TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TITAS) GXEX 1414

PENSYARAH : DR. NGEOW YEOK MENG
DISEDIAKAN OLEH :
NURUL HUSNA AZMI (JEA080106) NURUL AIN ALIZUDDIN(JEA080103) NORAIN ABDULLAH(JEA080081) SURINA CHEW KIM ZHUA(JEA080145) ZAINUN AB HAMID(JEA080157) MUHAMAD BENYAMIN CHE ISMAIL(JEA080052) MUHAMMAD SYAHAADATAIN MAHADI(JEA080059) MUHAMAD REDZUAN MAT YUSOFF(JEA080053) MOHD AZWAN IBRAHIM(JEA080040) MUHAMMAD MARWAN MOHD TANOS((JEA080058) MOHD NAZRI NAWI (JEA 080048)

TAJUK : PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU
SEMESTER 1 SESI 2008/2009

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA.

ISI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 5 6 ISI KANDUNGAN PENGENALAN SOROTAN LITERATUR KAEDAH PENYELIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK DATA DAN STATISTIK PENGARUH INDIA (A) ADAT BERINAI (B) ADAT BERSANDING (C) WANG HANTARAN (D) PENGGUNAAN TEPAK SIRIH (E) PEMAKAIAN DAN PERHIASAN PENGANTIN MUKA SURAT 3–4 5 6 7–8 9 – 11 12 - 14 15 -17 18 -19 20 21- 23

7

PENGARUH BARAT (A) MEMOTONG KEK (B) MAJLIS RESEPSI (C) KAD JEMPUTAN

24 25 26

8

PENGARUH ISLAM (A) MAS KAHWIN(MAHAR) (B) AKAD NIKAH PENGARUH LAIN (A) PEMBERIAN WANG SEMASA MAJLIS (B) ADAT MANDI BUNGA (C) ADAT MANDI BERLIMAU KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

27 – 30 30 - 31 32 - 33 34 – 35 36 37 38 39-46

9

10 11 12

2

PENGENALAN
Kepelbagaian semiotik kosmologi Melayu adalah disebabkan oleh pertembungan dengan unsur dan budaya asing iaitu pengaruh dari luar Alam Melayu. Antara pengaruh yang meninggalkan kesan yang mendalam dan menyeluruh ialah agama. Pada asalnya orang Melayu kuno dipercayai rata-ratanya berpegang kepada kepercayaan animisme, atau syamanisme. Menjelang tahun 100 SM dan 200 M, agama hindu dan buddha mula bertapak dalam kalangan orang Melayu. Mulai tahun 1100, Islam mula berkembang dan bertapak dengan menggantikan agama benua India sebagai agama dan kepercayaan unggul dalam kalangan orang Melayu, terutamanya mereka yang berada di semenanjung, dan kepulauan besar Indonesia (Sumatra, Java dan Kalimantan). Walau bagaimana pun orang asli semenanjung masih berpegang teguh kepada agama kuno mereka, dan sebahagian daripada mereka, terutamanya di Borneo, memeluk agama nasrani dan sebahagian kecil pula memilih Islam. Namun, orang Bali pula masih teguh hingga ke hari ini dengan agama hindu yang mereka warisi dari pertembungan Melayu kuno dengan elemen Hindu. Agama-agama tersebut merupakan unsur aktif yang mempengaruhi pembentukan weltanschauung Melayu. Oleh itu, pada satu-satu masa, semiotik agama tertentu mungkin meninggalkan kesan tertentu yang menyerlah sebagai ciri utama kosmologi berbanding dengan pengaruh yang lain. Namun, kedatangan tamadun-tamadun lain di Alam Melayu turut meninggalkan kesan yang menjadi amalan oleh masyarakat Melayu kita pada hari ini. Sebagai contohnya, adat resam perkahwinan Melayu pada masa dahulu turut

3

dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang lama-kelamaan menjadi amalan masyarakat Melayyu dair satu generasi kepada generasi yang lain. Perkahwinan masyarakat Melayu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat. Perkahwinan dianggap sebagai penyambung generasi dengan menghalalkan hubungan dua insan iaitu antara lelaki dan wanita secara halal sehingga mendapat zuriat dan seterusnya menempuh kehidupan bersama-sama. Sistem perkahwinan orang Melayu pada dasarnya banyak menurut adat-adat masyarakat dahulu yang terpengaruh dengan tamadun terdahulu seperti India, Cina, Barat dan lain-lain. Kedatangan Islam telah banyak melakukan perubahan yang selaras dengan perubahan dari segi taraf kehidupan dan perubahan gaya hidup masyarakat Melayu amnya, ditambah pula dengan perubahan faktor masa dan perubahan fikiran manusia. Walau bagaimanapun masih wujud masyarakat yang mengamalkan adat perkahwinan menyerupai majlis perkahwinan Hindu, Cina, Barat dan lain-lain. Faktor yang berkaitan dengan adat merasi dan sebagainya yang ditegah oleh Islam, iaitu agama yang dianuti oleh orang Melayu yang datang selepas agama Hindu-Buddha turut menjadi persoalan, akibat daripada amalan yang sudah lama dituruti dan telah bersemadi dalam kehidupan orang Melayu. Kehidupan masyarakat melayu dalam perkahwinan masih terdapat adat yang kekal dan diikuti tetapi sudah ada perubahan, ditambah atau diringkaskan bergantung kepada keadaan pada masa ini. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu telah menjadi seperti suatu proses yang dipenuhi dengan pelbagai upacara yang perlu dilalui oleh pasangan pengantin. yang

4

kami telah berbincang sesama ahli kumpulan untuk menentukan kaedah kajian bagi mendapatkan pendapat orang ramai dan mereka yang mengetahui tentang topik dan skop kajian yang telah kami pilih. pengaruh Islam.SOROTAN LITERATUR Setelah menentukan topik untuk kami melakukan kajian. Bahan-bahan berkenaan membincangkan tentang kedatangan pengaruhpengaruh luar sebagai misalnya pengaruh Hindu dan Buddha. Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Zaa’ba. iaitu mencari buku rujukan. jurnal. Barat dan lain-lain lagi. Kami membuat perbincagan secara berkumpulan dan mengumpulkan idea-idea serta maklumat daripada setiap ahli kumpulan untuk dimuatkan dalam penulisan tugasan. Kami turut mendapatkan bahan untuk penulisan tugasan daripada buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). disertasi dan sebagainya untuk menambahkan lagi maklumat untuk tajuk yang kami pilih. 5 . Kami terpaksa mencari bahan-bahan tentang adat perkahwinan Melayu dan bahan rujukan yang berkaitan dengan sejarah Melayu. Kami menghadapi kesukaran untuk mendapatkan maklumat daripada bahan rujukan yang terdapat di perpustakaan kerana tidak banyak yang membicarakan topik yang telah kumpulan kami pilih. Kami bersetuju untuk menjalankan kaedah kepustakaan. Kami telah mengambil masa selama tiga minggu untuk mendapatkan maklumat dari buku-buku rujukan yang terdapat di Akademi Pengajian Melayu. Ahli kumpulan kami yang seramai 11 orang telah diberikan tugas masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pilihan.

Mereka terpaksa mencari keyword yang betul untuk mencari maklumat dengan lebih terperinci. kami turut merancang beberapa kaedah penyelidikan yang sememangnya dapat membantu kami dalam kajian ini. Kami telah mengambil langkah ini untuk memerhati sesebuah majlis perkahwinan pada masa kini dan antaranya daripada golongan artis yang banyak terpengaruh dengan budaya barat. mereka turut menghadapi kesulitan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan topik perbincangan kami. Kami telah bersepakat untuk membuat survei tentang kajian ini dan kami telah merangka soalan-soalan untuk borang soal selidik. Melalui pencarian yang telah dilakukan. Seterusnya. 6 . ahli yang ditugaskan telah mengedarkan borang soal selidik tersebut di sekitar universiti dan responden telah memberi kerjasama yang baik dan mereka telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik.KAEDAH PENYELIDIKAN Selain sorotan literatur atau kajian perpustakaan yang kami lakukan untuk mengumpulkan maklumat. beberapa ahli kumpulan yang telah menerima tugasan untuk mencari bahan di enjin gelintar internet atau melayari internet dan mereka turut menjumpai sedikit bahan dan maklumat yang berkaitan dengan skop kajian kami. Kami juga turut membuat perbandingan antara adat perkehwinan orang Melayu terdahulu dengan majlis perkahwinan orang Melayu pada masa sekarang yang sudah jauh ke hadapan dan kebanyakannya terpengaruh dengan budaya barat. Selain itu. kami turut menggunakan kaedah participant observation ataupn pemerhatian. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.

Adat resam perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh pengaruh dari tamadun luar contohnya India. Masih ada masyarakat Melayu yang mengamalkan adat resam perkahwinan Melayu 3. Kemasukan imigran turut membawa ideologi/agama tersendiri. Pengaruh dari tamadun luar yang menjadi ikutan dalam masyarakat lama-kelamaan akan menghapuskan adat resam 7.BORANG SOAL SELIDIK TAJUK : PENGARUH LUAR / ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU. Kedapatan ramai imigran yang datang ke Tanah Melayu pada waktu dahulu.. Adakah anda faham tentang adat resam perkahwinan Melayu? 4.adakah kemasukan mereka membawa perubahan dalam corak sosial masyarakat Melayu? 5.. Masyarakat Melayu sendiri tiada kesedaran dan terlalu obses mengikut budaya luar 7 .Barat dan lain-lain 2. adakah agama/ideologi mereka turut mempengaruhi adat resam perkahwinan Melayu? 6. Pengaruh luar tersebut memeri kesan yang baik kepada amalan adat resam perkahwinan 8.(sila nyatakan) Bukan Islam Lain-lain…………….(sila nyatakan) Adakah anda bersetuju atau tidak dengan soalan-soalan yang dikemukakan dengan pernyataan tajuk di atas ? Berikan penilaian anda bagi soalan-soalan berikut : 1-sangat setuju 2-setuju 3-tidak setuju 4-sangat tidak setuju 5-tidak tahu 1 2 3 4 5 BIL SOALAN SOAL SELIDIK (A) UMUM 1. Jantina : Umur : Perempuan 18-21 22-25 Bangsa : Melayu Cina Agama : Warganegara : Islam Malaysia Lelaki 26-29 30 ke atas India Lain-lain ………….

4. (C) 1. 5. (D) 1. 5. 2. sebelum berlangsungnya majlis perkahwinan akan diadakan adat berinai Adat bersanding sememangnya wajib diadakan dalam sesebuah perkahwinan Pemberian wang hantaran wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan mengikut adat perkahwinan Sirih junjung atau penggunaan tepak sirih adalah adat masyarakat Melayu Memakai barang kemas atau perhiasan adalah budaya Melayu Sentiasa menukar pakaian untuk suatu tempoh tertentu adalah adat perkahwinan Melayu PENGARUH BARAT Upacara memotong kek dalam majlis perkahwinan adalah adat masyarakat Melayu Pemakaian tuksedo dan gaun adalah salah satu gaya Melayu Adakah pembahagian kad jemputan budaya masyarakat Melayu? Majlis resepsi perkahwinan adalah pengaruh barat Persembahan nyanyian atau tarian telah wujud dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu terdahulu PENGARUH ISLAM Masyarakat Melayu amat berkait rapat dengan agama Islam Akad nikah kahwin wujud setelah masyarakat Melayu menerima ajaran Islam Mas kahwin wajib ada semasa akad nikah dilangsungkan solat sunat perlu dilakukan oleh pengantin sebelum dan selepas berlangsungnya akad nikah Berzanji dan marhaban adalah salah satu adat perkahwinan masyarakat Melayu sebelum terbentuknya tamadun Islam PENGARUH TAMADUN LAIN Pemberian duit atau ‘tol’ sebelum pihak pengantin lelaki masuk ke rumah pengantin perempuan adalah adat Melayu Adat mandi bunga adalah adat masyarakat Jawa Adat mandi limau juga adalah adat kaum Jawa Adat memberi sejumlah wang semasa menghadiri majlis perkahwinan kepada tuan rumah adalah adat kaum Cina Membawa hadiah menjadi kemestian masyarakat Melayu untuk menghadiri sesuatu majlis perkahwinan Nyatakan pengaruh-pengaruh lain yang terdapat dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu 8 .9. 3. 5. (B) 1. 5. 3. Adat resam dalam perkahwinan Melayu adalah hak masyarakat Melayu tersendiri tanpa ada pengaruh dari tamadun luar PENGARUH INDIA Pengaruh Hindu/India banyak terdapat dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu Pada sebelah malam. 2. 4. 7. 2. 6. 3. (E) 1. 4. 4. 3. 2.

DATA DAN STATISTIK TAJUK:.PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU PENGARUH INDIA BARAT ISLAM LAIN-LAIN 1 33 20 38 12 % 66 40 76 24 2 44 40 37 37 % 88 80 74 74 3 37 35 24 26 % 78 70 48 52 4 13 17 7 13 % 26 34 14 26 5 19 17 19 31 % 38 34 38 62 JUMLAH RESPONDEN : 50 ORANG CONTOH PENGIRAAN : (33 ÷ 50) x 100 : 66% Pengaruh India 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan Peratus Responden(%) sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 9 .

Pengaruh Barat 100 Peratus Responden(%) 80 60 40 20 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu Pengaruh Islam 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 10 .

Pengaruh Lain-lain 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 11 .

akan tetapi masih juga terdapat keluarga yang tetap mengamalkannya.PENGARUH INDIA DALAM ADAT PERKAHWINAN ADAT BERINAI Pada masa dahulu. Ini kerana adat menginai ini memerlukan perbelanjaan yang lebih besar dan agak rumit. masyarakat Melayu mengamalkan agama Hindu-Budha yang dibawa oleh pedagang-pedagang negara India. Salah satu adat masyarakat India yang kekal sehingga kini di kalangan masyarakat Melayu adalah adat berinai. Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan berinai sebagai memerahkan kuku dan jari dengan menggunakan inai. biasanya adat berinai di pelamin ini dijalankan pada malam hari. 12 . Hal ini berlaku kerana ianya tidak salah dari sisi agama Islam. Berbeza dengan negeri Johor. Dalam kebanyakan negeri. Walaupun adat ini berasal dari negara India. pada kali kedua dinamakan berinai kecil dan pada kali ketiga dinamakan berinai besar. Sungguhpun adat berinai di pelamin ini tidak lagi dijalankan oleh masyarakat sekarang. upacara ini dijalankan di sebelah petang. adat dan cara kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukkan agama dan pedagang-pedagang India tersebut ke Tanah Melayu telah mempengaruhi kelakuan. Adat berinai merupakan pelengkap kepada upacara perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu dan adat ini digelar berinai di pelamin. Inai merupakan sejenis tumbuhan yang daunnya mampu untuk mewarnakan kuku dan jari kepada warna merah. Pada kali pertama ia dinamakan berinai curi. ianya tetap diteruskan walaupun selepas kedatangan agama Islam. maka hal ini menyebabkan upacara ini semakin dilupakan. Adat berinai di pelamin ini dilakukan dalam 3 peringkat.

di hadapan pengantin itu akan diletakkan sebuah pahar berkaki tinggi yang disusun dengan beberapa bekas dan piring. satu berisi beras kunyit. Bagi upacara berinai curi dan berinai kecil. Pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan untuk diinaikan pada upacara berinai besar. pengantin perempuan akan dibawa masuk ke dalam bilik dan pengantin lelaki pula akan diinaikan di atas pelamin. diikuti dengan sedikit bertih dan akhir sekali perenjis tepung tawar akan dicicahkan sedikit ke dalam bekas berisi air tepung tawar lalu ditepukkan sedikit ke atas belakang tangan pengantin yang berada di atas ribaan pengantin itu. emak pengantin akan 13 . Dalam majlis tersebut. Anak dara itu akan duduk di hadapan sekumpulan kaum keluarga dan sahabat handai yang biasanya terdiri daripada kaum perempuan. Di atas pelamin. Kemudian. iaitu pakaian pengantin. Pengantin akan diinaikan secara bergilir-gilir oleh ahli keluarga dan upacara akan dimulakan dengan ahli keluarga lelaki yang berpangkat tua-tua seperti datuk. hanya pengantin perempuan sahaja yang akan duduk di atas pelamin dan diinaikan. lalu dibawa duduk di atas pelamin yang terletak di ruang tamu. bapa dan bapa saudara. anak dara itu akan dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah. satu berisi bertih dan satu lagi berisi air tepung tawar yang lengkap dengan perenjisnya. Setelah selesai. Ringkasan cara menginai di atas pelamin akan diterangkan di peringkat seterusnya. Setelah selesai. pengantin perempuan akan diinai terlebih dahulu di atas pelamin. Dalam upacara tersebut. Mula-mula. inai akan dicubit sedikit dari astakona inai dan dicalitkan di tapak tangan yang sudah beralas dengan daun sirih. Di tengahtengah pahar itu diletakkan sebiji astakona kecil berisi inai yang sudah siap digiling halus. Akhir sekali.Upacara berinai akan dijalankan sebelum upacara akad nikah dan bersanding. sejemput beras kunyit akan diambil dari bekas yang di atas pahar tersebut dan dihamburkan ke kiri dan kanan pengantin.

Apa yang berbeza hanyalah pengantin lelaki akan turut diinai dalam adat berinai besar. Setelah tamat diinaikan oleh orang lelaki. Dalam adat ini. lima atau tujuh orang.menyusunkan jari kedua-dua tangan pengantin itu dan diangkatkan ke muka pengantin seperti orang menyembah. 14 . mereka akan keluar daripada majlis itu dan upacara diteruskan oleh orang perempuan dengan cara yang sama juga. Cara yang sama akan dilakukan dalam setiap majlis berinai tidak kira ianya majlis berinai curi. iatu tiga. bilangan orang lelaki yang hendak menginaikan pengantin mestilah ganjil. berinai kecil atau berinai besar.

Walaupun adat persandingan ini adalah berasal daripada adat perkahwinan India tetapi agama Islam membenarkan persandingan dengan meletakkan beberapa syarat iaitu hendaklah disandingkan secara tertutup di hadapan muhrim atau keluarga terdekat dan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat sahaja. Adat persandingan dilihat sebagai suatu perkara yang wajib bagi satu pasangan apabila berkahwin dari kaca mata kebanyakan masyarakat Melayu. Tujuan diadakan adat persandingan adalah untuk diperlihatkan pasangan pengantin tersebut kepada masyarakat setempat dan sebagai kanangan manis dalam kehidupan pasangan pengantin tersebut selain untuk meneruskan tradisi nenek moyang secara turun-temurun. jika ingin melakukan secara terbuka diharuskan jika bertujuan iklan atau untuk mengisytiharkan dan memperkenalkan mempelai kepada para jemputan dan kaum keluarga dengan syarat kesemua pihak baik pengantin atau para jemputan mestilah menutup aurat serta tidak berhias dengan keterlaluan kecuali perhiasan yang biasa dilihat. berhias wajah serta dikipas oleh dua orang pengipas yang turut dikenali sebagai pengapit. 15 . Sebagai contoh adat persandingan masyarakat Melayu yang dikatakan mempunyai pengaruh hindu.ADAT PERSANDINGAN Secara dasarnya perkahwinan orang Melayu kini adalah selari dengan tuntutan Islam walaupun terdapat sebahagian upacara yang diadakan di dalam adat perkahwinan itu yang bercanggah dengan ajaran islam kerana mempunyai pengaruh asing. Persandingan dalam masyarakat Melayu dapat ditakrifkan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami-isteri yang telah diijab-kabulkan di atas pelamin yang dihias indah dengan mengenakan pakaian yang kemas dan cantik. Walau bagaimanapun.

Oleh itu. tahyul serta pembaziran. perkara ini pada pandangan mereka tidak salah walaupun ia melibatkan isu pembaziran.Terdapat beberapa upacara tertentu yang dianggap tidak wajar diamalkan oleh orang Islam yang diamalkan oleh masyarakat Hindu seperti upacara menabur beras kunyit. mas kahwin dan hantaran yang mahal. ketika majlis persandingan diadakan pasangan pengantin akan ditabur dengan beras kunyit dan ini adalah sama dengan adat masyarakat Hindu yang sangat percaya pada semangat padi. Kebanyakan orang Melayu menganggap upacara walimah perlu dianjurkan secara besar-besaran kerana upacara ini hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup. Sebagai contoh. upacara perkahwinan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Melayu melibatkan perbelanjaan yang banyak dan besar seperti yang diamalkan oleh masyarakat Hindu mendorong kepada gejala pembaziran dalam masyarakat. upacara persandingan dalam masyarakat Melayu perlu dijalankan berlandaskan lunas-lunas Islam agar ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah. dan lain-lain lagi. maka secara tidak langsung upacara tersebut salah disisi agama. namun sekiranya upacara itu dicemari oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. menjadikan wang atau hadiah sebagai suatu kemestian. Gejala ini dari 16 . berhias untuk dipamerkan. Walaupun niat kita mengadakan upacara persandingan dengan niat yang baik iaitu untuk meraikan pasangan pengantin. berandam. Oleh itu. Selain daripada itu. Upacara-upacara yang sedemikian yang menyebabkan adat persandingan masyarakat Melayu ini dikaitkan dengan isu khurafat. mengadakan kenduri perkahwinan secara besar-besaran. Islam bukanlah seperti pendapat yang dilahirkan oleh Niccolo Machevili yang mengatakan konsep “niat menghalalkan cara”. membaca jampi mentera.

Hal ini kerana. leher dan tangan dengan tujuan untuk menaikkan seri muka dan mengukir inai di tangan seperti pengantin Hinddu. jelas dilihat dalam persamdingan Melayu dimana ketika bersolek para pengantin akan mencukur bulu kening bercukur yang melibatan percukuran bulu pada bahagian anak rambut. muka. selain mewujudkan gejala pembaziran. Pepatah Melayu yang berbunyi “biar papa asal bergaya” sememangnya tidak sesuai dijadikan pendirian dalam kehidupan kita. Contohnya sifat riak dan takbur mungkin akan berleluasa dalam diri masyarakat. Islam merupakan agama yang mudah dan senang. Selain itu. Amalan bersolek yang diamalkan masyarakat Hinddu dan dianggap keterlaluan kerana untuk mengubah kecantikan yang sebenar adalah dilarang sama sekali dalam Islam malah perbuatan ini adalah haram. gejala ini juga mampu memberikan pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. 17 . Jika dilihat dari sudut pengaruh amalan bersolek ini dikatakan mempunyai pengaruh Hinddu kerana terdapat pasangan pengantin yang bersolek secara berlebih-lebihan. Masyarakat Melayu turut mengamalkan budaya bersolek untuk kelihatan cantik ketika majlis persandingan diadakan.perspektif Islam sememangnya tidak dianjurkan.

Adat ini dilakukan semasa adat bertunang ini dijalankan. kerana jumlah genap dikatakan memberi implikasi yang tidak baik. mereka telah menetapkan wang hantaran yang perlu diberi kepada pengantin perempuan dan nilanya adalah berbeza mengikut kemampuan pasangan masing-masing. Hal ini kerana masyarakat kini beranggapan bahawa nilai mas kahwin sedia ada seperti yang ditetapkan oleh agama Islam mengikut negeri kelahiran wanita tersebut tidak mencukupi. Oleh itu. majlis kenduri akan diadakan bersempena pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan. hantaran untuknya juga turut diberikan. 18 . Jumlah hantaran yang diberi oleh pihak perempuan pula akan melebihi jumlah hantaran pihak lelaki. sebelas atau tiga belas. Wang hantaran ini dijadikan sebagai lambang atau nilai harga diri seorang wanita itu. buah-buahan. kuih-muih. pakaian dan lain-lain yang telah digubah akan diberi kepada pihak perempuan. sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai.WANG HANTARAN Wang hantaran juga merupakan salah satu adat dalam perkahwinan melayu yang telah diadaptasi dalam budaya perkahwinan India. Adat ini dipanggil langkah bendul. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama. sekiranya pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berkahwin. sembilan. tujuh. Bilangan hantaran agak unik kerana jumlahnya ganjil iaitu samada lima. Mengikut adatnya juga. Pada hari tersebut. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan saudara mara terdekatnya untuk upacara bertunang.Wang hantaran merupakan satu aspek budaya masyarakat Melayu yang telah diamalkan dalam majlis perkahwinan dan merupakan pemberian ikhlas pihak lelaki kepada wanita yang ingin dikahwini.

Sekiranya pihak lelaki tidak dapat memberikan sejumlah wang yang diminta ini akan mendatangkan aib dan malu kepada mereka.Walaubagaimanapun. Hal yang demikian. 19 . budaya ini telah disalahgunakan sehingga menyusahkan pihak lelaki. Lantaran itu. Wang hantaran yang tinggi telah menjadi trend pasangan pengantin masa kini untuk menunjuk-nunjuk bahawa pengantin lelaki mampu dan berasal dari keluarga berada serta mempunyai kerjaya atau berjawatan tinggi. tidak semua pihak lelaki yang mempunyai wang seperti yang diminta oleh pihak perempuan dan ini akan menyebabkan wujudnya budaya pinjam meminjam dan bergolok gadai. menjadi satu kewajipan kepada wakil pihak perempuan meminta wang hantaran seperti yang telah dibincangkan ketika majlis merisik dilakukan dan pihak lelaki wajar menunaikannya. Kini. akan membawa masalah kepada kedua-dua pihak selepas selesai majlis perkahwinan dilangsungkan.

Gambir memberikan erti kecekalan hati kerana sifatnya yang kelat dan kepahitan. Hal ini kerana sireh diertikan sebagai bersifat merendah dan sentiasa memuliakan orang lain. beberapa daun sireh akan dihidangkan bersama-sama sebelah kelapa yang telah dibelah dua. Pinagng pula digammbarkan sebagai lambang yang baik budi pekerti. sireh pinang memainkan peranan penting bermula dari waktu merisik. beserta dua biji pisang sebagai persembahan untuk dewa mereka. mempunyai darjat yang tinggi serta jujur manakala tembakau pula malambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Namun kini. Manakala kapur yang digunakan melambangkan hati seseorang bersih serta tulus. pertunangan dan persandingan sebagai hantaran. sireh menjadi popular dalam kalangan masyarakat Melayu untuk dimakan dan menjadi simbol adat resam dan adat istiadat Melayu dalam urusan perkahwinan dan perubatan tradisional. Hal ini kerana. sireh bukan hanya untuk dimakan tetapi adalah sebagai bahan persembahan sewaktu sembahyang di kuil-kuil sahaja. mempunyai maksud simbolik dalam kehidupan masyrakat Melayu. Dalam sesebuah majlis perkahwinan. 20 . Tetapi akan berubah menjadi lebih agresif dan pemarah sekiranya terpaksa.PENGGUNAAN TEPAK SIREH Penggunaan tepak sireh dikatakan berasal daripada pengaruh budaya India yang telah meresap masuk ke dalam adat perkahwinan Melayu. Penggunaan tepak sireh ini. peminangan. Masyarakat India menyatakan bahawa.

kedua-dua mempelai akan memakai pakaian pengantin. pemakaian ala barat dan pelbagai lagi. Ramai dikalangan masyarakat melayu sekarang menggunakan tema ala-ala barat lebihlebih lagi golongan artis. akibat daripada arus pemodenan dan pengaruh dari barat. pakaian tradisional Melayu yang dahulunya kelihatan labuh dan gelobos 21 . Majlis perkahwinan adalah satu agenda yang amat ditunggu-tunggu oleh bakal-bakal pengantin baru kerana ianya adalah hari yang tidak akan mereka lupakan. lazimnya baju songket dan dihias indah. pemakaian ala Punjabi (india). Pada hari persandingan. Namun. Malah. pemakaian ala baba dan nyonya (cina).PAKAIAN PENGANTIN Pemakaian Pemakaian merupakan satu aspek yang amat penting dalam sesuatu majlis perkahwinan. Ini adalah salah satu sebab kenapa cara pemakaian menjadi aspek penting pada majlis tersebut. Tanpa pemakaian yang sesuai suatu majlis itu tidak akan meriah dan berwarna-warni. Cara pemakaian menunjukkan intergriti masyarakat itu sendiri dan dapat ditakrifkan bahawa masyarakat melayu zaman sekarang sudah terpengaruh dengan budaya dan cara pemakaian orang lain. Pemakaian mereka diperbuat daripada pelbagai jenis kain tekstil. Kebanyakan bakal pengantin akan mengidamkan satu majlis yang meriah dengan corak pemakaian yang menarik seperti pemakaian ala melayu tradisional. pakaian adat perkahwinan orang Melayu merupakan pakaian tradisional orang Melayu. Dahulu. pakaian pengantin pada zaman moden telah mengalami perubahan.

Pengantin lelaki pada zaman ini jarang memilih baju Melayu sebagai pilihan mereka. berbengkong dan berkeris. mereka akan memakai pakaian songket. berpersak dan kembang di bahagian bawah. mereka akan memakai pakaian khas pengantin yang sarat dengan perhiasan yang sangat berat. Antara jenis-jenis baju tradisional yang sering menjadi pilihan ialah baju kurung. bertangan panjang. pengantin perempuan pada zaman moden lebih suka memakai gaun yang tidak berat dan mempunyai gaya yang ringkas. baju kebaya pendek. bukan lagi perhiasan berat seperti zaman dahulu. Namun.diubahsuai mengikut perubahan zaman iaitu pakaian yang lebih ringkas dan mengikut susuk tubuh. pengantin lelaki lazimnya hanya memakai tuksedo yang serba putih atau hitam yang dikatakan lebih ringkas. tuksedo merupakan pakaian pengantin lelaki seperti yang digunakan oleh pengantin lelaki yang lain. Cara pemakaian tersebut juga merupakan pengaruh dari barat. 22 . Bagi pengantin lelaki. Perhiasan di kepala juga amat berat. Namun. baju kurung Kedah dan baju Pahang. bertengkolok. Mereka juga memakai baju Melayu yang mempunyai ciriciri baju kurung tetapi dipakai dengan seluar dan samping. Kain samping tersebut bertujuan untuk mengiringi baju dan seluar pakaian tersebut. baju kebaya panjang. Mereka lebih suka menggunakan gaun serba putih yang mempunyai pelbagai jenis fesyen yang digunakan oleh pengantin perempuan di serata dunia. Perhiasan di kepala juga bersesuaian dengan gaun yang dipakai. akibat pengaruh dari barat. Bagi mereka. Malahan kain yang digunakan merupakan jenis kain yang tebal. Baju-baju tersebut berkeadaan longgar. Bagi pengantin perempuan. pada zaman moden sekarang.

Demikianlah perubahan dari segi pakaian perkahwinan tradisi orang Melayu akibat dari pengaruh barat. Sudah diwajibkan barang kemas yang dipakai harus diperbuat daripada emas bagi pengantin perempuan manakala bagi pengantin lelaki pula adalah selain daripada emas. 23 . Dapat dilihat begitu kuat pengaruh barat terhadap pemakaian pada masa kini dan pakaian tradisi pula semakin dilupakan. Boleh disimpulkan yang cara pemakaian dan perhiasan diri itu adalah salah satu pengaruh luar yang ada dalam konsep perkahwinan masyarakat melayu. Ini menunjukan bahawa pemakaian barangan kemas adalah salah satu pengaruh luar terhadap konsep perkahwinan dalam masyarakat melayu. Tambahan lagi. Hal ini kerana orang muda sekarang lebih suka memilih gaya yang ringkas dan sesuai dengan arus pemodenan. Pengaruh pemakaian barang kemas adalah datang daripada pengaruh Hindu. barang perhiasan bagi pengantin juga merupakan aspek terpenting dalam sesuatu majlis perkahwinan. gelang tangan dan gelang kaki rantai leher dan lain-lain. Pasangan pengantin zaman moden lebih suka memilih tusedo dan gaun sebagai pakaian pengantin. Hal ini masih lagi diteruskan oleh masyarakat zaman kini. Antara barang kemas yang dipakai ialah cincin.

Namun demikian ia telah diubahsuai dan pulut kuning tersebut telah ditukar kepada memotong kek pula. Acara memotong kek kebiasannya akan dilakukan semasa upacara perkahwinan Melayu. Kedua-dua mempelai akan bersama-sama memotong kek tersebut. Acara sebegini telah dilakukan mengikut cara perkahwinan barat.PENGARUH BARAT DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MEMOTONG KEK Kek merupakan simbol bagi masyarakat sekarang. Kek yang pelbagai jenis dan bertingkattingkat telah digunakan ketika upacara ini. Acara memotong kek ini sebenarnya bukanlah dari tradisi yang terdapat dalam adat perkahwinan orang Melayu. Memotong kek ini dilihat sebagai satu acara kemuncak yang dilakukan dalam satu upacara perkahwinan. Kek yang telah dipotong akan dihidangkan kepada hadirin yang datang ke majlis perkahwinan tersebut. Upacara ini dilihat seperti telah sinonim di dalam adat perkahwinan Melayu. Pada mulanya adat perkahwinan Melayu hanyalah mengamalkan acara memotong pulut kuning. Jelas kelihatan bahawa acara memotong kek ini telah mengikut tradisi barat apabila terdapat pula upacara suap-menyuap daripada kedua-dua pengantin tersebut. Acara sebegini 24 .

majlis perkahwinan yang diadakan di hotel mewah juga dapat dilihat sebagai satu trend yang banyak dilakukan pada masa kini. acara memotong kek ketika majlis perkahwinan telah diamalkan ketika majlis perkahwinan Melayu dilangsungkan. Dengan pelbagai contoh yang telah dinyatakan tersebut jelaslah menunjukkan bahawa majlis resepsi yang diadakan ketika majlis perkahwinan ini telah mengikuti majlis perkahwinan cara barat. Majlis resepsi yang diadakan di atas kapal-kapal mewah ini semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan. Selain itu. Majlis resepsi yang diadakan ini dilihat sebagai satu trend yang semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan orang Melayu. Tanpa kita sedari majlis resepsi ini semakin popular diadakan ketika 25 . Namun demikian. Majlis resepsi ini adalah seperti majlis perkahwinan yang diadakan di dalam taman. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa majlis perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh budaya barat yang semakin menular dalam majlis perkahwinan orang Melayu. Disamping itu. Majlis resepsi selalunya dapat dilihat ketika perkahwinan golongan atasan ataupun golongan berada serta turut dilakukan oleh kebanyakan artis-artis. majlis perkahwinan yang diadakan dia atas kapal mewah juga dapat dilihat sebagai satu budaya barat yang dibawa ke dalam majlis perkahwinan Melayu. MAJLIS RESEPSI Majils resepsi juga adalah salah satu pengaruh barat yang terdapat di dalam majlis perkahwinan Melayu pada masa kini.tidak langsung diamalkan dalam adat perkahwinan Melayu. Majlis persandingan dengan menaiki kuda juga dilihat sebagai salah satu pengaruh barat yang telah dibawa ke dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu pada masa kini.

Kad undangan perkahwinan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengundang ataupun tuan rumah kepada orang yang dijemput hadir.majlis perkahwinan orang Melayu. nama pengantin. jenis majlis yang diadakan. tarikh majlis diadakan. Secara tuntasnya. sepotong sajak atau ayat-ayat Al-Quran yang berunsurkan perkahwinan yang mendoakan agar perkahwinan tersebut kekal sehingga ke akhir hayat. Antara kandungan yang terdapat dalam kad undangan majlis perkahwinan ialah doa. perlu ada kata-kata aluan daripada pihak pengantin dan nama pengantin juga diletakkan. nama ibu bapa pengantin yang turut mengundang. kad undangan perkahwinan yang diedarkan adalah merupakan salah satu pengaruh asing iaitu pengaruh Barat yang masuk ke dalam adat 26 . Selain itu. pengaruh barat yang dilakukan oleh sebilangan masyarakat Melayu ini menular tanpa disedari oleh masyarakat Melayu sendiri. Dalam kad undangan perkahwinan. ucapan terima kasih dan peta ke rumah pengantin juga turut disertakan untuk memudahkan para jemputan. Perkara ini sudah menjadi adat bagi masyarakat Melayu semenjak kedatangan Barat ke Tanah Melayu. Namun demikian. KAD JEMPUTAN Kad undangan majlis perkahwinan dapat didefinisikan sebagai satu cara atau ajakan untuk hadir ke majlis tersebut bagi memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. Terdapat dua jenis undangan dalam sesebuah perkahwinan iaitu walimatul urus dan majlis kesyukuran. dapat dilihat bahawa.

mereka pada mulanya tiada pegangan hidup tersendiri. PENGARUH ISLAM DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MAHAR ( MAS KAHWIN ) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PENGERTIAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Mahar berasal daripada perkataan Arab. masyarakat Melayu yang sebenarnya tidak mempunyai pegangan hidup yang tetap. Islam telah membawa pelbagai perubahan dalam hidup masyarakat Melayu. al-faridah dan al-‘aqd. pengaruh Islam pula tersebar ke Tanah Melayu yang dibawa oleh para pedagang yang datang berdagang di Melaka. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Setelah itu. al-saduqah. Hal ini dapat dibuktikan bahawa.perkahwinan masyarakat Melayu. Di dalam al-Quran istilah mahar disebut dengan al-sadaq. Cuba kita lihat sejarah kerajaan kesultanan Melayu Melaka. Mahar atau mas kahwin turut merupakan salah satu pengaruh dari pengaruh luar. setelah beberapa ketika pengaruh hindu dan Buddha telah tersebar secara meluas ke tanah Melayu dan mereka turut mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. al-nihlah. Dalam perkahwinan 27 . al-ajr. ada-adat yang diamalkan oleh masyarakat melayu pada masa dahulu telah banyak dipengaruhi oleh pengaruh luar.

atau berupa sesuatu yang. Terdapat banyak dalil yang mewajibkan mahar kepada isteri antaranya firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 4 : “ Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan ( isteri ) akan mas kahwin mereka itu sebagai pemberian ( yang wajib ). Menurut istilah syara’ pula mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. Masyarakat Melayu Islam menurut adat perkahwinan mengikut Islam iaitu adanya akad nikah dan pemberian mas kahwin. 28 . dapat dinilai dengan wang. maka makanlah ( gunakanlah ) pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lazat “ Firman Allah Ta’ala dalam surah al-Nisa ayat 24: “ Mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya ( setelah dia menjadi isteri kamu ) maka berikanlah mereka maharnya ( ajr ) sebagai satu ketetepan yang difardhu ( diwajibkan oleh Allah Taala )” Pemberian mahar oleh suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnnya. sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran. menurut Hukum Syara’.pun begitu juga. Mengikut Tafsiran Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1984 menyatakan “ mas kahwin “ bererti pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara’ oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan.

w mengeluarkan hukum supaya wanita tersebut diberikan mahar misil untuknya. Ia juga merupakan satu penghormatan seorang suami terhadap isteri. di mana seorang wanita telah berkahwin tanpa disebutkan maharnya. 29 .a. Sungguhpun demikian. Walau bagaimanapun mahar tidaklah termasuk di antara rukun-rukun nikah atau syarat sahnya sesuatu pernikahan. Ianya bergantung kepada uruf iaitu keadaan semasa dan suasana sesuatu tempat dan masyarakat.Selain itu. KADAR BAYARAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Islam tidak menetapkan kadar bayaran serta had yang paling maksima dan minima dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita. pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil ( yang sepadan ). Pemberian mahar misil ini adalah berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah s.w.a. Rasulullah s. menggalakkan kita agar mempermudahkan mahar sebagaimana dalam sabdanya : " ‫" اعظم النساء برآة أيسرهن مؤنة‬ Kebanyakan perempuan yang berkat perkahwinannya ialah yang mudah ( rendah ) tentang perbelanjaan ( mahar ). Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya iaitu melakukan persetubuhan.w. Islam tidak pernah memaksa umatnya dan menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah iaitu tidak meletakkan kadar mahar yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. ianya turut mencerminkan perasaan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama isterinya serta sanggup berkorban demi kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga dan keluarga. Setelah berlakunya kejadian tersebut lalu Rasulullah s.a. Sekiranya pasangan bersetuju bernikah tanpa menentukan jumlah mahar.

mahar tersebut hendaklah diqiaskan ( disamakan ) 30 . JENIS-JENIS MAHAR Pemberian mahar atau mas kahwin kepada isteri terbahagi kepada dua bentuk atau jenis mahar iaitu mahar musamma dan mahar misil. Sekiranya berlaku keadaan ini. MAHAR MUSAMMA Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkahwinan masyarakat kita pada hari ini. Di sini kami turut menjelaskan apa itu mahar musamma dan mahar misil. Hai in dapat dilihat berdasarkan kepada ayat al-Quran dalam surah al-Nisa’ ayat 20 : “ Kamu telah memberikan kepada salah seorang daripada mereka harta yang banyak “ Di Malaysia pemberian mahar diberikan oleh suami kepada isteri dalam bentuk wang ringgit yang kadarnya berbeza-beza dari satu negeri dengan negeri yang lain. MAHAR MISIL ( MAHAR YANG SEPADAN) Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Para ulama’ telah bersepakat bahawa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku persetubuhan antara suami dan isteri dan kematian sama ada si suami atau isteri. Pemberian mahar mengikut bentuk dan jenis ini adalah mengikut keadaan tertentu. iaitu berdasarkan kemampuan mereka.( Riwayat Ahmad dan al-Hakim ) Walau bagaimanapun suami boleh memberikan mahar yang tinggi kepada isteri.

Pengantin lelaki duduk di atas tikar sila di bahagian ibu rumah. Upacara akad nikah dimulakan dengan perarakan pihak lelaki ke rumah pihak perempuan. ketakwaan. berdekatan dengan Imam. terdapat perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam menentukan mahar misil iaitu dari sudut rupa paras. maka diqiaskan pula dengan mahar wanita-wanita lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga. Selain itu. keluhuran budi serta status wanita tersebut sama ada gadis atau janda dan perkara-perkara yang boleh dijadikan penilaian. Barang-barang hantaran yang dibawa dibariskan di tengah ibu rumah. Namun begitu. kecerdasan fikiran . Kemudian Imam memilih dua orang antara tetamu yang 31 . Ini kerana kadar mahar berbeza dengan sifat-sifat seseorang wanita yang dinyatakan tadi. Mereka seterusnya dipersilakan masuk. terdapat juga upacara-upacara amal yang lain mengikut adat resam masing-masing. keilmuan. kekayaan.dengan mahar wanita yang setaraf dengannya dalam kalangan keluarganya sendiri seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau ibu saudaranya. Sekiranya tiada. keagamaan . AKAD NIKAH Pada zaman silam. terpulang kepada suami berdasarkan adat dan tradisi setempat. keadaan setempat. upacara akad nikah dilakukan oleh pihak pengantin lelaki dalam pakaian haji atau pakaian bangsa Melayu. Dalam upacara akad nikah adalah merupakan satusatunya istiadat yang diperlukan oleh agama Islam dan undang-undang untuk menghalalkan sesebuah perkahwinan.

Pada akhir upacara akad nikah. Contoh kenyataan akad yang dilafazkan ialah “Muhammad Bin Ahmad. Setelah itu.. pengantin lelaki pula akan menjawab akad nikah tersebut dengan menyatakan.hadir untuk menyemak barang hantaran dan menjadi saksi untuk upacara akad nikah. barangan tersebut dihantar kepada kaum perempuan. aku nikahkan dikau dengan Fatimah Binti Abdullah yang telah memperwakili ia akan daku dengan mas kahwinnya sebanyak RM1000 tunai dan belanja RM80. 32 . Imam mendaftarkan nama pengantin lelaki di dalam sebuah buku dan ditandatangani oleh pengantin lelaki dan dua orang saksi tersebut. Selepas semua barangan disemak.”Selepas itu. Imam akan memegang tangan kanan pengantin lelaki sambil mengisytiharkan kenyataan akad. Imam akan membacakan upacara perkahwinan dalam Bahasa Arab yang kini biasanya dibacakan dalam Bahasa Melayu. Kemudian. “Aku terima nikahnya Fatimah Binti Abdullah dengan mas kahwin RM1000 tunai dan belanja RM80.

para tetamu yang menghadiri majlis jamuan wajib memberi hadiah atau ‘angpau’ kepada pasangan pengantin. Kebiasaannya para tetamu akan bersalaman 33 . sifat masyarakat melayu yang mudah menerima pengaruh asing dalam kehidupan seharian. Adat ini merupakan pengaruh daripada tamadun China yang diamalkan oleh masyarakat cina di negara ini dan kemudiannya mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu.PENGARUH-PENGARUH LAIN DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU ADAT MEMBERI WANG SEMASA MAJLIS PERKAHWINAN Pemberian wang atau hadiah merupakan satu pemberian atau pertolongan daripada kaum keluarga dan jiran tetangga bagi meringankan beban kaum keluarga pihak pengantin. Hal ini demikian kerana. Budaya ini telah meresap dalam majlis perkahwinan Melayu iaitu para tetamu akan memberi wang atau hadiah ketika meghadiri majlis perkahwinan. Dalam adat perkahwinan masyarakat cina.

Perkahwinan di dalam masyarakat Melayu sama ada di bandar mahupun di kampung-kampung adalah satu peristiwa yang mesti dilakukan mengikut adat istiadat tertentu. bukan semua negeri atau tempat mengamalkan adat ini kecuali negeri Selangor dan Johor.dengan wakil pihak pengantin dan memberikan sejumlah wang yang diletakkan di dalam sampul. perkahwinan merupakan satu proses hidup yang mesti dilalui oleh semua orang. Pada dasarnya. ADAT MANDI BUNGA Perkahwinan di kalangan masyarakat melayu merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan mereka. Nilai wang tersebut pula adalah bergantung kepada kemampuan para jemputan yang hadir. sekiranya para tetamu tidak berkemampuan untuk memberikan hadiah ataupun wang memadailah sekadar ucapan tahniah dan mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin. kita sedia maklum di dua buah negeri ini wujud sekumpulan masyarakat yang dipanggil 34 . Hal ini kerana. Di Malaysia. Walau bagaimanapun. baik lelaki mahupun perempuan tanpa mengira darjat atau taraf. Amalan ini dikatakan merupakan salah satu amalan dalam perkahwinan masyarakat jawa dan telah diadaptasikan dalam majlis perkahwinan Melayu. Amalan mandi bunga atau bersiram juga turut diamalkan oleh masyarakat Melayu kini.

Jenis tumbuhan yang biasa digunakan dalam adat perkahwinan masyarakat melayu ialah daun sirih. Masyarakat tersebut mengamalkan adat bersiram untuk membuang sial atau malapetaka agar tidak mempengaruhi kehidupan mereka kelak. disamping bahan-bahan lain seperti kain putih. Pengantin juga akan diperasap dengan kemenyan sambil dijampi. Bahan-bahan tersebut digunakan adalah bertujuan untuk menambahkan keserian dan keyakinan di wajah pengantin. semangkuk air. pelbagai jenis bunga-bungaan. Perkara tersebut jelas menunjukkan pengaruh Hinddu kerana terdapat penggunaan kemenyan dan sireh. sikat. bunga-bungaan. tepung tawar. Penggunaan tumbuhan ini berserta dengan jampi yang dibaca kononnya dapat menaikkan seri pengantin.masyarakat Jawa. Upacara ini diadakan di suatu tempat yang terasing dari lalu lalang orang ramai seperti di dalam bilik yang menjadi kawasan larangan selain pasangan pengantin. Mak Andam juga akan mencukur bulu-bulu roma di sekeliling muka dan mencukur kening supaya wajah pengantin nampak 35 . daun pandan dan lain-lain lagi. gunting kecil. Bahan-bahan tadi ditumbuk halus. Upacara ini dimulakan apabila Mak Andam meletakkan kain putih dibahu pengantin dan menyelubungkannya ke seluruh badan. Terdapat sesetengah tempat yang Mak Andam akan melumurkan badan pengantin dengan kunyit yang dicampur dengan kulit pokok mempelam dan kulit pokok kekabu. Tujuh jenis bunga yang berbau harum dipusingkan di sekeliling pengantin dan disapukan ke muka dan badan. Penggunaan tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri dan tujuan-tujuan tertentu.. sirih. buah pinang. Sirih yang telah dijampi akan diberikan kepada pengantin untuk dikunyah. . Keperluan yang diperlukan untuk mengandam pengantin turut melibatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan seperti limau purut. bedak sejuk dan lain-lain lagi.

Pengantin akan dimandikan dengan air berlimau setelah tugas tersebut selesai. mayang kelapa. Mak Andam akan menyediakan bahan-bahan seperti beluru. Daun puding perak dan daun puding perak dicampurkan di dalam bekas yang berisi air dan kemudiannya dijampi. daun puding emas dan tepung tawar yang dicampur sedikit minyak. Mandi berlimau ini diadakan di rumah ibu bapa pengantin perempuan. Upacara dimulakan dengan menyapu tepung tawar ke tubuh pengantin dan diikuti dengan air beluru. daun puding perak. Air tersebut akan disiramkan ke tubuh kedua-dua 36 . pengantin perempuan sahaja yang melakukan mandi berlimau tetapi kali ini pengantin lelaki turut terlibat sama. Tujuannya adalah untuk membuang segala kekotoran dan badi di badan serta menjauhkan bala yang menimpa di sepanjang berlangsungnya majlis tersebut.lebih kemas. ADAT MANDI BERLIMAU Adat mandi berlimau dilakukan selepas tamat majlis persandingan yang merupakan pengaruh dari agama Hindu kerana terdapat pengunaan minyak Jika waktu berandam.

Setelah selesai adat ini maka adat istiadat perkahwinan dianggap selesai. KESIMPULAN Secara kesimpulannya.pengantin dan setelah itu dibilas dengan air biasa. Ini jelas menunjukkan kemasukkan pengaruh luar ini merupakan satu nilai tambah dalam budaya perkahwinan masyarakat Melayu kini. Empat biji air kelapa muda yang telah dijampi akan disediakan. adat ini juga bertujuan untuk menghiburkan anak-anak muda yang telah penat membantu di dalam majlis perkahwinan tersebut serta sebagai penghargaan dari ibu bapa dan kedua-dua pengantin kepada semua pihak yang memberi bantun dan pertolongan. Hal ini mungkin disebabkan wujud masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Selain itu. adat ini tidak dikenali sebagai mandi berlimau tetapi ia dikenali sebagai ‘Mandi Air Bangkur’. Air kelapa itu dicurahkan ke atas tubuh kedua pengantin. Upacara ini dipercayai dapat menunjukkan bahawa anak dan menantu telah selamat di dalam menunaikan satu daripada hikmah berkahwin bagi menyambung keturunannya dengan cara yang diredhai oleh hukum dan adat. Pengaruh asing ini dapat dilihat melalui upacara perkahwinan dan majlis persandingan yang diadakan yang menerapkan budaya dan tradisi bangsa atau tamadun lain. Dalam adat ini.Di negeri Perak. pengantin akan turun ke tanah atau ke beranda rumah dan duduk bersila. adat perkahwinan masyarakat Melayu kini telah banyak menerima pengaruh asing. `Agama Islam juga tidak pernah melarang penganutnya untuk mengadakan majlis perkahwinan seperti yang diidam-idamkan tetapi biarlah secara sederhana dan selari dengan ajaran Islam. Hal ini kerana sekiranya masyarakat terlampau meniru adat perkahwinan 37 .

Amran Kasimin. Azhar Hj.(1989). Tamadun Islam dan Tamadun Melayu.(2004). Perkahwinan Melayu. Hashim Musa. masyarakat perlu bijak menilai agar setiap apa yang dilakukan adalah mendatangkan kebaikkan terhadap mereka bukan hanya keseronokkan semata-mata. Busana Melayu Serumpun. Mohd Nafi Imran. Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). Abdul Latiff Abu Bakar. Adat Amalan dan Kepercayaan Khurafat dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu : Satu kajian di Felda Keratong .(2006). 38 .(2001). & Zainal Abidin Borhan. Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Pahang Darul Makmur. Kuala Lumpur : Penerbitan Universiti Malaya. BIBLIOGRAFI Ab.(2004). Abu Bakar Jaafar.Aziz Mohd Zain.(2002). Selangor : Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Adat Perkahwinan Melaka : Himpunan Perbilangan dan Pantun. Melaka : Institut Seni Malaysia. Di samping itu. Abdul Latiff Abu Bakar.bangsa atau tamadun lain ini boleh mendatangkan kemudaratan kerana adat mereka jelas bertentangan dengan agama Islam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mad Aros.

Perkahwinan Menurut Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.islam. Farid M.(2007).(1991).com/unik/tepak.my/01/01010206mel.fascinatingmalaysia.Ghani.(1991). Adat Perkahwinan dan Tatarias Pengantin Melayu. Norlina Hj Mohd Arif.Kamus Dewan(4th ed). Mustafa Haji daud.my/portal/pgf/maha/pdf http://malaysiana. & Md Nor Ab. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.). Tatabahasa Dewan(Edisi Terbaru). Tengku Luckman Akman. Onn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.kahwin.gov.html http://www. Indonesia : Lembaga Pembinaan dan Perkembangan Seni Budaya Melayu.htm LAMPIRAN 39 .(2006). Perkahwinan Orang Melayu Dengan Tumpuan Khas kepada Pasangan Pengantin Melayu.(1994). Noresah Baharom.pnm.(Eds. Kuala Lumpur : Utusan Publication. http://www. Hashim Musa & abdul Hamid Mahmood.Nik Safiah Karim.

40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times