TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TITAS) GXEX 1414

PENSYARAH : DR. NGEOW YEOK MENG
DISEDIAKAN OLEH :
NURUL HUSNA AZMI (JEA080106) NURUL AIN ALIZUDDIN(JEA080103) NORAIN ABDULLAH(JEA080081) SURINA CHEW KIM ZHUA(JEA080145) ZAINUN AB HAMID(JEA080157) MUHAMAD BENYAMIN CHE ISMAIL(JEA080052) MUHAMMAD SYAHAADATAIN MAHADI(JEA080059) MUHAMAD REDZUAN MAT YUSOFF(JEA080053) MOHD AZWAN IBRAHIM(JEA080040) MUHAMMAD MARWAN MOHD TANOS((JEA080058) MOHD NAZRI NAWI (JEA 080048)

TAJUK : PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU
SEMESTER 1 SESI 2008/2009

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA.

ISI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 5 6 ISI KANDUNGAN PENGENALAN SOROTAN LITERATUR KAEDAH PENYELIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK DATA DAN STATISTIK PENGARUH INDIA (A) ADAT BERINAI (B) ADAT BERSANDING (C) WANG HANTARAN (D) PENGGUNAAN TEPAK SIRIH (E) PEMAKAIAN DAN PERHIASAN PENGANTIN MUKA SURAT 3–4 5 6 7–8 9 – 11 12 - 14 15 -17 18 -19 20 21- 23

7

PENGARUH BARAT (A) MEMOTONG KEK (B) MAJLIS RESEPSI (C) KAD JEMPUTAN

24 25 26

8

PENGARUH ISLAM (A) MAS KAHWIN(MAHAR) (B) AKAD NIKAH PENGARUH LAIN (A) PEMBERIAN WANG SEMASA MAJLIS (B) ADAT MANDI BUNGA (C) ADAT MANDI BERLIMAU KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

27 – 30 30 - 31 32 - 33 34 – 35 36 37 38 39-46

9

10 11 12

2

PENGENALAN
Kepelbagaian semiotik kosmologi Melayu adalah disebabkan oleh pertembungan dengan unsur dan budaya asing iaitu pengaruh dari luar Alam Melayu. Antara pengaruh yang meninggalkan kesan yang mendalam dan menyeluruh ialah agama. Pada asalnya orang Melayu kuno dipercayai rata-ratanya berpegang kepada kepercayaan animisme, atau syamanisme. Menjelang tahun 100 SM dan 200 M, agama hindu dan buddha mula bertapak dalam kalangan orang Melayu. Mulai tahun 1100, Islam mula berkembang dan bertapak dengan menggantikan agama benua India sebagai agama dan kepercayaan unggul dalam kalangan orang Melayu, terutamanya mereka yang berada di semenanjung, dan kepulauan besar Indonesia (Sumatra, Java dan Kalimantan). Walau bagaimana pun orang asli semenanjung masih berpegang teguh kepada agama kuno mereka, dan sebahagian daripada mereka, terutamanya di Borneo, memeluk agama nasrani dan sebahagian kecil pula memilih Islam. Namun, orang Bali pula masih teguh hingga ke hari ini dengan agama hindu yang mereka warisi dari pertembungan Melayu kuno dengan elemen Hindu. Agama-agama tersebut merupakan unsur aktif yang mempengaruhi pembentukan weltanschauung Melayu. Oleh itu, pada satu-satu masa, semiotik agama tertentu mungkin meninggalkan kesan tertentu yang menyerlah sebagai ciri utama kosmologi berbanding dengan pengaruh yang lain. Namun, kedatangan tamadun-tamadun lain di Alam Melayu turut meninggalkan kesan yang menjadi amalan oleh masyarakat Melayu kita pada hari ini. Sebagai contohnya, adat resam perkahwinan Melayu pada masa dahulu turut

3

dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang lama-kelamaan menjadi amalan masyarakat Melayyu dair satu generasi kepada generasi yang lain. Perkahwinan masyarakat Melayu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat. Perkahwinan dianggap sebagai penyambung generasi dengan menghalalkan hubungan dua insan iaitu antara lelaki dan wanita secara halal sehingga mendapat zuriat dan seterusnya menempuh kehidupan bersama-sama. Sistem perkahwinan orang Melayu pada dasarnya banyak menurut adat-adat masyarakat dahulu yang terpengaruh dengan tamadun terdahulu seperti India, Cina, Barat dan lain-lain. Kedatangan Islam telah banyak melakukan perubahan yang selaras dengan perubahan dari segi taraf kehidupan dan perubahan gaya hidup masyarakat Melayu amnya, ditambah pula dengan perubahan faktor masa dan perubahan fikiran manusia. Walau bagaimanapun masih wujud masyarakat yang mengamalkan adat perkahwinan menyerupai majlis perkahwinan Hindu, Cina, Barat dan lain-lain. Faktor yang berkaitan dengan adat merasi dan sebagainya yang ditegah oleh Islam, iaitu agama yang dianuti oleh orang Melayu yang datang selepas agama Hindu-Buddha turut menjadi persoalan, akibat daripada amalan yang sudah lama dituruti dan telah bersemadi dalam kehidupan orang Melayu. Kehidupan masyarakat melayu dalam perkahwinan masih terdapat adat yang kekal dan diikuti tetapi sudah ada perubahan, ditambah atau diringkaskan bergantung kepada keadaan pada masa ini. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu telah menjadi seperti suatu proses yang dipenuhi dengan pelbagai upacara yang perlu dilalui oleh pasangan pengantin. yang

4

SOROTAN LITERATUR Setelah menentukan topik untuk kami melakukan kajian. 5 . Bahan-bahan berkenaan membincangkan tentang kedatangan pengaruhpengaruh luar sebagai misalnya pengaruh Hindu dan Buddha. Kami terpaksa mencari bahan-bahan tentang adat perkahwinan Melayu dan bahan rujukan yang berkaitan dengan sejarah Melayu. Kami telah mengambil masa selama tiga minggu untuk mendapatkan maklumat dari buku-buku rujukan yang terdapat di Akademi Pengajian Melayu. iaitu mencari buku rujukan. Kami turut mendapatkan bahan untuk penulisan tugasan daripada buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). Kami menghadapi kesukaran untuk mendapatkan maklumat daripada bahan rujukan yang terdapat di perpustakaan kerana tidak banyak yang membicarakan topik yang telah kumpulan kami pilih. Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Zaa’ba. Kami bersetuju untuk menjalankan kaedah kepustakaan. jurnal. Ahli kumpulan kami yang seramai 11 orang telah diberikan tugas masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pilihan. pengaruh Islam. disertasi dan sebagainya untuk menambahkan lagi maklumat untuk tajuk yang kami pilih. Barat dan lain-lain lagi. kami telah berbincang sesama ahli kumpulan untuk menentukan kaedah kajian bagi mendapatkan pendapat orang ramai dan mereka yang mengetahui tentang topik dan skop kajian yang telah kami pilih. Kami membuat perbincagan secara berkumpulan dan mengumpulkan idea-idea serta maklumat daripada setiap ahli kumpulan untuk dimuatkan dalam penulisan tugasan.

Kami juga turut membuat perbandingan antara adat perkehwinan orang Melayu terdahulu dengan majlis perkahwinan orang Melayu pada masa sekarang yang sudah jauh ke hadapan dan kebanyakannya terpengaruh dengan budaya barat.KAEDAH PENYELIDIKAN Selain sorotan literatur atau kajian perpustakaan yang kami lakukan untuk mengumpulkan maklumat. ahli yang ditugaskan telah mengedarkan borang soal selidik tersebut di sekitar universiti dan responden telah memberi kerjasama yang baik dan mereka telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik. Kami telah mengambil langkah ini untuk memerhati sesebuah majlis perkahwinan pada masa kini dan antaranya daripada golongan artis yang banyak terpengaruh dengan budaya barat. Melalui pencarian yang telah dilakukan. Mereka terpaksa mencari keyword yang betul untuk mencari maklumat dengan lebih terperinci. Kami telah bersepakat untuk membuat survei tentang kajian ini dan kami telah merangka soalan-soalan untuk borang soal selidik. mereka turut menghadapi kesulitan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan topik perbincangan kami. 6 . kami turut merancang beberapa kaedah penyelidikan yang sememangnya dapat membantu kami dalam kajian ini. Selain itu. Seterusnya. kami turut menggunakan kaedah participant observation ataupn pemerhatian. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. beberapa ahli kumpulan yang telah menerima tugasan untuk mencari bahan di enjin gelintar internet atau melayari internet dan mereka turut menjumpai sedikit bahan dan maklumat yang berkaitan dengan skop kajian kami.

Pengaruh luar tersebut memeri kesan yang baik kepada amalan adat resam perkahwinan 8. Masyarakat Melayu sendiri tiada kesedaran dan terlalu obses mengikut budaya luar 7 . Pengaruh dari tamadun luar yang menjadi ikutan dalam masyarakat lama-kelamaan akan menghapuskan adat resam 7..BORANG SOAL SELIDIK TAJUK : PENGARUH LUAR / ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU. Adakah anda faham tentang adat resam perkahwinan Melayu? 4. Adat resam perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh pengaruh dari tamadun luar contohnya India. Jantina : Umur : Perempuan 18-21 22-25 Bangsa : Melayu Cina Agama : Warganegara : Islam Malaysia Lelaki 26-29 30 ke atas India Lain-lain ………….(sila nyatakan) Adakah anda bersetuju atau tidak dengan soalan-soalan yang dikemukakan dengan pernyataan tajuk di atas ? Berikan penilaian anda bagi soalan-soalan berikut : 1-sangat setuju 2-setuju 3-tidak setuju 4-sangat tidak setuju 5-tidak tahu 1 2 3 4 5 BIL SOALAN SOAL SELIDIK (A) UMUM 1. Kemasukan imigran turut membawa ideologi/agama tersendiri.adakah kemasukan mereka membawa perubahan dalam corak sosial masyarakat Melayu? 5. Kedapatan ramai imigran yang datang ke Tanah Melayu pada waktu dahulu..Barat dan lain-lain 2.(sila nyatakan) Bukan Islam Lain-lain……………. Masih ada masyarakat Melayu yang mengamalkan adat resam perkahwinan Melayu 3. adakah agama/ideologi mereka turut mempengaruhi adat resam perkahwinan Melayu? 6.

7. 5. 3. 2. (B) 1. (D) 1. 5. 3. 3. 4. 2. 5. 4. (E) 1. 4. sebelum berlangsungnya majlis perkahwinan akan diadakan adat berinai Adat bersanding sememangnya wajib diadakan dalam sesebuah perkahwinan Pemberian wang hantaran wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan mengikut adat perkahwinan Sirih junjung atau penggunaan tepak sirih adalah adat masyarakat Melayu Memakai barang kemas atau perhiasan adalah budaya Melayu Sentiasa menukar pakaian untuk suatu tempoh tertentu adalah adat perkahwinan Melayu PENGARUH BARAT Upacara memotong kek dalam majlis perkahwinan adalah adat masyarakat Melayu Pemakaian tuksedo dan gaun adalah salah satu gaya Melayu Adakah pembahagian kad jemputan budaya masyarakat Melayu? Majlis resepsi perkahwinan adalah pengaruh barat Persembahan nyanyian atau tarian telah wujud dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu terdahulu PENGARUH ISLAM Masyarakat Melayu amat berkait rapat dengan agama Islam Akad nikah kahwin wujud setelah masyarakat Melayu menerima ajaran Islam Mas kahwin wajib ada semasa akad nikah dilangsungkan solat sunat perlu dilakukan oleh pengantin sebelum dan selepas berlangsungnya akad nikah Berzanji dan marhaban adalah salah satu adat perkahwinan masyarakat Melayu sebelum terbentuknya tamadun Islam PENGARUH TAMADUN LAIN Pemberian duit atau ‘tol’ sebelum pihak pengantin lelaki masuk ke rumah pengantin perempuan adalah adat Melayu Adat mandi bunga adalah adat masyarakat Jawa Adat mandi limau juga adalah adat kaum Jawa Adat memberi sejumlah wang semasa menghadiri majlis perkahwinan kepada tuan rumah adalah adat kaum Cina Membawa hadiah menjadi kemestian masyarakat Melayu untuk menghadiri sesuatu majlis perkahwinan Nyatakan pengaruh-pengaruh lain yang terdapat dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu 8 .9. Adat resam dalam perkahwinan Melayu adalah hak masyarakat Melayu tersendiri tanpa ada pengaruh dari tamadun luar PENGARUH INDIA Pengaruh Hindu/India banyak terdapat dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu Pada sebelah malam. (C) 1. 2. 6. 4. 2. 5. 3.

PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU PENGARUH INDIA BARAT ISLAM LAIN-LAIN 1 33 20 38 12 % 66 40 76 24 2 44 40 37 37 % 88 80 74 74 3 37 35 24 26 % 78 70 48 52 4 13 17 7 13 % 26 34 14 26 5 19 17 19 31 % 38 34 38 62 JUMLAH RESPONDEN : 50 ORANG CONTOH PENGIRAAN : (33 ÷ 50) x 100 : 66% Pengaruh India 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan Peratus Responden(%) sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 9 .DATA DAN STATISTIK TAJUK:.

Pengaruh Barat 100 Peratus Responden(%) 80 60 40 20 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu Pengaruh Islam 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 10 .

Pengaruh Lain-lain 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 11 .

Adat berinai merupakan pelengkap kepada upacara perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu dan adat ini digelar berinai di pelamin. Kemasukkan agama dan pedagang-pedagang India tersebut ke Tanah Melayu telah mempengaruhi kelakuan. Salah satu adat masyarakat India yang kekal sehingga kini di kalangan masyarakat Melayu adalah adat berinai. Sungguhpun adat berinai di pelamin ini tidak lagi dijalankan oleh masyarakat sekarang. upacara ini dijalankan di sebelah petang. 12 . ianya tetap diteruskan walaupun selepas kedatangan agama Islam. Dalam kebanyakan negeri. maka hal ini menyebabkan upacara ini semakin dilupakan. Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan berinai sebagai memerahkan kuku dan jari dengan menggunakan inai. Pada kali pertama ia dinamakan berinai curi. akan tetapi masih juga terdapat keluarga yang tetap mengamalkannya. Inai merupakan sejenis tumbuhan yang daunnya mampu untuk mewarnakan kuku dan jari kepada warna merah. Hal ini berlaku kerana ianya tidak salah dari sisi agama Islam. Ini kerana adat menginai ini memerlukan perbelanjaan yang lebih besar dan agak rumit. masyarakat Melayu mengamalkan agama Hindu-Budha yang dibawa oleh pedagang-pedagang negara India. Adat berinai di pelamin ini dilakukan dalam 3 peringkat. Walaupun adat ini berasal dari negara India. biasanya adat berinai di pelamin ini dijalankan pada malam hari.PENGARUH INDIA DALAM ADAT PERKAHWINAN ADAT BERINAI Pada masa dahulu. Berbeza dengan negeri Johor. pada kali kedua dinamakan berinai kecil dan pada kali ketiga dinamakan berinai besar. adat dan cara kehidupan masyarakat Melayu.

di hadapan pengantin itu akan diletakkan sebuah pahar berkaki tinggi yang disusun dengan beberapa bekas dan piring. Mula-mula. anak dara itu akan dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah. diikuti dengan sedikit bertih dan akhir sekali perenjis tepung tawar akan dicicahkan sedikit ke dalam bekas berisi air tepung tawar lalu ditepukkan sedikit ke atas belakang tangan pengantin yang berada di atas ribaan pengantin itu. pengantin perempuan akan diinai terlebih dahulu di atas pelamin. lalu dibawa duduk di atas pelamin yang terletak di ruang tamu. Setelah selesai. hanya pengantin perempuan sahaja yang akan duduk di atas pelamin dan diinaikan. Dalam majlis tersebut. sejemput beras kunyit akan diambil dari bekas yang di atas pahar tersebut dan dihamburkan ke kiri dan kanan pengantin. Kemudian. Pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan untuk diinaikan pada upacara berinai besar.Upacara berinai akan dijalankan sebelum upacara akad nikah dan bersanding. pengantin perempuan akan dibawa masuk ke dalam bilik dan pengantin lelaki pula akan diinaikan di atas pelamin. satu berisi bertih dan satu lagi berisi air tepung tawar yang lengkap dengan perenjisnya. emak pengantin akan 13 . Setelah selesai. Ringkasan cara menginai di atas pelamin akan diterangkan di peringkat seterusnya. Anak dara itu akan duduk di hadapan sekumpulan kaum keluarga dan sahabat handai yang biasanya terdiri daripada kaum perempuan. iaitu pakaian pengantin. satu berisi beras kunyit. bapa dan bapa saudara. Di atas pelamin. Akhir sekali. Di tengahtengah pahar itu diletakkan sebiji astakona kecil berisi inai yang sudah siap digiling halus. inai akan dicubit sedikit dari astakona inai dan dicalitkan di tapak tangan yang sudah beralas dengan daun sirih. Bagi upacara berinai curi dan berinai kecil. Pengantin akan diinaikan secara bergilir-gilir oleh ahli keluarga dan upacara akan dimulakan dengan ahli keluarga lelaki yang berpangkat tua-tua seperti datuk. Dalam upacara tersebut.

lima atau tujuh orang. bilangan orang lelaki yang hendak menginaikan pengantin mestilah ganjil. Apa yang berbeza hanyalah pengantin lelaki akan turut diinai dalam adat berinai besar.menyusunkan jari kedua-dua tangan pengantin itu dan diangkatkan ke muka pengantin seperti orang menyembah. Cara yang sama akan dilakukan dalam setiap majlis berinai tidak kira ianya majlis berinai curi. mereka akan keluar daripada majlis itu dan upacara diteruskan oleh orang perempuan dengan cara yang sama juga. 14 . iatu tiga. berinai kecil atau berinai besar. Dalam adat ini. Setelah tamat diinaikan oleh orang lelaki.

Walaupun adat persandingan ini adalah berasal daripada adat perkahwinan India tetapi agama Islam membenarkan persandingan dengan meletakkan beberapa syarat iaitu hendaklah disandingkan secara tertutup di hadapan muhrim atau keluarga terdekat dan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat sahaja. berhias wajah serta dikipas oleh dua orang pengipas yang turut dikenali sebagai pengapit. Sebagai contoh adat persandingan masyarakat Melayu yang dikatakan mempunyai pengaruh hindu. Persandingan dalam masyarakat Melayu dapat ditakrifkan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami-isteri yang telah diijab-kabulkan di atas pelamin yang dihias indah dengan mengenakan pakaian yang kemas dan cantik. Adat persandingan dilihat sebagai suatu perkara yang wajib bagi satu pasangan apabila berkahwin dari kaca mata kebanyakan masyarakat Melayu. Tujuan diadakan adat persandingan adalah untuk diperlihatkan pasangan pengantin tersebut kepada masyarakat setempat dan sebagai kanangan manis dalam kehidupan pasangan pengantin tersebut selain untuk meneruskan tradisi nenek moyang secara turun-temurun.ADAT PERSANDINGAN Secara dasarnya perkahwinan orang Melayu kini adalah selari dengan tuntutan Islam walaupun terdapat sebahagian upacara yang diadakan di dalam adat perkahwinan itu yang bercanggah dengan ajaran islam kerana mempunyai pengaruh asing. Walau bagaimanapun. 15 . jika ingin melakukan secara terbuka diharuskan jika bertujuan iklan atau untuk mengisytiharkan dan memperkenalkan mempelai kepada para jemputan dan kaum keluarga dengan syarat kesemua pihak baik pengantin atau para jemputan mestilah menutup aurat serta tidak berhias dengan keterlaluan kecuali perhiasan yang biasa dilihat.

Upacara-upacara yang sedemikian yang menyebabkan adat persandingan masyarakat Melayu ini dikaitkan dengan isu khurafat. berhias untuk dipamerkan. upacara perkahwinan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Melayu melibatkan perbelanjaan yang banyak dan besar seperti yang diamalkan oleh masyarakat Hindu mendorong kepada gejala pembaziran dalam masyarakat. dan lain-lain lagi. mas kahwin dan hantaran yang mahal. menjadikan wang atau hadiah sebagai suatu kemestian. namun sekiranya upacara itu dicemari oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. upacara persandingan dalam masyarakat Melayu perlu dijalankan berlandaskan lunas-lunas Islam agar ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah.Terdapat beberapa upacara tertentu yang dianggap tidak wajar diamalkan oleh orang Islam yang diamalkan oleh masyarakat Hindu seperti upacara menabur beras kunyit. berandam. Islam bukanlah seperti pendapat yang dilahirkan oleh Niccolo Machevili yang mengatakan konsep “niat menghalalkan cara”. Selain daripada itu. Walaupun niat kita mengadakan upacara persandingan dengan niat yang baik iaitu untuk meraikan pasangan pengantin. mengadakan kenduri perkahwinan secara besar-besaran. maka secara tidak langsung upacara tersebut salah disisi agama. Kebanyakan orang Melayu menganggap upacara walimah perlu dianjurkan secara besar-besaran kerana upacara ini hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup. Gejala ini dari 16 . Oleh itu. membaca jampi mentera. tahyul serta pembaziran. perkara ini pada pandangan mereka tidak salah walaupun ia melibatkan isu pembaziran. ketika majlis persandingan diadakan pasangan pengantin akan ditabur dengan beras kunyit dan ini adalah sama dengan adat masyarakat Hindu yang sangat percaya pada semangat padi. Sebagai contoh. Oleh itu.

Amalan bersolek yang diamalkan masyarakat Hinddu dan dianggap keterlaluan kerana untuk mengubah kecantikan yang sebenar adalah dilarang sama sekali dalam Islam malah perbuatan ini adalah haram. muka. Selain itu. Islam merupakan agama yang mudah dan senang. leher dan tangan dengan tujuan untuk menaikkan seri muka dan mengukir inai di tangan seperti pengantin Hinddu. Jika dilihat dari sudut pengaruh amalan bersolek ini dikatakan mempunyai pengaruh Hinddu kerana terdapat pasangan pengantin yang bersolek secara berlebih-lebihan. gejala ini juga mampu memberikan pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Melayu turut mengamalkan budaya bersolek untuk kelihatan cantik ketika majlis persandingan diadakan. 17 . Pepatah Melayu yang berbunyi “biar papa asal bergaya” sememangnya tidak sesuai dijadikan pendirian dalam kehidupan kita.perspektif Islam sememangnya tidak dianjurkan. jelas dilihat dalam persamdingan Melayu dimana ketika bersolek para pengantin akan mencukur bulu kening bercukur yang melibatan percukuran bulu pada bahagian anak rambut. Hal ini kerana. Contohnya sifat riak dan takbur mungkin akan berleluasa dalam diri masyarakat. selain mewujudkan gejala pembaziran.

Mengikut adatnya juga. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama. kuih-muih. Pada hari tersebut. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan saudara mara terdekatnya untuk upacara bertunang. Wang hantaran ini dijadikan sebagai lambang atau nilai harga diri seorang wanita itu. Adat ini dipanggil langkah bendul. sebelas atau tiga belas. hantaran untuknya juga turut diberikan.WANG HANTARAN Wang hantaran juga merupakan salah satu adat dalam perkahwinan melayu yang telah diadaptasi dalam budaya perkahwinan India. Hal ini kerana masyarakat kini beranggapan bahawa nilai mas kahwin sedia ada seperti yang ditetapkan oleh agama Islam mengikut negeri kelahiran wanita tersebut tidak mencukupi. Jumlah hantaran yang diberi oleh pihak perempuan pula akan melebihi jumlah hantaran pihak lelaki. sembilan. kerana jumlah genap dikatakan memberi implikasi yang tidak baik. sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai. majlis kenduri akan diadakan bersempena pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan. tujuh. Bilangan hantaran agak unik kerana jumlahnya ganjil iaitu samada lima. pakaian dan lain-lain yang telah digubah akan diberi kepada pihak perempuan. Adat ini dilakukan semasa adat bertunang ini dijalankan. sekiranya pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berkahwin. buah-buahan.Wang hantaran merupakan satu aspek budaya masyarakat Melayu yang telah diamalkan dalam majlis perkahwinan dan merupakan pemberian ikhlas pihak lelaki kepada wanita yang ingin dikahwini. Oleh itu. 18 . mereka telah menetapkan wang hantaran yang perlu diberi kepada pengantin perempuan dan nilanya adalah berbeza mengikut kemampuan pasangan masing-masing.

budaya ini telah disalahgunakan sehingga menyusahkan pihak lelaki. Sekiranya pihak lelaki tidak dapat memberikan sejumlah wang yang diminta ini akan mendatangkan aib dan malu kepada mereka. Lantaran itu.Walaubagaimanapun. Wang hantaran yang tinggi telah menjadi trend pasangan pengantin masa kini untuk menunjuk-nunjuk bahawa pengantin lelaki mampu dan berasal dari keluarga berada serta mempunyai kerjaya atau berjawatan tinggi. Kini. tidak semua pihak lelaki yang mempunyai wang seperti yang diminta oleh pihak perempuan dan ini akan menyebabkan wujudnya budaya pinjam meminjam dan bergolok gadai. menjadi satu kewajipan kepada wakil pihak perempuan meminta wang hantaran seperti yang telah dibincangkan ketika majlis merisik dilakukan dan pihak lelaki wajar menunaikannya. Hal yang demikian. 19 . akan membawa masalah kepada kedua-dua pihak selepas selesai majlis perkahwinan dilangsungkan.

sireh menjadi popular dalam kalangan masyarakat Melayu untuk dimakan dan menjadi simbol adat resam dan adat istiadat Melayu dalam urusan perkahwinan dan perubatan tradisional. pertunangan dan persandingan sebagai hantaran. sireh pinang memainkan peranan penting bermula dari waktu merisik. Pinagng pula digammbarkan sebagai lambang yang baik budi pekerti. Masyarakat India menyatakan bahawa. Namun kini. peminangan. 20 . Dalam sesebuah majlis perkahwinan. Gambir memberikan erti kecekalan hati kerana sifatnya yang kelat dan kepahitan. mempunyai maksud simbolik dalam kehidupan masyrakat Melayu. Tetapi akan berubah menjadi lebih agresif dan pemarah sekiranya terpaksa. Hal ini kerana sireh diertikan sebagai bersifat merendah dan sentiasa memuliakan orang lain.PENGGUNAAN TEPAK SIREH Penggunaan tepak sireh dikatakan berasal daripada pengaruh budaya India yang telah meresap masuk ke dalam adat perkahwinan Melayu. Manakala kapur yang digunakan melambangkan hati seseorang bersih serta tulus. beberapa daun sireh akan dihidangkan bersama-sama sebelah kelapa yang telah dibelah dua. sireh bukan hanya untuk dimakan tetapi adalah sebagai bahan persembahan sewaktu sembahyang di kuil-kuil sahaja. mempunyai darjat yang tinggi serta jujur manakala tembakau pula malambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Hal ini kerana. Penggunaan tepak sireh ini. beserta dua biji pisang sebagai persembahan untuk dewa mereka.

Pada hari persandingan. Majlis perkahwinan adalah satu agenda yang amat ditunggu-tunggu oleh bakal-bakal pengantin baru kerana ianya adalah hari yang tidak akan mereka lupakan. Tanpa pemakaian yang sesuai suatu majlis itu tidak akan meriah dan berwarna-warni. Ramai dikalangan masyarakat melayu sekarang menggunakan tema ala-ala barat lebihlebih lagi golongan artis. pakaian pengantin pada zaman moden telah mengalami perubahan. Pemakaian mereka diperbuat daripada pelbagai jenis kain tekstil. pemakaian ala barat dan pelbagai lagi. Cara pemakaian menunjukkan intergriti masyarakat itu sendiri dan dapat ditakrifkan bahawa masyarakat melayu zaman sekarang sudah terpengaruh dengan budaya dan cara pemakaian orang lain. pakaian tradisional Melayu yang dahulunya kelihatan labuh dan gelobos 21 . Ini adalah salah satu sebab kenapa cara pemakaian menjadi aspek penting pada majlis tersebut. Namun. pemakaian ala baba dan nyonya (cina). akibat daripada arus pemodenan dan pengaruh dari barat. lazimnya baju songket dan dihias indah. Malah. pemakaian ala Punjabi (india). Kebanyakan bakal pengantin akan mengidamkan satu majlis yang meriah dengan corak pemakaian yang menarik seperti pemakaian ala melayu tradisional. kedua-dua mempelai akan memakai pakaian pengantin. Dahulu.PAKAIAN PENGANTIN Pemakaian Pemakaian merupakan satu aspek yang amat penting dalam sesuatu majlis perkahwinan. pakaian adat perkahwinan orang Melayu merupakan pakaian tradisional orang Melayu.

Mereka juga memakai baju Melayu yang mempunyai ciriciri baju kurung tetapi dipakai dengan seluar dan samping. Perhiasan di kepala juga amat berat. berpersak dan kembang di bahagian bawah. akibat pengaruh dari barat. baju kurung Kedah dan baju Pahang. 22 . Cara pemakaian tersebut juga merupakan pengaruh dari barat. bertengkolok. mereka akan memakai pakaian songket. mereka akan memakai pakaian khas pengantin yang sarat dengan perhiasan yang sangat berat. Bagi pengantin perempuan. Namun. baju kebaya pendek. Perhiasan di kepala juga bersesuaian dengan gaun yang dipakai. pada zaman moden sekarang. Malahan kain yang digunakan merupakan jenis kain yang tebal. pengantin perempuan pada zaman moden lebih suka memakai gaun yang tidak berat dan mempunyai gaya yang ringkas. Bagi pengantin lelaki. bukan lagi perhiasan berat seperti zaman dahulu. pengantin lelaki lazimnya hanya memakai tuksedo yang serba putih atau hitam yang dikatakan lebih ringkas. baju kebaya panjang. tuksedo merupakan pakaian pengantin lelaki seperti yang digunakan oleh pengantin lelaki yang lain. Kain samping tersebut bertujuan untuk mengiringi baju dan seluar pakaian tersebut.diubahsuai mengikut perubahan zaman iaitu pakaian yang lebih ringkas dan mengikut susuk tubuh. Namun. bertangan panjang. Bagi mereka. Antara jenis-jenis baju tradisional yang sering menjadi pilihan ialah baju kurung. Baju-baju tersebut berkeadaan longgar. berbengkong dan berkeris. Mereka lebih suka menggunakan gaun serba putih yang mempunyai pelbagai jenis fesyen yang digunakan oleh pengantin perempuan di serata dunia. Pengantin lelaki pada zaman ini jarang memilih baju Melayu sebagai pilihan mereka.

barang perhiasan bagi pengantin juga merupakan aspek terpenting dalam sesuatu majlis perkahwinan. Sudah diwajibkan barang kemas yang dipakai harus diperbuat daripada emas bagi pengantin perempuan manakala bagi pengantin lelaki pula adalah selain daripada emas. Hal ini masih lagi diteruskan oleh masyarakat zaman kini. Hal ini kerana orang muda sekarang lebih suka memilih gaya yang ringkas dan sesuai dengan arus pemodenan.Demikianlah perubahan dari segi pakaian perkahwinan tradisi orang Melayu akibat dari pengaruh barat. Dapat dilihat begitu kuat pengaruh barat terhadap pemakaian pada masa kini dan pakaian tradisi pula semakin dilupakan. Antara barang kemas yang dipakai ialah cincin. Tambahan lagi. Pengaruh pemakaian barang kemas adalah datang daripada pengaruh Hindu. Boleh disimpulkan yang cara pemakaian dan perhiasan diri itu adalah salah satu pengaruh luar yang ada dalam konsep perkahwinan masyarakat melayu. 23 . Pasangan pengantin zaman moden lebih suka memilih tusedo dan gaun sebagai pakaian pengantin. gelang tangan dan gelang kaki rantai leher dan lain-lain. Ini menunjukan bahawa pemakaian barangan kemas adalah salah satu pengaruh luar terhadap konsep perkahwinan dalam masyarakat melayu.

Acara sebegini 24 . Upacara ini dilihat seperti telah sinonim di dalam adat perkahwinan Melayu. Kek yang telah dipotong akan dihidangkan kepada hadirin yang datang ke majlis perkahwinan tersebut. Acara memotong kek ini sebenarnya bukanlah dari tradisi yang terdapat dalam adat perkahwinan orang Melayu. Acara sebegini telah dilakukan mengikut cara perkahwinan barat. Jelas kelihatan bahawa acara memotong kek ini telah mengikut tradisi barat apabila terdapat pula upacara suap-menyuap daripada kedua-dua pengantin tersebut. Kek yang pelbagai jenis dan bertingkattingkat telah digunakan ketika upacara ini. Kedua-dua mempelai akan bersama-sama memotong kek tersebut. Acara memotong kek kebiasannya akan dilakukan semasa upacara perkahwinan Melayu.PENGARUH BARAT DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MEMOTONG KEK Kek merupakan simbol bagi masyarakat sekarang. Pada mulanya adat perkahwinan Melayu hanyalah mengamalkan acara memotong pulut kuning. Namun demikian ia telah diubahsuai dan pulut kuning tersebut telah ditukar kepada memotong kek pula. Memotong kek ini dilihat sebagai satu acara kemuncak yang dilakukan dalam satu upacara perkahwinan.

Majlis resepsi yang diadakan di atas kapal-kapal mewah ini semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan. Disamping itu. acara memotong kek ketika majlis perkahwinan telah diamalkan ketika majlis perkahwinan Melayu dilangsungkan. Majlis resepsi selalunya dapat dilihat ketika perkahwinan golongan atasan ataupun golongan berada serta turut dilakukan oleh kebanyakan artis-artis. MAJLIS RESEPSI Majils resepsi juga adalah salah satu pengaruh barat yang terdapat di dalam majlis perkahwinan Melayu pada masa kini. Selain itu. Majlis persandingan dengan menaiki kuda juga dilihat sebagai salah satu pengaruh barat yang telah dibawa ke dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu pada masa kini. Majlis resepsi ini adalah seperti majlis perkahwinan yang diadakan di dalam taman. Majlis resepsi yang diadakan ini dilihat sebagai satu trend yang semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan orang Melayu. majlis perkahwinan yang diadakan dia atas kapal mewah juga dapat dilihat sebagai satu budaya barat yang dibawa ke dalam majlis perkahwinan Melayu. Tanpa kita sedari majlis resepsi ini semakin popular diadakan ketika 25 . majlis perkahwinan yang diadakan di hotel mewah juga dapat dilihat sebagai satu trend yang banyak dilakukan pada masa kini. Namun demikian. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa majlis perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh budaya barat yang semakin menular dalam majlis perkahwinan orang Melayu. Dengan pelbagai contoh yang telah dinyatakan tersebut jelaslah menunjukkan bahawa majlis resepsi yang diadakan ketika majlis perkahwinan ini telah mengikuti majlis perkahwinan cara barat.tidak langsung diamalkan dalam adat perkahwinan Melayu.

nama pengantin. Terdapat dua jenis undangan dalam sesebuah perkahwinan iaitu walimatul urus dan majlis kesyukuran. jenis majlis yang diadakan. Kad undangan perkahwinan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengundang ataupun tuan rumah kepada orang yang dijemput hadir. dapat dilihat bahawa. Namun demikian. KAD JEMPUTAN Kad undangan majlis perkahwinan dapat didefinisikan sebagai satu cara atau ajakan untuk hadir ke majlis tersebut bagi memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. perlu ada kata-kata aluan daripada pihak pengantin dan nama pengantin juga diletakkan. ucapan terima kasih dan peta ke rumah pengantin juga turut disertakan untuk memudahkan para jemputan.majlis perkahwinan orang Melayu. Antara kandungan yang terdapat dalam kad undangan majlis perkahwinan ialah doa. Secara tuntasnya. nama ibu bapa pengantin yang turut mengundang. tarikh majlis diadakan. pengaruh barat yang dilakukan oleh sebilangan masyarakat Melayu ini menular tanpa disedari oleh masyarakat Melayu sendiri. sepotong sajak atau ayat-ayat Al-Quran yang berunsurkan perkahwinan yang mendoakan agar perkahwinan tersebut kekal sehingga ke akhir hayat. Selain itu. Perkara ini sudah menjadi adat bagi masyarakat Melayu semenjak kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Dalam kad undangan perkahwinan. kad undangan perkahwinan yang diedarkan adalah merupakan salah satu pengaruh asing iaitu pengaruh Barat yang masuk ke dalam adat 26 .

Islam telah membawa pelbagai perubahan dalam hidup masyarakat Melayu. al-faridah dan al-‘aqd. al-nihlah. masyarakat Melayu yang sebenarnya tidak mempunyai pegangan hidup yang tetap. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Di dalam al-Quran istilah mahar disebut dengan al-sadaq. PENGARUH ISLAM DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MAHAR ( MAS KAHWIN ) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PENGERTIAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Mahar berasal daripada perkataan Arab. Mahar atau mas kahwin turut merupakan salah satu pengaruh dari pengaruh luar. al-ajr. pengaruh Islam pula tersebar ke Tanah Melayu yang dibawa oleh para pedagang yang datang berdagang di Melaka. Dalam perkahwinan 27 . Cuba kita lihat sejarah kerajaan kesultanan Melayu Melaka. setelah beberapa ketika pengaruh hindu dan Buddha telah tersebar secara meluas ke tanah Melayu dan mereka turut mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Setelah itu. mereka pada mulanya tiada pegangan hidup tersendiri. ada-adat yang diamalkan oleh masyarakat melayu pada masa dahulu telah banyak dipengaruhi oleh pengaruh luar. al-saduqah.perkahwinan masyarakat Melayu. Hal ini dapat dibuktikan bahawa.

pun begitu juga. maka makanlah ( gunakanlah ) pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lazat “ Firman Allah Ta’ala dalam surah al-Nisa ayat 24: “ Mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya ( setelah dia menjadi isteri kamu ) maka berikanlah mereka maharnya ( ajr ) sebagai satu ketetepan yang difardhu ( diwajibkan oleh Allah Taala )” Pemberian mahar oleh suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. atau berupa sesuatu yang. sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran. Masyarakat Melayu Islam menurut adat perkahwinan mengikut Islam iaitu adanya akad nikah dan pemberian mas kahwin. Terdapat banyak dalil yang mewajibkan mahar kepada isteri antaranya firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 4 : “ Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan ( isteri ) akan mas kahwin mereka itu sebagai pemberian ( yang wajib ). Mengikut Tafsiran Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1984 menyatakan “ mas kahwin “ bererti pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara’ oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan. dapat dinilai dengan wang. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnnya. 28 . menurut Hukum Syara’. Menurut istilah syara’ pula mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan.

Islam tidak pernah memaksa umatnya dan menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah iaitu tidak meletakkan kadar mahar yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.a.w. KADAR BAYARAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Islam tidak menetapkan kadar bayaran serta had yang paling maksima dan minima dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita.Selain itu. Walau bagaimanapun mahar tidaklah termasuk di antara rukun-rukun nikah atau syarat sahnya sesuatu pernikahan. Setelah berlakunya kejadian tersebut lalu Rasulullah s. Sungguhpun demikian. Ia juga merupakan satu penghormatan seorang suami terhadap isteri. Sekiranya pasangan bersetuju bernikah tanpa menentukan jumlah mahar.w. di mana seorang wanita telah berkahwin tanpa disebutkan maharnya. ianya turut mencerminkan perasaan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama isterinya serta sanggup berkorban demi kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga dan keluarga.w mengeluarkan hukum supaya wanita tersebut diberikan mahar misil untuknya. 29 .a. menggalakkan kita agar mempermudahkan mahar sebagaimana dalam sabdanya : " ‫" اعظم النساء برآة أيسرهن مؤنة‬ Kebanyakan perempuan yang berkat perkahwinannya ialah yang mudah ( rendah ) tentang perbelanjaan ( mahar ).a. Ianya bergantung kepada uruf iaitu keadaan semasa dan suasana sesuatu tempat dan masyarakat. Rasulullah s. pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil ( yang sepadan ). Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya iaitu melakukan persetubuhan. Pemberian mahar misil ini adalah berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah s.

Di sini kami turut menjelaskan apa itu mahar musamma dan mahar misil. iaitu berdasarkan kemampuan mereka. mahar tersebut hendaklah diqiaskan ( disamakan ) 30 . Pemberian mahar mengikut bentuk dan jenis ini adalah mengikut keadaan tertentu. MAHAR MUSAMMA Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkahwinan masyarakat kita pada hari ini. MAHAR MISIL ( MAHAR YANG SEPADAN) Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Para ulama’ telah bersepakat bahawa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku persetubuhan antara suami dan isteri dan kematian sama ada si suami atau isteri.( Riwayat Ahmad dan al-Hakim ) Walau bagaimanapun suami boleh memberikan mahar yang tinggi kepada isteri. JENIS-JENIS MAHAR Pemberian mahar atau mas kahwin kepada isteri terbahagi kepada dua bentuk atau jenis mahar iaitu mahar musamma dan mahar misil. Hai in dapat dilihat berdasarkan kepada ayat al-Quran dalam surah al-Nisa’ ayat 20 : “ Kamu telah memberikan kepada salah seorang daripada mereka harta yang banyak “ Di Malaysia pemberian mahar diberikan oleh suami kepada isteri dalam bentuk wang ringgit yang kadarnya berbeza-beza dari satu negeri dengan negeri yang lain. Sekiranya berlaku keadaan ini.

Mereka seterusnya dipersilakan masuk. Upacara akad nikah dimulakan dengan perarakan pihak lelaki ke rumah pihak perempuan. keilmuan. Barang-barang hantaran yang dibawa dibariskan di tengah ibu rumah. terdapat perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam menentukan mahar misil iaitu dari sudut rupa paras. kekayaan. upacara akad nikah dilakukan oleh pihak pengantin lelaki dalam pakaian haji atau pakaian bangsa Melayu. Namun begitu. Pengantin lelaki duduk di atas tikar sila di bahagian ibu rumah. keadaan setempat. berdekatan dengan Imam. AKAD NIKAH Pada zaman silam. Selain itu. Kemudian Imam memilih dua orang antara tetamu yang 31 . maka diqiaskan pula dengan mahar wanita-wanita lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga. kecerdasan fikiran . terdapat juga upacara-upacara amal yang lain mengikut adat resam masing-masing. terpulang kepada suami berdasarkan adat dan tradisi setempat. Ini kerana kadar mahar berbeza dengan sifat-sifat seseorang wanita yang dinyatakan tadi. Dalam upacara akad nikah adalah merupakan satusatunya istiadat yang diperlukan oleh agama Islam dan undang-undang untuk menghalalkan sesebuah perkahwinan.dengan mahar wanita yang setaraf dengannya dalam kalangan keluarganya sendiri seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau ibu saudaranya. keagamaan . keluhuran budi serta status wanita tersebut sama ada gadis atau janda dan perkara-perkara yang boleh dijadikan penilaian. ketakwaan. Sekiranya tiada.

Selepas semua barangan disemak. Kemudian.Pada akhir upacara akad nikah.. aku nikahkan dikau dengan Fatimah Binti Abdullah yang telah memperwakili ia akan daku dengan mas kahwinnya sebanyak RM1000 tunai dan belanja RM80. Imam mendaftarkan nama pengantin lelaki di dalam sebuah buku dan ditandatangani oleh pengantin lelaki dan dua orang saksi tersebut. barangan tersebut dihantar kepada kaum perempuan. 32 . Setelah itu. Imam akan memegang tangan kanan pengantin lelaki sambil mengisytiharkan kenyataan akad. pengantin lelaki pula akan menjawab akad nikah tersebut dengan menyatakan. “Aku terima nikahnya Fatimah Binti Abdullah dengan mas kahwin RM1000 tunai dan belanja RM80. Contoh kenyataan akad yang dilafazkan ialah “Muhammad Bin Ahmad.”Selepas itu.hadir untuk menyemak barang hantaran dan menjadi saksi untuk upacara akad nikah. Imam akan membacakan upacara perkahwinan dalam Bahasa Arab yang kini biasanya dibacakan dalam Bahasa Melayu.

PENGARUH-PENGARUH LAIN DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU ADAT MEMBERI WANG SEMASA MAJLIS PERKAHWINAN Pemberian wang atau hadiah merupakan satu pemberian atau pertolongan daripada kaum keluarga dan jiran tetangga bagi meringankan beban kaum keluarga pihak pengantin. sifat masyarakat melayu yang mudah menerima pengaruh asing dalam kehidupan seharian. Dalam adat perkahwinan masyarakat cina. Hal ini demikian kerana. Adat ini merupakan pengaruh daripada tamadun China yang diamalkan oleh masyarakat cina di negara ini dan kemudiannya mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu. Kebiasaannya para tetamu akan bersalaman 33 . Budaya ini telah meresap dalam majlis perkahwinan Melayu iaitu para tetamu akan memberi wang atau hadiah ketika meghadiri majlis perkahwinan. para tetamu yang menghadiri majlis jamuan wajib memberi hadiah atau ‘angpau’ kepada pasangan pengantin.

baik lelaki mahupun perempuan tanpa mengira darjat atau taraf. sekiranya para tetamu tidak berkemampuan untuk memberikan hadiah ataupun wang memadailah sekadar ucapan tahniah dan mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin. perkahwinan merupakan satu proses hidup yang mesti dilalui oleh semua orang. Di Malaysia. Perkahwinan di dalam masyarakat Melayu sama ada di bandar mahupun di kampung-kampung adalah satu peristiwa yang mesti dilakukan mengikut adat istiadat tertentu.dengan wakil pihak pengantin dan memberikan sejumlah wang yang diletakkan di dalam sampul. Nilai wang tersebut pula adalah bergantung kepada kemampuan para jemputan yang hadir. Walau bagaimanapun. Pada dasarnya. Hal ini kerana. kita sedia maklum di dua buah negeri ini wujud sekumpulan masyarakat yang dipanggil 34 . bukan semua negeri atau tempat mengamalkan adat ini kecuali negeri Selangor dan Johor. Amalan mandi bunga atau bersiram juga turut diamalkan oleh masyarakat Melayu kini. Amalan ini dikatakan merupakan salah satu amalan dalam perkahwinan masyarakat jawa dan telah diadaptasikan dalam majlis perkahwinan Melayu. ADAT MANDI BUNGA Perkahwinan di kalangan masyarakat melayu merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan mereka.

. gunting kecil. semangkuk air. Pengantin juga akan diperasap dengan kemenyan sambil dijampi. Bahan-bahan tadi ditumbuk halus.. Penggunaan tumbuhan ini berserta dengan jampi yang dibaca kononnya dapat menaikkan seri pengantin. Bahan-bahan tersebut digunakan adalah bertujuan untuk menambahkan keserian dan keyakinan di wajah pengantin. tepung tawar. sikat.masyarakat Jawa. Upacara ini diadakan di suatu tempat yang terasing dari lalu lalang orang ramai seperti di dalam bilik yang menjadi kawasan larangan selain pasangan pengantin. Mak Andam juga akan mencukur bulu-bulu roma di sekeliling muka dan mencukur kening supaya wajah pengantin nampak 35 . Tujuh jenis bunga yang berbau harum dipusingkan di sekeliling pengantin dan disapukan ke muka dan badan. Perkara tersebut jelas menunjukkan pengaruh Hinddu kerana terdapat penggunaan kemenyan dan sireh. daun pandan dan lain-lain lagi. buah pinang. Upacara ini dimulakan apabila Mak Andam meletakkan kain putih dibahu pengantin dan menyelubungkannya ke seluruh badan. Terdapat sesetengah tempat yang Mak Andam akan melumurkan badan pengantin dengan kunyit yang dicampur dengan kulit pokok mempelam dan kulit pokok kekabu. Sirih yang telah dijampi akan diberikan kepada pengantin untuk dikunyah. disamping bahan-bahan lain seperti kain putih. Keperluan yang diperlukan untuk mengandam pengantin turut melibatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan seperti limau purut. Jenis tumbuhan yang biasa digunakan dalam adat perkahwinan masyarakat melayu ialah daun sirih. pelbagai jenis bunga-bungaan. bunga-bungaan. Penggunaan tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri dan tujuan-tujuan tertentu. sirih. Masyarakat tersebut mengamalkan adat bersiram untuk membuang sial atau malapetaka agar tidak mempengaruhi kehidupan mereka kelak. bedak sejuk dan lain-lain lagi.

Air tersebut akan disiramkan ke tubuh kedua-dua 36 . Pengantin akan dimandikan dengan air berlimau setelah tugas tersebut selesai.lebih kemas. Tujuannya adalah untuk membuang segala kekotoran dan badi di badan serta menjauhkan bala yang menimpa di sepanjang berlangsungnya majlis tersebut. pengantin perempuan sahaja yang melakukan mandi berlimau tetapi kali ini pengantin lelaki turut terlibat sama. Daun puding perak dan daun puding perak dicampurkan di dalam bekas yang berisi air dan kemudiannya dijampi. mayang kelapa. Mak Andam akan menyediakan bahan-bahan seperti beluru. ADAT MANDI BERLIMAU Adat mandi berlimau dilakukan selepas tamat majlis persandingan yang merupakan pengaruh dari agama Hindu kerana terdapat pengunaan minyak Jika waktu berandam. Upacara dimulakan dengan menyapu tepung tawar ke tubuh pengantin dan diikuti dengan air beluru. daun puding perak. daun puding emas dan tepung tawar yang dicampur sedikit minyak. Mandi berlimau ini diadakan di rumah ibu bapa pengantin perempuan.

`Agama Islam juga tidak pernah melarang penganutnya untuk mengadakan majlis perkahwinan seperti yang diidam-idamkan tetapi biarlah secara sederhana dan selari dengan ajaran Islam. Upacara ini dipercayai dapat menunjukkan bahawa anak dan menantu telah selamat di dalam menunaikan satu daripada hikmah berkahwin bagi menyambung keturunannya dengan cara yang diredhai oleh hukum dan adat. Dalam adat ini. Hal ini kerana sekiranya masyarakat terlampau meniru adat perkahwinan 37 . adat perkahwinan masyarakat Melayu kini telah banyak menerima pengaruh asing. adat ini tidak dikenali sebagai mandi berlimau tetapi ia dikenali sebagai ‘Mandi Air Bangkur’. Setelah selesai adat ini maka adat istiadat perkahwinan dianggap selesai. Pengaruh asing ini dapat dilihat melalui upacara perkahwinan dan majlis persandingan yang diadakan yang menerapkan budaya dan tradisi bangsa atau tamadun lain. pengantin akan turun ke tanah atau ke beranda rumah dan duduk bersila.Di negeri Perak. Air kelapa itu dicurahkan ke atas tubuh kedua pengantin.pengantin dan setelah itu dibilas dengan air biasa. adat ini juga bertujuan untuk menghiburkan anak-anak muda yang telah penat membantu di dalam majlis perkahwinan tersebut serta sebagai penghargaan dari ibu bapa dan kedua-dua pengantin kepada semua pihak yang memberi bantun dan pertolongan. Hal ini mungkin disebabkan wujud masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Ini jelas menunjukkan kemasukkan pengaruh luar ini merupakan satu nilai tambah dalam budaya perkahwinan masyarakat Melayu kini. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Selain itu. Empat biji air kelapa muda yang telah dijampi akan disediakan.

Abdul Latiff Abu Bakar. Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Mohd Nafi Imran. & Zainal Abidin Borhan. Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). Busana Melayu Serumpun.(1989).(2006). Hashim Musa. Abdul Latiff Abu Bakar.bangsa atau tamadun lain ini boleh mendatangkan kemudaratan kerana adat mereka jelas bertentangan dengan agama Islam.(2002). Abu Bakar Jaafar. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.(2004). Selangor : Penerbit Fajar Bakti. masyarakat perlu bijak menilai agar setiap apa yang dilakukan adalah mendatangkan kebaikkan terhadap mereka bukan hanya keseronokkan semata-mata. Melaka : Institut Seni Malaysia. Di samping itu.(2004). BIBLIOGRAFI Ab. Adat Amalan dan Kepercayaan Khurafat dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu : Satu kajian di Felda Keratong . Azhar Hj. Adat Perkahwinan Melaka : Himpunan Perbilangan dan Pantun.Aziz Mohd Zain. Amran Kasimin. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Penerbitan Universiti Malaya. Mad Aros. Pahang Darul Makmur. Perkahwinan Melayu. 38 .(2001).

Norlina Hj Mohd Arif.gov.(1994). Perkahwinan Orang Melayu Dengan Tumpuan Khas kepada Pasangan Pengantin Melayu. Perkahwinan Menurut Islam. Onn.Kamus Dewan(4th ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Adat Perkahwinan dan Tatarias Pengantin Melayu.Nik Safiah Karim.).(1991). Tengku Luckman Akman. Hashim Musa & abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Farid M.(2007). Tatabahasa Dewan(Edisi Terbaru).(Eds. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.kahwin.fascinatingmalaysia. Indonesia : Lembaga Pembinaan dan Perkembangan Seni Budaya Melayu.pnm.islam.com/unik/tepak.(2006).(1991).my/portal/pgf/maha/pdf http://malaysiana. Noresah Baharom. http://www. Mustafa Haji daud.my/01/01010206mel.html http://www. Kuala Lumpur : Utusan Publication. & Md Nor Ab.Ghani.htm LAMPIRAN 39 .

40 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.