TAJUK: UPAH MINIMUM DI KANADA

1

1.0

PENGENALAN Upah minimum ialah standard asas buruh yang menetapkan kadar upah terendah yang dibayar oleh majikan di bawah perlindungan undang-undang. Objektif utama

diwujudkan perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerjapekerja gaji rendah , dan seterusnya menyumbang kepada penurunan dalam kemiskinan (West dan McKee, 1980). Upah minimum merupakan keadaan di mana seluruh pekerja atau kesatuan mereka dapat berunding dengan pihak pengurusan mengenai kedudukan upah yang lebih tinggi. Bagaimanapun pelarasan diperlukan dari masa ke semasa dalam pelaksanaan upah minimum ini dengan mengambil kira perubahan keadaan sosial dan ekonomi. Berikutan evolusi sejarah perundangan upah minimum, satu analisis khas diperuntukkan dalam bidang kuasa Kanada. 2.0 LATAR BELAKANG SEJARAH Kanada merupakan sebuah persekutuan yang terdiri daripada sepuluh wilayah dan tiga daerah. Ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Kanada Barat, Kanada Tengah, Kanada Atlantik, dan Kanada Utara serta tiga daerah yang terdiri daripada Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut. Kanada Timur Tengah pula merujuk kepada Kanada Tengah dan Kanada Atlantik dan kuasa wilayah lebih besar berbanding daerah. Berdasarkan kajian perundangan wilayah Kanada termasuk Baker et al. (1999), Goldberg and Green (1999), Campolieti et al. (2005), and Campolieti et al. (2006) data upah minimum Kanada sangat banyak kerana perundangan upah minimum digubal oleh wilayah-wilayah daripada kerajaan pusat. Menurut Baker et al. (1999) Kanada

2

Bagaimanapun. 3 . jam bekerja yang terlalu lama dan suasana kerja yang kurang selamat. Quebec dan Saskatchewan. Bagaimanapun. tetapi mereka menyokong campur tangan negeri untuk melindungi wanita yang bekerja. pada tahun 1918. pada masa ini. dan bukannya di bawah persekutuan. Akta perundangan berhubung upah minimum di Kanada ialah Kod Buruh Kanada (Canada Labour Code) pada tahun 1918 dan perundangan ini sentiasa diubah suai berdasarkan kepada keadaan semasa. perundangan Kanada telah menggubal dasar-dasar untuk mengatasi isuisu seperti gaji atau upah yang sangat rendah. yang kebanyakannya lebih terancam terhadap eksploitasi. diikuti empat wilayah lain iaitu Nova Scotia. undang-undang tersebut hanya digunakan terhadap pekerja-pekerja perempuan dalam beberapa jenis pekerjaan. Di Kanada. terdapat kritikan mengenai upah minimum di Kanada yang mendakwa bahawa kadar upah minimum yang ditetapkan adalah rendah dan perlu dinaikkan sejajar dengan peningkatan kos sara hidup. usaha awal dalam menetapkan upah minimum hanya melibatkan   bayaran upah bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan awam dan kontrak kerajaan. Pada masa kini. Kesatuan sekerja Amerika Utara pada masa itu telah mempertimbangkan kedudukan yang lebih baik untuk memastikan gaji yang mencukupi untuk golongan pekerja lelaki melalui tawar-menawar.mempunyai kelainan dalam kajian upah minimum kerana upah minimum Kanada ditetapkan di bawah kuasa wilayah. Ontario. Pada tahun 1920. Senarai upah minimum di Kanada dinyatakan dalam dolar Kanada (CAD) ditetapkan oleh setiap wilayah dan daerah di Kanada. Wilayah-wilayah terawal yang menggubal perundangan upah minimum di Kanada ialah British Columbia dan Manitoba.

Ini adalah disebabkan pada umumnya kos sara hidup yang lebih tinggi di bandar berbanding kawasan luar bandar.Di Ontario dan Quebec. barulah ianya dilaksanakan oleh wilayah Manitoba dan Saskatchewan pada tahun 1934. Sehingga awal tahun 1970-an. Di wilayah lain. Antaranya ialah perbezaan jenis pekerjaan. dan merupakan wilayah pertama yang menggubal upah minimum untuk pekerja lelaki. jurujual. perbezaan upah minimum berdasarkan jantina telah dibubarkan. dan buruh binaan juga diperuntukkan kadar upah minimum yang berasingan. Setelah satu dekad pelaksaan akta ini dilaksanakan di British Columbia. 4 . Namun pada tahun 1974. pekerja-pekerja ladang pada umumnya dikecualikan upah minimum atau hanya diperuntukkan pada kadar minimum yang lebih rendah. Prince Edward Island ialah wilayah yang terakhir melaksanakannya pada tahun 1960 dan turut mewujudkan upah minimum bagi pekerja wanita. terdapat sesetengah wilayah di Kanada yang mempunyai perbezaan dari segi geografi di mana pekerja-pekerja di pusat bandar dibayar upah yang lebih tinggi dari kawasan luar bandar. British Columbia mengamalkan Akta Upah Minimum Bagi Lelaki (Men's Minimum Wage Act) pada tahun 1925. Pekerjaan seperti pekerja restoran. perundangan turut mengambil kira jumlah jam bekerja dan syarat-syarat kerja. undang-undang bagi upah minimum pada mulanya dirujuk pada gaji sahaja. Alberta pada 1936. tahap upah minimum bagi pekerja lelaki pada ketika ini ditetapkan lebih tinggi daripada pekerja wanita. Terdapat pelbagai perbezaan lain sepanjang pelaksanaan upah minimum. pendandan rambut. Misalnya. kerana diandaikan kaum lelaki merupakan ketua sebuah keluarga. manakala Ontario dan Quebec pada tahun 1937. Namun.

harian.1 Situasi Pada Masa Kini Dalam Perundangan Upah Minimum Pada masa kini. Akhirnya. persembahan-persembahan secara langsung dan hiburan visual. serta mengambil kira kemahiran khusus. Adalah menjadi kesalahan bagi pekerja terhadap majikan mereka sekiranya mereka bekerja kurang daripada kadar upah minimum yang ditetapkan. Kanada tidak mempunyai upah minimum persekutuan kerana penetapan peraturan upah minimum adalah tertakluk kepada setiap wilayah masing-masing. peranan dan penguatkuasaan undang-undang tenaga kerja terletak pada sepuluh wilayah. setiap wilayah di Kanada telah mewujudkan perundangan upah minimum dalam pekerjaan. Di bawah pembahagian kuasa wilayah persekutuan Perlembagaan Kanada. di mana upah minimum dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan dan suasana kerja bagi pekerja yang bekerja dalam industri seperti tekstil. Terdapat peraturan di bawah Kod Standard Buruh (Labour Standards Code) di Nova Scotia yang menentukan upah minimum berdasarkan suasana kerja pekerja dalam industri tertentu seperti pembinaan dan pada tahun 2000 ditubuhkan Akta Standard Guna Tenaga (Employment Standard Act) di Ontario. Peraturan ini menegaskan para majikan akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya membayar upah kepada pekerja mereka kurang daripada upah minimum. atau bulanan. mengikut jam bekerja. 5 . pakaian. Ia juga membenarkan seorang pekerja untuk mendakwa majikan mereka sekiranya upah yang mereka peroleh itu adalah berbeza dengan upah yang sepatutnya mereka terima sekiranya dibayar mengikut kadar upah minimum. mingguan. pekerjaan atau kelas pekerja.2. digubal kadar upah minimum yang mengambil kira peraturan-peraturan yang digunakan mengikut industri tertentu.

tiga daerah diberikan kuasa ini berdasarkan undang-undang persekutuan. Secara teorinya kerajaan pusat menyediakan kadar upah minimumnya yang tersendiri untuk pekerja-pekerja dalam industri bidang kuasa persekutuan (contohnya industri keretapi antara wilayah). dan yang tertinggi adalah di Ontario $10. Pada tahun 2006 bagaimanapun. upah minimum ditetapkan bagi pekerja yang berumur 17 tahun ke atas. upah minimum persekutuan ditakrifkan menjadi kadar upah minimum bagi orang dewasa di wilayah di mana tempat mereka bekerja. British Columbia menetapkan majikan membayar $6 sejam kepada pekerja tak berpengalaman. Upah minimum terendah umum yang dikuatkuasakan pada tahun 2010 ialah British Columbia iaitu $8. sebuah syarikat keretapi antara wilayah tidak boleh membayar seorang pekerja di British Columbia kurang daripada $8. Di Yukon. Misalnya.00 per jam. Ini bermakna bahawa setiap wilayah mempunyai upah minimum yang tersendiri.25 per jam. Akta Standard Guna Tenaga di British Columbia (Employment Standards Act of British Columbia) membolehkan majikan membayar sebanyak $6 sejam bagi pekerja baru yang mempunyai kurang daripada 500 jam pengalaman bekerja (iaitu 3 bulan kerja sepenuh masa atau 6 bulan kerja separuh masa).00 sejam tanpa mengambil kira pengalaman pekerja. 6 . tetapi meningkat kepada $8 sejam sekiranya pekerja tersebut telah memperolehi 500 jam pengalaman. Beberapa wilayah membenarkan upah lebih rendah dibayar kepada pelayan-pelayan yang terlibat dengan perniagaan minuman keras dan pekerja yang tidak berpengalaman.

00 $8.25 $8.00 $8.25 $7.25 $8.00 $8.20 2005 $7.75 $7.55 $8.00 $7.50 $7.75 $8.75 $7.00 $8.15 $6.90 $8.75 $6.00 $10.25 $9.25 $8.37 2008 $8.65 $7.50 $8.25 $8.00 $7.00 $6.50 $9.15 $7.40 $8.00 $6.00 $9.00 $6.95 $8.60 $8.20 $6.85 $6.25 $8.00 $9.00 $8.50 $8.60 $10.00 $7.80 $7.75 $8.25 $8.20 2003 $5.00 $8.50 $7.05 $7.00 $9.58 2009 $8.50 $7.25 2007 $8.30 $6.93 Sumber: Statistik Kanada 7 .50 $7.90 $8.00 $6.25 $7.00 $8.15 $8.80 $8.65 $10.00 $7.85 $6. Upah minimum di setiap wilayah Kanada pada tahun 2002-2010 adalah sebagai berikut: Wilayah Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland Northwest Territories Nova Scotia Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec Saskatchewan Yukon 2002 $5.50 $6.25 $8.20 2006 $7.90 $8.89 2010 $8.10 $10.50 $8.00 $6.25 $6.30 $6.45 $6.60 $6.00 $8.50 $8.75 $8.25 $6. walaupun begitu.00 $8.00 $8.45 $6.40 $8.00 $7.60 $7.25 $8.00 $9.70 $6.00 $7.00 $7.25 $7.50 $8.50 $9.75 $7.80 $8.Persekutuan Parti Demokrat Baru di Kanada telah menuntut upah minimum persekutuan yang berasingan $10 per jam.65 $7.00 $9.50 $6.80 $8.00 $7.00 $6.65 $7.00 $10.00 $7. perubahan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana majikan di bawah bidang kuasa wilayah kecuali wilayah tersebut secara sukarela bersetuju untuk menyelaraskan sendiri upah minimum.50 $8.50 $7.00 $8.00 $9.20 $6.00 $6.25 $6.20 2004 $5.50 $9.25 $6.25 $6.

makanan. keperluan berkaitan dengan kemasukan tenaga kerja yang mahir dan produktif dalam proses pembangunan. Akta Upah Industri Pembinaan Manitoba (Manitoba¶s Construction Industry Wages Act). (b) keadaan ekonomi dalam wilayah hasil daripada pelaburan swasta. menetapkan keadilan dalam proses tender untuk projek-projek pembangunan serta 8 . pengangkutan dan penjagaan kesihatan. perumahan. Perundangan standard guna tenaga di wilayah New Brunswick dan Prince Edward Island menetapkan perundangan upah minimum mengambil kira kesan sosial dan ekonomi akibat daripada pelaksanaan upah minimum di wilayah tersebut dan perlu mempertimbangkan perkaraperkara berikut: (a) peningkatan kos sara hidup iaitu kos yang diperlukan oleh seorang pekerja membeli barangan keperluan. tetapi terdapat pengecualian tertentu.2 Perundangan Upah Minimum dan Kajian Semula Kadar Upah Minimum Peningkatan upah minimum dari masa ke semasa atau peraturan dalam perundangan standard pekerjaan wilayah diluluskan oleh kerajaan. Pelarasan dalam kadar upah minimum mengambil kira pelbagai faktor yang dianggap penting sebagai penentu kepada upah minimum. pakaian.2. Dalam kes itu. perundangan upah bagi sektor pembinaan mesti mempertimbangkan kedudukan kompetitif industri pembinaan di Manitoba dan hubungan dengan industri pembinaan di wilayah-wilayah lain. Kebanyakan akta tidak menyediakan garis panduan khusus mengenai bagaimana upah minimum ditentukan.

keadaan ekonomi dan faktor-faktor lain yang berkaitan. namun terdapat beberapa kategori pekerja khusus yang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum dalam undang-undang. 2.3 Tingkat Upah Minimum dan Ciri-ciri Upah Minimum Pekerja Walaupun secara umumnya kadar upah minimum dalam setiap bidang kuasa di Kanada digunakan ke atas kebanyakan pekerja. Bagaimanapun. namun kerajaan sama sekali tidak terikat untuk meningkatkan atau mengubah suai kadar gaji minimum. Meskipun semakan semula gaji minimum adalah perlu. bidang yang berkuasa harus mengkaji semula gaji minimum sekurang-kurangnya setiap dua tahun dari tarikh bermulanya peraturan gaji minimum.menyediakan tingkat upah yang adil. garis-garis panduan tersebut tidak lagi wujud dalam Kod Standard Guna Tenaga (Employment Standards Code) wilayah. Peraturan upah minimum diwujudkan adalah untuk menetapkan atau mencadangkan upah asas. Biasanya. seluruh rakyat diberi peluang untuk bersuara dan membuat pertanyaan secara meluas sebelum arahan upah minimum dikuatkuasakan. Satu tinjauan tahunan di adakan di Nova Scotia dan Prince Edward Island manakala Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) di Saskatchewan perlu semakan semula peraturan-peraturan berkaitan dengan gaji minimum sekurangkurangnya setiap dua tahun sekali. Sesetengah pekerja juga dilindungi di bawah kadar upah minimum yang berbeza: 9 . setelah mempertimbangkan kos sara hidup. Di Newfoundland dan Labrador. Hanya perundangan di empat buah wilayah memerlukan semakan semula gaji minimum.

takrif µmajikan¶ dalam Akta Standard Pekerjaan (Employment Standard Act) tidak termasuk individu-individu yang bertanggungjawab untuk pekerjaan orang dalam atau sekitar rumah mereka. Newfoundland and Prince Edward Island telah membatalkan peruntukan-peruntukan tersebut. Namun di Kanada pada hari ini. hanya wilayah New Brunswick yang mengecualikan pembantu rumah daripada upah minimum. pekerja-pekerja muda di Yukon berhak ke atas upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk suatu pekerjaan tertentu. Di Newfoundland dan Yukon. iii) Pembantu rumah di bawah penjagaan Dari segi sejarah. Bidang kuasa persekutuan. pekerjaan sebagai pembantu rumah tidak termasuk dalam upah minimum. Manitoba dan Saskatchewan membenarkan pembayaran upah di bawah kadar upah minimum umum kepada pekerja kurang upaya di bawah suatu sistem permit majikan masing-masing. Bagaimanapun. Walaupun Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) digunakan atas kebanyakan majikan dan pekerjapekerja di wilayah ini. 10 . Ini bermakna pembantu rumah yang disediakan perlindungan tempat tinggal tidak diperuntukkan upah minimum. wilayah Alberta. ii) Pekerja kurang upaya Pada masa kini. namun ianya kurang digunakan. Walaupun peruntukan ini ialah masih berada dalam buku. kadar upah minimum tidak digunakan ke atas pekerja-pekerja di bawah umur 16 tahun.i) Pekerja golongan muda Terdapat bidang kuasa lain tidak menyediakan penetapan upah minimum untuk pekerjapekerja muda.

tetapi bagi kategori pembantu rumah lain di bawah perlindungan upah minimum (walaupun mereka bekerja lebih daripada 24 jam setiap minggu. Di wilayah Nova Scotia juga tidak diperuntukkan upah minimum untuk pembantu rumah yang memberikan perkhidmatan mereka kepada ahli keluarga terdekat. Manitoba dan Quebec. pekerja-pekerja ladang 11 . Walau bagaimanapun terdapat beberapa pengecualian di Saskatchewan. Newfoundland dan Labrador. Perundangan dalam beberapa bidang kuasa masih tidak meliputi kebanyakan pekerjapekerja ladang. orang sakit. namun mereka layak mendapat peruntukan upah minimum di Manitoba. iaitu pembantu rumah menerima upah minimum. pembantu rumah yang disediakan tempat tinggal. upah minimum dikira berdasarkan 8 jam bekerja didarab dengan kadar upah minimum setiap hari bekerja. orang-orang yang diupah untuk menjaga anak-anak kecil. Keadaan berlainan pula berlaku di Ontario. atau golongan yang sudah berumur di rumah persendirian. berhak menerima upah minimum untuk lapan jam setiap hari. Northwest Territories dan Nunavut. dan kadar-kadar istimewa juga turut diberikan kepada pembantu rumah yang disediakan perlindungan di Quebec). Ini berlaku di Alberta. Wilayah Alberta telah menubuhkan satu jumlah tetap sebagai upah minimum bulanan untuk pembantu rumah. iv) Buruh Ladang Pekerjaan sebagai buruh ladang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum. Di Saskatchewan. Manitoba. dan Saskatchewan.Di Prince Edward Island. sementara di Yukon. Ontario. mereka dikecualikan daripada kategori upah minimum. untuk satu tempoh 24 jam atau kurang setiap minggu.

sementara pekerja yang ditugaskan untuk memetik buah yang selainnya perlu dibayar kadar upah minimum umum. diperuntukkan upah minimum. Northwest Territories. bergantung kepada umur mereka manakala di Quebec. Kebanyakan wilayah mempunyai undang-undang yang tersendiri dan mengecualikan beberapa jenis pekerja daripada mendapat upah minimum atau membenarkan kadar upah minimum yang lebih rendah bagi sesetengah pekerjaan. Newfoundland dan Labrador. 12 . 2. petani dibayar upah mengikut upah minimum.4 Pengecualian Daripada Upah Minimum Ramai pekerja di Kanada tidak dilindungi oleh undang-undang upah minimum. strawberi atau epal. Di British Columbia juga peruntukan upah minimum bagi pekerja ladang berdasarkan kepada jenis tanaman dan kuantiti buah yang dipetik.yang bekerja di ladang penternakan ayam dan tanaman. Pekerja-pekerja yang tergolong dalam kelas lain yang dikecualikan upah minimum seperti penyelia. sementara pekerja yang bekerja sebagai pemetik buah dikira tertakluk kepada peruntukan minimum khusus sebagai imbuhan mereka. pelajar yang terlibat dalam skim latihan. mereka yang bekerja sebagai petani buah-buahan. hanya ahli keluarga terdekat majikan yang diambil bekerja. pekerja pengurusan. sayur-sayuran atau tembakau untuk pemasaran adalah layak mendapat upah minimum bagi golongan muda. perlu dibayar berdasarkan kuantiti buah yang dipetik. Di Ontario. Nunavut dan Yukon tidak mengecualikan mana-mana pekerja ladang daripada dibayar berdasarkan upah minimum. kecuali bagi pekerjaan tersebut. Pekerja yang ditugaskan untuk memetik anggur.

(1989) pengukuran upah minimum adalah tertakluk kepada upah purata dalam industri perkilangan. Kos sara hidup yang tinggi memerlukan pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi keperluan hidup pada tahap yang lebih baik. Kos sara hidup adalah termasuk keperluan semasa dan keperluan lain yang perlu dipenuhi yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan. pekerjaan lain ialah kaunselor. jurulatih di kem pendidikan. Konsep kos sara hidup ini bukan hanya mengambil kira kehidupan individu tetapi merangkumi kehidupan seluruh keluarga. kadar inflasi. nelayan. dan penjaga kediaman. kesemua pembolehubah adalah negatif dan signifikan kecuali pembolehubah bagi kesatuan sekerja adalah tidak signifikan. 3. pekerja muda yang berumur 15 hingga 19 tahun. pelatih berdaftar. Menurut Blais et al. sukarelawan dalam organisasi politik atau keagamaan. pusat rekreasi dan taman permainan. jurujual yang diberi ganjaran oleh suruhanjaya. dan ahli-ahli profesion yang dilantik. Ia merangkumi tahap minimum perbelanjaan di mana pendapatan sebagai sumber dan pendapatan ini dipengaruhi oleh upah minimum.0 BENTUK UPAH MINIMUM Penetapan kos sara hidup juga akan mempengaruhi kadar upah minimum di Kanada. kadar pengangguran. Pekerja yang berumur 15 hingga 19 tahun dan pekerja wanita diukur dalam kadar tenaga buruh. peratusan kesatuan sekerja. pekerja wanita. dan peratusan pekerja dalam firma-firma kecil. Selain itu.pelatih dalam tempoh pengalaman bekerja. Hasilnya. Mereka ini tergolong dalam pekerja yang menerima upah rendah kesan 13 .

Seperti yang ditunjukkan oleh Seltzer (1995) pekali bagi pembolehubah tersebut adalah untuk mengukur permintaan bagi gabungan terancang. Kesan upah adalah begitu besar apabila permintaan untuk pekerja adalah tidak anjal iaitu pekerja muda (Baker et al. manakala perniagaan kecil tidak dimasukkan sebagai satu kadar dalam KDNK. Kenaikan dalam upah minimum menyebabkan pengangguran tinggi dan kesan ini dapat dilihat pada kadar pengangguran di wilayah-wilayah di Kanada. Program insurans pengangguran Kanada telah memberikan manfaat kepada pekerja di seluruh wilayah. 14 . Faktor ini berkaitan dengan kemampuan kumpulan-kumpulan tersebut secara efektif. firma besar dengan keuntungan korporat berkadaran dengan KDNK wilayah di Kanada. Kedudukan firma besar dari segi teori adalah kabur.daripada kenaikan upah minimum. firma-firma besar mungkin menyokong upah minimum lebih tinggi ketidaksembangan akan meningkatkan kos pesaing-pesaing firma kecil. Dalam perniagaan. Firma kecil akan terjejas secara langsung oleh kenaikan upah minimum kerana mereka mempunyai lebih tenaga kerja kurang mahir dan mungkin mereka kurang mampu untuk menggantikannya kepada modal dan buruh mahir. insurans pengangguran dapat memberikan insentif yang kuat untuk berada dalam pasaran buruh dan mencari pekerjaan sementara untuk mendapatkan faedah tersebut. Kedua. Bagaimanapun secara purata. pekerja menganggap undang-undang upah minimum bergantung kepada upah yang dijangka dan kesan guna tenaga. Bagaimanapun. Firma-firma besar boleh menentang upah minimum lebih tinggi sejak mereka mungkin mempunyai lebih banyak pengaruh dalam perundingan dengan kesatuan apabila upah minimum rendah. misalnya firma-firma hanya mengupah pekerja muda dan pekerja wanita. 1999).

15 .Ini berbeza-beza di seluruh wilayah mengikut keperluan kelayakan. dan tahap penggantian upah semua bergantung kepada kadar pengangguran tempatan. upah minimum relatif (upah minimum yang ditetapkan dibahagi dengan purata pendapatan per jam) akan jatuh secara automatik. Asas teori mengikut Fortin (1984) yang berspekulasi bahawa pampasan insurans pengangguran yang tinggi akan mengurangkan tuntutan kenaikan upah minimum khususnya kerana upah minimum mempunyai kesan tenaga kerja yang negatif. Liberal. Selain itu. ceteris paribus. ahli politik mempunyai dasar utama mereka yang tersendiri untuk mendapatkan sokongan. jadi perlu tingkatkan permintaan untuk menaikkan kadar upah. bentuk upah minimum turut dipengaruhi oleh inflasi. Bagaimanapun. Inflasi ini diukur sebagai perubahan berkadar dalam indeks harga implisit untuk barang-barang penggunaan bagi setiap wilayah. Selain daripada ideologi. Dalam idealogi parti-parti politik wilayah. dalam ideologi. terdapat satu hujah yang mengatakan bahawa insurans mengurangkan beban pengangguran. Progresif Konservatif. Antara parti-parti politik wilayah ialah Kredit Sosial. Parti Quebec. membuatkannya lebih sukar untuk mendapatkan faedah apabila meningkatkan kadar upah minimum. Ketika inflasi. tempoh manfaat. dan Parti Demokrat Baru. partiparti utama dilihat kurang sensitif terhadap kenaikan upah minimum.

Secara umum. Card (1992) and Katz dan Krueger (1992) mendapati terdapat hubungan negatif antara upah minimum dan guna tenaga di kalangan pekerja muda. dan mengurangkan kemiskinan (West dan McKee. Pertama. kenaikan upah minimum mengurangkan tenaga kerja di kalangan pekerja dan terdapat bukti empirikal terhadap kesan negatif guna tenaga di Kanada (Brown 1988. Pengurangan dalam guna tenaga wujud disebabkan oleh dua keadaan. Schaafsma dan Walsh 1983). Kajian menunjukkan pengangguran berlaku akibat kenaikan upah minimum terutamanya pengangguran di kalangan golongan remaja. (1999). 1980). Card et al. kajian agregat dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an menunjukkan kenaikan 10 peratus upah minimum 16 . semakin tinggi kos yang dihadapi oleh firma yang menggunakan buruh pada harga yang rendah akan mendorong firma meletakkan harga barangan yang lebih tinggi kepada pengguna dan turut mengurangkan jualan dan pengeluaran.4. Namun begitu. Card dan Krueger (1994). firma-firma akan mengurangkan pekerjaan sepanjang permintaan kerja dan menggantikan modal kepada buruh apabila berlakunya peningkatan upah.1 KESAN UPAH MINIMUM Upah Minimum dan Kesan ke Atas Guna Tenaga Objektif penting dalam perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja yang menerima upah rendah. Kedua. Dalam rangka kerja neoklasik. undang-undang menitikberatkan mengenai kesan negatif peluang pekerjaan bagi penerima upah rendah. dan akhirnya akan mengurangkan guna tenaga (Riddell 1986). Swidinsky 1980.0 4.

Baker et al. kesan upah minimum dikenalpasti sebagai variasi antara dua kumpulan individu yang menerima upah rendah dengan pengalaman yang setanding. (1999) menunjukkan hubungan penting upah minimum yang dengan guna tenaga yang rendah di kalangan pekerja muda. Secara khususnya.5. Dalam hal ini. Pelaksanaan upah minimum memberi kesan negatif kepada golongan belia iaitu pekerja kurang mahir dan mengurangkan peluang pekerjaan dalam sesuatu bidang pekerjaan. Peningkatan upah minimum juga mengurangkan pekerja terutamanya pekerjaan yang melibatkan peringkat bawahan yang biasanya dipelopori oleh pekerja kurang mahir iaitu dari golongan remaja.3 hingga -0. Kebanyakan majikan hanya memilih pekerja yang mahir untuk mengisi pasaran buruh. peningkatan kadar pengangguran di kalangan golongan 17 . upah pekerja muda di bawah tingkat upah minimum yang baru mempunyai kebarangkalian yang rendah terhadap guna tenaga. Yuen (2003) dengan menggunakan data dari Kanada. Upah minimum turut memberi kesan negatif ke atas guna tenaga bagi pekerja dewasa. Keanjalannya adalah sebanyak -0.telah mengurangkan guna tenaga di kalangan golongan remaja sebanyak 1 hingga 3 peratus (Brown 1988). Disebabkan upah minimum di Kanada berada di bawah kuasa wilayah. peningkatan upah minimum sebanyak 30 peratus berhubung kait dengan kebarangkalian lebih rendah terhadap guna tenaga iaitu sebanyak -3 peratus hingga -4 peratus. Walau bagaimanapun. maka peningkatan upah minimum mendorong pekerja bergaji rendah di wilayah lain boleh berkhidmat sebagai kumpulan kawalan.

Bagi pekerja dewasa. pengurangan dalam upah adalah lebih ketara bagi pekerja dewasa wanita manakala bagi pekerja dewasa lelaki. Keputusan 18 . terutama pekerja muda atau dari golongan remaja.0 peratus. peningkatan upah minimum sebanyak 10 peratus telah mengurangkan pendapatan pekerja golongan remaja sebanyak 6.3 peratus golongan remaja perempuan.2 Upah Minimum dan Kesan ke Atas Upah Meyer dan Wise (1983). 2. Nilai upah sebenar bagi pekerja yang menerima upah rendah ini akan berkurangan dan pengurangan ini adalah lebih besar berbanding upah sebenar yang diterima oleh pekerja dewasa. (2000) mendapati bahawa peningkatan 10 peratus dalam upah minimum akan mengurangkan purata pendapatan tahunan setiap pekerja dewasa sebanyak $226 dan yang meningkatkan varians daripada agihan pendapatan.remaja adalah lebih tinggi berbanding pekerja dewasa memandangkan pekerja daripada golongan remaja adalah lebih ramai berbanding pekerja dewasa. Kesan buruk pada pengangguran adalah lebih kecil daripada kesan buruk terhadap penyerapan tenaga kerja kerana ramai yang keluar daripada pasaran buruh dan tidak mendapat pekerjaan pada tingkat upah minimum yang tinggi. Neumark et al. Kesannya pada guna tenaga. 4. ataupun tiada sebarang kesan. peningkatan sebanyak 10 peratus dalam upah minimum menyebabkan peningkatan dalam kadar pengangguran sebanyak 3. Card dan Krueger (1994) dari kajian beliau.0 peratus bagi golongan remaja lelaki.5 peratus daripada pekerja dewasa perempuan manakala tiada kesan bagi pekerja dewasa lelaki. upah minimum meningkatkan pengangguran. pelaksanaan upah minimum akan menyebabkan hanya sedikit kejatuhan dalam pendapatan mereka. dan 0.

3 Upah Minimum dan Kemiskinan Hasil kajian Neumark and Wascher (2002) peningkatan upah minimum berkolerasi dengan peningkatan dalam kadar kemiskinan. perlindungan. Oleh itu.ini mengesahkan yang gaji minimum merendahkan pendapatan purata dan meningkatkan ketidaksamaan dalam jurang pendapatan masyarakat. 4. Statistik Kanada menunjukkan daripada pendapatan yang diperolehi. sementara Osberg (2003) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk menilai kesan dasar terhadap kemiskinan. sebanyak 20 peratus dibelanjakan ke atas makanan. Phipps (1993) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk mengukur indeks kemiskinan. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) tidak mewakili garis kemiskinan Kanada secara rasmi. Namun. Ini bermakna hasil daripada upah yang diterima itu dapat digunakan untuk pembelian barangan keperluan dan pendapatan yang diperoleh hanya mampu menampung kos sara hidup pada kadar minimum. 19 . Disebabkan saiz kemiskinan tidak dapat diukur secara rasmi di Kanada. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) merupakan saiz relative kepada kesejahteraan mutlak. Trend kadar kemiskinan diukur melalui peratusan sessebuah keluarga dalam ekonomi di bawah Potongan Pendapatan Rendah (LICO). Pengurangan dalam pendapatan telah mengurangkan tingkat kuasa pengguna di mana pendapatan rendah yang diterima hanya terhad untuk penggunaan tertentu sahaja. dan pakaian ke atas keluarga secara purata. Potongan Pendapatan Rendah ( LICO) telah banyak digunakan dalam kajian empirical. Kesan daripada upah minimum ini juga akan mendorong pengguna untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan dalam pasaran.

tidak terikat dengan individu lain atau pencari nafkah kedua dalam keluarga.Upah minimum memberi kesan yang positif terhadap tingkat kemiskinan sesebuah negara. secara keseluruhan ia meningkatkan kadar kemiskinan dan keluarga yang kurang berada dan mengurangkan pendapatan keluarga dengan kadar di atas garis kemiskinan. Kenaikan upah minimum boleh mengurangkan pendapatan keluarga miskin kerana kesan pengangguran tertumpu kepada keluarga berpendapatan rendah.2 peratus selepas dikenakan upah minimum. Kejatuhan pendapatan pekerja secara puratanya adalah sebanyak 10. Upah minimum adalah tidak membantu pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tetapi menjatuhkan pendapatan keluarga dan membawa kepada kemiskinan. kesan sebenar upah minimum terhadap kemiskinan berkaitan dengan pengagihan semula pendapatan antara keluarga berpendapatan rendah keluarga berpendapatan tinggi. Di Kanada. 20 . (1997). hampir 60 peratus pekerja adalah terdiri daripada golongan remaja (kebanyakan tinggal bersama ibu bapa mereka). Dengan demikian. mereka menyimpulkan bahawa upah minimum menurunkan kecekapan dan ekuiti. Walaupun upah minimum meningkatkan pendapatan beberapa keluarga miskin relatif terhadap tahap kemiskinan. Neumark et al. Pengurangan dalam pendapatan bagi pekerja yang menerima upah rendah ini turut memberi kesan ke atas kehidupan mereka memandangkan kos sara hidup semakin meningkat.

Sebaliknya. O¶Brien-Strain dan MaCurdy (2000). Akibatnya. Kesan upah minimum dapat dilihat apabila kehidupan majoriti rakyat adalah kekal dalam kemiskinan. Pembentukan kemahiran adalah sangat penting bagi pekerja yang dibayar gaji yang rendah untuk melayakkan mereka mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan gaji yang lebih tinggi dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi. Upah minimum akan mengurangkan latihan dalam pekerjaan yang boleh menjurus kepada penurunan dalam pencapaian pendidikan.4. Hal ini berikutan para pekerja tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam sesuatu bidang pekerjaan. maka keluarga berpendapatan rendah berhadapan dengan peratus peningkatan yang lebih besar dalam harga barangan yang dibeli. pelaksanaan upah minimum di Kanada adalah tidak efektif dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Berdasarkan kajian pada tahun 1996. didapati golongan yang berpendapatan tinggi itu dan keluarga berpendapatan rendah mendapat manfaat yang hampir sama hasil daripada upah minimum. antaranya adalah disebabkan pengurangan latihan.4 Upah Minimum dan Kesan Kebajikan Horrigan dan Mincy (1993). Di bawah andaian yang semua kos daripada upah minimum yang lebih tinggi menjadikan harga lebih tinggi. Ini dapat dilihat berdasarkan kos dan faedah yang diperolehi oleh keseluruhan rakyat daripada golongan kaya dan golongan miskin. kenaikan upah minimum memberi kesan negatif terhadap keseluruhan keluarga. dalam kajian yang dilakukan. 22% daripada pendapatan tambahan digunakan untuk membayar cukai. 21 .

Kesan upah minimum ini melibatkan pekerja yang menerima upah rendah terutamanya pekerja daripada golongan remaja yang memberi kesan terhadap pendapatan individu dan seterusnya membawa kepada peningkatan dalam kadar pengangguran di kalangan mereka. peningkatan upah minimum menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan latihan kerana terpaksa menanggung kos yang banyak.Namun. Oleh itu. pihak kerajaan perlu mengambil langkah dalam mengurangkan kadar pengangguran dengan menurunkan upah minimum supaya seluruh rakyat di Kanada dapat memasuki pasaran buruh sama ada bagi pekerja muda dan pekerja dewasa. pelaksanaan upah minimum ini banyak membawa kesan negatif terutama dalam konteks guna tenaga dan upah.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. pelaksanaan upah minimum tidak memberi manfaat terhadap kebajikan seluruh masyarakat. Fokus utama adalah terhadap kesan guna tenaga di Kanada. Keadaan ini menyebabkan mereka hanya memperoleh pendapatan yang rendah sepanjang mereka bekerja. kesan upah minimum dapat dilihat tidak membawa kebajikan kepada pekerja dan memberi impak negatif ke atas kebajikan mereka. ramai antara pekerja yang tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka walaupun mereka bekerja. ia mengurangkan peluang pekerja-pekerja berkemahiran rendah untuk mendapatkan latihan secara formal dan mungkin mendorong para majikan untuk tidak menyediakan latihan. Oleh yang demikian. 22 . Oleh itu. 5. Oleh itu. Disebabkan itu.

malah menjejaskan keseluruhan matlamat sebenar penetapan upah minimum. pendekatan yang lebih berkesan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat. Oleh itu. upah minimum ini tidak membawa kelebihan dan faedah kepada keseluruhan rakyat. Dalam jangka masa panjang. 23 .Selain itu. pengurangan pendapatan rendah yang diperolehi keseluruhan pekerja ini akan menyebabkan mereka kekal dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi keperluan serta tidak dapat mengubah taraf kehidupan yang lebih baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful