatan 6. pelajar masih belum hadir ke sekolah. Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. 10.JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1.2 Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama . Jika pelajar hadir selepas itu. 3. 5. Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.2. PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. 2. Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan.5. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Ada Kehadiran? Khidmat Kaunseling Kehadiran? Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. Senarai Semak mengambil Tindakan Tandakan (√) Catatan .2. Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak JK Disiplin Sekolah untuk tindakan yang sewajarnya 6.3 Bil.

Borang Ponteng Borang Rumusan Salah Laku Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6. iii.5.3. 8.3 6. ii. 3. Surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya 6.1.4 Borang Digunakan i. 2. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. 6.2.5.1 Urusan Pembuangan Pelajar Dari Sekolah Proses Kerja . 4.5. 5. 7.

JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. 6. Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen. 3. JK Disiplin Sekolah 5. PROSES KERJA JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. jika ada. 9. 2.  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama. PPG menerima dokumen cadangan pembuangan pelajar oleh JKDS. Menentukan sama ada terdapat kesahihan aduan. . Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis. 11. PPG JKDP Bahagian 10. JKDS memutuskan sama terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis. 4. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. PROSES KERJA Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap. JAWATAN 12. Pengetua/PK(HEM) 7 JK Disiplin Sekolah Pengetua 8.JAWATAN Pengetua 1.

Urus Setia semak dokumen dan mencadangakan mesyuarat. Pengetua 19 JKD Peringkat Gabungan memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh.  Jika ditolak – kes selesai. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. 23 6. 18.5. Menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Menerima rayuan. 14. jika ada. Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.2 Carta Aliran Menerima maklumat atau aduan bertulis .13. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. PPS JKDP Negeri 15. 21. PPS JKDP Negeri 20.3. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. 16. PPG 22. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan. 17.

Kes Tutup Tidak Ada Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Ada Mesyuarat JK Disiplin kali pertama. Kes Tutup Tidak Kes Tutup Tidak Tiada Pembelaan Tutup Kes Ada Pembelaan munasaabah? Ya – Tutup kes/ambil tindakan lain Tidak – Teruskan kes . JKDS memutuskan sama ada terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. jika ada.

Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. cadangan Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen Tidak Teratur?  Ya – Teruskan  Tidak – minta dokumen dpd Pengetua Ya JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. PPB menerima dokumen pembuangan pelajar oleh JKDS. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. JKDPG memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. Tutup Kes Tidak Bersabit?  Ya – teruskan  Tidak – Pengetua dinasihatkan untuk mengambil tindakan alternatif. Urus Setia JPN semak dokumen: Teratur – teruskan Tidak – U/S dapatkan dokumen yang perlu Ya Kes Tutup Tidak Tidak Ada Ada .

PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan . Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Terima Dalam tempoh sebulan Ada rayuan – teruskan Tiada rayuan – kes selesai PPS menerima rayuan dan urus setia menyediakan dokumen untuk mesyuarat Kes Tutup Tidak Kes Selesai Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan.  Jika ditolak–kes selesai.Tutup Kes Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar.

1 10.1 Sedia surat pertuduhan pembuangan sekolah 5. 9. 5. Sekolah menerima penempatan semula pelajar 12.2 Borang Akuan Terima dan cadangan Tandakan (√) Catatan 4. .1 Cadangan pembuangan pelajar kepada PPG 7. JPDS .5. Mesyuarat JKDPG sama ada memperaku cadangan atau tidak dan hantar perakuan kepada PPS. Senarai Semak Tindakan Ada maklumat atau aduan bertulis Siasatan untuk mendapat maklumat sebenar/lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan.6.3 Bil. 2. PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. 7.2 Dokumen yang lengkap.3. JKDPN bermesyuarat jika ada rayuan. jika rayuan diterima. . JKDPN bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. 10. 10.2 Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga Peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) 11.mesyuarat kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. 8. jika ada 7. 6. 3.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama 5. 1. 7.3 Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.

9. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. Pemantauan berterusan dan ujian air kencing semula ( 3 bulan sekali). 4. jika perlu (Pekeliling ikhtisas Bil.4. Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan.5. Menerima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/ mengaku menggunakan dadah.6. Lengkapkan Borang PTDI. 3. Ambil tindakan disiplin. 5. 2. Pengetua Pengetua/PK(HEM) 7 8. . 11. Memberitahu dan memanggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang.1 Urusan Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Dadah Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Pegawai Antidadah 1. 7/75 dan 9/75 Disiplin Sekolah) 10.5. Kaunselor PK(HEM)/Kaunselor PROSES KERJA Menerima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. 12. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). 6. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) PK(HEM) 13.4 6. Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Hantar Borang PTDI ke Jabatan Pelajaran Sarawak.

6.5.2 Carta Aliran Terima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. .4.

Ambil tindakan disiplin. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). Ada Lengkapkan Borang PTDI dan hantar borang ke Jabatan Pelajaran Sarawak. Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah.3 Senarai Semak Bil. Ada Memberitahu dan memanggil bapa/penjaga untuk berbincang. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) Pemantauan berterusan dan ujian air kencing (3 bulan sekali) 6. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan.5. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok.4.Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. ibu Tutup Kes Tidak Tutup Kes Tidak Tindakan Tandakan (√) Catatan . Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan.

5.1 Urusan Tindakan Salah Laku Pelajar Proses Kerja . 3. 8. ii. Ambil tindakan disiplin. 10.4 Borang Digunakan i. Ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. Terima arahan untuk mengenal pasti mengumpul pelajar yang berisko tinggi dan Kumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing.2 Ujian air kencing (3 bulan sekali) 6.1 Pemantauan berterusan 12. 2.4. 4.1. 7. 11.5.5. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/menghidu gam-Borang UAK 1 Lengkapkan dan hantar Borang PTDI ke JPNS Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah. Borang UAK 1 Borang PTDI 6. 12.5. 9. 6. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) 12.5 6. Panggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. 5. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok.

Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Dapatkan khidmat kaunseling. 7 PK(HEM)/kaunselor 8. 6. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar 11. 9. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku : 3. Jika dicadangkan buang sekolah. ikut prosedur berkenaan.2 Carta Aliran Menerima aduan salah laku daripada guruguru atau pelajar. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. 4. .JAWATAN PK(HEM)/Guru Disiplin 1.1 Beri markah demerit. jika ada kes. 6.4 lapor kepada polis (kes jenayah) 4. 2.5.2 Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang.2 Rotan (lelaki) 3. 4.1 Nasihat 3. Pengetua/PK(HEM) 10. dan demerit terkumpul bertambah. 3. Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. 5. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Demerit bertambah. PROSES KERJA Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar Buat siasatan dan mencatat butiran salah laku ke dalam fail disiplin kelas.5.3 panggil ibu bapa/penjaga 3.

Pantau gerak laku pelajar berkenaan. Jika dicadangkan buang sekolah.5. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang. Buat siasatan Tutup Kes Tidak Ada Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku :  Nasihat  Rotan (lelaki)  panggil ibu bapa/penjaga  lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. Demerit bertambah. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. ikut prosedur berkenaan. Dapatkan khidmat kaunseling. Senarai Semak Tindakan Tandakan (√) Catatan . dan demerit terkumpul bertambah.. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa.5. 6.3 Bil. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu.

2 Dapatkan khidmat kaunseling.6 6. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik 7.5. Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar.5. 4.1 Urusan Kebenaran Keluar Dari Kawasan Sekolah/Balik Proses Kerja .8 lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. 5. 2.6. 8.4 6. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku 3.2 Perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa Borang Digunakan i.5.1 Surat amaran terakhir 8.5 Nasihat 3.1 Buat siasatan 2. 9. 8. 7. ii.6 Rotan (lelaki) 3. 7. 6.5.1 Surat amaran kedua dan rotan jika perlu.7 panggil ibu bapa/penjaga 3.2 Catat kes salah laku dalam fail disiplin kelas 3. Borang Salah Laku Pelajar Borang Perjanjian Berkelakuan Baik 6. 2.1.

PROSES KERJA Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an.5. Pengetua/Penolong Kanan 3. 5.JAWATAN Guru Kelas 1. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan. Pengetua/Penolong Kanan/Guru Tingkatan 7 6. 2. 4.6.2 Carta Aliran . Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. 6. Pelajar keluar/balik.

Lulus .Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik.5.6. Pelajar keluar/balik.Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. Balik ke kelas Tidak . Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod Tamat 6.3 Senarai Semak .

6.6.7. 2. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Borang Kebenaran Keluar Surat Kebenaran Balik 6.7 6. 7.1 Urusan Melayani Pengaduan Pelajar Proses Kerja . Pelajar keluar/balik Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod 7. 1. Tindakan Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab Pelajar ada “Pas Keluar” . 3. 5.2 Ada pengesahan ibu bapa/penjaga/sesiapa yang berkenaan 6.Bil.4 Borang Digunakan i.5.5. Isi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. 7.5.1 Menyerahkan borang/surat Tingkatan untuk rekod kepada Guru Tandakan (√) Catatan 4. ii.

2 Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca 4.3 Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar. 6.3 Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya: 4. 2.1 Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar) 4.2 Carta Aliran . Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar: 2.5. Pengetua/PK(P)/KPT 5. 4.2 Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan 2. PROSES KERJA Menerima aduan pelajar sama ada secara langsung atau melalui guru atau staf sokongan. 3.JAWATAN Pengetua/PK(P)/PK(HEM) / PK(KK)/Guru Kanan/Guru 1. 6. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan.1 Masalah gangguan 2.7.

Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan.Menerima aduan pelajar Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar:  Masalah gangguan  Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan  Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya:  Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar)  Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca  Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.3 Senarai Semak . Tamat 6.7.5.

Buku Laporan Aduan Pelajar Borang Laporan Kerosakan 6. ii.4 Penyelesaian keselamatan 4. 2. Buat catatan tindakan ke dalam Buku Laporan Aduan 6.3 Pelajar mengganti kerosakan 4. Tindakan Aduan diterima daripada pelajar Kenal pasti jenis masalah/aduan Catatkan aduan ke dalam Buku Laporan Aduan Tindakan 4.1 Siasatan 4.4 Borang Digunakan i. 4. 3.5.Bil.8 Pengurusan Lembaga Pengawas .7.5.2 Baiki kerosakan 4. 1.5 Ikut Prosedur Tindakan Salah Laku Pelajar Tandakan (√) Catatan 5.

Guru Penasihat 8. PROSES KERJA Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Mendapatkan pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran.5.2 Carta Aliran . Pengetua PH(HEM)/GP 5. 3.5. Memastikan Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Memberi pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan menjalankan tugas. 2. memantau Lembaga Pengawas dalam Memberi penilaian dan pensijilan 6. 4. 9.8. 7.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Guru Penasihat 1.8.6. 6. Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Meluluskan pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti.

Adakah calon sesuai? Tidak Ya Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Tidak Adakah calon lulus tapisan kedua? Lulus Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti. Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan Lama kepada Lembaga Pengawas Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas. Memberi penilaian dan pensijilan 6.3 Senarai Semak .5.Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon .8.

Memberi penilaian dan pensijilan Tandakan (√) Catatan 6. 2. 8.6 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR . 5. 1.8. 6. 3. Tindakan Lantikan Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas.5. 7. 9.Bil. Borang Pemantauan Tugas Pengawas Borang Penilaian Pengawas 6. 4.4 Borang Digunakan i. ii.

6.2 Carta Aliran . 6. 6. 5.1.1. 2. Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin.6.6. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Guru Tingkatan Pengetua 4.1 Tindakan Ketika Berlaku Kebakaran 6. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan. PROSES KERJA Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. 3.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru 1.6.

1.6. Lapor kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin.3 Senarai Semak . Semua ada di tempat berkumpul? Ya Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Tamat 6.Bunyikan loceng berlaku/dikesan jika kebakaran Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Tidak .

6. 6. 2.Bil.2 Urusan Rawatan dan Kesihatan Pelajar .4 Borang Digunakan i. 6. 4. 1. 3. Tandakan (√) Catatan 5.6. Senarai Nama Pelajar Mengikut Tingkatan 6.1. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan Laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak dengan segera. Tindakan Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat.

5.2. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. 2. 6. sakit perut. Menghubungi ibu bapa/penjaga.6. PROSES KERJA Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan. 6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. 6. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan.6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(P) Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas 1. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. 9. Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua. PK(HEM) 7.2. Membuat pemeriksaan mudah. 8. Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat.2 Carta Aliran . 6. 3.6. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan.1 Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. 4.3 Bawa ke klinik/hospital. 6.

Menghubungi ibu bapa/penjaga. 6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. sakit perut.6. Tamat 6. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.2. 6.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala.3 Bawa ke klinik/hospital. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat.Menubuh Kesihatan Jawatankuasa Rawatan dan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan. Balik ke kelas Tidak .3 Senarai Semak . pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan laporan kepada Pengetua. Perlu rawatan/rehat? Ya 6. Pelajar yang kurang sihat dirujuk kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan.

jika pelajar mengalami penyakit yang serius. iii. Menghubungi ibu bapa/penjaga.2. iv. 5. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah. 5.6. ii. 3.4 Borang Digunakan i. jika perlu Surat Akuan Rawatan Hospital Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar 6. 5. Borang Rawatan Borang Kebenaran Balik. jika perlu Pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan Llaporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajarkepada Pengetua. sakit perut. 5.3 Bawa ke klinik/hospital.3 Penyeliaan Kebersihan Bilik Rawatan dan Alatan/Ubat-ubatan .1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. Tandakan (√) Catatan 6. 6.6. 8. 1. 7. 4.Bil. 2. Tindakan Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan.

6. bersih. JK Rawatan dan Kesihatan/ KPT Pengetua Pengetua/PK(HEM) 4. teratur Tidak Selesai Pastikan ubat-ubatan dan alatan rawatan mencukupi dan masih boleh digunakan Tamat 6. Mengemas kini stok ubat-ubatan dan memastikan peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 1. teratur Tindakan PAR/PRA/ Pekerja Swasta Buat Pesanan/ Beli Tidak Selesai . Selesai – kemas. kemas dan teratur. 3.3 Senarai Semak . 6. Menjalankan tugas serta mendapat bantuan pekerja swasta/PAR untuk membersih bilik rawatan. 5.2 Carta Aliran Membuat penyeliaan ke atas pekerja dan pastikan bilik sentiasa kemas.6.3. PROSES KERJA Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih. bersih.3.6.6. Memohon pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Melulus pembelian Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan 6.3. 2.

4 Borang Digunakan iv.Bil. 5. v.6. Pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan Tandakan (√) Catatan 6. 4. 6. 2.6.4 Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan Kawasan dan Bilik Darjah . Borang Pesanan Pembelian Ubat/Peralatan Buku Stok Ubat-ubatan Rakod Pembersihan 6. Stok ubat-ubatan mencukupi serta masih boleh digunakan. 3. vi. Jadual tugas membersih bilik rawatan. Peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan. Tindakan Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih. kemas dan teratur.3. 1.

1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1.6. 7. Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas. 4.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) 1.4.6. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi. Menyediakan penyepit dan plastic sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K. JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5. 6. 8. dan 2. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih.2 Carta Aliran . JK Kebersihan dan Keceriaan 3.dan dikumpul sehingga bulan terakhir.4.6. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1. 10 Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu. Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan.2 Kebersihan. 6. 9.

3 Senarai Semak . Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.6.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Menyediakan penyepit. Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan.4. plastis sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pegawas Tamat 6.

6. 7. 8. 10. 9. ii. 1. 2.5 Urusan Menerima Pelawat .4. 6.Bil. 3.4 Borang Digunakan i. Borang Pemeriksaan/Penilaian Pertandingan 3K Senarai Nama Pelajar bagi kelas yang bertugas Borang Laporan Bertugas Harian 6. iii. 4. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Jadual Bertugas Harian – Tingkatan dan Pengawas Alatan Kerja Pembersihan Taklimat Pertandingan 3K Pengawasan oleh Guru Tingkatan Pemeriksaan dan Penilaian Bilik Darjah Peraturan Pertandingan 3K Penyediaan “Bintang” Pengumuman Keputusan Hadiah Tandakan (√) Catatan 6. Tindakan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan. 5.6. 11.

2 Carta Aliran .5. 2. 4. Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir 5. PROSES KERJA Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1. 6. Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. 6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir 1. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.6.6. 7. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1. Pengetua 3.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat.6.5. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar.

Pelawat berurusan berkenaan.3 Senarai Semak .4 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar Tidak Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat .3 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1.Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1. dan Tamat 6.Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat mencatat waktu keluar menandatangani buku pelawat.6.5. dengan orang yang Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Berurusan dengan Pengetua? Lulus .

6. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka.3 Tandakan (√) Catatan Pelawat serahkan Kad Pengenalan 2.5. 5. 1.Bil. 3. 6. Buku Rekod Pelawat Pas Kebenaran Masuk Format Laporan Berita Pendidikan Yang Sensasi Di Media Massa . “Pas Kebenaran Masuk” diberi kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/ pelajar. 6. Guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.1 Buku Rekod Pelawat 1. Tindakan 1. 4.2 Catatan Masuk dan tandatangan pelawat 1.4 Borang Digunakan i. ii.

2. Laporan lengkap jika perlu hendaklah sampai kepada y. guru. Laporan Siasatan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri: Sila gunakan format laporan siasatan seperti di bawah: Format Laporan Siasatan: i) ii) iii) iv) Perkara/isu yang berlaku: Pra-sekolah/ Rendah/ Menengah Atas/ Tingkatan 6: Tarikh. Ketua Pengarah Pelajaran Malysia dan salinanya kepada Pengarah Bahagian Sekolah selewat-lewatnya dua hari setelah tarikh berkaitan. 3. Bhg. kakitangan atau individuindividu lain. v) vi) Punca dan latar belakang kejadian: Tindakan yang telah diambil (jika ada): Catatan: Laporan awal hendaklah sampai kepada Y.1. Tan Sri. waktu dan tempat kejadian: Pihak-pihak yang terlibat dan bilangan murid. 4. . Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan salinannya kepada Pengarah Bahagian Sekolah dengan serta-merta melalui faks atau telefon. Tajuk Berita Nama Media Massa: Tarikh Terbitan/Siaran Jika media cetak sertakan salinan keratan yang berkaitan : : : : 5. pelajar. Tan Sri. bhg.

Rawatan Perubatan. Lapor kepada polis jika melibatkan senjata atau orang luar. 6. Pengakuan bertulis pelajar 2.Ikhtisas Bil. 7. Gantung persekolahan bagi kes berulang. 5. Rujuk kepada guru kaunseling 6. Hukuman rotan 7. Minta maaf kepada pemilik barang. 4. Lapor kepada Pengarah Pelajaran 4. 4. 5. 3. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. 3. Berjudi Pek. 8. Memeras Ugut Pek. 3. Amaran.PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK PENGETUA. Rujuk Guru Kaunseling 1. 7/1975 1. Dibuang sekolah bagi kes yang amat berat. 1. Memulangkan balik barang yng diambil.Salah Guna Dadah Pek. 3. Pengakuan bertulis pelajar 2. Tingkah Laku Jenayah 1. Hubungi/Pegawai kebajikan Masyarakat 5.Ikhtisas Bil . 2. GURU BESAR. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. 7. Lapor kepada polis 1.Ikhtisas Bil9/1975( Murid boleh digantung sekolah atau dibuang sekolah) 4. Pengakuan bertulis pelajar. Rujukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 4. 6. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Ibu/bapa/penjaga dihubungi dan buat perjanjian bertulis. Pengakuan bertulis pelajar 2. Hukuman rotan mengikut berat/ringan kes. Mencuri Pek. Memulangkan balik barang yang dicuri/Ganti rugi ikuti nilai barang. Mengedar Dadah Pek. GURU DISIPLIN DAN GURU SEKOLAH Tema Kesalahan Pekeliling Tindakan/Hukuman Rujukan 1.9 / 1975 .Ikhtisas Bil 7/1975 3. 2. Lapor kepada Doktor melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat.Ikhtisas Bil. Pengakuan bertulis pelajar. 8.9/1975 5. Digantung persekolahan bagi kes berat/kesalahan berulang. Nasihat oleh guru agama/kaunseling 2. Pemulihan dan tindakan susulan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 1.

Bergaduh besar Bil. Hukuman rotan 4. Menceroboh Bilik/bangunan sekolah Pek.Kes Memukul Pelajar Pek. 1.9/1975. Bergaduh Kecil Pek. Dipaksa meminta maaf/berdamai 1. Pengakuan bertulis pelajar 2.9/1975 12. Dibuang sekolah 7. Hukuman rotan 5. Dibuang sekolah.Ikhtisas Bil 9/1975 8. Amaran keras 5. Buang Sekolah 7. Lapor kepada polis . Amaran Keras 2. Digantung persekolahan 4. Bil. 5. Surat tunjuk sebab 4. Memulangkan barangan/bayar ganti rugi 4. Mercun/bom dirampas 2.9/1975 1. 3. Membawa Senjata Merbahaya Dengan Niat Jahat Pek. 6. Digantung sekolah 5. Digantung persekolahan 1. Pengakuan bertulis pelajar 3. Hukuman rotan/rujuk guru kaunseling. Merotan pelajar 3. Buang sekolah (kes berulang) Lapor pada polis 1. 4. Waris dihubungi/ Perjanjian bertulis 3. Nasihat 2. Laporan polis 1. Digantung sekolah 1.Iktisas Bil. Waris dihubungi 3.Ikhtisas Bil.Ikhtisas.9/1975 9. Gantung Persekolahan 6. Menyerah senjata/senjata dirampas 2. Pengakuan bertulis pelajar 2. Hukuman rotan bagi kesalahan kedua 4. Hukuman rotan 4. Hukuman rotan 3. Digantung sekolah bagi kesalahan berikut.3. Bermain Mercun/ Bom buatan sendiri 11. Amaran 4. Pengakuan bertulis pelajar 2.9/1975 10. Amaran keras 3. Digantung sekolah 5.Ikhtisas Bil. Dipaksa memohon maaf dan berdamai. Menjadi Ahli Kumpulan Haram/Kongsi Gelap Pek.

Gantung sekolah. Rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling/guru agama. 4. 2. Merotan. Amaran 2.13. Memberi amaran keras. 5. Hubungi Jabatan Pelajaran Negeri 5. Melapor kepada polis 1.rakaman/ bertulis 4. . Merotan tujuan untuk mendisiplinkan. 1. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. Surat perjanjian 6. Rujuk kepada guru agama/guru kaunseling.2/1981 14. Membawa pita video lucah dan kaset lucah 3. 3. 4. 4. Makluman kepada ibubapa. Membaca menunjukkan & Menyebarkan bahanbahan & gambargambar lucah Pek. Merampas 2.Lapor kepada polis 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. 4. 1. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. .iktisas. Ibu bapa dihubungi dan membuat perjanjian bertulis 3. Buang Anak 15. Mengintai 1. 5. 5. Dirampas dan disimpan dengan berlakri sebagai bukti. Bil. Pengakuan diri. Rogol 2.2/1981 2. Makluman kepada ibubapa tentang tingkah laku anak. Simpan berlakri 3. TINGKAH LAKU LUCAH 1. hukuman gantung sekolah bagi kes berat atau kesalahan berulang 6. Hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat. 6. Pengakuan bertulis pelajar 2. Hukuman rotan 4. rujuk kepada guru kaunseling 5. Maklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 5. Rujuk kepada guru agama/kaunseling. Dirujuk kepada Pegawai Perubatan. Mencabul Kehormatan Pek. Hukuman buang sekolah 1. Surat kepada waris. Pengakuan bertulis pelajar 2.Iktisas Bil. Memberi amaran/teguran 3.

Rujuk Pengarah Pelajaran.Rotan. Gantung sekolah atau buang sekolah. 4. 5. 3. 3. Gantung sekolah. Hubungi ibubapa 2. Pelacuran. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. Disoal-siasat 2.4. Rujuk kepada guru bimbingan & kaunseling/ agama 3. Amaran 2. 4. Hubungi waris/ibubapa 2. Dicadang bertukar sekolah. Lapor kepada waris. 3. 5. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. ANTI SOSIAL 1. Melukis Kata-kata Lucah 9.Bohsia. Gantung/buang sekolah 2. 3. Amaran dan nasihat. Pengakuan bertulis. Disoal-siasat. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 1. Amaran keras. Maklumkan kepada ibubapa(telefon/surat) 3. 6. Berkhalwat & Denda di Mahkamah 6. Pengakuan bertulis. 1. Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat. 4. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 8. Surat perjanjian. Bercumbuan dalam kawasan sekolah 5.9/1973 . Tindakan Vandalism 2. 4. Bohjan. Dirotan 5. Nasihat dan amaran.Iktisas Bil. Rotan 1. 3. Rujuk kepada Pengarah Pelajaran 1. 6. Gantung/buang sekolah 2. Kenal pasti pelajar 2. Menconteng. 5. Ganti rugi. Menganggu Pelajar Perempuan 3. Surat jamin diri.9/1973 Pek.Iktisas Bil. Hamil 7. 4. Meraba dan Memeluk Pelajar Perempuan 1. Dirotan. Mencemarkan Bangunan Dan Kawasan sekolah Pek.

TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR 1. 2.Kelas tahanan (kalau sesuai).Meniru dalam peperiksaan. Perjanjian dengan ibubapa 5. 3. 3. 1.Meniru tandatangan / penjaga. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama. Ponteng Sekolah KP(BS)8548/12(17) Borang DM 9. Rotan jika perlu. 3. Dendaan Bertulis. b.Nasihat dan surat peringatan kepada ibubapa/penjaga.Tidak hadir ke sekolah 5 hari dalam sebulan tanpa sebab. c. Merotan. d. 5.Tidak hadir 60 hari berturut-turut.Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab 3 hari berturut-turut. 1. 2.Buang sekolah. Amaran. 3.Rujuk kpada ibubapa. Jika hadir dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling.Suat pemberitahuan kepada ibubapa/penjaga. 3. Pengakuan bertulis 3.77 a.) 2. 2. Sikap Lalai dan Cuai terhadap Pelajaran 4.Ponteng kelas. 2. Kenalpasti masalah. 4.Gantung sekolah.Hukuman rotan. 1.2. 1. Surat kepada ibubapa 4. Gantung sekolah 1.3. 1. 4.Hukuman rotan bergantung kepada kekerapan kes. Amaran keras.Peperiksaan mata pelajaran berkenaan dibatalkan(tiada markah). 3. Rangging/ Mengadakan Pelancoan 3. 2 . 6.Jumlah besar markah diambil kira. 2. Surat kepada ibubapa/penjaga serta amalan gantung/buang sekolah tiga kali amaran .Hukuman rotan.Amaran keras/(nama direkod ke dalam buku disiplin).Pemberitahuan kepada ibubapa /penjaga.Tidak hadir ke sekolah 31 hari berturut-turut. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 2. . 3. 4. 5.Hubungi ibubapa /penjaga (surat tunjuk salahlaku. Amaran keras.

Amaran. 2/1972. Pek.Teguran. ibubapa / penjaga diminta hadir tandatangani surat jaminan. 2. 2.Kali 1Kaunseling.4/1976. 2.Diarah meninggalkan kawasan sekolah.TINGKAH LAKU TABIAT.Iktisas Bil.Amaran 2.Kali 1 Kaunseling. 2.Stail Rambut / Panjang.Amaran.Tidak hormat pengawas/guru. 4. 6. Pek.TINGKAH LAKU TIDAK SOPAN. 1. 2.Markah ujian tidak diambil kira. 3.Jika berulang. 2. 3.Iktisas Bil. 1.Dipaksa gunting.5. 1.Rujuk guru disiplin.Amaran. 4.Amaran.Biadap kepada guru.Ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan. 1. 4.Gantung sekolah.Tindakan serta merta memotong kuku. 1.Rotan.Menganggu kelas semasa guru mengajar. 1.Rujuk kepada ibubapa/penjaga.Tindakan guru disiplin mengenakan danda bayaran untuk lencana.Berbahasa Tidak sopan/Kasar/Mencarut Guru. 1. 2. 3.Iktisas Bil. 2.Memohon maaf. . 1.Digantung sekolah.Tidak berpakaian kemas.Kali 3 dirotan. 3.Amaran. 6.2/1976 1. 3.Kali 2 ibubapa dipanggil dan tandatangan surat jaminan.Rujuk kepada guru kaunseling / agama.Bercakap bohong.Warna rambut 5. 6. 3. 2. 4.Memohon maaf. 4. 3.Rujuk kepada Kaunseling.Teguran. 5.Tiada lencana.Ibubapa dimaklumkan. 1. 2.Kesalahan seterusnya rotan dan amaran.Pakaian Tidak Kemas selepas sekolah.Hukuman rotan. 3. 4. 1.Berkuku panjang. (HABITUAL) Pek.Memohon maaf.9/1975 3.Mengubah markah.Amaran keras/rotan. 2. 3.3/1967. 3. 1. 1.Kesalahan berikut dirotan. 1.Kaunseling.

09. Hukuman rotan LAMPIRAN B PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG/KUASA DAN SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ORDINAN PELAJARAN 1957:PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. Sijil Berhenti sekolah ditahan. Tatatertib di sekolah-sekolah . Tidak layak terima SPBT tahun berikutnya 1. 1. Diberi amaran. Amaran 1. Diberi Amaran 2.Gantung sekolah. Menggantikannya. Tidak Menyiapkan Kerja 13. Denda ikut budi bicara guru disiplin. 3. Hukuman rotan. Bayar nilai buku 2. 3. Denda membersihkan kawasan 3. Rampas dan akhir tahun dikembalikan 2. 2. 2. 3.Lewat 8.Jika berulang ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.Tindakan guru disiplin. 1. 1. Memakai Barang Kemas/Bawa Bahan Yang Tidak Sesuai 12. Diberi amaran 2. Barang berharga ibu bapa dipanggil. Rujuk guru kaunseling 3. 1. 2.09. 2.68 TAJUK Pembuangan murid-murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan curang. 3. 1. Ibubapa dihubuni.Tidak Bawa Buku 9.Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 Pek.Amaran direkod. Tidak Jelas Yuran Peraturan Am Sekolah 1951 Peraturan Am Sekolah 1951 11. Membuat Bising 14.88 2 6/68 18. Nasihat dan amaran 2. Menghilangkan Alat Sekolah Yang Dipinjamkan 15. Tidak memulangkan Buku Teks 10.Iktisas 9/1975 1.7. Buang Sampah Merata-rata Peraturan Am Sekolah 1951 Pek. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL SURAT / TARIKH 1 6/88 10.Denda mengikut budi bicara guru disiplin. 1. Diberi amaran.Diberi amaran.

75 04.11.68 04.77 03. Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku biasa yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran.04.02. Potongan rambut murid-murid. Permaianan “PinTable.05.03.01.BIL 3 4 5 6 7 8 SURAT / TARIKH 6/88& 9/68 1/72 6A/75 7/75 9/75 7/76 12.10.75 18. Salah guna dadah-Garis panduan untuk guru dan guru besar. Menganjur dan menjual loteri di sekolah-sekolah. Acara suaikenal di sekolah-sekolah.09. Larangan permainan bahan-bahan letupan. Pakaian seragam murid-murid sekolah. Murid-murid menghisap rokok.79 01.Video Game.82 25.83 09.83 23.10.83 11.78 26.04.Game Watch” Garis panduan kempen anti merokok di sekolah-sekolah.76 07.72 05. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid.75 TAJUK Tambahan kepada surat pekeliling Profesional Peraturan-peraturan (Tatatertib sekolah) Pelajaran 1959.76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11/76 7/77 9/77 4/78 2/79 4/82 1/83 3/83 6/83 7/83 8/83 09. .10. 07.10.03.11.08. Pengelolaan Walkaton di sekolah-sekolah.77 02.02.83 07.09. Garis panduan mengenai pungutan derma melibatkan murid-murid sekolah. Laporan murid-murid dalam keadaan risiko penyalah gunaan dadah yang memerlukan pertolongan.83 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolahsekolah.

09.95 24.03.97 22.91 16.91 12.84 10.08.94 05. Pakaian seragam sekolah.97 06.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SURAT / TARIKH 4/84 4/84 8/85 7/86 8/88 22/91 3/91 4/91 6/94 6/95 7/95 2/96 3/92 3/93 6/93 4/96 3/97 4/97 5/97 16/98 18/98 14.09.85 01. Hukuman ke atas murid menghisap rokok. Mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah/institusi pendidikan.02. Menangani masalah ponteng di sekolah.05.05. Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah.06.11.91 16. Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan. Penampilan diri pelajar.02. Perlaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Menangani kegiatan gengster di sekolah.93 03. Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah.86 01.06. Perhimpunan sekolah (tambahan kepada surat pekeliling ikhtisas bil.97 22. Tata kelakuan pelajar ketika di masjid.93 03.09.95 11.4/84) Pakaian seragam murid-murid sekolah.05.96 02. Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah.05. Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan / atau pungutan wang. Keselamatan diri pelajar di sekolah.98 TAJUK Perhimpunan sekolah.10.03. Penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan. .08. Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah. Sekolah sebagai kawasan merokok.96 14.09.09.05.kekemasan dan kerapian berpakaian.06.92 15.88 05.98 02. Usaha menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan senaman ringkas dalam bilik darjah.84 22.