TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TITAS) GXEX 1414

PENSYARAH : DR. NGEOW YEOK MENG
DISEDIAKAN OLEH :
NURUL HUSNA AZMI (JEA080106) NURUL AIN ALIZUDDIN(JEA080103) NORAIN ABDULLAH(JEA080081) SURINA CHEW KIM ZHUA(JEA080145) ZAINUN AB HAMID(JEA080157) MUHAMAD BENYAMIN CHE ISMAIL(JEA080052) MUHAMMAD SYAHAADATAIN MAHADI(JEA080059) MUHAMAD REDZUAN MAT YUSOFF(JEA080053) MOHD AZWAN IBRAHIM(JEA080040) MUHAMMAD MARWAN MOHD TANOS((JEA080058) MOHD NAZRI NAWI (JEA 080048)

TAJUK : PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU
SEMESTER 1 SESI 2008/2009

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA.

ISI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 5 6 ISI KANDUNGAN PENGENALAN SOROTAN LITERATUR KAEDAH PENYELIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK DATA DAN STATISTIK PENGARUH INDIA (A) ADAT BERINAI (B) ADAT BERSANDING (C) WANG HANTARAN (D) PENGGUNAAN TEPAK SIRIH (E) PEMAKAIAN DAN PERHIASAN PENGANTIN MUKA SURAT 3–4 5 6 7–8 9 – 11 12 - 14 15 -17 18 -19 20 21- 23

7

PENGARUH BARAT (A) MEMOTONG KEK (B) MAJLIS RESEPSI (C) KAD JEMPUTAN

24 25 26

8

PENGARUH ISLAM (A) MAS KAHWIN(MAHAR) (B) AKAD NIKAH PENGARUH LAIN (A) PEMBERIAN WANG SEMASA MAJLIS (B) ADAT MANDI BUNGA (C) ADAT MANDI BERLIMAU KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

27 – 30 30 - 31 32 - 33 34 – 35 36 37 38 39-46

9

10 11 12

2

PENGENALAN
Kepelbagaian semiotik kosmologi Melayu adalah disebabkan oleh pertembungan dengan unsur dan budaya asing iaitu pengaruh dari luar Alam Melayu. Antara pengaruh yang meninggalkan kesan yang mendalam dan menyeluruh ialah agama. Pada asalnya orang Melayu kuno dipercayai rata-ratanya berpegang kepada kepercayaan animisme, atau syamanisme. Menjelang tahun 100 SM dan 200 M, agama hindu dan buddha mula bertapak dalam kalangan orang Melayu. Mulai tahun 1100, Islam mula berkembang dan bertapak dengan menggantikan agama benua India sebagai agama dan kepercayaan unggul dalam kalangan orang Melayu, terutamanya mereka yang berada di semenanjung, dan kepulauan besar Indonesia (Sumatra, Java dan Kalimantan). Walau bagaimana pun orang asli semenanjung masih berpegang teguh kepada agama kuno mereka, dan sebahagian daripada mereka, terutamanya di Borneo, memeluk agama nasrani dan sebahagian kecil pula memilih Islam. Namun, orang Bali pula masih teguh hingga ke hari ini dengan agama hindu yang mereka warisi dari pertembungan Melayu kuno dengan elemen Hindu. Agama-agama tersebut merupakan unsur aktif yang mempengaruhi pembentukan weltanschauung Melayu. Oleh itu, pada satu-satu masa, semiotik agama tertentu mungkin meninggalkan kesan tertentu yang menyerlah sebagai ciri utama kosmologi berbanding dengan pengaruh yang lain. Namun, kedatangan tamadun-tamadun lain di Alam Melayu turut meninggalkan kesan yang menjadi amalan oleh masyarakat Melayu kita pada hari ini. Sebagai contohnya, adat resam perkahwinan Melayu pada masa dahulu turut

3

dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang lama-kelamaan menjadi amalan masyarakat Melayyu dair satu generasi kepada generasi yang lain. Perkahwinan masyarakat Melayu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat. Perkahwinan dianggap sebagai penyambung generasi dengan menghalalkan hubungan dua insan iaitu antara lelaki dan wanita secara halal sehingga mendapat zuriat dan seterusnya menempuh kehidupan bersama-sama. Sistem perkahwinan orang Melayu pada dasarnya banyak menurut adat-adat masyarakat dahulu yang terpengaruh dengan tamadun terdahulu seperti India, Cina, Barat dan lain-lain. Kedatangan Islam telah banyak melakukan perubahan yang selaras dengan perubahan dari segi taraf kehidupan dan perubahan gaya hidup masyarakat Melayu amnya, ditambah pula dengan perubahan faktor masa dan perubahan fikiran manusia. Walau bagaimanapun masih wujud masyarakat yang mengamalkan adat perkahwinan menyerupai majlis perkahwinan Hindu, Cina, Barat dan lain-lain. Faktor yang berkaitan dengan adat merasi dan sebagainya yang ditegah oleh Islam, iaitu agama yang dianuti oleh orang Melayu yang datang selepas agama Hindu-Buddha turut menjadi persoalan, akibat daripada amalan yang sudah lama dituruti dan telah bersemadi dalam kehidupan orang Melayu. Kehidupan masyarakat melayu dalam perkahwinan masih terdapat adat yang kekal dan diikuti tetapi sudah ada perubahan, ditambah atau diringkaskan bergantung kepada keadaan pada masa ini. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu telah menjadi seperti suatu proses yang dipenuhi dengan pelbagai upacara yang perlu dilalui oleh pasangan pengantin. yang

4

Kami menghadapi kesukaran untuk mendapatkan maklumat daripada bahan rujukan yang terdapat di perpustakaan kerana tidak banyak yang membicarakan topik yang telah kumpulan kami pilih. Barat dan lain-lain lagi. Bahan-bahan berkenaan membincangkan tentang kedatangan pengaruhpengaruh luar sebagai misalnya pengaruh Hindu dan Buddha. Kami membuat perbincagan secara berkumpulan dan mengumpulkan idea-idea serta maklumat daripada setiap ahli kumpulan untuk dimuatkan dalam penulisan tugasan. kami telah berbincang sesama ahli kumpulan untuk menentukan kaedah kajian bagi mendapatkan pendapat orang ramai dan mereka yang mengetahui tentang topik dan skop kajian yang telah kami pilih. Kami telah mengambil masa selama tiga minggu untuk mendapatkan maklumat dari buku-buku rujukan yang terdapat di Akademi Pengajian Melayu. Kami bersetuju untuk menjalankan kaedah kepustakaan. iaitu mencari buku rujukan.SOROTAN LITERATUR Setelah menentukan topik untuk kami melakukan kajian. Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Zaa’ba. Ahli kumpulan kami yang seramai 11 orang telah diberikan tugas masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pilihan. disertasi dan sebagainya untuk menambahkan lagi maklumat untuk tajuk yang kami pilih. 5 . Kami turut mendapatkan bahan untuk penulisan tugasan daripada buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). jurnal. pengaruh Islam. Kami terpaksa mencari bahan-bahan tentang adat perkahwinan Melayu dan bahan rujukan yang berkaitan dengan sejarah Melayu.

mereka turut menghadapi kesulitan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan topik perbincangan kami. kami turut merancang beberapa kaedah penyelidikan yang sememangnya dapat membantu kami dalam kajian ini. Kami telah mengambil langkah ini untuk memerhati sesebuah majlis perkahwinan pada masa kini dan antaranya daripada golongan artis yang banyak terpengaruh dengan budaya barat. Melalui pencarian yang telah dilakukan. Selain itu.KAEDAH PENYELIDIKAN Selain sorotan literatur atau kajian perpustakaan yang kami lakukan untuk mengumpulkan maklumat. 6 . Seterusnya. ahli yang ditugaskan telah mengedarkan borang soal selidik tersebut di sekitar universiti dan responden telah memberi kerjasama yang baik dan mereka telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik. beberapa ahli kumpulan yang telah menerima tugasan untuk mencari bahan di enjin gelintar internet atau melayari internet dan mereka turut menjumpai sedikit bahan dan maklumat yang berkaitan dengan skop kajian kami. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Kami telah bersepakat untuk membuat survei tentang kajian ini dan kami telah merangka soalan-soalan untuk borang soal selidik. Mereka terpaksa mencari keyword yang betul untuk mencari maklumat dengan lebih terperinci. kami turut menggunakan kaedah participant observation ataupn pemerhatian. Kami juga turut membuat perbandingan antara adat perkehwinan orang Melayu terdahulu dengan majlis perkahwinan orang Melayu pada masa sekarang yang sudah jauh ke hadapan dan kebanyakannya terpengaruh dengan budaya barat.

Pengaruh dari tamadun luar yang menjadi ikutan dalam masyarakat lama-kelamaan akan menghapuskan adat resam 7. Kedapatan ramai imigran yang datang ke Tanah Melayu pada waktu dahulu. Masyarakat Melayu sendiri tiada kesedaran dan terlalu obses mengikut budaya luar 7 .(sila nyatakan) Adakah anda bersetuju atau tidak dengan soalan-soalan yang dikemukakan dengan pernyataan tajuk di atas ? Berikan penilaian anda bagi soalan-soalan berikut : 1-sangat setuju 2-setuju 3-tidak setuju 4-sangat tidak setuju 5-tidak tahu 1 2 3 4 5 BIL SOALAN SOAL SELIDIK (A) UMUM 1. Adakah anda faham tentang adat resam perkahwinan Melayu? 4. Jantina : Umur : Perempuan 18-21 22-25 Bangsa : Melayu Cina Agama : Warganegara : Islam Malaysia Lelaki 26-29 30 ke atas India Lain-lain …………. Masih ada masyarakat Melayu yang mengamalkan adat resam perkahwinan Melayu 3. adakah agama/ideologi mereka turut mempengaruhi adat resam perkahwinan Melayu? 6.Barat dan lain-lain 2.(sila nyatakan) Bukan Islam Lain-lain…………….. Kemasukan imigran turut membawa ideologi/agama tersendiri.adakah kemasukan mereka membawa perubahan dalam corak sosial masyarakat Melayu? 5.BORANG SOAL SELIDIK TAJUK : PENGARUH LUAR / ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU. Pengaruh luar tersebut memeri kesan yang baik kepada amalan adat resam perkahwinan 8. Adat resam perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh pengaruh dari tamadun luar contohnya India..

(E) 1. 6. 2. (D) 1. 3. 2. 5. Adat resam dalam perkahwinan Melayu adalah hak masyarakat Melayu tersendiri tanpa ada pengaruh dari tamadun luar PENGARUH INDIA Pengaruh Hindu/India banyak terdapat dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu Pada sebelah malam. 5. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 4.9. (C) 1. 7. 3. (B) 1. 2. sebelum berlangsungnya majlis perkahwinan akan diadakan adat berinai Adat bersanding sememangnya wajib diadakan dalam sesebuah perkahwinan Pemberian wang hantaran wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan mengikut adat perkahwinan Sirih junjung atau penggunaan tepak sirih adalah adat masyarakat Melayu Memakai barang kemas atau perhiasan adalah budaya Melayu Sentiasa menukar pakaian untuk suatu tempoh tertentu adalah adat perkahwinan Melayu PENGARUH BARAT Upacara memotong kek dalam majlis perkahwinan adalah adat masyarakat Melayu Pemakaian tuksedo dan gaun adalah salah satu gaya Melayu Adakah pembahagian kad jemputan budaya masyarakat Melayu? Majlis resepsi perkahwinan adalah pengaruh barat Persembahan nyanyian atau tarian telah wujud dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu terdahulu PENGARUH ISLAM Masyarakat Melayu amat berkait rapat dengan agama Islam Akad nikah kahwin wujud setelah masyarakat Melayu menerima ajaran Islam Mas kahwin wajib ada semasa akad nikah dilangsungkan solat sunat perlu dilakukan oleh pengantin sebelum dan selepas berlangsungnya akad nikah Berzanji dan marhaban adalah salah satu adat perkahwinan masyarakat Melayu sebelum terbentuknya tamadun Islam PENGARUH TAMADUN LAIN Pemberian duit atau ‘tol’ sebelum pihak pengantin lelaki masuk ke rumah pengantin perempuan adalah adat Melayu Adat mandi bunga adalah adat masyarakat Jawa Adat mandi limau juga adalah adat kaum Jawa Adat memberi sejumlah wang semasa menghadiri majlis perkahwinan kepada tuan rumah adalah adat kaum Cina Membawa hadiah menjadi kemestian masyarakat Melayu untuk menghadiri sesuatu majlis perkahwinan Nyatakan pengaruh-pengaruh lain yang terdapat dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu 8 . 4.

PENGARUH ASING DALAM ADAT RESAM PERKAHWINAN MELAYU PENGARUH INDIA BARAT ISLAM LAIN-LAIN 1 33 20 38 12 % 66 40 76 24 2 44 40 37 37 % 88 80 74 74 3 37 35 24 26 % 78 70 48 52 4 13 17 7 13 % 26 34 14 26 5 19 17 19 31 % 38 34 38 62 JUMLAH RESPONDEN : 50 ORANG CONTOH PENGIRAAN : (33 ÷ 50) x 100 : 66% Pengaruh India 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan Peratus Responden(%) sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 9 .DATA DAN STATISTIK TAJUK:.

Pengaruh Barat 100 Peratus Responden(%) 80 60 40 20 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu Pengaruh Islam 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 10 .

Pengaruh Lain-lain 80 Peratus Responden(%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Tahap Persetujuan sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju tidak tahu 11 .

Berbeza dengan negeri Johor.PENGARUH INDIA DALAM ADAT PERKAHWINAN ADAT BERINAI Pada masa dahulu. Kemasukkan agama dan pedagang-pedagang India tersebut ke Tanah Melayu telah mempengaruhi kelakuan. upacara ini dijalankan di sebelah petang. akan tetapi masih juga terdapat keluarga yang tetap mengamalkannya. pada kali kedua dinamakan berinai kecil dan pada kali ketiga dinamakan berinai besar. maka hal ini menyebabkan upacara ini semakin dilupakan. Adat berinai merupakan pelengkap kepada upacara perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu dan adat ini digelar berinai di pelamin. Ini kerana adat menginai ini memerlukan perbelanjaan yang lebih besar dan agak rumit. 12 . ianya tetap diteruskan walaupun selepas kedatangan agama Islam. Walaupun adat ini berasal dari negara India. Pada kali pertama ia dinamakan berinai curi. masyarakat Melayu mengamalkan agama Hindu-Budha yang dibawa oleh pedagang-pedagang negara India. Inai merupakan sejenis tumbuhan yang daunnya mampu untuk mewarnakan kuku dan jari kepada warna merah. Hal ini berlaku kerana ianya tidak salah dari sisi agama Islam. Sungguhpun adat berinai di pelamin ini tidak lagi dijalankan oleh masyarakat sekarang. biasanya adat berinai di pelamin ini dijalankan pada malam hari. Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan berinai sebagai memerahkan kuku dan jari dengan menggunakan inai. adat dan cara kehidupan masyarakat Melayu. Adat berinai di pelamin ini dilakukan dalam 3 peringkat. Dalam kebanyakan negeri. Salah satu adat masyarakat India yang kekal sehingga kini di kalangan masyarakat Melayu adalah adat berinai.

Pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan untuk diinaikan pada upacara berinai besar. anak dara itu akan dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah. Di tengahtengah pahar itu diletakkan sebiji astakona kecil berisi inai yang sudah siap digiling halus. Setelah selesai. pengantin perempuan akan diinai terlebih dahulu di atas pelamin. Anak dara itu akan duduk di hadapan sekumpulan kaum keluarga dan sahabat handai yang biasanya terdiri daripada kaum perempuan. Kemudian. inai akan dicubit sedikit dari astakona inai dan dicalitkan di tapak tangan yang sudah beralas dengan daun sirih. emak pengantin akan 13 . Pengantin akan diinaikan secara bergilir-gilir oleh ahli keluarga dan upacara akan dimulakan dengan ahli keluarga lelaki yang berpangkat tua-tua seperti datuk. Dalam upacara tersebut. satu berisi bertih dan satu lagi berisi air tepung tawar yang lengkap dengan perenjisnya. sejemput beras kunyit akan diambil dari bekas yang di atas pahar tersebut dan dihamburkan ke kiri dan kanan pengantin. Bagi upacara berinai curi dan berinai kecil. hanya pengantin perempuan sahaja yang akan duduk di atas pelamin dan diinaikan. Akhir sekali. diikuti dengan sedikit bertih dan akhir sekali perenjis tepung tawar akan dicicahkan sedikit ke dalam bekas berisi air tepung tawar lalu ditepukkan sedikit ke atas belakang tangan pengantin yang berada di atas ribaan pengantin itu. Mula-mula. Di atas pelamin. lalu dibawa duduk di atas pelamin yang terletak di ruang tamu. Dalam majlis tersebut. di hadapan pengantin itu akan diletakkan sebuah pahar berkaki tinggi yang disusun dengan beberapa bekas dan piring. bapa dan bapa saudara. Ringkasan cara menginai di atas pelamin akan diterangkan di peringkat seterusnya. Setelah selesai.Upacara berinai akan dijalankan sebelum upacara akad nikah dan bersanding. pengantin perempuan akan dibawa masuk ke dalam bilik dan pengantin lelaki pula akan diinaikan di atas pelamin. satu berisi beras kunyit. iaitu pakaian pengantin.

Cara yang sama akan dilakukan dalam setiap majlis berinai tidak kira ianya majlis berinai curi. Dalam adat ini. berinai kecil atau berinai besar. iatu tiga. Setelah tamat diinaikan oleh orang lelaki.menyusunkan jari kedua-dua tangan pengantin itu dan diangkatkan ke muka pengantin seperti orang menyembah. Apa yang berbeza hanyalah pengantin lelaki akan turut diinai dalam adat berinai besar. lima atau tujuh orang. mereka akan keluar daripada majlis itu dan upacara diteruskan oleh orang perempuan dengan cara yang sama juga. 14 . bilangan orang lelaki yang hendak menginaikan pengantin mestilah ganjil.

Persandingan dalam masyarakat Melayu dapat ditakrifkan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami-isteri yang telah diijab-kabulkan di atas pelamin yang dihias indah dengan mengenakan pakaian yang kemas dan cantik. Adat persandingan dilihat sebagai suatu perkara yang wajib bagi satu pasangan apabila berkahwin dari kaca mata kebanyakan masyarakat Melayu. jika ingin melakukan secara terbuka diharuskan jika bertujuan iklan atau untuk mengisytiharkan dan memperkenalkan mempelai kepada para jemputan dan kaum keluarga dengan syarat kesemua pihak baik pengantin atau para jemputan mestilah menutup aurat serta tidak berhias dengan keterlaluan kecuali perhiasan yang biasa dilihat. 15 . berhias wajah serta dikipas oleh dua orang pengipas yang turut dikenali sebagai pengapit. Walau bagaimanapun. Sebagai contoh adat persandingan masyarakat Melayu yang dikatakan mempunyai pengaruh hindu. Tujuan diadakan adat persandingan adalah untuk diperlihatkan pasangan pengantin tersebut kepada masyarakat setempat dan sebagai kanangan manis dalam kehidupan pasangan pengantin tersebut selain untuk meneruskan tradisi nenek moyang secara turun-temurun.ADAT PERSANDINGAN Secara dasarnya perkahwinan orang Melayu kini adalah selari dengan tuntutan Islam walaupun terdapat sebahagian upacara yang diadakan di dalam adat perkahwinan itu yang bercanggah dengan ajaran islam kerana mempunyai pengaruh asing. Walaupun adat persandingan ini adalah berasal daripada adat perkahwinan India tetapi agama Islam membenarkan persandingan dengan meletakkan beberapa syarat iaitu hendaklah disandingkan secara tertutup di hadapan muhrim atau keluarga terdekat dan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat sahaja.

dan lain-lain lagi. membaca jampi mentera. menjadikan wang atau hadiah sebagai suatu kemestian. Oleh itu. mengadakan kenduri perkahwinan secara besar-besaran. Sebagai contoh. maka secara tidak langsung upacara tersebut salah disisi agama. ketika majlis persandingan diadakan pasangan pengantin akan ditabur dengan beras kunyit dan ini adalah sama dengan adat masyarakat Hindu yang sangat percaya pada semangat padi. tahyul serta pembaziran. mas kahwin dan hantaran yang mahal. upacara perkahwinan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Melayu melibatkan perbelanjaan yang banyak dan besar seperti yang diamalkan oleh masyarakat Hindu mendorong kepada gejala pembaziran dalam masyarakat. Selain daripada itu. Islam bukanlah seperti pendapat yang dilahirkan oleh Niccolo Machevili yang mengatakan konsep “niat menghalalkan cara”. namun sekiranya upacara itu dicemari oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam.Terdapat beberapa upacara tertentu yang dianggap tidak wajar diamalkan oleh orang Islam yang diamalkan oleh masyarakat Hindu seperti upacara menabur beras kunyit. upacara persandingan dalam masyarakat Melayu perlu dijalankan berlandaskan lunas-lunas Islam agar ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah. Walaupun niat kita mengadakan upacara persandingan dengan niat yang baik iaitu untuk meraikan pasangan pengantin. berandam. Upacara-upacara yang sedemikian yang menyebabkan adat persandingan masyarakat Melayu ini dikaitkan dengan isu khurafat. berhias untuk dipamerkan. Kebanyakan orang Melayu menganggap upacara walimah perlu dianjurkan secara besar-besaran kerana upacara ini hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup. Oleh itu. perkara ini pada pandangan mereka tidak salah walaupun ia melibatkan isu pembaziran. Gejala ini dari 16 .

Pepatah Melayu yang berbunyi “biar papa asal bergaya” sememangnya tidak sesuai dijadikan pendirian dalam kehidupan kita. jelas dilihat dalam persamdingan Melayu dimana ketika bersolek para pengantin akan mencukur bulu kening bercukur yang melibatan percukuran bulu pada bahagian anak rambut. Islam merupakan agama yang mudah dan senang. Contohnya sifat riak dan takbur mungkin akan berleluasa dalam diri masyarakat. leher dan tangan dengan tujuan untuk menaikkan seri muka dan mengukir inai di tangan seperti pengantin Hinddu. selain mewujudkan gejala pembaziran. 17 . Selain itu. gejala ini juga mampu memberikan pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Melayu turut mengamalkan budaya bersolek untuk kelihatan cantik ketika majlis persandingan diadakan. muka. Hal ini kerana. Jika dilihat dari sudut pengaruh amalan bersolek ini dikatakan mempunyai pengaruh Hinddu kerana terdapat pasangan pengantin yang bersolek secara berlebih-lebihan.perspektif Islam sememangnya tidak dianjurkan. Amalan bersolek yang diamalkan masyarakat Hinddu dan dianggap keterlaluan kerana untuk mengubah kecantikan yang sebenar adalah dilarang sama sekali dalam Islam malah perbuatan ini adalah haram.

sebelas atau tiga belas. kerana jumlah genap dikatakan memberi implikasi yang tidak baik. buah-buahan. Pada hari tersebut. sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan saudara mara terdekatnya untuk upacara bertunang. hantaran untuknya juga turut diberikan. Bilangan hantaran agak unik kerana jumlahnya ganjil iaitu samada lima. tujuh. Oleh itu. majlis kenduri akan diadakan bersempena pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan.WANG HANTARAN Wang hantaran juga merupakan salah satu adat dalam perkahwinan melayu yang telah diadaptasi dalam budaya perkahwinan India. Mengikut adatnya juga. Adat ini dilakukan semasa adat bertunang ini dijalankan. pakaian dan lain-lain yang telah digubah akan diberi kepada pihak perempuan. Adat ini dipanggil langkah bendul.Wang hantaran merupakan satu aspek budaya masyarakat Melayu yang telah diamalkan dalam majlis perkahwinan dan merupakan pemberian ikhlas pihak lelaki kepada wanita yang ingin dikahwini. mereka telah menetapkan wang hantaran yang perlu diberi kepada pengantin perempuan dan nilanya adalah berbeza mengikut kemampuan pasangan masing-masing. sembilan. kuih-muih. 18 . Wang hantaran ini dijadikan sebagai lambang atau nilai harga diri seorang wanita itu. sekiranya pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berkahwin. Hal ini kerana masyarakat kini beranggapan bahawa nilai mas kahwin sedia ada seperti yang ditetapkan oleh agama Islam mengikut negeri kelahiran wanita tersebut tidak mencukupi. Jumlah hantaran yang diberi oleh pihak perempuan pula akan melebihi jumlah hantaran pihak lelaki.

budaya ini telah disalahgunakan sehingga menyusahkan pihak lelaki. akan membawa masalah kepada kedua-dua pihak selepas selesai majlis perkahwinan dilangsungkan. Wang hantaran yang tinggi telah menjadi trend pasangan pengantin masa kini untuk menunjuk-nunjuk bahawa pengantin lelaki mampu dan berasal dari keluarga berada serta mempunyai kerjaya atau berjawatan tinggi. Lantaran itu.Walaubagaimanapun. tidak semua pihak lelaki yang mempunyai wang seperti yang diminta oleh pihak perempuan dan ini akan menyebabkan wujudnya budaya pinjam meminjam dan bergolok gadai. 19 . Hal yang demikian. Kini. menjadi satu kewajipan kepada wakil pihak perempuan meminta wang hantaran seperti yang telah dibincangkan ketika majlis merisik dilakukan dan pihak lelaki wajar menunaikannya. Sekiranya pihak lelaki tidak dapat memberikan sejumlah wang yang diminta ini akan mendatangkan aib dan malu kepada mereka.

Dalam sesebuah majlis perkahwinan. Namun kini. beberapa daun sireh akan dihidangkan bersama-sama sebelah kelapa yang telah dibelah dua. sireh bukan hanya untuk dimakan tetapi adalah sebagai bahan persembahan sewaktu sembahyang di kuil-kuil sahaja. 20 . Penggunaan tepak sireh ini. Hal ini kerana. mempunyai maksud simbolik dalam kehidupan masyrakat Melayu. Manakala kapur yang digunakan melambangkan hati seseorang bersih serta tulus. beserta dua biji pisang sebagai persembahan untuk dewa mereka. mempunyai darjat yang tinggi serta jujur manakala tembakau pula malambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Gambir memberikan erti kecekalan hati kerana sifatnya yang kelat dan kepahitan.PENGGUNAAN TEPAK SIREH Penggunaan tepak sireh dikatakan berasal daripada pengaruh budaya India yang telah meresap masuk ke dalam adat perkahwinan Melayu. sireh menjadi popular dalam kalangan masyarakat Melayu untuk dimakan dan menjadi simbol adat resam dan adat istiadat Melayu dalam urusan perkahwinan dan perubatan tradisional. Tetapi akan berubah menjadi lebih agresif dan pemarah sekiranya terpaksa. pertunangan dan persandingan sebagai hantaran. peminangan. Pinagng pula digammbarkan sebagai lambang yang baik budi pekerti. Masyarakat India menyatakan bahawa. sireh pinang memainkan peranan penting bermula dari waktu merisik. Hal ini kerana sireh diertikan sebagai bersifat merendah dan sentiasa memuliakan orang lain.

pemakaian ala Punjabi (india). Tanpa pemakaian yang sesuai suatu majlis itu tidak akan meriah dan berwarna-warni. Ini adalah salah satu sebab kenapa cara pemakaian menjadi aspek penting pada majlis tersebut. pakaian pengantin pada zaman moden telah mengalami perubahan.PAKAIAN PENGANTIN Pemakaian Pemakaian merupakan satu aspek yang amat penting dalam sesuatu majlis perkahwinan. pemakaian ala baba dan nyonya (cina). Cara pemakaian menunjukkan intergriti masyarakat itu sendiri dan dapat ditakrifkan bahawa masyarakat melayu zaman sekarang sudah terpengaruh dengan budaya dan cara pemakaian orang lain. pakaian tradisional Melayu yang dahulunya kelihatan labuh dan gelobos 21 . Majlis perkahwinan adalah satu agenda yang amat ditunggu-tunggu oleh bakal-bakal pengantin baru kerana ianya adalah hari yang tidak akan mereka lupakan. kedua-dua mempelai akan memakai pakaian pengantin. Pada hari persandingan. Ramai dikalangan masyarakat melayu sekarang menggunakan tema ala-ala barat lebihlebih lagi golongan artis. Dahulu. pemakaian ala barat dan pelbagai lagi. Pemakaian mereka diperbuat daripada pelbagai jenis kain tekstil. Kebanyakan bakal pengantin akan mengidamkan satu majlis yang meriah dengan corak pemakaian yang menarik seperti pemakaian ala melayu tradisional. akibat daripada arus pemodenan dan pengaruh dari barat. Malah. lazimnya baju songket dan dihias indah. Namun. pakaian adat perkahwinan orang Melayu merupakan pakaian tradisional orang Melayu.

berbengkong dan berkeris. Bagi pengantin lelaki. baju kurung Kedah dan baju Pahang.diubahsuai mengikut perubahan zaman iaitu pakaian yang lebih ringkas dan mengikut susuk tubuh. Baju-baju tersebut berkeadaan longgar. tuksedo merupakan pakaian pengantin lelaki seperti yang digunakan oleh pengantin lelaki yang lain. baju kebaya pendek. pengantin perempuan pada zaman moden lebih suka memakai gaun yang tidak berat dan mempunyai gaya yang ringkas. Mereka lebih suka menggunakan gaun serba putih yang mempunyai pelbagai jenis fesyen yang digunakan oleh pengantin perempuan di serata dunia. berpersak dan kembang di bahagian bawah. Pengantin lelaki pada zaman ini jarang memilih baju Melayu sebagai pilihan mereka. Bagi mereka. bukan lagi perhiasan berat seperti zaman dahulu. pada zaman moden sekarang. pengantin lelaki lazimnya hanya memakai tuksedo yang serba putih atau hitam yang dikatakan lebih ringkas. bertangan panjang. Bagi pengantin perempuan. Kain samping tersebut bertujuan untuk mengiringi baju dan seluar pakaian tersebut. Perhiasan di kepala juga amat berat. akibat pengaruh dari barat. Namun. 22 . bertengkolok. Malahan kain yang digunakan merupakan jenis kain yang tebal. Mereka juga memakai baju Melayu yang mempunyai ciriciri baju kurung tetapi dipakai dengan seluar dan samping. Namun. Perhiasan di kepala juga bersesuaian dengan gaun yang dipakai. Antara jenis-jenis baju tradisional yang sering menjadi pilihan ialah baju kurung. mereka akan memakai pakaian khas pengantin yang sarat dengan perhiasan yang sangat berat. Cara pemakaian tersebut juga merupakan pengaruh dari barat. mereka akan memakai pakaian songket. baju kebaya panjang.

Antara barang kemas yang dipakai ialah cincin. barang perhiasan bagi pengantin juga merupakan aspek terpenting dalam sesuatu majlis perkahwinan. gelang tangan dan gelang kaki rantai leher dan lain-lain. Ini menunjukan bahawa pemakaian barangan kemas adalah salah satu pengaruh luar terhadap konsep perkahwinan dalam masyarakat melayu. Dapat dilihat begitu kuat pengaruh barat terhadap pemakaian pada masa kini dan pakaian tradisi pula semakin dilupakan. Hal ini masih lagi diteruskan oleh masyarakat zaman kini. Pengaruh pemakaian barang kemas adalah datang daripada pengaruh Hindu. Sudah diwajibkan barang kemas yang dipakai harus diperbuat daripada emas bagi pengantin perempuan manakala bagi pengantin lelaki pula adalah selain daripada emas. Boleh disimpulkan yang cara pemakaian dan perhiasan diri itu adalah salah satu pengaruh luar yang ada dalam konsep perkahwinan masyarakat melayu. Hal ini kerana orang muda sekarang lebih suka memilih gaya yang ringkas dan sesuai dengan arus pemodenan. Tambahan lagi. 23 .Demikianlah perubahan dari segi pakaian perkahwinan tradisi orang Melayu akibat dari pengaruh barat. Pasangan pengantin zaman moden lebih suka memilih tusedo dan gaun sebagai pakaian pengantin.

Jelas kelihatan bahawa acara memotong kek ini telah mengikut tradisi barat apabila terdapat pula upacara suap-menyuap daripada kedua-dua pengantin tersebut. Kek yang telah dipotong akan dihidangkan kepada hadirin yang datang ke majlis perkahwinan tersebut. Acara memotong kek ini sebenarnya bukanlah dari tradisi yang terdapat dalam adat perkahwinan orang Melayu. Kek yang pelbagai jenis dan bertingkattingkat telah digunakan ketika upacara ini. Kedua-dua mempelai akan bersama-sama memotong kek tersebut. Namun demikian ia telah diubahsuai dan pulut kuning tersebut telah ditukar kepada memotong kek pula. Acara sebegini telah dilakukan mengikut cara perkahwinan barat. Acara memotong kek kebiasannya akan dilakukan semasa upacara perkahwinan Melayu. Acara sebegini 24 . Upacara ini dilihat seperti telah sinonim di dalam adat perkahwinan Melayu. Memotong kek ini dilihat sebagai satu acara kemuncak yang dilakukan dalam satu upacara perkahwinan.PENGARUH BARAT DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MEMOTONG KEK Kek merupakan simbol bagi masyarakat sekarang. Pada mulanya adat perkahwinan Melayu hanyalah mengamalkan acara memotong pulut kuning.

tidak langsung diamalkan dalam adat perkahwinan Melayu. Disamping itu. Tanpa kita sedari majlis resepsi ini semakin popular diadakan ketika 25 . Dengan pelbagai contoh yang telah dinyatakan tersebut jelaslah menunjukkan bahawa majlis resepsi yang diadakan ketika majlis perkahwinan ini telah mengikuti majlis perkahwinan cara barat. Namun demikian. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa majlis perkahwinan Melayu telah dipengaruhi oleh budaya barat yang semakin menular dalam majlis perkahwinan orang Melayu. Selain itu. acara memotong kek ketika majlis perkahwinan telah diamalkan ketika majlis perkahwinan Melayu dilangsungkan. Majlis persandingan dengan menaiki kuda juga dilihat sebagai salah satu pengaruh barat yang telah dibawa ke dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu pada masa kini. Majlis resepsi ini adalah seperti majlis perkahwinan yang diadakan di dalam taman. majlis perkahwinan yang diadakan dia atas kapal mewah juga dapat dilihat sebagai satu budaya barat yang dibawa ke dalam majlis perkahwinan Melayu. Majlis resepsi selalunya dapat dilihat ketika perkahwinan golongan atasan ataupun golongan berada serta turut dilakukan oleh kebanyakan artis-artis. majlis perkahwinan yang diadakan di hotel mewah juga dapat dilihat sebagai satu trend yang banyak dilakukan pada masa kini. MAJLIS RESEPSI Majils resepsi juga adalah salah satu pengaruh barat yang terdapat di dalam majlis perkahwinan Melayu pada masa kini. Majlis resepsi yang diadakan di atas kapal-kapal mewah ini semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan. Majlis resepsi yang diadakan ini dilihat sebagai satu trend yang semakin popular dilakukan ketika majlis perkahwinan orang Melayu.

Selain itu. Secara tuntasnya. perlu ada kata-kata aluan daripada pihak pengantin dan nama pengantin juga diletakkan. pengaruh barat yang dilakukan oleh sebilangan masyarakat Melayu ini menular tanpa disedari oleh masyarakat Melayu sendiri. kad undangan perkahwinan yang diedarkan adalah merupakan salah satu pengaruh asing iaitu pengaruh Barat yang masuk ke dalam adat 26 . Perkara ini sudah menjadi adat bagi masyarakat Melayu semenjak kedatangan Barat ke Tanah Melayu. nama ibu bapa pengantin yang turut mengundang. jenis majlis yang diadakan. nama pengantin. tarikh majlis diadakan. dapat dilihat bahawa. Dalam kad undangan perkahwinan. Antara kandungan yang terdapat dalam kad undangan majlis perkahwinan ialah doa. Namun demikian. ucapan terima kasih dan peta ke rumah pengantin juga turut disertakan untuk memudahkan para jemputan.majlis perkahwinan orang Melayu. KAD JEMPUTAN Kad undangan majlis perkahwinan dapat didefinisikan sebagai satu cara atau ajakan untuk hadir ke majlis tersebut bagi memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. Kad undangan perkahwinan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengundang ataupun tuan rumah kepada orang yang dijemput hadir. sepotong sajak atau ayat-ayat Al-Quran yang berunsurkan perkahwinan yang mendoakan agar perkahwinan tersebut kekal sehingga ke akhir hayat. Terdapat dua jenis undangan dalam sesebuah perkahwinan iaitu walimatul urus dan majlis kesyukuran.

al-ajr. Islam telah membawa pelbagai perubahan dalam hidup masyarakat Melayu. Cuba kita lihat sejarah kerajaan kesultanan Melayu Melaka. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. mereka pada mulanya tiada pegangan hidup tersendiri. al-saduqah. masyarakat Melayu yang sebenarnya tidak mempunyai pegangan hidup yang tetap. pengaruh Islam pula tersebar ke Tanah Melayu yang dibawa oleh para pedagang yang datang berdagang di Melaka. Mahar atau mas kahwin turut merupakan salah satu pengaruh dari pengaruh luar.perkahwinan masyarakat Melayu. Setelah itu. PENGARUH ISLAM DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU MAHAR ( MAS KAHWIN ) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PENGERTIAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Mahar berasal daripada perkataan Arab. al-faridah dan al-‘aqd. ada-adat yang diamalkan oleh masyarakat melayu pada masa dahulu telah banyak dipengaruhi oleh pengaruh luar. Hal ini dapat dibuktikan bahawa. Dalam perkahwinan 27 . setelah beberapa ketika pengaruh hindu dan Buddha telah tersebar secara meluas ke tanah Melayu dan mereka turut mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Di dalam al-Quran istilah mahar disebut dengan al-sadaq. al-nihlah.

atau berupa sesuatu yang.pun begitu juga. Terdapat banyak dalil yang mewajibkan mahar kepada isteri antaranya firman Allah dalam surah al-Nisa’ ayat 4 : “ Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan ( isteri ) akan mas kahwin mereka itu sebagai pemberian ( yang wajib ). dapat dinilai dengan wang. Masyarakat Melayu Islam menurut adat perkahwinan mengikut Islam iaitu adanya akad nikah dan pemberian mas kahwin. Mengikut Tafsiran Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1984 menyatakan “ mas kahwin “ bererti pembayaran perkahwinan yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara’ oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan. menurut Hukum Syara’. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnnya. maka makanlah ( gunakanlah ) pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lazat “ Firman Allah Ta’ala dalam surah al-Nisa ayat 24: “ Mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya ( setelah dia menjadi isteri kamu ) maka berikanlah mereka maharnya ( ajr ) sebagai satu ketetepan yang difardhu ( diwajibkan oleh Allah Taala )” Pemberian mahar oleh suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. 28 . Menurut istilah syara’ pula mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran.

Sekiranya pasangan bersetuju bernikah tanpa menentukan jumlah mahar.a. pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil ( yang sepadan ). Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya iaitu melakukan persetubuhan.w.w.Selain itu. Islam tidak pernah memaksa umatnya dan menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah iaitu tidak meletakkan kadar mahar yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.a. Rasulullah s. Pemberian mahar misil ini adalah berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah s. Setelah berlakunya kejadian tersebut lalu Rasulullah s. 29 . di mana seorang wanita telah berkahwin tanpa disebutkan maharnya. KADAR BAYARAN MAHAR ATAU MAS KAHWIN Islam tidak menetapkan kadar bayaran serta had yang paling maksima dan minima dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita. Sungguhpun demikian. Ianya bergantung kepada uruf iaitu keadaan semasa dan suasana sesuatu tempat dan masyarakat.a. Ia juga merupakan satu penghormatan seorang suami terhadap isteri. menggalakkan kita agar mempermudahkan mahar sebagaimana dalam sabdanya : " ‫" اعظم النساء برآة أيسرهن مؤنة‬ Kebanyakan perempuan yang berkat perkahwinannya ialah yang mudah ( rendah ) tentang perbelanjaan ( mahar ).w mengeluarkan hukum supaya wanita tersebut diberikan mahar misil untuknya. Walau bagaimanapun mahar tidaklah termasuk di antara rukun-rukun nikah atau syarat sahnya sesuatu pernikahan. ianya turut mencerminkan perasaan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama isterinya serta sanggup berkorban demi kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga dan keluarga.

( Riwayat Ahmad dan al-Hakim ) Walau bagaimanapun suami boleh memberikan mahar yang tinggi kepada isteri. Pemberian mahar mengikut bentuk dan jenis ini adalah mengikut keadaan tertentu. MAHAR MISIL ( MAHAR YANG SEPADAN) Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Para ulama’ telah bersepakat bahawa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku persetubuhan antara suami dan isteri dan kematian sama ada si suami atau isteri. mahar tersebut hendaklah diqiaskan ( disamakan ) 30 . MAHAR MUSAMMA Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkahwinan masyarakat kita pada hari ini. Sekiranya berlaku keadaan ini. JENIS-JENIS MAHAR Pemberian mahar atau mas kahwin kepada isteri terbahagi kepada dua bentuk atau jenis mahar iaitu mahar musamma dan mahar misil. Di sini kami turut menjelaskan apa itu mahar musamma dan mahar misil. iaitu berdasarkan kemampuan mereka. Hai in dapat dilihat berdasarkan kepada ayat al-Quran dalam surah al-Nisa’ ayat 20 : “ Kamu telah memberikan kepada salah seorang daripada mereka harta yang banyak “ Di Malaysia pemberian mahar diberikan oleh suami kepada isteri dalam bentuk wang ringgit yang kadarnya berbeza-beza dari satu negeri dengan negeri yang lain.

Mereka seterusnya dipersilakan masuk. upacara akad nikah dilakukan oleh pihak pengantin lelaki dalam pakaian haji atau pakaian bangsa Melayu. ketakwaan. Ini kerana kadar mahar berbeza dengan sifat-sifat seseorang wanita yang dinyatakan tadi. kekayaan. terdapat juga upacara-upacara amal yang lain mengikut adat resam masing-masing. Dalam upacara akad nikah adalah merupakan satusatunya istiadat yang diperlukan oleh agama Islam dan undang-undang untuk menghalalkan sesebuah perkahwinan. maka diqiaskan pula dengan mahar wanita-wanita lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga. Pengantin lelaki duduk di atas tikar sila di bahagian ibu rumah. terdapat perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam menentukan mahar misil iaitu dari sudut rupa paras. Barang-barang hantaran yang dibawa dibariskan di tengah ibu rumah. Kemudian Imam memilih dua orang antara tetamu yang 31 .dengan mahar wanita yang setaraf dengannya dalam kalangan keluarganya sendiri seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau ibu saudaranya. terpulang kepada suami berdasarkan adat dan tradisi setempat. Namun begitu. keilmuan. keadaan setempat. berdekatan dengan Imam. keluhuran budi serta status wanita tersebut sama ada gadis atau janda dan perkara-perkara yang boleh dijadikan penilaian. keagamaan . Upacara akad nikah dimulakan dengan perarakan pihak lelaki ke rumah pihak perempuan. Sekiranya tiada. Selain itu. kecerdasan fikiran . AKAD NIKAH Pada zaman silam.

hadir untuk menyemak barang hantaran dan menjadi saksi untuk upacara akad nikah. Imam mendaftarkan nama pengantin lelaki di dalam sebuah buku dan ditandatangani oleh pengantin lelaki dan dua orang saksi tersebut.”Selepas itu. Imam akan membacakan upacara perkahwinan dalam Bahasa Arab yang kini biasanya dibacakan dalam Bahasa Melayu. 32 . pengantin lelaki pula akan menjawab akad nikah tersebut dengan menyatakan. Imam akan memegang tangan kanan pengantin lelaki sambil mengisytiharkan kenyataan akad.Pada akhir upacara akad nikah. aku nikahkan dikau dengan Fatimah Binti Abdullah yang telah memperwakili ia akan daku dengan mas kahwinnya sebanyak RM1000 tunai dan belanja RM80. Contoh kenyataan akad yang dilafazkan ialah “Muhammad Bin Ahmad. Selepas semua barangan disemak. barangan tersebut dihantar kepada kaum perempuan. “Aku terima nikahnya Fatimah Binti Abdullah dengan mas kahwin RM1000 tunai dan belanja RM80.. Setelah itu. Kemudian.

para tetamu yang menghadiri majlis jamuan wajib memberi hadiah atau ‘angpau’ kepada pasangan pengantin. Kebiasaannya para tetamu akan bersalaman 33 . Hal ini demikian kerana. sifat masyarakat melayu yang mudah menerima pengaruh asing dalam kehidupan seharian. Budaya ini telah meresap dalam majlis perkahwinan Melayu iaitu para tetamu akan memberi wang atau hadiah ketika meghadiri majlis perkahwinan.PENGARUH-PENGARUH LAIN DALAM ADAT PERKAHWINAN MELAYU ADAT MEMBERI WANG SEMASA MAJLIS PERKAHWINAN Pemberian wang atau hadiah merupakan satu pemberian atau pertolongan daripada kaum keluarga dan jiran tetangga bagi meringankan beban kaum keluarga pihak pengantin. Adat ini merupakan pengaruh daripada tamadun China yang diamalkan oleh masyarakat cina di negara ini dan kemudiannya mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu. Dalam adat perkahwinan masyarakat cina.

Amalan mandi bunga atau bersiram juga turut diamalkan oleh masyarakat Melayu kini. Pada dasarnya. baik lelaki mahupun perempuan tanpa mengira darjat atau taraf. Nilai wang tersebut pula adalah bergantung kepada kemampuan para jemputan yang hadir. Di Malaysia.dengan wakil pihak pengantin dan memberikan sejumlah wang yang diletakkan di dalam sampul. Amalan ini dikatakan merupakan salah satu amalan dalam perkahwinan masyarakat jawa dan telah diadaptasikan dalam majlis perkahwinan Melayu. Perkahwinan di dalam masyarakat Melayu sama ada di bandar mahupun di kampung-kampung adalah satu peristiwa yang mesti dilakukan mengikut adat istiadat tertentu. perkahwinan merupakan satu proses hidup yang mesti dilalui oleh semua orang. Hal ini kerana. sekiranya para tetamu tidak berkemampuan untuk memberikan hadiah ataupun wang memadailah sekadar ucapan tahniah dan mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin. Walau bagaimanapun. ADAT MANDI BUNGA Perkahwinan di kalangan masyarakat melayu merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan mereka. kita sedia maklum di dua buah negeri ini wujud sekumpulan masyarakat yang dipanggil 34 . bukan semua negeri atau tempat mengamalkan adat ini kecuali negeri Selangor dan Johor.

masyarakat Jawa. Tujuh jenis bunga yang berbau harum dipusingkan di sekeliling pengantin dan disapukan ke muka dan badan. Terdapat sesetengah tempat yang Mak Andam akan melumurkan badan pengantin dengan kunyit yang dicampur dengan kulit pokok mempelam dan kulit pokok kekabu. Sirih yang telah dijampi akan diberikan kepada pengantin untuk dikunyah. Keperluan yang diperlukan untuk mengandam pengantin turut melibatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan seperti limau purut. Pengantin juga akan diperasap dengan kemenyan sambil dijampi. buah pinang. disamping bahan-bahan lain seperti kain putih. semangkuk air. tepung tawar. Bahan-bahan tadi ditumbuk halus. sikat. bunga-bungaan. Penggunaan tumbuhan ini berserta dengan jampi yang dibaca kononnya dapat menaikkan seri pengantin. Masyarakat tersebut mengamalkan adat bersiram untuk membuang sial atau malapetaka agar tidak mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Bahan-bahan tersebut digunakan adalah bertujuan untuk menambahkan keserian dan keyakinan di wajah pengantin. Upacara ini dimulakan apabila Mak Andam meletakkan kain putih dibahu pengantin dan menyelubungkannya ke seluruh badan. . gunting kecil. pelbagai jenis bunga-bungaan. Perkara tersebut jelas menunjukkan pengaruh Hinddu kerana terdapat penggunaan kemenyan dan sireh. Mak Andam juga akan mencukur bulu-bulu roma di sekeliling muka dan mencukur kening supaya wajah pengantin nampak 35 . sirih. Penggunaan tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri dan tujuan-tujuan tertentu. daun pandan dan lain-lain lagi. Upacara ini diadakan di suatu tempat yang terasing dari lalu lalang orang ramai seperti di dalam bilik yang menjadi kawasan larangan selain pasangan pengantin. bedak sejuk dan lain-lain lagi.. Jenis tumbuhan yang biasa digunakan dalam adat perkahwinan masyarakat melayu ialah daun sirih.

daun puding perak. Air tersebut akan disiramkan ke tubuh kedua-dua 36 . daun puding emas dan tepung tawar yang dicampur sedikit minyak. Mandi berlimau ini diadakan di rumah ibu bapa pengantin perempuan. pengantin perempuan sahaja yang melakukan mandi berlimau tetapi kali ini pengantin lelaki turut terlibat sama. ADAT MANDI BERLIMAU Adat mandi berlimau dilakukan selepas tamat majlis persandingan yang merupakan pengaruh dari agama Hindu kerana terdapat pengunaan minyak Jika waktu berandam. Upacara dimulakan dengan menyapu tepung tawar ke tubuh pengantin dan diikuti dengan air beluru. Mak Andam akan menyediakan bahan-bahan seperti beluru. Tujuannya adalah untuk membuang segala kekotoran dan badi di badan serta menjauhkan bala yang menimpa di sepanjang berlangsungnya majlis tersebut. Daun puding perak dan daun puding perak dicampurkan di dalam bekas yang berisi air dan kemudiannya dijampi. Pengantin akan dimandikan dengan air berlimau setelah tugas tersebut selesai.lebih kemas. mayang kelapa.

Air kelapa itu dicurahkan ke atas tubuh kedua pengantin. Dalam adat ini. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Upacara ini dipercayai dapat menunjukkan bahawa anak dan menantu telah selamat di dalam menunaikan satu daripada hikmah berkahwin bagi menyambung keturunannya dengan cara yang diredhai oleh hukum dan adat.pengantin dan setelah itu dibilas dengan air biasa. Ini jelas menunjukkan kemasukkan pengaruh luar ini merupakan satu nilai tambah dalam budaya perkahwinan masyarakat Melayu kini. Setelah selesai adat ini maka adat istiadat perkahwinan dianggap selesai. Hal ini kerana sekiranya masyarakat terlampau meniru adat perkahwinan 37 . adat ini tidak dikenali sebagai mandi berlimau tetapi ia dikenali sebagai ‘Mandi Air Bangkur’. Empat biji air kelapa muda yang telah dijampi akan disediakan. adat perkahwinan masyarakat Melayu kini telah banyak menerima pengaruh asing.Di negeri Perak. adat ini juga bertujuan untuk menghiburkan anak-anak muda yang telah penat membantu di dalam majlis perkahwinan tersebut serta sebagai penghargaan dari ibu bapa dan kedua-dua pengantin kepada semua pihak yang memberi bantun dan pertolongan. Selain itu. Hal ini mungkin disebabkan wujud masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Pengaruh asing ini dapat dilihat melalui upacara perkahwinan dan majlis persandingan yang diadakan yang menerapkan budaya dan tradisi bangsa atau tamadun lain. pengantin akan turun ke tanah atau ke beranda rumah dan duduk bersila. `Agama Islam juga tidak pernah melarang penganutnya untuk mengadakan majlis perkahwinan seperti yang diidam-idamkan tetapi biarlah secara sederhana dan selari dengan ajaran Islam.

Mohd Nafi Imran. Abu Bakar Jaafar. Azhar Hj. Tamadun Islam dan Tamadun Melayu.(2004). Adat Amalan dan Kepercayaan Khurafat dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu : Satu kajian di Felda Keratong . Pahang Darul Makmur.bangsa atau tamadun lain ini boleh mendatangkan kemudaratan kerana adat mereka jelas bertentangan dengan agama Islam. Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Busana Melayu Serumpun. Perkahwinan Melayu. Adat Perkahwinan Melaka : Himpunan Perbilangan dan Pantun. Abdul Latiff Abu Bakar. Abdul Latiff Abu Bakar.(1989). Melaka : Institut Seni Malaysia. BIBLIOGRAFI Ab. & Zainal Abidin Borhan. Amran Kasimin.(2004).Aziz Mohd Zain. Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS). Kuala Lumpur : Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. masyarakat perlu bijak menilai agar setiap apa yang dilakukan adalah mendatangkan kebaikkan terhadap mereka bukan hanya keseronokkan semata-mata. Hashim Musa. Mad Aros. Selangor : Penerbit Fajar Bakti.(2001).(2006).(2002). Kuala Lumpur : Penerbitan Universiti Malaya. 38 . Di samping itu.

Adat Perkahwinan dan Tatarias Pengantin Melayu.gov. Tengku Luckman Akman. Perkahwinan Orang Melayu Dengan Tumpuan Khas kepada Pasangan Pengantin Melayu.my/portal/pgf/maha/pdf http://malaysiana. Mustafa Haji daud.pnm. Noresah Baharom. http://www. Indonesia : Lembaga Pembinaan dan Perkembangan Seni Budaya Melayu.(1994).Nik Safiah Karim.(2006). Tatabahasa Dewan(Edisi Terbaru). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Musa & abdul Hamid Mahmood.Ghani.(1991). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.).html http://www. Onn. & Md Nor Ab.my/01/01010206mel.Kamus Dewan(4th ed).com/unik/tepak.fascinatingmalaysia.htm LAMPIRAN 39 .islam. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.(Eds. Kuala Lumpur : Utusan Publication.(1991).kahwin. Norlina Hj Mohd Arif. Farid M.(2007). Perkahwinan Menurut Islam.

40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.