1.

SOALAN 11 (2008)
11. Usaha permodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding dengan usaha pemodenan di China. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini ?

Negara Jepun dan China telah mengubah dasar negara untuk membawa kemajuan terhadap negara masing-masing. Di China, banyak gerakan pembaharuan yang dilancarkan bagi memajukan negara tersebut. Namun, dasar perubahan tersebut tidak berjaya membawa sebarang kemajuan terhadap negara China. Golongan berpendidikan Barat telah menggunakan idea-idea moden tetapi penduduk China telah menolak idea-idea tersebut kerana mereka tidak mahu menerima sebarang perubahan. Walaubagaimanapun , penduduk Jepun sanggup untuk menerima sebarang perubahan ke atas negara mereka. . Hal ini kerana , Maharaja Meiji telah memainkan peranan dengan menaikkan lagi semangat rakyatnya untuk mencapai kemajuan. Pemerintahan dan pentadbiran negara Jepun turut mengalami pemodenan. Sistem pemerintahan tradisional telah digantikan dengan pemerintahan bercorak Barat. Setelah Maharaja Meiji menakluki pemerintahan Jepun, beliau telah menghapuskan sistem feudalisme bertujuan untuk menguatkan pentadbiran Jepun. Pada tahun 1885, satu sistem kabinet dan jawatan perdana menteri diwujudkan dan diikuti dengan kewujudan Majlis Privy tiga tahun kemudian. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada maharaja. Pada 11 Februari 1889 pula, Maharaja Meiji telah mengisytiharkan perlembagaan baru Jepun yang menempatkan maharaja di peringkat tertinggi. Perlembagaan ini juga telah mewujudkan dua buah dewan iaitu Dewan Bangsawan dan Dewan Perwakilan. Jepun juga telah memberi perhatian khusus dalam bidang perundangan sebagai langkau untuk membangunkan negara. Jepun juga telah mendapatkan nasihat daripada pakarpakar perundangan Barat. Maharaja Meiji berjaya menguatkuasakan undang-undang moden dalam menghapuskan perjanjian-perjanjian yang tidak adil antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat dan mewujudkan masyarakat industri moden. Pada tahun 1873, seorang peguam Perancis, Gustave Roissonade de Fontarabe telah dilantik sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan di Jepun. Baliau telah ditugaskan menggubal undang-undang jenayah moden yang telah dikuatkuasakan dalam tahun 1882. Jepun berjaya dengan dasar pembangunan kerana mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Oleh itu, Jepun berjaya membangunkan ekonominya. Jepun telah mengamalkan dasar pintu terbuka menyebabkan sektor pertanian menerima revolusi dari Barat. Revolusi ini telah mendatangkan hasil yang cemerlang. Selain itu, sektor perindustrian yang dianggap penting turut dimajukan. Pada tahun 1865, pusat pembinaan kapal di Yokosuka dibuka. Walaupun Jepun banyak menggunakan sistem yang diamalkan di Barat namun elemen-elemen tradisional masih dikekalkan dan berjalan seiringan dengan sistem Barat. Dengan perubahan yang dapat diterima oleh semua lapisan penduduk Jepun, kestabilan dan keamanan dalam negara dapat dikekalkan. Semua pihak terutama golongan feudal kehilangan kuasa dan wilayah pentadbiran tetapi mereka tidak menimbulkan sebarang

negara Jepun dan China telah berusaha untuk membuat pelbagai pembaharuan untuk memajukan negara masing-masing. iaitu Perang Candu I dan II. Menjelang tahun 1911. Hal ini terbukti dengan terbinanya sebuah negara yang kukuh dan stabil berbeza dengan China yang gagal dalam usaha pemodenan. Kekuatan tentera sekutu telah melemahkan tentera China yang kekurangan dari aspek persenjataan. berlaku sekali lagi perubahan dalam pentadbiran kemaharajaan China dengan adanya usaha mewujudkan sistem raja berperlembagaan. Pada tahun 1905. Beban hutang kerajaan China banyak akibat terpaksa membayar ganti rugi setelah kalah dalam peperangan. Gerakan penentangan terhadap kuasa-kuasa Eropah. khususnya British menghadapi kegagalan akibat kekurangan senjata. Tambahan pula. . satu percubaan menggubal sistem kerajaan China dilakukan melalui Reformasi Seratus Hari oleh Kang Yu Wei tetapi gagal dilaksanakan kerana mendapat tentangan daripada pihak konservatif. Keadaan tersebut disebabkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi dalam kalangan mereka. Kesempatan tersebut telah digunakan oleh pihak British untuk melemahkan rakyat China. Mereka berhasrat untuk memperbaharui sistem politik dan ekonomi supaya lebih berdaya saing dengan kuasa-kuasa Eropah. Hal ini terbukti dengan beberapa siri peperangan dengan Jepun. Jepun mempunyai taraf yang sama dengan kuasa-kuasa besar Barat.penentangan. dalam Pemberontakan Boxer. Selain itu. pihak Barat telah mempengaruhi sistem percukaian yang dikenakan oleh pemerintahan Manchu ke atas rakyat China. Contohnya. Selain itu. China menghadapi ancaman imperialisme Barat dan Jepun. pembaharuan yang dilaksanakan mengalami kegagalan dana yang terhad. Walau bagaimanapun. namun rancangan ini gagal dilaksanakan. China terlibat dengan dua kali insiden peperangan dengan Britain. Malahan pihak Barat telah membuat penyemakan terhadap perjanjianperjanjian mereka untuk mengekalkan hubungan baik dengan Jepun. sumber ekonomi khususnya perdagangan telah dikuasai oleh mereka. Perang China-Jepun berlaku pada tahun 1894 yang mengakibatkan China mengalami kekalahan teruk. Contohnya. Pihak asing yang berada di Jepun turut mengiktiraf pemodenan negara Jepun. Seterusnya. Pada tahun 1898. jika ditinjau secara teliti hanya Jepun sahaja yang berjaya dengan pembaharuannya. negara China menghadapi masalah kekurangan sumber ekonomi akibat dikuasai oleh pihak asing. kedatangan Barat di rantau Asia Timur telah membawa perubahan yang ketara dalam kehidupan masyarakat. Mereka taat dan setia terhadap maharaja. Setelah kekalahan China dalam dua siri peperangan dengan British dan Jepun. sumber ekonomi seperti pertukangan turut mengalami persaingan dengan industri Barat yang lebih canggih. Menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20. mereka mengalami kekalahan kerana tidak mempunyai senjata yang lengkap. Namun kehadiran kuasa Barat telah membawa perubahan kepada sistem pentadbiran negara China. Usaha untuk memodenkan pentadbirn negara China menghadapi masalah kerana China masih mengamalkan pentadbiran yang sedia ada. Dengan kekurangan sumber ekonomi. Serangan Jepun ke atas China telah dilakukan lagi pada tahun 1937 yang sekali gus telah melemahkan sistem pemerintahan negara tersebut. pada tahun 1894 Britain telah mengiktiraf pemodenan Jepun. perniagaan tradisional China mengalami kemerosotan akibat kehadiran ekonomi moden. Kesimpulannya. China menghadapi ancaman dari Jepun yang berusaha untuk mengembangkan kekuasaannya di Tanah Besar China. Di samping itu. Contohnya.

Oleh yang demikian. Tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran tentera iaitu kerajaan British berkuasa penuh dalam pentadbiran. kerajaan British juga telah memperkukuhkan bidang ketenteraan. Apabila darurat diisytiharkan. TEXT POST WED. menganjurkan mogok. Antara langkah ketenteraan ialah menguatkuasakan undang-undang darurat. JUN. Kawasan hitam yang pertama ialah Gua Musang manakala kawasan putih yang pertama ialah Melaka. 2011 SOALAN 5 (2008) 5. PKM berani bertindak ganas kerana kerajaan British kekurangan tentera dan polis. Selain itu. Pada tahun 1952. Malahan. askar-askar akan mengawal bekalan makanan dan gerak geri penduduknya. Gerald Templer telah memperkenalkan konsep kawasan `hitam¶ dan kawasan `putih¶. Fiji. Terdapat langkah ketenteraan dan bukan ketenteraan yang telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah kegiatan komunis.2. Perkhidmatan Negara diperkenalkan pada tahun 1952 untuk mewajibkan belia mendapat latihan ketenteraan dan berkhidmat dalam tentera. Bincangkan usaha kerajaan untuk meningkatkan penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membanteras ancaman komunis dari tahun 1948 hingga tahun 1954. Justeru. Australia. 08. New Zealand. dan Afrika Timur (Gurkha). tentera. Bahkan. Kerajaan British juga mendapatkan bantuan ketenteraan daripada negara-negara Komanwel seperti Britain. pengurus ladang dan ahli Kuomintang. Parti Komunis Malaya (PKM) mengamalkan dasar yang lebih tegas di Tanah Melayu. Sir Gerald Templer telah berusaha menambah kekuatan tentera di Tanah Melayu dengan beberapa cara. . PKM mahu melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan kerajaan British bagi membentuk Republik Komunis Malaya. Apabila anasir-anasir komunis sudah dibersihkan kawasan ini akan diisytiharkan sebagai kawasan putih. Di kawasan hitam. Kawasan hitam ialah kawasan yang pengaruh komunis masih aktif. PKM tidak didaftarkan sebagai sebuah parti yang sah di sisi undang-undang. Antaranya ialah pasukan Polis Persekutuan dan Mata-Mata Khas diperbesar menjadi 70000 orang. British telah berusaha untuk membendung kegiatan komunis dengan mengisytiharkan darurat pada tahun 1948. Kerajaan British telah bertindak mengharamkan parti-parti politik berhaluan kiri dan menangkap orangorang yang disyaki terlibat dalam PKM. parti itu tidak bergerak secara bebas. mereka juga akan menjatuhkan hukuman bunuh kepada sesiapa yang dianggap bersubahat dengan komunis. Oleh itu. PKM telah melakukan kekejaman seperti membakar balai polis. membunuh anggota polis.

komunis dapat dipaksa keluar daripada tempat persembunyian mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan barang-barang makanan dan keperluan lain tidak sampai ke tangan musuh. Rancangan Briggs turut diperkenalkan. Matlamat utama jawatankuasa ini ialah untuk membentuk kerjasama antara kaum terutamanya orang Cina dan orang Melayu. namun penduduk Tanah Melayu tetap mengalami kesengsaraan dan penderitaan semasa darurat. Walaupun hal ini membawa kebaikan dalam membendung masalah komunis. maklumat dan sabotaj terhadap British. segala usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menghapuskan anasir komunis di Tanah Melayu. Seterusnya pihak British cuba mengeratkan hubungan antara kaum di Tanah Melayu. 08. Melalui Rancangan Briggs juga usaha British untuk melancarkan `Gerakan Kelaparan¶ kepada komunis Berjaya. Bahkan . Kesimpulannya. Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum ditubuhkan. Oleh itu. Mereka diarahkan mengambil makanan mengikut jumlah ahli keluarga sahaja.Manakala bagi langkah bukan ketenteraan ialah sekatan jalan raya dan kawalan kanpung. Idea ini dicadangkan oleh Sir Harold Briggs. Sekatan jalan raya dapat menyekat pergerakan komunis untuk mendapatkan makanan. iaitu Pengarah Gerakan menentang komunis pada tahun 1949. kerajaan British juga telah mengenakan catuan makanan untuk mengelakkan pihak komunis mendapatkan bekalan makanan. Pasukan polis dan Home Guard telah mengadakan sekatan jalan raya di tempattempat strategik seperti di simpang-simpang jalan. Tambahan lagi. Perpindahan setinggan Cina ke Kampung Baru dianggap penting kerana sebelum ini kawasan mereka menjadi sarang kegiatan komunis. Orang ramai pula diberikan kupon-kupon. Dalam sekatan tersebut. 3. Kerenggangan hubungan dan syak wasangka antara kaum akan menyebabkan usaha kerajaan British membanteras kegiatan komunis gagal. Kawalan ketat oleh pasukan keselamatan telah menyelamatkan pendudk Kampung Baru daripada ugutan dan ancaman komunis. kerajaan telah memindahkan lebih setengah juta kaum Cina yang tinggal secara haram di pinggir hutan ke kawasan penempatan baru yang dikenali sebagai Kampung Baru. TEXT POST WED. JUN. Melalui Rancangan Briggs. mereka akan memeriksa dan merampas barang-barang yang diharamkan atau barang makanan yang melebihi had ditetapkan. hubungan antara orang Cina dengan pengganas komunis terputus sekaligus menyebabkan komunis mengalami masalah kekurangan bekalan makanan dan sumber maklumat. Darurat merupakan salah satu usaha yang telah dijalankan bagi membendung kegiatan komunis. Usaha Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum berjaya mempengaruhi kaum Cina untuk menubuhkan parti Malayan Chinese Association (MCA) sebagai tanda mereka tidak menyokong perjuangan komunis. 2011 . Dengan cara itu. Para pekedai diarahkan mencatat nama pelanggan dan kuantiti yang dibeli. Di samping itu. pada 10 Januari 1949.

Penduduk peribumi Sabah mengamalkan sistem ekonomi komersial yang pelbagai seperti pertanian. terdapat 60 estet di Sabah yang bertumpu di bahagian pantai timur laut dan pantai timur Sabah.Tembakau ini mula dieksport pada tahun 1884. Pada tahun 1890. persaingan dengan pengeluar tembakau di Amerika Syarikat telah menjejaskan pendapatan penanam tembakau tempatan di Sabah. Seterusnya. ekonomi komersial dan perdagangan. Bincangkan kegiatan ekonomi komersial di Sabah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Manakala masyarakat peribumi Sabah yang tinggal di persisiran menjadi pedagang dan pengikut rombongan dagang pembesar-pembesar Brunei dan Sulu. pembalakan juga merupakan kegiatan ekonomi komersial di Sabah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. kegiatan ekonomi komersial yang penting di Sabah ialah penanaman getah. Pihak Barat telah menggunakan penduduk tempatan di Sabah untuk menjalankan kegiatan ekonomi komersial.SOALAN 2 (2008) 2. Tembakau merupakan tanaman dagangan pertama yang penting. Kawasan perlombongan arang batu ialah berdekatan dengan Sungai Silimpopon. Kegiatan pembalakan ini dijalankan di kawasan Sandakan. bahan galian yang terdapat di Sabah ialah arang batu. kegiatan ekonomi komersial telah dijalankan sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Contoh sumber kayu balak yang mempunyai nilai eksport yang tinggi ialah seraya. perikanan dan sebagainya. Kegiatan perlombongan emas mula dijalankan sekitar tahun 1880-an di Sungai Segama oleh masyarakat Cina. Sektor perlombongan juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi komersial yang terdapat di Sabah. Di Sabah. Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bersifat pelbagai iaitu sara diri. Walaupun pengeluarannya terhad tetapi nilai eksport emas sangat tinggi. pertanian tembakau mula merosot selepas awal abad ke-20. Tambahan lagi. Namun. Buruh dari Indonesia dan Filipina dibawa masuk ke Sabah untuk dijadikan sebagai pekerja dalam sektor pembalakan. Selain itu. Pertanian secara komersial telah berkembang dengan pesat di Sabah dengan adanya pemodal Barat. Bahkan . Antara hasil galian yang terpenting ialah emas. separa sara diri. berlian dan meranti. Peladang Eropah mula menanam tembakau di pantai timur Sabah pada awal tahun 1880-an. Lahad Datu dan Tawau. Kawasan penanaman getah yang utama di Sabah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ialah pantai barat. Perkembangan penanaman getah di Sabah disebabkan oleh pembinaan jalan kereta api di antara Jesselton (Kota Kinabalu) dengan Beaufort. Permintaan yang tinggi di pasaran dunia turut menjadi faktor peningkatan penanaman getah di Sabah. penternakan. Usaha perlombongan . Perusahaan ini mula berkembang sejak tahun 1880-an lagi dan kebanyakannya dikuasai oleh syarikat-syarikat British dan Cina. Hal ini disebabkan oleh serangan penyakit dan akibat masalah bencana alam seperti banjir. Getah masih menjadi penyumbang kepada kegiatan ekonomi komersial bagi Sabah sehingga tahun 1941. Antara kegiatan ekonomi komersial yang telah dijalankan pada abad ini ialah dalam bidang pertanian.

Beliau telah menubuhkan sebuah badan khas yang diwakili oleh semua ahli tentera Berikat yang dinamakan Supreme Commander of Allied Powers (SCAP). Kesimpulannya. Perkembangan politik di China dan Jepun selepas Perang Dunia Kedua bergerak secara aman atau mengikut perlembagaan. kerajaan Jepun telah berpegang kepada corak sekular dan mengamalkan demokrasi berperlimen. . Kegiatan ekonomi moden dikuasai sepenuhnya oleh pelabur dan pedagang asing. Pendudukan tentera Amerika Syarikat di Jepun diketuai oleh Jeneral Douglas MacArthur. China dan Jepun telah diberikan kemerdekaan oleh penjajah. Pada September 1945. Hal ini menunjukkan bahawa perjuangan pembebasan oleh pemimpin tempatan tidak sia-sia. kegiatan ekonomi komersial di Sabah ialah hasil kekayaan bumi Sabah yang dieksploitasi oleh penjajah Barat. Di samping itu. Richard Storry membahagikan pendudukan ini kepada dua peringkat. kegiatan ekonomi masyarakat peribumi di Sabah sebelum kedatangan British adalah bersifat sara diri iaitu hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Peringkat kedua ialah pembangunan semula. Pada 1 Oktober 1949 kerajaan Republik Rakyat China telah diisytiharkan oleh Parti Komunis China. Jepun telah menyerah kalah secara rasmi kepada Amerika Syarikat. Apabila negara kita dijajah oleh penjajah Barat. Hasil bahan galian mangan telah dieksport ke Britain. JUN. Sandakan. terdapat juga bahan galian lain seperti mangan yang telah dijumpai pada tahun 1902 di Teluk Marudu. setelah tamatnya Perang Dunia Kedua (1945-1955). pihak pembesar dan rakyat jelata terpaksa melihat perkembangan ekonomi moden yang langsung tidak menguntungkan mereka. Jelaskan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun. Kawasan pengumpulan sarang burung ialah di Gua Gomantong. Antara hasil bumi yang terdapat di Sabah ialah seperti sarang burung. 08. 2011 SOALAN 12 (2003) 12. Sejak tahun 1947. Selepas Perang Dunia Kedua. Manakala pokok sagu atau rumbia pula merupakan tanaman tradisional Sabah yang telah dikomersialkan. TEXT POST WED. Malahan.ini telah dilakukan oleh Syarikat Cowie Harbour Coal yang ditubuhkan pada tahun 1905 dan beroperasi sehingga tahun 1930. Pokok lanut yang dikenali sebagai abaka diproses bagi dijadikan sebagai tali kapal untuk dieksport ke Eropah. pokok lanut. Peringkat pertama ialah pembalasan dan pembaharuan. sirip yu dan sagu. 4.

PKC mencadangkan Barisan Bersatu turut sama untuk tujuan penubuhan kerajaan campuran. Politik Jepun telah didominasikan oleh parti ini selepas perang. Persatuan Pembinaan Demokratik Kebangsan China. KKR berkuasa meluluskan undangundang . Parti Liberal Demokratik telah ditubuhkan pada tahun 1955 oleh dua parti konservatif. Dewan Rendah mempunyai banyak kuasa dan boleh mengatasi Dewan Tinggi. Perkembangan politik antarabangsa yang membahagikan dunia kepada dua ideologi turut member kesan kepada perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Asia. Kerajaan China manjalankan corak pemerintahan komunis. Kesimpulannya. Kongres Kebangssan Rakyat (KKR) merupakan badan tertinggi kerajaan. kebanyakan negara di Asia mencapai kemerdekaan. Parti Sosialis menyeru agar disingkirkan sistem kapitalis menerusi parlimen. Semenjak tahun 1947. Parti Petani dan Pekerja China. Setiap daerah tempatan terdapat bandar raya. Pertubuhan China Chin Kung Tang. Sebuah kabinet ala British dibentuk dengan seorang perdana menteri dilantik oleh maharaja daripada kalangan parti yang telah memenangi pilihan raya. Kelapan-lapan parti tersebut telah menerima jemputan PKC dalam Jawatankuasa Bersama Politik Rakyat China pada September 1949. selepas Perang Dunia Kedua. Semua rakyat berumur 20 tahun ke atas berhak untuk mengundi.SCAP telah menyusun semula sistem pemerintahan Jepun dengan memperkenalkan sistem parlimen mengikut perlembagaan 1947. kerajaan Jepun bercorak sekular dan demokrasi berparlimen. bandar dan kampung. Parti Liberal Demokratik dan Parti Sosial Jepun mempunyai dasar sama dalam perkara-perkara kebajikan. Parti Demokrat terpaksa menerima kepimpinan PKC kerana tiada pilihan lain. Sungguhpun ideology berkenaan diikuti namun unsur-unsur tempatan tetap diterapkan supaya sistem pentadbiran bersesuaian dengan kehendak negara. Lapan parti tersebut adalah merupakan ahli Barisan Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1948. Persatuan Chiu San. Liga Demokratik China. Parti Komunis China ini mendapat kerjasama dari lapan buah parti politik yang lain iaitu Jawatankuasa Revolusi Kuomintang. Badan perundangan Jepun dikenali sebagai Diet yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Rendah dan Dewan Tinggi. Parti Komunis China (PKC) adalah parti utama kerajaan China yang telah ditubuhkan pada tahun 1921. cukai dan perjalanan pentadbiran. menyelidik. Badan-badan awam tempatan ini mempunyai hak mentadbir hal ehwal masing-masing dan mempunyai kuasa dalam bidang pendidikan. Jepun terbahagi kepada 46 daerah tempatan dan setiap daerah tempatan ini mempunyai gabenor dan sistem perundangan tersendiri. Parti ini telah menguasai politik negara China. Perbezaan antara keduanya ialah Parti Liberal Demokratik percaya kepada pembangunan ekonomi melalui perancangan kebebasan kepada usahawan dan inisiatif individu. Persatuan China Demokrat. dan Liga Kerajaan Sendiri Demokratik Taiwan. mengesahkan belanjawan negara atau membatalkan keputusan Jawatankuasa Tetap. Perubahan paling penting dalam sistem pemerintahan Jepun ialah kedudukan maharaja dijadikan sebagai simbol perpaduan manakala kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Kongres juga berkuasa memilih dan menyingkirkan presiden dan naib presiden serta perdana menteri dan anggota-anggota lain dalam Majlis Negeri. . Parti lain yang muncul ialah Parti Sosialis Jepun.

Dasar Pendidikan Negara sebelum merdeka adalah bercorak vernakular iaitu pengasingan pelajar mengikut kaum. Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah negara yang bersatu padu. 08. Antara sekolah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan British pada masa tersebut ialah Sekolah Inggeris. Sekolah Melayu. Seterusnya. Malahan. kerajaan British mula sedar bahawa untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. hanya satu jenis sekolah menengah yang diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid. Ordinan ini menjadi asas sistem pendidikan negara kita selepas negara mencapai kemerdekaan. TEXT POST WED. cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak ini telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957. JUN. murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid yang ingin mempelajari bahasa tersebut.5. Antara syor Penyata Rahman Talib ialah pelajaran rendah adalah percuma. peperiksaan awam yang dijalankan mestilah dalam Bahasa . Kajian itu dibuat setelah timbul beberapa bantahan terhadap pelaksanaan Laporan Razak. Namun. Ordinan ini mewajibkan kandungan sebuah Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh Laporan Razak. Bagi British. Penyata Rahman Talib memperakukan bahawa sistem pelajaran ketika itu telah dilaksanakan dengan berkesan mengikut syor-syor yang dikemukakan dalam Laporan Razak dan patut diteruskan. Manakala pada peringkat menengah pula. maka sistem pendidikan perlu diselaraskan. Oleh itu . Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Penyata Razak juga menekankan unsur-unsur dan nilai-nilai perpaduan negara sebagai satu matlamat yang perlu dicapai untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat majmuk di negara ini. Penyata Razak telah diterbitkan pada bulan April 1956. 2011 SOALAN 6 (2003) 6. Antara dasar pendidikan yang telah diperkenalkan di Tanah Melayu ialah Penyata Razak . Bahkan. Selain itu. beberapa dasar pendidikan yang baru telah diperkenalkan. sistem persekolahan sebegini sengaja dilakukan bagi mengasingkan pelbagai kaum sebagai strategi mengukuhkan kedudukan politik dan ekonomi mereka di Tanah Melayu. Penyata Rahman Talib (1960) telah diperkenalkan sebagai dasar pendidikan di Tanah Melayu. Penyata ini mencadangkan supaya sekolah rendah dibahagikan kepada dua jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggeris. Sekolah Cina dan Sekolah Tambi.

Tambahan lagi.Inggeris atau Bahasa Melayu sahaja. Huraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909. TEXT POST WED. kuasa Sultan dan pembesar mula hilang dan diambil alih oleh pihak Britih. kuasa dan peranan sultan mula mengalami perubahan. Ini bertujuan untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini. Kesimpulannya. . Walaubagaimanapun. Sultan atau raja mempunyai kuasa mutlak dalam aspek politik. Akta Pelajaran 1961 menetapkan bahawa bahasa Melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian. Institusi sistem beraja mula terancam akibat dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British melalui Sistem Reseiden. Cadangan Laporan Rahman Talib telah dimasukkan dalam Akta Pelajaran 1961. Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib menjadi batu asas kepada kepentingan perpaduan kebangsaan dan penghasilan tenaga rakyat. Nama semua sekolah rendah umum dan jenis umum ditukar kepada Sekolah Rendah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan. Strategi yang diperkenalkan dalam setiap dasar pendidikan adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelajaran secara keseluruhan. Manakala pembesar pula merupakan golongan kedua yang penting selepas sultan. 08. Mengikut sistem ini. JUN. bertujuan memupuk semangat kebangsaan. ekonomi dan sosial. dalam perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan di negara ini. Selain itu. iaitu daripada sekolah rendah hingga ke institusi pengajian tinggi. seorang pegawai British akan dilantik menasihati sultan dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Akta Pelajaran telah menetapkan penggunaan satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah yang berlainan aliran. Pembesar merupakan sekumpulan pegawai yang membantu sultan atau raja menjalankan pentadbiran di peringkat negeri dan daerah. 6. Selepas campur tangan British secara rasmi di Perak melalui Perjanjian Pangkor 1874. setelah campur tangan pihak British di Perak. 2011 SOALAN 1 (2003) 1. Sultan atau raja menduduki hierarki tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Melayu tradisional. kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju pada masa depan. Akta ini juga menetapkan bahawa kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun.

sebaliknya British telah melantik sultan daripada golongan yang tidak menentang pentadbiran British. kedatangan pihak British dan mula campur tangan dalam sistem pemerintahan Melayu tradisional menyebabkan peranan sultan dan pembesar mula tergugat. Manakala bagi sistem pembesar pula. Bagi pembesar yang sanggup bekerjasama dengan kerajaan British. sultan tidak boleh membantah atau membatalkan usul MMP. Bidang keselamatan terletak di bawah kekuasaan residen. Pada tahun 1909. mereka telah kehilangan kuasa dan hak untuk memungut cukai di daerahnya kerana tugas memungut cukai telah diambil alih oleh residen atau wakil residen.Sultan juga kehilangan hak untuk memungut cukai. Apabila Sistem Residen diperkenalkan pembesar diketepikan kerana residen telah mengambil alih tugas menasihati sultan. Tugas pembesar diambil alih oleh Pegawai Daerah British. Hak memungut cukai diserahkan kepada Majistret dan Pemungut Hasil. Kerajaan British telah memberi bayaran elaun kepada pmebesar sebagai bayaran ganti rugi kerana tidak boleh memungut cukai. kerajaan British hanya memberi pencen yang nilainya lebih rendah daripada hasil pungutan cukai kepada sultan. Hal ini bermakna. Sebelum campur tangan British. Buktinya Majlis Sultan telah digantikan dengan Majlis Negeri. Pembesar juga telah kehilangan kuasa dalam bidang kehakiman. Dalam Majlis Negeri. Walaupun kerajaan Brtish mendakwa akan memelihara kedudukan sultan di peringkat tertinggi tetapi sultan tiada kuasa. semangat nasionalisme yang tinggi dan perasaan tidak puas hati para pembesar telah membawa kepada penentangan masyarakat Melayu terhadap pihak British . Majlis Mesyuarat Persekutuan (MMP) telah ditubuhkan. Pembesar Melayu kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Selangor. Melalui Sistem Residen. Sultan kehilangan kuasa mutlak. Negeri Sembilan dan Pahang disatukan di bawah satu pentadbiran. Pelantikan Sultan tidak mengikut sistem yang sedia ada. Namun . iaitu mengikut keturunan atau sistem giliran di Perak. Penubuhan MMP telah menjejaskan lagi kedudukan dan kuasa sultan kerana kuasa kini berpusat di tangan pesuruhjaya tinggi. pembesar tempatan berperanan menaihati sultan dalam hal ehwal pentadbiran dalam Majlis Penasihat Sultan. sultan dilantik sebagai presiden tetapi tidak ada kuasa membuat keputusan kerana semua keputusan ditentukan oleh residen. Pembesar tempatan kehilangan kuasa politik mereka. Pentadbiran British telah mempengaruhi pelantikan Sultan. Melalui NNMB. Semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh pesuruhjaya tinggi dan bukan lagi oleh sultan. Pihak British telah memperkenalkan sistem mahkamah dan undang-undang yang berdasarkan undang-undang jenayah dan sivil British. Sultan kehilangan kuasa pentadbiran termasuk tidak dibenarkan mempunyai tentera sendiri. Kesimpulannya. Kuasa dan peranan sultan semakin terjejas pada tahun 1896 apabila Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) ditubuhkan. Kehilangan hak memungut cukai menyebabkan sumber pendapatan sultan terjejas. negeri Perak. Sultan hanya menjadi ahli biasa dan tidak mempunyai undi pemutus. British telah memperkenalkan kaedah pungutan cukai baru yang lebih sistematik. Sebagia ganti rugi. mereka dilantik sebagai pemungut cukai yang bekerja untuk kerajaan British dan diber gaji bulanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful