SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN, JALAN SUASANA, BANDAR TUN HUSSEIN ONN, 43000 KAJANG, SELANGOR

KERTAS KERJA
³Sudut Bahasa Arab untuk Bilik J-QAF´

Oleh: Nazihah bt. Ahmad Sofi Wan Nurul Syakirah bt. Wan Abdullah Hafawati bt. Zakaria Martini bt. Ab Wahab

Program Internship 2011 Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Bahasa Arab) Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Selangor

akuntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas. intelek dan spiritual. Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti atau pun projek yang dipersetujui oleh pihak sekolah. kemahiran dan pengalaman sedia ada denganamalan sebenar tugas guru permulaan.0 Objektif Melalui projek keceriaan ini.1. kami semua dapat :i.0 Tarikh. Menyumbang tenaga dan buah fikiran dalam sebagai sumbangan terhadap sekolah.melaksana dan menilai projek / aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang menjadi amalan dan budaya sekolah.Aktiviti sebegini dapat menjana minda fikiran bakal pendidik serta dapat melahirkan personaliti yang sihat dari segi jasmani. iv. mencungkil dan mengenal pasti bakat dalam kalangan guru pelatih disamping mewujudkan suasana yang ceria di sekolah. Masa & Tempat . iii. ii. emosi. Pelajar dikehendaki merancang.0 Pendahuluan Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan. Menjadikan bilik j-QAF sekolah sebagai bilik yang cantik dan indah. Menunjukkan komitmen yang tinggi kearah kecemerlangan. Pada peringkat dalam menjayakan program intership ini satu projek dikenal pasti sebagai satu aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah. 3. Projek ini diberi nama ³sudut Bahasa Arab´ ini membabitkan beberapa orang guru pelatih dalam menghias dan mengindahkan Bilik J-QAF Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Hussein Onn. v. Projek keceriaan yang ingin dijalankan dilihat bertujuan positif untuk mengasah.

5 Ogos 2011 3. 4.3.0 Lakaran Mural Lampiran 7. Kanan Kokurikulum SK Bandar Tun Hussein Onn) Pengerusi : Cik Nazihah bt.0 Penutup Diharapkan melalui projek yang akan dilaksanakan ini dapat menceriakan lagi persekitaran sekolah khususnya bilik j-QAF di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab lebih menarik dan efektif. Ibrahim (Guru Besar SK Bandar Tun Hussein Onn) Penasihat : En.3 Kawasan keceriaan : Kawasan belakang dan penjuru bilik j-QAF. Disediakan oleh: (WAN NURUL SYAKIRAH BT. Zakaria Martini bt. Wan Abdullah Ahli jawatankuasa : Hafawati bt.1 Tarikh : 25 Julai 2011. Meor Hassan (Guru Pen. Ab Wahab 5.0 Jawatankuasa Pelaksana Penaung : Pn Azimah bt.2 Tempoh : 2 minggu 3. Wan Nurul Syakirah bt. WAN ABDULLAH) Setiausaha Jawatankuasa Pelaksana Projek ³Sudut Bahasa Arab untuk Bilik J-QAF´ Program Internship IPG Kampus Pendidikan Islam Selangor . Salehuddin b. Ahmad Sofi Setiausaha : Pn.0 Anggaran Perbelanjaan 6.

Disemak oleh : (EN. AZARZI BIN GHAZALI) Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Bandar Tun Hussein Onn Disahkan oleh : (PN. MOHD. AZIMAH BINTI IBRAHIM) Guru Besar SK Bandar Tun Hussein Onn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful