P. 1
srt atin

srt atin

|Views: 59|Likes:
Published by Kliwon Kl

More info:

Published by: Kliwon Kl on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

TAFSIR IBNU KATSIR SURAT AT-TIIN

Surat 95 : AT-TIIN Diturunkan di MAKKAH 1) Demi buah tiin, demi buah zaitun. By the Fig and the Olive, 2) Demi gunung Sinai. And the Mount of Sinai, 3) Demi negeri yang aman ini. And this City of security Dalam ayat yang pertama; "Demi buah tiin, demi buah zaitun." (ayat 1). Terdapat berbagai tafsiran. Menurut Mujahid dan Hasan, kedua buah-buahan itu diambil jadi sumpah oleh Tuhan untuk diperhatikan. Buah TIIN diambil sumpah karena dia buah yang terkenal untuk dimakan, buah ZAITUN karena dia dapat ditempa dan diambil minyaknya. Kata Qatadah: Tiin adalah nama sebuah bukit di Damaskus dan Zaitun nama pula dari sebuah bukit di Baitul-Maqdis." Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan. Dan menurut sebuah riwayat pula, yang diterima dari Ibnu Abbas, "Tiin adalah mesjid yang mula didirikan oleh Nuh di atas gunung al-Judi, dan Zaitun adalah Baitul-Maqdis." Banyak ahli tafsir cenderung menyatakan bahwa kepentingan kedua buah-buahan itu sendirilah yang menyebabkan keduanya diambil jadi sumpah. Buah Tiin adalah buah yang lunak lembut, kemat, hampir berdekatan rasanya dengan buah serikaya yang tumbuh di negeri kita dan banyak sekali tumbuh di Pulau Sumbawa. Zaitun masyhur karena minyaknya. Tetapi terdapat lagi tafsir yang lain menyatakan bahwa buah Tiin dan Zaitun itu banyak sekali

Menurut kepercayaan dari bukit itulah Nabi Isa Almasih mi'raj ke langit." Seterusnya Ibnu Taimiyah berkata: "Maka firman Tuhan "Demi buah tiin." yaitu sebuah di antara bukit-bukit di Baitul-Maqdis. tempat Allah swt bercakap-cakap dengan Musa bin 'Imran. Sebab itu dikatakan "INI".' (ayat 2).w.w. "Dan menyatakan dirinya di Faran. rampok-merampok. yaitu negeri Makkah.tumbuh di Palestina. di sanalah Ibrahim menempatkan puteranya tertua Ismail bersama ibunya Hajar. mempunyai syariat yang besar-besar. Dan dijadikanNya negeri itu aman dalam kejadian. demi buah zaitun. yaitu Makkah. Dan negeri itu pulalah yang dijadikan Allah tanah haram yang aman sentosa. Kita kenal sekarang dengan sebutan Semenanjung Sinai. Dan bersumpah pula Tuhan dengan Negeri yang aman sentosa ini. dan di sana Almasih diutus Allah dengan Injilnya. Demi negeri yang aman ini. Ketiga : Negeri yang aman. aman dalam takdir dan aman menurut syara'. 'Demi gunung Sinai. yang di masing-masing tempat itu Allah swt telah membangkitkan Nabi-nabi utusanNya. Maka disebutkan itu semuanya guna memberitakan adanya Rasul-rasul itu sebab itu diambilNya sumpah berurutan yang mulia. Di dekat Jerusalem pun ada sebuah bukit yang bemama Bukit Zaitun. Demi buah tiin.a.a. Pertama tempat yang di sana banyak tumbuh Tiin dan Zaitun. disebut juga Thursina." Yaitu nama bukit-bukit Makkah. Di ayat ini disebut namanya Thurisinina. Itulah Baitul-Maqdis.' yaitu Allah swt telah bercakap-cakap dengan Musa. di tumpak tanah yang diberi berkat yang ber¬nama Thuwa. aman dalam perintah Tuhan. yang di sana Isa Almasih dibangkitkan. Tanah Suci. yang di sana kedua buah-buahan itu banyak tumbuh. "Dan memancar Dia dari Seir. demi buah zaitun. yaitu gunung tempat Tuhan bercakap dengan Musa dan tempat Tuhan memanggil dia. Sedang di luar batasnya orang rampas-merampas. tempat ayat ini diturunkan. Rasul-rasul yang terkemuka. disebut juga Sinai dan disebut juga Thur saja. diutus. Negeri yang aman ini ialah Makkah. Barangsiapa yang masuk ke sana. culikmenculik. Demi Bukit Thurisinina. demi Negeri yang aman Tuhan bersumpah dengan tiin dan zaitun. karena di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun itu. Di sanalah Tuhan mengutus Isa bin Maryam 'alaihis-salam. Kedua : Thurisinina. itulah lambang dari pergunungan Jerusalem. Kata Ibnu Katsir selanjutnya: "Dan di dalam Taurat pun telah disebut tempat yang tiga ini. di lembahnya yang sebelah kanan. Dan bersumpah pula Tuhan dengan Thursina. 'alaihis-salam. Demi Bukit Thurisinina. tempat Muhammad s. Berkata Ibnu Katsir : Berkata setengah imam-imam : Inilah tiga tempat. yang lebih mulia dan yang paling mulia. di pohon kayu itu. yaitu Thurisina. terjaminlah keamanannya. 'Telah datang Allah swt dan Thursina. Di sanalah diutus Tuhan RasulNya Muhammad s." adalah sumpah kemuliaan yang ." Maka bersumpahlah Tuhan. "Demi negeri yang aman (ayat 3).

Besar sekali kemungkinan bahwa penafsir yang menafsirkan buah Tiin di dalam al-Quran itu dengan pohon bodhi tempat Buddha bersemadi. Mula kebangkitannya ialah seketika dia berteduh bersemadi di bawah pohon kayu Bodhi yang besar. yang di sana sinar Allah dan petunjukNya dan di ketiga tempat itu diturunkan ketiga kitabNya. Injil dan al-Quran. sebagai¬mana yang telah disebutkannya ketiganya itu dalam Taurat: "Datang Allah dari Torsina.- . dari mulut ke mulut Lama kemudian baru ditulis. dan tidak membicarakan Ketuhanan. Mungkin mengasuh jiwa manusia. Kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang rendah. belum mendalami benar-benar filsafat ajaran Buddha. Menurut penyelidikan ahli-ahli. atau yang ahli dalam mengasuh. Syaikh Ahmad Soorkati yang telah mustautin di Indonesia ini pernah pula menyatakan per¬kiraan beliau. Syaitan berkalikali mencoba memperdayakannya. Sebab ajarannya itu tidak ditulis pada zamannya melainkan lama se-sudah matinya. lalu dia diutus menjadi Rasul Allah. We have indeed created man in the best of moulds." Sekedar itu kita salinkan dari lbnu Taimiyah. kemungkinan besar sekali bahwa yang dimaksud dengan se¬orang Rasul Allah yang tersebut namanya dalam al-Quran Dzul-Kiflii: Itulah Buddha. Di waktu itulah turun wahyu kepadanya. Dia hanya diriwayatkan sebagai riwayat-riwayat Hadis-hadis dalam kalangan kita Muslimin. Selanjutnya ada pula penafsir-penafsir zaman sekarang sebagai disebutkan oleh al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah dengan buah tiin yang dimaksud ialah pohon Bodhi tempat bersemadinya Buddha Gaotama ketika beliau mencari Hikmat Tertinggi. Buddha adalah pendiri dari agama Buddha yang di kemudian harinya telah banyak berobah dari ajarannya yang asli. yaitu Kapilawastu. 4) Sesungguhnya telah Kami cipta¬kan manusia itu atas sebaik-baik pendirian. Buddha itu lebih banyak mengajarkan filsafat menghadapi hidup ini. Tetapi seorang ulama Besar dari Arabia dan Sudan. tetapi tidaklah telap. Taurat. Asal makna dari Dzul-Kifli ialah yang empunya pengasuhan. yang mereka namai juga Acapala. setelah pemeluk-pemeluknya bertambah maju. Maka Syaikh Ahmad Soorkati menyatakan pendapat bahwa kalimat Kifli berdekatan dengan nama negeri tempat Buddha dilahirkan. Then do We abase him (to be) the lowest of the low. Menurut penafsir ini pendiri buddha itu nama kecilnya ialah Sakiamuni atau Gaotama. 5) Kemudian itu. Kebenarannya yang mutlak tetaplah pada Allah sendiri. Pohon Bodhi itu menjadi pohon yang suci pada kepercayaan penganut Buddha. telah terbit di Seir dan gemerlapan cahayanya dari gunung Paran. Dan semuanya ini adalah penafsiran.dianugerahkan Tuhan kepada ketiga tempat yang mulia lagi agung. Lalu pengikut Buddha yang datang di belakang memuaskan hati mereka dengan menuhankan Buddha itu sendiri.

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Maka dengan perse-imbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi pengatur. Ayat inilah permulaan dari apa yang telah Allah mulaikan lebih dahulu dengan sumpah. bahwasanya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini.6) Kecuali orang-orang yang ber¬iman dan beramal shalih. dan mulailah pelupa. Menurut tafsir dari Ibnu Jarir: "Beriman dan beramal shalih di waktu badan masih muda dan sihat. artinya wajah yang mengandung gembira. Yaitu. rambut hitam berganti dengan uban. Kemudian itu beransur menurun badan tadi. kulit yang tegang menjadi kendor." "Maka untuk mereka adalah ganjaran yang tiada putus-¬putus.a. maka untuk mereka adalah ganjaran yang tiada putus-putus. Sehingga tersebut di dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi s." (ayat 5). agar kita memohon juga kepada Tuhan jangan sampai dikembalikan kepada umur sangat tua (Al-harami) dan pikun itu. sudah minta belas kasihan anak dan cucu. bukan semata-mata nafasnya yang turun naik. 7) Maka apakah sesuatu yang akan mendustakan kamu tentang agama? Then what can." (ujung ayat 6): . Inilah yang dinamai "Ardzalil-`umur". Demikianlah Allah mentakdirkan kejadian manusia itu. tentang ukuran dirinya. Kemudian itu Tuhan pun mengutus pula Rasul-rasul membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini supaya selamat. beransurlah tua. as to the judgment (to come)? 8) Bukankah Allah itu yang paling adil di antara segala yang meng¬hukum? Is not Allah the wisest of judges? "Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baik pen-dirian. Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing. sangat berbeda dengan binatang yang lain. Bentuk tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain. tenaga mulai berkurang. manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk tubuh dan bentuk nyawa. contradict thee. Sesudah lahir ke dunia. bentuk lahir dan bentuk batin.w. dan akal pun berkembang. sehingga mulai rontok gigi. after this. dengan beransur tubuh menjadi kuat dan dapat berjalan. sampai di puncak kemegahan umur. Malahan ada yang sampai pikun tidak tahu apa-apa lagi. sehingga kembali seperti kanak-kanak." (ayat 4). tua nyanyuk. Dan kalau umur itu masih panjang juga mulailah padam kekuatan akal itu sama-sekali. Kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang rendah. "Kemudian itu. tentang manis air-mukanya. sampai dewasa. telinga pun beransur kurang pendengarannya. sehingga dinamai basyar." (pangkal ayat 6). Beransur badan lemah dan fikiran mulai pula lemah. Dan manusia diberi pula akal.

a. barangkali dalam suasana men-dengar suara merdu membaca al-Quran. terutama orang-orang perempuan yang telah tua. al-Kahfi. Insya Allah!" Tentang ini penulis tafsir ini berpengalaman. yang kira-kira . Sebaliknya ada juga saya dapati. al-Waqi'ah. Padahal bacaan itu tidak didengar oleh mereka. Uaik Tuo Aisyah meninggal dalam usia 86 tahun. Yaitu ayat 70 dari Surat an-Nahl (lebah) Surat 16 dan Surat al-Haj. "Barangsiapa yang mengumpulkan al-Quran tidaklah akan dikembalikan kepada ardzalil 'umur. namun beliau tidak sampai pikun. 'Ammati (saudara perempuan ayahku). (22) ayat 5. Dan beliau pun meninggal dalam senyum. namun Surat-surat Yaa-Siin. Dan Surat-surat itulah yang selalu beliau baca. Maka meskipun sudah tua dan telinga sudah pekak. mulutnya masih berkomat-kamit membaca al-Quran. sehingga tidak mendengar lagi apa yang kita bicarakan dekat beliau. Dan beberapa jam lagi akan menutup mata masih sempat dengan senyum dia berkata bahwa dia mendengarkan suara-suara yang indah merdu membaca al-Quran.Doa yang diajarkan Nabi s. Dia adalah taat kepada Allah di masa mudanya. Sebab dia adalah beriman. Dan kalau tidak ada kesempatan. Lalu beliau suruh anak¬ cucu yang mengelilingnya turut berdiam mendengarkan bacaan itu. Kerja beliau sehari-hari hanya membaca al-Quran sehingga pekaknya tidak jadi rintangan baginya. Di dalam al-Quran umur tua renta ardzalil-'umur itu sampai bertemu dua kali. Tetapi sejak masih gadisnya beliau menuruti ajaran ayahnya. Setelah dia sakit akan meninggal. dan tidaklah dia akan dianggap berdosa lagi atas perbuatan¬nya di waktu akalnya tak ada lagi itu. namun buat dia masih tetap dituliskan amal shalihnya sebagaimana di waktu mudanya itu jua. dan tua dan kembali pikun dan daripada siksa kubur dan fitnah Dajjal dan fitnah hidup dan fitnah mati.'' Diriwayatkan juga dari lbnu Abbas dan lkrimah. Ketika menafsirkan Ardzalil-'umur itu terdapatlah satu tafsir dari Ibnu Abbas demikian bunyinya: "Asal saja dia taat kepada Allah di masa-masa mudanya. al-Mulk dan beberapa Surat yang lain yang beliau hapal di luar kepada. Sejak beberapa tahun sebelum meninggal beliau telah pekak tuli. itu ialah: ( ) 'Ya Tuhanku." (Riwayat Bukhara daripada Anas bin Malik) Menurut keterangan Saiyidina Ali bin Abu Thalib kembali kepada umur tua renta ardzalil--'umur itu ialah tujuh lima tahun.w. aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil dan pemalas. Tuanku Syaikh Amrullah yaitu mewiridkan membaca al-Quran sekhatam-sekhatam. meskipun dia telah tua sehingga akalnya mulai tidak jalan lagi. Kepada tua pikun.

dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan setelah lanjut umur kamu akan jatuh menjadi serendah-rendahnya kalau tidak ada pendidikan dan asuhan beragama semenjak kecil. . : . Apabila dia telah mencapai sembilan puluh tahun diampuni Allahlah dosa-dosanya. dan menjadi syafa'atlah dia pada kalangan ahli rumahnya dan ditulislah dia sebagai Aminullah (Kepercayaan Allah) dan adalah dia tawanan Allah di muka bumiNya. Apabila dia telah mencapai delapan puluh tahun. sehingga tetap menjadi modal hidup di hari tua. Amin. Apabila dia telah men¬capai lima puluh tahun. Dan jika dia berbuat salah. (1) gila. Apabila telah mencapai empat puluh tahun dalam Islam. sejak mudamu sampai kepada hari tuamu? Bagaimanalah jadinya nasib kamu menempuh hidup ini kalau kamu tidak hidup . diperintah Tuhan dua malaikat yang selalu menyertainya agar anak itu dijaga baik-baik dan diawasi. hai Insan demikian rupa. sehingga dia tidak mengetahui apa-apa lagi sesudah begitu cerdas dahulunya. ( ) "Seorang anak yang dilahirkan apabila telah mulai bertumbuh pengertian¬nya. Dan kita pun tetap memohon jangan kiranya kita sampai jadi tua pikun yang sampai rnemberati kepada anak cucu. sebagaimana yang diamalkannya di waktu sihatnya dahulu. Artinya: Kalau sudah demikian halnya. akan dituliskan Allah tentang dirinya yang baik-baik saja.usianya telah mencapai 80 atau 90 tahun menjadi amat pikun hilang sama sekali ingatannya. mulailah berjalan Qalam Tuhan. jatuh cintalah kepadanya seluruh isi langit. "Maka apakah sesuatu yang akan mendustakan kamu tentang agama?" (ayat 7). Untuk mententeramkan hati kita. ditulislah pahala untuk ayahnya atau kedua orang tuanya. (2) penyakit kusta. Apabila dia telah mencapai ardzalil-'umur (Usia sangat lanjut). yang terdahulu dan yang terkemudian. tidaklah dituliskan apa-apa. berapa umur yang akan Dia berikan kepada kita. . padahal di waktu mudanya dia pun tidak pemah meninggalkan sembahyang lima waktu. . . dan kalau dia berbuat salah. tidaklah ditulis untuk dirinya dan tidak untuk orang tuanya. apa lagikah alasan bagi kamu akan mendustakan agama? Bukankah ajaran agama itu yang akan mem-berikan pegangan bagi kamu menempuh hidup ini. saya salinkan di sini sebuah Hadis: . entah mati muda atau sampai mencapai usia lanjut. Apabila telah mencapai enam puluh tahun diberi Allahlah dia kesukaan kembali ke¬pada Allah (Inabah) dengan amalan-amalan yang disukai Allah. diringankan Allahlah hisab (perhitungannya). . Apabila dia telah berkesadaran. asal kita sendiri mematuhi perintah-perintah Allah sejak masih muda remaja. (3) penyakit balak."(Riwayat Abu Ya'ala dari Hadis Anas bin Malik) Maka terpulanglah kepada Tuhan Allah sendiri. diamankan Allahlah dia daripada bala bencana yang tiga macam. jika dia bekerja yang baik. dituliskan Allahlah segala kebaikannya dan dilampaui Tuhan saja kesalahan-kesalahannya. Apabila dia telah mencapai tujuh puluh tahun. yaitu bahwa Allah telah mencipta¬kan engkau. .

bukankah itu suatu akibat yang adil dari hukum kebijaksanaan Ilahi? Dan kalau seseorang sebelum tua sudah kehilangan pedoman. Kalau seseorang yang setia memegang ajaran agama untuk pedoman hidupnya. tidakkah semuanya itu akibat yang wajar jua dari orang yang tidak mau memperdulikan petunjuk yang telah disampaikan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi? Maka segala petunjuk yang dibawa oleh Nabi-nabi. Makkah al-Mukarramah. tempat Taurat diberikan kepada Musa. Melarat masuk neraka. bukankah itu pun satu keputusan yang adil dari Allah? Itu pun masih saja di dunia. atau kitab penutup yang dibawa oleh Khatimul Anbiya' wal Mursalin. Nabi menganjurkan bila Imam sampai pada penutup ayat ini. kehancuran hidup sampai rendah serendah-rendahnya di dunia dan di akhirat. pada sembahyang jahar. semuanya itu adalah satu maksudnya. tetapi tidak kamu pegang dengan baik? "Bukankah Allah itu yang paling adil di antara segala yang menghukum?" (ayat 8). al-Quran yang dibawa Muhammad. baik yang dilambang¬kan oleh buah tin dan zaitun yang tumbuh di pergunungan Jarusalem (Palestina) yang berupa kitab Injil. Maka tersebutlah dalam sebuah Hadis dirawikan Termidzi dari Abu Hurairah. yang mula diturunkan di negeri yang aman." . putus hubungan dengan alam. akhirat esok. atau yang diturunkan di Jabal Thursina di Semenanjung Sinai. dan setelah tua menjadi orang tua yang jadi beban berat kepada anak-cucu karena jiwa kosong dari pegangan. (Alaisallaahu bi ahkamil Haakimiin).beragama? Dan kalaupun ada. kita ma'mun sunnat membaca: ! "Benar itu! Dan aku sendiri atas yang demikian itu turut menyaksikan. Bagaimana kalau kemelaratan. Agama untuk muslihat hidup manusia sejak datang ke dunia ini sampai pulangnya ke. yaitu Addin. lalu hidupnya selamat sampai hari tuanya.

Hukum Qalqalah Surat At Tin . "demi waktu sesungguhya mia itu dalam kerugian kecuali orang2 yang beriman beramal shaleh nasehatmenasehati dalam kebaikan nasehatmenasehati dalam. "demi waktu sesungguhya mia itu dalam kerugian kecuali orang2 yang beriman beramal shaleh nasehatmenasehati dalam kebaikan nasehatmenasehati dalam. Analisis kritis terhadap permendiknas no 23/2006 & no 22/2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama islam di sd/mi.Hukum Qalqalah Surat At Tin Hukum Qalqalah Surat At Tin . Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII Semester 1/ MGMP PAIKota Bogor 1 HUKUM BACAAN QOLQOLAH DAN RA BAB A Hukum bacaan Qalqalah Qalqalah menurut bahasa artinya Pendidikan Agama Islam SMP Kelas IX Semester 1 2 Arti surat At Tiin secara lengkap Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 1 Demi (buah) Tin dan (buah hukum qalqalah surat at tin. Hukum Qalqalah Surat At Tin . Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII Semester 1/ MGMP PAIKota Bogor 1 HUKUM BACAAN QOLQOLAH DAN RA BAB A Hukum bacaan Qalqalah Qalqalah menurut bahasa artinya Pendidikan Agama Islam SMP Kelas IX Semester 1 2 Arti surat At Tiin secara lengkap Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 1 Demi (buah) Tin dan (buah hukum qalqalah surat at tin. Hukum Qalqalah Surat At Tin . A hukum bacaan qalqalah pendidikan agama islam smp kelas viii semester 1/ mgmp paikota bogor 1 hukum bacaan . A hukum bacaan qalqalah pendidikan agama islam smp kelas viii semester 1/ mgmp paikota bogor 1 hukum bacaan qolqolah dan ra bab a hukum bacaan qalqalah qalqalah menurut. A latar belakang agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat mia agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna. Hukum Qalqalah Surat At Tin . smp/mts & sma/ma hukum qalqalah surat at tin Upload a doent hukum qalqalah surat at tin hukum qalqalah surat at tin.

. Analisis kritis terhadap permendiknas no 23/2006 & no 22/2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama islam di sd/mi. A latar belakang agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat mia agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna. Hukum Qalqalah Surat At Tin . smp/mts & sma/ma hukum qalqalah surat at tin Upload a doent hukum qalqalah surat at tin hukum qalqalah surat at tin.qolqolah dan ra bab a hukum bacaan qalqalah qalqalah menurut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->