6.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 6.1.1 OBJEKTIF 6.1.1.1 Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 6.1.1.

2 Menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat pekeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri. 6.1.1.3 Melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah. 6.1.1.4 Menuju ke arah “kecacatan sifar” (Zero Defect) dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negatif pelajar. 6.1.2 SENARAI JAWATANKUASA DISIPLIN 6.1.2.1 CARTA ORGANISASI
Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi: PK HEM

Setiausaha: Ketua Guru Disiplin

Pen.Setiausaha: Guru Disiplin

______________________________________________________________________

Penyelaras Tingkatan

Unit Bimbingan & Kaunseling

AJK Disiplin

Guru Penyelaras Badan Pengawas

6.1.2.2 AHLI JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH:

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Pengetua : Penolong Kanan HEM : Ketua Guru Disiplin : Guru Disiplin : Guru Penyelaras Tingkatan : Guru Unit Bimbingan & Kaunseling : Guru Disiplin

6.1.3

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

6.1.3.1 Tugas Utama: 6.1.3.1.1 Pengurusan Peraturan Sekolah 6.1.3.1.2 Menangani Masalah Disiplin Sekolah 6.1.3.1.3 Pengurusan Pengawas Sekolah 6.1.3.2 Senarai tugas secara terperinci 6.1.3.2.1 Pengurusan Peraturan sekolah i. ii. iii. iv. v. vi. 6.1.3.2.2 i. ii. iii. iv. v. vi. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri. Merangka dan melaksana aktiviti penghayatan peraturan sekolah secara berkesan. Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi . Membina komunikasi berkesan antara murid, guru dan pentadbir sekolah supaya melicinkan pengurusan peraturan sekolah. Sentiasa membuat pelaporan maklumat serta data disiplin dan peraturan sekolah kepada pihak pengetua, PPD dan JPN. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. Menangani Masalah Disiplin Sekolah

Sentiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bersedia menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan mencatat semua kes disiplin dalam borang disiplin/buku laporan disiplin. Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK HEM seminggu sekali. Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pekeliling Kementerian dan JPN. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam menangani disiplin.

6.1.3.2.3 i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Pengurusan Pengawas Sekolah Menyenarai dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM. Mengadakan majlis penyampaian watikah perlantikan pengawas sekolah. Menyedia dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasa peraturan sekolah. Mengadakan kursus kepemimpinan dan kesedaran untuk pengawas. Menubuh dan mengaktifkan Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah. Menyampaikan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

6.5.1 6.5.1.1

Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berterusan Proses Kerja

JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. 2. 3. 4. 5. Kaunselor Guru Tingkatan 6. 7 8. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9.

PROSES KERJA
Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Jika pelajar hadir selepas itu, hantar untuk khidmat kaunseling. Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.

10. Selepas amaran terakhir(14 hari tidak hadir), pelajar masih belum hadir ke sekolah, PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

6.5.1.2

Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Ada
Kehadiran?

Khidmat Kaunseling

Kehadiran?

Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Khidmat Kaunseling

Ada

Kehadiran?

Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) Khidmat Kaunseling Ada
Kehadiran?

Tidak JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (14 hari tidak hadir) 6.5.1.3 Bil. Senarai Semak

Tindakan

Tandakan (√)

Catatan

1.4 Borang Digunakan i. Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6. 4.5. 6. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. 5. Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (selepas 14 hari pelajar tidak hadir) 6.1 Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berkala Proses Kerja . Borang Ponteng ii.5. 7.2. 8.2 6.5. Borang Rumusan Salah Laku iii. 3. 2. Surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir selepas surat amaran kedua.1.

Jika pelajar hadir selepas itu. Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua. PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. 3.2 Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama . 10. 7 8. PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. 6.5.JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. pelajar masih belum hadir ke sekolah.2. Selepas amaran terakhir. Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. 2. 5. hantar untuk khidmat kaunseling. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9. 4. Kaunselor Guru Tingkatan 6.

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. Senarai Semak mengambil Tindakan Tandakan (√) Catatan .3 Bil. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak JK Disiplin Sekolah untuk tindakan yang sewajarnya 6.2. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Ada Kehadiran? Khidmat Kaunseling Kehadiran? Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir.5.

4 Borang Digunakan i.1 Urusan Pembuangan Pelajar Dari Sekolah Proses Kerja .3 6. 6. 4. Surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya 6. ii.5. 2. 8.5. 7. iii.5.1. Borang Ponteng Borang Rumusan Salah Laku Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6.3. 3. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. 5.2.

Pengetua/PK(HEM) 7 JK Disiplin Sekolah Pengetua 8. Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. 4. Menentukan sama ada terdapat kesahihan aduan. JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. JAWATAN 12. JKDS memutuskan sama terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis. PPG JKDP Bahagian 10.  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama.JAWATAN Pengetua 1. jika ada. 3. PROSES KERJA JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. PPG menerima dokumen cadangan pembuangan pelajar oleh JKDS. PROSES KERJA Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap. 9. JK Disiplin Sekolah 5. . 6. Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen. 11. 2.

PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar.  Jika ditolak – kes selesai.13.2 Carta Aliran Menerima maklumat atau aduan bertulis .3. 17. Urus Setia semak dokumen dan mencadangakan mesyuarat. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. PPS JKDP Negeri 15. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan.5. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. 14. PPS JKDP Negeri 20. 16. Pengetua 19 JKD Peringkat Gabungan memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh. 23 6. Menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Menerima rayuan. 18. 21. jika ada. Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. PPG 22.

jika ada.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Ada Mesyuarat JK Disiplin kali pertama. Kes Tutup Tidak Kes Tutup Tidak Tiada Pembelaan Tutup Kes Ada Pembelaan munasaabah? Ya – Tutup kes/ambil tindakan lain Tidak – Teruskan kes . JKDS memutuskan sama ada terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan.Kes Tutup Tidak Ada Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan.

JKDPG memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. Tutup Kes Tidak Bersabit?  Ya – teruskan  Tidak – Pengetua dinasihatkan untuk mengambil tindakan alternatif. PPB menerima dokumen pembuangan pelajar oleh JKDS. Urus Setia JPN semak dokumen: Teratur – teruskan Tidak – U/S dapatkan dokumen yang perlu Ya Kes Tutup Tidak Tidak Ada Ada . Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. cadangan Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen Tidak Teratur?  Ya – Teruskan  Tidak – minta dokumen dpd Pengetua Ya JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak.Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis.

 Jika ditolak–kes selesai.Tutup Kes Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Terima Dalam tempoh sebulan Ada rayuan – teruskan Tiada rayuan – kes selesai PPS menerima rayuan dan urus setia menyediakan dokumen untuk mesyuarat Kes Tutup Tidak Kes Selesai Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan .

1 Cadangan pembuangan pelajar kepada PPG 7. .  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama 5. Sekolah menerima penempatan semula pelajar 12.2 Borang Akuan Terima dan cadangan Tandakan (√) Catatan 4.5. 7. 6. Senarai Semak Tindakan Ada maklumat atau aduan bertulis Siasatan untuk mendapat maklumat sebenar/lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan. jika ada 7. 9. 10. 3. jika rayuan diterima. 8.2 Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga Peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) 11.1 10. 5. JPDS .3. 1. JKDPN bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.3 Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.mesyuarat kedua untuk mempertimbangkan pembelaan.6. . 7.3 Bil.1 Sedia surat pertuduhan pembuangan sekolah 5.2 Dokumen yang lengkap. 2. 10. PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. JKDPN bermesyuarat jika ada rayuan. Mesyuarat JKDPG sama ada memperaku cadangan atau tidak dan hantar perakuan kepada PPS.

Memberitahu dan memanggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. .4.5. 6. Hantar Borang PTDI ke Jabatan Pelajaran Sarawak. 4. Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing.6. Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. Menerima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/ mengaku menggunakan dadah. 7/75 dan 9/75 Disiplin Sekolah) 10. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. 2. 11. 9. Lengkapkan Borang PTDI. Pemantauan berterusan dan ujian air kencing semula ( 3 bulan sekali). Pengetua Pengetua/PK(HEM) 7 8. Ambil tindakan disiplin.1 Urusan Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Dadah Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Pegawai Antidadah 1. 3. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) PK(HEM) 13. jika perlu (Pekeliling ikhtisas Bil.4 6. Kaunselor PK(HEM)/Kaunselor PROSES KERJA Menerima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). 5. 12.5.

5. .2 Carta Aliran Terima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi.6.4.

Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) Pemantauan berterusan dan ujian air kencing (3 bulan sekali) 6. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). Adakan sesi kaunseling individu/kelompok.Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Ada Memberitahu dan memanggil bapa/penjaga untuk berbincang.3 Senarai Semak Bil. Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan.4. Ambil tindakan disiplin. ibu Tutup Kes Tidak Tutup Kes Tidak Tindakan Tandakan (√) Catatan .5. Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah. Ada Lengkapkan Borang PTDI dan hantar borang ke Jabatan Pelajaran Sarawak.

4 Borang Digunakan i. 7.5.5. Ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. 10. Borang UAK 1 Borang PTDI 6. 6. Panggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang.5.5. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/menghidu gam-Borang UAK 1 Lengkapkan dan hantar Borang PTDI ke JPNS Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah. ii.1 Urusan Tindakan Salah Laku Pelajar Proses Kerja . 3.5 6.2 Ujian air kencing (3 bulan sekali) 6. 12. 11.1. 4. Terima arahan untuk mengenal pasti mengumpul pelajar yang berisko tinggi dan Kumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Ambil tindakan disiplin. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) 12. 2. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. 5.1 Pemantauan berterusan 12.4. 8. 9.

9. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. 3.1 Beri markah demerit.2 Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang. 6. Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. Jika dicadangkan buang sekolah.2 Carta Aliran Menerima aduan salah laku daripada guruguru atau pelajar.5.3 panggil ibu bapa/penjaga 3. ikut prosedur berkenaan. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar 11.2 Rotan (lelaki) 3.4 lapor kepada polis (kes jenayah) 4. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku : 3.5. 6. PROSES KERJA Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar Buat siasatan dan mencatat butiran salah laku ke dalam fail disiplin kelas. . Demerit bertambah. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. 4.JAWATAN PK(HEM)/Guru Disiplin 1. 2. Dapatkan khidmat kaunseling. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa.1 Nasihat 3. 7 PK(HEM)/kaunselor 8. Pengetua/PK(HEM) 10. jika ada kes. 5. 4. dan demerit terkumpul bertambah.

Demerit bertambah. 6.5.5. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. Jika dicadangkan buang sekolah.. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. Dapatkan khidmat kaunseling. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Buat siasatan Tutup Kes Tidak Ada Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku :  Nasihat  Rotan (lelaki)  panggil ibu bapa/penjaga  lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa.3 Bil. ikut prosedur berkenaan. dan demerit terkumpul bertambah. Senarai Semak Tindakan Tandakan (√) Catatan .

1 Urusan Kebenaran Keluar Dari Kawasan Sekolah/Balik Proses Kerja .5.6. ii.2 Perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa Borang Digunakan i. 5. 8. 2. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku 3. 6. 8. 2. Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar.5.5 Nasihat 3. 7.6 Rotan (lelaki) 3.8 lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit.5.6 6.2 Dapatkan khidmat kaunseling.4 6.5.1 Buat siasatan 2.7 panggil ibu bapa/penjaga 3.2 Catat kes salah laku dalam fail disiplin kelas 3. 7. Borang Salah Laku Pelajar Borang Perjanjian Berkelakuan Baik 6. 9.1 Surat amaran kedua dan rotan jika perlu.1 Surat amaran terakhir 8. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik 7.1. 4.

2 Carta Aliran . PROSES KERJA Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an. 6. Pelajar keluar/balik.6. 2.JAWATAN Guru Kelas 1. Pengetua/Penolong Kanan 3. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod. Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan. 4. Pengetua/Penolong Kanan/Guru Tingkatan 7 6. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah.5. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. 5.

Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah.Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an.3 Senarai Semak . Pelajar keluar/balik. Balik ke kelas Tidak .6. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod Tamat 6. Lulus .5.Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik.

7 6.2 Ada pengesahan ibu bapa/penjaga/sesiapa yang berkenaan 6.5. Isi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik.Bil. 1.5. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. ii.1 Menyerahkan borang/surat Tingkatan untuk rekod kepada Guru Tandakan (√) Catatan 4. 7. 5. Borang Kebenaran Keluar Surat Kebenaran Balik 6.4 Borang Digunakan i.5. 2. Tindakan Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab Pelajar ada “Pas Keluar” . Pelajar keluar/balik Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod 7.1 Urusan Melayani Pengaduan Pelajar Proses Kerja .6. 6. 7. 3.7.

2 Carta Aliran .1 Masalah gangguan 2. Pengetua/PK(P)/KPT 5.5. 6. 4.3 Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.3 Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya: 4. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan.7.JAWATAN Pengetua/PK(P)/PK(HEM) / PK(KK)/Guru Kanan/Guru 1.2 Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan 2. PROSES KERJA Menerima aduan pelajar sama ada secara langsung atau melalui guru atau staf sokongan. 6. 3. Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar: 2.2 Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca 4. 2.1 Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar) 4.

Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan. Tamat 6.5.7.3 Senarai Semak .Menerima aduan pelajar Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar:  Masalah gangguan  Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan  Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya:  Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar)  Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca  Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.

4.8 Pengurusan Lembaga Pengawas .4 Penyelesaian keselamatan 4.5 Ikut Prosedur Tindakan Salah Laku Pelajar Tandakan (√) Catatan 5. ii. 2.4 Borang Digunakan i.7. Buku Laporan Aduan Pelajar Borang Laporan Kerosakan 6.2 Baiki kerosakan 4.1 Siasatan 4.Bil.3 Pelajar mengganti kerosakan 4. Buat catatan tindakan ke dalam Buku Laporan Aduan 6. 3. 1. Tindakan Aduan diterima daripada pelajar Kenal pasti jenis masalah/aduan Catatkan aduan ke dalam Buku Laporan Aduan Tindakan 4.5.5.

5. 2. 3.8. memantau Lembaga Pengawas dalam Memberi penilaian dan pensijilan 6. PROSES KERJA Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Mendapatkan pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran. 4.6. Guru Penasihat 8.2 Carta Aliran . Pengetua PH(HEM)/GP 5.5. 9. 6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Guru Penasihat 1.8. 7. Memastikan Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Memberi pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan menjalankan tugas. Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Meluluskan pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti.

3 Senarai Semak .8.5. Adakah calon sesuai? Tidak Ya Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Tidak Adakah calon lulus tapisan kedua? Lulus Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti.Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon . Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan Lama kepada Lembaga Pengawas Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas. Memberi penilaian dan pensijilan 6.

3. 2.6 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR . ii.Bil. Memberi penilaian dan pensijilan Tandakan (√) Catatan 6.5. 7. 6. 9. 5. 1.8.4 Borang Digunakan i. 4. 8. Borang Pemantauan Tugas Pengawas Borang Penilaian Pengawas 6. Tindakan Lantikan Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas.

1.1 Tindakan Ketika Berlaku Kebakaran 6. Guru Tingkatan Pengetua 4.6. PROSES KERJA Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat.6.2 Carta Aliran . 3.6.6. 6. 6. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan. 2. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru 1.1. 5. Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan.

Semua ada di tempat berkumpul? Ya Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Tamat 6.1.Bunyikan loceng berlaku/dikesan jika kebakaran Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat.3 Senarai Semak .6. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Tidak . Lapor kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin.

1. Senarai Nama Pelajar Mengikut Tingkatan 6. 6. 3. 4. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan Laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak dengan segera.4 Borang Digunakan i. 6.6. 1. Tandakan (√) Catatan 5. 2.Bil. Tindakan Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat.6.2 Urusan Rawatan dan Kesihatan Pelajar .

2. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat. 8. PROSES KERJA Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan. Membuat pemeriksaan mudah. jika pelajar mengalami penyakit yang serius.6. 6. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan.2 Carta Aliran . 4.6. Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan.1 Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. 3.2. 6. 6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan.3 Bawa ke klinik/hospital.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(P) Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas 1. Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua. sakit perut. 9.2. 6. Menghubungi ibu bapa/penjaga. 6.6. PK(HEM) 7. 5.

Perlu rawatan/rehat? Ya 6.3 Bawa ke klinik/hospital. Balik ke kelas Tidak . jika pelajar mengalami penyakit yang serius. Pelajar yang kurang sihat dirujuk kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan laporan kepada Pengetua.3 Senarai Semak .2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.6. 6. 6.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. Tamat 6. sakit perut.Menubuh Kesihatan Jawatankuasa Rawatan dan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan.2. Menghubungi ibu bapa/penjaga.

6. 5.6. 8. Menghubungi ibu bapa/penjaga. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.2. 3.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala.3 Penyeliaan Kebersihan Bilik Rawatan dan Alatan/Ubat-ubatan . iii.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan.3 Bawa ke klinik/hospital. 6. 1.Bil. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. 7. iv. 2. 5. 5. Tindakan Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan. Tandakan (√) Catatan 6. jika perlu Surat Akuan Rawatan Hospital Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar 6. ii. sakit perut.4 Borang Digunakan i. 5. 4. jika perlu Pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan Llaporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajarkepada Pengetua. Borang Rawatan Borang Kebenaran Balik.

Mengemas kini stok ubat-ubatan dan memastikan peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan.6. 3. JK Rawatan dan Kesihatan/ KPT Pengetua Pengetua/PK(HEM) 4.3. PROSES KERJA Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih.3.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 1. 5.6. 2. 6. kemas dan teratur. bersih. bersih.3. teratur Tidak Selesai Pastikan ubat-ubatan dan alatan rawatan mencukupi dan masih boleh digunakan Tamat 6. Menjalankan tugas serta mendapat bantuan pekerja swasta/PAR untuk membersih bilik rawatan.3 Senarai Semak .6. Selesai – kemas.2 Carta Aliran Membuat penyeliaan ke atas pekerja dan pastikan bilik sentiasa kemas.6. Memohon pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Melulus pembelian Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan 6. teratur Tindakan PAR/PRA/ Pekerja Swasta Buat Pesanan/ Beli Tidak Selesai .

Bil. Pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan Tandakan (√) Catatan 6. Borang Pesanan Pembelian Ubat/Peralatan Buku Stok Ubat-ubatan Rakod Pembersihan 6. 5.6. Peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan.4 Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan Kawasan dan Bilik Darjah . 6.4 Borang Digunakan iv. Stok ubat-ubatan mencukupi serta masih boleh digunakan. kemas dan teratur. vi. 1. 4. Tindakan Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih.6. 2. Jadual tugas membersih bilik rawatan. v. 3.3.

6. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1. 4. dan 2.4. 6. Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. JK Kebersihan dan Keceriaan 3. Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. 7.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) 1.2 Kebersihan. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi. Menyediakan penyepit dan plastic sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1. 10 Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu. 9. 8.2 Carta Aliran . 6.6.4. JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.6.

4.6.Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. plastis sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pegawas Tamat 6.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Menyediakan penyepit. Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.3 Senarai Semak .

9. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Jadual Bertugas Harian – Tingkatan dan Pengawas Alatan Kerja Pembersihan Taklimat Pertandingan 3K Pengawasan oleh Guru Tingkatan Pemeriksaan dan Penilaian Bilik Darjah Peraturan Pertandingan 3K Penyediaan “Bintang” Pengumuman Keputusan Hadiah Tandakan (√) Catatan 6. Borang Pemeriksaan/Penilaian Pertandingan 3K Senarai Nama Pelajar bagi kelas yang bertugas Borang Laporan Bertugas Harian 6. 4.4 Borang Digunakan i. 2. 1.6. 5. 6.Bil. 7.6. Tindakan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan.5 Urusan Menerima Pelawat . 3. ii. iii. 11. 10. 8.4.

4. 7. PROSES KERJA Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1. 6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir 1.6. 2.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1. 6. Pengetua 3.6. Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan.5. Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.5.2 Carta Aliran .6.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat. Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir 5. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.

Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1. Berurusan dengan Pengetua? Lulus . dan Tamat 6.4 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar Tidak Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat . Pelawat berurusan berkenaan.3 Senarai Semak .5.Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. dengan orang yang Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Pelawat mencatat waktu keluar menandatangani buku pelawat.6.3 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1.

Tindakan 1.5. 6. 3.2 Catatan Masuk dan tandatangan pelawat 1. ii.3 Tandakan (√) Catatan Pelawat serahkan Kad Pengenalan 2. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. 4.Bil. Buku Rekod Pelawat Pas Kebenaran Masuk Format Laporan Berita Pendidikan Yang Sensasi Di Media Massa .6. 6. Guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.1 Buku Rekod Pelawat 1.4 Borang Digunakan i. 5. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. 1. “Pas Kebenaran Masuk” diberi kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/ pelajar.

v) vi) Punca dan latar belakang kejadian: Tindakan yang telah diambil (jika ada): Catatan: Laporan awal hendaklah sampai kepada Y. Tan Sri. guru. 2. Tajuk Berita Nama Media Massa: Tarikh Terbitan/Siaran Jika media cetak sertakan salinan keratan yang berkaitan : : : : 5. Bhg. pelajar. bhg. Ketua Pengarah Pelajaran Malysia dan salinanya kepada Pengarah Bahagian Sekolah selewat-lewatnya dua hari setelah tarikh berkaitan. kakitangan atau individuindividu lain.1. 3. 4. waktu dan tempat kejadian: Pihak-pihak yang terlibat dan bilangan murid. Laporan Siasatan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri: Sila gunakan format laporan siasatan seperti di bawah: Format Laporan Siasatan: i) ii) iii) iv) Perkara/isu yang berlaku: Pra-sekolah/ Rendah/ Menengah Atas/ Tingkatan 6: Tarikh. Laporan lengkap jika perlu hendaklah sampai kepada y. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan salinannya kepada Pengarah Bahagian Sekolah dengan serta-merta melalui faks atau telefon. Tan Sri. .

Pengakuan bertulis pelajar 2. 5. 7/1975 1. 3. 8. Hukuman rotan 7. 3. Pengakuan bertulis pelajar. Gantung persekolahan bagi kes berulang. Memulangkan balik barang yng diambil. Ibu bapa/Penjaga dihubungi.Ikhtisas Bil . 3. 5. Digantung persekolahan bagi kes berat/kesalahan berulang. Minta maaf kepada pemilik barang.Ikhtisas Bil. 2.Salah Guna Dadah Pek. Memeras Ugut Pek. 7. Rujuk Guru Kaunseling 1. Nasihat oleh guru agama/kaunseling 2. Pengakuan bertulis pelajar 2. GURU DISIPLIN DAN GURU SEKOLAH Tema Kesalahan Pekeliling Tindakan/Hukuman Rujukan 1. Dibuang sekolah bagi kes yang amat berat. 1. 4.9/1975 5.PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK PENGETUA. 8. Lapor kepada polis jika melibatkan senjata atau orang luar.Ikhtisas Bil 7/1975 3. 7. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Rujuk kepada guru kaunseling 6. Rujukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 4. 2.Rawatan Perubatan.9 / 1975 . Lapor kepada polis 1. Mencuri Pek. GURU BESAR. 6. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Hubungi/Pegawai kebajikan Masyarakat 5. Tingkah Laku Jenayah 1. Lapor kepada Doktor melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat.Ikhtisas Bil. Pemulihan dan tindakan susulan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 1. Lapor kepada Pengarah Pelajaran 4. Memulangkan balik barang yang dicuri/Ganti rugi ikuti nilai barang. Berjudi Pek. 3. 4. Hukuman rotan mengikut berat/ringan kes. Pengakuan bertulis pelajar 2. Amaran.Ikhtisas Bil9/1975( Murid boleh digantung sekolah atau dibuang sekolah) 4. 6. Pengakuan bertulis pelajar. Mengedar Dadah Pek. Ibu/bapa/penjaga dihubungi dan buat perjanjian bertulis.

Menceroboh Bilik/bangunan sekolah Pek. Laporan polis 1. Amaran keras 5. Digantung sekolah 5. Pengakuan bertulis pelajar 2. Dipaksa meminta maaf/berdamai 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. 1. Gantung Persekolahan 6. Hukuman rotan 3. 3. Amaran keras 3.9/1975 10. Bermain Mercun/ Bom buatan sendiri 11. Digantung persekolahan 1. Menyerah senjata/senjata dirampas 2. Waris dihubungi 3.9/1975 9. Amaran 4.9/1975 1. Dibuang sekolah.Ikhtisas Bil 9/1975 8. Lapor kepada polis . Digantung sekolah 1. Surat tunjuk sebab 4. Hukuman rotan 5.9/1975 12. 5. Menjadi Ahli Kumpulan Haram/Kongsi Gelap Pek. Amaran Keras 2. Hukuman rotan/rujuk guru kaunseling. Digantung persekolahan 4. Digantung sekolah 5.Ikhtisas Bil. Merotan pelajar 3. Nasihat 2. Hukuman rotan bagi kesalahan kedua 4. Digantung sekolah bagi kesalahan berikut. Memulangkan barangan/bayar ganti rugi 4. Bergaduh besar Bil. Pengakuan bertulis pelajar 2.Ikhtisas Bil.3.Kes Memukul Pelajar Pek. Bergaduh Kecil Pek. Dibuang sekolah 7.9/1975. 6. Mercun/bom dirampas 2. Waris dihubungi/ Perjanjian bertulis 3.Ikhtisas. Bil. Membawa Senjata Merbahaya Dengan Niat Jahat Pek. Buang Sekolah 7. Buang sekolah (kes berulang) Lapor pada polis 1. 4. Pengakuan bertulis pelajar 3. Hukuman rotan 4.Iktisas Bil. Dipaksa memohon maaf dan berdamai. Hukuman rotan 4.

Lapor kepada polis 1. 5. TINGKAH LAKU LUCAH 1. Makluman kepada ibubapa. 6. 1. Dirujuk kepada Pegawai Perubatan. Rujuk kepada guru agama/kaunseling. Rujuk kepada guru agama/guru kaunseling. Rogol 2. Mencabul Kehormatan Pek. Amaran 2. 3.13. Melapor kepada polis 1. Hukuman rotan 4. Surat perjanjian 6. 5. Merotan tujuan untuk mendisiplinkan. Pengakuan bertulis pelajar 2. Membawa pita video lucah dan kaset lucah 3. Maklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 5. Ibu bapa dihubungi dan membuat perjanjian bertulis 3. hukuman gantung sekolah bagi kes berat atau kesalahan berulang 6.2/1981 2. 2. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. Hubungi Jabatan Pelajaran Negeri 5. Buang Anak 15. Mengintai 1. Hukuman buang sekolah 1.rakaman/ bertulis 4. Bil. 5. Makluman kepada ibubapa tentang tingkah laku anak. Rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling/guru agama. Membaca menunjukkan & Menyebarkan bahanbahan & gambargambar lucah Pek. Simpan berlakri 3. .Iktisas Bil. Surat kepada waris. 4. Pengakuan bertulis pelajar 2. rujuk kepada guru kaunseling 5. Hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat. 4. Merotan.2/1981 14.iktisas. Dirampas dan disimpan dengan berlakri sebagai bukti. Memberi amaran keras. Merampas 2. . 4. Memberi amaran/teguran 3. Gantung sekolah. Pengakuan diri. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. 4. 1. Pengakuan bertulis pelajar 2.

Disoal-siasat. Mencemarkan Bangunan Dan Kawasan sekolah Pek. 1.Rujuk Pengarah Pelajaran. Surat perjanjian. Pelacuran. 3. Gantung sekolah. Amaran keras. 3. 5. Meraba dan Memeluk Pelajar Perempuan 1. 4. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 3. Amaran 2. 4. Nasihat dan amaran. 6. 3. 3. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1.Rotan.4. Ganti rugi. Maklumkan kepada ibubapa(telefon/surat) 3. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 4. Rujuk kepada guru bimbingan & kaunseling/ agama 3. 1.Iktisas Bil. Kenal pasti pelajar 2. Tindakan Vandalism 2. Bohjan. Gantung sekolah atau buang sekolah.9/1973 . Disoal-siasat 2. Melukis Kata-kata Lucah 9. Pengakuan bertulis. 4. 5. Bercumbuan dalam kawasan sekolah 5.Bohsia. Menconteng. Rotan 1. Amaran dan nasihat. 6. Rujuk kepada Pengarah Pelajaran 1. Gantung/buang sekolah 2. Berkhalwat & Denda di Mahkamah 6. Pengakuan bertulis. Hamil 7.9/1973 Pek. Dirotan. Surat jamin diri. Dirotan 5. Hubungi ibubapa 2. ANTI SOSIAL 1. Menganggu Pelajar Perempuan 3. Dicadang bertukar sekolah. Lapor kepada waris. 4.Iktisas Bil. Hubungi waris/ibubapa 2. Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 8. Gantung/buang sekolah 2. 5.

Ponteng kelas. 2.Hubungi ibubapa /penjaga (surat tunjuk salahlaku.Gantung sekolah. 2. 3. Gantung sekolah 1.3.Hukuman rotan. 5.Buang sekolah. 4. Amaran. 2.Kelas tahanan (kalau sesuai).Jumlah besar markah diambil kira. Ponteng Sekolah KP(BS)8548/12(17) Borang DM 9.Tidak hadir 60 hari berturut-turut.Tidak hadir ke sekolah 5 hari dalam sebulan tanpa sebab.Hukuman rotan bergantung kepada kekerapan kes.Rujuk kpada ibubapa. 1. 1.) 2. 3. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama.Tidak hadir ke sekolah 31 hari berturut-turut.Meniru tandatangan / penjaga.Amaran keras/(nama direkod ke dalam buku disiplin). 1. 6. Jika hadir dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling.Hukuman rotan. Pengakuan bertulis 3. Rangging/ Mengadakan Pelancoan 3. 1. 3. Surat kepada ibubapa 4.Peperiksaan mata pelajaran berkenaan dibatalkan(tiada markah). Amaran keras. 3. 2.Meniru dalam peperiksaan. Dendaan Bertulis. Merotan. 4. 5.Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab 3 hari berturut-turut. c. . Sikap Lalai dan Cuai terhadap Pelajaran 4. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR 1. d. Amaran keras. 2. 1. 2 . b.Nasihat dan surat peringatan kepada ibubapa/penjaga.Pemberitahuan kepada ibubapa /penjaga. 4. Rotan jika perlu. Perjanjian dengan ibubapa 5.Suat pemberitahuan kepada ibubapa/penjaga.77 a. Kenalpasti masalah. 3. 3. 2. 3.2. Surat kepada ibubapa/penjaga serta amalan gantung/buang sekolah tiga kali amaran . Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1.

Amaran.Iktisas Bil.Kesalahan berikut dirotan.Tindakan serta merta memotong kuku. 6. 4. 2. 2. 3. 3.4/1976. 4. 2.Memohon maaf.Bercakap bohong. 1.Digantung sekolah.Hukuman rotan. 2. 1. Pek. 2. 1.Tidak berpakaian kemas.Memohon maaf. 6.Amaran. 1.Tidak hormat pengawas/guru.Kesalahan seterusnya rotan dan amaran. Pek. 1. 2. 2. 1. 2. 4.Tiada lencana. 3.Kaunseling. 1.9/1975 3.Amaran keras/rotan.Pakaian Tidak Kemas selepas sekolah. 3.Rujuk kepada guru kaunseling / agama.Ibubapa dimaklumkan. 5.Biadap kepada guru. 3.Amaran. 1. (HABITUAL) Pek.Markah ujian tidak diambil kira.3/1967.Diarah meninggalkan kawasan sekolah. 6.2/1976 1.TINGKAH LAKU TIDAK SOPAN.Berbahasa Tidak sopan/Kasar/Mencarut Guru.Dipaksa gunting.Kali 3 dirotan.Iktisas Bil.Kali 2 ibubapa dipanggil dan tandatangan surat jaminan.Rujuk kepada Kaunseling. 3. 3.Mengubah markah. 1. 3. 4. 1. 2. 4.Kali 1 Kaunseling. 3.Amaran.TINGKAH LAKU TABIAT.5.Menganggu kelas semasa guru mengajar. 2. 1. 3.Rujuk kepada ibubapa/penjaga. 2.Teguran.Gantung sekolah.Memohon maaf. ibubapa / penjaga diminta hadir tandatangani surat jaminan.Rotan.Stail Rambut / Panjang.Kali 1Kaunseling.Teguran.Amaran 2. 2/1972. 4.Tindakan guru disiplin mengenakan danda bayaran untuk lencana.Amaran. 1.Iktisas Bil.Rujuk guru disiplin.Ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.Jika berulang.Warna rambut 5.Berkuku panjang. . 1.

Membuat Bising 14.88 2 6/68 18. 3. 3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL SURAT / TARIKH 1 6/88 10.Diberi amaran. Barang berharga ibu bapa dipanggil. 1.Iktisas 9/1975 1. Hukuman rotan. 1. Denda ikut budi bicara guru disiplin. Tidak layak terima SPBT tahun berikutnya 1.09. Tatatertib di sekolah-sekolah . Rampas dan akhir tahun dikembalikan 2. Tidak Jelas Yuran Peraturan Am Sekolah 1951 Peraturan Am Sekolah 1951 11. 2. Nasihat dan amaran 2. Hukuman rotan LAMPIRAN B PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG/KUASA DAN SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ORDINAN PELAJARAN 1957:PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. 1. Denda membersihkan kawasan 3. Menghilangkan Alat Sekolah Yang Dipinjamkan 15.Denda mengikut budi bicara guru disiplin. 2.7. Sijil Berhenti sekolah ditahan.Jika berulang ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.68 TAJUK Pembuangan murid-murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan curang. Diberi Amaran 2. Buang Sampah Merata-rata Peraturan Am Sekolah 1951 Pek.Gantung sekolah. Amaran 1. 2.Tindakan guru disiplin.Lewat 8. 3. Memakai Barang Kemas/Bawa Bahan Yang Tidak Sesuai 12. Rujuk guru kaunseling 3. Bayar nilai buku 2. 1. 3.Amaran direkod. 1. 1. 2. Menggantikannya. Tidak memulangkan Buku Teks 10.Tidak Bawa Buku 9.09. Diberi amaran. Diberi amaran. Ibubapa dihubuni.Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 Pek. Tidak Menyiapkan Kerja 13. Diberi amaran 2.

76 07.11.83 11.09. Larangan permainan bahan-bahan letupan. Potongan rambut murid-murid. Acara suaikenal di sekolah-sekolah.83 07.68 04.08.Video Game.09.04. Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku biasa yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran.77 03. Pakaian seragam murid-murid sekolah.10. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid.72 05. Murid-murid menghisap rokok.10.03.10. .78 26. Pengelolaan Walkaton di sekolah-sekolah.04.82 25. Salah guna dadah-Garis panduan untuk guru dan guru besar.76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11/76 7/77 9/77 4/78 2/79 4/82 1/83 3/83 6/83 7/83 8/83 09.83 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolahsekolah.75 04. Menganjur dan menjual loteri di sekolah-sekolah.77 02. Laporan murid-murid dalam keadaan risiko penyalah gunaan dadah yang memerlukan pertolongan.11.79 01.83 09. Garis panduan mengenai pungutan derma melibatkan murid-murid sekolah.02.83 23.Game Watch” Garis panduan kempen anti merokok di sekolah-sekolah.03. 07.75 TAJUK Tambahan kepada surat pekeliling Profesional Peraturan-peraturan (Tatatertib sekolah) Pelajaran 1959.02.75 18.05.10.BIL 3 4 5 6 7 8 SURAT / TARIKH 6/88& 9/68 1/72 6A/75 7/75 9/75 7/76 12. Permaianan “PinTable.01.

Usaha menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan senaman ringkas dalam bilik darjah.09.93 03.02. Perhimpunan sekolah (tambahan kepada surat pekeliling ikhtisas bil. Menangani masalah ponteng di sekolah.05.95 24.85 01. Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan.06.94 05.02. Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah.98 02.08. Perlaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah.05.97 22.09.09. Penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan.09.05. Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan / atau pungutan wang.84 10.4/84) Pakaian seragam murid-murid sekolah. Menangani kegiatan gengster di sekolah. Sekolah sebagai kawasan merokok. Keselamatan diri pelajar di sekolah.86 01.84 22.08.96 14.kekemasan dan kerapian berpakaian.98 TAJUK Perhimpunan sekolah.91 16.88 05. Hukuman ke atas murid menghisap rokok.97 22.10. Mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah/institusi pendidikan.03.95 11. Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah. Pakaian seragam sekolah.06.11.92 15. Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah.91 16.91 12.09.03.93 03.05. . Tata kelakuan pelajar ketika di masjid.06. Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah. Penampilan diri pelajar.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SURAT / TARIKH 4/84 4/84 8/85 7/86 8/88 22/91 3/91 4/91 6/94 6/95 7/95 2/96 3/92 3/93 6/93 4/96 3/97 4/97 5/97 16/98 18/98 14.97 06.96 02.05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful