1.

SOALAN 11 (2008)
11. Usaha permodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding dengan usaha pemodenan di China. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini ?

Negara Jepun dan China telah mengubah dasar negara untuk membawa kemajuan terhadap negara masing-masing. Di China, banyak gerakan pembaharuan yang dilancarkan bagi memajukan negara tersebut. Namun, dasar perubahan tersebut tidak berjaya membawa sebarang kemajuan terhadap negara China. Golongan berpendidikan Barat telah menggunakan idea-idea moden tetapi penduduk China telah menolak idea-idea tersebut kerana mereka tidak mahu menerima sebarang perubahan. Walaubagaimanapun , penduduk Jepun sanggup untuk menerima sebarang perubahan ke atas negara mereka. . Hal ini kerana , Maharaja Meiji telah memainkan peranan dengan menaikkan lagi semangat rakyatnya untuk mencapai kemajuan. Pemerintahan dan pentadbiran negara Jepun turut mengalami pemodenan. Sistem pemerintahan tradisional telah digantikan dengan pemerintahan bercorak Barat. Setelah Maharaja Meiji menakluki pemerintahan Jepun, beliau telah menghapuskan sistem feudalisme bertujuan untuk menguatkan pentadbiran Jepun. Pada tahun 1885, satu sistem kabinet dan jawatan perdana menteri diwujudkan dan diikuti dengan kewujudan Majlis Privy tiga tahun kemudian. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada maharaja. Pada 11 Februari 1889 pula, Maharaja Meiji telah mengisytiharkan perlembagaan baru Jepun yang menempatkan maharaja di peringkat tertinggi. Perlembagaan ini juga telah mewujudkan dua buah dewan iaitu Dewan Bangsawan dan Dewan Perwakilan. Jepun juga telah memberi perhatian khusus dalam bidang perundangan sebagai langkau untuk membangunkan negara. Jepun juga telah mendapatkan nasihat daripada pakarpakar perundangan Barat. Maharaja Meiji berjaya menguatkuasakan undang-undang moden dalam menghapuskan perjanjian-perjanjian yang tidak adil antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat dan mewujudkan masyarakat industri moden. Pada tahun 1873, seorang peguam Perancis, Gustave Roissonade de Fontarabe telah dilantik sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan di Jepun. Baliau telah ditugaskan menggubal undang-undang jenayah moden yang telah dikuatkuasakan dalam tahun 1882. Jepun berjaya dengan dasar pembangunan kerana mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Oleh itu, Jepun berjaya membangunkan ekonominya. Jepun telah mengamalkan dasar pintu terbuka menyebabkan sektor pertanian menerima revolusi dari Barat. Revolusi ini telah mendatangkan hasil yang cemerlang. Selain itu, sektor perindustrian yang dianggap penting turut dimajukan. Pada tahun 1865, pusat pembinaan kapal di Yokosuka dibuka. Walaupun Jepun banyak menggunakan sistem yang diamalkan di Barat namun elemen-elemen tradisional masih dikekalkan dan berjalan seiringan dengan sistem Barat. Dengan perubahan yang dapat diterima oleh semua lapisan penduduk Jepun, kestabilan dan keamanan dalam negara dapat dikekalkan. Semua pihak terutama golongan feudal kehilangan kuasa dan wilayah pentadbiran tetapi mereka tidak menimbulkan sebarang

sumber ekonomi seperti pertukangan turut mengalami persaingan dengan industri Barat yang lebih canggih. khususnya British menghadapi kegagalan akibat kekurangan senjata. China menghadapi ancaman imperialisme Barat dan Jepun. negara China menghadapi masalah kekurangan sumber ekonomi akibat dikuasai oleh pihak asing. Walau bagaimanapun. Usaha untuk memodenkan pentadbirn negara China menghadapi masalah kerana China masih mengamalkan pentadbiran yang sedia ada. Gerakan penentangan terhadap kuasa-kuasa Eropah. Mereka berhasrat untuk memperbaharui sistem politik dan ekonomi supaya lebih berdaya saing dengan kuasa-kuasa Eropah. pada tahun 1894 Britain telah mengiktiraf pemodenan Jepun. Contohnya. namun rancangan ini gagal dilaksanakan. satu percubaan menggubal sistem kerajaan China dilakukan melalui Reformasi Seratus Hari oleh Kang Yu Wei tetapi gagal dilaksanakan kerana mendapat tentangan daripada pihak konservatif. berlaku sekali lagi perubahan dalam pentadbiran kemaharajaan China dengan adanya usaha mewujudkan sistem raja berperlembagaan. Selain itu. kedatangan Barat di rantau Asia Timur telah membawa perubahan yang ketara dalam kehidupan masyarakat. Dengan kekurangan sumber ekonomi. Keadaan tersebut disebabkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi dalam kalangan mereka. Jepun mempunyai taraf yang sama dengan kuasa-kuasa besar Barat. perniagaan tradisional China mengalami kemerosotan akibat kehadiran ekonomi moden.penentangan. pihak Barat telah mempengaruhi sistem percukaian yang dikenakan oleh pemerintahan Manchu ke atas rakyat China. dalam Pemberontakan Boxer. Kekuatan tentera sekutu telah melemahkan tentera China yang kekurangan dari aspek persenjataan. Seterusnya. Beban hutang kerajaan China banyak akibat terpaksa membayar ganti rugi setelah kalah dalam peperangan. mereka mengalami kekalahan kerana tidak mempunyai senjata yang lengkap. . Menjelang tahun 1911. Serangan Jepun ke atas China telah dilakukan lagi pada tahun 1937 yang sekali gus telah melemahkan sistem pemerintahan negara tersebut. sumber ekonomi khususnya perdagangan telah dikuasai oleh mereka. Contohnya. jika ditinjau secara teliti hanya Jepun sahaja yang berjaya dengan pembaharuannya. Hal ini terbukti dengan beberapa siri peperangan dengan Jepun. Di samping itu. pembaharuan yang dilaksanakan mengalami kegagalan dana yang terhad. Menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tambahan pula. Hal ini terbukti dengan terbinanya sebuah negara yang kukuh dan stabil berbeza dengan China yang gagal dalam usaha pemodenan. Malahan pihak Barat telah membuat penyemakan terhadap perjanjianperjanjian mereka untuk mengekalkan hubungan baik dengan Jepun. Mereka taat dan setia terhadap maharaja. Kesempatan tersebut telah digunakan oleh pihak British untuk melemahkan rakyat China. Contohnya. iaitu Perang Candu I dan II. Setelah kekalahan China dalam dua siri peperangan dengan British dan Jepun. Pada tahun 1905. Selain itu. Pada tahun 1898. China terlibat dengan dua kali insiden peperangan dengan Britain. Pihak asing yang berada di Jepun turut mengiktiraf pemodenan negara Jepun. China menghadapi ancaman dari Jepun yang berusaha untuk mengembangkan kekuasaannya di Tanah Besar China. Kesimpulannya. Namun kehadiran kuasa Barat telah membawa perubahan kepada sistem pentadbiran negara China. negara Jepun dan China telah berusaha untuk membuat pelbagai pembaharuan untuk memajukan negara masing-masing. Perang China-Jepun berlaku pada tahun 1894 yang mengakibatkan China mengalami kekalahan teruk.

New Zealand. Malahan. Apabila anasir-anasir komunis sudah dibersihkan kawasan ini akan diisytiharkan sebagai kawasan putih. Kawasan hitam yang pertama ialah Gua Musang manakala kawasan putih yang pertama ialah Melaka. Apabila darurat diisytiharkan. Sir Gerald Templer telah berusaha menambah kekuatan tentera di Tanah Melayu dengan beberapa cara.2. pengurus ladang dan ahli Kuomintang. dan Afrika Timur (Gurkha). tentera. Fiji. Parti Komunis Malaya (PKM) mengamalkan dasar yang lebih tegas di Tanah Melayu. 08. parti itu tidak bergerak secara bebas. Pada tahun 1952. Bahkan. PKM tidak didaftarkan sebagai sebuah parti yang sah di sisi undang-undang. Bincangkan usaha kerajaan untuk meningkatkan penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membanteras ancaman komunis dari tahun 1948 hingga tahun 1954. askar-askar akan mengawal bekalan makanan dan gerak geri penduduknya. JUN. Oleh yang demikian. Tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran tentera iaitu kerajaan British berkuasa penuh dalam pentadbiran. 2011 SOALAN 5 (2008) 5. mereka juga akan menjatuhkan hukuman bunuh kepada sesiapa yang dianggap bersubahat dengan komunis. PKM telah melakukan kekejaman seperti membakar balai polis. Di kawasan hitam. TEXT POST WED. Gerald Templer telah memperkenalkan konsep kawasan `hitam¶ dan kawasan `putih¶. Terdapat langkah ketenteraan dan bukan ketenteraan yang telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah kegiatan komunis. Antara langkah ketenteraan ialah menguatkuasakan undang-undang darurat. Selain itu. Oleh itu. menganjurkan mogok. . Kawasan hitam ialah kawasan yang pengaruh komunis masih aktif. membunuh anggota polis. Kerajaan British telah bertindak mengharamkan parti-parti politik berhaluan kiri dan menangkap orangorang yang disyaki terlibat dalam PKM. Kerajaan British juga mendapatkan bantuan ketenteraan daripada negara-negara Komanwel seperti Britain. Australia. PKM berani bertindak ganas kerana kerajaan British kekurangan tentera dan polis. British telah berusaha untuk membendung kegiatan komunis dengan mengisytiharkan darurat pada tahun 1948. Perkhidmatan Negara diperkenalkan pada tahun 1952 untuk mewajibkan belia mendapat latihan ketenteraan dan berkhidmat dalam tentera. PKM mahu melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan kerajaan British bagi membentuk Republik Komunis Malaya. Justeru. Antaranya ialah pasukan Polis Persekutuan dan Mata-Mata Khas diperbesar menjadi 70000 orang. kerajaan British juga telah memperkukuhkan bidang ketenteraan.

iaitu Pengarah Gerakan menentang komunis pada tahun 1949. Orang ramai pula diberikan kupon-kupon. Dalam sekatan tersebut. namun penduduk Tanah Melayu tetap mengalami kesengsaraan dan penderitaan semasa darurat. Rancangan Briggs turut diperkenalkan. Oleh itu. kerajaan telah memindahkan lebih setengah juta kaum Cina yang tinggal secara haram di pinggir hutan ke kawasan penempatan baru yang dikenali sebagai Kampung Baru.Manakala bagi langkah bukan ketenteraan ialah sekatan jalan raya dan kawalan kanpung. kerajaan British juga telah mengenakan catuan makanan untuk mengelakkan pihak komunis mendapatkan bekalan makanan. Pasukan polis dan Home Guard telah mengadakan sekatan jalan raya di tempattempat strategik seperti di simpang-simpang jalan. komunis dapat dipaksa keluar daripada tempat persembunyian mereka. Bahkan . hubungan antara orang Cina dengan pengganas komunis terputus sekaligus menyebabkan komunis mengalami masalah kekurangan bekalan makanan dan sumber maklumat. Darurat merupakan salah satu usaha yang telah dijalankan bagi membendung kegiatan komunis. 08. Dengan cara itu. JUN. Mereka diarahkan mengambil makanan mengikut jumlah ahli keluarga sahaja. TEXT POST WED. Walaupun hal ini membawa kebaikan dalam membendung masalah komunis. Kesimpulannya. pada 10 Januari 1949. Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum ditubuhkan. Melalui Rancangan Briggs. Melalui Rancangan Briggs juga usaha British untuk melancarkan `Gerakan Kelaparan¶ kepada komunis Berjaya. Matlamat utama jawatankuasa ini ialah untuk membentuk kerjasama antara kaum terutamanya orang Cina dan orang Melayu. Kerenggangan hubungan dan syak wasangka antara kaum akan menyebabkan usaha kerajaan British membanteras kegiatan komunis gagal. mereka akan memeriksa dan merampas barang-barang yang diharamkan atau barang makanan yang melebihi had ditetapkan. Di samping itu. 3. 2011 . Tambahan lagi. Perpindahan setinggan Cina ke Kampung Baru dianggap penting kerana sebelum ini kawasan mereka menjadi sarang kegiatan komunis. Para pekedai diarahkan mencatat nama pelanggan dan kuantiti yang dibeli. Kawalan ketat oleh pasukan keselamatan telah menyelamatkan pendudk Kampung Baru daripada ugutan dan ancaman komunis. Sekatan jalan raya dapat menyekat pergerakan komunis untuk mendapatkan makanan. Idea ini dicadangkan oleh Sir Harold Briggs. Seterusnya pihak British cuba mengeratkan hubungan antara kaum di Tanah Melayu. Usaha Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum berjaya mempengaruhi kaum Cina untuk menubuhkan parti Malayan Chinese Association (MCA) sebagai tanda mereka tidak menyokong perjuangan komunis. segala usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menghapuskan anasir komunis di Tanah Melayu. maklumat dan sabotaj terhadap British. Tujuannya adalah untuk memastikan barang-barang makanan dan keperluan lain tidak sampai ke tangan musuh.

Tambahan lagi. Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bersifat pelbagai iaitu sara diri. Permintaan yang tinggi di pasaran dunia turut menjadi faktor peningkatan penanaman getah di Sabah. Kegiatan pembalakan ini dijalankan di kawasan Sandakan. Peladang Eropah mula menanam tembakau di pantai timur Sabah pada awal tahun 1880-an. Perusahaan ini mula berkembang sejak tahun 1880-an lagi dan kebanyakannya dikuasai oleh syarikat-syarikat British dan Cina. Bincangkan kegiatan ekonomi komersial di Sabah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Antara hasil galian yang terpenting ialah emas. Pihak Barat telah menggunakan penduduk tempatan di Sabah untuk menjalankan kegiatan ekonomi komersial. Namun. Kawasan perlombongan arang batu ialah berdekatan dengan Sungai Silimpopon. Hal ini disebabkan oleh serangan penyakit dan akibat masalah bencana alam seperti banjir. Kawasan penanaman getah yang utama di Sabah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ialah pantai barat. Antara kegiatan ekonomi komersial yang telah dijalankan pada abad ini ialah dalam bidang pertanian.SOALAN 2 (2008) 2. penternakan. Lahad Datu dan Tawau. Walaupun pengeluarannya terhad tetapi nilai eksport emas sangat tinggi. Manakala masyarakat peribumi Sabah yang tinggal di persisiran menjadi pedagang dan pengikut rombongan dagang pembesar-pembesar Brunei dan Sulu. berlian dan meranti. Getah masih menjadi penyumbang kepada kegiatan ekonomi komersial bagi Sabah sehingga tahun 1941. Usaha perlombongan . kegiatan ekonomi komersial yang penting di Sabah ialah penanaman getah. Pertanian secara komersial telah berkembang dengan pesat di Sabah dengan adanya pemodal Barat. ekonomi komersial dan perdagangan. pembalakan juga merupakan kegiatan ekonomi komersial di Sabah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bahkan . persaingan dengan pengeluar tembakau di Amerika Syarikat telah menjejaskan pendapatan penanam tembakau tempatan di Sabah. terdapat 60 estet di Sabah yang bertumpu di bahagian pantai timur laut dan pantai timur Sabah. kegiatan ekonomi komersial telah dijalankan sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1890. Penduduk peribumi Sabah mengamalkan sistem ekonomi komersial yang pelbagai seperti pertanian. pertanian tembakau mula merosot selepas awal abad ke-20. Tembakau merupakan tanaman dagangan pertama yang penting. separa sara diri. Sektor perlombongan juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi komersial yang terdapat di Sabah. Selain itu.Tembakau ini mula dieksport pada tahun 1884. Contoh sumber kayu balak yang mempunyai nilai eksport yang tinggi ialah seraya. Perkembangan penanaman getah di Sabah disebabkan oleh pembinaan jalan kereta api di antara Jesselton (Kota Kinabalu) dengan Beaufort. perikanan dan sebagainya. bahan galian yang terdapat di Sabah ialah arang batu. Seterusnya. Kegiatan perlombongan emas mula dijalankan sekitar tahun 1880-an di Sungai Segama oleh masyarakat Cina. Di Sabah. Buruh dari Indonesia dan Filipina dibawa masuk ke Sabah untuk dijadikan sebagai pekerja dalam sektor pembalakan.

08. Peringkat pertama ialah pembalasan dan pembaharuan. Hasil bahan galian mangan telah dieksport ke Britain. Beliau telah menubuhkan sebuah badan khas yang diwakili oleh semua ahli tentera Berikat yang dinamakan Supreme Commander of Allied Powers (SCAP). Kawasan pengumpulan sarang burung ialah di Gua Gomantong. Manakala pokok sagu atau rumbia pula merupakan tanaman tradisional Sabah yang telah dikomersialkan. Selepas Perang Dunia Kedua.ini telah dilakukan oleh Syarikat Cowie Harbour Coal yang ditubuhkan pada tahun 1905 dan beroperasi sehingga tahun 1930. Sandakan. 4. Di samping itu. Pada September 1945. Apabila negara kita dijajah oleh penjajah Barat. Kesimpulannya. pihak pembesar dan rakyat jelata terpaksa melihat perkembangan ekonomi moden yang langsung tidak menguntungkan mereka. setelah tamatnya Perang Dunia Kedua (1945-1955). Pendudukan tentera Amerika Syarikat di Jepun diketuai oleh Jeneral Douglas MacArthur. TEXT POST WED. 2011 SOALAN 12 (2003) 12. sirip yu dan sagu. JUN. China dan Jepun telah diberikan kemerdekaan oleh penjajah. pokok lanut. . kegiatan ekonomi masyarakat peribumi di Sabah sebelum kedatangan British adalah bersifat sara diri iaitu hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Jelaskan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun. Peringkat kedua ialah pembangunan semula. Sejak tahun 1947. Malahan. Hal ini menunjukkan bahawa perjuangan pembebasan oleh pemimpin tempatan tidak sia-sia. Antara hasil bumi yang terdapat di Sabah ialah seperti sarang burung. Pokok lanut yang dikenali sebagai abaka diproses bagi dijadikan sebagai tali kapal untuk dieksport ke Eropah. kegiatan ekonomi komersial di Sabah ialah hasil kekayaan bumi Sabah yang dieksploitasi oleh penjajah Barat. Perkembangan politik di China dan Jepun selepas Perang Dunia Kedua bergerak secara aman atau mengikut perlembagaan. kerajaan Jepun telah berpegang kepada corak sekular dan mengamalkan demokrasi berperlimen. terdapat juga bahan galian lain seperti mangan yang telah dijumpai pada tahun 1902 di Teluk Marudu. Jepun telah menyerah kalah secara rasmi kepada Amerika Syarikat. Kegiatan ekonomi moden dikuasai sepenuhnya oleh pelabur dan pedagang asing. Richard Storry membahagikan pendudukan ini kepada dua peringkat. Pada 1 Oktober 1949 kerajaan Republik Rakyat China telah diisytiharkan oleh Parti Komunis China.

Persatuan Chiu San. kerajaan Jepun bercorak sekular dan demokrasi berparlimen. Sungguhpun ideology berkenaan diikuti namun unsur-unsur tempatan tetap diterapkan supaya sistem pentadbiran bersesuaian dengan kehendak negara. Kongres Kebangssan Rakyat (KKR) merupakan badan tertinggi kerajaan.SCAP telah menyusun semula sistem pemerintahan Jepun dengan memperkenalkan sistem parlimen mengikut perlembagaan 1947. Pertubuhan China Chin Kung Tang. Perubahan paling penting dalam sistem pemerintahan Jepun ialah kedudukan maharaja dijadikan sebagai simbol perpaduan manakala kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Kelapan-lapan parti tersebut telah menerima jemputan PKC dalam Jawatankuasa Bersama Politik Rakyat China pada September 1949. Semenjak tahun 1947. KKR berkuasa meluluskan undangundang . Dewan Rendah mempunyai banyak kuasa dan boleh mengatasi Dewan Tinggi. Perbezaan antara keduanya ialah Parti Liberal Demokratik percaya kepada pembangunan ekonomi melalui perancangan kebebasan kepada usahawan dan inisiatif individu. Lapan parti tersebut adalah merupakan ahli Barisan Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1948. Persatuan Pembinaan Demokratik Kebangsan China. Parti lain yang muncul ialah Parti Sosialis Jepun. kebanyakan negara di Asia mencapai kemerdekaan. Kerajaan China manjalankan corak pemerintahan komunis. dan Liga Kerajaan Sendiri Demokratik Taiwan. Parti Komunis China (PKC) adalah parti utama kerajaan China yang telah ditubuhkan pada tahun 1921. Parti Liberal Demokratik telah ditubuhkan pada tahun 1955 oleh dua parti konservatif. selepas Perang Dunia Kedua. Politik Jepun telah didominasikan oleh parti ini selepas perang. PKC mencadangkan Barisan Bersatu turut sama untuk tujuan penubuhan kerajaan campuran. Parti Petani dan Pekerja China. Semua rakyat berumur 20 tahun ke atas berhak untuk mengundi. Kesimpulannya. menyelidik. Perkembangan politik antarabangsa yang membahagikan dunia kepada dua ideologi turut member kesan kepada perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Asia. Parti Komunis China ini mendapat kerjasama dari lapan buah parti politik yang lain iaitu Jawatankuasa Revolusi Kuomintang. mengesahkan belanjawan negara atau membatalkan keputusan Jawatankuasa Tetap. Parti ini telah menguasai politik negara China. Jepun terbahagi kepada 46 daerah tempatan dan setiap daerah tempatan ini mempunyai gabenor dan sistem perundangan tersendiri. Badan perundangan Jepun dikenali sebagai Diet yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Rendah dan Dewan Tinggi. Persatuan China Demokrat. Parti Demokrat terpaksa menerima kepimpinan PKC kerana tiada pilihan lain. Parti Liberal Demokratik dan Parti Sosial Jepun mempunyai dasar sama dalam perkara-perkara kebajikan. Parti Sosialis menyeru agar disingkirkan sistem kapitalis menerusi parlimen. cukai dan perjalanan pentadbiran. Kongres juga berkuasa memilih dan menyingkirkan presiden dan naib presiden serta perdana menteri dan anggota-anggota lain dalam Majlis Negeri. . Sebuah kabinet ala British dibentuk dengan seorang perdana menteri dilantik oleh maharaja daripada kalangan parti yang telah memenangi pilihan raya. bandar dan kampung. Liga Demokratik China. Setiap daerah tempatan terdapat bandar raya. Badan-badan awam tempatan ini mempunyai hak mentadbir hal ehwal masing-masing dan mempunyai kuasa dalam bidang pendidikan.

maka sistem pendidikan perlu diselaraskan. peperiksaan awam yang dijalankan mestilah dalam Bahasa . Namun. Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah negara yang bersatu padu. Penyata Rahman Talib (1960) telah diperkenalkan sebagai dasar pendidikan di Tanah Melayu. Antara sekolah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan British pada masa tersebut ialah Sekolah Inggeris. beberapa dasar pendidikan yang baru telah diperkenalkan. Kajian itu dibuat setelah timbul beberapa bantahan terhadap pelaksanaan Laporan Razak. Antara dasar pendidikan yang telah diperkenalkan di Tanah Melayu ialah Penyata Razak . hanya satu jenis sekolah menengah yang diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid. 08. sistem persekolahan sebegini sengaja dilakukan bagi mengasingkan pelbagai kaum sebagai strategi mengukuhkan kedudukan politik dan ekonomi mereka di Tanah Melayu. Seterusnya. Dasar Pendidikan Negara sebelum merdeka adalah bercorak vernakular iaitu pengasingan pelajar mengikut kaum. Penyata Razak juga menekankan unsur-unsur dan nilai-nilai perpaduan negara sebagai satu matlamat yang perlu dicapai untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat majmuk di negara ini. TEXT POST WED. JUN. Bagi British. Ordinan ini menjadi asas sistem pendidikan negara kita selepas negara mencapai kemerdekaan. Sekolah Melayu. Bahkan. cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak ini telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957. 2011 SOALAN 6 (2003) 6. Sekolah Cina dan Sekolah Tambi. kerajaan British mula sedar bahawa untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. Penyata ini mencadangkan supaya sekolah rendah dibahagikan kepada dua jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggeris. murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid yang ingin mempelajari bahasa tersebut. Antara syor Penyata Rahman Talib ialah pelajaran rendah adalah percuma. Selain itu. Penyata Razak telah diterbitkan pada bulan April 1956.5. Oleh itu . Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Manakala pada peringkat menengah pula. Malahan. Penyata Rahman Talib memperakukan bahawa sistem pelajaran ketika itu telah dilaksanakan dengan berkesan mengikut syor-syor yang dikemukakan dalam Laporan Razak dan patut diteruskan. Ordinan ini mewajibkan kandungan sebuah Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh Laporan Razak.

JUN. Akta ini juga menetapkan bahawa kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun. Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib menjadi batu asas kepada kepentingan perpaduan kebangsaan dan penghasilan tenaga rakyat. setelah campur tangan pihak British di Perak. Akta Pelajaran 1961 menetapkan bahawa bahasa Melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian. Mengikut sistem ini. seorang pegawai British akan dilantik menasihati sultan dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. bertujuan memupuk semangat kebangsaan. TEXT POST WED. Selepas campur tangan British secara rasmi di Perak melalui Perjanjian Pangkor 1874. Tambahan lagi. kuasa Sultan dan pembesar mula hilang dan diambil alih oleh pihak Britih. Walaubagaimanapun. Manakala pembesar pula merupakan golongan kedua yang penting selepas sultan. Selain itu. Nama semua sekolah rendah umum dan jenis umum ditukar kepada Sekolah Rendah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan. kerjasama yang wujud selama ini telah menyediakan asas kepada negara kita untuk lebih maju pada masa depan. Ini bertujuan untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini. Pembesar merupakan sekumpulan pegawai yang membantu sultan atau raja menjalankan pentadbiran di peringkat negeri dan daerah. 2011 SOALAN 1 (2003) 1. 6. 08. Cadangan Laporan Rahman Talib telah dimasukkan dalam Akta Pelajaran 1961. .Inggeris atau Bahasa Melayu sahaja. Sultan atau raja menduduki hierarki tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Melayu tradisional. dalam perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan di negara ini. Kesimpulannya. Institusi sistem beraja mula terancam akibat dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British melalui Sistem Reseiden. Akta Pelajaran telah menetapkan penggunaan satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah yang berlainan aliran. Huraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909. ekonomi dan sosial. Sultan atau raja mempunyai kuasa mutlak dalam aspek politik. kuasa dan peranan sultan mula mengalami perubahan. iaitu daripada sekolah rendah hingga ke institusi pengajian tinggi. Strategi yang diperkenalkan dalam setiap dasar pendidikan adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelajaran secara keseluruhan.

Negeri Sembilan dan Pahang disatukan di bawah satu pentadbiran. sultan tidak boleh membantah atau membatalkan usul MMP. Hak memungut cukai diserahkan kepada Majistret dan Pemungut Hasil. Kesimpulannya. British telah memperkenalkan kaedah pungutan cukai baru yang lebih sistematik. Dalam Majlis Negeri. Kehilangan hak memungut cukai menyebabkan sumber pendapatan sultan terjejas. Pada tahun 1909. mereka telah kehilangan kuasa dan hak untuk memungut cukai di daerahnya kerana tugas memungut cukai telah diambil alih oleh residen atau wakil residen. Sultan hanya menjadi ahli biasa dan tidak mempunyai undi pemutus. Tugas pembesar diambil alih oleh Pegawai Daerah British. Hal ini bermakna. mereka dilantik sebagai pemungut cukai yang bekerja untuk kerajaan British dan diber gaji bulanan. Pembesar tempatan kehilangan kuasa politik mereka. semangat nasionalisme yang tinggi dan perasaan tidak puas hati para pembesar telah membawa kepada penentangan masyarakat Melayu terhadap pihak British . kedatangan pihak British dan mula campur tangan dalam sistem pemerintahan Melayu tradisional menyebabkan peranan sultan dan pembesar mula tergugat. Sultan kehilangan kuasa pentadbiran termasuk tidak dibenarkan mempunyai tentera sendiri. Walaupun kerajaan Brtish mendakwa akan memelihara kedudukan sultan di peringkat tertinggi tetapi sultan tiada kuasa. Pihak British telah memperkenalkan sistem mahkamah dan undang-undang yang berdasarkan undang-undang jenayah dan sivil British. Kerajaan British telah memberi bayaran elaun kepada pmebesar sebagai bayaran ganti rugi kerana tidak boleh memungut cukai. pembesar tempatan berperanan menaihati sultan dalam hal ehwal pentadbiran dalam Majlis Penasihat Sultan. Pentadbiran British telah mempengaruhi pelantikan Sultan. Pelantikan Sultan tidak mengikut sistem yang sedia ada. Manakala bagi sistem pembesar pula. Sultan kehilangan kuasa mutlak. Melalui Sistem Residen.Sultan juga kehilangan hak untuk memungut cukai. Semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh pesuruhjaya tinggi dan bukan lagi oleh sultan. Melalui NNMB. Buktinya Majlis Sultan telah digantikan dengan Majlis Negeri. Pembesar Melayu kehilangan sumber pendapatan utama mereka. sebaliknya British telah melantik sultan daripada golongan yang tidak menentang pentadbiran British. Penubuhan MMP telah menjejaskan lagi kedudukan dan kuasa sultan kerana kuasa kini berpusat di tangan pesuruhjaya tinggi. Apabila Sistem Residen diperkenalkan pembesar diketepikan kerana residen telah mengambil alih tugas menasihati sultan. sultan dilantik sebagai presiden tetapi tidak ada kuasa membuat keputusan kerana semua keputusan ditentukan oleh residen. Sebagia ganti rugi. iaitu mengikut keturunan atau sistem giliran di Perak. Sebelum campur tangan British. negeri Perak. Kuasa dan peranan sultan semakin terjejas pada tahun 1896 apabila Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) ditubuhkan. Majlis Mesyuarat Persekutuan (MMP) telah ditubuhkan. Pembesar juga telah kehilangan kuasa dalam bidang kehakiman. Selangor. Bidang keselamatan terletak di bawah kekuasaan residen. Bagi pembesar yang sanggup bekerjasama dengan kerajaan British. Namun . kerajaan British hanya memberi pencen yang nilainya lebih rendah daripada hasil pungutan cukai kepada sultan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful