TAJUK: UPAH MINIMUM DI KANADA

1

1.0

PENGENALAN Upah minimum ialah standard asas buruh yang menetapkan kadar upah terendah yang dibayar oleh majikan di bawah perlindungan undang-undang. Objektif utama

diwujudkan perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerjapekerja gaji rendah , dan seterusnya menyumbang kepada penurunan dalam kemiskinan (West dan McKee, 1980). Upah minimum merupakan keadaan di mana seluruh pekerja atau kesatuan mereka dapat berunding dengan pihak pengurusan mengenai kedudukan upah yang lebih tinggi. Bagaimanapun pelarasan diperlukan dari masa ke semasa dalam pelaksanaan upah minimum ini dengan mengambil kira perubahan keadaan sosial dan ekonomi. Berikutan evolusi sejarah perundangan upah minimum, satu analisis khas diperuntukkan dalam bidang kuasa Kanada. 2.0 LATAR BELAKANG SEJARAH Kanada merupakan sebuah persekutuan yang terdiri daripada sepuluh wilayah dan tiga daerah. Ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Kanada Barat, Kanada Tengah, Kanada Atlantik, dan Kanada Utara serta tiga daerah yang terdiri daripada Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut. Kanada Timur Tengah pula merujuk kepada Kanada Tengah dan Kanada Atlantik dan kuasa wilayah lebih besar berbanding daerah. Berdasarkan kajian perundangan wilayah Kanada termasuk Baker et al. (1999), Goldberg and Green (1999), Campolieti et al. (2005), and Campolieti et al. (2006) data upah minimum Kanada sangat banyak kerana perundangan upah minimum digubal oleh wilayah-wilayah daripada kerajaan pusat. Menurut Baker et al. (1999) Kanada

2

Bagaimanapun. Quebec dan Saskatchewan.mempunyai kelainan dalam kajian upah minimum kerana upah minimum Kanada ditetapkan di bawah kuasa wilayah. Ontario. pada tahun 1918. 3 . Senarai upah minimum di Kanada dinyatakan dalam dolar Kanada (CAD) ditetapkan oleh setiap wilayah dan daerah di Kanada. Pada tahun 1920. jam bekerja yang terlalu lama dan suasana kerja yang kurang selamat. tetapi mereka menyokong campur tangan negeri untuk melindungi wanita yang bekerja. yang kebanyakannya lebih terancam terhadap eksploitasi. perundangan Kanada telah menggubal dasar-dasar untuk mengatasi isuisu seperti gaji atau upah yang sangat rendah. Di Kanada. pada masa ini. Akta perundangan berhubung upah minimum di Kanada ialah Kod Buruh Kanada (Canada Labour Code) pada tahun 1918 dan perundangan ini sentiasa diubah suai berdasarkan kepada keadaan semasa. Wilayah-wilayah terawal yang menggubal perundangan upah minimum di Kanada ialah British Columbia dan Manitoba. dan bukannya di bawah persekutuan. Pada masa kini. undang-undang tersebut hanya digunakan terhadap pekerja-pekerja perempuan dalam beberapa jenis pekerjaan. terdapat kritikan mengenai upah minimum di Kanada yang mendakwa bahawa kadar upah minimum yang ditetapkan adalah rendah dan perlu dinaikkan sejajar dengan peningkatan kos sara hidup. usaha awal dalam menetapkan upah minimum hanya melibatkan   bayaran upah bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan awam dan kontrak kerajaan. Bagaimanapun. diikuti empat wilayah lain iaitu Nova Scotia. Kesatuan sekerja Amerika Utara pada masa itu telah mempertimbangkan kedudukan yang lebih baik untuk memastikan gaji yang mencukupi untuk golongan pekerja lelaki melalui tawar-menawar.

terdapat sesetengah wilayah di Kanada yang mempunyai perbezaan dari segi geografi di mana pekerja-pekerja di pusat bandar dibayar upah yang lebih tinggi dari kawasan luar bandar. manakala Ontario dan Quebec pada tahun 1937. kerana diandaikan kaum lelaki merupakan ketua sebuah keluarga. dan buruh binaan juga diperuntukkan kadar upah minimum yang berasingan. barulah ianya dilaksanakan oleh wilayah Manitoba dan Saskatchewan pada tahun 1934. perundangan turut mengambil kira jumlah jam bekerja dan syarat-syarat kerja. Namun pada tahun 1974. Pekerjaan seperti pekerja restoran. British Columbia mengamalkan Akta Upah Minimum Bagi Lelaki (Men's Minimum Wage Act) pada tahun 1925. Setelah satu dekad pelaksaan akta ini dilaksanakan di British Columbia. Namun. dan merupakan wilayah pertama yang menggubal upah minimum untuk pekerja lelaki.Di Ontario dan Quebec. Antaranya ialah perbezaan jenis pekerjaan. Prince Edward Island ialah wilayah yang terakhir melaksanakannya pada tahun 1960 dan turut mewujudkan upah minimum bagi pekerja wanita. Ini adalah disebabkan pada umumnya kos sara hidup yang lebih tinggi di bandar berbanding kawasan luar bandar. pendandan rambut. jurujual. pekerja-pekerja ladang pada umumnya dikecualikan upah minimum atau hanya diperuntukkan pada kadar minimum yang lebih rendah. undang-undang bagi upah minimum pada mulanya dirujuk pada gaji sahaja. Di wilayah lain. Sehingga awal tahun 1970-an. tahap upah minimum bagi pekerja lelaki pada ketika ini ditetapkan lebih tinggi daripada pekerja wanita. Alberta pada 1936. 4 . perbezaan upah minimum berdasarkan jantina telah dibubarkan. Terdapat pelbagai perbezaan lain sepanjang pelaksanaan upah minimum. Misalnya.

setiap wilayah di Kanada telah mewujudkan perundangan upah minimum dalam pekerjaan. Adalah menjadi kesalahan bagi pekerja terhadap majikan mereka sekiranya mereka bekerja kurang daripada kadar upah minimum yang ditetapkan. Kanada tidak mempunyai upah minimum persekutuan kerana penetapan peraturan upah minimum adalah tertakluk kepada setiap wilayah masing-masing. harian. pekerjaan atau kelas pekerja. serta mengambil kira kemahiran khusus. pakaian. mingguan. mengikut jam bekerja. Terdapat peraturan di bawah Kod Standard Buruh (Labour Standards Code) di Nova Scotia yang menentukan upah minimum berdasarkan suasana kerja pekerja dalam industri tertentu seperti pembinaan dan pada tahun 2000 ditubuhkan Akta Standard Guna Tenaga (Employment Standard Act) di Ontario. Di bawah pembahagian kuasa wilayah persekutuan Perlembagaan Kanada. Peraturan ini menegaskan para majikan akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya membayar upah kepada pekerja mereka kurang daripada upah minimum. peranan dan penguatkuasaan undang-undang tenaga kerja terletak pada sepuluh wilayah. persembahan-persembahan secara langsung dan hiburan visual. Ia juga membenarkan seorang pekerja untuk mendakwa majikan mereka sekiranya upah yang mereka peroleh itu adalah berbeza dengan upah yang sepatutnya mereka terima sekiranya dibayar mengikut kadar upah minimum. 5 .2. Akhirnya.1 Situasi Pada Masa Kini Dalam Perundangan Upah Minimum Pada masa kini. di mana upah minimum dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan dan suasana kerja bagi pekerja yang bekerja dalam industri seperti tekstil. atau bulanan. digubal kadar upah minimum yang mengambil kira peraturan-peraturan yang digunakan mengikut industri tertentu.

tiga daerah diberikan kuasa ini berdasarkan undang-undang persekutuan. Secara teorinya kerajaan pusat menyediakan kadar upah minimumnya yang tersendiri untuk pekerja-pekerja dalam industri bidang kuasa persekutuan (contohnya industri keretapi antara wilayah). sebuah syarikat keretapi antara wilayah tidak boleh membayar seorang pekerja di British Columbia kurang daripada $8.25 per jam. tetapi meningkat kepada $8 sejam sekiranya pekerja tersebut telah memperolehi 500 jam pengalaman. Upah minimum terendah umum yang dikuatkuasakan pada tahun 2010 ialah British Columbia iaitu $8. upah minimum persekutuan ditakrifkan menjadi kadar upah minimum bagi orang dewasa di wilayah di mana tempat mereka bekerja. Akta Standard Guna Tenaga di British Columbia (Employment Standards Act of British Columbia) membolehkan majikan membayar sebanyak $6 sejam bagi pekerja baru yang mempunyai kurang daripada 500 jam pengalaman bekerja (iaitu 3 bulan kerja sepenuh masa atau 6 bulan kerja separuh masa). Misalnya. dan yang tertinggi adalah di Ontario $10. Di Yukon. upah minimum ditetapkan bagi pekerja yang berumur 17 tahun ke atas. Ini bermakna bahawa setiap wilayah mempunyai upah minimum yang tersendiri.00 sejam tanpa mengambil kira pengalaman pekerja. Pada tahun 2006 bagaimanapun. Beberapa wilayah membenarkan upah lebih rendah dibayar kepada pelayan-pelayan yang terlibat dengan perniagaan minuman keras dan pekerja yang tidak berpengalaman. 6 . British Columbia menetapkan majikan membayar $6 sejam kepada pekerja tak berpengalaman.00 per jam.

Persekutuan Parti Demokrat Baru di Kanada telah menuntut upah minimum persekutuan yang berasingan $10 per jam.85 $6.60 $10.00 $8.65 $10.25 $8.00 $8.00 $7.00 $7. walaupun begitu.50 $6.00 $7.00 $8.00 $6.20 2005 $7.50 $8.50 $9.25 $8.25 $7.00 $7.00 $6.93 Sumber: Statistik Kanada 7 . perubahan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana majikan di bawah bidang kuasa wilayah kecuali wilayah tersebut secara sukarela bersetuju untuk menyelaraskan sendiri upah minimum.60 $7.75 $8.00 $8.95 $8.80 $8.00 $8.25 $6.50 $8.20 2003 $5.70 $6.45 $6.50 $8.00 $8.10 $10.00 $8.20 $6.75 $7.00 $6.00 $7. Upah minimum di setiap wilayah Kanada pada tahun 2002-2010 adalah sebagai berikut: Wilayah Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland Northwest Territories Nova Scotia Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec Saskatchewan Yukon 2002 $5.20 $6.00 $7.75 $8.58 2009 $8.60 $8.25 $8.90 $8.00 $7.80 $8.25 $6.25 $9.00 $9.30 $6.15 $6.20 2006 $7.50 $7.00 $8.00 $10.25 $6.75 $6.60 $6.00 $7.00 $6.25 $8.50 $7.25 $7.65 $7.50 $7.00 $10.50 $7.00 $6.85 $6.75 $8.25 $8.00 $7.89 2010 $8.00 $8.75 $7.80 $7.50 $8.05 $7.00 $9.25 $8.00 $6.37 2008 $8.15 $7.40 $8.25 $8.50 $8.25 $7.25 $8.00 $9.20 2004 $5.00 $8.50 $9.30 $6.25 $6.65 $7.15 $8.50 $6.45 $6.25 2007 $8.00 $9.75 $7.55 $8.50 $9.90 $8.00 $9.00 $9.00 $6.40 $8.50 $8.25 $6.80 $8.65 $7.00 $8.50 $7.90 $8.

makanan. menetapkan keadilan dalam proses tender untuk projek-projek pembangunan serta 8 . tetapi terdapat pengecualian tertentu. Kebanyakan akta tidak menyediakan garis panduan khusus mengenai bagaimana upah minimum ditentukan.2 Perundangan Upah Minimum dan Kajian Semula Kadar Upah Minimum Peningkatan upah minimum dari masa ke semasa atau peraturan dalam perundangan standard pekerjaan wilayah diluluskan oleh kerajaan. keperluan berkaitan dengan kemasukan tenaga kerja yang mahir dan produktif dalam proses pembangunan. (b) keadaan ekonomi dalam wilayah hasil daripada pelaburan swasta. Pelarasan dalam kadar upah minimum mengambil kira pelbagai faktor yang dianggap penting sebagai penentu kepada upah minimum.2. perumahan. Perundangan standard guna tenaga di wilayah New Brunswick dan Prince Edward Island menetapkan perundangan upah minimum mengambil kira kesan sosial dan ekonomi akibat daripada pelaksanaan upah minimum di wilayah tersebut dan perlu mempertimbangkan perkaraperkara berikut: (a) peningkatan kos sara hidup iaitu kos yang diperlukan oleh seorang pekerja membeli barangan keperluan. pengangkutan dan penjagaan kesihatan. perundangan upah bagi sektor pembinaan mesti mempertimbangkan kedudukan kompetitif industri pembinaan di Manitoba dan hubungan dengan industri pembinaan di wilayah-wilayah lain. Dalam kes itu. pakaian. Akta Upah Industri Pembinaan Manitoba (Manitoba¶s Construction Industry Wages Act).

namun terdapat beberapa kategori pekerja khusus yang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum dalam undang-undang.menyediakan tingkat upah yang adil. Satu tinjauan tahunan di adakan di Nova Scotia dan Prince Edward Island manakala Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) di Saskatchewan perlu semakan semula peraturan-peraturan berkaitan dengan gaji minimum sekurangkurangnya setiap dua tahun sekali. garis-garis panduan tersebut tidak lagi wujud dalam Kod Standard Guna Tenaga (Employment Standards Code) wilayah. seluruh rakyat diberi peluang untuk bersuara dan membuat pertanyaan secara meluas sebelum arahan upah minimum dikuatkuasakan. Sesetengah pekerja juga dilindungi di bawah kadar upah minimum yang berbeza: 9 .3 Tingkat Upah Minimum dan Ciri-ciri Upah Minimum Pekerja Walaupun secara umumnya kadar upah minimum dalam setiap bidang kuasa di Kanada digunakan ke atas kebanyakan pekerja. setelah mempertimbangkan kos sara hidup. Di Newfoundland dan Labrador. 2. Meskipun semakan semula gaji minimum adalah perlu. namun kerajaan sama sekali tidak terikat untuk meningkatkan atau mengubah suai kadar gaji minimum. Bagaimanapun. bidang yang berkuasa harus mengkaji semula gaji minimum sekurang-kurangnya setiap dua tahun dari tarikh bermulanya peraturan gaji minimum. Hanya perundangan di empat buah wilayah memerlukan semakan semula gaji minimum. Peraturan upah minimum diwujudkan adalah untuk menetapkan atau mencadangkan upah asas. Biasanya. keadaan ekonomi dan faktor-faktor lain yang berkaitan.

wilayah Alberta. takrif µmajikan¶ dalam Akta Standard Pekerjaan (Employment Standard Act) tidak termasuk individu-individu yang bertanggungjawab untuk pekerjaan orang dalam atau sekitar rumah mereka. kadar upah minimum tidak digunakan ke atas pekerja-pekerja di bawah umur 16 tahun. Bagaimanapun. pekerja-pekerja muda di Yukon berhak ke atas upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk suatu pekerjaan tertentu. Di Newfoundland dan Yukon. ii) Pekerja kurang upaya Pada masa kini. 10 . Manitoba dan Saskatchewan membenarkan pembayaran upah di bawah kadar upah minimum umum kepada pekerja kurang upaya di bawah suatu sistem permit majikan masing-masing. iii) Pembantu rumah di bawah penjagaan Dari segi sejarah. Bidang kuasa persekutuan.i) Pekerja golongan muda Terdapat bidang kuasa lain tidak menyediakan penetapan upah minimum untuk pekerjapekerja muda. hanya wilayah New Brunswick yang mengecualikan pembantu rumah daripada upah minimum. Ini bermakna pembantu rumah yang disediakan perlindungan tempat tinggal tidak diperuntukkan upah minimum. Walaupun Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) digunakan atas kebanyakan majikan dan pekerjapekerja di wilayah ini. Walaupun peruntukan ini ialah masih berada dalam buku. Namun di Kanada pada hari ini. namun ianya kurang digunakan. pekerjaan sebagai pembantu rumah tidak termasuk dalam upah minimum. Newfoundland and Prince Edward Island telah membatalkan peruntukan-peruntukan tersebut.

untuk satu tempoh 24 jam atau kurang setiap minggu. Manitoba. Wilayah Alberta telah menubuhkan satu jumlah tetap sebagai upah minimum bulanan untuk pembantu rumah. Manitoba dan Quebec. berhak menerima upah minimum untuk lapan jam setiap hari. iaitu pembantu rumah menerima upah minimum. pekerja-pekerja ladang 11 . upah minimum dikira berdasarkan 8 jam bekerja didarab dengan kadar upah minimum setiap hari bekerja. orang sakit. Walau bagaimanapun terdapat beberapa pengecualian di Saskatchewan. mereka dikecualikan daripada kategori upah minimum. iv) Buruh Ladang Pekerjaan sebagai buruh ladang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum. Northwest Territories dan Nunavut. Ini berlaku di Alberta. dan Saskatchewan. Newfoundland dan Labrador.Di Prince Edward Island. orang-orang yang diupah untuk menjaga anak-anak kecil. dan kadar-kadar istimewa juga turut diberikan kepada pembantu rumah yang disediakan perlindungan di Quebec). tetapi bagi kategori pembantu rumah lain di bawah perlindungan upah minimum (walaupun mereka bekerja lebih daripada 24 jam setiap minggu. Di wilayah Nova Scotia juga tidak diperuntukkan upah minimum untuk pembantu rumah yang memberikan perkhidmatan mereka kepada ahli keluarga terdekat. Perundangan dalam beberapa bidang kuasa masih tidak meliputi kebanyakan pekerjapekerja ladang. Ontario. namun mereka layak mendapat peruntukan upah minimum di Manitoba. atau golongan yang sudah berumur di rumah persendirian. pembantu rumah yang disediakan tempat tinggal. Keadaan berlainan pula berlaku di Ontario. Di Saskatchewan. sementara di Yukon.

mereka yang bekerja sebagai petani buah-buahan. perlu dibayar berdasarkan kuantiti buah yang dipetik. Pekerja-pekerja yang tergolong dalam kelas lain yang dikecualikan upah minimum seperti penyelia. 12 . Newfoundland dan Labrador. kecuali bagi pekerjaan tersebut. Kebanyakan wilayah mempunyai undang-undang yang tersendiri dan mengecualikan beberapa jenis pekerja daripada mendapat upah minimum atau membenarkan kadar upah minimum yang lebih rendah bagi sesetengah pekerjaan. Di British Columbia juga peruntukan upah minimum bagi pekerja ladang berdasarkan kepada jenis tanaman dan kuantiti buah yang dipetik. Di Ontario. sementara pekerja yang bekerja sebagai pemetik buah dikira tertakluk kepada peruntukan minimum khusus sebagai imbuhan mereka. petani dibayar upah mengikut upah minimum. sayur-sayuran atau tembakau untuk pemasaran adalah layak mendapat upah minimum bagi golongan muda. pekerja pengurusan. sementara pekerja yang ditugaskan untuk memetik buah yang selainnya perlu dibayar kadar upah minimum umum. diperuntukkan upah minimum. pelajar yang terlibat dalam skim latihan.4 Pengecualian Daripada Upah Minimum Ramai pekerja di Kanada tidak dilindungi oleh undang-undang upah minimum. 2. bergantung kepada umur mereka manakala di Quebec.yang bekerja di ladang penternakan ayam dan tanaman. strawberi atau epal. Northwest Territories. Nunavut dan Yukon tidak mengecualikan mana-mana pekerja ladang daripada dibayar berdasarkan upah minimum. Pekerja yang ditugaskan untuk memetik anggur. hanya ahli keluarga terdekat majikan yang diambil bekerja.

Selain itu. 3.pelatih dalam tempoh pengalaman bekerja. kesemua pembolehubah adalah negatif dan signifikan kecuali pembolehubah bagi kesatuan sekerja adalah tidak signifikan. Kos sara hidup yang tinggi memerlukan pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi keperluan hidup pada tahap yang lebih baik. Mereka ini tergolong dalam pekerja yang menerima upah rendah kesan 13 . pusat rekreasi dan taman permainan. pekerjaan lain ialah kaunselor. jurujual yang diberi ganjaran oleh suruhanjaya. dan ahli-ahli profesion yang dilantik. pekerja muda yang berumur 15 hingga 19 tahun. nelayan. pelatih berdaftar. pekerja wanita. Ia merangkumi tahap minimum perbelanjaan di mana pendapatan sebagai sumber dan pendapatan ini dipengaruhi oleh upah minimum. (1989) pengukuran upah minimum adalah tertakluk kepada upah purata dalam industri perkilangan. kadar pengangguran. Kos sara hidup adalah termasuk keperluan semasa dan keperluan lain yang perlu dipenuhi yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. dan penjaga kediaman. Pekerja yang berumur 15 hingga 19 tahun dan pekerja wanita diukur dalam kadar tenaga buruh.0 BENTUK UPAH MINIMUM Penetapan kos sara hidup juga akan mempengaruhi kadar upah minimum di Kanada. jurulatih di kem pendidikan. Konsep kos sara hidup ini bukan hanya mengambil kira kehidupan individu tetapi merangkumi kehidupan seluruh keluarga. sukarelawan dalam organisasi politik atau keagamaan. Menurut Blais et al. dan peratusan pekerja dalam firma-firma kecil. peratusan kesatuan sekerja. kadar inflasi. Hasilnya.

Kenaikan dalam upah minimum menyebabkan pengangguran tinggi dan kesan ini dapat dilihat pada kadar pengangguran di wilayah-wilayah di Kanada. Firma-firma besar boleh menentang upah minimum lebih tinggi sejak mereka mungkin mempunyai lebih banyak pengaruh dalam perundingan dengan kesatuan apabila upah minimum rendah.daripada kenaikan upah minimum. firma besar dengan keuntungan korporat berkadaran dengan KDNK wilayah di Kanada. firma-firma besar mungkin menyokong upah minimum lebih tinggi ketidaksembangan akan meningkatkan kos pesaing-pesaing firma kecil. Kedudukan firma besar dari segi teori adalah kabur. 14 . Firma kecil akan terjejas secara langsung oleh kenaikan upah minimum kerana mereka mempunyai lebih tenaga kerja kurang mahir dan mungkin mereka kurang mampu untuk menggantikannya kepada modal dan buruh mahir. Program insurans pengangguran Kanada telah memberikan manfaat kepada pekerja di seluruh wilayah. Seperti yang ditunjukkan oleh Seltzer (1995) pekali bagi pembolehubah tersebut adalah untuk mengukur permintaan bagi gabungan terancang. Bagaimanapun secara purata. insurans pengangguran dapat memberikan insentif yang kuat untuk berada dalam pasaran buruh dan mencari pekerjaan sementara untuk mendapatkan faedah tersebut. manakala perniagaan kecil tidak dimasukkan sebagai satu kadar dalam KDNK. Bagaimanapun. Kedua. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan kumpulan-kumpulan tersebut secara efektif. Kesan upah adalah begitu besar apabila permintaan untuk pekerja adalah tidak anjal iaitu pekerja muda (Baker et al. misalnya firma-firma hanya mengupah pekerja muda dan pekerja wanita. pekerja menganggap undang-undang upah minimum bergantung kepada upah yang dijangka dan kesan guna tenaga. 1999). Dalam perniagaan.

Parti Quebec. dalam ideologi. jadi perlu tingkatkan permintaan untuk menaikkan kadar upah. Dalam idealogi parti-parti politik wilayah. 15 . terdapat satu hujah yang mengatakan bahawa insurans mengurangkan beban pengangguran. Asas teori mengikut Fortin (1984) yang berspekulasi bahawa pampasan insurans pengangguran yang tinggi akan mengurangkan tuntutan kenaikan upah minimum khususnya kerana upah minimum mempunyai kesan tenaga kerja yang negatif.Ini berbeza-beza di seluruh wilayah mengikut keperluan kelayakan. Selain itu. Antara parti-parti politik wilayah ialah Kredit Sosial. Inflasi ini diukur sebagai perubahan berkadar dalam indeks harga implisit untuk barang-barang penggunaan bagi setiap wilayah. Selain daripada ideologi. bentuk upah minimum turut dipengaruhi oleh inflasi. Liberal. Bagaimanapun. Ketika inflasi. Progresif Konservatif. partiparti utama dilihat kurang sensitif terhadap kenaikan upah minimum. ahli politik mempunyai dasar utama mereka yang tersendiri untuk mendapatkan sokongan. dan Parti Demokrat Baru. membuatkannya lebih sukar untuk mendapatkan faedah apabila meningkatkan kadar upah minimum. dan tahap penggantian upah semua bergantung kepada kadar pengangguran tempatan. ceteris paribus. tempoh manfaat. upah minimum relatif (upah minimum yang ditetapkan dibahagi dengan purata pendapatan per jam) akan jatuh secara automatik.

1 KESAN UPAH MINIMUM Upah Minimum dan Kesan ke Atas Guna Tenaga Objektif penting dalam perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja yang menerima upah rendah. Pengurangan dalam guna tenaga wujud disebabkan oleh dua keadaan. firma-firma akan mengurangkan pekerjaan sepanjang permintaan kerja dan menggantikan modal kepada buruh apabila berlakunya peningkatan upah.0 4. 1980). Schaafsma dan Walsh 1983). Swidinsky 1980. Kajian menunjukkan pengangguran berlaku akibat kenaikan upah minimum terutamanya pengangguran di kalangan golongan remaja. undang-undang menitikberatkan mengenai kesan negatif peluang pekerjaan bagi penerima upah rendah. Pertama.4. Card dan Krueger (1994). Kedua. semakin tinggi kos yang dihadapi oleh firma yang menggunakan buruh pada harga yang rendah akan mendorong firma meletakkan harga barangan yang lebih tinggi kepada pengguna dan turut mengurangkan jualan dan pengeluaran. kajian agregat dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an menunjukkan kenaikan 10 peratus upah minimum 16 . (1999). Namun begitu. dan mengurangkan kemiskinan (West dan McKee. Dalam rangka kerja neoklasik. Card et al. kenaikan upah minimum mengurangkan tenaga kerja di kalangan pekerja dan terdapat bukti empirikal terhadap kesan negatif guna tenaga di Kanada (Brown 1988. Card (1992) and Katz dan Krueger (1992) mendapati terdapat hubungan negatif antara upah minimum dan guna tenaga di kalangan pekerja muda. dan akhirnya akan mengurangkan guna tenaga (Riddell 1986). Secara umum.

Pelaksanaan upah minimum memberi kesan negatif kepada golongan belia iaitu pekerja kurang mahir dan mengurangkan peluang pekerjaan dalam sesuatu bidang pekerjaan.telah mengurangkan guna tenaga di kalangan golongan remaja sebanyak 1 hingga 3 peratus (Brown 1988). peningkatan kadar pengangguran di kalangan golongan 17 .5. (1999) menunjukkan hubungan penting upah minimum yang dengan guna tenaga yang rendah di kalangan pekerja muda. Walau bagaimanapun.3 hingga -0. Disebabkan upah minimum di Kanada berada di bawah kuasa wilayah. peningkatan upah minimum sebanyak 30 peratus berhubung kait dengan kebarangkalian lebih rendah terhadap guna tenaga iaitu sebanyak -3 peratus hingga -4 peratus. Keanjalannya adalah sebanyak -0. kesan upah minimum dikenalpasti sebagai variasi antara dua kumpulan individu yang menerima upah rendah dengan pengalaman yang setanding. Dalam hal ini. Secara khususnya. upah pekerja muda di bawah tingkat upah minimum yang baru mempunyai kebarangkalian yang rendah terhadap guna tenaga. Upah minimum turut memberi kesan negatif ke atas guna tenaga bagi pekerja dewasa. maka peningkatan upah minimum mendorong pekerja bergaji rendah di wilayah lain boleh berkhidmat sebagai kumpulan kawalan. Yuen (2003) dengan menggunakan data dari Kanada. Baker et al. Peningkatan upah minimum juga mengurangkan pekerja terutamanya pekerjaan yang melibatkan peringkat bawahan yang biasanya dipelopori oleh pekerja kurang mahir iaitu dari golongan remaja. Kebanyakan majikan hanya memilih pekerja yang mahir untuk mengisi pasaran buruh.

Keputusan 18 . Nilai upah sebenar bagi pekerja yang menerima upah rendah ini akan berkurangan dan pengurangan ini adalah lebih besar berbanding upah sebenar yang diterima oleh pekerja dewasa.0 peratus. upah minimum meningkatkan pengangguran. Kesan buruk pada pengangguran adalah lebih kecil daripada kesan buruk terhadap penyerapan tenaga kerja kerana ramai yang keluar daripada pasaran buruh dan tidak mendapat pekerjaan pada tingkat upah minimum yang tinggi. 2. 4.5 peratus daripada pekerja dewasa perempuan manakala tiada kesan bagi pekerja dewasa lelaki. pengurangan dalam upah adalah lebih ketara bagi pekerja dewasa wanita manakala bagi pekerja dewasa lelaki. ataupun tiada sebarang kesan. Neumark et al.3 peratus golongan remaja perempuan. Bagi pekerja dewasa. terutama pekerja muda atau dari golongan remaja.0 peratus bagi golongan remaja lelaki. peningkatan sebanyak 10 peratus dalam upah minimum menyebabkan peningkatan dalam kadar pengangguran sebanyak 3. peningkatan upah minimum sebanyak 10 peratus telah mengurangkan pendapatan pekerja golongan remaja sebanyak 6. Card dan Krueger (1994) dari kajian beliau. dan 0. Kesannya pada guna tenaga.2 Upah Minimum dan Kesan ke Atas Upah Meyer dan Wise (1983). (2000) mendapati bahawa peningkatan 10 peratus dalam upah minimum akan mengurangkan purata pendapatan tahunan setiap pekerja dewasa sebanyak $226 dan yang meningkatkan varians daripada agihan pendapatan. pelaksanaan upah minimum akan menyebabkan hanya sedikit kejatuhan dalam pendapatan mereka.remaja adalah lebih tinggi berbanding pekerja dewasa memandangkan pekerja daripada golongan remaja adalah lebih ramai berbanding pekerja dewasa.

Phipps (1993) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk mengukur indeks kemiskinan. perlindungan. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) tidak mewakili garis kemiskinan Kanada secara rasmi. Oleh itu. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) merupakan saiz relative kepada kesejahteraan mutlak. sebanyak 20 peratus dibelanjakan ke atas makanan. Pengurangan dalam pendapatan telah mengurangkan tingkat kuasa pengguna di mana pendapatan rendah yang diterima hanya terhad untuk penggunaan tertentu sahaja. Kesan daripada upah minimum ini juga akan mendorong pengguna untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan dalam pasaran. dan pakaian ke atas keluarga secara purata. 4.3 Upah Minimum dan Kemiskinan Hasil kajian Neumark and Wascher (2002) peningkatan upah minimum berkolerasi dengan peningkatan dalam kadar kemiskinan.ini mengesahkan yang gaji minimum merendahkan pendapatan purata dan meningkatkan ketidaksamaan dalam jurang pendapatan masyarakat. Trend kadar kemiskinan diukur melalui peratusan sessebuah keluarga dalam ekonomi di bawah Potongan Pendapatan Rendah (LICO). Ini bermakna hasil daripada upah yang diterima itu dapat digunakan untuk pembelian barangan keperluan dan pendapatan yang diperoleh hanya mampu menampung kos sara hidup pada kadar minimum. Statistik Kanada menunjukkan daripada pendapatan yang diperolehi. Potongan Pendapatan Rendah ( LICO) telah banyak digunakan dalam kajian empirical. Namun. sementara Osberg (2003) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk menilai kesan dasar terhadap kemiskinan. Disebabkan saiz kemiskinan tidak dapat diukur secara rasmi di Kanada. 19 .

secara keseluruhan ia meningkatkan kadar kemiskinan dan keluarga yang kurang berada dan mengurangkan pendapatan keluarga dengan kadar di atas garis kemiskinan. kesan sebenar upah minimum terhadap kemiskinan berkaitan dengan pengagihan semula pendapatan antara keluarga berpendapatan rendah keluarga berpendapatan tinggi. (1997).Upah minimum memberi kesan yang positif terhadap tingkat kemiskinan sesebuah negara. 20 . Neumark et al. Kenaikan upah minimum boleh mengurangkan pendapatan keluarga miskin kerana kesan pengangguran tertumpu kepada keluarga berpendapatan rendah. Dengan demikian. mereka menyimpulkan bahawa upah minimum menurunkan kecekapan dan ekuiti. Pengurangan dalam pendapatan bagi pekerja yang menerima upah rendah ini turut memberi kesan ke atas kehidupan mereka memandangkan kos sara hidup semakin meningkat. Upah minimum adalah tidak membantu pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tetapi menjatuhkan pendapatan keluarga dan membawa kepada kemiskinan. tidak terikat dengan individu lain atau pencari nafkah kedua dalam keluarga. Walaupun upah minimum meningkatkan pendapatan beberapa keluarga miskin relatif terhadap tahap kemiskinan. hampir 60 peratus pekerja adalah terdiri daripada golongan remaja (kebanyakan tinggal bersama ibu bapa mereka). Di Kanada. Kejatuhan pendapatan pekerja secara puratanya adalah sebanyak 10.2 peratus selepas dikenakan upah minimum.

dalam kajian yang dilakukan. didapati golongan yang berpendapatan tinggi itu dan keluarga berpendapatan rendah mendapat manfaat yang hampir sama hasil daripada upah minimum. Upah minimum akan mengurangkan latihan dalam pekerjaan yang boleh menjurus kepada penurunan dalam pencapaian pendidikan. kenaikan upah minimum memberi kesan negatif terhadap keseluruhan keluarga. Kesan upah minimum dapat dilihat apabila kehidupan majoriti rakyat adalah kekal dalam kemiskinan. pelaksanaan upah minimum di Kanada adalah tidak efektif dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Sebaliknya. 22% daripada pendapatan tambahan digunakan untuk membayar cukai. 21 . O¶Brien-Strain dan MaCurdy (2000). Ini dapat dilihat berdasarkan kos dan faedah yang diperolehi oleh keseluruhan rakyat daripada golongan kaya dan golongan miskin. Pembentukan kemahiran adalah sangat penting bagi pekerja yang dibayar gaji yang rendah untuk melayakkan mereka mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan gaji yang lebih tinggi dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi.4.4 Upah Minimum dan Kesan Kebajikan Horrigan dan Mincy (1993). Akibatnya. Berdasarkan kajian pada tahun 1996. Hal ini berikutan para pekerja tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam sesuatu bidang pekerjaan. antaranya adalah disebabkan pengurangan latihan. Di bawah andaian yang semua kos daripada upah minimum yang lebih tinggi menjadikan harga lebih tinggi. maka keluarga berpendapatan rendah berhadapan dengan peratus peningkatan yang lebih besar dalam harga barangan yang dibeli.

pelaksanaan upah minimum ini banyak membawa kesan negatif terutama dalam konteks guna tenaga dan upah. 22 . pihak kerajaan perlu mengambil langkah dalam mengurangkan kadar pengangguran dengan menurunkan upah minimum supaya seluruh rakyat di Kanada dapat memasuki pasaran buruh sama ada bagi pekerja muda dan pekerja dewasa. Oleh itu.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Oleh itu. Oleh yang demikian. peningkatan upah minimum menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan latihan kerana terpaksa menanggung kos yang banyak. pelaksanaan upah minimum tidak memberi manfaat terhadap kebajikan seluruh masyarakat. 5. ia mengurangkan peluang pekerja-pekerja berkemahiran rendah untuk mendapatkan latihan secara formal dan mungkin mendorong para majikan untuk tidak menyediakan latihan. ramai antara pekerja yang tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka walaupun mereka bekerja. kesan upah minimum dapat dilihat tidak membawa kebajikan kepada pekerja dan memberi impak negatif ke atas kebajikan mereka.Namun. Fokus utama adalah terhadap kesan guna tenaga di Kanada. Oleh itu. Kesan upah minimum ini melibatkan pekerja yang menerima upah rendah terutamanya pekerja daripada golongan remaja yang memberi kesan terhadap pendapatan individu dan seterusnya membawa kepada peningkatan dalam kadar pengangguran di kalangan mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka hanya memperoleh pendapatan yang rendah sepanjang mereka bekerja. Disebabkan itu.

pendekatan yang lebih berkesan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat.Selain itu. pengurangan pendapatan rendah yang diperolehi keseluruhan pekerja ini akan menyebabkan mereka kekal dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi keperluan serta tidak dapat mengubah taraf kehidupan yang lebih baik. Dalam jangka masa panjang. 23 . Oleh itu. upah minimum ini tidak membawa kelebihan dan faedah kepada keseluruhan rakyat. malah menjejaskan keseluruhan matlamat sebenar penetapan upah minimum.