TAJUK: UPAH MINIMUM DI KANADA

1

1.0

PENGENALAN Upah minimum ialah standard asas buruh yang menetapkan kadar upah terendah yang dibayar oleh majikan di bawah perlindungan undang-undang. Objektif utama

diwujudkan perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerjapekerja gaji rendah , dan seterusnya menyumbang kepada penurunan dalam kemiskinan (West dan McKee, 1980). Upah minimum merupakan keadaan di mana seluruh pekerja atau kesatuan mereka dapat berunding dengan pihak pengurusan mengenai kedudukan upah yang lebih tinggi. Bagaimanapun pelarasan diperlukan dari masa ke semasa dalam pelaksanaan upah minimum ini dengan mengambil kira perubahan keadaan sosial dan ekonomi. Berikutan evolusi sejarah perundangan upah minimum, satu analisis khas diperuntukkan dalam bidang kuasa Kanada. 2.0 LATAR BELAKANG SEJARAH Kanada merupakan sebuah persekutuan yang terdiri daripada sepuluh wilayah dan tiga daerah. Ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Kanada Barat, Kanada Tengah, Kanada Atlantik, dan Kanada Utara serta tiga daerah yang terdiri daripada Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut. Kanada Timur Tengah pula merujuk kepada Kanada Tengah dan Kanada Atlantik dan kuasa wilayah lebih besar berbanding daerah. Berdasarkan kajian perundangan wilayah Kanada termasuk Baker et al. (1999), Goldberg and Green (1999), Campolieti et al. (2005), and Campolieti et al. (2006) data upah minimum Kanada sangat banyak kerana perundangan upah minimum digubal oleh wilayah-wilayah daripada kerajaan pusat. Menurut Baker et al. (1999) Kanada

2

Bagaimanapun. Bagaimanapun. 3 . Akta perundangan berhubung upah minimum di Kanada ialah Kod Buruh Kanada (Canada Labour Code) pada tahun 1918 dan perundangan ini sentiasa diubah suai berdasarkan kepada keadaan semasa. jam bekerja yang terlalu lama dan suasana kerja yang kurang selamat. diikuti empat wilayah lain iaitu Nova Scotia. Di Kanada. usaha awal dalam menetapkan upah minimum hanya melibatkan   bayaran upah bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan awam dan kontrak kerajaan. Senarai upah minimum di Kanada dinyatakan dalam dolar Kanada (CAD) ditetapkan oleh setiap wilayah dan daerah di Kanada. undang-undang tersebut hanya digunakan terhadap pekerja-pekerja perempuan dalam beberapa jenis pekerjaan. Wilayah-wilayah terawal yang menggubal perundangan upah minimum di Kanada ialah British Columbia dan Manitoba. tetapi mereka menyokong campur tangan negeri untuk melindungi wanita yang bekerja. pada tahun 1918. yang kebanyakannya lebih terancam terhadap eksploitasi.mempunyai kelainan dalam kajian upah minimum kerana upah minimum Kanada ditetapkan di bawah kuasa wilayah. Pada masa kini. perundangan Kanada telah menggubal dasar-dasar untuk mengatasi isuisu seperti gaji atau upah yang sangat rendah. dan bukannya di bawah persekutuan. terdapat kritikan mengenai upah minimum di Kanada yang mendakwa bahawa kadar upah minimum yang ditetapkan adalah rendah dan perlu dinaikkan sejajar dengan peningkatan kos sara hidup. Quebec dan Saskatchewan. Ontario. pada masa ini. Pada tahun 1920. Kesatuan sekerja Amerika Utara pada masa itu telah mempertimbangkan kedudukan yang lebih baik untuk memastikan gaji yang mencukupi untuk golongan pekerja lelaki melalui tawar-menawar.

dan buruh binaan juga diperuntukkan kadar upah minimum yang berasingan. Prince Edward Island ialah wilayah yang terakhir melaksanakannya pada tahun 1960 dan turut mewujudkan upah minimum bagi pekerja wanita. jurujual. pekerja-pekerja ladang pada umumnya dikecualikan upah minimum atau hanya diperuntukkan pada kadar minimum yang lebih rendah. British Columbia mengamalkan Akta Upah Minimum Bagi Lelaki (Men's Minimum Wage Act) pada tahun 1925. Setelah satu dekad pelaksaan akta ini dilaksanakan di British Columbia. tahap upah minimum bagi pekerja lelaki pada ketika ini ditetapkan lebih tinggi daripada pekerja wanita. Misalnya. dan merupakan wilayah pertama yang menggubal upah minimum untuk pekerja lelaki. Sehingga awal tahun 1970-an.Di Ontario dan Quebec. perundangan turut mengambil kira jumlah jam bekerja dan syarat-syarat kerja. manakala Ontario dan Quebec pada tahun 1937. pendandan rambut. undang-undang bagi upah minimum pada mulanya dirujuk pada gaji sahaja. Terdapat pelbagai perbezaan lain sepanjang pelaksanaan upah minimum. kerana diandaikan kaum lelaki merupakan ketua sebuah keluarga. Pekerjaan seperti pekerja restoran. Alberta pada 1936. barulah ianya dilaksanakan oleh wilayah Manitoba dan Saskatchewan pada tahun 1934. Antaranya ialah perbezaan jenis pekerjaan. Namun pada tahun 1974. Di wilayah lain. Ini adalah disebabkan pada umumnya kos sara hidup yang lebih tinggi di bandar berbanding kawasan luar bandar. 4 . terdapat sesetengah wilayah di Kanada yang mempunyai perbezaan dari segi geografi di mana pekerja-pekerja di pusat bandar dibayar upah yang lebih tinggi dari kawasan luar bandar. perbezaan upah minimum berdasarkan jantina telah dibubarkan. Namun.

pekerjaan atau kelas pekerja. 5 . setiap wilayah di Kanada telah mewujudkan perundangan upah minimum dalam pekerjaan.1 Situasi Pada Masa Kini Dalam Perundangan Upah Minimum Pada masa kini. Terdapat peraturan di bawah Kod Standard Buruh (Labour Standards Code) di Nova Scotia yang menentukan upah minimum berdasarkan suasana kerja pekerja dalam industri tertentu seperti pembinaan dan pada tahun 2000 ditubuhkan Akta Standard Guna Tenaga (Employment Standard Act) di Ontario. persembahan-persembahan secara langsung dan hiburan visual. di mana upah minimum dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan dan suasana kerja bagi pekerja yang bekerja dalam industri seperti tekstil. Akhirnya. atau bulanan. Di bawah pembahagian kuasa wilayah persekutuan Perlembagaan Kanada. serta mengambil kira kemahiran khusus. pakaian.2. Peraturan ini menegaskan para majikan akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya membayar upah kepada pekerja mereka kurang daripada upah minimum. digubal kadar upah minimum yang mengambil kira peraturan-peraturan yang digunakan mengikut industri tertentu. harian. Kanada tidak mempunyai upah minimum persekutuan kerana penetapan peraturan upah minimum adalah tertakluk kepada setiap wilayah masing-masing. mingguan. mengikut jam bekerja. Ia juga membenarkan seorang pekerja untuk mendakwa majikan mereka sekiranya upah yang mereka peroleh itu adalah berbeza dengan upah yang sepatutnya mereka terima sekiranya dibayar mengikut kadar upah minimum. Adalah menjadi kesalahan bagi pekerja terhadap majikan mereka sekiranya mereka bekerja kurang daripada kadar upah minimum yang ditetapkan. peranan dan penguatkuasaan undang-undang tenaga kerja terletak pada sepuluh wilayah.

Upah minimum terendah umum yang dikuatkuasakan pada tahun 2010 ialah British Columbia iaitu $8. Misalnya.25 per jam. Pada tahun 2006 bagaimanapun. upah minimum persekutuan ditakrifkan menjadi kadar upah minimum bagi orang dewasa di wilayah di mana tempat mereka bekerja.tiga daerah diberikan kuasa ini berdasarkan undang-undang persekutuan. 6 . tetapi meningkat kepada $8 sejam sekiranya pekerja tersebut telah memperolehi 500 jam pengalaman.00 sejam tanpa mengambil kira pengalaman pekerja.00 per jam. dan yang tertinggi adalah di Ontario $10. upah minimum ditetapkan bagi pekerja yang berumur 17 tahun ke atas. Beberapa wilayah membenarkan upah lebih rendah dibayar kepada pelayan-pelayan yang terlibat dengan perniagaan minuman keras dan pekerja yang tidak berpengalaman. Di Yukon. British Columbia menetapkan majikan membayar $6 sejam kepada pekerja tak berpengalaman. Ini bermakna bahawa setiap wilayah mempunyai upah minimum yang tersendiri. sebuah syarikat keretapi antara wilayah tidak boleh membayar seorang pekerja di British Columbia kurang daripada $8. Akta Standard Guna Tenaga di British Columbia (Employment Standards Act of British Columbia) membolehkan majikan membayar sebanyak $6 sejam bagi pekerja baru yang mempunyai kurang daripada 500 jam pengalaman bekerja (iaitu 3 bulan kerja sepenuh masa atau 6 bulan kerja separuh masa). Secara teorinya kerajaan pusat menyediakan kadar upah minimumnya yang tersendiri untuk pekerja-pekerja dalam industri bidang kuasa persekutuan (contohnya industri keretapi antara wilayah).

25 2007 $8.58 2009 $8.00 $8.00 $8.00 $7.85 $6.45 $6.25 $8.25 $8.25 $8.75 $6.95 $8.75 $7.Persekutuan Parti Demokrat Baru di Kanada telah menuntut upah minimum persekutuan yang berasingan $10 per jam.00 $9.60 $7.90 $8.30 $6.25 $7.00 $7.00 $7.75 $7.89 2010 $8.45 $6. walaupun begitu.90 $8.30 $6.40 $8.25 $7.50 $8.75 $7.00 $9.50 $8.05 $7.80 $8.50 $7.20 2006 $7.70 $6.55 $8.50 $6.00 $8.20 $6.20 2005 $7.00 $6.50 $6.00 $7.60 $6.65 $7.00 $7.15 $8.20 $6.25 $8.75 $8.00 $9.00 $6.00 $7.50 $9.80 $7.50 $8.00 $8.00 $9.00 $6.50 $8.00 $7.00 $8.85 $6.90 $8.00 $9.20 2004 $5.00 $7.00 $6.00 $6.00 $8.00 $9.00 $8.60 $10.25 $6.25 $6.50 $7.00 $6.25 $8.93 Sumber: Statistik Kanada 7 .00 $8.00 $8.50 $9.15 $7.50 $9.25 $8.75 $8.00 $6.25 $7.80 $8.00 $8.60 $8.50 $8.00 $10.50 $7.40 $8.25 $8.00 $8.25 $6.50 $7.00 $7. perubahan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana majikan di bawah bidang kuasa wilayah kecuali wilayah tersebut secara sukarela bersetuju untuk menyelaraskan sendiri upah minimum.65 $10.65 $7.00 $10.50 $7.37 2008 $8.50 $8.80 $8.20 2003 $5.25 $8.25 $9.65 $7.75 $8.10 $10. Upah minimum di setiap wilayah Kanada pada tahun 2002-2010 adalah sebagai berikut: Wilayah Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland Northwest Territories Nova Scotia Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec Saskatchewan Yukon 2002 $5.25 $6.15 $6.25 $6.

Dalam kes itu.2 Perundangan Upah Minimum dan Kajian Semula Kadar Upah Minimum Peningkatan upah minimum dari masa ke semasa atau peraturan dalam perundangan standard pekerjaan wilayah diluluskan oleh kerajaan. Perundangan standard guna tenaga di wilayah New Brunswick dan Prince Edward Island menetapkan perundangan upah minimum mengambil kira kesan sosial dan ekonomi akibat daripada pelaksanaan upah minimum di wilayah tersebut dan perlu mempertimbangkan perkaraperkara berikut: (a) peningkatan kos sara hidup iaitu kos yang diperlukan oleh seorang pekerja membeli barangan keperluan. tetapi terdapat pengecualian tertentu. (b) keadaan ekonomi dalam wilayah hasil daripada pelaburan swasta. Akta Upah Industri Pembinaan Manitoba (Manitoba¶s Construction Industry Wages Act). pakaian.2. perumahan. menetapkan keadilan dalam proses tender untuk projek-projek pembangunan serta 8 . perundangan upah bagi sektor pembinaan mesti mempertimbangkan kedudukan kompetitif industri pembinaan di Manitoba dan hubungan dengan industri pembinaan di wilayah-wilayah lain. Pelarasan dalam kadar upah minimum mengambil kira pelbagai faktor yang dianggap penting sebagai penentu kepada upah minimum. keperluan berkaitan dengan kemasukan tenaga kerja yang mahir dan produktif dalam proses pembangunan. makanan. Kebanyakan akta tidak menyediakan garis panduan khusus mengenai bagaimana upah minimum ditentukan. pengangkutan dan penjagaan kesihatan.

garis-garis panduan tersebut tidak lagi wujud dalam Kod Standard Guna Tenaga (Employment Standards Code) wilayah. Di Newfoundland dan Labrador. namun kerajaan sama sekali tidak terikat untuk meningkatkan atau mengubah suai kadar gaji minimum. namun terdapat beberapa kategori pekerja khusus yang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum dalam undang-undang. Sesetengah pekerja juga dilindungi di bawah kadar upah minimum yang berbeza: 9 .3 Tingkat Upah Minimum dan Ciri-ciri Upah Minimum Pekerja Walaupun secara umumnya kadar upah minimum dalam setiap bidang kuasa di Kanada digunakan ke atas kebanyakan pekerja. Peraturan upah minimum diwujudkan adalah untuk menetapkan atau mencadangkan upah asas. seluruh rakyat diberi peluang untuk bersuara dan membuat pertanyaan secara meluas sebelum arahan upah minimum dikuatkuasakan. bidang yang berkuasa harus mengkaji semula gaji minimum sekurang-kurangnya setiap dua tahun dari tarikh bermulanya peraturan gaji minimum. Meskipun semakan semula gaji minimum adalah perlu. Hanya perundangan di empat buah wilayah memerlukan semakan semula gaji minimum. keadaan ekonomi dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Bagaimanapun. Biasanya. Satu tinjauan tahunan di adakan di Nova Scotia dan Prince Edward Island manakala Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) di Saskatchewan perlu semakan semula peraturan-peraturan berkaitan dengan gaji minimum sekurangkurangnya setiap dua tahun sekali. 2.menyediakan tingkat upah yang adil. setelah mempertimbangkan kos sara hidup.

Namun di Kanada pada hari ini. Bagaimanapun.i) Pekerja golongan muda Terdapat bidang kuasa lain tidak menyediakan penetapan upah minimum untuk pekerjapekerja muda. 10 . Walaupun peruntukan ini ialah masih berada dalam buku. Di Newfoundland dan Yukon. Walaupun Peraturan Upah Minimum (Minimum Wage Law) digunakan atas kebanyakan majikan dan pekerjapekerja di wilayah ini. Manitoba dan Saskatchewan membenarkan pembayaran upah di bawah kadar upah minimum umum kepada pekerja kurang upaya di bawah suatu sistem permit majikan masing-masing. kadar upah minimum tidak digunakan ke atas pekerja-pekerja di bawah umur 16 tahun. takrif µmajikan¶ dalam Akta Standard Pekerjaan (Employment Standard Act) tidak termasuk individu-individu yang bertanggungjawab untuk pekerjaan orang dalam atau sekitar rumah mereka. iii) Pembantu rumah di bawah penjagaan Dari segi sejarah. Bidang kuasa persekutuan. Newfoundland and Prince Edward Island telah membatalkan peruntukan-peruntukan tersebut. Ini bermakna pembantu rumah yang disediakan perlindungan tempat tinggal tidak diperuntukkan upah minimum. pekerjaan sebagai pembantu rumah tidak termasuk dalam upah minimum. hanya wilayah New Brunswick yang mengecualikan pembantu rumah daripada upah minimum. namun ianya kurang digunakan. pekerja-pekerja muda di Yukon berhak ke atas upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk suatu pekerjaan tertentu. ii) Pekerja kurang upaya Pada masa kini. wilayah Alberta.

Walau bagaimanapun terdapat beberapa pengecualian di Saskatchewan. iaitu pembantu rumah menerima upah minimum. upah minimum dikira berdasarkan 8 jam bekerja didarab dengan kadar upah minimum setiap hari bekerja.Di Prince Edward Island. dan kadar-kadar istimewa juga turut diberikan kepada pembantu rumah yang disediakan perlindungan di Quebec). namun mereka layak mendapat peruntukan upah minimum di Manitoba. orang sakit. iv) Buruh Ladang Pekerjaan sebagai buruh ladang dikecualikan daripada peruntukan upah minimum. dan Saskatchewan. Northwest Territories dan Nunavut. Ontario. pembantu rumah yang disediakan tempat tinggal. tetapi bagi kategori pembantu rumah lain di bawah perlindungan upah minimum (walaupun mereka bekerja lebih daripada 24 jam setiap minggu. Di wilayah Nova Scotia juga tidak diperuntukkan upah minimum untuk pembantu rumah yang memberikan perkhidmatan mereka kepada ahli keluarga terdekat. Wilayah Alberta telah menubuhkan satu jumlah tetap sebagai upah minimum bulanan untuk pembantu rumah. Ini berlaku di Alberta. sementara di Yukon. mereka dikecualikan daripada kategori upah minimum. Newfoundland dan Labrador. berhak menerima upah minimum untuk lapan jam setiap hari. Manitoba dan Quebec. Perundangan dalam beberapa bidang kuasa masih tidak meliputi kebanyakan pekerjapekerja ladang. orang-orang yang diupah untuk menjaga anak-anak kecil. Keadaan berlainan pula berlaku di Ontario. Manitoba. pekerja-pekerja ladang 11 . Di Saskatchewan. untuk satu tempoh 24 jam atau kurang setiap minggu. atau golongan yang sudah berumur di rumah persendirian.

mereka yang bekerja sebagai petani buah-buahan. pekerja pengurusan. diperuntukkan upah minimum. Nunavut dan Yukon tidak mengecualikan mana-mana pekerja ladang daripada dibayar berdasarkan upah minimum. Di British Columbia juga peruntukan upah minimum bagi pekerja ladang berdasarkan kepada jenis tanaman dan kuantiti buah yang dipetik. Pekerja-pekerja yang tergolong dalam kelas lain yang dikecualikan upah minimum seperti penyelia. bergantung kepada umur mereka manakala di Quebec. 2. sementara pekerja yang bekerja sebagai pemetik buah dikira tertakluk kepada peruntukan minimum khusus sebagai imbuhan mereka. kecuali bagi pekerjaan tersebut. strawberi atau epal. Kebanyakan wilayah mempunyai undang-undang yang tersendiri dan mengecualikan beberapa jenis pekerja daripada mendapat upah minimum atau membenarkan kadar upah minimum yang lebih rendah bagi sesetengah pekerjaan. 12 . perlu dibayar berdasarkan kuantiti buah yang dipetik.yang bekerja di ladang penternakan ayam dan tanaman. Pekerja yang ditugaskan untuk memetik anggur. hanya ahli keluarga terdekat majikan yang diambil bekerja. petani dibayar upah mengikut upah minimum. Northwest Territories.4 Pengecualian Daripada Upah Minimum Ramai pekerja di Kanada tidak dilindungi oleh undang-undang upah minimum. sayur-sayuran atau tembakau untuk pemasaran adalah layak mendapat upah minimum bagi golongan muda. Newfoundland dan Labrador. sementara pekerja yang ditugaskan untuk memetik buah yang selainnya perlu dibayar kadar upah minimum umum. pelajar yang terlibat dalam skim latihan. Di Ontario.

jurulatih di kem pendidikan. kadar inflasi. 3. Mereka ini tergolong dalam pekerja yang menerima upah rendah kesan 13 . Menurut Blais et al. Kos sara hidup yang tinggi memerlukan pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi keperluan hidup pada tahap yang lebih baik. pekerjaan lain ialah kaunselor. sukarelawan dalam organisasi politik atau keagamaan. Hasilnya. dan peratusan pekerja dalam firma-firma kecil. Konsep kos sara hidup ini bukan hanya mengambil kira kehidupan individu tetapi merangkumi kehidupan seluruh keluarga. Kos sara hidup adalah termasuk keperluan semasa dan keperluan lain yang perlu dipenuhi yang melibatkan pendapatan dan perbelanjaan.pelatih dalam tempoh pengalaman bekerja.0 BENTUK UPAH MINIMUM Penetapan kos sara hidup juga akan mempengaruhi kadar upah minimum di Kanada. kesemua pembolehubah adalah negatif dan signifikan kecuali pembolehubah bagi kesatuan sekerja adalah tidak signifikan. dan penjaga kediaman. nelayan. jurujual yang diberi ganjaran oleh suruhanjaya. Pekerja yang berumur 15 hingga 19 tahun dan pekerja wanita diukur dalam kadar tenaga buruh. peratusan kesatuan sekerja. Ia merangkumi tahap minimum perbelanjaan di mana pendapatan sebagai sumber dan pendapatan ini dipengaruhi oleh upah minimum. pekerja wanita. Selain itu. kadar pengangguran. pekerja muda yang berumur 15 hingga 19 tahun. pusat rekreasi dan taman permainan. (1989) pengukuran upah minimum adalah tertakluk kepada upah purata dalam industri perkilangan. pelatih berdaftar. dan ahli-ahli profesion yang dilantik.

insurans pengangguran dapat memberikan insentif yang kuat untuk berada dalam pasaran buruh dan mencari pekerjaan sementara untuk mendapatkan faedah tersebut. pekerja menganggap undang-undang upah minimum bergantung kepada upah yang dijangka dan kesan guna tenaga. manakala perniagaan kecil tidak dimasukkan sebagai satu kadar dalam KDNK. Bagaimanapun. misalnya firma-firma hanya mengupah pekerja muda dan pekerja wanita. Dalam perniagaan. 1999). Bagaimanapun secara purata.daripada kenaikan upah minimum. Kedudukan firma besar dari segi teori adalah kabur. Kedua. Kesan upah adalah begitu besar apabila permintaan untuk pekerja adalah tidak anjal iaitu pekerja muda (Baker et al. firma-firma besar mungkin menyokong upah minimum lebih tinggi ketidaksembangan akan meningkatkan kos pesaing-pesaing firma kecil. firma besar dengan keuntungan korporat berkadaran dengan KDNK wilayah di Kanada. Kenaikan dalam upah minimum menyebabkan pengangguran tinggi dan kesan ini dapat dilihat pada kadar pengangguran di wilayah-wilayah di Kanada. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan kumpulan-kumpulan tersebut secara efektif. Firma-firma besar boleh menentang upah minimum lebih tinggi sejak mereka mungkin mempunyai lebih banyak pengaruh dalam perundingan dengan kesatuan apabila upah minimum rendah. 14 . Firma kecil akan terjejas secara langsung oleh kenaikan upah minimum kerana mereka mempunyai lebih tenaga kerja kurang mahir dan mungkin mereka kurang mampu untuk menggantikannya kepada modal dan buruh mahir. Program insurans pengangguran Kanada telah memberikan manfaat kepada pekerja di seluruh wilayah. Seperti yang ditunjukkan oleh Seltzer (1995) pekali bagi pembolehubah tersebut adalah untuk mengukur permintaan bagi gabungan terancang.

Bagaimanapun. Selain daripada ideologi. Ketika inflasi. Dalam idealogi parti-parti politik wilayah. 15 . dan tahap penggantian upah semua bergantung kepada kadar pengangguran tempatan. Parti Quebec.Ini berbeza-beza di seluruh wilayah mengikut keperluan kelayakan. terdapat satu hujah yang mengatakan bahawa insurans mengurangkan beban pengangguran. upah minimum relatif (upah minimum yang ditetapkan dibahagi dengan purata pendapatan per jam) akan jatuh secara automatik. Progresif Konservatif. Antara parti-parti politik wilayah ialah Kredit Sosial. Asas teori mengikut Fortin (1984) yang berspekulasi bahawa pampasan insurans pengangguran yang tinggi akan mengurangkan tuntutan kenaikan upah minimum khususnya kerana upah minimum mempunyai kesan tenaga kerja yang negatif. Liberal. dan Parti Demokrat Baru. tempoh manfaat. jadi perlu tingkatkan permintaan untuk menaikkan kadar upah. dalam ideologi. partiparti utama dilihat kurang sensitif terhadap kenaikan upah minimum. Selain itu. membuatkannya lebih sukar untuk mendapatkan faedah apabila meningkatkan kadar upah minimum. ceteris paribus. bentuk upah minimum turut dipengaruhi oleh inflasi. ahli politik mempunyai dasar utama mereka yang tersendiri untuk mendapatkan sokongan. Inflasi ini diukur sebagai perubahan berkadar dalam indeks harga implisit untuk barang-barang penggunaan bagi setiap wilayah.

Schaafsma dan Walsh 1983). dan mengurangkan kemiskinan (West dan McKee.1 KESAN UPAH MINIMUM Upah Minimum dan Kesan ke Atas Guna Tenaga Objektif penting dalam perundangan upah minimum ialah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja yang menerima upah rendah. Card et al. (1999). kenaikan upah minimum mengurangkan tenaga kerja di kalangan pekerja dan terdapat bukti empirikal terhadap kesan negatif guna tenaga di Kanada (Brown 1988. kajian agregat dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an menunjukkan kenaikan 10 peratus upah minimum 16 . dan akhirnya akan mengurangkan guna tenaga (Riddell 1986). Kajian menunjukkan pengangguran berlaku akibat kenaikan upah minimum terutamanya pengangguran di kalangan golongan remaja. undang-undang menitikberatkan mengenai kesan negatif peluang pekerjaan bagi penerima upah rendah. Dalam rangka kerja neoklasik. semakin tinggi kos yang dihadapi oleh firma yang menggunakan buruh pada harga yang rendah akan mendorong firma meletakkan harga barangan yang lebih tinggi kepada pengguna dan turut mengurangkan jualan dan pengeluaran. Kedua. Pengurangan dalam guna tenaga wujud disebabkan oleh dua keadaan. Pertama. Card (1992) and Katz dan Krueger (1992) mendapati terdapat hubungan negatif antara upah minimum dan guna tenaga di kalangan pekerja muda. firma-firma akan mengurangkan pekerjaan sepanjang permintaan kerja dan menggantikan modal kepada buruh apabila berlakunya peningkatan upah. 1980).0 4.4. Secara umum. Swidinsky 1980. Card dan Krueger (1994). Namun begitu.

(1999) menunjukkan hubungan penting upah minimum yang dengan guna tenaga yang rendah di kalangan pekerja muda. maka peningkatan upah minimum mendorong pekerja bergaji rendah di wilayah lain boleh berkhidmat sebagai kumpulan kawalan. Keanjalannya adalah sebanyak -0. kesan upah minimum dikenalpasti sebagai variasi antara dua kumpulan individu yang menerima upah rendah dengan pengalaman yang setanding. Yuen (2003) dengan menggunakan data dari Kanada.telah mengurangkan guna tenaga di kalangan golongan remaja sebanyak 1 hingga 3 peratus (Brown 1988).3 hingga -0. Kebanyakan majikan hanya memilih pekerja yang mahir untuk mengisi pasaran buruh. upah pekerja muda di bawah tingkat upah minimum yang baru mempunyai kebarangkalian yang rendah terhadap guna tenaga.5. Walau bagaimanapun. Pelaksanaan upah minimum memberi kesan negatif kepada golongan belia iaitu pekerja kurang mahir dan mengurangkan peluang pekerjaan dalam sesuatu bidang pekerjaan. peningkatan kadar pengangguran di kalangan golongan 17 . Upah minimum turut memberi kesan negatif ke atas guna tenaga bagi pekerja dewasa. Peningkatan upah minimum juga mengurangkan pekerja terutamanya pekerjaan yang melibatkan peringkat bawahan yang biasanya dipelopori oleh pekerja kurang mahir iaitu dari golongan remaja. Dalam hal ini. peningkatan upah minimum sebanyak 30 peratus berhubung kait dengan kebarangkalian lebih rendah terhadap guna tenaga iaitu sebanyak -3 peratus hingga -4 peratus. Baker et al. Secara khususnya. Disebabkan upah minimum di Kanada berada di bawah kuasa wilayah.

Keputusan 18 . Kesannya pada guna tenaga. dan 0. 2. ataupun tiada sebarang kesan.3 peratus golongan remaja perempuan. 4. upah minimum meningkatkan pengangguran. Nilai upah sebenar bagi pekerja yang menerima upah rendah ini akan berkurangan dan pengurangan ini adalah lebih besar berbanding upah sebenar yang diterima oleh pekerja dewasa.0 peratus bagi golongan remaja lelaki. pelaksanaan upah minimum akan menyebabkan hanya sedikit kejatuhan dalam pendapatan mereka. Neumark et al. Card dan Krueger (1994) dari kajian beliau. Kesan buruk pada pengangguran adalah lebih kecil daripada kesan buruk terhadap penyerapan tenaga kerja kerana ramai yang keluar daripada pasaran buruh dan tidak mendapat pekerjaan pada tingkat upah minimum yang tinggi. Bagi pekerja dewasa. peningkatan sebanyak 10 peratus dalam upah minimum menyebabkan peningkatan dalam kadar pengangguran sebanyak 3. (2000) mendapati bahawa peningkatan 10 peratus dalam upah minimum akan mengurangkan purata pendapatan tahunan setiap pekerja dewasa sebanyak $226 dan yang meningkatkan varians daripada agihan pendapatan.0 peratus.5 peratus daripada pekerja dewasa perempuan manakala tiada kesan bagi pekerja dewasa lelaki. peningkatan upah minimum sebanyak 10 peratus telah mengurangkan pendapatan pekerja golongan remaja sebanyak 6.2 Upah Minimum dan Kesan ke Atas Upah Meyer dan Wise (1983). pengurangan dalam upah adalah lebih ketara bagi pekerja dewasa wanita manakala bagi pekerja dewasa lelaki. terutama pekerja muda atau dari golongan remaja.remaja adalah lebih tinggi berbanding pekerja dewasa memandangkan pekerja daripada golongan remaja adalah lebih ramai berbanding pekerja dewasa.

19 .3 Upah Minimum dan Kemiskinan Hasil kajian Neumark and Wascher (2002) peningkatan upah minimum berkolerasi dengan peningkatan dalam kadar kemiskinan. Disebabkan saiz kemiskinan tidak dapat diukur secara rasmi di Kanada. sementara Osberg (2003) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk menilai kesan dasar terhadap kemiskinan. Statistik Kanada menunjukkan daripada pendapatan yang diperolehi. Pengurangan dalam pendapatan telah mengurangkan tingkat kuasa pengguna di mana pendapatan rendah yang diterima hanya terhad untuk penggunaan tertentu sahaja. Potongan Pendapatan Rendah ( LICO) telah banyak digunakan dalam kajian empirical. dan pakaian ke atas keluarga secara purata.ini mengesahkan yang gaji minimum merendahkan pendapatan purata dan meningkatkan ketidaksamaan dalam jurang pendapatan masyarakat. perlindungan. Trend kadar kemiskinan diukur melalui peratusan sessebuah keluarga dalam ekonomi di bawah Potongan Pendapatan Rendah (LICO). Ini bermakna hasil daripada upah yang diterima itu dapat digunakan untuk pembelian barangan keperluan dan pendapatan yang diperoleh hanya mampu menampung kos sara hidup pada kadar minimum. Kesan daripada upah minimum ini juga akan mendorong pengguna untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan dalam pasaran. 4. Phipps (1993) menggunakan Potongan Pendapatan Rendah (LICO) untuk mengukur indeks kemiskinan. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) merupakan saiz relative kepada kesejahteraan mutlak. sebanyak 20 peratus dibelanjakan ke atas makanan. Potongan Pendapatan Rendah (LICO) tidak mewakili garis kemiskinan Kanada secara rasmi. Oleh itu. Namun.

Upah minimum adalah tidak membantu pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tetapi menjatuhkan pendapatan keluarga dan membawa kepada kemiskinan. Dengan demikian.Upah minimum memberi kesan yang positif terhadap tingkat kemiskinan sesebuah negara. hampir 60 peratus pekerja adalah terdiri daripada golongan remaja (kebanyakan tinggal bersama ibu bapa mereka). mereka menyimpulkan bahawa upah minimum menurunkan kecekapan dan ekuiti. Di Kanada. kesan sebenar upah minimum terhadap kemiskinan berkaitan dengan pengagihan semula pendapatan antara keluarga berpendapatan rendah keluarga berpendapatan tinggi. tidak terikat dengan individu lain atau pencari nafkah kedua dalam keluarga. Neumark et al. (1997). Kenaikan upah minimum boleh mengurangkan pendapatan keluarga miskin kerana kesan pengangguran tertumpu kepada keluarga berpendapatan rendah.2 peratus selepas dikenakan upah minimum. secara keseluruhan ia meningkatkan kadar kemiskinan dan keluarga yang kurang berada dan mengurangkan pendapatan keluarga dengan kadar di atas garis kemiskinan. Pengurangan dalam pendapatan bagi pekerja yang menerima upah rendah ini turut memberi kesan ke atas kehidupan mereka memandangkan kos sara hidup semakin meningkat. Walaupun upah minimum meningkatkan pendapatan beberapa keluarga miskin relatif terhadap tahap kemiskinan. Kejatuhan pendapatan pekerja secara puratanya adalah sebanyak 10. 20 .

kenaikan upah minimum memberi kesan negatif terhadap keseluruhan keluarga. Di bawah andaian yang semua kos daripada upah minimum yang lebih tinggi menjadikan harga lebih tinggi. dalam kajian yang dilakukan. Kesan upah minimum dapat dilihat apabila kehidupan majoriti rakyat adalah kekal dalam kemiskinan. Hal ini berikutan para pekerja tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam sesuatu bidang pekerjaan. maka keluarga berpendapatan rendah berhadapan dengan peratus peningkatan yang lebih besar dalam harga barangan yang dibeli. antaranya adalah disebabkan pengurangan latihan. Upah minimum akan mengurangkan latihan dalam pekerjaan yang boleh menjurus kepada penurunan dalam pencapaian pendidikan. 22% daripada pendapatan tambahan digunakan untuk membayar cukai. Sebaliknya. pelaksanaan upah minimum di Kanada adalah tidak efektif dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin.4 Upah Minimum dan Kesan Kebajikan Horrigan dan Mincy (1993). didapati golongan yang berpendapatan tinggi itu dan keluarga berpendapatan rendah mendapat manfaat yang hampir sama hasil daripada upah minimum. O¶Brien-Strain dan MaCurdy (2000). Berdasarkan kajian pada tahun 1996. Ini dapat dilihat berdasarkan kos dan faedah yang diperolehi oleh keseluruhan rakyat daripada golongan kaya dan golongan miskin. 21 .4. Pembentukan kemahiran adalah sangat penting bagi pekerja yang dibayar gaji yang rendah untuk melayakkan mereka mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan gaji yang lebih tinggi dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi. Akibatnya.

pelaksanaan upah minimum ini banyak membawa kesan negatif terutama dalam konteks guna tenaga dan upah. 22 .0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Oleh itu. pelaksanaan upah minimum tidak memberi manfaat terhadap kebajikan seluruh masyarakat. peningkatan upah minimum menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan latihan kerana terpaksa menanggung kos yang banyak. 5. ia mengurangkan peluang pekerja-pekerja berkemahiran rendah untuk mendapatkan latihan secara formal dan mungkin mendorong para majikan untuk tidak menyediakan latihan. Kesan upah minimum ini melibatkan pekerja yang menerima upah rendah terutamanya pekerja daripada golongan remaja yang memberi kesan terhadap pendapatan individu dan seterusnya membawa kepada peningkatan dalam kadar pengangguran di kalangan mereka. Oleh itu.Namun. pihak kerajaan perlu mengambil langkah dalam mengurangkan kadar pengangguran dengan menurunkan upah minimum supaya seluruh rakyat di Kanada dapat memasuki pasaran buruh sama ada bagi pekerja muda dan pekerja dewasa. Keadaan ini menyebabkan mereka hanya memperoleh pendapatan yang rendah sepanjang mereka bekerja. ramai antara pekerja yang tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka walaupun mereka bekerja. Oleh itu. Fokus utama adalah terhadap kesan guna tenaga di Kanada. Disebabkan itu. kesan upah minimum dapat dilihat tidak membawa kebajikan kepada pekerja dan memberi impak negatif ke atas kebajikan mereka. Oleh yang demikian.

Dalam jangka masa panjang. pengurangan pendapatan rendah yang diperolehi keseluruhan pekerja ini akan menyebabkan mereka kekal dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi keperluan serta tidak dapat mengubah taraf kehidupan yang lebih baik.Selain itu. upah minimum ini tidak membawa kelebihan dan faedah kepada keseluruhan rakyat. pendekatan yang lebih berkesan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat. Oleh itu. 23 . malah menjejaskan keseluruhan matlamat sebenar penetapan upah minimum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful