6.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 6.1.1 OBJEKTIF 6.1.1.1 Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 6.1.1.

2 Menyelesaikan masalah-masalah disiplin berpandukan surat pekeliling Kementerian Pelajaran dan arahan Jabatan Pelajaran Negeri. 6.1.1.3 Melantik pengawas sekolah atau ketua pelajar untuk membantu pihak sekolah menguatkuasakan peraturan sekolah. 6.1.1.4 Menuju ke arah “kecacatan sifar” (Zero Defect) dalam hal-hal disiplin dan tingkah laku negatif pelajar. 6.1.2 SENARAI JAWATANKUASA DISIPLIN 6.1.2.1 CARTA ORGANISASI
Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi: PK HEM

Setiausaha: Ketua Guru Disiplin

Pen.Setiausaha: Guru Disiplin

______________________________________________________________________

Penyelaras Tingkatan

Unit Bimbingan & Kaunseling

AJK Disiplin

Guru Penyelaras Badan Pengawas

6.1.2.2 AHLI JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH:

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Pengetua : Penolong Kanan HEM : Ketua Guru Disiplin : Guru Disiplin : Guru Penyelaras Tingkatan : Guru Unit Bimbingan & Kaunseling : Guru Disiplin

6.1.3

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

6.1.3.1 Tugas Utama: 6.1.3.1.1 Pengurusan Peraturan Sekolah 6.1.3.1.2 Menangani Masalah Disiplin Sekolah 6.1.3.1.3 Pengurusan Pengawas Sekolah 6.1.3.2 Senarai tugas secara terperinci 6.1.3.2.1 Pengurusan Peraturan sekolah i. ii. iii. iv. v. vi. 6.1.3.2.2 i. ii. iii. iv. v. vi. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran Negeri. Merangka dan melaksana aktiviti penghayatan peraturan sekolah secara berkesan. Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi . Membina komunikasi berkesan antara murid, guru dan pentadbir sekolah supaya melicinkan pengurusan peraturan sekolah. Sentiasa membuat pelaporan maklumat serta data disiplin dan peraturan sekolah kepada pihak pengetua, PPD dan JPN. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. Menangani Masalah Disiplin Sekolah

Sentiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bersedia menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan mencatat semua kes disiplin dalam borang disiplin/buku laporan disiplin. Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan kepada PK HEM seminggu sekali. Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pekeliling Kementerian dan JPN. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam menangani disiplin.

6.1.3.2.3 i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Pengurusan Pengawas Sekolah Menyenarai dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM. Mengadakan majlis penyampaian watikah perlantikan pengawas sekolah. Menyedia dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasa peraturan sekolah. Mengadakan kursus kepemimpinan dan kesedaran untuk pengawas. Menubuh dan mengaktifkan Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah. Menyampaikan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

6.5.1 6.5.1.1

Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berterusan Proses Kerja

JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. 2. 3. 4. 5. Kaunselor Guru Tingkatan 6. 7 8. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9.

PROSES KERJA
Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Jika pelajar hadir selepas itu, hantar untuk khidmat kaunseling. Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua.

10. Selepas amaran terakhir(14 hari tidak hadir), pelajar masih belum hadir ke sekolah, PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

6.5.1.2

Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama

Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan. Pantau kehadiran pelajar berkenaan. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Ada
Kehadiran?

Khidmat Kaunseling

Kehadiran?

Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir.

Khidmat Kaunseling

Ada

Kehadiran?

Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir (selepas surat amaran kedua) Khidmat Kaunseling Ada
Kehadiran?

Tidak JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (14 hari tidak hadir) 6.5.1.3 Bil. Senarai Semak

Tindakan

Tandakan (√)

Catatan

Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 3 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 3 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 7 hari pelajar yang sama tidak hadir. Surat amaran terakhir selepas 7 hari pelajar tersebut tidak hadir selepas surat amaran kedua. 6. Borang Rumusan Salah Laku iii.5. 7.2. 8. Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6.1 Urusan Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berkala Proses Kerja .2 6. 4. 2.5. Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya (selepas 14 hari pelajar tidak hadir) 6.1.5. 5.4 Borang Digunakan i. Borang Ponteng ii.1. 3.

JAWATAN Guru Tingkatan GT/PK(HEM 1. 7 8.5. hantar untuk khidmat kaunseling. Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Pantau kehadiran pelajar berkenaan. 2. Jika pelajar hadir selepas itu. PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan. Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir PK(HEM) memaklumkan ketidakhadiran pelajar berkenaan kepada Pengetua. 3. Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. Kaunselor Guru Tingkatan 6. Pengetua PK(HEM)/JK Disiplin Sekolah 9. pelajar masih belum hadir ke sekolah. PK(HEM) memanggil mesyuarat JK Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. 5. Selepas amaran terakhir. 10. 4. 6.2 Carta Aliran Mengenal pasti pelajar ponteng pada akhir waktu pertama .2.

3 Bil. Senarai Semak mengambil Tindakan Tandakan (√) Catatan . Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak Hantar surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Khidmat Kaunseling Ada Kehadiran? Tidak JK Disiplin Sekolah untuk tindakan yang sewajarnya 6.2. Ada Khidmat Kaunseling Tidak Hantar surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Ada Kehadiran? Khidmat Kaunseling Kehadiran? Tidak Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. Pantau kehadiran pelajar berkenaan.5.Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan.

3.5. 7.1 Urusan Pembuangan Pelajar Dari Sekolah Proses Kerja . 4.4 Borang Digunakan i.1. Surat amaran terakhir selepas 20 hari pelajar tersebut tidak hadir Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya 6. Borang Ponteng Borang Rumusan Salah Laku Borang Laporan Jawatankuasa Disiplin Pelajar 6. Pelajar ponteng pada akhir waktu pertama Mengemukakan senarai nama kepada PK (HEM) Mengenal pasti pelajar yang ponteng selama 10 hari berterusan Khidmat kaunseling Surat amaran pertama (selepas 10 hari tidak hadir) Surat amaran kedua dihantar selepas 10 hari pelajar yang sama tidak hadir. 6. iii. 2. 3. 8.5. ii.5. 5.3 6.2.

PPG menerima dokumen cadangan pembuangan pelajar oleh JKDS. JAWATAN 12. Menentukan sama ada terdapat kesahihan aduan. . 4. 3. JKDS memutuskan sama terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis. jika ada. PROSES KERJA Menerima maklumat atau aduan bertulis Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap. 2. 9. PPG JKDP Bahagian 10. Pengetua/PK(HEM) 7 JK Disiplin Sekolah Pengetua 8. PROSES KERJA JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak. Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen. Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. 6. JK Disiplin Sekolah 5. Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.  Tiada merit – kes tutup/ ambil tindakan lain  Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama.JAWATAN Pengetua 1. 11. JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis.

jika ada. Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.3.  Jika ditolak – kes selesai. Urus Setia semak dokumen dan mencadangakan mesyuarat. Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan. 23 6. PPS JKDP Negeri 15. 17. PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Menerima rayuan. 18.13. PPG 22. (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar.5. PPS JKDP Negeri 20. 14. 21.2 Carta Aliran Menerima maklumat atau aduan bertulis . Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. 16. Pengetua 19 JKD Peringkat Gabungan memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar.

Kes Tutup Tidak Ada Memutuskan sama ada terdapat ‘merit’ dalam aduan  Tiada merit – kes tutup  Ada merit – teruskan kes Mengurus siasatan untuk mendapat maklumat sebenar dan lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan. Kes Tutup Tidak Kes Tutup Tidak Tiada Pembelaan Tutup Kes Ada Pembelaan munasaabah? Ya – Tutup kes/ambil tindakan lain Tidak – Teruskan kes . jika ada.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Ada Mesyuarat JK Disiplin kali pertama. JKDS memutuskan sama ada terdapat kes ‘prima facie’  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada  Ada merit– teruskan kes Pengerusi JKDS menyediakan surat pertuduhan dan cadangan pembuangan sekolah kepada tertuduh dengan salinan kepada ibu bapa/penjaga serta Borang Akuan Terima dan memberi tempoh 14 hari untuk pelajar membela diri secara bertulis JPDS bermesyuarat kali kedua untuk mempertimbangkan pembelaan.

Mengemukakan cadangan pembuangan pelajar kepada PPG dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Tutup Kes Tidak Bersabit?  Ya – teruskan  Tidak – Pengetua dinasihatkan untuk mengambil tindakan alternatif. JKDPG memperakukan/tidak memperakukan cadangan pembuangan tertuduh PPB mengemukakan cadangan pembuangan pelajar daripada JKDPG kepada Pengarah PS dengan menyertakan dokumen yang lengkap. Urus Setia JPN semak dokumen: Teratur – teruskan Tidak – U/S dapatkan dokumen yang perlu Ya Kes Tutup Tidak Tidak Ada Ada . Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai. Ibu bapa/penjaga tertuduh dimaklumkan secara bertulis. PPS menerima cadangan pembuangan pelajar. PPB menerima dokumen pembuangan pelajar oleh JKDS. cadangan Pegawai Meja Disiplin Pelajar meneliti semua dokumen Tidak Teratur?  Ya – Teruskan  Tidak – minta dokumen dpd Pengetua Ya JKD Peringkat Gabungan bermesyuarat untuk meneliti dan membuat keputusan sama ada kes bersabit atau tidak.

Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga dan memberi peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) Terima Dalam tempoh sebulan Ada rayuan – teruskan Tiada rayuan – kes selesai PPS menerima rayuan dan urus setia menyediakan dokumen untuk mesyuarat Kes Tutup Tidak Kes Selesai Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan rayuan. PPG menempatkan pelajar di sekolah yang ditetapkan . (Surat jawapan dihantar terus kepada ibu bapa/penjaga)  Jika diterima – teruskan PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar.Tutup Kes Tidak JKDPN Bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar. Urus Setia JKDPN memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah.  Jika ditolak–kes selesai.

jika ada 7. 7. Senarai Semak Tindakan Ada maklumat atau aduan bertulis Siasatan untuk mendapat maklumat sebenar/lengkap Menentukan sama ada terdapat ‘merit’ aduan. Sekolah menerima penempatan semula pelajar 12. Mesyuarat JKDPG sama ada memperaku cadangan atau tidak dan hantar perakuan kepada PPS.3 Tertuduh digantung persekolahan sehingga kes selesai.2 Dokumen yang lengkap. 5.6. 6. 10.2 Borang Akuan Terima dan cadangan Tandakan (√) Catatan 4. 2.1 10. JKDPN bermesyuarat jika ada rayuan.1 Sedia surat pertuduhan pembuangan sekolah 5. PPS mengarah PPG untuk menerima semula pelajar. . 1.3 Bil. 7. 8. 9. 10.  Tiada merit – kes tutup/ambil tindakan lain Ada merit– teruskan kes Mesyuarat JK Disiplin kali pertama 5. jika rayuan diterima. .mesyuarat kedua untuk mempertimbangkan pembelaan.2 Pengetua menerima keputusan dan memberitahu pesalah dan ibu bapa/ penjaga Peluang untuk merayu kepada PPS secara bertulis (dalam tempoh sebulan) 11. 3.1 Cadangan pembuangan pelajar kepada PPG 7.3.5. JPDS . JKDPN bermesyuarat untuk memutuskan sama ada bersetuju dengan cadangan pembuangan pelajar.

6. Menerima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/ mengaku menggunakan dadah. Lengkapkan Borang PTDI. 12. Hantar Borang PTDI ke Jabatan Pelajaran Sarawak. Memberitahu dan memanggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. Ambil tindakan disiplin. 7/75 dan 9/75 Disiplin Sekolah) 10.5.5. Pemantauan berterusan dan ujian air kencing semula ( 3 bulan sekali). Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. 5.4 6. 11. Kaunselor PK(HEM)/Kaunselor PROSES KERJA Menerima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. 9. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. jika perlu (Pekeliling ikhtisas Bil.4. 3.1 Urusan Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Dadah Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Pegawai Antidadah 1. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). 2. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan. Pengetua Pengetua/PK(HEM) 7 8. 4. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) PK(HEM) 13.6. .

4.2 Carta Aliran Terima arahan daripada Agensi Dadah Kebangsaan/JPNS untuk mengenal pasti dan mengumpul pelajar yang berisko tinggi. .6.5.

Ada Memberitahu dan memanggil bapa/penjaga untuk berbincang. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/ menghidu gam (Borang UAK 1). ibu Tutup Kes Tidak Tutup Kes Tidak Tindakan Tandakan (√) Catatan . Mengadakan ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. Ada Lengkapkan Borang PTDI dan hantar borang ke Jabatan Pelajaran Sarawak.4.5. Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah. Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) Pemantauan berterusan dan ujian air kencing (3 bulan sekali) 6.Mengumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan.3 Senarai Semak Bil. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok. Ambil tindakan disiplin.

2.2 Ujian air kencing (3 bulan sekali) 6.5. 3.1 Urusan Tindakan Salah Laku Pelajar Proses Kerja . 11.4 Borang Digunakan i. Ujian air kencing terhadap pelajar yang berkenaan. 5. 12. 8. 10. 9.5.4. Ambil tindakan disiplin. 4. 6. 7. ii.5 6. Merekodkan butir-butir pelajar yang mengaku menggunakan dadah/menghidu gam-Borang UAK 1 Lengkapkan dan hantar Borang PTDI ke JPNS Terima laporan ujian kencing dan senarai pelajar yang positif/mengaku menggunakan dadah.1 Pemantauan berterusan 12. Panggil ibu bapa/penjaga untuk berbincang. Adakan sesi kaunseling individu/kelompok.1. Terima arahan untuk mengenal pasti mengumpul pelajar yang berisko tinggi dan Kumpul pelajar secara rambang untuk menghadiri taklimat tentang ujian air kencing. Borang UAK 1 Borang PTDI 6. Pemantauan terhadap pelajar berkenaan Tindakan susulan yang sewajarnya(kaunseling lanjut/rujuk kepada agensi lain/kem waja diri) 12.5.5.

2 Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang.4 lapor kepada polis (kes jenayah) 4. 4. 4.5.2 Carta Aliran Menerima aduan salah laku daripada guruguru atau pelajar. 5. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. 2. Jika dicadangkan buang sekolah. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku : 3.JAWATAN PK(HEM)/Guru Disiplin 1. 6. ikut prosedur berkenaan. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Demerit bertambah.2 Rotan (lelaki) 3. Pengetua/PK(HEM) 10. dan demerit terkumpul bertambah.1 Nasihat 3.5. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar 11. jika ada kes.3 panggil ibu bapa/penjaga 3. Dapatkan khidmat kaunseling. PROSES KERJA Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar Buat siasatan dan mencatat butiran salah laku ke dalam fail disiplin kelas. . 9. 6. 3. 7 PK(HEM)/kaunselor 8.1 Beri markah demerit.

Demerit bertambah. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Jika berulang. ikut prosedur berkenaan. dan demerit terkumpul bertambah. Hantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu.5.3 Bil. Buat siasatan Tutup Kes Tidak Ada Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku :  Nasihat  Rotan (lelaki)  panggil ibu bapa/penjaga  lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. 6. Surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa..5. Senarai Semak Tindakan Tandakan (√) Catatan . Dapatkan khidmat kaunseling. Jika dicadangkan buang sekolah. Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik Menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Pantau gerak laku pelajar berkenaan. hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa.

2 Catat kes salah laku dalam fail disiplin kelas 3.5.8 lapor kepada polis (kes jenayah) Beri markah demerit. 2.6.7 panggil ibu bapa/penjaga 3. 5.1.6 Rotan (lelaki) 3.1 Urusan Kebenaran Keluar Dari Kawasan Sekolah/Balik Proses Kerja . 6. 9.5. 7. Menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar. 4. Borang Salah Laku Pelajar Borang Perjanjian Berkelakuan Baik 6.1 Surat amaran kedua dan rotan jika perlu.4 6.6 6. Ambil tindakan mengikut berat ringannya salah laku 3.2 Perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar Bawa kes ke JK Disiplin Sekolah mengikut prosedur biasa Borang Digunakan i.5 Nasihat 3. 8.1 Buat siasatan 2. 8.5. Pantau gerak laku pelajar berkenaan Surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa Pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik 7. 7.2 Dapatkan khidmat kaunseling.1 Surat amaran terakhir 8. ii.5. 2.

6. 6. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut.5. PROSES KERJA Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an. Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan. Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Pengetua/Penolong Kanan/Guru Tingkatan 7 6.JAWATAN Guru Kelas 1. Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. 2. Pelajar keluar/balik. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod.2 Carta Aliran . Pengetua/Penolong Kanan 3. 4. 5.

Guru kelas menyerahkan “Pas Keluar” kepada pelajar berkenaan Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. Balik ke kelas Tidak . Pelajar keluar/balik.5.6. Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod Tamat 6. Pelajar mengembalikan Borang Kebenaran Keluar atau Surat Kebenaran Balik kepada Pengetua/Penolong Kanan dengan pengesahan ibu bapa/penjaga atau orang yang berurusan dengan pelajar pada masa tersebut.Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab atau alas an.Pelajar diarah untuk mengisi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik.3 Senarai Semak . Lulus .

6.1 Menyerahkan borang/surat Tingkatan untuk rekod kepada Guru Tandakan (√) Catatan 4.7 6.5. 6.4 Borang Digunakan i. 5. Pelajar keluar/balik Menyerahkan borang/surat yang telah disahkan oleh sesiapa yang berkenaan kepada Guru Tingkatan untuk rekod 7. Borang Kebenaran Keluar Surat Kebenaran Balik 6. ii. Isi Borang Kebenaran Keluar dari kawasan sekolah atau Surat Kebenaran Balik. 2.5. 7.1 Urusan Melayani Pengaduan Pelajar Proses Kerja .5. 1.2 Ada pengesahan ibu bapa/penjaga/sesiapa yang berkenaan 6.7.Bil. Tindakan Pelajar meminta kebenaran keluar kelas daripada guru mata pelajaran dengan memberi sebab Pelajar ada “Pas Keluar” . Pelajar berjumpa Pengetua/PK(P)/PK(HEM/ PK(KK) untuk meminta kebenar keluar dari kawasan sekolah. 3. 7.

PROSES KERJA Menerima aduan pelajar sama ada secara langsung atau melalui guru atau staf sokongan.5.1 Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar) 4. 6. 2.2 Carta Aliran .3 Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar. Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar: 2. 3. 4. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan.2 Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca 4.7. 6.2 Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan 2.3 Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya: 4. Pengetua/PK(P)/KPT 5.JAWATAN Pengetua/PK(P)/PK(HEM) / PK(KK)/Guru Kanan/Guru 1.1 Masalah gangguan 2.

5. Buat catatan tindakan yang diambil ke dalam Buku Laporan Aduan. Tamat 6.3 Senarai Semak .7.Menerima aduan pelajar Memastikan jenis masalah yang dikemukakan oleh pelajar:  Masalah gangguan  Masalah kerosakan perabot di dalam kelas/ fizikal bangunan  Masalah keselamatan Mencatat setiap aduan pelajar ke dalam Buku Laporan Aduan Mengambil tindakan yang sewajarnya:  Jika gangguan – buat penyiasatan (Pesalah diambil tindakan mengikut prosedur tindakan Urusan Salah Laku Pelajar)  Jika kerosakan perabot/fizikal bangunan – cari punca  Jika keselamatan – cari sebab dan jalan penyelesaian Membaiki kerosakan/ganti jika kerosakan dilakukan oleh pelajar.

Buat catatan tindakan ke dalam Buku Laporan Aduan 6.5. 2.1 Siasatan 4. Buku Laporan Aduan Pelajar Borang Laporan Kerosakan 6. 4.5.Bil.7.5 Ikut Prosedur Tindakan Salah Laku Pelajar Tandakan (√) Catatan 5. ii.3 Pelajar mengganti kerosakan 4. 1.2 Baiki kerosakan 4.4 Penyelesaian keselamatan 4.8 Pengurusan Lembaga Pengawas . Tindakan Aduan diterima daripada pelajar Kenal pasti jenis masalah/aduan Catatkan aduan ke dalam Buku Laporan Aduan Tindakan 4. 3.4 Borang Digunakan i.

2 Carta Aliran . 6.6. Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Meluluskan pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti.8.5.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/Guru Penasihat 1.5. Pengetua PH(HEM)/GP 5. memantau Lembaga Pengawas dalam Memberi penilaian dan pensijilan 6. 4. PROSES KERJA Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Mendapatkan pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran. 3. Guru Penasihat 8. Memastikan Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Memberi pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan menjalankan tugas. 7. 9. 2.8.

3 Senarai Semak . Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan Lama kepada Lembaga Pengawas Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas.5. Adakah calon sesuai? Tidak Ya Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Tidak Adakah calon lulus tapisan kedua? Lulus Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti. Memberi penilaian dan pensijilan 6.8.Melantik Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon .

3. Borang Pemantauan Tugas Pengawas Borang Penilaian Pengawas 6. ii. 2. 5. 9. 4.8. Tindakan Lantikan Guru Penasihat Lembaga Pengawas Pencalonan pelajar untuk menganggotai Lembaga Pengawas daripada guru Menapis senarai calon Mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Pelantikan Pengawas Baru di kalangan calon yang telah dikenal pasti Pengawas Lama dan Pengawas Baru menjalankan tugas secara bergandingan Pentauliahan kepada Lembaga Pengawas Lama Membimbing dan memantau Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugas. 7.Bil. 8. 1.5. Memberi penilaian dan pensijilan Tandakan (√) Catatan 6. 6.4 Borang Digunakan i.6 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR .

1. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin. 3. Guru Tingkatan Pengetua 4. 5.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru 1.6. 6. PROSES KERJA Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan. 2. 6.6. Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan.2 Carta Aliran .1 Tindakan Ketika Berlaku Kebakaran 6.6.6.1.

6.1.Bunyikan loceng berlaku/dikesan jika kebakaran Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat.3 Senarai Semak . Lapor kepada Pengarah Pelajaran Sarawak secepat mungkin. Tamat 6. Semua ada di tempat berkumpul? Ya Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Tidak .

2.1. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan Pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan Arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan Laporan kepada Pengarah Pelajaran Sarawak dengan segera.4 Borang Digunakan i.Bil. Senarai Nama Pelajar Mengikut Tingkatan 6. 4. 3.6. Tindakan Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Pemyelamat terdekat. Tandakan (√) Catatan 5. 1.6. 6. 6.2 Urusan Rawatan dan Kesihatan Pelajar .

Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan.3 Bawa ke klinik/hospital. Menghubungi ibu bapa/penjaga. 3. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. 9.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(P) Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas 1. 6. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. 2. 4.2. sakit perut. Membuat pemeriksaan mudah.1 Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala.2 Carta Aliran .6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua. 6. PROSES KERJA Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan.2. 5. PK(HEM) 7. 8. 6.6.6. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan. 6. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan. 6. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat.

sakit perut.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. Balik ke kelas Tidak . Menghubungi ibu bapa/penjaga. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. Tamat 6. 6.2. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah. pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan laporan kepada Pengetua. 6.6.Menubuh Kesihatan Jawatankuasa Rawatan dan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan.3 Bawa ke klinik/hospital. Perlu rawatan/rehat? Ya 6. jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat.3 Senarai Semak . Pelajar yang kurang sihat dirujuk kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan.

Tindakan Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan Buat jadual waktu bertugas di Bilik Rawatan. 1. Tandakan (√) Catatan 6.2.Bil. jika pelajar mengalami penyakit yang serius. sakit perut.6. jika perlu Pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan Sediakan Llaporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajarkepada Pengetua.6. jika perlu Surat Akuan Rawatan Hospital Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar 6. 2. 8. 5. iii. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan Buat pemeriksaan mudah.4 Borang Digunakan i. 5.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. iv. Menghubungi ibu bapa/penjaga. 4. 5. Borang Rawatan Borang Kebenaran Balik. ii.1 Beri rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala. 6.3 Bawa ke klinik/hospital. 5. 7. 3.3 Penyeliaan Kebersihan Bilik Rawatan dan Alatan/Ubat-ubatan .

teratur Tindakan PAR/PRA/ Pekerja Swasta Buat Pesanan/ Beli Tidak Selesai . kemas dan teratur.6.3.6.3. 5. Mengemas kini stok ubat-ubatan dan memastikan peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan.2 Carta Aliran Membuat penyeliaan ke atas pekerja dan pastikan bilik sentiasa kemas. PROSES KERJA Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih.3 Senarai Semak . 6. Selesai – kemas. Memohon pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Melulus pembelian Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan 6. 3. bersih.6. bersih. 2.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 1.3.6. JK Rawatan dan Kesihatan/ KPT Pengetua Pengetua/PK(HEM) 4. Menjalankan tugas serta mendapat bantuan pekerja swasta/PAR untuk membersih bilik rawatan. teratur Tidak Selesai Pastikan ubat-ubatan dan alatan rawatan mencukupi dan masih boleh digunakan Tamat 6.

4 Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan Kawasan dan Bilik Darjah . 3. Pembelian ubat-ubatan dan peralatan (jika perlu) Menyelia Kebersihan Bilik dan Alatan Tandakan (√) Catatan 6. vi. Borang Pesanan Pembelian Ubat/Peralatan Buku Stok Ubat-ubatan Rakod Pembersihan 6. v. 2. Jadual tugas membersih bilik rawatan. Peralatan rawatan mencukupi serta masih boleh digunakan. Tindakan Memastikan Bilik Sakit/Rawatan sentiasa dalam keadaan yang bersih. 6.Bil. 5. 1. 4. Stok ubat-ubatan mencukupi serta masih boleh digunakan.3.6. kemas dan teratur.6.4 Borang Digunakan iv.

6.6.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi. 8. Menyediakan penyepit dan plastic sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. dan 2. 10 Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.6.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1.4. 6. Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.2 Kebersihan. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.2 Carta Aliran . Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan.4. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1. JK Kebersihan dan Keceriaan 3. 4. JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) 1. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih. 9. 6. 7.

plastis sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pegawas Tamat 6.6.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Menyediakan penyepit.Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan.3 Senarai Semak . Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.4.

Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Jadual Bertugas Harian – Tingkatan dan Pengawas Alatan Kerja Pembersihan Taklimat Pertandingan 3K Pengawasan oleh Guru Tingkatan Pemeriksaan dan Penilaian Bilik Darjah Peraturan Pertandingan 3K Penyediaan “Bintang” Pengumuman Keputusan Hadiah Tandakan (√) Catatan 6.4. Tindakan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Lantikan Jawatankuasa Kebersihan. 5. ii. 1. 6. 3.4 Borang Digunakan i. 7. iii. 8. 2. 10. 9.5 Urusan Menerima Pelawat .Bil. 4.6. 11. Borang Pemeriksaan/Penilaian Pertandingan 3K Senarai Nama Pelajar bagi kelas yang bertugas Borang Laporan Bertugas Harian 6.6.

Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar. 2.2 Carta Aliran . 6. Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir 5. Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.6. 6. PROSES KERJA Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka.6.5.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat.1 Proses Kerja JAWATAN Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir 1.6. Pengetua 3.5. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan. 4. 7.

4 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan “Pas Kebenaran Masuk” kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar Tidak Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat .Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1.3 Senarai Semak . Pelawat berurusan berkenaan.3 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1. Berurusan dengan Pengetua? Lulus . dengan orang yang Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Pelawat mencatat waktu keluar menandatangani buku pelawat. dan Tamat 6.6.5.

Tindakan 1. “Pas Kebenaran Masuk” diberi kepada pelawat Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/ pelajar. 6. 1.3 Tandakan (√) Catatan Pelawat serahkan Kad Pengenalan 2.2 Catatan Masuk dan tandatangan pelawat 1.1 Buku Rekod Pelawat 1. 5. Pelawat mengembalikan “Pas Kebenaran Masuk” kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Buku Rekod Pelawat Pas Kebenaran Masuk Format Laporan Berita Pendidikan Yang Sensasi Di Media Massa . 6.6. 3.Bil.4 Borang Digunakan i.5. ii. 4. Guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.

1. Laporan lengkap jika perlu hendaklah sampai kepada y. 3. Ketua Pengarah Pelajaran Malysia dan salinanya kepada Pengarah Bahagian Sekolah selewat-lewatnya dua hari setelah tarikh berkaitan. Tan Sri. bhg. waktu dan tempat kejadian: Pihak-pihak yang terlibat dan bilangan murid. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan salinannya kepada Pengarah Bahagian Sekolah dengan serta-merta melalui faks atau telefon. . pelajar. Tajuk Berita Nama Media Massa: Tarikh Terbitan/Siaran Jika media cetak sertakan salinan keratan yang berkaitan : : : : 5. v) vi) Punca dan latar belakang kejadian: Tindakan yang telah diambil (jika ada): Catatan: Laporan awal hendaklah sampai kepada Y. 4. Bhg. 2. guru. Laporan Siasatan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri: Sila gunakan format laporan siasatan seperti di bawah: Format Laporan Siasatan: i) ii) iii) iv) Perkara/isu yang berlaku: Pra-sekolah/ Rendah/ Menengah Atas/ Tingkatan 6: Tarikh. Tan Sri. kakitangan atau individuindividu lain.

7/1975 1. 1. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Nasihat oleh guru agama/kaunseling 2. Digantung persekolahan bagi kes berat/kesalahan berulang. 7. Tingkah Laku Jenayah 1. 3. 2. 8.9/1975 5. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. Ibu/bapa/penjaga dihubungi dan buat perjanjian bertulis. 6.Ikhtisas Bil9/1975( Murid boleh digantung sekolah atau dibuang sekolah) 4. Pengakuan bertulis pelajar 2. Gantung persekolahan bagi kes berulang. Rujukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 4. Lapor kepada polis jika melibatkan senjata atau orang luar. Lapor kepada Doktor melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat. 3. Amaran. Hukuman rotan mengikut berat/ringan kes. 5. Pengakuan bertulis pelajar.Salah Guna Dadah Pek. Pemulihan dan tindakan susulan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat 1.Rawatan Perubatan. 3. Pengakuan bertulis pelajar 2. Dibuang sekolah bagi kes yang amat berat.Ikhtisas Bil. 6. 4. Rujuk Guru Kaunseling 1. Memulangkan balik barang yang dicuri/Ganti rugi ikuti nilai barang. 3.Ikhtisas Bil .PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK PENGETUA. Memeras Ugut Pek. 4. Pengakuan bertulis pelajar.Ikhtisas Bil 7/1975 3. Lapor kepada polis 1. Berjudi Pek. GURU DISIPLIN DAN GURU SEKOLAH Tema Kesalahan Pekeliling Tindakan/Hukuman Rujukan 1. 5. Hubungi/Pegawai kebajikan Masyarakat 5. Ibu bapa/Penjaga dihubungi. 7. 8. Hukuman rotan 7. Memulangkan balik barang yng diambil. Mengedar Dadah Pek. Pengakuan bertulis pelajar 2. Minta maaf kepada pemilik barang.Ikhtisas Bil. Rujuk kepada guru kaunseling 6. Mencuri Pek. Lapor kepada Pengarah Pelajaran 4. 2.9 / 1975 . GURU BESAR.

Waris dihubungi/ Perjanjian bertulis 3. Bergaduh Kecil Pek. Mercun/bom dirampas 2.Ikhtisas Bil. Hukuman rotan 5.9/1975 10. Digantung sekolah 1. 6. Amaran keras 3. Waris dihubungi 3. 1.9/1975. Digantung persekolahan 1.9/1975 1. Bermain Mercun/ Bom buatan sendiri 11. Nasihat 2. Digantung persekolahan 4. Buang sekolah (kes berulang) Lapor pada polis 1. Gantung Persekolahan 6. Pengakuan bertulis pelajar 2. Dibuang sekolah. Lapor kepada polis . 3. Hukuman rotan bagi kesalahan kedua 4. Bergaduh besar Bil.Ikhtisas. Pengakuan bertulis pelajar 2. Dibuang sekolah 7. Membawa Senjata Merbahaya Dengan Niat Jahat Pek. Surat tunjuk sebab 4.9/1975 9.Ikhtisas Bil 9/1975 8. 5. Dipaksa memohon maaf dan berdamai. Laporan polis 1. Menyerah senjata/senjata dirampas 2. Hukuman rotan/rujuk guru kaunseling. Memulangkan barangan/bayar ganti rugi 4. Buang Sekolah 7. Digantung sekolah 5. Amaran keras 5. Digantung sekolah bagi kesalahan berikut. Hukuman rotan 3. Digantung sekolah 5.9/1975 12. Hukuman rotan 4. Pengakuan bertulis pelajar 2. Menjadi Ahli Kumpulan Haram/Kongsi Gelap Pek.Kes Memukul Pelajar Pek.Iktisas Bil. Hukuman rotan 4.Ikhtisas Bil. Pengakuan bertulis pelajar 3. Bil.3. 4. Amaran 4. Dipaksa meminta maaf/berdamai 1. Menceroboh Bilik/bangunan sekolah Pek. Merotan pelajar 3. Amaran Keras 2.

6. Rujuk kepada guru agama/guru kaunseling. Memberi amaran/teguran 3. Maklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri 5. Dirujuk kepada Pegawai Perubatan.2/1981 2. Gantung sekolah. rujuk kepada guru kaunseling 5. . Rujuk kepada guru agama/kaunseling. Buang Anak 15. Ibu bapa dihubungi dan membuat perjanjian bertulis 3. Melapor kepada polis 1. Dirampas dan disimpan dengan berlakri sebagai bukti. Hukuman buang sekolah 1.Iktisas Bil. 4. 1. Pengakuan diri.iktisas. 1. Pengakuan bertulis pelajar 2. Membaca menunjukkan & Menyebarkan bahanbahan & gambargambar lucah Pek. Merotan tujuan untuk mendisiplinkan. 3. Rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling/guru agama. 4. 5.rakaman/ bertulis 4. Hukuman rotan 4. hukuman gantung sekolah bagi kes berat atau kesalahan berulang 6. Merotan. 5. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. Surat perjanjian 6. Hubungi Jabatan Pelajaran Negeri 5. Pengakuan bertulis pelajar 2. Simpan berlakri 3. Mengintai 1. Amaran 2.Lapor kepada polis 1. 2. 4. Makluman kepada ibubapa. Merampas 2. Makluman kepada ibubapa tentang tingkah laku anak. Rogol 2. Pengakuan bertulis pelajar 2. Ibu bapa penjaga dihubungi 3. 5. 4. Membawa pita video lucah dan kaset lucah 3.2/1981 14. TINGKAH LAKU LUCAH 1. Hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat. Memberi amaran keras. .13. Mencabul Kehormatan Pek. Bil. Surat kepada waris.

Gantung sekolah. Maklumkan kepada ibubapa(telefon/surat) 3. ANTI SOSIAL 1. 3.Rujuk Pengarah Pelajaran. 3. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 8.Bohsia.Rotan. 5. 3. 6. Dirotan 5. Bohjan. Amaran dan nasihat. 3.Iktisas Bil. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. Hamil 7. Berkhalwat & Denda di Mahkamah 6. Rujuk kepada Pengarah Pelajaran 1. Kenal pasti pelajar 2. 3. Ganti rugi. Meraba dan Memeluk Pelajar Perempuan 1. Gantung/buang sekolah 2.4. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. Dirotan. 1. Dicadang bertukar sekolah. Gantung/buang sekolah 2. Menconteng. Disoal-siasat 2. Pengakuan bertulis. Gantung sekolah atau buang sekolah. 4.9/1973 Pek. Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat. Surat jamin diri. Amaran keras. 5. Hubungi waris/ibubapa 2. Menganggu Pelajar Perempuan 3. Nasihat dan amaran. Disoal-siasat.9/1973 . 4. Mencemarkan Bangunan Dan Kawasan sekolah Pek. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1. 4. Rotan 1. 6. Pengakuan bertulis. 5. Surat perjanjian. Amaran 2. Tindakan Vandalism 2. Bercumbuan dalam kawasan sekolah 5. Melukis Kata-kata Lucah 9. Hubungi ibubapa 2. 4. 1. Rujuk kepada guru bimbingan & kaunseling/ agama 3. Pelacuran. Lapor kepada waris. 4.Iktisas Bil.

Surat kepada ibubapa 4. 1.Peperiksaan mata pelajaran berkenaan dibatalkan(tiada markah). d.Tidak hadir ke sekolah 31 hari berturut-turut. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR 1. 1. Kenalpasti masalah. Gantung sekolah 1.Hubungi ibubapa /penjaga (surat tunjuk salahlaku.Gantung sekolah.Nasihat dan surat peringatan kepada ibubapa/penjaga. 3. Pengakuan bertulis 3. 3. 5.Meniru dalam peperiksaan.77 a. Jika hadir dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling.Jumlah besar markah diambil kira.Amaran keras/(nama direkod ke dalam buku disiplin). 3. Sikap Lalai dan Cuai terhadap Pelajaran 4.2.Hukuman rotan bergantung kepada kekerapan kes. 2.Kelas tahanan (kalau sesuai). 4. 2. Ponteng Sekolah KP(BS)8548/12(17) Borang DM 9. Amaran. 3.3. Rangging/ Mengadakan Pelancoan 3. Merotan. 3.Meniru tandatangan / penjaga. c.Suat pemberitahuan kepada ibubapa/penjaga. Amaran keras. Amaran keras. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama. 1. b. 2. 2. 4.Rujuk kpada ibubapa. .Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab 3 hari berturut-turut. Surat kepada ibubapa/penjaga serta amalan gantung/buang sekolah tiga kali amaran .) 2. 5. 1. 3.Hukuman rotan. 3.Ponteng kelas.Tidak hadir 60 hari berturut-turut. 4. 2.Tidak hadir ke sekolah 5 hari dalam sebulan tanpa sebab.Buang sekolah. 6. Rotan jika perlu. Dendaan Bertulis. 1. 2.Pemberitahuan kepada ibubapa /penjaga. Perjanjian dengan ibubapa 5. Rujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling/Agama 1.Hukuman rotan. 2 .

Tiada lencana.Markah ujian tidak diambil kira.Kali 1Kaunseling. 3.Stail Rambut / Panjang. 1. 4.Biadap kepada guru.Tindakan serta merta memotong kuku. 2. 2. 1.Jika berulang.Ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.Pakaian Tidak Kemas selepas sekolah.Berkuku panjang.Amaran.4/1976. .Diarah meninggalkan kawasan sekolah. 4. 6.Teguran. Pek.Amaran.Rotan.Memohon maaf. 1. 2. 1.Menganggu kelas semasa guru mengajar. 2.TINGKAH LAKU TABIAT. 2. 3. 4.Memohon maaf.9/1975 3. ibubapa / penjaga diminta hadir tandatangani surat jaminan.Mengubah markah. 3.Rujuk kepada Kaunseling.Dipaksa gunting. (HABITUAL) Pek.Gantung sekolah.Tidak berpakaian kemas.Warna rambut 5. 1.Amaran keras/rotan. 2. 4.TINGKAH LAKU TIDAK SOPAN.Bercakap bohong. 1.Kesalahan berikut dirotan. 1.Amaran. 2. 1. 3. 3. 6.Berbahasa Tidak sopan/Kasar/Mencarut Guru.5.Ibubapa dimaklumkan. 2.2/1976 1. 2. 2.Kali 2 ibubapa dipanggil dan tandatangan surat jaminan. Pek. 3. 4.Kaunseling.Memohon maaf. 2. 1.Tindakan guru disiplin mengenakan danda bayaran untuk lencana. 3. 3. 1. 1. 2/1972. 4.Tidak hormat pengawas/guru.Rujuk kepada guru kaunseling / agama. 1.Kali 1 Kaunseling.Iktisas Bil.Hukuman rotan.Rujuk kepada ibubapa/penjaga.Iktisas Bil. 5.3/1967.Amaran.Kali 3 dirotan. 6.Kesalahan seterusnya rotan dan amaran.Teguran. 3.Rujuk guru disiplin.Amaran. 3. 1.Digantung sekolah.Amaran 2.Iktisas Bil.

Tindakan guru disiplin. Menggantikannya.Denda mengikut budi bicara guru disiplin. 1. Sijil Berhenti sekolah ditahan. Diberi Amaran 2. 2. 2. 2. Membuat Bising 14. Rujuk guru kaunseling 3. Denda membersihkan kawasan 3.Lewat 8. Tidak Jelas Yuran Peraturan Am Sekolah 1951 Peraturan Am Sekolah 1951 11. 3. Rampas dan akhir tahun dikembalikan 2.Gantung sekolah.Diberi amaran. Denda ikut budi bicara guru disiplin. Buang Sampah Merata-rata Peraturan Am Sekolah 1951 Pek. Barang berharga ibu bapa dipanggil. Amaran 1. 3. Tatatertib di sekolah-sekolah .09. Memakai Barang Kemas/Bawa Bahan Yang Tidak Sesuai 12.7. 3. 1. 2. Menghilangkan Alat Sekolah Yang Dipinjamkan 15. Hukuman rotan LAMPIRAN B PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG/KUASA DAN SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ORDINAN PELAJARAN 1957:PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959.88 2 6/68 18.Iktisas 9/1975 1. Ibubapa dihubuni.Tidak Bawa Buku 9.Jika berulang ibubapa dipanggil tandatangani surat jaminan.Amaran direkod. 3.68 TAJUK Pembuangan murid-murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan curang. Diberi amaran.Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 Pek. Hukuman rotan. Bayar nilai buku 2.09. 1. Diberi amaran. 1. Nasihat dan amaran 2. Tidak Menyiapkan Kerja 13. Tidak memulangkan Buku Teks 10. Tidak layak terima SPBT tahun berikutnya 1. 1. 1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL SURAT / TARIKH 1 6/88 10. Diberi amaran 2.

83 23.03.01.02. Salah guna dadah-Garis panduan untuk guru dan guru besar.77 03.03.83 07. Acara suaikenal di sekolah-sekolah. Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku biasa yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran.75 TAJUK Tambahan kepada surat pekeliling Profesional Peraturan-peraturan (Tatatertib sekolah) Pelajaran 1959. Menganjur dan menjual loteri di sekolah-sekolah. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid.Video Game.68 04. .72 05.BIL 3 4 5 6 7 8 SURAT / TARIKH 6/88& 9/68 1/72 6A/75 7/75 9/75 7/76 12.76 07.76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11/76 7/77 9/77 4/78 2/79 4/82 1/83 3/83 6/83 7/83 8/83 09.11. Larangan permainan bahan-bahan letupan.11.82 25.08. 07.10. Potongan rambut murid-murid.09.75 04.75 18.79 01. Murid-murid menghisap rokok.83 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolahsekolah.05.77 02.10. Pengelolaan Walkaton di sekolah-sekolah.09.78 26.10. Laporan murid-murid dalam keadaan risiko penyalah gunaan dadah yang memerlukan pertolongan.83 11.02.Game Watch” Garis panduan kempen anti merokok di sekolah-sekolah.04. Pakaian seragam murid-murid sekolah. Garis panduan mengenai pungutan derma melibatkan murid-murid sekolah.83 09.04.10. Permaianan “PinTable.

Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan.03.91 16.96 02.09. Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah.84 10. Sekolah sebagai kawasan merokok.05.93 03. Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah.09. Tata kelakuan pelajar ketika di masjid.92 15.09.02. Penampilan diri pelajar.kekemasan dan kerapian berpakaian. Perhimpunan sekolah (tambahan kepada surat pekeliling ikhtisas bil.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SURAT / TARIKH 4/84 4/84 8/85 7/86 8/88 22/91 3/91 4/91 6/94 6/95 7/95 2/96 3/92 3/93 6/93 4/96 3/97 4/97 5/97 16/98 18/98 14.06. Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah.91 12. Menangani masalah ponteng di sekolah. Usaha menanam semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan senaman ringkas dalam bilik darjah.93 03.84 22.91 16.95 11.05.09.08.96 14. Mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah/institusi pendidikan. Perlaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Menangani kegiatan gengster di sekolah. . Hukuman ke atas murid menghisap rokok.02. Penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan.98 TAJUK Perhimpunan sekolah.97 22.94 05.86 01. Pakaian seragam sekolah. Keselamatan diri pelajar di sekolah.03.95 24.10.11.09.97 06. Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan / atau pungutan wang.06.05.4/84) Pakaian seragam murid-murid sekolah.05.88 05.05.06.85 01.98 02.97 22.08. Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful